eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/951 20.06.2018 Utgående brev 1630/89/4 - Fradeling av to hyttetomter - Sjøbakkan, Hosnavika Fylkesmannen i Trøndelag
2018/128 20.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 20.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 20.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 20.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 20.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 20.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 20.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 20.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 20.08.2018 *****
2018/192 20.06.2018 Inngående brev Tiltak i beiteområder - sperregjerder og grinder Kroken - Åfjord beitelag - innvilgning Fylkesmannen i Trøndelag
2018/871 20.06.2018 Utgående brev Innvilget tilskudd SMIL midler- Anny N Husdal - Inngjerding av beite ANNY N HUSDAL
2018/882 20.06.2018 Inngående brev Iverksetting av fellingstillatelse for 1 bjørn - Indre Fosen, Verran og Åfjord kommuner 15062018 Fylkesmannen i Trøndelag v/Husby, Marit Hombornes
2018/719 20.06.2018 Inngående brev 5018/24/29 Konsesjonsforhold Amundal fellesfjøs Matrikkelen
2018/802 20.06.2018 Utgående brev Til uttalelse 'fmtlpost@fylkesmannen.no' m.fl.
2016/6824 20.06.2018 Inngående brev Klage - Klage fra Fosen Naturvernforening - avvist Mattilsynet
2018/248 20.06.2018 Utgående brev Årsmelding Fosen regionråd 2017 Kommunestyret
2018/248 20.06.2018 Utgående brev Protokoll årsmøte og møtereferat styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 08.06.2018 Bakken Torun
2018/248 20.06.2018 Utgående brev Innkalling og saksliste til styre- og råds/årsmøte Fosen Regionråd 08.06.2018 Bakken Torun
2018/248 20.06.2018 Utgående brev Møtereferat styremøte Fosen Regionråd 04.05.2018 Bakken Torun
2018/139 20.06.2018 Inngående brev Bekreftelse på søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser Statens vegvesen
2014/3521 20.06.2018 Inngående brev Dokumenter fra Styremøte Midt-Norge 110-sentral IKS 14.06.18. Arvid Vollum
2018/624 20.06.2018 Utgående brev 5018 Kommuneplanens arealdel - Plansamarbeid for kystsoneplan med Namdalen Namdal regionråd
2018/42 20.06.2018 Utgående brev 5018/107/4 Utsettelse av klagefrist 'paularne@hotmail.com'
2018/256 20.06.2018 Utgående brev Innkalling til møte i Trafikksikkerhetsutvalget 28.06.2018 Medlemmene
2017/849 20.06.2018 Inngående brev Sosifil for Skaset småbåtanlegg Allskog v/Ellen Kristin Moe
2015/5486 19.06.2018 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 17.06.2018 IMDI
2018/879 19.06.2018 Inngående brev Søknad om fradeling av areal og dispensasjon fra kommuneplan Stein Refsnes
2018/878 19.06.2018 Inngående brev 5018/59/4 Søknad om fradeling og dispensasjon fra kommuneplan Torbjørn Bakken
2018/731 19.06.2018 Inngående brev 5018/59/53 - Mål og areal tilbygg bolig. Tom-Jøran Solstrand
2018/731 19.06.2018 Utgående brev 5018/59/53 - Byggetillatelse og dispensasjon - Søknad uten ansvarsrett - Tilbygg bolig Hubakkvegen Tom-J Henriksen Solstrand
2018/876 19.06.2018 Inngående brev Tilbygg bolig - vinterhage i Fagervikavn 117 på Linesøya Øystein Sørgård
2018/875 19.06.2018 Inngående brev 5018/28/13 Søknad om fradeling av boligtomt/rekvisisjon av oppmåling på Moan Karen Forfot
2018/317 19.06.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fro kommuneplanens arealdel for fradeling avl boligtomt ved Stordalsvatnet Gbnr 34/1 Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune
2017/759 19.06.2018 Inngående brev Uttalelse til installering av heis i publikumsbygg Råd for funksjonshemmede v/Veronika Moan
2018/583 19.06.2018 Inngående brev Bekreftelse fast stilling som renholder *****
2018/872 19.06.2018 Inngående brev HelseRespons - Lisensavtale - endring til alternativ betalingsmodell - Åfjord og Roan legetjeneste WTW AS, avdeling HelseRespons
2018/128 19.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 19.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 19.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 14.08.2018 *****
2018/128 19.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 26.07.2018 *****
2018/128 19.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 18.08.2018 *****
2018/128 19.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 20.08.2018 *****
2018/128 19.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 19.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 19.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 19.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/311 18.06.2018 Inngående brev Uttalelse - Godkjenning av plan for nydyrking - Ann Helen Moen - Åfjord - 5/3 Fylkesmannen i Trøndelag v/Myreng, Marianne
2018/128 18.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 18.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 18.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 18.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 18.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 18.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 18.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 18.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 18.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 18.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 18.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/128 18.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2018 *****
2018/870 18.06.2018 Inngående brev Endring i selskapsform for Flenstad Øvre - Flenstad Besøksgård AS Flenstad Besøksgård AS - inn på tunet
2018/871 18.06.2018 Inngående brev Avtale Anny N Husdal
2018/871 18.06.2018 Inngående brev Kart over tiltak Anny N Husdal
2018/871 18.06.2018 Inngående brev 5018/17/4 Søknad om SMIL midler - Inngjerding av beite Anny N Husdal
2018/583 18.06.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Renholder Helse og familie - st. ref. 3788810137 Helse og familie
2018/769 18.06.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Helsesøster Helse og familie - st. ref. 3832674704 Helse og familie
2018/258 18.06.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Einar Dagfinn Hilstad m.fl.
2018/663 18.06.2018 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Alf Morten Monstad m.fl.
2018/868 18.06.2018 Inngående brev 5018/94/8 Søknad om tilbygg/endring takkonstruksjon på servicebygg i Kuringen Åbygg AS v/Hallgeir Vingen
2018/699 18.06.2018 Inngående brev Uttalelse til - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 100 metersbelte - oppføring ab båtgarasje / båthus Åfjord 108/7 Fylkesmannen i Trøndelag v/Myreng, Marianne
2018/317 18.06.2018 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LNF område - fradeling av tomt på Naustan - Åfjord 34/1 Fylkesmannen i Trøndelag v/Myreng, Marianne
2016/6733 18.06.2018 Inngående brev Tilskudd til leirskoleopplæring 2018 - informasjon Fylkesmannen v/Myreng, Marianne
2018/771 18.06.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Adjunkt - Stokksund oppvekstsenter - st. ref. 3832804419 Oppvekst
2017/849 18.06.2018 Inngående brev Planforslag detaljplan SKASET SMÅBÅTANLEGG PLANID 1630 201705 Allskog SA v/Ellen Kristin Moe
2018/850 18.06.2018 Utgående brev 5018/99/9 - Bekreftelse / erklæring for oppsatt garasje utenfor nabogrense Egil Marius Harbak
2018/717 18.06.2018 Utgående brev Søknad om støtte til utgivelse av bok Fredmoens venner v/ Geir Berdahl
2018/769 17.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsesøster - st. ref. (3832674704) - ***** ***** ***** *****
2018/769 17.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesøster Helse og familie - st. ref. 3832674704 ***** ***** ***** *****
2018/769 17.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesøster Helse og familie - st. ref. 3832674704 ***** ***** *****
2018/769 17.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsesøster - st. ref. (3832674704) - ***** ***** *****
2018/663 15.06.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 59 bnr. 403 og 404 Alf Morten Monstad
2018/831 15.06.2018 Inngående brev Dispensasjonssøknad til vegsjefen for byggeavstand til Fv. U50 Blomlie Viktor
2018/831 15.06.2018 Inngående brev Bekreftelse på søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser Statens vegvesen
2017/613 15.06.2018 Inngående brev Ny søknad om utlegging av flytekai Gisle Herfjord
2018/866 15.06.2018 Inngående brev Søknad om rotering av naust Gisle Herfjord
2018/864 15.06.2018 Inngående brev Anneks i Finnsetodden hyttefelt Kjell Vidar Borgen
2018/212 15.06.2018 Inngående brev 5018/106/32 - Søknad om ferdigattest, Anneks Linesøya Hjalmar Sørgård
2018/865 15.06.2018 Inngående brev Utvidelse av veranda - søknad uten ansvarsrett Johnny Sydskjør
2018/630 15.06.2018 Inngående brev Vedlegg til KST-sak om delstrategi veg - høring Johansen Per
2015/531 15.06.2018 Inngående brev Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser på vegne av L2 Arkitekter AS med utkast Spill. Saken gjelder plan- og designkonkurransen om Aktivitetshus. L2 arkitekter v/Ivar Lunde
2017/861 15.06.2018 Inngående brev Uttalelse - Forslag på reguleringsplan i deler av FV 723 i Åfjord kommune - Offentlig ettersyn og høring av planforslag - Åfjord kommune - Trøndelag fylke. Kystverket
2018/126 15.06.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2018/126 15.06.2018 Inngående brev Bekrefter sommerjobb til 31.07.2018 *****
2018/128 15.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 20.08.2018 *****
2018/128 15.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 20.08.2018 *****
2018/863 15.06.2018 Inngående brev FV 715 Norddalen - Skilting/ bakketopp og avkjøring Jon Husdal
2018/624 15.06.2018 Inngående brev Kystsoneplan for Namdalen - utvidelse med flere kommuner Midtre Namdal samkommune
2018/849 14.06.2018 Inngående brev Nasjonal ramme for vindkraft på land - Lokale og regionale innspill NVE
2018/851 14.06.2018 Inngående brev RAPPORT FRA TILSYN - MARIBO BARNEHAGE 2018 Ørland kommune
2014/5965 14.06.2018 Utgående brev 5018- Åfjord kommune- tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, utbetaling- Viktor Blomlie 'fmtlsaturn@fylkesmannen.no'
2017/951 14.06.2018 Inngående brev Planutvalget 14.06 PS 17/18 1630/89/4 - Fradeling av to hyttetomter - Sjøbakkan, Hosnavika - befaring Paul Martin Hosen
2018/663 14.06.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 'Monstad Alf Morten'
2016/5318 14.06.2018 Inngående brev Høydalmoan naturreservat - orientering om restaurering av myr Fylkesmannen i Trøndelag v/Myreng, Marianne
2017/674 13.06.2018 Inngående brev Kjørebok snøskuter 2017/18 Torleif Tøsdal
2018/769 13.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsesøster - st. ref. (3832674704) - ***** ***** ***** *****
2018/769 13.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesøster Helse og familie - st. ref. 3832674704 ***** ***** ***** *****
2018/741 13.06.2018 Utgående brev 5018/107/103 - Erklæring tilknytning vann og avløp hytte i Vågen hyttefelt Linesøya - Anders Sanne Amla arkitekter AS
2018/847 13.06.2018 Inngående brev Søknad om bruksendring til bolig Torbjørn Bakken
2018/790 13.06.2018 Utgående brev 52018/59/277 - Midlertidig svarbrev/etterlysning dokumenter - Søknad om veranda Joenghaugen 3 Bjørn Skorstad
2017/621 13.06.2018 Utgående brev 5018/60/125 - Igangsettingstillatelse resterende arbeider - servicebygg på Monstad EGGEN ARKITEKTER AS
2016/3195 13.06.2018 Utgående brev 1630/24/5 - Ferdigattest - Ny hytte - Svein Amundal - Skjerivatnet Svein Amundal
2018/621 13.06.2018 Utgående brev 5018/64/23 - Byggetillatelse - Søknad uten ansvarsrett - Tilbygg hytte (hagestue) på Eidem Margrethe Buch
2018/797 13.06.2018 Inngående brev Høring av ny drosjepolitikk for Trøndelag Trøndelag fylkeskommune
2018/583 13.06.2018 Utgående brev ARBEIDSAVTALE *****
2018/695 13.06.2018 Inngående brev Behandlet søknad med vedlegg *****
2018/697 13.06.2018 Inngående brev Behandlet søknad med vedlegg *****
2018/284 13.06.2018 Inngående brev Boligplan 2018 - 2030 Humstad Hilde Haugdahl
2018/284 13.06.2018 Inngående brev Høringsuttalelse fra kommunalt Råd for funksjonshemmede Veronika Hansen
2018/284 13.06.2018 Inngående brev Boligplan 2018 - 2030 Humstad Hilde Haugdahl
2018/128 13.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 13.08.2018 *****
2018/128 13.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 18.08.2018 *****
2018/128 13.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 10.08.2018 *****
2018/128 13.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 20.08.2018 *****
2018/128 13.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 17.08.2018 *****
2018/284 13.06.2018 Inngående brev Innspill Nav til boligsosial handlingsplan NAV
2018/126 13.06.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2018/126 13.06.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2018/126 13.06.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2016/6895 13.06.2018 Utgående brev INNVILGET TILSKUDD TIL DRENERING Iverøra Samdrift DA v/ Marius Bårdli Forfot
2014/4345 13.06.2018 Utgående brev Utbetalingsanmodning sak 2014/110471 'Frida Santi'
2015/6392 13.06.2018 Utgående brev Saldokort Iverøra Samdrift DA SMIL sak 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2015/6263 13.06.2018 Utgående brev Saldo/utbetalingskort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2015/6336 13.06.2018 Utgående brev Saldokort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2015/6393 13.06.2018 Utgående brev Innvilgningsbrev og søknad dreneringssak 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2015/5716 13.06.2018 Utgående brev Saldo / Utbetalingskort 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2015/6193 13.06.2018 Utgående brev Innvilget dreneringssøknad Egil Gilde 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2015/6222 13.06.2018 Utgående brev Avlingsskadesøknader Åfjord Stokkan, Ivar
2015/6221 13.06.2018 Utgående brev Avlingsskadesøknader Åfjord Stokkan, Ivar
2015/5716 13.06.2018 Utgående brev Innvilgningsbrev og søknader 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2015/5458 13.06.2018 Utgående brev Saldokort Stordalen samdrift 'fmstsaturn@fylkesmannen.no'
2017/415 13.06.2018 Utgående brev Oversendelse av arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. § 5-2 'plantrondelag@kartverket.no'
2017/415 12.06.2018 Inngående brev SV: Oversendelse av arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. § 5-2 Elling Ringdal
2018/804 12.06.2018 Utgående brev Hyttetomter gnr 64, bnr2 Maria Pettersvik Arvnes
2018/845 12.06.2018 Inngående brev VS: Løyve Hfl - Aqua Seawork AS - Søknad om mellombels lagring av flytelandgang i Flatholmsundet fiskerihamn Kystverket
2018/798 12.06.2018 Utgående brev 5018/57/1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt på Frønes - Axel Frønes - anmodning om uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag
2018/126 12.06.2018 Utgående brev Takket nei til tilbud - Sommerjobb for ungdom Åfjord kommune - st. ref. 3698942061 ***** ***** *****
2018/128 12.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 14.08.2018. *****
2018/128 12.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 06.08.2018. *****
2018/128 12.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 14.08.2018 *****
2018/128 12.06.2018 Inngående brev Bekreftelse ferievikariat til 03.08.2018 *****
2014/6059 12.06.2018 Utgående brev 5018-12/1- smil midler inndragning av tilskudd 'fmtlsaturn@fylkesmannen.no'
2014/6059 12.06.2018 Utgående brev 5018-12/1- smil midler inndragning av tilskudd 'fmtlsaturn@fylkesmannen.no'
2016/696 12.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2016 Siv Hopstad Haugsnes
2016/696 12.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2016 Barbro Oline Bugten
2015/337 12.06.2018 Utgående brev Feriejobb 2015 *****
2016/696 12.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2016 Julie Andrea Aune
2016/696 12.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2016 Annine Vingen
2016/696 12.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2016 May Anita Årbogen
2015/337 12.06.2018 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - FERIEJOBB 2015 *****
2018/522 12.06.2018 Utgående brev 5018/88/63 - Tildeling av offisiell adresse - Fritidsbolig - Stokkøy Utbygging - Stålihaugen Stokkøya STOKKØY UTBYGGING AS
2018/522 12.06.2018 Utgående brev 5018/88/63 - Byggetillatelse - Ett-trinns søknad - Fritidsbolig - Stokkøy Utbygging - Stålihaugen Stokkøya STOKKØY UTBYGGING AS
2018/741 12.06.2018 Inngående brev 5018/107/103 - Erklæring tilknytning VA for fritidsbolig - Vågen hyttefelt Linesøya - Anders Sanne Anders Sanne
2018/769 12.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesøster Helse og familie - st. ref. 3832674704 ***** ***** ***** *****
2018/769 12.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsesøster - st. ref. (3832674704) - ***** ***** ***** *****
2017/177 12.06.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 105 bnr. 53 Bjørn Olav Storhaug
2018/816 11.06.2018 Utgående brev Retting av eiendomsgrenser for gnr. 101 bnr. 1 Kristian Tore Løkke
2018/829 11.06.2018 Inngående brev Ny spesialistutdanning for leger - Ansvar og oppgaver for kommunene Helsedirektoratet
2017/1130 11.06.2018 Utgående brev 1630/49/32 - Hytte i hyttefelt på Finnset - Marit Helene Stigen og Rolf Ove Viken - Byggetillatelse Fosen-Hytta AS m.fl.
2017/533 11.06.2018 Inngående brev 5018/106/2 Søknad om ferdigattest Linesøy Småbåtforening Linesøy småbåtforening v/Olaf Rovik
2018/842 11.06.2018 Inngående brev Oversiktskart servicebygg Kvenndalsfjellet Vindpark. Vianova Trondheim
2018/842 11.06.2018 Inngående brev VS: Utslippssøknad minirenseanlegg og oljeutskiller servicebygg Kvenndalsfjellet Vindpark. Vianova Trondheim
2018/824 11.06.2018 Inngående brev Gårdskart Stjern Vemund
2018/824 11.06.2018 Inngående brev Situasjonskart Stjern Vemund
2018/835 11.06.2018 Inngående brev 5018/67/8 Veranda, naust og grillbu i Kabelvågen Odd Arne Westrum
2018/831 11.06.2018 Inngående brev 5018/61/12,69 Bygging ny bolig og garasje - riving deler av tidligere bygg Gunn og Hallgeir Vingen
2016/3195 11.06.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest hytte ved Skjerivatnet Svein Amundal
2016/4315 11.06.2018 Utgående brev 1630/89/71 - Ferdigattest - Fritidsbolig i Hosen- Yngve Olsen og Maria Hahn - ett-trinns Odd-Petter Hosen AS
2018/744 11.06.2018 Utgående brev 5018/4/36 - Tillatelse - Bruksendring fra fritidsbolig til bolig i Morka Harry Bækken
2018/522 11.06.2018 Inngående brev 5018/88/63 - Godkjent tilkobling kommunalt vannverk m/VA-kart Driftsavdelingen
2016/7207 11.06.2018 Inngående brev Oppføring hjellle på Krokholmen Arne Blix
2014/6061 11.06.2018 Utgående brev 5018-12/1- smil midler inndragning av tilskudd 'fmtlsaturn@fylkesmannen.no'
2018/818 11.06.2018 Utgående brev Svar å søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- hydrotekniske tiltak Jan Morten Forfot
2015/947 11.06.2018 Utgående brev 5018- tiltak i beiteområder- søknad om utsettelse arbeidsfrist- Åfjord Beitelag Fylkesmannen i Trøndelag
2017/779 11.06.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort 17/500254 - spesielle tiltak i kulturlandskapet - Sameiet Fjellsaunet Fylkesmannen i Trøndelag
2015/1383 11.06.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort 15/500008 - andre kulturminner Fylkesmannen i Trøndelag
2015/2337 11.06.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort 15/500010 - freda - og verneverdige bygninger Fylkesmannen i Trøndelag
2017/925 11.06.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort 17/500284 - gammel kulturmark Fylkesmannen i Trøndelag
2018/840 11.06.2018 Inngående brev Kjøpekontrakt for bruktbil XA17491 Bjørn Einar Jonassen
2018/839 11.06.2018 Inngående brev Protokoll fra Trygg Trafikks landsmøte 24. april 2018 Trygg Trafikk
2018/785 11.06.2018 Utgående brev Befaring Nedre By 2018.06.07 Egil Arne Stjern m.fl.
2018/769 10.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesøster Helse og familie - st. ref. 3832674704 ***** ***** ***** *****
2018/769 10.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsesøster - st. ref. (3832674704) - ***** ***** ***** *****
2017/819 08.06.2018 Utgående brev Oversendelse av protokoll med kart på side 2 - ny utsending Kjell Ingar Nyberg m.fl.
2017/819 08.06.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for eiendommen gnr. 59 bnr. 124 Per Morten Stjern
2017/819 08.06.2018 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Mette Marie Aas m.fl.
2017/177 08.06.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument 105/53 Kartverket
2018/758 08.06.2018 Utgående brev 5018/52/25 Manglende nabovarsel - Tilknytning kommunalt vann/avløp og utslipp Brassetvn 93 - Trond Aune Trond Aune m.fl.
2017/674 08.06.2018 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2017/18 Jan Stjern
2018/824 08.06.2018 Inngående brev Søknad om omdisponering av jordbruksareal til tilbygg driftsbygning Øystein Staven
2018/754 08.06.2018 Utgående brev Landingstillatelse med helikopter - Gurben og Skansen - Transport av material og minigraver Hugo Normann
2017/549 08.06.2018 Utgående brev 1630/19/84 - Ferdigattest - Gjeterhytte reindrift 2190 - Norddalsveien FOSEN-HYTTA AS
Versjon:5.1.1