eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/922 22.08.2017 Inngående brev Avslutning av tilsyn med barnehagemyndighetens forvaltningskompetanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/321 22.08.2017 Utgående brev Innvilget plass SFO ***** ***** *****
2017/321 22.08.2017 Utgående brev Innvilget opphold SFO ***** ***** ***** *****
2017/443 22.08.2017 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknadskjema tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 'FMST Saturn'
2017/703 22.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- etablering av gangbru Ole Torestein Stjern
2017/703 22.08.2017 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknadsskjema tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 'FMST Saturn'
2017/719 22.08.2017 Utgående brev Innvilget tilskudd SMIL midler- Hydroteknisk tiltak Jørn Otto Flenstad
2017/719 22.08.2017 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknad 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/702 22.08.2017 Inngående brev 17/500225 - Saldo/utbetalingskort - Høytørkeanlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/689 22.08.2017 Inngående brev 17/300318 - Saldo/Utbetalingskort - Drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/554 22.08.2017 Utgående brev 1630/106/80 - Utsendt signert tillatelse - Byggetillatelse fritidsbolig på Linesøya Anne Karin Rodde
2017/554 22.08.2017 Utgående brev 1630/106/80 - Tildeling av offisiell adresse - Fritidsbolig m /carport - Anne Karin Rødde - Linesmarka Anne Karin Rødde
2017/649 22.08.2017 Utgående brev Vedrørende oppmålingsforretning med klarlegging av grenser for eiendommen gnr. 26 bnr. 5 - varsel om utsatt oppmålingsforretning Birger Forfot m.fl.
2017/214 21.08.2017 Inngående brev Rømningsplan Løvvika Gård Gunn Salbuvik
2017/443 21.08.2017 Utgående brev 1630/33/3 - Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Oppføring av gapahuk og gangsti Roy Ugedal
2017/689 21.08.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Stordalen Samdrift DA
2017/720 21.08.2017 Inngående brev 1630/106/70 Hytte i Vågen på Linesøya Odd Petter Hosen
2017/413 21.08.2017 Inngående brev 1630/62/1 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Terje Ressem
2017/321 21.08.2017 Inngående brev Søknad på SFO - *****
2017/413 21.08.2017 Utgående brev Svar henvendelse vedr. sak 2014/6311 'Per Ivar Olsen'
2017/413 21.08.2017 Utgående brev VS: Eid Småbåthavn - plassering av voll 'Per Ivar Olsen'
2017/196 21.08.2017 Utgående brev Krav om økt stillingsandel Fagforbundet v/ HTV Bjørg Markanes m.fl.
2017/196 21.08.2017 Inngående brev Uttalelse fagforbundet Fagforbundet v/Bjørg Markanes
2017/700 21.08.2017 Inngående brev Fagarbeiderstilling May-Liss Svenning
2017/700 21.08.2017 Inngående brev Intern utlysning Ingunn Gilde
2017/700 21.08.2017 Inngående brev Søknad på økt stilling i Maribo Gilde Elin
2017/649 21.08.2017 Inngående brev SV: Vedrørende sak 17-060199REN ÅRBO Bjørnbet, Tore
2017/578 21.08.2017 Utgående brev 1630/49/2 - Delingstillatelse - Fradeling av to punktfester til naust - Ørnhaugen AS Ørnhaugan AS
2017/578 21.08.2017 Utgående brev 1630/49/2 - Godkjent og utsendt vedtak - Delingstillatelse to punktfester Ørnhaugan AS
2017/413 21.08.2017 Utgående brev Eid Småbåthavn - status og tilbakemelding 'terje ressem'
2017/693 21.08.2017 Utgående brev 1630/59/8 - Delingstillatelse - Opprettelse av ny grunneiendom i hht reguleringsplan - Bjørnar Frønes Bjørnar Frønes
2017/693 21.08.2017 Utgående brev 1630/59/8 - Godkjent og utsendt vedtak - Delingstillatelse areal til steinbrudd og masseuttak Bjønar Frønes m.fl.
2017/8 20.08.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Elin Rånes, Åfjord teaterlag
2017/31 20.08.2017 Inngående brev Serverings- og skjenkebevilling 2017 Løvvika Gård v/Gunn Salbuvik
2014/95 18.08.2017 Inngående brev Oversendelse av sak 15/17 fra kontrollutvalget til Kommunestyret i Åfjord kommune - Innstilling Revisor til fellesnemnd Roan og Åfjord kommune Kontrollutvalget v/Lund Arvid
2017/64 18.08.2017 Inngående brev Innkalling møte i kontrollutvalget Åfjord - 16. aug 2017 Lund Arvid
2017/64 18.08.2017 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Åfjord - 16. aug 2017 Lund Arvid
2017/709 18.08.2017 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/196 18.08.2017 Utgående brev Økning av stilling for fagarbeidere *****
2017/321 18.08.2017 Utgående brev Innvilget opphold SFO ***** ***** *****
2017/321 18.08.2017 Utgående brev Innvilget opphold SFO ***** ***** *****
2017/321 18.08.2017 Utgående brev Innvilget opphold SFO ***** ***** ***** *****
2017/717 18.08.2017 Inngående brev Tillatelse - dispensasjon fra byggegrense - gnr. 44 bnr. 12 - bygging av garasje Statens vegvesen
2017/703 18.08.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- etablering av gangbru Ole Torestein Stjern
2017/686 18.08.2017 Utgående brev Saldokort utbetaling 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2014/6311 18.08.2017 Inngående brev Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for småbåthavn Per Ivar Olsen
2017/642 18.08.2017 Utgående brev 1630/58/4 - Utsendt og signert - Byggetillatelse og dispensasjon for oppførig av nytt våningshus på Fossmoen John Einar Berdahl
2017/642 18.08.2017 Utgående brev 1630/58/4 - Byggetillatelse og dispensasjon vassdrag - Nytt våningshus - Stordalsveien 160 - John Einar Berdahl John Einar Berdahl
2017/653 18.08.2017 Utgående brev 1630/60/16 - Midlertidig svarbrev/Etterlysning dokumenter - Riving av bebyggelse - Selnesveien 203 Bjørn K. Reitan
2017/578 18.08.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 49 bnr. 32 Ørnhaugan AS
2017/634 17.08.2017 Utgående brev 1630/96/26 - Innvendig ombygging av deler av bygg - Refsnes Laks AS - Stokksundveien 1376 - Tillatelse Refsnes Laks AS
2017/702 17.08.2017 Utgående brev Innvilgningsbrev og søknad 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/710 17.08.2017 Inngående brev Informasjon om kartlegging på Linesøya Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/689 17.08.2017 Utgående brev Tilleggssak Journal nr. 17/300318 Stordalen Samdrift DA 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/686 17.08.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling Stordalen Samdrift DA
2017/715 17.08.2017 Inngående brev VS: Flytebrygge - samlet anlegg Petter Alstad
2017/713 17.08.2017 Inngående brev 1630/52/12 - Søknad om tillatelse til tiltak - Naust, båthus, sjøbu - Ann-Kristin Hovi Eeg - Krokaveien 524 Ann-Kristin Hovi Eeg
2017/674 17.08.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark 2017/18 ,
2017/714 17.08.2017 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Bygging av felles organisasjonsstruktur KS
2017/714 17.08.2017 Inngående brev Søknader på OU Midler Johansen Per
2017/714 17.08.2017 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Deltakelse på Samplan KS
2015/5486 17.08.2017 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.08.2017 IMDI
2017/11 17.08.2017 Inngående brev Utleie av kommunal bolig - 2017 *****
2017/676 17.08.2017 Utgående brev Midlertidig svarbrev/etterlysning - Flytting av Flytebrygge i Breivika. Ingrid og Inge Hårstad
2017/700 16.08.2017 Inngående brev Søknad på ledige stillinger i Maribo Barnehage Mette Nerdal
2017/709 16.08.2017 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/196 16.08.2017 Utgående brev Tilsetting fagarbeider i Åfjord kommune ihht AML § 14.4-A og § 14-9 Fagforbundet v/ HTV Bjørg Markanes m.fl.
2017/701 16.08.2017 Utgående brev Anmeldelse Fosen Lensmannsdistrikt
2017/321 16.08.2017 Inngående brev Søknad på SFO - *****
2017/707 16.08.2017 Inngående brev 1630/14/13 Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Astrid Knudsen
2017/210 16.08.2017 Inngående brev Høring - Forprosjekt avløpsplan Revsnes i Stokksund - fv. 723 - Åfjord kommune Statens vegvesen
2017/686 16.08.2017 Inngående brev 17/500222 Saldo/utbetalingskort Stordalen samdrift DA - hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/689 16.08.2017 Inngående brev 17/300318 Saldo/utbetalingskort - Stordalen samdrift - drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/702 16.08.2017 Utgående brev Innvilget tilskudd SMIL midler - Hydrotekniske tiltak Harry Braseth
2017/696 16.08.2017 Inngående brev 1630/59/14, 60 Nabovarsel for fradeling av ny boligtomt Lars-Helge Kolmannskog
2017/708 16.08.2017 Inngående brev 1630/28/23 Søknad om bygging av garasje Harald Flenstad
2017/708 16.08.2017 Inngående brev 1630/28/23 Egenerklæring for selvbygger Harald Flenstad
2017/578 16.08.2017 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning 'Hartly Petter Thun' m.fl.
2017/250 15.08.2017 Utgående brev 1630/58/310 Seksjonering av omsorgsboliger i Prestegårdslia 11-21 Nordbohus Systembygg AS
2017/702 15.08.2017 Inngående brev Søknad om SMIL midler Harry Braseth
2017/702 15.08.2017 Inngående brev Kart over tiltak Harry Braseth
2017/196 15.08.2017 Utgående brev Fast tilsetting som fagarbeider i Åfjord kommune Rådmann
2017/699 15.08.2017 Inngående brev Vassneset Eiendom - Innkalling til generalforsamling 2015 m.m Styret
2017/699 15.08.2017 Inngående brev Vassneset Eiendom AS - Innkalling til Generalforsamling 2017 m.m Styreleder
2017/700 15.08.2017 Inngående brev INTERN utlysning - annonse fagarbeidere i Maribo barnehage Personalsjef Nebb Lisbet
2017/380 15.08.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 'Roar Svenning' m.fl.
2017/626 14.08.2017 Utgående brev Rapportering kommunale boliger 'post@husbanken.no'
2017/8 14.08.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Nils Monstad, Monstad Småbåtforening
2017/692 14.08.2017 Utgående brev Omgjøring av stilling fra hjelpepleier til sykepleiestilling Fagforbundet v/ HTV Bjørg Markanes m.fl.
2017/644 14.08.2017 Inngående brev Rundskriv 1/2017 - forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag - retningslinjer for saksbehandling i 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/584 14.08.2017 Utgående brev Oversending tillatelse takoverbygg veranda 'rune.harbak@getmail.no'
2017/584 14.08.2017 Utgående brev 1630/58/213 - Takoverbygg veranda - Rune Harbak - Gammelvegen 6 - Tillatelse Rune Harbak
2017/432 14.08.2017 Inngående brev Til Åfjord kommune v/teknisk etat/utbygging N.N.
2017/250 14.08.2017 Inngående brev Utgående brev 14.08.17 Fjellheim Sverre
2017/696 14.08.2017 Inngående brev 1630/59/14 og 60 - Søknad om dispensasjon, fradeling, tomtejustering samt tilleggsareal - Ingrid Johanne Haugsnes - Hubakkveien Ingrid Johanne Haugsnes
2016/2091 14.08.2017 Inngående brev Samsvarserklæring Selnesveien 249 Einar Haugsnes AS
2017/651 14.08.2017 Inngående brev 1630/67/29 - Erklæring om ansvarsrett, samsvarserklæring og VA-plan - Einar Haugsnes AS Einar Haugsnes AS
2016/4170 14.08.2017 Inngående brev 1630/59/282/1 - Registrering av byggearbeid Rune By
2017/578 14.08.2017 Inngående brev 1630/49/2 - Fradeling av to punktfester til naust - Astrid Finseth og Hartly Thun Astrid Finseth og Hartly Thun
2017/321 13.08.2017 Inngående brev Søknad på SFO - *****
2017/321 13.08.2017 Inngående brev Søknad på SFO - *****
2017/321 11.08.2017 Inngående brev Søknad SFO ***** ***** *****
2017/692 11.08.2017 Utgående brev Omgjøring av stilling fra fagarbeider til sykepleierkompetanse *****
2017/33 11.08.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk Kystlab-Prebio AS
2017/78 11.08.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stordalen Vassverk Kystlab-Prebio AS
2017/79 11.08.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stokksund Vassverk Kystlab-Prebio AS
2017/81 11.08.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Lonin-Butli Vannverk Kystlab-Prebio AS
2017/80 11.08.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Børmark Vannverk Kystlab-Prebio AS
2017/533 11.08.2017 Utgående brev VS: Tillatelse Linesøy småbåthavn Olaf Rovik
2017/533 11.08.2017 Utgående brev 1630/106/2 Anleggstiltak i havneanlegg Linesøy småbåtforening - tillatelse Linesøy småbåtforening v/Olaf Rovik
2017/542 11.08.2017 Inngående brev Registrering av byggearbeid - naust 1630/96/56 Kjell Aagaard Bertelsen
2017/695 11.08.2017 Utgående brev Manglende eiendomsgrenser for eiendommen gnr 91 bnr 7 Gudmund Thorsen
2017/679 10.08.2017 Utgående brev SV: Landhaugveien 45 - Hagebod - Evt. byggesøknad 'Gundersen, Eva'
2016/6696 10.08.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 2017/825873/200 Statens kartverk Tinglysing
2017/432 10.08.2017 Inngående brev Spikertelt ved Langnesodden John Olav Stranden
2016/3330 10.08.2017 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse hytte 92/21 Drammenshus & hytter AS v/Nina Kristine Mjåtvedt
2017/533 10.08.2017 Inngående brev Tillatelse Linesøy småbåthavn Fjellheim Sverre
2017/629 10.08.2017 Inngående brev Vegsjefen - Tillatelse/dispensasjon fra byggegrense FV56 gnr. 4 bnr. 5 Statens vegvesen
2017/7 10.08.2017 Utgående brev Innkalling til møte i Trafikksikkerhetsutvalget 22.08.2017 Medlemmene
2017/7 10.08.2017 Utgående brev Referat fra møte i TS-utvalget 09.06.2017 Medlemene
2017/196 10.08.2017 Utgående brev Fast tilsetting som fagarbeider Åfjord kommune *****
2017/210 10.08.2017 Inngående brev Avløpsplan Revsnes adresse 1284 og 1286 Einar Wist
2016/922 10.08.2017 Utgående brev Svar på tilsynsrapport pr. 6. april 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/616 10.08.2017 Utgående brev SV: Innsynsbegjæring. 'data@munikum.no'
2017/101 10.08.2017 Inngående brev Signert taushetserklæring Ingvill Hårstad
2017/101 10.08.2017 Inngående brev Signert taushetserklæring Eilin By
2017/649 10.08.2017 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning Kvernland Gisle
2017/693 10.08.2017 Inngående brev 1630/59/8 - Søknad om tiltak - oppmålingsforretning ny grunneiendom i hht reguleringsplan - Bjørnar Frønes - Monstad Bjørnar Frønes
2017/8 09.08.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Nils Monstad, Monstad Småbåtforening
2017/425 09.08.2017 Inngående brev SV: Åfjord kommune - dispensasjon og høring ny adkomstvei FV50 Fjellheim Marthe
2017/658 09.08.2017 Utgående brev Rådyrjakt i kommuneskogen 2017 Stjern, Kenneth
2017/658 09.08.2017 Utgående brev Rådyrjakt i kommuneskogen 2017 Søkere på rådyrjakt i kommuneskogen 2017
2017/377 09.08.2017 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - flytekai - Fjellsaunet - Åfjord 54/1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Lykke, Isabell
2016/7193 09.08.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 'gj-sal@online.no'
2017/686 09.08.2017 Utgående brev Innvilget tilskudd SMIL midler- Hydroteknisk anlegg Stordalen Samdrift DA
2017/686 09.08.2017 Utgående brev Innvilgningsbrev og søknad 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/689 09.08.2017 Utgående brev Innvilgningsbrev og søknad 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/578 09.08.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 'Hartly Petter Thun' m.fl.
2017/425 09.08.2017 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon for bygging av gang - og sykkelveg mellom Vassneset og Frøneset Statens vegvesen
2017/686 08.08.2017 Inngående brev Søknad om SMIL midler Stordalen Samdrift DA
2017/686 08.08.2017 Inngående brev Kart over tiltak Stordalen Samdrift DA
2017/689 08.08.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering Stordalen Samdrift DA
2017/689 08.08.2017 Inngående brev Plan for drenering Stordalen Samdrift DA
2017/689 08.08.2017 Inngående brev Miljøvurdering av drenering Stordalen Samdrift DA
2017/689 08.08.2017 Inngående brev Kart over dreneringstiltak Stordalen Samdrift DA
2017/689 08.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til drenering Stordalen Samdrift DA
2017/688 08.08.2017 Inngående brev 30/1/5 - Ett-trinns søknad - riving av fjøs og størhus - Terje J. Tørhaug - Grøttingsveien 50 Terje J. Tørhaug
2017/690 08.08.2017 Inngående brev Naustanlegg på Monstad - anmodning om forhåndskonferanse Eggen arkitekter v/Iver Stewart Corneil
2017/681 08.08.2017 Inngående brev Søknad om utslipp fra anleggsvirksomhet og permanente utslipp ( vasking av tuneller) - tuneller Fv. 723 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/658 08.08.2017 Utgående brev Rådyrjakt i kommuneskogen 2017 By, Harald m.fl.
2017/658 08.08.2017 Utgående brev Rådyrjakt i kommuneskogen 2017 Tillerbakk , Knut olav
2017/73 08.08.2017 Utgående brev Innvilget transporttjeneste *****
2017/73 08.08.2017 Utgående brev Innvilget transporttjeneste *****
2017/58 08.08.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2014/4277 08.08.2017 Inngående brev Oversendelse av klage på vedtak om endret adkomstvei og endret plassering av servicebygg ved Kvenndalsfjellet vindkraftverk NVE
2017/685 07.08.2017 Inngående brev Ny læringsplattform - signerte kontrakter Zokrates JAN-HELGE AKERSVEEN
2017/658 07.08.2017 Inngående brev Søknad fellingstillatelse rådyr i Prestgårdskogen Asbjørn Solstad
2017/658 07.08.2017 Inngående brev Rådyrjakt i kommuneskogen 2017 Bårdli Forfot, Joachim
2017/658 07.08.2017 Inngående brev Rådyrjakt i kommuneskogen 2017 By, Harald
2017/679 07.08.2017 Inngående brev Landhaugveien 45 - Hagebod - Evt. byggesøknad Gundersen, Eva
2017/683 07.08.2017 Inngående brev 1630/58/72 - Tilbygg hytte - dispensasjon for LNF-område på Elvebakk AM Bygg AS v/Kim Mørreaunet
2017/680 07.08.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Ketil Aslaksen
2017/433 07.08.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 106 bnr. 100 Turid og Asbjørn Lysø
2017/658 06.08.2017 Inngående brev Rådyrjakt i kommuneskogen 2017 Holmstrand, Morten
2017/321 04.08.2017 Inngående brev Søknad på SFO - *****
2017/643 04.08.2017 Utgående brev Innvilget permisjon - ***** ***** ***** *****
2017/433 04.08.2017 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Turid Lysø m.fl.
2016/2867 03.08.2017 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 22.07.2017 Nokas Trøndelag, Kontroll
2014/95 03.08.2017 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til infrastrukturtiltak i kommuner som slår seg sammen Kommunal- og moderniseringsdep v/Thonstad Hanne
2014/95 03.08.2017 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til infrastrukturtiltak i kommuner som slår seg sammen Kommunal- og modernisering v/Thonstad Hanne
2017/678 03.08.2017 Inngående brev 17/73 Informasjon om endringer i ekteskapsloven – Kommunale vigsler Barne- og likestillingsdepartementet
2014/95 03.08.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til veier og infrastrukturtiltak i kommuner som skal slå seg sammen Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017/321 03.08.2017 Utgående brev Opphold ***** ***** ***** *****
2017/321 03.08.2017 Inngående brev Opphold SFO ***** ***** ***** *****
2017/321 03.08.2017 Inngående brev Opphold SFO høst 2017 ***** ***** *****
2017/321 03.08.2017 Inngående brev Opphold SFO ***** ***** *****
2017/321 03.08.2017 Utgående brev Bekreftelse på SFOplass *****
2017/321 03.08.2017 Utgående brev Bekreftelse SFOplass Åset skole *****
2017/321 03.08.2017 Utgående brev Bekreftet plass skolefritidsordning Åset *****
2017/321 03.08.2017 Utgående brev Bekreftelse plass SFO Åset skole *****
2017/658 03.08.2017 Inngående brev Rådyrjakt i kommuneskogen 2017 Sandvik, Helge
2017/40 03.08.2017 Inngående brev Vegliste 2017 for fylkes- og kommunale veger i Sør-Trøndelag fylke Statens vegvesen
2014/4406 03.08.2017 Inngående brev Søknad om bruksendring til bolig - Flatlia 17 Oddmund Rånes
2017/617 03.08.2017 Inngående brev Kartvedlegg vedtak Fjellheim Sverre
2017/665 02.08.2017 Inngående brev 1630/90/8 Nabovarsel to nye nausttomter Ellinor Haavik
2017/617 02.08.2017 Utgående brev 1630/61/55 - Åpen gapahuk og nytt avtrede - Selset friluftsområde - dispensasjon og godkjenning Åfjord kommune v. kultursjefen
2017/677 02.08.2017 Inngående brev 1630/61/45 Bygging av uthus med søknad om dispensasjon Terje Buseth
2017/675 02.08.2017 Inngående brev 1630/105/54 Søknad om tillatelse til oppføring av ny fritidsbolig Ketil Mørreaunet
2017/676 02.08.2017 Inngående brev Søknad om flytting av flytebrygge i Breivika Ingrid og Inge Hårstad
2016/6339 02.08.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring Roger Harsvik
2016/6339 02.08.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om motorferdsel etter §6
2017/321 02.08.2017 Inngående brev Søknad skolefritidsordning Åset *****
2017/95 02.08.2017 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 13.08.2017 Ida Østerås
2017/95 02.08.2017 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 17.08.2017 Julie Aune
2015/4557 01.08.2017 Saksframlegg/innstilling 1630 Etisk reglement for Åfjord kommune
2017/672 01.08.2017 Inngående brev Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført elev/student *****
2017/321 01.08.2017 Inngående brev Søknad på SFO - *****
2017/321 01.08.2017 Inngående brev Søknad på SFO - *****
2017/658 01.08.2017 Inngående brev Rådyrjakt i kommuneskogen 2017 Lunde, Stig
2017/673 01.08.2017 Inngående brev 1630/67/85 tilbygg hytte på Lauvøya AP-bygg AS v/Arne P Selnes
Versjon:5.1.1