eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/803 21.09.2017 Inngående brev VS: Naturdatas viltkonferanse 2017, 2.-3.november Vemund Stjern
2017/674 20.09.2017 Inngående brev Vedlegg til søknad med referanse nr: 1012612 Egil Hellan
2017/674 20.09.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark 2017/18 Fagerdal, Elsa
2017/580 20.09.2017 Utgående brev Saldo kort - utbetaling - 17/500191 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/781 20.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om SMIL midler Reidar Sørdahl
2017/781 20.09.2017 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknad 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/425 20.09.2017 Utgående brev Flyfoto 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/5635 20.09.2017 Inngående brev 17/3917-1 Ny forskrift om opptelling av stemmesedler ved valg til Storting og kommunestyre i 2017 Kommunaldep v/Mælan Benedicte Bergseng
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Norsk Fysioterapeutforbund
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 ***** ***** ***** Norsk Fysioterapeutforbund
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** *****
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Utdanningsforbundet
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** Norsk sykepleierforbund
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** ***** Fagforbundet
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** *****
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** ***** *****
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Delta
2017/726 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Delta
2017/776 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 5 - 2017 - ***** ***** ***** Delta
2017/776 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 5 - 2017 - ***** ***** ***** ***** NITO
2017/776 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 5 - 2017 - ***** ***** Delta
2017/776 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 5 - 2017 - ***** ***** ***** Delta
2017/776 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 5 - 2017 - ***** ***** ***** *****
2017/776 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 5 - 2017 - ***** ***** *****
2017/776 20.09.2017 Inngående brev Krav til lokale lønnsforhandlinger kap. 5 - 2017 - ***** ***** *****
2015/531 20.09.2017 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/8 20.09.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 HUMSTAD, PER
2017/7 20.09.2017 Utgående brev Referat fra møte i TS-utvalget 22.08.2017 Medlemmene
2017/358 20.09.2017 Utgående brev 1630 - Næringstomt i Kleivan - oversendelse av skjøte for tinglysing Årbogen Eiendom AS
2017/799 20.09.2017 Inngående brev 2017/799 - 1630 - Informasjon om tilretteleggingsmidler for ansatte i barnehagen - lokal prioritering, kull 2017/2018 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/431 20.09.2017 Inngående brev Enkeltsaker i forbindelse med tilsyn med introduksjonsloven Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/196 20.09.2017 Utgående brev Vedrørende arbeidsavtale datert 04.09.2017 Nina Kvernland
2017/196 20.09.2017 Utgående brev Vedrørende arbeidsavtale datert 05.09.2017 Nina Bårdli Forfot
2017/196 20.09.2017 Utgående brev ARBEIDSAVTALE Kent Ove Nittemark
2017/196 20.09.2017 Utgående brev ARBEIDSAVTALE Nina B. Forfot
2016/2367 20.09.2017 Utgående brev GANG OG SYKKELVEI FRØNES - INNSTILLING ENTREPRENØR Tore Løkke AS
2017/73 20.09.2017 Utgående brev Innvilget transporttjeneste *****
2017/643 20.09.2017 Utgående brev Innvilget elevpermisjon ***** ***** ***** ***** *****
2017/643 20.09.2017 Utgående brev Innvilget elevpermisjon ***** ***** ***** *****
2017/643 20.09.2017 Utgående brev Innvilget elevpermisjon ***** ***** ***** *****
2015/1445 20.09.2017 Utgående brev 1630 Detaljplan Even-Mariaplassen, Barøya gnr. 66, bnr. 3 m fl. Sør-Trøndelag Fylkeskommune m.fl.
2017/78 20.09.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stordalen Vassverk Kystlab-Prebio AS
2017/79 20.09.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stokksund Vassverk Kystlab-Prebio AS
2017/80 20.09.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Børmark Vannverk Kystlab-Prebio AS
2017/81 20.09.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Lonin-Butli Vannverk Kystlab-Prebio AS
2017/33 20.09.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk Kystlab-Prebio AS
2017/797 20.09.2017 Inngående brev 1630/46/1 mfl. - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grense - Harald P Aune, Arne Kroken og Atle Rømma Harald P Aune
2017/798 20.09.2017 Inngående brev 1630/46/1, 3 og 4 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grense - Harald P Aune Harald P Aune
2016/1706 20.09.2017 Inngående brev 1630/82/7, 8 Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter - Sameiet Kvalvika Nils Opdahl
2016/4547 20.09.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Prestgårdslia Byggefelt - 58/310, seksjon 1-2-3-4-5-6 Nordbohus Systembygg AS
2017/653 20.09.2017 Utgående brev 1630/60/16 - Rivetillatelse - Riving av bolig i Selnesveien 203 - Brandli - Bjørn K. Reitan m/flere Bjørn K Reitan
2017/747 20.09.2017 Utgående brev 1630/66/35 - Etterlysning dispensasjonssøknad - Uthus + levegg - Malvin Maaø - Plogvikveien 15 Malvin Maaø
2017/653 20.09.2017 Utgående brev 1630/60/16 - Signert og utsendt - Rivetillatelse bolig Selnesveien 203 Bjørn K. Reitan
2017/700 20.09.2017 Utgående brev Svar på intern utlysning i Maribo barnehage Veronika Kimo
2017/700 20.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om stilling i Maribo barnehage Mette Nerdal
2016/1466 20.09.2017 Utgående brev Bekreftelse praksisplass ifm søknad om politiattest Sandra Gilstad Passani
2016/1057 19.09.2017 Saksframlegg/innstilling 1630/85/2 - Fradeling av tomt med våningshus på landbrukseiendom- Elvar Harbak
2016/1057 19.09.2017 Saksframlegg/innstilling 1630/85/2 - Behandling av søknad om dispensasjon fra vilkår ved tidligere fradeling av tomt med våningshus - Elvar Harbak
2017/792 19.09.2017 Inngående brev 1630/61/23 - Dispensasjonssøknad - Tilbygg på fjøs - Henriette Løvstrand - Selnesveien 616 Henriette Løvstrand
2017/789 19.09.2017 Inngående brev 1630/106/10 Båthus/naust i tunløsning med eksisterende bebyggelse dispensasjon strandloven Mesterservice AS v/Geir Sørgård
2017/767 19.09.2017 Inngående brev SV: 1630/60/7 - Brann prosjektering Frank Kasseth
2016/1057 19.09.2017 Utgående brev 1630/85/2 - Delingstillatelse - Fradeling av grunneiendom med bolighus - Elvar Harbak Elvar Harbak
2017/73 19.09.2017 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2017/196 19.09.2017 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - omsorgsboliger Laila Storborg
2016/505 19.09.2017 Inngående brev 2. Tildeling av startlån 2017 Husbanken
2017/410 19.09.2017 Saksframlegg/innstilling 1630/60/1 - Behandling av omdisponering av LNF areal på Strand - Ivar Strand
2017/790 19.09.2017 Inngående brev Rapport uteområdet ved By barnehage Humstad Hilde Haugdahl
2017/719 18.09.2017 Inngående brev 17/500230 - Saldo/Utbetalingskort - Hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/458 18.09.2017 Inngående brev 17/500023 - Saldo/Utbetalingskort - Hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/359 18.09.2017 Inngående brev Endret søknad fradeling - Mælahaugen inkl. camping. Humstad Hilde Haugdahl
2017/425 18.09.2017 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av gang- og sykkelveg mellom Vassneset og Frøneset - deres referanse 2017/4051-421.3 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/574 18.09.2017 Saksframlegg/innstilling 1630/28/1 - Behandling av søknad om omdisponering av dyrka jord til grusuttak på Moan - Robert Flenstad
2016/6565 18.09.2017 Utgående brev Stilling som fagleder Fosen Lønn - svar til søkere Kenneth Sletten
2017/769 18.09.2017 Inngående brev Namn på ny kommune/forslag til namnekomiteen Arnold Frønes
2017/769 18.09.2017 Inngående brev Navneforslag ny kommune Ingrid G Hårstad
2017/769 18.09.2017 Inngående brev Navn på ny kommune Egil Jensen
2017/769 18.09.2017 Inngående brev Forslag til kommunenavn Kari Sydskjør
2017/8 18.09.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Stokkøya sjøsenter v/Torild Langklopp
2017/8 18.09.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Stokkøya Sjøsenter
2017/8 18.09.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 HUMSTAD, PER
2017/574 18.09.2017 Utgående brev 1630/28/1 - Behandling av søknad om omdisponering av dyrka jord til grusuttak på Moan - Robert Flenstad Robert Flenstad
2017/229 18.09.2017 Utgående brev Referat fra møte 06.09.17 Gunnar Singsaas m.fl.
2017/11 18.09.2017 Utgående brev Husleie Prestgårdshaugen 3 B *****
2017/11 18.09.2017 Utgående brev Utleie av kommunal bolig - 2017 *****
2017/196 18.09.2017 Utgående brev ARBEIDSAVTALE Nina Kvernland
2017/782 18.09.2017 Inngående brev 1630/49/23 Ett-trinnssøknad hytte for Roar Rønning, Finnsetveien 128 Knut Viken
2017/782 18.09.2017 Inngående brev VS: Tegninger Roar Rønning Finnsetveien 128 gnr 49, b.nr 23 Knut Viken
2017/785 18.09.2017 Inngående brev VS: Byggesøknad gang- og sykkelveg Frønes Johs J Syltern v/Svein Ole Daltveit
2017/784 18.09.2017 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten – registrering i matrikkelen Sør-Trøndelag jordskifterett v/Fosmo, Heidi
2016/3517 18.09.2017 Inngående brev 1630/90/193 - Vedtak om samtykke og gebyr Arbeidstilsynet
2017/786 18.09.2017 Inngående brev 1630/61/6 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av Gapahuk - Midtre Skråfjord jaktlag Midtre Skråfjord Jaktlag
2017/782 18.09.2017 Utgående brev SV: Midlertidig svarbrev - Etttrinnssøknad hytte for Roar Rønning, Finnsetveien 128,g.nr 49 b.nr 23. Knut Viken
2017/653 18.09.2017 Inngående brev 1630/60/16 - Kvittering for nabovarsel Bjørn K. Reitan
2017/11 17.09.2017 Inngående brev Utleie av kommunal bolig - 2017 *****
2017/769 15.09.2017 Inngående brev Forslag til nytt kommunenavn Storvik Lillian
2017/769 15.09.2017 Inngående brev Navneforslag ny kommune Kristiansen Anne-Merete
2017/769 15.09.2017 Inngående brev Navn på ny kommune Svein Tønnessen
2017/780 15.09.2017 Inngående brev Konsulent Fosen Lønn - underskrevet arbeidsavtale Lise Bjørvig Nilssen
2017/425 15.09.2017 Inngående brev Automatisk svar: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av gang- og sykkelveg mellom Vassneset og Frøneset - deres referanse 2017/4051-421.3 FMST Postmottak
2016/6339 15.09.2017 Inngående brev Kjørebok snøscooter - Geir Are Nyeng Geir Are Nyeng
2017/535 15.09.2017 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving av våningshus - oppføring av ny fritidsbolig - Åfjord 8/12 Fylkesmannen i Sør v/Robertsen, Per-Anders
2017/774 14.09.2017 Utgående brev Bestilling av levering og montering av fettutskiller Magne Silseth
2016/1987 14.09.2017 Inngående brev Bilder Nygård Tårnes 12.09.17 Fjellheim Sverre
2016/1987 14.09.2017 Inngående brev Kart over utstikkinger 12.09.17 Fjellheim Sverre
2017/756 14.09.2017 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknad 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/769 14.09.2017 Inngående brev Kommunenavn Odd Stoknes
2017/769 14.09.2017 Inngående brev Navn på ny kommune. Husdal Jon
2017/769 14.09.2017 Inngående brev Navneforslag Inge Dagfinn Hopen
2017/228 14.09.2017 Inngående brev Tertialrapport 31082017 Lomundal Jon Kristian
2016/505 14.09.2017 Utgående brev Søknad om ekstra tildeling startlånsmidler 2017 'post@husbanken.no'
2017/675 14.09.2017 Utgående brev 1630/105/54 - Tildeling av offisiell adresse - Ny fritidsbolig i Vorpvikveien - Ketil Mørreaunet Ketil Mørreaunet
2017/73 14.09.2017 Utgående brev Innvilget transporttjeneste *****
2017/770 14.09.2017 Utgående brev Brev vedr. elevmappe ***** ***** ***** *****
2017/64 13.09.2017 Inngående brev Innkalling til møte i Kontrollutvalget Åfjord kommune - 18. sept 2017, kl 1200 Lund Arvid
2017/776 13.09.2017 Inngående brev Krav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 5 2017 - ***** ***** Den norske jordmorforening
2017/726 13.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fagforbundet Åfjord
2017/726 13.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Fagforbundet Åfjord
2017/726 13.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Fagforbundet Åfjord
2017/726 13.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Fagforbundet Åfjord
2017/726 13.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** ***** Fagforbundet Åfjord
2017/726 13.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Fagforbudet Åfjord
2017/726 13.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Fagforbundet Åfjord
2017/726 13.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Fagforbundet Åfjord
2017/726 13.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Fagforbundet Åfjord
2017/726 13.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** ***** Fagforbundet Åfjord
2017/726 13.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** ***** ***** Fagforbundet Åfjord
2017/726 13.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** Fagforbundet Åfjord
2017/726 13.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap. 4 - 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fagforbundet Åfjord
2017/769 13.09.2017 Inngående brev Navn på ny kommune Sondre Selnes
2017/769 13.09.2017 Inngående brev navneforslag ny kommune Husdal Gøril Nittemark
2017/771 13.09.2017 Inngående brev 1630/58/98 - Søknad om tillatelse til tiltak - Redskapsbod - Gisle Kvernland - Nessabrekka 10 Gisle Kvernland
2016/5681 13.09.2017 Inngående brev 1630/45/3 og 5 - Søknad om ferdigattest med bildedokumentasjon Morten von Heimburg
2016/4882 13.09.2017 Inngående brev 1630/92/6 - Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett Høvik båtforening AS
2017/434 13.09.2017 Inngående brev 1630/92/6 - Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett Høvik Båtforening AS
2017/434 13.09.2017 Inngående brev 1630/92/6 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Høvik Båtforening AS
2017/539 12.09.2017 Utgående brev 1630/59/184 - Byggetillatelse - Ny garasje- Stihaugen 13 - Siw Solhaug Siw Solhaug
2017/765 12.09.2017 Utgående brev Sammenslåing av gnr 103 bnr 16 og 21 'rune.hjelmen@gmail.com'
2017/775 12.09.2017 Inngående brev 1630/64/41 - Referat forhåndskonferanse 12/9-2017 Plan- og byggesaksavdelingen
2017/774 12.09.2017 Inngående brev Tilbud på montering av fettutskiler Einar Inge
2017/774 12.09.2017 Inngående brev Pålegg fra 1997 og tiltak Silseth Magne
2017/769 12.09.2017 Inngående brev Navn på kommune Mariann Berdal
2017/726 12.09.2017 Inngående brev Lønnskrav ved lokale lønnsforhandlinger kap 4 2017 - ***** ***** Fagforbundet Åfjord
2017/643 12.09.2017 Inngående brev Søknad elevpermisjon ***** ***** ***** *****
2017/643 12.09.2017 Inngående brev Søknad elevpermisjon ***** ***** ***** *****
2017/458 12.09.2017 Utgående brev Saldokort utbetaling 17/500023 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/756 11.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til drenering Iverøra Samdrift DA
2012/5049 11.09.2017 Utgående brev Saldokort- inndragning av smil tilskudd 'FMST Saturn'
2017/359 11.09.2017 Inngående brev Kart godkjent fradeling Blomlie Viktor
2016/4585 11.09.2017 Inngående brev Behov for avklaringer ifm rapport og regnskap 2016 for tiltaket "Foreldrestøttende tiltak" (saksnr 2015/52982) Tone Fossgard Sandøy
2017/769 11.09.2017 Inngående brev Navneforslag Inger Alice Svendsen
2017/769 11.09.2017 Inngående brev Navneforslag Elin Singsaas Elvemo
2017/769 11.09.2017 Inngående brev Kommunenavn Hanna Marie Hårstad
2017/769 11.09.2017 Inngående brev Navneforslag Inge Dagfinn Hopen
2017/769 11.09.2017 Inngående brev Navneforslag ny (stor) kommune Åfjord /Roan. 2 forslag. Rune D Innstrand
2017/769 11.09.2017 Inngående brev Kommunenavn Gilde, Geir Ole
2017/8 11.09.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Stokkøy sjøsenter v/Torild
2015/6176 11.09.2017 Utgående brev Møteprotokoll komite for livsløp 05.09.2017 Komite for livsløp
2016/1501 11.09.2017 Inngående brev 1630/8/15 Søknad om ferdigattest Frode By
2017/259 11.09.2017 Utgående brev 1630/89/69 Delingstillatelse grunn til boliger i Sossvika - Bygda 2.0 AS Bygda 2.0 AS
2017/259 11.09.2017 Inngående brev Kart godkjenning Fjellheim Sverre
2017/80 11.09.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Børmark Vannverk Kystlab Prebio AS
2017/81 11.09.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Lonin-Butli Vannverk Kystlab-Prebio AS
2017/78 11.09.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stordalen Vassverk V/Åfjord Kommune Kystlab-Prebio AS
2017/79 11.09.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stokksund Vassverk V/Åfjord Kommune Kystlab-Prebio AS
2017/33 11.09.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk V/Åfjord Komm Kystlab-Prebio AS
2017/675 11.09.2017 Utgående brev 1630/105/54 - Byggetillatelse - Ny fritidsbolig i Vorpvikveien, Grøttingen - Ketil Mørreaunet Ketil Mørreaunet
2017/761 11.09.2017 Utgående brev 1630/60/83 - Signert vedtak - Adresser - Omadressering Kjell Ove Aaberg
2017/675 11.09.2017 Utgående brev 1630/105/54 - Signert og utsendt Byggetillatelse ny fritidsbolig på Grøttingen, Vorpvikveien 42 b Mørreaunet Ketil m.fl.
2017/539 11.09.2017 Inngående brev 1630/59/184 - Signert og utsendt byggetillatelse Siw Solhaug
2017/767 11.09.2017 Utgående brev 1630/60/7 - Bekreftelse på mottatt søknad Fosen Bolig AS
2017/665 11.09.2017 Utgående brev 1630/90/8 - Signert og utsendt delingstillatelse med vedtakskart for to nausttomter Ellinor Haavik
2017/518 11.09.2017 Utgående brev 1630/29/2 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av båthus/naust ved Laksvatnet - Elisabeth Mølsleth og Ole Petter Moan Elisabeth Mølslet og Ole Petter Moan
2017/518 11.09.2017 Utgående brev 1630/29/2 - Signert og utsendt byggetillatelse og dispensasjon - oppføring av båthus/naust ved Laksvatnet Ole Petter Moan m.fl.
2017/761 11.09.2017 Utgående brev 1630/60/83 - Omadressering av bolig på Strand - Kjell Ove Aaberg og Berit Iversen Kjell Ove Aaberg og Berit Iversen
2017/469 11.09.2017 Utgående brev 1630/66/4 - Godkjent delingstillatelse m/vedtakskart Elna Wold
2017/53 08.09.2017 Inngående brev 1630/103/11 - Erklæring om ansvarsrett - Amundal Maskin AS Amundal Maskin AS
2017/665 08.09.2017 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning til parter på partsliste Kvernland Gisle
2017/765 08.09.2017 Inngående brev 1630/103/16 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - Rune Hjelmen - Asvikveien Rune Hjelmen
2017/767 08.09.2017 Inngående brev Søknad tillatelse tiltak - ny enebolig - Gnr/Bnr 60/7 BoligPartner v/Frank Kasseth
2017/681 08.09.2017 Inngående brev Søknad om utslipp - anmodning om uttalelse Rovik Olaf
2017/768 08.09.2017 Inngående brev 1630/90/14 - Søknad - Avløpsanlegg - Amundal Maskin AS - Sundetveien 215 Amundal Maskin AS
2017/259 08.09.2017 Inngående brev 17/27657-9 - Fv. 34 Sossvika i Åfjord kommune - Salg av veggrunn til utbyggingsformål - Vedlegg til søknad om fradeling Myhr Astrid
2017/468 07.09.2017 Utgående brev Ang. henvendelse Fylkesvei 32 Tone Gimse m. flere
2017/481 07.09.2017 Utgående brev Ang. henvendelse om fart forbi Stoksund Oppvekstsenter Veronika B. Rønningen
2017/483 07.09.2017 Utgående brev Ang. avkjørsel fra RV715 mot Kroken Margrete Fjær
2017/468 07.09.2017 Inngående brev Innspill til sak ang. FV 32 til Harbak Roy Harbak
Versjon:5.1.1