eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1104 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Folkehelsekoordinator - st. ref. (4100542432) Lisa Marie Jacobsen AFJORD
2019/1133 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4101760039) Eiril Flø AFJORD
2019/1133 16.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4101760039 Eiril Flø AFJORD
2019/1104 16.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Lisa Marie Jacobsen AFJORD
2019/1134 15.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering LIS 1 / Turnuslege Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4102043741 Marita Nistad Hansen AFJORD
2019/1134 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege i spesialisering LIS 1 / Turnuslege - st. ref. (4102043741) Marita Nistad Hansen AFJORD
2019/844 15.07.2019 Inngående brev Korrigert rapport - Salgsbevillingskontroll Åfjord Nokas - Aune, Morten AFJORD
2019/1104 13.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Folkehelsekoordinator - st. ref. (4100542432) Siw Jensen AFJORD
2019/1133 13.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4101760039) Siw Jensen AFJORD
2019/1133 13.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4101760039 Siw Jensen AFJORD
2019/1104 13.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Siw Jensen AFJORD
2019/1102 12.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Virksomhetsleder Helse og omsorg Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100556608 Sissel Rånes Braseth AFJORD
2019/1102 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Virksomhetsleder Helse og omsorg - st. ref. (4100556608) Sissel Rånes Braseth AFJORD
2019/1067 12.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kokk - Stokksund oppvekstsenter Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4094066383 Ingvill Harbak AFJORD
2019/1067 12.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kokk - Stokksund oppvekstsenter Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4094066383 Merete Brattgjerd AFJORD
2019/411 11.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Landbruks- og utmarksnemnda arkivsak 2019/411 ADVOKAT GISLE LOSO AS AFJORD
2019/1039 10.07.2019 Inngående brev Vedtak fradeling Storheia fra Bjugn Bjugn Kommune - Morseth Svein Erik AFJORD
2019/1217 10.07.2019 Inngående brev 5018/66/23 - Svar på spørsmål ifbm innlevering av søknad Afjord Kommune - Fjellheim Sverre AFJORD
2019/1217 10.07.2019 Inngående brev 5018/66/23 - Søknad om riving og oppførsel av nytt bygg - Fritidsbolig - Bård Skogstad Bård Skogstad AFJORD
2019/1215 10.07.2019 Inngående brev Kartlegging av barn og unge under 18 år med langtidsopphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2018/1112 10.07.2019 Utgående brev Åfjord Kommune - Ny barnehage på prestegårdsjordet GNR.58/BNR. 187 Høring søknad om riving av prestegårdsfjøset Trøndelag Fylkeskommune AFJORD
2019/793 10.07.2019 Inngående brev 5018/108/6 - Søknad om utslippstillatelse med VA-plan Harald Slotterøy AFJORD
2016/2912 10.07.2019 Utgående brev 1630/66/37 - Ferdigattest - Uthus til hytte - Thor Kleven Thor Kleven AFJORD
2019/1031 10.07.2019 Utgående brev 5018/33/4 - Ferdigattest - Montering stålpipe hytte Grøtanodden - Per Frost Varmeforum Montasje AS AFJORD
2019/862 10.07.2019 Utgående brev 5018/49/11 - Byggetillatelse - Tilbygg hytte og carport - Finnsetveien 139 - Svein og Tove Stubban Odd-Petter Hosen AS AFJORD
2019/694 10.07.2019 Utgående brev 5018/49/9 - Byggetillatelse - Tilbygg fritidsbolig - Finnsetveien 143 - Bård Jenshus Bård Jenshus AFJORD
2019/1112 10.07.2019 Utgående brev 5018/64/77 - Etterlyst søknad om tilknytning VA Jan Georg Askheim AFJORD
2019/1131 10.07.2019 Utgående brev 5018/65/1 - Etterlyste vedlegg Trondelagfylke - Frida Aakervik Berg AFJORD
2019/1131 10.07.2019 Utgående brev 5018/65/1 - Oversending for uttalelse - Rivning av bolighus - Selnesveien 1293 - Jørn Otto Flenstad TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AFJORD
2019/869 10.07.2019 Utgående brev 5018/58/316 - Byggetillatelse - Ny tremannsbolig - Nedre Årnes 17 - Fosen Bygg AS VRM DRIFT AS AFJORD
2019/749 10.07.2019 Utgående brev 5018/47/10 - Godkjenning av landbruksvei Arnevika - Marie Sofie Arnevik Marie Sofie Arnevik AFJORD
2011/5287 10.07.2019 Utgående brev 5018 Hutjønna aktivitetspark - godkjenning av detalj ny avkjøring fra Fv 723 Statens vegvesen Region Midt AFJORD
2019/1200 10.07.2019 Utgående brev 5018/64/2 - Nytt område for fritidshus - Eidem Maria Salmer AFJORD
2019/749 10.07.2019 Utgående brev Høring - Søknad om godkjenning av landbruksvei Arnevika 5018/47/10 - Marie Sofie Arnevik SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl. AFJORD
2019/1133 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4101760039 Heidi Berg AFJORD
2019/1070 10.07.2019 Utgående brev Saksframlegg tilsetting praktisk bistand Sektorsjef Laila D. Refsnes AFJORD
2019/1133 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4101760039 Ingrid Melgård Tanem AFJORD
2019/1133 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4101760039 URSZULA ZABINSKA AFJORD
2019/1070 10.07.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 RAGNHILD HEMBRE AFJORD
2019/1070 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 Berit Sofie Gilde AFJORD
2019/1070 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 Anita Rånes AFJORD
2019/1133 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4101760039 Julie Dyrseth AFJORD
2019/1104 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Cathrine Berglund AFJORD
2019/1103 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. 4100530824 Kaja Hovde Bye AFJORD
2019/1104 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Kaja Hovde Bye AFJORD
2019/1104 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Frida Hansson AFJORD
2019/1104 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Tommy Hoås AFJORD
2019/1104 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Inger Marie Berg AFJORD
2019/1128 10.07.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Roald Stjern m.fl. AFJORD
2019/224 10.07.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Per Kristian Sydskjør m.fl. AFJORD
2019/1099 10.07.2019 Utgående brev Innspill til Geodataplan for Trøndelag 2020-2023 - Nye Åfjord kommune Alf Egil Aaberge AFJORD
2019/1167 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4103628125 Yasmin Mouhammad AFJORD
2017/908 10.07.2019 Utgående brev 1630/57/45 - Ferdigattest - Frøneshaugen 39 - May Hege Tøsdal og Jan Magne Nilsen ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS AFJORD
2019/899 09.07.2019 Inngående brev Høring- plan for nydyrking på eiendommen gnr.19 bnr. 3 i Åfjord kommune Snasa Kommune - Svein Bjørk AFJORD
2018/198 09.07.2019 Inngående brev Saldokort Fylkesmannen AFJORD
2019/1131 09.07.2019 Inngående brev 5018/65/1 - Forespørsel på ytterligere dokumentasjon Trondelagfylke - Frida Aakervik Berg AFJORD
2019/869 09.07.2019 Inngående brev 5018/58/316 - Kommentar til nabovarsel Kent Stormo AFJORD
2019/844 09.07.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Åfjord Nokas - Aune, Morten AFJORD
2019/844 09.07.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Åfjord Nokas - Aune, Morten AFJORD
2019/207 09.07.2019 Inngående brev Ny uttalelse - Detaljregulering for Tangen - Melan Statens vegvesen AFJORD
2019/207 09.07.2019 Inngående brev Uttalelse på høring - Detaljregulering for Tangen - Melan - planID 201902 Statens vegvesen AFJORD
2018/1112 09.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til riving av fjøs på gbnr 58/187 i Åfjord kommune - kulturminneloven § 25. Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/1068 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Viktorija Gegzniene AFJORD
2019/1068 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Sireen Rasheed AFJORD
2019/1068 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 G van der Wal AFJORD
2019/1068 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Merete Brattgjerd AFJORD
2019/1068 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Ingrid Helen Staven AFJORD
2019/1068 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Renate Moen AFJORD
2017/168 09.07.2019 Inngående brev Saldokort Fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2019/1213 09.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 869178322 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/470 09.07.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - lærling i helsefag Jamil Bitar AFJORD
2019/1203 09.07.2019 Inngående brev 5018/60/1 - Søknad - Utbygging av boligfelt Strand - Vann og avløpsplan - Utslipp - Ivar Strand Ivar Strand AFJORD
2019/1204 09.07.2019 Inngående brev 5018/106/4 - Signert avtale om leie av jord - Lines Vestre Turid og Asbjørn Lysø og Anne Merethe Lines Hansen AFJORD
2019/745 09.07.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Arne Brunes, Torleif Tøsdal, Britt Eva Ratvik, May Hege Tøsdal AFJORD
2019/876 09.07.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til driftsulempe og lang terrengtransport - Geir Tore Forfot Fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2019/411 09.07.2019 Inngående brev 5018/15/13 - Konsesjonsforhold - Jan Rene Hammermann Matrikkelen AFJORD
2019/196 09.07.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - sommerfugl i Pleie og omsorg Sunniva Stene AFJORD
2019/1212 09.07.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Garten, Jørgen AFJORD
2019/1072 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Midlertidig undervisningsstilling inntil 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4099974464 Siriwan Hårstad AFJORD
2019/1167 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4103628125 Siriwan Hårstad AFJORD
2019/1072 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Midlertidig undervisningsstilling inntil 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4099974464 Kine Kolmannskog AFJORD
2019/1072 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Midlertidig undervisningsstilling inntil 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4099974464 Anita Tronsaune AFJORD
2019/1068 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Eivind Hynne AFJORD
2019/1068 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Cathrin Nygård AFJORD
2019/705 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Dyktige medarbeidere til barnehage i Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4062923792 Emina Ilic AFJORD
2019/1104 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Aina Dolmseth Larsen AFJORD
2019/1104 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Hassam Zameer AFJORD
2019/1070 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 Gunnhild Groven Horvli AFJORD
2019/1070 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 G van der Wal AFJORD
2019/1070 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 RAGNHILD HEMBRE AFJORD
2019/1070 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 Cathrin Nygård AFJORD
2019/1070 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 G van der Wal AFJORD
2019/1070 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 Cathrin Nygård AFJORD
2019/1070 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 Gunnhild Groven Horvli AFJORD
2019/1070 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 Mette Måsøval Antonsen AFJORD
2019/1070 09.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 Ananya Thongmalai AFJORD
2019/1128 09.07.2019 Utgående brev 5018/60/1 - Nye grunneiendommer Strand - Ivar Strand - delingstillatelse Ivar Strand AFJORD
2019/749 08.07.2019 Inngående brev 5018/47/10 - Svar på høring fra Fovsen Njaarke sijte - Landbruksvei Arnevik Fovsen Njaarke sijte AFJORD
2019/1201 08.07.2019 Inngående brev 18/5531-47 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020 Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement AFJORD
2019/1004 08.07.2019 Inngående brev 5018/45/11 - Svar på uttalelse - Dispensasjon utlegg av flytebrygge - Vassoddveien 57 - Frode Blomlie Tronderenergi - Per A Osen AFJORD
2019/1113 08.07.2019 Utgående brev 5018/39/2 - Byggetillatelse VA-anlegg og utslippstillatelse minirenseanlegg - Sørdalsveien 1371 - Gunnar Singsaas EINAR HAUGSNES AS AFJORD
2019/1136 08.07.2019 Utgående brev 5018/64/44 - Byggetillatelse - Fasadeendring på carport - Hesthagan 33 - Jan Svarteberg Jan Svarteberg AFJORD
2019/1184 08.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Stokkøya Sjøsenter Langklopp, Torild AFJORD
2019/1169 08.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Slektstreff Frønes, Mona Halsaunet AFJORD
2019/1168 08.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Mona Halsaunet Frønes Frønes, Mona Halsaunet AFJORD
2019/196 08.07.2019 Inngående brev Signert tidsbegrenset arbeidsavtale Fredrik Larssen Sjæggestad AFJORD
2019/623 08.07.2019 Inngående brev Avslag på søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder i 2019 Fylkesmannen i Trønndelag AFJORD
2011/5287 08.07.2019 Inngående brev Detaljkart for ny avkjørsel-Hutjønna aktivitetspark Kystplan - Siv Anita Knudsen AFJORD
2019/21 08.07.2019 Inngående brev 5018/34/13 - Konsesjonsforhold - Torkil Naustan Matrikkelen AFJORD
2019/21 08.07.2019 Inngående brev 5018/58/244 - Konsesjonsforhold - Haldis Gurine Groven Bye Matrikkelen AFJORD
2019/829 08.07.2019 Inngående brev Dispensasjon fra kravet til næringsinntekt - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - Innvilget fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2019/1104 08.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Folkehelsekoordinator - st. ref. (4100542432) Cathrine Berglund AFJORD
2019/408 08.07.2019 Inngående brev Avslag på søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder i 2019 fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2019/336 08.07.2019 Inngående brev Avslag på søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder - Sperregjerde på Selnes og sperregjerde på Dolmseth fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2019/331 08.07.2019 Inngående brev Avslag på søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder i 2019 fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2019/334 08.07.2019 Inngående brev Avslag på søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder i 2019 fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2019/680 08.07.2019 Inngående brev Avslag på søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder i 2019 Fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2019/21 08.07.2019 Inngående brev 5018/46/3/5 - Konsesjonsforhold - Frode Aspen Matrikkelen AFJORD
2019/21 08.07.2019 Inngående brev 5018/90/2 - Konsesjonsforhold - Trine Larsbråten, Arild Larsbråten og Monika Larsbråten Matrikkelen AFJORD
2019/857 08.07.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til drift med taubane og driftsulempe Fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2019/858 08.07.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til lang terrengtransport og driftsulempe fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2019/1133 08.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4101760039) Julie Dyrseth AFJORD
2019/195 08.07.2019 Inngående brev Signert tidsbegrenset arbeidsavtale - Feriejobb 2019 Anne Lise Indstrand AFJORD
2019/195 08.07.2019 Inngående brev Signert tidsbegrenset arbeidsavtale - Feriejobb 2019 Anne Marie Stjern AFJORD
2019/977 08.07.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ingunn Berit Løberg AFJORD
2018/51 08.07.2019 Utgående brev Delutbetaling sak 2018/101036 Innovasjon Norge AFJORD
2019/1133 07.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4101760039) URSZULA ZABINSKA AFJORD
2019/1104 06.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Folkehelsekoordinator - st. ref. (4100542432) Tommy Hoås AFJORD
2019/1195 05.07.2019 Inngående brev Mottatt skademelding - saknr. 336554 - XK24685 Klp - KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor AFJORD
2019/867 05.07.2019 Inngående brev 5018/90/178 - Søknad om dispensasjon Afjord Kommune - Scan Åfjord AFJORD
2019/1004 05.07.2019 Inngående brev 5018/45/11 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for utlegg av flytebrygge - Vassoddveien 57 Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/1170 05.07.2019 Inngående brev 5018/58/36 - Uttalelse fra TrønderEnergi Nett roaold AFJORD
2018/1486 05.07.2019 Utgående brev 5018/60/106 - Ferdigattest - Ny bolig - Selnesveien 263 - Vegar Larsen STJERN ENTREPRENØR AS AFJORD
2018/654 05.07.2019 Utgående brev 5018/32/9 Midlertidig brukstillatelse - Tilbygg driftsbygning - Stordalsveien 942 - Øystein Staven NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA AFJORD
2019/1076 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale som sommerfugl Martine Vold AFJORD
2019/1076 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale som sommerfugl Ingvild Gilde AFJORD
2019/1076 05.07.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Emilie Frønes Forfot AFJORD
2019/1076 05.07.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale, Lydia Gilde Lydia Gilde AFJORD
2019/1076 05.07.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Maia Skorstad Larsen AFJORD
2019/113 05.07.2019 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting 2019 Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/726 05.07.2019 Utgående brev 5018/59/118 - Byggetillatelse og dispensasjon - Garasje - Hubakkvegen 15 - Rune Salbuvik Rune Salbuvik AFJORD
2019/529 05.07.2019 Utgående brev 5018/61/20 - Byggetillatelse og dispensasjon - Ombygging av fritidsbolig - Selnesveien 517 - Per Arne Tefre Per Arne Tefre AFJORD
2019/1023 05.07.2019 Utgående brev 5018/11/1/1 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av vedskjul/bod - Bakkanvein 146 - Idar Haugsnes Idar Morten Haugsnes AFJORD
2019/910 05.07.2019 Utgående brev 5018/2/18 - Byggetillatelse og dispensasjon - Tilbygg og fasadeendring - Ratvikvegen 448 - Arild Westvik Arild Westvik AFJORD
2019/1004 05.07.2019 Utgående brev 5018/45/11 - Oversendelse av sak for uttalelse - Dispensasjon utlegg av flytebrygge - Vassoddveien 57 - Frode Blomlie FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/1019 05.07.2019 Utgående brev 5018/8/20 - Byggetillatelse og dispensasjon - Ny enebolig - Skaseth - Vibeke Vingen og Truls Fjeldstad ÅBYGG AS AFJORD
2018/892 05.07.2019 Utgående brev 5018/59/305 - Midlertidig brukstillatelse - Ny enebolig - Nedre Joenget - Toril og Per Ola By SYSTEMBYGG AS AFJORD
2016/104 05.07.2019 Utgående brev 1630/94/84 og 93/8 - Ferdigattest - Hytte Lian hyttefelt - Roar Kristiansen SUNDLI PLAN AFJORD
2018/696 05.07.2019 Utgående brev 5018/64/56 - Endringstillatelse - Påbygg fritidsbolig - Hesthagen 27 - Stig Rune Berg Stig Rune Berg AFJORD
2019/1031 05.07.2019 Utgående brev 5018/33/4 - Byggetillatelse - Oppføring av ny isolert stålpipe - Grøtanodden - Per Frost VARMEFORUM MONTASJE AS AFJORD
2019/867 05.07.2019 Utgående brev 5018/90/178 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av hall - Flatholmen - Moen Båtservice MOEN BÅTSERVICE AFJORD
2019/1012 05.07.2019 Utgående brev 5018/98/46 - Tillatelse - Oppføring av midlertidige boligbrakker - Stokksundveien 1010 - Tore Løkke AS Tore Løkke A/S AFJORD
2019/987 05.07.2019 Utgående brev 5018/67/149 - Byggetillatelse - Tilbygg til fritidsbolig - Landhaugveien 23 - Henry Eide Henry Eide AFJORD
2019/1109 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - By Huslag Moan, Ole Eskil AFJORD
2019/1156 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Stoksund Sommerfestival Hosen, Bjørn Arne AFJORD
2019/1107 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Kuringvågen marina Grøtting, Odd Martin AFJORD
2019/1106 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Kuringvågen marina Grøtting, Odd Martin AFJORD
2019/977 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Ludvik Myhre AFJORD
2019/1197 05.07.2019 Inngående brev Innspill om nye biblioteklokaler i Åfjord Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2016/4585 05.07.2019 Inngående brev Avslag - tilskudd til foreldrestøttende tiltak 2019 Tilskuddsseksjonen Bufdir AFJORD
2019/795 05.07.2019 Utgående brev 5018/34/1 - Detaljregulering - Langnesodden Camping - referat oppstartmøte 28.06.19 Rædergård Entreprenør AS v. Håkon Jenssen AFJORD
2019/951 05.07.2019 Utgående brev 5018/19/8 - Flytting av hyttetomt - Rørskogen - Anmodning om uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/864 05.07.2019 Utgående brev Valg av stemmestyrer for kommunevalget 2019 Valgte stemmestyrer for kommunevalget 2019 - Åfjord AFJORD
2019/1148 05.07.2019 Utgående brev Ang. søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** AFJORD
2019/1159 05.07.2019 Utgående brev Marint avfall kystområdene Trøndelag Stein Arne Andresen m.fl. AFJORD
2019/1147 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om Salgsplass på kommunalt areal på Åfjordstorget Eivind Selbekk AFJORD
2019/1064 05.07.2019 Utgående brev Angående fartsgrense i Morka Kristin Moen Svenning AFJORD
2014/4718 05.07.2019 Utgående brev Oversendelse av høringsuttalelser navnesak 2019/209 - Stokksund i Åfjord kommune og relaterte navn Stedsnavntjenesten i Språkrådet AFJORD
2019/977 05.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Faglærer i musikk Ludvik Myhre AFJORD
2019/19 05.07.2019 Utgående brev Statusrapport vedr. anleggsnummer 54197, Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/744 05.07.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - tilleggsareal til fire eiendommer Gaute Nygaard Moldestad m.fl. AFJORD
2019/744 05.07.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 64 bnr. 79 og 80 Tore Alstad AFJORD
2019/195 05.07.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2019 Yasmin Mouhammad AFJORD
2019/1181 05.07.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende Harbaksveien Roy Harbak AFJORD
2019/135 04.07.2019 Inngående brev Utbetalingsoversikt for tilskuddsordningen "Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" Helsedir - Trykk-Tjenester AFJORD
2019/19 04.07.2019 Inngående brev Regnskapssammendrag - delutbetaling 2019 Afjord Kommune - Scan Åfjord AFJORD
2019/1181 04.07.2019 Inngående brev Svar fra Roy Harbak vedrørende Harbaksveien Roy Harbak AFJORD
2019/678 04.07.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Tar ikke imot stillingen Maiken Gjønnes Akseth AFJORD
2019/21 04.07.2019 Inngående brev 5018/2/125 - Konsesjonsforhold - Asbjørn Nikolai Hammer Matrikkelen AFJORD
2019/21 04.07.2019 Inngående brev 5018/34/11 - Konsesjonsforhold - Rune Forfot Matrikkelen AFJORD
2019/842 04.07.2019 Inngående brev 5018/107/163 - Konsesjonsforhold - Anne Merete Hansen Lines Matrikkelen AFJORD
2019/953 04.07.2019 Inngående brev 5018/61/11 - Konsesjonsforhold - Alf Halvor Markanes Matrikkelen AFJORD
2019/21 04.07.2019 Inngående brev 5018/107/143 - Konsesjonsforhold - Anders Knut Falkefjell og Lise Falkefjell Matrikkelen AFJORD
2019/21 04.07.2019 Inngående brev 5018/54/75 - Konsesjonsforhold - Stig Fornes Alstad, Børge Fornes Alstad og Frank Fornes Alstad Matrikkelen AFJORD
2019/21 04.07.2019 Inngående brev 5018/107/113 - Konsesjonsforhold - Pål Øystein Sørgaard Matrikkelen AFJORD
2019/195 04.07.2019 Inngående brev Signert tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2019 Aleen Moustafa Ahmed AFJORD
2019/195 04.07.2019 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2019 Elisabeth Årbogen AFJORD
2019/195 04.07.2019 Inngående brev Signert tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb2019 Henriette Løvstrand AFJORD
2019/195 04.07.2019 Inngående brev Signert tidsbegrenset arbeidsavtale - Feriejobb 2019 Ida Haugsnes Hopstad AFJORD
2019/195 04.07.2019 Inngående brev Signert tidsbegrenset arbeidsavtale - feriejobb 2019 Barbro Bugten AFJORD
2019/1190 04.07.2019 Inngående brev Opplysninger om kommunalt mottakssted for hjelpemidler i ny kommune fra 01.01.2020 NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag AFJORD
2019/1104 04.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Folkehelsekoordinator - st. ref. (4100542432) Inger Marie Berg AFJORD
2019/1193 04.07.2019 Inngående brev Inspeksjon ved Trøndersmolt AS - Sunnskjør FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/21 04.07.2019 Inngående brev 5018/2/124 - Konsesjonsforhold - Randi M Hammer Salbuvik Matrikkelen AFJORD
2019/207 04.07.2019 Utgående brev Detaljregulering for Tangen - Melan - høring Høringsparter AFJORD
2019/207 04.07.2019 Utgående brev Detaljregulering for Tangen - Melan - offentlig ettersyn Trøndelagspakken AFJORD
2019/199 04.07.2019 Utgående brev Detaljregulering for Øvre Årnes - informasjon om vedtatt plan Adresseliste AFJORD
2019/199 04.07.2019 Utgående brev Detaljregulering for Øvre Årnes - kunngjøring Trøndelagspakken AFJORD
2019/199 04.07.2019 Utgående brev Reguleringsplan - Øvre Årnes, ang byggegrense langs veg Pir II AS AFJORD
2019/199 04.07.2019 Utgående brev Detaljregulering - Øvre Årnes Statens vegvesen AFJORD
Versjon:5.1.1