eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/270 24.03.2017 Utgående brev Søknad om utbetaling av tilskudd - Omsorgsboliger Husbanken
2017/270 24.03.2017 Utgående brev Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd Husbanken
2016/686 24.03.2017 Utgående brev Agenda for møtet i Folkehelsegruppa Folkehelsegruppa
2016/2253 24.03.2017 Utgående brev Svar på søknad skolefritidsordning Åset *****
2016/2253 24.03.2017 Inngående brev Søknad skolefritidsordning Åset skole *****
2017/29 24.03.2017 Utgående brev Tilbud om 60 % midlertidig fagarbeiderstilling ved By barnehage Anniken Strand
2016/686 24.03.2017 Utgående brev Innvilgning av stimuleringstilskudd folkehelse- skilting og merking av sti Amundal- Rømma i Åfjord kommune Fosen Turlag v/ Peter Dybdahl
2017/79 24.03.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stokksund Vassverk Kystlab-PreBIO AS
2017/78 24.03.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stordalen Vassverk Kystlab-Prebio
2017/33 24.03.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk Kystlab-prebio
2017/80 24.03.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Børmark Vannverk Kystlab-Prebio AS
2017/81 24.03.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Lonin-Butli Vannverk Kystlab-Prebio AS
2017/276 24.03.2017 Utgående brev Avløpsanlegg Frønes - Årnes til Joenget Torunn Rømma Frønes og Asgeir Frønes
2016/4132 24.03.2017 Utgående brev Kunngjøring av godkjent reguleringsplan "Ny FV 723 Ryssdalen - Herfjord" Randi Kristin Berntsen m.fl.
2016/7211 23.03.2017 Utgående brev 1630/58/306-309 - Tildeling av offisiell adresse boligprosjekt i Petrusringen - Rædergård Entrepenør AS Rædergård Entreprenør AS
2016/7211 23.03.2017 Utgående brev 1630/58/306-309 - Igangsettingstillatelse grunnarbeider inkl. VA - 4 stk. 2-mannsboliger og 2 stk. 4-mannsboliger i Petrusringen - Rædergård Entreprenør AS Rædergård Entreprenør AS
2016/2382 23.03.2017 Inngående brev Boligbrakkerigger Frønes VA-plan rev. 20.02.2017 Johs. J. Syltern AS
2016/2382 23.03.2017 Inngående brev 1630/57/1 - Søknad om igangsetting - Boligrigger og kantine på Frønes MALTHUS AS
2016/4132 23.03.2017 Utgående brev Kunngjøring av godkjent reguleringsplan "Ny FV 723 Ryssdalen - Herfjord" Trøndelagspakken
2017/46 23.03.2017 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - fysioterapeut Linda Strøm Nilsen
2016/686 23.03.2017 Utgående brev Melding om interesse til å delta i Program for folkehelsearbeid i kommunene (10-årig satsing). John Tore Vik
2014/6011 23.03.2017 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av kommunevalget 2015
2017/262 23.03.2017 Utgående brev Refusjonskrav for barn i ikke-kommunal barnehage i Åfjord kommune Roan kommune
2017/8 22.03.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Berit Gundersen, Stordalen Gammeldansforening
2017/8 22.03.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Hans Thune, Elvtun Huslag v/Ståle Terning
2017/201 22.03.2017 Utgående brev Søknad om stilling - Lærling Åfjord kommune Wanja Ellingen Sundet m.fl.
2016/686 22.03.2017 Inngående brev Program for folkehelsearbeid i kommunene (10-årig satsing). John Tore Vik
2017/95 22.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Elisabeth Kimo
2017/242 22.03.2017 Utgående brev Dispensasjon fra ordinær båndtvang i tilknytning til revejakt med hund på Stokkøya i Åfjord kommune Stokkøy grunneierlag v/Tove Mette Guttelvik
2017/266 22.03.2017 Inngående brev Foryngelseskontrollen i 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/35 22.03.2017 Inngående brev Fordeling av kulturmidler for 2017 Åfjord idrettslag v/leder Hallgeir Stjern
2014/6311 22.03.2017 Inngående brev Klage reguleringsplan for naust, parkering og småbåtanlegg på Eide - 61/1 - 2 m fl - fylkesmannens vedtak Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/2382 22.03.2017 Inngående brev Boligrigg Frønesveien gnr.57, bnr.1 - søknad om tilknytning vann - utførende rørlegger Einar Inge Haugsnes
2017/265 22.03.2017 Inngående brev Søknad om avløpsanlegg Statnett Åfjord- trafostasjon Mørreaunet Rambøll v/Leif Lande
2017/76 22.03.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 59 bnr. 399 Nils Monstad
2016/2382 22.03.2017 Utgående brev 1630/57/1 - Igangsettingstillatelse grunnarbeid inkl. VA - Boligrigg på Frønes - Fosen Bo og Catering AS MALTHUS AS
2016/4056 22.03.2017 Inngående brev Midlertidig tillatelse til etablering av anlegg for blåskjell - Straumen Åfjord kommune STFK v/Ellen Malen Myren Hoel
2016/6549 22.03.2017 Inngående brev Skriv fra Mattilsynet - generelle krav til husdyrrom Mattilsynet v Merete Krakhellen Kalland
2017/261 21.03.2017 Inngående brev 1630/105/1 - Søknad om tiltak oppmålingsforretning - Ny grunneiendom i hht. reguleringsplan - Asle Hegvik - Grøttingen Asle Hegvik
2015/2901 21.03.2017 Utgående brev 1630/58/295 Utvidelse av midlertidig boligbrakkerigg på Vassneset - Johs J Syltern AS Johs J Syltern AS -
2016/7211 21.03.2017 Inngående brev Rev situasjonskart mottatt 07.03.2017 Håkon Jenssen
2015/2901 21.03.2017 Utgående brev 1630/58/295 - Tildeling av offisiell adresse - Boligbrakker på Vassnest - Johs J Syltern as Johs J Syltern AS
2016/7211 21.03.2017 Utgående brev 1630/58/306-309 - Rammetillatelse - 4 stk. 2-mannsboliger og 2 stk. 4-mannsboliger i Petrussvingen - Rædergård Entrepenør AS Rædergård Entreprenør AS
2017/234 21.03.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 'stig.rune.berg@akersolutions.com' m.fl.
2017/26 21.03.2017 Utgående brev Leieavtale russecamp 2017 Åfjordruss 2017 v/ Thea Mørreaunet
2017/95 21.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Siri Årbogen Ramsø
2017/95 21.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Ellen Marie Sundet
2017/95 21.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Kjersti Wad
2017/95 21.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Laila Storborg
2017/95 21.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Grete Karlsaune
2017/95 21.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Oda Torgersen Selnes
2017/95 21.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Tone Gimse
2017/95 21.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Karen Oline Humstad
2016/6910 21.03.2017 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier (13%) Silje K. Birkenes
2016/2253 21.03.2017 Inngående brev Søknad skolefritidsordning Åset *****
2017/149 21.03.2017 Saksframlegg/innstilling Skjenkebevilling Rorbua kafe/pub 2017
2017/8 21.03.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Berit Gundersen, Stordalen Gammeldansforening
2016/505 21.03.2017 Inngående brev Tildeling av startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig for 2017 - signert låneavtale Husbanken
2017/101 20.03.2017 Inngående brev Sommerjobb..😊 - vaktmester fidaa abdalhak
2015/1598 20.03.2017 Utgående brev 1630 Detaljplan Øystervågen småbåthavn, Finset - del av gnr. 49, bnr. 2 - andre gangs behandling Astrid Finseth og Hartly Thun
2017/201 20.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Lærling helsearbeider (1606) Wanja Ellingen Sundet
2017/260 20.03.2017 Utgående brev Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser og Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten Åfjord kommune, Pleie og omsorg
2017/95 20.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Gunn Marie Aune
2017/95 20.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Jannike Bratland
2017/95 20.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Marius Eide Stjern
2017/95 20.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Ane Torgersen Selnes
2017/95 20.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Ask Dyndahl
2017/95 20.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Wanja Ellingen Sundet
2017/95 20.03.2017 Inngående brev Ansökan sommarjobb 2017 JOHAN SAMNEGÅRD
2016/4782 20.03.2017 Utgående brev Innvilget elevpermisjon ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/26 20.03.2017 Utgående brev Informasjon til berørte parter Naboer til Grusbanen på Åset
2017/46 20.03.2017 Utgående brev ARBEIDSAVTALE Linda Strøm Nilsen
2017/257 20.03.2017 Inngående brev 1630/27/5 - Ett-trinns søknad - Tilbygg på bolig - Robert Rømma - Rømmesveien 262 Robert Rømma
2015/6685 20.03.2017 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - plassering av 2 campingvogner med spikertelt - Barøya - Åfjord kommune Fylkesmannen v/Lykke, Isabell
2016/2382 20.03.2017 Utgående brev 1630/57/1 - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Årnes og pBL § 1-8 for oppføring av boligbrakkerigger og kantinerigg på Frønes - Fosen Bo og Catring AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/2382 20.03.2017 Utgående brev 1630/57/1 - Søknad om dispensasjon fra stoppordre utsendt 23.02.2017 for kantinerigg og 2 stk boligrigger på Frønes - Fosen Bo og catering AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/259 20.03.2017 Inngående brev 1630/89/69 + veg-grunn - Søknad om tiltak - oppmålingsforretning - Ny grunneiendom - Bygda 2.0 AS Bygda 2.0 AS
2016/4944 20.03.2017 Inngående brev Produksjonstilskudd i jordbruket - Walter Morris Sundland Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/4944 20.03.2017 Utgående brev Manuell beregning produksjonstilskudd 20/8-16 Solstad, Anne
2017/207 17.03.2017 Utgående brev Fradeling av bebygd hyttetomt 'torilkot@online.no'
2017/202 17.03.2017 Inngående brev Nabovarsel - Kvittering nabovarsel Ulrik Wisløff
2017/202 17.03.2017 Inngående brev Svar på spørsmål ifb med søknad om bygging av Naust på Hyllstranda Ulrik Wisløff
2016/7211 17.03.2017 Inngående brev Søknad om tilknytning kommunalt vann og avløp Petrusringen 58/306-309 Rædergård Entreprenør AS
2015/891 17.03.2017 Utgående brev Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017 - 2027 - høring Trøndelagspakken
2013/1206 17.03.2017 Utgående brev Oversendelse av arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. § 5-2 'plantrondheim@kartverket.no'
2017/76 17.03.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - dok.nr: 212152/2017 Statens kartverk Tinglysning
2017/250 17.03.2017 Inngående brev 1630/58/310 Seksjonering av Prestgårdslia 11 - 21, omsorgsboliger Nordbohus Systembygg AS
2017/249 17.03.2017 Inngående brev 1630/58/286 Søknad om utskifting av skiltfronter og nytt Extra-symbol ELEKTROVAKUUM AS
2017/242 17.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra ordinær båndtvang på Stokkøya Tove Guttelvik
2016/6339 17.03.2017 Utgående brev Tillatelse til bruk av snøskuter Odd Erik Murvold
2016/6339 17.03.2017 Utgående brev Tillatelse til bruk av snøskuter Malvin Olden
2017/95 17.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Emma Kristine Tårnes
2017/95 17.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Sølvi Nerdal
2016/686 17.03.2017 Utgående brev Utarbeidelse av strategi for frivillighet i Åfjord kommune Frivilligsentralen v/ Bjørn Hosen m.fl.
2016/686 17.03.2017 Utgående brev Utarbeidelse av kriterier for tildeling av tilskudd fra Stimuleringspott for Folkehelse Jan Ove Berdahl m.fl.
2017/196 17.03.2017 Utgående brev ARBEIDSAVTALE Anita Berdahl
2016/686 17.03.2017 Utgående brev Referat fra møte i Folkehelsegruppa 27.02.2017 Medlemmene i Folkehelsegruppa
2017/237 17.03.2017 Inngående brev Utlysning av midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæring Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/6111 17.03.2017 Utgående brev Tilsyn ved Stokksund oppvekstsenter - skolebasert vurdering - Erklæring om lukking av avvik fra Åfjord kommune Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag
2017/149 17.03.2017 Utgående brev Skjenkebevilling Rorbua kafe/pub 2017 Ann Karin Mattson
2015/6685 17.03.2017 Utgående brev 1630/65/1 - Oppstilling av 2 campingvogner med spikertelt på Barøya - Kåre Bakken - Klage på vedtak Kåre A. Bakken
2016/6362 17.03.2017 Utgående brev 1630/107/78 - 3 stk. utleiehytter i Trollskaret - Igangsettingstillatelse grunnarbeider Pål Øystein Sørgaard
2017/201 17.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Lærling barne- og ungdomsarbeider (1607) Emilie Teksdal lande
2017/201 17.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Lærling kontor og administrasjon (1609) Nadja Berg Aune
2016/7171 17.03.2017 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale som FoU medarbeider Malin Noem Ravn
2017/101 17.03.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - vaktmester / sykehjem Ahmad Rasheed
2015/891 16.03.2017 Utgående brev 1630 - Hovedplan avløp og vannmiljø Åfjord kommune - offentlig høring Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
2017/201 16.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Lærling helsearbeider (1606) Anette Mølslett
2017/95 16.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Berit Iversen
2017/95 16.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Vigdis Kyllo
2017/95 16.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Randi Strøm
2017/95 16.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Anne Lise Indstrand
2017/95 16.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Siriwan Hårstad
2017/95 16.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Oddveig Forfot
2016/6339 16.03.2017 Utgående brev Tillatelse til bruk av snøskuter Berdahl, Jens
2016/6339 16.03.2017 Utgående brev Tillatelse til bruk av snøskuter Storfjeld, Sturla
2016/6339 16.03.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark 2016/17 Rødsjø, Ingvar
2013/1206 16.03.2017 Utgående brev 1630/67/2 Detaljplan Løvø sørvest - oversendelse til sektormyndigheter Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
2013/1206 16.03.2017 Inngående brev Automatisk svar: 1630/67/2 Detaljplan Løvø sørvest - oversendelse til sektormyndigheter FMST Postmottak
2016/4056 16.03.2017 Inngående brev Løyve - Norgeskjell AS - Søknad om akvakulturanlegg for blåskjel - Ny lokalitet Straumen - Åfjord kommune Kystverket v/Tormod Hjørungnes Engen
2015/1673 16.03.2017 Inngående brev 1630/58/296 Søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløp - verkstedbygg på Vassneset 10 Johs J Syltern
2017/77 16.03.2017 Utgående brev 1630- Varselmelding produksjonstilskudd pr. 20.01.17 *****
2017/77 16.03.2017 Utgående brev 1630- Varsel melding produksjontilskudd pr. 20.01.2017 *****
2017/77 16.03.2017 Utgående brev 1630- Varsel melding produksjonstilskudd pr.20.01.17 Øystein Hårstad
2017/77 16.03.2017 Utgående brev 1630- Varsel melding produksjonstilskudd pr. 20.01.2017 *****
2017/77 16.03.2017 Utgående brev 1630- Varsel melding produksjonstilskudd pr. 20.01.2017 *****
2016/686 15.03.2017 Inngående brev VS: Fosen Turlag Berdahl Jan Ove
2016/4782 15.03.2017 Inngående brev Søknad om fri ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/101 15.03.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - barnehage eller pleie/omsorg Ronja Morkemo
2017/201 15.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Lærling helsearbeider (1606) Victoria Gjønnes Akseth
2017/201 14.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Lærling barne- og ungdomsarbeider (1607) Jenarra Refugio
2017/8 14.03.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Brit H Rovik, Linesøy ungdomslag
2017/236 14.03.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra krav om næringsinntekt for avløsertilskudd ved sykdom mv. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Avd. landbruk
2017/236 14.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra krav om næringsinntekt for avløsning ved sykdom mv. Ole Eskil Moan
2017/228 14.03.2017 Inngående brev Økonomirapportering pr. 28.02.17 Lomundal Jon Kristian
2017/196 14.03.2017 Inngående brev Bekreftelse fast stilling som hjelpepleier 45% st Ann Helen Moen
2017/46 14.03.2017 Utgående brev Tilsetting fysioterapeut 100% stilling Rådmannen
2017/196 14.03.2017 Utgående brev Krav om utvidet stillingsandel ihht AML §§ 14.4A Rådmannen
2016/6111 14.03.2017 Utgående brev Tilsyn ved Stokksund oppvekstsenter - skolebasert vurdering- Erklæring om lukking av avvik fra Åfjord kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
2016/696 14.03.2017 Utgående brev BEKREFTELSE Thea Ulset
2017/95 14.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Lars Petter Arnevik
2017/73 14.03.2017 Utgående brev Innvilget Transporttjeneste Gruppe 1 *****
2017/29 14.03.2017 Utgående brev Saksfremlegg Tilsetting av renholder fast 50 % stilling ved By barnehage Fagforundet v/Bjørg Markanes
2017/29 14.03.2017 Utgående brev Saksfremlegg fagarbeiderstilling på By barnehage 60 % Fagforbundet v/Bjørg Markanes
2017/229 14.03.2017 Utgående brev Innkalling til møte 22.03.17 Gunnar Singsaas m.fl.
2017/77 14.03.2017 Inngående brev Tilsynsrapport med vedtak - etter tilsyn med storfehold Mattilsynet v/Agmund Vik
2017/77 14.03.2017 Utgående brev 1630-Varsel om trekk i produksjonstilskudd 20.01.2017 *****
2016/1914 14.03.2017 Inngående brev Saldokort utbetaling spesielle tiltak i kulturlandskapet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/225 14.03.2017 Inngående brev Saldokort/utbetaling investeringstilskudd i jordbruket Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/77 14.03.2017 Inngående brev SV: Foretak varsel kode 335- feilliste PT 1001A Solstad, Anne
2017/209 14.03.2017 Inngående brev VS: revidert rundskriv SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket Fylkesmannen v/Alstad, Eva
2017/219 14.03.2017 Utgående brev Bekreftelse Til den det måtte gjelde
2014/5779 14.03.2017 Inngående brev Saldokort/utbetalingskort investeringstilskudd i jordbruket Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/72 14.03.2017 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd - Øvre Forfot Eiendom AS Innovasjon Norge
2015/5412 14.03.2017 Inngående brev D.sak 4/16 - Hytte Oliver Skisland - endring av ansvarsrett Fosen-Hytta AS v/Jørn Berdal
2017/167 14.03.2017 Inngående brev 1630/52/8 - Godkjent tegning snitt og plan - anneks i Kroken Egil Braseth
2017/232 14.03.2017 Inngående brev 1630/59/15 Søknad om tilbygg garasje i Monstad boligfelt Lars Jørgen Solberg
2013/1206 14.03.2017 Inngående brev Reg. Løvø Sør-vest: Revidert plan 02.05.16 og ROS analyse Steinar Uddu
2013/1206 14.03.2017 Inngående brev Regulering Løvø Sør-vest - pdf-versjon 280217 Steinar Uddu
2017/97 14.03.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon fradeling fritidsbolig på Harbak 'elvar@harbak.info'
2015/4116 14.03.2017 Utgående brev SV: Krav om matrikkelføring: Avslutning av sak med matrikkelføring - saksnummer 1600-2015-0043 Grøttingen og saksnummer 1600-2015-0047 Rovika 'Eli.Ranes@domstol.no'
2015/4116 14.03.2017 Utgående brev Matrikkelføring av sak etter fullført jordskifte sak for Rovik og Grøtting Til adressater på vedlagte partsliste
2016/2382 14.03.2017 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av boligbrakkerigger og kantinerigg - Årnes - Frønes - Fosen bo og catering AS - Åfjord 57/1 Fylkesmannen v/Lykke, Isabell
2017/3 14.03.2017 Utgående brev 1630/65/18 - Tillatelse - Tilkobling kommunalt vann til vannpost og fremlegging av vannledning - Selnesveien 1346 - Siri Gilde Flenstad Siri Gilde Flenstad
2016/7193 14.03.2017 Utgående brev 1630/103/1 - Søknad om fradeling av to nye grunneiendommer i Asvika Gunn og Willy Salbuvik m.fl.
2017/231 14.03.2017 Inngående brev 1630/21/14 Søknad tilbygg bolig Marthe Rømma Stjern
2017/233 14.03.2017 Utgående brev Rettighetsklage - innsyn i journal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/35 14.03.2017 Inngående brev Fordeling av kulturmidler 2017 Kontaktutvalget for skytterlagene i Åfjord
2017/233 13.03.2017 Inngående brev Rettighetsklage - innsyn i journal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/235 13.03.2017 Inngående brev 1630/59/61 Søknad om tillatelse til tiltak, Erklæring om ansvarsrett, Samsvarserklæring PRO Stjern Entreprenør AS v/Svein Erik Aune
2017/102 13.03.2017 Inngående brev 1630//60/99 Monstad kai. Søknad om igangsettingstillatelse Multiconsult v/Hallgrim Bremset
2017/178 13.03.2017 Utgående brev 1630/58/277 - Byggetillatelse - Fasadeendring lagerbygg i Kleivan - Årbogen Eiendom AS Årbogen Eiendom AS
2017/67 13.03.2017 Utgående brev 1630/18/9 - Delingstillatelse - Ny grunneiendom til fritidsformål i Børmarka - Helge Børmark Helge Asbjørn Børmark
2016/6362 13.03.2017 Inngående brev Dronebilde av molo fatt helga 10-12 mars 2017 Pål Øystein Sørgaard
2017/69 13.03.2017 Utgående brev 1630/29/3 - Byggetillatelse - Tilbygg våningshus på Hårstad, Hårstadliveien 19 - Maja Hårstad og Raymond Adsen Braseth Maja Hårstad og Raymond Adsen Braseth
2017/234 13.03.2017 Inngående brev 1630/64/56 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grense Berg, Stig Rune
2015/4116 13.03.2017 Inngående brev Krav om matrikkelføring: Avslutning av sak med matrikkelføring - saksnummer 1600-2015-0043 Grøttingen Sør-Trøndelag jordskifterett v/Ranes, Eli
2016/4132 13.03.2017 Inngående brev Ny FV 723 Ryssdalen-Herfjord i Åfjord kommune - reguleringsplan - godkjenning sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2016/6339 13.03.2017 Utgående brev Tillatelse til befaring av trasé til snøscooterløype. Arbeidsgruppe snøscooterløype
2017/95 13.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Eskil Grøtting
2017/95 13.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Åshild Breivold
2017/95 13.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Hanne Staven Forfod
2017/95 13.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Martin Olaisen
2017/95 13.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Sonia Bardet
2017/95 13.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Eirin Østerås
2017/95 13.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Øystein Hølland
2017/196 13.03.2017 Inngående brev Krav om økt stilling ***** ***** Fagforbundet v/Bjørg Markanes
2017/196 13.03.2017 Inngående brev Krav om økt stilling - ***** ***** Fagforbundet v/Bjørg Markanes
2017/196 13.03.2017 Inngående brev Beregning av timer ***** ***** Anne Merete Kristiansen
2015/5410 13.03.2017 Inngående brev Vedr. klage fra Osen kommune Politidirektoratet v/Frank Sandsund
2015/5410 13.03.2017 Inngående brev Innspill til klage fra Inderøy 7.3.2017. Politidirektoratet v/Frank Sandsund
2015/5410 13.03.2017 Inngående brev Vedr. klage fra Meråker kommune 10.3.2017 Politidirektoratet v/Frank Sandsund
2016/1088 13.03.2017 Saksframlegg/innstilling Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2016
2017/101 13.03.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2016 - helse og barnehage lydia gilde
2017/101 13.03.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - snekkering/betong Moustafa Kedlo
2017/201 13.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Lærling barne- og ungdomsarbeider (1607) Eskil Grøtting
2017/201 10.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Lærling barne- og ungdomsarbeider (1607) Aurora Therese Fjellheim Berge
2016/7171 10.03.2017 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale som FoU medarbeider Sissel Kvam
2017/201 10.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Lærling barne- og ungdomsarbeider Eirik Meland Murvold
2017/8 10.03.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Brit H Rovik, Linesøy ungdomslag
Versjon:5.1.1