eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/705 15.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Dyktige medarbeidere til barnehage i Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4062923792 Anne iren Hårstad
2019/705 15.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Dyktige medarbeidere til barnehage i Åfjord kommune - st. ref. (4062923792) Anne iren Hårstad
2019/706 15.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Dyktige medarbeidere til skoler Åfjord kommune - st. ref. 4062930783 Guro Størseth Lyngstad
2019/706 15.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Dyktige medarbeidere til skoler - st. ref. (4062930783) Guro Størseth Lyngstad
2019/706 15.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Dyktige medarbeidere til skoler Åfjord kommune - st. ref. 4062930783 Mari Osen
2019/706 15.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Dyktige medarbeidere til skoler - st. ref. (4062930783) Mari Osen
2019/706 14.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Dyktige medarbeidere til skoler - st. ref. (4062930783) Terje Bakken
2019/706 14.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Dyktige medarbeidere til skoler Åfjord kommune - st. ref. 4062930783 Terje Bakken
2019/705 14.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Dyktige medarbeidere til barnehage i Åfjord kommune - st. ref. (4062923792) Terje Bakken
2019/705 14.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Dyktige medarbeidere til barnehage i Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4062923792 Terje Bakken
2019/678 14.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Marita Pettersen Rønning
2019/678 14.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 2 stillinger som helsefagarbeider - st. ref. (4060195669) Marita Pettersen Rønning
2019/678 14.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Nikola Belosevic
2019/678 14.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 2 stillinger som helsefagarbeider - st. ref. (4060195669) Nikola Belosevic
2019/705 13.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Dyktige medarbeidere til barnehage i Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4062923792 Malin Sørgjerd
2019/705 13.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Dyktige medarbeidere til barnehage i Åfjord kommune - st. ref. (4062923792) Malin Sørgjerd
2019/677 12.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 1 stilling som renholder, 1 stilling som renholder, praktisk bistand Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060158566 Shirley del Rocio Cedeno Toala
2019/677 12.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 1 stilling som renholder, 1 stilling som renholder, praktisk bistand - st. ref. (4060158566) Shirley del Rocio Cedeno Toala
2019/710 11.04.2019 Inngående brev 5018/58/36 - Tillatelse - Dispensasjon fra byggegrense - Fv. 723 Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no
2018/1032 11.04.2019 Inngående brev 5018/58/187 - Samsvarserklæring bygningsfysikk Stjern - Svein Erik Aune
2019/295 11.04.2019 Inngående brev Angående avhending av Linesøya fiskerihavn - Spørsmål fra Sørgårsdvågen Marina SA Siemens - Soergaard, Jon Martin
2019/271 11.04.2019 Inngående brev 5018/91/33 - Melding fra Statens vegvesen angående varsel om oppmålingsforretning Vegvesen - Stigen Lars Johan
2019/198 11.04.2019 Inngående brev Revidert Vann- og avløpsplan for Hesthagan Sjøside, Flatlia boligfelt samt Flatlia Panorama SANDSTAD GÅRD AS
2019/198 11.04.2019 Utgående brev Vann- og avløpsplan for Hesthagan Sjøside, Flatlia boligfelt samt Flatlia Panorama SANDSTAD GÅRD AS
2018/515 11.04.2019 Inngående brev Retningslinjer for foryngelseskontrollen i 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/678 11.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 anne marie bang
2019/678 11.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 2 stillinger som helsefagarbeider - st. ref. (4060195669) anne marie bang
2019/678 11.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 John Philip Carpio Garcia
2019/678 11.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 2 stillinger som helsefagarbeider - st. ref. (4060195669) John Philip Carpio Garcia
2019/271 11.04.2019 Inngående brev 19/69358-1 - Varsel om oppmålingsforretning - 12.04.2019 kl. 1000 - gnr. 91 bnr. 33 - Åfjord kommune Stigen Lars Johan
2019/271 11.04.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Jon Magne Guttelvik m.fl.
2019/295 11.04.2019 Utgående brev Avhending av Linesøya fiskerihavn - Spørsmål fra Sørgårsdvågen Marina SA Soergaard, Jon Martin
2019/709 11.04.2019 Inngående brev 5018/64/28 - Ett-trinns søknad - fasadeendring - hytte i Eidemsbukta - Sverre Nilsen Afconsult - Nilsen Sverre
2019/469 11.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Hanne Rømma
2019/469 11.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i barne- og ungdomsfaget - st. ref. (4031547624) Hanne Rømma
2018/37 11.04.2019 Utgående brev Tilsvar til brev av 22.02.2019, Oppfølging av tilsyn ARKIVVERKET
2019/705 11.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Dyktige medarbeidere til barnehage i Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4062923792 Emina Ilic
2019/705 11.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Dyktige medarbeidere til barnehage i Åfjord kommune - st. ref. (4062923792) Emina Ilic
2019/706 11.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Dyktige medarbeidere til skoler Åfjord kommune - st. ref. 4062930783 Emina Ilic
2019/706 11.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Dyktige medarbeidere til skoler - st. ref. (4062930783) Emina Ilic
2017/1097 11.04.2019 Utgående brev Aksept av vilkår - tilskuddsbrev av 20.03.19 Postmottak Åfjord kommune
2019/174 11.04.2019 Inngående brev Forbered dine elever til eksamen våren 2019 Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2019/706 11.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Dyktige medarbeidere til skoler - st. ref. (4062930783) Stein Arne Vold
2019/706 11.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Dyktige medarbeidere til skoler Åfjord kommune - st. ref. 4062930783 Stein Arne Vold
2019/708 11.04.2019 Inngående brev 5018/64/76 - Søknad om tiltak - søknad om tilknytning vann - ny fritidsbolig med garasje - Flatlia - Oddmund Rånes Odd-Petter Hosen AS
2019/502 10.04.2019 Utgående brev 5018/52/48 - Midlertidig svarbrev - Dispensasjon fra byggegrense langs veg - Boligtomt - Kroken ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS
2018/1675 10.04.2019 Utgående brev 5018/89/81 - Tildeling adresse - 4 boenheter - Bygdakanten AS - Linesveien - vegnavn og nummer. BYGDEKANTEN AS
2018/1675 10.04.2019 Utgående brev 5018/89/81 - Tildeling adresse - 4 boenheter - Bygdakanten AS - Linesveien - vegnavn og nummer. BYGDEKANTEN AS
2019/691 10.04.2019 Inngående brev Produktblad minirenseanlegg Asle Rikardsen
2019/502 10.04.2019 Inngående brev Dokument 19/54538-8 Tillatelse - etablering av avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense - fv. 6326 - gnr. 52 bnr. 48 i Åfjord kommune sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2019/694 10.04.2019 Utgående brev 5018/49/9 - Midlertidig svarbrev - Tilbygg hytte - Finnsetveien 143 Bård Jenshus
2018/1686 10.04.2019 Utgående brev Vedtakskart D.sak 10/2019 Plan- og byggesaksavdelingen
2018/1675 10.04.2019 Utgående brev 5018/89/81 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av 4 boenheter - Bygdakanten AS ÅBYGG AS
2019/248 10.04.2019 Utgående brev 5018/106/43 - Tillatelse og dispensasjon - Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig - Linesveien 973 - Lars Petter Bjørgen Lars Petter Bjørgen
2019/314 10.04.2019 Utgående brev Vedtekter for SFO i nye Åfjord kommune Stokksund oppvekstsenter m.fl.
2019/151 10.04.2019 Utgående brev Fastsetting av forskriftsendring - minsteareal for elg og hjort i Åfjord kommune ROAN KOMMUNE
2019/337 10.04.2019 Utgående brev Kommunale mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Åfjord kommune for perioden 2019 - 2021 ÅFJORD UTMARKSRÅD SA m.fl.
2019/177 10.04.2019 Utgående brev 5018/15/2 - Søknad om omdisponering av dyrkajord i forbindelse med opparbeidet lagringsplass på Berdalsmyra - Tor Egil Berdal Tor Egil Berdal
2019/162 10.04.2019 Utgående brev 5018/28/3 - Svar på søknad om fradeling og omdisponering av fulldyrka jord / anna areal for oppføring av nytt fjøs - Ole Eskil Moan Ole Eskil Moan
2019/94 10.04.2019 Utgående brev Tilbakemelding fra Åfjord kommune - Vurdering av eksisterende kontrakt vedr individuelt tilrettelagt skoleskyss. Atb - Sissel Hagen
2019/207 10.04.2019 Utgående brev Innmelding av sak til planforum Trondelag fylkeskommune
2019/123 10.04.2019 Inngående brev Melding om vedtak PS 32/19 - Roan kulturskole fra 01.08.19. - ny behandling. Roan kommune
2019/123 10.04.2019 Inngående brev Melding om vedtak PS 31/19 - Sammenslåing av oppvekstsektoren Roan og Åfjord fra 01.05.2019 Roan kommune
2019/207 10.04.2019 Utgående brev Oppfølging etter møte 07.03.2019 - reguleringsplan Tangen-Melan 'kari@plan.no' m.fl.
2019/207 10.04.2019 Utgående brev Ledningskart 'siri@plan.no' m.fl.
2019/283 10.04.2019 Utgående brev ARBEIDSAVTALE *****
2019/452 10.04.2019 Utgående brev Aksept av vilkår for tilskudd av 11.03.19 'postmottak@helsedir.no'
2019/704 10.04.2019 Inngående brev Inspeksjonsrapport - Fosen Gjenvinning AS - skipsopphugging - 27.3.2019 - 2019.009.I.FMTL FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/500 10.04.2019 Utgående brev Ny stedfortreder skjenkebevilling - Åfjordskroa Dijam AS Åfjordskroa Dijam AS, v/ Ribwar Ahmed
2019/499 10.04.2019 Utgående brev Forespørsel om vandelsvurdering og informasjon i forbindelse med endringer i salgsbevilling - Coop Extra Åfjord *****
2019/500 10.04.2019 Utgående brev Forespørsel om vandelsvurdering og informasjon i forbindelse med endringer i skjenke- og serveringsbevilling - Åfjordskroa Dijam AS TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
2019/295 10.04.2019 Inngående brev Avhending av Linesøya fiskerihavn - Spørsmål fra Sørgårsdvågen Marina SA Soergaard, Jon Martin
2019/455 10.04.2019 Utgående brev SV: Søknad om nærføring, kryssing av veg Lise Fallan
2019/455 10.04.2019 Utgående brev kryssing av vei - Sundetveien BN ENTREPRENØR AS
2019/163 10.04.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 28 bnr. 27 Ole Eskil Moan
2019/212 10.04.2019 Utgående brev Underretning om retting av grense mellom gnr. 91 bnr. 2 og 50 Gudmund Thorsen m.fl.
2018/1608 10.04.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 107 bnr. 162 og 163 Børre Kristoffer Sørgård
2018/1686 10.04.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Kirsti Bueng m.fl.
2019/163 10.04.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Ole Eskil Moan m.fl.
2018/1686 10.04.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Kirsti Bueng m.fl.
2018/1686 10.04.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 59 bnr. 410 Kirsti Bueng m.fl.
2019/163 10.04.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Ole Eskil Moan m.fl.
2018/1032 10.04.2019 Inngående brev 5018/58/187 - Ferdigattest og samsvarserklæringer Svein Erik Aune
2016/4759 10.04.2019 Utgående brev 5018/64/70 - Ferdigattest - Søknad om ferdigattest - Flatlia 15 Per Ole Finsmyr
2018/696 10.04.2019 Utgående brev 5018/64/56 - Igangsettingstillatelse - Påbygg fritidsbolig - Hesthagen 27 - Stig Rune Berg Stig Rune Berg
2019/466 10.04.2019 Utgående brev 5018/60/47 - Byggetillatelse - Tilbygg på uthus og hus - Oppføring av pipe i uthus - Selnesveien 227 - Geir Berdahl Geir Berdahl
2019/498 10.04.2019 Utgående brev 5018/106/12 - Delingstillatelse - Fradeling av fritidstomt nr. F12 - Vågheim - Anne Merete Hansen Lines Anne Merete Hansen Lines
2019/360 10.04.2019 Utgående brev 5018/107/84 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av anneks - Linesmarka 63 - Agnes Thalseth Agnes Thalseth
2019/466 10.04.2019 Utgående brev 5018/60/47 - Etterlysning naboerklæring Berdahl Geir
2018/1404 10.04.2019 Utgående brev Patrick Van Lier - proof of his property Belfius Bank & Verzekeringen
2019/404 10.04.2019 Utgående brev 5018/5/5&15 - Byggetillatelse og utslippstillatelse - Utslipp av oljeholdig avløpsvann på Kvenndalsfjellet - Johs J. Syltern AS JOHS J SYLTERN AS
2019/404 10.04.2019 Utgående brev 5018/5/15 - Byggetillatelse og utslippstillatelse - Trafostasjon Kvenndalsfjellet vindpark - Johs J. Syltern AS JOHS J SYLTERN AS
2019/403 10.04.2019 Utgående brev 5018/85/45 - Byggetillatesle og utslippstillatelse - Utslipp av oljeholdig avløpsvann på Harbakkfjellet - Johs J. Syltern AS JOHS J SYLTERN AS
2019/177 10.04.2019 Utgående brev 5018/15/2 - Oversending for uttalelse - Oppgrusing av areal - Norddalsveien - Tor Egil Berdal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/403 10.04.2019 Utgående brev 5018/85/45 - Midlertidig svarbrev / Etterlysning - søknad om utslippstillatelse fra Harbakfjeller og Kvenndalsfjellet Johs J. Syltern AS m.fl.
2019/404 10.04.2019 Utgående brev 5018/5/5 & 15 - Midlertidig svarbrev / Etterlysning - søknad om utslippstillatelse fra Harbakfjeller og Kvenndalsfjellet Johs J. Syltern AS m.fl.
2019/403 10.04.2019 Utgående brev 5018/85/45 - Byggetillatelse og utslippstillatelse - Trafostasjon Harbakfjellet vindpark - Johs J. Syltern AS JOHS J SYLTERN AS
2019/627 10.04.2019 Utgående brev 5018/22/1/40 - Byggetillatelse - Demontering og oppsetting av ny isolert stålpipe - Skansen -Terje Melum TRØNDELAG PIPESENTER AS
2019/677 10.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 1 stilling som renholder, 1 stilling som renholder, praktisk bistand Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060158566 Eva Kristiansen
2019/677 10.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 1 stilling som renholder, 1 stilling som renholder, praktisk bistand - st. ref. (4060158566) Eva Kristiansen
2019/195 10.04.2019 Utgående brev FERIEVIKAR I PLEIE- OG OMSORG, SOMMEREN 2019 benedikte Gjertsen m.fl.
2019/195 10.04.2019 Utgående brev FERIEJOBB I PLEIE- OG OMSORG - SOMMEREN 2019 Anne Marie Stjern m.fl.
2019/504 10.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Arnevik, Odd Arnfinn
2019/400 10.04.2019 Utgående brev 5018/67/19 - Søknad om dispensasjon og fradeling av boligtomt Løvø sørvest Fylkesmannen i Trøndelag
2018/53 10.04.2019 Utgående brev Endring av reguleringsbestemmelser for Finsetodden hyttefelt - begrenset høring før ny behandling Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
2019/426 10.04.2019 Utgående brev Kvernhusfossen kraftverk - Flenstad kraft as - Dispensasjon fra kommuneplan Norskkraft - Bård Moberg
2018/53 10.04.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til endring av reguleringsbestemmelser for Finsetodden hyttefelt. Trøndelag fylkeskommune
2019/438 10.04.2019 Utgående brev Varsel om ny leiekontrakt grunnet kommunesammenslåing *****
2019/438 10.04.2019 Utgående brev Nabovarsel - ***** ***** ***** *****
2018/1380 10.04.2019 Utgående brev Oppsigelse av leiekontrakten - ***** ***** *****
2019/677 09.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 1 stilling som renholder, 1 stilling som renholder, praktisk bistand Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060158566 Thea Pedersen
2019/677 09.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 1 stilling som renholder, 1 stilling som renholder, praktisk bistand - st. ref. (4060158566) Thea Pedersen
2019/674 09.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 2 stillinger som sykepleier Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060131022 Hege Johansen
2019/674 09.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 2 stillinger som sykepleier - st. ref. (4060131022) Hege Johansen
2019/677 09.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 1 stilling som renholder, 1 stilling som renholder, praktisk bistand Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060158566 May-Britt Rød
2019/677 09.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 1 stilling som renholder, 1 stilling som renholder, praktisk bistand - st. ref. (4060158566) May-Britt Rød
2019/678 09.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Marko Ivic
2019/678 09.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 2 stillinger som helsefagarbeider - st. ref. (4060195669) Marko Ivic
2019/678 09.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Rhovan Elver Lizardo
2019/678 09.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 2 stillinger som helsefagarbeider - st. ref. (4060195669) Rhovan Elver Lizardo
2019/699 09.04.2019 Inngående brev Delvis innvilgelse av søknad om tilskudd - forebyggende tiltak mot rovviltskader i 2019 - Leksvik Beite- og sankelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/882 09.04.2019 Inngående brev Delvis innvilgelse av søknad om tilskudd - konfliktdempende tiltak i 2019 - kursing av kommunale skadefellingslag - Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/694 09.04.2019 Inngående brev 5018/49/9 - Situasjonskart Plan- og byggesaksavdelingen
2019/694 09.04.2019 Inngående brev 5018/49/9 - Søknad om tillatelse til tiltak - påbygg på fritidsbolig - Bård Jenshus Bård Jenshus
2019/538 09.04.2019 Inngående brev Søknad tilknytning kommunalt vann Plan- og byggesaksavdelingen
2019/672 08.04.2019 Inngående brev 5018/40/2 - Søknad om tiltak - riving av tilbygg inntil 50m2 Kjell Vingen
2019/671 08.04.2019 Inngående brev 5018/40/2 - Søknad om disp. fra byggegrense langs vassdrag til veg Kjell Vingen
2019/691 08.04.2019 Inngående brev 2019/90/5 - Søknad om ett-trinns søknadsbehandling - Påbygg - minirenseanlegg spillvann og bad Stig-Roar Guttelvik
2019/438 08.04.2019 Inngående brev Strømoverflytning - Stihaugen 32A - ***** ***** ***** Botnan Lisbeth Malmedal
2019/438 08.04.2019 Inngående brev Strømoverflytning - Stihaugen 32B - ***** ***** Botnan Lisbeth Malmedal
2019/295 08.04.2019 Inngående brev Avhending av Linesøya fiskerihavn - Åfjord kommune post@kystverket.no
2019/678 08.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 line fruseth gangstad
2019/678 08.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 2 stillinger som helsefagarbeider - st. ref. (4060195669) line fruseth gangstad
2019/675 08.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 2 stillinger som vernepleier Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060148995 Emina Ilic
2019/675 08.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 2 stillinger som vernepleier - st. ref. (4060148995) Emina Ilic
2019/678 08.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Emina Ilic
2019/678 08.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 2 stillinger som helsefagarbeider - st. ref. (4060195669) Emina Ilic
2019/678 08.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 2 stillinger som helsefagarbeider - st. ref. (4060195669) Bratislav Milosavljevic
2019/678 08.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Bratislav Milosavljevic
2019/677 08.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 1 stilling som renholder, 1 stilling som renholder, praktisk bistand Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060158566 Viktorija Gegzniene
2019/677 08.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - 1 stilling som renholder, 1 stilling som renholder, praktisk bistand - st. ref. (4060158566) Viktorija Gegzniene
2018/1565 08.04.2019 Inngående brev Smælingen - Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven for lokalitet Smælingen i Åfjord kommune - SalMar Farming AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/512 07.04.2019 Utgående brev Høring - Søknad om bygging av landbruksvei 5018/45/1 - Andreas Grøtting Karlsen Nord-Trøndelag reinbeiteområde v/plankonsulent Svein Bjørk m.fl.
2019/58 07.04.2019 Utgående brev 5018/106/1 - Oversending for uttalelse - søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8 og kommunedelplanen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/1097 07.04.2019 Inngående brev Tilskudd til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helsedirektoratet
2019/470 06.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefag Åfjord kommune - st. ref. 4040355407 Maleewan Pimnim
2019/470 06.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefag - st. ref. (4040355407) Maleewan Pimnim
2019/512 05.04.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring - Søknad om bygging av landbruksvei, Gbnr. 45/1, Åfjord kommune Samediggi/Sametinget
2019/58 05.04.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen - bruksendring og ombygging av fjøs til utleieenheter med mer - Linesøya - Åfjord 106/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/851 05.04.2019 Inngående brev Svar på offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2019-2030 Fiskeridirektoratet
2019/673 04.04.2019 Inngående brev Godkjenning av vilkår om støy og skyggekast NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/1565 04.04.2019 Inngående brev SalMar Farming AS Org.nr 966840528 - Endring av lokalitetstilknytning av økologiske tillatelser - Lokaliteten 33218 Hosenøyan Ellen Hoel
2019/135 03.04.2019 Inngående brev 964982864 ÅFJORD KOMMUNE, Innrapportering særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester (HDIR-0002) Altinn
2018/759 03.04.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens Helsedirektoratet
2019/469 03.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Eivind Hynne
2019/469 03.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i barne- og ungdomsfaget - st. ref. (4031547624) Eivind Hynne
2019/469 03.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i barne- og ungdomsfaget - st. ref. (4031547624) Hadeel Bittar
2019/469 03.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Hadeel Bittar
2019/135 03.04.2019 Utgående brev Til arkivering - ressurskrevende tjenester 2019 HELSEDIREKTORATET
2019/58 03.04.2019 Inngående brev Fwd: 5018/106/1 - Oversending for uttalelse - søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8 og kommunedelplanen Leif Holm
2019/58 03.04.2019 Inngående brev Re: 5018/106/1 - Oversending for uttalelse - søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8 og kommunedelplanen Leif Holm
2019/198 03.04.2019 Inngående brev Beregninger slamavskillere Fjellheim Sverre
2019/512 03.04.2019 Inngående brev SV: Høring - Søknad om bygging av landbruksvei 5018/45/1 - Andreas Grøtting Karlsen Svein Bjørk
2019/512 03.04.2019 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om bygging av landbruksvei 5018/45/1, Åfjord kommune Ingvild Sjøbakk
2019/502 03.04.2019 Inngående brev 5018/52/48 - Etterspurte mangler til dispensasjonssøknad Rikard Jakobsen
2019/384 03.04.2019 Inngående brev 5018/100/1 - Uttalelse landbruk sak 2019/384 Hårstad Per Ove
2017/851 03.04.2019 Inngående brev KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ÅFJORD KOMMUNE FOR UTTALELSE Frøya kommune
2019/111 03.04.2019 Utgående brev Møteinnkalling til møte 28.03.2019 Edgar Frønes m.fl.
2019/111 02.04.2019 Inngående brev Oversendelse av årsmelding 2018 - Rådet for eldre og funksjonshemmede Osen kommune
2019/112 02.04.2019 Inngående brev Oversendelse av årsrapport for 2018 - Bjugn kommunes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Bjugn kommune
2017/746 02.04.2019 Utgående brev Oversendelse av tilleggsinformasjon - fradeling av boligtomt på Lauvøya, gnr. 67, bnr. 4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2016/505 02.04.2019 Inngående brev Avslag - Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig for 2019 Husbanken
2019/163 02.04.2019 Inngående brev Måledokumentasjon Oppmålingsavdelingen
2017/746 02.04.2019 Utgående brev 1630/67/4 - Omdisponering og fradeling av eiendom - Jens Olav Sundland og Erica F. L. Blengsli - Lauvøya Fylkesmannen i Trøndelag
2019/400 02.04.2019 Inngående brev Uttalelse landbruk sak 2019/400 Hårstad Per Ove
2019/329 02.04.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til tiltak i beiteområder - radiobjeller - Åfjord beitelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/746 01.04.2019 Inngående brev Ber om oppnevning av settefylkesmann - klage over Åfjord kommunes vedtak om tillatelse og dispensasjon til fradeling av boligtomt fra eiendommen 67/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/196 01.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 Warda Lumatila
2019/196 01.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) Warda Marlaine Lumatila
2019/196 31.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 Sunniva Stene
2019/196 31.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) Sunniva Stene
2019/196 31.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) Amund Solstad
2019/196 31.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 Amund Solstad
2019/196 31.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) Martine Dolmseth
2019/196 31.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 Martine Dolmseth
2019/196 31.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 Aslak Dolmseth By
2019/196 31.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) Aslak Dolmseth By
2019/470 31.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefag - st. ref. (4040355407) stine sæther
2019/470 31.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefag Åfjord kommune - st. ref. 4040355407 stine sæther
2019/196 30.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4020439625 Dina Iselin Mørreaunet
2019/196 30.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4020439625) Dina Iselin Mørreaunet
2018/1675 29.03.2019 Inngående brev 5018/89/81 - Kart - tildeling adresse Plan- og byggesaksavdelingen
2018/1675 29.03.2019 Inngående brev Signert søknad om tilknytning VA Plan- og byggesaksavdelingen
2019/469 29.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Sunniva Skevik
2019/469 29.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i barne- og ungdomsfaget - st. ref. (4031547624) Sunniva Skevik
2019/469 29.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Natalie Skimmeli
2019/469 29.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i barne- og ungdomsfaget - st. ref. (4031547624) Natalie Skimmeli
2019/400 29.03.2019 Inngående brev Boligtomt på Lauvøya - Innsigelse mot dispensasjon jensolavsundland@gmail.com
2017/640 29.03.2019 Inngående brev Foreløpig melding i klagesak- byggesak - ominnredning av naust - Barøyhaugan 22 - Åfjord 66/83 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/640 29.03.2019 Inngående brev Svar på henvendelse - Krav om tilbakeføring av ulovlig tiltak ved Barøyhaugan 22 - Åfjord 66/83 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Versjon:5.1.1