eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/878 18.10.2017 Inngående brev Behandling av sak om organisering og drift av vannområdet Hjorth Ingrid
2017/879 18.10.2017 Inngående brev 1630/103/10 Tilbygg fritidsbolig i Asvikveien 60 Lars Danielsen
2017/337 18.10.2017 Inngående brev 1630/44/1 Søknad om ferdigattest driftsbygning NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA
2017/864 18.10.2017 Inngående brev Forslag kulturpris 2017 - to forslag Torunn Butli Rømma
2017/661 18.10.2017 Inngående brev Nytt tilsynsansvar for landets kommuner Helsedirektoratet v/Mari Jonsrud Lindbekk
2016/2867 18.10.2017 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 30.09.2017 Nokas Trøndelag, Kontroll
2016/2867 18.10.2017 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 30.09.2017 NOKAS Trøndelag, Kontroll
2017/259 18.10.2017 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket
2017/800 18.10.2017 Inngående brev Sametingets uttalelse - nydyrking på gnr 63/12 Sametinget
2017/838 18.10.2017 Inngående brev Saldokort 17/500259 - verneverdige bygninger Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/841 18.10.2017 Inngående brev Saldokort 17/300396 - tilskudd til drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/703 18.10.2017 Inngående brev Saldokort 17/500250 - spesielt tiltak i kulturlandskapet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/781 18.10.2017 Inngående brev Saldokort 17/500243 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/268 18.10.2017 Inngående brev Uttalelse til høring - kommunal planstrategi for Åfjord kommune Sametinget
2016/5635 18.10.2017 Saksframlegg/innstilling Valglokaler og åpningstider på valgdagen ved Stortingsvalget 2017
2016/5635 18.10.2017 Saksframlegg/innstilling Forhåndsstemming ved Stortingsvalget 2017
2017/648 18.10.2017 Utgående brev Tilsvar på oppsummering av tilsynet med invitasjon til å gi tilbakemelding Arbeidstilsynet
2017/211 18.10.2017 Utgående brev 1630/66/92 - Ferdigattest - Anneks til hytte - Selnesvn 1416 - Borghild Tveitane Stjern Entreprenør AS
2017/583 18.10.2017 Utgående brev 1630/57/42 - Igangsettingstillatelse - Ny bolig med sokkel for utleie - Frøneshaugen - Solfrid Haagenstad Aune AM Bygg AS
2017/726 18.10.2017 Utgående brev Notat i forbindelse med brudd i kap 4.2.1 med UDF KS
2017/865 18.10.2017 Utgående brev 1630/57/1 - Søknad vedrørende reparasjon av brannskille Frønesveien, Fosen Bo og Catering AS Togin AS
2017/43 18.10.2017 Utgående brev Ettersending plankart i forbindelse med høring Trollskaret Irene Brekke
2017/871 18.10.2017 Utgående brev Fwd: Til kommunal fellesnemnd Fellesnemnda for Roan og Åfjord kommuner
2017/583 18.10.2017 Utgående brev 1630/57/42 - Signert og utsendt igangsettingstillatelse for ny bolig AM bygg AS m.fl.
2017/785 17.10.2017 Utgående brev Signert og utsendt byggetillatelse ny gang- og sykkelvei, samt adkomstvei til boligfelt - Åfjord kommune Johs. J. Syltern AS m.fl.
2017/8 17.10.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Marius Staven, Stordalen gammeldansforening
2017/583 17.10.2017 Inngående brev 1630/57/42 - Søknad om igangsettingstillatelse bolig Solfrid Haagenstad Aune AM Bygg AS
2017/863 17.10.2017 Utgående brev Ang. forholdene i og rundt Mørretunnellen Statens Vegvesen Region Midt Avd. Sør-Trøndelag
2017/785 17.10.2017 Utgående brev 1630/57/1 og 59/400 - Byggetillatelse - Gang- og sykkelveg på Frønes - Åfjord kommune Johs J Syltern v/Svein Ole Daltveit
2017/259 17.10.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 89 bnr. 81 Bygda 2.0 AS
2013/1206 17.10.2017 Utgående brev 1630/67/2 Detaljplan Løvø sørvest - sluttbehandling planutvalget Walter Sundland
2017/870 17.10.2017 Inngående brev Haster. Høring – Samferdsel i Trøndelag – Strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag og Ny takst- og sonestruktur. Trøndelag fylkeskommune v/Tina Løvsletten
2017/872 17.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Uthus/Garasje gnr/bnr 64/51 PirII AS v/Bjørnar Holtan
2017/876 17.10.2017 Inngående brev 201719819-2 - Norgeskjell AS -Søknad om akvakultur av blåskjell på lokaliteten Lauvøya i Åfjord - Oversendelse for høring samt for kommunal behandling og offentlig utlegging. Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Ellen Malen Myren Hoel
2017/614 16.10.2017 Inngående brev Sandstad Gård Siv Anita Knutsen
2017/864 16.10.2017 Inngående brev Kulturprisen 2017 - forslag Ingrid G Hårstad
2017/800 16.10.2017 Inngående brev Uttalelse - godkjenning av plan for nydyrking - Nordtømme - Åfjord 63/12 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Alstad, Eva
2017/759 16.10.2017 Inngående brev SV: Til orientering/uttalelse bruksendring fjøs til forsamlingslokale Stræte Malene
2017/865 16.10.2017 Inngående brev 1630/57/1 - Byggesøknad vedrørende reparasjon av brannskiller i brakkerigg på Frønes - Togin AS - Frønesvegen 70 Togin AS
2014/4718 16.10.2017 Inngående brev Kommunens kopi - klage på saksbehandling - endring av stedsnavn - navnesak i Åfjord kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/863 16.10.2017 Inngående brev Situasjonen rundt forholdene i og rundt Mørretunnellen TS-utvalget i Åfjord
2017/58 16.10.2017 Inngående brev Fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2017/867 16.10.2017 Inngående brev 1630/90/106 - Søknad om bruksendring - Ann-Kristin Guttelvik - Langstranda 33 Ann-Kristin Guttelvik
2017/868 16.10.2017 Inngående brev 1630/98/1 - Søknad om etter-registrering av hytte - Bernt Olav Stegali m/flere - Kvenndalsfjellet Bernt Olav Stegali m/fl
2016/1501 16.10.2017 Inngående brev 1630/8/15 - Gjennomføringsplan Frode By
2017/869 16.10.2017 Inngående brev 1630/41/5 - Signert avtale om leie av jord Hanna Breivold og Roar Vingen
2017/869 16.10.2017 Inngående brev 1630/40/4 - Signert avtale om leie av jord Asbjørn Oskar Flenstad og Roar Vingen
2017/869 16.10.2017 Inngående brev 1630/41/2 - Signert avtale om leie av jord Jon Arne Jønland og Roar Vingen
2017/869 16.10.2017 Inngående brev 1630/43/5 - Signert avtale om leie av jord Kjell Murvold og Roar Vingen
2017/869 16.10.2017 Inngående brev 1630/39/1 og 41/8 - Signert avtale om leie av jord Tormod Breivold og Roar Vingen
2017/869 16.10.2017 Inngående brev 1630/39/6 - Signert avtale om leie av jord Eldar Breivold og Roar Vingen
2017/869 16.10.2017 Inngående brev 1630/32/16 - Signert avtale om leie av jord Anne Kristin Viken og Roar Vingen
2017/869 16.10.2017 Inngående brev 1630/43/4 - Signert avtale om leie av jord Olav Løvseth og Roar Vingen
2017/869 16.10.2017 Inngående brev 1630/40/3 - Signert avtale om leie av jord Harald Vingen og Roar Vingen
2017/781 16.10.2017 Utgående brev Saldokort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/859 16.10.2017 Utgående brev 1630 - Tillatelse til bygging av snuplass for tømmerbil - Dalaveien v/Jon Ivar Gilde Jon Ivar Gilde
2016/3330 16.10.2017 Utgående brev 1630/92/21 - Midlertidig brukstillatelse - Ny fritidsbolig Sørvika - Harbaksveien 137 - Bjørge Aas Drammenshus & hytter AS v/Nina Kristine Mjåtvedt
2017/804 16.10.2017 Utgående brev Oversendelse av referat fra oppstartmøte Allskog SA
2017/413 16.10.2017 Utgående brev 1630/61/2 - Midlertidig brukstillatelse - Flytebrygge i småbåthavn på Eid - Terje Ressem Terje Ressem m.fl.
2016/2382 16.10.2017 Utgående brev 1630/57/1 - Igangsettingstillatelse og dispensasjon - Oppføring av to boligbrakkerigger på Frønes - Boligrigg Fosen Bo og catering AS Malthus
2016/7177 16.10.2017 Utgående brev Fordeling av turnusleger på Fosen Eriksen, Janne
2017/842 16.10.2017 Inngående brev Kommunens kopi - Innvilgelsesbrev - Søknad om tilskudd til vegbygging - Fjellheimveien Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/2382 16.10.2017 Utgående brev 1630/57/1 Tildeling offisiell adresse to boligrigger på Frønes - Fosen Bo og catering AS FOSEN BO OG CATERING AS
2016/2382 16.10.2017 Utgående brev 16630/57/1 - Utsendt og signert -igangsettingstillatelse to ye brakkerigger på Frønes Malthus AS m.fl.
2017/284 16.10.2017 Utgående brev 1630/22/1 - Utslipp fra hyttefelt i Skansen - Trollvatn Pumpehus Trollvatn Pumpehus v/Bjørn Skorstad
2016/2382 16.10.2017 Inngående brev 1630/57/1 - Revidert Situasjonskart L101, revidert 12.10.2017 Malthus AS
2017/211 16.10.2017 Inngående brev 1630/66/92 - Søknad om ferdigattest for anneks Stjern Entreprenør AS
2017/31 16.10.2017 Utgående brev Serverings- og skjenkebevilling Løvvika gård Gunn Salbuvik
2017/866 16.10.2017 Inngående brev Situasjonsplan og tegning uthus Maja Synnøve Berdahl
2017/804 16.10.2017 Utgående brev Strand, del av gnr. 60, bnr. 1 - forespørsel om igangsetting av detaljregulering Ivar Strand
2017/11 16.10.2017 Utgående brev Møtereferat *****
2016/2382 16.10.2017 Inngående brev 1630/57/1 - Vedlegg til fakturagrunnlag 7578 - tilknytting kommunalt vann- og avløpsnett D.sak169/17 Plan- og byggesaksavdelingen
2017/864 16.10.2017 Inngående brev Bestilling av annonse + annonsen Fosna-Folket
2017/849 13.10.2017 Utgående brev Oversendelse av referat fra oppstartmøte Allskog SA
2016/6362 13.10.2017 Utgående brev MINDRE ENDRINGER REGULERINGSPLAN OG BESTEMMELSER - TROLLSKARDET HYTTEFELT BEGRENSET HØRING Pål Øystein Sørgaard m.fl.
2017/831 13.10.2017 Utgående brev SV: Oppstartsvarsel Åsmundvatnet 'Berit'
2017/746 13.10.2017 Utgående brev 1630/67/4 - Omdisponering og fradeling av eiendom - Jens Olav Sundland og Erica F. L. Blengsli - Lauvøya Jens Olav Sundland og Erica F. L. Blengsli
2017/18 13.10.2017 Utgående brev Svar på søknad om støtte fra viltfondet - småviltplan for Åfjord statsallmenning - Åfjord Fjellstyre Åfjord Fjellstyre v/Ole Arnstein Strømsli
2017/758 13.10.2017 Utgående brev 1630/43/1 & 2 - Signert og utsendt delingstillatelse ny grunneiendom med påstående kårbolig. Ruth M. Murvold
2017/693 13.10.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning i Skola 'bjfrones@gmail.com' m.fl.
2017/856 13.10.2017 Utgående brev 1630/17/3 - Rune By - Tillatelse til bygging av lunningsplass Rune By
2017/359 13.10.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 37 bnr. 16 Livar Sverre Grøtting
2017/831 13.10.2017 Utgående brev SV: Åsmundvatnet boligområde - 'Berit'
2017/831 13.10.2017 Utgående brev Åsmundvatnet boligområde - 'Berit Moen'
2017/758 13.10.2017 Utgående brev 1630/43/2 - Delingstillatelse og dispensasjon - Ny grunneiendom - Fradeling av kårbolig - Sørdalsveien 1093 - Ruth Marine Murvold Ruth Marine Murvold
2017/860 13.10.2017 Inngående brev Varsel om oppstart for Liankrysset fv. 723 og fv. 32 Multiconsult v/Anders Lund
2017/861 13.10.2017 Inngående brev Varsel om oppstart for Gartnesodden fv. 723 Multiconsult v/Anders Lund
2017/862 13.10.2017 Inngående brev Søknad vedr. røranlegg og avløpsrenseanlegg 37/1- Mælan Einar Haugsnes AS v/Aage Henriksen
2017/359 13.10.2017 Utgående brev 1630/37/1 - Fradeling av tomt med påstående fritidsbolig på Vorpa, Mælan - Livar Grøtting - Godkjenning Livar Sverre Grøtting
2017/259 12.10.2017 Inngående brev 17/27657-20 - Fv. 34 Sossvika i Åfjord kommune - Salg av veggrunn til utbyggingsformål - Retur av fradelingssøknad Myhr Astrid
2017/859 12.10.2017 Inngående brev Søknad om bygging av snuplass for tømmerbil - Dalaveien Jon Ivar Gilde
2017/737 11.10.2017 Utgående brev Uttalelse til flytekai i Paulen - disp fra Pbl § 1-8 og kommuneplanens LNF-område Fylkesmannen I S-Trl (postmottak@fmst.no)
2017/652 11.10.2017 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - Til parter på vedlagte partliste Kvernland Gisle
2015/6499 11.10.2017 Utgående brev Naust i Ratvika 'firmapost-midt@vegvesen.no'
2017/856 11.10.2017 Inngående brev Søknad om bygging av lunningsplass - Rune By Rune By
2017/696 11.10.2017 Utgående brev 1630/59/14 og 60 - Søknad om dispensasjon, fradeling, tomtejustering samt tilleggsareal - Ingrid Johanne Haugsnes - Hubakkveien Ingrid Johanne Haugsnes
2017/693 11.10.2017 Inngående brev Vedr. oppmåling Bjørnar Frønes
2017/834 11.10.2017 Utgående brev 1630/58/188 - Utsendt og signert delingstillatelse to nye grunneiendommer + Godkjent fradelingskart Åfjord kommune
2017/11 11.10.2017 Utgående brev Henvendelse vedrørende utleie av kommunal bolig *****
2017/829 11.10.2017 Utgående brev Tilbygg garasje/carport på Monstadstranda, gnr 59/292, sak 17/829 'pim@afjord-sparebank.no'
2017/841 11.10.2017 Utgående brev Kopi av søknadsskjema og innvilgningsskjema tilskudd til drenering 'FMST Saturn'
2015/6499 11.10.2017 Utgående brev Utstikk naust 'te-toe@online.no'
2017/857 11.10.2017 Inngående brev Til kommunestyret i Åfjord - vedrørende behovet for en traktor på uteseksjonen lyrikaranepaadriftsbygget
2016/6362 11.10.2017 Inngående brev Kommunens kopi - Angående klage og henvendelser til Fylkesmannen - Trollskardet hyttefelt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/6362 11.10.2017 Inngående brev 1630/107/78 - Erklæring om ansvarsrett - Byggmester Sørgaard AS Byggmester Sørgaard AS
2017/831 11.10.2017 Inngående brev Oppstartsvarsel Åsmundvatnet Berit
2016/6362 11.10.2017 Utgående brev 1630/107/78 - Vedtak i Det faste planutvalget opprettholdes - Utleiehytter i Trollskaret - Pål Øystein Sørgård Sørgaard byggservice AS v/Pål Øystein Sørgaard
2016/1977 10.10.2017 Inngående brev Tilskuddsordning for kompensasjon av kommunens utgifter i 2016; forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Gråberg, Anne
2017/851 10.10.2017 Inngående brev Plan for oppføring av hytteutleie i Østervågen Eva Margrethe Skorstad
2017/851 10.10.2017 Inngående brev Flytebrygge - samlet anlegg Petter Alstad
2017/725 10.10.2017 Inngående brev Varsel om oppstart for Gartnesodden fv. 723 - jfr egen sak for reguleringsplan Multiconsult v/Anders Lund
2017/852 10.10.2017 Inngående brev 1630/90/220 - Søknad om bruksendring - Kjersti Hafstad Tveit - Stokkøyveien 241 Kjersti Hafstad Tveit
2017/853 10.10.2017 Inngående brev 1630/60/19 - Søknad om sammenføyning av Selnesveien 306 og 308 - Åse Aud og John Strand Åse Aud og John Strand
2015/3378 10.10.2017 Inngående brev Byggesak Eidem gnr 64 bnr 53 - tilbaketrekking av ansvarsrett Einar Inge Haugsnes
2017/842 10.10.2017 Utgående brev 1630 - Imsen Skogsvei SA - Tillatelse til bygging av landbruksvei - Fjellheimveien Imsen Skogsvei SA
2016/6362 10.10.2017 Utgående brev 1630/107/78 - Oversendelse for vurdering - Utleiehytter Trollskaret - Pål Øystein Sørgård Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/6391 10.10.2017 Inngående brev Avvikslister som må rettes som følge av kommune- og regionreformene Kartverket v/John Thomas Aalstad
2016/6391 10.10.2017 Inngående brev Dokument 16/06599-74 Avvikslister som må rettes som følge av kommune- og regionreformene sendt fra Statens kartverk digitalpost@kartverket.no
2017/834 10.10.2017 Utgående brev 1630/58/188 - Delingstillatelse - To nye grunneiendommer i hht reguleringsplan for Prestegårdshaugen etappe 2 - Åfjord kommune Åfjord kommune
2017/838 10.10.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- restaurering av låvebru på Fjellheim Signhild Valleraunet
2017/841 10.10.2017 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til drenering Nordalen Samdrift DA v/Geir Butli
2017/838 10.10.2017 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknadsskjema- tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 'FMST Saturn'
2017/836 10.10.2017 Inngående brev Saldokort, journalnr. 17/500255 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/836 10.10.2017 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknadsskjema, tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- Rydding og inngjerding av setervoll 'FMST Saturn'
2017/11 10.10.2017 Utgående brev Utleie av kommunal bolig - 2017 *****
2017/11 10.10.2017 Utgående brev Ubetalt depositum *****
2017/831 10.10.2017 Utgående brev Referat oppstartsmøte Åsmundvatnet Berit Moen m.fl.
2016/4547 09.10.2017 Utgående brev 1630/58/310 - Ferdigattest leilighet seksjon 2, Prestgårdslia 13 - Nordbohus Systembygg AS Nordbohus Systembygg AS
2017/703 09.10.2017 Utgående brev Saldokort for utbetaling av smil tilskudd 'FMST Saturn'
2016/4547 09.10.2017 Utgående brev 1630/58/310 - Ferdigattest leilighet seksjon 3, Prestgårdslia 11 - Nordbohus Systembygg AS Nordbohus Systembygg AS
2016/4547 09.10.2017 Utgående brev 1630/58/310 - Ferdigattest leilighet seksjon 4, Prestgårdslia 17 - Nordbohus Systembygg AS Nordbohus Systembygg AS
2016/4547 09.10.2017 Utgående brev 1630/58/310 - Ferdigattest leilighet seksjon 5, Prestgårdslia 19 - Nordbohus Systembygg AS Nordbohus Systembygg AS
2016/4547 09.10.2017 Utgående brev 1630/58/310 - Ferdigattest leilighet seksjon 6, Prestgårdslia 21 - Nordbohus Systembygg AS Nordbohus Systembygg AS
2016/2382 09.10.2017 Utgående brev 1630/57/1 - Bekreftelse - To stk. boligbrakker på Frønes - Fosen Bo og catering AS FOSEN BO OG CATERING AS
2016/4547 09.10.2017 Utgående brev 1630/58/310 - Ferdigattest leilighet seksjon 1, Prestgårdslia 15 - Nordbohus Systembygg AS Nordbohus Systembygg AS
2017/836 09.10.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- Rydding og inngjerding av setervoll Jan Morten Forfot
2017/771 09.10.2017 Utgående brev 1630/58/98 - Byggetillatelse - Redskapsbod - Gisle Kvernland - Nessabrekka 10 Gisle Kvernland
2017/827 09.10.2017 Utgående brev Anmeldelse vedrørende mislighold i regnskap for pasient ved Åfjord sykehjem *****
2017/259 09.10.2017 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning 'Myhr Astrid' m.fl.
2016/7215 09.10.2017 Utgående brev 1630/2/121 - Ferdigattest - Fritidsbolig på Torsneset - Tove Tinnen post@fosen-hytta.no
2013/1206 09.10.2017 Inngående brev Reguleringsplan Løvø Sør-vest pr. 06.10.17 Steinar Uddu
2017/845 09.10.2017 Inngående brev Låneopptak 2017 Scan Åfjord
2017/847 09.10.2017 Inngående brev 1630/19/9 - Signert avtale om leie av jord Nina Førde og Øverdal Fagerdal Samdrift DA
2017/846 09.10.2017 Inngående brev Søknad om støtte til trening i varmt vann Nordfosen Revmatikerforening v/Kåre Gotvassli
2017/268 09.10.2017 Utgående brev Kommunal planstrategi for Åfjord kommune - til uttalelse Åfjord frivilligsentral m.fl.
2017/284 09.10.2017 Inngående brev Vedlegg i sak 2017/284 - 12.10.2017 8VBL
2015/6499 09.10.2017 Inngående brev Ny plassering naust i Ratvika etter befaring 4.10.17 Blomlie Viktor
2017/848 09.10.2017 Inngående brev 1630/58/86 - Søknad om bruksendring / Fasadeendring - Kastra Eiendom AS - Øvre Årnes 2A Kastra Eiendom AS
2017/841 06.10.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering Nordalen Samdrift DA
2017/841 06.10.2017 Inngående brev Plan for drenering Nordalen Samdrift DA
2017/841 06.10.2017 Inngående brev Miljøvurdering av drenering Nordalen Samdrift DA
2017/841 06.10.2017 Inngående brev Kart over tiltak Nordalen Samdrift DA
2016/2418 06.10.2017 Inngående brev Utbetaling av midler til barnehagebasert kompetanseutvikling - Fosen regionen 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/840 06.10.2017 Inngående brev 1630/61/7 - Søknad om tiltak - Ny grunneiendom - Per Kristian Strømsli - Strømslia Per Kristian Strømsli
2017/842 06.10.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegbygging - Fjellheimveien Imsen Skogsvei SA
2017/800 06.10.2017 Inngående brev VS: Søknad om nydyrking på eiendommen Nordtømme, 63/12 i Åfjord kommune - til uttalelse Sør-Trøndelag Fylkeskommune
2017/79 06.10.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stokksund Vassverk V/Åfjord Kommune wilabmail@prebio.no
2017/80 06.10.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Børmark Vannverk V/Åfjord Kommune wilabmail@prebio.no
2017/78 06.10.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stordalen Vassverk V/Åfjord Kommune wilabmail@prebio.no
2017/33 06.10.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk V/Åfjord Komm wilabmail@prebio.no
2017/81 06.10.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Lonin-Butli Vannverk V/Åfjord Kommune wilabmail@prebio.no
2017/359 06.10.2017 Inngående brev Oversendelse av protokoll etter oppmålingsforretning - Til Livar Grøtting Kvernland Gisle
2017/762 06.10.2017 Inngående brev 17/500252 - Saldo/Utbetalingskort - tilgjengelighet/opplevelseskvalitet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/893 06.10.2017 Inngående brev Skatteinngangen 2017 - Periode 9 Kenerkontoret i Fosen
2016/4298 06.10.2017 Inngående brev Signert samarbeidsavtale om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Åfjord kommune
2017/842 06.10.2017 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei Imsen Skogsvei SA
2017/837 05.10.2017 Inngående brev 1630/61/7,18 - Søknad om eierfastsatt skrivemåte Strømslia sendt fra Statens kartverk digitalpost@kartverket.no
2017/755 05.10.2017 Utgående brev Svar på henvendelse ang. Frønesveien Hilde Haugdahl Humstad
2017/838 05.10.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- restaurering av låvebru på Fjellheim Signhild Valleraunet
2017/735 05.10.2017 Inngående brev 17/162907-1 - Tilbakemelding på søknad om oppføring av gapahuk - gnr. 43 bnr. 23 - Sørdalen - Åfjord kommune - [Olav Løvseth] Statens vegvesen
2017/509 05.10.2017 Inngående brev 1630/61/31 - Uttalelse - oppføring av bebyggelse på gnr. 61 bnr. 31 - Dragseid Statens vegvesen
2013/1206 05.10.2017 Inngående brev Regulering Løvø sørvest, pr. 05.10.2017 Steinar Uddu
2013/1206 05.10.2017 Inngående brev Justerte bestemmelser og beskrivelse Sverre Fjellheim
2013/1206 04.10.2017 Inngående brev VS: Behandling av reguleringsplan på Lauvøya Humstad Hilde Haugdahl
2017/614 04.10.2017 Inngående brev Planforslag mottatt 04.07.2017 Sverre Fjellheim
2017/614 04.10.2017 Inngående brev Endringer i plangrense og reviderte pdf-kart, Sandstad Gård Lise Grong
2017/621 04.10.2017 Inngående brev Servicebygg Monstad - Rammesøknad 1 Eggen Arkitekter AS
2017/621 04.10.2017 Inngående brev Servicebygg Monstad - Rammesøknad 2 Eggen Arkitekter AS
2017/468 04.10.2017 Inngående brev Klargjøring av sak -ref brev til Tone Gimse Frank Olsen
2016/2382 04.10.2017 Inngående brev 1630/57/1 - Søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett - Endring av ansvarsrett - IG 3 boligrigger på GBnr 57/1 Malthus Uniteam
2017/781 04.10.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling Reidar Sørdahl
2017/18 04.10.2017 Inngående brev Søknad om støtte fra viltfondet - småviltplan for Åfjord statsallmenning Åfjord Fjellstyre v/Ole Arnstein Strømsli
2017/749 03.10.2017 Utgående brev Referat fra møte 26.09.17 Edgar Frønes m.fl.
2017/703 03.10.2017 Inngående brev Saldokort journalnummer. 17/500250 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/834 03.10.2017 Inngående brev 1630/58/188 - Søknad om tiltak - Oppmålingsforretning - Ny grunneiendom i hht reguleringsplan - Åfjord kommune - Prestgårdshaugen Åfjord kommune
2017/836 03.10.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- Rydding og inngjerding av setervoll Jan Morten Forfot
2017/836 03.10.2017 Inngående brev Kartvedlegg Jan Morten Forfot
2016/6616 03.10.2017 Inngående brev Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018 IMDI
2017/831 03.10.2017 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt referat - oppstartmøte Åsmundvatnet Berit
2016/7199 03.10.2017 Inngående brev Nye kommunenummer for alle kommuner i Trøndelag KS
2016/2367 03.10.2017 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold Trøndelag politidistrikt
2017/781 03.10.2017 Inngående brev Saldokort Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - avd. for landbruk og bygdeutvikling
2017/828 02.10.2017 Inngående brev 1630/106/49 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann - Jeanette Paaske - Linesmarka 167 Jeanette Paaske
2016/7107 02.10.2017 Inngående brev Klagesak - avslag på etablering av lokalitet Simavika Mattilsynet
2017/831 02.10.2017 Inngående brev Referat oppstartmøte 20.09.2017 Sverre Fjellheim
2014/4277 02.10.2017 Inngående brev Fosen Vind DA - Kvenndalsfjellet vindkraftverk - Godkjenning av MTA/detaljplan for et begrenset område ved avkjøring fra FV. 723 NVE
2017/829 02.10.2017 Inngående brev 1630/59/292 - Søknad - Carport m/ ved og sykkelbod - Per Ivar Markanes - Oveveien 1 Per Ivar Markanes
2017/726 02.10.2017 Inngående brev Uenighetsprotokoll - Utdanningsforbundet *****
2017/826 02.10.2017 Inngående brev Gjør dere klar til å ta imot digitale sykmeldinger fra 1. november Altinn / NAV
2014/5062 02.10.2017 Inngående brev Dokument 16/30025-2 Vedrørende ønske om redusert fartsgrense langs fv. 723 Skråfjordsveien i Åfjord kommune sendt fra Statens vegvesen Statens Vegvesen
Versjon:5.1.1