eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/347 19.02.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2018/1338 19.02.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 - Herfjord Skytterlag Stoknes, Odd Einar
2019/194 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2019/194 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2019/283 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern Utlysning Helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4025007330 *****
2019/283 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern Utlysning Helsefagarbeider - st. ref. (4025007330) *****
2018/1804 19.02.2019 Inngående brev 5018/98/46 - Vedtak om avslag + gebyr Arbeidstilsynet
2019/327 18.02.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Tårnes Grunneierlag Grøtting, Jens Ivar
2019/194 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2019/194 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2019/194 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2019/194 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2019/248 18.02.2019 Utgående brev 5018/106/43 - Midlertidig svarbrev / etterlysning - Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig - Linesveien 973 Lars Petter Bjørgen
2019/344 18.02.2019 Inngående brev Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformenølging av regionreformen Postmottak KMD
2018/270 18.02.2019 Inngående brev Høringsbrev til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/342 18.02.2019 Inngående brev Evaluering av samarbeid om brannsikkerhet hos eldre hjemmeboende Ørland kommune
2019/343 18.02.2019 Inngående brev Informasjon om henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus som vedlegg Helsedirektoratet
2019/343 18.02.2019 Inngående brev Henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus Helsedirektoratet
2019/111 18.02.2019 Inngående brev Oversendelse av Ørland Eldreråds årsrapport for 2018 Ørland kommune
2019/195 17.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 17.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/195 17.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 17.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/283 17.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern Utlysning Helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4025007330 *****
2019/283 17.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern Utlysning Helsefagarbeider - st. ref. (4025007330) *****
2019/195 16.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/195 16.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/195 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2018/1675 15.02.2019 Inngående brev 50|8/89/81 - Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av 4 boliger - Linesvegen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/248 15.02.2019 Inngående brev 5018/106/43 - Søknad om dispensasjon Lars Petter Bjørgen
2018/1688 15.02.2019 Inngående brev Klage i sak 2018/1688 Erling Meyer
2016/368 15.02.2019 Inngående brev Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Åfjord kommune SKATTEETATEN
2019/194 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2019/194 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2019/194 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2019/194 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2019/326 15.02.2019 Inngående brev Søknad ferievikar barnehage sommer 2019 *****
2019/324 15.02.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til bok i forbindelse med Linesøy Ungdomslags 100 års markering Eskil Bugge
2018/1252 15.02.2019 Inngående brev 5018/30/44 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter *****
2019/325 15.02.2019 Inngående brev Åpen søknad på lærlingstilling - barne- og ungdomsarbeider *****
2018/1816 14.02.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE *****
2019/321 14.02.2019 Inngående brev Velkommen til Fylkesmannens kurs i offentlig helsearbeid 25. - 26. mars 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1816 14.02.2019 Utgående brev ARBEIDSAVTALE *****
2019/294 14.02.2019 Utgående brev Retting av grenser for gnr. 21 bnr. 1 og 4 Jørgen Andreas Humstad m.fl.
2016/6824 14.02.2019 Inngående brev Refsnes Laks AS 980649598 - Akvakultursøknad - Lokalitet 10398 Seiskjæra i Åfjord kommune - Uttalelse om fiskeriinteresser Fiskeridirektoratet
2018/1067 14.02.2019 Utgående brev 5018/64/2 - Fradeling av ny tomt på Kråktuva - Selnesveien - Maria Pettersvik Arvnes - tillatelse Maria Pettersvik Arvnes
2019/313 14.02.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2019-2023 Einar Sørdal
2019/249 14.02.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Vold, Steinar Martin
2019/245 14.02.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Osen, Oddvar Ditlev
2019/264 14.02.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Rødsjø, Torstein
2018/1338 14.02.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 - Åfjord Kristne Skolelag Butli, Ingvill Hoås
2019/194 14.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2019/194 14.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2019/265 14.02.2019 Inngående brev Signert avtale om oppgradering til ePhorte 5.6 Evry Norge AS
2018/1825 14.02.2019 Utgående brev Support- og serviceavtale med Blinken AS Birgit Reinertsen
2019/311 14.02.2019 Utgående brev 5018/90/7 - Midlertidig svarbrev/etterlysning - Tilbygg på fritidsbolig - Sundetvegen 98 Sven Oddne Haugen
2019/201 14.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling ved Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (4019722796) *****
2019/201 14.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling ved Stokksund oppvekstsenter Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4019722796 *****
2019/146 14.02.2019 Utgående brev 5018/58/274 - Byggetillatelse - Oppføring av plasthall for lager - Vassneset 12 - Promidt AS PROMIDT AS
2019/317 14.02.2019 Inngående brev 5018/19/81 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LNF-område - Rørskogen hyttefelt Arne Brunes
2019/216 14.02.2019 Utgående brev 5018/49/12 - Tilbakemelding på byggesøknad - Oppføring av hytte og garasje - Finnsetodden hyttefelt - Tom Selnes CK NOR BYGG AS
2019/283 14.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern Utlysning Helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4025007330 *****
2019/283 14.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern Utlysning Helsefagarbeider - st. ref. (4025007330) *****
2019/195 14.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 14.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/195 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/195 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/195 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/195 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2018/1824 13.02.2019 Inngående brev 5018/58/66 - Plantegninger Lars Chr Engen
2019/312 13.02.2019 Inngående brev 5018/22/1 - Ett-trinns søknadsbehandling - Utvidelse av driftsbygning - Fjellveien 2212 Per Georg Skansen
2019/167 13.02.2019 Inngående brev Oppgave over alkoholholdig drikke 2018 Joker Stoksund
2019/207 13.02.2019 Inngående brev Uttalelse - Detaljregulering for Tangen - Mælan - Åfjord kommune - varsel om planoppstart sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2019/200 13.02.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke + gebyr Arbeidstilsynet
2019/311 13.02.2019 Inngående brev 5018/90/7 - Søknad om tiltak - Påbygg på fritidsbolig - Sundetvegen 98 Sven Oddne Haugen
2019/194 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2019/194 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2019/194 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2019/194 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2018/1338 13.02.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 - Ungdomslaget Vårliv Stamnes, Kari Marie Arnevik
2019/313 13.02.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2019-2023 Einar Sørdal
2019/322 13.02.2019 Inngående brev 5018/64/4 - Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker - Selnesveien 1024 Tore Alstad
2018/1067 13.02.2019 Inngående brev Kartvedlegg delingstillatelse Fjellheim Sverre
2019/300 13.02.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ***** ***** Landbruksdirektoratet
2018/1816 13.02.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Andreas Momyr *****
2019/295 12.02.2019 Inngående brev Avhending av Linesøya fiskerihavn i Åfjord kommune i Trøndelag fylke - avklaring med kommune og fylkeskommune Kystverket
2018/1053 12.02.2019 Inngående brev Informasjon vedrørende nye rutiner for vandelsvurdering meddommere Finmark politidistrikt
2019/194 12.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2019/194 12.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2017/804 12.02.2019 Inngående brev Innspill til reguleringsplan for Strand Allskog SA
2018/1796 12.02.2019 Inngående brev Bekreftelse på avsluttet sak Folkehelse Fosen
2019/195 12.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/195 12.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/199 11.02.2019 Inngående brev Uttalelse - Detaljregulering for Øvre Årnes - varsel om planoppstart Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no
2019/289 11.02.2019 Inngående brev Revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner – mulighet for innspill TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning
2019/159 11.02.2019 Inngående brev Kontonummer Grethesenglebarn UB Ronja Emilie Halvorsen
2019/282 11.02.2019 Inngående brev Signert avtale - visma flyt skole VISMA ENTERPRISE AS
2019/281 11.02.2019 Inngående brev Alle skolestartere (1. klassinger) får gratis skolesekk av fylkeskommunen Trøndelag fylkeskommune
2019/207 11.02.2019 Utgående brev Detaljregulering for Tangen - Mælan - varsel om planoppstart Adresseliste
2019/199 11.02.2019 Utgående brev Detaljregulering for Øvre Årnes - varsel om planoppstart Høringsparter
2019/195 11.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/195 11.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 11.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 11.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/184 11.02.2019 Utgående brev Godkjenning av avtale om engangstilskudd til løypemaskin for kjøring av skiløyper på Momyra og omegn CAMP MOMYR
2018/1675 11.02.2019 Inngående brev 5018/89/81 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for tiltak på eiendommen. Trøndelag fylkeskommune
2019/166 11.02.2019 Utgående brev 5018/90/5 - Byggetillatelse og dispensasjon - Tilbygg fritidsbolig - Reksterveien 12 - Stig-Roar Guttelvik Stig-Roar Guttelvik
2019/150 11.02.2019 Utgående brev 5018/82/2 - Byggetillatelse og dispensasjon - Uthus/Teknisk bygg - Sameiet Kvalvika Nils Opdahl
2018/1338 11.02.2019 Inngående brev Oppslag - Bestilling av annonse - Annonse i FF Åfjord kommune
2019/226 11.02.2019 Utgående brev Søknad om støtte - NM - orientering 2019 Geir Aune for Hovedkomiteen NM orientering
2019/159 11.02.2019 Utgående brev Søknad om støtte til studietur - våren 2019 GRETHES ENGLEBARN UNGDOMSBEDRIFT
2019/194 11.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2019/194 11.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2019/194 11.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2019/194 11.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2015/531 11.02.2019 Inngående brev Merknader til planoppstart Ref: 922/2019/L13/8KJVI Haldis Gurine Groven Bye
2018/1825 11.02.2019 Inngående brev Support- og serviceavtale med Blinken AS BLINKEN AS
2019/289 11.02.2019 Inngående brev Korrigerte vedlegg - Revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner – mulighet for innspill TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning
2017/654 11.02.2019 Inngående brev Tilsyn - utsettelse av frist Arbeidstilsynet
2016/4620 11.02.2019 Utgående brev 1630/64/59 - Ferdigattest - Hytte i Flatlia hyttefelt - Flatlia 11 Per O. Bjørnerås Per Otto Bjørnerås
2018/912 11.02.2019 Utgående brev 5018/91/14, s 6 - Midlertidig tillatelse - Bruksendring av leilighet med fritidsformål til helårsformål - Stokkøyveien 214 Tone Gimse
2019/169 11.02.2019 Utgående brev 5018/98/45 - Godkjent fradelingskart tilleggsareal gnr. 98/26 Byggesasksavdelingen
2019/169 11.02.2019 Utgående brev 5018/98/45 - Delingstillatelse - Fradeling av tilleggsareal til boligtomt i Seterlia ÅFJORD KOMMUNE
2016/4620 11.02.2019 Utgående brev 1630/64/59 - Etterlysning søknad om ferdigattest - Hytte i Flatlia hyttefelt - Per O. Bjørnerås Anne Bjørnerås
2017/999 11.02.2019 Utgående brev 5018/64/41 - Ferdigattest - Fritidsbolig i Hesthagan - Hesthagan 35 - Merete og Gaute Moldestad CK NOR BYGG AS
2018/1608 11.02.2019 Utgående brev 5018/107/6 - Delingstillatelse og dispensasjon - Fradeling av areal til endret og uendret bruk på Linesøya Børre Kristoffer Sørgård
2018/128 11.02.2019 Utgående brev BEKREFTELSE Jamil Bitar
2018/128 11.02.2019 Utgående brev BEKREFTELSE Nina Mølslett
2018/1816 11.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. 4001245612 *****
2018/128 11.02.2019 Utgående brev BEKREFTELSE Marte Hepsø Ovesen
2019/236 11.02.2019 Utgående brev Melding om hogst i vernskog (odderikm@hotmail.com)
2019/241 11.02.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Amundal, Svein
2019/165 11.02.2019 Inngående brev SalMar Farming AS - Søknad om arealendring på lokalitet 30297 Krabbholmen - Separate vedlegg Trøndelag fylkeskommune
2018/1460 11.02.2019 Utgående brev Sammenslåing av matrikkelenheter, gnr. 59 bnr. 190 og 409 TRØNDERENERGI NETT AS
2018/1684 11.02.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning *****
2019/164 11.02.2019 Utgående brev 5018/90/175 - Byggetillatelse - Fasadeendring brygge med utleieenhet - Langstranda 83 - Arve Guttelvik AS ARVE GUTTELVIK AS
2019/196 10.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 *****
2019/196 10.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) *****
2019/194 09.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2019/194 09.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2019/194 09.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2019/194 09.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2019/196 09.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 *****
2019/196 09.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) *****
2019/165 08.02.2019 Inngående brev Løyve - SalMar Farming AS - Søknad om arealendring på akvakulturanlegg for laksefisk - Lokalitet Krabbholmen - Åfjord kommune - Trøndelag fylke post@kystverket.no
2019/273 08.02.2019 Inngående brev Henvendelse og svar på betalingsfritak for funksjonshemmede Afjord Kommune - Johansen Per
2019/233 08.02.2019 Inngående brev Helikopterlandingsplass Åfjord - Fysiske kriterier Mil - Myrvold, Arild
2019/265 08.02.2019 Inngående brev Signert avtale Ephorte for nye Åfjord og Ørland EVRY NORGE AS
2015/5410 08.02.2019 Inngående brev Beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Trøndelag politidistrikt Politidirektoratet
2019/270 08.02.2019 Inngående brev Avtale om kjøring av skiløype - Skråfjorden - Nittalihalsen Ivar Morten Arnevik
2019/267 08.02.2019 Inngående brev Vedtak V07-T-2019. Utvidelse av fartsgrense 50km/t ved Mela bru på fv. 715 i Åfjord kommune Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no
2019/233 08.02.2019 Utgående brev Helikopterlandingsplass Åfjord Arild Myrvold, 330 skvadron avd Ørland
2019/276 08.02.2019 Inngående brev Følgebrev til Avtale om Den kulturelle skolesekken i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune
2019/76 08.02.2019 Utgående brev Serverings- og skjenkebevilling - Rorbua Kafe/ Pub Ann-Karin Mattson
2019/195 08.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/195 08.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2018/1460 08.02.2019 Inngående brev Sammenslåing av martikkelenheter Trønder Energi Nett v/ Michael Momyr
2019/272 08.02.2019 Inngående brev Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/271 08.02.2019 Inngående brev 5018/91/33 - Søknad om tiltak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning -Fradeling av tilleggsarealet til 91/38 Jon Magne Guttelvik
2019/264 07.02.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Rødsjø, Torstein
2019/250 07.02.2019 Inngående brev Signert Samarbeidsavtale om praksisstudier - NTNU og Bjugn, Indre Fosen, Roan, Ørland og Åfjord samt Fosen Helse IKS Refsnes Laila Dolmseth
2019/300 07.02.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
2019/195 07.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 07.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2016/505 07.02.2019 Inngående brev Tilsagn - Tildeling av startlån for 2019 Husbanken
2019/262 07.02.2019 Inngående brev Signert avtale om kjøring av skiløype - Momyra - Posten Birger Henning Staven
2019/260 07.02.2019 Inngående brev Signert avtale om kjøring av skiløype - Momyra-Dåapma Jan Kjetil Kosberg
2019/194 07.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020328144 *****
2019/194 07.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2019 - st. ref. (4020328144) *****
2019/196 07.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 *****
2019/196 07.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) *****
2019/196 07.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 *****
2019/196 07.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) *****
2018/1825 07.02.2019 Utgående brev Svar til Pelias angående videreføring av avtale PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS
2019/244 06.02.2019 Inngående brev 5018/104/6 - Opphør av anlegg for farlige stoffer - Kvittering for innmelding DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2019/195 06.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/195 06.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 06.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/195 06.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/195 06.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 - st. ref. (4020280581) *****
2019/195 06.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i Pleie og omsorg, sommer 2019 Åfjord kommune - st. ref. 4020280581 *****
2019/225 06.02.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Breidablikk Grendalag Tørhaug Frode Andersen
2019/146 06.02.2019 Inngående brev 5018/58/274 - Byggesøknad - oppføring av lagerhall - Promidt AS - INKL GODKJENTE TEGNINGER PROMIDT AS
2019/268 06.02.2019 Inngående brev Referat Barnevernforum Fosen 25.01.19 Indre Fosen kommune
2019/249 06.02.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Vold, Steinar Martin
2019/245 06.02.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Osen, Oddvar Ditlev
2019/80 06.02.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for bygging av gang- og sykkelveg mellom Årnes og Frøneset. Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune
2019/248 06.02.2019 Inngående brev 5018/106/43 - Søknad om bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig - Linesveien 973 Lars Petter Bjørgen
2019/239 05.02.2019 Inngående brev 5018/24/1 - Melding om hogst i vernskog Arne Amundal
2019/158 05.02.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Tøsdal, Tor Åge
2019/161 05.02.2019 Utgående brev Endring skutertillatelse - Nytt registreringsnummer - Vognkort Per Georg Skansen
2019/160 05.02.2019 Utgående brev Endring skutertillatelse - Nytt registreringsnummer - Vognkort Helge Oddmund Sandvik
2019/220 05.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om bruk av snøskuter etter motorferdsellovens § 4a - Tom-Didrik Sørlie Tom-Didrik Sørlie
Versjon:5.1.1