eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/515 23.06.2017 Inngående brev Søknad om jobb - konsulent Tjenestetorget Unni Beate Nerland
2017/515 23.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Hilde Birgitte Bratland
2017/515 23.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Lene Henriksen
2017/515 23.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Bente Fiksdal
2017/515 23.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Kristin Humstad
2016/5730 23.06.2017 Utgående brev Omlegging av takst- og rabattstruktur for Fosenvegene AS - Krinsvatnet bomstasjon Statens vegvesen - region midt
2016/6616 23.06.2017 Inngående brev Informasjon om busetting av flyktningar i 2017 og 2018 IMDI v/Rune S. Foss
2017/73 23.06.2017 Utgående brev Innvilget Transporttjeneste *****
2017/73 23.06.2017 Utgående brev Innvilget transporttjeneste *****
2017/321 23.06.2017 Utgående brev Innvilget plass SFO Åset skole *****
2017/321 23.06.2017 Utgående brev Innvilget opphold SFO Åset *****
2017/77 23.06.2017 Utgående brev Oversendelse klage på trekk i produksjonstilskudd søknadsomgang 20.01.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/564 23.06.2017 Utgående brev Innvilget tilskudd SMIL midler Magnar Skarsvåg
2017/574 23.06.2017 Inngående brev 1630/28/1 - Søknad om omdisponering av dyrka jord til grustak - Moan - Robert Flenstad Robert Flenstad
2017/415 23.06.2017 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse - varsel om planoppstart - reguleringsplan - bolig og fritidsformål - Åfjord 8/1 Fylkesmannen v/Nordgård, Hanne
2017/425 23.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Åfjord sentrum for bygging av gang- og sykkelveg mellom Vassneset og Frøneset til høring Norges vassdrags- og energidirektoratet
2017/569 23.06.2017 Utgående brev SV: Gnr 89 brnr 56- Hosen/Brattlia 'Camilla Fenstad'
2015/1445 23.06.2017 Utgående brev Annonse for utlegging av planforslag Trøndelagspakken
2017/573 23.06.2017 Utgående brev 1630/61/41 - vedrørende "eierløst" naust i Selsettangen friluftsområde ved Skråfjordstraumen Per Strømsli
2017/573 23.06.2017 Inngående brev Kartvedlegg naust 61/41 Fjellheim Sverre
2015/1445 23.06.2017 Inngående brev Revidert planbeskrivelse Berit Moen
2017/165 23.06.2017 Inngående brev Avtale vedrørende bruk av kaianlegg på Monstad med Statnett Johansen Per
2016/6146 23.06.2017 Utgående brev 1630/89/45 Hytte i Brattlia på Stokkøya - Karine og Håkon Blomstrøm - Rammesøknad TYIN tegnestue Arkitekter AS
2017/41 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Åset stadion - Sosiale rom Sør-Trøndelag Fylkeskommune
2017/41 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Åset stadion - Buldrevegg Sør-Trøndelag Fylkeskommune
2017/41 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler- Åset skole - Klatrehall Sør-Trøndelag Fylkeskommune
2017/41 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Åset stadion - Idrettshall Sør-Trøndelag Fylkeskommune
2017/41 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - Åset stadion - Squashanlegg Sør-Trøndelag Fylkeskommune
2017/566 22.06.2017 Inngående brev 1630/104/46 - Søknad om bruksendring - Sverre Storvik - Moveien 25 Sverre Storvik
2017/491 22.06.2017 Utgående brev Saksframlegg 100% fast stilling som fagarbeider ved By barnehage Hovedtillitsvalgt Bjørg Markanes
2017/491 22.06.2017 Utgående brev Saksframlegg 60 % fast stilling som fagarbeider ved By barnehage Hovedtillitsvalgt Bjørg Markanes
2017/491 22.06.2017 Utgående brev Saksframlegg 100% midlertidig stilling som fagarbeider ved By barnehage Hovedtillitsvalgt Bjørg Markanes
2017/556 22.06.2017 Utgående brev Ang. søknad om salgsplass på Åfjordtorget 2017 Eivind Selbekk
2017/73 22.06.2017 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2017/73 22.06.2017 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2017/95 22.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Kjersti Waad
2017/95 22.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Lisa By
2017/570 22.06.2017 Inngående brev Søknad om grunnskole for voksne *****
2017/570 22.06.2017 Inngående brev Søknad om grunnskole for voksne *****
2017/570 22.06.2017 Inngående brev Søknad om grunnskole for voksne *****
2017/570 22.06.2017 Inngående brev Søknad om grunnskole for voksne *****
2017/570 22.06.2017 Inngående brev Søknad om grunnskole for voksne *****
2017/570 22.06.2017 Inngående brev Søknad om grunnskole for voksne *****
2017/515 22.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Inger Marie Hegvik
2017/515 22.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Andreas Risstad
2017/515 22.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Heidi Kråkvik
2017/515 22.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Mona Engan
2017/11 22.06.2017 Utgående brev Utbetaling av depositum - ***** ***** *****
2015/531 22.06.2017 Inngående brev Oppføring av nytt bygg som også skal inneholde et badeanlegg *****
2017/515 21.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Anette Gurine Berdal
2017/561 21.06.2017 Inngående brev Regresskrav / Varsel etter vannskade - Stihaugen 41 Best Claims AS for Eika forsikring AS
2017/561 21.06.2017 Inngående brev Varsel om regresskrav - Stihaugen 41 Sparebank 1 Skadeforsikring AS
2017/563 21.06.2017 Inngående brev Regressvarsel - varsel om tilbakebetaling av utlegg - Stihaugen 39 Gjensidige Forsikring ASA
2017/556 21.06.2017 Inngående brev Søknad om salgsplass på Åfjordstorget Eivind Selbekk
2017/491 21.06.2017 Utgående brev Saksframlegg 100 % midlertidig stilling som barnehagelærer ved By barnehage Hovedtillitsvalgt Richard Hansen
2017/491 21.06.2017 Utgående brev Saksframlegg 20 % midlertidig barnehagelærer ved By barnehage Hovedtillitsvalgt Richard Hanssen
2017/564 21.06.2017 Inngående brev Søknad om SMIL- midler Magnar Skarsvåg
2017/564 21.06.2017 Inngående brev Kart over tiltak Magnar Skarsvåg
2017/250 21.06.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Kolmannskog Lars Helge m.fl.
2017/548 21.06.2017 Inngående brev Fullmakt fra Randi og Kolbjørn Engen Randi og Kolbjørn Engen
2017/269 21.06.2017 Utgående brev VEDR. SØKNAD PÅ LEDIG STILLING SOM HELSESØSTER - ÅFJORD KOMMUNE Alice Nerdal Forfot m.fl.
2017/501 20.06.2017 Inngående brev Protokoll fra oppmålingsforretning Kvernland Gisle
2017/157 20.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 67 bnr. 186 Knut Ole Ovesen og Arne Ovesen
2017/339 20.06.2017 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av spikertelt - Langnesodden camping - Stordalen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Gynnild, Merete
2017/558 20.06.2017 Inngående brev 1630/59/305 - Ett-trinns søknad - Riving av sanitærbygg - Joakim Syltern By - Monstadvegen 15 Joakim Syltern By
2017/554 20.06.2017 Inngående brev 1630/106/80 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann - Anne Karin Rødde - Linesmarka Anne Karin Rødde
2017/503 20.06.2017 Inngående brev 1630/29/5 - Tegning - plan og snitt Geir Erling Hårstad
2017/202 20.06.2017 Inngående brev Igangsetting naustbygging Hyllstranda Ulrik Wisløff
2017/500 20.06.2017 Inngående brev 17/500029 - Saldo/Utbetalingskort - Hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/522 20.06.2017 Inngående brev 17/300180 - Saldo/Utbetalingskort - Drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/77 20.06.2017 Inngående brev Produksjonstilskudd i jordbruket - ***** ***** Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/519 20.06.2017 Inngående brev 17/500027 - Saldo/Utbetalingskort - Gammel kulturmark Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/477 20.06.2017 Utgående brev Utbetalingskort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/550 20.06.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til drenering 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/95 20.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 - Hjemmetjenesten gr. 1 Ole Sørheim
2017/95 20.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 - Åfjord helsesenter gr. 1 Sunniva Hårstad
2017/553 20.06.2017 Inngående brev Signert intensjonsavtale om samarbeid rundt deltakelse i forsøk med modulstrukturert fagopplæring for voksne Sør-Trøndelag Fylkeskommune
2017/521 20.06.2017 Inngående brev Fwd: Frist for registrering av kommunekomité til TV-aksjonen NRK UNICEF Gunhild Gravaas
2017/515 20.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Kristine Parecka
2017/515 19.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Irene Josefine Lindseth Høvik
2017/515 19.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Ann Iren Berg Bårdsgjære
2017/515 19.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Silje Moan Braseth
2017/515 19.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Grethe Dalemark
2017/553 19.06.2017 Inngående brev VS: Søknad om forsøk -modulisert fagopplæring- til eventuelle aktører i forsøket - sendes Utdanningsdirektoratet som endelig søknad mandag ettermiddag Torunn Butli Rømma
2017/95 19.06.2017 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2017 Lisa By
2017/73 19.06.2017 Utgående brev Innvilget transporttjeneste *****
2017/95 19.06.2017 Utgående brev BEKREFTELSE Brit Moen
2017/550 19.06.2017 Utgående brev Innvilget tilskudd til drenering Tove Mette Guttelvik
2017/77 19.06.2017 Utgående brev Oversender klage på produksjonstilskudd 20.01.2017 'Solstad, Anne'
2017/520 19.06.2017 Utgående brev Oversender kopi av innvilgningsbrev og søknadsskjema smil tilskudd- inngjerding av beitfelt leid areal gnr. 40/4 'FMST Saturn'
2016/6362 19.06.2017 Inngående brev 1630/107/78 Søknad om igangsettelse hele tiltaket - endring av fasade Sørgaard byggservice AS v/Pål Øystein Sørgaard
2016/4304 19.06.2017 Inngående brev Endring enebolig Kjell Johan Skevik D.sak: 137/16 Odd Petter Hosen
2017/554 19.06.2017 Inngående brev 1630/106/80 - Ett-trinns søknad - Fritidsbolig m /carport - Anne Karin Rødde - Linesmarka Anne Karin Rødde
2017/555 19.06.2017 Inngående brev Sintef Ocean AS, Org.nr 937357370. Akvakultur til forskning. Samlokalisering på lokalitet 33218 Hosenøyan med SalMar Farming AS. STFK v/Ellen Malen Myren Hoel
2017/250 19.06.2017 Utgående brev VS: Seksjonering Prestegårdslia i Åfjord Nordbohus v/Andor Rødsjø
2017/425 19.06.2017 Utgående brev SV: Disp til bygging av gs-veg Statens Vegvesen Region Midt
2017/557 19.06.2017 Inngående brev VS: Svar på søknad om støtte – Verdensdagen for psykisk helse 2017 Verdensdagen for psykisk helse
2017/557 19.06.2017 Utgående brev Signert akseptskjema - verdensdagen for psykisk helse Verdensdagen for psykisk helse
2017/487 19.06.2017 Utgående brev 1630/96/12 - Tillatelse- Bruksendring - Stokksundvn 1299 - Magnus F. Åldstedt Magnus F. Åldstedt
2017/425 16.06.2017 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av gang- og sykkelveg mellom Vassneset og Frøneset - Åfjord kommune, varsel om arkeologisk registrering STFK v/Rut H Langebrekke Eikeland
2015/5669 16.06.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Kolmannskog Lars Helge
2017/548 16.06.2017 Inngående brev 1630/57/3 - Søknad om tiltak - Oppmålingsforretning - Ny grunneiendom - Rand og Kolbjørn Engen - Solbakkan Randi og Kolbjørn Engen
2017/426 16.06.2017 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av to nausttomter - oppføring av eget naust og gapahuk på Barøya - Åfjord 66/9 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Lykke, Isabell
2017/250 16.06.2017 Inngående brev Seksjonering BKS 1 , gnr.58/310, avgrenset uteareal. Jim Sletten
2017/250 16.06.2017 Inngående brev Reviderte vedtekter pr. 16.06.2017 Sverre Fjellheim
2017/79 16.06.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stokksund Vassverk V/Åfjord Kommune Prebio
2017/78 16.06.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stordalen Vassverk Prebio
2017/81 16.06.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Lonin-Butli Vannverk Prebio
2017/33 16.06.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk Prebio
2017/80 16.06.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Børmark Vannverk Prebio
2017/549 16.06.2017 Inngående brev 1630/19/84 - Ett-trinns søknad - Gjeterhytte reindrift - Nord-Fosen Siida V/ Terje Haugen - Norddalsveien Nord-Fosen Siida v/Terje Haugen
2017/491 16.06.2017 Utgående brev Mottatt søknad på stilling i By barnehage Anja Helen Stegali m.fl.
2017/550 16.06.2017 Inngående brev Kart over tiltak Tove Mette Guttelvik
2017/550 16.06.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering Tove Mette Guttelvik
2017/550 16.06.2017 Inngående brev Plan for drenering Tove Mette Guttelvik
2017/550 16.06.2017 Inngående brev Miljøvurdering av drenering Tove Mette Guttelvik
2017/550 16.06.2017 Inngående brev Kart over tiltak Tove Mette Guttelvik
2017/550 16.06.2017 Inngående brev Oversiktskart Tove Mette Guttelvik
2016/6339 16.06.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuter - Reg.nr. VP9096 - Bjørn Brunes Bjørn Brunes
2016/6339 16.06.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuter - Reg.nr. VF9617 - Jørgen Karlsaune Jørgen Karlsaune
2017/95 16.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Marita Ranheim Gilde
2017/95 16.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Jenny Osen
2017/95 16.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Tuva Charlotte Hovde Bye
2017/95 16.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Emma Kristine Tårnes
2017/321 16.06.2017 Utgående brev Bekreftet opphold skolefritidsordning Åset skole *****
2017/321 16.06.2017 Inngående brev Søknad på SFO - *****
2017/321 16.06.2017 Inngående brev Søknad på SFO - *****
2017/57 16.06.2017 Inngående brev Etterlyser krav - Skade på bil XK24687 KLP Skadeforsikring AS
2011/5287 16.06.2017 Inngående brev Tilsagn om MVA-kompensasjon - Bjugn IL - Hutjønna o-kart - anleggsnummer: 1630002201 Lotteri- og stiftelsestilsynet
2016/4130 16.06.2017 Utgående brev 1630/98/58 - Midlertidig brukstillatelse - Bolig i Lunnfjordlia, Liaveien 10 - Tore Christer Løkke Tyrolerhus v/Elisabeth Bråtho
2017/463 16.06.2017 Utgående brev 1630/60/83 - Byggetillatelse - Terrasse på bolig - Selnesveien 271 - Kjell Ove Aaberg Kjell Ove Aaberg
2017/429 16.06.2017 Utgående brev 1630/59/32 - Ferdigattest - Rehabilitering skorstein, Monstadvegen 32 - Terje Guldvik Kammen og Sneve m.fl.
2017/486 16.06.2017 Utgående brev 1630/60/7 - Rivetillatelse - Riving av bolig - Selnesveien 328 - Joakim Syltern By Joakim Syltern By
2017/540 15.06.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra krav om næringsinntekt ifbm. søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. landbruk
2017/8 15.06.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Stokkøya Sjøsenter
2017/8 15.06.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Stokkøya Sjøsenter
2017/321 15.06.2017 Inngående brev Søknad skolefritidsordning Åset skole *****
2016/4782 15.06.2017 Utgående brev Innvilget permisjon fra opplæringen ***** ***** *****
2017/321 15.06.2017 Utgående brev Bekreftet opphold skolefritidsordning Åset *****
2017/321 15.06.2017 Utgående brev Bekreftet plass SFO Åset *****
2017/321 15.06.2017 Utgående brev Bekreftet plass SFO Åset *****
2017/492 15.06.2017 Utgående brev 1630 Ledige stillinger Stokksund oppvekstsenter 2017 Laila Lien m.fl.
2017/73 15.06.2017 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2017/477 15.06.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd SMIL Roar Vingen
2017/543 15.06.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- hydroteknisk tiltak Inge Hårstad
2017/520 15.06.2017 Utgående brev 1630/39/2- Innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- Inngjerding av beitefelt på leid areal gnr. 40/4 Gunnar Singsaas
2017/543 15.06.2017 Inngående brev Kartvedlegg Inge Hårstad
2017/508 15.06.2017 Utgående brev Landingstillatelse med helikopter Storheia vindpark fredag 16.juni. Bø Pål Inge m.fl.
2017/542 15.06.2017 Inngående brev Søknad om oppføring av naust Gnr/Bnr 96/56 i Stokksund Kjell Aagaard Bertelsen
2017/427 15.06.2017 Inngående brev Klage på byggesøknad Kristin Fossen
2017/425 15.06.2017 Inngående brev Disp til bygging av gs-veg Statens Vegvesen Region Midt
2017/427 15.06.2017 Inngående brev 1630/103/6 - Trekker søknad Eirik Fossen
2016/3328 14.06.2017 Inngående brev Automatisk svar: 1630/90/26 - Fradeling av fritidsbolig og tomter til naust - Per Kristian Skjærvik m.fl. - Stokkøyveien 38 - Klage på nytt vedtak av 21.04.2017 FMST Postmottak
2017/539 14.06.2017 Inngående brev 1630/59/184 - Søknad om tillatelse til tiltak - Garasje - Siw Solhaug - Stihaugen 13 Siw Solhaug
2016/4545 14.06.2017 Inngående brev Automatisk svar: 1630/59/3,35,132 - Monstad naustområde - dispensasjon og fradeling - Kystplan AS FMST Postmottak
2015/4863 14.06.2017 Inngående brev 1630/59/399 (133) - Søknad om endring av gitt tillatelse - Mads Larsen Mads Larsen
2017/508 14.06.2017 Inngående brev Søknad om landingstillatelse med helikopter fredag 16. juni Bø Pål Inge
2017/95 14.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Martin Olaisen
2016/4545 14.06.2017 Utgående brev 1630/59/3,35,132 - Monstad naustområde - dispensasjon og fradeling - Kystplan AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/8 14.06.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Atle Gabrielsen, Linesøy Småbåtforening
2017/8 14.06.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Jannice Breivold By, Stordalen gammeldansforening
2017/314 14.06.2017 Utgående brev Svar på søknad - årsvikariat ungdomstrinn 100% Line Larsen Rømma m.fl.
2016/4585 14.06.2017 Inngående brev Tilskudd til foreldrestøttende tiltak for tilskuddsåret 2017 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
2014/95 14.06.2017 Inngående brev Kommunesammenslåinger - prosess og frister etter Stortingets vedtak Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/540 14.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra krav om næringsinntekt for avløsning ved sykdom mv. *****
2017/541 14.06.2017 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. *****
2017/515 14.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Tor-egil Sæther
2017/515 14.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Vibeke Wilhelmsen
2017/59 14.06.2017 Saksframlegg/innstilling Melding om saker vedtatt i formannskapet 2017
2017/59 14.06.2017 Saksframlegg/innstilling Melding om saker vedtatt i formannskapet 2017
2017/59 14.06.2017 Saksframlegg/innstilling Melding om saker vedtatt i formannskapet 2017
2017/515 13.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Maiken Gjønnes Akseth
2017/515 13.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) Anniken Strand
2017/515 13.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Konsulent i servicetorget (1631) May-Britt Rød
2017/250 13.06.2017 Inngående brev Tilsagn om boligbyggelån - rammekreditt Prestgårdslia Åfjord Sparebank
2015/4633 13.06.2017 Utgående brev 1630/67/3 - Oppføring av tre naust i rekke på Lauvøya - Klage på kommunens vedtak Gilse og Toril E. Stjern m.fl.
2016/3328 13.06.2017 Utgående brev 1630/90/26 - Fradeling av fritidsbolig og tomter til naust - Per Kristian Skjærvik m.fl. - Stokkøyveien 38 - Klage på nytt vedtak av 21.04.2017 Ingeborg Skjærvik Landrø m.fl.
2017/314 13.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale 2017/2018 Tom-Jøran H. Solstrand
2017/314 13.06.2017 Utgående brev Innstilling vikariat 100% *****
2017/95 13.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Gunn Marie Aune
2017/73 13.06.2017 Utgående brev Innvilget transporttjeneste i Gr. 4 *****
2017/73 13.06.2017 Utgående brev Innvilget transporttjeneste *****
2017/73 13.06.2017 Utgående brev Innvilget transporttjeneste *****
2017/73 13.06.2017 Utgående brev Innvilget transporttjeneste *****
2017/73 13.06.2017 Utgående brev Innvilget transporttjeneste gr.1 *****
2017/73 13.06.2017 Utgående brev Innvilget Transporttjeneste gr.1 *****
2017/95 13.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Margareth Grøtting
2017/95 13.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Hege Mørreaunet
2017/95 13.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Laila Storborg
2017/95 13.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Kristina Bøe
2017/95 13.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Sandra Humstad
2017/95 13.06.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2017 Vigdis Kyllo
2017/519 13.06.2017 Utgående brev 1630/39/2- Innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- inngjerding av beitefelt Gunnar Singsaas
2017/519 13.06.2017 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknad om smil tilskudd- inngjerding av beitefelt 'FMST Saturn'
2017/531 13.06.2017 Utgående brev Varsel om kontroll. Produksjonstilskudd i jordbruket pr. 15.05.2017 Foretak i Åfjord
2017/477 13.06.2017 Inngående brev 17/500022 - Saldo/utbetalingskort - hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/458 13.06.2017 Inngående brev 17/500023 - Saldo/utbetalingskort - hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/492 13.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Midlertidig fagarbeider i bhg 100% (1630) Maiken Gjønnes Akseth
2017/492 13.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Fagarbeider - fast 100% i skolen (1628) Maiken Gjønnes Akseth
2017/492 13.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Midlertidig fagarbeider i skolen100% (1629) Maiken Gjønnes Akseth
Versjon:5.1.1