eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/185 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Vanvikan vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/182 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skaugdal vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/184 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/186 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/183 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hasselvika vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/181 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Råkvåg vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/551 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Verran vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/550 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Modalen vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/188 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Mælan skole - svømmebasseng SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/120 24.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Rissahallen - 22.02.2020 RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/237 24.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Vanvikan Samfunnshus LEKSVIK JFF INDREFOSEN
2020/391 24.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Fritun SA HYGGEKLUBBEN SVINGOM INDREFOSEN
2019/6552 24.01.2020 Utgående brev Spørsmål om ekstra septiktank i fjøs - gbnr. 160/11 Nathalie Karlsen INDREFOSEN
2019/9261 24.01.2020 Utgående brev Grinnahaugen 6 - skade etter strøing av kommunal vei Dagny Garåsen INDREFOSEN
2020/457 24.01.2020 Utgående brev Ettersending av tegninger - Trøa stadion, Leksvik - Nærmiljøanlegg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2018/3084 24.01.2020 Inngående brev Avlasterdommen - tolkning fra kommunens advokat Bjerkan-Stav - Andreas Ekker INDREFOSEN
2020/313 24.01.2020 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2020/498 24.01.2020 Inngående brev Gbnr. 118/5, 115/7 - Dørndalsveien 131 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Helge Lian INDREFOSEN
2020/498 24.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 118/5 og 115/7 ikke er konsesjonspliktig Helge Lian INDREFOSEN
2020/499 24.01.2020 Inngående brev Gbnr. 22/2 og 22/2/1 - krav om sammenslåing av matrikkelenheter Johan Jørgen Haugerø INDREFOSEN
2020/499 24.01.2020 Utgående brev Sletting/ sammenføyning av 22/2/1 Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2019/7884 24.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan fv. 717 Sund - Bradden FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/11424 24.01.2020 Inngående brev Uttalelse til detaljreguleringsplan for Korpan Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/475 24.01.2020 Inngående brev Forespørsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan - fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/476 24.01.2020 Inngående brev Krobakken 56 - gbnr. 124/320 - forretningsbygg - fasadeendring - søknad om tillatelse til tiltak DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2020/175 24.01.2020 Inngående brev Overskottveien - gbnr. 21/1 - busslomme - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/510 24.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Stian Tørstad INDREFOSEN
2020/510 24.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Stian Tørstad INDREFOSEN
2020/510 24.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/510 24.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/510 24.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Maria Kasseth INDREFOSEN
2020/510 24.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Maria Kasseth INDREFOSEN
2020/478 24.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på Indre Fosen kommunes kontonummer ved utbetaling av tilskudd. INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/539 24.01.2020 Inngående brev Påminnelse - invitasjon til eiermøte i Museene i Sør-Trøndelag AS - 03.02.20 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2020/545 24.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider dokumentsenteret Indre Fosen kommune - st. ref. 4183557456 Martina Nemcova INDREFOSEN
2020/545 24.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider dokumentsenteret - st. ref. (4183557456) Martina Nemcova INDREFOSEN
2020/545 24.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider dokumentsenteret Indre Fosen kommune - st. ref. 4183557456 Cathrine Kravik INDREFOSEN
2020/545 24.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider dokumentsenteret - st. ref. (4183557456) Cathrine Kravik INDREFOSEN
2020/531 24.01.2020 Inngående brev Viktig informasjon om smittsom sykdom - Coronavirus utbrudd Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8394 24.01.2020 Utgående brev Byggesak - Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg - Disp.kommuneplan VS BYGG AS INDREFOSEN
2019/8674 24.01.2020 Inngående brev Sørfjordveien - gbnr. 160/47 - lagerhall - søknad om dispensasjon KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8674 24.01.2020 Inngående brev Sørfjordveien - gbnr. 160/47 - lagerhall - kvittering for nabovarsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/9406 24.01.2020 Utgående brev Byggesak - Vålgrenda 43 - gbnr. 8/37 - nybygg garasje - Tillatelse til tiltak Ola Leinsli INDREFOSEN
2019/9382 24.01.2020 Utgående brev Byggesak - Hertug Skules vei 200 - gbnr. 121/25 - bolig - bruksendring - Tillatelse til tiltak Johanne Marie Frang INDREFOSEN
2019/2529 24.01.2020 Utgående brev Byggesak - Stjørnveien 182 - gbnr. 154/43 - tilbygg på fritidsbolig - Ferdigattest BYGGMESTER RØDSJØ AS INDREFOSEN
2018/9973 24.01.2020 Inngående brev Haltvollhaugen - gbnr. 138/102 - bolig - Søknad om ferdigattest TROND WEAN INDREFOSEN
2018/428 24.01.2020 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge- bruksendring - Svar på henvendelse Johansen, Wiggo Halvard INDREFOSEN
2019/7182 24.01.2020 Utgående brev Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - spikertelt - dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område og i strandsonen langs Storvatnet Steven Jarle Berg INDREFOSEN
2019/1796 24.01.2020 Utgående brev Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge - Klagebehandling Tore Brodahl INDREFOSEN
2020/494 24.01.2020 Utgående brev Signert avtale - Sykle til jobben-aksjonen - Norge Bedriftsidrettsforbund NORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND v/ Ragnhild Knudsen INDREFOSEN
2020/422 24.01.2020 Utgående brev Gbnr. 159/20 - kartet har blitt rettet Kjell Inge Skaldebø INDREFOSEN
2020/354 24.01.2020 Inngående brev Gbnr. 231/25 og 231/27 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Solveig Østbye Dale m.fl. INDREFOSEN
2020/477 24.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 230/27 ikke er konsesjonspliktig Rolf Killingberg m.fl. INDREFOSEN
2020/9 24.01.2020 Utgående brev Gbnr. 275/212 - egenerklæring om konsesjonsfrihet er blitt registrert Andreas Farbu INDREFOSEN
2019/8244 24.01.2020 Utgående brev Svar -Forespørsel om jobb som renholder Laima Lupike INDREFOSEN
2019/8244 24.01.2020 Utgående brev Svar -CV - Laima Lupike Laima Lupike INDREFOSEN
2020/511 24.01.2020 Inngående brev Søknad vedr. motorferdsel i utmark - snøskuter Mariann Ørsjødal Hubakk INDREFOSEN
2020/513 24.01.2020 Inngående brev Søknad vedr. motorferdsel i utmark - snøskuter Åge Ørsjødal INDREFOSEN
2020/514 24.01.2020 Inngående brev Søknad vedr. motorferdsel i utmark - snøskuter Åsmund Ørsjødal INDREFOSEN
2019/6998 24.01.2020 Inngående brev Mangler fortsatt signert rammeavtale og tjenesteoversikt UNINETT AS INDREFOSEN
2020/9 23.01.2020 Inngående brev Gbnr. 275/212 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Andreas Farbu INDREFOSEN
2020/444 23.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 288/1 ikke er konsesjonspliktig Tone Sjonbotn INDREFOSEN
2020/528 23.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av leilighet nr. 9 - Rådhusveien 23 - Strømmen borettslag - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/98 23.01.2020 Saksframlegg/innstilling Eventuelt - ungdomsrådet INDREFOSEN
2018/9973 23.01.2020 Inngående brev Sandbakken 2 - gbnr. 138/102 - bolig - gjennomføringsplan m.m. TROND WEAN INDREFOSEN
2019/1900 23.01.2020 Utgående brev Byggesak - Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - Klagebehandling Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/452 23.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Mahad Hundub Abdullahi INDREFOSEN
2020/452 23.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Mahad Hundub Abdullahi INDREFOSEN
2020/298 23.01.2020 Inngående brev Årnsetveien - gbnr. 122/358 - ny avkjørsel - masseuttak - forespørsel om søknadsplikt KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/371 23.01.2020 Inngående brev Grønflatveien 14 - gbnr. 18/4 - søknad om oppsetting av carport / vedbod Gunnar Grønflaten INDREFOSEN
2019/5545 23.01.2020 Inngående brev Utkast til rapport fra tilsyn med kommunale tjenester i NAV-kontoret i Indre Fosen kommune 2019 - tjenesten økonomisk rådgivning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8558 22.01.2020 Inngående brev Trongseterveien 71 - gbnr. 6/63 - båthus - uttalelse Svein Gladsø INDREFOSEN
2019/2587 22.01.2020 Utgående brev Byggesak - Fevågveien 9 - gbnr. 138/30 - Bruksendring: Klagebehandling Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/473 22.01.2020 Inngående brev Vedtak etter eltilsyn - Årnsetflata 32 - Rissa sykehjem NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2019/8188 22.01.2020 Inngående brev Gbnr. 317/7 - Kjell Balstad - nydyrking - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2020/439 22.01.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Jonsbakken 7 - gbnr. 140/284 Øvergård, Eivind INDREFOSEN
2019/9277 22.01.2020 Utgående brev Ad. gbnr. 9/8. Hafellbakkan Eiendom AS. Vurdering i hht. Naturmangfoldloven. Ny høring. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8613 22.01.2020 Inngående brev Klosterveien 41, 43, 45 - gbnr. 57/16, 57/35, 58/3 - deling av grunneiendom - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/9384 22.01.2020 Inngående brev Aksepterer tilbud Roar Langsæter INDREFOSEN
2020/477 22.01.2020 Inngående brev Gbnr. 230/27 - Bjørktrøveien 38 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Rolf Killingberg INDREFOSEN
2020/477 22.01.2020 Inngående brev Gbnr. 230/27 - Bjørktrøveien 38 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Inger Olsen Killingberg INDREFOSEN
2020/359 22.01.2020 Utgående brev Retting av adresse og eiendomskart Tor Lorents Rotabakk INDREFOSEN
2020/318 22.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/30 og 232/47 - matrikkelenhetene er blitt sammenslått Terje Aanonli m.fl. INDREFOSEN
2019/696 22.01.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Ørjan Aalberg INDREFOSEN
2019/8242 22.01.2020 Inngående brev Råd og veiledning i forhold til truende pasienter på legekontor Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/472 22.01.2020 Inngående brev Forespørsel om plan for rådhusene etter kommunereform NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND INDREFOSEN
2019/3113 22.01.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport Rissa sykehjem Folkehelse Fosen INDREFOSEN
2019/3114 22.01.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport Leksvik sykehjem Folkehelse Fosen INDREFOSEN
2019/6768 22.01.2020 Inngående brev Purring 2 - problemer med lavt vanntrykk i Tæveveien 31 Einar Strøm INDREFOSEN
2020/460 22.01.2020 Utgående brev Overføring av automatisk brannalarm - Øyan vannbehandlingsanlegg MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS INDREFOSEN
2020/239 22.01.2020 Inngående brev Signert erklæring - kloakkledning - Bestvold - gbnr. 125/41 Jo Inge Dyrendahl INDREFOSEN
2019/3322 22.01.2020 Utgående brev Svar på Henvendelse til kommunen - Kloakk Christine Sagøy INDREFOSEN
2020/247 22.01.2020 Inngående brev Nebbesmyra 16 - gbnr. 132/44 - tilbygg/vinterhage - Oppdaterte tegninger John Arne Sivertsvik INDREFOSEN
2020/412 22.01.2020 Inngående brev Rørvikveien 479 - gbnr 5/1 - platting - søknad om tiltak Klepp, Kari INDREFOSEN
2020/361 22.01.2020 Inngående brev Hasselvikveien - gbnr. 133/54 - avkjørsel - søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel ANNBJØRG BUE INDREFOSEN
2020/452 22.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Thomas Wean Haugen INDREFOSEN
2020/452 22.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Thomas Wean Haugen INDREFOSEN
2020/452 22.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Marcin Rebielak INDREFOSEN
2020/452 22.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Marcin Rebielak INDREFOSEN
2020/442 22.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i byggesak - gbnr. 140/464 Odd Ragnar Myhr INDREFOSEN
2020/443 22.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i byggesak - gbnr. 170/262 Ove Rønning INDREFOSEN
2020/471 22.01.2020 Inngående brev Utlysning av statlig tilskudd for 2020 til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8750 22.01.2020 Inngående brev Rådhusveien 13 - gbnr. 122/17 - purring på tilsyn og gjentatt varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/9527 22.01.2020 Inngående brev Vedr. søknad om forlengelse av snøscooterløyve - motorferdsel i utmark - tilbakemelding Roger Fiksdal INDREFOSEN
2019/9222 22.01.2020 Utgående brev Innspill: redusert hastighet Sørvikgrenda Roger Holmeng m.fl. INDREFOSEN
2019/8558 21.01.2020 Inngående brev Byggesak - Trongseterveien 71 - gbnr. 6/63 - båthus - Svar på kommunens brev Svein Gladsø INDREFOSEN
2020/443 21.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn i byggesak - gbnr. 170/262 Ove Rønning INDREFOSEN
2020/442 21.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn i byggesak - gbnr. 140/464 Odd Ragnar Myhr INDREFOSEN
2020/421 21.01.2020 Inngående brev Samordnet oversikt over risikoanlyser og beredskaps- og kriseplaner ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2020/382 21.01.2020 Inngående brev Ressursplan 2020 - Redningsselskapet Trøndelag - Møre og Romsdal REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING INDREFOSEN
2020/452 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/452 21.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/452 21.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Joka Kojic INDREFOSEN
2020/452 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Joka Kojic INDREFOSEN
2019/8847 21.01.2020 Inngående brev Påminnelse - avtale om leveranse av revisjonstjenester REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2020/170 21.01.2020 Inngående brev Følgebrev til aksjonærer i TrønderEnergi AS TRØNDERENERGI AS INDREFOSEN
2019/6020 21.01.2020 Utgående brev Oppdatert søknad om tilskudd ved bosetting Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2019/1053 21.01.2020 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg - prøveprosjekt med ekstra anløp av Hasselvika på hurtigbåttilbudet Trondheim - Kristiansund - rute 800 - tilbakemelding etter gjennomført prosjekt ATB AS INDREFOSEN
2020/419 21.01.2020 Inngående brev Årsmelding for 2019 fra Pasient- og brukerombudet i Trøndelag HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/8459 21.01.2020 Inngående brev Informasjon om tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/425 21.01.2020 Inngående brev Kopi av: Driftstilskudd 2020 - Museene i Sør-Trøndelag Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/6998 21.01.2020 Utgående brev Databehandleravtale fra Indre Fosen kommune UNINETT AS INDREFOSEN
2019/9461 21.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Ratvikdalen boligfelt Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7884 21.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan fv. 717 Sund - Bradden Fosen naturvernforening INDREFOSEN
2020/383 21.01.2020 Inngående brev Svar på anmodning om lovlighetskontroll av vanngebyr i Indre Fosen kommune Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/417 21.01.2020 Utgående brev Årsmeldinger Rissa IL RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/4129 21.01.2020 Utgående brev Etterlyser fortsatt svar - ønsker opplysninger om tilknytning til kommunale ledninger - Uddu Anne Kirkeby INDREFOSEN
2019/135 21.01.2020 Inngående brev Purring - Manglende lys fra Årnseth til Åsly skole Dyrendahl, Terje Andrè INDREFOSEN
2020/448 21.01.2020 Inngående brev Avtale om godtgjøring av veileder i forbindelse med gjennomføring av ICPD foreldrekurs Jannike Nebb INDREFOSEN
2020/426 21.01.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger Direktoratet for Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2020/175 21.01.2020 Inngående brev Overskottveien - gbnr. 21/1 - busslomme - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6963 21.01.2020 Utgående brev Skaugdalsveien 147 - gbnr. 120/60 - bolig - bruksendring - status byggesak Rina Kristine Balstad INDREFOSEN
2019/6963 21.01.2020 Utgående brev Skaugdalsveien 147 - gbnr. 120/60 - bolig - bruksendring - dispensasjon fra LNF-formål - til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2018/428 21.01.2020 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Byggesak Nordfjordveien 170/8 Johansen, Wiggo Halvard INDREFOSEN
2019/7137 21.01.2020 Inngående brev Gbnr. 57/8 - Ole Sand - drenering av jordbruksjord - div. fakturaer OLE SAND INDREFOSEN
2019/2292 21.01.2020 Inngående brev Manglende svar ang. gummigranulat ved CTM Lyng i Vanvikan SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN INDREFOSEN
2020/385 21.01.2020 Inngående brev Forespørsel om sponsing av ny bedrift i Rissa Helen Filiztek Haarberg INDREFOSEN
2020/422 21.01.2020 Inngående brev Gbnr. 159/20 - ber om retting av kart Kjell Inge Skaldebø INDREFOSEN
2020/359 21.01.2020 Inngående brev Gbnr. 272/29 - retting i matrikkelen - informasjon Tor Rotabakk INDREFOSEN
2020/318 21.01.2020 Inngående brev Gbnr. 232/30 og 232/47 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Terje Aanonli m.fl. INDREFOSEN
2020/444 21.01.2020 Inngående brev Gbnr. 288/1 - Skjersetveien 36 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Tone Sjonbotn INDREFOSEN
2020/394 21.01.2020 Utgående brev Gbnr. 304/5, Nøstvold - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Arvid Martin Nygård INDREFOSEN
2020/399 21.01.2020 Utgående brev Gbnr. 314/60, Skogstua - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Henrik-Ludvig S Poulsson INDREFOSEN
2020/388 21.01.2020 Utgående brev Gbnr. 279/7, Steinbråten 2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Einar Gilbert Dretvik INDREFOSEN
2020/379 21.01.2020 Utgående brev Gbnr. 278/13, Olderstad - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Hege Iren Almåsbakk INDREFOSEN
2020/386 21.01.2020 Utgående brev Gbnr. 278/17, Stenvold 2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Terje Penna Steen INDREFOSEN
2019/9159 21.01.2020 Inngående brev Hermstadveien 53 - gbnr. 39/6 - deling av grunneiendom - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2020/428 21.01.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Vanvikveien 29 - gbnr. 314/133 Rønning, Odd INDREFOSEN
2020/129 21.01.2020 Inngående brev ***** ***** - fritak fra kommunale avgifter - bilde ***** INDREFOSEN
2020/418 21.01.2020 Inngående brev Gbnr. 314/109, 314/122 - Havnegata - krav om betaling av festeavgift - 1. halvår Anne Kristin Grøn Wanvik INDREFOSEN
2018/3973 21.01.2020 Inngående brev Vinnahaugen - gbnr. 275/146 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2018/438 21.01.2020 Utgående brev Sak 17-198225REN-JSTE - underretning om matrikkelføring Domstolene i Norge INDREFOSEN
2018/1710 21.01.2020 Inngående brev Hallveien - gbnr. 275/205 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2018/82 21.01.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til Aksjon skoleveg-prosjekter i Indre Fosen kommune Trøndelag fylkeskommune v/Sentralt fakturamottak INDREFOSEN
2020/401 21.01.2020 Utgående brev Vedtatt redusert fartsgrense på to kommunale veier Trøndelag politidistrikt INDREFOSEN
2019/8222 21.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på NMSK retningslinjer for Indre Fosen kommune Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/367 20.01.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Strandveien 55 - gbnr. 275/42 Svendsen, Pål INDREFOSEN
2019/696 20.01.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Karen Martha Askim INDREFOSEN
2019/696 20.01.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Lars Helge Lindgjerdet INDREFOSEN
2019/696 20.01.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Steinar Ola Breili INDREFOSEN
2019/9365 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Julie E. Vikan INDREFOSEN
2019/9365 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Wenche Tømmerdal INDREFOSEN
2019/9365 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Astrid Andresen INDREFOSEN
2019/9365 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Cathrine Denstadli INDREFOSEN
2019/9365 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Kjersti Ngozi Furuseth INDREFOSEN
2019/9365 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Anton Kråkmo INDREFOSEN
2019/9365 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Marit Hedalen Småvik INDREFOSEN
2019/9365 20.01.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Grete Johanne Bjørnebo INDREFOSEN
2019/9365 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Fidan Shabani INDREFOSEN
2020/423 20.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Vanvikan Samfunnshus RISSA UNGDOMSLAG INDREFOSEN
2020/387 20.01.2020 Inngående brev Kommunene er viktig for å redusere utslipp og for å gjøre samfunnet robust i møte med klimaendringene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/351 20.01.2020 Inngående brev Udduveien - gbnr. 124/130 - søknad om deling av grunneiendom Asmund Berget m.fl. INDREFOSEN
2018/428 20.01.2020 Inngående brev Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge - bruksendring - foreløpig svar FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8246 20.01.2020 Utgående brev Byggesak - Råkvågveien 270 - gbnr. 163/7 - bolig - tilbygg - Vedtak om overtredelsesgebyr Anne Berit Dypvik INDREFOSEN
2020/75 20.01.2020 Inngående brev Oppdatert fordelingsnøkkel for tildeling av kulturfond NASJONALBIBLIOTEKET INDREFOSEN
2020/417 20.01.2020 Inngående brev Ønsker kopi av innsendte årsmeldinger fra Rissa Idrettlag RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/7884 20.01.2020 Utgående brev Forespørsel om opplysning om varsel om oppstart av reguleringsplan fv. 717 Sund - Bradden Anton Kvithyll INDREFOSEN
2020/247 20.01.2020 Inngående brev Byggesak - Nebbesmyra 16 - gbnr. 132/44 - tilbygg/vinterhage - Nabovarsel John Arne Sivertsvik INDREFOSEN
2019/9533 20.01.2020 Utgående brev Signert avtale - akuttberedskap barnevern TRONDHEIM KOMMUNE INDREFOSEN
2020/353 20.01.2020 Inngående brev Grensejustering mellom Indre Fosen og Steinkjer kommune - mulig virkning for fordeling av kraftinntekter fra Ormsetfoss kraftverk Steinkjer kommune INDREFOSEN
2020/406 17.01.2020 Inngående brev Spørsmål til kommunen om implementering av pakkeforløp hjerneslag fase 2 LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE INDREFOSEN
2019/8774 17.01.2020 Inngående brev Manglende oppfølging Frank Jensen INDREFOSEN
2020/180 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Hindrem & Seter vassverk SA SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2019/7130 17.01.2020 Inngående brev Referat fra møte i FAU ved Stadsbygd skole 13.01.2020 FAU STADSBYGD SKOLE INDREFOSEN
2019/7884 17.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan fv. 717 Sund - Bradden Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2020/405 17.01.2020 Inngående brev Høring - Endring i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a – Melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2020/374 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte INDREFOSEN
2019/7470 17.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - 17. mai Vanvikan FAU Vanvikan Skole v/Hagen, Turid Halsli INDREFOSEN
2020/390 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Oppdatering av gebyrhefte: leiepriser på Rønningstrand INDREFOSEN
2019/6800 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på ekspropriasjonsvedtak i Vanvikan INDREFOSEN
2020/234 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunale bygg - salg av gjennomgangsboliger INDREFOSEN
2020/404 17.01.2020 Inngående brev Oppstartsmøte vedr regulering av H2 og H3 ALLSKOG SA INDREFOSEN
2020/178 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Smia SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2019/6998 16.01.2020 Inngående brev Påminnelse - rammeavtale med Uninett - databehandleravtale UNINETT AS INDREFOSEN
2019/8218 16.01.2020 Utgående brev Inkluderende barnehage- og skolemiljø Roar Bjørkli m.fl. INDREFOSEN
2020/258 16.01.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte i forbindelse med Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/331 16.01.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon VANVIKAN KINO AS INDREFOSEN
2020/331 16.01.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon FILM&KINO INDREFOSEN
2020/170 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Trønderenergi AS - Utbyttepolitikk INDREFOSEN
2020/297 16.01.2020 Inngående brev Service- og vedlikeholdsavtale - Åsly skole - kjøle- og fryserom ORKLAND KLIMA- OG KULDETEKNIKK AS INDREFOSEN
2019/8057 16.01.2020 Inngående brev Frist for kvalitetssikring av kommunens SYSVAK-registrering 1. mars 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2020/355 16.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8913 16.01.2020 Utgående brev Inkluderende barnehage- og skolemiljø FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/170 16.01.2020 Inngående brev Svar på epost angående TrønderEnergi AS - utbyttepolitikk TRONDERENERGI AS INDREFOSEN
2020/223 16.01.2020 Inngående brev Haltveien 85 - gbnr. 20/184 - bolig - tilbygg - søknad om flytting av avkjørsel RUNE DAHLE INDREFOSEN
2017/1234 16.01.2020 Inngående brev Stortrehaugveien 34 - gbnr. 154/87 - bolig - søknad om tillatelse til tiltak Anna Xilin I P Fritzson INDREFOSEN
2020/168 16.01.2020 Inngående brev Rådhusveien 21 - gbnr. 124/324 - seksjonnr. 7 - forretningsbygg - fasadeendring - søknad om tillatelse til tiltak PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
2020/175 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - Overskottveien - gbnr. 21/1 - busslomme - Til uttalelse Statens vegvesen region midt INDREFOSEN
2020/228 16.01.2020 Inngående brev Rossvollveien 27 - gbnr. 223/1 - driftsbygning - søknad om tillatelse til tiltak BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS INDREFOSEN
2020/214 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 132/44 - Svar på henvendelse Sivertsvik, John Arne INDREFOSEN
2020/218 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 20/184 - Svar på henvendelse Dahle, Rune INDREFOSEN
2020/66 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 54/14 - Svar på henvendelse NØYSOM ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2020/66 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 54/14 - Svar på henvendelse Haanes, Cathrine Johansen INDREFOSEN
2020/130 16.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 140/22 ikke er konsesjonspliktig Wenche Myhr m.fl. INDREFOSEN
2020/294 16.01.2020 Utgående brev Gbnr.53/9, Fossheim og 53/10, Stavrandalen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Olav Foss INDREFOSEN
2020/316 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 73/15, Lilleøy og 73/25, Tilleggsjord 2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Lage Denstad INDREFOSEN
2020/350 16.01.2020 Inngående brev Ber om opplysninger i tilsynssak - ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/391 16.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Fritun SA HYGGEKLUBBEN SVINGOM INDREFOSEN
2020/267 16.01.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn med Fosen barneverntjeneste - Barnevernets arbeid med undersøkelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/269 16.01.2020 Inngående brev Gbnr. 304/4 - Setergårdsveien 98 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Arvid Martin Nygård INDREFOSEN
2020/319 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/59, Storberget - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Even Sæther INDREFOSEN
2020/320 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 236/19, Lilleaunet vestre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Eli Sandsve INDREFOSEN
2020/352 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 230/27, Grindmo østre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Vidar Gangstad INDREFOSEN
2020/346 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 210/13, Dalstrø vestre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Morten Rolitrø INDREFOSEN
2020/348 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 216/5, Stortrøåsen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Anne Jorunn Aanonli INDREFOSEN
2020/322 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 236/36, Knausen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Anne Grøntveit INDREFOSEN
2020/324 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 244/7, Tømmerbakkin II - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Bård Martin Nytrø INDREFOSEN
2020/328 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 277/6, Stormyra - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Harald Sve INDREFOSEN
2020/318 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/47, Ørstad - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Terje Aanonli INDREFOSEN
2020/354 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 231/25, Hiet 2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Tor Andreas Dale INDREFOSEN
2020/363 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 276/25, Utsikten II - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ole Andreas Lindgjerdet INDREFOSEN
2020/356 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/9, Røstadlien nedre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Helge Saghaug INDREFOSEN
2020/358 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/66, Nedrevoll 2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Magne Aune INDREFOSEN
2020/359 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 272/29, Rotabakk 3 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Tor Lorents Rotabakk INDREFOSEN
2019/696 16.01.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Anne Marie Elverum INDREFOSEN
2019/9159 16.01.2020 Utgående brev Ad. Gbnr. 39/6 i Indre Fosen kommune. Høring SAMEDIGGI / SAMETINGET INDREFOSEN
2018/438 16.01.2020 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Skjelbred - Langen - Fellessetra DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2019/8707 16.01.2020 Inngående brev Udduveien 50 - gbnr. 124/187 - internvei - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4 16.01.2020 Utgående brev Innsyn i dokumenter knyttet til avkorting i produksjonstilskudd Tor Malnes Grobstok INDREFOSEN
2019/8964 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 230/3 : Even Killingberg. Søknad om deling av eiendom . Dispensasjonssak Even Killingberg INDREFOSEN
2019/8267 16.01.2020 Utgående brev Aksept av grovkalkyle for etablering av ladepunkter. NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2019/8267 16.01.2020 Inngående brev Endelig grovkalkyle for etablering av ladepunkter. NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2019/2292 16.01.2020 Utgående brev Svar på bekymringsmelding angående gummigranulat ved CTM Lyng i Vanvikan FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/2104 16.01.2020 Utgående brev Oversendelse av søknad om dispensasjon fra kravet om næringsinntekt fra foretaket FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7137 16.01.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 971019417 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8033 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - Innerlangen 22 - gbnr. 292/1 - veranda med tak - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Olav Flataunet INDREFOSEN
2019/7313 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - Hallveien 22 - gbnr. 275/148 - lager - tilbygg - Tillatelse til tiltak RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2020/132 16.01.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om parkering forbudt-skilt ved kommunehuset i Leksvik Solvår Myren Sørheim INDREFOSEN
2019/7054 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Budsjettendring TS-tiltak Testmann Minne skole INDREFOSEN
2020/268 16.01.2020 Inngående brev Høring om moderasjonsordninger i SFO UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/8298 16.01.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Haltveien Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/9222 16.01.2020 Utgående brev Svar: Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2020-2032 - finnes det kart ATB AS INDREFOSEN
2019/9222 16.01.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplanen LEKSVIK PENSJONISTFORENING INDREFOSEN
2019/9222 16.01.2020 Inngående brev Innspill fra barnehagene - kommunedelplan trafikksikkerhet 2020-2032 Indrefosen Kommune - Solli Dagrun Fissum INDREFOSEN
2020/360 16.01.2020 Inngående brev Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9222 15.01.2020 Inngående brev Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2020-2032 - finnes det kart ATB AS INDREFOSEN
2020/330 15.01.2020 Inngående brev Høring - endring i yrkesfaglig tilbudet UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/8289 15.01.2020 Inngående brev Melding om fravær - Theresa Schei - Oppvekstutvalget Schei, Theresa INDREFOSEN
2019/8289 15.01.2020 Inngående brev Melding om fravær - Petter Harald Kimo - arealutvalget Kimo, Petter Harald INDREFOSEN
2019/7719 15.01.2020 Inngående brev Hjelopveien 88 - gbnr. 237/1 - småbåthavn - Svar på brev fra kommunen HJELLUP ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/9107 15.01.2020 Inngående brev Rørvikveien 279 - gbnr. 10/5 - riving og bygging av ny driftsbygning - reviderte tegninger SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/6042 15.01.2020 Inngående brev Overskott - gbnr. 23/3 og 23/10 - deling av grunneiendom - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/5164 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og sortering av avfall på Ålmoen Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/5072 15.01.2020 Inngående brev Gbnr. 208/1 - Kristoffer Moan - nydyrking - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8621 15.01.2020 Inngående brev Gbnr. 132/47 - Terje Buaune - drenering av jordbruk - fakturaer TERJE BUAUNE INDREFOSEN
2019/8188 15.01.2020 Inngående brev Gbnr. 317/7 - Kjell Balstad - nydyrking - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8753 15.01.2020 Inngående brev Påminnelse - informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/254 15.01.2020 Inngående brev Rapportering av årsverk pr. 31.12.2019 til LMD Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/238 15.01.2020 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport - Hallveien 24 TENSIO TN AS INDREFOSEN
2019/6851 15.01.2020 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport - Kalvtrøvegen TENSIO TN AS INDREFOSEN
2019/6852 15.01.2020 Inngående brev Varsel om frakobling av elektrisk anlegg - manglende utbedring av feil/mangler i henhold til rapport TENSIO TN AS INDREFOSEN
2019/9149 15.01.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Vanvikveien 8 F - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/8613 15.01.2020 Inngående brev Klosterveien 41, 43, 45 - gbnr. 57/16, 57/35, 58/3 - deling av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/2678 15.01.2020 Inngående brev Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven - gbnr. 19/5 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2019/63 15.01.2020 Inngående brev Rullering av Regional plan for Vannforvaltning i Nordre Fosen Vannområde Nordre Fosen Vannområde INDREFOSEN
2018/5166 15.01.2020 Inngående brev Håggåveien 1 - gbnr. 272/36 - Testmann Minne skole - avslutning av tilsynssak TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2020/285 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 230/23, Furulund - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Harald Hegdahl INDREFOSEN
2020/242 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 270/17, Stensheim - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Marit Skagseth Forr INDREFOSEN
2020/276 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 211/14, Rabben - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Knut Aanonli INDREFOSEN
2020/279 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 202/11, Vestertrøa - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ørjan Aalberg INDREFOSEN
2020/280 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 217/18, Bergtun - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Kåre Palmer Waterloo INDREFOSEN
2020/207 15.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding - årsrapport 2018 - Vanvikan gjenbrukstorg - Innherred Renovasjon IKS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/321 15.01.2020 Inngående brev Egenkontrollskjema - Fosnaheim barnehage Fosnaheim barnehage INDREFOSEN
2020/295 15.01.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 21.12.19 NOKAS AS INDREFOSEN
2020/314 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 61/4, Liseth - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Olga Dybvik INDREFOSEN
2020/241 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 8/15, Svelia - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ola Leinsli m.fl. INDREFOSEN
2020/235 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 6/22, Rognheim - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Lars Ivar Trang INDREFOSEN
2020/243 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 8/29 Trølia - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Bjørn Erik Gimse INDREFOSEN
2020/232 15.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 22/9 ikke er konsesjonspliktig Mona Rita Aronsen m.fl. INDREFOSEN
2020/296 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 56/82, Reinsflata og 56/145 Sørvoll - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Hans Henrik Horneman INDREFOSEN
2020/288 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 50/5, Ersland Østre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Einar Berg m.fl. INDREFOSEN
2020/289 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 50/7 Ersland søndre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Johan Ersland Rein INDREFOSEN
2020/281 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 24/3 Gafseth nordre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Audhild Brødreskift INDREFOSEN
2020/283 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 33/4, Bårdsmoen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Svein O Kirkemyr Nilsen INDREFOSEN
2020/284 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 36/14 Vassbu II - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Eli Oddrun Holten Sand INDREFOSEN
2020/309 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 56/255 Nerlia - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Wolfgang Knappe INDREFOSEN
2020/310 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 57/40, Langmo - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ove B Darell Tokstad INDREFOSEN
2020/312 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 57/62, Breivold vestre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Rune Bredesen INDREFOSEN
2020/313 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 60/14 Fallid - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Arne Jørgen Fallmyr INDREFOSEN
2020/274 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 20/44, Høibro vestre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ivar Johannes Hjelmen INDREFOSEN
2020/259 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 9/30 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Elisabeth Askjem m.fl. INDREFOSEN
2020/262 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 13/14 og 13/30 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Johnny Foss m.fl. INDREFOSEN
2020/263 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 13/51 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Eli Sørås m.fl. INDREFOSEN
2020/264 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 15/6, Plassen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Trond Buan INDREFOSEN
2020/265 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 20/14, Lillemyr - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Anton Brovold INDREFOSEN
2020/218 15.01.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 20/184 Dahle, Rune INDREFOSEN
2020/333 15.01.2020 Inngående brev Privat planarbeid - anmodning om oppstartsmøte - gbnr. 232/11 og 76 - Krohaugen KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/214 15.01.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 132/44 Sivertsvik, John Arne INDREFOSEN
2020/247 15.01.2020 Inngående brev Nebbesmyra 16 - gbnr. 132/44 - tilbygg/vinterhage - korrigering av adresse John Arne Sivertsvik INDREFOSEN
2019/9461 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Ratvikdalen boligfelt Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8304 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Høgåsmyra Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2018/246 15.01.2020 Inngående brev Klagebehandling - reguleringsplan for Ramsvikhaugen hytteområde - kommunens vedtak oppheves Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/308 15.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv - Theresa Schei Schei, Theresa INDREFOSEN
2018/8858 15.01.2020 Utgående brev Svar på anmodning om møte angående transport av funksjonshemmede Aunbua Friluftslag v/Arnt Haugen INDREFOSEN
2019/1053 15.01.2020 Inngående brev Prøveprosjekt med ekstra anløp av Hasselvika på hurtigbåttilbudet Trondheim - Kristiansund - rute 800 - tilbakemelding etter gjennomført prosjekt ATB AS INDREFOSEN
2019/2979 15.01.2020 Inngående brev Årnsetflata 32 - 5054/122/67 - Rissa helsetun - Pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2020/211 15.01.2020 Inngående brev Rettelse - tilskudd til vertskommuner over statsbudsjettet kap. 761, post 61 - 2020 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/158 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge INDREFOSEN
2020/156 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og unge - Retningslinjer for tildeling INDREFOSEN
2020/82 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Kriterier for kultursøknader til formannskapets pott INDREFOSEN
2019/8218 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Inkluderende barnehage- og skolemiljø - rekruttering 2020. Invitasjon til å søke om deltakelse i pulje 5. INDREFOSEN
2019/8483 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for Den kulturelle spaserstokken 2020 - 2023 INDREFOSEN
2019/8522 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for Den kulturelle skolesekken 2020 - 2023 INDREFOSEN
2020/286 14.01.2020 Inngående brev Årsoppgave for 2019 DNB BANK ASA INDREFOSEN
2019/7497 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om skjenkebevilling og serveringsbevilling - Hjellup Fjordbo AS INDREFOSEN
2020/170 14.01.2020 Inngående brev Trønderenergi AS - Utbyttepolitikk TRØNDERENERGI AS INDREFOSEN
2020/222 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for etableringsstønader ved bosetting av flyktninger i Indre Fosen kommune 2020. INDREFOSEN
2020/273 14.01.2020 Inngående brev Invitasjon til beredskapskonferanse 4. mars 2020 i forkant av Øvelse Sodd 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/244 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for grunnskoleskyssen i Indre Fosen kommune - 2020 INDREFOSEN
2018/847 14.01.2020 Utgående brev Signert mønsteravtale om kopiering for 2018 - 2021 KOPINOR INDREFOSEN
2019/4469 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Fjølvika steinbrudd, planid. 50542019004 - sluttbehandling INDREFOSEN
2019/8304 14.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Høgåsmyra Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/233 14.01.2020 Inngående brev Vollaveien 22 - gbnr. 314/263 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak LANGNES BYGG AS INDREFOSEN
2020/245 14.01.2020 Utgående brev Gbnr. 8/32, Åsheim II - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Tore Gulliksen INDREFOSEN
2020/256 14.01.2020 Utgående brev Gbnr. 9/27 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Trond Selbekk INDREFOSEN
2020/256 14.01.2020 Inngående brev Henvendelse til kommunen - retting i matrikkelen Selbekk, Trond INDREFOSEN
2020/225 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport barnehage 2020 - Fastsetting av hvilke tema tilstandsrapportene fra barnehagene skal inneholde INDREFOSEN
2020/278 14.01.2020 Inngående brev Egenkontrollskjema - Tryllefløyten barnehage Tryllefløyten barnehage INDREFOSEN
2020/206 14.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding - årsrapport 2018 - Leksvik gjenbrukstorg - Innherred Renovasjon IKS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8687 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 90/1. Anders Alseth. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
2019/1796 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge - Klagebehandling INDREFOSEN
2019/9549 14.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på forlengelse av rammeavtale for geotekniske tjenester MULTICONSULT NORGE AS INDREFOSEN
2019/8394 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg - Disp.kommuneplan INDREFOSEN
2019/1900 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - Klagebehandling INDREFOSEN
2018/428 14.01.2020 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge- bruksendring: Ny klagebehandling Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/7182 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - spikertelt - dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område og i strandsonen langs Storvatnet INDREFOSEN
2020/48 14.01.2020 Inngående brev Gbnr. 283/1 - Ole Martin Lein - søknad om tilskudd til taubane - hest o.a. Ole Martin Lein INDREFOSEN
2020/290 14.01.2020 Utgående brev Rapport fra ekstern vurdering på Åsly skole uke 49/2019 Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2020/251 14.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Tillatelse fra grunneiere Thorsen, Trine Beate INDREFOSEN
2019/8378 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Skolerute Indre Fosen kommune - skoleåret 2020-2021 INDREFOSEN
2020/282 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Leirskole, skoleturer og overnattingsturer - Oversikt over dagens praksis INDREFOSEN
2020/272 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport 2020 - Fastsetting av hvilke tema tilstandsrapportene fra skolene skal inneholde INDREFOSEN
2020/268 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Høring - forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO) INDREFOSEN
2018/82 14.01.2020 Inngående brev Utbetaling av midler for Aksjon skolevei Trondelagfylke - Dag Ystad INDREFOSEN
2019/9222 14.01.2020 Utgående brev Svar: innspill til trafikksikkerhetsplan Jan Erik Furunes INDREFOSEN
2019/9222 14.01.2020 Utgående brev Svar: innspill til trafikksikkerhetsplan Dag Håvard Askim INDREFOSEN
2019/9165 14.01.2020 Inngående brev Informasjon om praksis Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/9461 13.01.2020 Inngående brev Oppstart omregulering av delfelt B5, Ratvikdalen boligfelt, Vanvikan, Indre Fosen kommune - Høringsuttalelse Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/9222 13.01.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan Jan Erik Furunes INDREFOSEN
2019/9222 13.01.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan Jan Erik Furunes INDREFOSEN
2019/9222 13.01.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan Dag Håvard Askim INDREFOSEN
2019/9522 13.01.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste - Rektor ved Stadsbygd skole Oppvekst - st. ref. 4172196721 Personal og kommunikasjon INDREFOSEN
2020/251 13.01.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Thorsen, Trine Beate INDREFOSEN
2019/8289 13.01.2020 Inngående brev Melding om fravær - Tom André Bredesen - Helse- og omsorgsutvalget Bredesen, Tom André INDREFOSEN
2019/5249 13.01.2020 Utgående brev Fast godtgjøring formannskapets faste medlemmer - 2. halvår 2019 Bjørnar Buhaug m.fl. INDREFOSEN
2019/8304 13.01.2020 Inngående brev Oppstart av detaljregulering for Høgåsmyra - gbnr. 122/387, 122/354 og del av 122/6 - Indre Fosen Kommune - Høringsuttalelse Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8304 13.01.2020 Inngående brev Forespørsel om status om Høgåsmyra som boligfelt Kim Espen Sand Åsebø INDREFOSEN
2020/247 13.01.2020 Inngående brev Nebbesmyra 16 - gbnr. 132/44 - tilbygg/vinterhage - søknad om tiltak Sivertsvik, John Arne INDREFOSEN
2020/175 13.01.2020 Inngående brev Overskottveien - gbnr. 21/1 - busslomme - nabovarsel Johan Jørgen Haugerø m.fl. INDREFOSEN
2020/78 13.01.2020 Utgående brev Oversendelsesbrev - prioritering av spillemidler - Indre Fosen kommune for året 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/232 13.01.2020 Inngående brev Gbnr. 22/9 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Mona Rita Aronsen m.fl. INDREFOSEN
2020/191 13.01.2020 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 21.01.20 NOKAS AS INDREFOSEN
2020/237 13.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Vanvikan Samfunnshus - 07.02.2020 LEKSVIK JFF INDREFOSEN
2020/166 13.01.2020 Utgående brev Forespørsel om innsyn i ordfører, varaordfører og rådmanns lønn MEDIEHUSET NETTAVISEN AS INDREFOSEN
2020/227 13.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv Theresa Schei INDREFOSEN
2020/189 13.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd skole - svømmehall SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/179 13.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa sykehjem - terapibadet SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/177 13.01.2020 Inngående brev Økt satsing på innovative og bærekraftige bygg og idrettsanlegg i små og mellomstore kommuner i Trøndelag KS - kommunesektorens organisasjon INDREFOSEN
2019/2678 13.01.2020 Inngående brev Askimveien 154 - gbnr. 19/5 - deling av grunneiendom - ber om oppnevning av settefylkesmann FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9384 13.01.2020 Inngående brev Aksepterer tilbud Rune Bredesen INDREFOSEN
2020/246 13.01.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Havnegt.1 - gbnr. 314/71 COOP MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2020/226 13.01.2020 Inngående brev Bestrider faktura 42000167 til Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2019/9365 13.01.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Anton Kråkmo INDREFOSEN
2019/9365 13.01.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Grete Johanne Bjørnebo INDREFOSEN
2019/9365 13.01.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Marit Hedalen Småvik INDREFOSEN
2019/9522 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rektor ved Stadsbygd skole - st. ref. (4172196721) Dag-Jøran Ness INDREFOSEN
2019/9522 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rektor ved Stadsbygd skole Oppvekst - st. ref. 4172196721 Dag-Jøran Ness INDREFOSEN
2019/9522 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rektor ved Stadsbygd skole Oppvekst - st. ref. 4172196721 Anne Line Bjarke INDREFOSEN
2019/9522 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rektor ved Stadsbygd skole - st. ref. (4172196721) Anne Line Bjarke INDREFOSEN
2019/9522 11.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rektor ved Stadsbygd skole Oppvekst - st. ref. 4172196721 Cecilie Balvold INDREFOSEN
2019/9522 11.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rektor ved Stadsbygd skole - st. ref. (4172196721) Cecilie Balvold INDREFOSEN
2020/211 10.01.2020 Inngående brev Tilskudd til vertskommuner over statsbudsjettet kap. 761, post 61 - 2020 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/8304 10.01.2020 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for Høgåsmyra Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2020/175 10.01.2020 Inngående brev Overskottveien - gbnr. 21/1 - busslomme - søknad om tillatelse til tiltak INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2018/5361 10.01.2020 Inngående brev Jordskifte - gbnr. 170/320 - krav om matrikkelføring - sak 18/057164RFA-JTRD Råk Ytre - melding om hevet sak DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2020/136 10.01.2020 Utgående brev Sluttrapport - Inkludering på alvor UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/130 10.01.2020 Inngående brev Gbnr. 140/22 - Fevågveien 357 - egnerklæring om konsesjonsfrihet Wenche Myhr m.fl. INDREFOSEN
2020/124 10.01.2020 Inngående brev Wallax minirenseanlegg – årsrapport 2019 WALLAX AS INDREFOSEN
2019/9041 10.01.2020 Inngående brev Signert samarbeidsavtale om "Kompetansesenter for gjeldsrådgivning" med Steinkjer kommune NAV TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/147 10.01.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til trykking av bygdebok nr. 3 for Leksvik Hans Alfred Killingberg INDREFOSEN
2019/1999 10.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om å sende inn regnskap med rapport januar 2020 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2019/1002 10.01.2020 Inngående brev Kostra - rapportering 4. kvartal 2019 - info om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2019/3756 10.01.2020 Inngående brev Konsesjonskraft 4. kvartal 2019 - Svartelva og Mosvik NTE ENERGI AS INDREFOSEN
2019/5712 10.01.2020 Inngående brev Ber om bekreftelse på møte 22.01.20 - samarbeidsmøte for avtalerevisjon - beredskap- og følgetjeneste ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2020/169 10.01.2020 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget - 17.01.20 FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2020/133 10.01.2020 Inngående brev Ekstraordinær Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS 14.01.2020 - stemme avgis på e-post Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/166 10.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn i ordfører, varaordfører og rådmanns lønn MEDIEHUSET NETTAVISEN AS INDREFOSEN
2020/140 10.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter - gbnr. 122/252 Kjølsø, Inge Arild INDREFOSEN
2018/9013 10.01.2020 Inngående brev Myragårdsveien 15 - 19 - gbnr. 267/17 - Yttermyran omsorgsboliger - Pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2018/8972 10.01.2020 Inngående brev Rønningstadveien 1-9 - gbnr. 275/164 - Rønningstad 1 og 2 - Pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/92 10.01.2020 Utgående brev Husleia i kommunale boliger øker i 2020 ***** INDREFOSEN
2019/9149 10.01.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Vanvikveien 8 F - ***** ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/8613 10.01.2020 Utgående brev Gbnr. 57/16 og 35, gbnr. 58/3. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Høring. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/6963 10.01.2020 Inngående brev Skaugdalsveien 147 - gbnr. 120/60 - bolig - bruksendring - søknad om dispensasjon Rina Kristine Balstad INDREFOSEN
2019/7313 10.01.2020 Inngående brev Hallveien 22 - gbnr. 275/148 - lager - tilbygg - Arbeidstilsynets samtykke RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2019/2529 10.01.2020 Inngående brev Stjørnveien 182 - gbnr. 154/43 - tilbygg på fritidsbolig - søknad om ferdigattest BYGGMESTER RØDSJØ AS INDREFOSEN
2019/8555 10.01.2020 Utgående brev Byggesak - Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - lagerhall - Tillatelse til tiltak RUBB AS INDREFOSEN
2019/9406 10.01.2020 Inngående brev Vålgrenda 43 - gbnr. 8/37 - nybygg garasje - Erklæring om ansvarsrett Ketil Tørstad INDREFOSEN
2019/6989 10.01.2020 Inngående brev Orientering om vernevedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8621 10.01.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 986428151 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/3107 10.01.2020 Inngående brev Utarbeidelse av innspill om prioritering av tiltak i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8298 10.01.2020 Inngående brev Nytt varsel om oppstart av planarbeid for Haltveien - gang- og sykkelvei ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2019/9256 10.01.2020 Inngående brev Klage på avvisning av klage vedrørende snøskutervilkår FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/8721 10.01.2020 Utgående brev Møtereferat samarbeidsutvalg kommunal-privat fysioterapi 26.11.19 Mette Rian Berg m.fl. INDREFOSEN
2020/121 10.01.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Sæther, Øystein Hindrum INDREFOSEN
2020/165 10.01.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Monica Næbb Næbb, Monica INDREFOSEN
2019/8629 10.01.2020 Utgående brev Svar på- Søknad om motorferdsel i utmark ***** INDREFOSEN
2019/8555 09.01.2020 Inngående brev Byggesak - Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - lagerhall - Samtykke RUBB AS INDREFOSEN
2019/4852 09.01.2020 Inngående brev Sørfjordveien 535 - gbnr. 156/9 - bolig - ferdigattest ÄLVSBYHUS NORGE AS INDREFOSEN
2019/9365 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Anton Kråkmo INDREFOSEN
2019/9365 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Grete Johanne Bjørnebo INDREFOSEN
2019/9365 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Julie E. Vikan INDREFOSEN
2019/9365 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Wenche Tømmerdal INDREFOSEN
2019/9365 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Astrid Andresen INDREFOSEN
2019/9365 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Cathrine Denstadli INDREFOSEN
2019/9365 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Marit Hedalen Småvik INDREFOSEN
2019/9365 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Kjersti Ngozi Furuseth INDREFOSEN
2020/126 09.01.2020 Inngående brev Utprøving av oppgaver til nasjonal prøve i regning for 5. trinn NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU INDREFOSEN
2020/160 09.01.2020 Inngående brev Søknad Distriktforsk - mer informasjon Fi-Nor - Ivar Blikø INDREFOSEN
2020/160 09.01.2020 Inngående brev Søknad til Distriktforsk Fi-Nor - Ivar Blikø INDREFOSEN
2019/3103 09.01.2020 Inngående brev Protokoll fra styremøte i OKS Trøndelag SA - høsten 2019 OKS TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2020/133 09.01.2020 Inngående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - Museene i Sør-Trøndelag AS - 14.01.2020 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2019/1045 09.01.2020 Inngående brev Skatteinngang - Indre Fosen kommune - desember 2019 KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2020/137 09.01.2020 Inngående brev Prolongering av IKT-avtale med NetNordic NETNORDIC COMMUNICATION AS INDREFOSEN
2020/131 09.01.2020 Inngående brev Opplysninger til bruk ved likningsåret 2019 KOMMUNALBANKEN AS INDREFOSEN
2018/9834 09.01.2020 Inngående brev Sluttrapport 2019 Huskonsertene i Rissa Ellen Lindquist INDREFOSEN
2020/134 09.01.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 05.12.19 NOKAS AS INDREFOSEN
2020/135 09.01.2020 Inngående brev Søknad om fornyelse av salgsbevilling Aktieselskapet Vinmonopolet INDREFOSEN
2020/120 09.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Rissahallen - 22.02.2020 RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/119 09.01.2020 Inngående brev Gbnr. 57/91 - Rotmyr - egenerklæring om konsesjonsfrihet Normann Kammen INDREFOSEN
2019/8498 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 9/36- oversendelse av matrikkelbrev Alf Finserås INDREFOSEN
2019/8498 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 17/33- oversendelse av matrikkelbrev Håvard Erland Sørloth INDREFOSEN
2019/8498 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 17/11- oversendelse av matrikkelbrev Tormod Vegard Sørloth INDREFOSEN
2019/8498 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 9/38- oversendelse av matrikkelbrev Tore Darell INDREFOSEN
2019/8304 09.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Høgåsmyra FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/4469 09.01.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til reguleringsplan for Fjølvika steinbrudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9262 09.01.2020 Saksframlegg/innstilling Endring av parkeringsavgift i Havna Parkeringshus i Vanvikan INDREFOSEN
2020/132 09.01.2020 Inngående brev Henvendelse om parkering forbudt-skilt ved kommunehuset i Leksvik Solvår Myren Sørheim INDREFOSEN
2020/90 08.01.2020 Inngående brev Forslag til utvikling av landbruksfag i introduksjonsprogrammet Indre Fosen pensjonistparti INDREFOSEN
2019/4469 08.01.2020 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan Fjølvika steinbrudd. Direktoratet for mineralforvaltning INDREFOSEN
2019/8861 08.01.2020 Utgående brev Gbnr. 45/1 og 45/5- konsesjonsvedtak er blitt registrert i matrikkelen Jannicke Askjem m.fl. INDREFOSEN
2020/91 08.01.2020 Inngående brev Egenkontrollskjema - Fevåg barnehage Adolfsen, Klara INDREFOSEN
2019/8639 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Kulturprisen for Indre Fosen kommune 2019 INDREFOSEN
2019/8639 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Frivilligprisen for Indre Fosen kommune 2019 INDREFOSEN
2019/7470 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknader til Indre Fosen kommunes kulturfond 2020 INDREFOSEN
2020/61 08.01.2020 Inngående brev Hanehaugveien - gbnr. 56/392 - vei - søknad om tillatelse til tiltak KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/140 08.01.2020 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Plantegninger Gnr/brnr 122-252 Kjølsø, Inge Arild INDREFOSEN
2019/9365 08.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Anton Kråkmo INDREFOSEN
2019/9365 08.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4170657156) Anton Kråkmo INDREFOSEN
2019/2678 08.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssak til klagebehandling - Fradeling av boligtomter - gbnr. 19/5 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2018/10811 08.01.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Myragårdsveien 19A - rom nr. 1 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/129 08.01.2020 Inngående brev ***** ***** - søknad om fritak fra kommunale avgifter ***** INDREFOSEN
2020/95 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Planlegging av elevrådssamling INDREFOSEN
2020/96 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Ungdomsprisen INDREFOSEN
2020/97 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Inkluderingsprosjektet INDREFOSEN
2019/7844 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte - Norsk landbruksrådgivning SA INDREFOSEN
2019/8188 07.01.2020 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Høring - Kjell Balstad - gbnr. 317/7 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2020/67 07.01.2020 Inngående brev Gbnr. 57/95 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking OLE SAND INDREFOSEN
2019/9421 07.01.2020 Utgående brev Skjersetveien 57 - gbnr. 288/1 Bjørn T. Olsen Søknad om deling av grunneiendom Bjørn Trygve Olsen INDREFOSEN
2019/9346 07.01.2020 Utgående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp -ordningen - 26.12.2019 Fenstad, Jan Ketil INDREFOSEN
2018/10723 07.01.2020 Inngående brev Udduveien 44 - gbnr. 124/16 - overbygg for avløpspumpestasjon - manglende opplysning - varsel om avslag Direktoratet for Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2018/10811 07.01.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Myragårdsveien 19 a rom nr.1 - ***** ***** - Husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2018/11396 07.01.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Myragårdsveien 19 a rom nr.3 - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2018/11396 07.01.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Myragårdsveien 19 A - rom nr. 3 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2018/11398 07.01.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Myragårdsveien 17 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2018/11398 07.01.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Myragårdsveien 17 - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/9510 07.01.2020 Utgående brev Svar - oppsigelse av kommunal bolig - Åsavegen 4 E ***** INDREFOSEN
2019/1643 07.01.2020 Utgående brev Ad. Gbnr. 90/10 - Agnetlia i Indre Fosen kommune. Søknad om konsesjon ADVOKATFIRMAET HAMMERVOLL PIND AS INDREFOSEN
2019/9365 07.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Grete Johanne Bjørnebo INDREFOSEN
2019/9365 07.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4170657156) Grete Johanne Bjørnebo INDREFOSEN
2019/5968 07.01.2020 Utgående brev Gbnr. 301/1 og 301/12 - erklæring om arealoverføring Sølvi Ulleberg INDREFOSEN
2019/9135 07.01.2020 Utgående brev Etterlyser svar på søknad om skjenkebevilling LEKSVIK TEATERTRUPP m.fl. INDREFOSEN
2020/75 07.01.2020 Inngående brev Oppdatert fordelingsnøkkel for tildeling av kulturfond Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8660 07.01.2020 Inngående brev Signert erklæring / avtale vedr. grøft med spillvannsledning/drensledning over gbnr. 126/2 - kloakksanering Bestvold Tora Heide m.fl. INDREFOSEN
2020/44 07.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 124/266 ikke er konsesjonspliktig Solveig Alice Fredriksen INDREFOSEN
2020/42 07.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 19/2, 20/5, 20/27 og 20/131 ikke er konsesjonspliktig Ole Otto Grønning INDREFOSEN
2019/9461 07.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om oppstart - reguleringsplan - Høgte - Delfelt B5 - Ratvikdalen boligfelt Statens vegvesen INDREFOSEN
2020/79 07.01.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Brandhaug, Anne Lise INDREFOSEN
2019/7745 06.01.2020 Inngående brev Informasjon og veiledning til kommunene ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen SKATTEETATEN INDREFOSEN
2020/77 06.01.2020 Inngående brev Signert avtale om leie av jord - gnr. 20/26 - Kjeldsli Roar Kjeldsli m.fl. INDREFOSEN
Versjon:5.1.1