eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1195 15.10.2018 Inngående brev Varsel om prosess vedr. inngått rettsforlik i tilknytning til overtakelse av Selnes Vasslag ADVOKAT OLA KVERNES
2017/1234 15.10.2018 Utgående brev Stortrehaugveien 34 - gbnr. 154/87 - bolig - Midlertidig brukstillatelse Anna Xilin I P Fritzson
2018/420 15.10.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Rissa Vannverk KYSTLAB AS
2018/420 15.10.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Rissa Vannverk KYSTLAB AS
2018/779 15.10.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Vanvikan Vannverk KYSTLAB AS
2018/923 15.10.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hasselvika Vannverk KYSTLAB AS
2018/923 15.10.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hasselvika Vannverk KYSTLAB AS
2018/923 15.10.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hasselvika Vannverk KYSTLAB AS
2018/935 15.10.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Råkvåg Vannverk KYSTLAB AS
2018/1424 15.10.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder RissaSykehjem- Terapibadet PREBIO AS
2018/1764 15.10.2018 Inngående brev Delingssak - gbnr. 307/1 - tilbakemelding på brev datert 04.10.2018 Idicula, Titto Thundiyil
2018/2581 15.10.2018 Inngående brev Kroflata 6 - gbnr. 232/78 - bolig - fasade - uttalelse Trøndelag fylkeskommune
2018/2786 15.10.2018 Inngående brev Opprettholder vedtak om avkortning av produksjonstilskudd og avløsertilskudd - gbnr. 147/8 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/3070 15.10.2018 Inngående brev Utbetaling av rest pådrivertilskudd til Lensa Fosen 2017 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/3070 15.10.2018 Inngående brev Utbetaling av forskudd pådrivertilskudd 2018 til Lensa Fosen Fylkesmannen i Trøndelag
2018/4430 15.10.2018 Utgående brev Råkvågveien 365 - gbnr. 170/240 - feil fakturamottaker ARK ING ROLF GUDDING
2018/7809 15.10.2018 Utgående brev Byggesak - Furuveien 8 - gbnr. 122/200 - garasje - Disp. reg.plan - Tillatelse til tiltak Alf Sørensen
2018/8386 15.10.2018 Utgående brev Tillatelse til tilknytning til kommunale ledninger - Rolivegen 248 Granås, Joar-Andre
2018/8587 15.10.2018 Utgående brev Ny nettløsning med varsling av luftkvalitet fra høsten 2018 - ansvar og bidrag fra Indre Fosen STATENS VEGVESEN
2018/8645 15.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til privat vei - Brannåstrøveien Østmo, Knut
2018/8657 15.10.2018 Inngående brev Gbnr. 317/13 og 315/42 - sammenslåing av matrikkelenheter - til tinglysning - begjæring om sletting av heftelser STATENS VEGVESEN
2018/8978 15.10.2018 Utgående brev Byggesak - Skråstadbakkan 27 - gbnr. 47/1 - riving og gjenoppføring av våningshus - tillatelse til tiltak VS BYGG AS
2018/8993 15.10.2018 Utgående brev Svar på din forespørsel om jobb Melissa Lysvand
2018/8999 15.10.2018 Utgående brev Byggesak - Øvre Fallet 3 - gbnr. 122/288 - bolig, vedr. søknad om dispensasjon Nils Egil Hjelmen
2018/9045 15.10.2018 Utgående brev Byggesak - Vigtilbakken 4 - gbnr. 236/69, 236/77 - vedørende søknad om garasje Jostein Gilbert Sandvik
2018/9047 15.10.2018 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring om evalueringsrapport etter kommunesammenslåing Thomas André Frigård
2018/9060 15.10.2018 Inngående brev Underskrevet avtale - ajourføring av kartbase samt etablering av ortofoto Kartverket Tinglysning
2018/9188 15.10.2018 Inngående brev Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - renseanlegg - samsvarserklæring PROSJEKTSTYRING MIDT AS
2018/9189 15.10.2018 Utgående brev Byggesak - Skogtrøvegen 8 - gbnr. 314/128 - støttemur: Tillatelse til tiltak Per Tommy Roten
2018/9190 15.10.2018 Utgående brev Byggesak - Trongseterveien 71 - gbnr. 6/63 - anneks - svar på forespørsel Svein Gladsø
2018/9288 15.10.2018 Utgående brev Gråvåbakkan 82 - gbnr. 315/26 - utfylling av parkeringsplass - Svar på søknad om dispensasjon VANVIK IDRETTSLAG
2018/9486 15.10.2018 Utgående brev Kvithyllveien 231 - gbnr. 56/205 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS
2018/9482 15.10.2018 Utgående brev Delingssak - Hasselvikveien 966 - gbnr. 132/55 - Hasselvika Sanitetsforening - reseksjonering HASSELVIKA SANITETSFORENING
2018/9482 15.10.2018 Utgående brev Reseksjonering av eiendommen gnr. 132 bnr. 55 Kartverket, Tinglysing
2018/9525 15.10.2018 Utgående brev Tillatelse til tilknytning til kommunal vannledning - Sprengberga - gbnr 169769 Ellingsen Næss, Carl-Tore
2018/9567 15.10.2018 Inngående brev Rettelser - søknad om motorferdsel i utmark Terje Andrè Dyrendahl
2018/9625 15.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Veileder Fosen barneverntjeneste - st. ref. (3932140791) - ***** ***** ***** *****
2018/9625 15.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Veileder Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 3932140791 ***** ***** ***** *****
2018/9676 15.10.2018 Utgående brev Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning - elektroniske skiver / skytebane 15 meter STADSBYGD SKYTTERLAG
2018/9798 15.10.2018 Inngående brev Bekreftelse på inntekt i forbindelse med søknad om moderasjon - ***** ***** NAV TRØNDELAG
2018/9917 15.10.2018 Utgående brev Gbnr. 9/54 - varsel om oppmålingsforretning Knut Jarle Finserås m.fl.
2018/9969 15.10.2018 Inngående brev Gbnr. 292/1 - søknad om deling av grunneiendom LEKSVIK BYGDEALLMENNING
2018/9971 15.10.2018 Utgående brev Søknad om overtakelse av hode/skinn av felt bjørn på Fosen MILJØDIREKTORATET
2018/9972 15.10.2018 Inngående brev Gbnr. 33/1 - Kirkemyr - garasje - søknad om tiltak STADSBYGD IL
2018/9974 15.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB
2018/9975 15.10.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - Stjørna Idrettslag STJØRNA IDRETTSLAG
2018/9981 15.10.2018 Inngående brev Søknad om godtgjørelse for ungskogpleie - gbnr. 203/5 Henry Magne Dahl
2018/9982 15.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Stadsbygd skytterlag STADSBYGD SKYTTERLAG
2018/9983 15.10.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - Stadsbygd skytterlag STADSBYGD SKYTTERLAG
2018/9985 15.10.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - Rissa skytterlag RISSA SKYTTERLAG
2018/9987 15.10.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - Rissa Idrettslag RISSA IDRETTSLAG
2018/9988 15.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Rissa Idrettslag - friidrett RISSA IDRETTSLAG
2018/9989 15.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Hasselvika IL HASSELVIKA I.L.
2018/9990 15.10.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - IL Fjellørnen I.L FJELLØRNEN
2018/9991 15.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Berg Ugla Grendalag BERG UGLA GRENDELAG
2018/9992 15.10.2018 Inngående brev Søknad om idrettsstipend - Sindre Grønflaten Grønflaten, Sindre
2018/9993 15.10.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - Berg Ugla Grendalag BERG UGLA GRENDELAG
2018/9994 15.10.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - Hasselvika IL HASSELVIKA I.L.
2018/10025 15.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (3957573333) - ***** ***** ***** *****
2018/10025 15.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Oppvekst - st. ref. 3957573333 ***** ***** ***** *****
2018/10025 15.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Oppvekst - st. ref. 3957573333 ***** ***** ***** ***** *****
2018/10025 15.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (3957573333) - ***** ***** ***** ***** *****
2018/10025 15.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (3957573333) - ***** ***** *****
2018/10025 15.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Oppvekst - st. ref. 3957573333 ***** ***** *****
2018/10044 15.10.2018 Utgående brev Spørsmål vedrørende digitale signaturer ved arkivuttrekk ARKIVVERKET
2018/9947 15.10.2018 Inngående brev Langen - gbnr. 292/1/73 - hytte - tilbygg - forespørsel om søknad Olav Flataunet
2018/9949 15.10.2018 Utgående brev Gbnr. 306/4 - egenerklæring om konsesjonsfrihet er blitt registrert MEGLERHUSET NYLANDER AS
2018/9949 15.10.2018 Inngående brev Gbnr. 306/4 - Kristian Helgesen / Linn Katrine Yttervik - egenerklæring om konsesjonsfrihet MEGLERHUSET NYLANDER AS
2018/9950 15.10.2018 Inngående brev Skatteinngang - Indre Fosen kommune - september 2018 KEMNERKONTORET FOR FOSEN
2018/9952 15.10.2018 Inngående brev Varsel til garantist om innvilget avdragsutsettelse på lån - Rissahallen SA KLP KOMMUNEKREDITT AS
2018/9964 15.10.2018 Inngående brev Gbnr. 161/3 - Ane Marte Almås Hammerø - 25% eierdel - egenerklæring om konsesjonsfrihet Ane Marte Almås Hammerø
2018/9961 15.10.2018 Inngående brev Hegernesveien - gbnr. 326/10 - søknad om deling av grunneiendom Otto Skarsaune
2018/9605 14.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Controller - Indre Fosen - st. ref. (3938238345) - ***** ***** ***** *****
2018/9605 14.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Controller - Indre Fosen Økonomi - st. ref. 3938238345 ***** ***** ***** *****
2018/9605 14.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Controller - Indre Fosen Økonomi - st. ref. 3938238345 ***** ***** ***** *****
2018/9605 14.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Controller - Indre Fosen - st. ref. (3938238345) - ***** ***** *****
2018/9605 14.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Controller - Indre Fosen Økonomi - st. ref. 3938238345 ***** ***** *****
2018/9605 14.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Controller - Indre Fosen - st. ref. (3938238345) - ***** ***** ***** *****
2018/9605 14.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Controller - Indre Fosen Økonomi - st. ref. 3938238345 ***** ***** ***** *****
2018/9605 14.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Controller - Indre Fosen - st. ref. (3938238345) - ***** ***** ***** *****
2018/9605 13.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Controller - Indre Fosen - st. ref. (3938238345) - ***** ***** ***** *****
2018/9605 13.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Controller - Indre Fosen Økonomi - st. ref. 3938238345 ***** ***** ***** *****
2018/9605 13.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Controller - Indre Fosen - st. ref. (3938238345) - ***** ***** ***** *****
2018/9605 13.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Controller - Indre Fosen Økonomi - st. ref. 3938238345 ***** ***** ***** *****
2018/9423 13.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder barnehage - st. ref. (3936442531) - ***** ***** ***** *****
2018/9423 13.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder barnehage Oppvekst - st. ref. 3936442531 ***** ***** ***** *****
2018/9423 13.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder barnehage - st. ref. (3936442531) - ***** ***** ***** *****
2018/9423 13.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder barnehage Oppvekst - st. ref. 3936442531 ***** ***** ***** *****
2018/8850 13.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Virksomhetsleder legetjenesten Indre Fosen Helse og omsorg - st. ref. 3919382765 ***** ***** ***** *****
2018/8850 13.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Virksomhetsleder legetjenesten Indre Fosen - st. ref. (3919382765) - ***** ***** ***** *****
2018/1909 13.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) - ***** ***** ***** *****
2018/1909 13.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 ***** ***** ***** *****
2018/1424 12.10.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder RissaSykehjem- Terapibadet PREBIO AS
2018/420 12.10.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Rissa Vannverk SA KYSTLAB AS
2018/600 12.10.2018 Inngående brev Innkalling til styremøte i TBRT IKS - 17.10.18 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2017/273 12.10.2018 Inngående brev Tildeling av skjønnstilskudd til Indre Fosen kommune i 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018/3614 12.10.2018 Utgående brev Gbnr. 17/5. Kjøpekontrakt på parsell ev eiendommen Jan Olav Holten m.fl.
2018/6096 12.10.2018 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i Indre Fosen Verran og Åfjord kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/6795 12.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til privat vei - Kjerkneset Sollie, Frode
2018/7707 12.10.2018 Inngående brev Leiraveien - gbnr. 66/40 - nytt bygg - kaldtlager - uttalelse Trøndelag fylkeskommune
2018/8969 12.10.2018 Utgående brev Byggesak - Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter: Til uttalelse Statens vegvesen region midt m.fl.
2018/8933 12.10.2018 Utgående brev Byggesak - Pukstadveien 83 - gbnr. 29/1 - masstu - tillatelse til bygging av skorstein ELI SØRÅS
2018/8964 12.10.2018 Utgående brev Byggesak - Bestvollen - gbnr. 124/5, 124/2, 124/13 - vedr. søknad om VA - ledning PALLIN AS
2018/9063 12.10.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om nydyrking Geir Hermstad
2018/9358 12.10.2018 Inngående brev Tømmerdalen NE - gbnr. 291/1 - deling av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/9401 12.10.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter *****
2018/8696 12.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til privat vei - Brandåstrøveien 70 - Leksvik Tore Gangstad
2018/8526 12.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til private veier - Dålåveien - Stadsbygd Ola Blomli
2018/8549 12.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til privat vei - Ytterberget Ola Berget
2018/8153 12.10.2018 Inngående brev Nordfjordveien 198 - gbnr. 172/17 - riving - ny bolig - situasjonskart IDEHYTTA AS
2018/8233 12.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til privat vei - Øveråsbakkan Hatmyr, Anne Irene
2018/9932 12.10.2018 Inngående brev Mevatnet - gbnr. 306/1 - riving/nybygg - NTNUI koiene - ønsker forhåndskonferanse NTNUI
2018/9935 12.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Leksvik idrettslag LEKSVIK IDRETTSLAG
2018/9940 12.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Stadsbygd IL - friidrett STADSBYGD IL
2018/9941 12.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Rissa badmintonklubb RISSA BADMINTONKLUBB
2018/9945 12.10.2018 Inngående brev KOSTRA - rapportering av regnskap per 3. kvartal til SSB STATISTISK SENTRALBYRÅ
2018/9867 12.10.2018 Utgående brev Gbnr. 259/3 - Sæthervang Bergljot Sæther. Søknad om deling av eiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning Bergljot Sæther
2018/9928 12.10.2018 Inngående brev Furustøa - gbnr. 124/137 - bruksendring - naust - forhåndssøknad Terje Andrè Dyrendahl
2018/9789 12.10.2018 Utgående brev Gbnr. 305/9 - egenerklæring om konsesjonsfrihet er blitt registrert HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS
2018/9857 12.10.2018 Utgående brev Skjærvikhaugan hyttefelt Tom Frostad Nordseth
2018/9764 12.10.2018 Utgående brev Gbnr. 9/1 - Berit M. og Asbjørn M. Berg. Søknad om deling av eiendom m/ oppmålingsforretning Berit Myrtel Berg m.fl.
2018/9959 11.10.2018 Saksframlegg/innstilling Valg av politiske representanter til ressursgruppe – lokal bruk av bygningsmassen ved ny videregående skole i Vanvikan
2018/9963 11.10.2018 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2. tertial
2018/9966 11.10.2018 Saksframlegg/innstilling Antall representanter i kommunestyret og i formannskapet i kommende valgperiode
2018/9967 11.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Oppvekst - st. ref. 3954309624 ***** ***** ***** *****
2018/9967 11.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - st. ref. (3954309624) - ***** ***** ***** *****
2018/9605 11.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Controller - Indre Fosen Økonomi - st. ref. 3938238345 ***** ***** ***** *****
2018/9605 11.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Controller - Indre Fosen - st. ref. (3938238345) - ***** ***** ***** *****
2018/9605 10.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Controller - Indre Fosen - ***** ***** ***** *****
2018/9604 10.10.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Høygåsmyra barnehage FOSEN HELSE IKS
2018/9625 10.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Veileder Fosen barneverntjeneste - st. ref. (3932140791) - ***** ***** ***** *****
2018/9625 10.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Veileder Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 3932140791 ***** ***** ***** *****
2018/9515 10.10.2018 Utgående brev Gbnr. 308/3 og 308/21 - underretning om matrikkelføring Bente Glasø
2018/9515 10.10.2018 Utgående brev Gbnr. 308/3 og 308/21 - underretning om matrikkelføring Ola Bergsaune
2018/9515 10.10.2018 Inngående brev Gbnr. 308/3 og 308/21 - erklæring/avtale om eksisterende grense Ola Bergsaune m.fl.
2018/9301 10.10.2018 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over en parsell fra gbnr 56/160 KVITHYLL EIENDOM AS
2018/9423 10.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder barnehage - st. ref. (3936442531) - ***** ***** ***** *****
2018/9423 10.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder barnehage Oppvekst - st. ref. 3936442531 ***** ***** ***** *****
2018/8888 10.10.2018 Inngående brev Gbnr. 13/127, 13/128 - matrikkelføring - erklæring om samtykke SYSTEMBYGG AS
2018/8079 10.10.2018 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Museet Kystens Arv - gbnr. 13/135 Kartverket Tinglysning
2018/7950 10.10.2018 Utgående brev Bankbakken 5 - gbnr. 124/330 - bolig - tilbygg - Disp. fra reg.plan - Tillatelse til tiltak Håvard Ellingsen
2018/6525 10.10.2018 Inngående brev Forespørsel om status i sak om fartsgrense i Djupsdalsveien Bjørn Berg
2018/7890 10.10.2018 Utgående brev Byggesak - Olderveien 21 - gbnr 122/334 - støttemur: Dispensasjon fra reguleringsplanen ANLEGGSARBEID AS
2018/3857 10.10.2018 Inngående brev Konsesjonskraft 3. kvartal 2018 - Svartelva og Mosvik NTE ENERGI AS
2018/3047 10.10.2018 Inngående brev Kommunalbanken øker p.t. renten med 0,15 prosentpoeng KOMMUNALBANKEN AS
2018/4430 10.10.2018 Inngående brev Råkvågveien 365 - gbnr. 170/240 - feil fakturamottaker ARK ING ROLF GUDDING
2018/5808 10.10.2018 Inngående brev Gbnr. 275/21 - etter retting av bruksareal ønskes tilbakebetaling av for mye kommunal avgift Svein Dagfinn Tørring
2018/420 10.10.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Rissa Vannverk KYSTLAB AS
2018/1432 10.10.2018 Inngående brev Skaugdalsveien 812 - gbnr. 108/11 - garasje - fasade/bruksendring - erklæring om ansvarsrett Arnstein Berg
2018/1432 10.10.2018 Inngående brev Skaugdalsveien 812 - gbnr. 108/11 - garasje - fasade/bruksendring - samsvarerklæring Arnstein Berg
2018/923 10.10.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hasselvika Vannverk Kystlab AS
2018/1437 10.10.2018 Inngående brev DNB - månedsrapport - september 2018 DNB ASA
2018/2470 10.10.2018 Inngående brev Dialogmøte med barneverntjenesten 04.09.18 - oppfølgende dialogmøte 22.01.19 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/9929 10.10.2018 Inngående brev Rørvikveien 459 - gbnr. 5/2 - driftsbygning - søknad om ferdigattest JOHN EGIL VEMUNDSTAD
2018/9929 10.10.2018 Inngående brev Rørvikveien 459 - gbnr. 5/2 - driftsbygning - erklæring for selvbygger JOHN EGIL VEMUNDSTAD
2018/9892 10.10.2018 Inngående brev Ønsker å få installert vannmåler på eiendom - gbnr. 170/77 Arnstein Bugten
2018/9874 10.10.2018 Inngående brev Innfridd lån HUSBANKEN
2018/9918 10.10.2018 Inngående brev Storebrand Indeks og nye markeder - fondsandeler - 2018 STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS
2018/9919 10.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Stadsbygd IL - ski STADSBYGD IL
2018/9921 10.10.2018 Inngående brev Refsnesveien 211 - gbnr. 146/7 - fritidsbolig - vinterhage - melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt Maria Drazkowski
2018/9922 10.10.2018 Inngående brev Informasjon til beitelaga i Trøndelag - regionale miljøtilskudd - drift av beitelag Fylkesmannen i Trøndelag
2018/9924 10.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - IL Fjellørnen I.L FJELLØRNEN
2018/9925 10.10.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - Hindrum skilag HINDRUM SKILAG
2018/9926 10.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Hindrum skilag HINDRUM SKILAG
2018/9927 10.10.2018 Inngående brev Fevågveien 450 - gbnr. 140/10 - bolig - tilbygg - søknad om midlertidig brukstillatelse Jostein Stranden
2018/9900 10.10.2018 Inngående brev Søknad om støtte til utgivelse av bygdebok for Skaugdalen Margot Pallin Thomassen
2018/9903 10.10.2018 Inngående brev Gbnr. 270/6, 270/11, 270/13 og 270/14 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Jan Arne Almåsbakk
2018/9903 10.10.2018 Utgående brev Gbnr. 270/6 - matrikkelenheter er blitt sammenslått Jan Arne Almåsbakk
2018/9905 10.10.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Åsly skole: Bojersal, kantine og vrimleareal Alte, Tom Modell m.fl.
2018/9906 10.10.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - Fevåg Idrettslag FEVÅG IDRETTSLAG
2018/9908 10.10.2018 Utgående brev Varsel om tilsyn ved etter barnehageloven § 16 Tryllefløyten Musikkbarnehage TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS
2018/9911 10.10.2018 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold - tyveri på Vanvikan skole 24.09.18 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
2018/9911 10.10.2018 Inngående brev Underretning til klager - tyveri på Vanvikan skole 24.09.18 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
2018/9913 10.10.2018 Inngående brev Bekreftelse - ny beholdning - transport salg STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS
2018/9763 10.10.2018 Utgående brev Gullhaugen 4 - gbnr. 124/149, 124/150 - Liv Darell. Søknad om deling av grunneiendom Liv Darell
2018/9854 10.10.2018 Inngående brev Sjøgata 3 - gbnr. 170/29 - bolig - korrigert søknad om ferdigattest UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA
2018/9879 09.10.2018 Inngående brev Gbnr. 203/11 - Myrlende - søknad om deling / rekvisisjon - av oppmålingsforretning Berit Irene Karlsen
2018/9883 09.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Rissa idrettslag - turngruppa Vannebo, Siri m.fl.
2018/9885 09.10.2018 Inngående brev Søknad om idrettsstipend - Ørjan Kjeldsli Kjeldsli, Ørjan
2018/9886 09.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Rissa idrettslag - håndball Trøen, Hilde Sandvik m.fl.
2018/9887 09.10.2018 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom - THE FUTURE Dance Company ANNE HALONEN
2018/9888 09.10.2018 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Prosjektkompani: THE FUTURE Dance Company Halonen, Anne Berget
2018/9889 09.10.2018 Inngående brev Mellomveien 5 - gbnr. 122/107 - bolig - søknad om ferdigattest ABELSEN TØMRERSERVICE AS
2018/9890 09.10.2018 Inngående brev Hertug skules veg 130 - gbnr. 122/382 - legging av fiber - søknad om graving RELACOM AS
2018/9891 09.10.2018 Inngående brev Fjølvikbotn - gbnr. 118/22 - naust - søknad om ferdigattest REITAN EIENDOM AS
2018/9893 09.10.2018 Inngående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 – Informasjon om valgutstyr og forhåndsbestillinger VALGDIREKTORATET
2018/9895 09.10.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel med snøscooter - Fiksdalen Asmund Larsen
2018/6466 09.10.2018 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk Fylkesmannen i Trøndelag
2018/9086 09.10.2018 Utgående brev Kråkmoveien 33 - gbnr. 266/32 - forretningsbygg - tilbygg - Svar på melding om bygning unntatt søknadsplikt DALBERG TRANSPORT OG MASKIN AS
2018/9432 09.10.2018 Utgående brev Råkvågveien 353 - gbnr. 170/11 - garasje /uthus - Svar på melding om bygning Magne Eindride Pevik
2018/9381 09.10.2018 Inngående brev Gbnr. 133/9 / 133/2 og 132/3 - Roger Nebb - drenering av jordbruksjord - saldo/utbetalingskort Fylkesmannen i Trøndelag
2018/9580 09.10.2018 Utgående brev Elgfaret 1 - gbnr. 306/25 - garasje - Svar på melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Frank Sæther
2018/9636 09.10.2018 Utgående brev Gbnr. 11/4 og 5 - Reinssjøen 24 - Astrid E. Sann Kristensen. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak Astrid E Sann Kristensen
2018/9662 09.10.2018 Inngående brev Påminnelse - gbnr. 314/118 - Bjørg Skarsaune - tinglyst festekontrakt AKTIV EIENDOMSMEGLING AS
2018/9664 08.10.2018 Inngående brev Tilbud på nettside for NAV Indre Fosen og tilrettelagte arbeidsplasser UTHEVE AS
2018/9666 08.10.2018 Inngående brev Tiltak for lukking av avvik - sensitive opplysninger på epost SKAUGDALEN MONTESSORISKOLE SA
2018/9671 08.10.2018 Inngående brev Forespørsel om å endre adresse - Gravaveien 41 Østnes, Torunn Synnøve
2018/9658 08.10.2018 Utgående brev Haltvollveien 51 - gbnr. 138/10 - Trond Wean. Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. Haltvollhaugen II. Hyttefelt. Trond Wean
2018/9658 08.10.2018 Inngående brev Haltvollveien 51 - gbnr. 138/10 - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknad Trond Wean
2018/9660 08.10.2018 Inngående brev Forespørsel om kvisting langs veibanen for å unngå skader på renovasjonsbil Fosen Renovasjon IKS
Versjon:5.1.1