eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/189 19.09.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - ALLMENNLEGE, opparbeidet legehjemmel - st. ref. 3709584100 ***** ***** ***** *****
2018/189 19.09.2018 Inngående brev Søknad og CV - ALLMENNLEGE, opparbeidet legehjemmel - st. ref. (3709584100) - ***** ***** ***** *****
2018/913 19.09.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Andreas Momyr
2018/1032 19.09.2018 Inngående brev Ansvarsrett GEO kontroll UTF Multiconsult AS
2018/1262 19.09.2018 Inngående brev Ansvar for våtrom og tetthet Axel Frønes Åbygg AS
2018/906 19.09.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Astrid Finseth m.fl.
2018/913 19.09.2018 Utgående brev 5018/19/1 Delingstillatelse og dispensasjon - Fradeling av ny grunneiendom til uendret bruk - Nordre Momyr Andreas Momyr
2018/1343 19.09.2018 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2018/1344 19.09.2018 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2018/1339 19.09.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (3935616740) - ***** ***** *****
2018/1339 19.09.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Pleie og omsorg - st. ref. 3935616740 ***** ***** *****
2018/1322 18.09.2018 Inngående brev Kjøp av Mercedes sprinter - kontrakt Kolmannskog Lars Helge
2017/851 18.09.2018 Inngående brev Uttalelse til høring av planforslag - Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 Samediggi/Sametinget
2018/1312 18.09.2018 Utgående brev 5018/46/4 - Tildeling av adresse Statkraft v/Pål Inge Bø m.fl.
2018/1262 18.09.2018 Inngående brev Revidert plantegning 1 etasje Axel Frønes
2018/1262 18.09.2018 Inngående brev Revidert situasjonskart Axel Frønes
2018/913 18.09.2018 Inngående brev Revidert kart laget 18.09.2018 Byggesaksavdelingen
2018/1262 18.09.2018 Inngående brev Reviderte fasadetegninger Axel Frønes
2018/1268 18.09.2018 Utgående brev 5018/89/32 - Midlertidig svarbrev / etterlysning - Tilbygg bolig - Stokkøyveien 652 Knut Grinde
2018/1262 18.09.2018 Utgående brev 5018/57/46 - Oppføring av bolig på Frønes Åbygg AS m.fl.
2017/615 18.09.2018 Inngående brev Vedrørende opprydding ved Kjørem Fiskeridirektoratet v/Anita Wiborg
2018/1315 18.09.2018 Utgående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Stordalen gammeldansforening Ernst By By, Ernst
2018/400 18.09.2018 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Åfjord 01.09.18 NOKAS v/Aune, Morten
2017/1097 18.09.2018 Utgående brev Aksept av vilkår Helsedirektoratet
2015/2128 17.09.2018 Inngående brev NVE 201307851-207 Godkjenning tverrforbindelse - endring av detaljplan/MTA Storheia vindkraftverk, Åfjord kommune NVE
2018/842 17.09.2018 Utgående brev Utslipp av avløpsvann og oljeholdig avløpsvann fra Servicebygg Kvenndalsfjellet Johs. J. Svltern AS v/Svein Ole Daltveit
2018/1154 17.09.2018 Utgående brev 5018/58/182 - Plassering av drivstofftank - HeliScan AS - midlertidig tillatelse HeliScan v/Ivan Småland
2018/1315 17.09.2018 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Stordalen gammeldansforening - Ernst By By, Ernst
2018/936 17.09.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 59 bnr. 407 Brit Kjellaug Syltern
2018/936 17.09.2018 Utgående brev Oversendelse av protokoll Brit Kjellaug Syltern m.fl.
2016/4545 17.09.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 59 bnr. 406 Nils Ingebrigt Monstad
2018/101 17.09.2018 Inngående brev Dokument 16/6657-6 Innvilger tilskudd til veiledet tjeneste av allmennlege over statsbudsjettet 2018 kap. 783, post 61 Helsedirektoratet
2018/1300 17.09.2018 Utgående brev LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER ÅFJORD KOMMUNE COWI v/Tom Reinhold Backer
2018/1300 17.09.2018 Utgående brev Landingstillatelse med helikopter - COWI - overvåkning av landets vannressurser COWI v/Tom Reinhold Backer
2018/620 17.09.2018 Utgående brev 5018/40/2 - Ferdigattest - Nytt avløpsanlegg for våningshus - Sørdalsveien 1260 - Kjell Vingen Eva Hove Vingen og Kjell Vingen
2018/909 17.09.2018 Utgående brev 5018/106/50 - Byggetillatelse og dispensasjon - Ett-trinns søknad - Anneks på Linesøya Marit Lines Gabrielsen
2018/1307 17.09.2018 Inngående brev 5018/52/5 - Søknad om tiltak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Ny grunneiendom Oddgeir Hårstad
2018/758 17.09.2018 Utgående brev 5018/52/25 - Tillatelse - Ett-trinns søknad - Innlegging av vann og utslippstillatelse i hytte i Kroken Trond Aune
2018/892 17.09.2018 Utgående brev 5018/59/407 - Tildeling av vegadresse Per Ola By m.fl.
2017/1121 17.09.2018 Utgående brev 1630/40/2 - Ferdigattest - Ombygging av våningshus - Kjell Vingen - Sørdalsveien 1260 STJERN ENTREPRENØR AS
2018/1309 17.09.2018 Utgående brev 5018/46/3 - Tildeling av adresse - grustak Øyvind Sørdahl
2017/851 17.09.2018 Inngående brev Uttalelse og høring av kommuneplanens samfunnsdel for Åfjord kommune 2018-2030 - Trøndelag fylke. Kystverket
2015/5486 17.09.2018 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 16.09.2018 IMDI
2018/851 14.09.2018 Inngående brev RAPPORT FRA TILSYN - MARIBO BARNEHAGE 2018 Fosen brann og redningstjeneste v/Bjørn Vik
2018/335 14.09.2018 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som miljøterapeut på Stokksund oppvekstsenter 11.04.18-31.07.19 *****
2017/851 14.09.2018 Inngående brev Kartlegging av naturmangfold Natur og Samfunn AS
2017/851 14.09.2018 Utgående brev Kartlegging av naturmangfold Natur og Samfunn AS
2017/851 14.09.2018 Inngående brev Re: Kartlegging av naturmangfold Natur og Samfunn AS
2018/207 14.09.2018 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Åfjord kommune - 10. september 2018 Lund Arvid
2018/1262 14.09.2018 Utgående brev Korrespondanse med tiltakshaver Axel Frønes
2018/1300 14.09.2018 Inngående brev Søknad om landingstillatelse for helikopter, i henhold til bestemmelsene i motorferdselloven § 6. COWI v/Tom Reinhold Bäcker
2018/914 14.09.2018 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Alf Morten Monstad m.fl.
2018/678 14.09.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 90 bnr. 250 Hard Willy Berge m.fl.
2016/4545 14.09.2018 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Nils Ingebrigt Monstad m.fl.
2018/1270 14.09.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Jan Petter Moan
2018/1270 14.09.2018 Inngående brev Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket Jan Petter Moan
2018/1270 14.09.2018 Utgående brev Åfjord kommune - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1278 14.09.2018 Utgående brev Høring - Plan for nydyrking på eiendommen Breivoll gnr. 41 bnr.1 i Åfjord kommune Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
2018/139 13.09.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 90 bnr. 248 og 249 Ellinor Irene Haavik
2018/1228 13.09.2018 Utgående brev 5018/107/136 - Krav om sammenslåing av matrikkelenheter - underretning om sammenslåing Jon Martin Sørgård
2018/802 13.09.2018 Inngående brev 18/7445-2 Ønske om gapahuk i Åfjord søndre statsallmenning? Statskog v/Aasheim Morten
2018/1215 13.09.2018 Inngående brev Tillegg til Uttalelse til bruksendring Haraldvollen ved Lysvatnet deres ref: 7274/2018/5018/38/3/8SFJ Statskog v/Aasheim Morten
2017/746 13.09.2018 Inngående brev Kartvedlegg sak planutvalget Fjellheim Sverre
2018/1268 13.09.2018 Inngående brev REVIDERTE TEGNINGER - Tilbygg bolig Trøa, Knut Grinde Fosen-Hytta AS v/Jørn Berdal
2018/1282 13.09.2018 Inngående brev 5018/2/59 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Anneks - Tårnesveien 72 Frode Andersen
2018/904 13.09.2018 Inngående brev 5018/104/8 - Erklæring om ansvarsrett - Haltstrand Maskin AS HALTSTRAND MASKIN AS
2018/913 13.09.2018 Inngående brev 5018/19/1 Uttalelse fra landbruksavdelingen Landbruksavdelingen
2017/851 13.09.2018 Inngående brev Innspill i forbindelse med rullering av arealplanen. Olaf Rovik
2018/1045 13.09.2018 Inngående brev Bekreftelse økt stillingsandel *****
2018/1044 13.09.2018 Inngående brev Bekreftelse av økt stillingsandel *****
2017/863 13.09.2018 Inngående brev Godkjent - Fv715 Mørretunnelen males innvendig - Utvidelse av tidsperiode for tillatt stans av trafikk vedrørende arbeid i tunnelen Mesta AS v/Elias Helberg
2018/779 13.09.2018 Inngående brev Tertialrapport - Vedlegg 31.08.18 Jon Kristian Lomundal
2018/1276 12.09.2018 Inngående brev Søknad om oppsett av "vegspeil" i krysset Stokkøyvegen/Øvre Harsvika Lars Olufsen
2018/1248 12.09.2018 Inngående brev Uttalelse ang. Trafikksikkerhet - Kryss Staveslia øst/fv 6328 Åfjord kommune
2018/1275 12.09.2018 Inngående brev Protokoll - Prosjekt gode elev-lærer relasjoner - RKBU Utdanningsforbundet
2018/1045 12.09.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale *****
2018/1096 12.09.2018 Utgående brev Innvilget Transporttjeneste *****
2018/1095 12.09.2018 Utgående brev Innvilget Transporttjeneste *****
2018/1094 12.09.2018 Utgående brev Innvilget TT kort *****
2017/1121 12.09.2018 Inngående brev 5018/40/2 - Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg - samsvarserklæring Einar Haugsnes AS
2018/620 12.09.2018 Inngående brev 5018/40/2 - Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg - samsvarserklæring Einar Haugsnes AS
2017/1121 12.09.2018 Inngående brev 5018/40/2 - Søknad om ferdigattest Stjern entreprenør AS
2018/1124 12.09.2018 Inngående brev 5018/107/111 - VA-planer fritidsbolig Linesøya Sande Hus og hytter AS
2018/620 12.09.2018 Inngående brev 5018/40/2 Søknad om ferdigattest avløpsanlegg Eva Hove Vingen og Kjell Vingen
2018/1265 12.09.2018 Inngående brev 5018/59/201 - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - Stihaugen 29 Lars Helmer Volden
2018/1268 12.09.2018 Inngående brev 5018/89/32 - Tilbygg bolig Trøa - Fasade og plantegning - UTGÅR FOSEN-HYTTA AS
2018/1268 12.09.2018 Inngående brev 5018/89/32 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg - Stokkøyveien 652 Knut Grinde
2018/1108 12.09.2018 Utgående brev 5018/103/1 Oversendelse av sak for uttalelse - Fradeling av festetomt - Grønnvollan - Willy Salbuvik FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1215 12.09.2018 Inngående brev Uttalelse fra Statskog til bruksendring Harravolden ved Lysvatnet STATSKOG VAFOS AS
2018/1277 12.09.2018 Inngående brev Kart John Sydskjør
2018/1277 12.09.2018 Inngående brev Søknad om omdisponering John Sydskjør
2018/1267 12.09.2018 Inngående brev 5018/106/11 - Søknad om tiltak - Ny grunneiendom og reguleringsplan - Partliste - Nabovarsel MESTERSERVICE AS
2018/1278 12.09.2018 Inngående brev Kart over omsøkt nydyrking Ole Håvar Aune
2018/1278 12.09.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Ole Håvar Aune
2018/882 12.09.2018 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på søknad om forlengelse av skadefelling av bjørn på Fosen - vedtaket opprettholdes Fylkesmannen i Trøndelag v/Myreng, Marianne
2018/1266 12.09.2018 Utgående brev Høring - Sammen for mestring og livskvalitet - en plan for habilitering og rehabilitering Åfjord fysioterapi m/ flere
2018/128 12.09.2018 Utgående brev BEKREFTELSE *****
2018/1253 12.09.2018 Utgående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Ingvill Harbak Harbak, Ingvill
2016/3517 11.09.2018 Utgående brev 5018/90/193 - Vedørende vanntilkobling - Stokkøy Matstudio Tyin Tegnestue
2016/3517 11.09.2018 Inngående brev 5018/90/193 - Klage på montering av takvindu - Stokkøya matstudio Reidun Elise Lydersen
2016/3517 11.09.2018 Inngående brev Bilder 90-193 Fjellheim Sverre
2018/1208 11.09.2018 Inngående brev Bilde - Årnesbrua Barsleth Solgunn
2018/742 11.09.2018 Utgående brev 5018/96/44 - Dispensasjon - Bygging av støttemur og uthus på Revsnes Minnie O Refsnes Elvsveen
2018/1208 11.09.2018 Utgående brev 5018/58/187 - Rivetillatelse - Ett-trinns søknad - Riving av gammel bru over Norddalselva ÅFJORD KOMMUNE
2018/1262 11.09.2018 Inngående brev 5018/57/46 - Søknad om tillatelse ny bolig - Frønesveien Axel Frønes
2018/1044 11.09.2018 Inngående brev Bekreftelse økt fast stilling *****
2018/1261 11.09.2018 Inngående brev Rapportering utleieboliger 2018 Husbanken
2018/1245 10.09.2018 Utgående brev Innkalling til møte 14.09.2018 Kåre Gotvassli m.fl.
2018/957 10.09.2018 Utgående brev TILTAK I SJØ LUNDFJORDEN BEKREFTELSE FRA HAVNE OG FARVANNSMYNDIGHET - ÅFJORD KOMMUNE Statens vegvesen v/Olaf Rovik
2018/188 10.09.2018 Utgående brev Referat fra møte 04.09.18 Frøydis B. Humstad m.fl.
2018/1045 10.09.2018 Utgående brev ARBEIDSAVTALE *****
2018/1044 10.09.2018 Utgående brev ARBEIDSAVTALE *****
2018/1044 10.09.2018 Utgående brev ARBEIDSAVTALE *****
2017/851 10.09.2018 Inngående brev Uttalelse - Kommuneplanens samfunnsdel for Åfjord kommune 2018-2030 sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2017/804 10.09.2018 Utgående brev 5018/60/1 - Detaljplan Strand Allskog SA
2017/804 10.09.2018 Inngående brev Revidert detaljplan for Strand - rev 10.09.2018 Allskog v/Ellen Kristin Moe
2017/804 10.09.2018 Utgående brev 5018/60/1 - Detaljplan Strand Allskog SA
2018/1045 10.09.2018 Utgående brev ARBEIDSAVTALE *****
2018/1252 10.09.2018 Inngående brev 5018/30/38 - Søknad om tiltak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Ny eiendom Per Bremnes
2018/750 10.09.2018 Utgående brev 5018/59/66 - Igangsettingstillatesle - Grunnarbeider og rivearbeider - oppføring av ny enebolig og riving av eksisterende bolig i Hubakkvegen PIR II AS
2018/802 10.09.2018 Utgående brev 5018/69/1 Gapahuk på statsalmenningen ved Lysvatnet - Øystein Hårstad - Ytterligere opplysninger Øystein Hårstad
2018/1215 10.09.2018 Utgående brev 5018/38/3 Bruksendring fra privat fritidsbolig til turisthytte - Trondhjems turistforening - anmodning om uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag
2018/317 10.09.2018 Utgående brev 5018/34/1 - Fradeling av tomt til bolig - Espen Naustan - dispensasjon og godkjenning Espen Naustan
2018/139 10.09.2018 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Per Sæter m.fl.
2018/936 10.09.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Brit Kjellaug Syltern m.fl.
2018/678 10.09.2018 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Hard Willy Berge m.fl.
2018/1214 10.09.2018 Utgående brev 5018/98/29 - Søknad om dispensasjon av grense for oppføring av garasje - Krysztof Wojtczak Krysztof Wojtczak
2018/882 10.09.2018 Inngående brev Klage på avslag på søknad om gjenopptakelse av skadefelling på en bjørn - Indre Fosen, Åfjord og Verran kommuner Indre Fosen kommune
2018/882 10.09.2018 Inngående brev Avslag på søknad om gjenopptakelse av skadefelling på en bjørn - Indre Fosen, Åfjord og Verran kommuner 2018 Fylkesmannen i Trøndelag v/Husby, Marit Hombornes
2018/1170 07.09.2018 Inngående brev 5018/22/1 - Innvilgelse av søknad om lokalforedlingskvote Eltun, Ragna
2018/1170 07.09.2018 Utgående brev 5018/22/1 - Lokalforedlingskvote 'Per Georg Skansen'
2018/798 07.09.2018 Utgående brev 5018/57/46 - Oversendelse av matrikkelbrev Asgeir Frønes m.fl.
2017/1130 07.09.2018 Inngående brev 5018/49/32 - Situasjonskart - Hytte - Marit Stigen og Rolf Ove Viken Fosen-Hytta AS
2018/1215 07.09.2018 Inngående brev 5018/38/3 - Nabovarselkvitteing FOSEN TURLAG
2018/1154 07.09.2018 Inngående brev 5018/58/182 - Uttalelse FBRT - Plassering av stasjonær drivstofftank 15m3 FBRT v/ Stræte Malene
2018/1249 07.09.2018 Inngående brev Søknad om bruk av snøskuter - Rune Sundet og Svein Andre Sundet Rune Sundet
2018/750 07.09.2018 Utgående brev 5018/59/66 - Rammetillatelse og dispensasjon plan - Ny enebolig i Hubakkvegen PIR II AS
2018/750 07.09.2018 Inngående brev 5018/59/66 - Areal bolig - Hubakkvegen 47 - Øystein Syltern Hanne Marit Rimer
2018/1246 07.09.2018 Inngående brev 5018/107/7 - Søknad om tiltak - Ny grunneiendom - Tørrvikveien 87 Jan Erling Haugsand
2018/1250 07.09.2018 Inngående brev 5018/14/21 - Melding om bygning og tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Fjellheimveien 51 - Knut Erling Sundet Knut Erling Kallset
2018/1247 07.09.2018 Inngående brev Avbøtende tiltak for støy fra Storheia vindpark - fire hytter ved Brulivatnet STATKRAFT ENERGI AS
2017/804 07.09.2018 Utgående brev 5018/60/1 - Detaljplan Strand Allskog SA
2017/804 07.09.2018 Inngående brev 5018/60/1 - Detaljplan Strand Allskog SA
2018/849 07.09.2018 Inngående brev Nasjonal ramme for vindkraft - Utsatt frist for innspill til 20.10.2018 NVE
2017/1097 07.09.2018 Inngående brev Innvigelse av tilskudd - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helsedirektoratet
2017/938 07.09.2018 Inngående brev Varsel om tilsyn ved Stokksund oppvekstsenter Ørland kommune
2018/1248 07.09.2018 Inngående brev Kryss Staveslia øst/fv 6328 - trafikksikkerhet Beboere i Staveslia og omegn
2018/1044 06.09.2018 Utgående brev Tilsetting av helsefagarbeider Laila Refsnes
2018/1045 06.09.2018 Utgående brev Tilsetting av sykepleier Pleie og omsorg Laila refsnes
2018/207 06.09.2018 Inngående brev Innkalling til møte i Kontrollutvalget Åfjord kommune - 10. sept 2018, kl 1200 Lund Arvid
2018/1210 06.09.2018 Inngående brev 5018/57/40&41 - Søknad om tilknytting vann- og avløpsnett, samt opplysninger om areal og ansvarlig for utv. VA Åbygg AS
2018/42 06.09.2018 Inngående brev 5018/107/4 - Forslag 3 til hyttetomter Paul Arne Sørgård
2017/746 06.09.2018 Inngående brev 5018/67/4 - Epost - Saksgang boligtomt Lauvøy Jens Olav Sundland
2018/1215 06.09.2018 Inngående brev 5018/38/2 - Kvittering for nabovarsel Øystein Hårstad
2018/1215 06.09.2018 Inngående brev 5018/38/3 - Bruksendring av hytte - Situasjonskart Sverre Fjellheim
2017/446 06.09.2018 Utgående brev 1630/88/62 - Fritidsbolig på Stokkøya - Stokkøy Utbygging ÅBYGG AS
2018/1032 06.09.2018 Inngående brev VS: Åfjord idrettshall WatnConsult AS
2018/1210 06.09.2018 Utgående brev 5018/57/40 & 41 Midlertidig svarbrev / etterlysning dokumenter - oppføring av rekkehus og eneboliger 'Åbygg AS'
2018/1090 06.09.2018 Inngående brev Nytt kart over nydyrking på Skansen Per Georg Skansen
2018/400 06.09.2018 Inngående brev Salgs- og skjenkekontroll 01.09.2018 - på Stokkøya NOKAS
2018/749 05.09.2018 Inngående brev 5018/58/66 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK
2018/749 05.09.2018 Inngående brev 5018/58/43 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK
2018/749 05.09.2018 Inngående brev 5018/58/71 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK
2018/571 05.09.2018 Utgående brev 5018/90/167 Anneks Stokkøyveien 410 - Ulrik Nordhammer Tore Olav Guttelvik
2018/1234 05.09.2018 Inngående brev 5018/59/273/0/7 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Dagrun Rømma
2018/798 05.09.2018 Utgående brev 5018/57/1 - Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Torunn Rømma Frønes m.fl.
2017/831 05.09.2018 Inngående brev 5018/57/1 - Erklæring/avtale - Vegrett Asgeir Frønes
2018/798 05.09.2018 Utgående brev 5018/57/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt på Frønes - Axel Frønes - Tillatelse Asgeir Frønes
2018/879 05.09.2018 Utgående brev 5018/96/40 - Fradeling av tilleggsareal - dispensasjon og tillatelse Stein Dagfinn Refsnes
2017/861 05.09.2018 Utgående brev 18/113666-13 - Oversendelse av reguleringsplan for vedtak - Utbedringstiltak på fv. 723 Gartnesodden i Åfjord kommune Statens vegvesen v/Hammer Tone m.fl.
2017/746 05.09.2018 Inngående brev 5018/67/4 - Uttalelse ang. gnr/bnr 67/4 - boligtomt med adkomst over dyrket mark Elisabeth Varsi Stubbrud
2017/849 05.09.2018 Utgående brev Oppstart Allskog SA
2018/130 05.09.2018 Utgående brev 17/21743-39 Fremdriftsrapport gang og sykkelvei Joeng - Frønes i Åfjord, Trøndelag Statens vegvesen Region midt
2018/758 04.09.2018 Inngående brev 5018/52/25 - Forespørsel om avklaring i saken Trond Aune
2018/973 04.09.2018 Inngående brev 5018/104/4 - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - Garasje Gisle Herfjord
2018/1182 04.09.2018 Inngående brev 5018/107/136 Søknad om dispensasjon - Oppføring av uthus til hytte Jon Martin Sørgård
2018/866 04.09.2018 Inngående brev 5018/104/4 - Situasjonskart Tone Bårdli
2018/1228 04.09.2018 Inngående brev 5018/107/136 - Krav om sammenslåing av matrikkelenheter Jon Martin Sørgård
2018/1214 04.09.2018 Inngående brev Dokument 18/189839-2 Vedrørende søknad om dispensasjon fra byggegrense - fv. 723 - gnr. 98 bnr. 29 Revsnes i Åfjord kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
2017/210 04.09.2018 Inngående brev Dokument 17/108154-4 Uttalelse - Status avløpsanlegg - Revsnes og høring endret trase , veg , gang- og sykkelveg - Åfjord kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
2018/1117 04.09.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Ledig stilling som controller Åfjord kommune - st. ref. 3901559338 Åfjord kommune
2018/1117 04.09.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Ledig stilling som controller Åfjord kommune - st. ref. 3901559338 ***** ***** ***** *****
2018/1117 04.09.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Ledig stilling som controller Åfjord kommune - st. ref. 3901559338 ***** ***** ***** *****
2018/1117 04.09.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Ledig stilling som controller Åfjord kommune - st. ref. 3901559338 ***** ***** ***** *****
2018/1117 03.09.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som controller Åfjord kommune - st. ref. 3901559338 ***** ***** ***** *****
2018/1117 03.09.2018 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som controller - st. ref. (3901559338) - ***** ***** ***** *****
2018/1223 03.09.2018 Inngående brev 5018/90/87 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Arealoverføring - Tage Nilsen Tage Willy Nilsen
2018/1224 03.09.2018 Inngående brev 5018/90/87 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Garasje og vinterhage - Tage Nilsen Tage Willy Nilsen
2018/774 03.09.2018 Inngående brev Velikehold på Ratvikvegen?? Oddbjørn Svarlien
2017/851 03.09.2018 Inngående brev Havrom prosjekt Åfjord utvikling
2018/1177 03.09.2018 Utgående brev Innvilget TT kort *****
2018/1177 03.09.2018 Utgående brev Svar på søknad om TT kort *****
2018/1117 02.09.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som controller Åfjord kommune - st. ref. 3901559338 ***** ***** *****
2018/1117 02.09.2018 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som controller - st. ref. (3901559338) - ***** ***** *****
2018/1117 02.09.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som controller Åfjord kommune - st. ref. 3901559338 ***** ***** *****
2018/1117 02.09.2018 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som controller - st. ref. (3901559338) - ***** ***** *****
2018/1117 02.09.2018 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som controller - st. ref. (3901559338) - ***** ***** ***** *****
2018/1117 02.09.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som controller Åfjord kommune - st. ref. 3901559338 ***** ***** ***** *****
2018/264 31.08.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stokksund Vassverk V/Åfjord Kommune Kystlab AS
2018/21 31.08.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk V/Åfjord Kommune Kystlab AS
Versjon:5.1.1