eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/657 21.07.2017 Inngående brev Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet - utkast til ny personopplysningslov Justis- og beredskapsdepartementet v/Fosby Geir
2017/199 21.07.2017 Utgående brev Valg av stemmestyrer til Stortingsvalget 2017 Valgte til stemmestyrene ved Stortingsvalget 2017 m.fl.
2017/250 21.07.2017 Inngående brev Vedtekter Prestegårdslia 11 -21 Fjellheim Sverre
2017/250 21.07.2017 Inngående brev Innsendt begjæring Fjellheim Sverre
2017/250 21.07.2017 Utgående brev 1630/58/310 Seksjonering avPrestegårdslia 11 - 21 Kartverket Tinglysing
2017/535 21.07.2017 Utgående brev 1630/8/12 - Oversending for uttalelse - Fritidsbolig/våningshus, Garasje, bruksendring fjøs, omlegging vei og tilleggsareal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/535 21.07.2017 Inngående brev Automatisk svar: 1630/8/12 - Oversending for uttalelse - Fritidsbolig/våningshus, Garasje, bruksendring fjøs, omlegging vei og tilleggsareal FMST Postmottak
2017/435 21.07.2017 Utgående brev 1630/106/12-14 - Tillatelse - Bruksendring av 2.etg. av sløye hus til en utleieenhet - Arne Hansen - Linesøya Arne Hansen
2017/435 21.07.2017 Utgående brev 1630/106/12-14 - Tildeling av adresse - Bruksendring av 2.etg. av sløye hus til en utleieenhet - Arne Hansen - Linesøya Arne Hansen
2017/620 21.07.2017 Utgående brev 1630/60/116 - Byggetillatelse og dispensasjon - Veranda til bolig - Selnesv 112 - Einar Inge Haugsnes Einar Inge Haugsnes
2016/6824 20.07.2017 Inngående brev Refsnes Laks AS - midlertidig tillatelse til biomasseutvidelse på lokalitet 10398 Seiskjæra i Åfjord kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Guri Stuevold
2017/554 20.07.2017 Inngående brev 1630/106/80 - Komplettering av søknad - etterlyste dokumenter Anne Karin Rodde
2017/8 20.07.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Stokkøya sjøsenter
2017/303 20.07.2017 Utgående brev 1630/57/44 - Omadressering - Bolig med utleie på Frøneshaugen - Frida Hårstad og Bengt Kauserud Frida Hårstad og Bengt Kauserud
2017/339 20.07.2017 Utgående brev 1630/34/1 - Tillatelse - Flytting av to campinghytter og oppføring av campinghytte Langnesodden camping - Naustanveien 2 - Espen Naustan Langnesodden camping v/Espen Naustan
2017/647 20.07.2017 Utgående brev 1630/65/8 - Tillatelse - Rehabilitering av skorstein - Selnesveien 1263 - Marit og Arild Gunnes IB Byggevarer AS
2017/8 19.07.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Bergli Huslag v/Malvin Olden
2017/8 19.07.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Stokkøya Sjøsenter v/Torild Langklopp
2017/654 19.07.2017 Inngående brev Årnes Brannstasjon - behov for tiltak Uthus Johan
2017/655 19.07.2017 Inngående brev VS: Fram sending av sak 12/17 fra Kontrollutvalget i Åfjord kommune til Kommunestyrer - Selskapskontroll 2016 - Fosen vekst AS Kontrollutvalget
2017/653 19.07.2017 Inngående brev Søknad om riving av eiendom i Selnesveien 203 med fullmakt Bjørn K Reitan
2016/1108 19.07.2017 Utgående brev 1630/60/121 - Ferdigattest - Ny bolig på Strand, Selnesveien 273 - Henrik Amundal Henrik Amundal
2017/29 19.07.2017 Utgående brev Saksframlegg for 100% midlertidig assistentstilling på Maribo Hovedtillitsvalgt Bjørg Markanes
2017/29 19.07.2017 Utgående brev Saksframlegg for 20% midlertidig pedagogstilling 1/3 tom 31/7-17 Hovedtillitsvalgt Richard Hanssen
2017/29 19.07.2017 Utgående brev Saksframlegg for 60% midlertidig pedagogstilling på Maribo Hovedtillitsvalgt Richard Hanssen
2017/409 18.07.2017 Inngående brev Forskrift fastsatt for tidlig start på jakt etter grågås på Linesøya Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/77 18.07.2017 Inngående brev Klage på trekk i produksjonstilskudd Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/509 18.07.2017 Inngående brev 1630/61/31 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på Dragseidvågen Rolf Trana
2017/171 18.07.2017 Inngående brev Saldokort 17/002000 - tilskudd organisert beitebruk Ytre Åfjord beitelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/8 18.07.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Stokkøya Sjøsenter
2017/541 18.07.2017 Inngående brev Melding om vedtak - tilskudd ved avløsning ved sykdom *****
2017/541 18.07.2017 Inngående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom *****
2017/425 18.07.2017 Inngående brev Midlertidig svar - Etterspør svar - Åfjord kommune - dispensasjon og høring ny adkomstveg fv. 50 sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2016/1108 18.07.2017 Inngående brev 1630/60/121 - Erklæring ansvarsrett uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet Odd Petter Hosen
2017/517 18.07.2017 Utgående brev 1630/32/78 - Byggetillatelse - Ny fritidsbolig i regulert felt - Vannavikveien - Rømma Engen Invest AS Rømma Engen Invest AS
2017/517 18.07.2017 Utgående brev 1630/32/78 - Tildeling av adresse - Ny fritidsbolig - Vannavikveien - Rømma Engen Invest AS Rømma Engen Invest AS
2017/517 18.07.2017 Utgående brev 1630/32/78 - Tillatelse - Anboring kommunal hovedvannledning og avløpsanlegg til hyttefelt - Vannavikveien - Torstein Staven Torstein N. Staven
2017/652 18.07.2017 Inngående brev 1630/102/7 Rekvisisjon av oppmålingsforretning Asle Løvstrand
2017/8 17.07.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Malvin Olden, Bergli Huslag
2017/622 17.07.2017 Utgående brev Lov om kompensasjon av merverdiavgift og praktiseringen av denne KS v/Sabrina Becher
2017/616 17.07.2017 Utgående brev Innsynsbegjæring Data Munikum
2017/441 17.07.2017 Utgående brev Svar på søknad - Sosialkonsulent NAV Nord-Fosen Aina Dolmseth Larsen m.fl.
2017/210 17.07.2017 Utgående brev Høring - Forprosjekt avløpsplan Revsnes Statens Vegvesen Region Midt
2017/314 17.07.2017 Utgående brev Svar på søknad - årsvikariat kunst/håndverk 25% Unn Kristin Daling m.fl.
2017/564 17.07.2017 Utgående brev Oversender saldokort for utbetaling 'FMST Saturn'
2017/604 17.07.2017 Utgående brev Innvilgningsbrev og søknad 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/580 17.07.2017 Utgående brev Innvilgningsbrev og søknad 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/522 17.07.2017 Utgående brev Saldokort - Robert Rømma 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/564 17.07.2017 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknad 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/500 17.07.2017 Utgående brev Saldokort SMIL sak Atle Rømma 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/629 17.07.2017 Utgående brev 1630/4/5 - Ny nettstasjon i Morka Dekar rettshjelp AS
2017/624 17.07.2017 Utgående brev 1630/4/3 - Ny nettstasjon i Morka Dekar rettshjelp AS
2017/533 17.07.2017 Utgående brev Deponeriing av masser på land ved marina på Grimsneset 'o.rovik@ntebb.no'
2017/603 17.07.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om dispensasjon 'Grethe'
2015/1445 17.07.2017 Utgående brev 1630 Detaljplan Even-Mariaplassen, Barøya gnr. 66, bnr. 3 m fl. - høring Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/3328 17.07.2017 Utgående brev 1630/90/26 Fradeling av fritidsbolig og tomter til naust - Stokkøyveien 38 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Gjelten, Ingrid
2017/432 17.07.2017 Utgående brev 1630/34/1 - Midlertidig oppføring av 3 stk. spikertelt på Langnesodden camping - John Olav Stranden m.fl. - Midlertidig svarbrev John olav Stranden
2017/548 17.07.2017 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning 'nilsenjm@gmail.com' m.fl.
2017/377 17.07.2017 Utgående brev Etablering flytebrygge i Fjellsaunet 'bard.paulsen@hotmail.no'
2017/377 17.07.2017 Utgående brev Uttalelse flytekai i Fjellsaunet Fylkesmannen I S-Trl (postmottak@fmst.no)
2017/642 17.07.2017 Inngående brev 1630/58/4 - Erklæring ansvarsrett Trond Aune Maskinstasjon John Einar
2017/651 17.07.2017 Inngående brev 1630/67/29 Søknad om tilbygg fritidsbolig Åbygg AS
2017/554 17.07.2017 Utgående brev 1630/106/80 - Midlertidig svarbrev/etterlysning dokumenter - oppføring av fritidsbolig med carport. Anne Karin Rødde
2017/584 17.07.2017 Utgående brev 1630/58/213 - Midlertidig svarbrev/etterlysning - oppføring av takoverbygg altan. Rune Harbak
2017/204 17.07.2017 Utgående brev 1630/41/4 - Delingstillatelse bolighus m/ godkjent delingskart Ole Håvard Aune m.fl.
2017/479 17.07.2017 Utgående brev 1630/87/1 - Signert - Delingstillatelse inkl. vedtakskart Daniel Hansen
2017/497 17.07.2017 Utgående brev 1630/58/139 - Utsendt vedtak m/signatur - Byggetillatelse veranda og innsetting verandadør. Kristian Odden
2017/482 17.07.2017 Utgående brev 1630/12/2 - Godkjent m/signert byggetillatelse - Tilbygg bolig i Halsaunet - Jens Raymond Halsaunet Jens Raymond Halsaunet
2017/455 17.07.2017 Utgående brev 1630/57/43 - Utsendt byggetillatelse - Bolig og garasje Kine H. By og Christoffer B. Forfot på Frønes AM Bygg AS m.fl.
2017/466 17.07.2017 Utgående brev 1630/66/23 - Signert tillatelse til opparbeiding av VA-anlegg og utslipp Einar Haugsnes AS
2017/539 17.07.2017 Utgående brev 1630/59/184 - Midlertidig svarbrev - Garasje - Siw Solhaug - Stihaugen 13 Siw Solhaug
2017/518 17.07.2017 Utgående brev 1630/29/2 - Ber om uttalelse, søknad om oppføring av båtskjul/lite naust ved Laksvatnet, Åfjord kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/543 17.07.2017 Utgående brev Innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- hydroteknisk tiltak Inge Hårstad
2017/577 17.07.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord på leid areal gnr. 37/4 Magne Hårstad
2017/577 17.07.2017 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknadsskjema dreneringstilskudd 'FMST Saturn'
2017/543 17.07.2017 Utgående brev Oversender saldokort for utbetaling av smil tilskudd 'FMST Saturn'
2017/166 17.07.2017 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd- tilskudd til tiltak i beiteområder 'FMST Saturn'
2016/4944 17.07.2017 Utgående brev Manuell utbetaling produksjonstilskudd 'Solstad, Anne'
2015/5310 17.07.2017 Utgående brev Oversender saldokort for utbetaling av smil tilskudd 'FMST Saturn'
2017/166 17.07.2017 Utgående brev Oversendelse saldokort for utbetaling 'FMST Saturn'
2017/520 17.07.2017 Utgående brev Kopi av saldokort for utbetaling 'FMST Saturn'
2017/519 17.07.2017 Utgående brev Saldokort for utbetaling av smil tilskudd 'FMST Saturn'
2017/581 17.07.2017 Utgående brev Dispensasjon fra ordinær båndtvang i forbindelse med taksering av hønsefugl 2017-2021 Åfjord Fjellstyre v/Ole Arnstein Strømsli
2017/53 17.07.2017 Utgående brev 1630/103/11 - Søknad om tilskudd vannledning og søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett - Asvikv 79 - Eirik Fossen Eirik Fossen
2015/1445 17.07.2017 Utgående brev Oversendelse av arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. § 5-2 'plantrondheim@kartverket.no'
2017/358 17.07.2017 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr. 58 bnr. 313 Kolmannskog Lars Helge
2017/250 17.07.2017 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning i Prestgårdslia Kolmannskog Lars Helge m.fl.
2017/493 17.07.2017 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning med grensejustering 'Sven Ole Frønes'
2017/607 17.07.2017 Utgående brev 1630/32/25 - Byggetillatelse - Staveslia 17 - Tilbygg bolig - Marius Staven Marius Staven
2016/6146 17.07.2017 Utgående brev 1630/89/45 Tildeling adresse - Hytteprosjekt i Brattlia på Stokkøya - Karine og Håkon Blomstrøm Karine og Håkon Blomstrøm
2017/583 17.07.2017 Utgående brev 1630/57/42 - Rammetillatelse og dispensasjon - Ny bolig med sokkel for utleie - Solfrid Haagenstad Aune - Frøneshaugen Solfrid Haagenstad Aune
2017/583 17.07.2017 Utgående brev 1630/57/42 - Tildeling av adresser - Ny bolig - Solfrid Haagenstad Aune - Frøneshaugen Solfrid Haagenstad Aune
2015/4863 17.07.2017 Utgående brev 1630/59/399 - Endringstillatelse og dispensasjon - Oppføring av garasje - Hubakkvegen 40 - Iris og Mads Larsen Mads Larsen
2017/558 17.07.2017 Utgående brev 1630/59/305 - Rivetillatelse - Riving av sanitærbygg, gamle Monstad Camping - Monstadvegen 15 - Brit Syltern Joakim Syltern By
2017/517 17.07.2017 Inngående brev 1630/32/78 - Erklæringer for legging av vannrør på annenmanns grunn Torstein Staven
2017/549 17.07.2017 Utgående brev 1630/19/84 - Tildeling av adresse - Gjeterhytte reindrift med garasje - Nord-Fosen Siida V/ Terje Haugen - Norddalsveien Nord-Fosen Siida v/Terje Haugen
2017/446 17.07.2017 Utgående brev 1630/88/62 - Byggetillatelse - Fritidsbolig på Stokkøya, Middagshaugen - Stokkøy Utbygging Stokkøy Utbygging
2017/446 17.07.2017 Utgående brev 1630/88/62 - Fritidsbolig på Stokkøya - Stokkøy Utbygging Stokkøy Utbygging
2017/549 17.07.2017 Utgående brev 1630/19/84 - Byggetillatelse - Gjeterhytte reindrift på Momyra - Nord-Fosen Siida V/ Terje Haugen Nord-Fosen Siida v/Terje Haugen
2016/4547 17.07.2017 Utgående brev 1630/58/311 - Igangsettingstillatelse leiligheter 7-12 - Prestgårdslia - Nordbohus Systembygg AS Nordbohus Systembygg AS
2017/464 17.07.2017 Utgående brev 1630/98/26 - Signert tillatelse til avkjørsel og omlegging vei. Johnny Sydskjør
2017/623 17.07.2017 Utgående brev 1630/9/1 - Signert tillatelse til oppføring av basestasjon Pro Invenia AS m.fl.
2017/566 17.07.2017 Utgående brev 1630/104/46 - Signert tillatelse til bruksendring av bolig 'sverre.storvik@forsenverkstedsenter.no'
2017/472 17.07.2017 Utgående brev 1630/29/1/2 - Signert Byggetillatelse og dispensasjon for oppføring av tilbygg hytte ved Laksvatnet. Per Åge Skorstad
2017/503 17.07.2017 Utgående brev 1630/29/5 - Signert byggetillatelse og dispensasjon oppføring av garasje i Hårstadlia Geir Erling Hårstad
2017/549 17.07.2017 Inngående brev Erklæring - Legging på annen manns grunn Oddvar Osen
2017/628 17.07.2017 Utgående brev 1630/107/37 - Tillatelse og dispensasjon - Bruksendring av bolig til fritidsbolig -Tørrvikveien 42 - Randi Sørgård Randi Sørgård
2017/578 17.07.2017 Utgående brev 1630/49/2 - Delingstillatelse - Ny grunneiendom til fritidsformål på Finnset - Ørnhaugan AS - Finnsetveien Ørnhaugan AS
2017/425 17.07.2017 Utgående brev Ettersendelse Statens vegvesen 'Fjellheim Marthe'
2017/425 17.07.2017 Utgående brev Henvendelse Statens vegvesen region midt 'firmapost-midt@vegvesen.no'
2017/491 14.07.2017 Inngående brev Bekreftet tidsbegrenset arbeidsavtale - By barnehage Gro- Anita Salbuvik
2017/8 14.07.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Stokkøya Sjøsenter
2017/648 14.07.2017 Inngående brev Melding om tilsyn - Helsesøstertjeneste Arbeidstilsynet
2017/33 14.07.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk V/Åfjord Komm wilabmail@prebio.no
2017/80 14.07.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Børmark Vannverk V/Åfjord Kommune wilabmail@prebio.no
2017/78 14.07.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stordalen Vassverk V/Åfjord Kommune wilabmail@prebio.no
2017/81 14.07.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Lonin-Butli Vannverk V/Åfjord Kommune wilabmail@prebio.no
2017/79 14.07.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Stokksund Vassverk V/Åfjord Kommune wilabmail@prebio.no
2017/647 14.07.2017 Inngående brev 1630/65/8 - Søknad om tiltak - rehabilitering av skorstein - Marit og Arild Gunnes - Selnesveien 1263 IB Byggevarer AS
2017/649 14.07.2017 Inngående brev 1630/26/5 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grenser - Birger Forfot - Stordalsveien 1397 Birger Forfot
2017/470 13.07.2017 Inngående brev 1630/64/47 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Helge Alstad Statens kartverk, Tinglysing
2017/470 13.07.2017 Inngående brev 1630/64/49 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Helge Alstad Statens kartverk, Tinglysing
2017/470 13.07.2017 Inngående brev 1630/64/50 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Helge Alstad Statens kartverk, Tinglysing
2017/531 13.07.2017 Inngående brev Søknader - produksjonstilskudd Søkere
2017/549 13.07.2017 Inngående brev Revidert VA-plan datert 13.07.2017 Fosen-Hytta AS
2017/578 13.07.2017 Inngående brev Vedtakskart D.sak 118/17 Ørnhaugen AS
2016/3328 12.07.2017 Inngående brev Stokkøyveien 38 - deres ref 4522/2017/1630/90/26/8SBA Gjelten, Ingrid
2017/642 12.07.2017 Inngående brev 1630/58/4 - Ett-trinns søknad - Ny bolig - John Einar Berdahl - Stordalsveien 160 John Einar Berdahl
2017/409 12.07.2017 Inngående brev Tidlig start på jakt etter grågås på Lauvøy, Eidem og Rånes med forskrift Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/644 12.07.2017 Inngående brev Nytt RMP-rundskriv 2017 Sorte, Laila Marie
2017/520 12.07.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Gunnar Singsaas
2017/508 12.07.2017 Utgående brev Svar på Landingstillatelse for helikopter 15.07.17 kl 09 til 09.30 Odd Arne Lyng
2017/641 12.07.2017 Inngående brev 16/5317-47 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2018 Korman Max Joseph
2017/101 12.07.2017 Inngående brev Signert taushetserklæring Ulrikke Berdahl
2017/643 12.07.2017 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** *****
2017/73 11.07.2017 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2017/73 11.07.2017 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2017/508 11.07.2017 Inngående brev Søknad om landingstillatelse for helikopter på grusbane ved Fosen Fjordhotell Artistpartner AS
2017/636 11.07.2017 Inngående brev Ekstraordinære tilskuddsmidler 2017 - Tiltak mot marin forsøpling av friluftslivsområder Sør-Trøndelag Fylkeskommune
2017/577 11.07.2017 Inngående brev 17/300200 - Saldo/Utbetalingskort - Drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2015/6388 11.07.2017 Inngående brev 15/500173 - Saldo/Utbetalingskort - Freda og verneverdige bygninger Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/4944 11.07.2017 Inngående brev Produksjonstilskudd i jordbruket - 1630/46/1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/640 11.07.2017 Inngående brev 1630/66/83 - Søknad om rammetillatelse - Fasade - Sidsel Svenning - Barøyhaugan 22 Sidsel Svenning
2017/639 11.07.2017 Inngående brev Søknad om løyve til oppsetting av reklameskilt rettet mot offentlig veg Rissa Kraftlag SA
2017/637 11.07.2017 Inngående brev Akvakultursøknad fra Marine Harvest Norway AS - Endret plassering av anlegg på ny lokalitet Lønngrunnen i Bjugn kommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune
2017/522 11.07.2017 Inngående brev 17/300180 - Saldo /Utbetalingskort - Drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/604 11.07.2017 Inngående brev 17/500195 - Saldo/Utbetalingskort - Hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/500 11.07.2017 Inngående brev 17/500029 - Saldo/Utbetalingskort - Hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/168 11.07.2017 Inngående brev 17/001372 - Saldo/Utbetalingskort - 400m sperregjerde m. grind Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/171 11.07.2017 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - sperregjerde og grinder Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/517 11.07.2017 Inngående brev (Vannavikveien 63) HASTER! Marius Borren
2017/53 11.07.2017 Inngående brev Bilder Eirik Fossen
2017/53 11.07.2017 Inngående brev Anlegg Willy Salbuvik. "Turistanlegg" Sak 2017/305 Silseth Magne
2017/619 10.07.2017 Inngående brev Dokument 17/99085-3 Tillatelse - dispensasjon fra byggegrense - gnr. 60 bnr. 23 – Åfjord sendt fra Statens vegvesen noreply.saksbehandling@vegvesen.no
2017/623 10.07.2017 Utgående brev 1630/9/1 - Rammetillatelse - Telekommunikasjonsmast med tilhørende utstyrshytte - Telenor Norge AS PRO INVENIA AS
2017/634 10.07.2017 Inngående brev 1630/96/26 - Ett-trinns søknad - Innvendig ombygging av deler av bygg - Refsnes Laks AS - Stokksundveien 1376 Refsnes Laks AS
2017/632 10.07.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Åfjord Kommune wilabmail@prebio.no
2015/6388 10.07.2017 Utgående brev Oversendelse av saldokort for utbetaling 'FMST Saturn'
2017/631 10.07.2017 Inngående brev Stans vannskuterslippet i vår kommune Naturvernforbundet
2016/5402 10.07.2017 Inngående brev Stokksund oppvekstsenter - godkjenning etter folkehelseloven Mælan Eli Margrethe
2017/633 10.07.2017 Inngående brev Åfjord Legekontor Johan Østerås
2017/196 10.07.2017 Inngående brev Krav om fast ansettelse for ***** ***** Fagforbundet v/HTV
2017/515 10.07.2017 Utgående brev Arbeidsavtale Silje Moan Braseth
2017/515 10.07.2017 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - konsulent i Servicetorget Silje Moan Braseth
2017/616 10.07.2017 Inngående brev Ang. innsynsbegjæring fra data@munikum.no Hilde Langtangen
2017/58 10.07.2017 Inngående brev Fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2017/101 10.07.2017 Inngående brev Signert taushetserklæring Jonas Aune Moen
2017/454 10.07.2017 Inngående brev Åset skole - godkjenning etter folkehelseloven Mælan Eli Margrethe
2017/472 10.07.2017 Inngående brev 1630/29/1/2 - Registrering av byggearbeid Per Åge Skorstad
2017/464 10.07.2017 Utgående brev 1630/98/26 og 45 - Omadressering av adresse - Adkomstvei til eksisterende bolig - Johnny Sydskjør Johnny Sydskjør
2017/511 10.07.2017 Utgående brev 1630/59/343 - Tillatelse - Tilkobling vann for kontorbrakke på Monstad - Åfjordsand AS Åfjordssand AS
2017/466 10.07.2017 Utgående brev 1630/66/23 - Bygge- og utslippstillatelse - Nytt avløpsrenseanlegg og innvendig sanitæranlegg - Lauvøyveien 43 - Bård Skorstad Einar Haugsnes AS
2017/548 10.07.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 57 bnr. 45 Randi og Kolbjørn Engen
2017/518 10.07.2017 Inngående brev Automatisk svar: 1630/29/2 - Ber om uttalelse, søknad om oppføring av båtskjul/lite naust ved Laksvatnet, Åfjord kommune FMST Postmottak
2017/454 07.07.2017 Inngående brev Tilsynsrapport Åset skole Mælan Eli Margrethe
2016/2367 07.07.2017 Utgående brev 1630 - Tinglysing av skjøte på gnr. 59. bnr. 400 Statens kartvek, tinglysingen
2017/626 07.07.2017 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av utleieboliger for 2016 *****
2014/4277 07.07.2017 Inngående brev Til hytteeiere og andre brukere om status og ferdsel i Storheia vindpark under utbyggingen Fosen Vind DA
2017/515 07.07.2017 Inngående brev Uttalelse saksfremlegg - innstilling til tilsetting Fagforbundet Åfjord
2017/515 07.07.2017 Utgående brev Saksfremlegg til uttalelse Bjørg Markanes
2016/5402 07.07.2017 Inngående brev Stokksund oppvekstsenter - bekreftelse på avslutta sak Mælan Eli Margrethe
2017/359 07.07.2017 Inngående brev Åfjord 37/1 - Planer og ønsker for Mælan Humstad Hilde Haugdahl
2017/543 07.07.2017 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknadsskjema- hydroteknisk tiltak 'FMST Saturn'
2017/628 07.07.2017 Inngående brev 1630/107/37 - Ett-trinns søknad - Bruksendring - Fritidsbolig - Randi Sørgård Randi Sørgård
2017/511 07.07.2017 Inngående brev 1630/89/343 - Signert tillatelse til tilkobling kommunalt vann og innlegging Åfjordsand AS
2017/630 07.07.2017 Inngående brev 1630/60/32 - Ett-trinns søknad - Fritidsbolig - Dispensasjonssak - Beate Lund Tronhus - Selnesveien 461 Beate Lund Tronhus
2017/604 07.07.2017 Utgående brev Innvilget tilskudd SMIL midler- Robert Rømma - Hydroteknisk anlegg Robert Rømma
2017/580 07.07.2017 Utgående brev Innvilget tilskudd SMIL - Hydroteknisk anlegg Geir Stavrum
2017/549 07.07.2017 Utgående brev 1630/19/84 - Gjeterhytte reindrift med garasje - Nord-Fosen Siida V/ Terje Haugen - Norddalsveien Nord-Fosen Siida v/Terje Haugen
2017/165 07.07.2017 Utgående brev 1630/59/1 - Ilandføringsrampe for transformatorer på Monstad - Statnett - Endring av tillatelse Rambøll Norge AS v/leif Lande
2017/629 07.07.2017 Inngående brev 1630/4/5 - Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon og dispensasjonssøknad Dekar rettshjelp AS
2017/464 07.07.2017 Utgående brev 1630/98/26 og 45 - Byggetillatelse - Omlegging av adkomstvei til eksisterende bolig - Johnny Sydskjør Johnny Sydskjør
2016/1108 07.07.2017 Inngående brev 1630/60/121 - Søknad om ferdigattest Henrik Amundal
2008/4765 06.07.2017 Utgående brev 1630/2/105 - Ferdigattest hytte i Torsneset hyttefelt i Ratvika Kirkholmen Bygg v/Gunnar Antonsen
2017/624 06.07.2017 Inngående brev 1630/4/3 - Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon og dispensasjonssøknad Dekar rettshjelp as
2017/572 06.07.2017 Utgående brev Bekreftelse Til den det måtte gjelde
2017/477 06.07.2017 Inngående brev 17/500022 - Saldo/utbetalingskort - Hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/564 06.07.2017 Inngående brev 17/500189 - Saldo/Utbetalingskort - Hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/580 06.07.2017 Inngående brev 17/500191 - Saldo/Utbetalingskort - Hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/373 06.07.2017 Inngående brev 1630/1/10 - Registrering av byggearbeid Tone Engen
Versjon:5.1.1