eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/742 22.02.2019 Utgående brev Søknad om forhåndsgodkjenning av drukningsalarm - Anleggsnr. 60134 - Indre Fosen kommune KULTURDEPARTEMENTET
2018/175 22.02.2019 Utgående brev Vinnahaugen - gbnr. 275/146 og 245/147 - Flerbrukshus m/svømmeanlegg - gjennomføringsplan LETNES ARKITEKTKONTOR AS
2018/246 22.02.2019 Inngående brev Ramsvikhaugen hytteområde - gbnr. 162/33 - reguleringsplan - uttalelse Samediggi/Sametinget
2018/355 22.02.2019 Utgående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - tilsvar til sak TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
2018/355 22.02.2019 Utgående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 - uthus med brygge - Forhåndskonferanse Wiggo Halvard Johansen
2018/1717 22.02.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende grensen mellom gbnr. 238/2 og 237/2 Arve Signar Talmo
2018/1876 22.02.2019 Inngående brev Trøa - gbnr. 140/51 - deling av grunneiendom - egenerklæring om konsesjonsfrihet Bente Vaa
2018/1876 22.02.2019 Inngående brev Trøa - gbnr. 140/51 - deling av grunneiendom - erklæring om arealoverføring Bente Vaa
2018/1876 22.02.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing
2018/6012 22.02.2019 Utgående brev Byggesak - Sjøgata 6 - gbnr. 170/35 - Vedr. brygge - fasadeendring UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA
2018/7611 22.02.2019 Inngående brev Gbnr. 314/42, 314/247 Stranda Fjordsenter AS - rekvisisjon av kartforretning - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning
2018/8638 22.02.2019 Utgående brev Byggesak - Langsæter - gbnr. 125/49 - fritidsbolig - totalrenovering - Pålegg om overtredelsesgebyr DYRENDAHL BYGG AS
2018/8969 22.02.2019 Utgående brev Handelsbakken 22 - 24 - 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - ønske om notat fra Rambøll NORSK SANERINGSSERVICE AS
2018/9633 22.02.2019 Inngående brev Drakestranda 66 - gbnr. 314/20 - naust - tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel STATENS VEGVESEN
2018/10929 22.02.2019 Inngående brev Signert intensjonsavtale om utbygging av mobildekning i Indre Fosen kommune Trøndelag fylkeskommune
2019/407 22.02.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hindrem & Seter Vassverk SA KYSTLAB AS
2019/436 22.02.2019 Inngående brev Skaugdalsveien 1143 - gbnr. 102/4 - bolig - riving - nabovarsel PALLIN AS
2019/528 22.02.2019 Utgående brev ang disp Pevikveien 57 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/697 22.02.2019 Utgående brev Gbnr. 255/1 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Ole Christian Hovstein
2019/697 22.02.2019 Utgående brev Gbnr. 257/1 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Grete Storli
2019/769 22.02.2019 Inngående brev Mevatnet 2 og 3 - gbnr. 306/14 - naust - riving og oppføring av nytt - angående tegninger Peter Sleire Aasgaard
2019/935 22.02.2019 Utgående brev Orientering om vedlikeholdsansvar for statlige kaier Kystverket
2019/1048 22.02.2019 Inngående brev Roksetvatnet - gbnr. 113/9 - hytte - uttalelse Trøndelag fylkeskommune
2019/1057 22.02.2019 Inngående brev Vangsveien 22 - gbnr. 124/323 - fritidsbolig - tilbygg - søknad om dispensasjon Reidar Lindsetmo
2019/1222 22.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4026931987) Rita Isabel Lyngvær Trangmyr
2019/1222 22.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4026931987 Rita Isabel Lyngvær Trangmyr
2019/1308 22.02.2019 Utgående brev Kommunal bolig - Åsavegen 4A - ***** ***** ***** - Husleiekontrakt *****
2019/1308 22.02.2019 Inngående brev Kommunal bolig - Åsavegen 4A - ***** ***** ***** - signert husleiekontrakt *****
2019/1284 22.02.2019 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien 17 - gbnr. 170/87 - vedr. bolig - bruksendring Henny Gjølgali
2019/1345 22.02.2019 Utgående brev Søknad om permanent utvidet drift ved Skogly friluftsbarnehage Indre Fosen Kommune
2019/1361 22.02.2019 Utgående brev Svar fra Indre Fosen kommune - Oversikt over ferdsels- og oppholdsrestriksjoner i de statlige sikrede friluftslivsområdene Fylkesmannen i Trøndelag
2019/1359 22.02.2019 Utgående brev Gbnr. 56/80 og 56/385 - VM HOME EIENDOM AS: Søknad om deling av grunneiendom VM HOME EIENDOM AS
2019/1449 22.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger - st. ref. (4029011660) Malin Thunem
2019/1449 22.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger Indre Fosen kommune - st. ref. 4029011660 Malin Thunem
2019/1476 22.02.2019 Inngående brev Invitasjon til IUA Sør-Trøndelag årsmøte 25. april 2019 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2019/1477 22.02.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - leieløyve KRISTOFFER MOAN
2019/1480 22.02.2019 Inngående brev Vedrørende overføring av Råkvåg Fiskerihavn fra Kystverket til Fylkeskommunen RÅKVÅG BÅTFORENING
2019/1483 22.02.2019 Inngående brev Gbnr. 314/19 - Storvassveien 136 - Grillhus - melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Morten Saur
2019/1484 22.02.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 170/206 - Varghattveien 12 Olsen, Øyvind-Andre
2019/1488 22.02.2019 Utgående brev Kommunal bolig - Stjørnveien 472 leilighetnr.7 - ***** ***** ***** - husleiekontrakt *****
2019/1488 22.02.2019 Inngående brev Kommunal bolig - Stjørnveien 472 leilighetnr.7 - ***** ***** ***** - signert husleiekontrakt *****
2019/1489 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 133/32, Hasselvikveien 1055 Bue, Vigdis Enes
2019/1461 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 314/340, Stav, Kristin
2019/1467 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 308/24, Setergårdsveien 1 Peng, Shasha
2019/1470 22.02.2019 Inngående brev Vollavatnet - gbnr. 91/13 - forespørsel om nabovarsel Ole Ragnvald Vevelstad
2019/1472 22.02.2019 Utgående brev Svar angående blendet pipe - Ramdalsveien 57, 59 - gbnr. 209/32 Stig Håvard Øverland
2019/1496 22.02.2019 Inngående brev Gbnr. 121/48 - Storskardveien 75 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Elise Maalø Reksen
2019/1496 22.02.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 121/48 ikke er konsesjonspliktig Elise Maalø Reksen
2019/1502 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 170/200, Monsvold, Marit Bjørgum
2019/1503 22.02.2019 Inngående brev Gbnr. 138/2 - Røveien 1 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Kurt Haarberg m.fl.
2019/1504 22.02.2019 Inngående brev Brørskiftveien 37 - gbnr. 21/13 - ferdigattest og gjennomføringsplan SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS
2019/1524 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 314/96, Breili, Tor Amund
2019/1531 22.02.2019 Utgående brev Gbnr. 187/4 - fylkesveg 715 - underretning om matrikkelføring Statens vegvesen Region midt
2019/1531 22.02.2019 Utgående brev Gbnr. 1/1 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Agnes Hansine Vikan
2019/1531 22.02.2019 Utgående brev Matrikkelførte merknader om grunnerverv Skjelvan Arne
2019/1537 22.02.2019 Utgående brev Svar - oppsigelse - Åsavegen 4H *****
2019/1552 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 146/21, Sørhaugan 27 Fjærvik, Espen
2019/1556 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 85/22, Kvitlia 8 Lyshaug, Vegar
2019/1563 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 272/35, Landsem, Geir
2019/1564 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 272/43, Landsem, Geir
2019/1571 22.02.2019 Inngående brev Bjørneråsveien 211 - gbnr. 74/80 - bolig og garasje - søknad om ferdigattest SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS
2019/1577 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 314/2, Wanvik, Anne Kristin Grøn
2019/1581 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 314/6, Keiseraas, Bjørn
2019/1584 22.02.2019 Inngående brev Sætergårdsveien - gbnr. 306/1 - søknad om rehabilitering av skorstein TRØNDELAG PIPESENTER AS
2019/1591 22.02.2019 Inngående brev Selvikveien 12, 14 - gbnr. 60/3, 60/37 - søknad om deling av grunneiendom Jo Endre Tronsaune m.fl.
2019/1592 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 132/54, Hasselvikveien 951 Skjemstad, Inga
2019/1593 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 140/135 Odd Morten Grønningen
2019/1603 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 314/174, Bjørganveien 11 Holmen, Lennart Lie
2019/1608 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 148/3, Selnesveien 611 Vestvik, Inger Johanne Dalemo
2019/1618 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 72/5, Svendsen, Andre
2019/1622 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 312/34, Verkstedveien 19 Lyng, Ragnar
2019/1623 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 314/313, Havnegata 2 Lyng, Ragnar
2019/1624 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 312/7, Verkstedveien 17 Lyng, Ragnar
2019/1626 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 272/38, Hammerbergv 3 Lyng, Ragnar
2019/1627 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 314/93, Lyng, Ragnar
2019/1629 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 314/318, Havnegata 7 Lyng, Ragnar
2019/1630 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 314/318, Havnegata 9 Lyng, Ragnar
2019/1648 22.02.2019 Inngående brev Vedrørende utkast til rapport om mulig bru/tunnel over Stjørnfjorden mellom Ørland og Indre Fosen kommuner Trøndelag fylkeskommune
2019/1497 22.02.2019 Utgående brev Gbnr. 18/36 og 18/11– matrikkelenheter er blitt sammenslått MYRA AS
2019/1498 22.02.2019 Utgående brev Rosvoldveien 19 - gbnr. 223/1 -Jan Kåre Hjellupvik. Søknad om deling av grunneiendom Jan Kåre Hjellupvik
2019/1537 22.02.2019 Utgående brev Svar - opsigelse - Åsavegen 4H, 7125 Vanvikan *****
2019/1664 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 140/353, Bredesen, Arve
2019/1674 22.02.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Fakturanummer 41901463 STADSBYGD VASSVERK SA
2019/1682 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 157/25, Osaveien 133 Tørstad, Ragnar Brun
2019/1688 22.02.2019 Inngående brev Tånnårvika - gbnr. 150/1 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Arild Dinesen
2019/1600 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 170/138, Holsundveien 45 Husby, Jarle Kristian
2019/1537 21.02.2019 Inngående brev Oppsigelse - Åsavegen 4H, 7125 Vanvikan *****
2019/1662 21.02.2019 Utgående brev Planprogram for helse- og omsorgsplan Indre Fosen kommune 2020-2030 - møte 7.2.19 Eldrerådsmedlemmenr
2019/1662 21.02.2019 Utgående brev Tegninger omsorgsboliger Rønningstrand, Leksvik - møte 7.2.19 Eldrerådsmedlemmene
2019/1662 21.02.2019 Utgående brev Forslag til uttalelse til Trøndelag fyke - Tomt videregående skole i Vanvikan - møte 7.2.19 Eldrerådsmedlemmene
2019/1662 21.02.2019 Utgående brev Årsmelding Indre Fosen Eldreråd 2018 - møte 7.2.19 Eldrerådsmedlemmene
2019/1227 21.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Helene Wean
2019/1227 21.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Helene Wean
2019/1228 21.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4026956078) Melissa Aune Løkken
2019/1228 21.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4026956078 Melissa Aune Løkken
2019/1228 21.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4026956078) Emilie Johansen
2019/1228 21.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4026956078 Emilie Johansen
2019/1222 21.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4026931987) Helene Wean
2019/1222 21.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4026931987 Helene Wean
2019/1222 21.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4026931987 Emilie Johansen
2019/1222 21.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4026931987) Emilie Johansen
2018/175 20.02.2019 Inngående brev Vinnahaugen - gbnr. 275/146 og 245/147 - Flerbrukshus m/svømmeanlegg - gjennomføringsplan LETNES ARKITEKTKONTOR AS
2018/1146 20.02.2019 Inngående brev Gbnr. 12/6 - Terje Aursand - drenering av jordbruksjord - avslutning av prosjekt Landbruksdirektoratet
2018/1909 20.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Maria Kasseth
2018/1909 20.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Maria Kasseth
2018/6012 20.02.2019 Inngående brev Sjøgata 6 - gbnr. 170/35 - brygge - fasadeendring - klage på vedtak ADVOKATGÅRDEN MUNKEGATEN DA
2018/9752 20.02.2019 Inngående brev Gbnr. 147/3 - krav om jordleie - avviser brev Eindride Husby
2019/39 20.02.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Høring - Stig Rathe gbnr. 106/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/1222 20.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4026931987) irja lien
2019/1222 20.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4026931987 irja lien
2019/1222 20.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4026931987) Pia Langeland
2019/1222 20.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4026931987 Pia Langeland
2019/1057 20.02.2019 Inngående brev Vangsveien 22 - gbnr. 124/232 - fritidsbolig - tilbygg - uttalelse Reidar Lindsetmo
2019/1060 20.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenester - st. ref. (4024390148) Nikolai L. Børseth
2019/1060 20.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenester Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024390148 Nikolai L. Børseth
2019/1045 20.02.2019 Inngående brev Skatteinngang - Indre Fosen kommune - januar 2019 KEMNERKONTORET FOR FOSEN
2019/798 20.02.2019 Utgående brev Svar på henvendelse ad. Skade påført parkerte biler ved snørydding av traktor i Skjettendalsveien 19 IF SKADEFORSIKRING NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK
2019/863 20.02.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** - søknad om fritak fra renovasjonsavgift og feieavgift *****
2019/685 20.02.2019 Inngående brev Spørsmål om byggesøknad - Rianveien 238 - gbnr. 332/4 - søknad om påbygg fjøs VIDAR RIAN
2019/1596 20.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 115/52, Vanvik, Robert
2019/1449 20.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger - st. ref. (4029011660) Maria Snerting
2019/1449 20.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger Indre Fosen kommune - st. ref. 4029011660 Maria Snerting
2019/1601 20.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 114/196, Lindvåg, Bjørn Idar
2018/6798 19.02.2019 Inngående brev Handelsbakken 22, 24, 28 - gbnr. 17/18, 17/21 - riving - ferdigattest NORSK SANERINGSSERVICE AS
2018/1909 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Embla Olsen
2018/1909 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Embla Olsen
2018/246 19.02.2019 Inngående brev Ramsvikhaugen hytteområde - gbnr. 162/33 - reguleringsplan - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/528 19.02.2019 Inngående brev Pevikveien 257 - gbnr. 164/11 - brygge - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/1550 19.02.2019 Utgående brev Planprogram for helse- og omsorgsplan Indre Fosen kommune 2020-2030 - møte 7.2.19 Rådsmedlemmene
2019/1550 19.02.2019 Utgående brev Tegninger - Omsorgsboliger Rønningstrand, Leksvik - møte 7.2.19 Rådsmedlemmene
2019/1449 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger Indre Fosen kommune - st. ref. 4029011660 Lisa Haarberg
2019/1449 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger - st. ref. (4029011660) Lisa Haarberg
2019/1424 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, ferie og helgevikarer - st. ref. (4028181859) Marianne Kvithyll
2019/1424 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Psykisk helse og rus, ferie og helgevikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4028181859 Marianne Kvithyll
2019/1537 19.02.2019 Inngående brev Oppsigelse - Åsavegen 4H, 7125 Vanvikan *****
2019/843 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester/driftsoperatør i sone Rissa - st. ref. (4019620022) Ronny Meyer
2019/843 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vaktmester/driftsoperatør i sone Rissa Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4019620022 Ronny Meyer
2019/806 19.02.2019 Utgående brev Gbnr. 49/1 - Anniken Grønflaten - investeringer for videreføring av drift - uttalelse Innovasjon Norge
2019/1060 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenester - st. ref. (4024390148) Camlla Berge
2019/1060 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenester Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024390148 Camlla Berge
2019/1060 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenester - st. ref. (4024390148) Wenche Gåsbakk
2019/1060 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenester Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024390148 Wenche Gåsbakk
2019/1222 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4026931987) Torunn Berg
2019/1222 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4026931987 Torunn Berg
2019/1222 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4026931987) Håvard Beversmark
2019/1222 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4026931987 Håvard Beversmark
2019/1227 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Fredrik Myrvang
2019/1227 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Fredrik Myrvang
2019/1227 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Kaja Jøssing Aune
2019/1227 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Kaja Jøssing Aune
2019/1227 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Segen Musie
2019/1227 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Segen Musie
2019/1228 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4026956078) Martine Gutteberg
2019/1228 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4026956078 Martine Gutteberg
2019/1227 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Frida Vigeland Berntsen
2019/1227 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Wenche Strømsvåg
2019/1227 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Wenche Strømsvåg
2019/1227 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Åse kristin johansen
2019/1227 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Åse kristin johansen
2019/1227 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Frida Vigeland Berntsen
2019/1286 19.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4027201315) Fride Grøtte Skarland
2019/1286 19.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4027201315 Fride Grøtte Skarland
2018/8969 18.02.2019 Inngående brev Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - oppdatert gjennomføringsplan LINK ARKITEKTUR AS
2019/528 18.02.2019 Inngående brev Pevikveien 257 - gbnr. 164/11 - brygge - uttalelse KYSTVERKET
2019/1472 18.02.2019 Inngående brev Blendet pipe - Ramdalsveien 57, 59 - gbnr. 209/32 Stig Håvard Øverland
2019/1468 18.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 114/249, Walmsness, Per
2019/1497 18.02.2019 Inngående brev Gbnr. 18/11 - Myra AS - krav om sammenslåing av tinglyst matrikkelenheter MYRA AS
2019/1474 18.02.2019 Utgående brev Kommunal bolig - ***** ***** ***** - Myragårdsveien 7 (Klokkergården - husleiekontrakt *****
2019/1426 18.02.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 140/333 - Vestvikveien 244 Skånøy, Fredrik Haukdal
2019/1427 18.02.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 172/13 - Nordfjordveien 67 Skånøy, Fredrik Haukdal
2019/1428 18.02.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 140/152 - Baksteinveien 10 Holten, Marius
2019/1430 18.02.2019 Utgående brev Gbnr. 325/3 - varsel om matrikkelføring av målebrev Steinar Ola Breili m.fl.
2019/1444 18.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 314/37, Gilleberg, Sigrid Topsøe-Strøm
2019/1445 18.02.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - enkeltsøknad Fiksdal, Roger
2019/1447 18.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 315/156, Breili, Morten
2019/1448 18.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 160/17, sagliveien 74 Urio, Zakaria Selemani
2019/1449 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger Indre Fosen kommune - st. ref. 4029011660 Emina Ilic
2019/1449 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger - st. ref. (4029011660) Emina Ilic
2019/1449 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger Indre Fosen kommune - st. ref. 4029011660 Marit Alvilde Antonsen
2019/1449 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger - st. ref. (4029011660) Marit Alvilde Antonsen
2019/1375 18.02.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 275/108 - Håggåveien 56 Valstad, Jan
2019/1379 18.02.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 157/13 - Sørfjordveien 508 Skånøy, Fredrik Haukdal
2019/1496 18.02.2019 Inngående brev Gbnr. 121/48 - Storskardveien 75 - Elise Maalø Reksen - egenerklæring om konsesjonsfrihet Elise Maalø Reksen
2019/1450 18.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 135/5, Haugen, Åsmund
2019/1451 18.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 140/21, Vestvikvegen 52 Halvorsen, Hege Lian
2019/1453 18.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmålere - gbnr. 283/94 m.fl - kommunal bygg i Vanvikan INDRE FOSEN KOMMUNE
2019/1454 18.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmålere - gbnr. 275/128 m.fl - kommunale bygg i Leksvik INDRE FOSEN KOMMUNE
2019/1498 18.02.2019 Inngående brev Rosvoldveien 19 - gbnr. 223/1 - søknad om deling av grunneiendom Jan Kåre Hjellupvik
2019/1227 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Sunniva Gangstad
2019/1227 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Sunniva Gangstad
2019/1228 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4026956078 Renate Aasbø
2019/1228 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4026956078) Renate Aasbø
2019/1227 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Inga Marie Strøm Reinkind
2019/1227 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Inga Marie Strøm Reinkind
2019/1222 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4026931987 Inga Marie Strøm Reinkind
2019/1222 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4026931987) Inga Marie Strøm Reinkind
2019/1053 18.02.2019 Utgående brev Prøveprosjekt på økt betjening av hurtigbåt via Hasselvika ATB AS
2019/1080 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4021023107 malin rabben
2019/1080 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4021023107) malin rabben
2019/1080 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4021023107) Børge Fallmyr Sund
2019/1080 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4021023107 Børge Fallmyr Sund
2019/903 18.02.2019 Utgående brev Gafsetveien 95, 97 - gbnr. 20/47 - søknad om fritak fra kommunale avgifter Elin Irene Urdshals
2019/843 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vaktmester/driftsoperatør i sone Rissa Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4019620022 Morten Rødsjø
2019/843 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester/driftsoperatør i sone Rissa - st. ref. (4019620022) Morten Rødsjø
2019/843 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester/driftsoperatør i sone Rissa - st. ref. (4019620022) Arnstein Egil Borstad
2019/843 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vaktmester/driftsoperatør i sone Rissa Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4019620022 Arnstein Egil Borstad
2019/872 18.02.2019 Utgående brev Angående innlevert listeforslag - kommunevalget 2019 - Senterpartiet Linn Merete Barstad Moan m.fl.
2019/857 18.02.2019 Utgående brev Referat fra styringsgruppemøte for VTA-forsøket 3001019 Hilde Anhanger Karlsen m.fl.
2019/696 18.02.2019 Utgående brev Høringsuttalelse - forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Fiskeridirektoratet
2019/713 18.02.2019 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding - valgliste for kommunevalget 2019 - Pensjonistpartiet Harald Fagervold m.fl.
2019/638 18.02.2019 Utgående brev Gbnr. 223/2 - Jan Arne Rosvold - fjøsutbygging - uttalelse Innovasjon Norge
2019/3 18.02.2019 Utgående brev Gbnr. 203/2, 203/4 - Bjørn Lysvand - godkjenning av landbruksvei LYSVAND BJØRN
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Line Marie Rosvold Fjeldahl
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Ingrid Witsø
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Mona Thorsen
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Dr. Muniarajan Ramakrishnan
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Kaja Ramdal
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Lennart Bjørnebo
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Turid Irene Dyrendahl
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Wenche Dyrendahl
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Jørn Gjersøe
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Vibeke Wilhelmsen
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Torbjørn Kilsti Hermstad
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Børge Fallmyr Sund
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Magna Vaarheim Wean
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Madeleine Reneè Bernhoff
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Judith Dahl
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Audhild Sjøli
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Malin Tetlimo
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Marit Bogen
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Ina Jasmin Lutdal
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Anne Lisbet Rian
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Anne Birgitte Einangshaug
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Tove Karoline Solem
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Johan Hermann Dragsnes Wesche
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Alexander Ringseth
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Pål Inge Johansen
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Anita Olsen Rønning
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 hilde charlotte kvernø
2018/11594 18.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Personalkonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3992905924 Agnes Marie Moen
2018/11635 18.02.2019 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding - valgliste for kommunevalget 2019 - Indre Fosen Arbeiderparti Per Kristian Skjærvik m.fl.
2018/9633 18.02.2019 Inngående brev Drakestranda 66 - gbnr. 314/20 - naust - søknad om tillatelse til tiltak KYSTPLAN AS
2018/246 18.02.2019 Inngående brev Ramsvikhaugen hytteområde - gbnr. 162/33 - reguleringsplan - uttalelse Trøndelag fylkeskommune
2018/355 18.02.2019 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - får ikke åpnet brevet Wiggo Halvard Johansen
2018/640 18.02.2019 Utgående brev Søknad om midlertidig fritak for renovasjonsavgiften - gbnr. 209/39 og 275/5 - Myragårdsveien 56 og Ramdalsveien 55 Stig Håvard Øverland
2018/1909 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Ann Lissbeth G. Gården
2018/1909 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Ann Lissbeth G. Gården
2018/7611 18.02.2019 Utgående brev Vedr. fradeling fra gbnr. 314/247 i Indre Fosen Kartverket
2019/1060 17.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenester - st. ref. (4024390148) Linnea Elise Haugen
2019/1060 17.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenester Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024390148 Linnea Elise Haugen
2019/1227 17.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Preben Hestad
2019/1227 17.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Preben Hestad
2019/1227 17.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Marita Holtborg Nordvik
2019/1227 17.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Marita Holtborg Nordvik
2019/1227 16.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Nemanja Djokic
2019/1227 16.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Nemanja Djokic
2019/1228 16.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4026956078) Iver Aalberg
2019/1228 16.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4026956078 Iver Aalberg
2018/7611 15.02.2019 Inngående brev Gbnr. 314/247 - bekreftelse/erklæring vedrørende fellesarealet Stranda Fjordsenter
2018/8969 15.02.2019 Inngående brev Handelsbakken 22, 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - søknad om igangsettingstillatelse LINK ARKITEKTUR AS
2018/9810 15.02.2019 Utgående brev Gbnr. 314/38 - oversendelse av matrikkelbrev Laila Christina L Fossum
2018/8126 15.02.2019 Inngående brev Nordfjordveien 67 - gbnr. 172/13 - bolig - angående bruksendring Eskild Kristiansen
2018/8300 15.02.2019 Inngående brev Bjønnavegen 6 - gbnr. 267/28 - omgjøring av garasje til næringsbygg TØMRER OLSEN OG SÆTHER AS
2018/8342 15.02.2019 Inngående brev Uttalelse - Søknad om skjenkebevilling - Nordheim Cafe as Kemnerkontoret for Fosen
2018/2908 15.02.2019 Inngående brev Gbnr. 231/7 - Therese Evenrud - konsesjon - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysning
2018/2548 15.02.2019 Inngående brev Referat fra IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyremøte - 14.02.2019 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2017/492 15.02.2019 Inngående brev Vedtak i klagesak - reguleringsplan for Gråsteinlia steinbrudd - gbnr. 9/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/264 15.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til mangfoldskveld 02.04.19 LIONS CLUB RISSA
2019/297 15.02.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder RissaVannverk Kystlab AS
2018/11083 15.02.2019 Inngående brev Gbnr. 90/1 - nydyrking - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/1227 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Ingrid Bratseth
2019/1227 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Ingrid Bratseth
2019/1264 15.02.2019 Inngående brev Kommunal Rapport ber om regnskap avlagt til revisjon i Excel-format Kommunal Rapport A/S
2019/1269 15.02.2019 Inngående brev Revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner – mulighet for innspill TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning
2019/1269 15.02.2019 Inngående brev Kart - revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning
2019/1360 15.02.2019 Inngående brev Stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven KOMPETANSE NORGE
2019/1361 15.02.2019 Inngående brev Oversikt over ferdsels- og oppholdsrestriksjoner i de statlige sikrede friluftslivsområdene Fylkesmannen i Trøndelag
2019/1372 15.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 170/179, Tørrabben Skarsvåg, Dagrun-Beate
2019/1363 15.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 155/9 m.fl INDRE FOSEN KOMMUNE
2019/1364 15.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmålere - gbnr. 19/29 m.fl - kommunale bygg - Stadsbygd sone INDRE FOSEN KOMMUNE AREAL
2019/1365 15.02.2019 Inngående brev Søknad om støtte til fibertilknytning PRESTHÅGGÅN VEILAG
2019/1366 15.02.2019 Inngående brev Gbnr. 327/2 - søknad om utsettelse av boplikt Inge Aune m.fl.
2019/1331 15.02.2019 Inngående brev Aune - gbnr. 9/68 - nybygg - spørsmål om avløp Jens Jakob Finserås
2019/1053 15.02.2019 Inngående brev Uttalelse til økt betjening av hurtigbåttilbudet mellom Brekstad og Hasselvika AGDENES KOMMUNE
2019/1039 15.02.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Rissa GEIR DAHLE AS
2019/1060 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenester Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024390148 Stine Husby
2019/1060 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenester - st. ref. (4024390148) Stine Husby
2019/941 15.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om støtte til arrangering av NM i orientering 12.05.19 BJUGN IL
2019/1033 15.02.2019 Saksframlegg/innstilling Revidering av retningslinje for rekruttering og ansettelse i Indre Fosen kommune
2019/658 15.02.2019 Inngående brev Gbnr. 56/393 - Klosterveien 190 - konsesjon - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning
2019/584 15.02.2019 Utgående brev Byggesak - Nyveien 68 - gbnr. 12/6 - tilbygg til driftsbygning: Tillatelse til tiltak Terje Aursand
2019/773 15.02.2019 Inngående brev Signert prøvingsattest/melding om vigsel *****
2019/1449 15.02.2019 Inngående brev Søknad om lærlingplass som helsefagarbeider Embaba T Abraha
2019/1449 15.02.2019 Inngående brev Søknad om lærlingplass som helsefagarbeider Maria Snerting
2019/1404 15.02.2019 Inngående brev Sikkerhetsdatablad - fyringsolje - Stadsbygd CIRCLE K NORGE AS
2019/1408 15.02.2019 Inngående brev Påminnelse - innsendelse av refusjonskrav - opplæringstiltak NAV TRØNDELAG
2019/1416 15.02.2019 Utgående brev Presentasjoner kommunestyremøtet 14.2.2019 Kommunestyremedlemmene
2019/659 14.02.2019 Utgående brev Bekreftet sletting av heftelse Svein Olav Kirkemyr Nilsen
2019/696 14.02.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Fiskeridirektoratet
2019/1036 14.02.2019 Utgående brev Til Eier/Abonnenter som har installert vannmåler i tidligere Leksvik- og Rissa kommune Abonnenter som har installert vannmåler
2019/914 14.02.2019 Inngående brev Søknadsfrist stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester i 2019 og frist for rapportering for tildelte stimuleringstilskudd i 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/1057 14.02.2019 Utgående brev Vangsveien 22 - bgnr. 124/232 - fritidsbolig - tilbygg - Anmodning om tilleggsdokumentasjon Reidar Lindsetmo
2019/1039 14.02.2019 Utgående brev Ber om uttalelse - Salgsbevilling - Rema 1000 Rissa,Geir Dahle AS TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl.
2019/1040 14.02.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra alle politiske verv Ken Robin Sivertsvik
2019/1049 14.02.2019 Inngående brev Rettelse fra forrige liste - DNB Markets - årsoppgave for 2018 - kvitteringsliste DNB BANK ASA
2019/1050 14.02.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskuddsmidler - tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-10. trinn, kap. 226 post 63 UTDANNINGSDIREKTORATET
2019/1073 14.02.2019 Inngående brev Klage på krav om betaling av kommunale avgifter - gbnr. 305/24 MILJØDIREKTORATET
2019/1060 14.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenester - st. ref. (4024390148) Berit-Anna Dueskar
2019/1060 14.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenester Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024390148 Berit-Anna Dueskar
2019/1332 14.02.2019 Inngående brev Salg av eiendom - forespørsel om tinglyst refusjonskrav - gbnr. 122/351, 122/353 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS
2019/1286 14.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4027201315) Emina Ilic
2019/1286 14.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4027201315 Emina Ilic
2019/1349 14.02.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Rissa Beitelag SA RISSA BEITELAG SA
2019/1353 14.02.2019 Inngående brev Elg i Årnsetfeltet i Rissa Nils Kristian Hassel
2019/1358 14.02.2019 Inngående brev Straumsetveien 4 - gbnr. 124/332 - garasje - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA
2019/1359 14.02.2019 Inngående brev Fjordheim og Kvithyllveien 230 - gbnr. 56/80 og 56/385 - deling av grunneiendom VM HOME EIENDOM AS
2019/1371 14.02.2019 Saksframlegg/innstilling Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforbyggende tiltak (SLT)
2019/1291 14.02.2019 Inngående brev Avtale til signering - innplassering i stasjonen på Kimo - Telia Norge AS Trøndelag fylkeskommune
2019/1293 14.02.2019 Inngående brev Styrerapport 4.kvartal 2018 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2019/1325 14.02.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Kneggsundveien 63 Grøntvedt, Hanna Otelie
2019/1328 14.02.2019 Inngående brev Tildelingsbrev kommunale SMIL-midler - 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/1222 14.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4026931987) Theresa Schei
2019/1222 14.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4026931987 Theresa Schei
2019/1227 14.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Galina Tjurebajeva
2019/1227 14.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Galina Tjurebajeva
2019/1227 14.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Malin Thunem
2019/1227 14.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Malin Thunem
2019/1175 14.02.2019 Utgående brev Signert avtale om oppgradering til ePhorte 5.6 Evry AS
2019/1117 14.02.2019 Inngående brev Rutiner for vandelsvurdering meddommere FINNMARK POLITIDISTRIKT
2018/10986 14.02.2019 Utgående brev Hindremsveien 111 - gbnr. 298/1 - søknad om deling av grunneiendom - dispensasjonssak Nils Alvin Hindrum
2019/201 14.02.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb ved Fosen barneverntjeneste Hanssen Skei Rose
2019/530 14.02.2019 Inngående brev Godkjenning av nye gårdsnummer - grensejustering i Verrabotn Kartverket Tinglysning
2018/11708 14.02.2019 Inngående brev Fevågsjøen - gbnr. 140/405 sjøhus - dispensasjonssøknad Noralf Tiset
2018/167 14.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om leie av kommunal bolig *****
2018/918 14.02.2019 Inngående brev Gbnr. 52/1 - søknad om utsatt boplikt / endring boplikt og utleie av dyrka jord Anita Schei
2018/1909 14.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Peder Flønæs Hojem
2018/1909 14.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Peder Flønæs Hojem
2018/4092 14.02.2019 Utgående brev Byggesak - Hanehaugveien - gbnr. 56/149, 56/150 - bolig: Igangsettingstillatelse og dispensasjon SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS
2018/7611 14.02.2019 Inngående brev Gbnr. 314/42, 314/247 Stranda Fjordsenter AS - Rekvisisjon av kartforretning - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning
2018/9810 14.02.2019 Inngående brev Seksjonering - gbnr. 314/38 - Vanvikan Panorama - seksjonering - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2018/8969 14.02.2019 Inngående brev Handelsbakken 22 - 24 - 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - ønsker notater fra Rambøll NORSK SANERINGSSERVICE AS
2018/10789 14.02.2019 Utgående brev Byggesak - Hindremsveien 1 - gbnr. 303/3 - garasje, bod og støttemur: Dispensasjon og tillatelse til tiltak Lars Kristian Lehn
2019/1261 13.02.2019 Inngående brev Henvendelse angående manglende feiing og betaling av faktura Ragna Dybdahl Pedersen
2019/1261 13.02.2019 Utgående brev Henvendelse angående manglende feiing og betaling av faktura Ragna Dybdahl Pedersen
2019/1267 13.02.2019 Inngående brev Ressursplan 2019 - RS Trøndelag - Møre og Romsdal REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING
2019/1282 13.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 114/175, Tronstad, Einar Håkon
2019/1283 13.02.2019 Inngående brev Innkalling til styremøte i TBRT IKS 19.02.19 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2019/1284 13.02.2019 Inngående brev Nordfjordveien 17 - gbnr. 170/87 - bolig - bruksendring - søknad om tillatelse til tiltak Henny Gjølgali
2019/1228 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4026956078) Kristin Thommesen
2019/1228 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4026956078 Kristin Thommesen
2019/1228 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4026956078) Emina Ilic
2019/1228 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4026956078 Emina Ilic
2019/1232 13.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 78/35, Modalsveien 567 Sæther, Jonas Andre
2019/1241 13.02.2019 Inngående brev Varsel om manglende belysning i gangvei fra Ytre Ringvei 18 til Åsly skole Terje Andrè Dyrendahl
2019/1245 13.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 147/21, Selnesveien 368 Hoelseter, Stein Tore
2019/1249 13.02.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd for år 4 for 2017 STJØRDAL KOMMUNE
2019/1254 13.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 140/449, Nordvikveien 27 Sjøbakk, Roy
2019/1260 13.02.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra eldrerådet - videregående kurs RISSA SENIORDANS
2019/1108 13.02.2019 Utgående brev Gbnr. 36/3 - tildeling av adresse Jens Arnvid Kilen
2019/1163 13.02.2019 Inngående brev Årsoppgave for 2018 - andel av boligselskapets skattemessige beløp - Rådhusveien 23 - andelsnummer 5 STRØMMEN BORETTSLAG
2019/1163 13.02.2019 Inngående brev Årsoppgave for 2018 - andel av boligselskapets skattemessige beløp - Rådhusveien 23 - andelsnummer 8 STRØMMEN BORETTSLAG
2019/1163 13.02.2019 Inngående brev Årsoppgave for 2018 - andel av boligselskapets skattemessige beløp - Rådhusveien 23 - andelsnummer 9 STRØMMEN BORETTSLAG
2019/1163 13.02.2019 Inngående brev Årsoppgave for 2018 - andel av boligselskapets skattemessige beløp - Rådhusveien 23, andelsnummer 14 STRØMMEN BORETTSLAG
2019/1193 13.02.2019 Utgående brev Gbnr. 132/8 - tildeling av adresse Lars Kristian Brevik
2019/1200 13.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 314/145, Sjølystveien 6 Paulsen, Hauk
2019/1201 13.02.2019 Utgående brev Kommunal bolig - Åsavegen 4A - ***** ***** ***** *****
2019/1204 13.02.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 276/28 - Skjersetveien 19 Skånøy, Fredrik Haukdal
2019/1206 13.02.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 78/35 - Modalsveien 567 Skånøy, Fredrik Haukdal
2019/1218 13.02.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 314/89 - Vanvikberget 3 Holten, Marius
2019/1220 13.02.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 315/112 - Trøanbakken 5 Valstad, Jan
2019/1221 13.02.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 122/257 - Rådyrveien 7 Valstad, Jan
2019/1222 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4026931987) Katrin Pallin Nybø
2019/1222 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4026931987 Katrin Pallin Nybø
2019/1222 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4026931987) Emina Ilic
2019/1222 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4026931987 Emina Ilic
2019/1174 13.02.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr.19/57 ikke er konsesjonspliktig GOJA EIENDOM AS
2019/1227 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Emina Ilic
2019/1227 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Emina Ilic
2019/1227 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Kristin Thommesen
2019/1227 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Kristin Thommesen
2019/1227 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Timofei Gritco
2019/1227 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Timofei Gritco
2019/1227 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sommer 2019 Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4026150018 Lotte Bakøy
2019/1227 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar sommer 2019 - st. ref. (4026150018) Lotte Bakøy
2019/1063 13.02.2019 Inngående brev Varsel - kjøretøy med kjennetegn XK 22871 kan bli avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll AUTO PLAN AS
2019/1090 13.02.2019 Inngående brev Beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Trøndelag politidistrikt POLITIDIREKTORATET
2019/1100 13.02.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - vedlikehold av utmarksgjerde RISSA BEITELAG SA
2019/1048 13.02.2019 Utgående brev Roksetvatnet - gbnr. 113/9 - hytte - søknad om dispensasjon - Anmodning om tilleggsdokumentasjon UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA
2019/1048 13.02.2019 Utgående brev Byggesak - Roksetvatnet - gbnr. 113/9 - hytte - Til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/1048 13.02.2019 Inngående brev Roksetvatnet - gbnr. 113/9 - hytte - naboerklæring UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA
2019/1046 13.02.2019 Inngående brev Avregning feietjenesten 2018 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2019/1039 13.02.2019 Inngående brev Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Rissa ,Geir dahle a.s GEIR DAHLE AS
2019/982 13.02.2019 Utgående brev Byggesak - Kuppelvikmyra 37 - gbnr. 169/23 - Fritidsbolig - Ferdigattest Øyvind Wanderås
2019/696 13.02.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - Kommuneplanens arealdel - forslag til planprogram STATNETT SF
2019/833 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver - st. ref. (4019190671) Randi Kvendset
2019/833 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4019190671 Randi Kvendset
2019/833 13.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver - st. ref. (4019190671) Maren Hedalen Småvik
2019/833 13.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4019190671 Maren Hedalen Småvik
2018/10705 13.02.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - samordnet hjorteviltforvaltning Reidar Gullesen
2018/10676 13.02.2019 Utgående brev Innkalling til møte mellom styret i klubben ved Vanvikan skole og kommuneledelsen Molund Lovise m.fl.
2018/9585 13.02.2019 Utgående brev Byggesak - Verkstedveien 19 - gbnr. 312/34 - industribygg - tilbygg: Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket Grimstad og Tønsager AS
2018/6474 13.02.2019 Inngående brev Vanvikveien/Bork Rigel-veien - gbnr. 314/4 m.fl. - utskiftning av eksisterende kulvert - redegjørelse ASPLAN VIAK AS
2018/7881 13.02.2019 Inngående brev Ekspropriasjon av eiendom i forbindelse med bygging av ny videregående skole i Vanvikan Hauk Paulsen
2018/2332 13.02.2019 Inngående brev Årsmøteprotokoll - Skauga IL Skauga IL
2018/614 13.02.2019 Inngående brev Rapportering Hasselvika Musikklag 2017 Hasselvika Musikklag
2018/11676 13.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding fra Indre Fosen kommune vedr. klagebehandling Trøndelag fylkeskommune
2019/530 13.02.2019 Utgående brev Nye gårdsnummer i Verrabotn Kartverket
2019/404 13.02.2019 Utgående brev Gbnr. 170/141 - endring av adresse Harry Antonsen
2019/367 13.02.2019 Utgående brev Gbnr. 315/35, 315/65 og 315/66 - underretning om matrikkelføring Svein Ole Lyshaug
2019/367 13.02.2019 Utgående brev Gbnr. 315/35, 315/65 og 315/66 - underretning om matrikkelføring Øystein Wanvik
2019/367 13.02.2019 Utgående brev Gbnr. 315/35, 315/65 og 315/66 - underretning om matrikkelføring Kari Hove Solberg
2019/367 13.02.2019 Utgående brev Gbnr. 315/35, 315/65 og 315/66 - underretning om matrikkelføring Alvydas Jakelaitis m.fl.
2018/11530 13.02.2019 Utgående brev Rapport vedrørende avvik på arkivlokaler ARKIVVERKET
2018/11530 13.02.2019 Inngående brev Vedrørende arkivtilsynet - forsinket foreløpig rapport Arkivverket - Thomas Øverby
2018/11017 12.02.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om nydyrking på eiendommen gbnr 8/13 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/293 12.02.2019 Inngående brev Korrigering av vedtak om erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Øyvind Nesdal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/833 12.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver - st. ref. (4019190671) *****
2019/833 12.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4019190671 *****
2019/833 12.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4019190671 *****
2019/833 12.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver - st. ref. (4019190671) *****
2019/833 12.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver - st. ref. (4019190671) *****
2019/833 12.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4019190671 *****
2019/833 12.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver - st. ref. (4019190671) *****
2019/833 12.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4019190671 *****
2019/817 12.02.2019 Inngående brev Tilsvar til brev om vannmåler på eiendom - gbnr. 314/247 STRANDA FJORDSENTER AS
2019/631 12.02.2019 Inngående brev Sluttutbetaling for Myrmo skistadion - klubhus - Berg Ugla grendalag - anleggsnummer 1718004 / 11477 Trøndelag fylkeskommune
2019/1047 12.02.2019 Inngående brev Innkalling til årsmøte - Fosen opplæringskontor - 04.03.19 FOSEN OPPLÆRINGSKONTOR
2019/1078 12.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling IKT-servicefag - st. ref. (4024685470) *****
2019/1078 12.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling IKT-servicefag Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024685470 *****
2019/1080 12.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4021023107 *****
2019/1080 12.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4021023107) *****
2019/1224 12.02.2019 Inngående brev Avhending av Råkvåg fiskerihavn - avklaring med kommune Kystverket
2019/1226 12.02.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune 2019-2022 Trøndelag fylkeskommune
2019/1174 12.02.2019 Inngående brev Gbnr. 19/57 - Arnrommet 6 - konsesjon - egenerklæring om konsesjonsfrihet Jan Arve Monsen m.fl.
2019/1171 12.02.2019 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - BERNH. BERG AS BERNH. BERG AS
2019/1098 11.02.2019 Inngående brev Søknad om støtte til bygging av gapahuk AUNBUA FRILUFTSLAG
2019/1110 11.02.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune
2019/1112 11.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 154/10, Stjørnveien 355 Husby, Håvard
2019/1116 11.02.2019 Inngående brev Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/1120 11.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 122/318 - Årnsetflata 33 Indre Fosen kommune
2019/1125 11.02.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 122/60 - Nedre fallet 22 Skånøy, Fredrik Haukdal
2019/1127 11.02.2019 Inngående brev VS: Nydyrkning på 225/1 Tore Hølaas
2019/1127 11.02.2019 Inngående brev GBnr. 225/1 - Tore Hølaas - Nydyrkningsøknad TORE HØLAAS
2019/1133 11.02.2019 Inngående brev Svar på søknad om støtte til 8. mars-arrangement - til kvinnedagsmarkering - Grete Tungen Trøndelag fylkeskommune
2019/1135 11.02.2019 Inngående brev Oversendelse av oppdragsrapport og tiltaksplan for stolpelager ved Leira ASPLAN VIAK AS
2019/1144 11.02.2019 Utgående brev Gbnr. 170/52 - tildeling av adresse Ketil Bjørkvik
2019/1147 11.02.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 314/289 - Åsaveien 5 Skånøy, Fredrik Haukdal
2019/1153 11.02.2019 Inngående brev Søknad om løyve til å kjøre snøscooter til hytta Rolf Martin Dybdahl
2019/1156 11.02.2019 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - SPETALEN VELFORENING SPETALEN VELFORENING
2019/1223 11.02.2019 Inngående brev Alle skolestartere (1. klassinger) får gratis skolesekk av fylkeskommunen Trøndelag fylkeskommune
2019/1060 11.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenester - st. ref. (4024390148) *****
2019/1060 11.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenester Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024390148 *****
2019/1101 11.02.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 275/19, Karetveien 1 Elverum, Astrid
2019/1080 11.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøpersonale - st. ref. (4021023107) *****
2019/1080 11.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4021023107 *****
2019/1048 11.02.2019 Inngående brev Roksetvatnet - gbnr. 113/9 - hytte - søknad om dispensasjon UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA
2019/1053 11.02.2019 Inngående brev Prøveprosjekt på økt betjening av hurtigbåt via Hasselvika ATB AS
2019/982 11.02.2019 Inngående brev Byggesak - Kuppelvikmyra 37 - gbnr. 169/23 - Fritidsbolig - Ansvarsrett Øyvind Wanderås
2019/915 11.02.2019 Utgående brev Gbnr. 273/1 - konsesjonsvedtak er blitt registrert i matrikkelen Ørjan Rønning
2019/888 11.02.2019 Utgående brev Hasselveien 75 - gbnr. 135/2 - tilbygg fjøs - Tillatelse til tiltak HASSEL DAG ENGEL
2019/584 11.02.2019 Inngående brev Nyveien 68 - gbnr. 12/6 - tilbygg til driftsbygning - situasjonskart - nye tegninger Terje Aursand
2019/586 11.02.2019 Utgående brev Omsetningsoppgave for 2018 og forventet omsetning for 2019 RÅKVÅG MARINA AS m.fl.
2019/769 11.02.2019 Utgående brev Mevatnet 2 og 3 - gbnr. 306/1 - naust - riving og oppføring av nytt - vedr. tegninger Per-Arne Sæther
2019/770 11.02.2019 Utgående brev Byggesak - Rødsjøveien 236 - gbnr. 159/43 - hytte - påbygg: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel BYGGMESTER RØDSJØ AS
2019/833 11.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver - st. ref. (4019190671) *****
2019/833 11.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4019190671 *****
2019/833 11.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4019190671 *****
2019/833 11.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver - st. ref. (4019190671) *****
2019/833 11.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4019190671 *****
2019/833 11.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler på NAV med sosialfaglige oppgaver - st. ref. (4019190671) *****
2018/355 11.02.2019 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 - uthus med brygge - ber om forhåndskonferanse Wiggo Halvard Johansen
2018/355 11.02.2019 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - tilsvar til sak TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
2018/355 11.02.2019 Utgående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 - uthus med brygge - Svar på din henvendelse Wiggo Halvard Johansen
2018/2805 11.02.2019 Utgående brev Jamt - Olaveien 6 - gbnr. 20/87 - påbygg bolig - Ferdigattest Steinar Saksgård
2018/1909 11.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 *****
2018/1909 11.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) *****
2018/8042 11.02.2019 Utgående brev Oppgjør etter anlegget kloakksanering VA-anlegg Junkerbukta - Øvre leir - Hasselvika Jannike Nebb m.fl.
2018/8042 11.02.2019 Utgående brev Oppgjør etter anlegget kloakksanering VA anlegg Junkerbukta - Øvre Leir i Hasselvika Marvin Nebb Husby
2018/8042 11.02.2019 Utgående brev Oppgjør etter anlegget Kloakksanering VA anlegg Junkerbukta - Øvre Leir i Hasselvika Heidi Johanne Sylvi Wang m.fl.
2018/3286 11.02.2019 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt - egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2018 STATISTISK SENTRALBYRÅ
2018/4758 11.02.2019 Utgående brev Amcar Leksvik - gbnr. 267/13 - garasje - Svar på mottatt dokumentasjon Kolbjørn Balvold
2018/5165 11.02.2019 Utgående brev Tævevegen 10 - gbnr. 314/219 - Vanvikan menighetshus - mangelfull tilbakemelding på etterkontroll Svar Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2018/9927 11.02.2019 Utgående brev Byggesak - Fevågveien 450 - gbnr. 140/10 - bolig - tilbygg: Midlertidig brukstillatelse revidert Jostein Stranden
2018/10641 11.02.2019 Inngående brev Nordfjordveien 39 - gbnr. 170/61 - garasje og fasadeendring - ansvarsrett IDAR AUNE ENTREPRENØR AS
2018/11064 11.02.2019 Utgående brev Byggesak - Vikingbase - gbnr. 57/146 - fylling i sjø - Rammetillatelse VOLL ARKITEKTER AS
2018/11160 11.02.2019 Inngående brev Fevågsjøen 108 - gbnr. 140/404 - vinterstue / bod - klage på byggesaksgebyr Line Leira
2018/11256 11.02.2019 Utgående brev Svar på: Påminnelse - Stadsbygd Omsorgssenter - gbnr. 17/19 - ber om simulering av vannmengde SWECO NORGE AS
2019/345 11.02.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stadsbygd skole Kystlab AS
2019/324 11.02.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder IndreFosen Kommune Vanvikan Vannverk Kystlab AS
2019/325 11.02.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stadsbygd Vassverk Kystlab AS
2019/326 11.02.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hasselvika Vannverk V/Indre Fosen Kommune Kystlab AS
2019/327 11.02.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Skaugdal Vannverk Kystlab AS
2019/328 11.02.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Råkvåg Vannverk V/ Indre Fosen Kommune Kystlab AS
2019/405 11.02.2019 Utgående brev Gbnr. 170/148 - endring av adresse John Helge Sundet m.fl.
2019/402 11.02.2019 Utgående brev Gbnr. 170/172 - endring av adresse Michael Andre Rødsjø m.fl.
2019/297 11.02.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder RissaVannverk Kystlab AS
2018/11086 10.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 3986846549 *****
2018/11086 10.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune - st. ref. (3986846549) *****
2018/11086 10.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 3986846549 *****
2018/11086 10.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune - st. ref. (3986846549) *****
Versjon:5.1.1