eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3272/2019 19.03.2019 Inngående brev Kulvert i Fv 710 ved Botngårdselva TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
3308/2019 19.03.2019 Inngående brev Rapport *****
3286/2019 19.03.2019 Inngående brev Søknad om foreldrepermisjon *****
3277/2019 19.03.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar NAV Tiltak Trøndelag
3278/2019 19.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 03.04.19 NAV Ørland
3297/2019 19.03.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Katharina Aastø Braa
3309/2019 19.03.2019 Inngående brev Ettersending av korrigert nabovarsel Reidar Frog
3283/2019 19.03.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse for byggesøknad - 20/377 KYST BYGG AS
3285/2019 19.03.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn etter lov om kommunal helse- og omsorgstjenester kapittel 9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
3282/2019 19.03.2019 Inngående brev Signert avtale mellom Bjugn kommune og Arbeids- og velferdsdirektoratet om bruk av Modia arbeidsrettet oppfølging NAV Arbeids- og velferdsetaten
3300/2019 19.03.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Ann Kristin Ottesen
3279/2019 19.03.2019 Inngående brev Rapportering på midler overført til 2018 - kompetansehevende tiltak i NAV Bjugn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
3294/2019 19.03.2019 Inngående brev Eksamensforberedende prøve i matematikk for 10. trinn UTDANNINGSDIREKTORATET
3288/2019 19.03.2019 Inngående brev Oppgave over alkoholomsetningen i kalenderåret 2018 og forventet omsetning 2019 Pettersvika hyttetun GISLE AUNE
3292/2019 19.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 36/015 TRØNDELAG PIPESENTER AS
3276/2019 19.03.2019 Inngående brev ***** Saldoforespørsel ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS
3206/2019 19.03.2019 Utgående brev Innkallelse til møte *****
3273/2019 19.03.2019 Inngående brev Søknad om startlån FOSENHUS AS
3280/2019 19.03.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
3293/2019 19.03.2019 Inngående brev Krav om fast stilling Bjugn-klubben i Fagforbundet Ørland
3295/2019 19.03.2019 Inngående brev Oversendelse av erstatningskrav - Skade på privat bil - 27.02.2019 STATENS VEGVESEN
3305/2019 19.03.2019 Utgående brev Avtale om direkte oppgjør med Helfo HELSEDIREKTORATET
3307/2019 19.03.2019 Inngående brev Arkivert innsending - Avtale om direkte oppgjør med Helfo - ref.nr. AR311553118 HELSEDIREKTORATET
3302/2019 19.03.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Marion Olsen Hepsø
3296/2019 19.03.2019 Inngående brev Søknad om fritak for vurdering med karakter *****
3299/2019 19.03.2019 Inngående brev Undersøkelsen om helse og livskvalitet blant Syrere over 18 år som ankom etter 2015 NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS AS
3313/2019 19.03.2019 Utgående brev Pensjonsmeldingsskjema STATENS PENSJONSKASSE
3205/2019 18.03.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - 25/125 Ingjerd Astad
3229/2019 18.03.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Rune Skorstad
3221/2019 18.03.2019 Inngående brev Vedrørende tilskuddsbrev for utbetaling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
3225/2019 18.03.2019 Inngående brev Fasadeendring - 81/072 Ivar J. Moe
3247/2019 18.03.2019 Inngående brev Varsel om mulig brudd på drøftingsplikten Hovedtillitsvalgt Fagforbundet
3254/2019 18.03.2019 Inngående brev Bosetting av flyktninger i norske kommuner Andreas Oftedal
3257/2019 18.03.2019 Inngående brev Søknad om databrille *****
3230/2019 18.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding til melder *****
3212/2019 18.03.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Bjugn kommune
3213/2019 18.03.2019 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste
3215/2019 18.03.2019 Inngående brev Referat fra skolemøte *****
3226/2019 18.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere og vernepleiere Bjugn kommune - st. ref. 4043955757 Susann Ervik
3227/2019 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere og vernepleiere - st. ref. (4043955757) Susann Ervik
3217/2019 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere og vernepleiere - st. ref. (4043955757) Ina Cecilie Henriksen
3218/2019 18.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere og vernepleiere Bjugn kommune - st. ref. 4043955757 Ina Cecilie Henriksen
3210/2019 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere og vernepleiere - st. ref. (4043955757) Nina Møllegård Flytør
3211/2019 18.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere og vernepleiere Bjugn kommune - st. ref. 4043955757 Nina Møllegård Flytør
3259/2019 18.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere og vernepleiere Bjugn kommune - st. ref. 4043955757 Oddrun Gilde
3260/2019 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere og vernepleiere - st. ref. (4043955757) Oddrun Gilde
3263/2019 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere og vernepleiere - st. ref. (4043955757) Kristina Olsen
3264/2019 18.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere og vernepleiere Bjugn kommune - st. ref. 4043955757 Kristina Olsen
3258/2019 18.03.2019 Internt notat uten oppfølging Signert kjøpekontrakt mellom Bjugn kommune og Mowi Norway AS
3220/2019 18.03.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt mellom Bjugn kommune og Mowi Norway AS 73/061 - 2 eks. til signering MOWI NORWAY AS
3231/2019 18.03.2019 Inngående brev Melding om overdragelse av leieavtale - avtalenummer 13031713 PITNEY BOWES NORGE AS
3191/2019 18.03.2019 Inngående brev FV 721 ved eiendommen 76/080 i Bjugn kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - ny bygning RIKARD ANDRÉ VALSTAD BJØRKLUND
3234/2019 18.03.2019 Inngående brev Purrer på svar - Kartlegging ventilasjonsfiltre INTERFIL AS
3250/2019 18.03.2019 Inngående brev Forespørsel vedrørende bokutgivelse Marit Sunnanå Aalrust m.fl.
3209/2019 18.03.2019 Inngående brev Vedrørende bruksendring Sentrumsveien 2A underetasje - 20/505 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS
3207/2019 18.03.2019 Inngående brev Igangsettingstillatelse for tiltak, sjøledning i Bjugnfjorden Bjugn kommune
3245/2019 18.03.2019 Inngående brev Signert korrigert midlertidig arbeidsavtale fra 04.03.19 - 14.04.19 Stig Brevik
3224/2019 18.03.2019 Inngående brev Gjennomføring av kartleggingsprøvene er i gang UTDANNINGSDIREKTORATET
3192/2019 18.03.2019 Inngående brev Mattilsynet innvilger søknad Mattilsynet
3238/2019 18.03.2019 Inngående brev Innkalling til møte i politisk delprosjektgruppe Samfunnsutvikling, mandag 25. mars ØRLAND KOMMUNE
3242/2019 18.03.2019 Internt notat uten oppfølging Signert fullmakt til legemiddelhåndtering
3243/2019 18.03.2019 Internt notat uten oppfølging Signert opplæring i legemiddelhåndtering
3204/2019 18.03.2019 Inngående brev Flexbase - Ettersendelse av manglende opplysninger - 20/585 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS
3239/2019 18.03.2019 Inngående brev Kursbevis Fosen Helse IKS
3241/2019 18.03.2019 Inngående brev Kursbevis Fylkesmannen i Trøndelag
3214/2019 18.03.2019 Inngående brev Søknad om Bevilling til salg av alkohol (under 4,76 prosent) - overtakelse av virksomhet som har bevilling - Rema 1000 GOD HANDEL AS
3237/2019 18.03.2019 Inngående brev Signert fast arbeidsavtale fra 05.04.19 Aud Kristin Svinsås
3244/2019 18.03.2019 Inngående brev Invitasjon til ansvarsgruppemøte 26.03.19 BJUGN OG ØRLAND PPT IKS
3228/2019 18.03.2019 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for XA 17956 Statens vegvesen Trafikant- og kjøretøytjenester
3236/2019 18.03.2019 Inngående brev Signert endring av arbeidsavtale - fast 100 prosent stilling fra 29.10.18 Tor Øystein Johansen
3147/2019 17.03.2019 Utgående brev FlexBase AS - Foreløpig svar på søknad om videreføring av midlertidig brakkerigg i 3 år - 20/585 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS
3119/2019 17.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsmelding 2018 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
1706/2019 17.03.2019 Internt notat uten oppfølging Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2018
2057/2019 17.03.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
3171/2019 17.03.2019 Utgående brev MOWI Norway AS - Igangsettingstillatelse for flytebrygge ved 73/133 KYSTPLAN AS
2854/2019 17.03.2019 Utgående brev BJUGN TRAVKLUBB - FREMDRIFT I BYGGESAK 2015/386 MESTA AS
2855/2019 17.03.2019 Utgående brev FOSEN TRAVKLUBB - ANLEGGSTRAFIKK M.V. Tore Løkke A/S
2856/2019 17.03.2019 Utgående brev Klage på trafikale forhold - Anleggstrafikk til Klakkenveien og Hattmyrveien ADVOKATFIRMAET LARS ERIK SOLLI
3172/2019 17.03.2019 Utgående brev Eurobygg Bjugn AS - Igangsettingstillatelse byggetrinn 3 - 25/133 SH PROSJEKT AS
3106/2019 17.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Reglement for Ungdomsrådet i nye Ørland kommune
3108/2019 17.03.2019 Internt notat Oksvoll kai - høringssvar fra Bjugn Ungdomsråd Robert Bjørnestøl
768/2018 17.03.2019 Internt notat uten oppfølging Oversikt over ambulerende og offentlige skjenkebevillinger 2018
3164/2019 17.03.2019 Utgående brev Barset felleskommunale vannverk IKS - Igangsettingstillatelse for tiltak på 13/58 med flere, vannledning i Bjugnfjorden STRUCTOR TRONDHEIM AS
2927/2019 17.03.2019 Utgående brev Kartlegging av behov for åpningstider Alle foreldre / foresatte med barn i de kommunale barnehagene i Bjugn
3184/2019 17.03.2019 Utgående brev Bjugn kommune - Igangsettingstillatelse byggetrinn 2 for Elveng Vannbehandlingsanlegg - 41/207 ASPLAN VIAK AS
322/2019 17.03.2019 Utgående brev Grunnlagsavtale - assistent i pleieavdelinger Amalie Iselin Fredagsvik
3118/2019 17.03.2019 Utgående brev Bilsenteret Bjugn AS - Igangsettingstillatelse byggetrinn 2 - 25/132 FOSENHUS AS
3121/2019 17.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Høring til forskrift om kommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom i forbindelse med ny kommunelov vedtatt 11.06.18
2362/2019 17.03.2019 Saksframlegg/innstilling Høring til forskrift om kommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom i forbindelse med ny kommunelov vedtatt 11.06.18
3200/2019 17.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - LÆRLINGSTILLINGER - st. ref. (4038086056) Hanne Hernes
3201/2019 17.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Hanne Hernes
3140/2019 17.03.2019 Utgående brev Matrikkelbrev REITAN NÆRINGSPARK AS
3032/2019 17.03.2019 Utgående brev Reitan Næringspark AS - Tillatelse til tiltak for deling av grunneiendom 31/006 REITAN NÆRINGSPARK AS
2791/2019 17.03.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra oppstartsmøte med arkitekt 06.30.2019
3186/2019 17.03.2019 Utgående brev Vedrørende tiltak på/ved 03/013 Kurt Haukaas
3190/2019 17.03.2019 Utgående brev Vedrørende merd plassert i sjøen ved 03/013 John Walther Johansen
3202/2019 17.03.2019 Inngående brev Referat barnevernforum Fosen 22.02.19 Indre Fosen kommune
3096/2019 17.03.2019 Utgående brev Jarle Brandvik - Anmodning om behandling av deling etter jordloven - 12/001 ØRLAND KOMMUNE
3189/2019 17.03.2019 Utgående brev Sanitærreglementet Rambøll
3198/2019 16.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - LÆRLINGSTILLINGER - st. ref. (4038086056) Agnethe Marlene Johansen
3199/2019 16.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Agnethe Marlene Johansen
3196/2019 16.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere og vernepleiere - st. ref. (4043955757) Karianne Olsen
3197/2019 16.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere og vernepleiere Bjugn kommune - st. ref. 4043955757 Karianne Olsen
3135/2019 15.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling i Bjugn kulturhus 24.03. og 15.06.19 VALSFJORD MANNSKOR
3137/2019 15.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling i Folkvang forsamlingshus 31.05. og 01.06.19 SANDNES SONGLAG
3085/2019 15.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om offentlig skjenkebevilling i Bakketun 13.04.19 ASSERØY IL OG UL
3095/2019 15.03.2019 Utgående brev Lokaler til kursvirksomhet Namsos sykehus
3187/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere og vernepleiere - st. ref. (4043955757) Hanne Dypveit
3188/2019 15.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere og vernepleiere Bjugn kommune - st. ref. 4043955757 Hanne Dypveit
3148/2019 15.03.2019 Utgående brev Lena og Eskil Mørk - Tilbakemelding på epost vedrørende renovering av hovedhuset - 83/002 Eskil Mørk
3177/2019 15.03.2019 Inngående brev Kommuneplanens arealdel for Bjugn kommune - høringsuttalelse Åfjord kommune
3182/2019 15.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 08.04.19 NAV Bjugn
3160/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd *****
3167/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknader om stipend til videreutdanning Botngård skole v/Solli Tor-Eirik
3183/2019 15.03.2019 Inngående brev Anmodning om kopisett av dokumenter ADVOKATFIRMA LEIF STRØM AS
3180/2019 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Signert notat etter samtale
2670/2019 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Ledermøte 07.03.19
16421/2018 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Attestert og anvist utbetaling
3176/2019 15.03.2019 Inngående brev Analyseresultater 12. - 15.03.19 KYSTLAB AS
3175/2019 15.03.2019 Inngående brev Analyseresultater 12.03. - 15.03.19 KYSTLAB AS
3165/2019 15.03.2019 Inngående brev Eurobygg Bjugn AS - oppføring av forretningsbygg - søknad om igangsettingstillatelse - 25/133 SH PROSJEKT AS
3185/2019 15.03.2019 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget Sørlie Cathrine
3179/2019 15.03.2019 Inngående brev Signert samtykkeskjema *****
3193/2019 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Nyhetsbrev nr 11
2421/2019 15.03.2019 Utgående brev Innkalling møte Arbeidsmiljøutvalget i Bjugn kommune m.fl.
3124/2019 15.03.2019 Utgående brev Rædergård Entreprenør AS - Ferdigattest for 3 stk 2-mannsboliger - 20/570 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS
2453/2019 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Reguleringsplan for Stranda - Endelig vedtatte plandokumenter
3169/2019 15.03.2019 Inngående brev Søk om midler til ekstern barnehage- og skolevurdering UTDANNINGSDIREKTORATET
2664/2019 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat fra møte 05.02.19 Liz Raaken
2948/2019 15.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding på notat fra 07.11.2018 NORGES HANDIKAPFORBUND BJUGN OG ØRLAND
3181/2019 15.03.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til individuelt tilpasset oppfølging for pårørende med krevende omsorgsoppgaver HELSEDIREKTORATET
3163/2019 15.03.2019 Inngående brev Forespørsel om pant og/eller utlegg på eiendommen ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
3152/2019 14.03.2019 Inngående brev NAV har ikke endret datoen for din siste dag med foreldrepenger NAV Bjugn
3162/2019 14.03.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Arbeidsutvalget Ø/B, tirsdag 19. mars kl. 17.00 på møterommet Tinbua, Bjugn rådhus Ørland kommune
3123/2019 14.03.2019 Inngående brev Kystnorge AS - konkursbo ADNOR ADVOKAT AS
3130/2019 14.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - videreføring av midlertidig brakkerigg i 3 år RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS
3149/2019 14.03.2019 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 07.03.19 Fosen barneverntjeneste
3120/2019 14.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 11.04.19 NAV Bjugn
3139/2019 14.03.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - nettverk for lavutslipp Trøndelag MILJØDIREKTORATET
3142/2019 14.03.2019 Inngående brev Analyseresultater 05. - 14.13.19 KYSTLAB AS
3151/2019 14.03.2019 Inngående brev Oversendelse IG2 for Elveng Vannbehandlingsanlegg ASPLAN VIAK AS
3138/2019 14.03.2019 Inngående brev Klage på avslått forespørsel om innsyn Knut Hellesvik
3125/2019 14.03.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 02.02. - 10.03.19 Jamila Mørk
3155/2019 14.03.2019 Inngående brev Byggeledelse sjøledning Bjugnfjorden Structor
3145/2019 14.03.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom Kommunal- og moderniseringsdepartementet
3126/2019 14.03.2019 Inngående brev Yrkesskade - anmodning om skademelding *****
3132/2019 14.03.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling i Folkvang forsamlingshus 31.05. og 01.06.19 SANDNES SONGLAG
3141/2019 14.03.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Knotta Marianne Skånøy
3143/2019 14.03.2019 Inngående brev Signert avtale om praksisplass ***** ***** ***** ***** ***** *****
3144/2019 14.03.2019 Inngående brev Bygging av nye brannstasjoner i Ørland og Bjugn - alternative løsninger ØRLAND KOMMUNE
3154/2019 14.03.2019 Inngående brev Mandag 18. mars lanserer Kommunalbanken elektronisk signatur med BankID KOMMUNALBANKEN AS
3133/2019 14.03.2019 Inngående brev Viderebruk av vannabonnement 07/036 Harald Standahl
3134/2019 14.03.2019 Inngående brev Protokoll Harald Standahl
3127/2019 14.03.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
3131/2019 14.03.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling i Bjugn kulturhus 24.03. og 15.06.19 VALSFJORD MANNSKOR
3128/2019 14.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere og vernepleiere - st. ref. (4043955757) Kristin Rylund
3129/2019 14.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere og vernepleiere Bjugn kommune - st. ref. 4043955757 Kristin Rylund
3156/2019 14.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere og vernepleiere - st. ref. (4043955757) Emina Ilic
3157/2019 14.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere og vernepleiere Bjugn kommune - st. ref. 4043955757 Emina Ilic
3104/2019 13.03.2019 Inngående brev Fagerenget skolemusikk - søknad om kulturmidler FAGERENGET SKOLEMUSIKK
3113/2019 13.03.2019 Inngående brev Næringsfaglig vurdering Edvin Dybvik
3092/2019 13.03.2019 Inngående brev Frank Johnsen - melding om brønnhus for pumpe - melding unntatt søknadsplikt - 36/053 Frank Johnsen
3080/2019 13.03.2019 Inngående brev Søknad om offentlig skjenkebevilling i Bakketun 13.04.19 Onsøien, Trine m.fl.
3086/2019 13.03.2019 Inngående brev Innvilgning av konsesjon på erverv av fast eiendom - 5017/84/88 - 84/088 - Sem Jan Ola, Asp Britt Yvonne ØRLAND KOMMUNE v/Landbrukskontoret
3091/2019 13.03.2019 Inngående brev Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Børstad Gjestgiveri benyttes til kursvirksomhet Ole Jørgen Dekkerhus
3094/2019 13.03.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
3020/2019 13.03.2019 Utgående brev Revidert arbeidsbekreftelse Anne Kari Berre Hellem
2972/2019 13.03.2019 Utgående brev Bjugn kommune - Tillatelse til innvendig rivingsarbeider av kontor- og administrasjonsbygg - 20/499 BJUGN KOMMUNE
3090/2019 13.03.2019 Inngående brev Saldobekreftelse AtB AS - purring ATB AS
3022/2019 13.03.2019 Utgående brev Berit Moen - Svar på epost datert 06.02.2019 - 36/015 Berit Moen
3102/2019 13.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - LÆRLINGSTILLINGER - st. ref. (4038086056) Lise Børresen
3103/2019 13.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Lise Børresen
3116/2019 13.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - LÆRLINGSTILLINGER - st. ref. (4038086056) Solomon Tesfatsiyon
3117/2019 13.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Solomon Tesfatsiyon
3052/2019 13.03.2019 Utgående brev Oldenselskapene AS - Referat forhåndskonferanse for oppføring av tilbygg - 68/006/1 OLDEN OPPDRETTSANLEGG AS
2700/2019 13.03.2019 Utgående brev Endring av områderegulering Botngård øst planid 16270128 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
3007/2019 13.03.2019 Utgående brev Kolbjørn Berre - Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig - 20/509 Kolbjørn Berre
3101/2019 13.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder vedrørende ***** ***** *****
2436/2019 13.03.2019 Utgående brev Bekymringsmelding FOSEN BARNEVERNTJENESTE
3004/2019 13.03.2019 Utgående brev Forslag til kommuneplanens arealdel - Endring på eiendom 15/5 Inger Marie Haugen
3083/2019 13.03.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan Nausthyllan - deponering av mudrede masser og oppføring av steinmur - Bjugn 84/003 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
3099/2019 13.03.2019 Internt notat uten oppfølging Telefonsamtale med ***** ***** 03.03.19
3031/2019 13.03.2019 Utgående brev Orientering om navneendring fra Botngård til Bjugn STATENS KARTVERK m.fl.
2884/2019 13.03.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til medbestemmelsesmøte 14. mars 2019
3082/2019 13.03.2019 Inngående brev Oppgave over alkoholomsetningen i kalenderåret 2018 og forventet omsetning 2019 KIWI MINIDRIFT AS
3075/2019 13.03.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 08.03.19 ang. ***** ***** ***** ***** *****
3112/2019 13.03.2019 Inngående brev Bilsenteret Bjugn AS - Søknad om IG 25/132 FOSENHUS AS
2993/2019 13.03.2019 Utgående brev Innkallelse til samtale *****
3098/2019 13.03.2019 Inngående brev Vedr. 18-05721-13 - Presisering av bosettingskriterier Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
3081/2019 13.03.2019 Inngående brev Analyseresultater 12.03. - 12.03.19 KYSTLAB AS
2968/2019 13.03.2019 Utgående brev Ann Therese Haugen-Schiefloe - Foreløpig svar på søknad om ferdigattest - 22/005 FOSEN VVS AS
2932/2019 13.03.2019 Utgående brev Roy og Sara Melum - Tilbakemelding på opphør av ansvarsretter for Tyrhaug AS - 81/245 Roy Melum m.fl.
3087/2019 13.03.2019 Inngående brev Restrictions - house building, guesthouse Neubauer Radek
2928/2019 13.03.2019 Utgående brev Innkalling til opptaksmøte barnehage 11.04.19 ØRLAND KOMMUNE m.fl.
2812/2019 13.03.2019 Saksframlegg/innstilling Høring av reguleringsplan for Oksvoll kai
3079/2019 13.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Høring av reguleringsplan for Oksvoll kai
3025/2019 13.03.2019 Utgående brev Ella Olden - Ferdigattest tilbygg/altan - 68/027 3B. ENTREPRENØR AS
3111/2019 13.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 20/570 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS
3114/2019 13.03.2019 Inngående brev Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann i arealplanleggingen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
3109/2019 13.03.2019 Utgående brev Signert Forlengelse av kontrakt til 31.12.2019 NOKAS AS
3110/2019 13.03.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring av reguleringsplan for Oksvoll kai. Bjugn kommune Trøndelag fylkeskommune
3097/2019 13.03.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale i perioden 21.01. - 14.04.19 Mona Emmely Sundseth
3074/2019 13.03.2019 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 05.03.19 ang. ***** ***** ***** *****
3100/2019 13.03.2019 Inngående brev Kursbevis - observasjonskompetanse Mary Hanssen Jøssund
3072/2019 13.03.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 28.02.19. ang. ***** ***** ***** *****
3073/2019 13.03.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 28.02.19 ang. ***** ***** *****
3010/2019 12.03.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale for perioden 21.01. - 14.04.19 Marius Olberg
3012/2019 12.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** integreringstilskudd *****
3014/2019 12.03.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 05.03.19 NAV Bjugn
3043/2019 12.03.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan for skoleåret 2018 - 2019
3017/2019 12.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding fra anlegg og drift NYNKE KLASKE FEENSTRA
3015/2019 12.03.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 07.03.19 NAV Bjugn
3050/2019 12.03.2019 Inngående brev Forlengelse av kontrakt til 31.12.2019 NOKAS AS
3011/2019 12.03.2019 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Ørland
3041/2019 12.03.2019 Inngående brev Fråsegn til MOWI AS sin søknad om dispensasjon frå kommuneplan til akvakulturanlegg Lønngrunnen KYSTVERKET
3006/2019 12.03.2019 Inngående brev Søknad om fristutsettelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
3018/2019 12.03.2019 Inngående brev Kopi av: MOWI Norway AS 959352887 - Søknad om ny lokalitet Lønngrunnen i Bjugn kommune - Vedrørende anmodning om at søknad stilles i bero Trøndelag fylkeskommune
3021/2019 12.03.2019 Inngående brev Oversiktsstudie for kryssing av Stjørnfjorden mellom Bjugn og Ørland kommuner og Indre Fosen kommune FOSENBRUA AS
3048/2019 12.03.2019 Inngående brev Egenmelding *****
3013/2019 12.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 68/027 3B. ENTREPRENØR AS
3047/2019 12.03.2019 Inngående brev Egenmelding *****
3045/2019 12.03.2019 Inngående brev Fravær fra skole Bjugn legekontor
3023/2019 12.03.2019 Inngående brev Eigedomsskatt og organisasjonseigde hus NOREGS UNGDOMSLAG
3033/2019 12.03.2019 Inngående brev Innvilger tilskudd til Sosialt fellesskap gjennom "sterk og stødig" over statsbudsjettet 2019 kap. 761, post 79 HELSEDIREKTORATET
3046/2019 12.03.2019 Inngående brev Egenmelding *****
3049/2019 12.03.2019 Inngående brev Egenmelding *****
3055/2019 12.03.2019 Inngående brev Bjugnhallen, nye vegger og fasader. Endringsoversikt Arve Eide AS, uke 6, 7, og 8 FOSENHUS AS
3056/2019 12.03.2019 Inngående brev Bjugnhallen, nye tak og fasader. Drenering, rapport fra Arve Eide AS, uke 9 FOSENHUS AS
3051/2019 12.03.2019 Inngående brev Bjugnhallen, nye tak og fasader. Sikker jobbanalyse, graving og massetransport FOSENHUS AS
3060/2019 12.03.2019 Inngående brev Pantefrafall - 11/005 STATENS KARTVERK
3040/2019 12.03.2019 Inngående brev Til kontrollutvalget - Kommentarer til MOWI sin søknad om ferskvannsanlegg i Leikvangbukta Knut Hellesvik
3064/2019 12.03.2019 Inngående brev Montering Kjøkken KURT JEKTHAMMER
3065/2019 12.03.2019 Inngående brev Oppvaskmaskin OPTIMERA AS
3061/2019 12.03.2019 Inngående brev Pris fiber Bjugnhallen, kabling, ekstrakameraer BRAVIDA NORGE AS
3030/2019 12.03.2019 Inngående brev Oppgave over alkoholomsetningen i kalenderåret 2018 og forventet omsetning 2019 ANKERET BRYGGE DRIFT AS
3008/2019 12.03.2019 Inngående brev Vedrørende kommuneplan John Walther Johansen
3024/2019 12.03.2019 Inngående brev Undersøkelse om godtgjøring Kommunal Rapport A/S
3076/2019 12.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - LÆRLINGSTILLINGER - st. ref. (4038086056) Aregay Awte Sileman
3077/2019 12.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Aregay Awte Sileman
3027/2019 12.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - LÆRLINGSTILLINGER - st. ref. (4038086056) Lisa-Marie Lian Snekvik
3028/2019 12.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Lisa-Marie Lian Snekvik
3053/2019 12.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - LÆRLINGSTILLINGER - st. ref. (4038086056) Aleksandar Deljanin
3054/2019 12.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Aleksandar Deljanin
3029/2019 12.03.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - vindkraftavtale Lise Andrine Hauge
3039/2019 12.03.2019 Inngående brev John Walther Johansen - søknad om fasadeendring og tilbygg fjøs - 03/013 John Walther Johansen
3042/2019 12.03.2019 Inngående brev Eiendomsskatt på nettanlegg tilhørende Trønder Energi Nett AS Trønder Energi Nett AS
3044/2019 12.03.2019 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2019 KS
3067/2019 12.03.2019 Inngående brev Brev til politikere i Bjugn kommune - Grunnskole og resultater på nasjonale prøver i Bjugn kommune Utdanningsforbundet / Klubben ved Botngård skole
3068/2019 12.03.2019 Inngående brev Damsikkerhet - informasjonsskriv 2019 NVE
3009/2019 12.03.2019 Inngående brev Petra Look og Thomas Look - søknad om klarlegging av eksisterende grenser - 33/097 Petra Look m.fl.
3016/2019 12.03.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 FOSEN BARNEVERNTJENESTE
3019/2019 12.03.2019 Inngående brev Berit Moen - Forespørsel om tiltak er søknadspliktig - 36/015 Berit Moen
3026/2019 12.03.2019 Inngående brev Bjugn kommune - Tillatelse til innvendig rivingsarbeider av kontor- og administrasjonsbygg - 20/499 Bjugn kommune
2971/2019 11.03.2019 Inngående brev Bjugn kommune - Oversender av ansvarsrett Rædergård Entreprenør AS - 20/499 Anlegg og drift
2862/2019 11.03.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Anne Kari Berre Hellem
2963/2019 11.03.2019 Inngående brev Vannmålerregistrering - 08/048 FOSEN VVS AS
2969/2019 11.03.2019 Inngående brev Olga Sofie Antonsen - rekvisisjon av oppmålingsforretning - kartlegging av eksisterende grenser 70/081 Olga Sofie Antonsen
2943/2019 11.03.2019 Inngående brev Lena og Eskil Mørk - vedrørende renovering av bolig - 83/002 Eskil Mørk m.fl.
2954/2019 11.03.2019 Inngående brev Landingsløyve Einar Aaland
2883/2019 11.03.2019 Utgående brev Startlån søknad ***** *****
2931/2019 11.03.2019 Inngående brev Gangfelt funksjon ved Rema 1000 NN
2887/2019 11.03.2019 Utgående brev Lone P. Haugan Barseth - Anmodning om landbruksfaglig vurdering av søknad om deling av 79/002 ØRLAND KOMMUNE
2945/2019 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Salg av Gullvika Industriområde
2342/2019 11.03.2019 Saksframlegg/innstilling Salg av Gullvika Industriområde
2944/2019 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Navneendring fra Botngård til Bjugn
2797/2019 11.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2446/2019 11.03.2019 Saksframlegg/innstilling Omdisponering av investeringsmidler til brukerbase
2940/2019 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Omdisponering av investeringsmidler til brukerbase
2958/2019 11.03.2019 Utgående brev Botngård ungdomsskole - oversendelse av dokumentasjon REVISJON MIDT-NORGE SA
2959/2019 11.03.2019 Utgående brev Botngård ungdomsskole - oversendelse av dokumentasjon REVISJON MIDT-NORGE SA
2960/2019 11.03.2019 Utgående brev Botngård ungdomsskole - oversendelse av dokumentasjon REVISJON MIDT-NORGE SA
2961/2019 11.03.2019 Utgående brev Botngård ungdomsskole - oversendelse av dokumentasjon REVISJON MIDT-NORGE SA
2962/2019 11.03.2019 Utgående brev Botngård ungdomsskole - oversendelse av dokumentasjon REVISJON MIDT-NORGE SA
2882/2019 11.03.2019 Utgående brev Botngård ungdomsskole - oversendelse dokumentasjon REVISJON MIDT-NORGE SA
2925/2019 11.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Abel Midtsund
2926/2019 11.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - LÆRLINGSTILLINGER - st. ref. (4038086056) Abel Midtsund
2976/2019 11.03.2019 Inngående brev Oppgave over alkoholomsetningen i kalenderåret 2018 og forventet omsetning 2019 COOP NORDVEST SA
2978/2019 11.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i helsetjenesten - st. ref. 4009620822 Emina Ilic
2979/2019 11.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i helsetjenesten - st. ref. 4009620822 Ramez Adib Khalil
2980/2019 11.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i helsetjenesten - st. ref. 4009620822 Gordana Petkovic
2981/2019 11.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i helsetjenesten - st. ref. 4009620822 Dragana Vidakovic
2982/2019 11.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i helsetjenesten - st. ref. 4009620822 Marko Ivic
2983/2019 11.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i helsetjenesten - st. ref. 4009620822 Vladimir Brankovic
2984/2019 11.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i helsetjenesten - st. ref. 4009620822 danijela lukovic
2985/2019 11.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i helsetjenesten - st. ref. 4009620822 Nedeljko Agic
2986/2019 11.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i helsetjenesten - st. ref. 4009620822 simone houbraken
2987/2019 11.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i helsetjenesten - st. ref. 4009620822 Liva ekseth
2988/2019 11.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i helsetjenesten - st. ref. 4009620822 Uros Marinic
2255/2019 11.03.2019 Saksframlegg/innstilling Samarbeid med Ørland kommune om utredning av behov for helsebygg i "Nye Ørland kommune"
2942/2019 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Samarbeid med Ørland kommune om utredning av behov for helsebygg i "Nye Ørland kommune"
2455/2019 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Signert kontrakt med Seløy AS
2977/2019 11.03.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Bjugn
2863/2019 11.03.2019 Utgående brev Høringssvar på vedtekter i kommunale barnehager i Bjugn og Ørland kommune ØRLAND KOMMUNE m.fl.
2196/2019 11.03.2019 Saksframlegg/innstilling Navneendring fra Botngård til Bjugn
2966/2019 11.03.2019 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose 01.02. - 28.02.2019 APOTEK 1 GRUPPEN AS
2930/2019 11.03.2019 Inngående brev Sommerjobb Marcus Sandmo
1801/2019 11.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 02.02.19 - 10.03.19 Jamila Mørk
2849/2019 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsynsrapport - Avløpsanlegg for enebolig på 33/222
2853/2019 11.03.2019 Utgående brev Tilsyn - Oversendelse av tilsynsrapport for tiltak på 33/034, avløpsanlegg for enebolig på 33/222 NES MASKINLAG AS
2950/2019 11.03.2019 Inngående brev Godkjenning av møteprotokoll kommunestyremøte 07.03.19 Laila Iren Veie
2952/2019 11.03.2019 Inngående brev Godkjenning av møteprotokoll kommunestyremøte 07.03.19 Kotte Lene
1718/2019 11.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale for perioden 21.01. - 14.04.19 Amalie Iselin Fredagsvik
2939/2019 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Saldering investeringsbudsjettet 2019 - tilleggsbevilgning BFV
2513/2019 11.03.2019 Saksframlegg/innstilling Saldering investeringsbudsjettet 2019 - tilleggsbevilgning BFV
16009/2018 11.03.2019 Saksframlegg/innstilling Utvidelse låneramme/ny selskapsavtale Fosen Renovasjon IKS
2946/2019 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Utvidelse låneramme/ny selskapsavtale Fosen Renovasjon IKS
2933/2019 11.03.2019 Inngående brev Kopi, søknad om IG for sjøledning Bjugnfjorden Bjugn kommune/Structor
2935/2019 11.03.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomt til rorbuer - Bjugn 84/003 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2845/2019 11.03.2019 Utgående brev Hello! Marian Dan
2964/2019 11.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 22/005 FOSEN VVS AS
2019/2019 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Vurdering av tilbud - kvalitet etter intervju
2066/2019 11.03.2019 Utgående brev Mebostad barnehage - valg av tilbyder arkitekttjenester ASPLAN VIAK AS m.fl.
559/2019 11.03.2019 Saksframlegg/innstilling Opprettelse av stilling som kreftsykepleier
2941/2019 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Opprettelse av stilling som kreftsykepleier
2674/2019 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrakt arkitekttjenester
2676/2019 11.03.2019 Utgående brev Oversendelse signert kontrakt ROJO ARKITEKTER AS
2967/2019 11.03.2019 Inngående brev Signert reglement for bruk av IT-tjenester Peder Eide Fremstad
2965/2019 11.03.2019 Inngående brev Signert leieavtale Blanktjern Coaching
2937/2019 11.03.2019 Inngående brev Varsel om oppgave i Bufdirs søknadsportal Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2789/2019 11.03.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak for videre klagebehandling - Klage på gitt dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tomannsbolig på 33/218 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
1736/2019 11.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 21.01-14.04.19 Oskar Melum Wigdahl
16323/2018 11.03.2019 Saksframlegg/innstilling Kvalitetsmelding kultur 2019
2938/2019 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Kvalitetsmelding kultur 2019
1783/2019 11.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 21.01.19 - 14.04.19 Inger Anita Kjøsnes
2956/2019 11.03.2019 Inngående brev Matrikkelføring - Melding om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentlig veg STATENS VEGVESEN
2934/2019 11.03.2019 Inngående brev Reguleringsplan Oksvoll kai VALSFJORD BÅTKLUBB
1773/2019 11.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 21.01.19 - 14.04.19 Marius Olberg
2699/2019 11.03.2019 Utgående brev Omadressering Slettenveien Jan Erik Grundstad m.fl.
2953/2019 11.03.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplan John Walther Johansen
1764/2019 11.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 21.01 - 14.04.19 Kenneth Andersen
2889/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Oppfølging av saker fra ASU og kommunehelsenettverket Fosen Helse
2896/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Utkast til søknad om skjønnsmidler Stenkløv Leena
2897/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Utkast til søknad om skjønnsmidler Stenkløv Leena
2898/2019 10.03.2019 Inngående brev SV: VIKTIG! Kort frist: Deltakelse i samling 04.09.18 - Regional arbeidsgruppe Opsjonskommune - (utgående epost til tillitsvalgte) Kristiansen Bente
2899/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Invitasjon til kick-off for lokale arbeidsgrupper - for opsjonskommuner Helseplattformen Stenkløv Leena
2900/2019 10.03.2019 Inngående brev SV: Helseplattformen - deltakelse - (utgående epost til rådmannen) Kristiansen Bente
2901/2019 10.03.2019 Inngående brev Helseplattformen Østraat Torkil
2902/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Oversikt over deltakere fra kommunene på work-shops vinter/vår 2016 HP Østraat Torkil
2903/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Referat fra 18. sept. Østraat Torkil
2904/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Generell info om HP. Østraat Torkil
2905/2019 10.03.2019 Inngående brev Invitasjon til felles strategimøte med Fosen Helse IKS den 3. oktober 2018 Stenkløv Leena
2906/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Fagdag 7. november Østraat Torkil
2907/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Forberedelse til innføring av Helseplattformen Østraat Torkil
2908/2019 10.03.2019 Inngående brev Fagdag Helseplattformen - pasientforløp Østraat Torkil
2909/2019 10.03.2019 Inngående brev Fagdag Helseplattformen - pasientforløp Østraat Torkil
2910/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Referat fra RAG-møte 20.11.18 m/vedlegg Østraat Torkil
2911/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Referat fra RAG-samling 06.11.18 Østraat Torkil
2912/2019 10.03.2019 Inngående brev Helseplattformen - framdrift Østraat Torkil
2913/2019 10.03.2019 Inngående brev SV: Presentasjon fra teknisk fagdag Helseplattformen 5 des. (utgående epost til saksbehandler) Kristiansen Bente
2914/2019 10.03.2019 Inngående brev Forløp bestillerkontor Østraat Torkil
2915/2019 10.03.2019 Inngående brev Helseplattformen - konsensusgrupper Østraat Torkil
2916/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Helseplattformen - konsensusgrupper Østraat Torkil
2917/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Helseplattformen - konsensusgrupper Østraat Torkil
2918/2019 10.03.2019 Inngående brev Helseplattformen - skjønnstilskudd til opsjonskommuner Stenkløv Leena
2919/2019 10.03.2019 Inngående brev Deltakere i konsensusgruppen - Helseplattformen Østraat Torkil
2920/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Møtereferat RAG 30. jan + presentasjon + tentativ agenda fagdager mars 2019 Østraat Torkil
2921/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Oppdatert presentasjon - rettet versjon Østraat Torkil
2922/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Deltakere i «konsensusgrupper» for Helseplattformen Østraat Torkil
2890/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Ny fullmakt og samarbeidsavtale ang. Helseplattformen i Midt-Norge Lund Solfrid
2891/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Att.: Rådmenn og helseledelse - Helseplattformen: Nyhetsbrev Helseplattformen
2892/2019 10.03.2019 Inngående brev Helseplattformen - (utgående e-post til saksbehandler) Kristiansen Bente
2893/2019 10.03.2019 Inngående brev Protokoll fra styremøte i Fosen Helse den 20.mars 2018 Stenkløv Leena
2894/2019 10.03.2019 Inngående brev VS: Utkast til saksfremlegg Samarbeidsrådet for opsjonskommuner Stenkløv Leena
2895/2019 10.03.2019 Inngående brev Helseplattformen - organisering av kommunenes involvering i prosessen Stenkløv Leena
2923/2019 10.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Thea Solbakken
2924/2019 10.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - LÆRLINGSTILLINGER - st. ref. (4038086056) Thea Solbakken
2745/2019 08.03.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Yordanos A Yemaneab
2767/2019 08.03.2019 Utgående brev Bjugnhallen - Dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til fasadeendring og tilbygg - 20/080 FOSENHUS AS
2708/2019 08.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 21.01.19 - 14.04.19 Elisabeth Lysø
2870/2019 08.03.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Roar Barø
2875/2019 08.03.2019 Inngående brev Samarbeidsmøte 06.03.19 *****
2871/2019 08.03.2019 Inngående brev Kartlegging status ROS-analyse meldingsutveksling mellom kommuner og helseforetak Trondheim kommune
2874/2019 08.03.2019 Inngående brev Signert oppdragsavtale *****
2820/2019 08.03.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Agnete Leiseth
2816/2019 08.03.2019 Internt notat Restansekontroll mars 2019 Ådne Røkkum
2754/2019 08.03.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn - Bjugn kommune forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2031 Egil Tinbod m.fl.
2858/2019 08.03.2019 Inngående brev Innspill på Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2031 MOWI NORWAY AS
2878/2019 08.03.2019 Inngående brev Uttalelse til revidert KPA Karl Elling Ellingsen m.fl.
2792/2019 08.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om foreldrepermisjon *****
2624/2019 08.03.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsutvalgsmøte 5.mars 2019 Hans Kristian Greiff m.fl.
2080/2019 08.03.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsutvalgsmøte for Bekkfaret barnehage 5 mars 2019. Hans Kristian Greiff m.fl.
2800/2019 08.03.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om erkjennelse av ansvar *****
2790/2019 08.03.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak for videre behandling - Klage på gitt dispensasjon for ferskvannsbasseng i Leikvangbukta FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2752/2019 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift MOWI AS - Klage på dispensasjon for ferskvannsbasseng i Leikvangbukta
2555/2019 08.03.2019 Saksframlegg/innstilling MOWI AS - Klage på dispensasjon for ferskvannsbasseng i Leikvangbukta
2743/2019 08.03.2019 Utgående brev Tinglyste dokumenter TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2240/2019 08.03.2019 Utgående brev Søknad om bruk av parkeringsplass på Hesvadholmen på Valsneset til oppdrett av Strandsnegl STATSNAIL AS
2848/2019 08.03.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av startlån - signert låneavtale HUSBANKEN
2838/2019 08.03.2019 Utgående brev Søknad om startlån og tilskudd for videretildeling HUSBANKEN
2751/2019 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Robert Olaussen - Klage på dispensasjon for tiltak på 33/218
2786/2019 08.03.2019 Utgående brev Robert Olaussen - Melding om vedtak i Planutvalget vedrørende klage på vedtak for dispensasjon - 33/218 Mats Thorsø Bergmann m.fl.
1628/2019 08.03.2019 Saksframlegg/innstilling Robert Olaussen - Klage på dispensasjon for tiltak på gnr.33 bnr. 218
2857/2019 08.03.2019 Inngående brev Valgannonsering 2019 Info Frantz as
2859/2019 08.03.2019 Inngående brev Fylkestingsvalget 2019 - Stemmesedler til forhåndsstemmegivning og valgting TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2872/2019 08.03.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale for perioden 21.01. - 14.04.19 Ida Bye
2873/2019 08.03.2019 Inngående brev Signert fast arbeidsavtale fra 04.03.19 Ida Bye
1923/2019 08.03.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for Ungdomsrådet i nye Ørland kommune
2060/2019 08.03.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding for 2018 - Bjugn eldreråd
1735/2019 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Bjugn eldreråd - årsmelding for 2018
2771/2019 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsmelding for 2018 - Bjugn eldreråd
2772/2019 08.03.2019 Utgående brev Oversendelse av Bjugn eldreråds årsrapport for 2018 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2866/2019 08.03.2019 Inngående brev Forespørsel restgjeld LINDORFF OBLIGATIONS AS
2869/2019 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Momentliste til foreldresamtale
2868/2019 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Momentliste til foreldresamtale
2809/2019 08.03.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Torfrid Olsen
2880/2019 08.03.2019 Inngående brev Oppsigelse av renovasjon ***** ***** *****
2721/2019 08.03.2019 Utgående brev Vedlegg til bekreftelse skrevet 05.03.19 - ***** ***** *****
2722/2019 08.03.2019 Utgående brev Vedlegg til bekreftelse skrevet 05.03.19 - ***** ***** ***** *****
2723/2019 08.03.2019 Utgående brev Vedlegg til bekreftelse skrevet 05.03.19 - ***** ***** *****
2447/2019 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til barnehageforum 05.03.19 Gry Therese Sandvik m.fl.
2929/2019 08.03.2019 Inngående brev Øvelse Sodd 2019 - Øvingsdirektiv Fylkesmannen i Trøndelag
2844/2019 08.03.2019 Inngående brev Hello! Marian Dan
2886/2019 08.03.2019 Inngående brev Analyseresultater 05.03.19. - Midlertidig rapport KYSTLAB AS
2384/2019 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Referat styringsgruppemøte 20-02-2019
2152/2019 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Referat arbeidsmøte 20-02-2019
1943/2019 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til planleggingsdag 20. mars 2019
1091/2019 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til personalmøte 26. februar 2019
2881/2019 08.03.2019 Inngående brev Søknad om IG for 2018/2380 STRUCTOR TRONDHEIM AS
2493/2019 08.03.2019 Utgående brev Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret Trøndelag fylkeskommune
2865/2019 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Informasjon om deg som ny i Solkysten barnehage
2806/2019 07.03.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn etter lov om kommunal helse- og omsorgstjenester kapittel 9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2839/2019 07.03.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale for perioden 01.01.19 - 31.12.19 Mia Kylgaard
2826/2019 07.03.2019 Inngående brev Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd NAV
2834/2019 07.03.2019 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Bjugn
2833/2019 07.03.2019 Inngående brev Signert avtale om praksisplass ***** ***** ***** ***** *****
2811/2019 07.03.2019 Inngående brev Opphør av ansvarsrett TYRHAUG AS
2824/2019 07.03.2019 Inngående brev Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd NAV
2805/2019 07.03.2019 Inngående brev Regning ***** ***** *****
2840/2019 07.03.2019 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av Reguleringsplan Oksvoll kai - Bjugn kommune - Trøndelag fylke Kystverket
2830/2019 07.03.2019 Inngående brev Kursbevis NHI
2827/2019 07.03.2019 Inngående brev Demensomsorgens ABC Aldring og helse
2814/2019 07.03.2019 Inngående brev Videreutdanning - husk å behandle søknader, frist 15. mars UTDANNINGSDIREKTORATET
2810/2019 07.03.2019 Inngående brev Styrerepresentanter SAVA AS SAVA AS
2832/2019 07.03.2019 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale i perioden 21.01. - 14.04.19 Awet Girmay Weldeslase
2813/2019 07.03.2019 Inngående brev Kartleggingsprøver i lesing og regning er forsinket UTDANNINGSDIREKTORATET
2831/2019 07.03.2019 Inngående brev Diverse attester og tjenestebevis Øystein Eriksen
2828/2019 07.03.2019 Inngående brev Kursbevis Visma
2829/2019 07.03.2019 Inngående brev Kursbevis NHI
2835/2019 07.03.2019 Internt notat uten oppfølging Samtale november 2018
2821/2019 07.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - LÆRLINGSTILLINGER - st. ref. (4038086056) Ahmed Hassan
2822/2019 07.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Ahmed Hassan
2823/2019 07.03.2019 Utgående brev Melding om yrkesskade NAV
2803/2019 07.03.2019 Utgående brev Bjugn kommune - søknad om riving og rehabilitering kontor- og administrasjonsbygg - 20/499 Bjugn kommune, Anlegg og Drift
2807/2019 07.03.2019 Inngående brev Bemanningskartlegging NSF Sør-Trøndleag
2815/2019 07.03.2019 Utgående brev Søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2808/2019 07.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken 2019 - Bjugn kommune Trøndelag fylkeskommune
2836/2019 07.03.2019 Utgående brev Anmeldelse 10.02.2019 Fosen lensmannsdistrikt
2837/2019 07.03.2019 Utgående brev Anmeldelse 04.03.2019 Fosen lensmannsdistrikt
2825/2019 07.03.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Ann-Iren Larsen Skavdal
2842/2019 07.03.2019 Inngående brev Startlån søknad ***** *****
2798/2019 07.03.2019 Utgående brev Tjenestebevis Awet Girmay Weldeslase
2804/2019 07.03.2019 Inngående brev Bjugn kommune - søknad om riving og rehabilitering kontor- og administrasjonsbygg - 20/499 BJUGN KOMMUNE
2793/2019 07.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - LÆRLINGSTILLINGER - st. ref. (4038086056) Nikola Janicijevic
2794/2019 07.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Nikola Janicijevic
2740/2019 06.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - LÆRLINGSTILLINGER - st. ref. (4038086056) Yasmin Alhammoud
2741/2019 06.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Yasmin Alhammoud
2614/2019 06.03.2019 Utgående brev Tilsetting turnuslege/LIS1 i perioden 01.09.19 til 29.02.20 Magnus Bjørgan Bjørkøy
2784/2019 06.03.2019 Inngående brev Oldenselskapene AS - ønsker forhåndskonferanse for oppføring av tilbygg 68/006/1 OLDEN OPPDRETTSANLEGG AS
2748/2019 06.03.2019 Inngående brev Undersøkelse om godtgjøring Kommunal Rapport
2781/2019 06.03.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Daniela Pickel
2778/2019 06.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på skolegang Anna Ida Matilda Rolfsson
2760/2019 06.03.2019 Inngående brev Lone P. Haugan Barseth - søknad om deling av grunneiendom 79/002 Lone P Haugan Barseth
2763/2019 06.03.2019 Inngående brev Varsel om større inngrep i Kråkvikfjæra på Valsneset Kurt Haukaas
2765/2019 06.03.2019 Inngående brev Ny vannmåler - 08/006 JOHNSEN VVS AS
2766/2019 06.03.2019 Inngående brev Saldobekreftelse AtB AS ATB AS
2768/2019 06.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - LÆRLINGSTILLINGER - st. ref. (4038086056) Queenie jane Canedo
2769/2019 06.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - LÆRLINGSTILLINGER Bjugn kommune - st. ref. 4038086056 Queenie jane Canedo
2747/2019 06.03.2019 Inngående brev Oppstart undersøkelse - Prosjekt ny ungdomsskole Bjugn kommune REVISJON MIDT-NORGE SA
2620/2019 06.03.2019 Utgående brev Tove Hellem - Foreløpig svar på utslippssøknad - 08/016 JOHNSEN VVS AS
2757/2019 06.03.2019 Inngående brev Uttalelse fra Språkrådet - navneendring fra Botngård til Bjugn SPRÅKRÅDET
2749/2019 06.03.2019 Inngående brev Savner respons - Vedr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NITO - NORGES INGENIØR - OG TEKNOLOGORGANISASJON
2762/2019 06.03.2019 Inngående brev Melding om avvik DATATILSYNET
2739/2019 06.03.2019 Inngående brev Oppgjørskjema februar 2019 Ambita AS
2653/2019 06.03.2019 Utgående brev Telia Towers Norway AS - Igangsettingstillatelse for oppføring av mobilmast og teknisk bygg - 32/028 PRO INVENIA AS
2777/2019 06.03.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse for flytebrygge - 73/133 KYSTPLAN AS
2788/2019 06.03.2019 Inngående brev Kopi av: Godkjent oppmelding i barne- og ungdomsarbeiderfaget Trøndelag fylkeskommune
2623/2019 06.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 21.01.19 - 14.04.19 Roar Sundet
2746/2019 06.03.2019 Inngående brev Tvist om rettigheter til laksefiske knyttet til eiendommen 89/010 m.fl. i Bjugn kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2782/2019 06.03.2019 Inngående brev VS: ALTINN: Byggesak - Vedrørende anleggstrafikk fra fylkesvei 710 til Klakkenveien og Hattmyrveien Mesta AS
2622/2019 06.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 21.01.19 - 14.04.19 Camilla Groven
2764/2019 06.03.2019 Inngående brev Gravhaugene på Valseidet - gjerder / villsauer Kurt Haukaas
2643/2019 06.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 21.01.19 - 14.04.19 Sølvi Leseth
2785/2019 06.03.2019 Inngående brev Vedtak på valg av representanter til Årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA REVISJON MIDT-NORGE SA
2641/2019 06.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 21.01.19 - 14.04.19 Johan Dahlby
2744/2019 06.03.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Bjugn 22.02.19 NOKAS AS
2761/2019 06.03.2019 Inngående brev Forestående salg av Forsvarets etablissementet Valsnes 03/097 - tilbakemelding FORSVARSBYGG
2684/2019 06.03.2019 Utgående brev Restanseforespørsel kommunale avgifter ***** ***** ***** ***** HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS
2717/2019 06.03.2019 Utgående brev Kommunale restanser ***** ***** WEBOPPGJØR AS
2704/2019 06.03.2019 Utgående brev Kommunale restanser ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** WEBOPPGJØR AS
2705/2019 06.03.2019 Utgående brev Kommunale restanser ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** WEBOPPGJØR AS
2544/2019 06.03.2019 Utgående brev Totalrapport pr. 28.02.19 *****
2542/2019 06.03.2019 Utgående brev Endringsrapport pr. 28.02.19 *****
2683/2019 06.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Rune Skorstad
2753/2019 06.03.2019 Inngående brev Lærling i kontor og administrasjon Karolina Katana
2642/2019 06.03.2019 Utgående brev Tinglyste dokumenter Tore Nilsen
2783/2019 06.03.2019 Inngående brev Etablering av Feltrittbane/ridesti —søknad om Kommunal lånegaranti AUSTERLI-BJUGN HESTESPORTKLUBB
2770/2019 06.03.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Bjugn helsesenter Folkehelse Fosen
2480/2019 06.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 21.01.19 - 14.04.19 Stig Brevik
2637/2019 06.03.2019 Utgående brev Korrigert midlertidig arbeidsavtale fra 04.03.19 - 14.04.19 Stig Brevik
2707/2019 05.03.2019 Inngående brev Brev til kommunene om LIS3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Versjon:5.1.1