eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/140 18.01.2019 Inngående brev CIM - Signerte avtaledokumenter Afjord Kommune - Humstad Hilde Haugdahl
2019/133 18.01.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk V/Åfjord Kommune Prebio
2019/128 18.01.2019 Inngående brev Databehandleravtale - ISY JobTech inkludert ISY Cloud NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS
2019/126 18.01.2019 Utgående brev Ang. søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2018/1028 18.01.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling - fastlønnstilskudd fysioterapi HELFO
2019/135 18.01.2019 Inngående brev Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedir - Trykk-Tjenester
2019/135 18.01.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene Helsedir - Trykk-Tjenester
2018/1454 18.01.2019 Inngående brev 5018/90/193 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - anlegge flytebrygge ved Stokkøy Matstudio - Åfjord - 90/193 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1454 18.01.2019 Inngående brev 5018/90/193 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - anlegge flytebrygge ved Stokkøy Matstudio - Åfjord - 90/193 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/846 18.01.2019 Utgående brev Tilsvar på søknad om støtte til trening i varmt vann NORDFOSEN REVMATIKERFORENING
2019/80 18.01.2019 Utgående brev 5018/58/60 - søknad om dispensasjon - gang- og sykkelveg mellom Årnes og Frøneset ÅFJORD KOMMUNE
2019/34 18.01.2019 Utgående brev 5018/64/4 - Midlertidig svarbrev / etterlysning - Ny adkomstvei til hyttetomter - Hesthagan JOHS J SYLTERN AS
2018/1124 18.01.2019 Utgående brev 5018/107/111 - Søknad om endring av gitt tillatelse D.sak 66/18 - Ivar Sørensen Sande Hus og hytter AS m.fl.
2018/1677 18.01.2019 Inngående brev 5018/57/3 - Fradeling av boligtomt - Rapport fra grunnundersøkelser Kolbjørn Engen m.fl.
2019/124 17.01.2019 Inngående brev Marine Harves/MOWI- Persflua - Utvides/Flyttes?? Knut Hellesvik
2018/1739 17.01.2019 Utgående brev 5018/32/24 - Uthus og gjerde - Jeanette Moan Finseth og Rune Karlsen - mulig ulovlig tiltak Rune Karlsen
2019/110 17.01.2019 Utgående brev 5018/49/1 - Flytebrygge i Øystervågen - mulig ulovlig tiltak Kjell Joar Staven
2019/50 17.01.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Braseth, Egil Asbjørn
2019/59 17.01.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Jønvik, Terje
2018/1786 17.01.2019 Utgående brev Invitasjon for forhandlingsmøte Fagforbundet v/ Bjørg Markanes
2019/126 17.01.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/82 17.01.2019 Utgående brev 5018/48/5 - Dispensasjon - Rivning av eksisterende bod og oppsetting av ny bod Geir Haugen
2019/19 17.01.2019 Utgående brev Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019 Trøndelag fylkeskommune
2019/80 17.01.2019 Inngående brev 5018/57/1 - Signert erklæring - tiltak på eiendommen Asgeir Frønes
2019/25 17.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra utdanningskravet By barnehage Virksomhetsleder barnehage
2019/93 17.01.2019 Utgående brev 5018/98/26 - Omadressering Elsie Fagergård Stjern m.fl.
2018/1804 17.01.2019 Inngående brev 5018/98/46 - Krav om opplysninger og varsel om avslag Arbeidstilsynet
2019/130 17.01.2019 Inngående brev 5018/103/1 - Søknad om tillatelse til tiltak - Grunnarbeid 7 tomter og parkeringsplass - Asvikveien 24 RØMBY AS
2018/1686 17.01.2019 Utgående brev 5018/59/10 - Delingstillatelse og dispensasjon - ny grunneiendom til boligformål - Hubakkveien - Petter Bueng Petter Bueng
2019/20 16.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Formann drift VA Vei, vann, avløp og renovasjon, Åfjord kommune - st. ref. 4006225042 *****
2019/20 16.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Formann drift VA - st. ref. (4006225042) *****
2018/406 16.01.2019 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven 2018 Miljødirektoratet
2018/1739 16.01.2019 Inngående brev Reguleringsbestemmelser Staveslia Sverre Fjellheim
2019/110 16.01.2019 Inngående brev Bilder - Finnset Vingen Kjell
2018/1739 16.01.2019 Inngående brev Befaring 28.11.18 - kart Fjellheim Sverre
2018/750 15.01.2019 Inngående brev 5018/59/66 - Endring av ansvarlig søker JOHS J SYLTERN AS
2017/999 15.01.2019 Utgående brev 5018/64/41 - Bekrefter endring av ansvarsrett for innvendig sanitærarbeider - Fritidsbolig med garasje i Hesthagan CK NOR BYGG AS
2018/1124 15.01.2019 Inngående brev 5018/107/111 - Søknad om endring av gitt tillatelse - Ny revidert gjennomføringsplan - ny ansvarsrett - ny søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett SANDE HUS OG HYTTER AS
2018/1124 15.01.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse 01.10.2018 - vedlegg mangler SANDE HUS OG HYTTER AS
2016/7207 15.01.2019 Utgående brev 5018/90/11 - Fylkeskommunens uttalelse til utbygging av loftet på Nothenget - Krokholmen Arne Blix
2019/28 15.01.2019 Inngående brev 5018/90/144 - Erklæring fra Knut Erik Granbom Tore Løkke AS
2018/1825 15.01.2019 Inngående brev Varslingsbrev til eksterne leverandører for Åfjord og Roan (1).pdf Evry - Governance Desk
2019/94 15.01.2019 Inngående brev Vurdering av eksisterende kontrakt vedr individuelt tilrettelagt skoleskyss. sendt fra ATB ATB AS
2018/1626 15.01.2019 Inngående brev Fordeling av renteinntekt og rentemiddelbudsjettering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1608 15.01.2019 Inngående brev Kart - Omsøkt fradelt utmark Stjern Vemund
2018/1608 15.01.2019 Inngående brev Kart - Omsøkt fradelt dyrkamark, innmarksbeite Stjern Vemund
2018/1608 15.01.2019 Inngående brev Gårdskart 107/6 Vemund Stjern
2019/85 15.01.2019 Utgående brev Ang. søknad om ledsagerbevis *****
2019/86 15.01.2019 Utgående brev Ang. søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/1 15.01.2019 Utgående brev 5018/104/49 - Byggetillatelse og dispensasjon - Tilbygg fritidsbolig - Lauvåsvegen 38 - Fred Inge Lund Fred Inge Lund
2018/1685 14.01.2019 Utgående brev 5018/32/10 - Tillatelse og dispensasjon - Bruksendring av fjøs til næringsbygg - Svartdalsveien 11 - Rømby AS RØMBY AS
2019/85 14.01.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2019/86 14.01.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/81 14.01.2019 Inngående brev ISY JobTech Vedlikeholdsavtale inkludert ISY Cloud NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS
2018/622 14.01.2019 Inngående brev Avtale om grensejustering Asle Hegvik m.fl
2019/42 14.01.2019 Inngående brev Rapport service Klargester minirenseanlegg 2018 - Trollvatn pumpehus RENSE OG MILJØTEKNIKK AS
2017/876 14.01.2019 Inngående brev Uttalelse til: Søknadene om nye lokaliteter for blåskjell - lokasjon Lauvøyfjorden Knut Hellesvik
2018/1632 14.01.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling av nausttomt - Åfjord - 67/12 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/640 14.01.2019 Inngående brev 5018/66/83 - Klage på vedtak - Naust - Barøyhaugan Morten Rotnes
2017/640 14.01.2019 Inngående brev 5018/66/83 - Klage på vedtak - Naust - Barøyhaugan Morten Rotnes
2017/851 14.01.2019 Utgående brev SV: Plankonsulent for Nord-Trøndelag reinbeiteområde Nord-Trøndelag reinbeiteområde m.fl.
2019/87 14.01.2019 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2018/256 14.01.2019 Utgående brev Referat fra møte i TS-utvalget 05.12.2018 Medlemmene
2019/46 14.01.2019 Utgående brev 5018/43/4 - Tildeling av adresse Olav Arvid Løvseth m.fl.
2018/1825 14.01.2019 Inngående brev Sammenslåing av kommuner - bekreftelse på mottatt informasjonsbrev CMA CGM SCANDINAVIA AS
2019/82 14.01.2019 Inngående brev 5018/48/5 - Rivning av eksisterende bod og oppsetting av ny - Rotnesveien 92 - Geir Haugen Geir Haugen
2018/1818 14.01.2019 Utgående brev 5018/37/7 - Endringstillatelse og dispensasjon - Flytebrygge ved Pålhammeren i Svalan Hege Meland Stjern
2018/1597 14.01.2019 Utgående brev 5018/58/19 - Etterlysning dokumenter - Ombygging bolig i Nessabrekka 39 - Khaled Audi Khaled Bassam Audi
2018/821 14.01.2019 Inngående brev Generalforsamlingsprotokoll Fosenbrua AS og styrets redegjørelse for å oppdatere en del kapitalendringer i Brønnøysund Olav Ellevset
2019/76 13.01.2019 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Rorbua Kafe/ Pub Mattson, Ann-Karin
2018/1816 12.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. 4001245612 *****
2018/1816 12.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. (4001245612) *****
2018/1816 12.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. 4001245612 *****
2018/1816 12.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. (4001245612) *****
2018/1816 12.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. 4001245612 *****
2018/1816 12.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. (4001245612) *****
2018/1816 12.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. 4001245612 *****
2018/1816 12.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. (4001245612) *****
2018/1816 12.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. 4001245612 *****
2018/1816 12.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektmedarbeider / Utvikler - st. ref. (4001245612) *****
2019/61 11.01.2019 Inngående brev SMIL - og dreneringssaker er nå overført fra Saturn til Agros Fylkesmannen - Rostad, Anne Grete
2018/260 11.01.2019 Inngående brev Rapportering for ledige stillinger 4.kvartal 2018 - Sentraladministrasjon Statistisk sentralbyrå
2017/846 11.01.2019 Inngående brev Søknad om støtte til trening i varmt vann NORDFOSEN REVMATIKERFORENING
2019/60 11.01.2019 Inngående brev Tilbud på Testsammenslåing av kommuner COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS
2017/751 11.01.2019 Inngående brev Kommentar til behandling av søknad og klage om felling av ærfugl som utøver skade FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/59 11.01.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Jønvik, Terje
2019/75 11.01.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale - fast stilling - vernepleier *****
2017/851 11.01.2019 Inngående brev VS: Plankonsulent for Nord-Trøndelag reinbeiteområde Nord-Trøndelag reinbeiteområde
2017/804 11.01.2019 Inngående brev Svar på høring av detaljregulering for Strand Plan ID 201704 Mattilsynet
2017/804 11.01.2019 Utgående brev 5018/60/1 - Uttalelse til høring - Detaljregulering for Strand plan-ID 201704 Trøndelag fylkeskommune
2018/704 11.01.2019 Inngående brev Skatteinngang 2018 - Periode 12 Kemnerkontoret for Fosen
2017/654 11.01.2019 Inngående brev Brannstasjoner Åfjord kommune Ørland kommune
2019/58 11.01.2019 Inngående brev Diskusjon av våre planer del 3 Ivan Verwerft
2019/58 11.01.2019 Inngående brev Diskusjon av våre planer del 2 Ivan Verwerft
2017/868 11.01.2019 Utgående brev 1630/98/1 - Etterlysning manglende tilbakemelding på brev e-post sendt 18.10.2017 -Etter-registrering av hytte Bernt Olav Stegali
2019/28 11.01.2019 Inngående brev 5018/90/144 - Søknad om tiltak inkl vedlegg Tore Løkke AS
2019/28 11.01.2019 Inngående brev Tillatelse for tilkobling naboledning Tore Løkke AS
2018/1462 11.01.2019 Utgående brev 5018/21/1 m/flere - Oversendelse for uttalelse - Bru konstruksjoner - Snøscooterløyper - Åfjord Fjellstyre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1462 11.01.2019 Utgående brev Bruer over bekker og Skurvelva i forbindelse med skuterløype Åfjord fjellstyre
2018/1688 11.01.2019 Utgående brev 5018/107/127 - Etterlysning/midlertidig svarbrev - Oppføring av anneks/uthus til fritidsbolig - Trollskaret på Linesøya Erling Meyer
2019/31 11.01.2019 Utgående brev 5018/49/12 - Vedrørende spørsmål knyttet til hytteprosjekt ved Finnsetodden Tom Vegar Selnes
2018/1825 11.01.2019 Inngående brev Oppsigelse av Infoland avtale Ambita - Tor Trøan
2018/1685 11.01.2019 Utgående brev 5018/32/10 Byggetillatelse - Heving av tak på fjøs - Svartdalsveien 11 - Rømby AS RØMBY AS
2018/1675 11.01.2019 Inngående brev 5018/89/81 - Søknad om dispensasjon fra områdereguleringsplan - fire bolighus - Bygda 2.0 BYGDEKANTEN AS
2017/804 10.01.2019 Inngående brev Etterlyser svar på henvendelse 29.12.2018 angående reguleringsplanene på Strand Odd Arne Kristiansen
2019/41 10.01.2019 Inngående brev Spørsmål om overtagelse av vannverk Mellingsaeter - Erling Mellingsæter
2019/50 10.01.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Braseth, Egil Asbjørn
2019/42 10.01.2019 Inngående brev Rapport 2018 - Skråfjordsveien 506 og Sørdalsveien 1260 NORoption AS
2017/804 10.01.2019 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering for Strand - Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/25 10.01.2019 Inngående brev Signert søknad om dispensasjon for utdanningskravet - By barnehage Virksomhetsleder barnehage
2019/57 10.01.2019 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2014/4718 10.01.2019 Inngående brev Stedsnavnet Stoksund- Forespørsel om å åpne navnesak - underskriftskampanje Einar Dagfinn Hilstad
2019/36 10.01.2019 Inngående brev Branntilsyn Åfjordshallen 2018 Ørland kommune
2018/821 09.01.2019 Inngående brev Fosen 2060 med Fosenbrua-Delrapport 1 Prognosegrunnlag befolkning, areal og trafikk Yahoo - Olav Ellevset
2019/34 09.01.2019 Inngående brev 5018/64/4 - Søknad om tillatelse til tiltak - Ny adkomstvei til hyttefelt - Hasthagan 27, 29 JOHS J SYLTERN AS
2018/1638 09.01.2019 Inngående brev EVRY Databehandler-/Dataeksportavtaler Public ECM - Purring Evry
2019/20 09.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Formann drift VA Vei, vann, avløp og renovasjon, Åfjord kommune - st. ref. 4006225042 *****
2019/20 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Formann drift VA - st. ref. (4006225042) *****
2019/20 09.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Formann drift VA Vei, vann, avløp og renovasjon, Åfjord kommune - st. ref. 4006225042 *****
2019/20 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Formann drift VA - st. ref. (4006225042) *****
2017/804 09.01.2019 Inngående brev 5018/60/1 - Uttalelse til høring - Detaljregulering for Strand plan-ID 201704 Trøndelag fylkeskommune
2017/969 09.01.2019 Utgående brev 5018/57/5 - Massedeponi - Johan Ludvig Frønes JOHS J SYLTERN AS
2017/751 09.01.2019 Inngående brev Avvisning av klage på fellingstillatelse på 5 ærfugl i Åfjord og Bjugn kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1825 08.01.2019 Inngående brev Vedrørende sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner Medilink - Elisabeth Vinterstø
2018/1825 08.01.2019 Inngående brev Angående avtale inngått mellom Roan kommune og Svein og Arvid Sandø Arvid Sandø og Svein Sandø
2019/31 08.01.2019 Inngående brev 5018/49/12 - Spørsmål knyttet til hytteprosjekt ved Finnsetodden Tom Selnes
2019/28 08.01.2019 Inngående brev 5018/90/144 - Erklæring ansvarsrett - Tore Løkke AS Tore Løkke A/S
2017/912 08.01.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Asgeir Frønes m.fl.
2019/22 08.01.2019 Utgående brev Underretning om sammenslåing Solbjørg Tinnen Stuevold
2019/29 08.01.2019 Inngående brev Søknad om TT- kort *****
2019/25 08.01.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon for utdanningskravet By barnehage Sektorsjef oppvekst
2016/1283 08.01.2019 Inngående brev Frønes boligfelt - Vann- og avløpsplan Plotter teknisk Åfjord
2017/912 08.01.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Asgeir Frønes m.fl.
2017/912 08.01.2019 Utgående brev 1630/57/1 Fradeling av framtidig boligområde på Frønes - dispensasjon og tillatelse KYSTPLAN AS
2018/1454 08.01.2019 Inngående brev 5018/90/193 - Uttalelse - søknad om dispensasjon for utlegg av flytebrygge på Langstranda Trøndelag fylkeskommune
2019/27 08.01.2019 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskudd - BPA 2019 og BPA-kurs Ro - Inger-Anne O. Hagerup
2017/823 08.01.2019 Inngående brev Informasjon om pasienttransporttilbudet i Åfjord og Røros Indrefosen Kommune - Postmottak Indre Fosen kommune
2018/1686 08.01.2019 Inngående brev 5018/59/10 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LNF-område - fradeling av tomt Hubakkveien FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/17 07.01.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterkjøring i Åfjord kommune Nina - Jennifer Stien
2019/9 07.01.2019 Utgående brev Leie av jaktrett i 2018 - Åfjord kommuneskog (Selsettangen) Midtre Skråfjord jaktfelt v/Einar Mandal
2019/9 07.01.2019 Utgående brev Leie av jaktrett i 2018 - Åfjord kommuneskog Berdal/Vasstrand/Beversmark jaktfelt v/Vegar Sandhals
2018/1675 07.01.2019 Utgående brev Møtereferat 20.12.18 'Ingrid Langklopp'
2017/904 07.01.2019 Utgående brev Kommunalt tilskudd Heggli Barnehage 2019 NLM Barnehagene AS Heggli Barnehage
2017/904 07.01.2019 Utgående brev Tilskuddssatser private barnehager 2019 'Heggli Barnehage'
2018/1648 07.01.2019 Utgående brev ***** ***** - Referat fra oppfølgingsmøte 18.09.2018 *****
2019/22 07.01.2019 Inngående brev 5018/67/139 - Krav om sammenslåing - Solbjørg Tinnen Solbjørg Tinnen Stuevold
2018/1748 07.01.2019 Utgående brev 5018/64/75 - Oversendelse av matrikkelbrev Tore Alstad
2018/1460 07.01.2019 Utgående brev 5018/59/409 - Oversendelse av matrikkelbrev Kirsti Bueng m.fl.
2019/7 07.01.2019 Utgående brev Kontrollmåling av Nonsfjellvarde ved generator B07 'Vidnes Mattis'
2018/912 07.01.2019 Utgående brev 5018/91/14 - Mangler tilbakemelding på etterlysningsbrev datert 10.07.2018 - Bruksendring Stokkøyveien 214 Tone Gimse
2017/318 07.01.2019 Utgående brev 1630/104/62 - Ferdigattest - Tilbygg bolig i Herfjord FOSENHUS AS
2018/1772 07.01.2019 Utgående brev 5018/107/158 - Delingstillatelse i henhold til reguleringsplan - Fradeling av naustrekke fra sameiet Sørgård SØRGÅRDSVÅGEN MARINA SA
2018/94 07.01.2019 Utgående brev 5018/106/67 - Etterlysning manglende tilbakemelding på brev 24.01.2018 - Hytte og garasje på Vågan, Linesøya - Bo Magnusson Bo Magnusson
2018/1688 07.01.2019 Inngående brev 5018/107/127 - Oppføring av anneks eller uthus på Linesøya og søknad om dispensasjon - Trollskardet 2 - Erling Meyer Erling Meyer
2018/1805 07.01.2019 Utgående brev 5018/28/20 - Byggetillatelse og dispensasjon - Ny garasje - Aunanveien 22 - Greta Gilde / Einar R. Hovde Greta Gilde
2018/1804 07.01.2019 Utgående brev 5018/98/46 - Byggetillatelse - Montering av modulbrakker - Stokksundveien 1010 - Tore Løkke AS Tore Løkke A/S
2018/899 07.01.2019 Utgående brev 5018/61/108 - Igangsettingstillatelse betong- og tømmerarbeider inkl. innv. VA - Fritidsbolig - Strømslia - Bernt Audun Strømsli Bernt Audun Strømsli
2018/1825 04.01.2019 Inngående brev Eierskifte for Åfjord Legekontor Melinmedical - Melin Medical
2018/1825 04.01.2019 Inngående brev Tilbakemelding fra NRK Nrk - Moforetak
2019/19 04.01.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Åset stadion - Buldrevegg ved Åset stadion Lotteri-og stiftelsestilsynet
2019/19 04.01.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Åset stadion - Idrettshall ved Åset stadion Lotteri-og stiftelsestilsynet
2019/19 04.01.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Åset stadion - Squashanlegg ved Åset stadion Lotteri-og stiftelsestilsynet
2018/1250 04.01.2019 Utgående brev 5018/14/21 - Byggetillatelse og dispensasjon - Tilbygg fritidsbolig og uthus - Fjellheimveien 51 Knut Erling Kallset
2018/1748 04.01.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Tore Alstad
2017/640 04.01.2019 Inngående brev Innsigelse mot framføring av vann til naust Sidsel Svenning
2018/1632 04.01.2019 Inngående brev 5018/67/12 - Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, samt dispensasjon fra pbl § 1-8 for fradeling av nausttomt på Lauvøya Trøndelag fylkeskommune
2018/1451 04.01.2019 Inngående brev Rapportering egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2018 - Rapporteringsfrist 25.01.19 SSB
2018/1771 04.01.2019 Utgående brev 5018/107/6 - Tillatelse - Bruksendring fra fritidsbolig til bolig - Fagervikaveien 11, Linesøya Maren Grøtte
2018/1825 03.01.2019 Inngående brev Videreføring avtaler ved kommunesammenslåing Moava Support
2018/1805 03.01.2019 Inngående brev 5018/28/20 - Søknad om dispensasjon , PBL § 19 greta gilde
2018/1825 03.01.2019 Inngående brev Oppsigelse av serviceavtaler som følge av kommunesammenslåing Pelias - Rolf Jarle Pettersen
2018/42 03.01.2019 Inngående brev 5018/107/4 - Tilbakemelding fra Sørgård-Lines Veglag Leif Holm
2019/9 03.01.2019 Inngående brev Hjorteviltregisteret - registrerte vekter på elg og hjort - Midtre Skråfjord jaktfelt Stjern Vemund
2019/9 03.01.2019 Inngående brev Hjorteviltregisteret - registrerte vekter på elg - Berdal/Vasstrand/Beversmark jaktfelt Stjern Vemund
2018/1108 03.01.2019 Inngående brev Merknader til Fylkesmannens klage i sak 178/18 Advnord - Marcus Amdahl
2018/1028 03.01.2019 Inngående brev Kvittering på søknad om refusjon - fastlønnstilskudd fysioterapi 2. halvår 2018 Altinn
2019/7 03.01.2019 Inngående brev Måle dokumentasjon punkt G30- JSV sak 5/1978 -F 8gkv
2018/1772 03.01.2019 Inngående brev 5018/107/158 - Godkjent fradelingskart i D.sak 4/19, datert 03.01.2019 Plan- og byggesaksavdelingen
2018/37 03.01.2019 Inngående brev Oppfølging av tilsyn - lukking av pålegg nr. 4 Arkivverket
2018/1686 03.01.2019 Inngående brev 5018/59/10 - Uttalelse - Søknad om fradeling av tomt - Hubakkveien Trøndelag fylkeskommune
2018/1805 02.01.2019 Utgående brev 5018/28/20 - Etterlysning søknad om dispensasjon - Frittliggende bygning - Garasje Greta Gilde
2019/2 02.01.2019 Inngående brev Visma Flyt Barnehage - Visma Databehandleravtale - Nye Åfjord Visma Enterprise AS
2018/899 02.01.2019 Inngående brev 5018/61/108 - Grunnmursplan Bernt Strømsli
2018/1608 02.01.2019 Inngående brev 5018/107/6 - Salg av gården" Trappen" Børre Sørgård
2018/1825 02.01.2019 Utgående brev Varsel til leverandører av varer og tjenester og andre avtalepartnere til Roan og Åfjord kommuner Alle leverandører og andre avtalepartnere
2018/1825 02.01.2019 Inngående brev Til alle leverandører av varer og tjenester og andre avtalepartnere til Roan og Åfjord kommuner Bjørn Ingolfsen
2018/1825 02.01.2019 Inngående brev Vedrørende oppsigelse av kontrakt / avtaler i dagens form Arild Haugeland
2018/1825 02.01.2019 Inngående brev Sammenslåing av kommuner - fra Dignio AS Trine Johansen
2019/4 02.01.2019 Inngående brev Debattheftet 2019 - malsak for politisk behandling Nebb Lisbet
2019/4 02.01.2019 Inngående brev Debattheftet 2019 - temaer og frister fra KS Trøndelag Nebb Lisbet
2019/1 02.01.2019 Inngående brev 5018/104/49 - Søknad om tillatelse til tiltak - Lauvåsvegen 38 Fred Inge Lund
2018/318 02.01.2019 Inngående brev Momyra naturreservat - dispensasjon til oppkjøring av skispor med løypemaskin - Camp Momyr - Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1807 31.12.2018 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2018/2019 Strømsli, Ole Arnstein
2018/1632 31.12.2018 Utgående brev 5018/67/12 - Anmodning om uttalelse - Søknad om fradeling av nausttomt - Sverre Larsen m.fl Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1454 31.12.2018 Utgående brev 5018/90/193 - Stokkøy matstudio - flytebrygge på Langstranda - anmodning om uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag
2018/972 31.12.2018 Utgående brev Kopi av innvilgningsbrev og søknad 'fmtlsaturn@fylkesmannen.no'
2018/266 31.12.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Børmark Vannverk V/Åfjord Kommune wilabmail@prebio.no
2018/21 31.12.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk V/Åfjord Kommune wilabmail@prebio.no
2018/927 31.12.2018 Utgående brev Tilbakemelding til IMDI i forbindelse med brev av 12 12 om anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 Imdi m.fl.
2018/1502 31.12.2018 Inngående brev 18/4933-1 Digitalisering i kommunal sektor Postmottak KMD
Versjon:5.1.1