eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/819 20.05.2019 Inngående brev 5018/37/7 - Kart innmålt vegtrase Afjord Kommune - Scan Åfjord AFJORD
2017/851 20.05.2019 Inngående brev Riksantikvarens innsigelse til kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune, Trøndelag Riksantikvaren AFJORD
2017/412 20.05.2019 Utgående brev 1630/60/54 - Ferdigattest - Tilbygg garasje på Strand - Lars Arne lien - Selnesveien 259 Lars Arne Lien AFJORD
2018/1477 20.05.2019 Inngående brev Orienteringer om skjønnsmidler - søknadsfrister og prosess for fellestiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/836 16.05.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd Imdi - biztalk@imdi.no AFJORD
2019/835 15.05.2019 Inngående brev 5018/90/36 - Ett-trinns søknad - tilbygg på fritidsbolig - Stokksundveien 25 - Brage Hopen Odd-Petter Hosen AS AFJORD
2019/833 15.05.2019 Inngående brev 5018/31/6 - Godkjenning av utmelding av grunnkvote fra foretak Landbruksdirektoratet - Shala, Mirlind AFJORD
2019/832 15.05.2019 Inngående brev Rammeavtale fra Uninett - Feide UNINETT AS AFJORD
2017/412 15.05.2019 Inngående brev 1630/60/54 - Byggetillatelse tilbygg garasje på Strand Vegvesen - Lien Lars Arne AFJORD
2019/831 15.05.2019 Inngående brev 5018/64/4 - Søknad om grensepåvisning - Sandstad gård- Tore Alstad Tore Alstad AFJORD
2019/830 15.05.2019 Inngående brev Brev til oppvekstsjef for Roan kommune ***** AFJORD
2019/834 15.05.2019 Inngående brev 5018/37/4 - Søknad om utslippstillatelse minirenseanlegg - Øyknesveien 15 og 17 EINAR HAUGSNES AS AFJORD
2019/778 14.05.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av smil tilskudd ROAR GRØTTING AFJORD
2017/1094 14.05.2019 Inngående brev 5018/49/27 - Søknad ferdigattest Finnsetveien 177 Rolf Ove Viken AFJORD
2019/778 14.05.2019 Inngående brev Kart ROAR GRØTTING AFJORD
2019/745 14.05.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Olav Bergersen AFJORD
2019/745 14.05.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Ottar Aune AFJORD
2019/745 14.05.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Nils Arne Nystrøm AFJORD
2019/745 14.05.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Odd Arild Stjern AFJORD
2019/639 14.05.2019 Inngående brev Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/754 14.05.2019 Utgående brev Oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Jan Jostein Forfod AFJORD
2019/754 14.05.2019 Utgående brev Oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Joakim Grøtting Karlsen AFJORD
2019/829 14.05.2019 Inngående brev Søknad om disp. fra krav om næringsinntekt Yuliya Kryvenko AFJORD
2017/615 14.05.2019 Inngående brev Fosen Skjell AS, 8122226932, Lokalitet 326 Kjørem - Forhåndsvarsel om krav om opprydding Fiskeridirektoratet AFJORD
2019/698 14.05.2019 Inngående brev Måledokumentasjon Oppmålingsingeniør AFJORD
2019/695 14.05.2019 Utgående brev 5018/58/277 - Byggetillatelse - Tilbygg til eksisterende lagerhall - Norddalsveien 95 - Årbogen Eiendom AS KYSTPLAN AS AFJORD
2016/4325 14.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Inntrøndelag Tingrett AFJORD
2019/123 13.05.2019 Inngående brev Håndtering av eierskap og interkommunale selskap Ørland kommune AFJORD
2019/515 13.05.2019 Utgående brev 5018/28/27 - Tildeling av adresse - Oppføring av nytt fjøs - Ole Eskil Moan OLE ESKIL MOAN AFJORD
2019/515 13.05.2019 Utgående brev 5018/28/27 - Midlertidig svarbrev/etterlysning - oppføring av driftsbygning på Moan Tine SA m.fl. AFJORD
2019/515 13.05.2019 Utgående brev 5018/28/27 - Byggetillatelse - Oppføring av nytt fjøs på Moan - Ole Eskil Moan TINE SA AFJORD
2018/1032 13.05.2019 Utgående brev 5018/58/187 - Ferdigattest - Flerbrukshall idrett - Åset - Åfjord kommune STJERN ENTREPRENØR AS AFJORD
2019/815 13.05.2019 Inngående brev 5018/63/20 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Fasadeendring - Terrasse - Rånesveien 353 Aage Henriksen AFJORD
2014/4605 13.05.2019 Inngående brev 5018/1/1 - Søknad om ferdigattest Inger Alice Svendsen AFJORD
2019/794 13.05.2019 Utgående brev 5018/19/2 - Gangsti fra Momyrsetra og rundt ved Krokvatnet - Krokvatnet hytteforening v/Nils Staven Nils Martin Staven AFJORD
2017/967 13.05.2019 Inngående brev 5018/96/1 - Søknad om ferdigattest BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS AFJORD
2019/498 13.05.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for ny grunneiendom gnr. 106 bnr. 110 Anne Merete Hansen Lines AFJORD
2017/951 13.05.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev av for gnr. 89 bnr 83 og 84 Petter A Hosen AFJORD
2019/778 13.05.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 988899801 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/802 13.05.2019 Utgående brev Ang. søknad om ledsagerbevis ***** AFJORD
2019/346 13.05.2019 Utgående brev Fritak fra listeforslag 'fandre2@online.no' AFJORD
2019/98 13.05.2019 Utgående brev Møteprotokoll komite for livsløp 03.05.2019 Komite for livsløp AFJORD
2019/517 13.05.2019 Utgående brev Konkurransegrunnlag leiebiler for operasjonell leasing til Åfjord kommune Åfjord kommune, v/ Kenth Hallbäck AFJORD
2019/797 13.05.2019 Utgående brev Tjenestebevis Sturla R. Valderaune AFJORD
2019/788 13.05.2019 Utgående brev Søknad om kryssing og nærføring av kommunale ledninger og vei TRØNDERENERGI NETT AS AFJORD
2019/401 13.05.2019 Utgående brev Nytt kabelanlegg - Humstadmyran - Dolmseth TRØNDERENERGI NETT AS AFJORD
2019/322 13.05.2019 Utgående brev 5018/64/4 - Bygging av Veg - vann og avløpsanlegg - Flatlia panorama - Flatlia boligfelt - Hesthagan sjøside- tillatelse TROND AUNE MASKINSTASJON AS AFJORD
2019/198 13.05.2019 Utgående brev Utslippstillatelse for Hesthagan Sjøside, Flatlia boligfelt samt Flatlia Panorama SANDSTAD GÅRD AS AFJORD
2019/795 13.05.2019 Utgående brev 5018/34/1 - Detaljregulering - Langnesodden Camping - Forespørsel om oppstartmøte Håkon Jenssen AFJORD
2019/665 13.05.2019 Utgående brev Tillatelse til skadefelling av grågås (unggås) - Linesøy utmark Arne Egil Hansen m.fl. AFJORD
2019/661 13.05.2019 Utgående brev Vognkort - Ole Torstein Stjern Ole Torstein Stjern AFJORD
2019/512 13.05.2019 Utgående brev 5018/45/ - Tillatelse til bygging av landbruksvei i Garrabrekka - Andreas Grøtting Karlsen Andreas Grøtting Karlsen AFJORD
2019/817 13.05.2019 Inngående brev 5018/61/86 - Ett-trinns søknadsbehandling - Påbygg - Naust - Hyllstrandveien 38 Rune Prestvik AFJORD
2019/816 13.05.2019 Inngående brev 5018/52/48 - Søknad om tillatelse i ett trinn - Nytt bolighus - Kroken Eivind Hårstad AFJORD
2019/816 13.05.2019 Inngående brev 5018/52/48 - Situasjonskart Eivind Hårstad AFJORD
2019/819 13.05.2019 Inngående brev 5018/37/7 - Opprettelse av vei fra fylkesvei til Naust - Pålhammeren - Hallgeir Stjern Hallgeir Stjern AFJORD
2019/818 13.05.2019 Inngående brev 5018/37/7 - Oppgradering av eksisterende vei - Melaseterveien 297 Hallgeir Stjern AFJORD
2019/816 13.05.2019 Inngående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom Eivind Hårstad AFJORD
2019/718 13.05.2019 Utgående brev 5018/96/54 - Byggetillatelse - Nytt naust - Leirbekken - XL bygg Stoksund v/ Richard Hammer XL-BYGG STOKSUND AS AFJORD
2018/1818 13.05.2019 Utgående brev 5018/37/7 - Rive- og byggetillatelse med dispensasjon - Naust ved Pålhammeren - Hallgeir Stjern Hallgeir Stjern AFJORD
2019/671 13.05.2019 Utgående brev 5018/40/2 - Dispensasjon - Omlegging av gårdsveg - Sørdalsveien 1260 - Kjell Vingen Kjell Vingen AFJORD
2019/199 13.05.2019 Utgående brev SV: Reguleringsplan øvre Årnes Fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2017/851 13.05.2019 Utgående brev Naturtype -Sossvika Natur og Samfunn AS AFJORD
2019/771 13.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Åfjord idrettslag Bueng, Halvor Valderaune AFJORD
2019/491 09.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** AFJORD
2019/685 09.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** AFJORD
2019/682 09.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** AFJORD
2019/686 09.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** AFJORD
2019/688 09.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** AFJORD
2019/689 09.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** AFJORD
2019/690 09.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** AFJORD
2019/346 09.05.2019 Inngående brev Svar ang. søknad om fritak fra liste Åfjord Senterparti AFJORD
2019/806 09.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** AFJORD
2019/807 09.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** AFJORD
2019/808 09.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** AFJORD
2019/148 08.05.2019 Inngående brev Fremsending av sak 09/19 fra kontrollutvalget i Åfjord kommune til kommunestyret Lund Arvid AFJORD
2019/148 08.05.2019 Inngående brev Fremsending av sak 08/19 fra kontrollutvalget i Åfjord kommune til formannskap og kommunestyrer Lund Arvid AFJORD
2019/148 08.05.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Åfjord kommune - 7. mai 2019 Lund Arvid AFJORD
2019/787 08.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Inspektørstilling barnetrinn Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4074664296 Karin Johnsen AFJORD
2019/787 08.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Inspektørstilling barnetrinn - st. ref. (4074664296) Karin Johnsen AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 07.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2014/3521 07.05.2019 Inngående brev Dokumenter fra Representantskapsmøte for Midt-Norge 110-sentral IKS. Midt-Norge 110-sentral IKS AFJORD
2019/627 07.05.2019 Inngående brev 5018/22/1/40-3 - Søknad om Ferdigattest Trøndelag Pipesenter AS AFJORD
2019/727 07.05.2019 Inngående brev Begrunnelse på klage på vedtak arkivsak 2019/727 ved planutvalget 29. april 2019 Linn Catrin Haltstrand AFJORD
2019/727 07.05.2019 Inngående brev Klage på arkivsak nr: 2019/727 Jan Henrik Hammer AFJORD
2018/1650 07.05.2019 Inngående brev Måledokumentasjon Kvernland Gisle AFJORD
2019/517 07.05.2019 Inngående brev Tilbud - Leasing biler Åfjord kommune LEIRA BIL AS AFJORD
2019/517 07.05.2019 Inngående brev Tilbud på leasing av biler og biladministrasjon ***** AFJORD
2019/517 07.05.2019 Inngående brev Tilbudsdokument for operasjonell leasing til Åfjord kommune ***** AFJORD
2019/802 07.05.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** AFJORD
2019/346 07.05.2019 Inngående brev Fritak fra listeforslag Ola Håvard Krogfjord AFJORD
2019/778 07.05.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 988899801 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/804 07.05.2019 Inngående brev 5018/28/1 - Søknad om omdisponering av dyrka jord til grustak - Moan Robert Flenstad AFJORD
2019/745 07.05.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Paul Margido Humstad AFJORD
2019/745 07.05.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Kjell Tore Stjern AFJORD
2019/745 07.05.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Egil Asbjørn Braseth AFJORD
2019/745 07.05.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Roger Johansen AFJORD
2019/745 07.05.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Birger Henning Staven AFJORD
2019/745 07.05.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Kåre Petter Arnevik AFJORD
2019/803 07.05.2019 Inngående brev 5018/89/1 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Fradeling av tilleggsareal til fritidsbolig - Hosen Ann Mari Selbekk AFJORD
2019/745 07.05.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Egil Gilde AFJORD
2019/801 07.05.2019 Inngående brev Arbeidsvarsling 50-19-1299 Fv. 6334 Åfjord, Kryssing høgspent, etabl. avkjørsel, Egil Aune AS Arbeidsvarsling Trøndelag AFJORD
2019/167 07.05.2019 Inngående brev Alkoholomsetning 2018 - Fosen Fjordhotell AS FOSEN FJORDHOTELL AS AFJORD
2019/199 07.05.2019 Inngående brev Uttalelse - Detaljregulering for Øvre Årnes - høring sendt fra Statens vegvesen noreply.saksbehandling@vegvesen.no AFJORD
2019/199 07.05.2019 Inngående brev Reguleringsplan øvre Årnes Fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2017/851 07.05.2019 Inngående brev Re: Naturtype -Sossvika Natur og Samfunn AS AFJORD
2019/805 07.05.2019 Inngående brev 5018/29/8 - Ett-trinns søknadsbehandling - påbygg på bolighus - Stordalsveien 1174 Ole Kristian Skorstad AFJORD
2019/691 06.05.2019 Utgående brev 5018/90/5 - Byggetillatelse VA-anlegg og utslippstillatelse - Minirenseanlegg - Reksterveien 12 - Stig-Roar Guttelvik RØRLEGGER FRITS RIKARDSEN AS AFJORD
2018/1688 06.05.2019 Utgående brev 5018/107/127 - Vedtak - Klage på byggesaksgebyr- anneks til fritidsbolig i Trollskaret 2 Erling Meyer AFJORD
2019/794 06.05.2019 Inngående brev 5018/19/2 - Ett-trinns søknadsbehandling - Gangsti Nils Martin Staven AFJORD
2019/740 06.05.2019 Utgående brev 5019/73/24 - Tillatelse til rivning deler av bolig, samt oppføring av tilbygg - Jan Vaage og Inger Martha Helmersen OLDEN BYGGSERVICE AS AFJORD
2019/671 06.05.2019 Inngående brev Uttalelse landbruksavdelingen Hårstad Per Ove AFJORD
2019/752 06.05.2019 Inngående brev Opplysninger gitt i nabovarsel Plan- og byggesaksavdelingen AFJORD
2019/752 06.05.2019 Inngående brev Kvittering nabovarsel Plan-og byggesaksavdelingen AFJORD
2017/851 06.05.2019 Utgående brev Riksantikvaren ber om utsatt frist for uttalelse til offentlig ettersyn - Kommuneplan 2019 - 2030 Riksantikvaren AFJORD
2017/175 06.05.2019 Utgående brev Refusjonsgaranti Haugen Gård Leirskole AFJORD
2017/804 06.05.2019 Inngående brev Detaljplankart Strand 26042019 Allskog SA AFJORD
2019/736 06.05.2019 Utgående brev Referanse på brøyting av kommunal vei Bernt Ove Haltstrand AFJORD
2019/791 06.05.2019 Inngående brev Søknad om kryssing av Selsetveien vnr: 2042 Trønderenergi Nett AS AFJORD
2019/777 06.05.2019 Utgående brev Tilbakemelding om ledninger hanserik.hamre@mesta.no AFJORD
2019/745 06.05.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Magnar Terje Fjellheim AFJORD
2019/709 06.05.2019 Utgående brev 5018/64/28 - Vedtak - Fasadeendring på hytte i Eidemsbukta - Eidemsveien 12 - Sverre Nilsen - godkjenning Sverre Ingvald Nilssen AFJORD
2019/795 06.05.2019 Inngående brev Oppstartsmøte vedr detaljregulering RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS AFJORD
2019/778 06.05.2019 Inngående brev Avtale Roar Grøtting AFJORD
2018/1650 06.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Joar Berdal m.fl. AFJORD
2019/498 06.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Anne Merete Hansen Lines m.fl. AFJORD
2019/498 06.05.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Anne Merete Hansen Lines m.fl. AFJORD
2019/727 06.05.2019 Utgående brev 5018/2/10 - Delingstillatelse - Fradeling av nye grunneiendommer til naust i Ratvik - Linn Catrin Haltstrand Linn Catrin Haltstrand AFJORD
2019/652 06.05.2019 Utgående brev 5018/85/8 - Delingstillatelse og dispensasjon - Fradeling av tilleggsareal - Harbakveien - Kolbjørn Sydskjør Kolbjørn Marvin Sydskjør AFJORD
2019/790 06.05.2019 Inngående brev Søknad om redusert fart - Selnesveien Bjørn Stuevold AFJORD
2019/785 06.05.2019 Utgående brev Kjære Åfjordrussen 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AFJORD
2017/1013 06.05.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Bo Magnusson AFJORD
2019/794 06.05.2019 Inngående brev 5018/19/2 - Erklæring om ansvarsrett - Åfjordsand AS ÅFJORDSAND AS AFJORD
2019/461 06.05.2019 Utgående brev 5018/39/2 - Oversending for uttalelse - Oppføring av gjeterbu/tilsynsbu - Gunnar Singsaas Fovsen Njaarke AFJORD
2019/194 06.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 06.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 06.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 06.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2019/194 06.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 ***** AFJORD
2014/4718 06.05.2019 Inngående brev Dokument 08/04421-53 Oppstart av navnesak 2019/209 – Stokksund i Åfjord kommune og relaterte navn sendt fra STATENS KARTVERK digitalpost@kartverket.no AFJORD
2019/266 06.05.2019 Utgående brev Svømmeanlegg i Åfjord - om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning KULTURDEPARTEMENTET AFJORD
2018/37 03.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om utsatt frist - lukking av pålegg 6 og 7 Postmottak Åfjord kommune AFJORD
2017/175 03.05.2019 Inngående brev Bekreftelse av bestilling av leirskoleopphold - Refusjonsgaranti HAUGEN GÅRD V/SVEIN A DØRUM AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2014/4718 03.05.2019 Utgående brev Navnesak på stedsnavnet Stokksund Statens kartverk v/Berit Sandnes AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/196 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 ***** AFJORD
2019/785 03.05.2019 Inngående brev Avtale mellom Åfjordsrussen 2018/2019 og Åfjord kommune Ulrikke Berdahl AFJORD
2019/727 03.05.2019 Inngående brev 5018/2/10 - Klage angående arkivsaksnr: 2019/727 Linn Catrin Hammer AFJORD
2019/698 03.05.2019 Utgående brev 5018/8/1 - Delingstillatelse - Fradeling av regulert boligtomt på Skaset - Oddmund Frengen Oddmund Frengen AFJORD
2018/1032 03.05.2019 Inngående brev 5018/58/187 - Flerbrukshall - Byggkompetanse Midt Norge - uavhengig komntroll, ferdigattest Byggkompetanse Midt Norge AFJORD
2019/695 03.05.2019 Utgående brev 5018/58/277 - Ingen merknader til nabovarsel - Tilbygg til eksisterende lagerhall KYSTPLAN AS AFJORD
2019/713 03.05.2019 Utgående brev 5018/88/12 - Omadressering av gateadresse for fritidsbolig - Alf Egil Bogen Alf Egil Bogen AFJORD
2019/692 03.05.2019 Utgående brev Melding til Tinglysingen - sletting av punktfeste Kartverket Tinglysing AFJORD
2019/498 03.05.2019 Inngående brev Måledokumentasjon Kvernland Gisle AFJORD
2019/786 03.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier/sykepleier - st. ref. (4074505058) Emina Ilic AFJORD
Versjon:5.1.1