Postliste RSS fra einnsyn.fosendrift.no. http://einnsyn.fosendrift.no + ":" + 80 + /afjord/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Uttalelse vedr. ***** ***** ***** sitt arbeidsforhold Avs/Mot: NAV http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/418855?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 02.04.2020 | Journalnr: 3868/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til møte i AMU 3.11.14 Avs/Mot: Medlemmer i AMU http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/302620?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Medlemmer i AMU | Journaldato: 02.04.2020 | Journalnr: 33931/2014 | Avdeling: | Tittel: Informasjonsmøte om merking av turstier Avs/Mot: Grunneiere på Harbak http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/359719?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grunneiere på Harbak | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 9910/2016 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tillatelse til å kjøre Snøscooter i Tekssjøen naturreservat, Åfjord kommune Avs/Mot: 'fmstpostmottak@fylkesmannen.no' http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/354807?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'fmstpostmottak@fylkesmannen.no' | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5116/2016 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til Styremøte i Nord-Fosen-PPT 28.02.19 Avs/Mot: Kari Helmersen m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/416474?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Helmersen m.fl. | Journaldato: 26.03.2020 | Journalnr: 1487/2019 | Avdeling: | Tittel: 5018 Kommuneplanens arealdel - Plansamarbeid for kystsoneplan med Namdalen Avs/Mot: Namdal regionråd http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/409074?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Namdal regionråd | Journaldato: 26.03.2020 | Journalnr: 5331/2018 | Avdeling: | Tittel: ARBEIDSAVTALE Avs/Mot: Siv Hopstad Haugsnes http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/401884?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Hopstad Haugsnes | Journaldato: 26.03.2020 | Journalnr: 7698/2017 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet samarbeidsavtale om lokalsamfunn med MOT Avs/Mot: MOT http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/415141?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOT | Journaldato: 26.03.2020 | Journalnr: 156/2019 | Avdeling: | Tittel: 5018/22/1/16 - Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Turid Berg Mandal http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/426005?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Berg Mandal | Journaldato: 26.03.2020 | Journalnr: 11015/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilslutning til plansamarbeid for kystsoneplan med Namdalen Avs/Mot: Namdal regionråd v/Ragnar Prestvik http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/408073?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Namdal regionråd v/Ragnar Prestvik | Journaldato: 26.03.2020 | Journalnr: 4330/2018 | Avdeling: | Tittel: VS: Kloakkanlegg Blindvågen - spørsmål til ordfører Avs/Mot: Ivar Refsnes http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/369211?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Refsnes | Journaldato: 26.03.2020 | Journalnr: 19175/2016 | Avdeling: | Tittel: Vedtekter for barnehagene i Åfjord kommune med virkning fra 15.04.17 Avs/Mot: Rådmannen http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/394335?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rådmannen | Journaldato: 26.03.2020 | Journalnr: 166/2017 | Avdeling: | Tittel: Åpen søknad om jobb Avs/Mot: Mari Hoem Stokke-Bakken http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/395612?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Hoem Stokke-Bakken | Journaldato: 26.03.2020 | Journalnr: 1425/2017 | Avdeling: | Tittel: Vindkraftutbygging i Åfjord - Verdiskaping gjennom gjensidig samarbeid og lokale løsninger Avs/Mot: Statkraft http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/352707?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statkraft | Journaldato: 26.03.2020 | Journalnr: 3088/2016 | Avdeling: | Tittel: Refusjon for Ingunn Løberg Høst 2018 Avs/Mot: Roan Kommune v/Kari Helmersen http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/414362?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roan Kommune v/Kari Helmersen | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 10616/2018 | Avdeling: | Tittel: REFUSJONSKRAV FRODE EDVARDSEN HØST 2018 Avs/Mot: Stokksund Oppvekstsenter v/Geir D Nilsen http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/414112?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stokksund Oppvekstsenter v/Geir D Nilsen | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 10367/2018 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav Axel Frønes Høst 2018 Avs/Mot: Lars Arne Lien http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/414094?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Arne Lien | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 10350/2018 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale Avs/Mot: Tora Adeline Eggen http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/419959?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tora Adeline Eggen | Journaldato: 24.03.2020 | Journalnr: 4971/2019 | Avdeling: | Tittel: Tillatelse til å transportere mobilkran på kommunal veg Avs/Mot: BOLKAN KRANSERVICE AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/418995?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOLKAN KRANSERVICE AS | Journaldato: 24.03.2020 | Journalnr: 4008/2019 | Avdeling: | Tittel: TILBUD OM FERIEJOBB I PLEIE OG OMSORGSTJENESEN Avs/Mot: Eilin By m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/406909?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eilin By m.fl. | Journaldato: 23.03.2020 | Journalnr: 3166/2018 | Avdeling: | Tittel: Saksframlegg - ansettelse av medarbeider i Aktivitetsenheten Avs/Mot: Sektorsjef Laila D. Refsnes http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/426001?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sektorsjef Laila D. Refsnes | Journaldato: 23.03.2020 | Journalnr: 11011/2019 | Avdeling: | Tittel: Saksframlegg - ansettelse 3 sykepleierstillinger Avs/Mot: Sektorsjef Laila D. Refsnes http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/426002?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sektorsjef Laila D. Refsnes | Journaldato: 23.03.2020 | Journalnr: 11012/2019 | Avdeling: | Tittel: 5018/8/1 - Søknad om dispensasjon fra detaljregulering for Skaset II Avs/Mot: Oddmund Frengen http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/426169?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddmund Frengen | Journaldato: 23.03.2020 | Journalnr: 11179/2019 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav for Kaja Lid - musikkterapi høst 19 Avs/Mot: Åset skole v/ Inger Helen Mørreaunet http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/426032?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åset skole v/ Inger Helen Mørreaunet | Journaldato: 23.03.2020 | Journalnr: 11042/2019 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav for Kaja Lid Høsten 19 Avs/Mot: Heggelig Barnehage v/ Lise Taraldsen http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/426027?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heggelig Barnehage v/ Lise Taraldsen | Journaldato: 23.03.2020 | Journalnr: 11037/2019 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav for Kaja Lid høsten 19 Avs/Mot: Stoksund Oppvekstsenter v/Geir D Nilsen http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/426022?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stoksund Oppvekstsenter v/Geir D Nilsen | Journaldato: 23.03.2020 | Journalnr: 11032/2019 | Avdeling: | Tittel: Forespørsel om samhandling mellom nytt aktivitetshus og VGS Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune v/ Fylkesmannen http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/416106?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune v/ Fylkesmannen | Journaldato: 23.03.2020 | Journalnr: 1119/2019 | Avdeling: | Tittel: 5018 - Utbetaling av festeavgifter i Nessabrekka - 2019/2020 Avs/Mot: Britt Kjøsnes m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/425770?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Kjøsnes m.fl. | Journaldato: 23.03.2020 | Journalnr: 10780/2019 | Avdeling: | Tittel: 5018/1/5 - Ferdigattest - Oppføring av naust og kai - Terje Tørhaug Avs/Mot: Berit Nittemark Tørhaug http://einnsyn.fosendrift.no:80/afjord/RegistryEntry/DocumentDetails/426125?SourceDatabase=AFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Nittemark Tørhaug | Journaldato: 17.03.2020 | Journalnr: 11135/2019 | Avdeling: |