eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7156/2019 21.06.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Bjugn 14.06.2019 NOKAS AS BJUGN
7106/2019 21.06.2019 Inngående brev Midtnordiske kulturpriser 2019 - Nominer kandidater nå TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
7158/2019 21.06.2019 Inngående brev Signert årsmøteprotokoll Fosen Regionråd 2019 FOSEN REGIONRÅD BJUGN
7167/2019 21.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub Bjugn kommune - st. ref. 4093275104 Eskild Kløften BJUGN
7168/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub - st. ref. (4093275104) Eskild Kløften BJUGN
7140/2019 21.06.2019 Inngående brev Solfrid Lund - delingssak - behandling etter jordloven - 11/013 ØRLAND KOMMUNE BJUGN
7094/2019 21.06.2019 Inngående brev Arne og Bente Arntzen - forhåndsuttalelse delesak - 08/002 ØRLAND KOMMUNE BJUGN
7150/2019 21.06.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 27/018 og 27/026 Ella Nebb BJUGN
7151/2019 21.06.2019 Inngående brev Egenerklæring - 37/012 BJUGN KOMMUNE BJUGN
7152/2019 21.06.2019 Inngående brev Egenerklæring - 76/075 - del 1/2 BJUGN KOMMUNE BJUGN
7154/2019 21.06.2019 Inngående brev Egenerklæring - 76/075 - del 1/2 BJUGN KOMMUNE BJUGN
7149/2019 21.06.2019 Inngående brev Herold S. Andersen / Toril M. Berg - rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknad om klarlegging av eksisterende grenser - 38/054 Herold S. Andersen m.fl. BJUGN
7116/2019 21.06.2019 Inngående brev Avslutning og oppgjør for Aksjon skoleveg 2015 - 2017 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
7183/2019 21.06.2019 Inngående brev Svar søknad om skjenkebevilling - Stofosna båtforening 20.7.19 Ørland kommune BJUGN
7143/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** BJUGN
7155/2019 21.06.2019 Inngående brev Møtereferat 04.06.19 ***** BJUGN
7161/2019 21.06.2019 Inngående brev Pensjonsopptjening - Brev til medlemmer født 1963 og senere Klp - Post Pensjonskunde BJUGN
7146/2019 21.06.2019 Inngående brev Leif Arne Hafstad - Søknad om igangsettingstillatelse, Ola Fremstads vei 1 Bjugn 15/083 UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA BJUGN
7037/2019 20.06.2019 Inngående brev Signert protokoll fra møte i representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS 7. juni 2019 Revisjonmidtnorge - Mette Sandvik BJUGN
6203/2019 20.06.2019 Utgående brev Fullmakt til å gjennomføre salg av lastebil på Stranda; XA 17956 Vigdis Rønsholm Furunes BJUGN
6980/2019 20.06.2019 Utgående brev Olden Grendalag - Søknad om skjenkebevilling - Kystkulturdagene 09. - 11.08.19 Olden Grendelag v/Steffen Mandal BJUGN
7107/2019 20.06.2019 Inngående brev Halvor Lysø - søknad om deling av grunneiendom 71/006 Halvor Jørgen Lysø BJUGN
7038/2019 20.06.2019 Inngående brev Leikvang hytteområde - fradeling av tomt nr 9 i reguleringsplan Bjørn Leikvang BJUGN
7109/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i barnevernforum Fosen 12.06.19 BJUGN
7110/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra samarbeidsmøte barneverngruppa - barnevernkontakter BJUGN
7111/2019 20.06.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2019 - videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET BJUGN
7112/2019 20.06.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2019 - videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET BJUGN
7113/2019 20.06.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2019 - lærerspesialistutdanning 2018-kullet - 2. semester UTDANNINGSDIREKTORATET BJUGN
7099/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad om bytte av skole ***** BJUGN
7063/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad om å bytte skole ***** BJUGN
6791/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling felles møte flyktningetjenestene 14.06.19 BJUGN
7080/2019 20.06.2019 Inngående brev Midlertidig oppholdstillatelse - ***** ***** UTLENDINGSDIREKTORATET BJUGN
7086/2019 20.06.2019 Inngående brev Midlertidig oppholdstillatelse - ***** ***** UTLENDINGSDIREKTORATET BJUGN
7089/2019 20.06.2019 Inngående brev Midlertidig oppholdstillatelse - ***** ***** UTLENDINGSDIREKTORATET BJUGN
7108/2019 20.06.2019 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BJUGN
7114/2019 20.06.2019 Inngående brev Utbetaling av tilretteleggingsmidler våren 2019 - videreutdanning for barnehagelærere UTDANNINGSDIREKTORATET BJUGN
6308/2019 20.06.2019 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT BJUGN OG ØRLAND PPT IKS BJUGN
5390/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til medbestemmelsesmøte for Solkysten barnehage 24.06.19 BJUGN
7117/2019 20.06.2019 Inngående brev Innhenting av ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS BJUGN
7048/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - matomsorg og ernæringstiltak NHI BJUGN
7062/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering ved diabetes NHI BJUGN
7040/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - medikamentregning NHI BJUGN
7057/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering ved diabetes NHI BJUGN
7058/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - matomsorg og ernæringstiltak NHI BJUGN
7059/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering NHI BJUGN
7060/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - matomsorg og ernæringstiltak NHI BJUGN
7041/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering ved diabetes NHI BJUGN
7042/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering ved diabetes NHI BJUGN
7061/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering ved diabetes NHI BJUGN
7050/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering NHI BJUGN
7051/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - matomsorg og ernæringstiltak NHI BJUGN
7052/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering ved diabetes NHI BJUGN
7053/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering ved diabetes NHI BJUGN
7045/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering NHI BJUGN
7046/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - innføring i omsorgsyrket NHI BJUGN
7047/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - observasjonskompetanse NHI BJUGN
7115/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Flyttemelding BJUGN
5438/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i samarbeidsutvalget, 15.5.2019 BJUGN
7102/2019 20.06.2019 Inngående brev Til politisk og administrativ ledelse - utlysning av deltagelse i kommunenettverk aldersvennlige lokalsamfunn KS BJUGN
7072/2019 20.06.2019 Inngående brev Restanseforespørsel på kommunale restanser / ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Webmegler BJUGN
7073/2019 20.06.2019 Inngående brev Pinkode -Kommunale restanser ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Webmegler BJUGN
6416/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrakt BJUGN
7076/2019 20.06.2019 Inngående brev Egenerklæring konsesjon til registrering i matrikkelen - haster - 76/075 PACTA EIENDOM AS BJUGN
7077/2019 20.06.2019 Inngående brev Pinkode - Egenerklæring konsesjon til registrering i matrikkelen - haster 76/075 Services Websystemer - Webmegler.no for Kjersti Ristan BJUGN
7104/2019 20.06.2019 Inngående brev Kopi av brev - innvilget konsesjon på erverv av eiendommen 73/061 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
7064/2019 20.06.2019 Inngående brev Vedrørende henvisning til Bjugn og Ørland PPT IKS ***** BJUGN
6194/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat møte 04.06.19 BJUGN
7131/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad om økt fast stilling ***** BJUGN
7054/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering ved diabetes NHI BJUGN
7129/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad om læringsplass Ane Lothe Andersen BJUGN
7043/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - observasjonskompetanse NHI BJUGN
7055/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering NHI BJUGN
7056/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - dokumentasjon NHI BJUGN
7044/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - hverdagsmestring NHI BJUGN
7066/2019 20.06.2019 Inngående brev Undersøkelsen Ledige stillinger 2. kvartal 2019, svarfrist 24. juni 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ BJUGN
7132/2019 20.06.2019 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT BJUGN OG ØRLAND PPT IKS m.fl. BJUGN
7134/2019 20.06.2019 Utgående brev Årsrapport om gjennomført spesialundervisning for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN OG ØRLAND PPT IKS m.fl. BJUGN
7133/2019 20.06.2019 Utgående brev Årsrapport om gjennomført spesialundervisning for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN OG ØRLAND PPT IKS m.fl. BJUGN
7135/2019 20.06.2019 Utgående brev Årsrapport om gjennomført spesialundervisning for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN OG ØRLAND PPT IKS m.fl. BJUGN
6628/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Reguleringsplan Bjugn kirke og gravlund - Vedtatte plandokumenter BJUGN
5042/2019 20.06.2019 Utgående brev Harald Standahl - Ferdigattest avløpsanlegg - 07/036 T.OLSVIK VVS BJUGN
5037/2019 20.06.2019 Utgående brev T.Olsvik VVS - Melding om avsluttet tilsynssak vedrørende avløpsanlegg for rorbu på 07/036 T.OLSVIK VVS BJUGN
7091/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad om terminalbrille ***** BJUGN
7105/2019 20.06.2019 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens søknad om tilgang til opplysninger fra folkeregisteret SKATTEETATEN BJUGN
6053/2019 20.06.2019 Utgående brev Rønnaug Hoddø - Tillatelse til tiltak for levegger og tak på deler av eksisterende veranda på 20/098 Rønnaug Hoddø BJUGN
4986/2019 20.06.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 15.04. - 23.06.2019 Awet Girmay Weldeslase BJUGN
6704/2019 20.06.2019 Utgående brev Tjenestebevis Ragnar Grønås BJUGN
7122/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering NHI BJUGN
7124/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert opplæring i legemiddelhåndtering BJUGN
7125/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert fullmakt til legemiddelhåndtering BJUGN
7126/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemidler til eldre NHI BJUGN
7127/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert opplæring i legemiddelhåndtering BJUGN
7128/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert fullmakt til legemiddelhåndtering BJUGN
7121/2019 20.06.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Lars Zhelezov Braa BJUGN
7120/2019 20.06.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Daniela D Zhelezova Braa BJUGN
7049/2019 20.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemiddelhåndtering ved diabetes NHI BJUGN
7067/2019 20.06.2019 Inngående brev Undersøkelsen Ledige stillinger 2. kvartal 2019, svarfrist 24. juni 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ BJUGN
7118/2019 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse BJUGN
7034/2019 19.06.2019 Inngående brev Klage på ikke innvilget velferdspermisjon Bjugn-klubben i Fagforbundet Ørland BJUGN
7030/2019 19.06.2019 Inngående brev Fremsending av sak 13/19 fra kontrollutvalget i Bjugn til kommunestyret - uttalelse til årsmelding og regnskap 2018 Bjugn kommune Fosen - Lund Arvid BJUGN
7029/2019 19.06.2019 Inngående brev Fremsending av sak 12/91 fra kontrollutvalget i Bjugn kommune til kommunestyret - uttalelse til årsmelding og regnskap 2018 for Campus Fosen Fosen - Lund Arvid BJUGN
7028/2019 19.06.2019 Inngående brev Fremsending av sak 11/19 fra kontrollutvalget i Bjugn kommune til kommunestyret - uttalelse til regnskap og årsmelding 2018 for Valsneset utvikling KF Fosen - Lund Arvid BJUGN
7019/2019 19.06.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Bjugn kommune - 18. juni 2019 Kontrollutvalget v/Lund Arvid BJUGN
6987/2019 19.06.2019 Inngående brev Fwd: Endringsmelding 4 Botngård Ungdomsskole Erstad-Lekven - Kjell Kvam BJUGN
6986/2019 19.06.2019 Inngående brev Fwd: VS: Botngård ungdomsskole - Utredning på farger på tre fasade Erstad-Lekven - Kjell Kvam BJUGN
2407/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av revisor BJUGN
4982/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Brannstasjon Botngård - tomtevalg og romprogram BJUGN
6593/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Plan over søking og tetting av lekkasjer BJUGN
6988/2019 19.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 06.04.19 KYSTLAB AS BJUGN
6876/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling medbestemmelsesmøte 20.06.19 BJUGN
6431/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra ledermøte 07.06.19 BJUGN
5402/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Kulturmidler 2019 BJUGN
5972/2019 19.06.2019 Utgående brev Botngård Skolemusikk - søknad om kulturmidler 2019 BOTNGÅRD SKOLEMUSIKK BJUGN
5973/2019 19.06.2019 Utgående brev Fagerenget skolemusikk - søknad om kulturmidler FAGERENGET SKOLEMUSIKK m.fl. BJUGN
5974/2019 19.06.2019 Utgående brev Mølna teaterlag - søknad om kulturmidler MØLNA TEATERLAG BJUGN
5975/2019 19.06.2019 Utgående brev Fosenklang - søknad om kulturmidler 2019 FOSENKLANG BJUGN
5976/2019 19.06.2019 Utgående brev Bjugn skytterlag - søknad om kulturmidler 2019 BJUGN SKYTTERLAG BJUGN
5977/2019 19.06.2019 Utgående brev Søknad om kulturmidler 2019, Fosen Vollyballklubb FOSEN VOLLEYBALLKLUBB BJUGN
5978/2019 19.06.2019 Utgående brev Søknad kulturmidler 2019, Ørland/Bjugn kunstforening ØRLAND/BJUGN KUNSTFORENING BJUGN
5979/2019 19.06.2019 Utgående brev Ljom Produksjoner - søknad om kulturmidler / støtte LJOM PRODUKSJONER BJUGN
6970/2019 19.06.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Per Roar Olden BJUGN
6247/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av nye veinavn BJUGN
6990/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad om treningstider Bjugnhk - Ann Therese Haugen-Schiefloe BJUGN
6967/2019 19.06.2019 Utgående brev Tinglyste dokumenter Janne Nygård BJUGN
6968/2019 19.06.2019 Utgående brev Tinglyste dokumenter Toril Valstad BJUGN
6374/2019 19.06.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 13.05.19. ***** BJUGN
6993/2019 19.06.2019 Inngående brev Informasjon om konklusjon etter undersøkelse ***** BJUGN
7017/2019 19.06.2019 Utgående brev Svar på innhenting av opplysninger Fosen barneverntjeneste BJUGN
6580/2019 19.06.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 07.06.19. ***** BJUGN
6370/2019 19.06.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 15.05.19. ***** BJUGN
6589/2019 19.06.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte ang. ***** ***** ***** 07.06.19. ***** BJUGN
6568/2019 19.06.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 07.06.19. ***** BJUGN
6747/2019 19.06.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 11.06.19 ang. ***** ***** ***** ***** BJUGN
6995/2019 19.06.2019 Inngående brev Trondsletten Habiliteringssenter har mottatt henvisning ***** BJUGN
7010/2019 19.06.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale for perioden 21.01.19- 14.04.19 Cherre Rose Castillo BJUGN
7008/2019 19.06.2019 Inngående brev Signert fast arbeidsavtale Britt Yvonne Asp BJUGN
7011/2019 19.06.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Oskar Melum Wigdahl BJUGN
6994/2019 19.06.2019 Inngående brev Analyseresultater 18.06. - 19.06.19 KYSTLAB AS BJUGN
7007/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Ansettelsesvedtak BJUGN
7018/2019 19.06.2019 Inngående brev Signert reglement for bruk av IT-tjenester Susann Ervik BJUGN
7020/2019 19.06.2019 Inngående brev Signert reglement for bruk av IT-tjenester Kine Sjøli Mortensen BJUGN
7006/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede ***** BJUGN
6992/2019 19.06.2019 Inngående brev Melding om elev som har fått opplæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN
7009/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsplan BJUGN
7016/2019 19.06.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Susann Ervik BJUGN
6991/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd for budsjettåret 2019 - 2020 NKS Veiledningssenter pårørende Midt-Norge BJUGN
6998/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub - st. ref. (4093275104) Leif Moen BJUGN
6999/2019 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub Bjugn kommune - st. ref. 4093275104 Leif Moen BJUGN
6749/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Div. søknad om tilskudd 1. halvår 2019. BJUGN
6781/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift - Plassering av helsestasjon i nye Ørland BJUGN
6784/2019 19.06.2019 Internt notat Plassering av helsestasjon i nye Ørland Røkkum Ådne BJUGN
6763/2019 19.06.2019 Internt notat Særutskrift - Utvendig vedlikehold kommunale bygninger Ådne Røkkum BJUGN
7031/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i Skihytta 22.06.2019 TEKSDAL BYGDELAG BJUGN
6975/2019 19.06.2019 Utgående brev Ang. klage DISKRIMINERINGSNEMNDA BJUGN
6976/2019 19.06.2019 Inngående brev Ang. klage Diskrimineringsnemnda - Tonje Taranger BJUGN
6978/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - kystkulturdagene 09. - 11.08.19 OLDEN GRENDALAG BJUGN
6831/2019 19.06.2019 Utgående brev Ber om uttalelse til skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT BJUGN
5688/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Bjugn Bowling AS - serverings- og skjenkebevilling - prikktildeling BJUGN
6678/2019 19.06.2019 Internt notat Skolekretsgrenser Vallersund oppvekstsenter Kjetil By Rise BJUGN
5729/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Bakkan-Wahl - serverings- og skjenkebevilling - prikktildeling BJUGN
5731/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Cafè & Litt Te - serverings- og skjenkebevilling - prikktildeling BJUGN
5723/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Palermo Restaurant AS - serverings- og skjenkebevilling - prikktildeling BJUGN
6680/2019 19.06.2019 Internt notat Gjennomgang og diskusjon av innsparingene i oppvekst og helse fra budsjettkonferanse 3 Geir Aune m.fl. BJUGN
4175/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Bevilling for salg av alkohol (inntil 4,7%) ved God Handel AS BJUGN
6548/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Solfrid Lund - Søknad om dispensasjon for deling av 11/013 BJUGN
6119/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Steinar Skifte - Søknad om forlengelse av dispensasjon for masseuttak på 83/005 BJUGN
6077/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Steinberget Boligsameie - Klage på tillatelse til tiltak på 20/282 for to verandaer BJUGN
6681/2019 19.06.2019 Utgående brev Marianne Fjellheim-Adsen og Kenneth Adsen - Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak på 15/036 FOSENHUS AS BJUGN
7023/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Steinar Skifte - Søknad om forlengelse av dispensasjon for masseuttak på 83/005 BJUGN
7024/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Solfrid Lund - Søknad om dispensasjon for deling av 11/013 BJUGN
7026/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Steinberget Boligsameie - Klage på tillatelse til tiltak på 20/282 for to verandaer BJUGN
6748/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fastsetting av nye veinavn BJUGN
6751/2019 19.06.2019 Internt notat Særutskrift - 30 års jubileum Sava AS Ådne Røkkum BJUGN
6790/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsmelding og årsregnskap 2018 for Legat verdig trengende formål i Bjugn BJUGN
7025/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Mowi Norway AS - Søknad om dispensasjon for tiltak på 73/133 for oppføring av hall BJUGN
7022/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Torill Dahl - Søknad om dispensasjon for tiltak på 76/008, arealoverføring BJUGN
6682/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til ledermøte for Solkysten barnehage 13.06.19 BJUGN
6394/2019 19.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i forbindelse med styreseminar UTDANNINGSFORBUNDET BJUGN BJUGN
6926/2019 19.06.2019 Inngående brev Svar på søknad om forlenget veiledningsperiode UTDANNINGSDIREKTORATET BJUGN
6989/2019 19.06.2019 Inngående brev Etterspør svar på søknad om sommerjobb Eskil Hofstad Langseth BJUGN
6809/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til barnehageforum 18.06.19 Hege Hovd m.fl. BJUGN
7000/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad om å beholde skoleplass ***** BJUGN
6118/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Torill Dahl - Søknad om dispensasjon for tiltak på 76/008 arealoverføring BJUGN
6117/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Mowi Norway AS - Søknad om dispensasjon for tiltak på 73/133 - for oppføring av hall BJUGN
7003/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte ved etterutdanning Julie V Brandvik Valvik BJUGN
6181/2019 19.06.2019 Internt notat Notater fra fagmøte 27.05.19 ***** BJUGN
6830/2019 19.06.2019 Utgående brev Høring - Søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til fritidsbolig på 38/058 STATENS VEGVESEN BJUGN
6909/2019 19.06.2019 Utgående brev Fosenkraft Eiendom AS - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse for forretningsbygg på 25/127 FOSENHUS AS BJUGN
7001/2019 19.06.2019 Inngående brev Rapport for sedimentærprøver ved dykking i Oksvoll havn Odin Olsen Ramsø BJUGN
6985/2019 19.06.2019 Inngående brev Gravesøknad kommunal grunn Lysøysund Relacom BJUGN
5463/2019 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbakemelding sak 32687 BJUGN
6463/2019 19.06.2019 Utgående brev Revidert anbud oppgradering avd. 22 Bjugn helsesentret Per Mortensen m.fl. BJUGN
6722/2019 19.06.2019 Utgående brev Korrigert tjenestebevis Grethe Traa Jøssund BJUGN
6714/2019 19.06.2019 Utgående brev Tjenestebevis Grethe Traa Jøssund BJUGN
6996/2019 19.06.2019 Inngående brev Angående planinitiativ i Oldenbukta Naboer til Olden settefiskanlegg v/Roar Olden BJUGN
6292/2019 19.06.2019 Utgående brev Fosenhus Eiendom Reitan AS - Tillatelse til oppføring av gjerde og midlertidig sanitærbrakke - 31/008 FOSENHUS AS BJUGN
6686/2019 19.06.2019 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 11.06.19 ***** BJUGN
7013/2019 19.06.2019 Inngående brev Fullmakt til legemiddelhåndtering for helsefagarbeider, sykepleie-, vernepleie - og legestudent, annet helsepersonell Carmen Aurora Antonsen BJUGN
7014/2019 19.06.2019 Inngående brev Opplæring i legemiddelhåndtering for helsefagarbeider, sykepleie,- vernepleie - og legestudent, annet helsepersonell Carmen Aurora Antonsen BJUGN
7015/2019 19.06.2019 Inngående brev Kursbevis for legemiddelhåndtering NHI BJUGN
6715/2019 19.06.2019 Utgående brev Tjenestebevis Oddveig Fjellheim BJUGN
6932/2019 19.06.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 08.07.19-29.09.19. Vibeke Berge BJUGN
6942/2019 19.06.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 08.07.19.-29.09.19 Anita Ingolfsen BJUGN
6946/2019 19.06.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 08.07.19.-29.09.19 Berit Synnøve O Brandvik BJUGN
6944/2019 19.06.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 08.07.19.-29.07.19 Stig Arve Mandal BJUGN
6936/2019 19.06.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 08.07.19.-29.09.19. Kidane S Hailesalase BJUGN
6947/2019 19.06.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse 08.07.19.-29.09.19. Tove Merethe Bugten BJUGN
6931/2019 19.06.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 08.07-29.09.19 Thomas Schjølberg BJUGN
6948/2019 19.06.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 08.07.19-29.09.19. Agnes K Olsen Meland BJUGN
6934/2019 19.06.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 08.07.19.-29.09.19 Aina Yvonne Trandal BJUGN
7021/2019 19.06.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Kine Sjøli Mortensen BJUGN
6916/2019 19.06.2019 Utgående brev Fast ansettelse Torill Dahl BJUGN
7012/2019 19.06.2019 Inngående brev Signert fast arbeidsavtale Torill Dahl BJUGN
6406/2019 19.06.2019 Utgående brev Grunnlagsavtale Randi Hansen BJUGN
6956/2019 18.06.2019 Inngående brev Arbeidsmiljø ***** ***** ***** BJUGN
6928/2019 18.06.2019 Inngående brev Spørsmål vedrørende betaling ved hjemmesykepleie ST. OLAVS HOSPITAL HF BJUGN
6933/2019 18.06.2019 Inngående brev Varsel om mulig brudd på arbeidsmiljølovens § 18-8 (4) ved hjemmetjenesten Bjugn-klubben i Fagforbundet Ørland BJUGN
6961/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 25/130 FOSENHUS AS BJUGN
6960/2019 18.06.2019 Inngående brev Tegninger Rønnaug Hoddø BJUGN
6965/2019 18.06.2019 Inngående brev Åpen søknad på stilling i helse- og omsorg eller oppvekst Malin Wahl BJUGN
6962/2019 18.06.2019 Inngående brev Lønnskrav Nito avd. Bjugn kommune BJUGN
7090/2019 18.06.2019 Inngående brev Registrering - Skatteoppkreveren i Nye Ørland REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND BJUGN
6820/2019 18.06.2019 Inngående brev Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport etter tilsyn med Botngård skole FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
6935/2019 18.06.2019 Inngående brev Klage på søknad om fri skoleskyss ***** BJUGN
6945/2019 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsynsrapport - tilsyn ved Lyngrabben barnehage Gry Therese Sandvik BJUGN
6954/2019 18.06.2019 Inngående brev Kontrollrapport brannalarm HONEYWELL LIFE SAFETY AS BJUGN
6964/2019 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Arbeidsplassbeskrivelse BJUGN
6963/2019 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Samtykkeskjema BJUGN
6816/2019 18.06.2019 Utgående brev Oppsigelse av arbeidsforhold Maren Saugestad BJUGN
6941/2019 18.06.2019 Inngående brev Vedrørende opprydding på eiendommen 41/042 ***** BJUGN
6953/2019 18.06.2019 Inngående brev Innkalling til styremøte i BFV - 25.06.2019 BARSET FELLESKOMMUNALE VANNVERK IKS BJUGN
6939/2019 18.06.2019 Inngående brev Generalforsamling Fosenbrua AS mandag 17. juni 2019 kl. 11.00 Rådhuset Åfjord kommune (Orientering kl. 10.00) FOSENBRUA AS BJUGN
6959/2019 18.06.2019 Inngående brev Referat fra årsmøtet 05.06.19 FOSEN FOLKEHØGSKOLE BJUGN
6943/2019 18.06.2019 Inngående brev Museumsdrift Arne Høyland BJUGN
6958/2019 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte 4. juni 2019 BJUGN
6837/2019 18.06.2019 Inngående brev Innhenting av opplysninger Fosen barneverntjeneste BJUGN
6937/2019 18.06.2019 Inngående brev Regnskap og balanse 2018 STIFTELSEN FROHAVET-LYSØYSUND KYSTKULTURSENTER BJUGN
6957/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabbonement - 25/130 FOSENHUS AS BJUGN
6938/2019 18.06.2019 Inngående brev BJUGN KOMMUNE, 577154 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen KLP SKADEFORSIKRING AS BJUGN
6841/2019 18.06.2019 Inngående brev Referat fra møte 13.06.19 Fosen barneverntjeneste BJUGN
6838/2019 18.06.2019 Inngående brev Innhenting av opplysninger Fosen barneverntjeneste BJUGN
6952/2019 18.06.2019 Inngående brev Innspill til Geodataplan for Trøndelag 2020-2023 - Nye Ørland kommune STATENS KARTVERK BJUGN
6951/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad om treningstimer i Bjugnhallen FOSEN VOLLEYBALLKLUBB BJUGN
6955/2019 18.06.2019 Inngående brev Analyseresultater 11.06. - 17.06.18 KYSTLAB AS BJUGN
6845/2019 17.06.2019 Inngående brev Kopi av brev - grunnboken er rettet - saken gjelder 28/003 - 007 og 022 STATENS KARTVERK BJUGN
6786/2019 17.06.2019 Inngående brev Fylkeskommunen setter i gang arbeid med Regional plan for kulturminner Trøndelag fylkeskommune BJUGN
6864/2019 17.06.2019 Inngående brev Tillatelse til deling etter jordloven - 5017/25/9 - 5017/25/12 - Ulset Geir - Ulset Trond - Ulset Signe Ørland kommune - Landbrukskontoret BJUGN
6652/2019 17.06.2019 Utgående brev Svar på ***** ***** ***** Fosen barneverntjeneste BJUGN
6895/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan - våren 2019 BJUGN
6889/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med årsrapport for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
6890/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med rapport for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
6898/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan for skoleåret 2017 - 2018 BJUGN
6884/2019 17.06.2019 Inngående brev Rapport etter timer med logoped LOGOPED LILLIAN WIK AS BJUGN
6902/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med årsrapport for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
6892/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Årsrapport for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
6896/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med årsrapport for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
6887/2019 17.06.2019 Inngående brev Rapport etter timer med logoped LOGOPED LILLIAN WIK AS BJUGN
6894/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan og årsrapport for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
6900/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med årsrapport for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
6903/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
6886/2019 17.06.2019 Inngående brev Rapport etter timer med logoped LOGOPED LILLIAN WIK AS BJUGN
6891/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med årsrapport for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
6888/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Notat etter møte ***** ***** ***** 13.06.19 ***** BJUGN
6901/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med årsrapport for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
6893/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med årsrapport for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
6825/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Pedagogisk rapport for barneskole BJUGN
6826/2019 17.06.2019 Utgående brev Anmodning om sakkyndig vurdering ***** BJUGN
6827/2019 17.06.2019 Inngående brev Legeerklæring Bjugn legekontor BJUGN
6878/2019 17.06.2019 Inngående brev Taksering av vindmøller i Bjugn kommune - eiendom 90/1 Trønderenergi Kraft AS TRØNDERENERGI KRAFT AS BJUGN
5971/2019 17.06.2019 Utgående brev Oversendelse av rapport fra tilsyn ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
6317/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Vedrørende brukers ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN
6857/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Botngård skole TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6858/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Botngård skole TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6859/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Botngård skole TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6860/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Botngård skole TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6861/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Botngård skole TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6868/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Lyngrabben barnehage TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6869/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Bekkfaret barnehage TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6870/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Fosen Regnskap TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6871/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Areal / Anlegg og drift TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6872/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Biblioteket TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6873/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Stranda opplæringssenter TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6874/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Solkysten barnehage avd Lysøysund TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6875/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Bjugn legekontor TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6862/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Bjugn helsesenter TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6863/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Rådhuset / rådmannskontoret TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6865/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Rådhuset / rådmannskontoret TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6866/2019 17.06.2019 Utgående brev Bestillingsskjema - Vallersund oppvekstsenter TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6852/2019 17.06.2019 Inngående brev Kommunesammenslåinger - eiendomsskatt - ev. bruk av boligverdier/formuesgrunnlag Ks - KS Eiendomsskatteforum BJUGN
6905/2019 17.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Driftsoperatør ved bygg og driftsenheten Bjugn kommune - st. ref. 4063645259 Jens Kristian Solem BJUGN
6855/2019 17.06.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn FOSNA-FOLKET AS BJUGN
6769/2019 17.06.2019 Inngående brev Tillatelse - Tarva - Tarvafjorden - Bjugn kommune - Trøndelag fylke - Sjøledning Kystverket BJUGN
6832/2019 17.06.2019 Inngående brev Fartsdumper langs stranda i Høybakken Øivind Prestby BJUGN
6815/2019 17.06.2019 Inngående brev Sikring rundt fotballbanen v/barn og unge. Stine Johanne Olden BJUGN
6847/2019 17.06.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale i perioden 15.06. -01.08.19 Al Ahmad Ezzat Amory BJUGN
6806/2019 17.06.2019 Inngående brev Oversendelse av klage med påstand om diskriminering – anmodning om tilsvar Diskrimineringsnemnda BJUGN
6817/2019 17.06.2019 Inngående brev Spørsmål til neste Kommunestyre 20/6 Solberg Per Odd BJUGN
6867/2019 17.06.2019 Inngående brev Revisjonsberetning 2018 - Campus Fosen KF REVISJON MIDT-NORGE SA BJUGN
6839/2019 17.06.2019 Inngående brev Saldoforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** Webmegler BJUGN
6840/2019 17.06.2019 Inngående brev Pinkode - ***** ***** ***** ***** Webmegler BJUGN
6883/2019 17.06.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Bjugn kommune - 18. juni 2019 kl. 09.00 Kontrollutvalget v/Lund Arvid BJUGN
6844/2019 17.06.2019 Inngående brev Underretning til klager - anmeldelse 25.03.19 Trøndelag politidistrikt BJUGN
6842/2019 17.06.2019 Inngående brev Underretning til klager - anmeldelse 16.03.19 Trøndelag politidistrikt BJUGN
6843/2019 17.06.2019 Inngående brev Underretning til klager - anmeldelse 10.02.19 Trøndelag politidistrikt BJUGN
6822/2019 17.06.2019 Utgående brev Etterlyser utredninger fra FBRT Fosen Brann- og redningstjeneste BJUGN
6848/2019 17.06.2019 Inngående brev Forespørsel om tilgang til dagsordener fra kommunestyrets møter (1627 Bjugn) Universitetet i Oslo BJUGN
6912/2019 17.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub - st. ref. (4093275104) Julie Teksdal BJUGN
6913/2019 17.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub Bjugn kommune - st. ref. 4093275104 Julie Teksdal BJUGN
6810/2019 17.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub - st. ref. (4093275104) Kevin Rønne BJUGN
6811/2019 17.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub Bjugn kommune - st. ref. 4093275104 Kevin Rønne BJUGN
6853/2019 17.06.2019 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke XA 17956 STATENS VEGVESEN BJUGN
6849/2019 17.06.2019 Inngående brev Nabovarsel - Sign Consult AS - oppføring av reklameskilt rundt eiendommen Bilsenteret Bjugn - 25/132 SIGN CONSULT NORWAY AS BJUGN
6846/2019 17.06.2019 Inngående brev Generalforsamling Fosenbrua AS mandag 17. juni 2019 kl. 1100 Rådhuset Åfjord kommune (Orientering kl. 10.00) FOSENBRUA AS BJUGN
6834/2019 17.06.2019 Inngående brev Barneverntjenesten i Fosen Forening for Bedring av Rettssikkerheten BJUGN
6823/2019 17.06.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling på Kystkulturdagene 2019 STIFTELSEN FROHAVET-LYSØYSUND KYSTKULTURSENTER BJUGN
6829/2019 17.06.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Kystkulturdagene (brygge på Lysøya) 09. - 11.08.19 UNGDOMSLAGET VARDEVAKT BJUGN
6818/2019 17.06.2019 Inngående brev Svein Rogne - søknad om oppføring av hytte - 71/112 KYST BYGG AS BJUGN
6881/2019 17.06.2019 Inngående brev Melding fra Fylkesmannen - Forslag om vern av et marint område i Kråkvågsvaet - Grandfjæra - Bjugnfjorden - Høring Fylkesmannen - Dagestad, Sindre BJUGN
6835/2019 17.06.2019 Inngående brev 18/5546 Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene Kud Dep - Postmottak KUD BJUGN
6792/2019 17.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding på innsendt prognose for timer til opplæring i samisk skoleåret 2019 - 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK BJUGN
6880/2019 17.06.2019 Inngående brev Fradeling av tilleggsareal til boligtomt - godkjent etter jordloven - 5017/76/008 - Dahl Toril ØRLAND KOMMUNE BJUGN
6897/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med årsrapport for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
6904/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Årsrapport for skoleåret 2018 - 2019 BJUGN
6821/2019 17.06.2019 Inngående brev Masseutfylling ved Brekkvatnet Joar Otto Eide BJUGN
6854/2019 17.06.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Susann Ervik BJUGN
6856/2019 17.06.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hanne Dypveit BJUGN
6882/2019 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte 13.03.19 BJUGN
6804/2019 16.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fastlege Bjugn kommune - st. ref. 4093409934 Ariana Diana Mihu Moldovan BJUGN
6805/2019 16.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fastlege - st. ref. (4093409934) Ariana Diana Mihu Moldovan BJUGN
6807/2019 16.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub - st. ref. (4093275104) Jasemin Maria Halsen BJUGN
6808/2019 16.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub Bjugn kommune - st. ref. 4093275104 Jasemin Maria Halsen BJUGN
6794/2019 14.06.2019 Inngående brev Etterlyser utredninger fra FBRT Aaland Einar BJUGN
6785/2019 14.06.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Fellesnemnda Ø/B, torsdag 20. juni kl. 09.00 i Store Sal, Ørland Kultursenter Orland Kommune - Brevik Britt BJUGN
6721/2019 14.06.2019 Inngående brev Vernerundeplan Botngård ungdomsskole Byggmesteran - Morten Myrhe BJUGN
6789/2019 14.06.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport 11.06.19 KYSTLAB AS BJUGN
6757/2019 14.06.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - arealoverføring - avgivereiendom 20/197 - mottakereiendom 20/303 STATENS KARTVERK BJUGN
6758/2019 14.06.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - arealoverføring - avgivereiendom 20/197 - mottakereiendom 20/316 STATENS KARTVERK BJUGN
6725/2019 14.06.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale - fast ansettelse 12.08.2019 Stine Cathrin Maaø BJUGN
6773/2019 14.06.2019 Inngående brev Kartlegging - enkel rapport BJUGN OG ØRLAND PPT IKS BJUGN
6774/2019 14.06.2019 Inngående brev Tiltaksrapport - fyldig BJUGN OG ØRLAND PPT IKS BJUGN
6742/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Notat fra samtale 17.01.19 BJUGN
6724/2019 14.06.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten ***** BJUGN
6756/2019 14.06.2019 Inngående brev Restanseforespørsel kommunale avgifter vedr. ***** ***** ***** HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS BJUGN
6762/2019 14.06.2019 Inngående brev Revisjonsberetning 2018 - Valsneset Utvikling KF REVISJON MIDT-NORGE SA BJUGN
6783/2019 14.06.2019 Inngående brev Vergemål ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN
6610/2019 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Informasjon om hastevedtak til Formannskapet BJUGN
6750/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Informasjon om hastevedtak til Formannskapet BJUGN
6752/2019 14.06.2019 Inngående brev Storheia vindpark - søknad om fradeling av festetomter fra de berørte eiendommer i vindparkens avtaleområde - 41/031 - 68/006 - 68/007 - 68/009 - 68/011 FOSEN VIND DA BJUGN
6795/2019 14.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub - st. ref. (4093275104) Marthe Næss Berg BJUGN
6796/2019 14.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub Bjugn kommune - st. ref. 4093275104 Marthe Næss Berg BJUGN
6797/2019 14.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub - st. ref. (4093275104) Bente Lysø BJUGN
6798/2019 14.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub Bjugn kommune - st. ref. 4093275104 Bente Lysø BJUGN
6799/2019 14.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub Bjugn kommune - st. ref. 4093275104 Ann Kristin Standahl BJUGN
6800/2019 14.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub - st. ref. (4093275104) Ann Kristin Standahl BJUGN
6787/2019 14.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub - st. ref. (4093275104) Tina Charlotte Vårheim BJUGN
6788/2019 14.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub Bjugn kommune - st. ref. 4093275104 Tina Charlotte Vårheim BJUGN
6723/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse BJUGN
6745/2019 14.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub - st. ref. (4093275104) LIll Jenny Dahl BJUGN
6746/2019 14.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub Bjugn kommune - st. ref. 4093275104 LIll Jenny Dahl BJUGN
6760/2019 14.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub Bjugn kommune - st. ref. 4093275104 Dr. Muniarajan Ramakrishnan BJUGN
6761/2019 14.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub - st. ref. (4093275104) Dr. Muniarajan Ramakrishnan BJUGN
6765/2019 14.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub Bjugn kommune - st. ref. 4093275104 Emina Ilic BJUGN
6766/2019 14.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub - st. ref. (4093275104) Emina Ilic BJUGN
6767/2019 14.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub - st. ref. (4093275104) Beata Diakowska BJUGN
6768/2019 14.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider i Bjugn ungdomsklub Bjugn kommune - st. ref. 4093275104 Beata Diakowska BJUGN
6753/2019 14.06.2019 Inngående brev Innspill til høringssvar om ny regulering av private barnehager PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) BJUGN
6755/2019 14.06.2019 Inngående brev Høring fra KD Dss Dep - Distribusjonsoppdrag BJUGN
6728/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Internt registreringsskjema for nesten-ulykker BJUGN
6729/2019 14.06.2019 Utgående brev Melding om yrkesskade NAV BJUGN
6730/2019 14.06.2019 Inngående brev Legeerklæring til forsikringsselskap Bjugn legekontor BJUGN
6731/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Elektronisk rekvisisjon av røntgen BJUGN
6732/2019 14.06.2019 Inngående brev Utskrift av undersøkelse - røntgen Bjugn legekontor BJUGN
6733/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Elektronisk rekvisisjon - magnettomografi BJUGN
6734/2019 14.06.2019 Inngående brev Delnotat Bjugn legekontor BJUGN
6735/2019 14.06.2019 Inngående brev Utskrift av undersøkelse - røntgen Bjugn legekontor BJUGN
6736/2019 14.06.2019 Inngående brev Utskrift av undersøkelse Aleris Rosenborgklinikken BJUGN
6726/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Samtykkeskjema BJUGN
6764/2019 14.06.2019 Inngående brev Signert praksisavtale ***** ***** ***** SONANS KARRIERE AS BJUGN
6771/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert opplæring i administrering av insulin BJUGN
6782/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte BJUGN
6740/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Notat fra samtaler 26.11.18 og 01.04.19 BJUGN
6741/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Notat fra samtale BJUGN
6743/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Notat fra samtale 26.02.19 BJUGN
6744/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Notat fra samtale 03.06.19 BJUGN
6770/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert opplæring i administrering av insulin BJUGN
6772/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert opplæring i administrering av insulin BJUGN
6775/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra drøftingsmøte 29.05.19 BJUGN
6777/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert referat fra møte 07.06.19 kl. 13.30 - 14.00 BJUGN
6779/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert referat fra møte 07.06.19 kl.14.00 - 14.30 BJUGN
6780/2019 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert referat fra møte 07.06.19 kl.14.30 - 16.00 BJUGN
6776/2019 14.06.2019 Inngående brev Vedr. heisalarm Dr. sauers gt. 18-20 heis v. sykehjem NOKAS AS BJUGN
6457/2019 13.06.2019 Utgående brev Fast ansettelse 12.08.2019 Stine Cathrin Maaø BJUGN
6462/2019 13.06.2019 Utgående brev Anbud oppgradering avdeling 22 Bjugn helsesentret Rædergård m.fl. BJUGN
6646/2019 13.06.2019 Utgående brev Maria Christine Lopez Nervik og Mikael Jeansson - Midlertidig brukstillatelse - 32/249 KYST BYGG AS BJUGN
6587/2019 13.06.2019 Utgående brev Nausthylla Båt og Velforening - Tilbakemelding på epost datert 10.06.2019 og trekking av klage - 84/003 Solvar Normann Klokk BJUGN
6014/2019 13.06.2019 Utgående brev Arnt Ole Mathisen - Referat forhåndskonferanse - 34/034 ROJO ARKITEKTER AS BJUGN
6314/2019 13.06.2019 Utgående brev Norgeshus AS - Møtereferat vedrørende seniorboliger på Mebostad B15 - 16/061 NORGESHUS AS BJUGN
6659/2019 13.06.2019 Utgående brev Nausthylla Båt og Velforening - Svar på epost datert 21.05.2019 vedrørende anmodning om utsatt betalingsfrist på faktura 41902056 NAUSTHYLLA BÅT OG VELFORENING BJUGN
5072/2019 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Oksvoll kai - Sluttbehandling BJUGN
6164/2019 13.06.2019 Utgående brev Fosenskalldyr AS - Dispensasjon fra pbl. § 1-8 og tillatelse til oppføring av tilbygg på 85/073 FOSENSKALLDYR AS BJUGN
6546/2019 13.06.2019 Utgående brev Stein Ove Bakken - Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak på 32/155 for tomannsbolig og garasje FOSENHUS AS BJUGN
6547/2019 13.06.2019 Utgående brev Jane og Runar Øksenvåg - Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak på 32/057 for naust FOSENHUS AS BJUGN
6334/2019 13.06.2019 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon for garasje på 11/097 STATENS VEGVESEN BJUGN
6343/2019 13.06.2019 Utgående brev John Ole Laukholm - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak for garasje på 11/097 NYDALEN ARKITEKTKONTOR AS BJUGN
6225/2019 13.06.2019 Utgående brev Per Pettersen - Foreløpig svar nr. 2 på søknad om oppføring av fritidsbolig på 01/073 ARNFINN ERVIK BJUGN
6392/2019 13.06.2019 Utgående brev Invitasjon til møte 13.06.19 ***** BJUGN
6393/2019 13.06.2019 Utgående brev Korrigert referat fra møte 14.05.19 ***** BJUGN
6711/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert fullmakt til legemiddelhåndtering BJUGN
6712/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert opplæring i legemiddelhåndtering BJUGN
6713/2019 13.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemidler til eldre NHI BJUGN
6708/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert opplæring i legemiddelhåndtering BJUGN
6709/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert fullmakt til legemiddelhåndtering BJUGN
6710/2019 13.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemidler til eldre NHI BJUGN
6696/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert tilbud om helsekontroll BJUGN
6705/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert fullmakt til legemiddelhåndtering BJUGN
6706/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert opplæring i legemiddelhåndtering BJUGN
6707/2019 13.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemidler til eldre NHI BJUGN
6692/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert opplæring i administrering av insulin BJUGN
6697/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert fullmakt til legemiddelhåndtering BJUGN
6698/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert opplæring i legemiddelhåndtering BJUGN
6699/2019 13.06.2019 Inngående brev Kursbevis - legemidler til eldre NHI BJUGN
6397/2019 13.06.2019 Utgående brev Tjenestebevis Charlotte Eike Gjerde BJUGN
6611/2019 13.06.2019 Utgående brev Lærekontrakt FOSEN OPPLÆRINGSKONTOR BJUGN
6619/2019 13.06.2019 Utgående brev Krav om fast stilling ***** ***** ***** Maj-Lis Hellem / Fagforbundet BJUGN
6046/2019 13.06.2019 Utgående brev Fast ansettelse 100 prosent stilling Susann Ervik BJUGN
6047/2019 13.06.2019 Utgående brev Fast ansettelse 100 prosent stilling Hanne Dypveit BJUGN
6048/2019 13.06.2019 Utgående brev Fast ansettelse 100 prosent stilling Kine Berg BJUGN
6718/2019 13.06.2019 Inngående brev Kopi av tjenestebevis Marte Pettersen BJUGN
6623/2019 13.06.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Valentina Løvik BJUGN
6717/2019 13.06.2019 Inngående brev Signert kjøpekontrakt - Utsiktsveien - 72/073 Hege Olden / Bjugn kommune BJUGN
6622/2019 13.06.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn FOSNA-FOLKET AS BJUGN
6192/2019 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Framsending av sak 08/19 fra kontrollutvalget til Bjugn kommunestyre - vurdering av dokumentasjon - Tildeling av kontrakt Bjugn ungdomsskole BJUGN
6689/2019 13.06.2019 Inngående brev Referat fra møte i representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS 7. juni 2019 - signert protokoll FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS BJUGN
6424/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Tertialrapport 1/2019 - Bjugn kommune BJUGN
6677/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging PS 19/5 - Særutskrift - navn på ny barnehage på Mebostad Wenche Olden Moen BJUGN
5440/2019 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Utfylling av tomt til kjøpesenter BJUGN
6674/2019 13.06.2019 Inngående brev Protokoll til godkjenning - hovedutvalg helse og oppvekst 11.06.19 Jan Inge Standahl BJUGN
6676/2019 13.06.2019 Utgående brev Jan Erik Olsen - Ferdigattest for redskapsbod på 33/184 Jan Erik Olsen BJUGN
6545/2019 13.06.2019 Utgående brev Norges Vel Eiendom AS - Ferdigattest for sanitærhus på 41/231 NORGES VEL EIENDOM AS BJUGN
6391/2019 13.06.2019 Utgående brev Bjugn kommune - Igangsettingstillatelse nr. 1 for deler av tiltak på 20/052 - kunstgressbane ASPLAN VIAK AS BJUGN
6719/2019 13.06.2019 Inngående brev Tegninger - 01/073 Per Pettersen BJUGN
6417/2019 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Ungdomsråd i nye Ørland kommune BJUGN
6408/2019 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Navnsetting på ny barneskole og ungdomsskole i Botngård BJUGN
6354/2019 13.06.2019 Utgående brev Roy Hoøen - Dispensasjon og tillatelse til tiltak på 37/055 for tilbygg til anneks Roy Hellan Hoøen BJUGN
6420/2019 13.06.2019 Utgående brev Jens Lysøbakk - Tillatelse til deling av gnr. 71/008, tomt til fritidsbolig Jens Johan Lysøbakk BJUGN
6716/2019 13.06.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad og avklaring vedørende avløp - 71/008, 010 NORGESHUS EIENDOM AS BJUGN
6455/2019 13.06.2019 Utgående brev Harry Lysø - Tillatelse til tiltak for deling av 71/012, tilleggsareal for 71/112 Harry Lysø BJUGN
6629/2019 13.06.2019 Utgående brev Annonse kommunestyremøte 20.06.19 Fosna-Folket BJUGN
6625/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Navnsetting på ny barneskole og ungdomsskole i Botngård Wenche Olden Moen BJUGN
6626/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Ungdomsråd i nye Ørland kommune Ådne Røkkum BJUGN
6425/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Framsending av sak 08/19 fra kontrollutvalget til Bjugn kommunestyre - vurdering av dokumentasjon - Tildeling av kontrakt Bjugn ungdomsskole BJUGN
6423/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Utfylling av tomt til kjøpesenter BJUGN
5497/2019 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 1/2019 - Bjugn kommune BJUGN
5526/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Enhetenes rapport 1. tertial 2019 BJUGN
6683/2019 13.06.2019 Inngående brev Restanseforespørsel kommunale avgifter ***** ***** AKTIV EIENDOMSOPPGJØR AS BJUGN
6701/2019 13.06.2019 Inngående brev Signert reglement for bruk av IT-tjenester Anita Hatlen BJUGN
6694/2019 13.06.2019 Inngående brev Signert reglement for bruk av IT-tjenester Ingrid Kristine Johnsen Hegstad BJUGN
6691/2019 13.06.2019 Inngående brev Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 20. juni 2019 HELSEDIREKTORATET BJUGN
6679/2019 13.06.2019 Inngående brev Yrkesskade - anmodning om skademelding NAV Familie- og pensjonsytelser Tromsø BJUGN
6693/2019 13.06.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Ingrid Kristine Johnsen Hegstad BJUGN
6702/2019 13.06.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Anita Hatlen BJUGN
6690/2019 13.06.2019 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose - 01. - 31. mai 2019 APOTEK 1 GRUPPEN AS BJUGN
6675/2019 13.06.2019 Inngående brev Utskrivingsklare pasienter april 2019 ST. OLAVS HOSPITAL HF BJUGN
6671/2019 13.06.2019 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget ved Vallersund oppvekstsenter Eva Synnøve Mandal m.fl. BJUGN
6419/2019 13.06.2019 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 27.05.19. ***** BJUGN
6654/2019 13.06.2019 Inngående brev Tilskudd til drift av Nordre Fosen vannområde 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN
6667/2019 13.06.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Einar Kristian Jøssund BJUGN
6668/2019 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll for oppmålingsforretning Geir Øyvind Hassel BJUGN
6687/2019 13.06.2019 Inngående brev Tone Merete Follum - ønsker redegjørelse for tildeling av husnummer Tone Merete Follum BJUGN
6564/2019 13.06.2019 Utgående brev Fosen skalldyr AS - rekvisisjon av oppmålingsforretning - klarlegging av grenser 85/073 FOSENSKALLDYR AS BJUGN
6560/2019 13.06.2019 Utgående brev Jan Erik Stallvik m.fl. - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - 76/017 Jan Erik Stallvik BJUGN
6700/2019 13.06.2019 Inngående brev Sak ungdomsskole, habilitet, Kvam Bjerkan-Stav - Odd Gunnar Hammernes BJUGN
5040/2019 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Botngård ungdomsskole - heisløsning BJUGN
6669/2019 12.06.2019 Inngående brev Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 11.06.19 Orland Kommune - Brevik Britt BJUGN
6405/2019 12.06.2019 Utgående brev Bittus Lund og Bjørn C. Lien - Tillatelse til tiltak for nytt redskapshus på 41/046 KYSTPLAN AS BJUGN
6651/2019 12.06.2019 Inngående brev Per Pettersen - Søknad om dispensasjon - 01/073 Arnfinn Ervik BJUGN
6643/2019 12.06.2019 Inngående brev Tove Groven Olsen - søknad om tillatelse til restaurering av hytte - 38/058 Tove Groven Olsen BJUGN
6649/2019 12.06.2019 Inngående brev Protokoll til godkjenning - hovedutvalg helse og oppvekst 11.06.19 Einar Aaland BJUGN
6641/2019 12.06.2019 Inngående brev Kystnorge AS - konkursbo ADNOR ADVOKAT AS BJUGN
6650/2019 12.06.2019 Inngående brev Referat styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 7. juni 2019 og redigert årsmelding 2018 FOSEN REGIONRÅD BJUGN
6634/2019 12.06.2019 Inngående brev Påminnelse - Kartlegging av behov for lærere i Trøndelag frem til 2030 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN
6124/2019 12.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om bytte av skole ***** BJUGN
6663/2019 12.06.2019 Inngående brev Innkalling til møte 19. juni 2019 ***** BJUGN
6647/2019 12.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding til melder etter endt undersøkelse ***** BJUGN
6670/2019 12.06.2019 Utgående brev Pedagogisk rapport for ungdomsskole ***** BJUGN
6644/2019 12.06.2019 Inngående brev Innkalling til møte 13.06.19 ***** BJUGN
6635/2019 12.06.2019 Inngående brev Lånesaldo oppdragsnr. ***** ***** ***** ***** TRONDHEIM AKTIV EIENDOMSMEGLING AS BJUGN
6636/2019 12.06.2019 Inngående brev Lånesaldo oppdragsnr. ***** ***** ***** ***** Services Websystemer BJUGN
6665/2019 12.06.2019 Inngående brev Søknad om reduksjon av stilling ***** BJUGN
6664/2019 12.06.2019 Utgående brev Flyttemelding ***** BJUGN
6640/2019 12.06.2019 Inngående brev Signert fast ansettelse i 100 prosent pedagogstilling Tine Marie Helgesen BJUGN
6639/2019 12.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av arbeidsforhold Jannicke Skavdal Olden BJUGN
6662/2019 12.06.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om utbetaling av støtte til fiberlegging i Kongsvoll Kongsvoll bygdafiberlag BJUGN
6410/2019 12.06.2019 Utgående brev Restanseforespørsel kommunale avgifter ***** ***** ***** ***** Tonje Berge BJUGN
5104/2019 12.06.2019 Internt notat uten oppfølging Ansettelsesutvalget 29.03.2019 - (sykepleier / kreftsykepleier) BJUGN
6341/2019 12.06.2019 Utgående brev Innsyn søkerliste - enhetsledere grunnskolen i Bjugn Tor-Eirik Solli BJUGN
6645/2019 12.06.2019 Inngående brev Forhåndskonferanse garasje Arnstein Hellem BJUGN
6446/2019 12.06.2019 Utgående brev Håvard Berge Lehn - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak for fritidsbolig 71/201 NORGESHUS AS BJUGN
6567/2019 12.06.2019 Utgående brev Reguleringsplan Oksvoll kai - Informasjon om vedtatt plan - Brev KYSTPLAN AS m.fl. BJUGN
6624/2019 12.06.2019 Utgående brev Reguleringsplan Oksvoll kai - Informasjon om vedtatt plan Bjugn ungdomsråd BJUGN
Versjon:5.1.1