eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1734 08.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 3 sykepleierstillinger Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155870367 Berit Iversen Aaberg AFJORD
2019/1734 08.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - 3 sykepleierstillinger - st. ref. (4155870367) Berit Iversen Aaberg AFJORD
2019/1743 08.11.2019 Utgående brev Ang. søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** AFJORD
2019/1601 08.11.2019 Inngående brev 5018/90/193 - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for nybygg av frittstående anneks til "naustet" Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/1735 07.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Emina Ilic AFJORD
2019/1735 07.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Emina Ilic AFJORD
2019/1223 07.11.2019 Inngående brev 5018/67/70 - Situasjonskart og plan- og fasadetegninger Ola Storleer AFJORD
2019/1730 07.11.2019 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om vedtak - By barnehage FOSEN HELSE IKS AFJORD
2019/1723 06.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4155985094 ***** AFJORD
2019/1723 06.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar - st. ref. (4155985094) ***** AFJORD
2019/1748 06.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2016/6549 06.11.2019 Utgående brev 1630/85/2 - Etterlyser svar på e-post sendt 23.09.2019 - Tilknytting vann driftsbygning - Elvar Harbak RØRLEGGER RIKARDSEN AS AFJORD
2019/1137 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Aase Norun Neerland m.fl. AFJORD
2019/1635 05.11.2019 Inngående brev Uttalelse - NVEs innspill til varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Bessaker havn og næringspark Norges vassdrags- og energidirektorat AFJORD
2019/1721 05.11.2019 Inngående brev Rapportering utleieboliger 2019 Husbanken AFJORD
2019/1170 05.11.2019 Utgående brev 5018/58/36 - Byggetillatelse og dispensasjon - Tilbygg til garasje - Skråfjordveien 34 - Roar Olden Roar Olden AFJORD
2018/892 05.11.2019 Utgående brev 5018/59/407 - Ferdigattest - Ny enebolig - Nedre Joenget - Toril og Per Ola By SYSTEMBYGG AS AFJORD
2018/1522 05.11.2019 Utgående brev 5018/59/408 - Ferdigattest - Bolig på Monstad Camping - BK2B SYSTEMBYGG AS AFJORD
2019/1673 05.11.2019 Utgående brev Resultat i forbindelse med forhandlinger etter HTA § 4.2.3 ***** AFJORD
2018/905 05.11.2019 Utgående brev 5018/59/305 - Etterlysning gjennomføringsplan Andor Rødsjø AFJORD
2019/1601 05.11.2019 Utgående brev 5018/90/193 - Oversendelse for uttalelse - Nybygg av frittstående anneks til "naustet" - Langstranda FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/1174 04.11.2019 Inngående brev Kråkneset 4 - samsvarserklæring - erklæring om ansvarsrett og innvendig VA plan Haugsnes - Einar Inge AFJORD
2019/981 04.11.2019 Inngående brev Innkalling til styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 8. november 2019 Fosen - Bakken Torun AFJORD
2019/1265 04.11.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring datert 22.10.19 ***** AFJORD
2019/1607 04.11.2019 Inngående brev Uttalelse - Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel Samediggi/Sametinget AFJORD
2019/1635 04.11.2019 Inngående brev Uttalelse - Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel - Detaljregulering for Bessaker havn og næringspark Samediggi/Sametinget AFJORD
2019/1293 04.11.2019 Inngående brev Høring - søknad om dispensasjon fra detaljregulering for Skaset II (ettersending) Åfjord kommune AFJORD
2019/1712 04.11.2019 Utgående brev Avtale om bruksrett, drift og vedlikehold for programvare på arkivplan.no ARKIVPLAN.NO AS AFJORD
2019/1367 04.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til oppføring av næringsbygg på Refsnes 96/26. Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2015/1445 04.11.2019 Utgående brev Detaljplan Even-Mariaplassen, Barøya gnr. 66, bnr. 3 mfl. - kunngjøring Trøndelagspakken AFJORD
2015/1445 04.11.2019 Utgående brev 1630 Detaljplan Even-Mariaplassen, Barøya gnr. 66, bnr. 3 mfl. - andre gangs behandling og sluttbehandling i kommunestyret Berit og Bjørn Frost AFJORD
2019/1641 04.11.2019 Utgående brev 5018/64/3 - Tillatelse - Rehabilitering av skorstein - Torstein Nilsen - Eidemsvegen 128 ATLE KARLSEN AS AFJORD
2019/1364 04.11.2019 Utgående brev 5018/64/45 - Byggetillatelse - Tilbygg utekjøkken og hundegård - Hesthagan 28 - Børge Hansen Børge Hansen AFJORD
2018/1597 04.11.2019 Utgående brev 5018/58/19 - Andre etterlysning - Ombygging bolig i Nessabrekka 39 - Khaled Audi Khaled Bassam Audi AFJORD
2019/1663 04.11.2019 Utgående brev 5018/98/6 - Midlertidig svarbrev/etterlysning Stig Koteng AFJORD
2019/1629 04.11.2019 Utgående brev 5018/63/12 - Byggetillatelse - Oppføring av garasje/gjødsellager - Mindeveien 29 - Reidar Sørdahl Reidar Sørdahl AFJORD
2019/1462 04.11.2019 Utgående brev 5018/5/2 - Rehabilitering av skogsvei i Kverndalen - Henny A. Humstad - dispensasjon og tillatelse Jon Magne Valleraunet AFJORD
2019/387 04.11.2019 Utgående brev Katter i Hjertet. Dyrevelferd. Ordfører Alle AFJORD
2019/1543 04.11.2019 Utgående brev 5018/90/2 - Tillatelse og dispensasjon - Bruksendring fra boligformål til fritidsformål - Reksterveien 8 - Trine Larsbråten Trine Larsbråten AFJORD
2018/603 04.11.2019 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling sak TOMEV 2018/106802 Innovasjon Norge AFJORD
2018/1062 04.11.2019 Utgående brev 5018/22/1/16 - Tillatelse - Innlegging av vann i fritidsbolig i Skansen - Turid Berg Mandal - Fjellveien 2212 Turid Berg Mandal AFJORD
2019/312 04.11.2019 Utgående brev 5018/22/1 - Ferdigattest utvidelse av driftsbygning - Fjellveien 2212 - Per Georg Skansen Per Georg Skansen AFJORD
2017/831 04.11.2019 Utgående brev Kontroll av reguleringsplan - Åsmundvatnet boligområde Siv Anita Knudsen AFJORD
2019/1476 04.11.2019 Utgående brev 5018/107/137 - Tillatelse og dispensasjon - Bruksendring fra fritidsformål til boligformål - Linesveien 675 - Geir Lian Geir Lian AFJORD
2019/1647 04.11.2019 Utgående brev 5018/105/1/5 - Uthus ved hytte - Ståle Winge - unntatt søknadsplikt Ståle Winge AFJORD
2019/1468 04.11.2019 Utgående brev 5018/33/3 - Omlegging fylkesvei utenfor gårdstun - ny bolig og garasje - referat forhåndskonferanse Kystplan AS v. Grethe Rostad AFJORD
2019/1393 04.11.2019 Utgående brev Innvilget søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede ***** AFJORD
2019/1641 04.11.2019 Utgående brev 5018/64/03 - Midlertidig svarbrev / etterlysning - Rehabilitering skorstein- Torstein Nilsen - Eidemsvegen 128 ATLE KARLSEN AS AFJORD
2018/37 04.11.2019 Utgående brev Oppfølging av tilsyn - anmodning om lukking av pålegg ARKIVVERKET AFJORD
2019/1467 04.11.2019 Utgående brev Saksfremlegg tilsetting enhetsledere i Helse og omsorg HTV Fagforbundet Bjøg Markanes m.fl. AFJORD
2019/678 04.11.2019 Utgående brev ARBEIDSAVTALE ***** AFJORD
2019/1467 02.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Enhetsledere Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4130243447 Toril Røstad AFJORD
2019/1467 02.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Enhetsledere Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4130243447 Aina Dolmseth Larsen AFJORD
2019/1467 02.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Enhetsledere Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4130243447 Grete Sommerseth AFJORD
2019/1293 01.11.2019 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak - Fv 55 Gunnar Singsaas AFJORD
2014/4718 01.11.2019 Inngående brev Høringsuttalelser i forbindelse med klagesaken om skrivemåten til stedsnavnet Stok(k)sund Sprakradet - Post Språkrådet AFJORD
2019/1635 01.11.2019 Inngående brev Angående høringsparter - Detaljregulering for Bessaker Havn og næringspark Roan Kommune - Aune Geir Ola AFJORD
2019/1293 01.11.2019 Inngående brev Fartsdempere med mer Hosen på Stokkøya Terje Haugdal AFJORD
2019/1707 01.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 49/2 i Åfjord (5018) Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1701 01.11.2019 Inngående brev 5018/58/313 - Ett-trinns Søknad omlastingsstasjon Kleivan - Årbogen Transport AS Norgeshus - Christian Sæther By AFJORD
2019/1334 01.11.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Asvika utleiehytter og småbåtanlegg - Åfjord kommune Fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2019/1334 01.11.2019 Inngående brev Melding om oppstart - Detaljregulering - Asvika utleiehytter/småbåtanlegg, GBnr 103/1 - Åfjord kommune Norges vassdrags- og energidirektorat AFJORD
2019/1681 01.11.2019 Utgående brev 5018/64/12 - Midlertidig svarbrev / etterlysning søknad om dispensasjon - Tilbygg garasje - Eidemveien 16 LUNNAN MASKIN INGE ARILD GRØTTING AFJORD
2019/1681 31.10.2019 Inngående brev 5018/64/12 - Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel. Inge Grøtting AFJORD
2018/1477 31.10.2019 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2020 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/8 31.10.2019 Inngående brev Kommunale plasser for arbeid- og aktivitet ved Fosen Vekst AS FOSEN VEKST AS AFJORD
2017/831 30.10.2019 Inngående brev Åsmundvatnet boligområde Kystplan - Siv Anita Knudsen AFJORD
2019/1688 30.10.2019 Inngående brev Informasjon om endring av NMSK-forskrift FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/1364 30.10.2019 Inngående brev 5018/64/45 - Søknad om dispensasjon Hesthagan 28 Hvms - Sissel Hansen Bach AFJORD
2019/1170 30.10.2019 Inngående brev 5018/58/36 - Erklæring om ansvarsrett - AP-Bygg AS Arne P Selnes AFJORD
2019/1607 30.10.2019 Inngående brev Forespørsel om reguleringsplanarbeid i Åfjord og Roan - møtereferat Norconsult AS AFJORD
2019/1724 30.10.2019 Inngående brev Kommunens kopi - Tillatelse - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Fv. 6320 - Opparbeide fylling - Gnr. 90 bnr. 93 Statens vegvesen AFJORD
2019/1687 30.10.2019 Utgående brev Behov NMSK - midler - Åfjord kommune fmtlrsa@fylkesmannen.no AFJORD
2019/1505 30.10.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om tilbygg på fritidsbolig 96/65 - Stokkrundveien 1303. Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/1635 30.10.2019 Inngående brev Vedr. 19-299932-2 - Uttalelse - Varsel om planoppstart - Reguleringsplan for Bessaker havn og næringspark - Gnr. 39 bnr. 159 Løaholmen i Roan (Åfjord) kommune Statens vegvesen AFJORD
2018/905 29.10.2019 Inngående brev 5018/59/305 - Etterspurt gjennomføringsplan - VA-anlegget for boligområdet Monstad Camping.(Nedre Joenget) Nordbohus - Jim Sletten AFJORD
2019/21 29.10.2019 Inngående brev 5018/105/57 - Konsesjonsforhold - Håvard Bårdli og Nina Monstad Matrikkelen AFJORD
2019/1367 29.10.2019 Inngående brev Vedr. 19-305117-2 - Uttalelse - Gnr. 92 bnr. 26 - Refsnes - Refsnes Laks AS - Oppføring av næringsbygg Statens vegvesen AFJORD
2019/1607 29.10.2019 Inngående brev Vedr. 19-299895-2 - Uttalelse - Varsel om planoppstart - Reguleringsplan for Brennholmen - Gnr. 106 Bnr. 109 Statens vegvesen AFJORD
2019/1683 29.10.2019 Inngående brev 5018/58/170/14 - Søknad om tiltak - Rekvisisjon av oppmåling - Fradeling av festetomt - Skogaveien 2 Gunn Elisabeth Lunde m.fl. AFJORD
2019/1682 29.10.2019 Inngående brev 5018/37/16 - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg fritidsbolig - Austdalsveien 2 Ole Bjarne Helseth AFJORD
2019/1687 29.10.2019 Inngående brev Tilsagn om ekstra NMSK-midler - Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/1681 29.10.2019 Inngående brev 5018/64/12 - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg garasje - Eidemveien 16 Inge Grøtting AFJORD
2016/2633 29.10.2019 Utgående brev 1630/107/50 - (107/157) - Ferdigattest - Ny fritidsbolig på Linesøya - Tørrvikveien 76 Arnstein Sørgård SIVILARKITEKT ODD HÅKON BYBERG AS m.fl. AFJORD
2018/246 29.10.2019 Utgående brev 5018/3/25 - Tillatelse -Ny pipe og nytt ildsted i fritidsbolig - Vikaveien 41 - Fredrik Karlstad Fredrik Karlstad AFJORD
2019/1662 29.10.2019 Utgående brev 5018/99/8 - Bekreftelse - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - Redskapsbod - Stokksundveien 1061 Frits Jomar Høvik AFJORD
2019/1348 29.10.2019 Utgående brev 5018/2/117 - UTGÅR - Tillatelse og dispensasjon - Bruksendring fra landbruksformål til boligformål - Naustmyrveien 18 - Nils Arnold Beversmark Nils Arnold Beversmark AFJORD
2018/957 28.10.2019 Inngående brev Melding fra Fylkesmannen - endret tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø Fylkesmannen - Sindre Dagestad AFJORD
2019/1641 28.10.2019 Inngående brev 5018/64/3 - Signert søknad ATLE KARLSEN AFJORD
2019/1641 28.10.2019 Inngående brev 5018/64/3 - Kontrollplanskjema skorstein ATLE KARLSEN AFJORD
2019/1678 28.10.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 24/2 i Åfjord (5018) Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1677 28.10.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 21/5 i Åfjord (5018) Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1676 28.10.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 29/2 i Åfjord (5018) Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1137 28.10.2019 Inngående brev Måledokumentasjon Kart og oppmåling AFJORD
2019/1296 28.10.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad - begrunnelser Oddmund Frengen AFJORD
2019/1467 28.10.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Enhetsledere Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4130243447 Gunn Merete Skjærvø Karlsaune AFJORD
2019/1467 28.10.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Enhetsledere Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4130243447 Renate Bye AFJORD
2019/1467 28.10.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Enhetsledere Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4130243447 Aud-Elin Berdahl Vingen AFJORD
2018/599 25.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Ordningen Trygt hjem for en 50-lapp Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/1293 24.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Krokaveien Hege Storvik AFJORD
2019/1367 24.10.2019 Inngående brev Bekreftet mottatt epost Statens vegvesen AFJORD
2019/1293 24.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - tiltak Krokaveien Allskog - Nina Bråten Slettum AFJORD
2019/1293 24.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - tiltak Fagerdal - Lonin Brandso - Petter Brandsø AFJORD
2019/1293 24.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - tiltak ved Harbak Roy Harbak AFJORD
2019/1293 24.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak - gangfelt ved Åset skole Hosen - Odd Petter Hosen AFJORD
2019/1293 24.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Stjern Eastjern - Kristian Ugedal AFJORD
2019/1663 24.10.2019 Inngående brev 5018/98/6 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Liavegen 44 Stig Koteng AFJORD
2019/1665 24.10.2019 Inngående brev Vedr. 19-07252-1 - Anmodning om bosetting 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet AFJORD
2019/1364 24.10.2019 Inngående brev 5018/64/45 - Nabovarsler Børge Hansen og Sissel Hansen Bach AFJORD
2019/1459 24.10.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Lege i spesialisering LIS 1 Christian Sletta AFJORD
2019/1662 24.10.2019 Inngående brev 5018/99/8 - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - Redskapsbod - Stokksundveien 1061 Frits Høvik AFJORD
2019/1660 24.10.2019 Inngående brev 19/67936 Utbetaling fra Havbruksfondet - 2019 Fiskeridir - Anita Nygård Reistad AFJORD
2019/1643 24.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969636840 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1293 24.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - forslag til tiltak Stokkøya og omeng Birger Jensen AFJORD
2019/1234 24.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Bjørn Ivar Sørgård m.fl. AFJORD
2019/1505 24.10.2019 Utgående brev 5018/96/65 - Oversending til uttalelse - tilbygg fritidsbolig på Revsnes - Stokksundveien 1303 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AFJORD
2019/1367 24.10.2019 Utgående brev 5018/96/26 - Oversendelse for uttalelse - Oppføring av næringsbygg - Refsnes - Refsnes Laks AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/1635 24.10.2019 Utgående brev Detaljregulering for Bessaker havn og næringspark - varsel om planoppstart Høringsparter AFJORD
2019/1607 24.10.2019 Utgående brev Detaljregulering for Brennholmen - varsel om planoppstart Høringsparter AFJORD
2019/1635 24.10.2019 Utgående brev Planoppstart - detaljplan for Bessaker havn og næringspark Trøndelagspakken AFJORD
2019/1607 24.10.2019 Utgående brev Planoppstart - detaljplan for Brennholmen Trøndelagspakken AFJORD
2014/4718 24.10.2019 Utgående brev Foreløpig uttalelse fra Åfjord kommune- Navnesak i Åfjord kommune - skrivemåte for Stoksund sogn og Stoksund kirke Kirken - noreply@kirken.no AFJORD
2019/1234 24.10.2019 Utgående brev 5018/107/29 - Fradeling av teig med brygge - Fagervikholmen - dispensasjon og tillatelse Bjørn Ivar Sørgård AFJORD
2019/1284 24.10.2019 Utgående brev 5018/15/1 - Fradeling av tomt til eksisterende hytte ved Berdalsvatnet - Joar og Magne Berdal - dispensasjon og godkjenning Joar Berdal AFJORD
2019/1517 24.10.2019 Utgående brev 5018/32/11 - Midlertidig svarbrev / etterlysning - Bruksendring og ombygging av driftsbygning - Gamle Sørdalsveien 52 - Bente Irene Staven Bente Irene Staven AFJORD
2019/1505 23.10.2019 Inngående brev 5018/96/65 - Tilleggsopplysninger om tiltaket - tilbygg til fritidsbolig Byggmester Einar Lyshaug AFJORD
2018/1797 23.10.2019 Inngående brev 18/565-9 Endring av selskapsavtale for 2020 IKA Trøndelag Postmottak AFJORD
2019/1652 23.10.2019 Inngående brev Søknad om gravetillatelse Åfjord kommune No Relacom - Jon Terje Fremstad AFJORD
2019/1651 23.10.2019 Inngående brev 5018/59/397 - Melding om tilbygg - Sameiet Monstadbrygga John Einar Storsve AFJORD
2019/1104 23.10.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Cathrine Berglund AFJORD
2017/654 23.10.2019 Inngående brev Tilsyn - varsel om tvangsmulkt Direktoratet for Arbeidstilsynet AFJORD
2019/1498 23.10.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Musikklærer i kulturskolen Åfjord kulturskole, Åfjord kommune - st. ref. 4133173712 ***** AFJORD
2019/1604 23.10.2019 Inngående brev Løyve - Søknad frå Åfjord kommune om flytting av vassleidning i sjøen mellom Kirkholmen og Stokkøya - Trøndelag fylke Kystverket AFJORD
2019/1656 23.10.2019 Inngående brev Sponsorbrev - Russerevyen 2019 3ST - Åfjord VGS AFJORD
2019/1639 23.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 43/3 i Åfjord (5018) Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1638 23.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/1 i Åfjord (5018) Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1634 23.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 40/2 i Åfjord (5018) Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/312 23.10.2019 Inngående brev 5018/22/1 - Søknad om ferdigattest Per Georg Skansen AFJORD
2019/1653 23.10.2019 Inngående brev Storheia vindkraftverk - NVE godkjenner varslingsrutiner for iskast Marte Lundsbakken AFJORD
2019/1601 23.10.2019 Inngående brev 5018/90/193 - Søknad om dispensasjon fra arealformålet og plankravet i kommunedleplanen Fur - Ørjan Nyheim AFJORD
2019/1565 23.10.2019 Utgående brev 5018/4/12 - Tillatelse og dispensasjon - Bruksendring fra boligformål til fritidsformål - Ratvikveien 78 - Anne Alice Tårnesvik Anne Alice Tårnesvik AFJORD
2019/1616 23.10.2019 Utgående brev Renovasjon ved Kuringvågen Marina/Åfjordsbåten kystlag 2018. Jon Eirik Elvsveen AFJORD
2018/1210 23.10.2019 Utgående brev 5018/57/41 - Midlertidig brukstillatelse ÅBYGG AS AFJORD
2019/1137 23.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Lars Ole Hosen m.fl. AFJORD
2019/1104 23.10.2019 Utgående brev ARBEIDSAVTALE ***** AFJORD
2017/904 23.10.2019 Utgående brev Heggli Barnehage - avregning tilskudd 2019 NLM-Barnehagene AS Heggli AFJORD
2019/1592 22.10.2019 Inngående brev Restaurering av sommerfjøs- dokumentasjon Per Georg Skansen AFJORD
2019/1592 22.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling Per Georg Skansen AFJORD
2019/1646 22.10.2019 Inngående brev 5018/67/9 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av tilleggsareal - Anna Mari Ofstad Afjord Kommune - Kvernland Gisle AFJORD
2019/1647 22.10.2019 Inngående brev 5018/105/1/5 - Melding om tiltak uten søknadsplikt - Uthus ved hytta Afjord Kommune - Fjellheim Sverre AFJORD
2019/1592 22.10.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 982766591 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1650 22.10.2019 Inngående brev Inkluderende barnehage- og skolemiljø - rekruttering 2020 - Samlingsbasert tilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/1650 22.10.2019 Inngående brev Inkluderende barnehage- og skolemiljø - rekruttering 2020 - Samlingsbasert tilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/207 22.10.2019 Inngående brev Angående deres skriv av 15.10.2019 Sondre Selnes AFJORD
2019/1646 22.10.2019 Inngående brev 5018/67/9 - Søknad om disp. for fradeling Kystplan - Grethe Rostad AFJORD
2019/1495 22.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 57 bnr. 48 Torunn og Asgeir Frønes AFJORD
2019/1631 22.10.2019 Utgående brev 5018/98/26 - Svar på henvendelse om ønsket tiltak Lein Hege AFJORD
2015/1309 22.10.2019 Utgående brev 1630/18/52 - Ferdigattest - Fritidsbolig Bakkalia - Frank Syltern FOSEN-HYTTA AS AFJORD
2019/1409 22.10.2019 Utgående brev Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - ny selskapsavtale fra 01.01.2020 FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS AFJORD
2019/1413 22.10.2019 Utgående brev Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - ny selskapsavtale fra 01.01.2020 FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS AFJORD
2018/758 22.10.2019 Utgående brev 5018/52/25 - Ferdigattest - Avløpsanlegg for fritidsbolig - Brassetvn 93 - Trond Aune EINAR HAUGSNES AS AFJORD
2015/3662 22.10.2019 Utgående brev 1630/34/3 - Ferdigattest - Rivning og nybygg garasje, Naustan, Stordalen - Daniel Størvold Daniel Størvold AFJORD
2016/6362 22.10.2019 Utgående brev Krav om dekning av saksomkostninger, deres referanse 2019/8787 Fylkesmannen i Trøndelag AFJORD
2018/1733 21.10.2019 Inngående brev Innvendinger til vedtak i sak 2018/1733 Roy Harbak AFJORD
2019/1381 21.10.2019 Inngående brev Leveringsbevis Afjord Kommune - Aasan Ingunn AFJORD
2019/1381 21.10.2019 Inngående brev Signerte leasingdokumenter Afjord Kommune - Aasan Ingunn AFJORD
2019/1641 21.10.2019 Inngående brev 5018/64/03 - søknad byggesak - skorsteinsrehabilitering - Torstein Nilsen - Eidemsvegen 128 ATLE KARLSEN AFJORD
2019/1501 21.10.2019 Utgående brev 5018/58/217 - Dispensasjon fra reguleringsplan Åmyra - Prestegården - Oppføring av ny brannstasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. AFJORD
2019/1053 18.10.2019 Inngående brev 108/2-Søknad om kommunalt tilskudd til drenering Håvard Bugge AFJORD
2019/639 18.10.2019 Inngående brev Orientering om vedtak i sak om jakttid for elg Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/1501 18.10.2019 Inngående brev 5018/58/217 - Dispensasjon fra reguleringsplan Åmyra - Prestegården - Oppføring av ny brannstasjon Åfjord kommune AFJORD
2019/1644 18.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 969636840 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1643 18.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 969636840 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1642 18.10.2019 Inngående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokal prioritering – studieåret 2019/2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/1639 18.10.2019 Inngående brev 5018/43/3 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1623 18.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 988177466 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1638 18.10.2019 Inngående brev 5018/29/1 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1505 18.10.2019 Inngående brev 5018/96/65 - Ett-trinns søknad - Tilbygg på bolig - Stokksundsveien 1303 - Stian Martinsen Aalberg Stian Martinsen Aalberg AFJORD
2019/1487 18.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av ny grunneiendom Lauvøyveien 625 - Åfjord 67/27 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/1462 18.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - rehabilitering av skogsvei - Kverndalen - Åfjord 5/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/1476 18.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - bruksendring av fritidsbolig til bolig - Linesveien 675 - Åfjord 107/137 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD
2019/1542 18.10.2019 Inngående brev 106/4 - Telefonbeskjed angående nabovarsel Afjord Kommune - Kvernland Gisle AFJORD
2019/1616 17.10.2019 Inngående brev Utgifter for 1x 660 l restavfallsdunk for Åfjordsbåten Kystlag, sesongen 2018. Fosen Renovasjon - Rennan Marit B. AFJORD
2016/1513 17.10.2019 Inngående brev Saldokort Fylkesmannen I Trøndelag AFJORD
2019/1566 17.10.2019 Inngående brev 5018/66/9 - Bekreftelse på samtykke fra Stian Rotnes Rotnes - Stian Rotnes AFJORD
2018/246 17.10.2019 Inngående brev Søknad om å sette inn nytt ildsted Vikaveien 41 Ref. sak 5018/3/25 Fredrik Karlstad AFJORD
2019/1604 17.10.2019 Inngående brev Vedr. 19-290098-2 - Fv. 723 Kirkholmen i Åfjord kommune - Søknad om kryssing/ nærføring vannledning Statens vegvesen AFJORD
2019/1372 17.10.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 882110982 Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1559 17.10.2019 Inngående brev Høring - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - massedeponi Norges vassdrags- og energidirektorat AFJORD
2019/1634 17.10.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 40/2 i Åfjord (5018) Landbruksdirektoratet AFJORD
2019/1566 17.10.2019 Utgående brev 5018/66/9 - Etterlyst fullmakt fra Stian Rotnes Morten Rotnes AFJORD
2019/1601 17.10.2019 Utgående brev 5018/90/193 - Etterlysning søknad om dispensasjon fra arealformålet og plankravet i kommunedelplan for Stoksund Ørjan Nyheim AFJORD
2019/1559 17.10.2019 Utgående brev Dispensasjon for arrondering av terreng ved Herfjordtunnelen Statens vegvesen AFJORD
2019/207 17.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar - klage på reguleringsplan Tangen - Melan, plan-ID 201902 Adresseliste AFJORD
2019/1461 17.10.2019 Utgående brev 5018/46/1/1 - Tillatelser og dispensasjon - Tilbygg på fritidsbolig - Kjell Arnevik - Austdalsveien 321 Kjell Arnevik AFJORD
2019/1246 17.10.2019 Utgående brev 5018/104/3 - Dispensasjon - Plassering ny nettstasjon - Stokksundveien/Moveien - TrønderEnergi DEKAR RETTSHJELP AS AFJORD
2019/1039 17.10.2019 Utgående brev Melding om matrikkelføring av nye festetomter i Storheia vindparkområde Fosen Vind AFJORD
2019/1132 17.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 107 bnr. 165 jørgen bugge AFJORD
2019/1363 17.10.2019 Utgående brev 5018/105/7 - Byggetillatelse - Tilbygg til garasje - Vorpvikveien 23 - Per Egil Gulsvåg SØRLI ARKITEKTER AS AFJORD
2019/1604 17.10.2019 Utgående brev Omlegging vannledning på Kirkholmen - flytting av sjøledning KYSTVERKET AFJORD
Versjon:5.1.1