eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/936 20.07.2018 Inngående brev Godkjenningskart fradeling Fjellheim Sverre
2018/905 20.07.2018 Inngående brev VA-plan nedre Joenget Fjellheim Sverre
2018/905 20.07.2018 Inngående brev Godkjent VA - plan Nedre Joenget Fjellheim Sverre
2018/1044 20.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Pleie og omsorg - st. ref. 3872250513 ***** ***** *****
2018/1044 20.07.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (3872250513) - ***** ***** *****
2018/1044 20.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Pleie og omsorg - st. ref. 3872250513 ***** ***** *****
2018/1044 20.07.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (3872250513) - ***** ***** *****
2018/1045 20.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Pleie og omsorg - st. ref. 3872872483 ***** ***** *****
2018/1045 20.07.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (3872872483) - ***** ***** *****
2018/1045 19.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Pleie og omsorg - st. ref. 3872872483 ***** ***** *****
2018/1045 19.07.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (3872872483) - ***** ***** *****
2018/1044 19.07.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (3872250513) - ***** ***** *****
2018/1044 19.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Pleie og omsorg - st. ref. 3872250513 ***** ***** *****
2018/1042 19.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Tekniske tjenester - st. ref. 3877849835 ***** ***** ***** *****
2018/1042 19.07.2018 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (3877849835) - ***** ***** ***** *****
2018/1038 19.07.2018 Inngående brev 5018/96/40 - Uttalelse - Fradeling av areal ved fritidshus Nidaros Biskop
2018/1043 19.07.2018 Inngående brev Søknad om sekundærbosetting - Åfjord kommune *****
2018/973 19.07.2018 Inngående brev 5018/104/4 - Tegninger Tone Bårdli
2018/1039 18.07.2018 Inngående brev 5018/21/14 - Melding til matrikkelen - Tilbygg MARTHE RØMMA STJERN
2018/899 18.07.2018 Inngående brev 5018/61/108 - Rammetillatelse med D.saksnr. Aune Erlend
2018/742 18.07.2018 Inngående brev 5018/96/44 - Søknad om dispensasjon og melding om tiltak - Bygging av støttemur og uthus - Stokksundveien 1293 Minnie O Refsnes Elvsveen
2018/842 18.07.2018 Inngående brev 5018/4/3 & 5 - Etterspurte dokumenter JOHS J SYLTERN AS
2018/1041 18.07.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd ***** ***** NAV Tiltak Trøndelag
2018/798 18.07.2018 Inngående brev 5018/57/1 - Endring av dispensasjonssøknad - Ny plassering av tomt Asgeir Frønes m.fl.
2018/798 18.07.2018 Utgående brev 5018/57/1 - Ny plassering av tomt - Frønes - Axel Frønes Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1038 17.07.2018 Inngående brev 5018/96/40 - Søknad om tiltak - Ny bolig ved Stokksund kirke Gunnar Sundland
2016/1987 17.07.2018 Inngående brev 5018/3/3 - Innsigelser til planen - Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/1067 17.07.2018 Inngående brev Refsnes Laks AS - Tillatelse til etablering av ny lokalitet Takflua TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/879 17.07.2018 Inngående brev 5018/96/40 - Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for fradeling av areal Trøndelag fylkeskommune
2018/899 17.07.2018 Inngående brev 5018/61/108 - Godkjent tilkobling kommunalt vannverk m/godkjent VA-kart Driftsavdelingen
2015/4633 17.07.2018 Inngående brev 5018/67/3 - Behandlet klage om vedtak av kommunen - Tre naust i rekke på Lauvøya FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/802 17.07.2018 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanen - Plassering av gapahuk - Lysvatnet - Skjerivasselva FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/705 17.07.2018 Inngående brev Kopi av søknad om opptak i Revisjon Midt-Norge SA FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS
2018/772 17.07.2018 Inngående brev 5018/45/1 - Mindre utvidelse av massedeponi - Åfjord transformatorstasjon STATNETT SF
2017/415 17.07.2018 Inngående brev 5018/8/1 - Uttalelse - Detaljregulering for Skaset II NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2017/415 17.07.2018 Inngående brev 5018/8/1 - Uttalelse - Detaljregulering for Skaset II FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/192 16.07.2018 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort - Sperregjerde og grinder - Åfjord Beitelag - Journalnummer: 18/006102 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1028 13.07.2018 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Fastlønnstilskudd fysioterapi HELFO
2018/915 13.07.2018 Inngående brev Tilretteleggingskrav fra fastlegene - KS ber om informasjon KS
2018/1026 13.07.2018 Inngående brev Underskrevet avtale om leie av jord i perioden 2018-2028 - Johan Elvebakk og Inge Hårstad Inge Hårstad m.fl.
2015/531 13.07.2018 Inngående brev Aktivitetshus - Plan- og designkonkurranse - Klage på avslag om innsyn - E-postkorrespondanse L2 ARKITEKTER AS
2015/531 13.07.2018 Inngående brev Aktivitetshus - Plan- og designkonkurranse - Klage på avslag om innsyn - E-postkorrespondanse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2015/531 13.07.2018 Inngående brev Aktivitetshus - Plan- og designkonkurranse - Klage på avslag om innsyn - E-postkorrespondanse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2015/531 13.07.2018 Inngående brev Aktivitetshus - Plan- og designkonkurranse - Klage på avslag om innsyn - E-postkorrespondanse L2 ARKITEKTER AS
2015/531 13.07.2018 Inngående brev Aktivitetshus - Plan- og designkonkurranse - Klage på avslag om innsyn L2 ARKITEKTER AS
2018/1033 13.07.2018 Inngående brev 5018/57/1 - Reparasjon av brannskiller i Brakkerigg - Frønesvegen 72 TOGIN AS
2018/1031 13.07.2018 Inngående brev 5018/58/39 - Søknad om tillatelse til tiltak - Fasadeendring - Norddalsveien 224 - Bjørnar Frønes Odd-Petter Hosen AS
2018/1030 13.07.2018 Inngående brev 5018/43/3 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg - Inngangsparti - Sørdalsveien 1126 Odd Erik Murvold
2018/1029 13.07.2018 Inngående brev 5018/58/315 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Utvidelse av veranda - Nessabrekka 21 Martin Finseth
2018/1032 13.07.2018 Inngående brev 5018/58/187 - Søknad om tillatelse til tiltak - Flerbrukshall Idrett - Grusbanen ved Åfjordhallen STJERN ENTREPRENØR AS
2018/746 13.07.2018 Inngående brev 5018/107/4 - Uttalelse - Dispensasjon fra kommunedelplan for Linesøya - Fradeling av tilleggsareal til eksisterende hyttetomt - Målfrid Berdahl Sørgård FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/712 13.07.2018 Inngående brev 5018/58/262 - Nytt bårehus - Åfjord kirke - Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr ARBEIDSTILSYNET
2018/1034 13.07.2018 Inngående brev Eiendomsskatt på Statnetts linjer - kommunenes behandling av klager og omgjøringssaker STATNETT SF
2018/1023 12.07.2018 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - Fast stilling som miljøterapeut ved Stokksund oppvekstsenter *****
2018/904 12.07.2018 Inngående brev 5018/104/8 - Uttalelse - Adkomstvei til hytte Trøndelag fylkeskommune
2018/1016 11.07.2018 Inngående brev Invitasjon om å være vertskommune for UKM fylkesmønstring 2019 Trøndelag fylkeskommune
2018/973 10.07.2018 Inngående brev 5018/104/4 - Underskrevet nabovarsel - Odd Haltstrand Tone Bårdli
2018/974 10.07.2018 Inngående brev 5018/59/61 - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg lager - Sjøveien 10 - Stjern Entreprenør STJERN ENTREPRENØR AS
2016/6362 10.07.2018 Inngående brev 1630/107/78 - Trollskaret - Klage over igangsettingstillatelse og dispensasjon ADVOKATFIRMAET RIISA & CO ANS
2018/42 10.07.2018 Inngående brev 5018/107/4 - Fradeling av to hyttetomter - Linesøya - Klage på vedtak Målfrid Berdahl Sørgård
2018/968 09.07.2018 Inngående brev 5018/31/3 - Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om bygging av skogsbilvei TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/927 09.07.2018 Utgående brev Tilbakemelding til IMDI i forbindelse med brev -Anmodning om bosetting av flyktninger 2018 Intergrerings-og mangfoldsdirektoratet m.fl.
2018/256 09.07.2018 Utgående brev Referat fra møte i TS-utvalget 28.06.2018 Medlemmene, varamedlemmene, komiteledere Gunnar Singsaas og Walter Solber, formannskapsmedlemmene
2018/942 09.07.2018 Utgående brev 5018 - Utbetaling av depositum - ***** ***** *****
2017/782 09.07.2018 Inngående brev 5018/49/23 - Fritidsbolig - Finnsetveien 128 - Utvendig VA-plan EINAR HAUGSNES AS
2018/954 06.07.2018 Inngående brev Ønsker status om kommunale brannøvingsplasser i Trøndelag fylke FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/963 06.07.2018 Inngående brev Evalueringsrapport - Øvelse Sodd 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/904 06.07.2018 Inngående brev 5018/104/8 - Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven §1-8 - Adkomstvei til Hytte - Stokksundveien 448 Ove Haltstrand
2018/906 06.07.2018 Inngående brev 5018/49/2 - Signeringsside med signatur fra begge hjemmelshavere Hartly Thun
2016/7211 06.07.2018 Inngående brev 5018/58/309 - Vedr. ferdigattest Petrusringen John Kåre Eggen
2018/958 06.07.2018 Inngående brev 5018/25/10 - Oppført fritidsbolig uten å varsle fester Rut Ingebrigtsen
2018/964 06.07.2018 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2018/953 06.07.2018 Utgående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Sandstad Gård AS Alstad, Tore
2018/953 06.07.2018 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Sandstad Gård AS Alstad, Tore
2018/959 06.07.2018 Inngående brev Høring - Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid - Høringsfrist 02.10.18 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2018/956 06.07.2018 Inngående brev Egenmeldt sykefravær - 2. kvartal 2018 - Rapporteringsfrist 08.08.18 STATISTISK SENTRALBYRÅ
2018/960 06.07.2018 Inngående brev Høring av forslag til forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Helse- og omsorgsdepartementet - Høringsfrist 22.10.18 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2018/961 06.07.2018 Inngående brev Søknad om innsyn i sluttavtaler til tidligere rådmenn i kommunen i perioden 2014 og frem til i dag Fredrik Kampevoll
2018/957 06.07.2018 Inngående brev 5018/1723/32 - Gartnesodden - Høring i kommunen - Tiltak i sjø - Statens vegvesen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/415 06.07.2018 Inngående brev 5018/8/1 - Uttalelse - Detaljregulering for Skaset II, busstopp Åfjord Trafikksikkerhetsutvalg
2018/772 06.07.2018 Inngående brev 5018/45/1 - Oversendelse av tillatelser til permanent deponering av masser ved Åfjord transformatorstasjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/771 05.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2018/950 05.07.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats på 1.-10. trinn og norm for lærertetthet UTDANNINGSDIREKTORATET
2017/851 05.07.2018 Inngående brev Bestemmelser til kommuneplanen Trøndelag fylkeskommune
2017/861 05.07.2018 Inngående brev FV 723 - Gartnesodden - Fylkesmannens uttalelse - Forslag til reguleringsplan - Utbedringstiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/798 05.07.2018 Inngående brev 5018/57/1 - Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av boligtomt på Frønes - Axel Frønes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/798 05.07.2018 Inngående brev 5018/57/1 - Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av boligtomt på Frønes - Axel Frønes Trøndelag fylkeskommune
2018/948 05.07.2018 Utgående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Stokkøya Sjøsenter Langklopp, Torild
2018/949 05.07.2018 Inngående brev 5018/107/78 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Innbygging av steinur - Trollskaret Pål Øystein Sørgaard
2018/951 05.07.2018 Inngående brev 5018/30/38 - Tonnomhaugen - Oppsetting av gjerde for hester - Til orientering Rikard By
2018/947 04.07.2018 Inngående brev 5018/107/111 - Hytte på Linesøya - Spørsmål vedrørende naboliste og offentlig vann/avløp på tomt SANDE HUS OG HYTTER AS
2018/892 04.07.2018 Inngående brev 5018/59/305 - Søknad om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett - Nedre Joenget - Toril Syltern By og Per Ola By SYSTEMBYGG AS
2015/4185 04.07.2018 Inngående brev 5018/58/47 - Søknad om igangsettingstillatelse - Joakim Breivolds Allé ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS
2018/919 04.07.2018 Inngående brev Behandlet søknad med vedlegg *****
2018/918 04.07.2018 Inngående brev Behandlet søknad med vedlegg *****
2018/948 04.07.2018 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Stokkøya Sjøsenter Langklopp, Torild
2018/361 04.07.2018 Inngående brev Ny avtale mellom Mattilsynet og Landbruksdirektoratet - Rutiner for informasjonsutveksling LANDBRUKSDIREKTORATET
2017/1130 04.07.2018 Inngående brev 1630/49/32 - Tilbakemelding på oppsummeringsbrev datert 29.06.18 fra Åfjord kommune i etterkant av befaring Margrete Fjær
2018/936 04.07.2018 Inngående brev 5018/59/305 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Ny grunneiendom - Nedre Joenget - Toril Syltern By og Per Ola By SYSTEMBYGG AS
2017/415 04.07.2018 Inngående brev 5018/8/1 - Uttalelse - Detaljregulering for Skaset II Trøndelag fylkeskommune
2017/552 03.07.2018 Utgående brev 1630/65/3 - Barøya - fradeling arealer til uendret bruk i forbindelse med arv - tillatelse Anne Ma Bjørnevik m.fl.
2018/929 03.07.2018 Inngående brev Skjenkebevilling - Velforening 06.07.18 - Tillegg til opprinnelig søknad Roar Harbak
2018/774 03.07.2018 Inngående brev FV 6332 - Morka - Ratvik - Infrastrukturfond for vegutbedringer Trøndelag fylkeskommune
2017/908 02.07.2018 Inngående brev 1630/57/45 - Søknad om ferdigattest - Frøneshaugen 39 - May Hege Tøsdal og Jan Magne Nilsen ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS
2016/7211 02.07.2018 Inngående brev 5018/58/306-309 - Søknad om ferdigattest - Petrusringen nummer 15,19 og 21 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS
2018/139 02.07.2018 Inngående brev 5018/90/8 - Ny grunneiendom - Erklæring av benyttelse av avkjørsel opp til hytte - Rønnaug Svenning Per Oddvin Sæter
2018/899 02.07.2018 Inngående brev 5018/61/108 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - LN område Bernt Audun Strømsli
2018/926 02.07.2018 Inngående brev Søknad om bostøtte *****
2018/927 02.07.2018 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger 2018 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2018/925 02.07.2018 Utgående brev Ang. søknad om fornyelse av parkeringstillatelse til forflytningshemmede *****
2018/925 02.07.2018 Inngående brev Søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2018/21 02.07.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk V/Åfjord Kommune KYSTLAB AS
2018/266 29.06.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Børmark Vannverk V/Åfjord Kommune Kystlab AS
2018/810 29.06.2018 Utgående brev Vannledning langs Vannavikveien Jan Bertil Mørreaunet m.fl.
2018/528 29.06.2018 Utgående brev Søknad om etablering fellesføring Revsneskleiva, Stokksund TELENOR v/Relacom AS
2018/603 29.06.2018 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd Innovasjon Norge
2017/674 29.06.2018 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2017/18 Roger Johansen
2018/818 29.06.2018 Inngående brev Saldokort 18/500522 - hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Trøndelag
2018/918 29.06.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****
2018/919 29.06.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****
2018/695 29.06.2018 Inngående brev Melding om vedtak sendt fra Fylkesmannen *****
2018/697 29.06.2018 Inngående brev Melding om vedtak sendt fra Fylkesmannen *****
2017/156 29.06.2018 Utgående brev 1630/107/48 - Garasje/uthus på Linesøya - Harry A. Kjønnøy/Ranveig Sørgård - Tørrvikveien 63 Harry A. Kjønnøy/Ranveig Sørgård
2018/750 29.06.2018 Inngående brev 5018/59/66 Søknad om igangsettingstillatelse grunnarbeider og rivning gammelt hus i Hubakkvegen 47 Øystein Syltern
2018/899 29.06.2018 Utgående brev 5018/61/108 - Etterlysning søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - Fritidsbolig - Strømslia Bernt Audun Strømsli
2018/624 29.06.2018 Inngående brev Kystsoneplan for Namdalen med flere kommuner Høylandet kommune v/Marit Grannes
2018/921 29.06.2018 Inngående brev Barøyhaugen 20. Gnr/bnr 66/89. Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Eggen arkitekter AS v/Sverre Andreassen
2017/1130 29.06.2018 Utgående brev 1630/49/32 - Oppsummering av befaring og endring av vilkår i tillatelse FOSEN-HYTTA AS
2017/851 29.06.2018 Inngående brev Referat fra planforum 18.05.2018 Trøndelag fylkeskommune
2017/415 29.06.2018 Inngående brev 5018/8/1 - Uttalelse - Reguleringsplan Skaset II Statens vegvesen
2017/851 29.06.2018 Inngående brev Referat fra planforum 27.06.2018 Trøndelag fylkeskommune
2017/851 29.06.2018 Inngående brev Referat fra planforum 27.06.2018 Trøndelag fylkeskomkmune
2017/851 29.06.2018 Utgående brev SV: Planforum Trøndelag fylkeskommune m.fl.
2017/804 29.06.2018 Inngående brev Reguleringsplanarbeid for del av eiendom - detaljplan Strand 60/1 Allskog v/Ellen Kristin Moe
2018/187 29.06.2018 Inngående brev Oversendelse av endelig rapport etter forvaltningstilsyn - Åfjord kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/335 29.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale midlertidig Monica Moflag Haugdal
2018/917 28.06.2018 Inngående brev VS: Frøneset veilys - dokumentasjon - kommunal overtakelse Johs J Syltern AS v/Roy Harbak
2017/933 28.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2015/5486 28.06.2018 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 25.06.2018 - grunntilskudd IMDI
2017/934 28.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale fast *****
2018/335 28.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale fast *****
2018/338 28.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat *****
2018/338 28.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale fast *****
2018/771 28.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat *****
2018/382 28.06.2018 Utgående brev Søknad om dekking av transport til fylkesmesterskap i sjakk i Trondheim Jannice Breivold By
2018/895 28.06.2018 Utgående brev Ang. søknad om salgsplass på Åfjordtorget 2018 Eivind Selbekk
2018/37 28.06.2018 Utgående brev Plan for arbeidet med lukking av pålegg gitt i rapport 24.05.2018 ARKIVVERKET
2018/892 28.06.2018 Inngående brev 5018/59/305 - Ny enebolig - Tegninger i riktig målestokk SYSTEMBYGG AS
2017/768 28.06.2018 Utgående brev 1630/90/14 - Avløpsanlegg/sandfilteranlegg - Trond Slind - Sundetveien 215 Amundal Maskin As
2018/769 28.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesøster Helse og familie - st. ref. 3832674704 ***** ***** ***** *****
2018/769 28.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesøster Helse og familie - st. ref. 3832674704 ***** ***** *****
2018/769 28.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesøster Helse og familie - st. ref. 3832674704 ***** ***** ***** *****
2018/769 28.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesøster Helse og familie - st. ref. 3832674704 ***** ***** ***** *****
2018/769 28.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesøster Helse og familie - st. ref. 3832674704 ***** ***** ***** *****
2018/769 28.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesøster Helse og familie - st. ref. 3832674704 ***** ***** ***** *****
2018/915 28.06.2018 Inngående brev Brudd i normaltarifforhandlingene - varsel om konsekvenser for fastlegetilbudet i den enkelte kommune Den norske legeforening
2018/769 28.06.2018 Inngående brev Bekreftelse fast stilling som helsesøster *****
2018/712 28.06.2018 Inngående brev 5018/58/262 - Tillatelse fra biskop Den norske Kirke, Nidaros biskop
2018/139 28.06.2018 Inngående brev Avslag - søknad om avkjørsel - fv. 723 - gnr. 90 bnr. 8 - Stokkøya - Åfjord kommune sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2018/765 28.06.2018 Utgående brev 5018/14/1 & 2 - Delingstillatelse og dispensasjon - Fradeling av areal - Fjellheimsveien 25 - Aina Hårstad Alf Inge Fillingsnes
2017/828 28.06.2018 Utgående brev 1630/106/49 - Utslippstillatelse og tilknytning til kommunalt vannverk - Linesmarka 167- Jeanette Paaske Jeanette Paaske
2018/128 28.06.2018 Utgående brev TILBUD OM FERIEJOBB I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN *****
2018/512 28.06.2018 Utgående brev 5018 - Tillatelse til skadefelling av grågås (unggjess) - Linesøya utmarkslag Linesøy utmarkslag v/Arne Hansen
2018/150 28.06.2018 Utgående brev Melding om hogst i vernskog - kommunens behandling Statskog SF v/Morten Aasheim
2017/842 28.06.2018 Utgående brev Regnskapssammendrag Fjellheimveien Fylkesmannen i Trøndelag
2017/751 28.06.2018 Inngående brev Tillatelse til felling av skadegjørende erfugl - Norgesskjell - Snadder og Snaskum Ørland kommune
2014/6311 28.06.2018 Utgående brev Svar på forespørsel av 08.05.18 Per Ivar Olsen
2018/871 28.06.2018 Utgående brev Saldokort 'fmtlsaturn@fylkesmannen.no'
2018/871 27.06.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling Anny N Husdal
2018/914 27.06.2018 Inngående brev Begjæring om oppdeling i eierseksjoner Nordbohus Systembygg AS
2018/128 27.06.2018 Inngående brev Bekreftelse sommerjobb 2018 *****
2018/128 27.06.2018 Inngående brev Bekreftelse sommerjobb 2018 *****
2018/128 27.06.2018 Inngående brev Bekreftelse feriejobb 2018 *****
2018/128 27.06.2018 Inngående brev Bekreftelse feriejobb 2018 *****
2018/128 27.06.2018 Inngående brev Bekreftelse feriejobb 2018 *****
2018/128 27.06.2018 Inngående brev Bekreftelse feriejobb 2018 *****
2018/128 27.06.2018 Inngående brev Bekreftelse feriejobb 2018 *****
2018/128 27.06.2018 Inngående brev Bekreftelse feriejobb 2018 *****
2018/128 27.06.2018 Inngående brev Bekreftelse feriejobb 2018 *****
2014/6061 27.06.2018 Inngående brev Saldokort- Inndragning tilskudd Fylkesmannen i Trøndelag
2018/871 27.06.2018 Inngående brev Saldokort journalnr. 18/500545 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/913 27.06.2018 Inngående brev Søknad om fradeling Andreas Momyr
2018/909 27.06.2018 Inngående brev 5018/106/50 - Ett-trinns søknad om tillatelse til tiltak - Anneks på Linesøya Marit Gabrielsen
2018/908 27.06.2018 Inngående brev Tillatelse - utvidet bruk av avkjørsel - fv. 723 - gnr. 7 bnr. 5 Statens vegvesen
2018/908 27.06.2018 Inngående brev 5018/7/5 Søknad om fradeling av tomt med påstående hytte Per Dolmseth
2018/912 27.06.2018 Inngående brev 5018/91/14 - Søknad om bruksendring til bolig på Stokkøya Tone Gimse
2018/910 27.06.2018 Inngående brev SV: Nabovarsel i fradelingsak Fosen Gjenvinning
2018/910 27.06.2018 Inngående brev Søknad om fradeling av tomt til næringsformål på Kirkholmen Åfjord kommune v/rådmann Per O Johansen
2017/1130 27.06.2018 Inngående brev 1630/49/32 Byggesak - Viken og Stigen - Anmodning om befaring Rolf Ove Viken
2017/415 27.06.2018 Inngående brev 5018/8/1 - Uttalelse - Detaljregulering for Skaset II Samediggi/Sametinget
2018/130 26.06.2018 Inngående brev Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommune - Invitasjon til å søke om midler for 2019 sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2018/894 26.06.2018 Utgående brev Godtgjørelse i forbindelse med muntlig eksamen Sven Ivar Binde m.fl.
2018/47 26.06.2018 Inngående brev Åfjord kommune - Spillemidler 54227 Åset stadion - Squashanlegg. Avslag på søknad Trøndelag fylkeskommune
2018/47 26.06.2018 Inngående brev Åfjord kommune - Spillemidler 54197 Åset stadion - Idrettshall. Avslag på søknad Trøndelag fylkeskommune
2018/47 26.06.2018 Inngående brev Åfjord kommune - Spillemidler 54225 Åset stadion - Buldrevegg. Avslag på søknad Trøndelag fylkeskommune
2018/786 26.06.2018 Utgående brev 5018/19/55 - Byggetillatelse og dispensasjon - Ett-trinns søknad - Tilbygg garasje Håvard Butli
2018/741 26.06.2018 Inngående brev 5018/107/103 - Opplysning om bebygd areal. Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen
2018/22 26.06.2018 Inngående brev 18/2538-1 Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Lian Sissel
2018/821 26.06.2018 Inngående brev Orientering til eierne fra Fosenbrua AS Olav Ellevset
2018/750 26.06.2018 Inngående brev Vedlegg til rammesøknad Joengbakken 47 - forslag til vann- overvannledning Øystein Syltern
Versjon:5.1.1