eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2015/251 30.03.2020 Utgående brev Informasjonsmøte om merking av turstier Grunneiere på Harbak AFJORD
2015/251 30.03.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til å kjøre Snøscooter i Tekssjøen naturreservat, Åfjord kommune 'fmstpostmottak@fylkesmannen.no' AFJORD
2018/1062 26.03.2020 Utgående brev 5018/22/1/16 - Søknad om ferdigattest Turid Berg Mandal AFJORD
2018/624 26.03.2020 Utgående brev 5018 Kommuneplanens arealdel - Plansamarbeid for kystsoneplan med Namdalen Namdal regionråd AFJORD
2018/624 26.03.2020 Utgående brev Tilslutning til plansamarbeid for kystsoneplan med Namdalen Namdal regionråd v/Ragnar Prestvik AFJORD
2017/890 26.03.2020 Utgående brev ARBEIDSAVTALE Siv Hopstad Haugsnes AFJORD
2017/174 26.03.2020 Utgående brev Åpen søknad om jobb Mari Hoem Stokke-Bakken AFJORD
2017/21 26.03.2020 Utgående brev Vedtekter for barnehagene i Åfjord kommune med virkning fra 15.04.17 Rådmannen AFJORD
2016/3457 26.03.2020 Utgående brev VS: Kloakkanlegg Blindvågen - spørsmål til ordfører Ivar Refsnes AFJORD
2016/610 26.03.2020 Utgående brev Vindkraftutbygging i Åfjord - Verdiskaping gjennom gjensidig samarbeid og lokale løsninger Statkraft AFJORD
2019/470 24.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Tora Adeline Eggen AFJORD
2019/756 24.03.2020 Utgående brev Tillatelse til å transportere mobilkran på kommunal veg BOLKAN KRANSERVICE AS AFJORD
2019/1296 23.03.2020 Utgående brev 5018/8/1 - Søknad om dispensasjon fra detaljregulering for Skaset II Oddmund Frengen AFJORD
2019/1490 23.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav for Kaja Lid - musikkterapi høst 19 Åset skole v/ Inger Helen Mørreaunet AFJORD
2019/1490 23.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav for Kaja Lid Høsten 19 Heggelig Barnehage v/ Lise Taraldsen AFJORD
2019/1490 23.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav for Kaja Lid høsten 19 Stoksund Oppvekstsenter v/Geir D Nilsen AFJORD
2019/1734 23.03.2020 Utgående brev Saksframlegg - ansettelse 3 sykepleierstillinger Sektorsjef Laila D. Refsnes AFJORD
2019/1735 23.03.2020 Utgående brev Saksframlegg - ansettelse av medarbeider i Aktivitetsenheten Sektorsjef Laila D. Refsnes AFJORD
2019/2056 23.03.2020 Utgående brev 5018 - Utbetaling av festeavgifter i Nessabrekka - 2019/2020 Britt Kjøsnes m.fl. AFJORD
2019/263 23.03.2020 Utgående brev Forespørsel om samhandling mellom nytt aktivitetshus og VGS Trøndelag Fylkeskommune v/ Fylkesmannen AFJORD
2018/128 23.03.2020 Utgående brev TILBUD OM FERIEJOBB I PLEIE OG OMSORGSTJENESEN Eilin By m.fl. AFJORD
2015/6499 17.03.2020 Utgående brev 5018/1/5 - Ferdigattest - Oppføring av naust og kai - Terje Tørhaug Berit Nittemark Tørhaug AFJORD
2016/1065 17.03.2020 Utgående brev Delegasjon av anvisningsmyndighet til leder av NAV Nord-Fosen ***** AFJORD
2018/1459 17.03.2020 Utgående brev Søknad om VTA-plass ***** AFJORD
2019/819 12.03.2020 Utgående brev 5018/37/7 - Byggetillatelse og dispensasjon - Opprettelse av landbruksvei fra fylkesvei til naust - Pålhammeren - Hallgeir Stjern Hallgeir Stjern AFJORD
2019/1395 05.03.2020 Utgående brev 5018/58/53 - Orientering - Endring i bruksenhet til kontor - Åveien 9B - Watco AS WATCO AS AFJORD
2019/1468 05.03.2020 Utgående brev 5018/33/3 - Omlegging fylkesvei utenfor gårdstun - ny bolig og garasje - Forhåndskonferanse - byggesak - dispensasjon - Ugedal i Åfjord, anmodning om uttalelse Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge AFJORD
2019/1404 05.03.2020 Utgående brev Svar på brev av 04.10.2019 ***** AFJORD
2019/2145 28.02.2020 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2019/2020 Finseth, Steinar AFJORD
2019/1620 28.02.2020 Utgående brev 5018/84/2 - Delingstillatelse og dispensasjon - Fradeling av tomt til boligformål - Skjøraveien 517 - John Sydskjør John Millan Sydskjør AFJORD
2019/1722 28.02.2020 Utgående brev Saksframlegg - midlertidig ansettelse av sykepleier ved legetjenesten Sektorsjef Laila D. Refsnes AFJORD
2020/6 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling som barnehagelærer i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4179632489 Bernt Marius Aaknes AFJORD
2020/6 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som barnehagelærer i Åfjord kommune - st. ref. (4179632489) Bernt Marius Aaknes AFJORD
2020/6 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling som barnehagelærer i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4179632489 Maja Hårstad AFJORD
2020/6 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som barnehagelærer i Åfjord kommune - st. ref. (4179632489) Maja Hårstad AFJORD
2019/2138 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Ralf Henning AFJORD
2019/2138 13.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Ralf Henning AFJORD
2019/2138 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Arve Kiran AFJORD
2019/2138 13.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Arve Kiran AFJORD
2019/2138 13.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Steinar By AFJORD
2019/2138 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Steinar By AFJORD
2019/2138 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Lars Torp Jensen AFJORD
2019/2138 13.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Lars Torp Jensen AFJORD
2019/2138 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Stian Larsen AFJORD
2019/2138 13.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Stian Larsen AFJORD
2019/2138 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Tor Arne Nielsen AFJORD
2019/2138 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Tor Arne Nielsen AFJORD
2019/2138 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Brage Johnsen Mandal AFJORD
2019/2138 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Brage Johnsen Mandal AFJORD
2019/2138 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Geir Tore Forfot AFJORD
2019/2138 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Geir Tore Forfot AFJORD
2019/2138 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Geir Tore Stjern Adsen AFJORD
2019/2138 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Geir Tore Stjern Adsen AFJORD
2020/4 11.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut Åfjord kommune - st. ref. 4175754662 Kristina Bøe AFJORD
2020/4 11.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4175754662) Kristina Bøe AFJORD
2019/2138 10.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 JAN ÅGE STEGALI AFJORD
2019/2138 10.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) JAN ÅGE STEGALI AFJORD
2019/2138 09.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Per johan moen AFJORD
2019/2138 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Per johan moen AFJORD
2020/3 09.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Slavisa Maksimovic AFJORD
2020/3 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Slavisa Maksimovic AFJORD
2020/3 09.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Jay-ar Calimag AFJORD
2020/3 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Jay-ar Calimag AFJORD
2019/2138 08.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 roar bø AFJORD
2019/2138 08.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) roar bø AFJORD
2019/2138 07.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Tonje Skjølberg AFJORD
2019/2138 07.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Tonje Skjølberg AFJORD
2020/3 07.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Hanne Rømma AFJORD
2020/3 07.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Hanne Rømma AFJORD
2020/3 07.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Daniel Seizew AFJORD
2020/3 07.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Daniel Seizew AFJORD
2020/3 07.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Ingrid Svee Nordmeland AFJORD
2020/3 07.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Ingrid Svee Nordmeland AFJORD
2020/3 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Marte Øverdal Brattgjerd AFJORD
2020/3 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Marte Øverdal Brattgjerd AFJORD
2019/2138 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Knut Horvli AFJORD
2019/2138 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Knut Horvli AFJORD
2020/4 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut Åfjord kommune - st. ref. 4175754662 Bente Anita Gilde AFJORD
2020/4 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4175754662) Bente Anita Gilde AFJORD
2020/3 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Bente Anita Gilde AFJORD
2020/3 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Bente Anita Gilde AFJORD
2019/2138 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Marius Normann AFJORD
2019/2138 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Marius Normann AFJORD
2019/2138 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Tore Alstad AFJORD
2019/2138 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Tore Alstad AFJORD
2019/2138 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Nils Asbjørn Myran AFJORD
2019/2138 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Nils Asbjørn Myran AFJORD
2019/2138 04.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Ståle Terning AFJORD
2019/2138 04.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Ståle Terning AFJORD
2019/1992 02.01.2020 Inngående brev Vedr. skutertillatelse på Stordalsvatnet - Ulf Berggren Guunar Gylstrøm AFJORD
2019/2138 02.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 morten harbakk AFJORD
2019/2138 02.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) morten harbakk AFJORD
Versjon:5.1.1