eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
13332/2019 15.11.2019 Inngående brev Analyseresultater 12.-15.11.19 Kystlab AS BJUGN
13292/2019 15.11.2019 Inngående brev Grunnundersøkelser Lingengrunnboring - John Lingen BJUGN
13336/2019 15.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement Asbjørn Grøttan BJUGN
13335/2019 15.11.2019 Inngående brev VIKTIG Ny påminning til kommuner som skal sammenslås i 2020 VIKTIG Husbanken - Vigdis Ulleberg BJUGN
13334/2019 15.11.2019 Internt notat uten oppfølging Nytt org. nr. - frankeringsmaskin BJUGN
13333/2019 15.11.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BJUGN
13328/2019 15.11.2019 Inngående brev Invitasjon til møte ***** BJUGN
13327/2019 15.11.2019 Inngående brev Invitasjon til møte ***** BJUGN
13323/2019 15.11.2019 Inngående brev Frankeringsmaskin Neopost - Dahlø, Kristine BJUGN
13314/2019 15.11.2019 Inngående brev Pinkode ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Services Websystemer - Webmegler.no BJUGN
13313/2019 15.11.2019 Inngående brev 02.Innfrielsessaldoer / ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Services Websystemer - Webmegler.no BJUGN
13308/2019 15.11.2019 Inngående brev Fradeling av tomt Øvre Saltnes - begrunnelse og kart med tomtegrense Gunn Kari Hegvik BJUGN
13307/2019 15.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - Husøyveien 104 - 01/001 Inge Mikkelhaug BJUGN
13306/2019 15.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - Husøyveien 100 - 01/001 Inge Mikkelhaug BJUGN
13305/2019 15.11.2019 Inngående brev Invitasjon til kurs ***** BJUGN
13303/2019 15.11.2019 Inngående brev Referat felles formannskap for kommunene i Fosenregionen 13.november 2019 FOSEN REGIONRÅD BJUGN
13302/2019 15.11.2019 Inngående brev Referat styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 8.november 2019 FOSEN REGIONRÅD BJUGN
13297/2019 15.11.2019 Inngående brev Restanseforespørsel kommunale avgifter vedr. ***** ***** ***** Hem - Lena Krokan Strømsnes BJUGN
13296/2019 15.11.2019 Inngående brev Egenmeldingstilsynet - tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - tilbakemelding til kommunen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
13295/2019 15.11.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
13293/2019 15.11.2019 Utgående brev Promoinformation about the commune Stanly La Greenskyi BJUGN
13291/2019 15.11.2019 Inngående brev Viktig informasjon ifm. kommunesammenslåing i Conexus Engage Conexus - Hilde Schulstad Lindgren BJUGN
13285/2019 15.11.2019 Utgående brev Bestilling av nøkler - ***** ***** ***** Systemsikring AS BJUGN
13266/2019 15.11.2019 Utgående brev Bjugn kommune - Foreløpig vurdering av endring av tiltak på 20/052 ASPLAN VIAK AS BJUGN
13261/2019 15.11.2019 Utgående brev Ber om papirer på skolegang ***** BJUGN
13286/2019 14.11.2019 Inngående brev Bjugn kunstgressbane - reduksjon av antall p-plasser Asplanviak - Morten Svarstad BJUGN
13269/2019 14.11.2019 Inngående brev Nyhetsbrev om solarier til kommunene november 2019 Dsa - Solarier BJUGN
13253/2019 14.11.2019 Inngående brev Tegninger og skisser til forhåndskonferanse ny barnehage Mebostad. Vedlegg tegninger del 1 ROJO ARKITEKTER AS BJUGN
13278/2019 14.11.2019 Inngående brev Anmeldelse ***** BJUGN
13276/2019 14.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Bernt Ole Øien BJUGN
13275/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte 04.09.2019 BJUGN
13271/2019 14.11.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 ***** BJUGN
13270/2019 14.11.2019 Inngående brev Rapportering fra kommunen på rett til barnehageplass - kort svarfrist! FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
13267/2019 14.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitæranlegg - 01/041 Fredrik Christian Hagen BJUGN
13262/2019 14.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 71/124 Erik Hernes BJUGN
13260/2019 14.11.2019 Inngående brev Melding om skade på Telenors kabelanlegg - Hjortestien 2 TELENOR NORGE AS BJUGN
13259/2019 14.11.2019 Inngående brev Fornyelse av ditt IKEA Bedriftskonto kort Ikano Bank AB (publ) Norway Branch BJUGN
13256/2019 14.11.2019 Inngående brev Promoinformation about the commune Stanly La Greenskyi BJUGN
13254/2019 14.11.2019 Inngående brev Signert avtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN
13251/2019 14.11.2019 Utgående brev Tjenestebevis/arbeidsbekreftelse Mona Emmely Sundseth BJUGN
13218/2019 14.11.2019 Utgående brev Monika Maria Dyrendahl - Ferdigattest redskapsbod - 15/082 Monika Maria Dyrendahl BJUGN
13210/2019 14.11.2019 Utgående brev Botngård ungdomsskole - Svar på EM 08 BYGGMESTERAN AS BJUGN
13086/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat samarbeidsmøte INN 11.11.19 BJUGN
13063/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Ledermøte 14.11.19 BJUGN
13047/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til samarbeidsmøte INN 11.11.19 BJUGN
13019/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll anbudsåpning BJUGN
13014/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbud Petter Bakøy - Sladdet BJUGN
13006/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte ang ønske om ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN
13003/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøte i Kvalifiseringsenheten 7.11.19 BJUGN
12968/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Tolkesamtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN
12930/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til personalmøte for Kvalifiseringsenheten 7.11.19 BJUGN
12905/2019 14.11.2019 Utgående brev Oppstartsmøtereferat - Grova masseuttak KYSTPLAN AS BJUGN
12803/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat Samarbeidsmøte INN 4.11.19 BJUGN
12777/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling samarbeidsmøte INN 4.11.19 BJUGN
12672/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra telefonsamtale BJUGN
12619/2019 14.11.2019 Utgående brev Eiendomsgrenser for ***** m.v. ***** BJUGN
12598/2019 14.11.2019 Utgående brev Botngård ungdomsskole - Svar på EM 08 BYGGMESTERAN AS BJUGN
12479/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra medbestemmelsesmøte 25.10.19 BJUGN
12294/2019 14.11.2019 Utgående brev Reguleringsplan Mebostad B15 - Referat fra møte Bjugn kommune 1. feb. 19 FPC - Rune Finvold BJUGN
9233/2019 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Inventarliste f.o.m. 2019 BJUGN
315/2019 14.11.2019 Utgående brev Bekreftelse muntlige svar vedrørende den gamle fylkesvegen Guttorm Lien BJUGN
11567/2018 14.11.2019 Utgående brev Fast arbeidsavtale Marthe Larsen BJUGN
14368/2017 14.11.2019 Utgående brev Div vedrørende erstatningsoppgjør i forbindelse med klausulering - avtaler for signering Gro Bakken-James og Einar Barseth BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS BJUGN
3694/2017 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Grunneiere Ørland BJUGN
3693/2017 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Grunneiere Bjugn BJUGN
12864/2016 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra ansvarsgruppemøte 24. mai -16 BJUGN
626/2016 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Handlingsplan for Solkysten barnehage BJUGN
6663/2015 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Årskalender Solkysten barnehage BJUGN
13208/2019 13.11.2019 Inngående brev Fwd: EM 08 Botngård Ungdomsskole Elb - Kjell Kvam BJUGN
13207/2019 13.11.2019 Inngående brev Dispensasjon Bjugn Kommune - Hassel Geir Øyvind BJUGN
13206/2019 13.11.2019 Inngående brev Jarle Jacobsen - Diverse byggesaksopprydding - 68/105 Jarle Jacobsen BJUGN
13195/2019 13.11.2019 Inngående brev Petra Look - Søknad om dispensasjon fra arealformål i kommuneplanen for bruksendring fra bolig til fritidsbolig - 33/097 SYSTEMBYGG AS BJUGN
13244/2019 13.11.2019 Inngående brev Njål Furunes - forespørsel om oppstart av privat detaljregulering for del av Furunes - 26/002 KYSTPLAN AS BJUGN
13243/2019 13.11.2019 Inngående brev Protokoll fra KS Fylkesmøte i Trøndelag 07.11.2019 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON BJUGN
13242/2019 13.11.2019 Inngående brev Egenerklæring - 41/043 Landbrukskontoret Ørland/Bjugn BJUGN
13240/2019 13.11.2019 Utgående brev Oppfølgingsplanen NAV BJUGN
13239/2019 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Status-samtale BJUGN
13238/2019 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Status-samtale BJUGN
13237/2019 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Adresseliste oppsigelser desember 2018 BJUGN
13233/2019 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Status-samtale BJUGN
13232/2019 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Status-samtale BJUGN
13231/2019 13.11.2019 Inngående brev Videreføring av svarsendingsavtale med Posten Norge as Posten Norge as BJUGN
13228/2019 13.11.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Inge Edvard Schanke BJUGN
13227/2019 13.11.2019 Inngående brev Odd Inge Hovd - søknad om midlertidig brukstillatelse - 20/227 Odd Inge Hovd BJUGN
13226/2019 13.11.2019 Inngående brev Kopi av bekreftelse BJUGN OG ØRLAND PPT IKS BJUGN
13225/2019 13.11.2019 Inngående brev Orientering om avslutning BJUGN OG ØRLAND PPT IKS BJUGN
13224/2019 13.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding om vedtak om lånegaranti Austerli-Bjugn Hestesportsklubb ***** BJUGN
13223/2019 13.11.2019 Inngående brev Kursbevis - kompetanseheving innen diabetesbehandling Fosen Helse IKS BJUGN
13222/2019 13.11.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding NAV BJUGN
13221/2019 13.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Charlotte M Bråten BJUGN
13220/2019 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til oppfølgingssamtale Bjugn legekontor BJUGN
13219/2019 13.11.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding NAV BJUGN
13216/2019 13.11.2019 Utgående brev Jarle Jacobsen - Ferdigattest anneks - 68/105 Jarle Jacobsen BJUGN
13214/2019 13.11.2019 Inngående brev Matrikkelbrev for eiendommen 16/063 BJUGN KOMMUNE BJUGN
13213/2019 13.11.2019 Utgående brev Mebostad boligfelt B-14 - Meddelelse om status i konkurransen Tore Løkke A/S BJUGN
13212/2019 13.11.2019 Inngående brev Rådet for et aldersvennlig Norge HELSEDIREKTORATET BJUGN
13211/2019 13.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - 01/067 Morten Harøy BJUGN
13204/2019 13.11.2019 Inngående brev Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
13203/2019 13.11.2019 Inngående brev Avtaleoversikt Forum for offentlig service NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING BJUGN
13202/2019 13.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding på epost datert 01.10.2019 - 71/164 Harry Lysø BJUGN
13201/2019 13.11.2019 Inngående brev Opplysning om byggeaktivitet - 71/164 Harry Lysø BJUGN
13200/2019 13.11.2019 Inngående brev Avtaleoversikt fra Norsk Kommunalteknisk Forening NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING BJUGN
13199/2019 13.11.2019 Utgående brev Avtale om bruk av frankeringsmaskin - nytt organisasjonsnummer POSTEN NORGE AS BJUGN
13198/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN
13197/2019 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN
13196/2019 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN
13193/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN
13192/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN
13191/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN
13190/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN
13189/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN
13188/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN
13187/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN
13186/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN
13185/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN
13184/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN
13183/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN
13182/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN
13181/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN
13180/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN
13179/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN
13178/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN
13177/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN
13176/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN
13175/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN
13174/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN
13173/2019 13.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN
13166/2019 13.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement 01/037 Bjugn kommune/Vuku Naturstein BJUGN
13163/2019 13.11.2019 Utgående brev Invitasjon til forhandlinger/ avklaringer Mebostad boligfelt TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS BJUGN
13162/2019 13.11.2019 Utgående brev Invitasjon til forhandlinger/ avklaringer Mebostad boligfelt ODDMUND GROVEN AS BJUGN
13155/2019 13.11.2019 Utgående brev Mebostad boligfelt B-14 - Meddelelse om status i konkurransen T.G. ENTREPRENØR AS BJUGN
13135/2019 13.11.2019 Utgående brev Matrikkelbrev BJUGN KOMMUNE BJUGN
13128/2019 13.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om offentlig skjenkebevilling i telt utenfor Fosenhallen 16. og 17. november 2019 VALSFJORDEN UNGDOMSLAG BJUGN
13051/2019 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøte 03.10.19 BJUGN
13040/2019 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøte for Solkysten barnehage 5. nov. -19 BJUGN
12841/2019 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Oppstartsmøte 04.11.19 BJUGN
12630/2019 13.11.2019 Utgående brev Tinglysing av rettsforlik med ***** ***** Tinglysingen BJUGN
12386/2019 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Garantierklæring BJUGN
12351/2019 13.11.2019 Utgående brev Tilskudd ***** BJUGN
12146/2019 13.11.2019 Utgående brev Manglende klassifisering av vassdragsanlegg Nve - Håkon Haugsrud BJUGN
10476/2019 13.11.2019 Utgående brev Referat fra forebyggende team Botngård skole 09.09.19 BJUGN OG ØRLAND PPT IKS m.fl. BJUGN
10465/2019 13.11.2019 Utgående brev 20/101 - tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett Bjugn kommune BJUGN
10311/2019 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til personalmøte for Solkysten barnehage 05.11.19 BJUGN
10310/2019 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøte for Solkysten barnehage 04.09.19 BJUGN
9877/2019 13.11.2019 Utgående brev Startlån søknad ***** ***** BJUGN
13160/2019 12.11.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Postmottak HOD BJUGN
13161/2019 12.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring til søknad om fradeling av to boligtomter (Deling av grunneiendom) - 36/003 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
13159/2019 12.11.2019 Inngående brev Vergefullmakt for ***** ***** ***** ***** BJUGN
13156/2019 12.11.2019 Inngående brev Rapport ***** ***** ***** ***** BJUGN
13153/2019 12.11.2019 Utgående brev Petra Look - Foreløpig svar på søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig - 33/097 SYSTEMBYGG AS BJUGN
13151/2019 12.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 82/052 CK NOR BYGG AS BJUGN
13150/2019 12.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for bolig - 32/170 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
13149/2019 12.11.2019 Inngående brev Purring på utbetaling av Driftstillskudd FOSEN TERAPEUTISKE SENTER AS BJUGN
13148/2019 12.11.2019 Inngående brev Dokumentasjon PPT INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS BJUGN
13147/2019 12.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement 01/057 Signe Pettersen BJUGN
13145/2019 12.11.2019 Inngående brev Elevmappe Fagerenget skole inkl. vitnemål INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS BJUGN
13144/2019 12.11.2019 Utgående brev Jan Ole Oksvoll - Foreløpig svar på bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig - 04/039 Jan Ole Oksvoll BJUGN
13143/2019 12.11.2019 Inngående brev Diverse dokumenter skole INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS BJUGN
13141/2019 12.11.2019 Utgående brev Lars Erik Bugten - Foreløpig svar på søknad om ferdigattest for ny driftsbygning - 76/007 TINE SA BJUGN
13140/2019 12.11.2019 Internt notat uten oppfølging Journal PPT ***** ***** ***** BJUGN
13139/2019 12.11.2019 Inngående brev PPT-mappe INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS BJUGN
13138/2019 12.11.2019 Inngående brev Vitnemålskarakterer INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS BJUGN
13137/2019 12.11.2019 Inngående brev Kristian Simble Laugen - søknad om utslippstillatelse - 13/002 SVERRE PETTERSEN AS BJUGN
13136/2019 12.11.2019 Inngående brev Dokumentasjon skolegang i Bjugn kommune INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS BJUGN
13132/2019 12.11.2019 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose - 01. - 31. oktober 2019 APOTEK 1 GRUPPEN AS BJUGN
13127/2019 12.11.2019 Inngående brev Bjugn kommune / Harald Kanestrøm og Ina Cathrine Godø - rekvisisjon av oppmålingsforretning - ny grunneiendom - 20/245 BJUGN KOMMUNE BJUGN
13126/2019 12.11.2019 Inngående brev Kopparn Utvikling AS - rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensejustering - 03/020 KOPPARN UTVIKLING AS BJUGN
13125/2019 12.11.2019 Internt notat Rapport høst 2018 og vår 2019 ***** BJUGN
13124/2019 12.11.2019 Utgående brev Tore Nilsen og Turid Melum Nilsen - Anmodning om landbruksfaglig vurdering for deling- 36/003 ØRLAND KOMMUNE BJUGN
13123/2019 12.11.2019 Inngående brev Spørsmål til kommunestyremøte 03.12.19 Bygdalista i Bjugn v/Per Odd Solberg BJUGN
13122/2019 12.11.2019 Inngående brev Krav om fjerning av ulovlig oppsatt oksygentank - 73/133 Ole Edvard Antonsen BJUGN
13121/2019 12.11.2019 Inngående brev Klage på vedtak i Planutvalget sak PS 44/2019 – oppføring av hall på - 71/133 Ole Edvard Antonsen BJUGN
13120/2019 12.11.2019 Inngående brev Bosetting av flyktninger i kommunen - Endringer i IMDiNett Bosetting INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BJUGN
13111/2019 12.11.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Rikard André V Bjørklund m.fl. BJUGN
11064/2019 12.11.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsberetning og regnskap 2018 for Kopparn Utvikling AS BJUGN
9143/2019 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Generalforsamling VIVA AS BJUGN
9142/2019 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Årsberetning og regnskap 2018 for Kopparn Utvikling AS BJUGN
3310/2019 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra styremøte 08.03.19 BJUGN
13113/2019 11.11.2019 Utgående brev Torild Romstad Bergsund - foreløpig svar på søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg anneks / redskapsbod - 33/200 Torild Romstad Bergsund BJUGN
13110/2019 11.11.2019 Inngående brev Signert fast ansettelse Therese Midtsand Tanem BJUGN
13107/2019 11.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 30.09. - 22.12.19 Daffodil Cuestas Krokvik BJUGN
13106/2019 11.11.2019 Inngående brev Signert praksisavtale for perioden 30.10.19 - 11.12.19 ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN
13105/2019 11.11.2019 Utgående brev Bent Harry Pettersen - Svar på epost 11.11.2019 og oversendelse av foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse - 26/001 Kirsti Helle BJUGN
13104/2019 11.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Queenie Jane C Canedo BJUGN
13103/2019 11.11.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til eksisterende bygning - 70/031 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
13102/2019 11.11.2019 Inngående brev Signert reglement for bruk av IT-tjenester Queenie Jane C Canedo BJUGN
13101/2019 11.11.2019 Inngående brev Innhenting av skoleopplysninger - ønsker avtale ***** BJUGN
13100/2019 11.11.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 FOSEN BARNEVERNTJENESTE BJUGN
13099/2019 11.11.2019 Inngående brev Kopi - Hildremsvatnet naturreservat - avslag på søknad om transport av båter fra Skjærvatnet med ATV FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
13098/2019 11.11.2019 Inngående brev Søknad om personlig ansvarsrett m.m. - 33/200 Torild Romstad Bergsund BJUGN
13097/2019 11.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest redskapshus - 15/082 Arvid Dyrendahl BJUGN
13095/2019 11.11.2019 Utgående brev Mebostad barnehage - svar på innsynsbegjæring RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS BJUGN
13093/2019 11.11.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS NUBU BJUGN
13092/2019 11.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 Miljødirektoratet BJUGN
13091/2019 11.11.2019 Inngående brev Spørsmål om vann og avløp, utslippssøknad - 26/001 BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS BJUGN
13090/2019 11.11.2019 Utgående brev Jan-Erik Nygård - tillatelse til riving av bolig - 81/133 Tore Løkke A/S BJUGN
13089/2019 11.11.2019 Inngående brev Signert leieavtale 30.12.19 Fosen Volleyball BJUGN
13088/2019 11.11.2019 Inngående brev Leie Bjugnhallen 08.12.19 Bjugn HK, minihåndball BJUGN
13087/2019 11.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 31/004, 31/005 og 31/006 ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS BJUGN
13085/2019 11.11.2019 Inngående brev Signert kjøpekontrakt ***** BJUGN
13084/2019 11.11.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 05.11.19 NAV Bjugn BJUGN
13083/2019 11.11.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 31.10.2019 NAV Bjugn BJUGN
13082/2019 11.11.2019 Inngående brev Kopi - klage på avvisning - Lønngrunnen Hellesvik FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
13081/2019 11.11.2019 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - 19-152083RFA-JTRD Stallvik Sør-Trøndelag jordskifterett BJUGN
13080/2019 11.11.2019 Inngående brev Kopi av dokument - foreløpig melding FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
13079/2019 11.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Caroline Sundet BJUGN
13078/2019 11.11.2019 Inngående brev Mangel på utbetaling av Driftstillskudd for Fysioterapeuter/ Fosen Terapeutiske FOSEN TERAPEUTISKE SENTER AS BJUGN
13077/2019 11.11.2019 Inngående brev Prøvningsrapport 05. - 08.11.19 Kystlab AS BJUGN
13076/2019 11.11.2019 Inngående brev Tinglyst signert avtale om framføring av vann og avløp - 71/112 Norgeshus Kyst bygg AS BJUGN
13075/2019 11.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding på epost datert 08.11.2019 vedrørende mast på Middagsfjellet STATENS KARTVERK BJUGN
13074/2019 11.11.2019 Utgående brev Forespørsel om sakkyndig vurdering ***** BJUGN
13073/2019 11.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om jobb K Milana Szala-Kasprowska BJUGN
13072/2019 11.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement 01/051 Schanke, Vidar BJUGN
13071/2019 11.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement 01/039 Holden, Reidar BJUGN
13064/2019 11.11.2019 Utgående brev Paul Alfred Myhre - Foreløpig svar på søknad om rammetillatelse for pumpehus og magasin på 01/010 ASPLAN VIAK AS BJUGN
13057/2019 11.11.2019 Utgående brev Angående kommunens foreløpige svar på søknad om dispensasjon av boligtomt på 73/003 Ellen Reitan Krogstad BJUGN
13050/2019 11.11.2019 Utgående brev Søknad om offentlig skjenkebevilling i telt utenfor Fosenhallen 16. og 17. november 2019 Nes, Bernt Olav m.fl. BJUGN
13049/2019 11.11.2019 Utgående brev Kurt J. Olden og May-Grethe I. Olden - endring av gitt tillatelse - 20/021 Kurt Jørund Olden BJUGN
13042/2019 11.11.2019 Utgående brev Etterspurte tegninger - 11/028 Kevin Laugmo Rædergård BJUGN
13041/2019 11.11.2019 Inngående brev Etterfølgende kontroll - stadfestelse av vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
13039/2019 11.11.2019 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 FOSEN BARNEVERNTJENESTE BJUGN
13032/2019 11.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling i Bjugn kulturhus 21.11.19 VALSFJORD MANNSKOR m.fl. BJUGN
13023/2019 11.11.2019 Utgående brev Vedrørende høring - trekkes tilbake Fylkesmannen i trøndelag BJUGN
13022/2019 11.11.2019 Utgående brev Vedrørende høring - trekkes tilbake Trøndelag fylkeskommune BJUGN
13018/2019 11.11.2019 Utgående brev Peggy Rønning - tillatelse til rehabilitering av skorstein/pipe- 03/061 TRØNDELAG PIPESENTER AS BJUGN
13009/2019 11.11.2019 Utgående brev Tore Nilsen og Turid Melum Nilsen - Tillatelse til deling - 36/003 Tore Nilsen m.fl. BJUGN
13007/2019 11.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på lønn Siri Størset Austad BJUGN
13005/2019 11.11.2019 Utgående brev Låneforespørsel 2019 / Bjugn kommune Kommunalbanken m.fl. BJUGN
13001/2019 11.11.2019 Utgående brev Austerli Gård - Tillatelse til tiltak for midlertidig plassering av minihus til beboelse på 41/234 ASAS ARKITEKTUR AS BJUGN
12994/2019 11.11.2019 Utgående brev Arne og Bente Arntzen - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt på 08/002 Arne Arntzen m.fl. BJUGN
12993/2019 11.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om igangsettingstillatelse - 33/218 ARKI BYGG Robert Olaussen BJUGN
12958/2019 11.11.2019 Utgående brev Ole Petter Olsen og Inger Johanne Hansen - dispensasjon og tillatelse til tiltak på 71/197 SYSTEMBYGG AS BJUGN
12917/2019 11.11.2019 Utgående brev Leie av Bjugnhallen 2. juledag Hugo Solheim BJUGN
12736/2019 11.11.2019 Utgående brev MOWI FEED AS - ferdigattest for tilbygg til eksisterende bygning - 03/185 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS BJUGN
12729/2019 11.11.2019 Utgående brev Marine Harvest Norway AS - ferdigattest for rørgate og flytebrygge - 73/133 KYSTPLAN AS BJUGN
12713/2019 11.11.2019 Utgående brev Bjugnhallen - ferdigattest for fasadeendring og tilbygg - 20/080 FOSENHUS AS BJUGN
12700/2019 11.11.2019 Utgående brev Aslak Søtvik - ferdigattest for bolig og garasje - 32/230 KYSTPLAN AS BJUGN
12671/2019 11.11.2019 Inngående brev 0ppsigelse av stilling Grethe Jenssen BJUGN
12469/2019 11.11.2019 Utgående brev Kristin Traa Kjus - foreløpig svar på søknad om ferdigattest - 82/052 CK NOR BYGG AS BJUGN
12279/2019 11.11.2019 Utgående brev Startlån ***** BJUGN
10747/2019 11.11.2019 Utgående brev Startlån ***** BJUGN
13070/2019 10.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fastlege Bjugn kommune - st. ref. 4093409934 Jelena Andjelkovic Savic BJUGN
13069/2019 10.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fastlege - st. ref. (4093409934) Jelena Andjelkovic Savic BJUGN
13058/2019 08.11.2019 Inngående brev Angående merknad til nabovarsel - dispensasjon fra arealformålet LNF for fradeling av tomt til bolig, på eiendom 73/3 Siri Rosvoldaunet BJUGN
13056/2019 08.11.2019 Inngående brev Bekreftelse nabovarsel tiltak gnr/bnr 32/170 Radergard - Håkon Jenssen BJUGN
13062/2019 08.11.2019 Inngående brev Tilbud fra Hopmo ***** BJUGN
13061/2019 08.11.2019 Inngående brev Tilbud fra Fosenkraft Fosenkraft Installasjon AS BJUGN
13046/2019 08.11.2019 Inngående brev Påminnelse - utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET BJUGN
13045/2019 08.11.2019 Inngående brev Analyseresultater 05.11. - 08.11.19 KYSTLAB AS BJUGN
13043/2019 08.11.2019 Inngående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte Avdeling for barn og unge BJUGN
13038/2019 08.11.2019 Inngående brev Invitasjon til møte 26.11.19 BJUGN OG ØRLAND PPT IKS BJUGN
13037/2019 08.11.2019 Inngående brev Kursbevis - matomsorg og ernæringstiltak NHI BJUGN
13035/2019 08.11.2019 Inngående brev Kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune 2019 - 2030 - høring av planforslag - areal unntatt rettsvirkning ÅFJORD KOMMUNE BJUGN
13033/2019 08.11.2019 Inngående brev Søknad om offentlig skjenkebevilling i telt utenfor Fosenhallen 16. og 17. november 2019 VALSFJORDEN UNGDOMSLAG BJUGN
13031/2019 08.11.2019 Inngående brev Søknad om endring av tiltak - 11/139 NORGESHUS AS BJUGN
13030/2019 08.11.2019 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan med evalueringsskjema - uke 26-27 BJUGN
13029/2019 08.11.2019 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan med evalueringsskjema - 04.03. - 28.03.19 BJUGN
13027/2019 08.11.2019 Inngående brev Melding om behov for spesialpedagogisk hjelp Lyngrabben barnehage BJUGN
13026/2019 08.11.2019 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 29.10.19 FOSEN BARNEVERNTJENESTE BJUGN
13025/2019 08.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - arealoverføring - avgivereiendom 76/0008 - mottakereiendom 76/080 STATENS KARTVERK BJUGN
13024/2019 08.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i Bjugn kulturhus 21.11.19 VALSFJORD MANNSKOR BJUGN
13013/2019 08.11.2019 Inngående brev Forfall av vei på Karlestrand Hans Morten Bugten BJUGN
13012/2019 08.11.2019 Inngående brev Spørsmål om mast på Middagsfjellet, Bjugn kommune STATENS KARTVERK BJUGN
13011/2019 08.11.2019 Inngående brev Søknad om tiltak oppføring av pumpehus 01/010 ASPLAN VIAK AS BJUGN
13010/2019 08.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling LIS1 Kristin Bjerke BJUGN
13002/2019 07.11.2019 Inngående brev Arnt Ole Strugstad Mathisen - Komplettering av rammesøknad - 34/034 ROJO ARKITEKTER AS BJUGN
13000/2019 07.11.2019 Utgående brev Jens Harald Steen - Ferdigattest rehabilitering pipe- 76/001 TRØNDELAG PIPESENTER AS BJUGN
12999/2019 07.11.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2020 - foreløpig orientering HELSEDIREKTORATET BJUGN
12998/2019 07.11.2019 Inngående brev Bent Pettersen - søknad om oppføring av kårbolig - 26 /001 Bent Harry Pettersen BJUGN
12997/2019 07.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - 36/003 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
12996/2019 07.11.2019 Inngående brev Angående klage på deling av 71/006 Halvor Jørgen Lysø BJUGN
12995/2019 07.11.2019 Inngående brev Egenerklæring - 41/087 BJUGN KOMMUNE BJUGN
12991/2019 07.11.2019 Inngående brev Kopi - innvilgning og utbetaling av tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap - Ann Jorun Grøttan - skjøtsel etter 10 -årig avtale - Tarva FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
12990/2019 07.11.2019 Inngående brev Kopi - innvilgning og utbetaling av tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap - Paul Alfred Myre - skjøtsel etter 10 -årig avtale - Tarva FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
12989/2019 07.11.2019 Inngående brev Kopi av brev fra NTNU vedrørende vektlodd funnet ved Mølnargården -13/058, Bjugn, Trøndelag - ID: 241774 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU BJUGN
12988/2019 07.11.2019 Inngående brev Kopi av brev fra NTNU vedrørende vektlodd funnet ved Mølnargården -13/058, Bjugn, Trøndelag - ID: 241775 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU BJUGN
12987/2019 07.11.2019 Inngående brev Kopi - tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Tarva - 10 årig skjøtselsavtale - 01/001 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
12985/2019 07.11.2019 Utgående brev Bjugn kommune - Dispensasjon og tillatelse til tiltak for vannledning i sjø fra Hellemsvika til Sørvik på Tarva ASPLAN VIAK AS BJUGN
12983/2019 07.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - rettsforlik mellom BFV og grunneier Lars Erik Bugten STATENS KARTVERK BJUGN
12982/2019 07.11.2019 Utgående brev Bytte av hjelpemiddel ***** BJUGN
12981/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Kommunikasjon angående skoletilbud BJUGN
12980/2019 07.11.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** BJUGN
12979/2019 07.11.2019 Inngående brev BFV IKS - omregistrering av frankeringsmaskin etter kommunesammenslåing NEOPOST NORGE AS BJUGN
12978/2019 07.11.2019 Inngående brev Campus Fosen KF - omregistrering av frankeringsmaskin etter kommunesammenslåing NEOPOST NORGE AS BJUGN
12977/2019 07.11.2019 Inngående brev Klientbehandling ***** BJUGN
12976/2019 07.11.2019 Inngående brev Austerli Gård - revidert søknad om tillatelse til oppføring av midlertidig bolig - 41/234 ASAS ARKITEKTUR AS BJUGN
12975/2019 07.11.2019 Inngående brev Ankeret Brygge AS - rekvisisjon av oppmålingsforretning - ny grunneiendom - 72/065 BJUGN KOMMUNE BJUGN
12974/2019 07.11.2019 Inngående brev Bjugn kommune - rekvisisjon av oppmålingsforretning - ny grunneiendom - 81/147 BJUGN KOMMUNE BJUGN
12973/2019 07.11.2019 Inngående brev Etterspurte tegninger - 11/028 Kevin L. Rædergård BJUGN
12972/2019 07.11.2019 Inngående brev Foreleggelse av bud ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ADVOKATFIRMAET JON REIDAR AAE AS BJUGN
12971/2019 07.11.2019 Inngående brev Bostøtte - klage på vedtak ***** BJUGN
12970/2019 07.11.2019 Inngående brev Bosetting av overføringsflyktninger INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BJUGN
12969/2019 07.11.2019 Inngående brev Bjugn kommune - omregistrering av frankeringsmaskin etter kommunesammenslåing NEOPOST NORGE AS BJUGN
12967/2019 07.11.2019 Utgående brev Frank Johnsen og Ørnulf Ånstad - Oversendelse av kopi av utslippstillatelse - 36/053 og 36/061 Gro Follo BJUGN
12966/2019 07.11.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN
12964/2019 07.11.2019 Inngående brev Kommunereform - konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskudd HELSEDIREKTORATET BJUGN
12963/2019 07.11.2019 Inngående brev Kopi - vedtak om samtykke og gebyr ARBEIDSTILSYNET BJUGN
12962/2019 07.11.2019 Utgående brev Matrikkelbrev O.E.M AQUASERVICE AS BJUGN
12961/2019 07.11.2019 Inngående brev Etterspør ferdigattest - 76/001 TRØNDELAG PIPESENTER AS BJUGN
12959/2019 07.11.2019 Inngående brev Supplerende - tegninger - 85/148 Ketil Arve Tiller BJUGN
12957/2019 07.11.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Rune Mostad m.fl. BJUGN
12956/2019 07.11.2019 Utgående brev Forespørsel om sakkyndig vurdering ***** BJUGN
12952/2019 07.11.2019 Utgående brev Andre Solberg - Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak - 12/018 KYSTPLAN AS BJUGN
12948/2019 07.11.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte med videregående skole ***** BJUGN
12947/2019 07.11.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte med videregående skole ***** BJUGN
12946/2019 07.11.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte med videregående skole ***** BJUGN
12945/2019 07.11.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte med videregående skole ***** BJUGN
12944/2019 07.11.2019 Utgående brev Høring - Søknad om deling av grunneiendom - 36/003 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. BJUGN
12939/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsynsrapport - 12/018 BJUGN
12938/2019 07.11.2019 Utgående brev Andre Solberg - Oversendelse av tilsynsrapport - 12/018 Thale Susanne K Solberg m.fl. BJUGN
12936/2019 07.11.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte med videregående skole ***** BJUGN
12935/2019 07.11.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte med videregående skole. ***** BJUGN
12934/2019 07.11.2019 Utgående brev Forebyggende team 21.11.19 BJUGN OG ØRLAND PPT IKS m.fl. BJUGN
12933/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Tilpasset låneopptak 2019 BJUGN
12932/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Tilskudd til friluftsliv- og fritidstiltak BJUGN
12931/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Salg av tilleggsareal til Skogveien 10 BJUGN
12929/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Div. søknader om tilskudd 2. halvår 2019 BJUGN
12928/2019 07.11.2019 Utgående brev Høring - Søknad om fradeling av festetomt 36/003/17 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. BJUGN
12927/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Navn på ny ungdomsskole i Bjugn BJUGN
12926/2019 07.11.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte med videregående skole. ***** BJUGN
12922/2019 07.11.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte med videregående skole. ***** BJUGN
12904/2019 07.11.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 28.10. - 22.12.2019 Verica Dasic BJUGN
12900/2019 07.11.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 30.09. - 22.12.2019 Solvår Eugenia Sund BJUGN
12899/2019 07.11.2019 Utgående brev Fosen Renovasjon IKS - Referat forhåndskonferanse - 32/244 FOSEN RENOVASJON IKS BJUGN
12898/2019 07.11.2019 Utgående brev Dokumentasjon skolegang i Bjugn kommune INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS BJUGN
12897/2019 07.11.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 30.09. - 22.12.2019 Yordanos Amanuel Araya BJUGN
12884/2019 07.11.2019 Utgående brev Duplikat - kunnskapsprøve om serveringslov og alkohollov Vanja Aas BJUGN
12879/2019 07.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale - Gunn Snare van Kervel Gunn Snare Van Kervel BJUGN
12878/2019 07.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale - Knut Snare Knut Snare BJUGN
12876/2019 07.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale - Lisbeth Taraldsen Berre Lisbeth Taraldsen Berre BJUGN
12869/2019 07.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale - Inge Mikkelhaug Inge Mikkelhaug BJUGN
12866/2019 07.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale - Lill Monica Vågø Lill Monica Vågø BJUGN
12865/2019 07.11.2019 Utgående brev Statsnail AS - Søknad om akvakulturtillatelse for oppdrett av kråkebolle - Offentlig ettersyn - Bestilling Norsk Lysingsblad BJUGN
12861/2019 07.11.2019 Utgående brev Statsnail AS - Søknad om akvakulturtillatelse for oppdrett av strandsnegler - Offentlig ettersyn - Bestilling Norsk Lysingsblad BJUGN
12859/2019 07.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale - Mai Oksvold Mai Oksvold BJUGN
12858/2019 07.11.2019 Utgående brev Statsnail AS - Søknad om akvakulturtillatelse for oppdrett av kråkebolle - Offentlig ettersyn - Bestilling FOSNA-FOLKET AS BJUGN
12826/2019 07.11.2019 Utgående brev Meddelelse om resultat av konkurranse - Totalentreprise Mebostad barnehage PETTER BAKØY AS BJUGN
12825/2019 07.11.2019 Utgående brev Andre Solberg - Varsel om tilsyn vedrørende utførte veiarbeider - 12/018 Andre Solberg m.fl. BJUGN
12824/2019 07.11.2019 Utgående brev Meddelelse om resultat av konkurranse - Totalentreprise Mebostad barnehage RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS BJUGN
12823/2019 07.11.2019 Utgående brev Engasjementsbrev Barset Felleskommunale Vannverk IKS REVISJON MIDT-NORGE SA BJUGN
12820/2019 07.11.2019 Utgående brev Statsnail AS - Søknad om akvakulturtillatelse for oppdrett av strandsnegler - Offentlig ettersyn - Bestilling FOSNA-FOLKET AS BJUGN
12799/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll tilbudsvurdering fase 3 BJUGN
12768/2019 07.11.2019 Utgående brev Erik Hernes - Dispensasjon og tillatelse til tiltak for garasje på 71/124 Erik Hernes BJUGN
12744/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat ledermøte 31.10.19 BJUGN
12743/2019 07.11.2019 Utgående brev Marianne Fjellheim-Adsen og Kenneth Adsen - Melding om politisk vedtak i Planutvalget for plassering av bolig på 15/036 FOSENHUS AS BJUGN
12734/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til kommunalt forebyggende team 04.11.19 Ådne Røkkum m.fl. BJUGN
12706/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat Samarbeidsmøte INN 28.10.19 BJUGN
12667/2019 07.11.2019 Utgående brev Frank Johnsen og Ørnulf Ånstad - Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak - 36/053 og 36/061 NOROPTION AS BJUGN
12545/2019 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tilpasset låneopptak 2019 BJUGN
12539/2019 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tilskudd til friluftsliv- og fritidstiltak BJUGN
12532/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Ledermøte 31.10.19 BJUGN
12525/2019 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Salg av tilleggsareal til Skogveien 10 BJUGN
12443/2019 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Navn på ny ungdomsskole i Bjugn BJUGN
12424/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra ledermøte for Solkysten barnehage 23.10.19 BJUGN
12407/2019 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Div. søknader om tilskudd 2. halvår 2019 BJUGN
12387/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging innkalling til møte vedr fremlegg av rapport 07.11.19 BJUGN
12379/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmøter uke 45 BJUGN
12282/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til ledermøte for Solkysten barnehage 22.10.19 BJUGN
12274/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra ledermøte for Solkysten barnehage 25.09.19 BJUGN
12245/2019 07.11.2019 Utgående brev Endring av arbeidssted og vikar ved SFO Julie Teksdal BJUGN
11535/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Prissammenligning leverandører BJUGN
11534/2019 07.11.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesprotokoll - sykehjemssenger BJUGN
11501/2019 07.11.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 01.08.19 - 31.07.2020 Sindre Henden Lien BJUGN
11439/2019 07.11.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 01.08.19 - 19.06.2020 Ann Kristin Ottesen BJUGN
11437/2019 07.11.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 19.08. - 31.07.2019 Sølvi Kalland BJUGN
12953/2019 06.11.2019 Inngående brev Tillatelse til å etablere akvakulturanlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på ny lokalitet 40137 Lønngrunnen i Bjugn kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
12950/2019 06.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
12949/2019 06.11.2019 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel for å anlegge motorsportbane på 22/019 - fv. 710 STATENS VEGVESEN BJUGN
12943/2019 06.11.2019 Internt notat uten oppfølging Årsrapport 18/19 BJUGN
12942/2019 06.11.2019 Inngående brev Resultatene fra nasjonale prøver er publisert UTDANNINGSDIREKTORATET BJUGN
12941/2019 06.11.2019 Inngående brev Bekymringsmelding - ***** ***** ***** ***** BJUGN
12940/2019 06.11.2019 Inngående brev Terrenginngrep på Hestneset - med etablering av vei Trond Rune Ljøkjell BJUGN
12937/2019 06.11.2019 Inngående brev Søknad om gratis leie av basseng for Bjugn revmatikerforening Revmatiker - bjugn.st m.fl. BJUGN
12925/2019 06.11.2019 Utgående brev Totalrapport pr. 31.10.19 NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø BJUGN
12924/2019 06.11.2019 Utgående brev Endringsrapport pr. 31.10.19 NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø BJUGN
12921/2019 06.11.2019 Inngående brev En gladmelding - tilskudd til skoletur AKTIVE FREDSREISER TRAVEL FOR PEACE AS BJUGN
12920/2019 06.11.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling HELFO BJUGN
12919/2019 06.11.2019 Inngående brev Oversendelse - søknad om tjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
12918/2019 06.11.2019 Inngående brev Tore Nilsen og Turid Melum Nilsen - rekvisisjon av oppmålingsforretning - ny grunneiendom - 36/003 Tore Nilsen m.fl. BJUGN
12916/2019 06.11.2019 Inngående brev Leie av Bjugnhallen 2.juledag Håndball, fotball og skigruppa BJUGN
12915/2019 06.11.2019 Inngående brev Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 Bufdir - Mari Ommundsen BJUGN
12885/2019 06.11.2019 Utgående brev Mats Olberg - Referat forhåndskonferanse - 34/011 Mats Olberg BJUGN
12856/2019 06.11.2019 Utgående brev Avbestilling BARHAUGEN GEIR ATLE SVENDSEN BJUGN
12847/2019 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale - Roger Oksvold Roger Oksvold BJUGN
12845/2019 06.11.2019 Utgående brev Innsyn - Tilbudt Mebostad barnehage PETTER BAKØY AS BJUGN
12844/2019 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale - Svein Åkervik Svein Åkervik BJUGN
12842/2019 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale - Ann Jorun Grøttan Ann Jorun Grøttan BJUGN
12839/2019 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale - Asbjørn Grøttan Asbjørn Grøttan BJUGN
12838/2019 06.11.2019 Utgående brev Berit Langdahl Andresen og Joar Grande - foreløpig svar på søknad om ferdigattest for tiltak - 40/002 Odd-Petter Hosen AS BJUGN
12834/2019 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale - Oddbjørn Grøttan Oddbjørn Grøttan BJUGN
12833/2019 06.11.2019 Utgående brev Dokumentasjon skolegang INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS BJUGN
12830/2019 06.11.2019 Utgående brev Per Odd Solberg - Midlertidig brukstillatelse - 01/047 Per Odd Solberg BJUGN
12828/2019 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale - Paul Alfred Myhre Paul Alfred Myhre BJUGN
12767/2019 06.11.2019 Utgående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 FOSEN BARNEVERNTJENESTE BJUGN
12763/2019 06.11.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 30.09. - 22.12.2019 Kimberly Cuestas Canedo BJUGN
12761/2019 06.11.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 30.09. - 22.12.2019 Elsa Nysæter BJUGN
12747/2019 06.11.2019 Utgående brev Forebyggende team 12.11.19 FOSEN BARNEVERNTJENESTE m.fl. BJUGN
12737/2019 06.11.2019 Utgående brev Svar vedrørende skaterampa i sentrum Nina Kristin Berg BJUGN
12712/2019 06.11.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten ***** BJUGN
12711/2019 06.11.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 30.09. - 22.12.2019 Maiken Krokvik Strandheim BJUGN
12701/2019 06.11.2019 Utgående brev Representanter til ungdomsrådet Botngård skole BJUGN
12687/2019 06.11.2019 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon for tiltak på 85/095 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. BJUGN
12676/2019 06.11.2019 Utgående brev Kristin Wulff - dispensasjon og tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til enebolig- 10/065 Kristin Wulff BJUGN
12555/2019 06.11.2019 Utgående brev Innkalling til forebyggende team-møte for Solkysten barnehage 15. november -2019 BJUGN OG ØRLAND PPT IKS m.fl. BJUGN
6898/2019 06.11.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
12880/2019 05.11.2019 Inngående brev Hva er status - søknad om ferdigattest på ny driftsbygning hos Lars Erik Bugten - 76/007 Tine - Knut Atle Hermo BJUGN
12910/2019 05.11.2019 Inngående brev Statsnail AS - Søknad om akvakulturtillatelse for oppdrett av strandsnegler - Offentlig Ettersyn - Bestilling/Bekreftelse ADRESSA AS BJUGN
12909/2019 05.11.2019 Inngående brev Statsnail AS - Søknad om akvakulturtillatelse for oppdrett av kråkebolle - Offentlig ettersyn - Bestilling/Bekreftelse ADRESSA AS BJUGN
12907/2019 05.11.2019 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Bjugn BJUGN
12903/2019 05.11.2019 Inngående brev Kursbevis - generell legemiddelhåndtering NHI BJUGN
12902/2019 05.11.2019 Internt notat uten oppfølging Opplæring i legemiddelhåndtering BJUGN
12901/2019 05.11.2019 Internt notat uten oppfølging Fullmakt til legemiddelhåndtering BJUGN
12896/2019 05.11.2019 Inngående brev Kopi - tilsagn om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - fjøstak - Tarva - Inge Mikkelhaug - 01/001 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
12894/2019 05.11.2019 Utgående brev Tilkallingsvikar som BPA Amonrat Kerdnaila BJUGN
12893/2019 05.11.2019 Inngående brev Kopi - innvilgning av tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Tarva - kartlegging av beitemarksopp FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
12892/2019 05.11.2019 Inngående brev Søknad om TT-kort ***** BJUGN
12891/2019 05.11.2019 Inngående brev Søknad om TT-kort ***** BJUGN
12890/2019 05.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Lina Bjerkli Bugge BJUGN
12889/2019 05.11.2019 Inngående brev Kart og tegninger - 26/001 BYGGMESTER ARILD UTHAUG BJUGN
12888/2019 05.11.2019 Inngående brev Kommunale restanser ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Webmegler BJUGN
12887/2019 05.11.2019 Utgående brev Svar på permisjonssøknad ***** BJUGN
12886/2019 05.11.2019 Inngående brev Kommunale restanser ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Webmegler BJUGN
12883/2019 05.11.2019 Inngående brev To videreutdanningstilbud for skoleledere - søknadsfrist 15.11. UTDANNINGSDIREKTORATET BJUGN
12882/2019 05.11.2019 Inngående brev Informasjon til landets kommuner om ny tilskuddsordning til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger HELSEDIREKTORATET BJUGN
12881/2019 05.11.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til Midt Norge knyttet til løypemeldingen om ‘Akson’ - forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal KS BJUGN
12875/2019 05.11.2019 Inngående brev Ny selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS Midt-Norge 110-sentral IKS BJUGN
12873/2019 05.11.2019 Inngående brev Levering reguleringsplan Stuanes - revisjon V 1.1 KYSTPLAN AS BJUGN
12872/2019 05.11.2019 Inngående brev Stuanes Avløpsplan KYSTPLAN AS BJUGN
12870/2019 05.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om refusjon NAV Arbeid og ytelser Arendal BJUGN
12868/2019 05.11.2019 Inngående brev Søknad om pleiepenger NAV Bjugn BJUGN
12867/2019 05.11.2019 Inngående brev Statsnail AS - Søknad om akvakulturtillatelse for oppdrett av kråkebolle - Offentlig ettersyn - Bekreftelse Norsk Lysingsblad BJUGN
12864/2019 05.11.2019 Inngående brev Søknad om jobb K Milana Szala-Kasprowska BJUGN
12862/2019 05.11.2019 Inngående brev Statsnail AS - Søknad om akvakulturtillatelse for oppdrett av strandsnegler - Offentlig ettersyn - Bekreftelse Norsk Lysingsblad BJUGN
12860/2019 05.11.2019 Inngående brev Statsnail AS - Søknad om akvakulturtillatelse for oppdrett av kråkebolle - Offentlig ettersyn - Annonsen FOSNA-FOLKET AS BJUGN
12855/2019 05.11.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrakt konsulent bistand prosjektledelse brannstasjon - Bardhaugen BJUGN
12854/2019 05.11.2019 Inngående brev Statsnail AS - Søknad om akvakulturtillatelse for oppdrett av strandsnegler - Offentlig ettersyn - Annonsen FOSNA-FOLKET AS BJUGN
12853/2019 05.11.2019 Utgående brev Signert kontrakt ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS BJUGN
12852/2019 05.11.2019 Inngående brev Informasjon om årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger HUSBANKEN BJUGN
12848/2019 05.11.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrakt ON arkitekter og ingeniører AS BJUGN
12819/2019 05.11.2019 Utgående brev Orkdal Bil Eiendom AS - Foreløpig svar på søknad om ferdigattest - 25/132 FOSENHUS AS BJUGN
12816/2019 05.11.2019 Utgående brev Bilsenteret Bjugn AS - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse - 25/132 FOSENHUS AS BJUGN
12714/2019 05.11.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 30.09. - 22.12.2019 Marius Olberg BJUGN
12618/2019 05.11.2019 Utgående brev Svar på innsynskrav PROSJEKTSTYRING MIDT AS BJUGN
12606/2019 05.11.2019 Utgående brev Hanne Kristin Eide og Kjell Ivar Teksdal - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for fritidsbolig på 82/023 Hanne Kristin Eide BJUGN
12459/2019 05.11.2019 Utgående brev Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Xiujuan Peng BJUGN
11837/2019 05.11.2019 Utgående brev Svein Arne Klausen - Tillatelse til deling av grunneiendom - 32/011 Sven Arne Wilhelm Klausen BJUGN
12840/2019 04.11.2019 Inngående brev Steinberget Boligsameie - Lystransmisjon - 20/282 Roar Melum BJUGN
12837/2019 04.11.2019 Inngående brev Steinberget Boligsameie - Dokumentasjon lyskrav - 20/282 Roar Melum BJUGN
12786/2019 04.11.2019 Inngående brev Pins Ronny Andreassen BJUGN
12784/2019 04.11.2019 Inngående brev Analyseresultater 29.10. - 01.11.2019 Kystlab AS BJUGN
12850/2019 04.11.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede ***** BJUGN
12849/2019 04.11.2019 Inngående brev Foreslå kandidater til Årets kommuneprofil 2019 Kommunal Rapport A/S BJUGN
12846/2019 04.11.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 FOSEN BARNEVERNTJENESTE BJUGN
12843/2019 04.11.2019 Inngående brev Kurt J. Olden og May-Grethe I. Olden - rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknad om ny grunneiendom - 20/021 Kurt Jørund Olden m.fl. BJUGN
12836/2019 04.11.2019 Inngående brev Olden - landbruksveg - påvirkning vassdrag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
12835/2019 04.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om registrering i helsepersonellregisteret HELSEDIREKTORATET BJUGN
12832/2019 04.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra ansvarsgruppemøte 02.10.19 BJUGN
12831/2019 04.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra fagmøte 30.08.19 BJUGN
12829/2019 04.11.2019 Inngående brev Kvittering for nabovarsel med situasjonskart - 41/234 AUSTERLI GÅRD - Linda Tunc BJUGN
12827/2019 04.11.2019 Inngående brev Signert samarbeidsavtale mellom Bjugn kommune og NAV Trøndelag NAV Trøndelag BJUGN
12818/2019 04.11.2019 Inngående brev Engasjementsbrev Barset Felleskommunale Vannverk IKS REVISJON MIDT-NORGE SA BJUGN
12817/2019 04.11.2019 Utgående brev Pins Ronny Andreassen BJUGN
12814/2019 04.11.2019 Inngående brev Innkalling til styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 8. november 2019 FOSEN REGIONRÅD BJUGN
12813/2019 04.11.2019 Inngående brev Kopi av dokument - anmodning om sletting av pantobligasjon Kulturdepartementet BJUGN
12812/2019 04.11.2019 Inngående brev Kopi av dokument - anmodning om sletting av pantobligasjon Kulturdepartementet BJUGN
12811/2019 04.11.2019 Inngående brev ASC audit - MOWI Norway AS, lokation Persflua (33417) Bureau Veritas Certification Denmark A/S BJUGN
12810/2019 04.11.2019 Inngående brev Frivillighetsprisen 2019 Berit Berget BJUGN
12808/2019 04.11.2019 Inngående brev Forslag på 2 kandidater Tore Hellem m.fl. BJUGN
12807/2019 04.11.2019 Internt notat uten oppfølging Annonse hederspris / ungdommens kulturstipend / kulturpris /2019 BJUGN
12806/2019 04.11.2019 Inngående brev Norges Miljøforbund krever kartlegging og fjerning av all asbest Norges Miljøforbund BJUGN
12804/2019 04.11.2019 Inngående brev Asfaltering Hjortestien Olav Bjørneset BJUGN
12800/2019 04.11.2019 Inngående brev Søknad om rehabilitering av pipe - 03/061 TRØNDELAG PIPESENTER AS BJUGN
12798/2019 04.11.2019 Inngående brev Anders Røg-Sødvig - søknad om oppføring av tilbygg - 36/054 Anders Røg-Sødvig BJUGN
12796/2019 04.11.2019 Inngående brev Bjugn kommunes hederspris 2019 Lisbeth Hellemsbakken BJUGN
12795/2019 04.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon ***** BJUGN
12793/2019 04.11.2019 Inngående brev Nominering av hederspris 2019 Wenche Hellem BJUGN
12792/2019 04.11.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med halvårsrapport for våren 2019 BJUGN
12791/2019 04.11.2019 Utgående brev Svar angående anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester FOSEN BARNEVERNTJENESTE BJUGN
12790/2019 04.11.2019 Utgående brev Svar angående anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester FOSEN BARNEVERNTJENESTE BJUGN
12789/2019 04.11.2019 Inngående brev Endring i distribusjonen av folkeregisteropplysninger SKATTEETATEN BJUGN
12788/2019 04.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Stine Husby BJUGN
12787/2019 04.11.2019 Internt notat uten oppfølging Notat fra telefonsamtale BJUGN
12785/2019 04.11.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - deling av grunneiendom - 77/034 og 77/020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
12783/2019 04.11.2019 Inngående brev Analyseresultater 29.10. - 01.11.2019 Kystlab AS BJUGN
12781/2019 04.11.2019 Inngående brev Anmodning om oppstart av planarbeid for Reitan Næringspark VOLL ARKITEKTER AS BJUGN
12780/2019 04.11.2019 Inngående brev KOSTRA-rapporteringen 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ BJUGN
12779/2019 04.11.2019 Inngående brev Melding om vannmålerinstallasjon - 85/001 Fosen VVS AS BJUGN
12778/2019 04.11.2019 Inngående brev Kopi av svar på nabovarsel ang fradeling av boligtomt fra eiendom 33/029 Valgjerd Frengen Sæbø BJUGN
12776/2019 04.11.2019 Internt notat uten oppfølging Nyhetsbrev nr 17 BJUGN
12773/2019 04.11.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 FOSEN BARNEVERNTJENESTE BJUGN
12771/2019 04.11.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 FOSEN BARNEVERNTJENESTE BJUGN
12770/2019 04.11.2019 Utgående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 FOSEN BARNEVERNTJENESTE BJUGN
12769/2019 04.11.2019 Inngående brev Kopi av dokument - Løyve - Statsnail AS - Søknad om avløps- og inntaksleidning til akvakulturanlegg for strandsnegl - Lokalitet Gjemsøyskjæra KYSTVERKET BJUGN
12760/2019 04.11.2019 Utgående brev Bjørnar Pettersen og Anne Sætherø - Dispensasjon og tillatelse til tiltak for drivhus på 71/015 Anne Sætherø m.fl. BJUGN
12754/2019 04.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om refusjonsgaranti for skoleåret 2019/2020 ***** ***** ***** ***** BJUGN
12742/2019 04.11.2019 Utgående brev Jarl Erik Nygård - Melding om politisk vedtak vedrørende deling av grunneiendom 81/016 Jarl Erik Nygård BJUGN
12741/2019 04.11.2019 Utgående brev Tove Agnete Henriksen - Melding om politisk vedtak i Planutvalget for tiltak på 68/006 ADVOKATFIRMAET LARS ERIK SOLLI BJUGN
12740/2019 04.11.2019 Utgående brev Mowi Norway AS - Tillatelse til tiltak for oppføring av hall på 73/133 ASAS ARKITEKTUR AS BJUGN
12739/2019 04.11.2019 Utgående brev Mowi Norway AS - Melding om politisk vedtak, dispensasjon for ny hall på 73/133 ASAS ARKITEKTUR AS BJUGN
12738/2019 04.11.2019 Utgående brev Refusjonskrav juli-desember 2019 ***** BJUGN
Versjon:5.1.1