eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1101 15.12.2017 Inngående brev Informasjon til kommuner og leverandører - Trøndelag fylkeskommune fra 01.01.18 Trøndelag Fylkeskommune
2017/1104 15.12.2017 Inngående brev Melding om avvik/ klage på organisering Liv Marie Hugdal
2017/1104 15.12.2017 Utgående brev Svar på klage- tjenesteutøvelse og organisering *****
2017/1089 15.12.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Johansen, Roger
2017/969 15.12.2017 Utgående brev 1630/57/5 - Søknad om godkjenning om oppfylling av beiteområde - Asplund - Johan L. Frønes FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/1033 15.12.2017 Utgående brev 1630/58/309 - Seksjonering av Petrusringen "Stripa" Åfjord kommune - Rædergård Entrepenør AS Tinglysingen
2017/1034 15.12.2017 Utgående brev 1630/58/306 - Seksjonering av Petrusringen "Combo", Åfjord kommune - Rædergård Entrepenør AS Statens Kartverk Tinglysing
2017/1034 15.12.2017 Inngående brev Klargjort innsending for tinglysing 58/306 Fjellheim Sverre
2017/1033 15.12.2017 Inngående brev Klargjort innsending for tinglysing 58/309 Fjellheim Sverre
2017/759 15.12.2017 Inngående brev Løvvika gård RIBr - brannkonsept og -brannskisser fra Rambøll Gunn Salbuvik
2017/33 15.12.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk Kystlab-Prebio AS
2017/872 15.12.2017 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett garasje - Uthus/garasje i Kleppfeskvika Øystein Syltern
2017/872 15.12.2017 Utgående brev 1630/64/51 - Byggetillatelse og dispensasjon - Uthus/garasje i Kleppfeskvika - Øystein Syltern PIR II AS
2015/2565 15.12.2017 Inngående brev Tillatelse fra eier av vannledning for tilkobling m/kart Sven Ole Frønes
2017/1083 15.12.2017 Utgående brev Ang. midler til Skogly barnehage til gjennomføring av fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget for assistent i deltid. Rissa kommune v/ Bente Butli m.fl.
2017/630 14.12.2017 Utgående brev 1630/60/32 - Byggetillatelse og dispensasjon - Tilbygg fritidsbolig og bruksendring - Selnesveien 461 - Beate Lund Tronhus - Selnesveien 461 Beate Anita Lund Tronhus
2017/727 14.12.2017 Utgående brev 1630/57/28 - Byggetillatelse og dispensasjon - Nytt redskapsbus/lager - Frønesveien 142 - Sven Ole Frønes Sven Ole Frønes
2017/851 14.12.2017 Utgående brev RE: Flytebrygge - samlet anlegg Petter Alstad
2017/1096 14.12.2017 Utgående brev SV: Sammenslåing av gnr.58 bnr.306, 308 og 314 - Petrusringen - UNDERRETNING OM MATRIKKELFØRING 'Trine Lianes'
2017/1034 14.12.2017 Inngående brev Stemplet begjæring Fjellheim Sverre
2017/1034 14.12.2017 Inngående brev Sitkart Fjellheim Sverre
2017/1033 14.12.2017 Utgående brev 1630/58/309 - Seksjonering av Petrusringen "Stripa" - Rædergård Entrepenør AS - vedtak Rædergård Entreprenør AS
2017/1034 14.12.2017 Utgående brev 1630/58/306 - Seksjonering av Petrusringen "Combo" - Rædergård Entrepenør AS - vedtak Rædergård Entreprenør
2017/1103 14.12.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Bakken, Stein Ove Rømma
2016/6339 14.12.2017 Inngående brev Endring av skutertillatelse Sturla Storfjeld
2017/1041 14.12.2017 Utgående brev Kopi av saldokort for utbetaling av smil tilskudd 'FMST Saturn'
2014/95 14.12.2017 Inngående brev Kommunereform - Invitasjon til møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om navnet på ny kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Gabriel Jan Gabriel
2017/1083 14.12.2017 Utgående brev Brev ang assistent i Skogly friluftsbarnehage Gøril Dønheim-Nilsen
2017/1095 13.12.2017 Inngående brev Ny leieavtale med Stokkøy husflidslag vedr kommunelokalet i Stokksund Johansen Per
2017/1097 13.12.2017 Inngående brev Svar på søknad om midler til konferanse for ansatte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/892 13.12.2017 Inngående brev Søknad og CV - Utviklingsmedarbeider ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør- Trøndelag - st. ref. (3593075396) - ***** ***** ***** *****
2017/957 13.12.2017 Inngående brev Bekreftelse vikariat til 01.12.2018 Målfrid Sørgård
2017/1005 13.12.2017 Inngående brev Saldokort 17/500310 investeringstilskudd hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1009 13.12.2017 Inngående brev Saldokort 17/300537 - tilskudd til drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1079 13.12.2017 Utgående brev FV 723 Hutjønna - høring forslag busslomme Statens Vegvesen region midt
2016/3451 13.12.2017 Utgående brev Planforslag busslomme Arnevika Åfjord kommune Statens vegvesen region midt
2017/1082 13.12.2017 Utgående brev Planforslag busslomme Nordre Momyr, Åfjord kommune Statens Vegvesen region midt
2017/892 13.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Utviklingsmedarbeider ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør- Trøndelag Åfjord kommune - st. ref. 3593075396 ***** ***** ***** *****
2017/841 13.12.2017 Inngående brev Saldokort 17/300396 - tilskudd til drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/909 13.12.2017 Inngående brev Saldokort 17/500282 investeringstilskudd hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1060 13.12.2017 Inngående brev Saldokort 17/300569 - tilskudd til drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1008 13.12.2017 Inngående brev Saldokort 17/300534 - tilskudd til drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1098 13.12.2017 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt - Gunnar Singsaas Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/855 13.12.2017 Inngående brev Saldokort 17/300420 - tilskudd til drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/550 13.12.2017 Inngående brev Saldokort 17/300182 - tilskudd til drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/756 13.12.2017 Inngående brev Saldokort 17/300371 - tilskudd til drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1049 13.12.2017 Inngående brev Saldokort 17/300545 - tilskudd til drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/923 13.12.2017 Inngående brev Saldokort 17/500283 tilskudd hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/604 13.12.2017 Inngående brev Saldokort 17/500195 - tilskudd hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1098 13.12.2017 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt - Signhild Valleraunet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1098 13.12.2017 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt - Robert Rømma Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1098 13.12.2017 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt - Willy Rømma Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1096 13.12.2017 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - Attestert Kvernland Gisle
2017/1034 13.12.2017 Inngående brev Petrusringen Combo - reviderte tegninger Liv Oda Taksgaard
2017/1067 13.12.2017 Inngående brev Løyve - Refsnes Laks AS - Søknad om etablering av akvakulturanlegg for laksefisk - Lokalitet Takflua - Åfjord kommune Kystverket v/Tormod Hjørungnes Engen
2017/1096 13.12.2017 Inngående brev Krav om sammenslåing av gnr.58 bnr.306, 308 og 314 - Petrusringen Brauten eiendom AS v/Trine Lianes
2017/707 13.12.2017 Inngående brev Samsvarserklæringer rørlegger og avløp Einar Inge Haugsnes
2017/1094 13.12.2017 Inngående brev Tilbygg hytte Marit Stigen og Rolf Ove Viken, gnr/bnr 49/27 Fosen-Hytta AS v/Jørn Berdal
2016/4184 13.12.2017 Inngående brev Rundskriv om endringer i regelverk knyttet til kommunale fysioterapitjenester med ikrafttredelse 1. januar 2018 Helse- og omsorgsdepartementet
2015/6487 13.12.2017 Inngående brev Svar på søknad til den kulturelle spaserstokken 2017 Sør-Trøndelag Fylkeskommune
2017/1083 12.12.2017 Utgående brev Brev til barnehageeier og styrere ang. utbetaling av midler til gjennomføring av fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget Barnehageeier og styrere
2017/621 12.12.2017 Inngående brev Søknad igangsettingstillatelse trinn 1 - Servicebygg Monstad Eggen arkitekter v/Vebjørg Ekseth
2016/4882 12.12.2017 Utgående brev 1630/92/6 - Tildeling av adresse - Servicebygg i Ånnvika marinaanlegg - Høvik Båtforening AS - Harbaksveien HØVIK BÅTFORENING AS
2016/3343 12.12.2017 Inngående brev Samsvarserklæring utført rørleggerarbeid på eiendom 64/68, Flatlia Einar Inge Haugsnes AS
2017/967 12.12.2017 Utgående brev 1630/96/1 - Til orientering -Rriving av våningshus - Stein Refsnes Stein Dagfinn Refsnes
2017/786 12.12.2017 Utgående brev 1630/61/6 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av Gapahuk - Midtre Skråfjord jaktlag Midtre Skråfjord jaktlag
2017/953 12.12.2017 Utgående brev 1630/57/8 - Rivetillatelse og Dispensasjon - Oppføring av Uthus og gapahuk - Frønesvegen 156 - Kirsti og Arne Johan Brækkan Arne Johan Brækkan
2017/81 12.12.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Lonin-Butli Vannverk Kystlab-Prebio AS
2017/79 12.12.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stokksund Vassverk V/Åfjord Kommune Kystlab-Prebio AS
2017/80 12.12.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Børmark Vannverk V/Åfjord Kommune Kystlab-Prebio AS
2017/33 12.12.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk V/Åfjord Komm Kystlab-Prebio AS
2017/78 12.12.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stordalen Vassverk Kystlab-Prebio AS
2017/801 12.12.2017 Utgående brev Saldokort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/458 12.12.2017 Utgående brev Saldokort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/840 12.12.2017 Utgående brev 1630/61/7 - Ny grunneiendom - Per Kristian Strømsli - dispensasjon og delingstillatelse Per Kristian Strømsli
2017/1055 12.12.2017 Utgående brev Saldokort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/1045 12.12.2017 Utgående brev Saldokort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/840 12.12.2017 Inngående brev Kart til delingsvedtak 11.12.17 Fjellheim Sverre
2017/1041 12.12.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av smil tilskudd Nordalen Samdrift DA v/Geir Butli
2017/531 12.12.2017 Utgående brev ***** Varsel om trekk i produksjonstilskudd del 1 pr. 01.05.2017 og del 2 pr. 01.10.2017 *****
2017/531 12.12.2017 Utgående brev ***** ***** Varsel om avkortning i søknad om produksjonstilskudd pr. 01.10.2017 *****
2017/8 12.12.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Blindvåg Ungdomslag
2017/1039 12.12.2017 Utgående brev Debatthefte 2018 KS spør KS
2016/6614 12.12.2017 Utgående brev Satser for foreldrebetaling i sektor oppvekst 2018 Stokksund oppvekstsenter m.fl.
2017/991 12.12.2017 Utgående brev Kommunale gebyr 2018 - Tekniske tjenester Per Ove Hårstad m.fl.
2017/11 12.12.2017 Inngående brev Leiekontrakt - ***** ***** ***** *****
2017/11 12.12.2017 Inngående brev Leiekontrakt inkl. kontrollskjema - ***** ***** ***** *****
2015/6161 12.12.2017 Saksframlegg/innstilling Satser og egenbetaling for Helse og velferdstjenester 2017
2015/6161 12.12.2017 Utgående brev RETNINGSLINJER FOR SATSER OG EGENBETALING FOR HELSE OG VELFERDSTJENESTER 2017 Pleie og omsorg
2017/1092 12.12.2017 Utgående brev Nye betalingssatser i barnehage *****
2016/6614 12.12.2017 Saksframlegg/innstilling Satser for foreldrebetaling i sektor oppvekst 2017
2014/95 12.12.2017 Inngående brev Tilråding: Nytt kommunenavn ved sammenslåing av Åfjord og Roan Språkrådet v/Daniel Gusfre Ims
2016/2731 12.12.2017 Inngående brev Kontrakt med Rissa kraftlag SA - fiberutbygging Åfjord sentrum til Garabrekka Johansen Per
2017/1057 11.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pleie- og omsorgsleder - st. ref. 3640697272 ***** ***** *****
2017/1057 11.12.2017 Inngående brev Søknad og CV - Pleie- og omsorgsleder - st. ref. (3640697272) - ***** ***** *****
2017/1076 11.12.2017 Utgående brev Svar på søknad om støtte til arrangement 24.11.17 Åfjord frivilligsentral
2017/541 11.12.2017 Inngående brev 21/17 - Melding om vedtak sendt fra Fylkesmannen *****
2017/892 11.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Utviklingsmedarbeider ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør- Trøndelag Åfjord kommune - st. ref. 3593075396 ***** ***** ***** ***** *****
2017/892 11.12.2017 Inngående brev Søknad og CV - Utviklingsmedarbeider ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør- Trøndelag - st. ref. (3593075396) - ***** ***** ***** ***** *****
2017/956 11.12.2017 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Line Furuseth Gangstad
2017/956 11.12.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - 61% stilling som helsefagarbeider på gruppe 4 08.01.18-01.08.18 Line Fruseth Gangstad
2017/1041 11.12.2017 Inngående brev Saldokort Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/752 11.12.2017 Inngående brev Innvilgningsbrev - Tilskudd til taubane hest o.a - Ståle Larsen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/752 11.12.2017 Inngående brev Innvilgningsbrev - Tilskudd til taubane hest o.a - Øystein Staven Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1026 11.12.2017 Inngående brev 1630/66/9 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og tiltak uten ansvarsrett Svein Rotnes
2017/1093 11.12.2017 Inngående brev Vedrørende brøyting på kommunalt veiområde Magne Stjern
2017/955 11.12.2017 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning 'John Kåre Eggen' m.fl.
2017/955 11.12.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 58 bnr. 314 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS
2017/985 11.12.2017 Utgående brev 1630/59/61 - Tildeling av offisielle adresser - 2s stk. brakkerigger og en kantinerigg på Monstad - Stjern Entreprenør AS STJERN ENTREPRENØR AS
2016/3343 11.12.2017 Inngående brev Samsvarserklæring Trond Aune Maskinstasjon AS Trond AUne MAskinstasjon AS
2017/985 11.12.2017 Utgående brev 1630/59/61 - Byggetillatelse og dispensasjon - To stk. boligbrakkerigger, en kantinerigg og et plasttelt på Monstad -Stjern Entreprenør AS STJERN ENTREPRENØR AS
2017/1075 11.12.2017 Utgående brev Søknad om støtte til volleyballdag Åfjord videregående skole v/Elevrådet
2017/1083 11.12.2017 Inngående brev Tilskuddsbrev fagbrev Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/947 08.12.2017 Inngående brev Oppslag Frivilligprisen 2017 Åfjord kommune
2017/985 08.12.2017 Inngående brev Revidert VA-plan 07.12.2017 Stjern AS
2017/985 08.12.2017 Inngående brev Godkjent tilknytting vann- og avløpsnettet til kommunen inkl. GODKJET VA-kart Plan- og byggesaksavdelingen
2017/1087 08.12.2017 Inngående brev 1630/66/9 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Svein Eivind Rotnes
2017/1088 08.12.2017 Inngående brev 1630/59/1 og 1630/60/59 - Søknad om fradeling av tomt til kompetansesenter og garasjeanlegg - Monstad og Strandaunfjæra - Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE
2017/1091 08.12.2017 Inngående brev Kommunal planstrategi Bjugn kommune 2018-2020 - Til uttalelse Bjugn kommune
2017/1050 08.12.2017 Inngående brev 17/300550 - Saldo/utbetalingskort - Drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1081 08.12.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Engen, Stig
2017/1089 08.12.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Johansen, Roger
2017/936 08.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærer - By barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615340790 ***** ***** ***** *****
2017/936 08.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærer - By barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615340790 ***** ***** ***** *****
2017/936 08.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærer - By barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615340790 ***** ***** ***** *****
2016/3451 08.12.2017 Utgående brev Info ang. busstopp i Arnevika Ingrid Bye
2017/229 08.12.2017 Utgående brev Tangen - en sentrumsnær park- og aktivitetsarena Prosjektgruppa "Møteplass Tangen"
2014/3521 08.12.2017 Inngående brev Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 Midt-Norge 110-sentral IKS. Arvid Vollum
2017/64 07.12.2017 Inngående brev Innkalling til møte i Kontrollutvalget Åfjord kommune - 11. des 2017, kl 1200 Lund Arvid
2017/983 07.12.2017 Inngående brev Budsjett - revidert utgave 07.12.2017 Lomundal Jon Kristian
2016/7088 07.12.2017 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift Utdanningsdirektoratet
2016/7088 07.12.2017 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift Utdanningsdirektoratet
2017/931 07.12.2017 Utgående brev Offentlig søkerliste - Virksomhetsleder barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615175122 Åfjord kommune
2017/932 07.12.2017 Utgående brev Offentlig søkerliste - Merkantil - Oppvekstsektoren Åfjord kommune - st. ref. 3615205843 Åfjord kommune
2017/11 07.12.2017 Utgående brev 1630 - Utbetaling av depositum - ***** ***** *****
2017/8 07.12.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Frank Hansen, Blindvåg Ungdomslag
2017/934 07.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærer/Pedagogisk leder - Stokksund oppvekstsenter Åfjord kommune - st. ref. 3615262130 ***** ***** *****
2017/934 07.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærer/Pedagogisk leder - Stokksund oppvekstsenter Åfjord kommune - st. ref. 3615262130 ***** ***** *****
2017/934 07.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærer/Pedagogisk leder - Stokksund oppvekstsenter Åfjord kommune - st. ref. 3615262130 ***** ***** ***** *****
2017/936 07.12.2017 Utgående brev Offentlig søkerliste - Barnehagelærer - By barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615340790 Åfjord kommune
2017/935 07.12.2017 Utgående brev Offentlig søkerliste - Barnehagelærer - By barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615453848 Åfjord kommune
2017/934 07.12.2017 Utgående brev Offentlig søkerliste - Barnehagelærer/Pedagogisk leder - Stokksund oppvekstsenter Åfjord kommune - st. ref. 3615262130 Åfjord kommune
2017/957 07.12.2017 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Målfrid Sørgård
2017/890 07.12.2017 Utgående brev Offentlig søkerliste - Sykepleier Åfjord kommune - st. ref. 3564717505 Åfjord kommune
2017/888 07.12.2017 Utgående brev Offentlig søkerliste - Vernepleier Åfjord kommune - st. ref. 3564734544 Åfjord kommune
2017/956 07.12.2017 Utgående brev Offentlig søkerliste - Intern utlysning - Sykepleier Åfjord kommune - st. ref. 3619716216 Åfjord kommune
2017/957 07.12.2017 Utgående brev Offentlig søkerliste - Intern utlysning - Helsefagarbeider/hjelpepleier Åfjord kommune - st. ref. 3619730410 Åfjord kommune
2017/1081 07.12.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Engen, Stig
2017/841 07.12.2017 Utgående brev Jnr 17/300396 Saldokort for utbetaling av dreneringstilskudd 'FMST Saturn'
2017/851 07.12.2017 Inngående brev RE: Flytebrygge - samlet anlegg Petter Alstad
2017/1078 07.12.2017 Inngående brev Veimerking/Speil i Sundetveien. Alf S. Stølann
2017/332 07.12.2017 Utgående brev Oversendt svar Sandvik Mette
2017/669 07.12.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 8 bnr.19 Reidun Vikan
2015/1673 07.12.2017 Inngående brev Verkstedbygg Syltern - søknad midlertidig brukstillatelse Stjern Entreprenør AS v/Robert Spaansen
2017/1077 07.12.2017 Inngående brev 1630/58/201 Søknad om bygging av steinmur Trond Aune Maskinstasjon AS
2017/999 07.12.2017 Inngående brev Søknad om tilknytning kommunalt vann/avløp til hytte i Hesthagan Trond Aune Maskinstasjon AS
2017/727 07.12.2017 Inngående brev Manglende dokumenter til søknad om redskapshus/lager på Frøneshammeren Sven Ole Frønes
2016/4704 07.12.2017 Utgående brev 1630/88/61 - Tillatelse - Tilknytting kommunalt vannverk for fritidsbolig - Middagshaugen 18 - Stokkøy Utbygging AS STOKKØY UTBYGGING AS
2016/4703 07.12.2017 Utgående brev 1630/88/60 - Tillatelse - Tilknytting kommunalt vannverk for fritidsbolig - Middagshaugen 22 - Stokkøy Utbygging AS STOKKØY UTBYGGING AS
2017/955 07.12.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 'John Kåre Eggen'
2014/6051 07.12.2017 Utgående brev 1630/104/79 - Bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig - Tillatelse utgår fra 15.12.2017 Torill Sneve
2017/882 07.12.2017 Utgående brev Søknad om støtte til innkjøp av nye fotballmål SK Stoksund SPORTSKLUBBEN STOKSUND
2017/1066 07.12.2017 Utgående brev Søknad om støtte til konsertserie 2018. STOKKØYA SJØSENTER AS
2017/1065 07.12.2017 Utgående brev Søknad om støtte til julemarked i Stoksund Ellen S Thorvaldsen
2017/947 07.12.2017 Inngående brev Frivvilighetsprisen 2017 - forslag morten harbakk
2017/891 07.12.2017 Utgående brev Offentlig søkerliste - Biblioteksjef Åfjord kommune - st. ref. 3563494857 Åfjord kommune
2017/1075 06.12.2017 Inngående brev Søknad om støtte til volleyballdag Åfjord videregående skole v/Elevrådet
2016/4704 06.12.2017 Inngående brev Godkjent Vanntilkobling med GODKJENT VA-kart Plan- og byggesaksavdelingen
2016/4703 06.12.2017 Inngående brev Godkjent vann-tilknytting med GODKJENT VA-kart Plan- og byggesaksavdelingen
2017/1072 06.12.2017 Inngående brev 1630/105/1,2,3 - Generell forespørsel om fradeling og godkjenning av to boligtomter på Grøttingen Asle Hegvik
2017/849 06.12.2017 Inngående brev 1630/8/3 - Fylkesmannens uttalelse - oppstart av reguleringsplan - Skaset småbåtanlegg FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/842 06.12.2017 Utgående brev Regnskapssammendrag for skogsveianlegg FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/933 06.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeider - Stokksund oppvekstsenter Åfjord kommune - st. ref. 3615316862 ***** ***** *****
2017/933 06.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeider - Stokksund oppvekstsenter Åfjord kommune - st. ref. 3615316862 ***** ***** *****
2017/933 06.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeider - Stokksund oppvekstsenter Åfjord kommune - st. ref. 3615316862 ***** ***** *****
2017/931 06.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Virksomhetsleder barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615175122 ***** ***** ***** *****
2017/931 06.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Virksomhetsleder barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615175122 ***** ***** *****
2017/931 06.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Virksomhetsleder barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615175122 ***** ***** ***** *****
2017/931 06.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Virksomhetsleder barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615175122 ***** ***** ***** *****
2017/1076 06.12.2017 Inngående brev Søknad om støtte til arrangement 24.11.17 Åfjord frivilligsentral
2016/893 06.12.2017 Inngående brev Skatteinngangen 2017 - periode 11 Kemnerkontoret i Fosen
2017/871 06.12.2017 Inngående brev Angående arbeidstakerrepresentasjon i partssammensatt utvalg Utdanningsforbundet
2014/4277 05.12.2017 Inngående brev Orientering om vedtak Harbaksfjellet - ny adkomst - NVEs referanse: 201104677-49 NVE
2015/2470 05.12.2017 Saksframlegg/innstilling Skredsikringsprosjektet ny FV 723 - Medfinansiering fra Åfjord kommune
2015/2470 05.12.2017 Saksframlegg/innstilling Ny FV 723 til Stokksund - Overføring av midler i avtalene vedr Harbaksfjellet Vindpark
2017/983 05.12.2017 Inngående brev Oversendelse av budsjettdokumenter til Fylkesmannen Fylkesmannen i sør v/Gråberg, Anne
2015/2470 05.12.2017 Saksframlegg/innstilling Ny Fylkesvei 723 - Overføring av planforberedelse til Statens Vegvesen ihht PBL § 3-7
2017/926 05.12.2017 Utgående brev Arbeidsavtale May Britt Tangmo
2017/1058 05.12.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Helge, Sandvik
2017/841 05.12.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Nordalen Samdrift
2017/1055 05.12.2017 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til SMIL midler Hydroteknisk anlegg Ole Eskil Moan
2017/1049 05.12.2017 Utgående brev Saldokort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/1060 05.12.2017 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til profilering Iverøra Samdrift DA
2017/1060 05.12.2017 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknad 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/1055 05.12.2017 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknad 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/909 05.12.2017 Utgående brev Saldokort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/604 05.12.2017 Utgående brev Saldokort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/1008 05.12.2017 Utgående brev Saldokort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/1005 05.12.2017 Utgående brev Saldokort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/1009 05.12.2017 Utgående brev Saldokort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
Versjon:5.1.1