eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1502 19.09.2019 Inngående brev Signert avtale om blodtransfusjon utenfor St. Olavs hospital Laboratoriemedisinsk klinikk St. Olavs hospital AFJORD
2019/869 19.09.2019 Inngående brev Krav om dekking av saksomkostninger. Kent Stormo AFJORD
2019/981 19.09.2019 Inngående brev Ettersending av styresak "20/19 Næringsfondet- prosjektoppfølging" til behandling i styremøte Fosen Regionråd 200919 Fosen - Bakken Torun AFJORD
2019/1498 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Musikklærer i kulturskolen Åfjord kulturskole, Åfjord kommune - st. ref. 4133173712 Julia Luise Seifert AFJORD
2019/1498 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Musikklærer i kulturskolen - st. ref. (4133173712) Julia Luise Seifert AFJORD
2019/1498 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Musikklærer i kulturskolen Åfjord kulturskole, Åfjord kommune - st. ref. 4133173712 Vitaliy Pukish AFJORD
2019/1498 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Musikklærer i kulturskolen - st. ref. (4133173712) Vitaliy Pukish AFJORD
2019/1512 19.09.2019 Inngående brev Oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/1505 19.09.2019 Inngående brev 5018/96/65 - Vedrørende nabovarsel - Påbygg av bolig - Stokkrundveien 1303 Statens vegvesen AFJORD
2019/1470 18.09.2019 Inngående brev 5018/63/39 - Dispensasjonssøknad takvinkel og pbl § 1-8 Eli Raanes AFJORD
2019/1489 18.09.2019 Inngående brev Questback kvittering -> Planer og utfordringer for drikkevannsområdet Questback - QuestBack AFJORD
2019/1486 18.09.2019 Inngående brev 18/5531-68 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 - september Max-Joseph Korman AFJORD
2016/2633 18.09.2019 Inngående brev 5018/107/50 - Søknad ferdigattest for fritidsbolig, Tørrvikveien 70, Linesøya, sak 123/16 Me - Odd Håkon Byberg AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Anette Solli AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Kristian Killi Olsen AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Torbjørn Kilsti Hermstad AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Emma Kristine Tårnes AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Roger Olsen AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Kaja Ramdal AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Are Sundan Trøan AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Siw Jensen AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Tommy Hoås AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Inger Marie Berg AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Kaja Hovde Bye AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Frida Hansson AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Aina Dolmseth Larsen AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Hassam Zameer AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Torbjørg Størkson AFJORD
2019/1104 18.09.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Folkehelsekoordinator Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4100542432 Cathrine Berglund AFJORD
2019/1504 18.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 990443238 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1503 18.09.2019 Inngående brev Ugedal Energi AS - Varsel om innkalling av Ugedal kraftverk i Åfjord kommune til konsesjonsbehandling NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) AFJORD
2019/1390 18.09.2019 Utgående brev Ang. søknad om ledsagerbevis ***** AFJORD
2019/1487 18.09.2019 Inngående brev 5018/67/27 - Lauvøyveien 625 - søknad deling gnr. 67 bnr 27, Åfjord kommune Brauteneiendom - Flutra Demaj AFJORD
2019/1493 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 991032045 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/704 17.09.2019 Inngående brev Lukking av avvik - oppfølging av tilsyn 2019 - Fosen gjenvinning AS - Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/1470 16.09.2019 Inngående brev 5018/63/39 - Leselig utgave av søknadsskjema Afjord Kommune - Aune Erlend AFJORD
2019/1469 16.09.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Åfjord og Roan kommuner Ks - p360_service@ks.no AFJORD
2019/1352 16.09.2019 Inngående brev 5018/67/31 - Sak mottatt - Fradeling av regulert tomt Løvø sørvest - dispensasjon for helårsbolig Postmottak Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/133 16.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1906049 fra Kystlab AS Kystlab AS AFJORD
2019/112 16.09.2019 Inngående brev Forslag til medlem - Råd for funksjonshemmede Nhf - Kristian Lian AFJORD
2019/138 16.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1906054 fra Kystlab AS Kystlab AS AFJORD
2019/139 16.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1906056 fra Kystlab AS Kystlab AS AFJORD
2019/1468 16.09.2019 Inngående brev 5018/33/3 - Det bes om forhåndskonferanse Kystplan - Grethe Rostad AFJORD
2019/139 16.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 13.09.2019 - P1906056 fra Kystlab AS Kystlab AS AFJORD
2019/981 16.09.2019 Inngående brev Innkalling og saksliste til styremøte Fosen Regionråd 20.september 2019 Fosen - Bakken Torun AFJORD
2019/1451 16.09.2019 Inngående brev Lokale lønnsforhandlinger NSF 2019 Hotmail - Siv Hopstad Haugsnes AFJORD
2019/1492 16.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 991032045 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1462 16.09.2019 Inngående brev 5018/5/2 - Rehabilitering av skogsvei i Kverndalen - Henny A. Humstad Henny A. Humstad AFJORD
2019/1474 16.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1451 16.09.2019 Inngående brev Krav fra Creo lønnsoppgjøret høst 2019 Åfjord kommune CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR AFJORD
2019/1470 16.09.2019 Inngående brev 5018/63/39 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Øystein Raanes MESTERSERVICE AS AFJORD
2016/4132 16.09.2019 Utgående brev Fv 723 Ryssdalen-Herfjord: Markup på L-tegninger Rovik Olaf AFJORD
2014/4718 16.09.2019 Inngående brev Dokument til kommunestyre 19. september. Korreksjoner og spesifiseringer på uttale fra Språkrådet. Arne Millian Sydskjør AFJORD
2019/1451 16.09.2019 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte Postmottak Åfjord kommune AFJORD
2019/1451 15.09.2019 Inngående brev Kravskjema lokale forhandlinger Utdanningsforbundet Richard Hanssen AFJORD
2019/1483 13.09.2019 Inngående brev Vedr. 18-113666-33 - Nødvendig flytting av veglinje for fylkesveg 723 ved Gartnesodden» - Orientering Statens vegvesen AFJORD
2019/1473 13.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 37/1 i Åfjord (5018) Landbruksdirektoratet AFJORD
2016/4132 13.09.2019 Inngående brev Vedtak V125-T-2019 - Skiltplan for Ryssdals- og Herfjordtunnelen - fv. 723 Statens vegvesen AFJORD
2019/1472 13.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 17/2 i Åfjord (5018) Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1471 13.09.2019 Inngående brev 5018/18/40 - Søknad om tilskudd - smil, 990443238 Landbruksdirektoratet AFJORD
2017/951 12.09.2019 Inngående brev Hosensand landskapsvernområde - Kopi av brev om sletting av heftelse Fylkesmannen - Andersen, Jan-Erik AFJORD
2019/832 11.09.2019 Inngående brev Signering av avtaler - Kommunesammenslåing postmottak@uninett.no AFJORD
2019/1450 11.09.2019 Inngående brev 5018/66/22 - Rekvisisjon av oppmåling - kart og fullmakt Kurt Arve Selnes AFJORD
2019/21 11.09.2019 Inngående brev 5018/67/12/3 - Konsesjonsforhold - Berit Elise Grindstad og Arild Brovold Matrikkelen AFJORD
2019/1453 11.09.2019 Utgående brev Søknad om driftstilskudd - Bjørge Kleppe - Åfjord kommune fmtldob@fylkesmannen.no AFJORD
2019/1453 11.09.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane o.a. Bjørge Kleppe AFJORD
2019/1452 11.09.2019 Inngående brev Innkalling til Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 07.10.2019 Revisjonmidtnorge - Frid M Welde Evjen AFJORD
2019/1240 10.09.2019 Inngående brev 39-19-0012 Kvennaparten. Stordalsveien 1823 og 1825 VS: Elektronisk forsendelse kopi fra Åfjord Koppanglandbruk - Helle Kiønig AFJORD
2019/1367 10.09.2019 Inngående brev 5018/96/26 - Søknad om dispensasjon Live - Øverdal og Bye Byggservice AS AFJORD
2019/1369 10.09.2019 Inngående brev 5018/60/130 - Dispensasjonssøknad Live - Øverdal og Bye Byggservice AS AFJORD
2019/1449 10.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 920395333 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1103 10.09.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - utvikling/prosjektmedarbeider Kaja Hovde Bye AFJORD
2019/1240 10.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Landbruks- og utmarksnemnda arkivsak 2019/1240 Bjørge Kleppe AFJORD
2016/7214 09.09.2019 Inngående brev 5018/104/7 - Melding til matrikkelfører om avtale/vedtak om tiltredelse/erverv av grunn til offentlig veg i Åfjord kommune Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no AFJORD
2019/1433 09.09.2019 Inngående brev Kontrakt KF - Delegeringsreglement nye Åfjord kommune Kommuneforlaget AS AFJORD
2019/1293 09.09.2019 Inngående brev Fylkesvei 6318 - kommunens kopi av brev til Statens vegvesen Roy Harbak AFJORD
2019/1430 09.09.2019 Inngående brev 5018/28/3 m.fl. - Melding til matrikkelfører om avtale/vedtak om tiltredelse/erverv av grunn til offentlig veg i Åfjord kommune Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no AFJORD
2015/2939 09.09.2019 Inngående brev XK24687 - , 588628 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2015/2939 09.09.2019 Inngående brev XK24862 - , 588628 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2015/2939 09.09.2019 Inngående brev XK24861 - , 588628 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2015/2939 09.09.2019 Inngående brev XK24684 - 588628 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2015/2939 09.09.2019 Inngående brev XK24685 - , 588628 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2015/2939 09.09.2019 Inngående brev XK24683 - 588628 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/21 09.09.2019 Inngående brev 5018/63/5 - Konsesjonsforhold - Roar Hauge Matrikkelen AFJORD
2019/1427 09.09.2019 Inngående brev 5018/64/79 - Søknad grunnarbeid Flatlia. Christian Sæther By AFJORD
2019/1425 09.09.2019 Inngående brev 5018/64/80 - Søknad grunnarbeid Flatlia. Christian Sæther By AFJORD
2015/2939 06.09.2019 Inngående brev XK24686 - 588628 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2015/2939 06.09.2019 Inngående brev EL70035 - 588628 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/1227 06.09.2019 Inngående brev Saks nr 2019/1227 - Etterspør nabovarsel - dispensasjon fra pbl og kommuneplanens arealdel Barøya 150 Hotmail - Morten Rotnes AFJORD
2014/4718 06.09.2019 Inngående brev Korrigert Vedtak i navnesak 2019_209 – navn med førsteledd Stokk- i Åfjord kommune -korrigert sendt fra STATENS KARTVERK Kartverket - digitalpost@kartverket.no AFJORD
2014/4718 06.09.2019 Inngående brev Vedtak i navnesak 2019/209 – navn med førsteledd Stokk- i Åfjord kommune Kartverket - digitalpost@kartverket.no AFJORD
2019/514 06.09.2019 Inngående brev 5018/88/66 - Søknad om igangsettingstillatelse hytte Stokkøya. Saksnr 2019/514. Bkark - Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS AFJORD
2019/1239 06.09.2019 Inngående brev Forespørsel om samarbeid ang fornyelse av nettstasjon med tilhørende kabler - Langstranda Stokkøya Tronderenergi - Jan Petter Moan AFJORD
2019/1408 06.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra LNFR-formål i kommuneplanens arealdel og byggeforbud i 100-metersbeltet for bygging av nødvendig omkjøringsveg for fv. 723 ved Gartnesklumpen i Åfjord kommune Vegvesen - Hammer Tone AFJORD
2019/835 06.09.2019 Inngående brev 5018/90/36 - Nabovarsel og situasjonskart- byggesak stokknesveien 25 Hosen - Odd Petter Hosen AFJORD
2019/1278 06.09.2019 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om skadefelling av kongeørn på Fosen post@miljodir.no AFJORD
2014/4718 06.09.2019 Inngående brev 19/357-3 Åfjord kommune – navnesak 2019/209 – Stokksund mfl. – tilråding Sprakradet - Line Lysaker Heinesen AFJORD
2019/835 06.09.2019 Inngående brev 5018/25/90 - Ny søknad pga forfatning på eksisterende bygg - Stokknesveien 25 Hosen - Odd Petter Hosen AFJORD
2016/1987 06.09.2019 Inngående brev Revidert plankart og sosifil samt planbestemmelser med datoer Allskog - Ellen Kristin Moe AFJORD
2019/1431 06.09.2019 Inngående brev Utsending av «BALANSEKUNST- Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022» - Vedtatt versjon Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/207 06.09.2019 Inngående brev Åfjord gangbru, tilbud videreføring av mulighetsstudie/byggeplan - generelle oppdragsvilkår Plan - Yngve Aartun AFJORD
2019/207 06.09.2019 Inngående brev Åfjord gangbru, tilbud videreføring av mulighetsstudie/byggeplan Plan - Yngve Aartun AFJORD
2019/835 06.09.2019 Utgående brev 5018/90/36 - Tilsvar til ny søknad - byggesak stokknesveien 25 Odd Petter Hosen AFJORD
2019/1417 04.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 983446906 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1046 04.09.2019 Inngående brev Tillatelse - omlasting av avfall - Årbogen Transport AS - Ragn Sells AS - Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/1416 04.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 876815702 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/21 04.09.2019 Inngående brev 5018/45/33 - Konsesjonsforhold - Statnett SF Matrikkelen AFJORD
2018/1454 04.09.2019 Inngående brev Omgjøringsbegjæring - feil faktaopplysning - gnr 90/193 Åfjord FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/1295 03.09.2019 Inngående brev Godtgjøring av interkommunalt skadefellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk på jerv på Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2018/999 02.09.2019 Inngående brev Ber om ytterligere informasjon - tegninger og tilleggsdokumentasjon post@husbanken.no AFJORD
2019/1134 01.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering LIS 1 / Turnuslege Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4102043741 Maria Mleczko AFJORD
2019/1134 01.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering LIS 1 / Turnuslege Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4102043741 Daniel Timar AFJORD
2019/1134 01.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering LIS 1 / Turnuslege Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4102043741 Marita Nistad Hansen AFJORD
2019/1134 01.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering LIS 1 / Turnuslege Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4102043741 Vladica Andelkovic AFJORD
2019/1134 01.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering LIS 1 / Turnuslege Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4102043741 Natasa Rokvic AFJORD
2019/1103 01.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. 4100530824 Kjell Øivind Arntzen AFJORD
2019/1103 01.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. 4100530824 Heidi Rømma Haagenstad AFJORD
2019/1131 30.08.2019 Inngående brev 5018/65/1 - Rivesøknad våningshus - Etterlyste vedlegg - kml § 25 - fylkeskommunens uttalelse Trondelagfylke - noreply@trondelagfylke.no AFJORD
2019/1366 30.08.2019 Inngående brev 5018/67/27 - Søknad om igangsettingstillatelse nr.1 for oppføring av ny hytte i Lauvøyveien 625, tomt nr. 5 og 6, gnr/bnr 62/27 Afconsult - Gulbrandsen Monica AFJORD
2016/6362 30.08.2019 Inngående brev Anmodning om ulovlighetsoppfølging på gnr. 107, bnr. 78 og 97 i Åfjord kommune Riisa - Ingrid Marie Garmo Köllensperger AFJORD
2019/134 30.08.2019 Inngående brev P1906021 - prøvingsrapport 27.08.19 fra Kystlab AS Kystlab AS AFJORD
2019/137 30.08.2019 Inngående brev P1906045 - prøvingsrapport 27.08.19 - Kystlab AS AFJORD
2019/133 30.08.2019 Inngående brev P1906049 prøvingsrapport 27.08.19 Kystlab AS AFJORD
2019/138 30.08.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 27.08.19 - Lonin-Butli Vannverk Kystlab AS AFJORD
2019/139 30.08.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 27.08.19 - Børmark vannverk Kystlab AS AFJORD
2019/1384 30.08.2019 Inngående brev Søknad om graving/kryssing av vei No Relacom - Jon Terje Fremstad AFJORD
2019/1386 30.08.2019 Utgående brev Ang. søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** AFJORD
2019/1133 30.08.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Siw Jensen AFJORD
2019/1387 30.08.2019 Utgående brev Ang. søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** AFJORD
2019/1393 30.08.2019 Inngående brev Søknad om TT-kort ***** AFJORD
2019/1386 30.08.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** AFJORD
2019/1390 30.08.2019 Inngående brev Søknad om ledagerbevis ***** AFJORD
2019/1384 30.08.2019 Utgående brev Søknad om graving/kryssing av vei No Relacom - Jon Terje Fremstad m.fl. AFJORD
2019/1203 30.08.2019 Utgående brev 5018/60/1 - Utbygging av boligfelt Strand - Utslippstillatelse og anleggstillatelse Ivar Strand AFJORD
2019/751 30.08.2019 Utgående brev Søknad om støtte til opparbeiding av tursti fra Momyrseteren til Krokvatnet KROKVATNET HYTTEFORENING AFJORD
2019/1223 30.08.2019 Utgående brev 5018/67/70 - Tilbakemelding på byggesøknad Ola Storleer AFJORD
2019/1203 30.08.2019 Utgående brev 5018/60/1 - Boligfelt Strand - Vann- og avløpsplan - godkjenning Ivar Strand AFJORD
2019/1279 30.08.2019 Utgående brev 5018/29/2 - Byggetillatelse -Tilbygg landbruksgarasje - Hårstadlivegen - Ole Petter Moan Ole Petter Moan AFJORD
2018/892 30.08.2019 Utgående brev 5018/59/305 - Forlenget midlertidig brukstillatelse - Ny enebolig - Nedre Joenget - Toril og Per Ola By SYSTEMBYGG AS AFJORD
2018/1736 30.08.2019 Utgående brev 5018/30/9 - Ferdigattest - VA-anlegg - Nedre BY - Egil A. Stjern RØRLEGGER FRITS RIKARDSEN AS AFJORD
2019/1103 30.08.2019 Utgående brev ARBEIDSAVTALE ***** AFJORD
2019/1259 30.08.2019 Utgående brev 5018/27/5 - Byggetillatelse - Flislager - Rømmesveien 258 - Robert Rømma Robert Rømma AFJORD
2019/1133 30.08.2019 Utgående brev ARBEIDSAVTALE ***** AFJORD
2019/1133 30.08.2019 Utgående brev Saksframlegg - tilsetting av fysioterapeut Sektorsjef Laila D. Refsnes AFJORD
2019/510 30.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Trafikksikkerhetsutvalget 03.09.2019 Medlemmene, NLF v/ Gunni K. Amundal, Lars Helge Kolmannskog, Reidun Momyr AFJORD
2017/951 30.08.2019 Utgående brev Bekreftelse i forbindelse med sletting av heftelser på eiendommer Paul Martin Hosen AFJORD
2019/1161 30.08.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE ***** AFJORD
2015/1445 29.08.2019 Inngående brev Even Maria plassen Afjord Kommune - Kolmannskog Lars Helge AFJORD
2018/842 29.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Kvenndalsfjellet servicebygg Syltern - Svein Ole Daltveit AFJORD
2018/1617 29.08.2019 Inngående brev Melding om endring i ansvarsrett betongarbeider Fosen-Hytta - geir@fosen-hytta.no AFJORD
2019/1381 29.08.2019 Inngående brev XK24689 - 588628 Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/1381 29.08.2019 Inngående brev NYREG492667 - 588628 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/1381 29.08.2019 Inngående brev XA19826 - 588628 Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/1381 29.08.2019 Inngående brev XA19838 - 588628 Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/1381 29.08.2019 Inngående brev XA19839 - 588628 Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/1381 29.08.2019 Inngående brev XA19840 - 588628 Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/1381 29.08.2019 Inngående brev XA19844 - 588628 Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/1381 29.08.2019 Inngående brev XA19845 - 588628 Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/1381 29.08.2019 Inngående brev XA19846 - 588628 Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/1381 29.08.2019 Inngående brev XA19847 - 588628 Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/1381 29.08.2019 Inngående brev XA19848 - 588628 Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/1381 29.08.2019 Inngående brev XA19827 - 588628 Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no AFJORD
2019/1053 28.08.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt dreneringtilskudd Ole Håvar Aune AFJORD
2018/892 28.08.2019 Inngående brev 5018/59/407 - Søknad om forlenget midlertidig brukstillatelse i sak nr. 122/18 Nordbohus - Jim Sletten AFJORD
2019/1053 28.08.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt dreneringstilskudd Odd Arne Sørdahl AFJORD
2019/165 28.08.2019 Inngående brev vedtak for lokalitet Krabbholmen Trondelagfylke - Albertine Vian Rekdal AFJORD
2019/165 28.08.2019 Inngående brev Tillatelse til arealutvidelse på lokalitet 30297 Krabbholmen Trondelagfylke - Albertine Vian Rekdal AFJORD
2019/1371 28.08.2019 Inngående brev Åfjord kommune – målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen SPRÅKRÅDET AFJORD
2019/1360 28.08.2019 Inngående brev 5018/64/1 - Søknad om dispensasjon Tore Tårnesvik AFJORD
2019/1382 28.08.2019 Inngående brev 5018/41/1 - Søknad om tilskudd - smil, 993076880 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1376 28.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 993076880 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1375 28.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 869178322 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/517 28.08.2019 Inngående brev Leasingavtale - Leasingbiler Åfjord kommune 2019 Afjord Kommune - Refsnes Laila Dolmseth AFJORD
2014/4277 28.08.2019 Inngående brev Kvenndalsfjellet vindkraftverk - Varsel om avvik - tilbakemelding fra NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) AFJORD
2019/1374 28.08.2019 Inngående brev Tilskudd for inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2015/2128 28.08.2019 Inngående brev Storheia vindkraftverk - Godkjenning av plassering av grusdeponi innenfor massetak B02 og A04 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) AFJORD
2019/1357 28.08.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 970565035 Landbruksdirektoratet AFJORD
2017/714 27.08.2019 Inngående brev Dokument 19/01150-3 Tilsagn om OU-midler - Åfjord kommune Helse og omsorg Ks - p360_service@ks.no AFJORD
2016/4132 27.08.2019 Inngående brev Ny fylkesvei 723 - Avklaring Eimskip - Dag Håkon Sundet - DHS AFJORD
2019/1369 27.08.2019 Inngående brev 5018/60/130 - Søknad om oppføring av bolig - Selnesveien - Siv H. Haugsnes og Lars Andre Stjern ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS AFJORD
2019/1367 27.08.2019 Inngående brev 5018/96/26 - Rammesøknad - Oppføring av næringsbygg - Refsnes - Refsnes Laks AS Live - Øverdal og Bye Byggservice AS AFJORD
2019/1372 27.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 882110982 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1366 27.08.2019 Inngående brev 5018/67/27 - Rammesøknad oppføring av ny hytte i Lauvøyveien 625, tomt nr. 5 og 6, Afconsult - Gulbrandsen Monica AFJORD
2016/4132 27.08.2019 Inngående brev Vedr. 19-232166-1 - Omklassifisering - fv. 723 - Ryssdalen Herfjord - Åfjord kommune Statens vegvesen AFJORD
2019/147 27.08.2019 Utgående brev 5018/30/9 - Ferdigattest - Ombygging av våtrom i verksted - Nedre By - Egil Stjern RØRLEGGER FRITS RIKARDSEN AS m.fl. AFJORD
2017/813 27.08.2019 Utgående brev 1630/67/77 - Ferdigattest - Fritidsbolig på Lauvøya - Naustveien 18 - Helge Jenssen Odd-Petter Hosen AS AFJORD
2018/741 27.08.2019 Utgående brev 5018/107/103 - Ferdigattest - Ny fritidsbolig - Linesmarka 37 - Anders Sanne AMLA ARKITEKTER AS AFJORD
2019/1256 27.08.2019 Utgående brev 5018/103/1 - Midlertidig svarbrev - Oppføring av naust - Asvika - Jan Øystein Moen Jan Øystein Moen AFJORD
2019/240 27.08.2019 Utgående brev Tillatelse til oppkjøring av skiløype på strekningen Børmarka - Nittahalsen med skuter og sporlegger Tommy Børmark AFJORD
2019/1263 27.08.2019 Utgående brev 5018/18/10 - Delingstillatelse - Fradeling av fritidseiendom ihht reguleringsplan for Bakkalia- Tormod By Tormod By AFJORD
2019/834 27.08.2019 Utgående brev 5018/37/4 - Byggetillatelse VA-anlegg og utslippstillatelse minirenseanlegg - Øyknesveien 15 og 17 - Tore Nesheim EINAR HAUGSNES AS AFJORD
2019/1213 26.08.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling Anny og Jon Husdal AFJORD
2019/951 26.08.2019 Inngående brev 5018/19/8 - Høringsuttalelse fra Fovsen Njaarke sijte - Dispensasjonssøknad for reguleringsendring av reguleringsplan "Rørskogen" SNÅSA KOMMUNE AFJORD
2019/864 26.08.2019 Utgående brev Innkalling til utlevering av materiell og opplæring ifbm elektronisk manntall Leder og nestleder i stemmestyrene AFJORD
2019/1213 26.08.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 869178322 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/21 26.08.2019 Inngående brev 5018/61/31 - Konsesjonsforhold - Roar Øverdal Matrikkelen AFJORD
2019/1344 26.08.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 970568263 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1364 26.08.2019 Inngående brev 5018/64/45 - Ett-trinns søknadsbehandling - Tilbygg på fritidsbolig - Utekjøkken og hundegård - Hesthagan 28 Børge Hansen AFJORD
2019/745 26.08.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Petter Alfred Forfot AFJORD
2019/240 26.08.2019 Inngående brev Avtale brøyting av parkeringsplass i forbindelse med kjøring av skiløype - Børmarka-Nittalihalsen Tormod By AFJORD
Versjon:5.1.1