eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/622 15.11.2018 Utgående brev 5018/105/1,2,3 Fradeling av to boligtomter på Grøttingen - Asle Hegvik m fl - tillatelse Asle Hegvik
2017/876 15.11.2018 Inngående brev 201840751-9 - Norgeskjell AS - Dyrking av blåskjell. Tillatelse til etablering av ny lokalitet Lauvøya i Åfjord kommune. Omgjøring av vedtak. Trøndelag fylkeskommune v/Ellen Hoel
2017/677 15.11.2018 Inngående brev Ferdigattest uthus Selnesveien 698 Terje Buseth
2018/1624 15.11.2018 Inngående brev Innvendig VVS-tegning Fosen VVS AS
2016/6362 15.11.2018 Utgående brev 1630/107/78 - Klagebehandling - Igangsettingstillatelse og dispensasjon - 3 stk Utleiehytter Trollskaret FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1624 15.11.2018 Utgående brev 5018/22/1/46 - Midlertidlig svarbrev/etterlysning - innlegging av vann i hytte i Skansen Fosen VVS
2018/207 15.11.2018 Inngående brev Referat fra møte i Kontrollutvalget Åfjord kommune - 12. november 2018 Lund Arvid
2018/1573 15.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsinspektør - Ungdomstrinn Åset skole - st. ref. 3969746636 ***** ***** *****
2018/1573 15.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsinspektør - Ungdomstrinn - st. ref. (3969746636) - ***** ***** *****
2018/1635 15.11.2018 Utgående brev Varsel om ny taksering JOHS J SYLTERN AS
2018/1635 15.11.2018 Utgående brev Varsel om ny taksering Vassneset Eiendom AS
2018/1387 15.11.2018 Inngående brev Påminnelse om fremleggelse av revidert plan for MS Osfjord Kystverket
2018/1634 15.11.2018 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Åfjord Teaterlag Rånes, Elin Janne
2018/1617 15.11.2018 Utgående brev 5018/63/59&66 - Midlertidig svarbrev/etterlysning - Oppføring av garasje og gapahuk - Tor Aas Fosen Hytta AS
2018/1172 15.11.2018 Inngående brev VS: Bruksendring fra bolig til fritidseiendom, 5018/92/3 Storvik Jensen, Kamilla UTC CCS
2018/1634 14.11.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Åfjord Teaterlag Rånes, Elin Janne
2018/1627 14.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier Pleie og omsorg - st. ref. 3977131065 ***** ***** *****
2018/1627 14.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier - st. ref. (3977131065) - ***** ***** *****
2017/849 14.11.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av detaljreguleringsplan - Skaset småbåthavn - Åfjord kommune Samediggi/Sametinget
2018/1631 14.11.2018 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til innkjøp av beitepusser til Hutjønna skistadion Åfjord il v/skigruppa Jan Kjetil Kosberg
2018/1625 14.11.2018 Utgående brev 5018/84/2 Oversendelse for uttalelse - Ny enebolig i Skjøraveien FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1632 14.11.2018 Inngående brev Fradeling av eiendom på Lauvøya Otelie Larsen
2018/910 14.11.2018 Inngående brev Matrikkelbrev gnr. 95 bnr. 22 Gisle Kvernland
2018/910 14.11.2018 Inngående brev Måledokumentasjon Gisle Kvernland
2018/622 14.11.2018 Inngående brev Kartvedlegg tillatelsen Fjellheim Sverre
2018/910 14.11.2018 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Fosen Gjenvinning m.fl.
2018/1626 14.11.2018 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av skogfond 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/957 13.11.2018 Inngående brev Melding fra Fylkesmannen - Gartnesodden - endring av vilkår Fylkesmannen i Trøndelag v/Kari Hatlen
2018/1246 13.11.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Jan Erling Haugsand m.fl.
2018/1500 13.11.2018 Inngående brev Søknad mottatt avlingssvikt - Johan A Solem Landbruksdirektoratet
2018/1500 13.11.2018 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt 2018 - grovfôr - Iverøra samdrift DA v / Marius Bårdli Forfot - Åfjord 30/54 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1500 13.11.2018 Inngående brev Innvilget søknad om erstatning for avlingssvikt 2018 - grovfôr - Johan Andre Solem - Åfjord 2/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1500 13.11.2018 Inngående brev Søknad mottatt avlingssvikt, grovfor Per Georg Skansen - Skansen gård Landbruksdirektoratet
2018/1500 13.11.2018 Inngående brev Innvilget søknad om erstatning for avlingssvikt 2018 - grovfôr - Per Georg Skansen - Åfjord 22/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2016/7187 13.11.2018 Utgående brev 1630/104/2 - Ferdigattest - Bolig med garasje - Jan Kristian Løvvik - Herfjorden Odd-Petter Hosen AS
2017/849 13.11.2018 Inngående brev Uttalelse - Detaljregulering for Skaset småbåthavn i Åfjord kommune sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2018/1470 13.11.2018 Inngående brev Fosen brann- og redningstjeneste IKS - driftstilskudd for 2019 Fosen brann- og redningstjeneste IKS
2017/849 13.11.2018 Inngående brev Oversendelse av arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. § 5-2 Brit Ingunn Wennberg
2017/849 13.11.2018 Utgående brev Oversendelse av arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. § 5-2 Kartverket
2018/1544 13.11.2018 Utgående brev 5018/22/1/16 - Ferdigattest - Rehabilitering av skorstein på fritidsbolig i Skansen - Turid Berg Mandal TRØNDELAG PIPESENTER AS
2018/1544 12.11.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Nils J. Værnes Trøndelag pipesenter AS
2018/1614 12.11.2018 Utgående brev 5018/105/1 Rivetillatelse av bolig Grøttingsveien 284 - Asle Hegvik Asle Hegvik
2018/1561 12.11.2018 Utgående brev 5018/36/1 - Byggetillatelse og dispensasjon- ny garasje i Stordalsveien 226 - Bjørg Nerdal BY RUNE
2017/849 12.11.2018 Inngående brev 201708165-4 - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Skaset småbåthavn, del av GBnr 8/3, plan-ID 201705 - Åfjord kommune NVE Herje Finn
2018/910 12.11.2018 Inngående brev 18/239201-1 - Varsel om oppmålingsforretning - 13.11.2018 kl. 1000 – Gnr. 95 bnr. 1 - Øvre Årnes 7 - Åfjord kommune Statens vegvesen v/Stigen Lars Johan
2018/1406 12.11.2018 Utgående brev 5018 - Utbetaling av depositum - ***** ***** ***** *****
2018/1625 12.11.2018 Inngående brev Ny enebolig i Skjøraveien Odd Petter Hosen
2018/1624 12.11.2018 Inngående brev Søknad om ombygging/innvendig sanitæranlegg Holger Hovd
2018/1067 12.11.2018 Inngående brev Ekstra dokumentasjon for søknad om fradeling. Maria Salmer
2018/1108 12.11.2018 Inngående brev Klage på kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplanen - LNF-formålet og 100-metersbeltet langs sjø - fradeling av festetomt Grønnvollan Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1622 12.11.2018 Inngående brev Signert bistandsavtale PROFIL, nye Åfjord Visma Unique AS
2018/1513 11.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder/daglig leder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag - st. ref. (3960971624) - ***** ***** ***** *****
2018/1513 11.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder/daglig leder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag Åfjord kommune - st. ref. 3960971624 ***** ***** ***** *****
2018/1513 11.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder/daglig leder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag Åfjord kommune - st. ref. 3960971624 ***** ***** ***** *****
2018/1513 11.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder/daglig leder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag - st. ref. (3960971624) - ***** ***** ***** *****
2018/1573 10.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsinspektør - Ungdomstrinn Åset skole - st. ref. 3969746636 ***** ***** *****
2018/1573 10.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsinspektør - Ungdomstrinn - st. ref. (3969746636) - ***** ***** *****
2014/4277 09.11.2018 Inngående brev Fosen Vind DA - presisering av MTA-vedtak for Kvenndalsfjellet vindkraftverk NVE
2018/1210 09.11.2018 Utgående brev 5018/57/40,41 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av rekkehus og separate boliger - Frøneshaugen ÅBYGG AS
2016/7187 09.11.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest for enebolig i Herfjordfeltet Odd Petter Hosen AS
2018/1619 09.11.2018 Inngående brev Leiekontrakt *****
2018/1267 09.11.2018 Utgående brev 5018/106/11 - Oversendelse av matrikkelbrev for 6 matrikkelenheter fradelt Bjørn Roald Sørgård m.fl.
2017/849 09.11.2018 Inngående brev Korrektur: 2018-11-13 - 52130900 - 32B - ÅFJORD KOMMUNE - TPordre 49378 (randi) Annonsesenter Produksjon
2017/849 09.11.2018 Utgående brev Kunngjøring av reguleringsplaner Trøndelagspakken
2018/1544 09.11.2018 Utgående brev 5018/22/1 Tillatelse til rehabilitering av skorstein på fritidsbolig i Skansen - Turid Berg Mandal TRØNDELAG PIPESENTER AS
2018/1614 08.11.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til riving av bolig Asle Hegvik
2018/1617 08.11.2018 Inngående brev Søknad garasje og gapahuk Fosen-Hytta AS v/Geir Sørgård
2017/849 08.11.2018 Utgående brev Detaljregulering for Skaset småbåthavn - høring Adresseliste
2017/415 08.11.2018 Utgående brev Detaljregulering for Skaset II - informasjon om vedtatt plan Adresseliste
2017/849 08.11.2018 Inngående brev Kunngjøring av reguleringsplaner Trøndelagspakken
2018/1615 08.11.2018 Inngående brev Protokoll for arbeidstidsavtale inspektør Åfjord kommune Sektorsjef oppvekst
2018/1032 08.11.2018 Inngående brev 10207542-RIG-NOT-001 Kontrollnotat og kontrollerklæring for Flerbrukshall Åset, Åfjord Multiconsult
2018/1616 08.11.2018 Inngående brev 5018/94/40 - Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett - Gårdenbakken 9 - Vibeke Hansen Vibeke Hansen
2017/621 08.11.2018 Inngående brev Servicebygg Monstad, søknad midlertidig brukstillatelse. Erna Gullhav Wanvik
2017/517 08.11.2018 Inngående brev Situasjonsbeskrivelse ang ferdigattest fritidsbolig Vennavikveien 47 Lars Chr Engen
2018/1210 08.11.2018 Inngående brev 5018/57/40&41 - Godkjent tilkobling kommunalt vann- og avløpsnett inkl. utv VA-plan Driftsavdelingen
2016/6362 08.11.2018 Inngående brev VS: Tilleggsinformasjon - riktig informasjon Irene S. Brekke
2018/1612 08.11.2018 Inngående brev Søknad om drifts- og prosjektstøtte til Åfjord næringsforening Åfjord næringsforening v/Ingrid G Hårstad
2018/3 08.11.2018 Inngående brev Arbeidsavtale signert ***** ***** *****
2018/410 08.11.2018 Inngående brev Bekreftelse arbeidsavtale til 31.07.19 *****
2018/410 08.11.2018 Inngående brev Bekreftelse av vikariat ved Åset skole *****
2018/412 08.11.2018 Inngående brev Bekreftelse av vikariat ved Åset skole *****
2018/411 08.11.2018 Inngående brev Bekreftelse fast stilling *****
2018/1573 08.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsinspektør - Ungdomstrinn - st. ref. (3969746636) - ***** ***** ***** *****
2018/1573 08.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsinspektør - Ungdomstrinn Åset skole - st. ref. 3969746636 ***** ***** ***** *****
2018/1513 08.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder/daglig leder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag Åfjord kommune - st. ref. 3960971624 ***** ***** ***** *****
2018/1513 08.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder/daglig leder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag - st. ref. (3960971624) - ***** ***** ***** *****
2015/6176 08.11.2018 Utgående brev Møteprotokoll komite for livsløp 31.10.2018 Komite for livsløp
2018/1607 07.11.2018 Inngående brev Endringer i takster for helsestasjon og jordmor gjeldende fra 1. oktober 2018 CompuGroup Medical Norway AS
2018/1454 07.11.2018 Inngående brev Stokkøy Matstudio - søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon fra PBL Ørjan Nyheim
2018/1437 07.11.2018 Utgående brev 5018/22/1/10 - Frittstående anneks for overnatting - Fjellveien 2212 - Bergljot Frønes - dispensasjon og tillatelse Bergljot Frønes
2018/1252 07.11.2018 Utgående brev 5018/30/38 - Fradeling tilleggsarealer - Tonnomhaugen byggefelt - delingstillatelse ÅFJORD KOMMUNE
2018/882 07.11.2018 Inngående brev Avgjørelse av klager på vedtak om skadefelling og avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Trøndelag 2018 Miljødirektoratet
2018/1578 07.11.2018 Inngående brev 5018/22/1/25 - UTV-VA-plan Oksvold
2018/1282 07.11.2018 Utgående brev 5018/2/59 - Byggetillatelse og dispensasjon - Tiltak uten ansvarsrett - Anneks til fritidsbolig Frode Andersen
2018/1559 07.11.2018 Inngående brev Gnr 90 Bnr 249 - søknad om tiltak fritidsbolig - ansvarsrett Eiken hytter AS v/Morten Nordli
2018/1608 07.11.2018 Inngående brev 5018/107/6 - Søknad om tiltak; Oppdeling av matrikkelenhet - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - "Trappen" Fagervikaveien 11 - Børre Sørgård Børre Kristoffer Sørgård
2018/1441 07.11.2018 Utgående brev 5018/43/18 - Tildeling av adresse fr loft - Bruksendring garasjeloft - Sørdalsveien 1080 - Edmund Hårstad Edmund Hårstad
2017/517 07.11.2018 Inngående brev Godkjent (signert) tilkobling kommunalt vann inkl godkjent VA-kart Driftsavdelingen
2017/517 07.11.2018 Inngående brev Signerte tillatelser (byggetillatelse, anboring kommunal vannledning og tildeling adresse) Plan- og byggesaksavdelingen
2018/1267 07.11.2018 Utgående brev 5018/106/11 - Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Bjørn Roald Sørgård m.fl.
2017/804 07.11.2018 Inngående brev SV: Revidert SOSI-fil - reguleringsplan for Strand Allskog SA
2017/804 07.11.2018 Inngående brev SV: Revidert SOSI-fil - reguleringsplan for Strand Allskog SA
2017/849 07.11.2018 Utgående brev Kunngjøring av reguleringsplaner Trøndelagspakken
2017/904 07.11.2018 Utgående brev Heggli Barnehage - avregning tilskudd 2018 NLM-Barnehagene AS
2017/904 07.11.2018 Utgående brev Heggli Barnehage - tilskudd til pedagogisk personale 2018 Nlm-Barnehagene AS Heggli Barnehage
2017/415 07.11.2018 Utgående brev SV: Skaset II Allskog SA
2017/849 07.11.2018 Inngående brev Revidert sosi Skaset Allskog SA
2017/849 07.11.2018 Utgående brev Revidert sosi Skaset Allskog SA
2017/804 07.11.2018 Utgående brev SV: Revidert SOSI-fil - reguleringsplan for Strand Allskog SA
2017/804 07.11.2018 Inngående brev SV: Revidert SOSI-fil - reguleringsplan for Strand Allskog SA
2017/804 07.11.2018 Inngående brev SV: Revidert SOSI-fil - reguleringsplan for Strand Allskog SA
2017/849 07.11.2018 Inngående brev revidert sosi Skaset Allskog SA
2017/849 07.11.2018 Utgående brev Revidert detaljjplan Skaset småbåtanlegg Allskog SA
2018/1529 07.11.2018 Utgående brev 5018/59/305 - Delingstillatelse - fradeling av boligtomt - Nedre Joenget SYSTEMBYGG AS
2018/190 07.11.2018 Utgående brev 5018/59/298 Bruksendring av 2. etasje i garage - Joenghaugen 5 - Ivar Berntzen Ivar Berntzen
2018/1070 07.11.2018 Utgående brev 5018/18/23 - Byggetillatelse og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel pbl 19-1 LNF-område - Astrid Jørgensen Astrid Kristine Jørgensen
2018/1441 07.11.2018 Utgående brev 5018/43/18 - Bruksendring garasjeloft - Sørdalsveien 1078 - Edmund Hårstad Edmund Hårstad
2018/1578 06.11.2018 Utgående brev 5018/22/1 - Innlegging av vann og avløp i fritidsbolig Oddbjørn Oksvold
2018/1602 06.11.2018 Inngående brev Søknad om bruksendring for kjellerstue og to soverom Nils-Asbjørn Myran
2018/1470 06.11.2018 Inngående brev Budsjett 2019 for Fosen Brann og Redningstjeneste IKS Ørland kommune
2016/505 06.11.2018 Inngående brev Utbetaling av lån - startlån Husbanken
2018/704 06.11.2018 Inngående brev Skatteinngang 2018 - Periode 10 Kemnerkontoret for Fosen
2018/1601 06.11.2018 Inngående brev Underskrevet databehandleravtale for Veilederen Visma Smartskill AS
2018/1599 06.11.2018 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig *****
2018/151 06.11.2018 Utgående brev Tildeling av viltfondsmidler - Åfjord kommune - elgrapport 2017 Åfjord kommune
2018/151 06.11.2018 Utgående brev Tildeling av viltfondsmidler - Åfjord kommune - Naturdatas viltkonferanse 2018 Åfjord kommune
2018/151 06.11.2018 Inngående brev Faktura Naturdatas viltkonferanse 2018 - Åfjord kommune Åfjord kommune
2018/1567 06.11.2018 Utgående brev Oppnevning av ny dyrevernnemd Mattilsynet avd Innherred og Fosen, kandidater Mattilsynet v/Irene Skei Mjømen
2018/1484 05.11.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort 18/500260 Investeringstilskudd hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Trøndelag
2018/189 05.11.2018 Inngående brev Bekreftelse tilsetting som almenlege Åfjord og Roan legetjeneste *****
2018/1436 05.11.2018 Inngående brev Bekreftelse vikariat i servicetorget *****
2018/21 05.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk V/Åfjord Kommune Kystlab AS
2017/674 05.11.2018 Inngående brev Kjørebok for snøskuter Egil og Bente Gilde
2016/1987 05.11.2018 Inngående brev 18/2846 Uttalelse til innsigelse til reguleringsplan - Nygård-Tårnes - Åfjord kommune Klima- og miljøverndepartementet v/Prum Norry Long
2018/1592 05.11.2018 Inngående brev Vei, vann og avløpsplan for boligfelt Skaset II Oddmund Frengen
2018/1215 05.11.2018 Utgående brev 5018/38/3 Bruksendring fra privat fritidsbolig til turisthytte Lysvatnet i Åfjord - Trondhjems turistforening Trondhjems Turistforening v. Frode Støre Bergrem
2018/1538 05.11.2018 Utgående brev Saldokort Fylkesmannen
2018/1538 05.11.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling ANNY N HUSDAL
2018/1455 05.11.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort 18/400673 tilskudd til drenering Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1559 05.11.2018 Inngående brev 5018/90/249 - Etterlyste dokumenter Per Odvin Sæter
2017/782 05.11.2018 Utgående brev 5018/49/23 Endring av ansvarsrett rørarbeider - Hytte i Finnsetmarka - Roar Rønning EINAR HAUGSNES AS
2018/1597 05.11.2018 Inngående brev Ombygging av bolig i Nessabrekka 39 A, B og C Khaled Audi
2015/3378 05.11.2018 Utgående brev 1630/64/53 - Ferdigattest - Fritidsbolig på Eidem - Ole M. Aune Ole M og May S. Aune
2018/1559 05.11.2018 Inngående brev Byggesak Per Odvin Sæter Per Odvin Sæter
2017/782 05.11.2018 Inngående brev 3 stk fritidsbolig i Finnsetmarka - Innv VA-Plan - 49/23 Einar Haugsnes AS
2015/3378 05.11.2018 Utgående brev 1630/64/53 - Godkjenning av ansvarshavende for rørinstallasjoner - Fritidsbolig på Eidem Ole Martin Aune
2018/1559 05.11.2018 Utgående brev 5018/90/249 - Midlertidig svarbrev/etterlysning - Oppføring av fritidsbolig Sobstad AS
2018/207 05.11.2018 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Åfjord kommune - 12. november 2018, kl 12.00 Lund Arvid
2018/1387 05.11.2018 Inngående brev Pålegg om å fjerne vraket av M/S Osfjord Kystverket Beredskapssenteret
2018/1522 05.11.2018 Inngående brev Godkjent tilkobling vann og avløp Driftsavdelingen
2018/1522 05.11.2018 Utgående brev 5018/59/305 - Tildeling av adresse - bolig på Nedre Joenget Kåre Tinnen
2018/1522 05.11.2018 Utgående brev 5018/59/305 - Byggetillatelse bolig på Nedre Joenget SYSTEMBYGG AS m.fl.
2018/1598 05.11.2018 Utgående brev Krav om fast ansettelse for ***** ***** ***** ***** Fagforbundet v/Bjørg Markanes
2018/1598 05.11.2018 Inngående brev Krav om fast ansettelse av helsefagarbeider Fagforbundet v/Bjørg Markanes
2017/804 05.11.2018 Utgående brev Revidert SOSI-fil - reguleringsplan for Strand Allskog SA
2017/415 05.11.2018 Utgående brev SV: Reguleringsplan for Skaset boligområde Allskog SA
2018/1573 04.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsinspektør - Ungdomstrinn Åset skole - st. ref. 3969746636 ***** ***** *****
2018/1573 04.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsinspektør - Ungdomstrinn - st. ref. (3969746636) - ***** ***** *****
2018/1513 04.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder/daglig leder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag Åfjord kommune - st. ref. 3960971624 ***** ***** *****
2018/1513 04.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder/daglig leder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag - st. ref. (3960971624) - ***** ***** *****
2018/1570 02.11.2018 Utgående brev Vintervedlikehold 2018-2019, prisregulering TROND AUNE MASKINSTASJON AS
2018/1570 02.11.2018 Utgående brev Vintervedlikehold 2018-2019, prisregulering SØRDALEN SAMDRIFT DA
2018/1570 02.11.2018 Utgående brev Vintervedlikehold 2018-2019, prisregulering Alf Halvor Markanes
2018/1570 02.11.2018 Utgående brev Vintervedlikehold 2018-2019, prisregulering ÅFJORDSAND AS
2018/1570 02.11.2018 Utgående brev Vintervedlikehold 2018-2019, prisregulering Bernt Ove Haltstrand
2018/1570 02.11.2018 Utgående brev Vintervedlikehold 2018-2019, prisregulering GH MASKIN & MARINESERVICE AS
2018/1570 02.11.2018 Utgående brev Vintervedlikehold 2018-2019, prisregulering Oddvar Ditlev Osen
2018/1436 02.11.2018 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2018/270 02.11.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd Morten Årbogen
2018/1586 02.11.2018 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Stjern Entreprenør AS Lian, Anne Iren
2018/1589 02.11.2018 Inngående brev Tilsyn ved Åfjord sykehjem - januar 2019 Folkehelse Fosen v/Mælan Eli Margrethe
2018/189 02.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ALLMENNLEGE, opparbeidet legehjemmel - st. ref. 3709584100 ***** ***** *****
2018/189 02.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ALLMENNLEGE, opparbeidet legehjemmel - st. ref. 3709584100 ***** ***** *****
2018/189 02.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ALLMENNLEGE, opparbeidet legehjemmel - st. ref. 3709584100 ***** ***** ***** *****
2018/189 02.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ALLMENNLEGE, opparbeidet legehjemmel - st. ref. 3709584100 ***** ***** ***** *****
2018/189 02.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ALLMENNLEGE, opparbeidet legehjemmel - st. ref. 3709584100 ***** ***** *****
2018/189 02.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ALLMENNLEGE, opparbeidet legehjemmel - st. ref. 3709584100 ***** ***** *****
2018/189 02.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ALLMENNLEGE, opparbeidet legehjemmel - st. ref. 3709584100 ***** ***** ***** ***** *****
2018/189 02.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ALLMENNLEGE, opparbeidet legehjemmel - st. ref. 3709584100 ***** ***** *****
2018/189 02.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ALLMENNLEGE, opparbeidet legehjemmel - st. ref. 3709584100 ***** ***** *****
2018/189 02.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ALLMENNLEGE, opparbeidet legehjemmel - st. ref. 3709584100 ***** ***** *****
2017/681 02.11.2018 Inngående brev Statens vegvesen - krav til utslipp fra Ryssdaltunnelen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1573 02.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsinspektør - Ungdomstrinn Åset skole - st. ref. 3969746636 ***** ***** ***** *****
2018/1573 02.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsinspektør - Ungdomstrinn - st. ref. (3969746636) - ***** ***** ***** *****
2018/99 02.11.2018 Inngående brev Samfunnsutvikling i Nye Åfjord kommune - Innkalling til Mniseminar i Vik Bessaker Grendehus torsdag 1. november kl. 14.30 Johansen Per
2018/248 02.11.2018 Utgående brev Innkalling og saksliste styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 9. november 2018 Bakken Torun
2018/1070 02.11.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter gjennomført oppmålingsforretning Astrid Kristine Jørgensen
2018/1572 02.11.2018 Utgående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gjennomført sammenslåing Kjell Olav Westrum
2017/804 02.11.2018 Inngående brev Revidert SOSI-fil - reguleringsplan for Strand Allskog SA
2017/415 02.11.2018 Inngående brev SkasetII Allskog SA
2017/415 02.11.2018 Inngående brev SkasetII Allskog SA
2017/415 02.11.2018 Inngående brev Skaset II Allskog SA
2018/1486 02.11.2018 Inngående brev Godkjent tilknytting vann inkl. kart. Driftsavdelingen
2018/1486 02.11.2018 Utgående brev 5018/60/106 - Byggetillatelse- Ny bolig - Selnesveien 263 - Vegar Larsen STJERN ENTREPRENØR AS
2018/1529 02.11.2018 Inngående brev Revidert Rekvisisjon av oppmålingsforretning prsl. av 59/305, undertegnet av Brit Syltern. Jim Sletten
2018/1069 01.11.2018 Utgående brev 5018/37/16 - Fasadeendring - Solveig B. Grøtting - Austdalsveien 2 Solveig Beate Grøtting
2018/1431 01.11.2018 Utgående brev 5018/92/5 - Tillatelse til tiltak - Innredning til overnatting - Salmar AS - Kongsnes Odd-Petter Hosen AS
2018/1426 01.11.2018 Utgående brev 5018/14/31 - Tillatelse til tiltak og dispensasjon - Veg - Gottåsveien 19 - Jan-Inge Standahl Jan Inge Standahl
2018/1042 01.11.2018 Utgående brev Avslag på stilling - Byggesaksbehandler *****
Versjon:5.1.1