eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 12 20 20.12.2018 10:00 Statens Hus Kommunestyresalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS802018 PS 80/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan Stranda - behov for presisering kommunestyrets vedtak
0 PS812018 PS 81/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - revidert tiltaksdel
0 PS822018 PS 82/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknader om spillemidler til idrettsanlegg 2019 - prioritering
0 PS832018 PS 83/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fremsending av sak fra kontrollutvalget - Revisor for Bjugn kommune etter virksomhetsoverdragelse for Fosen kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA - Gjeldende fra 01.01.2019
0 PS842018 PS 84/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fremsending fra kontrollutvalget - Revisor for fellesnemnd, Ørland kommune og Bjugn kommune
0 PS852018 PS 85/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kvalitetsmelding for flyktningetjenesten 2019
0 PS862018 PS 86/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kvalitetsmelding for barnehage 2019
0 PS872018 PS 87/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kvalitetsmelding for grunnskole 2019
0 PS882018 PS 88/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Eierskapsmelding Bjugn kommune
0 PS892018 PS 89/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Saldering 2 - 2018
0 PS902018 PS 90/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Saldering investeringsbudsjettet 2018
0 PS912018 PS 91/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Avslutningsregnskap Lagunen i Bjugn KF / nedleggelse av foretaket
0 PS922018 PS 92/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjett 2019 Campus Fosen KF
0 PS932018 PS 93/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 Valsneset Utvikling KF
0 PS942018 PS 94/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Planlegging Mebostad barnehage
Versjon:5.1.1