eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/7032 21.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4125746543) ***** INDREFOSEN
2019/7032 21.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 ***** INDREFOSEN
2019/7117 21.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4132270695) Christine Sagøy INDREFOSEN
2019/7117 21.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4132270695 Christine Sagøy INDREFOSEN
2019/7032 20.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Silje Askim INDREFOSEN
2019/7032 20.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4125746543) Silje Askim INDREFOSEN
2019/6920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - Fotballavdelingen LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/6920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - Stadsbygd IL STADSBYGD IL INDREFOSEN
2019/6820 19.09.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Turngruppa RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/6820 19.09.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Håndball RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/6452 19.09.2019 Inngående brev Gbnr. 169/75 - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/6592 19.09.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 132/18 ikke er konsesjonspliktig Thomas Gunnarshaug INDREFOSEN
2019/6618 19.09.2019 Inngående brev Gbnr. 172/53 - Skjulberget - egenerklæring om konsesjonsfrihet Monika Otterstad Sund m.fl. INDREFOSEN
2019/6605 19.09.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 172/53 og 54 ikke er konsesjonspliktig Bente Otterstad m.fl. INDREFOSEN
2019/6502 19.09.2019 Inngående brev Gbnr. 110/7 - 110/14 - 110/39 - 111/5 og 111/6 - konsesjon - samtykke EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS INDREFOSEN
2019/6502 19.09.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2019/6946 19.09.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 56/179, 259 og 115 ikke er konsesjonspliktig Eli Onsøien m.fl. INDREFOSEN
2019/6855 19.09.2019 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - gbnr. 88/2, 88/4 - Berget Domstoladministrasjonen INDREFOSEN
2019/6660 19.09.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 172/30 ikke er konsesjonspliktig Thea Småvik Hegstad m.fl. INDREFOSEN
2019/5141 19.09.2019 Utgående brev Melding om arealoverføring til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2019/7117 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4132270695) Stian Tørstad INDREFOSEN
2019/7117 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4132270695 Stian Tørstad INDREFOSEN
2019/7117 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4132270695) Linda Fissum Rian INDREFOSEN
2019/7117 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4132270695 Linda Fissum Rian INDREFOSEN
2019/7032 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4125746543) Stian Tørstad INDREFOSEN
2019/7032 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Stian Tørstad INDREFOSEN
2019/7032 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Linda Fissum Rian INDREFOSEN
2019/7032 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4125746543) Linda Fissum Rian INDREFOSEN
2019/7032 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4125746543) Nina Vevang INDREFOSEN
2019/7032 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Nina Vevang INDREFOSEN
2019/7117 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4132270695) Ingunn Johansen INDREFOSEN
2019/7117 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4132270695 Ingunn Johansen INDREFOSEN
2019/6910 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere Stadsbygd skole - st. ref. (4127417208) Julie Raudberget Langsæter INDREFOSEN
2019/6910 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Julie Raudberget Langsæter INDREFOSEN
2019/6594 19.09.2019 Inngående brev Videreutdanning for lærere 2017/2018 - manglende registrering av fullførte studier Utdanningsdirektoratet INDREFOSEN
2018/10224 19.09.2019 Inngående brev Møte om modell for utvidet skolehelsetjeneste i Trøndelag på Ole Vig vgs 25.09.2019 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/6659 19.09.2019 Inngående brev Vurdering av unormal slitasje - kjennetegn XK23048 AUTO PLAN AS INDREFOSEN
2019/6661 19.09.2019 Inngående brev Vurdering av unormal slitasje - kjennetegn XK23040 AUTO PLAN AS INDREFOSEN
2019/7131 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Daglig leder ved IFjobb AS - st. ref. (4132184319) Petar Popov INDREFOSEN
2019/7131 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Daglig leder ved IFjobb AS - st. ref. 4132184319 Petar Popov INDREFOSEN
2019/7131 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Daglig leder ved IFjobb AS - st. ref. (4132184319) Nina Vevang INDREFOSEN
2019/7131 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Daglig leder ved IFjobb AS - st. ref. 4132184319 Nina Vevang INDREFOSEN
2018/7891 19.09.2019 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - SMIL, 984362706 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/11276 19.09.2019 Inngående brev Gbnr. 268/1 - Kristoffer Stoum Myran - kulturlandskapstiltak - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/3256 19.09.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 984929617 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/4625 19.09.2019 Inngående brev Kartlegging av utstyrssentraler RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING AS INDREFOSEN
2018/11656 19.09.2019 Utgående brev Fritak for renovasjonsavgift Helge Aanonli INDREFOSEN
2018/444 19.09.2019 Inngående brev Svar på begjæring om omgjøring av vedtak - reguleringsplan for Skavelmyra næringsområde FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/2071 19.09.2019 Inngående brev Foreløpig melding - klage over reguleringsplan for Rissa kolonihage gbnr. 66/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6656 19.09.2019 Inngående brev Refusjonskrav på bompenger ang. fiske i Nordelva 2019 Gunleif Aune INDREFOSEN
2019/6751 19.09.2019 Inngående brev Søknad om leieløyve - motorferdsel i utmark - Lindgjerdet, Andre INDREFOSEN
2018/10833 19.09.2019 Utgående brev Byggesak - Sandflata 7 - gbnr. 13/128 - enebolig - Ferdigattest SYSTEMBYGG AS INDREFOSEN
2019/1796 19.09.2019 Inngående brev Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/3384 19.09.2019 Inngående brev Storaunveien - gbnr. 18/38 - nytt bygg - industribygg - gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett VS BYGG AS INDREFOSEN
2019/5775 19.09.2019 Utgående brev Byggesak - Holadalen 40 - gbnr. 168/3 - brygge - fasadeendring - Tillatelse til tiltak Tor Anders Gulbrandsen INDREFOSEN
2019/6662 19.09.2019 Utgående brev Byggesak - Indre Ringvei 11 - gbnr. 122/108 - garasje - Disp. reguleringsplan - Tillatelse til tiltak Robert Karlsen INDREFOSEN
2019/6665 19.09.2019 Utgående brev Byggesak - Kneggsundveien 91 - gbnr. 74/37 - garasje - ferdigattest - Kommune ønsker flere opplysninger Kirsten Johansen INDREFOSEN
2019/6669 19.09.2019 Utgående brev Byggesak - Selnesveien 994 - gbnr. 151/6 - plasthall - Svar på henvendelse CK NOR BYGG AS INDREFOSEN
2019/6669 19.09.2019 Inngående brev Selnesveien 994 - gbnr. 151/6 - plasthall - dispensasjon fra bestemmelser om byggegrense Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/6686 19.09.2019 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 120/45 - Svar på henvendelse Kimo, Øyvind INDREFOSEN
2019/6606 19.09.2019 Utgående brev Byggesak - Råkvågveien 227 - gbnr. 162/12 - nytt bygg - Kommune trenger flere opplysninger Hilde Fiksdal INDREFOSEN
2019/6418 19.09.2019 Inngående brev Sliperveien 311 - gbnr. 87/3 - fritidsbolig - tilbygg - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6408 19.09.2019 Inngående brev Drakestranda 852 - gbnr. 308/15, 308/39 - fritidsbolig - søknad om tillatelse til tiltak Roar Østgaard INDREFOSEN
2019/6593 19.09.2019 Inngående brev Kristian Bergsv. 357 - gbnr. 60/1 - tilbygg - melding om tiltak Stian Fallrø m.fl. INDREFOSEN
2019/6595 19.09.2019 Inngående brev Djupsdalsveien - gbnr. 57/25 m.fl. - vannledning - søknad om tillatelse til tiltak RISSA VANNVERK SA m.fl. INDREFOSEN
2019/6595 19.09.2019 Inngående brev Djupdalsveien - gbnr. 57/25 m.fl. - vannledning - søknad om dispensasjon RISSA VANNVERK SA INDREFOSEN
2019/6596 19.09.2019 Inngående brev Vikanveien 5 - gbnr. 55/6 m.fl. - vannledning - søknad om tillatelse til tiltak RISSA VANNVERK SA m.fl. INDREFOSEN
2019/6681 19.09.2019 Inngående brev Hallveien 24 - Leksvik - svømmehall og flerbrukshus - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg NTE NETT AS INDREFOSEN
2019/6617 19.09.2019 Inngående brev Tilsagn om støtte til skogpådriving 2019 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/6663 19.09.2019 Inngående brev Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2018/2574 19.09.2019 Inngående brev Skogvern 2019 - Fylkesmannens oppsummering og tilrådning Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2018/11246 19.09.2019 Inngående brev Søknad om driftsstøtte 2019 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2019/6620 19.09.2019 Inngående brev Diagnostisering av planteprøve - gbnr. 114/7 KIMEN SÅVARELABORATORIET AS INDREFOSEN
2019/6666 19.09.2019 Inngående brev Forespørsel om fiber til Myran og Myrahaugen Frank Krabseth INDREFOSEN
2019/6502 19.09.2019 Utgående brev Gbnr. 110/7 - 110/14 - 110/39 - 111/5 og 111/6 - søknad om konsesjon Øyvind Nesdal INDREFOSEN
2019/6502 19.09.2019 Utgående brev Gbnr. 110/32 - søknad deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Alexander Berget Ringseth INDREFOSEN
2019/6521 19.09.2019 Inngående brev Bilder av blendet skorstein - gbnr. 153/3 - Bjørnsvika 8 Wexels Riser Morten INDREFOSEN
2019/6616 19.09.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 231/35 mf. ikke er konsesjonspliktig INDRE FOSEN KIRKELIGE FELLESRÅD INDREFOSEN
2019/6682 19.09.2019 Utgående brev Gbnr. 314/247 - seksjoneringen har blitt slettet STRANDA FJORDSENTER AS INDREFOSEN
2019/6682 19.09.2019 Inngående brev Gbnr. 314/247 - sletting av seksjonering - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/4602 19.09.2019 Utgående brev Gbnr. 74/39 - oversendelse av matrikkelbrev Johnny Fagerheim m.fl. INDREFOSEN
2019/4602 19.09.2019 Utgående brev Gbnr. 74/81 - oversendelse av matrikkelbrev Heidi Leistad INDREFOSEN
2019/4602 19.09.2019 Utgående brev Gbnr. 74/81 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Per Otto Bjørnerås INDREFOSEN
2019/346 19.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Vanvikan Kurbad Sjølyst KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/2684 19.09.2019 Utgående brev Gbnr. 273/43, 273/44, 273/46 - Leksvik båtforening - nytt vilkår i festekontrakt - dokumentnummer 510843 STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2018/11708 19.09.2019 Inngående brev Fevågsjøen - gbnr. 140/405 - sjøhus - vedtak i klagesak - kommunens vedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4829 19.09.2019 Utgående brev Gbnr. ***** - ulovlig oppført spikertelt - søker om utsettelse med svarfrist til 18.09.2019 ***** INDREFOSEN
2019/7059 19.09.2019 Utgående brev Kommunestyret 2019 - Indre Fosen kommune - Varsel til valgte representanter Valgte representanter i kommunestyret INDREFOSEN
2019/7059 19.09.2019 Utgående brev Kommunestyret 2019 - Indre Fosen kommune - varsel til valgte vararepresentanter Kommunestyrets vararepresentanter INDREFOSEN
2019/6226 18.09.2019 Utgående brev Delegert sak - Tilknytning til kommunale ledninger - gbnr 13/128 SYSTEMBYGG AS m.fl. INDREFOSEN
2019/6658 18.09.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 308/38 ikke er konsesjonspliktig Jannicke Bergsaune INDREFOSEN
2018/1578 18.09.2019 Utgående brev Hammerbergveien 3 - gbnr. 272/38 - lagerhaller- dispensasjon - tillatelse til tiltak LYCRO AS INDREFOSEN
2018/355 18.09.2019 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - nabovarsel Wiggo Halvard Johansen INDREFOSEN
2018/355 18.09.2019 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - Kommunen ønsker flere opplysninger Wiggo Halvard Johansen INDREFOSEN
2018/355 18.09.2019 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - vedr. nabovarsel Petter Larsen INDREFOSEN
2018/355 18.09.2019 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - uttalelse til nabovarsel IMMER ADVOKAT AS INDREFOSEN
2018/355 18.09.2019 Inngående brev Byggesak - Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - tilleggsdokumentasjon Wiggo Halvard Johansen INDREFOSEN
2019/3564 18.09.2019 Utgående brev Byggesak - Kråkmoveien - gbnr. 266/38 - næringsbygg - Tillatelse til tiltak BYGGMESTER STIG LYSVAND AS INDREFOSEN
2019/3564 18.09.2019 Utgående brev Byggesak - Kråkmoveien - gbnr. 266/38 - næringsbygg - Kommune trenger flere opplysninger BYGGMESTER STIG LYSVAND AS INDREFOSEN
2019/6927 18.09.2019 Utgående brev Folkevalgte: Innsynsbegjæring fra Nationen AS NATIONEN INDREFOSEN
2019/6888 18.09.2019 Utgående brev Avsluttet uten behandling - Søknad om skjenkebevilling - Fevåg Ungdomshus Anders Fagerdal Lian INDREFOSEN
2019/6888 18.09.2019 Utgående brev Svar angående søknad om skjenkebevilling - avlyst arrangement Anders Fagerdal Lian INDREFOSEN
2019/586 18.09.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. innsending av omsetningsoppgave for 2018 Terje Canque Sund INDREFOSEN
2019/586 18.09.2019 Inngående brev Angående skjenkebevilling og rapportering av omsetningsoppgave for Kobani Pizzarestaurant AS ØKOPRO AS INDREFOSEN
2019/6698 18.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Fritun HYGGEKLUBBEN SVINGOM INDREFOSEN
2019/7044 18.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Fevåg Ungdomshus FEVÅG IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/7117 18.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4132270695) Andrew Murphy INDREFOSEN
2019/7117 18.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4132270695 Andrew Murphy INDREFOSEN
2019/7117 18.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4132270695) Emina Ilic INDREFOSEN
2019/7117 18.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4132270695 Emina Ilic INDREFOSEN
2019/7032 18.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Sissel Nicolaisen INDREFOSEN
2019/7117 18.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4132270695) Steinunn Steinsdottir INDREFOSEN
2019/7117 18.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4132270695 Steinunn Steinsdottir INDREFOSEN
2019/7032 18.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4125746543) Sissel Nicolaisen INDREFOSEN
2019/7032 18.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4125746543) Gunn Helen Johansen INDREFOSEN
2019/7032 18.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Gunn Helen Johansen INDREFOSEN
2019/7032 18.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4125746543) torild olsen INDREFOSEN
2019/7032 18.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 torild olsen INDREFOSEN
2019/5996 18.09.2019 Utgående brev Møtereferat fra 30.08.2019 Svein Noralf Dalen m.fl. INDREFOSEN
2019/7045 17.09.2019 Inngående brev Gbnr. 120/20 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Ronny Fissum INDREFOSEN
2019/6820 17.09.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB INDREFOSEN
2019/6820 17.09.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Hovedlaget STADSBYGD IL INDREFOSEN
2019/7032 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4125746543) Elisabet Wean INDREFOSEN
2019/7032 17.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Elisabet Wean INDREFOSEN
2019/232 17.09.2019 Utgående brev Rapportering på kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Hans Petter Halstensen INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Kine Wahl Aune INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Birgitta Holm INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Birgitta Holm INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Christer Berg INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Daniela Stephanie Leyton Hermosilla INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Stine Elveseter Aaldstedt INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Tonje Otterstad Hafell INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Tor-Olav Lervik INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Hassam Zameer INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 cathrin darell rian INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Remi Walter Edvartsen INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Rado Ramalahy Rabenorolahy INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Nina Vevang INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Håkon Hamre INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Vigdis Schei Wårum INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Harriet Fætten Schei INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Christa Sklett Løvik INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Marit Bolsø Brodersen INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Marius Fredriksen INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Hanne Dyrendahl Ellingsen INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Torbjørn Kilsti Hermstad INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Renate Eide INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Kine Aune INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Lena Marie Olsen Aune INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Carina Egeland Aronsen INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Tommy Langtinn INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Espen Andresen INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Maren Hedalen Småvik INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Ingrid Witsø INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Kanita Panomsuk Johansen INDREFOSEN
2019/6178 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 Marie Solvi INDREFOSEN
2018/1909 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Ivan Dave Ilao INDREFOSEN
2018/1909 17.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Ivan Dave Ilao INDREFOSEN
2019/5977 17.09.2019 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Oppvekstsjef Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4112692867 ***** INDREFOSEN
2018/7881 17.09.2019 Utgående brev Reguleringsplan for tomt til videregående skole i Vanvikan - Orientering om vedtatt reguleringsplan Kent Roger Arntsen m.fl. INDREFOSEN
2019/6772 17.09.2019 Inngående brev Sørfjordveien - gbnr. 157/28 - bolig og garasje - søknad om tillatelse til tiltak BYGGMESTER RØDSJØ AS INDREFOSEN
2019/7108 17.09.2019 Inngående brev Ønsker oppmåling av grense - Vanvikvegen 5 - gbnr. 314/37 Sigrid T S Gilleberg INDREFOSEN
2019/6602 17.09.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 227/6 - Roliveien 4, Leksvik Olav Moholdt INDREFOSEN
2019/6559 16.09.2019 Utgående brev Oppsigelse av kommunal bolig - Ytre Ringvei 37 B ***** INDREFOSEN
2019/5697 16.09.2019 Utgående brev Gbnr. 312/1 - oppmålingsforretningen utsettes Advokatfirmaet Nidaros DA, Att: Sigve S. Stokka m.fl. INDREFOSEN
2019/6590 16.09.2019 Utgående brev Byggesak - Kristian Bergsv. 456 - gbnr. 63/13 - tilbygg - Tillatelse til tiltak Frank Berg INDREFOSEN
2019/4850 16.09.2019 Utgående brev Dalbygdveien 35 - gbnr. 213/14 - bolig - tilbygg - tillatelse til tiltak BYGGMESTER STIG LYSVAND AS INDREFOSEN
2019/4852 16.09.2019 Utgående brev Sørfjordveien 535 - gbnr. 156/9 - bolig - vi trenger flere opplysninger i saken ÄLVSBYHUS NORGE AS INDREFOSEN
2019/6501 16.09.2019 Utgående brev Kommunale bygg- salg av Kalvtrøveien 6, 8 A,B OG 12 A,B Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2019/2865 16.09.2019 Inngående brev Storaunveien - gbnr. 18/37 - industribygg - nytt bygg - gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett VS BYGG AS INDREFOSEN
2019/6103 16.09.2019 Utgående brev Byggesak - Grinnahaugen 4 - gbnr. 314/249 - oppføring av hagestue Per Walmsness INDREFOSEN
2019/6103 16.09.2019 Utgående brev Byggesak - Grinnahaugen 4 - gbnr. 314/249 - oppføring av hagestue - Dispensasjon fra reguleringsplan - Tillatelse til tiltak Per Walmsness INDREFOSEN
2019/3937 16.09.2019 Utgående brev Utslippstillatelse - gbnr. 74/16 Kneggsundveien 63 Grøntvedt, Hanna Otelie INDREFOSEN
2019/6563 16.09.2019 Inngående brev Søknad om støtte til fiberutbygging - Sørbotn Marit Berg Fallmyr INDREFOSEN
2019/6804 16.09.2019 Inngående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp" - ordningen Solli, Sigurd INDREFOSEN
2019/6832 16.09.2019 Inngående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp" - ordningen Grande, Jonas Johansen INDREFOSEN
2019/274 16.09.2019 Utgående brev Søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2019/5124 16.09.2019 Utgående brev Etterspurt grunnlag Jan-Egil Husby INDREFOSEN
2019/6558 16.09.2019 Inngående brev Midlertidig vedtak for regulering av trafikken fv. 755 ved Hindrem Statens vegvesen region midt INDREFOSEN
2019/6719 16.09.2019 Inngående brev Oversendelse av ny områdekonsesjon i forbindelse med justering av konsesjonsgrensen mellom Nettselskapet AS og NTE Nett AS NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) INDREFOSEN
2019/5925 16.09.2019 Utgående brev Etterlyser planer om å få begrenset støyforurensingen fra vannskutere og hurtiggående passbåter Torbjørn Audun Solem INDREFOSEN
2019/5959 16.09.2019 Utgående brev Om sak 2016/4965 i Rissa kommune Ottar Olsøy INDREFOSEN
2019/5959 16.09.2019 Utgående brev Fradeling av to hyttetomter på gbnr 99/1 i Indre Fosen kommune - oversendelse av klage FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6910 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Lasse Lihaug INDREFOSEN
2019/6910 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere Stadsbygd skole - st. ref. (4127417208) Lasse Lihaug INDREFOSEN
2019/7032 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4125746543) Emina Ilic INDREFOSEN
2019/7032 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Emina Ilic INDREFOSEN
2019/7032 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4125746543) Marianne Kvithyll INDREFOSEN
2019/7032 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Marianne Kvithyll INDREFOSEN
2019/7032 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4125746543) Emma Berget Stoum INDREFOSEN
2019/7032 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Emma Berget Stoum INDREFOSEN
2019/6567 16.09.2019 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - KOBANI PIZZARESTAURANT AS KOBANI PIZZARESTAURANT AS INDREFOSEN
2018/11601 16.09.2019 Utgående brev Gbnr. 21/13- oversendelse av matrikkelbrev Andreas Tinglum Brødreskift INDREFOSEN
2018/11601 16.09.2019 Utgående brev Gbnr. 21/13- oversendelse av matrikkelbrev Ragnhild Brødreskift INDREFOSEN
2019/6726 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder - st. ref. (4122338669) Ronny Overland INDREFOSEN
2019/6726 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder - st. ref. (4122338669) Rachel Veie INDREFOSEN
2019/6726 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122338669 Rachel Veie INDREFOSEN
2019/6726 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122338669 Ronny Overland INDREFOSEN
2019/4602 13.09.2019 Inngående brev Kneggsundveien 94 - gbnr. 74/81 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2018/1909 13.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Njaru Philip INDREFOSEN
2018/1909 13.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Njaru Philip INDREFOSEN
2019/6888 12.09.2019 Inngående brev Angående søknad om skjenkebevilling - avlyst arrangement Anders Fagerdal Lian INDREFOSEN
2019/6927 12.09.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn i sammensetning av de nye kommunestyrene AS NATIONEN INDREFOSEN
2019/346 12.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Vanvikan Kurbad Sjølyst KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/6475 12.09.2019 Utgående brev Gbnr. 314/263 og 314/349 - matrikkelenhetene er blitt sammenslått Michael Sandvold INDREFOSEN
2019/6434 12.09.2019 Utgående brev Svar på klage angående gbnr.318.38.0.16 Havnegate 19 og gbnr. 314.318 Skogtrøveien 3 Per Tronstad INDREFOSEN
2019/2419 12.09.2019 Utgående brev Presentasjon 5.9.19 - Næringskraft og bolyst - Status forprosjektet September 2019 Formannskapet INDREFOSEN
2019/2419 12.09.2019 Utgående brev Presentasjon 5.9.19 - Ny organisering av næringsforeningsarbeidet Formannskapet INDREFOSEN
2019/3833 12.09.2019 Utgående brev Byggesak - Drakestranda 1337 - gbnr. 299/8 - flytting av avkjørsel:. Tillatelse til tiltak Sverre Løvli INDREFOSEN
2019/2684 12.09.2019 Inngående brev Gbnr. 273/43, 273/44, 273/46 - Leksvik båtforening - festekontrakt - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2018/7677 12.09.2019 Inngående brev Havnegata - gbnr. 314/44 - eiendomsgrenser - forslag til grense BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS INDREFOSEN
2018/7965 12.09.2019 Utgående brev Byggesak - Kristian P. Bergs vei 701 - gbnr. 66/3 - redskapshus - bruksendring: Midlertidig brukstillatelse BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS INDREFOSEN
2019/6961 12.09.2019 Inngående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp" - ordningen Solli, Sigurd INDREFOSEN
2019/5929 12.09.2019 Utgående brev Svar på forespørsel: Skilting til parkeringsplass og toalett på Langsand Anni Karin Hetland INDREFOSEN
2019/4287 12.09.2019 Utgående brev Bygging av Borkåsveien - tillatelse Arnulf Bratseth INDREFOSEN
2019/6587 12.09.2019 Inngående brev Gbnr. 11/1 - Amund Rein - vedtak skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/9119 12.09.2019 Inngående brev Gbnr. 11/2 - Ole Nikolai Sand - freda og verneverdige bygninger - avslutning av konto LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/6615 12.09.2019 Inngående brev Ekstra søknadsomgang - tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6455 12.09.2019 Utgående brev Gbnr. 39/2 - Hermstad - søknad om deling av grunneiendom John Egil Hermstad INDREFOSEN
2019/6003 12.09.2019 Utgående brev Byggesak - Stortrehaugveien 36 - gbnr 154/88 glasshus - Svar på henvendelse Kristin Breivoll INDREFOSEN
2019/6500 12.09.2019 Inngående brev Signert formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider - aktivitetspark ved rådhuset FALLMYR GARTNERI AS m.fl. INDREFOSEN
2019/4830 12.09.2019 Inngående brev Gbnr. 325/1 - spikertelt med takoverbygg - søknad om tillatelse til tiltak Ola Langsæter INDREFOSEN
2019/4830 12.09.2019 Inngående brev Gbnr. 325/1 - spikertelt med takoverbygg - dokumentasjon Steinar Ola Breili INDREFOSEN
2019/5215 12.09.2019 Utgående brev Sagliveien 15 - gbnr. 161/29 - garasje - kommunen ber om nytt situasjonskart Åshild Kjellrun Rødsjø INDREFOSEN
2019/5215 12.09.2019 Utgående brev Sagliveien 15 - gbnr. 161/29 - garasje - dispensasjon - tillatelse til tiltak Åshild Kjellrun Rødsjø INDREFOSEN
2019/4526 12.09.2019 Utgående brev Rørviklia 12, 14 - gbnr. 4/1 - skorstein - ferdigattest ROLF ARNE DAHL PIPE REHABILITERING AS INDREFOSEN
2019/5978 12.09.2019 Inngående brev Hasselvikveien 719 - gbnr. 129/7 og 8 - riving av våningshus - erklæring om ansvarsrett HASSELVIKA TRANSPORT Helge Nebb Husby INDREFOSEN
2019/6513 12.09.2019 Utgående brev Fallhaugen 20 - gbnr 60/53 - Bod - kommunen trenger flere opplysninger i saken Sven Olav Høivik INDREFOSEN
2019/6513 12.09.2019 Inngående brev Fallhaugen 20 - gbnr 60/53 - Annet - søknad om tiltak Høivik, Sven Olav INDREFOSEN
2019/6465 12.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på avsluttet introduksjonsprogram. Ahmed Hassan Gacal INDREFOSEN
2019/771 12.09.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Indre Fosen kommune - 30. august 2019 FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2019/6490 12.09.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - kurs i hovedavtalen KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON INDREFOSEN
2019/6557 12.09.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn i lokale avtaler om avlønning ut over KS-HTA av ansatte i helse- og omsorgstjenesten KONSTALI HELSENOR AS INDREFOSEN
2019/6557 12.09.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn i lokale avtaler om avlønning ut ove KS-HTA av ansatte i helse- og omsorgstjenesten - påminnelse KONSTALI HELSENOR AS INDREFOSEN
2018/246 12.09.2019 Utgående brev PlanID 16242017003 Reguleringsplan for Ramsvikhaugen hytteområde – klage Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/3734 12.09.2019 Inngående brev Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - invitasjon til sluttkonferanse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6446 12.09.2019 Inngående brev Uttalelse til sammensetning/størrelse på nytt eldreråd RISSA PENSJONISTFORENING INDREFOSEN
2019/4626 12.09.2019 Utgående brev Innvilget søknad til å lande med helikopter - Indre Fosen kommune NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING INDREFOSEN
2019/1110 12.09.2019 Utgående brev Følgebrev til samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag - Indre Fosen kommune Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/2343 12.09.2019 Inngående brev Protokoll fra Landsmøtet i Norsk kulturforum - 11.juni 2019 NORSK KULTURFORUM INDREFOSEN
2019/2343 12.09.2019 Inngående brev Innkalling til årsmøte for NOKU Trøndelag 02.10.19 NORSK KULTURFORUM INDREFOSEN
2018/8996 12.09.2019 Inngående brev Ønsker oppdatering vedr. utbyggingen - Malenaaunet DYRENDAHL UTVIKLING AS INDREFOSEN
2019/2378 12.09.2019 Utgående brev Presentasjon 3.9.19 - Skolematprosjekt for grunnskolene i IF Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2019/2378 12.09.2019 Utgående brev Presentasjon 3.9.19 - Tilstandsrapport for de kommunale grunnskolene i IF 2019 Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2019/6509 12.09.2019 Inngående brev Tilskudd for inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6556 12.09.2019 Inngående brev Kartlegging av Office 365 mm. ifm. utredning av en mulig felles Teams-løsning for kommunal sektor i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/2279 12.09.2019 Inngående brev Avsluttet sak og godkjenning for Mælan skole FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2019/4737 12.09.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 Trude Tømmerdal Saghaug INDREFOSEN
2019/6554 12.09.2019 Inngående brev Spørsmål om gummidekke på lekeplass på Åsly skole Monika Strøm Kvithyll INDREFOSEN
2019/6910 12.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere Stadsbygd skole - st. ref. (4127417208) Emina Ilic INDREFOSEN
2019/6910 12.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Emina Ilic INDREFOSEN
2019/6910 12.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærere Stadsbygd skole - st. ref. (4127417208) Zafar Muhammad Alam INDREFOSEN
2019/6910 12.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Zafar Muhammad Alam INDREFOSEN
2018/8976 12.09.2019 Utgående brev Gbnr. 13/137- oversendelse av matrikkelbrev OPPLYSNINGSVESENETS FOND INDREFOSEN
2018/8976 12.09.2019 Inngående brev Myrssjøen - gbnr. 13/1 - deling av grunneiendom - oversendelse av signert partsliste OPPLYSNINGSVESENETS FOND INDREFOSEN
2019/2101 12.09.2019 Utgående brev Gbnr. 39/77- oversendelse av matrikkelbrev ÅRHI EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/6920 12.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold RISSA SKYTTERLAG INDREFOSEN
2019/6820 12.09.2019 Inngående brev Søknad om aktivitetsmidler til idrett for barn og unge - Sørfjorden skytterlag SØRFJORDEN SKYTTERLAG INDREFOSEN
2019/6946 12.09.2019 Inngående brev Gbnr. 56/179, 56/259, 56/115 - Skardveien 24 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Eli Onsøien m.fl. INDREFOSEN
2019/6455 12.09.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over en parsell fra 39/2 John Egil Hermstad m.fl. INDREFOSEN
2019/5636 12.09.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 13/68 ikke er konsesjonspliktig LG-EIENDOM 2 AS INDREFOSEN
2019/6472 12.09.2019 Inngående brev Tilskudd til barnevernfaglig videreutdanning NTL BUFDIR OG BUFETAT INDREFOSEN
2019/6472 12.09.2019 Inngående brev Tilskudd til barnevernfaglig videreutdanning NTL BUFDIR OG BUFETAT INDREFOSEN
2019/6472 12.09.2019 Inngående brev Godkjent rapportering BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/6472 12.09.2019 Inngående brev Godkjent rapportering BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/6472 12.09.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - ref.nr. 158692 Barne-, ungdoms- og familedirektoratet INDREFOSEN
2019/6472 12.09.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - ref.nr. 158767 Barne-, ungdoms- og familedirektoratet INDREFOSEN
2019/6472 12.09.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - ref.nr. 158759 Barne-, ungdoms- og familedirektoratet INDREFOSEN
2019/6472 12.09.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - ref.nr. 158763 Barne-, ungdoms- og familedirektoratet INDREFOSEN
2019/3848 12.09.2019 Utgående brev Ønske om fartshumper i Fevågveien Gislaug Paula Lillebø INDREFOSEN
2019/6755 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Trafikkfaglig råd 11.09.2019 - Orienteringssaker INDREFOSEN
2019/6920 10.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold FEVÅG IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/6888 10.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Fevåg Ungdomshus Lian, Anders Fagerdal INDREFOSEN
2018/1909 09.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Dagny J Stokkaune Wanvik INDREFOSEN
2018/1909 09.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Dagny J Stokkaune Wanvik INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Hege Elizabeth Anonsen-Sjøhagen INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Hege Elizabeth Anonsen-Sjøhagen INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Silje Forsell INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Silje Forsell INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Hege Anita Henrikø Nilsen INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Hege Anita Henrikø Nilsen INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Pål Hasselvold INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Pål Hasselvold INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Turid Askim Moa INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Turid Askim Moa INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Pål Magne Hanssen INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Pål Magne Hanssen INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Linda Sunde INDREFOSEN
2019/6525 09.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Linda Sunde INDREFOSEN
2019/6525 08.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Maren Hedalen Småvik INDREFOSEN
2019/6525 08.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Maren Hedalen Småvik INDREFOSEN
2019/6525 08.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Tove Karoline Solem INDREFOSEN
2019/6525 08.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Tove Karoline Solem INDREFOSEN
2019/6525 08.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Lina Maria Dyrendahl INDREFOSEN
2019/6525 08.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Lina Maria Dyrendahl INDREFOSEN
2019/6525 08.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Brit Eli Pukstad INDREFOSEN
2019/6525 08.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Brit Eli Pukstad INDREFOSEN
2019/6525 08.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Johnny Sandvold INDREFOSEN
2019/6525 08.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Johnny Sandvold INDREFOSEN
2019/6525 08.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Janne Sandsdalen INDREFOSEN
2019/6525 08.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Janne Sandsdalen INDREFOSEN
2019/6525 07.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Liv Darell INDREFOSEN
2019/6525 07.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Liv Darell INDREFOSEN
2019/6525 07.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Grete Sommerseth INDREFOSEN
2019/6525 07.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Grete Sommerseth INDREFOSEN
2019/6525 07.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Rachel Veie INDREFOSEN
2019/6525 07.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Rachel Veie INDREFOSEN
2019/6525 06.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Mona Blomseth Hyllmark INDREFOSEN
2019/6525 06.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Mona Blomseth Hyllmark INDREFOSEN
2019/6525 06.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Tor-Olav Lervik INDREFOSEN
2019/6525 06.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Tor-Olav Lervik INDREFOSEN
2019/6820 06.09.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Ski STADSBYGD IL INDREFOSEN
2019/6592 05.09.2019 Inngående brev Gbnr. 132/18 - Thomas Gunnarshaug - signert erklæring om konsesjonsfrihet ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA INDREFOSEN
2019/6660 05.09.2019 Inngående brev Gbnr. 172/30 - Haugseth - egenerklæring om konsesjonsfrihet Thea Småvik Hegstad m.fl. INDREFOSEN
2019/6695 05.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder ved Vanvikan skole - st. ref. (4123527118) Randi Hindrum Dahl INDREFOSEN
2019/6695 05.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4123527118 Randi Hindrum Dahl INDREFOSEN
2019/2534 05.09.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4048147077 Helse og omsorg INDREFOSEN
2019/6746 05.09.2019 Saksframlegg/innstilling Trafikksikkerhetstiltak Askjemsveien - igangsetting INDREFOSEN
2019/6753 05.09.2019 Saksframlegg/innstilling Status trafikksikkerhetsplan for Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2019/6753 05.09.2019 Saksframlegg/innstilling Status - Trafikksikkerhetssaker INDREFOSEN
2019/5977 05.09.2019 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Oppvekstsjef Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4112692867 ***** INDREFOSEN
2018/195 05.09.2019 Saksframlegg/innstilling Haltveien - planlegging av tiltak for trygg skolevei INDREFOSEN
2019/6525 05.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Marte Helmersen INDREFOSEN
2019/6525 05.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Marte Helmersen INDREFOSEN
2019/6525 05.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Ragnhild Jørgensen INDREFOSEN
2019/6525 05.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Ragnhild Jørgensen INDREFOSEN
2019/5215 05.09.2019 Inngående brev Sagliveien 15 - gbnr. 161/29 - garasje - nytt situasjonskart Åshild Kjellrun Rødsjø INDREFOSEN
2018/355 04.09.2019 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - søknad om tillatelse til tiltak Wiggo Halvard Johansen INDREFOSEN
2018/9763 04.09.2019 Inngående brev Gullhaugen 4 - gbnr. 124/149, 124/150 - deling av grunneiendom - ber om kredittnota Bjørnar Høgmo Bakken INDREFOSEN
2019/3564 04.09.2019 Inngående brev Byggesak - Kråkmoveien - gbnr. 266/38 - næringsbygg - nye tegninger BYGGMESTER STIG LYSVAND AS INDREFOSEN
2019/6502 04.09.2019 Inngående brev Gbnr. 110/32 - søknad deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Alexander Berget Ringseth INDREFOSEN
2019/6525 04.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Lena Marie Olsen Aune INDREFOSEN
2019/6525 04.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Lena Marie Olsen Aune INDREFOSEN
2019/6525 04.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Heide Augusto INDREFOSEN
2019/6525 04.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Heide Augusto INDREFOSEN
2019/6524 04.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122771584 Truls Langnes INDREFOSEN
2019/6524 04.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik - st. ref. (4122771584) Truls Langnes INDREFOSEN
2019/5977 04.09.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Oppvekstsjef Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4112692867 Linn Kristin Angell INDREFOSEN
2019/5977 04.09.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Oppvekstsjef Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4112692867 ***** INDREFOSEN
2019/5977 04.09.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Oppvekstsjef Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4112692867 ***** INDREFOSEN
2019/1796 03.09.2019 Inngående brev Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge - uttalelse Terje Larsen INDREFOSEN
2019/6820 03.09.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Allidrett STADSBYGD IL INDREFOSEN
2019/6525 03.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Herish Rahmani Abidar INDREFOSEN
2019/6525 03.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Herish Rahmani Abidar INDREFOSEN
2019/6674 02.09.2019 Inngående brev Spørsmål om faktura - Breiviknesveien 24 - gbnr. 172/103 Anders Dragsten INDREFOSEN
2019/346 02.09.2019 Inngående brev Utkast - prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Vanvikan Kurbad Sjølyst KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/6226 02.09.2019 Inngående brev Vedr. tilknytning til kommunale ledninger - gbnr. 13/128 Jim Sletten INDREFOSEN
2019/6658 02.09.2019 Inngående brev Gbnr. 308/38 - konsesjon - egenerklæring om konsesjonsfrihet Jannicke Bergsaune INDREFOSEN
2019/6682 02.09.2019 Inngående brev Gbnr. 314/247 - begjæring om sletting av seksjonering STRANDA FJORDSENTER AS INDREFOSEN
2019/1796 02.09.2019 Inngående brev Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge - uttalelse Tore Brodahl INDREFOSEN
2018/11381 02.09.2019 Utgående brev Byggesak - Prangveien 37 - gbnr. 170/76 - brygge - vedr. fasadeendring Paal Haug Jenssen m.fl. INDREFOSEN
2019/696 02.09.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Hanssen, Richard INDREFOSEN
2019/6525 02.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Remi Walter Edvartsen INDREFOSEN
2019/6525 02.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Remi Walter Edvartsen INDREFOSEN
2019/6525 02.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Elisabet Wean INDREFOSEN
2019/6525 02.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Elisabet Wean INDREFOSEN
2019/6525 02.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) cathrin darell rian INDREFOSEN
2019/6525 02.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 cathrin darell rian INDREFOSEN
2019/6525 02.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Christer Berg INDREFOSEN
2019/6525 02.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Christer Berg INDREFOSEN
2019/6502 02.09.2019 Inngående brev Gbnr. 110/7 - 110/14 - 110/39 - 111/5 og 111/6 - søknad om konsesjon Øyvind Nesdal INDREFOSEN
2019/1900 02.09.2019 Inngående brev Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - uttalelse SNÅSA KOMMUNE INDREFOSEN
2019/4969 02.09.2019 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Prangveien - gbnr. 170/305 - båtutlegg - Dispensasjon fra reguleringsplan INDREFOSEN
2019/6418 02.09.2019 Inngående brev Sliperveien 311 - gbnr. 87/3 - fritidsbolig - tilbygg - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/6590 02.09.2019 Inngående brev Kristian Bergsv. 456 - gbnr. 63/13 - tilbygg - tegninger Frank Berg INDREFOSEN
2019/6662 02.09.2019 Inngående brev Indre Ringvei 11 - gbnr. 122/108 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak Robert Karlsen INDREFOSEN
2019/6686 02.09.2019 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 120/45 Kimo, Øyvind INDREFOSEN
2019/6669 02.09.2019 Inngående brev Selnesveien 994 - gbnr. 151/6 - plasthall - forespørsel om planer CK NOR BYGG AS INDREFOSEN
2019/6665 02.09.2019 Inngående brev Kneggsundveien 91 - gbnr. 74/37 - garasje - søknad om ferdigattest Kirsten Johansen INDREFOSEN
2019/6820 02.09.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Allidrett VANVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/6660 02.09.2019 Inngående brev Gbnr. 172/30 - Haugseth - konsesjon - egenerklæring om konsesjonsfrihet Thea Småvik Hegstad m.fl. INDREFOSEN
2019/6503 02.09.2019 Saksframlegg/innstilling Brukerbetaling på kulturskolen INDREFOSEN
2019/6378 02.09.2019 Inngående brev Bekymring angående barneavlastning i Bregneveien FAGFORBUNDET INDRE FOSEN AVD 176 INDREFOSEN
2019/5977 02.09.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Oppvekstsjef Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4112692867 Oppvekst INDREFOSEN
2019/6326 02.09.2019 Inngående brev Signert avtale - prosjektledelse - utvikle ansattes kompetanse på styring og ledelse av prosjekter PRICEWATERHOUSECOOPERS AS INDREFOSEN
2018/11656 02.09.2019 Inngående brev Påminnelse 3 - søknad om fritak fra kommunale avgifter - Dalbygdveien 118 - gbnr. 215/20 INNHERRED RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2018/1909 02.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Linda Fissum Rian INDREFOSEN
2018/1909 02.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Linda Fissum Rian INDREFOSEN
2019/5977 01.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Oppvekstsjef - st. ref. (4112692867) ***** INDREFOSEN
2019/5977 01.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppvekstsjef Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4112692867 ***** INDREFOSEN
2019/6525 31.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) natalia kristiansen INDREFOSEN
2019/6525 31.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 natalia kristiansen INDREFOSEN
2019/6103 30.08.2019 Inngående brev Byggesak - Grinnahaugen 4 - gbnr. 314/249 - oppføring av hagestue - Situasjonskart Per Walmsness INDREFOSEN
2019/3833 30.08.2019 Inngående brev Byggesak - Drakestranda 1337 - gbnr. 299/8 - flytting av avkjørsel Nils Alvin Hindrum INDREFOSEN
2019/6606 30.08.2019 Inngående brev Byggesak - Råkvågveien 227 - gbnr. 162/12 - nytt bygg Hilde Fiksdal INDREFOSEN
2019/6418 30.08.2019 Utgående brev Byggesak - Sliperveien 311 - gbnr. 87/3 - fritidsbolig - tilbygg - Til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/5609 30.08.2019 Inngående brev Skjærbukta - gbnr. 133/54 - naust - orientering Annbjørg Bue INDREFOSEN
2019/6406 30.08.2019 Utgående brev Svar på: Varsel om ødelagt kuppelrist og koblingsboks ved innkjørsel til Vangen Ragnar Kjøde INDREFOSEN
2019/4692 30.08.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969135396 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/5164 30.08.2019 Utgående brev Høringsinnspill - søknad fra Moholt Transport og Maskin AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/3995 30.08.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 984929617 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/6620 30.08.2019 Inngående brev Registreringsskjema ved funn av floghavre - gbnr. 114/7 Jarle Bogen INDREFOSEN
2019/6525 30.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Vigdis Schei Wårum INDREFOSEN
2019/6525 30.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Vigdis Schei Wårum INDREFOSEN
2019/6525 30.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Alexander Ringseth INDREFOSEN
2019/6525 30.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Alexander Ringseth INDREFOSEN
2019/5748 30.08.2019 Utgående brev Ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS INDREFOSEN
2019/6616 30.08.2019 Inngående brev Gbnr. 231/35, 300/2, 314/9, 325/3 - Lundaveien 4 - egenerklæring om konsesjonsfrihet INDRE FOSEN KIRKELIGE FELLESRÅD INDREFOSEN
2019/4625 30.08.2019 Inngående brev Oppstartmidler til etablering av utstyrssentraler Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2018/444 30.08.2019 Inngående brev Vedtak i klagesak - reguleringsplan for Skavelmyra næringsområde - kommunens vedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6447 30.08.2019 Utgående brev Byggesakspapirer på gbnr. 140/95 ADVOKATFIRMAET LARS ERIK SOLLI INDREFOSEN
2018/1909 30.08.2019 Inngående brev CV Anette Dyrendahl Anette Dyrendahl INDREFOSEN
2018/3256 30.08.2019 Inngående brev Gbnr 58/3 - Solid samdrift - forurensningstiltak - anmodning om utbetaling SOLID SAMDRIFT DA INDREFOSEN
2019/6385 30.08.2019 Inngående brev Signert avtale om kjøp av 340 kvm tomt på gbnr. 314/318 SAMEIET HAVNA SENTRUMSBOLIGER INDREFOSEN
2019/4662 30.08.2019 Utgående brev Søknad om tiltak - midlertidig forlengelse av flytebrygge i Nedre Fallet Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2019/4662 30.08.2019 Utgående brev Svar på merknader i nabovarsel - forlengelse av flytebrygge i Nedre Fallet Jorid Oline Lillevik m.fl. INDREFOSEN
2018/10833 29.08.2019 Inngående brev Sandflata 7 - gbnr. 13/128 - enebolig - etterlyser svar på søknad om ferdigattest SYSTEMBYGG AS INDREFOSEN
2019/4852 29.08.2019 Inngående brev Sørfjordveien 535 - gbnr. 156/9 - bolig - vurdering om skred og flom ÄLVSBYHUS NORGE AS INDREFOSEN
2019/6379 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Innerråksjøen - gbnr. 172/95 - fritidsbolig - Svar på henvendelse Vidar Lie INDREFOSEN
2019/4629 29.08.2019 Utgående brev Råkvågveien 285 - gbnr. 163/12 - bolig - tilbygg - tillatelse til tiltak A.S.K PROSJEKT AS INDREFOSEN
2019/6501 29.08.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunale bygg- salg av Kalvtrøveien 6, 8 A,B OG 12 A,B INDREFOSEN
2019/5775 29.08.2019 Inngående brev Holadalen 40 - gbnr. 168/3 - brygge - fasadeendring - tilleggsopplysninger Tor Anders Gulbrandsen INDREFOSEN
2019/6411 29.08.2019 Inngående brev Gammelstøa 23 - gbnr. 124/305 - garasje - kart Kjell Roger Sand INDREFOSEN
2019/6404 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Orsandveien - gbnr. 304/20 - fritidsbolig - Svar på henvendelse Erlend Sørli INDREFOSEN
2019/6590 29.08.2019 Inngående brev Kristian Bergsv. 456 - gbnr. 63/13 - tilbygg - søknad Frank Berg INDREFOSEN
2019/6606 29.08.2019 Inngående brev Råkvågveien 227 - gbnr. 162/12 - nytt bygg - søknad Hilde Fiksdal INDREFOSEN
2018/10064 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Markusveien 39 - gbnr. 44/9 - hytte - tilbygg Lisa Andresen INDREFOSEN
2018/11239 29.08.2019 Utgående brev Byggetilsyn - Bjørnsvika 24 - gbnr. 153/9 - naust - Svar på henvendelse Dag Oddvar Vestrheim INDREFOSEN
2019/3564 29.08.2019 Inngående brev Kråkmoveien - gbnr. 266/38 - næringsbygg - vedtak om samtykke og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2019/6138 29.08.2019 Saksframlegg/innstilling Utviklingsprisen for Fosen 2018 - forslag til kandidater fra Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2019/6540 29.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknader om støtte fra formannskapets pott INDREFOSEN
2019/6376 29.08.2019 Utgående brev Aktivitet på gbnr. 235/4 Janne Bremeraunet INDREFOSEN
2019/6420 29.08.2019 Inngående brev Gbnr. 132/102 - søknad deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Halgunset, Inger INDREFOSEN
2019/6445 29.08.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 301/1 ikke er konsesjonspliktig Jan Tore Ness INDREFOSEN
2019/6448 29.08.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 232/51 og 232/59 ikke er konsesjonspliktig Even Sæther INDREFOSEN
2019/6520 29.08.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 275/106 ikke er konsesjonspliktig Pål Ruben Kopreitan INDREFOSEN
2019/5575 29.08.2019 Utgående brev Gbnr. 209/41 - oversendelse av matrikkelbrev Kåre Lerstad INDREFOSEN
2019/5575 29.08.2019 Utgående brev Gbnr. 209/5 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Tore Hølaas INDREFOSEN
2019/5575 29.08.2019 Utgående brev Gbnr. 209/5 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Hans Christian Dahl INDREFOSEN
2019/5575 29.08.2019 Utgående brev Gbnr. 209/5 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Hilde Hagen INDREFOSEN
2019/6525 29.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Samir Agam INDREFOSEN
2019/6525 29.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Tine Hammervik INDREFOSEN
2019/6525 29.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Tine Hammervik INDREFOSEN
2019/6525 29.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Samir Agam INDREFOSEN
2019/3918 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Trøaveien 1 - gbnr. 17/18 - vedr. bolig - tilbygg og bruksendring til barnehage Gerald John-Ola Eriksson INDREFOSEN
2019/4829 29.08.2019 Inngående brev Gbnr. ***** - ulovlig oppført spikertelt - søker om utsettelse med svarfrist til 18.09.2019 ***** INDREFOSEN
2019/4735 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Olderveien 13 - gbnr. 122/326 - støttemur: Tillatelse til tiltak Jan Erik Schanche INDREFOSEN
2019/4735 29.08.2019 Inngående brev Olderveien 13 - gbnr. 122/326 - støttemur - tillatelse til oppføring av støttemur i avstanden 0-1,5 m fra felles tomtegrense INDRE FOSEN KOMMUNE AREAL INDREFOSEN
2019/6261 29.08.2019 Utgående brev Leksvik Båtforening - Festekontakt LEKSVIK BÅTFORENING m.fl. INDREFOSEN
2019/6403 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Testmann Minnes vei 29 - gbnr. 277/38 - garasje: Ferdigattest Erik Roland Marcus Persson INDREFOSEN
2019/6267 29.08.2019 Inngående brev Fv 6842 - gbnr 235/1 - Flytting av driftsavkjørsel STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2019/6408 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Drakestranda 852 - gbnr 308/15 og 39 - Vedr. søknad om anneks Roar Østgaard INDREFOSEN
2019/5807 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Fevågsjøen 25 - gbnr. 140/157 - Vedr. søknad om bruksendring Thomas Kleveland Berg INDREFOSEN
2019/5767 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Solliveien 3 - gbnr. 204/44 - vedr. søknad om bruksendring Elisabeth Lian INDREFOSEN
2019/5767 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Solliveien 3 - gbnr. 204/44 - næringsbygg - bruksendring: Tillatelse til tiltak Elisabeth Lian INDREFOSEN
2019/5754 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Langmyrveien 25 - gbnr. 132/105 - vedr. flytting av avkjørsel Inger-Mari N Halgunset INDREFOSEN
2018/9175 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Vikanveien - gbnr. 55/22 - Vedr. søknad om ny bolig Anna Magdalena Fic INDREFOSEN
2018/9585 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Verkstedveien 19 - gbnr. 312/34 - industribygg - tilbygg: Igangsettingstillatelse for riving Grimstad og Tønsager AS INDREFOSEN
2017/1234 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Stortrehaugveien 34 - gbnr. 154/87 - Vedrørende uavklart søknad om bolig Anna Xilin I P Fritzson INDREFOSEN
2019/1796 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - vedr. ettergodkjennelse av flytebrygge Tore Brodahl INDREFOSEN
2019/1796 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge: Til uttalelse Trøndelag fylkeskommune m.fl. INDREFOSEN
2019/1796 29.08.2019 Utgående brev Byggesak - Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - vedr. ettergodkjennelse av flytebrygge til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/1796 29.08.2019 Inngående brev Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - flytebrygge - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/6920 29.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold SØRFJORDEN SKYTTERLAG INDREFOSEN
2019/6820 29.08.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Sør-Fjorden skytterlag SØRFJORDEN SKYTTERLAG INDREFOSEN
2019/6570 29.08.2019 Utgående brev Henvendelse til kommunen - Bygdebøker Øyangen, Egil INDREFOSEN
2019/6605 29.08.2019 Inngående brev Gbnr. 172/54 - Skjulberget II - egenerklæring om konsesjonsfrihet Bente Otterstad m.fl. INDREFOSEN
2019/6592 29.08.2019 Inngående brev Gbnr. 132/18 - Thomas Gunnarshaug - egenerklæring om konsesjonsfrihet ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA INDREFOSEN
2019/5577 29.08.2019 Utgående brev Gbnr. 122/325 og 350- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Lars-André Eid m.fl. INDREFOSEN
2019/5996 29.08.2019 Utgående brev Klage på oppmålingsforretning den 27.06.2019 Svein Noralf Dalen m.fl. INDREFOSEN
2019/6372 29.08.2019 Inngående brev Tilretteleggingsmidler lokale prioriteringer studier barnehage 2019 - 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6410 29.08.2019 Inngående brev Søknad på Chr. Hønnås legat Jostein Aaring INDREFOSEN
2019/6095 29.08.2019 Utgående brev Angående søknad om redusert foreldrebetaling - 2018/2019 ***** INDREFOSEN
2019/6314 29.08.2019 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for XA16037 Statens vegvesen region midt INDREFOSEN
2019/6360 29.08.2019 Inngående brev Spørsmål til ordfører fra Indre Fosen FRP - organisering av voksenopplæring og innvandringstjeneste INDRE FOSEN FRP INDREFOSEN
2019/4626 29.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad fra norsk institutt for vannforvaltning om tillatelse til å lande med helikopter på innsjøer i perioden 15. september til 1. desember 2019 INDREFOSEN
2019/6450 29.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til oppsetningen "Vinsjan på kaia" INDREFOSEN
2018/11160 29.08.2019 Saksframlegg/innstilling Gebyr på byggesaksbehandling - klage INDREFOSEN
2019/5843 29.08.2019 Utgående brev Badstuveien 2 - gbnr. 122/357 - bilverksted - tilbygg - vedr. søknad BILHJELP 1 AS INDREFOSEN
2019/6316 29.08.2019 Inngående brev Søknad om gavemidler - bygdebok Skaugdalen Margot Pallin Thomassen m.fl. INDREFOSEN
2019/2071 29.08.2019 Utgående brev PlanID 16242014009 Reguleringsplan for Rissa Kolonihage – klage Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/6272 29.08.2019 Utgående brev Angående sykkelvei som tiltak på FV 717 - Rørvik fergeleie/Vemundstad Ragnar Thor Mikkelsen INDREFOSEN
2018/1865 29.08.2019 Utgående brev Svar på ønske om skilting - fartsgrense FV6388 Fenstadveien Ørjan Andresen INDREFOSEN
2018/1404 29.08.2019 Utgående brev Ønsker svar vedrørende busslomme ved Slættet på Stadsbygd Lena Overskott Vemundstad INDREFOSEN
2019/1416 29.08.2019 Utgående brev Kommunebarometeret - presentasjon 27.8.19 Kommunestyret INDREFOSEN
2019/3597 28.08.2019 Inngående brev Questback kvittering -> Ventelistetall 2. tertial 2019 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/5609 28.08.2019 Inngående brev Skjærbukta - gbnr. 133/54 - naust - søknad om dispensasjon Annbjørg Bue INDREFOSEN
2019/6538 28.08.2019 Inngående brev Gbnr. 157/38 - tilbygg til hytte - søknad om dispensasjon Erling Kristian Pedersen INDREFOSEN
2019/4526 28.08.2019 Inngående brev Rørviklia 12, 14 - gbnr. 4/1 - skorstein - søknad om ferdigattest ROLF ARNE DAHL PIPE REHABILITERING AS INDREFOSEN
2019/6364 28.08.2019 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 232/10 - Svar på henvendelse Saghaug, Helge INDREFOSEN
2019/6252 28.08.2019 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 157/28 - Svar på henvendelse FOSEN-HYTTA AS INDREFOSEN
2018/10064 28.08.2019 Inngående brev Markusveien 39 - gbnr. 44/9 - hytte - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak Audhild Smistad m.fl. INDREFOSEN
2018/10064 28.08.2019 Inngående brev Markusveien 39 - gbnr. 44/9 - hytte - tilbygg - tegninger Lisa Andresen INDREFOSEN
2018/964 28.08.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert rapport vedr. beregning og vurdering - områderegulering Rissa sentrum MULTICONSULT NORGE AS INDREFOSEN
2019/6529 28.08.2019 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for bruk av "Hjem for en 50-lapp" INDREFOSEN
2018/7891 28.08.2019 Inngående brev Anmodning om delutbetaling av SMIL-tilskudd PER OTTO BJØRNERÅS INDREFOSEN
2019/6375 28.08.2019 Utgående brev Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - søknad om deling av grunneiendom LEKSVIK BYGDEALLMENNING INDREFOSEN
2019/6362 28.08.2019 Utgående brev Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - deling av grunneiendom/rekvisisjon av kartforretning - søknad LEKSVIK BYGDEALLMENNING INDREFOSEN
2019/6363 28.08.2019 Utgående brev Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - deling av grunneiendom/rekvisisjon av kartforretning - søknad LEKSVIK BYGDEALLMENNING INDREFOSEN
2019/464 28.08.2019 Inngående brev Gbnr. 276/47 - kjøp/salg av næringsareal - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2018/9585 28.08.2019 Utgående brev Byggesak - Verkstedveien 19 - gbnr. 312/34 - industribygg - tilbygg: Midlertidig brukstillatelse Grimstad og Tønsager AS INDREFOSEN
2018/9585 28.08.2019 Utgående brev Byggesak - Verkstedveien 19 - gbnr. 312/34 - industribygg - tilbygg: Ny midlertidig brukstilaltelse Grimstad og Tønsager AS INDREFOSEN
2019/5482 28.08.2019 Utgående brev Byggesak - Udduveien - gbnr. 124/130 - Vedr. søknad om naust Asmund Berget INDREFOSEN
2019/6221 28.08.2019 Utgående brev Byggesak - Hermstadveien 37 - gbnr 39/45 - søknad om dispensasjon: Tillatelse til riving SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/6525 28.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Kanita Panomsuk Johansen INDREFOSEN
2019/6525 28.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Kanita Panomsuk Johansen INDREFOSEN
2019/6525 28.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4122062015) Tove Leikvang INDREFOSEN
2019/6525 28.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4122062015 Tove Leikvang INDREFOSEN
2019/5968 28.08.2019 Inngående brev Oppmålingsforretning 06.09.2019 gbnr 301/1 Statens vegvesen INDREFOSEN
Versjon:5.1.1