eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 01 16 16.01.2019 09:00 Rådhuset Tinbua
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Robert Olaussen - Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje på 33/218
0 PS22019 PS 2/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Jorid M. Olden - Søknad om dispensasjon fra arealformålet LNFR og vedtatt byggegrense mot sjø for oppføring av naust på 12/001
0 PS32019 PS 3/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hege Olden - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for bygging av vei - 68/010
0 PS42019 PS 4/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Marine Harvest Norway AS - Søknad om dispensasjon fra arealformål og plankrav i KPA for etablering av ferskvannsbasseng i Leikvangbukta
0 PS52019 PS 5/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klage på avslag på søknad om dispensasjon for fradeling av tomt for fritidsbolig på 69/001
0 PS62019 PS 6/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Espen Groven - Ettergivelse av påløpt tvangsmulkt
0 PS72019 PS 7/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan for Bjugn kirke og gravlund - Sluttbehandling
0 RS12019 RS 1/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Austrått Eiendom AS - Dispensasjon og rammetillatelse for oppføring av firemannsbolig og bod på 20/594
0 RS22019 RS 2/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fosenhus AS - Tillatelse til endret plassering av tremannsbolig og avkjørsel - 25/138
0 RS32019 RS 3/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Camphill landsbystiftelsen i Norge / Vallersund gård - Tillatelse til oppføring av redskapshus - 85/001
0 RS42019 RS 4/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Per Ulriksen AS - Ferdigattest for bolig og avløpsanlegg - 32/221
0 RS52019 RS 5/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Guntis Mitenbergs - Dispensasjon fra arealformålet LNFR og tillatelse til oppføring av garasje 13/038
0 RS62019 RS 6/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Camphill landsbystiftelsen i Norge / Vallersund Gård - Tillatelse til endring av tidligere gitt tillatelse for oppføring av fjøs - 85/001
0 RS72019 RS 7/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gunn J.K. Terjesen - ferdigattest for rehabilitering av skorstein på 85/097
0 RS82019 RS 8/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Bilsenteret Bjugn AS - Igangsettingstillatelse av grunnarbeider, betong og fundamenter, samt godkjenning av endret tegninger og høydeplassering - 25/132
0 RS92019 RS 9/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Finn Erik, Frank Tore og Martin Røsand - Tillatelse til deling av grunneiendom 36/049
0 RS102019 RS 10/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Anne Iren Hårstad - Utslippstillatelse fritidsbolig - 71/096
0 RS112019 RS 11/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Bjørg Lien - Tillatelse til deling av grunneiendom 17/004
0 RS122019 RS 12/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Rædergård Entreprenør AS - Midlertidig brukstillatelse for Furuveien 6E og 6F - 20/570
0 RS132019 RS 13/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Jomar Skov Jensen - Tillatelse til oppføring av gapahuk - 71/125
0 RS142019 RS 14/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Bjugn kommune - Rammetillatelse for ny kunstgressbane på Botngårdssletta - 20/052
0 RS152019 RS 15/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Solvegi Marøy - Tillatelse til rehabilitering av pipe - 11/026
0 RS162019 RS 16/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kjell Pedersen - midlertidig brukstillatelse fritidsbolig - 79/024
0 RS172019 RS 17/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ann Therese Haugen-Schiefloe - Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann - 22/005
0 RS182019 RS 18/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Per Ulriksen AS - Utslippstillatelse - 32/221
0 RS192019 RS 19/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunens vedtak oppheves - søknad om dispensasjon for fortøyning for akvakulturanlegg ved Asen/Vågsøya i Bjugn kommune
0 RS202019 RS 20/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fosenhus AS - Midlertidig brukstillatelse Sætersvingen 35 - 25/138/0/1
0 RS212019 RS 21/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – gebyr ved avslag på søknad om fradeling og arealoverføring 33/004
0 RS222019 RS 22/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ann Kristin og Steinar Jøssund - Ferdigattest avløpsanlegg - 81/243
0 RS232019 RS 23/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ann Kristin og Steinar Jøssund - Ferdigattest enebolig - 81/243
0 RS242019 RS 24/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fosenkraft AS - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse for forretningsbygg- 25/127
0 RS252019 RS 25/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Eurobygg Bjugn AS - Igangsettingstillatelse byggetrinn 2, råbygg stålkonstruksjoner - 25/133
0 RS262019 RS 26/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Scanbio Ingredients AS - Rammetillatelse for oppføring av tilbygg/inndamper - 70/003
0 RS272019 RS 27/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kai Arne Halle - Ferdigattest garasje - 26/021
Versjon:5.1.1