eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
659/2019 18.01.2019 Inngående brev Bufdir lyser ut tilskuddsmidler til foreldrestøttende tiltak i kommunene for 2019 Bufdir - Ellen Gjeruldsen
660/2019 18.01.2019 Inngående brev Engasjementsbrev REVISJON MIDT-NORGE SA
661/2019 18.01.2019 Inngående brev Ervik Turløyper - Søknad om godkjenning for rehabilitering Ervik turløyper i Rusasetfjellet ERVIKA UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
666/2019 18.01.2019 Inngående brev Egenerklæring - 81/245 - del 1/2 BJUGN KOMMUNE
667/2019 18.01.2019 Inngående brev Egenerklæring - 17/004 BJUGN KOMMUNE
668/2019 18.01.2019 Inngående brev Egenerklæring - 81/245 - del 1/2 BJUGN KOMMUNE
680/2019 18.01.2019 Inngående brev Bjugn kommune - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2013-2025 - oppføring av mobilmast og hytte 24/001 BJUGN KOMMUNE
646/2019 18.01.2019 Inngående brev Påminnelse *****
653/2019 18.01.2019 Inngående brev Notat etter samtale *****
663/2019 18.01.2019 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune / Bjugn kommune - søknad om fradeling av parseller fra grunneiendom 20/094 og 20/529 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
669/2019 18.01.2019 Inngående brev Svar på søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd NAV arbeidslivssenter
664/2019 18.01.2019 Inngående brev Bestillingsvarsel ordre 18888 levert ***** PROCONET AS
478/2019 18.01.2019 Utgående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 74/034 Simon Leikvang
673/2019 18.01.2019 Inngående brev Signert reglement for bruk av IT-tjenester Gunn Kari Stranden
674/2019 18.01.2019 Inngående brev Signert reglement for bruk av IT-tjenester Sølvi Kalland
652/2019 18.01.2019 Inngående brev Søknad på jobb som tillkallingsvikar Stine Mari Langmo
683/2019 18.01.2019 Inngående brev Analyseresultater 15.01. - 18.01.19 KYSTLAB AS
658/2019 18.01.2019 Inngående brev Analyseresultater 15.01. - 18.01.19 KYSTLAB AS
682/2019 18.01.2019 Inngående brev Analyseresultater 15.01. - 18.01.19 KYSTLAB AS
685/2019 18.01.2019 Inngående brev Analyseresultater 15.01. - 18.01.19 KYSTLAB AS
545/2019 18.01.2019 Utgående brev Anbud montering varmepumpe Lysøysund BH FOSEN VENTILASJON AS m.fl.
354/2019 18.01.2019 Internt notat uten oppfølging Epostutveksling - oppgaver
538/2019 18.01.2019 Utgående brev Forespørsel om tilbud Heisalarm HEISPLAN AS m.fl.
672/2019 18.01.2019 Inngående brev Driftstilskudd VTA 2019 SAVA AS
671/2019 18.01.2019 Inngående brev Produktforbedring av programvare - XA 19190 Mitsubishi Motors
644/2019 18.01.2019 Inngående brev Oksvoll kai - Oversendelse av reviderte plandokumenter for Oksvoll kai JANUAR 2019 - Bestemmelser Kystplan AS
670/2019 18.01.2019 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte *****
675/2019 18.01.2019 Inngående brev Signert samtykkeskjema *****
676/2019 18.01.2019 Inngående brev Møtereferat *****
677/2019 18.01.2019 Inngående brev Møtereferat *****
678/2019 18.01.2019 Inngående brev Signert individuell opplæringsplan *****
679/2019 18.01.2019 Inngående brev Signert individuell opplæringsplan *****
443/2019 18.01.2019 Internt notat uten oppfølging Økonomiplan 2019 - 2022 Bjugn kommune
435/2019 18.01.2019 Utgående brev Oversendelse av budsjettdokumenter til fylkesmannen Fylkesmannen i Trøndelag
655/2019 18.01.2019 Inngående brev Leasingbiler - produktforbedring av programvare DNB BANK ASA
634/2019 17.01.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene Trykk-Tjenester Helsedirektoratet
618/2019 17.01.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 29.10.18 - 20.01.19 Charlotte Eike Gjerde
600/2019 17.01.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 10.01.19 NAV Bjugn
416/2019 17.01.2019 Saksframlegg/innstilling Marine Harvest Norway AS - Søknad om dispensasjon fra arealformål og plankrav i KPA for etablering av ferskvannsbasseng i Leikvangbukta
585/2019 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Marine Harvest Norway AS - Søknad om dispensasjon fra arealformål og plankrav i KPA for etablering av ferskvannsbasseng i Leikvangbukta
622/2019 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsplan 16.01. - 28.02.19
636/2019 17.01.2019 Inngående brev Innvilgning av konsesjon - 5017/74/10 - Sundseth Hans Jørgen Ørland kommune
92/2019 17.01.2019 Saksframlegg/innstilling Robert Olaussen - Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje på 33/218
582/2019 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Robert Olaussen - Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje på 33/218
489/2019 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Plan for Kriseledelse 2019 Ådne Røkkum m.fl.
635/2019 17.01.2019 Inngående brev Individuell opplæringsplan med halvårsrapport for høsten 2018 *****
357/2019 17.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Jade Johansen
133/2019 17.01.2019 Saksframlegg/innstilling Espen Groven - Ettergivelse av påløpt tvangsmulkt
593/2019 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Espen Groven - Ettergivelse av påløpt tvangsmulkt
592/2019 17.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om foreldrepermisjon *****
556/2019 17.01.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp BJUGN OG ØRLAND PPT IKS m.fl.
557/2019 17.01.2019 Utgående brev Bestilling av logopedtjenester *****
632/2019 17.01.2019 Inngående brev Årsrapportering Klaro minirenseanlegg 3018 KLARO RENSEANLEGG NORGE AS
619/2019 17.01.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - prosjektstilling demensomsorg - 01.11.18 - 31.01.19 Ingrid Beate B Martinsen
525/2019 17.01.2019 Utgående brev Entreprenør Eivind Øvergård AS - Forlengelse av midlertidig utslippstillatelse til tett tank - 31/004 ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS
583/2019 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Jorid M. Olden - Søknad om dispensasjon fra arealformålet LNFR og vedtatt byggegrense mot sjø for oppføring av naust på 12/001
401/2019 17.01.2019 Saksframlegg/innstilling Jorid M. Olden - Søknad om dispensasjon fra arealformålet LNFR og vedtatt byggegrense mot sjø for oppføring av naust på 12/001
588/2019 17.01.2019 Utgående brev Hege Olden - Melding om politisk vedtak i Planutvalget for søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - 68/010 Ole Jonny Olden
590/2019 17.01.2019 Utgående brev Hege Olden - Tillatelse til bygging av vei innenfor Lund Hytteområde - 68/010 Hege Olden
599/2019 17.01.2019 Utgående brev Hege Olden - Melding om retting av pålegg og stans av ilagt tvangsmulkt - 68/010 Hege Olden
584/2019 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Hege Olden - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for bygging av vei - 68/010
222/2019 17.01.2019 Saksframlegg/innstilling Hege Olden - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for bygging av vei - 68/010
637/2019 17.01.2019 Inngående brev Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget Ø/B (AU) 15.01.19 Ørland kommune
601/2019 17.01.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 31.01.19 NAV Indre Fosen
628/2019 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsplan 31.10.18. - 20.12.18
630/2019 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Signert oppfølgingsplan 31.10.18. - 20.12.18
597/2019 17.01.2019 Inngående brev Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Tarva - årsrapportering 2018 og budsjettinnspill 2019 - frist 15.1.2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
633/2019 17.01.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 01.12.18 - 01.01.19 Daffodil Cuestas Krokvik
602/2019 17.01.2019 Utgående brev Bekymringsmelding til barneverntjenesten *****
608/2019 17.01.2019 Inngående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte *****
55/2019 17.01.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på avslag på søknad om dispensasjon for fradeling av tomt for fritidsbolig på 69/001
586/2019 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Klage på avslag på søknad om dispensasjon for fradeling av tomt for fritidsbolig på 69/001
595/2019 17.01.2019 Inngående brev Overføring av konsesjon- Valsneset - kopi av brev TRØNDERENERGI KRAFT AS
639/2019 17.01.2019 Inngående brev Kundebrev Fosen 2018 Revisjon MidtNorge v/Frid M Welde Evjen
526/2019 17.01.2019 Utgående brev Postcards Walraven, J.
555/2019 17.01.2019 Utgående brev Svar på søknad angående skoleplass, høsten 2019 *****
594/2019 17.01.2019 Inngående brev Forslag til hederspris John Leseth
604/2019 17.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - DRIFTSOPERATØR AVLØP - st. ref. (4004957222) *****
605/2019 17.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - DRIFTSOPERATØR AVLØP Bjugn kommune - st. ref. 4004957222 *****
603/2019 17.01.2019 Inngående brev Signert grunnlagsavtale Ida Standahl
631/2019 17.01.2019 Inngående brev Informasjon om deg som ny i Solkysten barnehage Ida Standahl
606/2019 17.01.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Ida Standahl
607/2019 17.01.2019 Inngående brev Harald Standahl - Søknad om oppføring av tilbygg til rorbu - 07/036 Harald Standahl
614/2019 17.01.2019 Inngående brev Signert kontrakt ved leie av bolig ***** ***** ***** *****
616/2019 17.01.2019 Inngående brev Signert kontrakt ved leie av bolig - ***** ***** ***** ***** *****
569/2019 16.01.2019 Inngående brev Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019 Postmottak KUD
564/2019 16.01.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Bjugn
565/2019 16.01.2019 Inngående brev Tillatelse til bygging av landbruksvei - Jan Gustav Ness Ørland kommune
577/2019 16.01.2019 Inngående brev Campus Fosen KF - Søknad om ramme, og IG for oppføring av støttemur og rampe ved Øvre internat 20/536 FOSENHUS AS
554/2019 16.01.2019 Utgående brev Bekreftelse på praksis i barnehage Daniela D Zhelezova
572/2019 16.01.2019 Internt notat uten oppfølging Ungdommens kulturstipend 2018
573/2019 16.01.2019 Inngående brev Søknad på ungdommens kulturstipend *****
574/2019 16.01.2019 Inngående brev Søknad på ungdommens kulturstipend *****
575/2019 16.01.2019 Inngående brev Søknad på ungdommens kulturstipend *****
562/2019 16.01.2019 Inngående brev Svar på søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og honorar til bedriftshelsetjeneste NAV Arbeidslivssenter Trøndelag
494/2019 16.01.2019 Internt notat uten oppfølging Reguleringsplan for Sannan - Vedtatt plan - Plandokumenter og vedtak
563/2019 16.01.2019 Inngående brev Kvittering for deponert ordningsprosjekt IKA Trøndelag Postmottak
553/2019 16.01.2019 Utgående brev Nytt vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid *****
560/2019 16.01.2019 Inngående brev Svar på søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og honorar til bedriftshelsetjenesten NAV Arbeidslivssenter Trøndelag
561/2019 16.01.2019 Inngående brev Svar på søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og honorar til bedriftshelsetjeneste NAV Arbeidslivssenter Trøndelag
509/2019 16.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon uten lønn i forbindelse med studier Marthe Hønnåshagen
589/2019 16.01.2019 Inngående brev Takker for støtten Baltikums venner
571/2019 16.01.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 11.01.19. ang. ***** ***** ***** *****
477/2019 16.01.2019 Internt notat uten oppfølging Godkjente endringsmeldinger 18,20-32
215/2019 16.01.2019 Utgående brev Budsjett 2019 Bjugn kirkelige Fellesråd
16812/2018 16.01.2019 Utgående brev Oversendelse av rapport etter tilsyn med helsetjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
579/2019 16.01.2019 Inngående brev Oversendelse av foreløpig rapport fra tilsyn med helsetjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
366/2019 16.01.2019 Utgående brev Per Ulriksen AS - Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse - 32/240 COMFORT FOSEN, KJELL LUND AS
456/2019 15.01.2019 Utgående brev Kommunalt tilskudd Læringsverkstedet Ervika 2019 LÆRINGSVERKSTEDET AS
458/2019 15.01.2019 Utgående brev Oversikt antall barn pr.01.01.19 LÆRINGSVERKSTEDET AS
15349/2018 15.01.2019 Internt notat uten oppfølging Opplæring Stranda
536/2019 15.01.2019 Inngående brev Vimle AS – Overføring av og endring av anleggskonsesjon for Valsneset vindkraftverk - forlenget driftstid og endring av turbinposisjoner NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
547/2019 15.01.2019 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan med evalueringsskjema
537/2019 15.01.2019 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill til OECD's Declaration on Public Sector Innovation Difi
11320/2017 15.01.2019 Utgående brev Nabovarsel Andresen Eiendom Bjugn AS m.fl.
249/2019 15.01.2019 Utgående brev Utbetaling i henhold til avtalen mellom Fosen Vind og Bjugn kommune STATKRAFT VIND HOLDING AS
520/2019 15.01.2019 Inngående brev Svar på søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT honorar NAV Arbeidslivssenter Trøndelag
517/2019 15.01.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten HELSEDIREKTORATET
505/2019 15.01.2019 Utgående brev Tom Ingulstad - Ferdigattest anneks - 70/191 Tom Ingulstad
534/2019 15.01.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan NAV
518/2019 15.01.2019 Inngående brev Infoskriv - Produktforbedring av programvare - oppdatering av programvaren DNB BANK ASA
515/2019 15.01.2019 Inngående brev Registrering av virksomhet i Enhetsregisteret - Psykisk helse og rus REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND
522/2019 15.01.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Ørland
539/2019 15.01.2019 Inngående brev Heisalarm Schindler SCHINDLER BEDRIFTSIDRETTSLAG
474/2019 15.01.2019 Utgående brev Referat fra møte 11.12.18 *****
425/2019 15.01.2019 Internt notat uten oppfølging Evaluering av planleggingsdagen 2. januar -19
407/2019 15.01.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra planleggingsdagen 02.01.19
501/2019 15.01.2019 Utgående brev Renovasjonsavgift og fritak for eiendommen ***** *****
551/2019 15.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - DRIFTSOPERATØR AVLØP Bjugn kommune - st. ref. 4004957222 *****
552/2019 15.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - DRIFTSOPERATØR AVLØP - st. ref. (4004957222) *****
461/2019 15.01.2019 Utgående brev Svar på søker jobb Brage Johnsen Mandal
510/2019 15.01.2019 Utgående brev Anbud nytt kjøkken Lysøysund IKEA AS m.fl.
514/2019 15.01.2019 Inngående brev Anbud gulvbelegg Statens hus, Palermo MALORAMA AS
530/2019 15.01.2019 Inngående brev Endring av kontraktbeløpet for servicekontrakt nr. 23572 vedrørende vann / avløpspumper XYLEM WATER SOLUTIONS NORGE AS
532/2019 15.01.2019 Inngående brev Kopi av brev - ad tvist om lakserettighet - landslott på eiendommen 89/009 ADVOKATFIRMAET ERBE & CO DA
533/2019 15.01.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten *****
546/2019 15.01.2019 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan med evalueringsskjema
521/2019 15.01.2019 Inngående brev Postcards Walraven, J.
483/2019 14.01.2019 Utgående brev Startlån søknad ***** *****
485/2019 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Drøfting angående utlysning av stilling som fastlege - vikariat
487/2019 14.01.2019 Utgående brev Melding om skade på elev NAV
488/2019 14.01.2019 Inngående brev Bestillingsvarsel, ordre 18888 ***** ***** PROCONET AS
491/2019 14.01.2019 Inngående brev Bestillingsvarsel ordre 18889 ***** ***** PROCONET AS
45/2019 14.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav Høsten 2018 Musikklaget Kornetten
46/2019 14.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav Høsten 2018 Bjugn Flyktningeenhet
47/2019 14.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav Høsten 2018 Ørland Kultursenter, ØBU
48/2019 14.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav Høsten 2018 Ørland Kultursenter, ØKS
53/2019 14.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav Høsten 2018 Botngård Skolemusikk
54/2019 14.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav Høsten 2018 Sandnes Songlag
57/2019 14.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav Høsten 2018 Bjugn Sparebank
58/2019 14.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav Høsten 2018 BØSK
59/2019 14.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav Høsten 2018 Campus Fosen
39/2019 14.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2018 Bekkfaret Barnehage
503/2019 14.01.2019 Inngående brev Søknad om lønnsjustering *****
473/2019 14.01.2019 Inngående brev Søk KMDs innovasjonspris 2019 nå Difi
399/2019 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra ledermøte 10.01.19
492/2019 14.01.2019 Inngående brev Søknad om lærlingplass Karen Bjørkli Bakløkk
463/2019 14.01.2019 Inngående brev Sammenslåing av kommuner Compu Group Medical
464/2019 14.01.2019 Inngående brev Renovasjonsavgift og fritak for eiendommen ***** *****
455/2019 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Ansettelsesvedtak des - 18 Ann Kristin Thunsør m.fl.
364/2019 14.01.2019 Utgående brev Angående TT-kort *****
480/2019 14.01.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale - fast stilling 86,7 % Kristin Rylund
493/2019 14.01.2019 Inngående brev Kunngjøring - Tilskudd over statsbudsjettet kap 225 post 64 - opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge - høsten 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
457/2019 14.01.2019 Inngående brev Omadressering Havneveien Marit Brun-Jenssen m.fl.
460/2019 14.01.2019 Inngående brev Rapport service Klargester minirenseanlegg 2018 RENSE OG MILJØTEKNIKK AS
470/2019 14.01.2019 Inngående brev Påminnelse om fristen for innsendelse av refusjonskrav NAV Tiltak Trøndelag
500/2019 14.01.2019 Inngående brev Vurdering av eksisterende kontrakt vedr individuelt tilrettelagt skoleskyss ATB AS
496/2019 14.01.2019 Inngående brev Individuell opplæringsplan med halvårsrapport - høsten 2018 Bekkfaret barnehage
481/2019 14.01.2019 Inngående brev Bekreftelse Kristin Rylund
495/2019 14.01.2019 Inngående brev Egenkontroll barnehage 2018 Lyngrabben barnehage
471/2019 14.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest 70/191 Tom Ingulstad
466/2019 14.01.2019 Inngående brev Rapportering på kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
497/2019 14.01.2019 Inngående brev Halvårsrapport - høsten 2018 Bekkfaret barnehage
498/2019 14.01.2019 Inngående brev Halvårsrapport - høsten 2018 Bekkfaret barnehage
499/2019 14.01.2019 Inngående brev Vågan skytefelt - framtidig virksomhet Forsvarsbygg
462/2019 14.01.2019 Inngående brev Generalforsamlingsprotokoll Fosenbrua AS og styrets redegjørelse for å oppdatere en del kapitalendringer i Brønnøysund FOSENBRUA AS
741/2018 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Kommunale avgifter, leier og betalinger 2018
333/2019 14.01.2019 Internt notat Notat i forbindelse med ***** Magdele Presthus Johansen
467/2019 14.01.2019 Inngående brev Mailutveksling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Skilleaas Kristin
432/2019 14.01.2019 Utgående brev Tinglyst avtale Mikael Berg
15414/2018 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Godkjente endringsmeldinger 1,2,5-17,19
15411/2018 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesprotololl Bjugnhallen nytt tak og fasader
15409/2018 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Vurderingsskjema anbud renovering tak fasader Bjugnhallen
476/2019 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Entreprenørsgaranti
14884/2018 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrakt
486/2019 14.01.2019 Utgående brev Signert aksept av vilkår HELSEDIREKTORATET
118/2019 14.01.2019 Utgående brev Andre Solberg - Dispensasjon fra 100-meter sone mot sjø og rammetillatelse til ombygging og tilbygg til fritidsbolig - 12/018 Andre Solberg
453/2019 13.01.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Konstali Helsenor AS v/Bartek Holstad
452/2019 13.01.2019 Inngående brev Startlån søknad ***** *****
421/2019 11.01.2019 Inngående brev Melding om ***** elev *****
428/2019 11.01.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement FOSEN VVS AS
442/2019 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Samtale
298/2019 11.01.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold *****
365/2019 11.01.2019 Utgående brev Terje Hanssen - Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse - 81/051 NOROPTION AS
294/2019 11.01.2019 Utgående brev Stenging av FV 6358 i Bjugn Fosen Brann og Redningstjeneste m.fl.
267/2019 11.01.2019 Utgående brev Annonse Fosna-Folket
418/2019 11.01.2019 Inngående brev Søker jobb Brage Johnsen Mandal
415/2019 11.01.2019 Inngående brev Kart vann og avløp Mebostad ved Okelva og Fv 710 Berg- og geoteknikkseksjonen - Statens vegvesen Region midt
269/2019 11.01.2019 Utgående brev Pitney Bowes - Informasjon om leasing 13031713 PITNEY BOWES NORGE AS
448/2019 11.01.2019 Inngående brev SV: Medisinering / medisindispensere ved sammenslåing av kommuner *****
445/2019 11.01.2019 Inngående brev Analyseresultater 08. - 11.01.19 KYSTLAB AS
320/2019 11.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - fast tilsetting 86,27 prosent stilling Kristin Rylund
16721/2018 11.01.2019 Utgående brev Svar på tilbud om malearbeider i øvre internat, Bjugn Gulv- og Malerservice Fosen v/Freddy Olsen m.fl.
16603/2018 11.01.2019 Utgående brev Forespørsel om maling av 4 klasserom og 1 grupperom i øverste etasje i øvre internat Fargerike Bjugn, Malermester Schanke og Gunnar Eidesen m.fl.
175/2019 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtatt revidert tiltaksdel 2018-2020 i Plan for idrett og friluftsliv
14627/2018 11.01.2019 Utgående brev Avlingsskadeerstatning 08/004 Aage Stenvik Tanem
427/2019 11.01.2019 Inngående brev Kommentar til behandling av søknad og klage om felling av ærfugl som utøver skade FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
16094/2018 11.01.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten *****
260/2019 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Hans Otto Stjern - Forhåndskonferanse for fradeling av areal på 84/003
283/2019 11.01.2019 Utgående brev Hans Otto Stjern - Referat fra forhåndskonferanse for tiltak på 84/003 KYSTPLAN AS
185/2019 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging SU-møte 14.01.19
434/2019 11.01.2019 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte 28.01.18 *****
423/2019 11.01.2019 Inngående brev Overføring og videreføring av anleggskonsesjoner for utbygging og drift av vindkraftverk og vindkraftprosjekter NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
276/2019 11.01.2019 Utgående brev Ann Kristin og Steinar Jøssund - Ferdigattest avløpsanlegg - 81/243 NOROPTION AS
268/2019 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra medbestemmelsesmøte for Solkysten barnehage 07.01.19
408/2019 11.01.2019 Inngående brev Oversendelse av budsjettdokumenter til Fylkesmannen Fylkesmannen i Trøndelag v/Gråberg, Anne
111/2019 11.01.2019 Utgående brev Bekreftelse finansiering gocartbane Fosenhallen Trøndelag Fylkeskommune
112/2019 11.01.2019 Utgående brev Bekreftelse finansiering kunstgressbane Fosenhallen Trøndelag Fylkeskommune
113/2019 11.01.2019 Utgående brev Bekreftelse finansiering sti-opparbeidelse. Trøndelag Fylkeskommune
409/2019 11.01.2019 Utgående brev Orientering om organisering i nye Ørland kommune Alle ansatte
15360/2018 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Velkommen til Ungdommens Fylkesting (UFT) 23.-25. november på Scandic Stiklestad
126/2019 11.01.2019 Utgående brev Marine Harvest Norway AS - Foreløpig vurdering av søknad om dispensasjon for etablering av akvakulturanlegg på ny lokalitet Lønngrunnen MARINE HARVEST NORWAY AS
305/2019 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Lønngrunnen - Endret størrelse på anlegget og frafall av dispensasjonssøknad for NFFFA-2-formålet - Bilde i epost
438/2019 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Signert opplæring i legemiddelhåndtering
439/2019 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Signert fullmakt til legemiddelhåndtering
440/2019 11.01.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering NHI
280/2019 11.01.2019 Utgående brev Ann Kristin og Steinar Jøssund - Ferdigattest enebolig - 81/243 FOSENHUS AS
413/2019 11.01.2019 Inngående brev Levering fra Brønnøysund REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND
436/2019 11.01.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan NAV
420/2019 11.01.2019 Inngående brev Mailutveksling vedr. feilregistrering av elever Fagerenget Montessoriskole Rise Kjetil By
410/2019 11.01.2019 Inngående brev Oksvoll Kai - Oppdatert plankart og SOSI-fil 10.01.2019 Kystplan AS
411/2019 11.01.2019 Inngående brev Oksvoll kai - Oversendelse av reviderte plandokumenter for Oksvoll kai JANUAR 2019 Kystplan AS
412/2019 11.01.2019 Inngående brev Oksvoll kai - Oversendelse av reviderte plandokumenter for Oksvoll kai JANUAR 2019 - ROS-analyse Kystplan AS
16567/2018 11.01.2019 Utgående brev Vedtak om utvidet deltagelse i introduksjonsprogrammet *****
431/2019 11.01.2019 Inngående brev Invitasjon til møte 16.01.19 BJUGN OG ØRLAND PPT IKS
437/2019 11.01.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan NAV
406/2019 11.01.2019 Inngående brev Omadressering av Havneveien Terje Johan Haagensen m.fl.
441/2019 11.01.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Karianne Olsen
321/2019 11.01.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 01.06.18 - 01.09.19 Kari Ann Ratdal
417/2019 11.01.2019 Inngående brev Din kommune kan få penger til klimatiltak - søk før 15. februar Miljødirektoratet
450/2019 11.01.2019 Inngående brev Innkalling til møte i AU, tirsdag 15. januar kl. 16.30 på møterommet Tinbua, Bjugn rådhus Ørland kommune
367/2019 10.01.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale i perioden 01.01.19 - 04.02.19 Elisabeth Berg
372/2019 10.01.2019 Inngående brev Informasjon til kommunene i Trøndelag om tilskudd til kompetanse- og innovasjonstilskudd kap. 761.68 rapportering for 2018 og søknad for 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
396/2019 10.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav - varig tilrettelagt arbeid 01.10. - 31.12.18 NAV
397/2019 10.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav - varig tilrettelagt arbeid 01.01. - 31.03.19 NAV
388/2019 10.01.2019 Inngående brev Signert Avtale Bjugn kommune - Haugenkrysset Fosenvegene AS
402/2019 10.01.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering *****
360/2019 10.01.2019 Inngående brev Rapport 2018 - typegodkjente minirenseanlegg NORoption AS
335/2019 10.01.2019 Inngående brev Signert fast arbeidsavtale Hilde Berg
358/2019 10.01.2019 Inngående brev Marine Harvest - Endring av størrelse og form på anlegg ved Asen fyr/Lønngrunn Knut Hellesvik
342/2019 10.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn i forbindelse med studier Marthe Hønnåshagen
400/2019 10.01.2019 Inngående brev Marine Harvests dispensasjonssøknad om plassering av ferskvannsbasseng i Leikvangbukta - 73/133 Stig Ove Bakken
386/2019 10.01.2019 Inngående brev 32/40 - sanitærabonnement Per Ulriksen AS
350/2019 10.01.2019 Inngående brev Refusjon fosterhjemsplassert barn i barnehage ***** ***** ***** *****
169/2019 10.01.2019 Utgående brev Oversendelsesbrev om prioritering av spillemidlene 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
391/2019 10.01.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan NAV
362/2019 10.01.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Kunstløptrener og isteknikker - st. ref. 3986081508 Bjugn kommune
363/2019 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste
373/2019 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Kunstløptrener og isteknikker - st. ref. (3986081508)
374/2019 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Kunstløptrener og isteknikker - st. ref. (3986081508)
375/2019 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Kunstløptrener og isteknikker - st. ref. (3986081508)
376/2019 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Kunstløptrener og isteknikker - st. ref. (3986081508)
377/2019 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Kunstløptrener og isteknikker - st. ref. (3986081508)
378/2019 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Kunstløptrener og isteknikker - st. ref. (3986081508)
379/2019 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Kunstløptrener og isteknikker - st. ref. (3986081508)
331/2019 10.01.2019 Inngående brev Forslag til tiltak for å bedre brannsikkerheten Ørland kommune
344/2019 10.01.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Sykepleier Bjugn kommune - st. ref. 4000947065 Bjugn kommune
345/2019 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste
340/2019 10.01.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Helsefagarbeider Bjugn kommune - st. ref. 4001016218 Bjugn kommune
341/2019 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste
338/2019 10.01.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Vernepleier Helse og omsorg, Bjugn kommune - st. ref. 3999251137 Helse og omsorg
339/2019 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste
336/2019 10.01.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Barne- og ungdomsarbeider Bjugn kommune - st. ref. 4001148110 Bjugn kommune
337/2019 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste
348/2019 10.01.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Lærere i ulike vikarstillinger Bjugn kommune - st. ref. 4001413334 Bjugn kommune
349/2019 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste
368/2019 10.01.2019 Inngående brev Åpen jobbsøknad barnehager Lillann Skifte
381/2019 10.01.2019 Inngående brev Søknad Lyngrabben barnehage Rose Kristin Mork Skog
405/2019 10.01.2019 Inngående brev Purring - VS: Eiendomsskatt og kommunale gebyrer HUSEIERNES LANDSFORBUND
351/2019 10.01.2019 Inngående brev Leieavtaler - A8380263 og A8047320 Siemens Financial Services AB NUF
404/2019 10.01.2019 Inngående brev Fv 6358 Bjugn kommune
398/2019 10.01.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 74/034 Simon Leikvang
353/2019 10.01.2019 Inngående brev Utlysning av deltakelse i kommunenettverk universell utforming 2019 KS
359/2019 10.01.2019 Inngående brev 18/2648-5 Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
361/2019 10.01.2019 Inngående brev VS: Ny utlysning fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge - våren 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
369/2019 10.01.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Lisa Marie S Nygård
370/2019 10.01.2019 Inngående brev Info om deg som ny vikar Lisa Marie S Nygård
380/2019 10.01.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Lisa Marie S Nygård
382/2019 10.01.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Rose Kristin Mork Skog
383/2019 10.01.2019 Inngående brev Info om deg som ny vikar Rose Kristin Mork Skog
384/2019 10.01.2019 Inngående brev Attest Rose Kristin Mork Skog
385/2019 10.01.2019 Inngående brev Attest Rose Kristin Mork Skog
390/2019 10.01.2019 Inngående brev Idar Vasskog - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - 21/001 Idar Vasskog
392/2019 10.01.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av videreutdanning med lønn Vigdis Rønsholm Furunes
393/2019 10.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av videreutdanning med lønn Vigdis Rønsholm Furunes
332/2019 10.01.2019 Inngående brev Kopi av brev - tillatelse til dispensasjon fra byggegrense - fv. 710 - 29/015 STATENS VEGVESEN
334/2019 10.01.2019 Inngående brev Kopi av brev - dispensasjon fra byggegrense - Fv. 6344 – 70/056 STATENS VEGVESEN
343/2019 10.01.2019 Inngående brev Terje Hanssen - søknad om utslipp - 81/051 NOROPTION AS
371/2019 10.01.2019 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
293/2019 09.01.2019 Inngående brev VS: 6358 Kryssinga vei med vannledning Kenneth Groven
295/2019 09.01.2019 Inngående brev SV: Stenging av FV 6358 i Bjugn Fosen Brann og Redningstjenste
296/2019 09.01.2019 Inngående brev Stenging av FV 6358 i Bjugn i uke 3 Politiet
308/2019 09.01.2019 Inngående brev Gravferdsstønad - melding om vedtak NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen
307/2019 09.01.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Bjugn
304/2019 09.01.2019 Inngående brev Høring delstrategier innen samferdsel og tilbud om orientering - høringsfrist 15.04.19 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
309/2019 09.01.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Bjugn
312/2019 09.01.2019 Inngående brev Signert reglement for bruk av IT-tjenester Kent Roger Halsen Skaget
292/2019 09.01.2019 Inngående brev SV: forsikring Økonomisjefen
301/2019 09.01.2019 Inngående brev Refusjonskrav Bjugn kommune vedr driftstilskudd til private barnehager høst 2018 - revidert Ørland kommune
265/2019 09.01.2019 Utgående brev Kopi av faktura for serverings- og skjenkebevilling TVEIR-VITAR VILHELMSSON
317/2019 09.01.2019 Inngående brev 32/221 - Sanitærabonnement Per Ulriksen AS
310/2019 09.01.2019 Inngående brev Marine Harvest Norway AS - ferskvannsbasseng i Leikvangbukta KYSTPLAN AS
299/2019 09.01.2019 Inngående brev Fosen 2060 med Fosenbrua-Delrapport 1 Prognosegrunnlag befolkning, areal og trafikk FOSENBRUA AS
313/2019 09.01.2019 Inngående brev Opprettelse av brukerkonto hos Fosen IKT Kent Roger Halsen Skaget
314/2019 09.01.2019 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 08.01.19 *****
318/2019 09.01.2019 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose 01.12. - 31.12.2018 APOTEK 1 GRUPPEN AS
306/2019 09.01.2019 Inngående brev Registrering av endring i Enhetsregisteret REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND
85/2019 08.01.2019 Utgående brev Oversendelse av kommunestyrets vedtak - Revisor for fellesnemnda fra 01.01.19 Kontrollutvalget v/Arvid Lund
285/2019 08.01.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS Nubu
257/2019 08.01.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet, forlengelse NAV Tiltak Trøndelag
16405/2018 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Avslutningsberetning Lagunen i Bjugn KF 2018
281/2019 08.01.2019 Inngående brev Svar på forespørsel om minerallovens anvendelse - opparbeidelse av tomteareal - 20/584 MYRAN PARK AS
16836/2018 08.01.2019 Utgående brev Svar på brev datert 21.12.2018 vedrørende avvik i byggesak for eneboliger - 15/083 OSLOADVOKATENE AS
26/2019 08.01.2019 Utgående brev Samarbeidsmøter vår 2019 *****
16472/2018 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Reguleringsplan for Bjugn kirke og gravlund - Plandokumenter til sluttbehandling
16626/2018 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Attest - ***** ***** *****
35/2019 08.01.2019 Utgående brev Samarbeidsmøter vår 2019 *****
33/2019 08.01.2019 Utgående brev Samarbeidsmøter vår 2019 *****
272/2019 08.01.2019 Utgående brev Ang. innkommet sykmelding NAV Bjugn
277/2019 08.01.2019 Inngående brev Ønsker skriftlige svar på muntlige svar Guttorm Lien
254/2019 08.01.2019 Inngående brev Lønngrunnen - Endret størrelse på anlegget og frafall av dispensasjonssøknad for NFFFA-2-formålet Marine Harvest Norway AS
16634/2018 08.01.2019 Utgående brev Ankeret Brygge AS - Foreløpig svar på søknad om endring av utslippstillatelse - 70/199 JOHNSEN VVS AS
289/2019 08.01.2019 Inngående brev Kostra rapportering per 4. kvartal 2018 - åpent for rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ
30/2019 08.01.2019 Utgående brev Samarbeidsmøter våren 2019 *****
16802/2018 08.01.2019 Utgående brev Svar Byggestrøm KLP Skadeforsikring AS
15833/2018 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Timeliste september / oktober
193/2019 08.01.2019 Utgående brev De 5 søknadene om spillemidler til ulike rideanlegg er vidersendt AUSTERLI-BJUGN HESTESPORTKLUBB
227/2019 08.01.2019 Utgående brev Ad søknad om spillemidler til kunstgressbane i Vallersund JØSSUND IDRETTS- & UNGDOMSLAG
16566/2018 08.01.2019 Utgående brev Planprogram Kystsoneplan for Namdalen - Bjugn kommune Namdal Regionråd
259/2019 08.01.2019 Inngående brev Kopi av uttalelse vedrørende serverings- og skjenkebevilling ved Tveir-Vitar Vilhelmsson/Restaurant Sjøsiden KEMNEREN I INNHERRED KOMMUNESAMARBEID
258/2019 08.01.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Midlertidig lønnstilskudd forlengelse 01.01. - 31.03.19 NAV Tiltak Trøndelag
16482/2018 08.01.2019 Utgående brev Re: Jonas Eide - Søknad om støtte til Messier 16 Jonas Ulrik Eide
15/2019 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Referat planleggingsdag 02.01.19
68/2019 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Ledermøte 10.01.19
124/2019 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmøte 21.01.19
15546/2018 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Ledermøte 29.11.18
16716/2018 08.01.2019 Utgående brev Refusjonskrav - private barnehager høst 2018 ØRLAND KOMMUNE
264/2019 08.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest avløpsanlegg - 81/243 NOROPTION AS
16725/2018 08.01.2019 Utgående brev Engasjement Hanna Surgai
223/2019 08.01.2019 Utgående brev Ad spillemiddelsøknad til opparbeidelse av turvei Botngård- Tjønnstua BJUGN IL
16607/2018 08.01.2019 Internt notat Kommunale avgifter og gebyrer 2019 Petra Roodbol-Mekkes m.fl.
16571/2018 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtatte kommunale avgifter, leier og betalinger 2019
199/2019 08.01.2019 Utgående brev Søknaden om spillemidler til nærmiljøkart BJUGN IL
201/2019 08.01.2019 Utgående brev Ad søknad om spillemidler til nærmiljøkart Kalvåhaugan øst BJUGN IL
16618/2018 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll for oppmålingsforretning
102/2019 08.01.2019 Utgående brev Klubb Vimpel Frank-Morten Dalmo Jørgensen
64/2019 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Møteplan for våren 2019 - ledermøter
69/2019 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Møteplan for møter mellom styrer og den enkelte ped.leder og spes.ped
96/2019 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til ledermøte for Solkysten barnehage 10. januar-19
76/2019 08.01.2019 Internt notat Anvisning av husleie 2019 Ingjerd Harøy
284/2019 08.01.2019 Inngående brev Planer for 2019 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS
287/2019 08.01.2019 Inngående brev Hvordan kan du bidra til mindre mobbing? Utdanningsdirektoratet
233/2019 08.01.2019 Utgående brev Svar på gate - veibane ikke vedlikeholdt Kurt Asbjørn Skarsvåg
271/2019 08.01.2019 Inngående brev SV: Oppsigelse fra Bjugn VISMA SMARTSKILL AS
261/2019 08.01.2019 Inngående brev Søknad angående skoleplass, høsten 2019 *****
290/2019 08.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - DRIFTSOPERATØR AVLØP Bjugn kommune - st. ref. 4004957222 *****
291/2019 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - DRIFTSOPERATØR AVLØP - st. ref. (4004957222) *****
278/2019 08.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - DRIFTSOPERATØR AVLØP Bjugn kommune - st. ref. 4004957222 *****
279/2019 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - DRIFTSOPERATØR AVLØP - st. ref. (4004957222) *****
273/2019 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - DRIFTSOPERATØR AVLØP - st. ref. (4004957222) *****
274/2019 08.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - DRIFTSOPERATØR AVLØP Bjugn kommune - st. ref. 4004957222 *****
266/2019 08.01.2019 Inngående brev Rita og Thor Gjul - søknad om oppføring av fritidsbolig - 11/139 NORGESHUS EIENDOM AS
286/2019 08.01.2019 Inngående brev Evaluering og utvikling av Kommunebarometeret Kommunal Rapport
16715/2018 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Notat - ***** ***** ***** ***** *****
275/2019 08.01.2019 Inngående brev Endret betalingsfrist *****
263/2019 08.01.2019 Utgående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 33/022 og 33/223 Helge Sørmyr
255/2019 08.01.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 33/022 og 33/223 Helge Sørmyr
270/2019 08.01.2019 Inngående brev Søknad om jobb på Helsesenteret Marie Schmeding
121/2019 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Kart med retting
84/2019 08.01.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsutvalgsmøte for Solkysten barnehage, 14. januar -19 Ole Graneng m.fl.
116/2019 08.01.2019 Utgående brev Retting av eiendomsgrenser i matrikkelen Trond Ivan Fredagsvik m.fl.
250/2019 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
95/2019 08.01.2019 Utgående brev Vedrørende brannsikkerhet i ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fosen brann og redning
10/2019 08.01.2019 Utgående brev Bjugn kommune - Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for rehabilitering av kunstgressbane i FosenHallen Bjugn kommune
251/2019 08.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier Helse og omsorg, Bjugn kommune - st. ref. 3992814112 *****
252/2019 08.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier Helse og omsorg, Bjugn kommune - st. ref. 3992814112 *****
170/2019 08.01.2019 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse: Fylling i sjø og utlegging av flytebrygge til eksisterende steinkaie på Oksvoll, 04/084 KYSTVERKET
182/2019 08.01.2019 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse: Fylling i sjø og utlegging av flytebrygge ved Steinkaia på Oksvoll, gnr. 4 bnr. 84 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
195/2019 08.01.2019 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse: Fylling i sjø og utlegging av flytebrygge ved Steinkaia på Oksvoll, gnr. 4 bnr. 84 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
207/2019 08.01.2019 Utgående brev Dokumentasjon på vergemål - søknad om kommunetilhørighet *****
172/2019 08.01.2019 Utgående brev Tinglyst seksjonering FOSENHUS AS
225/2019 08.01.2019 Utgående brev Ad søknad om spillemidler til gocartbane i Fosenhallen CAMPUS FOSEN KF
226/2019 08.01.2019 Utgående brev Ad søknad om spillemidler til rehabilitering av kunstgressbanen i Fosenhallen CAMPUS FOSEN KF
16349/2018 08.01.2019 Utgående brev Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning - rehabilitering av kunstgressbane BJUGN KOMMUNE
288/2019 08.01.2019 Inngående brev Signert protokoll Ingar Hellem
262/2019 08.01.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter forlengelse 01.01. - 28.02.19 - Boliger for psykisk utviklingshemmede NAV Tiltak Trøndelag
15473/2018 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til planleggingsdag 2. januar 2019
15065/2018 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmøteplan for Solkysten barnehage våren 2019
9/2019 07.01.2019 Utgående brev Vikariat 01.01.19 - 09.08.19 Julie Teksdal
71/2019 07.01.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten *****
16660/2018 07.01.2019 Utgående brev Guntis Mitenbergs - Dispensasjon fra arealformålet LNFR og tillatelse til oppføring av garasje 13/038 Guntis Mitenbergs
103/2019 07.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Vladimir Starostin
206/2019 07.01.2019 Inngående brev Påminnelse 3 - NTNU/SIAT inviterer utvalgte bade- og svømmeanlegg til å delta i nasjonal kartlegging om energibruk og inneklima i svømme- og badeanlegg NTNU
16256/2018 07.01.2019 Utgående brev Anne Iren Hårstad - Utslippstillatelse fritidsbolig - 71/096 FRODE JOHANSEN
241/2019 07.01.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet HELSEDIREKTORATET
236/2019 07.01.2019 Utgående brev Søknad tilskuddordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet" 2019 Helsedirektoratet
40/2019 07.01.2019 Utgående brev Scanbio Ingredients AS - Rammetillatelse for oppføring av tilbygg/inndamper - 70/003 WSP NORGE AS
93/2019 07.01.2019 Internt notat Vedrørende brannfare i ***** ***** ***** ***** og beboer som motsetter seg tiltak Nils Braa
173/2019 07.01.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterkjøring i Bjugn kommune Norsk institutt for naturforskning - NINA
177/2019 07.01.2019 Inngående brev Pitney Bowes - Informasjon om leasing 13031713 Pitney Bowes Limited
186/2019 07.01.2019 Internt notat Angående Pitney Bows Solveig Melum m.fl.
179/2019 07.01.2019 Inngående brev Rikard Andre Valstad Bjørklund - oppføring av redskapshus / riving av stabbur - 76/080 - Asserøystranda 43, Vallersund Rikard André V Bjørklund
197/2019 07.01.2019 Utgående brev Rikard Andre Valstad Bjørklund - Tilbakemelding på melding om riving av uthus/stabbur - 76/080 Rikard André V Bjørklund
183/2019 07.01.2019 Inngående brev Søknad om oppstartsmidler Tina Marie Harbakk m.fl.
190/2019 07.01.2019 Inngående brev Grunnundersøkelse Mebustad g/s bru Berg- og geoteknikkseksjonen - Statens vegvesen Region midt
198/2019 07.01.2019 Inngående brev Innhenting av 1.terminkarakterer for avgangselever skoleåret 2018-2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
171/2019 07.01.2019 Inngående brev Søknad om jobb Martina Cambalova
208/2019 07.01.2019 Utgående brev Til alle leverandører av varer og tjenester og andre avtalepartnere til Bjugn og Ørland kommuner Leverandører av varer og tjenester og andre avtalepartnere
209/2019 07.01.2019 Inngående brev Vedrørende oppsigelse av kontrakt / avtaler i dagens form LIC SCADENTA AS
210/2019 07.01.2019 Inngående brev EVRY har i dag en løpende avtale med Fosen IKT på ERP - UBW (Agresso) , inkludert brukerstøtte og fjerndrift Evry
211/2019 07.01.2019 Inngående brev Oppsigelse av serviceavtaler som følge av kommunesammenslåing PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS
212/2019 07.01.2019 Inngående brev Oppsigelse av abonnement Ørland og Bjugn kommuner har med Kommuneforlaget Kommuneforlaget AS
213/2019 07.01.2019 Inngående brev Vedrørende sammenslåing av Bjugn og Ørland kommune Brønnøysundregistrene
242/2019 07.01.2019 Inngående brev Sammenslåing av Bjugn og Ørland Kundesenteret Norsk Helsenett
231/2019 07.01.2019 Inngående brev Vedrørende avtaler i forbindelse med sammenslåing av Bjugn kommune og Ørland kommune MEDILINK SOFTWARE AS
238/2019 07.01.2019 Inngående brev Til den det måtte angå *****
246/2019 07.01.2019 Inngående brev Forespørsel om innsigelser ved stenging av FV 6358 ved Grova i forbindelse med legging av ny hovedvannforsyning til Ørland BARSET FELLESKOMMUNALE VANNVERK IKS
214/2019 07.01.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd *****
218/2019 07.01.2019 Inngående brev Kopi av signert kundeerklæring BJUGN SPAREBANK
232/2019 07.01.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten *****
234/2019 07.01.2019 Inngående brev Signert avtale om opparbeidelse av industritomt Myran Industriområde JOHS J SYLTERN AS
235/2019 07.01.2019 Inngående brev Kopi av vitnemål Elisabeth Krieg
237/2019 07.01.2019 Inngående brev Ønske om å benytte resterende feriedager *****
202/2019 07.01.2019 Inngående brev Gate - veibane ikke vedlikeholdt Kurt Asbjørn Skarsvåg
230/2019 07.01.2019 Inngående brev ***** - fritak renovasjon *****
245/2019 07.01.2019 Inngående brev Endring av navn på faktura Therese Mikkelsen
244/2019 07.01.2019 Inngående brev Omorganisering - saksbehandling på grunnskoleskyss Trøndelag fylkeskommune
189/2019 07.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærere i ulike vikarstillinger Bjugn kommune - st. ref. 4001413334 *****
22/2019 07.01.2019 Utgående brev Startlån søknad ***** *****
247/2019 07.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere i ulike vikarstillinger - st. ref. (4001413334) *****
248/2019 07.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærere i ulike vikarstillinger Bjugn kommune - st. ref. 4001413334 *****
191/2019 07.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere i ulike vikarstillinger - st. ref. (4001413334) *****
192/2019 07.01.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter NAV tiltak Trøndelag
194/2019 07.01.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter NAV tiltak Trøndelag
240/2019 07.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon i perioden 01.01. - 31.05.2019 *****
243/2019 07.01.2019 Inngående brev Angående spørsmål til Forsvarsdepartementet om innholdet i de norsk-amerikanske forhåndslagrene i Midt-Norge FORSVARET
72/2019 07.01.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede *****
187/2019 07.01.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter forlengelse NAV tiltak
83/2019 07.01.2019 Utgående brev Oversendelse av kommunestyrets vedtak - revisor for Bjugn kommune fra 01.01.19 Kontrollutvalget v/Arvid Lund m.fl.
16844/2018 07.01.2019 Utgående brev Eurobygg Bjugn AS - Igangsettingstillatelse byggetrinn 2, råbygg stålkonstruksjoner - 25/133 SH PROSJEKT AS
216/2019 07.01.2019 Inngående brev Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – gebyr ved avslag på søknad om fradeling og arealoverføring 33/004 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
77/2019 07.01.2019 Utgående brev Endringsrapport pr. 31.12.18 NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø
82/2019 07.01.2019 Utgående brev Totalrapport pr. 31.12.18 NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø
181/2019 07.01.2019 Inngående brev Oppgjørskjema desember 2018 Ambita AS
239/2019 07.01.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsplan
52/2019 07.01.2019 Utgående brev Opprydding på eiendommen 41/048 - Svar på postkort Jarle Olav Østhus
174/2019 07.01.2019 Utgående brev Forslag til avtale Haugenkrysset Fosenvegene AS
16341/2018 07.01.2019 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse for søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for uttak av fjellmasser i LNFR-område for opparbeidelse av industritomt på 20/603 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
196/2019 07.01.2019 Inngående brev Hege Olden - søknad om tillatelse til tiltak / Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lund Hytteområde - 68/010 Hege Olden
180/2019 07.01.2019 Inngående brev Omadressering Lerkeveien Thor Innstrand
178/2019 07.01.2019 Inngående brev Omadressering av Kristoffers vei Stefan Helberg
176/2019 07.01.2019 Inngående brev Omadressering av Kristoffers vei Laila Weness
16837/2018 07.01.2019 Internt notat uten oppfølging Delegeringsreglement for Bjugn kommune vedtatt 01.11.2018 - redigert Ådne Røkkum m.fl.
188/2019 07.01.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Ørland
219/2019 07.01.2019 Inngående brev Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2019 Utdanningsdirektoratet
165/2019 06.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere i ulike vikarstillinger - st. ref. (4001413334) *****
166/2019 06.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærere i ulike vikarstillinger Bjugn kommune - st. ref. 4001413334 *****
157/2019 06.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere i ulike vikarstillinger - st. ref. (4001413334) *****
158/2019 06.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærere i ulike vikarstillinger Bjugn kommune - st. ref. 4001413334 *****
159/2019 06.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere i ulike vikarstillinger - st. ref. (4001413334) *****
160/2019 06.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærere i ulike vikarstillinger Bjugn kommune - st. ref. 4001413334 *****
155/2019 06.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Bjugn kommune - st. ref. 4001016218 *****
156/2019 06.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4001016218) *****
167/2019 06.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Bjugn kommune - st. ref. 4001016218 *****
168/2019 06.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4001016218) *****
161/2019 06.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4001016218) *****
162/2019 06.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Bjugn kommune - st. ref. 4001016218 *****
163/2019 06.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4001016218) *****
164/2019 06.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Bjugn kommune - st. ref. 4001016218 *****
141/2019 05.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4001016218) *****
142/2019 05.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Bjugn kommune - st. ref. 4001016218 *****
151/2019 05.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4001016218) *****
152/2019 05.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Bjugn kommune - st. ref. 4001016218 *****
147/2019 05.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier Helse og omsorg, Bjugn kommune - st. ref. 3999251137 *****
148/2019 05.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier - st. ref. (3999251137) *****
145/2019 05.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4000947065) *****
146/2019 05.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Bjugn kommune - st. ref. 4000947065 *****
153/2019 05.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere i ulike vikarstillinger - st. ref. (4001413334) *****
154/2019 05.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærere i ulike vikarstillinger Bjugn kommune - st. ref. 4001413334 *****
143/2019 05.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere i ulike vikarstillinger - st. ref. (4001413334) *****
144/2019 05.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærere i ulike vikarstillinger Bjugn kommune - st. ref. 4001413334 *****
149/2019 05.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4001148110) *****
150/2019 05.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Bjugn kommune - st. ref. 4001148110 *****
129/2019 04.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4001148110) *****
130/2019 04.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Bjugn kommune - st. ref. 4001148110 *****
135/2019 04.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere i ulike vikarstillinger - st. ref. (4001413334) *****
136/2019 04.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærere i ulike vikarstillinger Bjugn kommune - st. ref. 4001413334 *****
137/2019 04.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier - st. ref. (3999251137) *****
138/2019 04.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier Helse og omsorg, Bjugn kommune - st. ref. 3999251137 *****
131/2019 04.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Bjugn kommune - st. ref. 4001016218 *****
Versjon:5.1.1