eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/3918 13.12.2018 Inngående brev Ettersendt kart og grunneiertillatelse - motorferdsel utmark Tore Frengen
2018/4451 13.12.2018 Inngående brev Presentasjon - eiermøte i TrønderEnergi 14.11.18 TRØNDERENERGI AS
2018/4750 13.12.2018 Inngående brev Trafikksikkerhet - fylkesvei 715 Rørvik / Vanvikan - autovern Harald Arvid Andresen
2018/6205 13.12.2018 Utgående brev Søknad om overføring av ubrukte midler til tiltaksrettet overvåkning i 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/8972 13.12.2018 Utgående brev Rønningstadveien 1-9 - gbnr. 275/164 - Rønningstad 1 og 2 - tilsynsrapport med varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2018/9147 13.12.2018 Utgående brev Sjølyst bo- og servicesenter - gbnr. 314/48 - tilsynsrapport med varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2018/11282 13.12.2018 Inngående brev Henvendelse til kommunen - svar på søknad om støtte Rønvik, Håkon
2018/11282 13.12.2018 Utgående brev Søknad om støtte til studiertur - 4H Håkon Rønvik
2018/11283 13.12.2018 Utgående brev 5054/310/1 Dag Jøran Aksnes - Innvilgning av utsatt arbeidsfrist SMIL DAG JØRAN AKSNES
2018/11285 13.12.2018 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 22.11.18 NOKAS AS
2018/11297 13.12.2018 Inngående brev Ønsker å få installert vannmåler på eiendom gbnr. 232/1 Kristoffer Oldervik
2018/11339 12.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Nattevakt - st. ref. (3990961690) *****
2018/11339 12.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Nattevakt Helse og omsorg - st. ref. 3990961690 *****
2018/11351 12.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 3990141643 *****
2018/11351 12.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (3990141643) *****
2018/11375 12.12.2018 Utgående brev Svar - oppsigelse av kommunal bolig *****
2018/11381 11.12.2018 Inngående brev Prangveien 37 - gbnr. 170/76 - brygge - fasadeendring - uttalelse Terje Stallvik
2018/11488 11.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Kommunejordmor / fagleder kombinert med berdskap -og følgetjeneste 100 % stilling - st. ref. (3987514823) *****
2018/11488 11.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunejordmor / fagleder kombinert med berdskap -og følgetjeneste 100 % stilling Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 3987514823 *****
2018/11372 11.12.2018 Inngående brev Høring på skoleruta for skoleåret 2020-2021 Trøndelag fylkeskommune
2018/11289 11.12.2018 Utgående brev 5054/327/2 Kine Bugten - Innvilgning av utsatt arbeidsfrist SMIL KINE BUGTEN
2018/11243 11.12.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til bok med matoppskrifter og mathistorier fra hele Trøndelag TRØNDERSNADDER UNGDOMSBEDRIFT
2018/11145 11.12.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Hans Henrik Horneman m.fl.
2018/11206 11.12.2018 Inngående brev Storvatnet - gbnr. 83/20 - fritidsbolig - tilbygg - søknad om ferdigattest Tor Johansen
2018/11278 11.12.2018 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 161/3 ikke er konsesjonspliktig Johannes Kaasa Andersen
2018/11139 11.12.2018 Utgående brev Fenstadveien 113 - gbnr. 15/4 - garasje - tilbygg - Tillatelse til tiltak Knut Grønning Frøseth
2018/11145 11.12.2018 Inngående brev Klosterveien 191 - gbnr. 56/223 - deling - kvittering for varsel om oppmålingsforretning Tove Horneman
2018/11160 11.12.2018 Inngående brev Fevågsjøen 108 - gbnr. 140/404 - vinterstue / bod - fasadetegninger Line Leira
2018/11177 11.12.2018 Utgående brev Holsundveien 432 - gbnr. 168/5 - fritidsbolig - Svar på henvendelse HULSUND ENTREPRENØR AS
2018/10849 11.12.2018 Inngående brev Mevatne 1 - gbnr. 307/1 - naust - uttalelse Trøndelag fylkeskommune
2018/10907 11.12.2018 Utgående brev Grindabakken 28 - gbnr. 231/7 - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS
2018/11029 11.12.2018 Utgående brev Nordfjordveien 161 - gbnr. 172/47 - garasje - Svar på henvendelse Arild Skauge
2018/10663 11.12.2018 Inngående brev Gbnr. 275/60 - Nedre Mellomvei 1 - bolig - riving - henvendelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/10805 11.12.2018 Inngående brev Fjøsknappveien 1 - gbnr. 170/326 - fritidsbolig - vedr. søknad om ferdigattest SIGVARTSEN DESIGN AS
2018/9575 11.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - lysløypa i Årnsethfeltet Dyrendahl, Terje Andrè
2018/9633 11.12.2018 Utgående brev Byggesak - Drakestranda 66 - gbnr. 314/20 - naust - Dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område og i 100-meters langs sjø KYSTPLAN AS
2018/9823 11.12.2018 Utgående brev Salg av boka Historier fra Indre Fosen ved Museet Kystens Arv MUSEET KYSTENS ARV
2018/10370 11.12.2018 Inngående brev Tørstadveien 368 - gbnr. 44/23 - naust - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/6474 11.12.2018 Inngående brev Vanvikveien/Bork Rigel-veien - gbnr. 314/4 m.fl - utskifting av eksisterende kulvert - geoteknisk notat ASPLAN VIAK AS
2018/6029 11.12.2018 Inngående brev Hertug Skules vei 130 - gbnr. 122/318 - vei/parkeringsplass - søknad om midlertidig brukstillatelse PALLIN AS
2018/8150 11.12.2018 Inngående brev Sandbakkveien 24 - gbnr. 15/33, 15/35 - stålbygg - sluttrapport på avfallsplan SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS
2018/8150 11.12.2018 Inngående brev Sandbakkveien 24 - gbnr. 15/33, 15/35 - stålbygg - kopi av kvittering for innlevert avfall SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS
2018/8153 11.12.2018 Inngående brev Nordfjordveien 198 - gbnr. 172/17 - riving - ny bolig - tillatelse STATENS VEGVESEN
2018/8153 11.12.2018 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien 198 - gbnr. 172/17 - riving - ny bolig: Tillatelse til tiltak IDEHYTTA AS
2018/8257 11.12.2018 Inngående brev Sliperveien - gbnr. 86/1 - platting - kart KW BYGG AS
2018/4843 11.12.2018 Inngående brev Jonsliveien - gbnr. 36/3 - fritidsbolig - riving - nabovarsel VS BYGG AS
2018/4126 11.12.2018 Inngående brev Sørfjordveien 444 - gbnr. 157/6 - ny bolig - søknad om ferdigattest VS BYGG AS
2018/4327 11.12.2018 Inngående brev Holsundveien 251 - gbnr. 169/66 - garasje - søknad om ferdigattest BYGGMESTER RØDSJØ AS
2018/4385 11.12.2018 Utgående brev Klosterveien 64 - gbnr. 124/6 - garasje - Ferdigattest Jomar Leira
2017/1234 11.12.2018 Inngående brev Stortrehaugveien34 - gbnr. 154/87 - bolig - behandling av klage FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/504 11.12.2018 Inngående brev Stillbergbrygga - gbnr. 170/255 - brygge - bruksendring - gjennomføringsplan UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA
2018/1007 11.12.2018 Utgående brev Råkvågveien 7 - gbnr. 155/17 - skole - Ferdigattest KVADRAT ARKITEKTER AS
2018/1764 11.12.2018 Inngående brev Gbnr. 307/1 - fradeling av tomt - klage Titto Thundiyil Idicula
2018/11086 09.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune - st. ref. (3986846549) *****
2018/11086 09.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 3986846549 *****
2018/11339 08.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Nattevakt - st. ref. (3990961690) *****
2018/11339 08.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Nattevakt Helse og omsorg - st. ref. 3990961690 *****
2018/11339 08.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Nattevakt Helse og omsorg - st. ref. 3990961690 *****
2018/11339 08.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Nattevakt - st. ref. (3990961690) *****
2018/1909 07.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) *****
2018/1909 07.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 *****
2018/696 07.12.2018 Utgående brev Planid. 505417182017004 Kommunedelplan Vanvikan - høring og offentlig ettersyn TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
2018/5514 07.12.2018 Utgående brev Rødbergsveien 130 - gbnr. 15/36 - midlertidig flytebrygge og tankanlegg - påminnelse - manglende svar på klage SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN
2018/5514 07.12.2018 Utgående brev Byggesak - Rødbergsveien 130 - gbnr. 15/36 - midlertidig flytebrygge og tankanlegg - klage FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/3256 06.12.2018 Utgående brev Gbnr 58/3 - Solid samdrift - Utsatt arbeidsfrist hydroteknisk tiltak SOLID SAMDRIFT DA
2018/2581 06.12.2018 Utgående brev Byggesak - Kroflata 6 - gbnr. 232/78 - bolig - fasade - bruksendring: Disp. fra pbl §§ 1-8 og 29-4. Ove Stavrum
2018/420 06.12.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder RissaVannverk KYSTLAB AS
2018/935 06.12.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Råkvåg Vannverk Kystlab AS
2018/936 06.12.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stadsbygd skole Kystlab AS
2018/1386 06.12.2018 Utgående brev Byggesak - Strandveien 61 - gbnr. 275/13 - riving av eksisterende uthus og oppføring av ny garasje: Tillatelse til tiltak SIVILINGENIØR JON OLSEN
2018/7911 06.12.2018 Utgående brev Gbnr. 57/145 - Djupdalsveien 242 - brakkerigger - Svar på søknad om ferdigattest FOSEN YARD AS
2018/7965 06.12.2018 Utgående brev Byggesak - Kristian P. Bergs vei 701 - gbnr. 66/3 - redskapshus - bruksendring: Tillatelse til tiltak BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS
2018/7662 06.12.2018 Utgående brev Gbnr. 138/82 - Brettingsveien 40 - Svar på henvendelse Hårberg, Arne Olav
2018/7662 06.12.2018 Utgående brev Gbnr. 138/82 - Brettingsveien 40 - Svar på endringssøknad Arne Olav Hårberg
2018/7662 06.12.2018 Utgående brev Byggesak - Gbnr. 138/82 - Brettingsveien 40 Arne Olav Hårberg
2018/8581 06.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - enkeltsøknad Ånonli, Leif Olav
2018/8760 06.12.2018 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark - Lyng/Langen Hege Karita Lysvand
2018/10337 06.12.2018 Utgående brev Byggesak - Selnesveien 970 - gbnr. 151/3 og 8 - tilbygg på eksisterende pumpe - kum: Tillatelse til tiltak LERØY MIDT AS
2018/10088 06.12.2018 Utgående brev Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig - erklæring om ansvarsrett VS BYGG AS
2018/10030 06.12.2018 Inngående brev Småvikan 31 - gbnr. 172/3 - deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - protokoll for oppmålingsforretning Ståle Brevik
2018/9900 06.12.2018 Utgående brev Søknad om støtte til utgivelse av bygdebok for Skaugdalen Margot Pallin Thomassen
2018/9295 06.12.2018 Utgående brev Fornyet søknad om støtte til Fosens historie bind 2 FOSEN HISTORIELAG
2018/9207 06.12.2018 Inngående brev Pistolklubben/Skytterlaget INDRE FOSEN SPORTSSKYTTERKLUBB
2018/11331 06.12.2018 Inngående brev Gbnr. 325/5 og 6 - Nordgjerdet / Myr - egenerklæring om konsesjonsfrihet Inge Arne Lerstad
2018/11331 06.12.2018 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 325/5 og 325/6 ikke er konsesjonspliktig Inge Arne Lerstad
2018/11375 06.12.2018 Inngående brev Oppsigelse av kommunal bolig *****
2018/11204 06.12.2018 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 170/97, Prangveien 4 Dypvik, Roy
2018/11367 06.12.2018 Saksframlegg/innstilling Håndbok for verneombud i Indre Fosen kommune
2018/11368 06.12.2018 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for konflikthåndtering
2018/11371 06.12.2018 Inngående brev Motorferdesel i utmark - enkeltsøknad - Øystein Hindrum Sæther Sæther, Øystein Hindrum
2018/11168 06.12.2018 Utgående brev Byggesak - Fevågveien 302 - gbnr. 140/28 - bolig - riving: foreløpig svar Lyder Karlsen
2018/11124 06.12.2018 Utgående brev Angående manglende feiing og betaling av faktura Bård Anders Sæther
2018/11099 06.12.2018 Utgående brev Byggesak - Karl Johans vei 43 - gbnr. 124/408 - vedr. bruksendring til bolig Per Arne Naust
2018/11241 06.12.2018 Inngående brev Gbnr. 56/37 - Tor Egil Sørli - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord TOR EGIL SØRLI
2018/11241 06.12.2018 Utgående brev Innvilgning av søknad om tilskudd til drenering TOR EGIL SØRLI
2018/11242 06.12.2018 Inngående brev Forespørsel om varslingssystem ved skoleskyting NYE ULLENSVANG KOMMUNE FRA 2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING
2018/11238 06.12.2018 Utgående brev Fast godtgjøring ledere i politiske utvalg - 2. halvdel 2018 Rune Schei m.fl.
2018/11240 06.12.2018 Utgående brev Innvilgning av søknad om tilskudd til drenering NAF-SAMDRIFT DA
2018/11258 06.12.2018 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 22.11.18 og 28.11.2018 NOKAS AS
2018/11310 06.12.2018 Utgående brev Byggesak - Leksvikskogen 958 - gbnr. 204/8 - vedrørende henvendelse om bruksendring Toril Synøve Gangstad
2018/11054 06.12.2018 Inngående brev Krav om erstatning, utbetaling av husleie og depositum etter utleie av leilighet - Tæveveien 7B Roger Næss
2018/11045 06.12.2018 Utgående brev Buveien 63 - gbnr. 133/2 - nybygg - bod - Svar på henvendelse Elin Mosleth
2018/11021 06.12.2018 Utgående brev Innvilgning av søknad om tilskudd til drenering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/10805 06.12.2018 Utgående brev Fjøsknappveien 1 - gbnr. 170/326 - fritidsbolig - Svar på søknad om ferdigattest SIGVARTSEN DESIGN AS
2018/10794 06.12.2018 Utgående brev Byggesak - Grandhåggåveien 3A - gbnr. 277/81/0/3 - bruksendring: Tillatelse til tiltak Hanne Haugen
2018/10671 06.12.2018 Utgående brev Innvilgning av tilskudd til drenering JOMAR GOMO
2018/10676 06.12.2018 Inngående brev Innspill til skolebudsjett 2019 fra FAU Testmann Minne skole FAU Testmann Minne Skole
2018/10553 06.12.2018 Utgående brev Byggesak - Nedre Bymyrvei 5 - gbnr. 140/215 - tilbygg på bolig - Omgjøring av vedtak Vibeke Røsjø
2018/10553 06.12.2018 Utgående brev Byggesak - Nedre Bymyrvei 5 - gbnr. 140/215 - tilbygg på bolig - tillatelse til tiltak Vibeke Røsjø
2018/10553 06.12.2018 Utgående brev Nedre Bymyrvei 5 - gbnr. 140/215 - tilbygg på bolig - Ferdigattest Røsjø, Vibeke
2018/10629 06.12.2018 Utgående brev Utbetaling av SMIL-tilskudd 97/2, Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/10632 06.12.2018 Inngående brev Lillelien - gbnr. 159/37 - anneks - søknad om dispensasjon Jan Åge Rødsjø
2018/10942 05.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Kommunikasjonskonsulent - st. ref. (3980497241) *****
2018/10942 05.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonskonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3980497241 *****
2018/10944 05.12.2018 Utgående brev Høringsuttalelse - endring i valgforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018/11351 05.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (3990141643) *****
2018/11351 05.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 3990141643 *****
2018/11339 05.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Nattevakt - st. ref. (3990961690) *****
2018/11339 05.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Nattevakt Helse og omsorg - st. ref. 3990961690 *****
2018/11339 05.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Nattevakt - st. ref. (3990961690) *****
2018/11339 05.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Nattevakt Helse og omsorg - st. ref. 3990961690 *****
2018/11339 05.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Nattevakt - st. ref. (3990961690) *****
2018/11339 05.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Nattevakt Helse og omsorg - st. ref. 3990961690 *****
2018/9207 05.12.2018 Utgående brev Referat fra møte om bruk av miniatyrskyttehallen i Leksvik Indre Fosen Sportskytterklubb m.fl.
2018/10242 05.12.2018 Utgående brev Signert avtale - Sparebank 1 Markets - oppdatering av kundeavtale SPAREBANK 1 MARKETS AS
2018/5731 04.12.2018 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak fra politisk verv - Tor Sverre Pukstad
2018/11310 04.12.2018 Inngående brev Leksvikskogen 958 - gbnr. 204/8 - fritidsbolig - bruksendring - henvendelse Gangstad, Toril Synøve
2018/11316 04.12.2018 Saksframlegg/innstilling Fritak fra politisk verv grunnet flytting - Wenche Darell Kielland
2018/11318 04.12.2018 Saksframlegg/innstilling Fritak fra politisk verv grunnet flytting - Borgar Tessem
2018/11321 04.12.2018 Saksframlegg/innstilling Oversikt over Indre Fosen kommunes eierinteresser
2018/11322 04.12.2018 Saksframlegg/innstilling Budsjettkorrigering 2018
2018/11323 04.12.2018 Saksframlegg/innstilling Etablering av bolystprosjekt i Indre Fosen kommune
2018/11324 04.12.2018 Saksframlegg/innstilling Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag
2018/11325 04.12.2018 Saksframlegg/innstilling Møteplan for politiske møter i 2019
2018/11326 04.12.2018 Saksframlegg/innstilling KulturCompagniet Indre Fosen KF - budsjett 2019
2018/11328 04.12.2018 Saksframlegg/innstilling Vanvikan barnehage - styringsgruppe med mandat
2018/11281 04.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere Leksvik sykehjem - st. ref. (3988450302) *****
2018/11281 04.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Leksvik sykehjem Indre Fosen kommune - st. ref. 3988450302 *****
2018/10942 04.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Kommunikasjonskonsulent - st. ref. (3980497241) *****
2018/10942 04.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonskonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3980497241 *****
2018/10942 04.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonskonsulent Personal og kommunikasjon, Indre Fosen kommune - st. ref. 3980497241 *****
2018/10942 04.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Kommunikasjonskonsulent - st. ref. (3980497241) *****
2018/10702 04.12.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søker sykepleiere ved Rissa sykehjem Helse og omsorg - st. ref. 3976173639 *****
2018/10702 04.12.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søker sykepleiere ved Rissa sykehjem Helse og omsorg - st. ref. 3976173639 *****
2018/11282 03.12.2018 Inngående brev Søknad om støtte til studiertur - 4H Håkon Rønvik
2018/11283 03.12.2018 Inngående brev 5054/310/1 Dag Jøran Aksnes - Søknad om utsatt arbeidsfrist SMIL Dag Jøran Aksnes
2018/11278 03.12.2018 Inngående brev Gbnr. 161/3 - Johannes Kaasa Andersen - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Johannes Kaasa Andersen
2018/11281 03.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere Leksvik sykehjem - st. ref. (3988450302) *****
2018/11281 03.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Leksvik sykehjem Indre Fosen kommune - st. ref. 3988450302 *****
2018/11281 03.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere Leksvik sykehjem - st. ref. (3988450302) *****
2018/11281 03.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Leksvik sykehjem Indre Fosen kommune - st. ref. 3988450302 *****
2018/11292 03.12.2018 Inngående brev Protokoller - Ekstraordinær generalforsamling i Kroa Produkter AS og generalforsamling i det nye selskapet IFJOBB AS 27.11.2018 Åge Bjørvik
2018/11289 03.12.2018 Inngående brev 5054/327/2 Kine Bugten - Søknad om utsatt arbeidsfrist SMIL Kine Bugten
2018/10861 03.12.2018 Inngående brev Søknad og CV - Styrer - st. ref. (3980616249) - ***** ***** *****
2018/10861 03.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Styrer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 3980616249 ***** ***** *****
2018/11029 03.12.2018 Inngående brev Nordfjordveien 161 - gbnr. 172/47 - garasje - søknad om dispensasjon Arild Skauge
2018/10598 03.12.2018 Saksframlegg/innstilling Planlegging av prosjektet Inkludering på alvor
2018/1762 03.12.2018 Utgående brev Gbnr. 58/3 Solid samdrift - Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket SOLID SAMDRIFT DA
2018/7662 03.12.2018 Inngående brev Gbnr. 138/82 - Brettingsveien 40 - garasje - etterlyser svar Hårberg, Arne Olav
2018/9283 03.12.2018 Utgående brev Gbnr. 66/2 - Jomar Gomo - kulturlandskapstiltak - Svar på søknad om tilskudd JOMAR GOMO
2018/11243 30.11.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til bok med matoppskrifter og mathistorier fra hele Trøndelag Lone Westrum
2018/11240 30.11.2018 Inngående brev Gbnr. 56/11, 78/5 - NAF - samdrift - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord NAF-SAMDRIFT DA
2018/10794 30.11.2018 Inngående brev Grandhåggåveien 3A - gbnr. 277/81/0/3 - bruksendring - tegning Hanne Haugen
2018/6029 30.11.2018 Inngående brev Hertug Skules vei 130 - gbnr. 122/318 - vei/parkeringsplass - søknad om midlertidig brukstillatelse ASPLAN VIAK AS
2018/6096 29.11.2018 Inngående brev Godtgjøring av kommunalt skadefellingslag i forbindelse med skadefelling av bjørn oktober 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/8638 29.11.2018 Utgående brev Byggesak - Langsæter - gbnr. 125/49 - fritidsbolig - totalrenovering - Til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/8386 29.11.2018 Utgående brev Spørsmål til faktura - tilknytning til kommunale ledninger - Rolivegen 248 - gbnr. 230/24 Joar-Andre Granås
2018/8386 29.11.2018 Inngående brev Spørsmål til faktura - tilknytning til kommunale ledninger - Rolivegen 248 - gbnr. 230/24 Joar-Andre Granås
2018/1764 29.11.2018 Utgående brev Gbnr. 307/22 - oversendelse av matrikkelbrev Bård Anders Sæther
2018/1764 29.11.2018 Utgående brev Gbnr. 307/1 og 307/22 - oppmålingsforretningen er blitt ført i matrikkelen Titto Thundiyil Idicula m.fl.
2018/696 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan Vanvikan - 1. gangs politisk behandling
2018/600 29.11.2018 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet TBRT IKS - 19.12.18 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2018/5514 29.11.2018 Inngående brev Rødbergsveien 130 - gbnr. 15/36 - midlertidig flytebrygge og tankanlegg - påminnelse - manglende svar på klage SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN
2018/4574 29.11.2018 Inngående brev Etterlyser svar - refusjon av utgifter til vannmåler og leie av vannmåler Annbjørg Bue
2018/5454 29.11.2018 Inngående brev Utbetaling av spillemidler anlnr. 16785 - Breimyra Skyteanlegg - Bane 300m Trøndelag fylkeskommune
2018/2102 29.11.2018 Inngående brev Karetveien 19 - gbnr. 275/4 - fradeling av grunneiendom - kopi av dokument Kartverket Tinglysning
2018/3247 29.11.2018 Inngående brev Klage på kloakkavgift - faktura blir ikke betalt Per Idar Husby
2018/4505 29.11.2018 Inngående brev Gbnr. 86/1 - 788 m2 - Sliperen - egenerklæring om konsesjonsfrihet Wenche A Stavnes Skatvold
2018/9592 29.11.2018 Inngående brev Råkvåg vannverk - gbnr. 158/15 - vannbehandlingsanlegg - underlag ASPLAN VIAK AS
2018/9596 29.11.2018 Inngående brev Gbnr. 159/2 og 159/51 - avtale om makebygge - grensejustering Kari Eileen Rødsjøsæter
2018/9510 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Salgsbevilling - Coop Midt-Norge avd. 18 Coop Prix Leksvik
2018/9260 29.11.2018 Inngående brev Ber om redusert regning etter stenging av vann Brit Hustad
2018/9102 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Salgsbevilling - Coop Midt-Norge avd. 17 Coop Prix Vanvikan
2018/10397 29.11.2018 Utgående brev Gbnr. 266/38 - oversendelse av matrikkelbrev TØMRER OLSEN OG SÆTHER AS
2018/10397 29.11.2018 Utgående brev Gbnr. 266/33 - oppmålingsforretningen er blitt ført i matrikkelen BOLIGBYGG MIDT NORGE AS
2018/10401 29.11.2018 Utgående brev Gbnr. 298/31 - oversendelse av matrikkelbrev Kåre Sæthertrø
2018/9917 29.11.2018 Utgående brev Gbnr. 9/68 - oversendelse av matrikkelbrev Knut Jarle Finserås
2018/9917 29.11.2018 Utgående brev Gbnr. 9/54 - oppmålingsforretningen er blitt ført i matrikkelen Kari Fenstad m.fl.
2018/9633 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Drakestranda 66 - gbnr. 314/20 - naust - Dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område og i 100-meters langs sjø
2018/9666 29.11.2018 Utgående brev Tiltak for lukking av avvik - sensitive opplysninger på epost SKAUGDALEN MONTESSORISKOLE SA
2018/9794 29.11.2018 Utgående brev Enkeltvedtak om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning - Tryllefløyten musikkbarnehage 2018/2019 TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS
2018/10794 29.11.2018 Inngående brev Grandhåggåveien 3A - gbnr. 277/81/0/3 - bruksendring - plantegning og fasadetegning Hanne Haugen
2018/10793 29.11.2018 Utgående brev Gbnr. 172/50, 172/95 - Innerråksjøen - kjøp av tomt - spørsmål om innhenting av informasjon Vidar Lie
2018/10810 29.11.2018 Inngående brev Arbeidstidsavtale for barnehagene i Indre Fosen kommune (signert 21.11.2018) Bente Alise Butli m.fl.
2018/10747 29.11.2018 Utgående brev Haltvollhaugen - gbnr. 138/102 - tilknytning til kommunale ledninger Astrid Vaarheim Wean
2018/10621 29.11.2018 Inngående brev Gbnr 305/1 - Øystein Hindrum Sæther - Saldokort sluttutbetaling Fylkesmannens landbruksavdeling
2018/10478 29.11.2018 Inngående brev Merknad til høring - sikringstiltak mot kvikkleireskred i Prestelva ADNOR ADVOKAT AS
2018/10478 29.11.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - sikringstiltak mot kvikkleireskred i Prestelva Indrefosen Kommune - Tellesbø Aud Sylvi
2018/10478 29.11.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - sikringstiltak mot kvikkleireskred i Prestelva ADNOR ADVOKAT AS
2018/10478 29.11.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - sikringstiltak mot kvikkleireskred i Prestelva Trøndelag fylkeskommune
2018/11198 29.11.2018 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - 40 års Jubileum Husby, Liv Nancy
2018/11202 29.11.2018 Inngående brev Skifte av nøkkelboks til Unicare Helsefort MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS
2018/11103 29.11.2018 Inngående brev Innsøkingsprosess til senter for foreldre og barn - pålegg om hjelpetiltak BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2018/11132 29.11.2018 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - Baksteinveien Wean, Roger m.fl.
2018/11108 29.11.2018 Inngående brev Gbnr. 57/25, 57/15, 57/17 - Djupdalsveien - søknad om delvis lukking av bekk/avløp Jomar Leira
2018/11171 29.11.2018 Inngående brev Endring av felleskostnader fra 01.01.19 - Strømmen Borettslag STRØMMEN BORETTSLAG
2018/11178 29.11.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - enkeltsøknad Husby, Willy
2018/11180 29.11.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd - utvikling av kommunalt veiledningstilbud innen digital kompetanse KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2018/11031 29.11.2018 Inngående brev Interpellasjon - vil ha statlig finansiering av eldreomsorgen INDRE FOSEN FRP
2018/11036 29.11.2018 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 29.11.18 Helsedirektoratet
2018/11048 29.11.2018 Inngående brev Gbnr. 118/2 - Svein Ivar Larsen - utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Svein Ivar Larsen
2018/11049 29.11.2018 Inngående brev Gbnr. 30/1 - Sigrid V. Kråkmo - utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Sigrid Mari Væreth Kråkmo
2018/11055 29.11.2018 Inngående brev Signert oppdragsavtale - konsulentbistand i barneverntjenesten KVALITETSBISTAND AS
2018/11072 29.11.2018 Inngående brev Ønsker å få installert vannmåler på eiendom - gbnr. 170/43 Siw Anita Kjørsvik
2018/11073 29.11.2018 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte til utarbeiding av skjøtselsplaner i Indre Fosen kommune i 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/11073 29.11.2018 Utgående brev Aksept av vilkår - tilsagn skjøtselsplaner slåttemark Fylkesmannens miljøvernavdeling
2018/11027 29.11.2018 Inngående brev Blendet piper - gbnr. 211/6, 212/2 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2018/11015 29.11.2018 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til prosjektet Inkludering på alvor 2018-2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/11017 29.11.2018 Inngående brev Gbnr. 8/13 og 11/10 - Trond Vårum - søknad om godkjenning av plan for nydyrking TROND VÅRUM
2018/11020 29.11.2018 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Leksvikhallen - rehabilitering Lotteri-og stiftelsestilsynet
2018/11021 29.11.2018 Inngående brev Gbnr. 19/8 - Otto Askim - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord ASKIM OTTO
2018/11004 29.11.2018 Utgående brev Gbnr. 133/15 - Terje Buaune - tilskudd til drenering - saldo / utbetalingskort FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/10989 29.11.2018 Utgående brev Delutbetaling SMIL-tilskudd gbnr. 121/28, Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/10989 29.11.2018 Utgående brev Delutbetaling SMIL-tilskudd, Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/10991 29.11.2018 Inngående brev Orientering om utmelding av Kystnorge HITRA KOMMUNE
2018/10997 29.11.2018 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 267/23 Kalvtrøveien 3 Torbjørn Lerstad
2018/11001 29.11.2018 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til klimasmart skolemat MILJØDIREKTORATET
2018/10861 29.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Styrer - st. ref. (3980616249) - ***** ***** ***** *****
2018/10861 29.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Styrer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 3980616249 ***** ***** ***** *****
2018/10905 29.11.2018 Inngående brev Innsigelser til faktura på leie av Leksvikhallen LEKSVIK IDRETTSLAG
2018/10906 29.11.2018 Inngående brev Gbnr. 330/4 og 330/20 - rekvisisjon av oppmålingsforretning INDRE FOSEN KOMMUNE
2018/10906 29.11.2018 Utgående brev Gbnr. 330/4 og 330/20 - varsel om oppmålingsforretning Tove Oline Farbu Kråkmo m.fl.
2018/10907 28.11.2018 Inngående brev Grindabakken 28 - gbnr. 231/7 - rehabilitering av skorstein - søknad om ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS
2018/10883 28.11.2018 Inngående brev Registrering av endring i foretaksregisteret REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND
2018/10884 28.11.2018 Inngående brev Gbnr. 76/3 - Odd Magne Nesli - utbetaling av tilskudd til taubane - hest o.a. Fylkesmannen i Trøndelag
2018/10862 28.11.2018 Utgående brev Øvre Fallet 3 - gbnr. 122/70 - uthus - opplysninger i forbindelse med oppføring Nils Egil Hjelmen
2018/10849 28.11.2018 Inngående brev Mevatne 1 - gbnr. 307/1 - naust - uttalelse Samediggi/Sametinget
2018/11003 28.11.2018 Inngående brev Forespørsel om salgstider for butikker KJØPMANNSHUSET AS
2018/10995 28.11.2018 Inngående brev Klage på manglende dokumentinnsyn Kommunal Rapport A/S
2018/10990 28.11.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - enkeltsøknad Mollan, Dagfinn
2018/11060 28.11.2018 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 315/6 ikke er konsesjonspliktig Jo Arnstein Saur
2018/11039 28.11.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - enkeltsøknad *****
2018/11040 28.11.2018 Inngående brev Fordeling av skattegrunnlag - fisjon TELIA TOWERS NORWAY AS
2018/11042 28.11.2018 Inngående brev Søknad om utbetaling av tilskudd til Robotics Services MARITIME ROBOTICS AS
2018/11037 28.11.2018 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 315/34, Vanvikbakkan 86 Saue, Sigurd
2018/11181 28.11.2018 Inngående brev Informasjon om støttemidler skoleåret 2019/2020 UNIVERSITETET I OSLO
2018/11182 28.11.2018 Utgående brev Gbnr. 140/177 - Vestvikveien 16 - adresse utgår Stefan Frengen Andersen m.fl.
2018/11194 28.11.2018 Saksframlegg/innstilling Målsetting for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Indre Fosen kommune i perioden 2019-2021
2018/11176 28.11.2018 Inngående brev Ber om intensjonsavtale over inntak av nye lærlinger / lærekandidater OKS TRØNDELAG SA
2018/11177 28.11.2018 Inngående brev Holsundveien 432 - gbnr. 168/5 - fritidsbolig - tilbygg - søknad om ferdigattest HULSUND ENTREPRENØR AS
2018/11161 28.11.2018 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 133/50, Buskjæret 5 Tennås, Inge
2018/11163 28.11.2018 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 146/9, Refsnesveien 72 Brandhaug, Anne Lise
2018/11164 28.11.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - enkeltsøknad Brandhaug, Anne Lise
2018/11167 28.11.2018 Inngående brev Leksvikskogen 62 - gbnr. 211/3 - søknad om deling av grunneiendom Janne E Brandåstrø
2018/11167 28.11.2018 Utgående brev Leksvikskogen 62 - gbnr. 211/3 - Janne E. Brandåstrø m.fl. Søknad om deling av grunneiendom. Janne E Brandåstrø
2018/11168 28.11.2018 Inngående brev Fevågveien 302 - gbnr. 140/28 - bolig - riving - søknad om tillatelse til tiltak Lyder Karlsen
2018/11153 28.11.2018 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Komposisjonar til lyriske tekster Aas, Margrethe
2018/11156 28.11.2018 Inngående brev Hertug skules vei - gbnr. 124/6 - container - melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Jomar Leira
2018/11160 28.11.2018 Inngående brev Fevågsjøen 108 - gbnr. 140/404 - vinterstue/bod - søknad om dispensasjon Line Leira
2018/11145 28.11.2018 Inngående brev Klosterveien 191 - gbnr. 56/1 - søknad om deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning Hans Henrik Horneman
2018/11133 28.11.2018 Utgående brev Svar på søknad om å få etablere ny avkjørsel og bygge garasje til eiendom på Hindrem Kjell Peder Indal Stjern
2018/11139 28.11.2018 Inngående brev Fenstadveien 113 - gbnr. 15/4 - garasje - tilbygg - søknad om tiltak Knut Grønning Frøseth
2018/11099 28.11.2018 Inngående brev Karl Johans vei 43 - gbnr. 124/408 - bolig - bruksendring - spørsmål Per Arne Naust
2018/11106 28.11.2018 Utgående brev Fast godtgjøring gruppeledere i politiske partier i kommunestyret i Indre Fosen kommune - 2. halvår 2018 Knut Ola Vang m.fl.
2018/11093 28.11.2018 Inngående brev Forslag om økt låneramme Fosen Renovasjon IKS
2018/11145 28.11.2018 Utgående brev Klosterveien 191 - gbnr. 56/1 - Hans Henrik Hornemann. Søknad om deling av eiendom. Hans Henrik Horneman
2018/10557 28.11.2018 Utgående brev Redegjørelse i forbindelse med klage på vedtak om tilskudd til private barnehager PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)
2018/10557 28.11.2018 Inngående brev Klage på vedtak om tilskudd til private barnehager PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)
2018/10583 28.11.2018 Inngående brev Framnesveien 5 - signert husleiekontrakt *****
2018/10709 28.11.2018 Utgående brev Langskårveien 61 - gbnr. 56/29 - driftsbygning - Tillatelse til tiltak Stig Robert Sæther
2018/10676 28.11.2018 Inngående brev Uttalelse til budsjett 2019 fra klubben ved Testmann Minne skole UTDANNINGSFORBUNDET INDRE FOSEN
2018/10663 28.11.2018 Utgående brev Gbnr. 275/60 - Nedre Mellomvei 1 - bolig - riving - angående søknad til Fylkesmannen Harald Almåsbakk
2018/9844 28.11.2018 Utgående brev Kart og erklæringer - søknad om motorferdsel i utmark Per Arne Hasselvold
2018/10339 28.11.2018 Utgående brev Avslag på søknad om utvidet åpningstid den 23.12.18 for Coop Extra Rissa COOP FOSEN SA
2018/9971 28.11.2018 Inngående brev Tillatelse til å overta eiendomsretten til felt bjørn MILJØDIREKTORATET
2018/9973 28.11.2018 Inngående brev Haltvollhaugen - gbnr. 138/102 - bolig - utfyllende opplysninger TROND WEAN
2018/9063 28.11.2018 Inngående brev Gbnr. 39/5, 39/7 - Geir Hermstad - nydyrking - uttalelse Samediggi/Sametinget
2018/9175 28.11.2018 Utgående brev Vikanveien - gbnr. 55/22 - ny bolig - informasjon om søknaden UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA
2018/9592 28.11.2018 Inngående brev Råkvåg vannverk - gbnr. 158/15 - vannbehandlingsanlegg - søknad om tillatelse til tiltak ASPLAN VIAK AS
2018/9592 28.11.2018 Utgående brev Byggesak - Råkvåg vannverk - gbnr. 158/15 - vannbehandlingsanlegg - Til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4450 28.11.2018 Inngående brev Referat fra møte i representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS 09.11.2018 FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS
2018/4385 28.11.2018 Inngående brev Klosterveien 64 - gbnr. 124/6 - garasje - søknad om ferdigattest Jomar Leira
2018/3918 28.11.2018 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Hasselvold/Frengsvatnet Frengen, Tore m.fl.
2018/5503 28.11.2018 Utgående brev Aksept av vilkår - Tildeling og utbetaling av tilskudd - Trua naturtyper – Slåttemark Lefætten FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/444 28.11.2018 Utgående brev Reguleringsplan for Skavelmyra industriområde - klage - foreløpig svar FOSEN NATURVERNFORENING
2018/444 28.11.2018 Utgående brev Reguleringsplan for Skavelmmyra industriområde - orientering om vedtak FSK EIENDOM AS m.fl.
2018/774 28.11.2018 Inngående brev Dørndalsveien 520 - gbnr. 125/43 - pensjonat - bruksendring / fasadeendring - ønsker møte SKAUGA EIENDOM AS
2017/1195 28.11.2018 Utgående brev Svar på varsel om prosess vedr. inngått rettsforlik i tilknytning til overtakelse av Selnes Vasslag ADVOKAT OLA KVERNES
2018/297 28.11.2018 Inngående brev Delingssak - Hasselvikveien - gbnr. 133/1 - søknad om deling av grunneiendom Karin Malene Bue
2018/1909 28.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 ***** ***** *****
2018/1909 28.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) - ***** ***** *****
2018/8638 28.11.2018 Inngående brev Langsæter - gbnr. 125/49 - fritidsbolig - søknad om tillatelse til tiltak DYRENDAHL BYGG AS
2018/8888 28.11.2018 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing
2018/6012 28.11.2018 Inngående brev Sjøgata 6 - gbnr. 170/35 - brygge - fasadeendring - uttalelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/6472 28.11.2018 Utgående brev Hyboveien 12C - gbnr. 132/172 - bolig - Svar på klage; oppsetting av veranda Brit Margareth Ervik
2018/7965 28.11.2018 Inngående brev Kristian P.Bergs vei 701 - gbnr.66/3 - redskapshus - bruksendring - skriv fra Vegvesenet BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS
2018/5818 27.11.2018 Inngående brev Gbnr. 97/2 - Håvard Stoum - drenering - saldo / utbetalingskort FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/8888 27.11.2018 Inngående brev Gbnr. 13/128 - oppmåling og matrikkelføring SYSTEMBYGG AS
2018/1909 27.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) - ***** ***** *****
2018/1909 27.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 ***** ***** *****
2018/1014 27.11.2018 Utgående brev Rema 1000 - gbnr. 122/318 - butikk - Midlertidig brukstillatelse Grimstad og Tønsager AS
2017/161 27.11.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Ledig vikariat som flyktningkonsulent Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste - st. ref. 3504911283 Oppvekst
2018/4706 27.11.2018 Inngående brev Forespørsel om jobb som lege Pedram Kazemi-Esfarjani
2018/4754 27.11.2018 Utgående brev Byggesak - Kimoveien 59 - gbnr. 109/2 - mobilmast og hytte - Ferdigattest Indre Fosen kommune v/ Bygg og eiendom
2018/3070 27.11.2018 Inngående brev Tilsagn om prosjektmidler til kompetansetiltak mentorordning i Lensa Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/2685 27.11.2018 Utgående brev Bekreftelse på tilsagn om tilskudd til psykolog i kommunal helse- og omsorgstjeneste FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/9510 27.11.2018 Inngående brev Uttalelse vedrørende salgsbevilling Kemnerkontoret for Fosen
2018/9472 27.11.2018 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd 2018 - nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten - Indre Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/9102 27.11.2018 Inngående brev Uttalelse vedrørende salgsbevilling Kemnerkontoret for Fosen
2018/10088 27.11.2018 Inngående brev Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig - erklæring om ansvarsrett VS BYGG AS
2018/10107 27.11.2018 Utgående brev Gangstøveien 21 / Selnesbukta - gbnr. 147/2 - naust - svar på klage på grensemerking Eindride Husby
2018/9847 27.11.2018 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Klostre Drift Jon Egil Hammerø m.fl.
2018/10708 27.11.2018 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 141/14 ikke er konsesjonspliktig Magnus Mollan
2018/10747 27.11.2018 Inngående brev Haltvollhaugen - gbnr. 138/102 - tilknytning til kommunale ledninger - ansvarsrett m.m. Astrid Vaarheim Wean
2018/10770 27.11.2018 Utgående brev Tronvikveien 651 - gbnr. 244/2 - våningshus - Ferdigattest Steinar Grande
2018/10583 27.11.2018 Inngående brev Kommunal bolig - Framnesveien 5 - ***** ***** - husleie *****
2018/10608 27.11.2018 Inngående brev Besvart forespørsel - omsorgsboliger Rønningstrand Husbanken
2018/11078 27.11.2018 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring - kommunebil / arbeidsmaskin - 01.01.19 - 31.12.19 KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/11081 27.11.2018 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring - verdigjenstad - 01.01.19 - 31.12.19 KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/11083 27.11.2018 Inngående brev Gbnr. 90/1 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking ALSETH ANDERS
2018/11105 27.11.2018 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2018 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2018/11133 27.11.2018 Inngående brev Søknad om å få bygge garasje til eiendom på Hindrem Kjell Peder Indal Stjern
2018/11060 27.11.2018 Inngående brev Gbnr. 315/6 - Vanvikbakkan 108 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Jo Arnstein Saur
2018/11069 27.11.2018 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Heim Festival 2019 Brevik, Eirik
2018/11073 27.11.2018 Inngående brev Tilsagn og utbetaling om tilskudd - Trua naturtyper - Revidering av skjøtselsplan og oppfølging av kulturmarkundersøkelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/11074 27.11.2018 Inngående brev Gbnr. 315/144, 315/143 - ber om grensepåvisning Kim Alexander Eriksen
2018/11075 27.11.2018 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Indre Fosen kommunestyre - 2. halvdel 2018 INDRE FOSEN HØYRE m.fl.
2018/11086 27.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune - st. ref. (3986846549) - ***** ***** *****
2018/11086 27.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune Helse og omsorg - st. ref. 3986846549 ***** ***** *****
2018/11091 27.11.2018 Inngående brev Slamgebyr og renovasjonsgebyr for 2019 Fosen Renovasjon IKS
2018/11005 27.11.2018 Inngående brev Ny avtale i KLP Skadeforsikring - kommuneansvar og kriminalitet KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/11005 27.11.2018 Inngående brev Ny avtale i KLP Skadeforsikring - kommuneansvar - 01.01.19 - 31.12.19 KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/11006 27.11.2018 Inngående brev Ny avtale i KLP Skadeforsikring - gruppeliv - 01.01.19 - 31.12.19 KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/11006 27.11.2018 Inngående brev Ny avtale i KLP Skadeforsikring - gruppeliv KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/11008 27.11.2018 Inngående brev Ny avtale i KLP Skadeforsikring - yrkesskade/ulykke og barneforsikring KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/11008 27.11.2018 Inngående brev Ny avtale i KLP Skadeforsikring - ulykke/yrkesskade - 01.01.19 - 31.12.19 KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/11010 27.11.2018 Inngående brev Ny avtale i KLP Skadeforsikring - kommuneeiendom og naturskade - 01.01.19 - 31.12.19 KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/11010 27.11.2018 Inngående brev Ny avtale i KLP Skadeforsikring - kommuneeiendom og næringsdrift KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/10935 27.11.2018 Utgående brev Barnevern - Fritidskontakt og besøkshjem *****
2018/10936 27.11.2018 Utgående brev Barnevern - Fritidskontakt og besøkshjem *****
2018/11071 26.11.2018 Inngående brev Ber om innsyn i dokumenter i byggesak - Hjellup Fjordbo PRETOR ADVOKAT AS
2018/11073 26.11.2018 Inngående brev Tilsagn og utbetaling om tilskudd til trua naturtyper 2018 – Kartlegging og utarbeidelse av fire skjøtselsplaner for slåttemark FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/11062 26.11.2018 Inngående brev Kvithyllveien - gbnr. 56/24 - avløpspumpestasjon - nabovarsel ASPLAN VIAK AS
2018/11064 26.11.2018 Inngående brev Djupdalsveien - gbnr. 57/146 - fylling i sjø - nabovarsel VOLL ARKITEKTER AS
2018/11076 26.11.2018 Inngående brev Søknad om støtte til EM i futsal for døve i Tampere - Finland Hanna Kathrina Winge
2018/11029 26.11.2018 Utgående brev Nordfjordveien 161 - gbnr. 172/47 - garasje - Anmodning om tilleggsdokumentasjon Arild Skauge
2018/11030 26.11.2018 Inngående brev Gbnr. 132/14 - erstatning etter legging av kloakkledning i Hasselvika Per Kristian Johansen
2018/11045 26.11.2018 Inngående brev Buveien 63 - gbnr. 133/2 - nybygg - bod - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Elin Mosleth
2018/11053 26.11.2018 Inngående brev Overføring av leierett til lokale - Rissa Telehus TELENOR EIENDOM HOLDING AS
2018/11025 26.11.2018 Inngående brev Flytting av manuellmelder eller døråpner ved Rissa sykehjem Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2018/10972 26.11.2018 Inngående brev RE: Boring i dekke Leksvik Helsetun COWI AS
2018/10984 26.11.2018 Utgående brev Overføring av tilskudd fra Miljødirektoratet ØRLAND KOMMUNE
2018/10987 26.11.2018 Utgående brev Gbnr. 203/4. Bjørn Helge Lysvand. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Bjørn Helge Lysvand
2018/10987 26.11.2018 Utgående brev Gbnr. 203/4 - konsesjonsvedtak er blitt registrert i matrikkelen Bjørn Helge Lysvand
2018/10907 26.11.2018 Utgående brev Grindabakken 28 - gbnr. 231/7 - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS
2018/10966 26.11.2018 Utgående brev Gbnr. 122/17 - nabovarsel - søknad om dispensasjon Jan Olav Langsæter m.fl.
2018/10855 26.11.2018 Inngående brev Gbnr. 170/2 - Hulsundveien 12 - søknad om hogst på kommunal grunn Robert Kristian Fjeldstad
2018/10868 26.11.2018 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av skogfond 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/11124 26.11.2018 Inngående brev Angående manglende feiing og betaling av faktura Bård Anders Sæther
2018/11095 26.11.2018 Inngående brev Brev til kommunestyre om ny barnehage i Vanvikan VANVIKAN BARNEHAGE
2018/10637 26.11.2018 Utgående brev Avslag på søknad om ambulerende skjenkebevilling - Fritun ungdomshus STJØRNA JEGER OG FISKEFORENING m.fl.
2018/10641 26.11.2018 Utgående brev Nordfjordveien 39 - gbnr. 170/61 - garasje og fasadeendring - Anmodning om tilleggsdokumentasjon Anne Marit Jakobsen
2018/10498 26.11.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Fembøringen barnehage FOSEN HELSE IKS
2018/10770 26.11.2018 Inngående brev Tronvikveien 651 - gbnr. 244/2 - våningshus - søknad om ansvarsrett ABD RØRSERVICE AS
2018/10737 26.11.2018 Utgående brev Nebbesmyra 14 - gbnr. 132/177 . Gunvor Margrete Havdal. Søknad om deling av eiendom Gunvor Margrete Havdal
2018/10744 26.11.2018 Utgående brev Trongseterveien 130 - gbnr. 6/56 - badstue - Svar på meldingom bygning som er unntatt søknadsplikt Angelika Berg
2018/10816 26.11.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Stadsbygd samfunnshus - 5. juledag Stordahl, Marit m.fl.
2018/10833 26.11.2018 Utgående brev Sandflata 7 - gbnr. 13/128 - enebolig - Igangsettingstillatelse for tomt nr.1 SYSTEMBYGG AS
2018/10803 26.11.2018 Inngående brev Innspill om avvikling av pelsdyroppdrett innen 2025 DYREVERNALLIANSEN
2018/10804 26.11.2018 Inngående brev Den teknologiske skolesekken - avslag på søknad om tilskudd til utstyr til skoleeiere Utdanningsdirektoratet
2018/10794 26.11.2018 Utgående brev Byggesak - Grandhåggåveien 3A - gbnr. 277/81/0/3 - bruksendring - foreløpig svar Hanne Haugen
2018/10790 26.11.2018 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 15910/2 ikke er konsesjonspliktig Rune Sæther
2018/10801 26.11.2018 Inngående brev Oppsigelse av kommunal bolig *****
2018/10801 26.11.2018 Utgående brev Svar -oppsigelse av kommunal bolig *****
2018/10663 26.11.2018 Inngående brev Gbnr. 275/60 - Nedre Mellomvei 1 - bolig - riving - angående søknad til Fylkesmannen Harald Almåsbakk
2018/10088 26.11.2018 Utgående brev Byggesak - Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig: Tillatelse til tiltak GOJA AS
2018/10088 26.11.2018 Inngående brev Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig - søknad om dispensasjon VS BYGG AS
2018/9972 26.11.2018 Utgående brev Kirkemyr - gbnr. 33/1 - garasje - søknad om fritak fra byggesaksgebyr STADSBYGD IL
2018/10041 26.11.2018 Utgående brev Byggesak - Råkvågveien 63 - gbnr. 161/10 - carport: Tillatelse til tiltak SALTERIET EIENDOM AS
2018/9207 26.11.2018 Utgående brev Klage på avgjørelse gjeldende flerbruk av skytterhall INDRE FOSEN SPORTSSKYTTERKLUBB m.fl.
2018/8978 26.11.2018 Utgående brev Byggesak - Skråstadbakkan 27 - gbnr. 47/1 - bolig og garasje: Tillatelse til tiltak VS BYGG AS
2018/8969 26.11.2018 Utgående brev Byggesak - Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter: Igangsettingstillatelse I LINK ARKITEKTUR AS
2018/8969 26.11.2018 Inngående brev Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - gjennomføringsplan LINK ARKITEKTUR AS
2018/2459 26.11.2018 Utgående brev Leieløyve - tillatelse motorferdsel i utmark Hulvand Svein Harald
2018/2521 26.11.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til driftsulempe - Vidar Rian - gbnr. 332/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1993 26.11.2018 Utgående brev Tillatelse til tilknytning til kommunalt avløpsanlegg - gnr 56 bnr 378 Marius Frengen Engvik
2018/1993 26.11.2018 Utgående brev Reinslundveien 12 - gbnr. 56/378 - bolig - Ferdigattest SYSTEMBYGG AS
2018/4215 26.11.2018 Inngående brev Innkalling og sakliste til representantskapsmøte 27.11.18 INNHERRED RENOVASJON IKS
2018/4221 26.11.2018 Inngående brev Tempelveien 14 - gbnr. 267/39 - riving av enebolig - bilder Frank Krabseth
2018/4463 26.11.2018 Inngående brev Grønningsveien 435 - gbnr. 20/2 - riving av naust - rapport fra årringsdatering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/420 26.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder RissaVannverk v/ Jens Fætten KYSTLAB AS
2018/347 26.11.2018 Inngående brev Råkvågveien 333 - gbnr. 170/30 og 170/83 - deling av eiendom - innsigelser vedr. nabovarsel om tiltak Roger Myrseth
2018/696 26.11.2018 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan Vanvikan - 1. gangs politisk behandling
2018/779 26.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder IndreFosen Kommune Vanvikan Vannverk KYSTLAB AS
2018/1007 26.11.2018 Inngående brev Råkvågveien 7 - gbnr. 155/17 - skole - gjennomføringsplan og søknad om ferdigattest KVADRAT ARKITEKTER AS
2018/1007 26.11.2018 Inngående brev Råkvågveien 7 - gbnr. 155/17 - skole - sluttrapport KVADRAT ARKITEKTER AS
2018/935 26.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Råkvåg Vannverk V/ Indre Fosen Kommune KYSTLAB AS
2018/8802 26.11.2018 Inngående brev Fevåg havn - gbnr. 140/119 - forlengelse av flytebrygge - uttalelse John Larsen
2018/8802 26.11.2018 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Fevåg havn - gbnr. 140/119 - forlengelse av flytebrygge: Ny behandling
2018/8802 26.11.2018 Utgående brev Byggesak - Fevåg havn - gbnr. 140/119 - forlengelse av flytebrygge: Dispensasjon fra reguleringsplan FEVÅG BÅTFORENING
2018/8807 26.11.2018 Utgående brev Byggesak - Råbygdveien 88 - gbnr. 53/4 - fjellsprenging - Endring av gitt tillatelse ANLEGGSARBEID AS
2018/7965 26.11.2018 Utgående brev Kristian P. Bergs vei 701 - gbnr. 66/3 - redskapshus - bruksendring - søknad om dispensasjon BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS
2018/8006 26.11.2018 Utgående brev Gbnr. 237/3 - Hjelopveien 56 - tiltak etter skred Elin Sve
2018/7911 26.11.2018 Inngående brev Gbnr. 57/145 - Djupdalsveien 242 - brakkerigger - søknad om ferdigattest og gjennomføringsplan FOSEN YARD AS
2018/8153 26.11.2018 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien 198 - gbnr. 172/17 - riving - ny bolig - foreløpig svar IDEHYTTA AS
2018/7965 23.11.2018 Inngående brev Kristian P. Bergs vei 701 - gbnr. 66/3 - redskapshus - bruksendring - søknad om dispensasjon BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS
2017/1195 23.11.2018 Inngående brev Pålegg om tilsvar - vannforsyning - Selnes Vasslag - kommunale avgifter Fosen Tingrett
2018/9917 23.11.2018 Utgående brev Gbnr. 9/54 - oversendelse av matrikkelbrev John Olav Finserås
2018/10708 23.11.2018 Inngående brev Gbnr. 141/14 - Jamtfallveien 40 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Magnus Mollan
2018/10708 23.11.2018 Inngående brev Gbnr. 141/14 - Jamtfallveien 39 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Magnus Mollan
2018/10791 23.11.2018 Inngående brev Tilskudd for LIS1-stillinger (tidligere turnus) i kommunehelsetjenesten 2. halvår 2017 og 1. halvår 2018 Helsedirektoratet
2018/10792 23.11.2018 Inngående brev Varsel om sykehjemstilsyn etter folkehelseloven - Leksvik og Rissa sykehjem FOSEN HELSE IKS
2018/10784 23.11.2018 Inngående brev Gbnr. 125/1 - 129/5 - Nordlaugen og Sørvikvatnet - grunneiererstatning - fordelingsnøkkel Torleiv Gunnar Selven
2018/10784 23.11.2018 Inngående brev Gbnr. 129/5 og 125/1 - Nordlaugen og Sørvikvatnet - fordelingsnøkkel Elin Mari Pettersen
2018/10942 23.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Kommunikasjonskonsulent - st. ref. (3980497241) - ***** ***** *****
2018/10942 23.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonskonsulent Personal og kommunikasjon - st. ref. 3980497241 ***** ***** *****
2018/11046 23.11.2018 Inngående brev ***** ***** - gbnr. ***** - flytebrygge - ber om dokumentasjon *****
2018/11047 23.11.2018 Inngående brev Gbnr. 324/5 - Dalsaunet nordre - kopi av dokumenter - registrering av grunn Kartverket Tinglysning
2018/11038 23.11.2018 Saksframlegg/innstilling Valg av Revisjon Midt-Norge for revidering av foretakets regnskaper
2018/10088 22.11.2018 Inngående brev Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig - avtale om grenseavstand VS BYGG AS
2018/11032 22.11.2018 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 21.11.2018 for Sabeen Abid Helseøkonomiforvaltningen
2018/10995 22.11.2018 Inngående brev Begjæring om innsyn i ordførerens elektroniske kalender Kommunal Rapport A/S
2018/10996 22.11.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Vi søker sykepleier til Stjørna sone Helse og omsorg - st. ref. 3497579747 Helse og omsorg
2018/11029 22.11.2018 Inngående brev Nordfjordveien 161 - gbnr. 172/47 - garasje - melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Arild Skauge
2018/10940 22.11.2018 Utgående brev Byggesak - Skogaveien 9 - gbnr. 161/63 og 64 - tilbygg på bolig - foreløpig svar Børge Refsnes
2018/10919 22.11.2018 Utgående brev Byggesak - Hysnesveien 38 - gbnr. 131/16 - bolig. Erklæring om ansvarsrett mottatt Asher Serussi
2018/10895 22.11.2018 Utgående brev Gbnr. 13/120 - Sandaflata - oppmåling og matrikkelføring av tomt nr. 1 SYSTEMBYGG AS
2018/10849 22.11.2018 Utgående brev Byggesak - Mevatne 1 - gbnr. 307/1 - naust - Til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/10775 22.11.2018 Inngående brev Oppsummering av gruppearbeid fra samling 18.10 mellom kommuner og innovasjonsselskaper TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/10776 22.11.2018 Inngående brev Gbnr. 73/1 - 38/1 - 39/14 og 56/64 - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord GRØNFLATEN ODD
2018/10782 22.11.2018 Inngående brev Vedtak om tilbaketrekking av tillatelse for dyrking av østers - Lokalitet 12809 Straumen i Botnen Fiskeridirektoratet
2018/10783 22.11.2018 Inngående brev Ang. betalingsoppfordring - korttidsopphold ved sykehjem - ***** ***** *****
2018/10783 22.11.2018 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. betalingsoppfordring *****
2018/10761 22.11.2018 Inngående brev Bilde av blendet pipe - Solliveien 94B - gbnr. 201/3 ARNSTEIN TØMMERÅS
2018/10761 22.11.2018 Inngående brev Fjerne feieavgift - Solliveien 94B - gbnr. 201/3 ARNSTEIN TØMMERÅS
2018/10765 22.11.2018 Inngående brev Gbnr. 125/5 - Krobakken 29 - Kommunale avgifter Flatås, Inger Kristin
2018/10833 22.11.2018 Inngående brev Sandflata 7 - gbnr. 13/128 - enebolig - tegninger SYSTEMBYGG AS
2018/10533 22.11.2018 Inngående brev Budsjett - søknad om støtte til episode 2 av Operasjon Oleander OPERASJON OLEANDER
2018/10574 22.11.2018 Inngående brev Utbetaling av spillemidler - Gurulia Motorsportanlegg anl.nr 20544 Trøndelag fylkeskommune
2018/10088 22.11.2018 Inngående brev Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig - tegninger VS BYGG AS
2018/10107 22.11.2018 Inngående brev Gangstøveien 21 / Selnesbukta - gbnr. 147/2 - naust - ber om svar på henvendelse datert 22.10.18 Eindride Husby
2018/10403 22.11.2018 Utgående brev Signert avtale - nettleiekontrakt - Bjørganveien 6 - NTE Nett AS NTE NETT AS
2018/10416 22.11.2018 Utgående brev Grensepåvisning mellom 171/17 og 171/23 Turid Fjellvikås m.fl.
2018/9850 22.11.2018 Utgående brev Utslippstillatelse - Hasselveien 60 LARSEN ENTREPRENØR AS
2018/9863 22.11.2018 Utgående brev Byggesak - Leksvikveien 295 - gbnr. 223/6 - tilbygg til bolig: Tillatelse til tiltak Børge Sæther
2018/9865 22.11.2018 Inngående brev Signert husleiekontrakt for utleie av kommunal bolig/leilighet - Ytre Ringvei 29C ***** ***** ***** *****
2018/9003 22.11.2018 Utgående brev Gbnr. 319/3 og 320/3 - matrikkelenheter er blitt sammenslått Gunnar Johan Fjellvikås
2018/9375 22.11.2018 Inngående brev Gbnr. 56/29 - Stig Robert Sæther - påbygg eksisterende fjøs - tilbud om lån INNOVASJON NORGE
2017/975 22.11.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Enhetsleder helsetjenester Helse og omsorg - st. ref. 3656631031 Helse og omsorg
2018/203 22.11.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Dansepedagog, vikariat i 60% stilling. Kultur - st. ref. 3670694519 Kultur
2018/1909 22.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) - ***** ***** ***** ***** *****
2018/1909 22.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 ***** ***** ***** ***** *****
2018/1909 22.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) - ***** ***** *****
2018/1909 22.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 ***** ***** *****
2018/1943 22.11.2018 Inngående brev Møtereferat styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 09.11.18 FOSEN REGIONRÅD
2018/4456 22.11.2018 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter - tiltak på Fagerli Gård i Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/5007 22.11.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 Indre Fosen kommune
2018/600 21.11.2018 Inngående brev Signert styreprotokoll fra møte i TBRT IKS - 14.11.2018 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2018/779 21.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Vanvikan Vannverk KYSTLAB AS
2018/922 21.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stadsbygd Vassverk KYSTLAB AS
2018/923 21.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hasselvika Vannverk Kystlab AS
2018/923 21.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hasselvika Vannverke KYSTLAB AS
2018/923 21.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hasselvika Vannverk KYSTLAB AS
2018/928 21.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Skaugdal Vannverk KYSTLAB AS
2018/420 21.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Rissa Vannverk KYSTLAB AS
2018/420 21.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder RissaVannverk Kystlab AS
2018/935 21.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Råkvåg Vannverk KYSTLAB AS
2018/1424 21.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder RissaSykehjem- Terapibadet Kystlab AS
2018/1744 21.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Vanvikan Kurbad Sjølyst Kystlab AS
2018/1483 21.11.2018 Utgående brev Gbnr. 274/4 - Varsel om oppmålingsforretning Merethe Kopreitan Dahl m.fl.
2018/4804 21.11.2018 Utgående brev Vollaveien 12 - gbnr. 314/244 - garasje - Svar på melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Eirik Steen
2018/4439 21.11.2018 Utgående brev Aksept av vilkår - Tildeling og utbetaling av tilskudd - Trua naturtyper - Kystgranskog FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4376 21.11.2018 Utgående brev Byggesak - Grindabakken 22 - gbnr 231/34 - tilbygg garasje - søknad om endring av gitt tillatelse Jon-Erik Vollan
2018/7849 21.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeider arkivrydding Indre Fosen kommune - st. ref. 3872111985 ***** ***** *****
2018/8272 21.11.2018 Utgående brev Byggesak - Bjørkviklia 3 - gbnr. 169/64 - fritidsbolig - Ferdigattest JONARK AS
2018/6096 21.11.2018 Inngående brev Klage på vedtak om tillatelse til bruk av helikopter ved felling av bjørn på Fosen - vedtaket opprettholdes Fylkesmannen i Trøndelag
2018/6096 21.11.2018 Inngående brev Avgjørelse av klage på vedtak om tillatelse til å skadefelle bjørn Miljødirektoratet
2018/8635 21.11.2018 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til privat vei - Kvernhusvika Rødsjø, Hugo
2018/8707 21.11.2018 Inngående brev Gbnr. 134/6 - Kjell Vidar Skoglund - tilsagn om tilskudd til lang terrengtransport Fylkesmannen i Trøndelag
2018/9294 21.11.2018 Inngående brev Angående asfaltering av Buveien i Hasselvika ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA TRONDHEIM AS
2018/9806 21.11.2018 Utgående brev Byggesak - Leiraveien 4 - gbnr. 66/27 - bruksendring og ombygging: Tillatelse til tiltak LG-BYGG AS
2018/9905 21.11.2018 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Åsly skole: Bojersal, kantine og vrimleareal Alte, Tom Modell m.fl.
2018/9636 21.11.2018 Inngående brev Reinssjøen 24 - gbnr. 11/4 og 5 - protokoll for oppmålingsforretning Astrid E Sann Kristensen
2018/9636 21.11.2018 Inngående brev Reinssjøen 24 - gbnr. 11/4 og 5 - deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - grunnboksutskrift Astrid E Sann Kristensen
2018/9625 21.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Veileder Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 3932140791 ***** ***** *****
2018/10416 21.11.2018 Inngående brev Monsvoldveien 51, 55 - gbnr. 171/17, 171/23 - deling av grunneiendom - kvittering for varsel om oppmålingsforretning Steinar Olav Hellesvik
2018/10277 21.11.2018 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Fevåg Båtforenings klubbhus FEVÅG BÅTFORENING m.fl.
2018/10081 21.11.2018 Inngående brev Etterlyser tilbakemelding - tematilsyn - pay back FINANSTILSYNET
2018/10099 21.11.2018 Utgående brev Ytteråsveien 43 - gbnr. 60/25 - tilbygg på bolig - Tillatelse til tiltak BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS
2018/10597 21.11.2018 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Flo & Fjæra/Museet Kystens Arv SIRI IRENE BELLING SØTT OG SÅNT m.fl.
2018/10833 21.11.2018 Inngående brev Sandflata 7 - gbnr. 13/128 - enebolig - søknad om igangsettingstillatelse SYSTEMBYGG AS
2018/10773 21.11.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om: Grusing av kommunal sti ved Olderveien, Rissa Gjersvold, Karina Troseth
2018/10794 21.11.2018 Inngående brev Grandhåggåveien 3 A - gbnr. 277/81/0/3 - bruksendring - søknad om tiltak Hanne Haugen
2018/10795 21.11.2018 Inngående brev 18/248112-1 - Varsel om oppmålingsforretning - 27.11.2018 kl. 1000 – gnr. 322 bnr. 1 og gnr. 324 bnr. 1 – Indre Fosen kommune Statens vegvesen Region midt
2018/10768 21.11.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - enkeltsøknad Fiksdal, Ella Helmine
2018/10750 21.11.2018 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Stadsbygd Samfunnshus 30.11.2018 TRØNDELAG ARRANGEMENT AS m.fl.
2018/10751 21.11.2018 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Hasselvika Samfunnshus, 08.12.2018 TRØNDELAG ARRANGEMENT AS m.fl.
2018/10702 21.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker sykepleiere ved Rissa sykehjem - st. ref. (3976173639) - ***** ***** *****
2018/10702 21.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker sykepleiere ved Rissa sykehjem Helse og omsorg - st. ref. 3976173639 ***** ***** *****
2018/10691 21.11.2018 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over en parsell av 90/11 Paul Jarle Skånøy m.fl.
Versjon:5.1.1