eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/206 19.02.2018 Inngående brev Henvendelse ang større behov for avlastning ***** ***** *****
2018/204 19.02.2018 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2018/51 19.02.2018 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd Innovasjon Norge
2016/1987 19.02.2018 Inngående brev Påklaging av detaljplan Nygård, Tårnes 3/3 - fylkesutvalgets vedtak Trøndelag fylkeskommune v/Heidi Beate Flatås
2016/4545 19.02.2018 Inngående brev Uttalelse - Naustområde Nils Monstad
2016/4545 19.02.2018 Inngående brev Uttalelse - Naust på Monstad Helge Johannes Stjern
2018/1 19.02.2018 Inngående brev Skarveskyting - kommunens behandling Fosen naturvernforening v/Magnar Østerås
2018/1 19.02.2018 Inngående brev Skarveskyting Fosen naturvernforening v/Magnar Østerås
2017/378 19.02.2018 Inngående brev Bilde av opprinnelig brygghus fra Norges Bebyggelse Saksbehandler
2017/378 19.02.2018 Inngående brev Gamle bilder vedlagt til opprinnelig søknad på nybygg i 1991 Saksbehandler
2018/202 19.02.2018 Inngående brev 5018/59/29 Søknad om rehabilitering av murpipe Sigrid Dybsland
2017/816 19.02.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse basestasjon - Gnr. 24 / Bnr. 1, 5 og 6 - Deres ref.: D.sak: 165/17 Technogarden Engineering v/Bagheri Maghsoud
2018/203 19.02.2018 Inngående brev Søknad om tilkobling vann og avløp Espen Naustan
2018/207 19.02.2018 Inngående brev Innkalling til møte i Kontrollutvalget Åfjord kommune - 26. februar 2018, kl 1200 Lund Arvid
2016/2747 19.02.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats for 1.- 10. trinn Utdanningsdirektoratet
2018/157 18.02.2018 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2018 - By Fritidsklubb By Fritidsklubb v/Ugedal, Endre
2014/4277 16.02.2018 Inngående brev Harbaksfjellet vindkraftverk - søknad om dispensasjon fra gjeldende planer Fosen Vind
2018/1 16.02.2018 Inngående brev Forebyggende tiltak - foto vedlagt Alf Håkon Skjærvik
2018/52 16.02.2018 Inngående brev Tilbudsbrev - Skansen ost Innovasjon Norge
2015/1670 16.02.2018 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak om at Åfjord vannverk foretar en revidering av internkontrollen Mattilsynet Region Midt
2016/4585 16.02.2018 Inngående brev PROSJEKTMIDLER - ÅFJORD KOMMUNE - revisjonens uttalelse Fosen kommunerevisjon IKS v/Monica Larsen Torvik
2017/1057 16.02.2018 Inngående brev Bekreftelse fast stilling som pleie- og omsorgsleder - helse og velferd Elisabeth Fossum
2018/126 16.02.2018 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Veronika Dolmseth
2017/431 16.02.2018 Inngående brev Tilsyn med individuell plan etter introduksjonslovens §6 - tilsynsrapport og avslutning av tilsynet Fylkesmannen i Trøndelag
2017/1131 16.02.2018 Utgående brev Uthus Oddbjørn Rømma - uttalelse veilaget Veilaget
2018/180 16.02.2018 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2017/2018 Rånes, Harald
2015/1670 16.02.2018 Utgående brev Pålegg vannverk - tilbakemelding om oppfylt vedtak 8msi
2015/1670 16.02.2018 Utgående brev Endring av prosedyrer / Korrigering av avvik 8msi m.fl.
2015/1670 16.02.2018 Utgående brev utsending pålegg Hårstad Asbjørn m.fl.
2018/193 16.02.2018 Utgående brev ÅFJORD - Åfjord Beitelag - Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder 'fmtlsaturn@fylkesmannen.no'
2018/192 16.02.2018 Utgående brev ÅFJORD - Åfjord Beitelag - Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder 'fmtlsaturn@fylkesmannen.no'
2018/198 16.02.2018 Utgående brev Åfjord- søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder- Åfjord Beitelag v/ Jan Morten Forfot 'fmtlsaturn@fylkesmannen.no'
2018/118 16.02.2018 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling 2018 Ann-Karin Mattson
2018/198 15.02.2018 Inngående brev Oversiktskart Åfjord Beitelag v/ Jan Morten Forfot
2018/198 15.02.2018 Inngående brev Kartvedlegg Åfjord Beitelag v/Jan Morten Forfot
2018/198 15.02.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder Åfjord Beitelag v/Jan Morten Forfot
2018/193 15.02.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder Åfjord Beitelag v/Jan Morten Forfot
2018/192 15.02.2018 Inngående brev Kart over tiltak Åfjord Beitelag v/Jan Morten Forfot
2018/192 15.02.2018 Inngående brev Søknad om sperregjerde Finnsetmarka Åfjord Beitelag v/Jan Morten Forfot
2015/1445 14.02.2018 Inngående brev SV: Reguleringsplan Even Maria Plassen Bjørn Frost
2018/122 14.02.2018 Inngående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel *****
2018/123 14.02.2018 Inngående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel *****
2017/762 14.02.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort spesielle tiltak i kulturlandskapet - opplevelseskvalitet Fylkesmannen i Trøndelag
2018/126 14.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for ungdom - st. ref. (3698942061) - ***** ***** ***** *****
2018/128 14.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2016/4744 14.02.2018 Inngående brev HØRING - REVIDERING AV VETERANPLAN FOR FOSEN - FRIST 1. MARS 2018 Ørland kkommune v/Ervik Marit
2018/190 14.02.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon - sammenbygging av bolig og garasje Ivar Berntzen
2016/1706 14.02.2018 Inngående brev Supplerende opplysninger ang. septikktømming i Kvalvika/Simavika Nils Opdahl
2018/157 14.02.2018 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2018 - By Lørdagsskole By Lørdagsskole v/Stjern, Randi M
2017/102 14.02.2018 Inngående brev Ferdigattest Monstad kai Åfjord. Dokumentasjon fra Multiconsult. Multiconsult v/Hallgrim Bremset
2018/139 14.02.2018 Inngående brev Etterlyste tilleggsopplysninger og kvittering nabovarsel Per Odvin Sæter
2017/860 14.02.2018 Utgående brev SV: Trenger plan -ID for reguleringsplan Liankrysset Multiconsult
2013/1206 14.02.2018 Utgående brev Detaljplan Løvø sørvest - kunngjøring Trøndelagspakken
2016/1706 14.02.2018 Utgående brev Spørsmål ang. septikktømming i Kvalvika/Simavika 'nils@e-nor.no'
2018/179 14.02.2018 Utgående brev Ønskes søknad om dispensasjon - Fradeling av tilleggsareal på Vågan, Linesøya, gnr 106/12 'jancram@online.no'
2018/139 14.02.2018 Utgående brev 5018/90/8 - vedr. fradeling av fritidstomt - midlertidig svarbrev/etterlysning Per Sæter
2018/175 14.02.2018 Utgående brev Tildeling av offisiell vegadresse - Åfjord kirke Åfjord kirke v/Brit Helen Hoås
2018/187 14.02.2018 Inngående brev Åpning av skriftlig tilsyn etter opplæringsloven - forvaltningskompetanse Fylkesmannen i Trøndelag
2018/126 14.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb for ungdom Åfjord kommune - st. ref. 3698942061 ***** ***** ***** *****
2018/128 14.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/128 13.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/128 13.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** ***** *****
2018/119 13.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Åfjord kommune - st. ref. 3698976870 ***** ***** ***** *****
2017/95 13.02.2018 Utgående brev BEKREFTELSE *****
2017/95 13.02.2018 Utgående brev BEKREFTELSE *****
2017/531 13.02.2018 Utgående brev Varsel melding i søknad om produksjonstilskudd pr.01.05.2017 og pr. 01.10.2017. *****
2017/431 13.02.2018 Inngående brev Tilsyn med individuell plan etter introduksjonsloven § 6 - Åfjord kommune - oversendelse av endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Trøndelag v/Bezdudna, Yana
2018/181 13.02.2018 Inngående brev Info om rutiner og refusjonssatser - fosterhjemsplasserte barn Trondheim kommune
2018/2 13.02.2018 Inngående brev Bekreftelse arbeidsavtale som konsulent Øyvind Wold
2018/188 13.02.2018 Inngående brev Oversendelse av Ørland Eldreråds Årsrapport for 2017 Ørland kommune
2018/178 13.02.2018 Inngående brev NVE 201801231-1 Brev til konsulentbransjen om publisering av naturfarerapporter - ny praksis NVE
2018/176 13.02.2018 Utgående brev 5018/58/16 - Omadressering av Åfjord helsesenter Åfjord kommune
2018/2 13.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn - st. ref. 3658800059 ***** ***** *****
2018/2 13.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn - st. ref. 3658800059 ***** ***** *****
2018/2 13.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn - st. ref. 3658800059 ***** ***** *****
2018/2 13.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn - st. ref. 3658800059 ***** ***** *****
2018/2 13.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn - st. ref. 3658800059 ***** ***** ***** *****
2018/2 13.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn - st. ref. 3658800059 ***** ***** *****
2018/2 13.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn - st. ref. 3658800059 ***** ***** ***** ***** *****
2018/2 13.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn - st. ref. 3658800059 ***** ***** ***** *****
2018/2 13.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn - st. ref. 3658800059 ***** ***** ***** *****
2018/2 13.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn - st. ref. 3658800059 ***** ***** *****
2018/2 13.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn - st. ref. 3658800059 ***** ***** *****
2018/2 13.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn - st. ref. 3658800059 ***** ***** *****
2018/185 13.02.2018 Inngående brev Søknad om riving av bygninger - omlegging av vei til Herfjord ? Johs J Syltern AS v/Elin M Harbak
2018/157 13.02.2018 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2018 - Eidem Båtforening Eidem Båtforening v/Alstad, Helge
2018/157 13.02.2018 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2018 - Sørdalen Søndagsskole Sørdalen Søndagsskole v/Murvold, Ruth Marine
2018/177 13.02.2018 Inngående brev Søknad om tilbygg garasje Stihaugen 25 Stig Rune Rånes
2018/180 13.02.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2017/2018 Rånes, Harald
2017/378 13.02.2018 Inngående brev Bilder av oppført uthus 2.5.17 Saksbehandler
2018/179 13.02.2018 Inngående brev Søknad om fradeling og sammenslåing av tomter 106/71 og 106/74 på Linesøya Jan Cramer
2018/183 13.02.2018 Inngående brev Rapporter for januar 2018 - Kjør for livet *****
2018/128 13.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** ***** *****
2018/128 13.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2018/119 13.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (3698976870) - ***** ***** ***** *****
2016/3206 13.02.2018 Inngående brev Kopi av levert søknad - refusjon av utgifter til jegerprøven 2017 Miljødirektoratet
2016/3206 13.02.2018 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet: refusjon av utgifter til jegerprøven for 2017 Miljødirektoratet
2018/128 12.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2018/25 12.02.2018 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - til parter på parsliste Kvernland Gisle
2018/15 12.02.2018 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - til parter på partsliste Kvernland Gisle
2018/186 12.02.2018 Inngående brev Kopi av: Svarbrev prosjekttilskudd 2018 - Svar på Søknad om tilskudd til Stokkøya Festival 2018. Søknad 2017-0368 Trøndelag fylkeskommune
2018/146 12.02.2018 Utgående brev Vedrørende krav om retting av matrikkelen 'pahosen@icloud.com'
2017/359 12.02.2018 Utgående brev 1630/37/1 - Fradeling av 3 arealer på Melan - Livar Grøtting Livar Sverre Grøtting
2017/648 12.02.2018 Utgående brev Tilsvar etter tilsyn - Åfjord helsesøstertjeneste ARBEIDSTILSYNET
2018/164 12.02.2018 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2017/2018 Arnevik, Christer
2018/121 12.02.2018 Utgående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Singsaas, Gunnar
2018/128 12.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/128 11.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/128 11.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2017/1057 10.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Pleie- og omsorgsleder - st. ref. 3640697272 ***** ***** *****
2017/1057 10.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Pleie- og omsorgsleder - st. ref. 3640697272 ***** ***** ***** *****
2017/1057 10.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Pleie- og omsorgsleder - st. ref. 3640697272 ***** ***** *****
2017/1057 10.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Pleie- og omsorgsleder - st. ref. 3640697272 ***** ***** *****
2018/128 09.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2017/810 09.02.2018 Utgående brev Klage på humper i Hosen på Stokkøya Dagfinn Svenning
2018/112 09.02.2018 Utgående brev Ad vedlikehold av vei til Skjøra Trøndersmolt AS v/Frank Olsen
2018/163 09.02.2018 Utgående brev Ang. fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2018/159 09.02.2018 Utgående brev Ang. søknad om fornyelse av ledsagerbevis *****
2018/128 09.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2018/170 09.02.2018 Inngående brev Oppdatert/vedlegg til databehandleravtale mellom NAV og Åfjord kommune (PK) NAV Forenklet Oppfølging - Databehandleravtale
2018/157 09.02.2018 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2018 - åfjord motorklubb Åfjord motorklubb v/Frank Forfot
2018/68 09.02.2018 Inngående brev Åfjord kommune 34/3 Søknad om bygging av Naustfjellveien - uttalelse Trøndelag fylkeskommune Seksjon kulturminner
2018/164 09.02.2018 Inngående brev Grunneiertillatelse - Odd Inge Viken Odd I Viken
2017/359 09.02.2018 Inngående brev Kart over godkjent fradeling Saksbehandler
2017/284 09.02.2018 Inngående brev Kart - hyttefelt i Skansen Bjørn Skorstad
2018/44 09.02.2018 Utgående brev 5018/52/18 - Byggetillatelse - Tilbygg til fritidsbolig - Brasetvn 135 - Bjørn Moseng Bjørn Moseng
2017/406 09.02.2018 Utgående brev 1630/25/31 - Ferdigattest - Tilbygg fjøs på Øvre Forfot - Øvre Forfot Eiendom AS SKOGMO TRE AS
2017/102 09.02.2018 Utgående brev 1630/60/99 & 100 - Ferdigattest - Ny kai på Monstad ved Strandaunskjæret - Fosen Vind DA MULTICONSULT ASA
2017/904 09.02.2018 Utgående brev Heggli Barnehage - Tilskuddssatser 2018 NLM-Barnehagene
2016/200 09.02.2018 Utgående brev Heggli Barnehage - korrigert avregning tilskudd 2016 Heggli Barnehage
2016/2894 09.02.2018 Utgående brev Søknad grunnlån og tilskudd Prestgårdslia Husbanken
2017/904 09.02.2018 Utgående brev Kommunalt tilskudd til Heggli Barnehage 2018 NLM Barnehagene AS Heggli Barnehage
2018/160 09.02.2018 Inngående brev Innspill fra Åset skole Mørreaunet Inger Helen
2018/160 09.02.2018 Inngående brev Innspill Frivilligsentral Frivilligsentralen
2018/160 08.02.2018 Inngående brev Innspill til bassengbygg Åfjord Venstre v/Gunnar Petterson
2018/160 08.02.2018 Inngående brev Innspill planforslag aktivitetshus/basseng Sameiet Vegvesentomta v/Humstad Hilde Haugdahl
2018/160 08.02.2018 Inngående brev Innspill - aktivitetshus Åset skole v/ elevrådet 8-10 trinn
2018/160 08.02.2018 Inngående brev Basseng/aktivitetshus Guri Flenstad
2018/160 08.02.2018 Inngående brev Basseng/ Aktivitetshus Erna Staven Berdahl
2018/160 08.02.2018 Inngående brev Basseng Bjørg Hansen
2016/5231 08.02.2018 Utgående brev 1630/89/50 Ferdigattest - Tilbygg hytte Steinan 22 på Stokkøya - Erik Norgård Erik Norgård
2018/39 08.02.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fysioterapeut Helse og familie - st. ref. 3676203441 ***** ***** *****
2018/39 08.02.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fysioterapeut Helse og familie - st. ref. 3676203441 ***** ***** *****
2018/39 08.02.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fysioterapeut Helse og familie - st. ref. 3676203441 ***** ***** *****
2018/39 08.02.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fysioterapeut Helse og familie - st. ref. 3676203441 ***** ***** ***** ***** *****
2018/39 08.02.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fysioterapeut Helse og familie - st. ref. 3676203441 ***** ***** *****
2018/39 08.02.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fysioterapeut Helse og familie - st. ref. 3676203441 ***** ***** *****
2018/145 08.02.2018 Inngående brev Søknad om fradeling av tomt til fellesfjøs i Amundal Amundal fellesfjøs AS v/Torunn og Svein Amundal
2018/169 08.02.2018 Inngående brev 5018/60/3 Rekvisisjon av oppmåling tre boligtomter Anita Aronsen Aune
2017/406 08.02.2018 Inngående brev 5018/25/31 - Søknad om ferdigattest for fjøs Mathias Vold
2017/892 08.02.2018 Inngående brev Bekreftelse mottak av stilling May-Britt Næss
2018/119 08.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (3698976870) - ***** ***** *****
2018/128 08.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** ***** *****
2018/168 08.02.2018 Inngående brev Anmodning om pasientjournal *****
2018/152 08.02.2018 Utgående brev Åfjord beitelag - søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder 'fmtlsaturn@fylkesmannen.no'
2018/128 08.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** ***** *****
2018/119 08.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Åfjord kommune - st. ref. 3698976870 ***** ***** *****
2018/158 07.02.2018 Utgående brev Underskrevet avtale med Åfjord kommune NOKAS AS v/'Aune, Morten'
2018/163 07.02.2018 Inngående brev Søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2018/159 07.02.2018 Inngående brev Søknad om fornyelse av ledsagerbevis *****
2018/162 07.02.2018 Inngående brev Bygging av utebod - merknad til naboens planlagte byggevirksomhet Sidsel Svenning
2014/4643 07.02.2018 Inngående brev Storheia - Vurdering av behov og plassering av massetak. NVEs referanse: 201307851-143 NVE
2018/164 07.02.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2017/2018 Arnevik, Christer
2018/131 07.02.2018 Utgående brev Tilsvar på søknad om tilskudd Åfjord Fysioterapi
2018/155 07.02.2018 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2017/2018 Flenstad, Asbjørn Oskar
2017/939 07.02.2018 Utgående brev Tilbakemelding etter tilsyn ved Åset skole Fosen brann og redning v/Stræte Malene
2018/102 07.02.2018 Utgående brev Referat etter møte i OFO 02.02.18 Gøril Dønheim-Nilsen m.fl.
2018/160 07.02.2018 Inngående brev Uttalelse basseng fra mellomtrinn Åset skole Kosberg, Jan Kjetil
2018/160 07.02.2018 Inngående brev Innspill til aktivitethus og badeanlegg Nord-Fosen revmatikerforening
2016/893 06.02.2018 Inngående brev Skatteinngangen i 2018 - Åfjord kommune Kemnerktr i Fosen
2015/2721 06.02.2018 Utgående brev Refusjonskrav for Frode Edvardsen høsten 15 Stokksunnd Oppvekstsenter
2015/2721 06.02.2018 Utgående brev Avtale om dirigent og aspiranttjenester Hege Mørreaunet
2015/2721 06.02.2018 Utgående brev Refusjonskrav Dirigenttjenester og aspirantopplæring vår 15 ÅSet Skolekorps v/styreleder Inger Helen Mørreaunet
2018/42 06.02.2018 Utgående brev 5018/107/4 - Oversending for uttalelse - Fradeling av to hyttetomter på Linesøya - Målfrid Berdahl Sørgård FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/68 06.02.2018 Inngående brev 5018/34/3 Søknad om bygging av Naustfjellveien - til uttalelse Trøndelag fylkeskommune v/Rut H Langebrekke Eikeland
2018/145 06.02.2018 Inngående brev 5018/24/5 Søknad om omdisponering av jord til nytt fellesfjøs Svein Amundal
2018/155 06.02.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2017/2018 Flenstad, Asbjørn Oskar
2018/156 06.02.2018 Inngående brev 5018/14/31 Tilbygg hytte i Gottåsfeltet Jan-Inge Standahl
2018/101 06.02.2018 Inngående brev 18/2005-3 Innvilger tilskudd til veiledet tjeneste av allmennlege Thusyanthan Mohanathas over statsbudsjettet 2018 kap. 783, post 61 Helsedirektoratet
2017/102 06.02.2018 Inngående brev Ny Monstad kai. Søknad om ferdigattest Multiconsult v/Hallgrim Bremset
2018/128 06.02.2018 Inngående brev Sommarjobb sökes, svenska läkarstudenter Gustav Berg
2018/128 06.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2017/286 06.02.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort 17/500007 - tiltak i kulturlandskapet Fylkesmannen i Trøndelag
2017/287 06.02.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort 17/500016 - tiltak i kulturlandskapet Fylkesmannen i Trøndelag
2018/128 06.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2017/762 06.02.2018 Utgående brev 5018 Åfjord kommune- tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 'fmtlsaturn@fylkesmannen.no'
2017/1057 05.02.2018 Utgående brev ARBEIDSAVTALE *****
2018/129 05.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider Helse og velferd - st. ref. 3696704878 ***** ***** ***** *****
2018/128 05.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/128 05.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** ***** *****
2018/128 05.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/128 05.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2018/128 05.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - Helse og velferd Åfjord kommune - st. ref. 3696717503 ***** ***** *****
2017/1001 05.02.2018 Utgående brev Vedr. søknad om varig fritak fra boplikt 'jonmoan@gmail.com'
2017/762 05.02.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Ove Flenstad
2018/153 05.02.2018 Inngående brev Tilegsavtale Åfjord Kommune NOKAS v/Aune, Morten
2018/128 05.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2018/128 05.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2018/128 05.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** *****
2018/128 05.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - Helse og velferd - st. ref. (3696717503) - ***** ***** ***** *****
Versjon:5.1.1