eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/326 13.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hasselvika vannverk Kystlab AS INDREFOSEN
2019/297 13.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Rissa Vannverk Kystlab AS INDREFOSEN
2019/327 13.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - gjelder Skaugdal Vannverk Kystlab AS INDREFOSEN
2019/325 13.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stadsbygd Vassverk Kystlab AS INDREFOSEN
2019/345 13.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stadsbygd skole Kystlab AS INDREFOSEN
2019/8467 13.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Smia flerbrukshus Kystlab AS INDREFOSEN
2019/346 13.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Vanvikan Kurbad Sjølyst Kystlab AS INDREFOSEN
2019/7043 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 217/37 - oversendelse av matrikkelbrev Edvard Kruken INDREFOSEN
2019/7043 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 217/37 - oversendelse av matrikkelbrev Harald Sandgrind INDREFOSEN
2019/9271 13.12.2019 Inngående brev Gbnr. 261/9 - Astrid Kristin Sæther - egenerklæring om konsesjonsfrihet Astrid Kristin Sæther INDREFOSEN
2019/9255 13.12.2019 Inngående brev Gbnr. 204/12 - Leksvikskogen 992 - egenerklæing om konsesjonsfrihet Brynjar Farstad INDREFOSEN
2019/9255 13.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 204/12 ikke er konsesjonspliktig Brynjar Farstad m.fl. INDREFOSEN
2018/5174 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 324/1 og 324/5 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Anders Dalsaune INDREFOSEN
2018/5174 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 324/7 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen TRØNDERENERGI KRAFT AS INDREFOSEN
2018/5174 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 325/2 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Tove Leikvang m.fl. INDREFOSEN
2018/5174 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 337/1 - fylkesveg 715 - underretning om matrikkelføring Statens vegvesen Region midt INDREFOSEN
2019/696 13.12.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Vidar Volden INDREFOSEN
2019/9324 13.12.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Talmo, Arve Signar INDREFOSEN
2019/9317 13.12.2019 Inngående brev Gbnr. 134/10 - John Buan - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9256 13.12.2019 Inngående brev Klage på kommunens vedtatte snøskutervilkår FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/7908 13.12.2019 Utgående brev Svar på- Søknad om motorferdsel i utmark Killingberg, Even INDREFOSEN
2019/6751 13.12.2019 Utgående brev Svar på- Søknad om leieløyve - motorferdsel i utmark - Lindgjerdet, Andre INDREFOSEN
2019/8559 13.12.2019 Inngående brev Vedrørende referat fra møte i Trafikfaglig råd - Stadsbygd sentrum Kristoffer Tung INDREFOSEN
2018/4750 13.12.2019 Utgående brev Svar: Trafikksikkerhet Rørvik-Vanvikan. Harald Arvid Andresen INDREFOSEN
2019/9325 13.12.2019 Inngående brev Endring i barneloven § 35 om felles foreldreansvar fra 1. januar 2020 Helsedir - Trykk-Tjenester m.fl. INDREFOSEN
2019/3597 13.12.2019 Inngående brev Questback kvittering -> Ventelistetall 3. tertial 2019 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/570 13.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Mælan skole Kystlab AS INDREFOSEN
2019/745 13.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Rissa Sykehjem - terapibadet Kystlab AS INDREFOSEN
2018/9296 13.12.2019 Inngående brev Oppfølging av Pevikveien - forbedring av bekkeløp PEVIKVEIEN HYTTEFORENING INDREFOSEN
2019/9319 13.12.2019 Inngående brev Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen Utdanningsdirektoratet INDREFOSEN
2019/7366 13.12.2019 Inngående brev Innspill til høring om skolerute 2021-2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2019/7470 13.12.2019 Utgående brev Tilleggsopplysninger til søknad om støtte fra kulturfond - Skaugdalen Bygdebok Waterloo, Marna INDREFOSEN
2019/1283 13.12.2019 Inngående brev Ettersending av dokumenter til representantskapets møte 18.12.2019 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/3167 13.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll fra årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA 07.10.19 REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2019/9201 13.12.2019 Inngående brev Utforming av nye forskrifter - dekning av utgifter, økonomisk tap og arbeidsgodtgjøring Kommunal- og moderniseringsdepartementet INDREFOSEN
2018/9191 13.12.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 971183314 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8498 13.12.2019 Inngående brev Aunaveien 92 , 94 og 100 - gbnr. 9/38, 9/36 og 17/11 - deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - erklæring om arealoverføring Håvard Erland Sørloth INDREFOSEN
2019/9307 13.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 81/1, 105/4 og 121/2 ikke er konsesjonspliktig Håkon Sveaas Skrødal INDREFOSEN
2019/9138 13.12.2019 Inngående brev Gbnr. 13/137 - egenerklæring om konsesjonsfrihet STIFTELSEN STADSBYGD PRESTEGÅRD INDREFOSEN
2019/8707 13.12.2019 Inngående brev Udduveien 50 - gbnr. 124/187 - internvei - vedr. søknad KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8969 13.12.2019 Inngående brev Gbnr - 6/9 - Skorstein - Erklæring om ansvarsrett VARMEFORUM MONTASJE AS INDREFOSEN
2019/8969 13.12.2019 Utgående brev Byggesak - Trongseterveien 29 - gbnr. 6/9 - bolig - rehabilitering av skorstein - Anmodning om tilleggsopplysninger VARMEFORUM MONTASJE AS INDREFOSEN
2019/8248 13.12.2019 Inngående brev Svedalsveien 14 - gbnr. 230/35 - bolig - rehabilitering av skorstein - søknad om ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2018/1567 13.12.2019 Utgående brev Byggesak - Trongveien 7 - gbnr. 6/18 - bolig - nybygg - Ferdigattest AUSTRÅTT BYGG FOSEN AS INDREFOSEN
2018/1715 13.12.2019 Inngående brev Gbnr. 65/331 - Kvithyllvegen 222 - Søknad om midlertidig brukstillatelse POTENSIAL ARKITEKTTJENESTE AS INDREFOSEN
2018/6012 13.12.2019 Utgående brev Sjøgata 6 - gbnr. 170/35 - brygge - fasadeendring - sakskostnader - vi ber om at det innsendes faktura ADVOKATGÅRDEN MUNKEGATEN DA INDREFOSEN
2019/7182 13.12.2019 Utgående brev Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - spikertelt - innkommende høringsuttalelser Åse Randi Fissum Roten INDREFOSEN
2019/8725 13.12.2019 Inngående brev Gbnr. 10/1 - Bygging av hytte - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/8725 13.12.2019 Inngående brev Gbnr. 10/1 - Lein - uttalelse til søknad om dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/3357 13.12.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969134624 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/3359 13.12.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969134624 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/3360 13.12.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969134624 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/6793 13.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 921386869 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8267 13.12.2019 Utgående brev Protokoll for valg av entreprenør for etablering av kommunale ladestasjoner ELPRO INSTALLASJON AS m.fl. INDREFOSEN
2019/9296 13.12.2019 Utgående brev Kommunal bolig - (Elvebakken) Framnesveien 11 - ***** ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/5133 13.12.2019 Inngående brev Hermstadveien 12 - gbnr. 39/1 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/5133 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 39/34 - oversendelse av matrikkelbrev Arne Kosberg INDREFOSEN
2019/5133 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 39/15 - oversendelse av matrikkelbrev Kjell Joar Hermstad INDREFOSEN
2019/5133 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 39/15 - din rett til å klage på oppmålingsforretningen Geir Hermstad m.fl. INDREFOSEN
2019/9305 12.12.2019 Inngående brev Viktig informasjon om behovsmeldingen Husbanken INDREFOSEN
2019/8328 12.12.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Leie av snøscooter RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/9300 12.12.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Kysten Arv - Kaffen i nybygget - 10.01.2020 CRAZY COYOTE EVENTS AS INDREFOSEN
2019/9298 12.12.2019 Inngående brev Varsel om pålegg om å gi opplysninger - Haugmyran uttak på gnr./bnr. 160/32 Direktoratet for mineralforvaltning INDREFOSEN
2019/8103 12.12.2019 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - Fv 6842 - Leksvik ved Landsem - Kantforsterkning - Stengt veg med skiltet omkjøring STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2019/9309 12.12.2019 Inngående brev Domstol struktur - Uttalelse fra Fosen tingrett Fosen Tingrett INDREFOSEN
2019/4659 12.12.2019 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet Trondheim Havn IKS - 10.12.19 TRONDHEIM HAVN IKS INDREFOSEN
2019/9303 12.12.2019 Inngående brev Høring om endringer i lov om folkehøyskoler. Utfasing av tilskudd til kortkurs KUNNSKAPSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2019/9292 12.12.2019 Inngående brev Invitasjon til nettverkssamling for personvernombud Sarpsborg kommune INDREFOSEN
2019/8917 12.12.2019 Inngående brev Påminnelse om rapportering til Ressursregnskap Trøndelag 2018 Direktoratet for mineralforvaltning INDREFOSEN
2019/8964 12.12.2019 Inngående brev Gbnr. 230/3 - Fradeling av tilleggstomt til gbnr 230/16 - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/9277 12.12.2019 Inngående brev Gbnr. 9/8 - Hafellbakkan - uttalelse til søknad om dispensasjon for deling av eiendom Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8964 12.12.2019 Inngående brev Gbnr. 230/3 - uttalelse til søknad om dispensasjon for deling av eiendom Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8687 12.12.2019 Inngående brev Alset øvre - gbnr. 90/1 - uttalelse - Fradeling av boligtomt Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/7891 12.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 984794843 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7778 12.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 982948177 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7888 12.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 970529500 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7137 12.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 971019417 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8621 12.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 986428151 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9295 12.12.2019 Inngående brev Gbnr. 108/1 - Bjørge Skånøy - drenering av jordbruksjord - dokumentasjon på utført arbeid SKÅNØYS, BS INTERAKTIVE INDREFOSEN
2019/7600 12.12.2019 Utgående brev Leiraveien 5 - gbnr. 121/70 - vannledning - tillatelse til tiltak PALLIN AS INDREFOSEN
2019/8416 12.12.2019 Inngående brev Skålhåmmårveien 29 - gbnr. 298/11 - fritidsbolig - ombygging - søknad om tillatelse til tiltak UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2019/6851 12.12.2019 Inngående brev Påminnelse - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Kalvtrøvegen - garasje TENSIO TN AS INDREFOSEN
2019/6852 12.12.2019 Inngående brev Påminnelse - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Vinnatrøveien 5 - veglys gangvei skole/idrettshall TENSIO TN AS INDREFOSEN
2019/8075 12.12.2019 Inngående brev Gbnr. 27/2 - Helsetveien 194 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - riving og oppføring av våningshus og uthus FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8075 12.12.2019 Inngående brev Gbnr. 27/2 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving og oppføring av våningshus og uthus - Uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8439 12.12.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Vanvikan barnehage FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9307 12.12.2019 Inngående brev Gbnr. 81/1 m.fl. - Håkon Sveaas Skrødal - egenerklæring om konsesjonsfrihet Håkon Sveaas Skrødal INDREFOSEN
2019/9262 12.12.2019 Inngående brev Søknad om prisjustering - Havna parkeringshus i Vanvikan VANVIKAN EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/9294 12.12.2019 Inngående brev Gbnr. 116/1 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8289 12.12.2019 Inngående brev Melding om fravær - Silje Forsell - Trafikkfaglig råd Forsell, Silje INDREFOSEN
2019/140 12.12.2019 Utgående brev Gbnr. 57/64 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Bente Horneman m.fl. INDREFOSEN
2019/140 12.12.2019 Utgående brev Gbnr. 58/8 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Alf Dagfinn Naust INDREFOSEN
2019/140 12.12.2019 Utgående brev Gbnr. 58/18 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Kåre Dahle INDREFOSEN
2019/140 12.12.2019 Utgående brev Gbnr. 56/40, 56/226, 56/329 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2019/140 12.12.2019 Utgående brev Gbnr. 56/63, 57/5 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Anders Dybdahl INDREFOSEN
2019/140 12.12.2019 Utgående brev Gbnr. 56/64 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Ørjan Grønflaten INDREFOSEN
2019/140 12.12.2019 Utgående brev Gbnr. 57/48 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Rune Bredesen INDREFOSEN
2019/140 12.12.2019 Utgående brev Gbnr. 56/1 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Hans Henrik Horneman INDREFOSEN
2019/140 12.12.2019 Utgående brev Gbnr. 57/49 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Richard Leikvang m.fl. INDREFOSEN
2019/140 12.12.2019 Utgående brev Gbnr. 57/59, 58/3 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Jomar Leira INDREFOSEN
2019/140 12.12.2019 Utgående brev Gbnr. 57/61 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Linda Veronica Stoum m.fl. INDREFOSEN
2019/9308 12.12.2019 Inngående brev Gbnr. 126/6 - Søknad om tilknytning til kommunale ledninger Stian Berget INDREFOSEN
2018/4750 11.12.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet Rørvik-Vanvikan. Harald Andresen INDREFOSEN
2019/6409 11.12.2019 Inngående brev Oversendelse av vedlegg til søknad om motorferdsel i utmark Johan Arnt Kruksve INDREFOSEN
2019/5650 11.12.2019 Inngående brev Gbnr. 89/23 - Torbjørn Ersøybakk - tilskudd til drift med taubane o.a. - oversendelse av klagesak Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8289 11.12.2019 Inngående brev Melding om fravær - Silje Forsell - Arealutvalget Forsell, Silje INDREFOSEN
2019/1416 11.12.2019 Utgående brev Kommunelista - forslag til kommunebudsjett 2020 - Indre Fosen Kommune Kommunestyret INDREFOSEN
2019/1416 11.12.2019 Utgående brev Presentasjon kommunestyret 10.12.19 - Fv Sund - Bradden Kommunestyret INDREFOSEN
2019/9294 11.12.2019 Inngående brev Gbnr. 116/1 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/4719 11.12.2019 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Krav om matrikkelføring - RØNNINGEN SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT m.fl. INDREFOSEN
2019/9278 11.12.2019 Inngående brev Jordfeilrapport gatelys Rådhusveien - Vedtak NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2019/5126 11.12.2019 Inngående brev Gbnr. 6/10 - Uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/9277 11.12.2019 Inngående brev Hafellbakkan - gbnr. 9/8 - søknad om deling av grunneiendom HAFELLBAKKAN EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/9159 10.12.2019 Inngående brev Hermstadveien 53 - gbnr. 39/6 - søknad om deling av grunneiendom Per Ole Finsmyr INDREFOSEN
2019/9161 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 306/6 - Setergårdsveien 84 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ADVOKATHUSET HAMAR AS INDREFOSEN
2019/8725 10.12.2019 Utgående brev gbnr. 10/1 - Lein - tretopphytte - dispensasjon fra byggeforbud i LNF- område - til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/8021 10.12.2019 Utgående brev Innsyn - byggesak - gbnr. 10/1 - svar på henvendelse FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/8144 10.12.2019 Utgående brev Fv. 718 v/ Hasselvika skole - gbnr. 133/1 - søknad om avkjøring - svar på henvendelse KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/7557 10.12.2019 Utgående brev Nerveien 6, 8 - gbnr. 56/38 - vannledning - tillatelse til tiltak PALLIN AS INDREFOSEN
2019/3401 10.12.2019 Utgående brev Olderveien 23 - gbnr. 122/336 - bolig - ferdigattest Ragnar Margido Dyrendahl INDREFOSEN
2018/2541 10.12.2019 Inngående brev Strandveien 14 - gbnr. 275/29 - hotell - bruksendring - sluttrapport med avfallsplan RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2019/4541 10.12.2019 Utgående brev Byggesak - Årnsetflata 32 - gbnr. 122/67 - sykehjem - reparasjon - Ferdigattest TOGIN AS INDREFOSEN
2018/6625 10.12.2019 Utgående brev Svar - Stjørnveien 470, 472, 474 - Leikvang trygdeboliger - tilbakemelding på tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/4044 10.12.2019 Utgående brev Svar - Råkvåg aldersheim - tilbakemelding på tilsyn TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2019/4049 10.12.2019 Utgående brev Svar - Hysnesveien 11 - Unicare helsefort - Selja - Bjørka - tilbakemelding på tilsyn TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2019/3390 10.12.2019 Utgående brev Svar - branntilsyn Bergeekra 17-33 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2018/6214 10.12.2019 Utgående brev Svar - Halvardkleiva 30 - Fevåg/Hasselvika skole - tilbakemelding på tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8780 10.12.2019 Utgående brev Oppdatert bestillingskjema DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) INDREFOSEN
2019/6800 10.12.2019 Inngående brev Klage på ekspropriasjonsvedtak ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA INDREFOSEN
2019/6800 10.12.2019 Utgående brev Ekspropriasjon av gnr. 314, bnr. 247, gnr. 314, bnr 351 og gnr. 314, bnr. 352 for gjennomføring av reguleringsplan for videregående skole STRANDA FJORDSENTER AS INDREFOSEN
2019/9035 10.12.2019 Utgående brev Svar fra Indre Fosen kommune på spørsmål om fakturering på fosterhjemplasserte elever ***** INDREFOSEN
2019/9160 10.12.2019 Inngående brev Kartlegging av papirbasert arkiv Interkommunalt arkiv Trøndelag AS INDREFOSEN
2019/8456 10.12.2019 Inngående brev Oppfølgingsspørsmål - varsel om svikt i rutiner for sykepengeutbetaling i arbeidsgiverperioden ***** INDREFOSEN
2019/8907 10.12.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i byggesaksmappe - gbnr. 140/167 ADVOKATFIRMAET TORNEUS AS INDREFOSEN
2019/9265 10.12.2019 Inngående brev Opphør av sams vegadministrasjon – Viktig informasjon til våre samarbeidspartnere Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/8643 10.12.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/328 10.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Råkvåg vannverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/297 10.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Rissa Vannverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/326 10.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hasselvika vannverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/3893 10.12.2019 Utgående brev Svar på overflatevann i Sjøgata Trond Sagmyr INDREFOSEN
2019/8894 10.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Er du vernepleier og har lyst på nye utfordringer? - st. ref. (4163217913) Tone Merethe Schei INDREFOSEN
2019/8894 10.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Er du vernepleier og har lyst på nye utfordringer? Indre Fosen Bo og aktivitetstjenester - st. ref. 4163217913 Tone Merethe Schei INDREFOSEN
2019/7497 10.12.2019 Inngående brev Vedr søknad skjenkebevilling Hjellop Fjordbo Nav - Trine Berg Fines INDREFOSEN
2019/9162 10.12.2019 Inngående brev Kommunal andel for 2019 FOSEN RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2019/9259 10.12.2019 Inngående brev Skog - gbnr. 75/1 - Halvor Overland - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9266 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 316/1 - Per Ole Brevik Sollie - Skogfond og tilskudd til skogkultur - Vedtak Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9267 10.12.2019 Inngående brev Skog - Gbnr. 320/1 - Tormod Rian - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9173 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 118/1 - Odd Ragnar Foss - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9171 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 79/1 - Jon Martin Ramsø - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9172 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 76/1 - Jan Arne Føll - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9174 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 108/2 - Tor Haarberg - skogfond og tilskudd - vedtak Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9071 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 50/3 - Jostein Helge Rønning - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9073 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 125/7 - Sverre Johnny Borstad - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/696 10.12.2019 Inngående brev Foreløpig innspill til kommunenplanens arealdel FORSVARSBYGG INDREFOSEN
2018/7867 10.12.2019 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte Overskott steinbrudd Nordbohus - Roy Bakken INDREFOSEN
2019/7346 10.12.2019 Inngående brev Referat fra informasjonsmøte Breili steinbrudd Nordbohus - Roy Bakken INDREFOSEN
2019/8289 10.12.2019 Inngående brev Melding om fravær - Elin Kvidal - Arbeidsmiljøutvalget Kvidal, Elin INDREFOSEN
2019/8297 10.12.2019 Utgående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Sørhaugan 27 Beate Giæver Tande INDREFOSEN
2019/8405 10.12.2019 Utgående brev Tilknytning til kommunale ledninger - Jonsbakken 10 Line Leira INDREFOSEN
2019/9216 10.12.2019 Inngående brev Søknad om leie av lokale til drift av LHL treningsstudio LHL LEKSVIK INDREFOSEN
2019/8863 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 292/1/84 - oversendelse av matrikkelbrev LEKSVIK BYGDEALLMENNING INDREFOSEN
2019/4560 10.12.2019 Utgående brev Svar på -søknad om leieløyve - motorferdsel i utmark - Berg, Torkil INDREFOSEN
2019/6242 10.12.2019 Utgående brev Svar på -Søknad om motorferdsel i utmark - enkeltsøknad ***** INDREFOSEN
2019/8061 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 292/1 - Leksvik Bygdeallmenning - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8280 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - skogfond - vedtaksbrev (udekka investering) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7361 10.12.2019 Utgående brev Svar: Fartsgrense ved barnehage i Råkvåg Kvalvik, Anders INDREFOSEN
2019/9222 09.12.2019 Saksframlegg/innstilling Trafikksikkerhetsplan 2020-2032 INDREFOSEN
2019/8280 09.12.2019 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8061 09.12.2019 Inngående brev Gbnr. 292/1 - Leksvik bygdeallmenning - Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8061 09.12.2019 Inngående brev Gbnr. 292/1 - Leksvik bygdeallmenning - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8017 09.12.2019 Inngående brev Gbnr. 298/1 - Nils Alvin Hindrum - vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8519 09.12.2019 Inngående brev Gbnr. 5/2 -John Egil Vemundstad - vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9230 09.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på kontroll av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd for søknadsomgangen 15.10.2019 ROLF ROSVOLD INDREFOSEN
2019/9230 09.12.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om avkortning i Produksjonstilskudd i jordbruket. ROLF ROSVOLD INDREFOSEN
2018/195 09.12.2019 Saksframlegg/innstilling Haltveien - planlegging av tiltak for trygg skolevei INDREFOSEN
2019/9217 09.12.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om avkortning i produksjonstilskudd i jordbruket BALSTAD GÅRD INDREFOSEN
2019/9217 09.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2019 BALSTAD GÅRD INDREFOSEN
2019/9158 09.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 312/42 ikke er konsesjonspliktig Kjell Erlingsen INDREFOSEN
2019/8552 09.12.2019 Inngående brev Gbnr. 239/3, 239/22 - Anne Grete Winge - egenerklæring om konsesjonsfrihet Anne Grete Winge INDREFOSEN
2019/9105 09.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 306/2 ikke er konsesjonspliktig Brynhild Finseth INDREFOSEN
2019/4956 09.12.2019 Utgående brev Gbnr. 74/75 - oversendelse av matrikkelbrev Anneli Gomo m.fl. INDREFOSEN
2019/4956 09.12.2019 Utgående brev Gbnr. 74/1 - oversendelse av matrikkelbrev Eirik Nygård m.fl. INDREFOSEN
2019/5968 09.12.2019 Utgående brev Gbnr. 301/1 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Linda Tømmerdal Roten m.fl. INDREFOSEN
2019/5968 09.12.2019 Utgående brev Gbnr. 301/1 - underretning om matrikkelføring Statens vegvesen Region midt INDREFOSEN
2019/8289 09.12.2019 Inngående brev Melding om fravær - Audgunn Helen Nilsen - Arbeidsmiljøutvalget Nilsen, Audgunn Helen INDREFOSEN
2019/9208 09.12.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Coucheron, Lena Myran INDREFOSEN
2019/9010 09.12.2019 Inngående brev Skog - gbnr. 203/2 - Bjørn Helge Lysvand - vedtak skogfond og tilskudd til skogkultur ***** INDREFOSEN
2019/9032 09.12.2019 Inngående brev Skog - gbnr. 100/1 - Knut Inge Blix Furuseth - Utbetaling av driftstilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9188 09.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - GNR 108/1 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9248 09.12.2019 Inngående brev Gbnr. 73/2 - Edmar Bakøy - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9135 09.12.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Smia - 10.01.2020 LEKSVIK TEATERTRUPP INDREFOSEN
2019/9213 09.12.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Stadsbygd Samfunnshus SA - 29.12.2019 STADSBYGD SAMFUNNSHUS SA INDREFOSEN
2019/9167 09.12.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Smia flerbrukshus FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2019/8369 09.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 918277242 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9245 09.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på kontroll av regionalt miljøtilskudd for søknadsomgangen 15.10.2019 - Hasselvika samdrift DA HASSELVIKA SAMDRIFT DA INDREFOSEN
2019/1625 09.12.2019 Inngående brev Innkalling og saksliste til rådsmøte Fosenregionen/Fosen Regionråd FOSEN REGIONRÅD INDREFOSEN
2019/771 09.12.2019 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 13. desember 2019 - BJUGN FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2019/9210 09.12.2019 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/11172 09.12.2019 Utgående brev Byggetilsyn - Skavelmyra industriområde - brudd på reguleringsbestemmelsene - Svar på rapport SKAVELMYRA EIENDOM AS INDREFOSEN
2018/11704 09.12.2019 Inngående brev Myragårdsveien 17 - gbnr. 267/17 - bolig - reparasjon - søknad om ferdigattest TOGIN AS INDREFOSEN
2018/9633 09.12.2019 Inngående brev Drakestranda 66 - gbnr. 314/20 - naust - søknad om midlertidig brukstillatelse KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2018/9179 09.12.2019 Utgående brev Byggesak - Sørhaugan 27 - gbnr. 146/21 - fritidsbolig - Ferdigattest RAMBØLL NORGE AS INDREFOSEN
2019/4830 09.12.2019 Saksframlegg/innstilling gbnr. 325/1 - spikertelt med takoverbygg - dispensasjon fra bygging i LNF-område og innenfor 50 meters beltet langs Storvatnet INDREFOSEN
2019/7180 09.12.2019 Utgående brev Byggesak - Stjørnveien 332 - gbnr. 154/30 - garasje - Disp fra pbl. §1-8 - tillatelse til tiltak IDAR AUNE ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/5576 09.12.2019 Utgående brev Gbnr. 22/9 - oversendelse av matrikkelbrev Johan Jørgen Haugerø m.fl. INDREFOSEN
2019/8062 09.12.2019 Utgående brev Gbnr. 169/17 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Lars Brekke Olsen m.fl. INDREFOSEN
2019/9169 09.12.2019 Inngående brev Ønsker å få tilsendt planer i forbindelse med utbygging av strømnettet langs Austdalsveien TENSIO TS AS INDREFOSEN
2019/9107 09.12.2019 Inngående brev Rørvikveien 279 - gbnr. 10/5 - riving og bygging av ny driftsbygning - søknad om tillatelse til tiltak SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/8394 09.12.2019 Inngående brev Storaunveien - gbnr. 18/39 - Fraråding - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av et industribygg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9136 09.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 164/2 ikke er konsesjonspliktig Otto Peder Rødsjø INDREFOSEN
2019/8498 09.12.2019 Inngående brev Aunaveien 92 , 94 og 100 - gbnr. 9/38, 9/36 og 17/11 - deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/9144 09.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 125/32 ikke er konsesjonspliktig Espen By Dyrendahl m.fl. INDREFOSEN
2019/7199 09.12.2019 Utgående brev Gbnr. 122/349 - oversendelse av matrikkelbrev Kåre Jonny Wåbenø m.fl. INDREFOSEN
2019/7179 09.12.2019 Utgående brev OVERSENDELSE AV MatrikkelBREV for 39/72 FOSENSNEKKEREN DA m.fl. INDREFOSEN
2019/7572 09.12.2019 Utgående brev Gbnr. 45/27 - oversendelse av matrikkelbrev Johnny Foss INDREFOSEN
2018/2541 09.12.2019 Utgående brev Strandveien 14 - gbnr. 275/29 - leiligheter - midlertidig brukstillatelse IOC EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/7182 09.12.2019 Inngående brev Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - campingvogn med spikertelt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9223 09.12.2019 Saksframlegg/innstilling Elevrådssamling INDREFOSEN
2019/9225 09.12.2019 Saksframlegg/innstilling UKM INDREFOSEN
2019/9214 09.12.2019 Saksframlegg/innstilling Bolyst-prosjektet INDREFOSEN
2019/9166 09.12.2019 Inngående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp" - ordningen Vaarum, Frida INDREFOSEN
2019/8673 09.12.2019 Utgående brev Råkvågveien 333 - gbnr. 170/30 og 170/83 - tiltak på eiendom Roger Myrseth INDREFOSEN
2019/4816 09.12.2019 Inngående brev Referat fra felles møte mellom Bjugn, Indre Fosen og Ørland kommuner - Fosenbrua 031219 FOSENBRUA AS INDREFOSEN
2019/6042 09.12.2019 Utgående brev Gbnr. 23/3 og 23/10. Kjell Overskott. Søknad om deling av eiendom. Ny høing. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4290 09.12.2019 Inngående brev Gbnr. 264/1 - Morten Stefan Berg - nydyrking - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/9127 09.12.2019 Utgående brev Kråkmoveien - gbnr. 261/1 - Johan Langås. Søknad om deling av grunneiendom Johan Langås INDREFOSEN
2019/7046 09.12.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 39/6. Per Ole Finsmyr. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
2019/8211 09.12.2019 Inngående brev Grøthaugen - gbnr. 140/211 - deling av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7662 09.12.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 17/10 Kristoffer Tung - søknad om deling av eiendom - dispensasjonssak INDREFOSEN
2019/2678 09.12.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 19/5 Nina og Kristoffer Fjeldvær. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Ny behandling INDREFOSEN
2018/1909 08.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Silje Forsell INDREFOSEN
2018/1909 08.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Silje Forsell INDREFOSEN
2019/8894 08.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Er du vernepleier og har lyst på nye utfordringer? - st. ref. (4163217913) Silje Forsell INDREFOSEN
2019/8894 08.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Er du vernepleier og har lyst på nye utfordringer? Indre Fosen Bo og aktivitetstjenester - st. ref. 4163217913 Silje Forsell INDREFOSEN
2019/9248 08.12.2019 Inngående brev Gbnr. 73/2 - Edmar Bakøy - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9177 06.12.2019 Inngående brev Gbnr. 60/1 - Arild Fallin - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8289 06.12.2019 Inngående brev Melding om fravær - Per Kristian Skjærvik - Kommunestyre Skjærvik, Per Kristian INDREFOSEN
2019/8289 06.12.2019 Inngående brev Melding om fravær - Maria Husby Gjølgali - FSK og KST MØTE Gjølgali, Maria Husby INDREFOSEN
2019/8289 06.12.2019 Inngående brev Melding om fravær - Tom André Bredesen - Kommunestyret Bredesen, Tom André INDREFOSEN
2018/9192 06.12.2019 Utgående brev Gbnr. 159/2 - underretning om matrikkelføring Kari Eileen Rødsjøsæter INDREFOSEN
2018/9192 06.12.2019 Utgående brev Gbnr. 187/56 - fylkesveg 715 - underretning om matrikkelføring Statens vegvesen Region midt INDREFOSEN
2018/2102 06.12.2019 Inngående brev Karetveien 19 - gbnr. 275/4 - fradeling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/7043 06.12.2019 Inngående brev Gbnr. 217/37 - Einset - deling av eiendom - fordeling av eierandeler Edvard Kruken INDREFOSEN
2019/9024 06.12.2019 Utgående brev Gbnr. 187/1 - Rørvik ferjekai - underretning om matrikkelføring Statens vegvesen Region midt INDREFOSEN
2019/9024 06.12.2019 Utgående brev Gbnr. 4/1 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Bent Ståle Rørvik INDREFOSEN
2019/9024 06.12.2019 Inngående brev Gbnr. 187/1 - protokoll for oppmålingsforretning Statens vegvesen region midt INDREFOSEN
2019/9038 06.12.2019 Inngående brev Gbnr. 151/18 - Osaveien 131 - spørsmål vedr. hytte Bendik André L Stormo INDREFOSEN
2019/9238 06.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2019 DAHL ØSTRE AS INDREFOSEN
2019/9237 06.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2019 ARNFINN RØNNING INDREFOSEN
2019/9246 06.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på kontroll av regionalt miljøtilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2019 RISSA SAMDRIFT DA INDREFOSEN
2019/8519 06.12.2019 Inngående brev Gbnr. 5/2 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8280 06.12.2019 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/5143 06.12.2019 Utgående brev Svar på -Søknad om fornyelse av tillatelse til leiekjøring med snøscooter Arve Signar Talmo INDREFOSEN
2019/5774 06.12.2019 Utgående brev Svar på- Søknad om videreføring av løyve Arnfinn Wanvik INDREFOSEN
2019/8720 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Redusert fartsgrense Årnsetveien/Ytre Ringvei INDREFOSEN
2019/9189 06.12.2019 Utgående brev Forvaltning av fylkesveier Trøndelag fylkeskommune m.fl. INDREFOSEN
2018/4750 06.12.2019 Utgående brev Trafikksikkerhet Rørvik-Vanvikan Harald Andresen INDREFOSEN
2018/3091 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Redusert fartsgrense Holsundveien INDREFOSEN
2018/6525 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Redusert fartsgrense Djupdalsveien INDREFOSEN
2019/9036 06.12.2019 Inngående brev Forespørsel om kommunen har trygghetsalarmer i drift via det gamle kobbernettet TELENOR NORGE AS INDREFOSEN
2019/8836 06.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Stadsbygd Samfunnshus - 30.12.2019 STADSBYGD SKOLEKORPS INDREFOSEN
2019/9205 06.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev Ørland - orgnummer - fakturering Ørland kommune INDREFOSEN
2019/9205 06.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev fra Fosen Regnskap - gjelder Åfjord kommune Bjugn kommune INDREFOSEN
2019/8526 06.12.2019 Inngående brev Protokoll årsmøte IF Idrettsråd 09.05.2019 Indre Fosen Idrettsråd INDREFOSEN
2019/8526 06.12.2019 Inngående brev Årsmelding IF Idrettsråd 2018 Indre Fosen Idrettsråd INDREFOSEN
2019/9202 06.12.2019 Inngående brev Varsel om regress krav etter tilbakeslag fra offentlig avløp BEST CLAIMS AS INDREFOSEN
2019/9061 06.12.2019 Inngående brev Presisering av bruk av Stranda menighetshus STRANDA SOKN INDREFOSEN
2019/8990 06.12.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 ***** INDREFOSEN
2019/8990 06.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 ***** INDREFOSEN
2019/9033 06.12.2019 Inngående brev Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2019/9042 06.12.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn i overtakelse av Stiftelsen Sjølyst Bosenter Kommunelista v/ Ivar Rostad INDREFOSEN
2018/1141 06.12.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2019 - lærerspesialistutdanning 2018-kullet 3. semester UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/7470 06.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - husleie og dirigent TONEKLANG INDREFOSEN
2019/7470 06.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Leksvik Filmklubb - Surroundanlegg i Smia LEKSVIK FILMKLUBB INDREFOSEN
2019/4244 06.12.2019 Inngående brev Naturressursskatten - Trønderenergi Kraft AS og NTE Energi AS KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2018/1092 06.12.2019 Inngående brev Intensjonsavtale - etablering av ny videregående skole i Vanvikan Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/1043 06.12.2019 Utgående brev Sund Vestre - gbnr. 124/8 - John Isak Sund. Søknad om deling av grunneiendom. Dispensasjonssak John Isak Sund INDREFOSEN
2019/1043 06.12.2019 Inngående brev Sund Vestre - gbnr. 124/8 - deling av grunneiendom - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8687 06.12.2019 Utgående brev Gbnr. 90/1. Anders Alseth. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/8922 06.12.2019 Utgående brev Sørfjord Vannverk SA- Refusjon vannavgift året 2019 SØRFJORD VASSVERK SA INDREFOSEN
2019/6141 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Skuddpremieordning for rovvilt INDREFOSEN
2019/9239 06.12.2019 Inngående brev Gbnr. 108/1 - Bjørge Skånøy - Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8701 06.12.2019 Utgående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp" - ordningen Grande, Jonas Johansen INDREFOSEN
2019/7182 06.12.2019 Inngående brev Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - bygging av spikertelt - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7182 06.12.2019 Inngående brev Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - bygging av spikertelt - uttalelse Mattilsynet INDREFOSEN
2019/8641 06.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 125/25 ikke er konsesjonspliktig Emil Størdal INDREFOSEN
2019/9207 06.12.2019 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 8/37 Tørstad, Ketil INDREFOSEN
2019/8394 06.12.2019 Inngående brev Byggesak - Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) INDREFOSEN
2019/8075 06.12.2019 Inngående brev Helsetveien 194 - gbnr. 27/2 - riving og oppføring av våningshus og uthus - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/8246 06.12.2019 Inngående brev Byggesak - Råkvågveien 270 - gbnr. 163/7 - bolig - tilbygg - Klage på vedtak i byggesak Åge Alfred Rødsjø INDREFOSEN
2018/1567 06.12.2019 Inngående brev Byggesak - Trongveien 7 - gbnr. 6/18 - bolig - nybygg AUSTRÅTT BYGG FOSEN AS INDREFOSEN
2019/7361 05.12.2019 Inngående brev Ønske om nedsatt fartsgrense og fartshumper i Råkvåg Anders Kvalvik INDREFOSEN
2019/9070 05.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Rissa Legekontor søker medarbeider svangerskap vikariat. - st. ref. (4165748968) Ingvild Volden INDREFOSEN
2019/9070 05.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rissa Legekontor søker medarbeider svangerskap vikariat. Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4165748968 Ingvild Volden INDREFOSEN
2019/9187 05.12.2019 Inngående brev Gbnr. 80/4 - Rolf Jostein Bårli - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9188 05.12.2019 Inngående brev Gbnr. 108/1 - Bjørge Skånøy - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9174 05.12.2019 Inngående brev Gbnr. 108/2 - Tor Haarberg - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9174 05.12.2019 Inngående brev Gbnr. 108/2 - Tor Haarberg - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9175 05.12.2019 Inngående brev Gbnr. 126/5 - Rolf Langsæther - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9176 05.12.2019 Inngående brev Gbnr. 39/2 - John Egil Hermstad - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9177 05.12.2019 Inngående brev Gbnr. 60/1 - Arild Fallin - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9173 05.12.2019 Inngående brev Gbnr. 118/1 - Odd Ragnar Foss - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur ***** INDREFOSEN
2019/9172 05.12.2019 Inngående brev Gbnr. 76/1 - Jan Arne Føll - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/4541 05.12.2019 Inngående brev Årnsetflata 32 - gbnr. 122/67 - sykehjem - reparasjon - søknad om ferdigattest TOGIN AS INDREFOSEN
2019/8416 05.12.2019 Inngående brev Skålhåmmårveien 29 - gbnr. 298/11 - fritidsbolig - ombygging - opplysninger gitt i nabovarsel UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2019/9041 05.12.2019 Inngående brev Signert samarbeidsavtale om "Kompetansesenter for gjeldsrådgivning" med Steinkjer kommune NAV TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/4750 04.12.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet Rørvik-Vanvikan Harald Andresen INDREFOSEN
2019/9156 04.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte - parkeringsplasser i Råkvåg sentrum INDREFOSEN
2019/9158 04.12.2019 Inngående brev Gbnr. 312/42 - Kjell Erlingsen - egenerklæring om konsesjonsfrihet Kjell Erlingsen INDREFOSEN
2019/9148 04.12.2019 Inngående brev Høring - endring i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg - korrigert høringsnotat Kommunal- og moderniseringsdepartementet INDREFOSEN
2019/4290 04.12.2019 Inngående brev Gbnr. 264/1 - Morten Stefan Berg - nydyrking - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7046 04.12.2019 Inngående brev Hermstad - gbnr. 39/6 - søknad om deling av grunneiendom Per Ole Finsmyr m.fl. INDREFOSEN
2019/9141 04.12.2019 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 17/9 BALSTAD GÅRD INDREFOSEN
2019/9144 04.12.2019 Inngående brev Gbnr. 125/32 - Furumo - egenerklæring om konsesjonsfrihet Espen By Dyrendahl m.fl. INDREFOSEN
2019/9136 04.12.2019 Inngående brev Gbnr. 164/2 - Solheim - egenerklæring om konsesjonsfrihet Otto Peder Rødsjø INDREFOSEN
2019/9104 03.12.2019 Inngående brev Interpellasjon - "vasking" av kommunens avgiftshefte INDRE FOSEN FRP INDREFOSEN
2018/1909 03.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Liv Angvik Skaldehaug INDREFOSEN
2018/1909 03.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Liv Angvik Skaldehaug INDREFOSEN
2019/8907 03.12.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i byggesaksmappe - gbnr. 140/167 ADVOKATFIRMAET TORNEUS AS INDREFOSEN
2019/8847 03.12.2019 Inngående brev Til signering - avtale om leveranse av revisjonstjenester REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2018/11031 03.12.2019 Inngående brev Interpellasjon om oppfølging av vedtak om utredning av statlig finansiert eldreomsorg INDRE FOSEN FRP INDREFOSEN
2019/8918 03.12.2019 Inngående brev Kunngjøring - tilskudd til opplæring for barn og unge som søker opphold i Norge - høsten 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6020 03.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på mangelfull søknad Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2019/8844 03.12.2019 Inngående brev Fallhaugen 20 - gbnr 60/53 - bod - søknad om tiltak Høivik, Sven Olav INDREFOSEN
2019/9041 03.12.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale om "Kompetansesenter for gjeldsrådgivning" med Steinkjer kommune NAV TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8858 03.12.2019 Inngående brev Høring - risiko- og sårbarhetsanalyse ambulansestasjoner i Bessaker, Leksvik og Halsa ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2019/8851 03.12.2019 Inngående brev Tilskudd for LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten - 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/4065 03.12.2019 Inngående brev Oversendelse av foreløpig forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser i Indre Fosen kommune REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2019/8958 03.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding og rapport etter kommunebesøk 11.06.19 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9128 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for politiske møter i 2020 INDREFOSEN
2019/9098 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av styre omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune fra 1.1.2020 INDREFOSEN
2019/7420 03.12.2019 Inngående brev Tidligere Leksvik kommunes uttreden av Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2019/7420 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Tidligere Leksvik kommunes uttreden av Innherred Renovasjon IKS som følge av sammenslåing til Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2019/7866 03.12.2019 Utgående brev Uttalelse i forbindelse med omdanning i Stiftelsen Sjølyst Bosenter STIFTELSEN SJØLYST BOSENTER INDREFOSEN
2019/7866 03.12.2019 Inngående brev Brev til kommunestyret i forbindelse med valg av styremeldem i Stiftelsen Sjølyst Bosenter STIFTELSEN SJØLYST BOSENTER INDREFOSEN
2019/7866 03.12.2019 Utgående brev Svar på spørsmål til kommunestyret fra Stiftelsen Sjølyst Bosenter STIFTELSEN SJØLYST BOSENTER INDREFOSEN
2019/3006 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av sakkyndig eiendomsskattetakstnemnd og klagenemnd 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/5149 03.12.2019 Utgående brev Svar - branntilsyn Årnsetflata 22 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2019/3390 03.12.2019 Utgående brev Svar - branntilsyn Bergeekra 17-33 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2019/7470 03.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Kammerhelgene på Stadsbygd 2020 Luder, Peter INDREFOSEN
2019/7470 03.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Summer Dance 2020 Halonen, Anne Berget INDREFOSEN
2019/7470 03.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Seminar og Konsert vår 2020 MÆLAN SKOLEKORPS INDREFOSEN
2019/7470 03.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Seminar og Konsert høst 2020 MÆLAN SKOLEKORPS INDREFOSEN
2019/5063 03.12.2019 Inngående brev Refusjonsgrunnlag fra NTNU/ILU (GLU) - høst 2019 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU INDREFOSEN
2019/5063 03.12.2019 Utgående brev Indre Fosen kommune. Refusjonskrav fra NTNU/ILU (GLU) - høst 2019 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU INDREFOSEN
2019/8247 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak fra verv som folkevalgt fra Maria Husby Gjølgali INDREFOSEN
2019/8481 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for forfall og fritak for folkevalgte - 2019-2023 INDREFOSEN
2019/8967 03.12.2019 Inngående brev Rapporterer dere for mange arbeidsforhold på samme person? NAV KONTROLL STYRINGSENHET INDREFOSEN
2019/8747 03.12.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om dispensasjon fra utdanningskravet 2019 - 2020 - Tryllefløyten barnehage TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS INDREFOSEN
2019/9116 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettkorrigering drifts-/investeringsbudsjett 2019 INDREFOSEN
2019/8523 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020 INDREFOSEN
2019/9031 03.12.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - kommunebil / arbeidsmaskin - 01.01.20 - 31.12.21 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/9046 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - SMIA Espana, Bernadette Perez INDREFOSEN
2019/8800 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Hjellup Fjordbo AS - 14.12.2019 og 31.12.2019 HJELLUP FJORDBO AS INDREFOSEN
2019/8399 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Rissahallen RISSAHALLEN SA INDREFOSEN
2019/7497 03.12.2019 Utgående brev Ber om uttalelese - Søknad om Skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. INDREFOSEN
2019/8977 03.12.2019 Inngående brev Samhandlingsavvik - ***** ***** HELSE NORD-TRØNDELAG HF INDREFOSEN
2019/7032 03.12.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Marianne Kvithyll INDREFOSEN
2019/7032 03.12.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Linda Fissum Rian INDREFOSEN
2019/8965 03.12.2019 Inngående brev Gbnr. 150/2 - Tånnårvikøya - egenerklæring om konsesjonsfrihet Lisbeth Smistad m.fl. INDREFOSEN
2019/8965 03.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 150/2 ikke er konsesjonspliktig Fredrik Smistad m.fl. INDREFOSEN
2019/7694 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 140/90- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Ragnhild Borstad m.fl. INDREFOSEN
2019/7199 03.12.2019 Inngående brev Bregneveien 11 - gbnr. 122/318, 122/349 - deling av eiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/9052 03.12.2019 Inngående brev Kvithyllveien - gbnr. 56/394 - ny avkjørsel - tillatelse Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/8062 03.12.2019 Inngående brev Holsundveien 227 - gbnr. 169/1 og 169/17 - signert avtale om grensejustering mellom eiendommene Lars Brekke Olsen m.fl. INDREFOSEN
2019/2766 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 169/32- oversendelse av matrikkelbrev Henning Aas m.fl. INDREFOSEN
2019/1900 03.12.2019 Utgående brev Byggesak - Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - Oversendelse av mottatte klager på vedtak Ole Ragnvald Vevelstad INDREFOSEN
2019/8964 03.12.2019 Inngående brev Svedalsveien - gbnr. 230/3 - søknad om deling av grunneiendom Even Killingberg INDREFOSEN
2019/8964 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 230/3. Even Killingberg. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/9127 03.12.2019 Inngående brev Kråkmoveien - gbnr. 261/1 - søknad om deling av grunneiendom Johan Langås INDREFOSEN
2019/8993 03.12.2019 Inngående brev Gbnr. 233/1 Røstad Ytre Vest - gbnr. 250/2 Høgåsskogen - egenerklæring om konsesjonsfrihet BJØRNAR BUHAUG INDREFOSEN
2019/8993 03.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 233/1 og 250/2 ikke er konsesjonspliktig Bjørnar Buhaug INDREFOSEN
2019/9105 03.12.2019 Inngående brev Gbnr. 306/2 - Setergårdsveien 57 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Brynhild Finseth INDREFOSEN
2019/8150 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 275/212 - oversendelse av matrikkelbrev GAFA AS INDREFOSEN
2019/8150 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 275/205 - din rett til å klage på oppmålingsforretningen Ida Bjørvik m.fl. INDREFOSEN
2019/8099 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 275/29 - seksjoneringen har blitt tinglyst IOC EIENDOM AS INDREFOSEN
2018/9192 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 159/4 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Aase Elisabeth Mælan INDREFOSEN
2018/9192 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 159/2 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Kari Eileen Rødsjøsæter INDREFOSEN
2018/9192 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 41/31 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen VARGHIET SKOGER AS INDREFOSEN
2018/9192 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 187/54-57, 186/1-2 - fylkesveg 710 og 715 - underretning om matrikkelføring Statens vegvesen Region midt INDREFOSEN
2019/4956 03.12.2019 Inngående brev Gbnr. 74/01 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/9065 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet INDREFOSEN
2019/9033 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS INDREFOSEN
2019/9075 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til årsmøtet i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 2019 -2023 INDREFOSEN
2019/9100 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til generalforsamling og eiermøte i Sentrumsgården AS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/9101 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til Grande Landhandelmuseum 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/9060 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av driftsstyre for Vanvikan samfunnshus 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7859 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til representantskapet i Fosen renovasjon IKS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7871 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til stiftelsen Stadsbygd Prestegård 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/8163 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Suppleringsvalg av medlem og varamedlem til forstanderskapet i Stadsbygd Sparebank INDREFOSEN
2019/8963 03.12.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter - Blankheita hyttefelt Lutdal, Sindre Sørheim INDREFOSEN
2019/9117 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling KulturCompagniet Indre Fosen KF - budsjett 2020 INDREFOSEN
2019/7200 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Omvalg av kontrollutvalg 2019-2023 INDREFOSEN
2019/696 03.12.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel LERØY MIDT AS INDREFOSEN
2019/8179 03.12.2019 Inngående brev Siste påminnelse - skade på kommunal bil - kjennetegn XA19750 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/7076 03.12.2019 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark Neverås, Leif Marvin INDREFOSEN
2019/5650 03.12.2019 Inngående brev Gbnr. 89/23 - Torbjørn Ersøybakk - tilskudd til drift med taubane o.a. - opprettholder vedtak om avslag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8957 03.12.2019 Inngående brev Oversendelse av tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - endring av beløp i vedtak om økonomisk stønad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8684 02.12.2019 Utgående brev Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2020-2022 Trygg Trafikk INDREFOSEN
2019/2419 02.12.2019 Utgående brev Presentasjon formannskap 28.11.19 - Fosenbrua Formannskapet INDREFOSEN
2019/8815 02.12.2019 Utgående brev Gbnr. 296/1 - Thorbjørn Aurheim - Tillatelse til ombygging av traktorvei Thorbjørn Aurheim INDREFOSEN
2019/9071 02.12.2019 Inngående brev Gbnr. 50/3 - Jostein Helge Rønning - utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Jostein Helge Rønning INDREFOSEN
2019/9073 02.12.2019 Inngående brev Gbnr. 125/7 - Sverre Johnny Borstad - utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Sverre Johnny Borstad INDREFOSEN
2019/8916 02.12.2019 Inngående brev Gbnr. 39/4 - Arne Hermstad - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8519 02.12.2019 Inngående brev Gbnr. 5/2 - John Egil Vemundstad - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7860 02.12.2019 Inngående brev Innstilling fra valgkomite INNHERRED RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2019/8414 02.12.2019 Utgående brev Rønningstrand - seksjonering tinglyst Trym Bolig INDREFOSEN
2019/8613 02.12.2019 Inngående brev Klosterveien 41, 43, 45 - gbnr. 57/16, 57/35, 58/3 - deling av grunneiendom - uttalelse Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/8988 02.12.2019 Inngående brev Jonsliveien 63 - gbnr. 35/8 - blending av pipe Halvard Hvitstein INDREFOSEN
2019/7662 02.12.2019 Inngående brev Rørvikveien 14 - gbnr. 17/10 - deling av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9040 02.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av deltakelse i veterinærvaktordningen fra 01.01.21 GULLBREKKEN ODD JØRUND INDREFOSEN
2019/8144 02.12.2019 Inngående brev Fv. 718 v/ Hasselvika skole - gbnr. 133/1 - busslomme - uttalelse vedr. søknad om avkjørsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2018/6012 02.12.2019 Inngående brev Sjøgata 6 - gbnr. 170/35 - brygge - fasadeendring - sakskostnader ADVOKATGÅRDEN MUNKEGATEN DA INDREFOSEN
2018/8969 02.12.2019 Utgående brev Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - vedr. oppdatert gjennomføringsplan LINK ARKITEKTUR AS INDREFOSEN
2019/685 02.12.2019 Utgående brev Byggesak - Rianveien 238 - gbnr. 332/4 - tilbygg fjøs - Ferdigattest TINE SA INDREFOSEN
2019/7819 02.12.2019 Utgående brev Gbnr. 140/215- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Vibeke Røsjø m.fl. INDREFOSEN
2019/6214 02.12.2019 Utgående brev Gbnr. 82/7- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Steinar Thun m.fl. INDREFOSEN
2019/8642 02.12.2019 Utgående brev Byggesak - Røveien 96 - gbnr. 138/3 - bolig - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2019/8439 02.12.2019 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/8860 02.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 20/49 ikke er konsesjonspliktig Dagfinn Wærness INDREFOSEN
2019/8999 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Pallin AS PALLIN AS INDREFOSEN
2019/8999 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Odd Grønflaten GRØNFLATEN ODD INDREFOSEN
2019/8999 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Eivind Øvergård AS ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS INDREFOSEN
2019/8999 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Kjell Morten Solli KJELL MORTEN SOLLI INDREFOSEN
2019/8999 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Remi Andre Angell REMI ANDRE ANGELL INDREFOSEN
2019/8999 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Otto Alseth ALSETH OTTO INDREFOSEN
2019/8999 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Enebakk AS ENEBAKK AS INDREFOSEN
2019/328 02.12.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Råkvåg vannverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/4351 02.12.2019 Utgående brev Svar på Klage på vedtak - Saksnr.2019/4351 Halvar Rødsjø INDREFOSEN
2019/8813 02.12.2019 Inngående brev Deltakelse i pilot av nettassistert behandling psykiske lidelser i kommunen HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/9205 02.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev - endring av edi-adresse for Bjugn legekontor fra 2.12.19 Bjugn kommune INDREFOSEN
2019/8456 02.12.2019 Utgående brev Varsel om svikt i rutiner for sykepengeutbetaling i arbeidsgiverperioden ***** INDREFOSEN
2019/3103 02.12.2019 Inngående brev Protokoll fra styremøte i OKS Trøndelag SA - 07.06.19 OKS TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2019/9084 02.12.2019 Inngående brev Interpellasjon - politikontakt og beredskap Kurt Håvard Myrabakk INDREFOSEN
2019/9085 02.12.2019 Inngående brev Interpellasjon - møteplass for eldre og pleietrengende på tvers av kommunen Kurt Håvard Myrabakk INDREFOSEN
2019/9086 02.12.2019 Inngående brev Interpellasjon - sentrumsplan Rissa INDRE FOSEN PENSJONISTPARTI INDREFOSEN
2019/9087 02.12.2019 Inngående brev Interpellasjon - om interpellasjoner og spørretime INDRE FOSEN PENSJONISTPARTI INDREFOSEN
2019/7524 01.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Skogpådriver - st. ref. (4138626761) Elias Eliassen INDREFOSEN
2019/7524 01.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Skogpådriver Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138626761 Elias Eliassen INDREFOSEN
2019/7524 01.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Skogpådriver - st. ref. (4138626761) Harald Ramdal INDREFOSEN
2019/7524 01.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Skogpådriver Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138626761 Harald Ramdal INDREFOSEN
2019/9046 30.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - SMIA Espana, Bernadette Perez INDREFOSEN
2019/570 29.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Mælan skole KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/570 29.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Mælan skole KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/570 29.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Mælan skole KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/9030 29.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - kommuneeiendom, næringsdrift og naturskade - 01.01.20 - 31.12.21 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/9029 29.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - verdigjenstand - 01.01.20 - 31.12.21 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/9028 29.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - kommuneansvar og kriminalitet - 01.01.20 - 31.12.21 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/9027 29.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - gruppeliv - 01.01.20 - 31.12.21 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/9026 29.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - yrkesskade/ulykke og barneulykke - 01.01.20 - 31.12.21 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/5162 29.11.2019 Inngående brev Signert avtale om sertifikatlån DNB BANK ASA INDREFOSEN
2019/4244 29.11.2019 Utgående brev Oversikt over skatteverdien til kraftselskapene i kommunen KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2019/8917 29.11.2019 Inngående brev Utarbeiding av ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag fylke for 2018 Direktoratet for mineralforvaltning INDREFOSEN
2019/9041 29.11.2019 Inngående brev Til signering - samarbeidsavtale om "Kompetansesenter for gjeldsrådgivning" med Steinkjer kommune NAV TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9035 29.11.2019 Inngående brev Angående fakturering på fosterhjemplasserte elever ***** INDREFOSEN
2018/9834 29.11.2019 Inngående brev Sluttrapport for THE FUTURE dance company Anne Berget Halonen INDREFOSEN
2019/8940 29.11.2019 Utgående brev Invitasjon til informasjonsmøte om konkurranse - Kunst til Nye Stadsbygd Omsorgssenter Axel Fredrik Becker m.fl. INDREFOSEN
2019/8855 29.11.2019 Utgående brev Invitasjon til møte i bygdeboknemnda for gamle Rissa Aud Rokseth m.fl. INDREFOSEN
2019/7524 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Skogpådriver - st. ref. (4138626761) Even Killingberg INDREFOSEN
2019/7524 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Skogpådriver Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138626761 Even Killingberg INDREFOSEN
2019/7524 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Skogpådriver - st. ref. (4138626761) Dag Engel Hassel INDREFOSEN
2019/7524 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Skogpådriver Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138626761 Dag Engel Hassel INDREFOSEN
2019/1283 29.11.2019 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet TBRT IKS - 18.12.19 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8807 29.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om eierforhold - gbnr. 121/85 INDRE FOSEN PENSJONISTPARTI INDREFOSEN
2019/8348 29.11.2019 Inngående brev Ekstraordinær Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS - 26.11.19 - tilleggsopplysning MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2019/8511 29.11.2019 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd og regionalt miljøprogram for søknadsomgangen 15.10.2019 FOSEN FOLKEHØGSKOLE INDREFOSEN
2019/8456 29.11.2019 Inngående brev Påminnelse - varsel om svikt i rutiner for sykepengeutbetaling i arbeidsgiverperioden ***** INDREFOSEN
2019/1328 29.11.2019 Inngående brev Delvis innvilget søknad om økt kommunal ramme - SMIL - midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4167 29.11.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – Slåttemark ved Arnesetran FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/407 29.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - gjelder Hindrem & Seter vassverk SA Kystlab AS INDREFOSEN
2019/328 29.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Råkvåg vannverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/8953 29.11.2019 Inngående brev Tilskudd til arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8808 29.11.2019 Inngående brev Renovasjon- og slamgebyr for 2020 Fosen Renovasjon IKS INDREFOSEN
2019/8999 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Hasselvika Transport HASSELVIKA TRANSPORT Helge Nebb Husby INDREFOSEN
2019/8999 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Fosen Termo Transport FOSEN TERMO TRANSPORT Frode Johnsen INDREFOSEN
2019/8999 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Belling Maskin AS BELLING MASKIN AS INDREFOSEN
2019/8999 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Ragnar Dyrendahl DYRENDAHL RAGNAR INDREFOSEN
2019/8999 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift på kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Dyrendahl Transport AS DYRENDAHL TRANSPORT AS INDREFOSEN
2019/8999 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Lage Denstad LAGE DENSTAD INDREFOSEN
2019/8999 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Moholt Transport & Maskin AS MOHOLT TRANSPORT & MASKIN AS INDREFOSEN
2019/8650 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker lærer på barnetrinnet i 60% vikariat - st. ref. (4148368248) Sissel Andrea Djupvik INDREFOSEN
2019/8650 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker lærer på barnetrinnet i 60% vikariat Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4148368248 Sissel Andrea Djupvik INDREFOSEN
2019/8650 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker lærer på barnetrinnet i 60% vikariat - st. ref. (4148368248) Line Katrin Granhaug Hansen INDREFOSEN
2019/8650 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker lærer på barnetrinnet i 60% vikariat Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4148368248 Line Katrin Granhaug Hansen INDREFOSEN
2019/8775 29.11.2019 Inngående brev Gbnr. 122/351, 122/353 - Einerveien - egenerklæring om konsesjonsfrihet COPPER EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/8718 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/80- konsesjonsvedtak er blitt registrert i matrikkelen Geir Hermstad m.fl. INDREFOSEN
2019/6820 29.11.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunale midler - idrettslag og skytterlag SØRFJORDEN SKYTTERLAG m.fl. INDREFOSEN
2019/7199 29.11.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2019/6850 29.11.2019 Inngående brev Bergeringen - gbnr. 124/301 - deling av grunneiendom - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/7695 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/80- oversendelse av matrikkelbrev Thomas Hermstad Landsem INDREFOSEN
2019/8954 29.11.2019 Inngående brev Veiledning til kommuner og andre dataeiere om innsending av geotekniske rapporter og grunnundersøkelser til NADAG Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/8954 29.11.2019 Inngående brev Innsending av geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2018/8996 29.11.2019 Inngående brev Spørsmål om 3. partskontroll på Malenaaunet DYRENDAHL UTVIKLING AS INDREFOSEN
2019/8828 29.11.2019 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 136/1 - Svar på henvendelse Hassel, Erling INDREFOSEN
2019/8246 29.11.2019 Utgående brev Byggesak - Råkvågveien 270 - gbnr. 163/7 - bolig - tilbygg - Tillatelse til tiltak Anne Berit Dypvik INDREFOSEN
2019/8033 29.11.2019 Inngående brev Innerlangen 22 - gbnr. 292/1 - veranda med tak - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8075 29.11.2019 Inngående brev Helsetveien 194 - gbnr. 27/2 - riving og oppføring av våningshus og uthus - uttalelse Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/7049 29.11.2019 Utgående brev Byggesak - Olderveien 28 - gbnr. 122/341 - forlengelse av garasje - bygging av carport med bod - Dispensasjon fra reg.plan Rune Føll INDREFOSEN
2018/9633 29.11.2019 Utgående brev Byggesak - Drakestranda 66 - gbnr. 314/20 - naust - Svar på henvendelse Håvard Fjeldvær INDREFOSEN
2018/5423 29.11.2019 Inngående brev Børstingveien - gbnr. 41/5 - bolig, garasje og lagerhall - søknad om ferdigattest SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
Versjon:5.1.1