eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/95 23.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) hege storvik
2017/51 23.02.2017 Inngående brev Melding om vedtak sendt fra Fylkeskommunen Åfjord kommune
2017/101 23.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - vaktmestertjenesten Runa Butli Rømma
2017/201 23.02.2017 Inngående brev VS: Stillingsannonse lærlinger 2017 - utlyst uke 9/2017 Nebb Lisbet
2016/4132 23.02.2017 Inngående brev Oversendelse av reguleringsplanforslag til vedtak - Fv. 723 Ryssdalen-Herfjord Lindstad Roar
2016/4056 23.02.2017 Inngående brev Norgeskjell AS -Dyrking av blåskjell. Søknad om lokalitet Straumen Åfjord kommune. Justering av plassering under søknadsbehandling. STFK v/Ellen Malen Myren Hoel
2016/6117 23.02.2017 Inngående brev SV: Breivold Grunneierlag, Flytebrygge på Kvennavatnet. Jon Arne Jønland
2016/2382 23.02.2017 Inngående brev Stoppordre i henhold til kulturminnelovens § 8 tredje ledd for tiltak under oppføring boligrigg, Frønes, 57/1 Sør-Trøndelag Fylkeskommune v/Rut H Langebrekke Eikeland
2016/2382 23.02.2017 Inngående brev Stoppordre i henhold til kulturminnelovens § 8 tredje ledd for tiltak under oppføring boligrigg, Frønes, 57/1 Åfjord Malthus v/Christer Mikalsen
2017/165 23.02.2017 Inngående brev 1630/59/1 - Rammetillatelse med godkjent kart og tegning mottatt 14.02.2017 Plan- og byggesaksavdelingen
2016/2382 23.02.2017 Inngående brev Angående boligrigg Fosen Bo og catering AS på Frøneset, 57/1 i Åfjord Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/193 23.02.2017 Inngående brev Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommune - Invitasjon til å søke om midler for 2018 Statens Vegvesen, Region Midt
2017/194 22.02.2017 Inngående brev Avtale om håndtering av kommunens skuddpremieordning med Åfjord jeger- og fiskeforening Larsen Simon
2011/5287 22.02.2017 Inngående brev Utbetaling av spillemidler - Bjugn IL - Orienteringskart for Hutjønna anl.nr 1630002201 sendt fra Sør-Trøndelag fylkeskommunepillemidler - Bjugn IL - Orienteringskart for Hutjønna anl.nr 1630002201 sendt fra Sør-Tr... Sør-Trøndelag fylkeskommune
2016/2382 22.02.2017 Inngående brev 1630/57/1 - Avtale om bruks og disposisjonsrett Asgeir Frønes
2017/195 22.02.2017 Inngående brev 1630/92/1-4 - Krav om matrikulering av enheter - registrering av uregistrert jordsameie- Høvik - Oddrun Bugge Oddrun Bugge
2017/181 22.02.2017 Inngående brev 1630/59/4 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - Syltern Eiendom AS Syltern eiendom AS
2017/57 22.02.2017 Inngående brev Mottatt takst - skade på bil XK 24687 - Familiesenteret Fosen verkstedsenter
2017/57 22.02.2017 Inngående brev Skademelding XK 24687 KLP
2017/57 22.02.2017 Inngående brev Bekreftelse fra KLP på mottatt skademelding - XK 24687 KLP
2017/57 22.02.2017 Inngående brev KLP - utfylt skademelding mottatt - XK 24687 Braseth Sissel Rånes
2016/6723 22.02.2017 Inngående brev Vedtak om tildeling av årsverk landbruksvikar for 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/101 22.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - pleie/omsorg - vaktmester Kamilla Kolmannskog
2016/7171 22.02.2017 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - fagleder for Utvklingssenter Gunn Steinsheim
2017/95 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Amar abdul allim sabbagh
2016/4944 22.02.2017 Inngående brev Produksjonstilskudd i jordbruket - Marthe Rømma Stjern Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/162 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Almenlege i fastlegeordningen (1605) Thusyanthan Mohanathas
2017/196 22.02.2017 Inngående brev VS: Krav etter AML 14.4 Eirin Østerås
2017/95 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Jenny Gilde Bergh
2017/95 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Astrid Gilde
2017/95 21.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Sunniva Hårstad
2017/185 21.02.2017 Inngående brev Fram sending av sak 3/17 fra kontrollutvalget til Kommunestyret Åfjord - Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2017 - 2019 Lund Arvid
2017/182 21.02.2017 Inngående brev Fram sending av sak 01/17 fra kontrollutvalget til kommunestyret Åfjord - Årsmelding 2016 fra kontrollutvalget Lund Arvid
2017/184 21.02.2017 Inngående brev Fram sending av sak 02/17 fra kontrollutvalget til kommunestyret Åfjord - Årlig melding fra revisjon 2016 - Åfjord Lund Arvid
2016/4132 21.02.2017 Inngående brev Fullmakt fra Åfjord kommune til Statens vegvesen Fjellheim Sverre
2016/1987 21.02.2017 Inngående brev Automatisk svar: 1630 Detaljplan Nygård, Tårnes gnr. 3 bnr. 3 i Åfjord FMST Postmottak
2016/1987 21.02.2017 Inngående brev Takk for din e-post / Thank you for your inquiry Firmapost-Midt
2017/46 21.02.2017 Inngående brev Søknad på stilling som fysioterapeut Siw Jensen
2016/6824 21.02.2017 Inngående brev Automatisk svar: 1630 Utvidelse av lokalitet på Seiskjæra i Skjørafjorden - Refsnes Laks AS FMST Postmottak
2017/11 21.02.2017 Inngående brev Signert leiekontrakt - Nessahaugen 17 *****
2016/6545 21.02.2017 Saksframlegg/innstilling 1630/27/1 - Omdisponering av dyrkajord - Rømma - Trude Flenstad med fullmakt
2016/1078 21.02.2017 Saksframlegg/innstilling Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016 - 2018
2016/1987 21.02.2017 Utgående brev 1630 201601 Detaljplan Nygård, Tårnes gnr. 3 bnr. 3 - 1. gangs behandling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
2016/6545 21.02.2017 Utgående brev 1630/27/1 - Omdisponering av dyrkajord - Rømma - Trude Flenstad med fullmakt Trude Flenstad
2017/175 21.02.2017 Inngående brev Refusjonsgaranti til Haugen Gård - Leirskole Åset Haugen Gård leirskole og Åfjord kommune
2016/7207 20.02.2017 Utgående brev 1630/90/11 - Byggetillatelse - Oppføring av Nothenghus med to fritidsleiligheter på Krokholmen - Tove Sølvi og Arne Blix Tove og Arne Blix
2016/5687 20.02.2017 Utgående brev 1630/89/1 - Fradeling av boligtomter i Hosen - Ann-Mari og Jann Selbekk - behandling klage på avslag Ann-Mari og Jann Selbekk
2016/1987 20.02.2017 Utgående brev 1630 201601 Detaljplan Nygård, Tårnes gnr. 3 bnr. 3 - 1. gangs behandling Roger Tårnes
2016/7107 20.02.2017 Utgående brev 1630 Rauma Stamfisk AS - akvakultur til stamfisk av laks - ny lokalitet i Simavika Rauma stamfisk AS v/Paul- Martin Ski
2016/6824 20.02.2017 Utgående brev 1630 Utvidelse av lokalitet på Seiskjæra i Skjørafjorden - Refsnes Laks AS Refsnes Laks AS
2015/4592 20.02.2017 Inngående brev Oppstart Norddalselva ved Årnes - referat oppstartsmøte 16.02.2017 NVE v/Joar Skauge
2016/7194 20.02.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - dok.nr: 137138/2017 og 137149/2017 Statens kartverk tinglysing
2017/177 20.02.2017 Inngående brev 1630/105/15 - Søknad om tiltak - Oppmålingsforretning - Ny grunneiendom - Bjørn Olav Storhaug - Bryggvik Bjørn Olav Storhaug
2016/6362 20.02.2017 Inngående brev Trollskaret - Spm. fra veilaget Holm, Leif
2016/6362 20.02.2017 Inngående brev SV: Trollskaret - Spm. fra veilaget Åfjord kommune LT v/ sektorsjef
2017/176 20.02.2017 Inngående brev Interkommunale friluftsråd - for styrking og effektivisering av friluftslivsarbeidet Friluftsrådenes landsforbund
2016/2382 20.02.2017 Inngående brev 1630/57/1 - Søknad om Igangsettingstillatelse - Grunnarbeid riggområde på Frønes MALTHUS AS
2017/64 20.02.2017 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Åfjord kommune - 30. januar 2017 Lund Arvid
2015/362 20.02.2017 Inngående brev Tillatelse til mudring og deponering av forurensede sedimenter ved Barøy kai i Åfjord kommune Miljødirektoratet
2016/1987 20.02.2017 Inngående brev Nygård, rettede filer Ellen Kristin Moe
2016/6914 20.02.2017 Inngående brev 16/500119 - Saldo/Utbetalingskort - Hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/101 20.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - pleie/omsorg Mia Emilie Sørdahl
2017/155 20.02.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - Bo,- og oppfølgingstjenesten Ingrid Gilde Bye
2017/95 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Ann Helen Moen
2017/95 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) anette mølslett
2017/95 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Caroline Nilsen
2017/95 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Ina Therese Sørdahl
2017/95 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Ole Sørheim
2017/95 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Eline Leithaug Hårstad
2017/95 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Kristina Bøe
2017/95 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Andrea Normann
2017/95 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Tonje Rømma Andreassen
2016/4585 20.02.2017 Inngående brev Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende tilskudd til foreldrestøttende tiltak 2016 Fosen kommunerevisjon IKS
2017/162 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Almenlege i fastlegeordningen (1605) Joseph Tchomtchidji
2017/95 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Margareth Grøtting
2016/4944 20.02.2017 Inngående brev Produksjonstilskudd i jordbruket - Walter Morris Sundland Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/4944 20.02.2017 Inngående brev Produksjonstilskudd i jordbruket - Egil Arne Stjern Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/101 20.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - vaktmester eller barnehage Eilin By
2017/101 17.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - vaktmestertjenesten Jørgen Staven
2017/95 17.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Linda S. Arnevik
2017/11 17.02.2017 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold Prestgårdslia 3b *****
2017/2 17.02.2017 Saksframlegg/innstilling 1630/40/2 - Behandling av søknad om konsesjon pga boforhold på eiendommen- Kjell Vingen
2016/6884 16.02.2017 Utgående brev Oversender klage på produksjonstilskudd 31.07.2016 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/4944 16.02.2017 Utgående brev Manuell beregning produksjonstilskudd 20.08.2016 'Solstad, Anne'
2016/4944 16.02.2017 Utgående brev Manuell beregning produksjonstilskudd 20.08.2016 'Solstad, Anne'
2016/368 16.02.2017 Inngående brev Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Åfjord kommune Skatteetaten
2016/128 16.02.2017 Utgående brev Oversendelse klage på vedtak av 24.01.2017 - Avkortning av produksjonstilskudd - Walter Sundland Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - avd. for landbruk og bygdeutvikling
2016/128 16.02.2017 Utgående brev Klage på vedtak - avkortning produksjonstilskudd 'fmstpostmottak@fylkesmannen.no'
2017/171 16.02.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/166 16.02.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Stjern/Butli beitelag 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/168 16.02.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Åfjord Beitelag 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2016/4944 16.02.2017 Utgående brev Manuell utbetaling Walter Sundland Solstad, Anne
2017/161 16.02.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Reidar Moen (reidmo2@online.no)
2017/44 16.02.2017 Utgående brev 1630/21/3 - Delingstillatelse - Fradeling av bebygd festetomt - Joachim Forfot Joachim Forfot
2017/100 16.02.2017 Utgående brev 1630/88/1 - Delingstillatelse - Tre nye grunneiendommer ihht. reguleringsplan for Middagshaugen - Roar Svenning Roar Svenning
2017/3 16.02.2017 Inngående brev 1630/65/18 - Erklæring om tilknytting privat stikkledning vann Einar Haugsnes AS
2017/3 16.02.2017 Inngående brev 1630/65/18 - Erklæring for legging av vannledning på naboeiendom Einar Haugsnes AS
2017/102 16.02.2017 Inngående brev 1630/60/99 - Nabovarsel til berørte naboer og gjenboere Multiconsult ASA
2017/174 16.02.2017 Inngående brev Åpen søknad om jobb Mari Hoem Stokke-Bakken
2017/173 16.02.2017 Inngående brev Taushetserklæring for folkevalgte Nebb Lisbet
2017/95 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Jenny Osen
2017/162 16.02.2017 Inngående brev Søknad på ledig stilling i Åfjord kommune Nektarios Apostolou
2017/173 16.02.2017 Inngående brev Folkevalgte og taushetsplikt - veileder Nebb Lisbet
2016/7188 16.02.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til oppkjøring av skiløype på strekningen Børmark - Nittalihalsen med skuter og sporlegger Tommy Børmark m.fl.
2016/6339 16.02.2017 Utgående brev Tillatelse til bruk av snøskuter- ny sjåfør knyttes til eksisterende tillatelse Gerd Hegerberg
2017/101 15.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - vaktmester Arne Christian Stene
2017/101 15.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - helsesenter /trygdepensjonat Renate Hembre
2015/2970 15.02.2017 Inngående brev REFERAT FRA AMU 09.01.2017 Nebb Lisbet
2015/2970 15.02.2017 Inngående brev Resultatet av 10- Faktor Nebb Lisbet
2017/170 15.02.2017 Inngående brev Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg Sverre Fjellheim
2016/6391 15.02.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - sletting av gnr.58 bnr. 168 i grunnboken Statens kartverk tinglysing
2017/46 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Fysioterapeut 100% (1601) Toril Normann
2017/70 15.02.2017 Utgående brev 1630/58/60 Sikringstiltak Norddalselva - Nedre Årnes 17, med flere eiendommer begge sider av elva - tillatelse NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2016/597 15.02.2017 Inngående brev Skjønnsmidler 2017 - tildeling av grunnskjønn og søknadsskjønn Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/12 15.02.2017 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - Fosen Lønn Kate Aarvik
2017/18 15.02.2017 Inngående brev Bilag og regnskap for tilskudd fra viltfondet Kari Sørbotten
2016/6857 14.02.2017 Utgående brev Ang. flytting av 60 sone ved fylkesvei 52 ved Støvelfossen Ole Berdahl
2017/50 14.02.2017 Utgående brev Ang. Bekymring, søknad om midlertidig fartsreduksjon Herfjord Bjørn Hosen
2016/6884 14.02.2017 Utgående brev Manuell utbetaling produksjonstilskudd 31.07.2016 'Solstad, Anne'
2016/6884 14.02.2017 Utgående brev Oversender manuell beregning produksjonstilskudd 'Solstad, Anne'
2017/77 14.02.2017 Utgående brev Varsel om kontroll. Produksjonstilskudd i jordbruket pr. 20.01.2017 Foretak trukket ut i kontroll
2017/155 14.02.2017 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE *****
2016/686 14.02.2017 Utgående brev Referat fra Strategigruppe for Folkehelse 06.02.2017 Berdal Hestmo Camilla m.fl.
2016/7212 14.02.2017 Inngående brev Brev om vannscooter - regelverk og konsekvenser FNF Sør-Trøndelag
2016/128 14.02.2017 Utgående brev Manuell utbetaling Walter Sundland pr. 31/12-15 Solstad, Anne
2016/6117 14.02.2017 Utgående brev SV: Breivold Grunneierlag, Kvennavatnet. 'Jon Arne Jønland'
2017/11 14.02.2017 Utgående brev Manglende beregning av strøm *****
2016/7194 14.02.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 'wsalbu@icloud.com' m.fl.
2016/7194 14.02.2017 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning 'wsalbu@icloud.com' m.fl.
2016/4782 14.02.2017 Utgående brev Innvilget permisjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/692 14.02.2017 Utgående brev Bekreftelse arbeidsforhold Nina Therese Venes Fjellheim
2016/7210 14.02.2017 Utgående brev 1630/67/159 - Tillatelse - Rehabilitering av skorstein - Lauvøyveien 330 - Frode Pedersen Frode Pedersen
2017/76 14.02.2017 Utgående brev 1630/59/3 - Delingstillatelse - Fradeling av tilleggsareal til boligtomt - Nils Monstad Nils Monstad
2017/46 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Fysioterapeut 100% (1601) Katrine Svartsrød Grue
2017/46 14.02.2017 Inngående brev Søknad på ledig stilling i Åfjord kommune Marita Bugten
2017/46 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Fysioterapeut 100% (1601) Marit Vaagland
2017/46 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Fysioterapeut 100% (1601) Ingeborg Marie Eide Martinsen
2017/46 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Fysioterapeut 100% (1601) Linda Strøm Nilssen
2017/163 14.02.2017 Inngående brev 1630/18/10 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, Børmarkmyran 54 Norgeshus AS v/Christian Sæther By
2017/161 14.02.2017 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Reidar Moen
2017/165 14.02.2017 Inngående brev 1630/59/1 Søknad om bygging av ilandføringsrampe for transformator Rambøll v/Leif Lande
2017/160 14.02.2017 Inngående brev 1630/60/75 - Søknad om tiltak - oppmålingsforretning - Ny grunneiendom - Anita Aronsen Aune og Lars Aune Lars Aune
2017/167 14.02.2017 Inngående brev 1630/52/8 - Ett-trinns søknad - oppføring av stabbur i Kroken - Egil Braseth Egil Braseth
2017/35 14.02.2017 Inngående brev Kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge - 2017 Åfjord Kristne Skolelag
2017/159 14.02.2017 Inngående brev 1630/107/2 og 4 - Signert Jordleieavtale - Målfrid Berdahl Sørgård og Anne Merete H. Lines Målfrid Berdahl Sørgård og Anne Merete H. Lines
2017/162 14.02.2017 Inngående brev Ny utlysing av fastlegestilling Braseth Eli
2017/101 14.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - helsesenter /barnehage Elise By Haugsnes
2017/101 14.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - helsesenter eller barnehage Vanja Haugsnes
2017/101 14.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - helsesenter Marita Mære Hårstad
2016/6884 14.02.2017 Inngående brev Produksjonstilskudd i jordbruket Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/128 14.02.2017 Inngående brev Klage på forvaltningsvedtak - avkortning av produksjonstilskudd Advokatfirmaet Nidaros DA v/Mads Midelfart
2016/6884 14.02.2017 Inngående brev Klage på produksjonstilskudd 20.08.2016 Nina Førde
2017/95 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Iselin Brunes Flenstad
2017/95 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Anja Therese Solbakk
2017/95 14.02.2017 Inngående brev Sommarjobb i Norge Fred Adern
2017/95 14.02.2017 Inngående brev Sommarjobb Emma Marttala
2016/5942 13.02.2017 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/95 13.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Lisa By
2017/101 13.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - barnehage evt pleie/omsorg christina gaarden
2017/101 13.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - barnehage Ida Forfot
2017/101 13.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - barnehage Benedikte Salih-Gjertsen
2017/101 13.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - vaktmester Mia Berdal
2017/62 13.02.2017 Inngående brev Fwd: BARØYA, 66/9 - MERKNADER TIL REVIDERT NABOVARSEL Nils-Jacob Lugg
2016/4132 13.02.2017 Inngående brev Oversendelse av reguleringsplanforslag til vedtak etter plan- og bygningsloven § 12-10, 3. ledd "Fv. 723 Ryssdalen-Herfjord" Statens vegvesen
2016/4782 13.02.2017 Inngående brev Søknad permisjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/35 13.02.2017 Inngående brev Kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge - 2017 Sørdalen skytterlag
2017/157 13.02.2017 Inngående brev 1630/67/25 - Ny grunneiendom - Knut Ole Ovesen og Anne Ovesen - Lauvøyveien 445 Knut Ole Ovesen og Anne Ovesen
2016/6117 13.02.2017 Inngående brev SV: Breivold Grunneierlag, Kvennavatnet. Jon Arne Jønland
2016/6117 13.02.2017 Inngående brev SV: Breivold Grunneierlag, Kvennavatnet- bilder. Jon Arne Jønland
2017/156 13.02.2017 Inngående brev 1630/107/48 (151) - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - garasje/uthus - Harry A. Kjønnøy/Ranveig Sørgård - Tørrvikveien 63 Harry a. Kjønnøy / Rannveig Sørgård
2016/4056 13.02.2017 Inngående brev Straumen - uttalelse til søknad om ny lokalitet for dyrking av blåskjell - Norgeskjell AS Fylkesmannen i sør v/Silje Meslo Lien
2014/95 10.02.2017 Inngående brev Søknad kommunesammenslåing - Åfjord og Bjugn kommune Bjugn kommune v/Solfrid Lund
2017/33 10.02.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk Prebio
2017/51 10.02.2017 Inngående brev Behandlet søknad med vedlegg *****
2017/95 10.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Anders Nilsen
2017/95 10.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Ragnhild Hembre
2017/149 10.02.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for sommersesongen 2017 Ann Karin Mattson
2017/95 09.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Celine Haagenstad Forfot
2017/101 09.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - helsesenter, barnehage og vaktmestertjeneste. Jørgen leithaug Hårstad
2016/1977 09.02.2017 Inngående brev Endringer i finasieringsordningen ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2011/5287 09.02.2017 Inngående brev SV: 1630 Reguleringsplan Hutjønna aktivitetspark - begrenset ny høring FMST Postmottak
2016/6362 09.02.2017 Inngående brev Forslag til ny reguleringsplan med kommentarer i forhold til byggesaken Plan- og byggesaksavdelingen
2017/11 09.02.2017 Inngående brev Utleie av kommunal bolig - 2017 *****
2016/2253 09.02.2017 Utgående brev Endret oppholdstid SFO Åset skole ***** ***** ***** *****
2016/4782 09.02.2017 Utgående brev Innvilget permisjon ***** ***** *****
2016/4782 09.02.2017 Utgående brev Innvilget permisjon ***** ***** ***** *****
2011/5287 09.02.2017 Utgående brev 1630 Reguleringsplan Hutjønna aktivitetspark Opplysningsvesenets fond m.fl.
2016/7044 09.02.2017 Utgående brev Avkjørsel Stokksundsveien 1107 og evt ny adkomst johnny Sydskjoer
2016/1255 09.02.2017 Utgående brev Svar på søknader om tilskudd fra viltfondet Åfjord utmarksråd v/Tore Tårnesvik
2016/6914 08.02.2017 Utgående brev Saldokort - utbetaling 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/63 08.02.2017 Inngående brev Signert Databehandleravtale Åfjord kommune Reidun Momyr
2016/893 08.02.2017 Inngående brev Skatteinngangen 2017 - periode 1 Kemnerkontoret på Fosen
2017/115 08.02.2017 Inngående brev Årsrapport Åfjord Næringsfond 2016 Åfjord utvikling
2016/7214 08.02.2017 Inngående brev Matrikkelføring - Melding om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentlig veg i Åfjord kommune Statens vegvesen
2017/35 08.02.2017 Inngående brev Kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge - 2017 Eidem Båtforening
2017/101 08.02.2017 Inngående brev Sommerjobb ungdom 2017 - pleie og omsorg Veronika Dolmseth
2017/95 08.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Ingrid Hugdal
2017/95 08.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Line Hammer
2017/95 08.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Ferievikar sommeren 2017 (1603) Hege Mørreaunet
2016/4106 07.02.2017 Inngående brev Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Åfjord kommune Sektor helse og velferd
Versjon:5.1.1