eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/916 16.04.2018 Utgående brev Revidering av retningslinjer for salgs- og skjenkebevilling i Åfjord kommune Fosen Fjord hotel v/Jan Henrik Hammer m.fl.
2018/327 16.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlingplass i helsearbeiderfaget Åfjord kommune - st. ref. 3748368313 ***** ***** ***** *****
2018/327 16.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærlingplass i helsearbeiderfaget - st. ref. (3748368313) - ***** ***** ***** *****
2018/551 16.04.2018 Inngående brev Leiekontrakt - underskrevet 5018/63/2 Stein Rune Stavrum
2016/6146 16.04.2018 Inngående brev 5018/89/45 - Signert søknad om tilknytting vann Odd Petter Hosen
2018/529 16.04.2018 Utgående brev 5018/10/1 - Søknad om boring vannbrønn - Hege Elise Grytan Hege Elise Grytan m.fl.
2016/2382 16.04.2018 Inngående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av boligrigg og rigg med formannshybler Fylkesmannen i Trøndelag Landbruksavd
2018/550 16.04.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brakkerigg 103/18 i Asvikvn Johs J Syltern AS v/Elin Harbak
2018/339 16.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Kokk Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749683044 ***** ***** *****
2018/339 16.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Kokk Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749683044 ***** ***** *****
2018/335 16.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøterapeut Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749453567 ***** ***** *****
2018/335 16.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøterapeut Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749453567 ***** ***** *****
2018/335 16.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøterapeut Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749453567 ***** ***** ***** *****
2018/335 16.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøterapeut Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749453567 ***** ***** *****
2018/336 16.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeider Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749595052 ***** ***** ***** *****
2018/336 16.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeider Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749595052 ***** ***** *****
2018/336 16.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeider Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749595052 ***** ***** *****
2018/412 15.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770271210) - ***** ***** *****
2018/412 15.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770271210 ***** ***** *****
2018/411 15.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770224732 ***** ***** *****
2018/411 15.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770224732) - ***** ***** *****
2018/409 15.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling 100% fast Oppvekst - st. ref. 3767969687 ***** ***** *****
2018/409 15.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling 100% fast - st. ref. (3767969687) - ***** ***** *****
2018/412 15.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770271210 ***** ***** *****
2018/412 15.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770271210) - ***** ***** *****
2018/409 14.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling 100% fast Oppvekst - st. ref. 3767969687 ***** ***** ***** *****
2018/409 14.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling 100% fast - st. ref. (3767969687) - ***** ***** ***** *****
2018/410 13.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770207554 ***** ***** *****
2018/410 13.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770207554) - ***** ***** *****
2018/409 13.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling 100% fast Oppvekst - st. ref. 3767969687 ***** ***** *****
2018/409 13.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling 100% fast - st. ref. (3767969687) - ***** ***** *****
2018/412 13.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770271210 ***** ***** *****
2018/412 13.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770271210) - ***** ***** *****
2018/411 13.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770224732 ***** ***** *****
2018/411 13.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770224732) - ***** ***** *****
2018/410 13.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770207554 ***** ***** *****
2018/410 13.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770207554) - ***** ***** *****
2018/412 13.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770271210 ***** ***** *****
2018/412 13.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770271210) - ***** ***** *****
2018/411 13.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770224732 ***** ***** *****
2018/411 13.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770224732) - ***** ***** *****
2018/409 13.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling 100% fast Oppvekst - st. ref. 3767969687 ***** ***** *****
2018/409 13.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling 100% fast - st. ref. (3767969687) - ***** ***** *****
2018/411 13.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770224732 ***** ***** ***** *****
2018/411 13.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770224732) - ***** ***** ***** *****
2018/410 13.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770207554) - ***** ***** ***** *****
2018/410 13.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770207554 ***** ***** ***** *****
2018/532 13.04.2018 Inngående brev Oppsummeringsnotat årsoppgjør 2017 Åfjord Revisjon Midt-Norge SA
2017/967 13.04.2018 Inngående brev Søknad om riving av eldre bygg og bygging av ny bolig Stein Refsnes
2018/306 13.04.2018 Utgående brev 5018/59/398 - Byggetillatelse og dispensasjon plan - Søknad uten ansvarsrett - Tilbygg bolig på Monstad Oddveig Anita Forfot
2018/44 13.04.2018 Utgående brev 5018/52/18 - Endringstillatelse - Tilbygg til fritidsbolig Brasetvn 135 - Bjørn Moseng Bjørn Moseng
2018/271 13.04.2018 Utgående brev 5018/103/6 - Byggetillatelse - Ett-trinns søknad - Tilbygg bolig i Asvika Eirik Schnellfarer Fossen
2018/524 13.04.2018 Utgående brev 5018/59/150 - Tilbakemelding - Hagestue - Søknadsplikt Rune Ramsø
2017/651 13.04.2018 Utgående brev 1630/67/29 Byggetillatelse og dispensasjon - Tilbygg fritidsbolig Lauvøya - Lauvøyveien 678 - Rita og Roald Overland Åbygg AS
2018/529 13.04.2018 Inngående brev Søknad boring av vannbrønn Hege Elise Grytan - HGG
2018/53 13.04.2018 Inngående brev Finsetodden hyttefelt - anker vedtak Kjell-Vidar Borgen
2018/1 13.04.2018 Inngående brev Skadefelling skarv - rapport Hege Loholt
2018/530 13.04.2018 Inngående brev Samhandling om arbeidet med å forebygge dyretragedier i Trøndelag Sør-Trøndelag bondelag v/Berit Sølberg
2018/528 13.04.2018 Inngående brev Søknad om etablering fellesføring Revsneskleiva, Stokksund TELENOR v/Relacom AS
2018/395 12.04.2018 Utgående brev Ettersending av forelegging for nettstasjoner ved Melan Dekar rettshjelp AS
2018/394 12.04.2018 Utgående brev 5018/37/1 - Forelegging for nettstasjoner ved Melan DEKAR rettshjelp AS
2015/5768 12.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd 'Elin Harbak'
2015/3195 12.04.2018 Utgående brev Message from KM_C654e 8msi
2015/3195 12.04.2018 Utgående brev Message from KM_C654e 8msi
2015/6066 12.04.2018 Utgående brev Informasjon grunneier VS: NVE - flomberegning i Rottabekken - Åfjord 'jjforfod@yahoo.no'
2015/6066 12.04.2018 Utgående brev informasjon til grunneier VS: Notat fra utglidning i Rottabekken - Åfjord - Situasjonen synes å være under kontroll 'jjforfod@yahoo.no'
2018/39 12.04.2018 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - Fysioterapeut Brian Friedland
2018/127 12.04.2018 Utgående brev ARBEIDSAVTALE *****
2018/509 12.04.2018 Utgående brev Innvilget transporttjeneste gruppe 1 *****
2015/2521 12.04.2018 Utgående brev 1630 Oversendelse av tinglyst skjøte og matrikkelbrev Arve Guttelvik
2015/2521 12.04.2018 Utgående brev Tinglysing av skjøte på gnr. 90, bnr. 239 Kartverket Tinglysing
2018/515 12.04.2018 Inngående brev VS: Foryngelseskontroll 2018 Fylkesmannen i Trøndelag - fylkesskogmester
2018/512 12.04.2018 Utgående brev 5018 - Tillatelse til skadefelling av grågås (unggås) - LER utmarkslag LER utmarkslag v/Tore Tårnesvik
2017/885 12.04.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 'roberth.dahl@fosenfs.no'
2017/1026 12.04.2018 Inngående brev 1630/66/9 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Vindfang servicebygg og platting ved uthus - Svein Rotnes Svein Eivind Rotnes
2018/522 12.04.2018 Inngående brev 5018/88/63 - Ett-trinns søknad - Fritidsbolig - Stokkøy Utbygging - Stålihaugen Stokkøya Stokkøy Utbygging
2018/179 12.04.2018 Inngående brev Vedlegg: Kart i sak 18/179 Barsleth Solgunn
2016/2382 12.04.2018 Inngående brev 5018/57/1 - VA-plan komplett med alle brakkerigger Malthus
2016/2382 12.04.2018 Utgående brev 1630/57/1 - Byggetillatelse - Ett-trinns søknad - 10 stk formannshybler på Frønes MALTHUS UNITEAM AS
2016/2382 12.04.2018 Utgående brev 5018/57/1 - Tildeling av offisiell adresse boligrigg nr. 5 FOSEN BO OG CATERING AS
2016/2382 12.04.2018 Utgående brev 5018/57/1 - Tildeling av offisiell adresse formannshybler på Frønes FOSEN BO OG CATERING AS
2016/2382 12.04.2018 Utgående brev 1630/57/1 - Igangsettingstillatelse - Boligrigg nr. 5 på Frønes MALTHUS UNITEAM AS
2018/392 12.04.2018 Utgående brev 5018/45/1 & 4 - Etterlysning - Fradeling av areal til trafoområde i Garrabrekka Statnett SF
2018/524 12.04.2018 Inngående brev 5018/59/150 - Forespørsel om oppsetting av hagestue/redskapsbod Rune Ramsø
2017/26 12.04.2018 Inngående brev Signert avtale om midlertidig bruk av areal på grusbaneplassen ved Åfjordshallen til russecamp 2018 Åfjordsrussen 2017/2018 og Åfjord kommune
2018/297 12.04.2018 Inngående brev TrønderEnergi AS - midlertidig tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement for Storvatn i Arnevikelva - NVEs innstilling NVE
2018/409 12.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling 100% fast Oppvekst - st. ref. 3767969687 ***** ***** ***** *****
2018/409 12.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling 100% fast - st. ref. (3767969687) - ***** ***** ***** *****
2018/518 12.04.2018 Inngående brev Signert samarbeidsavtale mellom Åset skole og Fosen Renovasjon om behandling av papir til makulering Fosen Renovasjon Næring AS og Åset skole
2018/269 12.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeider - snekker i driftsavdelingen Åfjord kommune - st. ref. 3735065217 ***** ***** ***** *****
2018/269 12.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeider - snekker i driftsavdelingen Åfjord kommune - st. ref. 3735065217 ***** ***** ***** *****
2018/269 12.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeider - snekker i driftsavdelingen Åfjord kommune - st. ref. 3735065217 ***** ***** ***** *****
2018/269 12.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeider - snekker i driftsavdelingen Åfjord kommune - st. ref. 3735065217 ***** ***** *****
2018/269 12.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeider - snekker i driftsavdelingen Åfjord kommune - st. ref. 3735065217 ***** ***** ***** *****
2016/2382 12.04.2018 Utgående brev 5018/57/1 - Dispensasjon for oppføring av boligrigg og rigg med formannshybler MALTHUS UNITEAM AS
2017/851 12.04.2018 Utgående brev Revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel - høring av planprogram og varsel om planoppstart Adresseliste
2018/157 11.04.2018 Inngående brev Vedlegg til sak Larsen Evelyn
2018/410 11.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770207554 ***** ***** *****
2018/410 11.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770207554) - ***** ***** *****
2018/409 11.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling 100% fast Oppvekst - st. ref. 3767969687 ***** ***** ***** *****
2018/409 11.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling 100% fast - st. ref. (3767969687) - ***** ***** ***** *****
2017/321 11.04.2018 Inngående brev Søknad på SFO - *****
2017/321 11.04.2018 Inngående brev Søknad på SFO - *****
2018/411 11.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770224732 ***** ***** *****
2018/411 11.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770224732) - ***** ***** *****
2018/511 11.04.2018 Inngående brev Klage til Åfjord kommune på utskrevet eiendomsskatt for 2018 sendt fra et selskap i TrønderEnergi Trønderenergi
2018/504 11.04.2018 Utgående brev Angående fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2016/2382 11.04.2018 Inngående brev 5018/57/1 - Avklaring aktsomhetspliktens betydning Fylkeskommunen i Trøndelag
2016/2382 11.04.2018 Inngående brev 5018/57/1 - Fylkeskommunens uttalelse til dispensasjon for oppføring av boligrigger_kantiner 290774_2_0 Fylkeskommunen i Trøndelag
2018/392 11.04.2018 Inngående brev 5018/45/1 - Avtale mellom grunneier og Statnett SF Statnett SF
2018/102 11.04.2018 Utgående brev Referat etter møte i OFO 02.03.18 Gøril Dønheim-Nilsen m.fl.
2014/4277 11.04.2018 Inngående brev Oversendelse av endrede anleggskonsesjoner for Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindkraftverk i forbindelse med økt effekt. NVEs referanse: 200801169-136 NVE
2018/506 11.04.2018 Inngående brev Vedlegg: Sak til formannskapet om valg til styret i Åfjord Utvikling AS Johansen Per
2016/1987 11.04.2018 Inngående brev Planbestemmelser revidert 11.04.2018 Sverre Fjellheim
2018/512 11.04.2018 Inngående brev Søknad om skadefelling av grågås LER utmarkslag v/Tore Tårnesvik
2016/4132 11.04.2018 Utgående brev Ny FV723 Paulen - Ryssdalen - klage på godkjent reguleringsplan Fylkesmannen i Trøndelag
2018/509 11.04.2018 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2018/508 11.04.2018 Inngående brev Prøveordning med å overta ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten - Informasjon om at brevet ikke er unntatt offentlighet Fylkeslege Vaage, Jan
2018/508 11.04.2018 Inngående brev Prøveordning med å overta ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten Fylkeslege Vaage, Jan
2018/316 11.04.2018 Utgående brev Konsesjonsgebyr Daniel Hansen
2018/507 11.04.2018 Inngående brev Underskrevet avtale om leie av jord Andre By
2018/328 11.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlingplass i kontor - og administrasjonsfag Åfjord kommune - st. ref. 3748386672 ***** ***** *****
2018/328 11.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlingplass i kontor - og administrasjonsfag Åfjord kommune - st. ref. 3748386672 ***** ***** *****
2018/327 10.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlingplass i helsearbeiderfaget Åfjord kommune - st. ref. 3748368313 ***** ***** *****
2018/327 10.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærlingplass i helsearbeiderfaget - st. ref. (3748368313) - ***** ***** *****
2014/4277 10.04.2018 Inngående brev Søknad om avkjørselstillatelse til Harbaksfjellet vindkraftverk Fosen vind DA
2018/388 10.04.2018 Utgående brev Ang. fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2018/406 10.04.2018 Utgående brev INNKALLING TIL JEGERPRØVEEKSAMEN Jegerprøvekandidater
2018/406 10.04.2018 Utgående brev INNKALLING TIL JEGERPRØVEEKSAMEN Jegerprøvekandidater
2018/406 10.04.2018 Utgående brev Innkalling til jegerprøveeksamen 2018 Jegerprøvekandidat
2018/499 10.04.2018 Utgående brev Møte i Partssammensatt utvalg fredag 13. april kl. 09.00 på Roan rådhus - innkalling Partssammensatt utvalg
2016/2382 10.04.2018 Utgående brev 1630/57/1 – Uttalelse Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Årnes for oppføring av boligbrakkerigger og kantinerigg på Frønes - Fosen Bo og Catering AS TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/505 10.04.2018 Inngående brev Byggesøknad fasadeendring hytte på eiend. gnr. 3 bnr. 2 fnr. 1 Stig Atle Moe
2018/203 10.04.2018 Utgående brev 5018/34/1 - Tillatelse - Tilkobling kommunalt vann for to campinghytter og utslippstillatelse Espen Naustan m.fl.
2018/504 10.04.2018 Inngående brev Søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2018/289 10.04.2018 Utgående brev 5018/59/2 - Retting av matrikkelkart Lars Johan Stigen
2018/409 10.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling 100% fast Oppvekst - st. ref. 3767969687 ***** ***** *****
2018/409 10.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling 100% fast - st. ref. (3767969687) - ***** ***** *****
2018/411 10.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770224732 ***** ***** *****
2018/411 10.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770224732) - ***** ***** *****
2018/412 10.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770271210 ***** ***** *****
2018/412 10.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770271210) - ***** ***** *****
2017/415 10.04.2018 Utgående brev Merknader til forslag til detaljregulering for Skaset II ALLSKOG SA
2018/503 10.04.2018 Inngående brev Møtereferat fra våren 2017 ***** ***** Sektorsjef oppvekst Reidun Momyr
2017/415 09.04.2018 Inngående brev Merknader til forslag til detaljregulering for Skaset II Allskog SA
2018/338 09.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Adjunkt Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749588151 ***** ***** *****
2018/338 09.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Adjunkt Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749588151 ***** ***** *****
2018/337 09.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Adjunkt Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749565739 ***** ***** *****
2018/337 09.04.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Adjunkt Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3749565739 ***** ***** *****
2015/5486 09.04.2018 Inngående brev Forsinket utbetaling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere IMDI
2018/409 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling 100% fast Oppvekst - st. ref. 3767969687 ***** ***** ***** *****
2018/409 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling 100% fast - st. ref. (3767969687) - ***** ***** ***** *****
2018/412 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770271210 ***** ***** ***** *****
2018/412 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770271210) - ***** ***** ***** *****
2018/410 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770207554) - ***** ***** ***** *****
2018/410 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770207554 ***** ***** ***** *****
2018/411 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770224732 ***** ***** ***** *****
2018/411 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770224732) - ***** ***** ***** *****
2018/409 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling 100% fast Oppvekst - st. ref. 3767969687 ***** ***** ***** *****
2018/409 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling 100% fast - st. ref. (3767969687) - ***** ***** ***** *****
2018/410 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770207554 ***** ***** ***** *****
2018/410 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770207554) - ***** ***** ***** *****
2018/409 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling 100% fast Oppvekst - st. ref. 3767969687 ***** ***** ***** *****
2018/409 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling 100% fast - st. ref. (3767969687) - ***** ***** ***** *****
2018/410 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770207554 ***** ***** *****
2018/410 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770207554) - ***** ***** *****
2018/412 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770271210 ***** ***** *****
2018/412 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770271210) - ***** ***** *****
2018/410 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770207554 ***** ***** *****
2018/410 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770207554) - ***** ***** *****
2018/411 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770224732) - ***** ***** *****
2018/411 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770224732 ***** ***** *****
2018/409 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling 100% fast - st. ref. (3767969687) - ***** ***** *****
2018/409 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling 100% fast Oppvekst - st. ref. 3767969687 ***** ***** *****
2018/410 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770207554) - ***** ***** *****
2018/410 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770207554 ***** ***** *****
2018/411 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770224732 ***** ***** *****
2018/411 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770224732) - ***** ***** *****
2018/412 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune Oppvekst - st. ref. 3770271210 ***** ***** *****
2018/412 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - Åfjord kommune - st. ref. (3770271210) - ***** ***** *****
2018/409 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling 100% fast - st. ref. (3767969687) - ***** ***** *****
2018/409 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling 100% fast Oppvekst - st. ref. 3767969687 ***** ***** *****
2018/409 09.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling 100% fast Oppvekst - st. ref. 3767969687 ***** ***** *****
2018/409 09.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling 100% fast - st. ref. (3767969687) - ***** ***** *****
2018/415 09.04.2018 Inngående brev Brennholmen og fellesutmark bnr 106 - rekvisisjon oppmåling Olaf Rovik
2018/255 09.04.2018 Utgående brev Oversendelse av protokoll Bjørn Roald Sørgård m.fl.
2017/359 09.04.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 'post@afjord-laksecamping.no'
2018/203 09.04.2018 Inngående brev 5018/34/1 - Signert søknad om tilknytting vann og VA-kart Plan- og byggesaksavdelingen
2018/271 09.04.2018 Inngående brev Underskrevet erklæring om avstand til garasje Willy Salbuvik
2015/6676 09.04.2018 Inngående brev Kontrollerklæring - avløpsanlegg Jan Eide
2015/531 09.04.2018 Inngående brev Planlagt badeanlegg - anmodning om Skattedirektoratets vurdering Skattedirektoratet
2017/746 09.04.2018 Inngående brev 1630/67/4 - Fradeling eiendommen John Olav Engelsen
2017/242 09.04.2018 Utgående brev Dispensasjon fra ordinær båndtvang i tilknytning til revejakt med hund på Stokkøya i Åfjord kommune Stokkøy grunneierlag v/Tove Guttelvik
2017/746 09.04.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra Åfjord kommuneplan for LNF-område og pbl § 1-8 Jens Olav Sundland /Erica Blengsli
2015/2128 09.04.2018 Inngående brev Vedtak - endring av planlagt internveg Storheia vindkraftverk, Åfjord og Bjugn kommuner, Trøndelag fylke. NVEs referanse: 201307851-146 NVE
2018/179 09.04.2018 Utgående brev 5018/106/12 - Fradeling av tilleggsareal på Vågan, Linesøya 'Jan Cramer'
2018/179 09.04.2018 Inngående brev 5018/106/12 - Fradeling av tilleggsareal på Vågan, Linesøya Jan Cramer
2017/768 09.04.2018 Inngående brev VA-plan - beskrivelse i.h.t. telefonsamtale Blomlie Viktor
2018/361 09.04.2018 Utgående brev Varsel om kontroll- søknad om produksjonstilskudd pr.15.03.2018 Foretak i Åfjord
2018/498 09.04.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** ***** *****
Versjon:5.1.1