eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/64 28.04.2017 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Åfjord kommune - 2. mai 2017, kl 1700 Lund Arvid
2016/2894 28.04.2017 Inngående brev Tildeling av tilskudd til utleieboliger ved oppføring av bolig - 1630/58/187 Husbanken
2017/394 28.04.2017 Inngående brev Årsregnskap 2016 Lomundal Jon Kristian
2017/402 28.04.2017 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ***** ***** *****
2017/402 28.04.2017 Inngående brev Oppsigelse barnehageplass ***** *****
2017/402 28.04.2017 Utgående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ***** ***** *****
2016/6339 28.04.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuter - Reg.nr VT 4293 - Øystein Braseth Øystein Braseth
2016/6339 28.04.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuter - Reg.nr VV 1917 - Svein Magne Aune m.fl. Svein Magne Aune m.fl.
2016/6339 28.04.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuter - Reg.nr ZU 9174 - Kåre P. Arnevik Kåre P. Arnevik
2016/6339 28.04.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuter - Reg.nr VL 9502 - Paul Humstad og Egil Humstad Paul Humstad og Egil Humstad
2017/396 28.04.2017 Inngående brev Tidligere forskrift med oversiktskart vedtatt 30.04.2003. Humstad Hilde Haugdahl
2017/399 28.04.2017 Inngående brev 1630/103/10 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter - Lars Danielsen - Asvikveien 60 Lars Danielsen
2017/300 28.04.2017 Inngående brev Delingstillatelse signert med vedtakskart Plan- og byggesaksavdelingen
2017/400 28.04.2017 Inngående brev 1630/87/7 - Søknad om bruksendring av bolig til fritidsbolig Jannice Meland
2015/1598 28.04.2017 Saksframlegg/innstilling 1630 Detaljplan Øystervågen småbåthavn, Finset - del av gnr. 49, bnr. 2
2017/398 28.04.2017 Inngående brev 1630/3/13 - Ett-trinns søknad - Oppføring av anneks - Per Johan Aune - Vikaveien 45 Per Johan Aune
2017/269 28.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Helsesøster (1610) Lena Stawicka
2017/13 27.04.2017 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Breivold Consult AS
2016/3185 27.04.2017 Utgående brev Registrering av jordsameiet Sørgård under gnr. 107 Til hjemmelshavere av gnr. 107 bnr. 1 til 6
2017/95 27.04.2017 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2017 Hanne Silje Herfjord
2017/95 27.04.2017 Utgående brev TIDSBEGRENSET A RBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2017 Jannike Bratland
2017/95 27.04.2017 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2017 Ida Hopstad Haugsnes
2013/1206 27.04.2017 Inngående brev Detaljplan for Løvø sørvest, 67/2 i Åfjord kommune sendt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune Løvø sørvest, 67/2 i Åfjord kommune sendt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2016/7201 27.04.2017 Inngående brev Signert fradelingsvedtak m/kart Plan- og byggesaksavdelingen
2017/396 27.04.2017 Inngående brev Forskrift for bruk av kommunalt areal på Åfjordtorget Humstad Hilde Haugdahl
2017/17 27.04.2017 Inngående brev Informasjon til kommunal viltforvaltning i Sør-Trøndelag - angående jakttidsrammer for hjortevilt for 2017 Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/397 27.04.2017 Inngående brev Møtereferat fra møte med Fagforbundet 27.04.2017 Sektorsjef Reidun Momyr
2017/394 27.04.2017 Inngående brev Årsmelding versjon 26-04-2017 kl 16:00 Asphaug Kim Roger
2017/201 26.04.2017 Inngående brev Bekreftelse lærling pleie og omsorg Viktoria Gjønnes Akseth
2017/370 26.04.2017 Utgående brev Søknad om fritak fra pedagognorm Maribo barnehage v/styrer
2017/299 26.04.2017 Utgående brev Vedr. søknad på ledig stilling som sykepleier på Åfjord Helsesenter Siv Hopstad Haugsnes m.fl.
2016/696 26.04.2017 Utgående brev BEKREFTELSE Hanne Silje Herfjord
2017/299 26.04.2017 Utgående brev Vedr. søknad på ledig stilling som kokke på Åfjord Helsesenter Beate Årbogen m.fl.
2017/299 26.04.2017 Utgående brev Vedr. søknad på ledige stillinger som Helsefagarbeider - 39,77 % og 66,80 %. Berit Iversen m.fl.
2016/4782 26.04.2017 Utgående brev Innvilget permisjon ***** ***** *****
2016/6339 26.04.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring - reg.nr. XW 5180 - Hilmar Stjern og Kjell Stjern Hilmar Stjern og Kjell Stjern
2016/6339 26.04.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuter - Reg.nr. VR 3036 - Bjørn Tore og Torbjørn Sundland Bjørn Tore og Torbjørn Sundland
2017/369 26.04.2017 Inngående brev Skadefelling av unggås på Linesøya Linesøy utmarkslag v/Arne E. Hansen
2015/4018 26.04.2017 Inngående brev 1630/61/45 Søknad om ferdigattest Terje Buseth
2017/373 26.04.2017 Inngående brev 1630/1/10 - Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig Tone Engen
2017/393 26.04.2017 Utgående brev SV: Innhenting av reguleringsplaner for 2016 for kvalitetssikring av KOSTRA-rapportering 'Halsan, Margrethe'
2017/318 26.04.2017 Inngående brev Reviderte tegninger Fosenhus AS
2017/393 25.04.2017 Inngående brev Innhenting av reguleringsplaner for 2016 for kvalitetssikring av KOSTRA-rapportering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Halsan, Margrethe
2017/95 25.04.2017 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2017 Celine Haagenstad Forfot
2017/304 25.04.2017 Inngående brev 1630/58/4 Søknad om riving av bolig Stordalsvn 162 med personlig ansvarsrett John Einar Berdahl
2017/302 25.04.2017 Utgående brev 1630/89/79 - Byggetillatelse - Garasje til bolig i Sossvika - Alf Jostein Skjærvik m/flere Alf Jostein Skjærvik
2017/318 25.04.2017 Utgående brev 1630/104/62 - Oppklaring - Tilbygg bolig Tone Bårdli og Gisle Herfjord Fosenhus AS
2017/383 25.04.2017 Utgående brev Taushetserklæring/konfidensiell behandling av pilotprøver Matematikksenteret
2016/4782 25.04.2017 Inngående brev Søknad fritak ***** ***** *****
2017/315 25.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om stilling - Vikariat grunnskolelærer Stokksund (1620) *****
2017/299 25.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Helsefagarbeider 66,8% (1612) Berit Iversen
2017/299 25.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Helsefagarbeider 39,77% (1613) Berit Iversen
2017/201 25.04.2017 Inngående brev Bekrefter lærlingestilling i Åfjord kommune Agnes Lunde Nilsen
2016/3328 25.04.2017 Utgående brev 1630/90/26 - Fradeling av fritidsbolig og tomter til naust - Per Kristian Skjærvik m.fl. - Stokkøyveien 38 - Ny tillatelse Alf Jostein Skjærvik m.fl.
2016/6117 25.04.2017 Utgående brev 1630/41/2 og 8 - Flytebrygge, redskapshus og gapahuk ved Storkvernavatnet - Jon Arne Jønland Jon Arne Jønland
2017/184 25.04.2017 Saksframlegg/innstilling Årlig melding fra revisjon 2016
2017/361 25.04.2017 Utgående brev ***** ***** ***** *****
2017/370 24.04.2017 Inngående brev Søknad om fritak fra pedagognorm Maribo barnehage v/styrer
2017/299 24.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Helsefagarbeider 66,8% (1612) Hege Storvik
2017/299 24.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Helsefagarbeider 39,77% (1613) Hege Storvik
2017/299 24.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - 61% sykepleier (1611) Andreas Momyr
2016/696 24.04.2017 Utgående brev BEKREFTELSE Eskil Grøtting
2017/315 24.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Vikariat grunnskolelærer Stokksund (1620) Tor-egil Sæther
2017/314 24.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om stilling ved Åset skole May Britt Sundet m.fl.
2017/321 24.04.2017 Inngående brev Søknad skolefritidsordning Åset *****
2017/314 24.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Årsvikariat ungdomstrinn 100% (1617) Tor-egil Sæther
2016/4782 24.04.2017 Inngående brev Søknad elevpermisjon ***** ***** ***** *****
2016/4782 24.04.2017 Utgående brev Innvilget elevpermisjon ***** ***** ***** *****
2016/4782 24.04.2017 Inngående brev Søknad elevpermisjon ***** ***** ***** *****
2016/4782 24.04.2017 Utgående brev Innvilget elevpermisjon ***** ***** ***** *****
2017/314 24.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Årsvikariat kunst/håndverk 25% (1618) Unn Kristin Daling
2017/314 24.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Årsvikariat ungdomstrinn 100% (1617) Unn Kristin Daling
2017/314 24.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Undervisningsstilling 50% (1616) Unn Kristin Daling
2017/314 24.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Inspektør 50% barnetrinn (1615) Unn Kristin Daling
2017/302 24.04.2017 Utgående brev Garasje/båthus i Sossvika, kommunal vannledning. Alf Jostein Skjærvik m.fl.
2017/373 24.04.2017 Utgående brev Angående søknad om oppføring av anneks Tone Engen
2017/339 24.04.2017 Inngående brev 1630/34/1 - Ett-trinns søknad - Oppføring av campinghytte - Espen Naustan - Naustan Langnesodden camping v/Espen Naustan
2015/891 24.04.2017 Inngående brev Uttalelse til høring hovedplan avløp og vannmiljø Mattilsynet
2016/4381 24.04.2017 Inngående brev Monstad - oppfølging og status av ulovlig deponering av avfall Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/373 24.04.2017 Inngående brev 1630/1/10 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av anneks - Tone Engen - Grøttingsv 64 Tone Engen
2017/380 24.04.2017 Inngående brev 1630/88/1 - Søknad om tiltak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Flytting av tomt 11 - Roar Svenning - Hosnavika Torild Langklopp og Roar Svenning
2017/339 24.04.2017 Inngående brev Søknad om omdisponering av NLF område til næringsformål Espen Naustan
2017/369 24.04.2017 Inngående brev Søknad om skadefelling gås LER utmarkslag v/Tore Tårnesvik
2016/6339 24.04.2017 Inngående brev Kjøreløyve scooter - kjørebok Svein Erik Aune
2017/374 24.04.2017 Inngående brev Søknad om bruk av Hutjønnområdet i forbindelse med jaktfeltstevne 29.04.17 Leder jaktskytterutvalget
2017/286 24.04.2017 Inngående brev 17/500007 - Saldo/utbetalingskort - Gammel kulturmark Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/4423 24.04.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 'Roar Svenning' m.fl.
2016/3185 24.04.2017 Inngående brev Erklæring om jordsameie Sørgård Målfrid Berdahl Sørgård m. fl.
2016/6259 24.04.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 'annjeanette.w@gmail.com'
2017/377 24.04.2017 Inngående brev 1630/54/1 - Etablering av flytebrygge - Søknad om dispensasjon fra PBL - Sameiet Fjeldsaunet Sameiet Fjellsaunet v/ Bård Paulsen
2017/378 24.04.2017 Inngående brev 1630/94/32 - Melding unntatt søknadsplikt - Uthus til fritidsbolig - Jørgine og Inge Morken - Harbaksveien 25 Jørgine og Inge Morken
2017/80 24.04.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Børmark Vannverk Prebio
2017/81 24.04.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Lonin-Butli Vannverk Prebio
2017/78 24.04.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stordalen Vassverk Prebio
2017/79 24.04.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stokksund Vassverk Prebio
2017/33 24.04.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk Prebio
2017/269 24.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Helsesøster (1610) Anette Strand
2017/269 24.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Helsesøster (1610) Hanne-Silje Lunde Herfjord
2017/328 21.04.2017 Inngående brev Bekreftelse fra nabo. gnr. 64/57 på at dispensasjon fra plan tillates Ragnar Hoås
2017/328 21.04.2017 Inngående brev Bekreftelse fra nabo. gnr. 64/4 på at dispensasjon fra plan tillates Tore Alstad
2017/316 21.04.2017 Utgående brev Underretning om sammenføyning Rædergård Entrepenør AS
2016/1987 21.04.2017 Inngående brev Vedr. Fylkesmannens uttalelse til høring - Reguleringsplan for Nygård - Tårnes Anne Grethe Refsnes
2016/1987 21.04.2017 Inngående brev Vedr. Fylkesmannens uttalelse til høring - Reguleringsplan for Nygård - Tårnes Anne Grethe Refsnes
2017/22 21.04.2017 Utgående brev 1630/92/5 - Tillatelse - Flytebrygge ved ny landbase på Kongsnes - Salmar Farming AS Salmar Farming AS
2017/314 21.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Årsvikariat kunst/håndverk 25% (1618) Ketil Mørreaunet
2017/314 21.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Inspektør 50% barnetrinn (1615) Kine Hopstad By
2017/314 21.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Merkantil 100% vikariat (1619) Doris Karin Tinnen
2017/314 21.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Årsvikariat ungdomstrinn 100% (1617) Emilie Lima Baglund
2017/314 21.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Undervisningsstilling 50% (1616) Emilie Lima Baglund
2017/314 21.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Årsvikariat ungdomstrinn 100% (1617) Øyvind Næss
2017/299 21.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Helsefagarbeider 39,77% (1613) Catherine Fetalcurin
2017/299 21.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Helsefagarbeider 66,8% (1612) Catherine Fetalcurin
2017/299 21.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Kokk 55,26% (1614) Tom Bugten
2017/29 21.04.2017 Inngående brev Saksframlegg i ansettelsen av assistent Stokksund Oppvekstsenter By Jannice Breivold
2014/95 21.04.2017 Inngående brev NIVI rapport 2017-1: Regionkommune på Fosen Johansen Per
2014/4643 20.04.2017 Inngående brev Vedtak MTA 132 kV kraftledning Straum - Hofstad, Roan kommune. NVEs referanse: 201701590-3 NVE
2017/360 20.04.2017 Inngående brev 1630/91/14, seksjon 7 - Bruksendring av leilighet med tiltaksformål til bruksformål - Stokkøyveien 216 - Ebrahim Haj Mustafa Ebrahim Haj Mostafa
2017/363 20.04.2017 Inngående brev Brev til Komite for infrastruktur Karin Bjørkhaug Humstad Hilde Haugdahl
2017/361 20.04.2017 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/4298 20.04.2017 Utgående brev Aksept av vilkår for tilskudd til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helsedirektoratet
2017/299 20.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Kokk 55,26% (1614) Kristin Humstad
2017/314 20.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Årsvikariat ungdomstrinn 100% (1617) Hege Camilla Tårnesvik
2017/314 20.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Årsvikariat kunst/håndverk 25% (1618) Hege Camilla Tårnesvik
2017/314 20.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Undervisningsstilling 50% (1616) Hege Camilla Tårnesvik
2017/314 20.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Årsvikariat kunst/håndverk 25% (1618) Kristin Humstad
2017/314 20.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Merkantil 100% vikariat (1619) Mona Engan
2016/7219 20.04.2017 Inngående brev Omdisponering kart med innmålt areal Humstad Hilde Haugdahl
2016/6983 20.04.2017 Inngående brev Søknad om omdisponering av jordareal 7/3 Per Magnar Kverndal
2016/6983 20.04.2017 Inngående brev Vedlegg søknad - kart Humstad Hilde Haugdahl
2016/6983 20.04.2017 Inngående brev Oversiktskart m/arealklassifisering Humstad Hilde Haugdahl
2016/6983 20.04.2017 Inngående brev Kilden - dyrkbar jord Humstad Hilde Haugdahl
2017/204 20.04.2017 Inngående brev Kart med omsøkt areal Humstad Hilde Haugdahl
2017/204 20.04.2017 Inngående brev Kart med arealstatistikk Humstad Hilde Haugdahl
2017/362 20.04.2017 Inngående brev Oppsummering verkstedavis workshop Hilde Nordløkken
2016/6339 20.04.2017 Inngående brev Vilkår for snøscooterkjøring i Åfjord kommune Humstad Hilde Haugdahl
2017/17 20.04.2017 Inngående brev Høringssvar STFK Thomas Lillehagen Tore Tårnesvik
2016/6339 20.04.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskjuterkjøring - Håvard Stjern - Reg.nr: XZ9393 Håvard Stjern
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/58/179 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Barbro Oline Bugten Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/59/364 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Kåre Stigen Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/59/365 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - John Stigen Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/64/44 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Christina Undhjem Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/67/28 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Reidun Andersen Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/96/49 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Frank Olsen Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/96/50 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Tone Gimse Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/96/50 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Per Erling Oksavik Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/94/73 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Tone Gimse Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/94/73 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Per Erling Oksavik Statens kartverk Tinlysing
2017/359 20.04.2017 Inngående brev 1630/37/1 - Søknad om omdisponering av deler av eiendommen på grunn av salg Livar Sverre Grøtting
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/106/71 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Jan Cramer og Ingvild Folkord Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/64/16 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Arne Hansen Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630 - Nedre joenget 4 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Marianne Karlsen Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/59/96 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Magnar Toralf Guttelvik Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/59,206 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Rune Andre Morkemo Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/59/96 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Ann Kristin Guttelvik Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/58/179 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Per Eivind Wilmann Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/67/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Rita Overland Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/103/2 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Gorm Andreas Pedersen Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/103/2 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - IN5 Ral Estate AS Statens kartverk Tinglysingen
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/24/21 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Øystein Staven Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/24/21 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Oddrun Merethe Staven Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/24/21 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Nina Staven Statens kartverk Tinglysingen
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/24/21 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Marius Staven Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/94/79 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Monika Rødsten Statens kartverk Tinglysing
2017/329 20.04.2017 Inngående brev 1630/94/79 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Gregor Bade Statens kartverk Tinglysing
2017/358 20.04.2017 Inngående brev 1630/58/188 - Fradeling av areal til næringsformål Harald Årbogen
2015/251 20.04.2017 Inngående brev Tilskuddsbrev - Fylkeskommunale friluftsmidler 2017 sendt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/56 20.04.2017 Utgående brev 1630/19/14 - Fradeling av tomt til stedbunden næring på Momyra - Oddvar Osen - Godkjenning Oddvar Osen
2017/269 20.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Helsesøster (1610) Gro Anita Selnes Jacobsen
2017/357 20.04.2017 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd - år 1 for 2017 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/269 20.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Helsesøster (1610) Alice Nerdal Forfot
2016/7193 19.04.2017 Utgående brev Hjemmelshaver til omsøkte to nye tomter i Lauvika og nabomerknader 'gunn.salbuvik@icloud.com'
2017/316 19.04.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - dok.nr: 308302/2017 Statens kartverk Tinglysing
2017/160 19.04.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 60 bnr. 124 Lars Aune
2016/6339 19.04.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring - Roger Johansen - Reg.nr: XA 5180 Roger Johansen
2016/6339 19.04.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring - Øystein Haugsnes - Reg. nr: VP 9044 Øystein Haugsnes
2016/6339 19.04.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring - Jan Stjern - Reg.nr: VV 4123 Jan P. Stjern
2016/6339 19.04.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring - Petter Fagerdal Petter Fagerdal
2016/6339 19.04.2017 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring - Birger Staven - Reg.nr: VR 3013 Birger Staven
2017/75 19.04.2017 Inngående brev Tilsagnsbrev - Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (Statsbudsjettets kap. 1420 post 78) Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/286 19.04.2017 Utgående brev 1630/65/1- Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- restaurering av beitemark på Øyan Jørn Flenstad
2017/171 19.04.2017 Inngående brev Foreløpig melding i forvaltningssak - Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområde Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/6362 19.04.2017 Inngående brev VS: Klage til Fylkesmannen i Sør- Trøndelag - trukket tilbake Brekke, Irene Sørgård
2016/4132 19.04.2017 Inngående brev FV 723 - Ryssdalen - Herfjord - Klage på reguleringsplan Fosen Naturvernforening
2017/355 19.04.2017 Inngående brev Avslutning av tjenester etter systembasert søknad Statped
2017/356 19.04.2017 Inngående brev Melding om bruk av sensor til lokal gitt eksamen Testmann Minne skole
2017/321 19.04.2017 Inngående brev Søknad Skolefritidsordning Åset *****
2017/314 19.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Årsvikariat ungdomstrinn 100% (1617) Jørn Kåre Overgård
2017/314 19.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Inspektør 50% barnetrinn (1615) Mari Hoem Stokke-Bakken
2017/314 19.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Undervisningsstilling 50% (1616) Mari Hoem Stokke-Bakken
2017/314 19.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Merkantil 100% vikariat (1619) Mari Hoem Stokke-Bakken
2017/315 19.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Vikariat grunnskolelærer Stokksund (1620) Stian Denstad
2017/315 19.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Vikariat grunnskolelærer Stokksund (1620) Jørn Kåre Overgård
2017/315 19.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Vikariat grunnskolelærer Stokksund (1620) Mari Hoem Stokke-Bakken
2016/1466 19.04.2017 Utgående brev tilbakemelding på praksisplasser fra NTNU i Trondheim for studieåret 2017-2018 'Bernt Nicolai Særsten'
2016/1466 19.04.2017 Utgående brev Tilbakemelding på praksisplasser fra NTNU i Trondheim for studieåret 2017-2018 'Bernt Nicolai Særsten'
2017/95 19.04.2017 Utgående brev Vedr. din søknad på sommerjobb i Pleie og omsorg - sommeren 2017 Eskil Grøtting m.fl.
2017/95 19.04.2017 Utgående brev Vedr. din søknad på sommerjobb i Pleie og omsorg - sommeren 2017 Monika Schalk
2017/73 19.04.2017 Utgående brev Innvilget ny gruppe for transporttjeneste (fra gr.1 til gr.2) *****
2017/345 19.04.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd Opptrappingsplan for Habilitering og rehabilitering 'fmstpostmottak@fylkesmannen.no' m.fl.
2017/11 19.04.2017 Utgående brev Utbetaling av depositum - ***** ***** *****
Versjon:5.1.1