eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1675 22.03.2019 Inngående brev Bygdekanten - revidert rapport - byggehøyde ifm tiltak 89/81 Ingrid Langklopp
2017/746 21.03.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon Erica og Jens Olav Sundland
2019/469 20.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Marit Johanne Dørum
2019/469 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i barne- og ungdomsfaget - st. ref. (4031547624) Marit Johanne Dørum
2019/470 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefag - st. ref. (4040355407) Viktorija Gegzniene
2019/470 20.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefag Åfjord kommune - st. ref. 4040355407 Viktorija Gegzniene
2019/359 18.03.2019 Inngående brev Søknad om lærlingplass - kontor og administrasjonsfaget Ingrid Kristine Brekstad
2019/491 18.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2019/492 18.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2019/493 18.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2019/494 18.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2019/495 18.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2019/496 18.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2019/497 18.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2019/168 18.03.2019 Utgående brev 5018/24/5 Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking SVEIN AMUNDAL
2017/640 18.03.2019 Inngående brev Krav om tilbakeføring av ulovlig tiltak ved Barøyhaugan 22 Morten Rotnes
2017/746 18.03.2019 Utgående brev 1630/67/4 - Omdisponering og fradeling av eiendom - Jens Olav Sundland og Erica F. L. Blengsli - Lauvøya John Olav Engelsen
2019/411 18.03.2019 Utgående brev Orientering om at det er søkt om konsesjon på eiendommen gnr 15 bnr. 13 - mulighet til å melde interesse for tilleggsareal til egen landbrukseiendom Trond Berdal m.fl.
2019/474 18.03.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Sandnes, Gunnar
2019/21 18.03.2019 Inngående brev 5018/58/316 - Konsesjonsforhold - Fosen Bygg AS Matrikkelen
2019/21 18.03.2019 Inngående brev 5018/105/56 - Konsesjonsforhold - Kjetil Endre Grøtting Matrikkelen
2019/21 18.03.2019 Inngående brev 5018/90/248,249 - Konsesjonsforhold - Per Oddvin Sæter og Marit Sæter Matrikkelen
2018/1824 18.03.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Kent Morgan L Stormo m.fl.
2019/58 18.03.2019 Inngående brev 5018/106/1 - Opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering nabovarsel Grethe Rostad
2019/58 18.03.2019 Utgående brev 5018/106/1 - Etterlysning opplysninger om nabovarsel og kvittering - diverse tiltak på eiendommen Kystplan AS
2019/391 18.03.2019 Utgående brev Kommuneplanens arealdel for Bjugn kommune - høringsuttalelse BJUGN KOMMUNE
2019/199 18.03.2019 Utgående brev Planbeskrivelse områdeplan Årnes 'Silje.Fremo@pir2.no'
2019/196 17.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 Ingvild Gilde
2019/196 17.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) Ingvild Gilde
2019/196 17.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) Tor Eivind Vingen
2019/196 17.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 Tor Eivind Vingen
2019/469 17.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Ellen Veronika Hammer
2019/469 17.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i barne- og ungdomsfaget - st. ref. (4031547624) Ellen Veronika Hammer
2019/470 16.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefag Åfjord kommune - st. ref. 4040355407 Jamil Bitar
2019/470 16.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefag - st. ref. (4040355407) Jamil Bitar
2019/470 15.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefag Åfjord kommune - st. ref. 4040355407 Tuva Wang Husby
2019/470 15.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefag - st. ref. (4040355407) Tuva Wang Husby
2019/167 15.03.2019 Inngående brev Alkoholomsetning 2018 og forventet i 2019 Extra Åfjord COOP FOSEN SA
2019/224 14.03.2019 Utgående brev 5018/34/2 - Søknad om fradeling av landbruksteig Atle Birger Naustan
2019/271 14.03.2019 Utgående brev 5018/91/33 - Delingstillatelse - Fradeling av tilleggsareal til 91/38 - Øvre Harsvika 50 - Jon Magne Guttelvik Jon Magne Guttelvik
2019/271 14.03.2019 Inngående brev 5018/91/33 Vedtakskart D.sak 41/2019 Plan- og byggesaksavdelingen
2019/196 14.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 Adrian Vold
2019/196 14.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) Adrian Vold
2019/148 14.03.2019 Inngående brev Oversendelse sak 06/19 fra kontrollutvalget i Åfjord kommune til kommunestyret - Årsrapport skatt 2018 Åfjord kommune - til uttalelse Lund Arvid
2019/459 14.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark ÅFJORD UTVIKLING AS v/ Rolf Øia
2019/21 13.03.2019 Inngående brev 5018/60/12 - Konsesjonsforhold - Ann- Iren Sundet og Jonny Årbogen Matrikkelen
2019/21 13.03.2019 Inngående brev 5018/37/1 - Konsesjonsforhold - Joakim Grøtting Karlsen Matrikkelen
2019/459 13.03.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark ÅFJORD UTVIKLING AS v/ Rolf Øia
2018/1824 13.03.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 58 bnr. 316 Lars Christian Engen
2018/1824 13.03.2019 Inngående brev Måledokumentasjon Oppmålingsavdelingen
2018/821 13.03.2019 Inngående brev Oversiktsstudie for kryssing av Stjørnfjorden mellom Bjugn og Ørland kommuner og Indre Fosen kommune FOSENBRUA AS v/ Olav Ellevset
2019/148 13.03.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Åfjord kommune - 11. mars 2019 Lund Arvid
2019/458 13.03.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - vindkraftavtale. Lise Andrine Hauge
2019/473 13.03.2019 Inngående brev Melding om vedtak PS 14/19 - Vedtekter Åfjord kommunale barnehager Roan kommune
2019/196 13.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 Kristoffer Gjessing
2019/196 13.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) Kristoffer Gjessing
2019/422 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - By Huslag By, Ernst
2019/473 13.03.2019 Inngående brev Melding om vedtak PS 15/19 - Vedtekter SFO nye Åfjord kommune Roan kommune
2019/266 12.03.2019 Inngående brev 19/665 Svømmeanlegg i Åfjord - idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Kud Dep - Postmottak KUD
2019/266 12.03.2019 Utgående brev Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Svømmeanlegg/ Aktivitetshus KULTURDEPARTEMENTET
2019/196 12.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 Ahmad Almohammad
2019/196 12.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) Ahmad Almohammad
2019/196 12.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 farouk kadalou
2019/196 12.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) farouk kadalou
2019/196 12.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 Aram Ahmad
2019/196 12.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) Aram Ahmad
2017/913 12.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding branntilsyn Stoksund alderspensjonat 2018 Fosen brann- og redningstjeneste IKS
2019/436 12.03.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Linesøy Ungdomslag Steinsheim, Gunn
2019/423 12.03.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Åfjord Teaterlag Rånes, Elin Janne
2019/466 12.03.2019 Inngående brev 5018/60/47 - Tilbygg på uthus - Tilbygg på hus - Oppføring av pipe - Selnesveien 227 - Geir Berdahl Geir Berdahl
2019/451 12.03.2019 Inngående brev Matrikkelføring - Melding om avtale om tiltredelse/erverv av grunn til offentlig veg i Åfjord kommune Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no
2019/452 12.03.2019 Inngående brev Innvilger tilskudd til Sammen om aktivitet, trivsel og tilhørighet over statsbudsjettet 2019 kap. 761, post 79 Helsedirektoratet - no-reply@helsedirektoratet.no
2018/406 12.03.2019 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2018 post@miljodir.no
2019/455 12.03.2019 Inngående brev Søknad om kryssing/nærføring av veg med en luftkabel BN ENTREPRENØR AS
2019/94 11.03.2019 Inngående brev Mangler tilbakemelding - Vurdering av eksisterende kontrakt vedr individuelt tilrettelagt skoleskyss. Atb - Sissel Hagen
2019/439 11.03.2019 Inngående brev 5018/106/2 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg - Linesveien 881 Ann-Karin Mattson
2019/438 11.03.2019 Inngående brev Signert leiekontrakt for bolig - ***** ***** ***** *****
2019/438 11.03.2019 Inngående brev Signert leiekontrakt for bolig - ***** ***** *****
2019/443 11.03.2019 Inngående brev Egenkontrollskjema - Maribo barnehage Maribo barnehage
2019/443 11.03.2019 Inngående brev Egenkontrollskjema - Stokksund barnehage Stokksund barnehage
2019/424 11.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - innsyn vedrørende avtaler ChrisRonald.Hermansen@tv2.no
2019/435 11.03.2019 Utgående brev Høring - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 5018/2/4 Nord-Trøndelag reinbeiteområde v/Svein Bjørk m.fl.
2019/447 11.03.2019 Inngående brev Signert jordleieavtale - Kjell Olav Rømma og Ole Eskil Moan Kjell Olav Rømma og Ole Eskil Moan
2019/447 11.03.2019 Inngående brev Signert jordleieavtale - Atle Fredrik By og Ole Eskil Moan Atle Fredrik By og Ole Eskil Moan
2019/447 11.03.2019 Inngående brev Signert jordleieavtale - Ola Jan Hårstad og Ole Eskil Moan Ola Jan Hårstad og Ole Eskil Moan
2019/447 11.03.2019 Inngående brev Signert jordleieavtale - Terje Hårstad og Ole Eskil Moan Terje Hårstad og Ole Eskil Moan
2019/426 11.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding - Flenstad kraft- Kvernhusfossen kraftverk - dispensasjon LNF Bård Moberg
2019/359 11.03.2019 Utgående brev Svar på søknad på lærlingeplass Lærlingeplass *****
2018/1589 11.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding på tilsynsrapport fra Folkehelse Fosen og miljørettet helsevern-sykehjem Folkehelse Fosen
2019/21 11.03.2019 Inngående brev 5018/46/20,9 - Konsesjonsforhold - Øyvind Sørdahl Matrikkelen
2019/440 11.03.2019 Inngående brev 5018/2/4 - Søknad om omdisponering fra skogareal til fulldyrka jord Johan André Solem
2019/441 11.03.2019 Inngående brev Frivillig skogvern - melding om oppstart for verneplanarbeid for skogområder i Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag
2016/7213 11.03.2019 Utgående brev 1630/67/142 - Ferdigattest - Fritidsbolig - Roger Nymo - Kabelvågen FOSEN-HYTTA AS
2017/623 11.03.2019 Utgående brev 1630/9/1 - Ferdigattest - Telekommunikasjonsmast med tilhørende utstyrshytte. PRO INVENIA AS
2018/1338 10.03.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 - Åfjord speidergruppe Hårstad, Ingrid Gauslaa
2019/436 10.03.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Linesøy Ungdomslag Steinsheim, Gunn
2019/216 08.03.2019 Inngående brev 5018/49/12 - Søknad om tilknytning kommunalt VA Filip Wik
2019/207 08.03.2019 Inngående brev Detaljregulering for Tangen - Mælan - merknad til varsel om planoppstart WSP NORGE AS
2019/346 08.03.2019 Inngående brev Listeforslag - Åfjord AP Hartly Petter Thun
2019/435 08.03.2019 Inngående brev Kart over tiltak JOHAN ANDRÉ SOLEM
2019/435 08.03.2019 Inngående brev Søknad om nydyrking JOHAN ANDRÉ SOLEM
2016/7213 07.03.2019 Inngående brev 5018/67/142 - Søknad om ferdigattest - saksnr. 11/17 - Fosen Hytta AS post@fosen-hytta.no
2018/705 07.03.2019 Inngående brev Manglende vedtak på valg av representanter til Årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA Revisjonmidtnorge - Frid M Welde Evjen
2019/426 07.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon LNF - Kvernhusfossen kraftverk Norskkraft - Bård Moberg
2017/746 07.03.2019 Utgående brev 1630/67/4 - Omdisponering og fradeling av eiendom - Jens Olav Sundland og Erica F. L. Blengsli - Lauvøya - klagebehandling Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1683 07.03.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 981588487 Landbruksdirektoratet
2018/1683 07.03.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd JAN ROBERT HUMSTAD
2019/410 07.03.2019 Utgående brev Skjema - jordleiepriser 'jordleie@landbruksdirektoratet.no'
2019/407 07.03.2019 Utgående brev Høring - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 5018/9/3 i Åfjord kommune Fylkesmannen i Trøndelag Avd. Landbruk og bygdeutvikling m.fl.
2019/372 07.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/346 07.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt valgliste fra Åfjord AP hape-thu@online.no
2017/746 07.03.2019 Utgående brev 1630/67/4 - Omdisponering og fradeling av boligtomt - Jens Olav Sundland og Erica F. L. Blengsli - Lauvøya Jens Olav Sundland og Erica F. L. Blengsli
2019/334 07.03.2019 Utgående brev 5018- Åfjord kommune- Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder- Sperregjerde i utmark Nordre Statsallmenning- Åfjord Beitelag v/Jan Morten Forfot 'fmtlpost@fylkesmannen.no'
2018/972 07.03.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 990443238 Landbruksdirektoratet
2019/408 07.03.2019 Utgående brev 5018- Åfjord kommune- Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder- Sperregjerde i utmark Sørdalen- Åfjord Beitelag v/Jan Morten Forfot 'fmtlpost@fylkesmannen.no'
2018/972 07.03.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling Nordalen Samdrift DA
2019/169 07.03.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll Johnny Sydskjør
2019/412 07.03.2019 Utgående brev Vedrørende sak 19-018210RFA-JTRD BJERKAN 'jtrdpost@domstol.no'
2018/705 07.03.2019 Utgående brev Oversendelse av vedtak på valg av representanter til Årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA frid.evjen@revisjonmidtnorge.no
2015/6487 07.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken 2019 - Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune
2019/199 07.03.2019 Utgående brev Reguleringsplan Øvre Årnes 'Silje W. Fremo' m.fl.
2019/428 07.03.2019 Inngående brev 5018/58/86 - Nabovarsel vedr. utvidelse av kontorbygg for Lysstad Eiendom AS UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA
2019/424 06.03.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Tv2 - Chris Ronald Hermansen
2019/178 06.03.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL) Telenor - modernisering@telenor.com
2018/1824 06.03.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Kent Morgan L Stormo m.fl.
2019/111 06.03.2019 Inngående brev Oversendelse av Bjugn eldreråds årsrapport for 2018 Bjugn kommune
2019/358 06.03.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark Egil Gilde
2019/311 06.03.2019 Inngående brev 5018/90/7 - Signert eksemplar av søknaden Sven Oddne Haugen
2017/623 06.03.2019 Inngående brev 5018/9/1 - Søknad om ferdigattest - PRO INVENIA AS PRO INVENIA AS
2019/426 06.03.2019 Inngående brev Kvernhusfossen kraftverk i Åfjord kommune i Trøndelag - detaljplan for miljø og landskap - høring NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/407 06.03.2019 Inngående brev SV: Høring på nydyrkingssak Svein Bjørk
2019/58 05.03.2019 Inngående brev 5018/106/1 - Nabovarsel til Åfjord kommune KYSTPLAN AS
2018/1067 05.03.2019 Inngående brev VS: 5018/64/2 - Fradeling av ny tomt på Kråktuva - Selnesveien - Maria Pettersvik Arvnes - tillatelse Vera Sønsthagen
2018/1690 05.03.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969673029 Landbruksdirektoratet
2018/1725 05.03.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 988177466 Landbruksdirektoratet
2018/1725 05.03.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Jørn Otto Flenstad
2018/1715 05.03.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969673029 Landbruksdirektoratet
2018/1715 05.03.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling Geir Stavrum
2018/1690 05.03.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling Geir Stavrum
2019/410 05.03.2019 Inngående brev Kvittering for mottatt epost jordleie
2019/410 05.03.2019 Inngående brev Jordleieundersøkelsen 2019 Landbruksdirektoratet
2019/335 05.03.2019 Utgående brev 5018- Åfjord kommune- Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder- Sperregjerde i utmark Selnes- Ytre Åfjord Beitelag v/Geir Stavrum 'fmtlpost@fylkesmannen.no'
2019/336 05.03.2019 Utgående brev 5018- Åfjord kommune- Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder- Sperregjerde i utmark- Ytre Åfjord Beitelag v/Geir Stavrum 'fmtlpost@fylkesmannen.no'
2019/329 05.03.2019 Utgående brev 5018- Åfjord kommune- Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder- elektronisk overvåkningsutstyr til dyr på beite- Åfjord Beitelag v/Jan Morten Forfot 'fmtlpost@fylkesmannen.no'
2019/331 05.03.2019 Utgående brev 5018- Åfjord kommune- Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder- sperregjerde Stokkøy- Åfjord Beitelag v/Jan Morten Forfot 'fmtlpost@fylkesmannen.no'
2019/75 05.03.2019 Utgående brev Innkalling til møte i forbindelse med ansettelse i Åfjord kommune *****
2019/411 05.03.2019 Inngående brev 5018/15/13 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom *****
2019/21 05.03.2019 Inngående brev 5018/47/1 - Konsesjonsforhold - Ingrid Helen Gilde Bye Matrikkelen
2019/412 05.03.2019 Inngående brev 5018/97/1,2,3,4 - 91/1 - 101/1 - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Sør-Trøndelag Jordskifterett
2018/829 05.03.2019 Inngående brev Brev til kommunene om LIS3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/423 05.03.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Åfjord Teaterlag Rånes, Elin Janne
2019/422 05.03.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - By Huslag By, Ernst
2018/1338 05.03.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 - Sportsklubben Stoksund Hosen, Bjørn Arne
2019/425 05.03.2019 Inngående brev Melding om vedtak PS 16/19 - Roan kulturskole fra 01.08.19. Roan kommune
2019/413 05.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding krav om forhandling av særavtale om godtgjøring av reisetid utenfor normal arbeidstid NITO m.fl.
2019/413 05.03.2019 Inngående brev Utkast til særavtale NITO m.fl.
2019/413 05.03.2019 Inngående brev Krav om forhandling av særavtale om godtgjøring av reisetid utenfor normal arbeidstid *****
2019/394 04.03.2019 Inngående brev Svar -Status ny forskrift slam - 065/U, 28.02.2019, 110 Fosen Renovasjon - Sørås Ola
2019/139 04.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Børmark Vannverk V/Åfjord Kommune PREBIO AS
2019/138 04.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Lonin-Butli Vannverk V/Åfjord Kommune PREBIO AS
2019/137 04.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stordalen Vassverk V/Åfjord Kommune PREBIO AS
2019/134 04.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stokksund Vassverk V/Åfjord Kommune PREBIO AS
2019/133 04.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk V/Åfjord Kommune PREBIO AS
2018/52 04.03.2019 Utgående brev Sluttutbetaling sak 2018/101038 'post@innovasjonnorge.no'
2019/407 04.03.2019 Inngående brev Oversiktskart Åfjord JAN ROBERT HUMSTAD
2019/407 04.03.2019 Inngående brev Kart over tiltak JAN ROBERT HUMSTAD
2019/407 04.03.2019 Inngående brev Kart over tiltak JAN ROBERT HUMSTAD
2019/407 04.03.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking JAN ROBERT HUMSTAD
2019/168 04.03.2019 Inngående brev Foreløpig uttalelse i nydyrkingssak- omsøkt myr må konsekvensutredes mht. naturtype FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/401 04.03.2019 Utgående brev Kart over kommunens ledninger i området jan.petter.moan@tronderenergi.no
2018/1617 04.03.2019 Utgående brev Synfaring 1. mars 2019 FOSEN-HYTTA AS
2018/1592 04.03.2019 Utgående brev 5018/8/1 Vei, vann og avløpsplan for Skaset boligfelt II - Oddmund Frengen
2016/3517 04.03.2019 Utgående brev 1630/90/193 - Rammetillatelse - Stokkøy matstudio - Sabrura Drift AS v/ Remy Nordvik - Langstranda Fylkesmannen i Trøndelag
2019/198 04.03.2019 Utgående brev Vann- og avløpsplan for Hesthagan Sjøside, Flatlia boligfelt samt Flatlia Panorama, Eidem i Åfjord FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS
2019/408 04.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder Åfjord Beitelag v/Jan Morten Forfot
2019/334 04.03.2019 Inngående brev Høringsuttalelse fra Fosen reinbeitedistrikt - Tilskudd til tiltak i beiteområder Åfjord kommune Svein Bjørk
2019/372 04.03.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/346 04.03.2019 Inngående brev Forslag til valgliste for Åfjord Høyre Åfjord Høyre
2019/17 04.03.2019 Utgående brev SV: Vedr. søknad om snøskuterkjøring i Åfjord kommune 'Jennifer Stien'
2019/17 04.03.2019 Utgående brev Vedr. søknad om snøskuterkjøring i Åfjord kommune 'jennifer.stien@nina.no'
2019/360 04.03.2019 Utgående brev 5018/107/84 - Midlertidig svarbrev/etterlysning dokument - oppføring av anneks - Linesmarka 63 Agnes Thalseth
2018/707 04.03.2019 Utgående brev 5018/59/403 - Endringstillatesle adkomstvei til sokkel - Enebolig i Monstadtrøa - Stine Murvold SYSTEMBYGG AS
2017/868 04.03.2019 Utgående brev 1630/98/1 - Sak avsluttes og dokumentene returneres - Etter-registrering av hytte - Kvenndalsfjellet Bernt Olav Stegali
2019/169 04.03.2019 Inngående brev Måledokumentasjon Kart og oppmåling
2019/312 04.03.2019 Utgående brev 5018/22/1 - Byggetillatelse - Utvidelse av driftsbygning - Fjellveien 2212 - Per Georg Skansen Per Georg Skansen
2019/316 04.03.2019 Utgående brev 5018 Eiendomsskatt 2019 - Skatteseddel Tore Løkke A/S
2019/316 04.03.2019 Utgående brev 5018 Eiendomsskatt 2019 - skatteseddel TORE LØKKE EIENDOM AS
2017/851 04.03.2019 Utgående brev Oversendelse av arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. § 11-14 'plantrondelag@kartverket.no'
2019/196 04.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 *****
2019/196 04.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) *****
2019/148 04.03.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Åfjord kommune - 11. mars 2019, kl 12.00 Lund Arvid
2019/315 04.03.2019 Utgående brev Barnehagevedtekter i nye Åfjord kommune By barnehage v/ Kristin Syltern Gilde m.fl.
2019/315 04.03.2019 Utgående brev Barnehagevedtekter i nye Åfjord kommune Kari Helmersen
2019/314 04.03.2019 Utgående brev Vedtekter for SFO i nye Åfjord kommune Kari Helmersen
2019/384 04.03.2019 Utgående brev 5018/100/1 - Oversendelse av sak for uttalelse - Ny vei - Stokksundveien 910 - Cicilie Stegali FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1559 04.03.2019 Utgående brev Etterlyst oppdatert gjennomføringsplan 'per.arne.enge@sobstad.no'
2017/851 04.03.2019 Inngående brev Korrektur: 2019-03-01 (randi) Trøndelagspakken
2017/851 04.03.2019 Utgående brev Kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune 2019-2030 - høring av planforslag Adresseliste
2019/401 01.03.2019 Inngående brev Nytt kabelanlegg - Humstadmyran - Dolmseth TRØNDERENERGI NETT AS
2019/216 01.03.2019 Inngående brev 5018/49/12 - Tilleggsopplysninger til innsendt søknad om tiltak på gbnr 49/12, Finnsetodden CK NOR BYGG AS
Versjon:5.1.1