eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/891 22.11.2017 Utgående brev Saksfremlegg tillitsvalgte i ansettelse av biblioteksjef Tillitsvalgte
2017/981 22.11.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Humstad, Jørgen
2017/800 22.11.2017 Utgående brev 1630/63/12 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Reidar Sørdahl Reidar Sørdahl
2017/630 22.11.2017 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av tilbygg til fritidsbolig - Åfjord 60/32 Fylkesmannen i sør v/Robertsen, Per-Anders
2017/872 22.11.2017 Inngående brev Dispensasjonssøknad 64/51 - plassering av garasje/uthus i Kleppfeskvika Øystein Syltern
2017/953 22.11.2017 Utgående brev 1630/57/8 - Midlertidig svarbrev - Dispensasjon fra strandloven - Uthus - Frønesvegen 156 - Kirsti og Arne Johan Brækkan Arne Johan Brækkan
2017/999 22.11.2017 Utgående brev 1630/64/41 - Midlertidig svarbrev - Fritidsbolig med garasje i Hesthagan - Merete og Gaute Moldestad CK NOR BYGG AS
2017/773 22.11.2017 Utgående brev SV: Fiberkabel Hosen, Stokkøya 'Ragnar Westerhus'
2017/773 22.11.2017 Utgående brev SV: Fiberkabel Hosen, Stokkøya 'Ragnar Westerhus'
2017/773 22.11.2017 Utgående brev SV: Fiberkabel Hosen, Stokkøya 'Ragnar Westerhus'
2016/6391 22.11.2017 Utgående brev Sletting av tre festetomter under gnr. 25 bnr. 5 STATENS KARTVERK TINGLYSING
2017/614 22.11.2017 Utgående brev Oversendelse av arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. § 5-2 'plantrondheim@kartverket.no'
2017/448 21.11.2017 Utgående brev 1630/88/64 - Tildeling av adresse - Fritidsbolig - Stokkøy - Stokkøy Utbygging Frank Eklo
2017/955 21.11.2017 Utgående brev 1630/58/309 Delingstillatelse og dispensasjon - Fradeling av ny grunneiendom som tilleggsareal til gnr. 59/208 - Rædergård entreprenør AS RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS
2017/1002 21.11.2017 Inngående brev 1630/106/15 Søknad om bruksendring Gunn Bugge
2017/426 21.11.2017 Inngående brev SAK 40/17 - DISPENSASJON OG DELINGSTILLATELSE I BARØYHAUGEN HYTTEFELT - INFORMASJON TIL PLANUTVALGET Nils-Jacob Lugg
2016/6549 21.11.2017 Utgående brev 1630/85/2 - Ang. vannforsyning til driftsbygning - Elvar Harbak Elvar Ronald Harbak
2017/737 21.11.2017 Utgående brev 1630/104/8 - Flytebrygge i Paulen - Dag H. Sundet - dispensasjon og tillatelse Dag Håkon Sundet
2017/885 21.11.2017 Utgående brev 1630/67/27 - Oppretting av grunneiendom - Roberth Dahl - dispensasjon og godkjenning Roberth Dahl
2017/614 21.11.2017 Inngående brev Takk for din e-post / Thank you for your inquiry Statens vegvesen
2017/614 21.11.2017 Inngående brev Automatisk svar: 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad gård - Kystplan AS - planid 201603 FMST Postmottak
2017/1005 21.11.2017 Inngående brev Søknad om SMIL midler Hydroteknisk anlegg Jan Robert Humstad
2017/1005 21.11.2017 Inngående brev Kart over tiltak Jan Robert Humstad
2017/644 21.11.2017 Utgående brev 1630/21/14 Avslag på søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket Marthe Rømma Stjern
2017/1003 21.11.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Storvoll, Sigve
2017/1004 21.11.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Vingen, Vidar
2017/752 20.11.2017 Inngående brev Innvilgningsbrev - Tilskudd til vegbygging - snuplass Dalaveien - John Ivar Gilde John Ivar Gilde
2017/934 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer/Pedagogisk leder - Stokksund oppvekstsenter Åfjord kommune - st. ref. 3615262130 ***** ***** *****
2017/934 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer/Pedagogisk leder - Stokksund oppvekstsenter Åfjord kommune - st. ref. 3615262130 ***** ***** ***** *****
2017/936 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - By barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615340790 ***** ***** *****
2017/935 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - By barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615453848 ***** ***** ***** *****
2017/936 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - By barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615340790 ***** ***** ***** *****
2017/936 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - By barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615340790 ***** ***** *****
2017/935 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - By barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615453848 ***** ***** *****
2017/934 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer/Pedagogisk leder - Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (3615262130) - ***** ***** *****
2017/934 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer/Pedagogisk leder - Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (3615262130) - ***** ***** ***** *****
2017/936 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - By barnehage - st. ref. (3615340790) - ***** ***** *****
2017/935 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - By barnehage - st. ref. (3615453848) - ***** ***** ***** *****
2017/936 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - By barnehage - st. ref. (3615340790) - ***** ***** ***** *****
2017/936 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - By barnehage - st. ref. (3615340790) - ***** ***** *****
2017/935 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - By barnehage - st. ref. (3615453848) - ***** ***** *****
2017/927 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole Åfjord kommune - st. ref. 3612025331 ***** ***** ***** *****
2017/927 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - st. ref. (3612025331) - ***** ***** ***** *****
2017/957 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (3619730410) - ***** ***** ***** *****
2017/956 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning - Sykepleier - st. ref. (3619716216) - ***** ***** ***** *****
2017/957 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (3619730410) - ***** ***** *****
2017/957 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (3619730410) - ***** ***** ***** *****
2017/890 20.11.2017 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - 100% fast stilling som sykepleier på Vassnesset Siv Hopstad Haugsnes
2014/4358 20.11.2017 Inngående brev Trygghetsalarm - opsjon - avtale fram til 30.09.18 Doro Care AS, Trygghetssentral
2017/957 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider/hjelpepleier Åfjord kommune - st. ref. 3619730410 ***** ***** ***** *****
2017/956 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning - Sykepleier Åfjord kommune - st. ref. 3619716216 ***** ***** ***** *****
2017/957 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider/hjelpepleier Åfjord kommune - st. ref. 3619730410 ***** ***** *****
2017/957 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider/hjelpepleier Åfjord kommune - st. ref. 3619730410 ***** ***** ***** *****
2017/982 20.11.2017 Utgående brev Oversender vedlagt kopi av innvilgningsbrev og søknadsskjema tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 'FMST Saturn'
2017/1001 20.11.2017 Inngående brev 1630 - Søknad om varig fritak fra boplikt - Moaunet - Stordalsveien 1288 Jon M. K Moan
2017/752 20.11.2017 Inngående brev Innvilgningsbrev - Tilskudd til taubane, hest og annet - Odd Erik Murvold Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/984 20.11.2017 Inngående brev Budsjett for bruken av rentemidler av skogfond 2018 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/752 20.11.2017 Inngående brev Innvilgningsbrev - Tilskudd til taubane, hest og annet - Tormod Breivold Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/752 20.11.2017 Inngående brev Innvilgningsbrev - Tilskudd til taubane, hest og annet - Rune By Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/752 20.11.2017 Inngående brev Innvilgningsbrev - Tilskudd til taubane, hest og annet - Roy Jonny Larsen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1000 20.11.2017 Inngående brev Avtale mellom RKBU Midt-Norge og Åfjord kommune RKBU Midt-Norge
2016/893 20.11.2017 Inngående brev Skatteinngangen 2017 - periode 10 Kemnerkontoret i Fosen
2017/614 20.11.2017 Utgående brev 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad gård - Kystplan AS - planid 201603 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/8 20.11.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Spisekroken Årnes AS
2017/8 20.11.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Spisekroken Årnes AS v/Tonje Finseth
2017/11 20.11.2017 Inngående brev Ny leiekontrakt *****
2017/932 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil - Oppvekstsektoren Åfjord kommune - st. ref. 3615205843 ***** ***** ***** ***** *****
2017/932 20.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil - Oppvekstsektoren Åfjord kommune - st. ref. 3615205843 ***** ***** *****
2017/932 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Merkantil - Oppvekstsektoren - st. ref. (3615205843) - ***** ***** ***** ***** *****
2017/932 20.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Merkantil - Oppvekstsektoren - st. ref. (3615205843) - ***** ***** *****
2017/998 20.11.2017 Inngående brev Høring av utkast til utviklingsplan for St. Olavs hospital.al. St Olavs hospital HF
2017/196 20.11.2017 Inngående brev Bekreftet arbeidsavtale - 35% fast stilling som helsefagarbeider fra 01.12.17 *****
2017/614 20.11.2017 Utgående brev Annonse Forslag til reguleringsplan Sandstad gård - Trøndelagspakken
2017/43 20.11.2017 Inngående brev Svar på forespørsel om vurdering av mulig saksbehandlingsfeil i planprosess - Trollskaret hyttefelt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/876 20.11.2017 Inngående brev Løyve - Norgeskjell AS - Søknad om etablering av akvakulturanlegg for blåskjel - Lokalitet Lauvøya - Åfjord kommune - Sør-Trøndelag fylke Kystverket v/Tormod Hjørungnes Engen
2017/999 20.11.2017 Inngående brev 1630/64/41 Fritidsbolig med garasje i Hesthagan CK NOR BYGG AS
2017/623 20.11.2017 Inngående brev 1630/9/1 Søknad om igangsettelse og ansvarsrett PRO INVENIA AS
2017/317 20.11.2017 Utgående brev Epost ang trase Arnevik - Rotnes 'Jan Petter Moan'
2017/276 20.11.2017 Inngående brev Søknad om kryssing - Fv. 50 hp 1 m 655 ved Joenget - Åfjord kommune - Spillvannspumpeledninger og trekkerør sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2017/849 20.11.2017 Inngående brev 1630/8/3 - Kommentarer/merknader til planoppstart - Skaset småbåtanlegg Sverre Skaset m.fl.
2017/997 18.11.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Humstad, Sigmund
2017/751 17.11.2017 Utgående brev 1630 - Innvilgning av søknad om forlengelse av fellingstillatelse på ærfugl i tilknytning til blåskjellanlegg Snadder og Snaskum v/Magne Hoem
2017/209 17.11.2017 Utgående brev Behov for smil midler 2018- Åfjord kommune 'fmstpostmottak@fylkesmannen.no'
2017/521 17.11.2017 Saksframlegg/innstilling TV-aksjonen 2017
2017/983 17.11.2017 Utgående brev Budsjett 2018 - rådmannens tilråding Økonomisjefen m.fl.
2017/958 17.11.2017 Utgående brev Utvikling av "Tangen" som park og aktivitetsarena Åfjord utvikling v/Ingvill Hoås Butli
2017/669 17.11.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Til parter på vedlagte partliste
2017/810 17.11.2017 Inngående brev Klage på humper i Hosen på Stokkøya Dagfinn Svenning
2017/995 17.11.2017 Inngående brev Spørsmål om overtagelse av vannverk Erling Gøran Mellingsæter
2017/33 17.11.2017 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Åfjord Kommunale Hovedvassverk Kystlab-Prebio AS
2017/829 17.11.2017 Utgående brev 1630/59/292 - Byggetillatelse og dispensasjon - Carport m/ ved og sykkelbod - Oveveien 1- Per Ivar Markanes Per Ivar Markanes
2017/952 17.11.2017 Utgående brev 1630/90/148 - Tillatelse og dispensasjon - Bruksendring av bolig til fritidsbolig - Stokkøyveien 19 - Unni Solheim Hopen Unni Solheim Hopen
2017/603 17.11.2017 Inngående brev Saken trekkes: Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - Åfjord 89/1 Grethe Rostad
2017/552 17.11.2017 Utgående brev 1630/65/3 - Barøya - fradeling arealer til uendret bruk i forbindelse med arv - tillatelse Anne Ma Bjørnevik m.fl.
2017/985 16.11.2017 Inngående brev Tegninger Stjern Entreprenør AS
2015/5486 16.11.2017 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2017 IMDI
2017/11 16.11.2017 Inngående brev Leiekontrakt og depositumskjema - Nessahaugen 19 *****
2017/11 16.11.2017 Inngående brev Leiekontrakt - Nessabrekka 35 B *****
2017/932 15.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil - Oppvekstsektoren Åfjord kommune - st. ref. 3615205843 ***** ***** ***** *****
2017/932 15.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Merkantil - Oppvekstsektoren - st. ref. (3615205843) - ***** ***** ***** *****
2017/31 15.11.2017 Utgående brev Serverings- og skjenkebevilling Toppen bistro Toppen bistro v/Harry Martinsen
2017/926 15.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole Åfjord kommune - st. ref. 3612012008 ***** ***** ***** ***** *****
2017/746 15.11.2017 Inngående brev Klage saksnummer 2017/746 - sak i LU-nemnda jens o sundland
2017/913 15.11.2017 Utgående brev Tilbakemelding på Branntilsyn ved Åfjord helsesenter og Stoksund Trygdepensjonat 2017 Fosen Brann og redningstjeneste IKS
2017/926 15.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - st. ref. (3612012008) - ***** ***** ***** ***** *****
2017/982 15.11.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- lager for rundballplastikk Johan Andre Solem
2017/982 15.11.2017 Inngående brev Kartvedlegg Johan Andre Solem
2017/976 15.11.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Rømma, Oddvar
2017/674 15.11.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark 2017/18 Strand, Magne
2017/985 15.11.2017 Inngående brev Søknad brakkerigg og plasttelt Dalekovod -Monstad Stjern Entreprenør AS v/Svein Erik Aune
2017/805 15.11.2017 Utgående brev 1630/28/2 - Delingstillatelse - Ny grunneiendom til uendret bruk i hht. kommuneplan - Stordalen - Tor Gilde Tor Gilde
2016/7180 15.11.2017 Utgående brev 1630/43/22 - Ferdigattest - Garasje - Sørdalsveien 1081 - Sølvi Murvold STJERN ENTREPRENØR AS
2017/535 15.11.2017 Utgående brev 1630/8/12 - Tillatelse og dispensasjon - Fritidsbolig og garasje m.m. i Storvika - Sigrid Engan og Thormod Haugen VIKA PLAN ARKITEKT AS
2017/985 15.11.2017 Inngående brev Søknad brakkerigg og plasttelt - oppdatert VA-tegning Stjern Entreprenør AS v/Svein Erik Aune
2017/426 15.11.2017 Inngående brev Vedlegg til sak: 38/17 i det faste planutvalget Ingeborg Ekseth/Svein Rotnes
2015/270 15.11.2017 Inngående brev 201710713-4 - SalMar Farming AS - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann. Tillatelse på lokaliteten 33218 Hosenøyan. STFK V/Ellen Malen Myren Hoel
2017/789 14.11.2017 Utgående brev 1630/106/10 - Byggetillatelse og dispensasjon - Naust på Lines - Linesveien 959 - Eldar Larsen MESTERSERVICE AS
2017/535 14.11.2017 Inngående brev Arealopplysninger Vika Plan Arkitekt AS
2017/829 14.11.2017 Inngående brev 1630/59/292 - Kvittering for nabovarsel Per Ivar Markanes
2017/829 14.11.2017 Inngående brev 1630/59/292 - Søknad om dispensasjon for bygging innenfor byggegrense på eiendom Per Ivar Markanes
2017/758 14.11.2017 Utgående brev Oversendelse av protokoll 'ruttamurvold@gmail.com' m.fl.
2017/758 14.11.2017 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Emma Marie Aune
2017/758 14.11.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 43 bnr. 26 Ruth Marine Murvold
2017/981 14.11.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Humstad, Jørgen
2017/674 14.11.2017 Utgående brev Søknad om bruk av snøskuter etter motorferdselloven - Åge Karlsen Åge Karlsen
2017/976 14.11.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark 2017/2018 Rømma, Oddvar
2017/925 14.11.2017 Inngående brev 17/500284 - Saldo/Utbetalingskort - Gammel kulturmark Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/982 14.11.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- lager for rundballplastikk Johan Andre Solem
2017/926 14.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - st. ref. (3612012008) - ***** ***** *****
2017/926 14.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - st. ref. (3612012008) - ***** ***** *****
2017/927 14.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - st. ref. (3612025331) - ***** ***** *****
2017/957 14.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (3619730410) - ***** ***** ***** *****
2017/957 14.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider/hjelpepleier Åfjord kommune - st. ref. 3619730410 ***** ***** ***** *****
2017/926 14.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole Åfjord kommune - st. ref. 3612012008 ***** ***** *****
2017/927 14.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole Åfjord kommune - st. ref. 3612025331 ***** ***** *****
2017/926 14.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole Åfjord kommune - st. ref. 3612012008 ***** ***** *****
2017/8 14.11.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Trond Heimdal
2017/8 14.11.2017 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Rolf Trana, LHL Åfjord
2015/531 14.11.2017 Inngående brev Veiledende fortolkningsuttalelse - fornyet vurdering Skatt Midt-Norge
2015/6176 14.11.2017 Utgående brev Møteprotokoll komite for livsløp 01.11.2017 Komite for livsløp
2017/431 13.11.2017 Utgående brev Enkeltsaker i forbindelse med tilsyn med introduksjonsloven Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Oppvekst og utdanningsavdelingen
2017/931 13.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Virksomhetsleder barnehage - st. ref. (3615175122) - ***** ***** ***** *****
2017/931 13.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Virksomhetsleder barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615175122 ***** ***** ***** *****
2017/431 13.11.2017 Inngående brev Individuell plan etter introduksjonsloven - tilsyn Fylkesmannen i sør v/Schroeder, Karsten
2017/431 13.11.2017 Inngående brev Individuell plan etter introduksjonsloven - tilsyn -2 Fylkesmannen i sør v/Schroeder, Karsten
2017/8 13.11.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Rolf Trana, LHL Åfjord
2017/934 13.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer/Pedagogisk leder - Stokksund oppvekstsenter Åfjord kommune - st. ref. 3615262130 ***** ***** *****
2017/936 13.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - By barnehage - st. ref. (3615340790) - ***** ***** *****
2017/935 13.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - By barnehage - st. ref. (3615453848) - ***** ***** *****
2017/359 13.11.2017 Utgående brev Underretning om slettet festetomt gnr. 37 bnr. 1 fnr. 2 Livar Sverre Grøtting
2017/936 13.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - By barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615340790 ***** ***** *****
2017/935 13.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - By barnehage Åfjord kommune - st. ref. 3615453848 ***** ***** *****
2017/933 13.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider - Stokksund oppvekstsenter Åfjord kommune - st. ref. 3615316862 ***** ***** *****
2017/933 13.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (3615316862) - ***** ***** *****
2017/934 13.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer/Pedagogisk leder - Stokksund oppvekstsenter - st. ref. (3615262130) - ***** ***** *****
2017/752 13.11.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift med taubane o.a. - Odd Erik Murvold Odd Erik Murvold
2017/752 13.11.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift med taubane o.a. - Tormod Breivold Tormod Breivold
2017/674 13.11.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark 2017/18 Berdal, Svein
2017/674 13.11.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark 2016/17 Stein Atle, Sundland
2016/5886 13.11.2017 Utgående brev SV: Byggetiltak på gnr 67 bnr 176, Lauvøya konferansesenter. Dispensasjonssøknad 'Jens.Johannessen@pir2.no'
2017/962 13.11.2017 Utgående brev Tildeling av offisiell adresse - vegnavn og nummer Statens vegvesen Region Midt
2015/1670 13.11.2017 Inngående brev Vedtak om at Åfjord vannverk foretar en revidering av internkontrollen Mattilsynet, Region Midt
2017/669 13.11.2017 Utgående brev 1630/8/3 Fradeling av tilleggsareal og omlegging av adkomstveg Humstadveien 558 - Dispensasjon og tillatelse Reidun Vikan
2017/886 13.11.2017 Utgående brev 1630/58/258 - Gang- og sykkelvei og parkeringsplass - Åfjord videregående skole - Tillatelse SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2017/927 12.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole Åfjord kommune - st. ref. 3612025331 ***** ***** ***** *****
2017/926 12.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole Åfjord kommune - st. ref. 3612012008 ***** ***** ***** *****
2017/927 12.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - Åset skole Åfjord kommune - st. ref. 3612025331 ***** ***** *****
2017/927 12.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - st. ref. (3612025331) - ***** ***** ***** *****
2017/926 12.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - st. ref. (3612012008) - ***** ***** ***** *****
2017/927 12.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - Åset skole - st. ref. (3612025331) - ***** ***** *****
2017/8 11.11.2017 Inngående brev Ambulerende skjenkebevilling 2017 Trond Heimdal, Linesøy Velforening
2016/6337 10.11.2017 Utgående brev Heggli Barnehage - beregning tilskuddssatser 2017 Heggli Barnehage
2017/11 10.11.2017 Utgående brev Ny leiekontrakt i kommunal bolig *****
2017/963 10.11.2017 Inngående brev Midler til oppfølgingsordningen på skoleområdet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/196 10.11.2017 Utgående brev ARBEIDSAVTALE Gunn Marie Aune
2017/196 10.11.2017 Utgående brev Vedrørende krav om fast tilsetting i hht AML §14.9 punkt 6 Fagforbundet v/ HTV Bjørg Markanes m.fl.
2017/968 10.11.2017 Inngående brev 1630/57/5 - Søknad om mlegging av gårdsveg - Asplund - Johan L. Frønes Johan L. Frønes
2017/957 10.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (3619730410) - ***** ***** *****
2017/966 10.11.2017 Inngående brev Kontroll av anskaffelsesprotokoller i 2017 Fosen kommunerevisjon IKS v/Mette Sandvik
2017/833 10.11.2017 Utgående brev ARBEIDSAVTALE Marita Dybsland
2017/957 10.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider/hjelpepleier Åfjord kommune - st. ref. 3619730410 ***** ***** *****
2017/967 10.11.2017 Inngående brev 1630/96/1 - Søknad om riving av våningshus Stein Refsnes
2016/5886 10.11.2017 Inngående brev Byggetiltak på gnr 67 bnr 176, Lauvøya konferansesenter. Dispensasjonssøknad - etterlysning av status Pir II AS v/Jens Kjesbu Johannessen
2017/969 10.11.2017 Inngående brev 1630/57/5 - Søknad om godkjenning om oppfylling av beiteområde - Furuholmen og Bryggvågen på Asplund - Johan L. Frønes Johan L. Frønes
2017/964 10.11.2017 Inngående brev 1630/68/1/1 - Referat forhåndskonferanse 25.8.2017 Aune Erlend
2017/669 10.11.2017 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving av våningshus - oppføring av ny fritidsbolig - Åfjord 8/12 Fylkesmannen i Sør v/Robertsen, Per-Anders
2017/377 10.11.2017 Utgående brev 1630/54/1 - Etablering av flytebrygge i Fjellsaunet - dispensasjon fra PBL - Sameiet Fjeldsaunet SAMEIET FJELLSAUNET
2016/5886 10.11.2017 Inngående brev SV: Byggetiltak på gnr 67 bnr 176, Lauvøya konferansesenter. Dispensasjonssøknad Ogmund Sørli
2017/891 09.11.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Biblioteksjef Åfjord kommune - st. ref. 3563494857 ***** ***** ***** *****
2017/922 09.11.2017 Utgående brev 1630/50/2 - Tillatelse og dispensasjon - Bruksendring fra bolig til fritidsbolig - Finnsetveien 52 - Joar Rømma Joar Malvin Rømma
2017/879 09.11.2017 Utgående brev 1630/103/10 - Byggetillatelse - Tilbygg fritidsbolig - Asvikveien 60 - Lars Danielsen Lars Danielsen
2016/3517 09.11.2017 Inngående brev Stokkøy Matstudio - søknad om igangsettingstillatelse, riving av eksisterende naust (IG1) på Langstranda Tyin tegnestue v/Ørjan Nyheim
2017/957 09.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider/hjelpepleier Åfjord kommune - st. ref. 3619730410 ***** ***** *****
2017/890 09.11.2017 Utgående brev ARBEIDSAVTALE Siv Hopstad Haugsnes
2017/95 09.11.2017 Utgående brev BEKREFTELSE Oddveig Forfot
2017/957 09.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (3619730410) - ***** ***** *****
2017/321 09.11.2017 Utgående brev Endret oppholdstid SFO *****
2017/923 09.11.2017 Inngående brev 17/500283 - Saldo/utbetalingskort - Hydrotekniske anlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/909 09.11.2017 Inngående brev 17/500282 - Saldo/utbetalingskort Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/577 09.11.2017 Inngående brev 17/300200 - Saldo/utbetalingskort Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Versjon:5.1.1