eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/8393 13.11.2019 Inngående brev Nebb - gbnr. 132/15 - bygg av hytte - søknad om dispensasjon Liv Jorid Smørholm INDREFOSEN
2018/1909 13.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Daniela Loskotova Lemcke INDREFOSEN
2018/1909 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Daniela Loskotova Lemcke INDREFOSEN
2019/2255 13.11.2019 Utgående brev Spørsmål til fylkeskommunen om sambruk av lokaler m.v. Borghild Husdal Buhaug INDREFOSEN
2019/2255 13.11.2019 Inngående brev Spørsmål til fylkeskommunen om sambruk av lokaler m.v. Trondelagfylke - Borghild Buhaug INDREFOSEN
2019/2255 13.11.2019 Inngående brev Spørsmål til fylkeskommunen om sambruk av lokaler m.v. Trondelagfylke - Kari Solberg INDREFOSEN
2019/2255 13.11.2019 Utgående brev Spørsmål til fylkeskommunen om sambruk av lokaler m.v. Kari Solberg INDREFOSEN
2019/2255 13.11.2019 Inngående brev Spørsmål til fylkeskommunen om sambruk av lokaler m.v. Trondelagfylke - Kari Solberg INDREFOSEN
2019/2979 13.11.2019 Inngående brev Årnsetflata 32 - 5054/122/67 - Rissa helsetun - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8373 13.11.2019 Inngående brev Mostphotos - Nordisk bildebase - Tilbud - Fosen regionen Mostphotos AB INDREFOSEN
2019/7032 13.11.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Silje Askim INDREFOSEN
2019/8477 13.11.2019 Inngående brev Gbnr. 57/8 - Ole Sand - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8349 13.11.2019 Inngående brev Krever kartlegging og fjerning av asbest som forurenser husholdnings-/drikkevann NORGES MILJØVERNFORBUND INDREFOSEN
2019/8287 13.11.2019 Utgående brev Kontaktperson fra Indre Fosen kommune ifbm. Forberedelse til miljørisikoanalyse for IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/4290 13.11.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - høring - gbnr. 264/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/4542 13.11.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – Slåttemark - Skjøtsel av Lefætten FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/3683 13.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr.223/6 Børge Sæther INDREFOSEN
2018/8793 13.11.2019 Inngående brev Framnesveien 13 - 5054/275/74 - Leksvik helsetun - Avslutning av tilsynssak Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8405 13.11.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Jonsbakken 10 Leira, Line INDREFOSEN
2019/8289 13.11.2019 Inngående brev Melding om fravær - Theresa Schei - Oppvektsutvalget Schei, Theresa INDREFOSEN
2019/8476 13.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8298 13.11.2019 Inngående brev Svar på varsel om oppstart - reguleringsplan - fv. 6390 Haltveien Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/8475 13.11.2019 Inngående brev Ønske om bussholdeplass og øvrige trafikale utfordringer - fv. 755 Grønlia - Leksvikskogen 880 STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2019/8533 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Trafikksikkerhet - TFR ansvar og arbeidsoppgaver 2019 INDREFOSEN
2019/8539 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Vilkår for motorferdsel i utmark INDREFOSEN
2019/8289 12.11.2019 Inngående brev Melding om fravær - Arvid Penna Steen - Kulturutvalg Steen, Arvid Penna INDREFOSEN
2019/8343 12.11.2019 Inngående brev Trio Atea - Tore Brøndbo INDREFOSEN
2019/8511 12.11.2019 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang 15.10.2019 - Raymond Balstad BALSTAD GÅRD INDREFOSEN
2019/8511 12.11.2019 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd og miljøtilskudd i jordbruket for søknadsomgang 15.10.2019 - Rolf Rosvold ROLF ROSVOLD INDREFOSEN
2019/8511 12.11.2019 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket DAHL ØSTRE AS INDREFOSEN
2019/8511 12.11.2019 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd i landbruket ARNFINN RØNNING INDREFOSEN
2019/4830 12.11.2019 Utgående brev gbnr. 325/1 - spikertelt med takoverbygg - innkommende høringsuttalelser Ola Langsæter INDREFOSEN
2019/1796 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - søknad om ettergodkjennelse av flytebrygge - dispensasjon INDREFOSEN
2018/2541 12.11.2019 Utgående brev Strandveien 14 - gbnr. 275/29 - ombygging til leiligheter - endring av gitt tillatelse RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2019/8385 12.11.2019 Inngående brev Forespørsel om å tiltre veterinærvakta i Indre Fosen kommune Leif Johan Berg INDREFOSEN
2019/6363 12.11.2019 Inngående brev Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - søknad om dispensasjon Jan Vangen INDREFOSEN
2019/7046 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 39/6. Per Ole Finsmyr. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
2019/7222 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling gbnr. 90/4. Vidar Volden. Søknad om deling av driftsenhet INDREFOSEN
2019/7222 12.11.2019 Inngående brev Gbnr. 90/4 - deling av grunneiendom - kart Vidar Volden INDREFOSEN
2019/7662 12.11.2019 Inngående brev Rørvikveien 14 - gbnr. 17/10 - deling av grunneiendom - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/1043 12.11.2019 Utgående brev Gbnr. 124/8. John Isak Sund. Søknad om deling av eiendom. Ny høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/2678 12.11.2019 Inngående brev Askimveien 154 - gbnr. 19/5 - deling av grunneiendom - tilsvar til Fylkesmannens klage Lars Kristoffer Fjeldvær INDREFOSEN
2019/5576 12.11.2019 Utgående brev Gbnr. 22/2. Johan Haugerø. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak Johan Jørgen Haugerø INDREFOSEN
2019/7968 12.11.2019 Inngående brev Ytre Råk - gbnr. 170/3 - deling/rekvisisjon av grunneiendom - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/8211 12.11.2019 Utgående brev Gbnr. 140/211. Fosensnekkeren DA. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/8309 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 39/6. Per Ole Finsmyr. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Tilleggsareal til gbnr. 39/45 INDREFOSEN
2019/8526 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Referat styremøte IF idrettsråd 31.10.19 INDREFOSEN
2019/8494 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Prioritering av spillemiddelsøknader for året 2020 INDREFOSEN
2019/8520 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Regler for utleie av Tobakkvika INDREFOSEN
2019/7844 12.11.2019 Utgående brev Behandling av søknad om økonomisk støtte til Fevåg kai SPETALEN VELFORENING INDREFOSEN
2019/8403 12.11.2019 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 134/14 Hassel, Erling INDREFOSEN
2019/8439 12.11.2019 Inngående brev Varsel om igangsetting av planarbeid - detaljregulering for Vanvikan barnehage MULTICONSULT NORGE AS INDREFOSEN
2019/8439 12.11.2019 Utgående brev Detaljreguleringsplan - Vanvikan barnehage - oversendelse av dokumenter Mulitconsult INDREFOSEN
2019/4469 12.11.2019 Inngående brev Uttalelse - høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Fjølvika steinbrudd Statens vegvesen INDREFOSEN
2018/7881 12.11.2019 Inngående brev Vedtak i klagesak - detaljreguleringsplan for videregående skole i Vanvikan - kommunens vedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/9189 12.11.2019 Utgående brev Byggesak - Skogtrøvegen 8 - gbnr. 314/128 - støttemur - Svar på henvendelse Per Tommy Roten INDREFOSEN
2018/10088 12.11.2019 Utgående brev Byggesak - Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig - Kommunen trenger flere opplysninger VS BYGG AS INDREFOSEN
2018/11172 12.11.2019 Utgående brev Byggetilsyn - Skavelmyra industriområde - Svar på henvendelse SKAVELMYRA EIENDOM AS INDREFOSEN
2018/355 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - Disp. kom.plan og PBL §1-8 INDREFOSEN
2019/7696 12.11.2019 Inngående brev Byggesøknad - Rådhusveien 14 - gbnr. 122/22 - oppstilling av gatekjøkken - Søknadspliktig Vegar Olsen INDREFOSEN
2019/7696 12.11.2019 Utgående brev Byggesøknad - Rådhusveien 14 - gbnr. 122/22 - oppstilling av gatekjøkken - Svar på henvendelse THAI TID TAKE AWAY JUTHAMAS OLSEN INDREFOSEN
2019/6772 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Sørfjordveien - gbnr. 157/28 - bolig og garasje - Disp. kommuneplanens arealdel innenfor LNF område INDREFOSEN
2019/8180 12.11.2019 Utgående brev Byggesak - Dørndalsveien 465 - gbnr. 125/58 - garasje - Tillatelse til tiltak DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2019/8394 12.11.2019 Inngående brev Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg - søknad om tillatelse til tiltak VS BYGG AS INDREFOSEN
2019/8425 12.11.2019 Inngående brev Badstuveien 6 - gbnr. 122/356 - brannstasjon - reparasjon - søknad om tillatelse til tiltak TOGIN AS INDREFOSEN
2019/8351 12.11.2019 Inngående brev Rådhusvegen 12 - gbnr. 122/22 - søknad om fasadeendring STIG RAGNAR EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/8416 12.11.2019 Utgående brev Skålhåmmårveien 29 - gbnr. 298/11 - fritidsbolig - ombygging - referat fra forhåndskonferanse UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2019/8246 12.11.2019 Utgående brev Byggesak - Råkvågveien 270 - gbnr. 163/7 - bolig - tilbygg - Kommunen trenger flere opplysninger Anne Berit Dypvik INDREFOSEN
2019/8038 12.11.2019 Inngående brev Kjerkjeveien 11 - gbnr. 13/1 - utvidelse av kirkegård - kart PROSJEKTSTYRING MIDT AS INDREFOSEN
2019/8294 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Hjellup Fjordbo AS - 14.11.2019 - 15.11.2019 HJELLUP FJORDBO AS INDREFOSEN
2019/8295 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Hjellup Fjordbo AS - 15.11.2019 - 17.11.2019 HJELLUP FJORDBO AS INDREFOSEN
2019/8296 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Hjellup Fjordbo AS - 28.11.2019 - 29.11.2019 HJELLUP FJORDBO AS INDREFOSEN
2019/8046 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Fevåg Båtforenings lokaler FEVÅG BÅTFORENING INDREFOSEN
2019/8090 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Leksvik Flerbrukshus IDRETTSLAGET HÅRFJELLET INDREFOSEN
2019/8523 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020 INDREFOSEN
2019/2255 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Mulig bruk av bygningsmassen ved Johan Bojer VGS i Vanvikan til Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste INDREFOSEN
2019/7366 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Høring - Trøndelag fylkeskommunes forslag til skolerute skoleåret 2021-2022 INDREFOSEN
2019/7506 12.11.2019 Utgående brev Fornyet søknad om støtte til Fosens historie bind 2 FOSEN HISTORIELAG INDREFOSEN
2019/1953 12.11.2019 Inngående brev Svar på invitasjon til medvirkning i utarbeidelse av kulturplan for Indre Fosen kommune Rohde, Rasmus Wiklund INDREFOSEN
2019/2343 12.11.2019 Inngående brev Møteprotokollen fra årsmøte i NOKU Trøndelag 02.10.19 NORSK KULTURFORUM INDREFOSEN
2019/8522 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Plan for Den kulturelle skolesekken 2020-2023 - tiltak og satsingsområder INDREFOSEN
2019/8483 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Plan for Den kulturelle spaserstokken 2020-2023 - tiltak og satsingsområder INDREFOSEN
2019/8203 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2020 INDREFOSEN
2019/1625 12.11.2019 Inngående brev Innkalling til styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 08.11.19 FOSEN REGIONRÅD INDREFOSEN
2019/8377 12.11.2019 Utgående brev Gbnr. 56/54 - Odd og Laila Kristiansen - Behandling av avtale om leie av jord Odd Egil Kristiansen m.fl. INDREFOSEN
2019/8197 12.11.2019 Utgående brev Gbnr. 8/5 - Jon Belling - Godkjenning av jordleieavtale JON BELLING INDREFOSEN
2019/7646 12.11.2019 Utgående brev Gbnr. 211/3 - Ida Grande / Mikael Persson - Behandling av avtale om leie av jord til Hilde Hagen Ida K Hammernes Grande m.fl. INDREFOSEN
2019/7647 12.11.2019 Utgående brev Gbnr. 211/3 - Ida Grande / Mikael Persson - Behandling av avtale om leie av jord Ida K Hammernes Grande m.fl. INDREFOSEN
2019/7062 12.11.2019 Inngående brev Saksavslutning - smil, 972423653 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/10286 12.11.2019 Inngående brev Saksavslutning - smil, 971217928 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/9283 11.11.2019 Inngående brev Gbnr. 66/2 - Jomar Gomo - kulturlandskapstiltak - saksavslutning Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/5502 11.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 918613684 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7679 11.11.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 878701062 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8348 11.11.2019 Inngående brev Ekstraordinær Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS - forhåndsvarsel 26.11.19 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2019/8283 11.11.2019 Inngående brev Gbnr. 140/32 - Eivind Øvergård - enkelttiltak - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8367 11.11.2019 Inngående brev Gbnr. 102/4 - Jostein Kvitland - fellestiltak - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8369 11.11.2019 Inngående brev Gbnr. 103/3 - Kristine Dyrendahl - fellestiltak - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8018 11.11.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 970602283 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8019 11.11.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969602415 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8372 11.11.2019 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2020 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8481 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for forfall og fritak for folkevalgte - 2019-2023 INDREFOSEN
2019/8512 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Debatthefte 2020 - KS spør - Bærekraftig velferd, rekruttering og hovedtariffoppgjør. INDREFOSEN
2019/8303 11.11.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet INDREFOSEN
2019/4244 11.11.2019 Inngående brev Skatt - kraftverk KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2019/1224 11.11.2019 Inngående brev Frist for tilbakemelding - avhending av Råkvåg fiskerihavn KYSTVERKET INDREFOSEN
2019/8311 11.11.2019 Inngående brev Endring i distribusjonen av folkeregisteropplysninger SKATTEETATEN INDREFOSEN
2019/8306 11.11.2019 Inngående brev Nytt folkeregister fra 2020 DIREKTORATET FOR E-HELSE INDREFOSEN
2019/8399 11.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Rissahallen RISSAHALLEN SA INDREFOSEN
2019/8451 11.11.2019 Utgående brev Bruk av prosjektpenger - Digihjelp 2018 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2019/3893 11.11.2019 Utgående brev Sjøgata Råkvåg - overflatevann Trond Sagmyr INDREFOSEN
2019/3893 11.11.2019 Inngående brev Svar på overflatevann i Sjøgata Trond Sagmyr INDREFOSEN
2019/8365 11.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til Osaveien Ragnar Brun Tørstad INDREFOSEN
2019/8391 11.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4150268007) Bente Karin Robertsen INDREFOSEN
2019/8391 11.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4150268007 Bente Karin Robertsen INDREFOSEN
2019/830 11.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav i forbindelse med frikjøp ansatt - juli-desember 2019 ***** INDREFOSEN
2019/6991 11.11.2019 Utgående brev Byggesak - Vorvikveien - gbnr. 79/1 - tilbygg - driftsbygning - Svar på henvendelse NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2018/9179 11.11.2019 Inngående brev Byggesak - Sørhaugan 27 - gbnr. 146/21 - fritidsbolig - Ferdigattest RAMBØLL NORGE AS INDREFOSEN
2019/7884 11.11.2019 Utgående brev Tillatelse til oppstart av arbeid med reguleringsplan for fv. 717 Sund - Bradden Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/8304 11.11.2019 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte - igangsetting av privat planarbeid - Høgåsmyra - gbnr. 122/387 Proess - Sindre Øen INDREFOSEN
2019/5576 11.11.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over en parsell fra 22/2 Johan Jørgen Haugerø m.fl. INDREFOSEN
2019/6920 11.11.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om tilskudd til drift og vedlikehold STADSBYGD SKYTTERLAG INDREFOSEN
2019/7572 11.11.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over en parsell fra 45/1 Johnny Foss m.fl. INDREFOSEN
2019/7179 11.11.2019 Inngående brev Smistadveien 129 - gbnr. 39/71 - deling av grunneiendom - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/8390 11.11.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Havnegata 17, 19, 21 - gbnr. 314/38 VANVIKAN EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/8318 11.11.2019 Inngående brev Rapport etter tilsyn/feiing - gbnr. 55/1 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/7572 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 45/1 og 5. Johnny Foss. Søknad om deling av driftsenhet Johnny Foss INDREFOSEN
2019/8253 11.11.2019 Utgående brev Kommunal bolig - (Lindegaard) Årnsetflata 32, leilighetsnr.162 - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/8268 11.11.2019 Utgående brev Avtale - leieavtale mellom Indre Fosen kommune og Fysioterapi 2 i Smia - Leksvik FYSIOTERAPI 1 v/ Suna Anita Dahl INDREFOSEN
2019/8268 11.11.2019 Utgående brev Avtale - leieavtale mellom Indre Fosen kommune og Fysioterapi 1 i Smia - Leksvik FYSIOTERAPI 1 v/ Mette Rian Berg INDREFOSEN
2019/8444 11.11.2019 Inngående brev Rapportering utleieboliger 2019 Husbanken INDREFOSEN
2019/6420 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 132/102 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Gudmund Halgunset INDREFOSEN
2019/6420 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 132/102 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Inger-Mari N Halgunset m.fl. INDREFOSEN
2019/6375 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 292/1/80 - oversendelse av matrikkelbrev LEKSVIK BYGDEALLMENNING INDREFOSEN
2019/6849 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 292/1/79 - oversendelse av matrikkelbrev LEKSVIK BYGDEALLMENNING INDREFOSEN
2019/7219 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 306/37 - oversendelse av matrikkelbrev Anne Berit Skjerve Sæther m.fl. INDREFOSEN
2019/5278 11.11.2019 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler - Bjørglia 12 - høydebasseng TENSIO TRØNDELAG NORD INDREFOSEN
2019/5322 11.11.2019 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler - Langnesveien 11 - anlegg for kloakkpumpe TENSIO TRØNDELAG NORD INDREFOSEN
2019/8289 11.11.2019 Inngående brev Melding om fravær - Maria Husby Gjølgali - FSK Gjølgali, Maria Husby INDREFOSEN
2019/8484 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 289/1 - Johan Bjørnaas - søknad om tilskudd til taubane - hest o.a. Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8485 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 287/1 - Christian Brekken - søknad om tilskudd til taubane - hest o.a. Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8487 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 216/1 - Øyvind Waterloo - tilskudd til taubane - hest o.a. - søknad om utbetaling Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/7749 11.11.2019 Utgående brev Valg av representanter til regionrådet for Trondheimsregionen 2019 - 2023 TRONDHEIM KOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2019/7827 11.11.2019 Utgående brev Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen - samarbeidsavtale Fosenregionen INDREFOSEN
2019/7827 11.11.2019 Utgående brev Valg av representanter til rådet i interkommunalt politisk råd for Fosenregionen 2019 - 2023 Fosenregionen v/Torun Bakken INDREFOSEN
2019/7833 11.11.2019 Utgående brev Valg til representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 2019 - 2023 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS INDREFOSEN
2019/1416 11.11.2019 Utgående brev Presentasjon kommunestyret 5.11.19 - Budsjett 2020 Kommunestyret INDREFOSEN
2019/4638 11.11.2019 Utgående brev Valg av medlem og varamedlem til styret for Fosen Folkehøgskole 2019 - 2023 Fosen Folkehøyskole INDREFOSEN
2019/7860 11.11.2019 Utgående brev Valg til representantskapet i Innherred renovasjon 2019 - 2023 INNHERRED RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2019/7861 11.11.2019 Utgående brev Valg til representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) 2019 - 2023 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2019/7862 11.11.2019 Utgående brev Valg til representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS 2019 - 2023 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS INDREFOSEN
2019/7863 11.11.2019 Utgående brev Valg til representantskapet i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 2019 - 2023 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS INDREFOSEN
2019/7885 11.11.2019 Utgående brev Valg til generalforsamling og eiermøte i Trønderenergi AS 2019 - 2023 TRØNDERENERGI AS INDREFOSEN
2019/7865 11.11.2019 Utgående brev Valg til årsmøtet i Trøndelag OKS SA 2019 - 2023 OKS TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2019/7866 11.11.2019 Utgående brev Valg til Stiftelsesstyret for Sjølyst bosenter 2019 - 2023 STIFTELSEN SJØLYST BOSENTER INDREFOSEN
2019/7900 11.11.2019 Utgående brev Valg til generalforsamling og eiermøte i Fosenbrua AS 2019 - 2023 FOSENBRUA AS INDREFOSEN
2019/7901 11.11.2019 Utgående brev Valg til generalforsamling og eiermøte i Fosenkraft AS 2019 - 2023 FOSENKRAFT AS INDREFOSEN
2019/7902 11.11.2019 Utgående brev Valg til generalforsamling og eiermøte i Fosenvegene Ei Tim te Byn AS 2019 - 2023 FOSENVEGENE EI TIM'TE 'BY'N AS INDREFOSEN
2019/7903 11.11.2019 Utgående brev Valg til generalforsamling og eiermøte i Indre Fosen Invest AS 2019 - 2023 INDRE FOSEN INVEST AS INDREFOSEN
2019/7904 11.11.2019 Utgående brev Valg til generalforsamling og eiermøte i Museene i Sør-Trøndelag AS 2019 - 2023 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2019/7906 11.11.2019 Utgående brev Valg til generalforsamling og eiermøte i NTE AS 2019 - 2023 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS INDREFOSEN
2019/8455 11.11.2019 Utgående brev Møteprotokoller konstituernde møter i Leksvik kommune og Rissa kommune 1.10.2015 LARS ØY INDREFOSEN
2019/8405 11.11.2019 Inngående brev Gbnr. 140/189 - tilknytning til kommunale ledninger - erklæring om ansvarsrett ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS INDREFOSEN
2019/8320 11.11.2019 Utgående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger Olav Ertsås INDREFOSEN
2019/4867 11.11.2019 Utgående brev Tilknytning til kommunale ledninger - Fjøsknappveien 5 Karl Idar Frengen INDREFOSEN
2019/7887 11.11.2019 Inngående brev Rapport - tilknytning til kommunale ledninger - gbnr. 236/21 Ingrid Hagen Aunet INDREFOSEN
2019/696 11.11.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Ole Anders Brandhaug INDREFOSEN
2019/2684 11.11.2019 Inngående brev Gbnr. 273/43, 273/44, 273/46 - Leksvik båtforening - festekontrakt - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/7029 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 292/1/81 - oversendelse av matrikkelbrev LEKSVIK BYGDEALLMENNING INDREFOSEN
2019/7108 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 314/37 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Sigrid T S Gilleberg m.fl. INDREFOSEN
2019/7108 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 314/37 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Anne Kristin Grøn Wanvik INDREFOSEN
2019/5133 11.11.2019 Inngående brev Hermstadveien gbnr. 39/15 og gbnr. 39/34 - deling av eiendom - erklæring om arealoverføring Kjell Joar Hermstad INDREFOSEN
2019/5135 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 168/3 - samtykke til opprettelse av festegrunn Hans Åge Hulsund INDREFOSEN
2018/2102 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 275/211 - oversendelse av matrikkelbrev Tom Erik Dahl INDREFOSEN
2019/3415 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 310/20 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Halstein Aksnes INDREFOSEN
2019/3415 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 310/20 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Hildegun Børsting m.fl. INDREFOSEN
2019/8414 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 275/29 - tildeling av adresser IOC EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/8289 10.11.2019 Inngående brev Melding om fravær - Anne Kirkeby - formannskap Kirkeby, Anne INDREFOSEN
2019/8282 10.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar lærer og assistent - st. ref. (4152261862) Marna Husby INDREFOSEN
2019/8282 10.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar lærer og assistent Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4152261862 Marna Husby INDREFOSEN
2019/8452 08.11.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Vann og kloakk, påkobling Skaar, Anne Grete Nygård INDREFOSEN
2019/8242 08.11.2019 Utgående brev Forespørsel om juridisk avklaring i forhold til truende pasient ved legekontoret og legevakt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8241 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Delegasjonsreglement for Indre Fosen kommune 2019-2023 - helse- og omsorgsutvalget INDREFOSEN
2019/8466 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Indre Fosen kommune 2019 INDREFOSEN
2019/8460 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Status Ambulansetjenesten INDREFOSEN
2019/3391 08.11.2019 Inngående brev Årnsetflata 33 - 5054/122/318 - Åsly skole - Avslutning av tilsynssak Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8307 08.11.2019 Inngående brev Dataeksportavtale - ePhorte / RiskManager EVRY NORGE AS INDREFOSEN
2019/8378 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag til skolerute for grunnskolene i Indre Fosen kommune, skoleåret 2020-2021. INDREFOSEN
2019/8401 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for politiske møter 2020 INDREFOSEN
2019/1953 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Medvirkning til utarbeidelse av kulturplan for Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2019/8278 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 90/1 - Anders Alseth - fellestiltak - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8376 08.11.2019 Utgående brev Gbnr. 56/73 - Marte og Thomas Trøa-Stordahl - Godkjenning av jordleieavtale Marte Anita Trøa-Stordahl m.fl. INDREFOSEN
2019/6878 08.11.2019 Utgående brev Gbnr. 301/2 - Einar Hindrum - Avklaring rundt avtaleperiode for leieavtale med Raymond Balstad Einar Hindrum INDREFOSEN
2019/8461 08.11.2019 Inngående brev Ber om skademelding - skadedato 29.10.19 - kjennetegn XK26578 Kommunal landspensjonskasse Gjensidig forsikringsselskap INDREFOSEN
2019/8255 08.11.2019 Inngående brev Setergårdsveien 5 - gbnr. 308/26 - nytt lagerbygg - søknad om tiltak VAMEC EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/8441 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknader - aktivitetsmidler INDREFOSEN
2019/8443 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Elevrådssamling INDREFOSEN
2019/8267 08.11.2019 Utgående brev Anbud - ladestasjoner og tilhørende infrastruktur ELPRO INSTALLASJON AS m.fl. INDREFOSEN
2019/8423 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 205/1 - Tone Mære Aune - opprusting av gårdsdrift - søknad om tilskudd Tone Mære Aune INDREFOSEN
2019/5072 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 208/1 - Kristoffer Moan - søknad om nydyrking KRISTOFFER MOAN INDREFOSEN
2019/7057 08.11.2019 Inngående brev Råkaveien 36 - Fjøsknappveien 1 og 3 - gbnr. 170/4 - 170/326 - 170/244 - deling - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/8345 08.11.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 140/279 ikke er konsesjonspliktig Ann Elin Øvergård INDREFOSEN
2019/8344 08.11.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 74/87 ikke er konsesjonspliktig Per Bjørn Flytør INDREFOSEN
2019/5284 08.11.2019 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Overskott steinbrudd i Indre Fosen kommune. Tiltakshaver: Pallin AS Direktoratet for mineralforvaltning INDREFOSEN
2019/2071 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Forespørsel om samtykke til mulig planendring Rissa kolonihage INDREFOSEN
2019/5773 08.11.2019 Utgående brev Byggesak - Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - hytte - Svar på henvendelse ROJO ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2019/770 08.11.2019 Utgående brev Byggesak - Rødsjøveien 236 - gbnr. 159/43 - hytte - tilbygg - Ferdigattest Viggo Rødsjø INDREFOSEN
2019/8248 08.11.2019 Utgående brev Byggesak - Svedalsveien 14 - gbnr. 230/35 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2019/8455 08.11.2019 Inngående brev Ber om innsyn i møteprotokoller fra kommunestyret i gamle Rissa og Leksvik kommuner LARS ØY INDREFOSEN
2019/8446 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 4/1 - Bent Ståle Rørvik - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8279 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 19/9 - Ola Askheim - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8222 08.11.2019 Inngående brev Ekstra tildeling av NMSK - midler for 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8244 08.11.2019 Inngående brev CV - Laima Lupike Laima Lupike INDREFOSEN
2019/8116 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 308/38 - Drakestranda 858 - bekreftelse på forskriftsmessig legging av kloakk Erik Sæther INDREFOSEN
2018/9189 07.11.2019 Inngående brev Skogtrøvegen 8 - gbnr. 314/128 - støttemur - ber om ferdigattest Per Tommy Roten INDREFOSEN
2019/8439 07.11.2019 Inngående brev Reguleringsplan Vanvikan barnehage - tilbakemelding på møtereferat Multiconsult INDREFOSEN
2019/7546 07.11.2019 Inngående brev Stjørnveien 2 - gbnr. 151/11 - lagerhall - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7180 07.11.2019 Inngående brev Stjørnveien 332 - gbnr. 154/30 - garasje - uttalelse til nabovarsel Thomas Myran INDREFOSEN
2019/8384 07.11.2019 Utgående brev Sørfjordveien - gbnr. 160/47 - Søknad om deling av grunneiendom Audun Aune INDREFOSEN
2019/1953 07.11.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Invitasjon til medvirkning i utarbeidelse av kulturplan for Indre Fosen kommune Lindquist, Ellen Sherry INDREFOSEN
2019/1953 07.11.2019 Utgående brev Invitasjon til medvirkning i utarbeidelse av kulturplan for Indre Fosen kommune Ivar Rødsjø m.fl. INDREFOSEN
2019/1953 07.11.2019 Utgående brev Invitasjon til medvirkning i utarbeidelse av kulturplan for Indre Fosen kommune RISSA KUNSTFORENING m.fl. INDREFOSEN
2019/7117 07.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4132270695 Ingunn Johansen INDREFOSEN
2019/7117 07.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4132270695 Kjerstin Moxnes INDREFOSEN
2019/7887 07.11.2019 Inngående brev Gbnr. 236/21 - Rolivegen 286 - søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg med ferdigmelding Ingrid Hagen Aunet INDREFOSEN
2019/8289 07.11.2019 Inngående brev Melding om fravær - Mona Foss - Formannskapsmøtet Foss, Mona INDREFOSEN
2019/2426 07.11.2019 Utgående brev Presentasjon i kulturutvalget 29.10.19 - bibliotek Kulturutvalget INDREFOSEN
2019/2426 07.11.2019 Utgående brev Presentasjon i kulturutvalget 29.10.19 - kultur og fritid Kulturutvalget INDREFOSEN
2019/2426 07.11.2019 Utgående brev Presentasjon i kulturutvalget 29.10.19 - ungdomskonsulenten Kulturutvalget INDREFOSEN
2019/2426 07.11.2019 Utgående brev Presentasjon i kulturutvalget 29.10.19 - Frivilligsentral Kulturutvalget INDREFOSEN
2019/2426 07.11.2019 Utgående brev Presentasjon i kulturutvalget 29.10.19 - Kulturskole Kulturutvalget INDREFOSEN
2019/2426 07.11.2019 Utgående brev Presentasjon i kulturutvalget 29.10.19 - spillemidler Kulturutvalget INDREFOSEN
2019/2426 07.11.2019 Utgående brev Presentasjon i kulturutvalget 29.10.19 - Kulturplan Kulturutvalget INDREFOSEN
2019/4638 06.11.2019 Inngående brev Påminnelse - valg av representant i styret for Fosen folkehøgskole FOSEN FOLKEHØGSKOLE INDREFOSEN
2019/8197 06.11.2019 Inngående brev Gbnr. 8/5 - Jon Belling / John Egil Vemundstad - signert jordleieavtale JON BELLING m.fl. INDREFOSEN
2019/7093 06.11.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om innsyn i korrespondanse med Accurate Care AS om ansettelser av ferievikarer fra Spania sommeren 2018 GLOBAL WORKING NORWAY AS INDREFOSEN
2019/4539 06.11.2019 Utgående brev Samarbeidsutvalg mellom private og fastlønnede fysioterapeuter 28.05.19 Mari Thung m.fl. INDREFOSEN
2019/696 05.11.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Ørnulf Hilmar Høyem INDREFOSEN
2019/8384 05.11.2019 Inngående brev Sørfjordveien - gbnr. 160/47 - søknad om deling av grunneiendom Audun Aune INDREFOSEN
2019/8309 05.11.2019 Inngående brev Hermstadveien 53 - gbnr. 39/6 - søknad om deling av grunneiendom Per Ole Finsmyr INDREFOSEN
2018/1764 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 307/1 - fradeling av tomt - krav om dekning av sakskostnader Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2018/3039 05.11.2019 Utgående brev Langnesveien 7 - gbnr. 314/38 - nybygg - leiligheter - dispensasjon fra reguleringsplan, krav til uteareal PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS INDREFOSEN
2019/4266 05.11.2019 Utgående brev Fjøsknappveien 3 - gbnr. 170/244 - ny bolig - tillatelse til tiltak MESTERSERVICE AS INDREFOSEN
2019/5161 05.11.2019 Utgående brev Langåsseterveien - gbnr. 263/1 - fritidsbolig - dispensasjon fra LNF-formål KOLBJØRN BALVOLD INDREFOSEN
2019/5773 05.11.2019 Inngående brev Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - hytte - erklæring om ansvarsrett ROJO ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2019/5609 05.11.2019 Utgående brev Byggesak - Skjærbukta - gbnr. 133/54 - Naust - Dispensasjon fra reg.plan og PBL §1-8 Annbjørg Bue INDREFOSEN
2019/7812 05.11.2019 Utgående brev Byggesak - Løsvatna 10 - gbnr. 292/1/33 - hytte - Svar på henvendelse Geir Asle Rotabakk INDREFOSEN
2019/8033 05.11.2019 Inngående brev Innerlangen 22 - gbnr. 292/1 - veranda med tak - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2018/696 05.11.2019 Utgående brev Orientering om vedtak - innsigelse til kommunedelplan Vanvikan tas til følge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4469 05.11.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan Fjølvika steinbrudd, planid. 50542019004, Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2018/7881 05.11.2019 Utgående brev Oversendelse av klage på Detaljreguleringsplan videregående skole Indre Fosen kommune, planid. 50542018003 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7057 05.11.2019 Inngående brev Råkaveien 36 - Fjøsknappveien 1 og 3 - gbnr. 170/4 - 170/326 - 170/244 - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/7057 05.11.2019 Inngående brev Råkaveien 36 - Fjøsknappveien 1 og 3 - gbnr. 170/4 - 170/326 -170/244 - oppmålingsforretning - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/2766 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 164/1 - Pevik - konsesjon - retur av tinglyst dokuement STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/7116 05.11.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sykepleier Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4132249604 Nina Merethe Rian INDREFOSEN
2019/7116 05.11.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sykepleier Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4132249604 Merete Bakkmyr Kojen INDREFOSEN
2019/8391 05.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4150268007) Maren Juul INDREFOSEN
2019/8391 05.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4150268007 Maren Juul INDREFOSEN
2019/8195 05.11.2019 Utgående brev Tilskudd private barnehager Indre Fosen kommune 2020 AKROBATEN - BARNEHAGE AS m.fl. INDREFOSEN
2019/8373 05.11.2019 Inngående brev Mostphotos - Nordisk bildebase - Tilbud - Fosen regionen Afjord Kommune - Asphaug Kim Roger INDREFOSEN
2019/7978 05.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 987607939 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8247 05.11.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv fra november 2019 til november 2020 Maria Husby Gjølgali INDREFOSEN
2019/1283 05.11.2019 Inngående brev Innkalling til styremøte i TBRT IKS 14.11.2019 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/896 05.11.2019 Inngående brev FosenKraft AS - Vedtaksprotokoll nr. 6 Fosenkraft AS INDREFOSEN
2019/8205 05.11.2019 Inngående brev Tidsfrister for saksbehandling av regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8224 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 107/2 - gbnr. 58/6 - gbnr. 58/22 - søknad om regionalt miljøtilskudd i Trøndelag - 2019 FOSEN FOLKEHØGSKOLE INDREFOSEN
2019/5063 05.11.2019 Inngående brev Forsinket refusjonsgrunnlag for praksislærere 2019/2020 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU INDREFOSEN
2019/5718 05.11.2019 Utgående brev Hasselvika blomsterfond Olav Hårberg INDREFOSEN
2019/696 05.11.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Ole Anders Brandhaug INDREFOSEN
2019/4867 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 170/4 - Djupvikhaugen 2 - ang. avslag på søknad om tilknytning til kommunale ledninger Karl Idar Frengen INDREFOSEN
2019/8297 05.11.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Sørhaugan 27 Tande, Beate Giæver INDREFOSEN
2019/8116 05.11.2019 Utgående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Drakestranda 858 Jannicke Bergsaune INDREFOSEN
2019/7554 05.11.2019 Utgående brev Valg til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter IKS 2019 - 2023 NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS INDREFOSEN
2019/1416 05.11.2019 Utgående brev Presentasjon kommunestyret 5.11.19 - Rissa kraftlag og fiberutbygging Kommunestyret INDREFOSEN
2019/1416 05.11.2019 Utgående brev Presentasjon kommunestyret 5.11.19 - Frivilligsentralene Kommunestyret INDREFOSEN
2019/1416 05.11.2019 Utgående brev Presentasjon i kommunestyret 5.11.19 - Tilstandsrapport for grunnskolene Kommunestyret INDREFOSEN
2019/7864 05.11.2019 Utgående brev Valg til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA 2019 - 2023 REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2019/7798 05.11.2019 Inngående brev Saksprotokoll - valg av Eldreråd Trøndelag for perioden 2019 - 2023 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8213 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 4/2 - Johan Kristian Steinsvik - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8280 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8281 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 52/5 - Sigrid Mari Væreth Kråkmo - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8017 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 298/1 - Nils Alvin Hindrum - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8060 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 262/1 - Helge Krabseth - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8061 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 292/1 - Leksvik bygdeallmenning - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8370 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 134/6 - Kjell Vidar Skoglund - skogfond - vedtaksbrev ***** INDREFOSEN
2019/8371 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 95/2 - Jan Audun Bakøy - skogfond - vedtaksbrev ***** INDREFOSEN
2019/8446 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 4/1 - Bent Ståle Rørvik - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/6369 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 5/1 - Lars Normann Berg - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/8858 05.11.2019 Inngående brev Behandling av klage - motorferdsel i utmark - vassdrag og barmarkkjøring 201 - Aunbuhytta - kommunens vedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8113 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 213/1 - Trond Hugo Rossing Graven - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8341 05.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av Risk Manager Kvalitets System Evry - Governance Desk INDREFOSEN
2019/8298 05.11.2019 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid for Haltveien - gang- og sykkelvei ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2019/8033 04.11.2019 Inngående brev Byggesak - Innerlangen 22 - gbnr. 292/1 - veranda med tak - Uttalelse SNÅSA KOMMUNE INDREFOSEN
2019/6991 04.11.2019 Inngående brev Byggesak - Vorvikveien - gbnr. 79/1 - tilbygg - driftsbygning - Befaring låve NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2019/8173 04.11.2019 Inngående brev Klage over tilsyn - tilgangskoder og enheter Mimes Brønn INDREFOSEN
2019/8173 04.11.2019 Utgående brev Klage over innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Mimes Brønn m.fl. INDREFOSEN
2018/1909 04.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Brookeshield Bjørn Johansson INDREFOSEN
2018/1909 04.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Brookeshield Bjørn Johansson INDREFOSEN
2019/8328 04.11.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Leie av snøscooter RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/8296 04.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Hjellup Fjordbo AS - 28.11.2019 - 29.11.2019 HJELLUP FJORDBO AS INDREFOSEN
2019/8294 04.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Hjellup Fjordbo AS - 14.11.2019 - 15.11.2019 HJELLUP FJORDBO AS INDREFOSEN
2019/8238 04.11.2019 Inngående brev Ønsker melding om nye leietakere i Strømmen borettslag STRØMMEN BORETTSLAG INDREFOSEN
2019/8302 04.11.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA Kommunal- og moderniseringsdepartementet INDREFOSEN
2019/7529 04.11.2019 Inngående brev KV-113 Kvidal/Belling - vedlikehold av vei - bilder Sørloth, Bjørn Werner INDREFOSEN
2019/8254 04.11.2019 Inngående brev Manglende gatelys fra Rissa sentrum til Leira Mona Kristin Bakøy INDREFOSEN
2019/7025 04.11.2019 Utgående brev Byggesak - Skålhåmmårveien 9 - gbnr. 298/16 - bolig - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest ALPHAPIPE AS INDREFOSEN
2019/770 04.11.2019 Inngående brev Rødsjøveien 236 - gbnr. 159/43 - hytte - påbygg - ferdigattest MESTERSERVICE AS INDREFOSEN
2019/1900 04.11.2019 Utgående brev Byggesak - Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - Dispensasjon kommuneplanens arealdel Ole Ragnvald Vevelstad INDREFOSEN
2019/8245 04.11.2019 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 122/387 - Svar på henvendelse PATRON INVEST AS INDREFOSEN
2019/8033 04.11.2019 Utgående brev Byggesak - Innerlangen 22 - gbnr. 292/1 - veranda med tak - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8246 04.11.2019 Inngående brev Råkvågveien 270 - gbnr. 163/7 - bolig - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak Anne Berit Dypvik INDREFOSEN
2019/6769 04.11.2019 Utgående brev Byggesak - Kuppelvikmyra - gbnr. 169/75 - fritidsbolig - Disp.reg.plan - Tillatelse til tiltak BERNHARD OLSEN AS INDREFOSEN
2019/6920 04.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - saksnummer 1052600 - Rissa idrettslag RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/7422 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 170/300- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Karl Idar Frengen m.fl. INDREFOSEN
2019/4469 04.11.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring - Reguleringsplan Fjølvika steinbrudd Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2018/10088 04.11.2019 Inngående brev Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig - søknad om ferdigattest VS BYGG AS INDREFOSEN
2019/8344 04.11.2019 Inngående brev Gbnr. 74/87 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Per Bjørn Flytør INDREFOSEN
2019/8345 04.11.2019 Inngående brev Gbnr. 140/279 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Ann Elin Øvergård INDREFOSEN
2019/8089 04.11.2019 Utgående brev Retting av feil i matrikkelen Arild Frengen m.fl. INDREFOSEN
2019/8225 04.11.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 125/8 og 125/18 ikke er konsesjonspliktig Hilde Dyrendahl INDREFOSEN
2019/8208 04.11.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 170/239 ikke er konsesjonspliktig Hanna Børø INDREFOSEN
2019/8192 04.11.2019 Inngående brev Gbnr. 122/73 - snr. 1 og 2 - rekvisisjon av oppmålingsforretning Geir Sigmund Dahle INDREFOSEN
2019/7926 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 43/2- konsesjonsvedtak er blitt registrert i matrikkelen Ghita Marit Holten-Lund m.fl. INDREFOSEN
2019/7928 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 73/23- konsesjonsvedtak er blitt registrert i matrikkelen Vigdis Coucheron INDREFOSEN
2019/8260 04.11.2019 Inngående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp" - ordningen Ytteraas, Sofie Victoria INDREFOSEN
2019/2246 04.11.2019 Inngående brev Gbnr. 94/27 - Arve Skånøy - drenering av jordbruksjord - rapport og anmodning om utbetaling ARVE SKÅNØY INDREFOSEN
2019/7503 04.11.2019 Inngående brev Gbnr. 39/4 - Arne Hermstad - tilskudd til drenering av jordbruksjord HERMSTAD ARNE INDREFOSEN
2019/8188 04.11.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking VÅPEN OG SPORT Kjell Johan Balstad INDREFOSEN
2019/8189 04.11.2019 Inngående brev Gbnr. 317/1 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking BALSTAD GÅRD INDREFOSEN
2019/8026 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 140/1 - Roar Sjøbakk. Søknad om konsesjon Roar Sjøbakk INDREFOSEN
2019/8211 04.11.2019 Inngående brev Gbnr. 140/211 - Grøthaugen - søknad om deling av grunneiendom FOSENSNEKKEREN DA INDREFOSEN
2019/8276 04.11.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Årnsetveien 41 - gbnr. 122/272 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2019/8125 04.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** -Svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter ***** INDREFOSEN
2019/8249 04.11.2019 Inngående brev Bilde av blendet pipe - Skjeldbreiveien 298 - gbnr. 282/3 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/7222 04.11.2019 Inngående brev Nedre Alset - gbnr. 90/4 - deling av grunneiendom - kjøpekontrakt Vidar Volden m.fl. INDREFOSEN
2019/7219 04.11.2019 Inngående brev Setergårdsveien 70 - gbnr. 306/1 - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/7043 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 217/37 - erklæring om fordeling av eierandeler Edvard Kruken INDREFOSEN
2019/8256 04.11.2019 Utgående brev Kommunal bolig - (Lundeng) Framnesveien 2 - leilighet nr. 11 - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/8256 04.11.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Lundeng - Framnesveien 2 ***** INDREFOSEN
2019/8237 04.11.2019 Utgående brev Svar - Oppsigelse av leieforholdet i kommunal bolig - Årnsetflata 32 - leilighet 168 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/8183 04.11.2019 Utgående brev Svar - Oppsigelse av kommunal bolig ***** INDREFOSEN
2019/8253 04.11.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig /Lindegaard) Årnsetflata - leilighetsnr. 162 ***** INDREFOSEN
2018/9584 04.11.2019 Utgående brev Beregning av avløpsmengde 2020 Rissa videregående skole - gbnr.122/272 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2019/5509 04.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding på tilsynssak mot Indre Fosen kommune punkt 4 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8289 04.11.2019 Inngående brev Melding om fravær - Tom André Bredesen - Kommunestyret Bredesen, Tom André INDREFOSEN
2019/8210 04.11.2019 Inngående brev Gbnr. 45/2 - Johan Kårli - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/8793 04.11.2019 Utgående brev Framnesveien 13 - gbnr. 275/74 - Leksvik helsetun - status ved etterkontroll - varsel om pålegg TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2019/696 04.11.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel VIKINGBASE AS INDREFOSEN
2019/8333 04.11.2019 Inngående brev Gbnr. 239/3, 239/22 - Anne Grete Winge - egenerklæring om konsesjonsfrihet Anne Grete Winge INDREFOSEN
2019/8333 04.11.2019 Inngående brev Gbnr. 239/3, 239/22 - Oddrun Kristin Sneeggen - egenerklæring om konsesjonsfrihet Oddrun Kristin Sneeggen INDREFOSEN
2019/8333 04.11.2019 Inngående brev Gbnr. 239/3, 239/22 - Helen Lyng - egenerklæring om konsesjonsfrihet Helen Lyng INDREFOSEN
2019/8286 04.11.2019 Inngående brev Godkjenning av fartsforskrift KYSTVERKET INDREFOSEN
2019/8220 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 324/1, 324/5, 324/7, 325/2 - varsel om oppmålingsforretning Anders Dalsaune m.fl. INDREFOSEN
2018/9192 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 159/4 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Aase Elisabeth Mælan INDREFOSEN
2018/9192 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 159/2 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Kari Eileen Rødsjøsæter INDREFOSEN
2018/9192 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 41/31 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser VARGHIET SKOGER AS INDREFOSEN
2018/2102 04.11.2019 Inngående brev Karetveien 19 - gbnr. 275/4 - fradeling av eiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/5133 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/79 - oversendelse av matrikkelbrev Kjell Joar Hermstad INDREFOSEN
2019/5133 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/1 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen John Egil Hermstad INDREFOSEN
2019/5133 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/1 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Arne Hermstad INDREFOSEN
2019/5133 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/1 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Thomas Hermstad Landsem INDREFOSEN
2019/5133 04.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/1 - underretning om matrikkelføring Statens vegvesen Region midt INDREFOSEN
2019/8282 03.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar lærer og assistent - st. ref. (4152261862) Katia cibele da costa INDREFOSEN
2019/8282 03.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar lærer og assistent Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4152261862 Katia cibele da costa INDREFOSEN
2019/7748 01.11.2019 Inngående brev Etterlyser svar - forespørsler ang. reduksjonssøknader av renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2018/9397 01.11.2019 Inngående brev Prøving av forkjøpsrett - salg av A-aksjer i TrønderEnergi AS til Oppdal kommune TRØNDERENERGI AS INDREFOSEN
2019/5395 01.11.2019 Inngående brev Rapport fra tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8295 01.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Hjellup Fjordbo AS - 15.11.2019 - 17.11.2019 HJELLUP FJORDBO AS INDREFOSEN
2019/8181 01.11.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i byggesak og reguleringsplan - gbnr. 122/354 LG-BYGG AS INDREFOSEN
2019/7719 01.11.2019 Inngående brev Hjelopveien 88 - gbnr. 237/1 - småbåthavn - erklæring om ansvarsrett HJELLUP ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/7968 01.11.2019 Utgående brev Gbnr. 170/3. Terje Tøndervik. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Høring. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/7662 01.11.2019 Utgående brev Gbnr. 17/10. Kristoffer Tung. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Høring. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/8175 01.11.2019 Inngående brev Søknad om midler til parkeringsplasser i Råkvåg sentrum STJØRNA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/5161 01.11.2019 Inngående brev Langåsseterveien - gbnr. 263/1 - fritidsbolig - tillatelse - endret eller utvidet bruk av avkjørsel Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/5161 01.11.2019 Inngående brev Langåsseterveien - gbnr. 263/1 - fritidsbolig - erklæring om ansvarsrett Johan Langås INDREFOSEN
2019/8180 01.11.2019 Inngående brev Dørndalsveien 465 - gbnr. 125/58 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2019/8320 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Myrmoveien 27 Ertsås, Olav Trygve INDREFOSEN
2019/8176 01.11.2019 Utgående brev Gbnr. 312/1 - Rune Kasseth - forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8280 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8370 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 134/6 - Kjell Vidar Skoglund - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur ***** INDREFOSEN
2019/8289 01.11.2019 Inngående brev Melding om fravær - Benjamin Schei - Kommunestyret Schei, Benjamin INDREFOSEN
2019/8179 01.11.2019 Inngående brev Påminnelse - skade på kommunal bil - kjennetegn XA19750 Kommunal landspensjonskasse Gjensidig forsikringsselskap INDREFOSEN
2019/8177 01.11.2019 Utgående brev Varsel om skilting Nils Morten Buan m.fl. INDREFOSEN
2019/8177 01.11.2019 Utgående brev Informasjon om skiltoppsetting Askjemsveien Ebbe Brødreskift INDREFOSEN
2019/8007 31.10.2019 Utgående brev Svar vedrørende nabovarsel - oppstart geotekniske undersøkelser Haltveien Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/7123 31.10.2019 Utgående brev Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Trondheim Havn IKS 2019 - 2023 TRONDHEIM HAVN IKS INDREFOSEN
2019/8289 31.10.2019 Inngående brev Melding om fravær - Morten Stefan Berg - Kommunestyre Berg, Morten Stefan INDREFOSEN
2019/8289 31.10.2019 Inngående brev Melding om fravær - Line Marie R. Fjeldahl eldreråd 31.10.19 Line Marie Rosvold Fjeldahl INDREFOSEN
2019/8289 31.10.2019 Inngående brev Melding om fravær - Terje Andrè Dyrendahl - Kommunestyre Dyrendahl, Terje Andrè INDREFOSEN
2019/8289 31.10.2019 Inngående brev Melding om fravær - Maria Husby Gjølgali - KST + FSK møter Gjølgali, Maria Husby INDREFOSEN
2019/8289 31.10.2019 Inngående brev Melding om fravær - Marthe Helen Småvik - KST Småvik, Marthe Helen INDREFOSEN
2019/8289 31.10.2019 Inngående brev Melding om fravær - Tormod Overland - Kommunestyret Overland, Tormod INDREFOSEN
2019/8289 31.10.2019 Inngående brev Melding om fravær - Per Kristian Skjærvik - Kommunestyre Skjærvik, Per Kristian INDREFOSEN
2019/8289 31.10.2019 Inngående brev Melding om fravær - Monica Benjaminsen - Rådet for likestilling av funksjonshemmede Benjaminsen, Monica INDREFOSEN
2019/8289 31.10.2019 Inngående brev Melding om fravær - Daniel Lyngseth Fenstad - Helse- og omsorgsutvalget Fenstad, Daniel Lyngseth INDREFOSEN
2019/8289 31.10.2019 Inngående brev Melding om fravær - Tom André Bredesen - Helse- og omsorgsutvalget Bredesen, Tom André INDREFOSEN
2019/8289 31.10.2019 Inngående brev Melding om fravær - Theresa Schei - Oppvekst Schei, Theresa INDREFOSEN
2019/8289 31.10.2019 Inngående brev Melding om fravær - Jon Normann Tviberg - Oppvekstutvalget Tviberg, Jon Normann INDREFOSEN
2019/8289 31.10.2019 Inngående brev Melding om fravær - Eva Synnøve Nordseth Myran - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Myran, Eva Synnøve Nordseth INDREFOSEN
2019/8281 31.10.2019 Inngående brev Gbnr. 52/5 - Sigrid Mari Væreth Kråkmo - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8280 31.10.2019 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8280 31.10.2019 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8280 31.10.2019 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8214 31.10.2019 Inngående brev Gbnr. 10/5 - Trond Magne Askjem - tilskudd til taubane - hest o.a - utbetaling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7586 31.10.2019 Utgående brev Klage på kjøring i utmark med 4-hjuling i Modalen Grete Sve Rian INDREFOSEN
2019/8012 31.10.2019 Utgående brev Tilknytning til kommunale ledninger - gbnr.239/14 - Myrmoveien 45 Silje Gustad Landsem INDREFOSEN
2019/696 31.10.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel FEVÅG AKTIVUM INDREFOSEN
2019/696 31.10.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel PER CHRISTIAN ISAKSSON INDREFOSEN
2019/696 31.10.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Sverre Schei INDREFOSEN
2019/8091 31.10.2019 Utgående brev Kommunen har registrert at overdragelsen av gbnr. 318/13 ikke er konsesjonspliktig Connie Anita K Føll INDREFOSEN
2019/8150 31.10.2019 Utgående brev Gbnr. 275/205 - varsel om oppmålingsforretning GAFA AS m.fl. INDREFOSEN
2019/7933 31.10.2019 Utgående brev Gbnr. 275/195 og 275/140 - matrikkelenhetene er blitt sammenslått Tast Eiendom AS INDREFOSEN
2019/7933 31.10.2019 Utgående brev Gbnr. 275/195 og 275/140 - matrikkelenhetene er blitt sammenslått COOP MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2019/8144 31.10.2019 Inngående brev Fv. 718 v/ Hasselvika skole - gbnr. 133/1 - busslomme - søknad om tillatelse til tiltak KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8144 31.10.2019 Inngående brev Fv. 718 v/ Hasselvika skole - gbnr. 133/1 - busslomme - gjennomføringsplan KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/6538 31.10.2019 Utgående brev gbnr. 157/38 - tilbygg til hytte - dispensasjons fra byggeforbud i strandsonen rundt ferskvann Erling Kristian Pedersen INDREFOSEN
2019/5773 31.10.2019 Utgående brev Byggesak - Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - hytte - Tillatelse til tiltak ROJO ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2019/8062 31.10.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning med grensejustering mellom 169/1 og 169/17 Ståle Bjørkvik m.fl. INDREFOSEN
2019/7179 31.10.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2019/6934 31.10.2019 Utgående brev Gbnr. 140/466- oversendelse av matrikkelbrev Petter Tetli INDREFOSEN
2019/6934 31.10.2019 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Oddvar Trøa m.fl. INDREFOSEN
2019/8204 31.10.2019 Inngående brev Innspill til ordningen Trygt hjem for en 50 - lapp Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/5766 31.10.2019 Inngående brev Gbnr. 21/1 - Andreas Tinglum Brødreskift - nydyrking - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/5766 31.10.2019 Inngående brev Gbnr. 21/1 - Andreas Tinglum Brødreskift - nydyrking - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/8287 31.10.2019 Inngående brev Forberedelse til miljørisikoanalyse for IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/7507 31.10.2019 Utgående brev Forslag til plassering av hurtigladepunkt i Indre Fosen kommune Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7503 31.10.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/294 31.10.2019 Inngående brev Vedtak i klagesak om tillatelse til settefiskproduksjon til Vikigbase AS MILJØDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/8157 31.10.2019 Utgående brev Vannmålermelding - Gbnr. 140/232 - Baksteinveien 104 Linn Salbubæk Engvik m.fl. INDREFOSEN
2019/8290 31.10.2019 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 114/35 Rian, Wiggo INDREFOSEN
2019/8173 31.10.2019 Utgående brev innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Mimes Brønn m.fl. INDREFOSEN
2019/8203 31.10.2019 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2019/8218 31.10.2019 Inngående brev Inkluderende barnehage- og skolemiljø - rekruttering 2020 - samlingsbasert tilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8120 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Revidering av reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2019/3628 31.10.2019 Inngående brev Skoleeiere kan søke om statstilskudd for samiskopplæring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/2378 31.10.2019 Utgående brev Presentasjon 29.10.19 - Lovverket for barnehagene Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2019/2378 31.10.2019 Utgående brev Presentasjon 29.10.19 - Lovverket for grunnskolene Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2019/2378 31.10.2019 Utgående brev Presentasjon 29.10.19 - Voksenopplæring og innvandringstjeneste Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2019/2378 31.10.2019 Utgående brev Presentasjon 29.10.19 - Tilstandsrapport for grunnskolene 2019 Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2019/2378 31.10.2019 Utgående brev Presentasjon 29.10.19 - Inkluderende læringsmiljø Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2019/2378 31.10.2019 Utgående brev Presentasjon 29.10.19 - Tilsyn tidlig innsats Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2019/1779 31.10.2019 Utgående brev Svar på tilsynsrapport etter tilsyn med Indre Fosen kommune og Stadsbygd skole - tema "Tidlig innsats" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8282 31.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar lærer og assistent - st. ref. (4152261862) Emina Ilic INDREFOSEN
2019/8282 31.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar lærer og assistent Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4152261862 Emina Ilic INDREFOSEN
2019/8220 30.10.2019 Inngående brev 19/311498-1 - Varsel om oppmålingsforretning - 12.11.2019 - gnr. 324 bnr. 1, 5 , 7 og gnr. 325 bnr. 2 i Leksvik kommune Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/8203 30.10.2019 Inngående brev Besvarelse på anmodning om bosetting av flyktninger for 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2019/8173 30.10.2019 Inngående brev Ønsker fortsatt innsyn i tilgangskoder og enheter - sak/-arkivsystem Mimes Brønn INDREFOSEN
2018/5502 30.10.2019 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling SMIL - rapport for Småbruket Kvernsjøli SMÅBRUKET KVERNSJØLI INDREFOSEN
2019/8245 30.10.2019 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 122/387 PATRON INVEST AS INDREFOSEN
2019/8248 30.10.2019 Inngående brev Svedalsveien 14 - gbnr. 230/35 - bolig - rehabilitering av skorstein - søknad om tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2019/8244 30.10.2019 Inngående brev Forespørsel om jobb som renholder Laima Lupike INDREFOSEN
2019/6369 30.10.2019 Inngående brev Gbnr. 5/1 - Lars Normann Berg - skogfond - vedtaksbrev ***** INDREFOSEN
2019/8279 29.10.2019 Inngående brev Gbnr. 19/9 - Ola Askheim - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8280 29.10.2019 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur ***** INDREFOSEN
2019/7799 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av råd for personer med funksjonsnedsettelse 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7798 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av eldreråd 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7814 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av trafikkfaglig råd 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/8159 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til representantskapet i Fosen helse IKS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/8160 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av viltfaglig råd 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/8161 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer og varamedlemmer til rådet for stiftelsen Halten 2019-2023 INDREFOSEN
2019/8162 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til representantskapet for Rissahallen 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/8163 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Stadsbygd sparebank 2019-2023 INDREFOSEN
2019/8164 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av heimevernsnemnd 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/8165 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til styret i P5 Fosen 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/8166 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til styret i Strømmen borettslag 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/8167 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer og varamedlemmer til Rissa frivillighetssentral 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/8168 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer og varamedlemmer i stiftelsen Kystens Arv 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/8169 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlem og varamedlem til kirkelig fellesråd 2019 -2023 INDREFOSEN
2019/696 29.10.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Andreas Hårsaker INDREFOSEN
2019/696 29.10.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Tor Anders Aune INDREFOSEN
2019/696 29.10.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Helge Martin Grande INDREFOSEN
2019/696 29.10.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Kristoffer Tung INDREFOSEN
2019/8220 29.10.2019 Inngående brev Gbnr. 324/1, 324/5, 324/7 og 325/2 - rekvisisjon av oppmålingsforretning INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2019/8232 29.10.2019 Inngående brev Avtale - KF avviksbehandling Kf - Glenn Ove Pedersen INDREFOSEN
2019/6726 29.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Prosjektleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122338669 Ronny Overland INDREFOSEN
2019/8208 29.10.2019 Inngående brev Gbnr. 170/239 - Osplia - egenerklæring om konsesjon Hanna Børø INDREFOSEN
2019/8225 29.10.2019 Inngående brev Gbnr. 125/8 og 18 - Dyrendahl - egenerklæring om konsesjonsfrihet BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS INDREFOSEN
2019/8237 29.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av leieforholdet i kommunal bolig - Årnsetflata 32 - leilighet 168 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/2246 29.10.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 979298226 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/4638 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlem og varamedlem til styret for Fosen Folkehøgskole 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/8173 29.10.2019 Utgående brev Svar på innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Mimes Brønn m.fl. INDREFOSEN
2019/8120 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Revidering av reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2019/8108 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for administrasjonsutvalget 2019-2023 INDREFOSEN
2019/6800 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Ekspropriasjon av gnr. 314, bnr. 247, gnr. 314, bnr 351 og gnr. 314, bnr. 352 for gjennomføring av reguleringsplan for videregående skole INDREFOSEN
2019/8241 29.10.2019 Saksframlegg/innstilling Delegasjonsreglement for Indre Fosen kommune 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7117 29.10.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4132270695 Sofie Hamstad INDREFOSEN
2019/7117 29.10.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4132270695 Anette Linn INDREFOSEN
2019/8212 29.10.2019 Inngående brev Signert avtale - kontrakt om bygg- og anleggsarbeider - Askjemsveien PALLIN AS m.fl. INDREFOSEN
2018/7881 28.10.2019 Inngående brev Oppdatering av plankart etter sluttbehandling Norconsult - Storeng Randi INDREFOSEN
2019/8183 28.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/8181 28.10.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i byggesak og reguleringsplan - gbnr. 122/354 LG-BYGG AS INDREFOSEN
2019/8173 28.10.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i tilgangskoder og enheter - sak-/arkivsystem Mimes Brønn INDREFOSEN
2019/8193 28.10.2019 Inngående brev Interpellasjon - kommunale veger og vintervedlikehold Kommunelista v/ Didrik Frengen INDREFOSEN
2019/7880 28.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik - st. ref. (4143547094) Anita Olsen Rønning INDREFOSEN
2019/7880 28.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4143547094 Anita Olsen Rønning INDREFOSEN
2019/7056 28.10.2019 Utgående brev Valg av representanter til KS 2019-2023 - Indre Fosen kommune KS - kommunesektorens organisasjon m.fl. INDREFOSEN
2019/8210 28.10.2019 Inngående brev Gbnr. 45/2 - Johan Kårli - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8210 28.10.2019 Inngående brev Gbnr. 45/2 - Johan Kårli - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8210 28.10.2019 Inngående brev Gbnr. 45/2 - Johan Kårli - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8210 28.10.2019 Inngående brev Gbnr. 45/2 - Johan Kårli - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8210 28.10.2019 Inngående brev Gbnr. 45/2 - Johan Kårli - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
Versjon:5.1.1