eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/199 24.06.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse kunngjøring - Detaljregulering for Øvre Årnes Trøndelagspakken AFJORD
2017/851 24.06.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse kunngjøring - Kommuneplanens arealdel for Åfjord kommunen 2019-2030 - vedtatt plan Adresseavisen Bedrift AFJORD
2016/2912 24.06.2019 Inngående brev 1630/66/37 - Anmodning om ferdigattest - D-sak 84716 Thor Kleven AFJORD
2019/1114 24.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av oppmålingsavtale med kommunen - Trøndelag sendt fra Statens vegvesen Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no AFJORD
2019/146 24.06.2019 Inngående brev 5018/58/274 - Søknad om ferdigattest sak 31/19 Åfjord kommune - Plasthall Vassnesset 12 Promidt - Helge Skjærpe AFJORD
2019/981 24.06.2019 Inngående brev Signert årsmøteprotokoll Fosen Regionråd 2019 Fosen - Bakken Torun AFJORD
2018/249 24.06.2019 Inngående brev 5018/63/11 - Søknad om midlertidlig brukstilatelse - Mindeveien 143 Hosen - Odd Petter Hosen AFJORD
2019/1031 24.06.2019 Inngående brev 5018/33/4 - Anmodning om ferdigattest Skoghytta Varmeforum Montasje AS AFJORD
2019/1112 24.06.2019 Inngående brev 5018/64/77 - søknad om tillatelse til tiltak - Ny fritidsbolig - Sporstøl Fhgruppen - Jan Georg Askheim AFJORD
2019/1100 24.06.2019 Inngående brev 5018/xx/xx - Søknad om tillatelse til tiltak - Enebolig på Strand Stjern - Svein Erik Aune AFJORD
2018/654 24.06.2019 Inngående brev 5018/32/9 - Søknad om midlertidig brukstillatelse NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA AFJORD
2018/654 24.06.2019 Inngående brev 5018/32/9 - Melding om endring av ansvarsretter NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA AFJORD
2014/4718 24.06.2019 Inngående brev Brev. Høring stedsnavn "Stokksund" Arne Millian Sydskjør AFJORD
2019/977 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - kulturskolelærer Kaja Olsen Lid AFJORD
2019/196 24.06.2019 Inngående brev Arbeidsavtale sommerfugl - pleie og omsorg Farouk Kadalou AFJORD
2019/196 24.06.2019 Inngående brev Arbeidsavtale sommerfugl - pleie og omsorg Aram Ahmad AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/196 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE ***** AFJORD
2019/196 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2019 ***** AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Tor Eivind Vingen AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Anine Vingen AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Eva Tørhaug AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Runa Butli Rømma AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Marianne Blix AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Merhawit Adonay Gerebrhan AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Andrea Stavrum Melum AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Malin Ranheim AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Anne Karin Storvik AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Tone Anette By Nordtømme AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Hege Bueng AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Ellinor Karlstad AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Anne Sneve Grøtting AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Eva Anita Kristiansen AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Line Hammer AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Mia Johanne Stjern AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Jørgen Leithaug Hårstad AFJORD
2019/195 24.06.2019 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - feriejobb 2019 Linn Ragnhild Lunde AFJORD
2019/1072 22.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Midlertidig undervisningsstilling inntil 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4099974464 Petter Andreas By AFJORD
2019/1072 22.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Midlertidig undervisningsstilling inntil 100% - st. ref. (4099974464) Petter Andreas By AFJORD
2019/749 21.06.2019 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om bygging av landbruksvei 5018/47/10 Trondelagfylke - Ingvild Sjøbakk AFJORD
2016/6425 21.06.2019 Inngående brev Kopi til kommunen - Melding fra Fylkesmannen angående Stjern Betong AS Fylkesmannen - Sindre Dagestad AFJORD
2019/1099 21.06.2019 Inngående brev Innspill til Geodataplan for Trøndelag 2020-2023 - Nye Åfjord kommune Kartverket - Alf Egil Aaberge AFJORD
2019/725 21.06.2019 Inngående brev naboliste og forslag til fradeling Sverre Fjellheim AFJORD
2019/1018 21.06.2019 Inngående brev 5018/6/2 - Fylkeskommunens uttalelse etter kulturminneloven § 25 - riving av to bygninger på Markanesveien 206 Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/819 20.06.2019 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til høring om landbruksvei til naust ved Pålhammeren i Svalan, Åfjord kommune Trondelagfylke - Ingvild Sjøbakk AFJORD
2019/1075 20.06.2019 Inngående brev Søknad om å overta hoved-vann og kloakkledninger i Årne Boligtun, Øvre Årnes, 7170 Åfjord Nordbohus - Jim Sletten AFJORD
2018/380 20.06.2019 Inngående brev Signert protokoll fra møte i representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS 7. juni 2019 Revisjonmidtnorge - Mette Sandvik AFJORD
2014/4718 20.06.2019 Inngående brev Navnet Stoksund Randi Juliussen Storvik AFJORD
2018/1486 20.06.2019 Inngående brev 5018/60/106 - Søknad om Ferdigattest STJERN ENTREPRENØR AS AFJORD
2019/1052 20.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Aslak Dolmseth By AFJORD
2019/1052 20.06.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale Axel A. Stamnes AFJORD
2019/1052 20.06.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale Lars Petter Arnevik AFJORD
2019/1069 20.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Stokksund oppvekstsenter Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4096384166 Vibeke Enoksen AFJORD
2019/1069 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (4096384166) Vibeke Enoksen AFJORD
2019/1067 20.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk - Stokksund oppvekstsenter Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4094066383 Merete Brattgjerd AFJORD
2019/1067 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kokk - Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (4094066383) Merete Brattgjerd AFJORD
2019/1074 20.06.2019 Inngående brev Svar på søknad - Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere Udir - Stig Lodve Janbu AFJORD
2018/821 19.06.2019 Inngående brev Generalforsamling Fosenbrua AS mandag 17 juni 2019 kl 1100 Rådhuset Åfjordkommune (Orientering kl 1000) Yahoo - Olav Ellevset AFJORD
2019/1066 19.06.2019 Inngående brev Innspill kommuneplanens for gnr 89 bnr 04 mv Petter Hosen AFJORD
2019/1063 19.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd for budsjettåret 2019 og 2020 Veiledningssenter - Karin Tuvmarken AFJORD
2019/469 19.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Natalie Skimmeli AFJORD
2019/469 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Eivind Hynne AFJORD
2019/469 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Eivind Hynne AFJORD
2019/469 19.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Hadeel Bittar AFJORD
2019/469 19.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Hadeel Bittar AFJORD
2019/469 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i barne- og ungdomsfaget - st. ref. (4031547624) Ellen Veronika Hammer AFJORD
2019/469 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Hanne Rømma AFJORD
2019/469 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i barne- og ungdomsfaget - st. ref. (4031547624) Hanne Rømma AFJORD
2019/469 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Eivind Hynne AFJORD
2019/469 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i barne- og ungdomsfaget - st. ref. (4031547624) Eivind Hynne AFJORD
2019/469 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Hadeel Bittar AFJORD
2019/469 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i barne- og ungdomsfaget - st. ref. (4031547624) Hadeel Bittar AFJORD
2019/469 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Sunniva Skevik AFJORD
2019/469 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i barne- og ungdomsfaget - st. ref. (4031547624) Sunniva Skevik AFJORD
2019/469 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Marit Johanne Dørum AFJORD
2019/469 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i barne- og ungdomsfaget - st. ref. (4031547624) Marit Johanne Dørum AFJORD
2019/469 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsfaget Åfjord kommune - st. ref. 4031547624 Ellen Veronika Hammer AFJORD
2019/470 19.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærling i helsefag Åfjord kommune - st. ref. 4040355407 Jamil Bitar AFJORD
2019/1070 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 Mette Måsøval Antonsen AFJORD
2019/1070 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Praktisk bistand - hjemmehjelp - st. ref. (4097013536) Mette Måsøval Antonsen AFJORD
2019/1070 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 Berit Sofie Gilde AFJORD
2019/1070 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Praktisk bistand - hjemmehjelp - st. ref. (4097013536) Berit Sofie Gilde AFJORD
2019/1070 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Praktisk bistand - hjemmehjelp - st. ref. (4097013536) Ananya Thongmalai AFJORD
2019/1070 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 Ananya Thongmalai AFJORD
2019/1070 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Praktisk bistand - hjemmehjelp Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4097013536 Anita Rånes AFJORD
2019/1070 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Praktisk bistand - hjemmehjelp - st. ref. (4097013536) Anita Rånes AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Aleksandar Deljanin AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Lene Brattgjerd AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Maiken Gjønnes Akseth AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Synne Christine Ugedal AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Ranjana Gautam AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Marita Pettersen Rønning AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Nikola Belosevic AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 anne marie bang AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 John Philip Carpio Garcia AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Rhovan Elver Lizardo AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Marko Ivic AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 line fruseth gangstad AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Emina Ilic AFJORD
2019/678 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 2 stillinger som helsefagarbeider Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4060195669 Bratislav Milosavljevic AFJORD
2019/977 19.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Faglærere i musikk Åfjord kulturskole og Åset skole - st. ref. 4078214881 Lise Olden AFJORD
2019/977 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faglærere i musikk Åfjord kulturskole og Åset skole - st. ref. 4078214881 Ludvik Myhre AFJORD
2019/977 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Faglærere i musikk - st. ref. (4078214881) Ludvik Myhre AFJORD
2019/977 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faglærere i musikk Åfjord kulturskole og Åset skole - st. ref. 4078214881 Svein Joar Gustavsen AFJORD
2019/977 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Faglærere i musikk - st. ref. (4078214881) Svein Joar Gustavsen AFJORD
2019/977 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Faglærere i musikk - st. ref. (4078214881) simona Cappuccio AFJORD
2019/977 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faglærere i musikk Åfjord kulturskole og Åset skole - st. ref. 4078214881 simona Cappuccio AFJORD
2019/977 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faglærere i musikk Åfjord kulturskole og Åset skole - st. ref. 4078214881 Lise Olden AFJORD
2019/977 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Faglærere i musikk - st. ref. (4078214881) Lise Olden AFJORD
2019/977 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Faglærere i musikk - st. ref. (4078214881) Kaja Lid AFJORD
2019/977 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faglærere i musikk Åfjord kulturskole og Åset skole - st. ref. 4078214881 Kaja Lid AFJORD
2019/977 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faglærere i musikk Åfjord kulturskole og Åset skole - st. ref. 4078214881 Vitaliy Pukish AFJORD
2019/977 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Faglærere i musikk - st. ref. (4078214881) Vitaliy Pukish AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent og renholder - st. ref. (4086105053) Cathrin Nygård AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Cathrin Nygård AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Viktorija Gegzniene AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent og renholder - st. ref. (4086105053) Viktorija Gegzniene AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Eivind Hynne AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent og renholder - st. ref. (4086105053) Eivind Hynne AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Kristin Humstad AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent og renholder - st. ref. (4086105053) Kristin Humstad AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Malin Eriksen AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent og renholder - st. ref. (4086105053) Malin Eriksen AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Renate Moen AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent og renholder - st. ref. (4086105053) Renate Moen AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Ingrid Helen Staven AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent og renholder - st. ref. (4086105053) Ingrid Helen Staven AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Merete Brattgjerd AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent og renholder - st. ref. (4086105053) Merete Brattgjerd AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent og renholder - st. ref. (4086105053) G van der Wal AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 G van der Wal AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Aldar Najjar AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent og renholder - st. ref. (4086105053) Aldar Najjar AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Sireen Rasheed AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent og renholder - st. ref. (4086105053) Sireen Rasheed AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent og renholder Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4086105053 Berit Sofie Gilde AFJORD
2019/1068 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent og renholder - st. ref. (4086105053) Berit Sofie Gilde AFJORD
2019/789 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Utviklingsveileder i nye Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4074987888 Hege Bueng AFJORD
2019/789 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Utviklingsveileder i nye Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4074987888 Bengt Erland Kauserud AFJORD
2019/789 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Utviklingsveileder i nye Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4074987888 Lukas Baumann AFJORD
2019/789 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Utviklingsveileder i nye Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4074987888 Espen Andresen AFJORD
2019/789 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Utviklingsveileder i nye Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4074987888 marianne berge AFJORD
2019/789 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Utviklingsveileder i nye Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4074987888 Heidi Bollingmo AFJORD
2019/1051 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Fosen PPT - st. ref. (4078945950) Hanne Lejon AFJORD
2019/1051 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Fosen PPT Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4078945950 Hanne Lejon AFJORD
2019/1051 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Fosen PPT Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4078945950 Monica Aune AFJORD
2019/1051 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Fosen PPT - st. ref. (4078945950) Monica Aune AFJORD
2019/1051 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Fosen PPT Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4078945950 Eva Berdal Nygård AFJORD
2019/1051 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Fosen PPT - st. ref. (4078945950) Eva Berdal Nygård AFJORD
2019/1051 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Fosen PPT Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4078945950 Emma Kristine Tårnes AFJORD
2019/1051 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Fosen PPT - st. ref. (4078945950) Emma Kristine Tårnes AFJORD
2019/1051 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Fosen PPT - st. ref. (4078945950) Hege Bueng AFJORD
2019/1051 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Fosen PPT Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4078945950 Hege Bueng AFJORD
2019/1054 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Adjunkt Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4094091562 Lin Klemetsen AFJORD
2019/1054 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Adjunkt - st. ref. (4094091562) Lin Klemetsen AFJORD
2019/1069 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Stokksund oppvekstsenter Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4096384166 Beata Diakowska AFJORD
2019/1069 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (4096384166) Beata Diakowska AFJORD
2019/1069 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Stokksund oppvekstsenter Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4096384166 Berit Sofie Gilde AFJORD
2019/1069 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (4096384166) Berit Sofie Gilde AFJORD
2019/1069 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Stokksund oppvekstsenter Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4096384166 Maleewan Pimnim AFJORD
2019/1069 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (4096384166) Maleewan Pimnim AFJORD
2019/1067 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk - Stokksund oppvekstsenter Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4094066383 Ingvill Harbak AFJORD
2019/1067 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kokk - Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (4094066383) Ingvill Harbak AFJORD
2019/1069 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Stokksund oppvekstsenter Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4096384166 Renata Vaitiukevic AFJORD
2019/1069 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (4096384166) Renata Vaitiukevic AFJORD
2019/1054 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Adjunkt Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4094091562 Bed(Ved) Shrestha AFJORD
2019/1054 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Adjunkt - st. ref. (4094091562) Bed(Ved) Shrestha AFJORD
2019/1069 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Stokksund oppvekstsenter Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4096384166 Signhild Maria Kruse AFJORD
2019/1069 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (4096384166) Signhild Maria Kruse AFJORD
2019/1069 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (4096384166) Marion Bollmann AFJORD
2019/1069 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Stokksund oppvekstsenter Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4096384166 Marion Bollmann AFJORD
2019/393 19.06.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd for trafikksikkerhetstiltak Trøndelag fylkeskommune AFJORD
2019/787 19.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Inspektørstilling barnetrinn Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4074664296 Karin Johnsen AFJORD
2019/1064 19.06.2019 Inngående brev Til trafikksikkerhetsutvalget - angående fartsgrense i Morka Kristin Moen AFJORD
2019/1050 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn, Åfjord kommune - st. ref. 4074635150 Kristine Parecka AFJORD
2019/1050 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent med firmaansvar - st. ref. (4074635150) Kristine Parecka AFJORD
2019/1050 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent med firmaansvar - st. ref. (4074635150) May Hege Tøsdal AFJORD
2019/1050 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn, Åfjord kommune - st. ref. 4074635150 May Hege Tøsdal AFJORD
2019/1050 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent med firmaansvar Fosen lønn, Åfjord kommune - st. ref. 4074635150 May Hege Tøsdal AFJORD
2019/1067 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kokk - Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (4094066383) Leif Moen AFJORD
2019/1067 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk - Stokksund oppvekstsenter Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4094066383 Leif Moen AFJORD
2019/706 19.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Dyktige medarbeidere til skoler Åfjord kommune - st. ref. 4062930783 Mari Osen AFJORD
2019/1051 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Fosen PPT - st. ref. (4078945950) Ivana Krajnovic AFJORD
2019/1051 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Fosen PPT Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4078945950 Ivana Krajnovic AFJORD
Versjon:5.1.1