eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/311 16.03.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på Kverndal gbnr 5/3, Åfjord kommune Samediggi/Sametinget
2018/128 16.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2018/326 16.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærlingplass i barn og ungdomsarbeiderfaget - st. ref. (3748262501) - ***** ***** ***** *****
2018/330 16.03.2018 Inngående brev Din e-post er mottatt jordleie
2017/194 16.03.2018 Inngående brev Tillatelse til å fastsette skuddpremie - delegering av myndighet til kommunene i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune
2018/318 16.03.2018 Inngående brev Korrigert kart av trasè ved Måmyran Stjern Vemund
2018/347 16.03.2018 Inngående brev Ny selskapsavtale for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Lund Arvid
2018/269 16.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - snekker i driftsavdelingen - st. ref. (3735065217) - ***** ***** ***** *****
2018/297 16.03.2018 Inngående brev Klassifisering vannvei Mørre Kraftverk, Åfjord - vedtak . NVEs referanse: 201006138-43 NVE
2015/1673 16.03.2018 Inngående brev Midlertidig brukstillatelse - verkstedbygg Vassneset - Johs. J. Syltern AS Kolmannskog Lars Helge
2018/331 16.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere og fagarbeidere - st. ref. (3746204562) - ***** ***** *****
2018/339 16.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Kokk - st. ref. (3749683044) - ***** ***** *****
2018/339 16.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Kokk - st. ref. (3749683044) - ***** ***** *****
2018/337 16.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Adjunkt - st. ref. (3749565739) - ***** ***** *****
2018/338 16.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Adjunkt - st. ref. (3749588151) - ***** ***** *****
2018/338 16.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Adjunkt Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749588151 ***** ***** *****
2018/337 16.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Adjunkt Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749565739 ***** ***** *****
2018/339 16.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749683044 ***** ***** *****
2018/339 16.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749683044 ***** ***** *****
2018/340 16.03.2018 Utgående brev Innkalling til møte 03.04.18 Gunnar Singsaas m.fl.
2018/331 16.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærere og fagarbeidere Barnehagene i Åfjord kommune - st. ref. 3746204562 ***** ***** *****
2018/269 16.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider - snekker i driftsavdelingen Åfjord kommune - st. ref. 3735065217 ***** ***** ***** *****
2018/218 16.03.2018 Utgående brev 5018/5/3 - Byggetillatelse og dispensasjon plan - Søknad uten ansvarsrett - Gamme i Bekkadalen, Skråfjorden Ann Helen Moen
2017/784 16.03.2018 Utgående brev Sletting av jordskiftesak i matrikkelen 'Sør-Trøndelag jordskifterett (postmottak)'
2018/334 16.03.2018 Utgående brev Utbetalingsanmodning saksnr 2018/102583 arnstein.kirste@innovasjonnorge.no
2018/334 16.03.2018 Utgående brev Svar på tilbud om tilskudd 2018/102583 post@innovasjonnorge.no
2017/303 16.03.2018 Utgående brev 1630/57/44 - Bolig og garasje på Frøneshaugen - Frida Hårstad og Bengt Kauserud Åbygg as
2018/333 16.03.2018 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2017/2018 Flenstad, Ove
2018/330 16.03.2018 Utgående brev Jordleiepriser 2018 'jordleie@landbruksdirektoratet.no'
2018/326 16.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlingplass i barn og ungdomsarbeiderfaget Åfjord kommune - st. ref. 3748262501 ***** ***** ***** *****
2018/312 16.03.2018 Utgående brev Kommunalt vedtak - gitt ansvar for begravelse (jfr gravferdsloven) *****
2018/128 16.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/128 15.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** ***** *****
2018/128 15.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/328 15.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlingplass i kontor - og administrasjonsfag Åfjord kommune - st. ref. 3748386672 ***** ***** *****
2018/326 15.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig lærlingeplass i barn og ungdomsarbeiderfaget Åfjord kommune - st. ref. 3748262501 ***** ***** ***** ***** *****
2018/321 15.03.2018 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2017/2018 Gilde, Arild
2017/748 15.03.2018 Utgående brev 1630/1/3 - Ferdigattest - Rivingstillatelse brannskadd bolig Grøttingsveien 22 Tore Løkke A/S
2017/202 15.03.2018 Utgående brev 1630/61/2 - Midlertidig brukstillatelse - Fem naust på Hyllstranda hyttefelt Hyllstranda hytteforening v/ Ulrik Wisløff
2018/212 15.03.2018 Utgående brev 5018/106/32 - Byggetillatelse og dispensasjon - Søknad uten ansvarsrett - Anneks på Linesøya Hjalmar Ernst Sørgård
2017/321 15.03.2018 Utgående brev Endret oppholdstid SFO Åset skole *****
2017/748 15.03.2018 Inngående brev 5018/1/3 - Søknad om ferdigattest Tore Løkke AS
2018/99 15.03.2018 Inngående brev Vedlegg til sak i Fellesnemnda: Orientering om arbeidet i arbeidsgruppene Johansen Per
2018/99 15.03.2018 Inngående brev Vedlegg til sak i Fellesnemnda: Orientering fra Åfjord Utvikling Johansen Per
2018/157 15.03.2018 Inngående brev Fordeling av kulturmidler 2018 Kontaktutvalget for skytterlagene i Åfjord
2018/157 15.03.2018 Inngående brev Fordeling av kulturmidler 2018 Åfjord Idrettsråd
2018/333 15.03.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2017/2018 Flenstad, Ove
2018/309 15.03.2018 Inngående brev Oppsigelse av leilighet *****
2018/309 15.03.2018 Inngående brev Meglertakst - Nessabrekka 39 A-B-C *****
2018/309 15.03.2018 Inngående brev Ferdigattest - Gammelveien 23 *****
2018/334 15.03.2018 Inngående brev Tilbud om tilskudd Innovasjon Norge
2018/326 15.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Ledig lærlingeplass i barn og ungdomsarbeiderfaget - st. ref. (3748262501) - ***** ***** ***** ***** *****
2018/328 15.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærlingplass i kontor - og administrasjonsfag - st. ref. (3748386672) - ***** ***** *****
2018/330 15.03.2018 Inngående brev Jordleiepriser 2018 Landbruksdirektoratet
2018/128 15.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2018/128 15.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** ***** *****
2018/128 14.03.2018 Inngående brev VS: Søknad om sommerjobb *****
2018/325 14.03.2018 Inngående brev Årsmelding til eiere i Åfjord utvikling Åfjord utvikling v/Rolf Øia
2018/323 14.03.2018 Inngående brev Avtale om håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet vilt Åfjord ettersøksring v/Oddgeir Hårstad
2017/634 14.03.2018 Inngående brev 5018/96/26 Søknad om ferdigattest med samsvarserklæringer Byggmester Einar Lyshaug AS
2017/303 14.03.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse med samsvarserklæring Åbygg AS v/Hallgeir Vingen
2017/1067 14.03.2018 Inngående brev Kart over godkjente akvakulturtillatelser i Åfjord Guri Stuevold
2017/876 14.03.2018 Inngående brev Kart over godkjente akvakulturtillatelser i Åfjord Guri Stuevold
2018/329 14.03.2018 Inngående brev Søknad om fasadeendring /bytte av vinduer Morten Kroglund
2015/531 14.03.2018 Inngående brev Åfjord aktivitetshus. Plan-og designkonkurranse - klage på juryens innstilling L2 arkitekter v/ Ivar Lunde
2018/37 14.03.2018 Inngående brev Automatisk svar: Dokumentasjon som forberedelse til tilsyn - sendingen er mottatt Postmottak
2018/37 14.03.2018 Utgående brev Dokumentasjon som forberedelse til tilsyn - 2 gangs sending. Arkivverket
2018/25 14.03.2018 Utgående brev Oversendelse av protokoll Til parter på partsliste
2018/15 14.03.2018 Utgående brev Oversendelse av protokoll Til parter på partsliste
2018/289 14.03.2018 Utgående brev Krav om retting av matrikkelen SYLTERN EIENDOM AS
2018/319 14.03.2018 Utgående brev Utleie av areal Åfjord rådhus - justering av leiesats NAV Nord-Fosen
2018/319 14.03.2018 Utgående brev Utleie av Åfjordhallen - justering av leiesats Åfjord videregående skole
2018/319 14.03.2018 Utgående brev Bruks- og leieavtale for Monstad kai MS Hansson Fiskeriselskap AS, V/ Fred Hanssen
2018/319 14.03.2018 Utgående brev Utleie av areal Åfjord kommune - justering av leiesats Åfjord kirkelige fellesråd
2015/2128 14.03.2018 Utgående brev Storheia vindpark - ønske om endret veilinje WTG 42 - 21 som erstatter veilinje WTG 23 - 21. Kommunens uttalelse STATKRAFT AS
2018/126 13.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb for ungdom Åfjord kommune - st. ref. 3698942061 ***** ***** ***** *****
2018/128 13.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/299 13.03.2018 Utgående brev Innvilget Transporttjeneste fra 12.03.2018 *****
2018/307 13.03.2018 Utgående brev Innvilget Transporttjeneste *****
2018/128 13.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/311 13.03.2018 Utgående brev Høring- plan for nydyrking på eiendommen Kverndal gnr. 5 bnr.3 Sametinget m.fl.
2018/302 13.03.2018 Utgående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling 2018 - Elvtun huslag / Momyrstua Elvtun huslag / Momyrstua v/Terning, Ståle
2018/308 13.03.2018 Utgående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling 2018 - Åfjord Teaterlag Åfjord Teaterlag v/Rånes, Elin Janne
2018/309 13.03.2018 Utgående brev Søknad om bytte av kommunal bolig *****
2018/39 13.03.2018 Utgående brev Bekreftelse - politiattest Siw Jensen
2018/39 13.03.2018 Utgående brev Bekreftelse - politiattest Brian Friedland
2018/39 13.03.2018 Utgående brev ARBEIDSAVTALE Brian Friedland
2018/68 13.03.2018 Utgående brev 5018/34/1, 3 - Daniel Størvold og Espen Naustan - Tillatelse til bygging av landbruksvei - Naustfjellveien Daniel Størvold
2018/288 13.03.2018 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2017/2018 Stjern, Erlend
2018/37 13.03.2018 Utgående brev Forespurt dokumentasjon før tilsyn 10 april 'post@arkivverket.no'
2018/322 13.03.2018 Inngående brev Trøndelagsplanen 2018 - 2030 - Hva mener dere om Trøndelagsplanen? Trøndelag fylkeskommune
2018/317 13.03.2018 Inngående brev Søknad om fradeling av boligtomt på Naustan Espen Naustan
2016/505 13.03.2018 Inngående brev Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpassing av bolig for 2018 Husbanken
2015/531 13.03.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/320 13.03.2018 Inngående brev VS: Endringer i retten til gratis tannbehandling for personer med alvorlige psykiske lidelser i poliklinisk behandling. Trøndelag Fylkeskommune fylkestannlegen
2018/183 13.03.2018 Inngående brev Rapporter for februar 2018 - Kjør for livet *****
2015/2128 13.03.2018 Inngående brev Storheia vindkraftverk - ønske om ny veilinje WTG 42-21 som erstatter veilinje WTG 23-21 Mattis Vidnes
2018/321 13.03.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2017/2018 Gilde, Arild
2018/318 13.03.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - skiløyper på Momyra Camp Momyr
2017/784 13.03.2018 Inngående brev Melding om trukket sak - Stormyra - 17-110569 Sør-Trøndelag jordskifterett
2018/128 13.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2018/128 13.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2018/126 13.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for ungdom - st. ref. (3698942061) - ***** ***** ***** *****
2018/128 12.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2018/312 12.03.2018 Inngående brev SV: Henvendelse i saken *****
2018/312 12.03.2018 Inngående brev RE: Henvendelse i saken *****
2018/312 12.03.2018 Inngående brev Informasjon i saken *****
2018/312 12.03.2018 Inngående brev Henvendelser i saken *****
2018/312 12.03.2018 Inngående brev Korrespondanse i saken *****
2018/312 12.03.2018 Inngående brev e.post meldinger i saken *****
2018/311 12.03.2018 Inngående brev Kart vedlegg Ann Helen Moen
2018/311 12.03.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Ann Helen Moen
2017/727 12.03.2018 Inngående brev Søknad om personlig ansvarsrett byggesak Sven Ole Frønes
2018/249 12.03.2018 Inngående brev 5018/63/11 - Bunnledningsplan Odd-Petter Hosen AS
2018/309 12.03.2018 Inngående brev Leiekontrakt *****
2018/309 12.03.2018 Inngående brev Leiekontrakt *****
2018/313 12.03.2018 Inngående brev Nye dieseltanker Vassneset 10 - på ny verkstedtomt SYLTERN as v/Roy Harbak
2016/7205 12.03.2018 Inngående brev VS: Opphør av ansvarsrett Åbygg AS v/Hallgeir Vingen
2018/314 12.03.2018 Inngående brev Byggsøknad kvilebu/arbeidsbrakke Sameiet Fjellsaune v/Jan Erik Roel
2018/37 12.03.2018 Inngående brev Automatisk svar: Forespurt dokumentasjon før tilsyn 10 april - epost er mottatt Arkivverket
2018/151 12.03.2018 Utgående brev Svar - Søknad om tilskudd fra kommunens viltfond - viltkveld august 2017 og jaktledermøte januar 2018 Åfjord utmarksråd v/Terje Ressem
2015/788 12.03.2018 Utgående brev Byggetillatelse D.sak 27/15 Rikard By
2018/128 12.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/313 12.03.2018 Utgående brev Nye dieseltanker Vassneset 10 Syltern AS v/ Roy Harbak
2018/189 11.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avtalehjemmel for allmennlege - st. ref. 3709584100 ***** ***** ***** ***** *****
2018/128 11.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/269 11.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider - snekker i driftsavdelingen Åfjord kommune - st. ref. 3735065217 ***** ***** ***** *****
2018/269 11.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider - snekker i driftsavdelingen Åfjord kommune - st. ref. 3735065217 ***** ***** *****
2018/269 11.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - snekker i driftsavdelingen - st. ref. (3735065217) - ***** ***** *****
2018/269 11.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - snekker i driftsavdelingen - st. ref. (3735065217) - ***** ***** ***** *****
2018/308 11.03.2018 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling 2018 - Åfjord Teaterlag Åfjord Teaterlag v/Rånes, Elin Janne
2018/128 11.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2018/189 11.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Avtalehjemmel for allmennlege - st. ref. (3709584100) - ***** ***** ***** ***** *****
2018/128 10.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** ***** *****
2018/127 10.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Brukerstyrt personlig assistenter - st. ref. (3698963062) - ***** ***** ***** *****
2018/128 10.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** ***** *****
2018/127 10.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Brukerstyrt personlig assistenter Helse og velferd - st. ref. 3698963062 ***** ***** ***** *****
2018/119 09.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Åfjord kommune - st. ref. 3698976870 ***** ***** ***** *****
2018/307 09.03.2018 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2018/299 09.03.2018 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2018/119 09.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (3698976870) - ***** ***** ***** *****
2018/302 09.03.2018 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling 2018 - Elvtun huslag / Momyrstua Elvtun huslag / Momyrstua v/Terning, Ståle
2017/648 09.03.2018 Inngående brev Tilsyn helsesøstertjeneste - oppfyllelse av vedtak Arbeidstilsynet
2016/1706 09.03.2018 Inngående brev 1630/82/08 - Endret plassering av septikktank - Kvalvika/Simavika Nils Opdahl
2016/1987 09.03.2018 Inngående brev Oversendelse av referat - mekling - reguleringsplan Nygård - Tårnes - Åfjord 3/3 Fylkesmannen i Trøndelag v/Nordgård, Hanne
2013/1206 09.03.2018 Inngående brev 1630/67/2 - Detaljplan Løvø sørvest - Klage på vedtak 01.02.18 Ole Ivar Hammer
2017/415 09.03.2018 Inngående brev VA Skaset Ellen Kristin Moe
2017/415 09.03.2018 Inngående brev sosi Oddmund Frengen Ellen Kristin Moe
2017/202 09.03.2018 Inngående brev 5018/61/2 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Hyllstranda hytteforening
2016/7209 09.03.2018 Utgående brev 1630/19/2 & 77 - Bygge- og utslippstillatelse - Ett-trinns søknad - Avløpsanlegg med utslippstillatelse for to boenheter Emil O Nittemark Viken
2018/88 09.03.2018 Utgående brev 5018/59/21- Rivetillatelse - Ett-trins søknad - Riving av låve Rahib Ahmed Salih
2018/249 09.03.2018 Utgående brev 5018/63/11 - Midlertidig svarbrev - Enebolig - Mindeveien - Bjørn Ivar Nordtømme Odd-Petter Hosen AS
2018/306 09.03.2018 Utgående brev 5018/59/398 - Tilbygg bolig på Monstad - Oveveien 4 - Oddveig Anita Forfot - Mulig ulovlige arbeider Oddveig Anita Forfot
2018/39 09.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut Helse og familie - st. ref. 3676203441 ***** ***** *****
2018/295 08.03.2018 Utgående brev Re: Hundeområde og Agility i Åfjord. Veronika Kimo
2014/3521 08.03.2018 Inngående brev Protokoll og relevante dokumenter fra Styremøte i Midt-Norge 110-sentral IKS. Midt-Norge 110-sentral v/Arvid Vollum
2018/294 08.03.2018 Inngående brev Anleggskonsesjon - TrønderEnergi Kraft Mørre kraftverk - nytt elektrisk anlegg NVE
2018/297 08.03.2018 Inngående brev TrønderEnergi Kraft AS – Søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Storvatn, Mørre kraftverk i Arnevikelva i Åfjord kommune – Begrenset høring NVE v/Liebig-Andersen Helen Nathalie
2018/310 08.03.2018 Inngående brev Brev til kommuner i Trøndelag vedrørende tilbud om barnehagekonserter. Trøndelag fylkeskommune
2013/1206 08.03.2018 Inngående brev Klage på vedtak i Åfjord kommunestyre datert 01.02.2018: Saksnr: PS 3/18 - 1630/67/2 Detaljplan Løvøsørvest – sluttbehandling. Jan Roger Hildrum
2013/1206 08.03.2018 Inngående brev Klage på vedtak i Åfjord kommunestyre Utheim, Trond
2013/1206 08.03.2018 Inngående brev Plan ID 201302, «DETALJPLAN LØVØ SØRVEST» - innsigelser Sydvesten Velforening v/Jan Arne Fagertun
2017/951 08.03.2018 Inngående brev Søknad om tiltak 89.4, fradeling av hytte tomter - antatt plassering og utforming Paul Martin Hosen
2018/295 08.03.2018 Inngående brev Hundeområde og agility i Åfjord kommune Veronika Kimo
2018/295 08.03.2018 Inngående brev Hundeområde og Agility i Åfjord Veronika Kimo
2018/300 08.03.2018 Inngående brev Informasjon til kommunene i Trøndelag om klimaarbeidet fra regionalt nivå i Trøndelag fra 2018 Trøndelag fylkeskommune
2018/128 08.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** ***** *****
2018/126 08.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for ungdom - st. ref. (3698942061) - ***** ***** ***** *****
2018/126 08.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for ungdom - st. ref. (3698942061) - ***** ***** *****
2018/128 08.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** ***** *****
2018/126 08.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb for ungdom Åfjord kommune - st. ref. 3698942061 ***** ***** *****
2018/126 08.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb for ungdom Åfjord kommune - st. ref. 3698942061 ***** ***** ***** *****
2018/126 07.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb for ungdom Åfjord kommune - st. ref. 3698942061 ***** ***** ***** *****
2018/128 07.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/127 07.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Brukerstyrt personlig assistenter Helse og velferd - st. ref. 3698963062 ***** ***** *****
2018/127 07.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Brukerstyrt personlig assistenter Helse og velferd - st. ref. 3698963062 ***** ***** ***** *****
2018/128 07.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** ***** *****
2018/129 07.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider Helse og velferd - st. ref. 3696704878 ***** ***** ***** *****
2015/6176 07.03.2018 Utgående brev Møteprotokoll komite for livsløp 01.03.2018 Komite for livsløp
2018/270 07.03.2018 Utgående brev Innspill Prioriterte vannområder RMP Landbruk 'fmtlpost@fylkesmannen.no'
2018/270 07.03.2018 Utgående brev Prioriterte vannområder RMP Landbruk 'fmtlaro@fylkesmannen.no'
2017/209 07.03.2018 Utgående brev Behov Drenering tilskudd 2018 'Alstad, Eva'
2018/126 07.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for ungdom - st. ref. (3698942061) - ***** ***** ***** *****
2018/127 07.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Brukerstyrt personlig assistenter - st. ref. (3698963062) - ***** ***** ***** *****
2018/128 07.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** ***** *****
2018/127 07.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Brukerstyrt personlig assistenter - st. ref. (3698963062) - ***** ***** *****
2018/128 07.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2018/270 07.03.2018 Inngående brev VS: Prioriterte vannområder RMP Landbruk Fylkesmannen i Trøndelag
2017/209 07.03.2018 Inngående brev Tildeling av kommunale rammer for dreneringsmidler for 2018 Benum, Hilde Kristin
2017/209 07.03.2018 Inngående brev Forslag til strategi fremmede arter koblet til SMIL Fylkesmannen i Trøndelag
2018/291 07.03.2018 Inngående brev Informasjon til ordførere i Trøndelag ved forslag om tildeling av Kongens fortjenstmedalje Fylkesmannen i Trøndealg v/Bjartnes, Aud
2017/26 07.03.2018 Inngående brev Søknad om russecamp på grusbanen i 2018 Sandra Øverdal
2017/860 07.03.2018 Inngående brev "Reguleringsplan for kryss fv. 23 og fv. 6318, Liankrysset" rapport grunnundersøkelser torunn.spets.storhov@multiconsult.no
2017/860 07.03.2018 Inngående brev "Reguleringsplan for kryss fv. 23 og fv. 6318, Liankrysset" Merknad FM, profiler torunn.spets.storhov@multiconsult.no
2017/860 07.03.2018 Inngående brev FW: Oversendelse av "Reguleringsplan for kryss fv. 23 og fv. 6318, Liankrysset" bestemmelser, ROS, SOSI torunn.spets.storhov@multiconsult.no
2017/860 07.03.2018 Inngående brev FW: Oversendelse av "Reguleringsplan for kryss fv. 23 og fv. 6318, Liankrysset" til 1. gangs behandling og offentlig ettersyn. torunn.spets.storhov@multiconsult.no
2015/2128 07.03.2018 Inngående brev FW: Storheia vindkraftverk - tiltak og beredskap for å sikre Grovlivatnet som drikkevannskilde Vidnes Mattis
2017/1056 07.03.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til utleieboliger - Bygdekanten, Stokkøya - mangler Husbanken
2017/621 07.03.2018 Inngående brev Servicebygg Monstad IG2 - søknad igangsettingstillatelse Eggen arkitekter v/Vebjørg Ekseth
2017/746 07.03.2018 Utgående brev 1630/67/4 - Omdisponering og fradeling av eiendom - Jens Olav Sundland og Erica F. L. Blengsli - Lauvøya - Videre saksgang vedr. fradeling av boligtomt Jens Olav Sundland
Versjon:5.1.1