eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/7719 21.10.2019 Inngående brev Hjelopveien 88 - gbnr. 237/1 - småbåthavn - søknad om tillatelse til tiltak HJELLUP ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/7812 21.10.2019 Inngående brev Løsvatna 10 - gbnr. 292/1/33 - hytte - søknad om ferdigattest Geir Asle Rotabakk INDREFOSEN
2019/4930 21.10.2019 Inngående brev Kvithyllneset 28 - gbnr. 56/16 - bolig - søknad om igangsettingstillatelse UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2018/11530 21.10.2019 Utgående brev Ber om utsettelse på frist for lukking av avvik - tilsyn på arkivhold ARKIVVERKET INDREFOSEN
2019/3387 21.10.2019 Inngående brev Endringsbilag - integrasjon mellom Documaster og Gemini VA Documaster - Tommy Fjeldheim INDREFOSEN
2019/7816 21.10.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd for år 5 - 2019 TRONDHEIM KOMMUNE INDREFOSEN
2019/7931 21.10.2019 Inngående brev Opprettelse av ombud - "for de som trenger en stemme" INDRE FOSEN PENSJONISTPARTI INDREFOSEN
2019/7915 21.10.2019 Inngående brev Til deg som rapporterer fagforeningstrekk til Parat PARAT INDREFOSEN
2019/5231 21.10.2019 Inngående brev Tilbud - anskaffelse av konsulentbistand til OU-prosjekt STIFTELSEN IMTEC INDREFOSEN
2019/5231 21.10.2019 Inngående brev Tilbud - anskaffelse av konsulentbistand til OU-prosjekt AGENDA KAUPANG AS INDREFOSEN
2019/7821 21.10.2019 Inngående brev Uttalelse om barnevernet FOKUS PÅ BARNEVERNET INDREFOSEN
2019/7749 21.10.2019 Inngående brev Oppnevning av representanter til regionrådet for Trondheimsregionen TRONDHEIM KOMMUNE INDREFOSEN
2019/7745 21.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten FINANSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2019/7258 21.10.2019 Utgående brev Innmelding av sak til eFagråd Fosen - portal/fagsystem for administrasjon og gjennomføring av politiske møter Øyvind Lindseth INDREFOSEN
2019/7772 21.10.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll - 27.09.2019 NOKAS AS INDREFOSEN
2019/7744 21.10.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 27.09.19 NOKAS AS INDREFOSEN
2019/7542 21.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Leksvik Flerbrukshus LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/7512 21.10.2019 Utgående brev Svar på henvendelse til kommunen - Ledig leilighet Oxaas, Ida Marie INDREFOSEN
2019/7509 21.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Leksvik flerbrukshus KULTURCOMPAGNIET INDRE FOSEN KF INDREFOSEN
2019/7910 21.10.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Fritun - lukket årsfest STJØRNA JEGER OG FISKEFORENING m.fl. INDREFOSEN
2019/7809 21.10.2019 Inngående brev Den teknologiske skolesekken - tilskudd til oppgradering av Feide - tilsagnsbrev UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/2032 21.10.2019 Inngående brev Diagnosesetting av personer med utviklingshemming - rapport fra stikkprøveundersøkelse i kommunene STATENS HELSETILSYN INDREFOSEN
2019/745 21.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Rissa Sykehjem - terapibadet KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/7779 21.10.2019 Inngående brev Trafikkopplæring i offentlig skoleverk tilgang til TEA - Åsly skole Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/6910 21.10.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Marte Hoff INDREFOSEN
2019/6910 21.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Line Katrin Granhaug Hansen INDREFOSEN
2019/6910 21.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Øyvind Næss INDREFOSEN
2019/6910 21.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Lasse Lihaug INDREFOSEN
2019/6910 21.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Zafar Muhammad Alam INDREFOSEN
2019/6910 21.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Emina Ilic INDREFOSEN
2019/6910 21.10.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Bente Kløven INDREFOSEN
2019/7882 21.10.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak - Fevåg barnehage Mattilsynet INDREFOSEN
2019/7882 21.10.2019 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak - Fevåg barnehage Mattilsynet INDREFOSEN
2019/7882 21.10.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Fevåg barnehage FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2019/4800 21.10.2019 Inngående brev Utbetaling av midler til styrket fosterhjemsoppfølging Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/7664 21.10.2019 Utgående brev Gbnr. 60/55- oversendelse av matrikkelbrev Arild Fallin INDREFOSEN
2019/4469 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling 1.- gangs politisk behandling av reguleringsplan Fjølvika steinbrudd, planid. 50542019004 – Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn INDREFOSEN
2019/7694 21.10.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning på eiendommene 140/90 og 140/215 Ragnhild Borstad m.fl. INDREFOSEN
2019/2766 21.10.2019 Inngående brev Pevikveien 277 - gbnr. 164/1 og 164/32 - arealoverføring SELBU SPAREBANK INDREFOSEN
2018/5467 21.10.2019 Utgående brev Byggesak - Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje - Anmodning om tilleggsdokumentasjon BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS INDREFOSEN
2019/7180 21.10.2019 Inngående brev Stjørnveien 332 - gbnr. 154/30 - garasje - søknad om dispensasjon Roar Husby INDREFOSEN
2019/7696 21.10.2019 Inngående brev Rådhusveien 14 - gbnr. 122/22 - oppstilling av gatekjøkken - nabovarsel Juthamas Olsen INDREFOSEN
2018/175 21.10.2019 Utgående brev Vinnahaugen - gbnr. 275/146 og 275/147 - flerbrukshus m/ svømmeanlegg - ferdigattest LETNES ARKITEKTKONTOR AS INDREFOSEN
2018/175 21.10.2019 Inngående brev Vinnahaugen - gbnr. 275/146 og 275/147 - flerbrukshus m/ svømmeanlegg - FDV-dokumentasjon LETNES ARKITEKTKONTOR AS INDREFOSEN
2018/8969 21.10.2019 Utgående brev Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - vedr. innsendt ansvarsrett LINK ARKITEKTUR AS INDREFOSEN
2019/7896 21.10.2019 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 125/58 - Svar på henvendelse DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2018/5467 21.10.2019 Inngående brev Byggesak - Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje - Geoteknisk rapport GEOMIDT AS INDREFOSEN
2018/9179 21.10.2019 Utgående brev Byggesak - Sørhaugan 27 - gbnr. 146/21 - fritidsbolig - Anmodning om tilleggsdokumentasjon Rambøll v/ Beate Giæver Tande INDREFOSEN
2019/7927 21.10.2019 Inngående brev Byggesak - Haltveien 63 - gbnr. 19/15 - redskapshus - Kvittering for nabovarsel SAND BYGG AS INDREFOSEN
2019/5181 21.10.2019 Inngående brev Byggesak - Haltveien 70 - gbnr. 20/62 - garasje - Søknad om ferdigattest SAND BYGG AS INDREFOSEN
2019/6208 21.10.2019 Utgående brev Etablering av småbåthavn ved industriområde/eksisterende kaianlegg på Kvithylla Harald Skaar INDREFOSEN
2019/7888 21.10.2019 Inngående brev Gbnr. 97/2 - Håvard Stoum - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7891 21.10.2019 Inngående brev Gbnr. 23/3 - Ytre Stadsbygd Samdrift DA - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7778 21.10.2019 Inngående brev Gbnr. 56/33 - Sivert Fenstad - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7622 21.10.2019 Utgående brev Angående søknad om utslippstillatelse - Kuppelvikmyra Anthun, Ingrid INDREFOSEN
2019/7992 21.10.2019 Inngående brev Revisjonsrapport - propantank - Råkvåg sykehjem FLOGAS NORGE AS INDREFOSEN
2019/8026 21.10.2019 Inngående brev Gbnr. 140/1 - Tinnveien 25, 27 - søknad om konsesjon Roar Sjøbakk INDREFOSEN
2019/4203 21.10.2019 Inngående brev Pevikveien 149 - gbnr. 164/2 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/5691 21.10.2019 Utgående brev Gbnr. 203/9 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Bjørn Helge Lysvand INDREFOSEN
2019/5691 21.10.2019 Utgående brev Gbnr. 203/9 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Irene Rosvold Ruud m.fl. INDREFOSEN
2019/6775 21.10.2019 Utgående brev Gbnr. 203/15 - oversendelse av matrikkelbrev Bjørn Helge Lysvand INDREFOSEN
2019/7815 21.10.2019 Utgående brev Gbnr. 203/4 og 203/10 - matrikkelenhetene er blitt sammenslått Bjørn Helge Lysvand INDREFOSEN
2019/7851 21.10.2019 Utgående brev Gbnr. 314/2 - varsel om oppmålingsforretning Anne Kristin Grøn Wanvik m.fl. INDREFOSEN
2019/4636 21.10.2019 Utgående brev Gbnr. 298/33 - oversendelse av matrikkelbrev Nils Alvin Hindrum INDREFOSEN
2019/7873 21.10.2019 Inngående brev Befaringsrapport 08.10 19 ved Leksvik helsetun - sig/synkning av "Stuggu" RAMBØLL NORGE AS INDREFOSEN
2018/9148 21.10.2019 Utgående brev Havnegata 3 - Havna omsorgsboliger - gbnr. 314/319 - status ved etterkontroll - varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/7877 21.10.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Roliveien 285 Nesset, Gunnar INDREFOSEN
2019/4867 21.10.2019 Utgående brev Ad søknad om tilknytning til kommunale ledninger Karl Idar Frengen INDREFOSEN
2019/7887 21.10.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Roliveien 286 Aunet, Ingrid Hagen INDREFOSEN
2019/7807 21.10.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Tomt F_8 AGV HOLDING AS INDREFOSEN
2018/8264 21.10.2019 Inngående brev Sluttutbetaling KMD18.025 - Omstillingsprogrammet for Indre Fosen kommune 2018 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7776 21.10.2019 Utgående brev Svar - Forespørsel om jobb Hilde Lian INDREFOSEN
2019/7223 21.10.2019 Inngående brev Kart over vannområdene i Trøndelag - manglende vedlegg til brev av 19.09.19 om oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/3256 21.10.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av innvilget tilskudd til konfliktdempende tiltak i 2019 - kursing av interkommunalt fellingslag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/5651 21.10.2019 Inngående brev Gbnr. 94/27 - Arve Skånøy - tilskudd til taubane - hest o.a - 2019 - forhåndsgodkjenning av søknad Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2018/8858 21.10.2019 Inngående brev Foreløpig melding i forvaltningssak - klage - motorferdsel i utmark - Aunbuhytta FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/4750 18.10.2019 Inngående brev Innspill trafikksikkerhet fv 715 Rørvik-Vanvikan Harald Andresen INDREFOSEN
2018/4750 18.10.2019 Utgående brev Midlertidig svar: Innspill trafikksikkerhet fv 715 Rørvik-Vanvikan Harald Andresen INDREFOSEN
2018/4750 18.10.2019 Utgående brev Henvendelse angående trafikksikkerheten langs FV715 Rørvikveien Trøndelag fylkeskommune m.fl. INDREFOSEN
2019/7924 18.10.2019 Inngående brev Signert erklæring - gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak - Askjemsveien - gbnr. 19/1 Karen Martha Askim INDREFOSEN
2018/11279 18.10.2019 Utgående brev Ønsker at sak blir satt opp på trafikksikkerhetsplanen - fylkesvei 717 - Rørvik/Vemundstad Robert Andresen INDREFOSEN
2019/7965 18.10.2019 Utgående brev Status ang. flytting av avkjørsel og 60-sone ved Ramsøy i Modalen Jostein Erling Overland INDREFOSEN
2018/11279 18.10.2019 Utgående brev Ønske om trafikksikkerhetstiltak - fylkesvei 717 - Rørvik/Vemundstad Robert Andresen INDREFOSEN
2019/7811 18.10.2019 Utgående brev Nabovarsel oppstart Askjemsveien Egil Hammer m.fl. INDREFOSEN
2019/7421 18.10.2019 Utgående brev Svar på bekymring om trafikksikkerheten i Årnset Lars Gullbrekken INDREFOSEN
2019/7718 18.10.2019 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av Skogfond 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7200 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Omvalg av kontrollutvalg 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7906 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til generalforsamling og eiermøte i NTE AS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7905 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til generalforsamling og eiermøte i IF Jobb AS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7904 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til generalforsamling og eiermøte i Museene i Sør-Trøndelag AS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7903 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til generalforsamling og eiermøte i Indre Fosen Invest AS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7902 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til generalforsamling og eiermøte i Fosenvegene Ei Tim te Byn AS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7901 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til generalforsamling og eiermøte i Fosenkraft AS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7900 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til generalforsamling og eiermøte i Fosenbrua AS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7827 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen - samarbeidsavtale INDREFOSEN
2019/7056 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til KS for perioden 2019 -2023 INDREFOSEN
2019/7285 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av valgstyre 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7827 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til rådet i interkommunalt politisk råd for Fosenregionen 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7820 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer, leder og nestleder for styret i KulturCompagniet KF INDREFOSEN
2019/7123 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Trondheim Havn IKS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7800 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Ungdomsråd 2019-2023: Valg og møte- og talerett i kommunestyret. INDREFOSEN
2019/7793 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av arealutvalg 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7794 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av helse- og omsorgsutvalg 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7795 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av oppvekstutvalg 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7796 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av kulturutvalg 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7797 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av administrasjonsutvalg 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7885 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til generalforsamling og eiermøte i Trønderenergi AS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7866 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til Stiftelsesstyret for Sjølyst bosenter 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7865 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til årsmøtet i Trøndelag OKS SA 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7864 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7833 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7863 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til representantskapet i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7862 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7861 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7860 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til representantskapet i Innherred renovasjon 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7817 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av næringsråd 2019 - 2023 INDREFOSEN
2018/10403 18.10.2019 Inngående brev Til signering - nettleiekontrakt - Bjørganveien 6 NTE NETT AS INDREFOSEN
2019/7751 18.10.2019 Inngående brev Takstrapport etter vannskade - Vanvikveien 22 - gbnr. 314/83 Kommunal landspensjonskasse Gjensidig forsikringsselskap INDREFOSEN
2019/7750 18.10.2019 Inngående brev Signert overtakelsesprotokoll - Leksvik flerbrukshus ARBEIDSFELLESSKAPET BAKØY-STJERN DA INDREFOSEN
2019/5133 18.10.2019 Utgående brev Gbnr. 39/15, 39/39 - varsel om oppmålingsforretning Kjell Joar Hermstad m.fl. INDREFOSEN
2019/6971 18.10.2019 Utgående brev Gbnr. 39/2, 39/5, 39/13 - varsel om oppmålingsforretning John Egil Hermstad m.fl. INDREFOSEN
2019/4248 18.10.2019 Utgående brev Vedtak om adressenavn i Indre Fosen kommune SPRÅKRÅDET m.fl. INDREFOSEN
2019/7710 18.10.2019 Utgående brev Gbnr. 138/102 - tildeling av adresse Morten Rødsjø m.fl. INDREFOSEN
2019/6971 18.10.2019 Inngående brev 19/288713-1 - Varsel om oppmålingsforretning - 24.10.2019 kl. 0900 – gnr. 39 bnr. 2 , 5 og 13 – Indre Fosen kommune Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/5133 18.10.2019 Inngående brev 19/288728-1 - Varsel om oppmålingsforretning - 24.10.2019 kl. 1000 – gnr. 39 bnr. 15 og 39 – Indre Fosen kommune Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/7832 18.10.2019 Inngående brev Bilde av blendet pipe - Skardveien 10 - gbnr. 56/298 Ingebrigt Fallmyr INDREFOSEN
2019/7875 18.10.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Framnesveien 22 - ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/7875 18.10.2019 Utgående brev Kommunal bolig - Framnesveien 22 (Strandheim) - ***** ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/7968 18.10.2019 Inngående brev Ytre Råk - gbnr. 170/3 - søknad om deling/rekvisisjon av grunneiendom Terje Arnfinn Tøndervik INDREFOSEN
2019/1043 18.10.2019 Inngående brev Sund Vestre - gbnr. 124/8 - deling av grunneiendom - klage på avslag om kjøp av parsell Olav Sand INDREFOSEN
2019/1043 18.10.2019 Inngående brev Sund Vestre - gbnr. 124/8 - deling av grunneiendom - klage på avslag om fradeling av parsell John Isak Sund INDREFOSEN
2019/7928 18.10.2019 Inngående brev Gbnr. 73/23 - Modalsveien 780 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Vigdis Coucheron INDREFOSEN
2019/7662 18.10.2019 Inngående brev Rørvikveien 14 - gbnr. 17/10 - deling av grunneiendom - begrunnelse Kristoffer Tung INDREFOSEN
2019/7926 18.10.2019 Inngående brev Gbnr. 43/2 - Langmoveien 100 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Bastiaan Uitbeijerse m.fl. INDREFOSEN
2019/7720 18.10.2019 Inngående brev Gbnr. 78/3 og 78/29 - opprydding i grunnforurensningen - Ålmosætra -Rissa gamle bilopphuggeri Miljødirektoratet INDREFOSEN
2019/7716 18.10.2019 Inngående brev Gbnr. 5/2 - John Egil Vemundstad - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/5766 18.10.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gbnr.21/1 - Høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/4540 18.10.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – Revidering av skjøtselsplan på Fagerli 1 og skjøtsel på Fagerli 2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7695 18.10.2019 Utgående brev Hermstadveien 77 - Gbnr. 39/68 - Thomas Hermstad Landsem. Søknad om deling av eiendom Thomas Hermstad Landsem INDREFOSEN
2019/7580 18.10.2019 Utgående brev Henvendelse til kommunen - Nyoppsatt gjerde i grenselinja Stavrum, Ove INDREFOSEN
2019/7580 18.10.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Nyoppsatt gjerde i grenselinja Stavrum, Ove INDREFOSEN
2018/10616 18.10.2019 Inngående brev Gbnr. 230/2 - Bjørn Bjørnebo - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket BJØRN BJØRNEBO INDREFOSEN
2019/7828 18.10.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i jordleieavtale - gbnr. 11/4 VIRTUS ADVOKAT AS INDREFOSEN
2019/7782 18.10.2019 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - ny oppgave for kommunene/innmelding av behov for tiltak i 2020 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/4327 18.10.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av innvilget tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader i 2019 - planlagt utvidet tilsyn med kadaverhund FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6820 18.10.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom - MÆLAN SKOLEKORPS INDREFOSEN
2019/7182 18.10.2019 Inngående brev Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - bygging av spikertelt Åse Randi Fissum Roten INDREFOSEN
2018/2541 18.10.2019 Inngående brev Strandveien 14 - gbnr. 275/29 - hotell - bruksendring - søknad om endring av gitt tillatelse RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2019/6538 18.10.2019 Inngående brev Gbnr. 157/38 - tilbygg til hytte - ingen merknader til oppsetting av veranda SNÅSA KOMMUNE INDREFOSEN
2019/6596 18.10.2019 Inngående brev Vikanveien 5 - gbnr. 55/6 m.fl. - vannledning - erklæring om ansvarsrett KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/4830 18.10.2019 Inngående brev Gbnr. 325/1 - spikertelt med takoverbygg - uttalelse Mattilsynet INDREFOSEN
2019/6596 18.10.2019 Utgående brev Vikanveien 5 - gbnr. 55/6 m.fl. - vannledning - tillatelse til tiltak PALLIN AS INDREFOSEN
2018/6012 18.10.2019 Utgående brev Sjøgata 6 - gbnr. 170/35 - brygge - fasadeendring - krav om dekning av saksomkostninger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/355 18.10.2019 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/6967 18.10.2019 Utgående brev Byggesak - Havnegata 13F - gbnr. 314/318 - bolig - trappeheis i fellesoppgang - Disp.TEK - Tillatelse til tiltak HEPRO AS INDREFOSEN
2019/7600 18.10.2019 Inngående brev Leiraveien 5 - gbnr. 121/70 - vannledning - søknad om tillatelse til tiltak KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/7600 18.10.2019 Inngående brev Leiraveien 5 - gbnr. 121/70 - vannledning - tillatelse til kryssing og nærføring fv. 718 KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/7260 18.10.2019 Utgående brev Byggesak - Tinnaveien 39 - gbnr. 140/101 - fasadeendring anneks - Tillatelse til tiltak Marte Schei INDREFOSEN
2018/355 18.10.2019 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - vedtak om avvisning Direktoratet for Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2019/5773 18.10.2019 Inngående brev Byggesak - Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - hytte - oppdatert gjennomføringsplan ROJO ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2019/7066 18.10.2019 Inngående brev Pallinveien 27 - gbnr. 124/144 - bolig - rehabilitering av skorstein - søknad om ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2019/6772 18.10.2019 Utgående brev Byggesak - Sørfjordveien - gbnr. 157/28 - bolig og garasje - Oversendelse av marknader BYGGMESTER RØDSJØ AS INDREFOSEN
2019/6772 18.10.2019 Inngående brev Byggesak - Sørfjordveien - gbnr. 157/28 - bolig og garasje - Uttalelse FOSEN REINBEITEDISTRIKT INDREFOSEN
2019/7843 18.10.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 172/48 og 172/152 ikke er konsesjonspliktig Kjell Tore Johansen INDREFOSEN
2018/696 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av innsigelse til kommunedelplan Vanvikan – boligområde B1 INDREFOSEN
2019/7884 18.10.2019 Inngående brev Forespørsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for fv. 717 Sund - Bradden Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/7697 18.10.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 113/15 ikke er konsesjonspliktig Thomas Sannerhaugen m.fl. INDREFOSEN
2019/7732 18.10.2019 Utgående brev Grunnbokshjemmel til hytte på gbnr. 1/11 ADVOKATFIRMAET LØVEHJERTE AS INDREFOSEN
2019/7849 18.10.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 60/55 ikke er konsesjonspliktig Silje Grønflaten m.fl. INDREFOSEN
2019/7754 18.10.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2019/7819 18.10.2019 Inngående brev Gbnr. 140/215 - Nedre Bymyrveien 5 - grensejustering - prospekt og takst Vibeke Røsjø INDREFOSEN
2019/6920 18.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold FJELL-LIV MINIATYRSKYTTERLAG INDREFOSEN
2019/7752 18.10.2019 Utgående brev Ubrukte spillemidler - Nærmiljøanlegg, Stadsbygd skole, Indre Fosen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2017/742 18.10.2019 Inngående brev Kan ikke akseptere løsningen - drukningsalarm i svømmehall i Leksvik - anleggsnr. 60134 Kulturdepartementet INDREFOSEN
2019/7996 18.10.2019 Inngående brev Signert avtale - plan for møblering og lage konkurransegrunnlag - Stadsbygd omsorgssenter KVADRAT ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2019/4492 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport pr. 30.08.2019 INDREFOSEN
2019/3396 18.10.2019 Inngående brev Endring av leiebeløp - kopimaskiner DNB BANK ASA INDREFOSEN
2019/1002 18.10.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 3. kvartal 2019 - info om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2019/7554 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter IKS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7749 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til regionrådet for Trondheimsregionen 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7470 18.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Grafikk fra øst til vest UKE33, KUNST OG LANDSKAP INDREFOSEN
2019/7555 18.10.2019 Utgående brev Ønsker oversikt over læreplasser i årene 2020-2022 FOSEN OPPLÆRINGSKONTOR INDREFOSEN
2019/7747 18.10.2019 Inngående brev Interpellasjon - høykapasitets internett til alle i Indre Fosen kommune INDRE FOSEN ARBEIDERPARTI INDREFOSEN
2019/7746 18.10.2019 Inngående brev Interpellasjon - opprop mot nedleggelse av skatteinnkrevingskontor INDRE FOSEN ARBEIDERPARTI INDREFOSEN
2018/11639 18.10.2019 Inngående brev Gbnr. 272/1 - Nils Tronstad - kulturlandskapstiltak - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7978 18.10.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 987607939 - Trond Skalmerås Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7715 18.10.2019 Inngående brev Tilsagn og utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – skjøtsel av slåttemark Grumdalen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/5514 18.10.2019 Inngående brev Rødbergsveien 130 - gbnr. 15/36 - midlertidig flytebrygge og tankanlegg - klagebehandling - kommunens vedtak oppheves FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7556 18.10.2019 Inngående brev Guruliveien 133 - gbnr. 133/36 - motorcrossbane - søknad om ferdigattest FOSEN MOTORKLUBB INDREFOSEN
2019/7550 18.10.2019 Inngående brev Havnegata 5 - gbnr. 314/318 - forsamlingslokale - søknad om tillatelse til tiltak PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS INDREFOSEN
2019/7960 17.10.2019 Inngående brev Søknad om utsatt arbeidsfrist - Smiltiltak på gammel kulturmark Tor Erik Tangstad INDREFOSEN
2019/7960 17.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 895774472 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7959 17.10.2019 Inngående brev Saksavslutning - smil, 999212867 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/5502 17.10.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 918613684 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7960 17.10.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 895774472 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7973 17.10.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 974355388 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/11288 17.10.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969434970 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/10286 17.10.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - 971217928 - Geir Landsem Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/10340 17.10.2019 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2019 - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/4160 17.10.2019 Inngående brev Vedr. 18-01708-5 - Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2019/7348 17.10.2019 Inngående brev Kristian P. Bergs vei - gbnr. 56/282 - vannledning - nabovarsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/7714 17.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4141145818 Naresh Sugandiran INDREFOSEN
2019/7714 17.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune - st. ref. (4141145818) Naresh Sugandiran INDREFOSEN
2019/4129 17.10.2019 Inngående brev Etterlyser svar - ønsker opplysninger om tilknytning til kommunale ledninger - Uddu Anne Kirkeby INDREFOSEN
2019/7773 17.10.2019 Inngående brev Varsel om manglende gatelys mellom Hysnesveien 38 og 60 i Hasselvika - ikke mottatt bekreftelse Jürgen Eberhard H Meinert INDREFOSEN
2019/7932 17.10.2019 Inngående brev Vedrørende Råkvåg vannverk - studentoppgave Lillegraven, Robin INDREFOSEN
2019/7685 17.10.2019 Utgående brev Damvegen 11 - gbnr. 280/47 - bruksendring - svar på henvendelse Jonas Næss INDREFOSEN
2019/4266 17.10.2019 Utgående brev Fjøsknappveien 3 - gbnr. 170/244 - vedr. ny bolig MESTERSERVICE AS INDREFOSEN
2019/7418 17.10.2019 Utgående brev Kråknesmyra - gbnr. 57/128 - fritidsbolig - vannledning - tillatelse til tiltak PALLIN AS INDREFOSEN
2019/6558 17.10.2019 Inngående brev Vedtak - Regulering av trafikken på fv. 755 ved Hindrem Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/7046 17.10.2019 Inngående brev Uttalelse - Søknad om deling av eiendom. gbnr 39/6 Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/7046 17.10.2019 Inngående brev Hermstad - gbnr. 39/6 - deling av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7046 17.10.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-område for deling av eiendom 39/6 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7950 17.10.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til driftsulempe - avslag på søknad om tilskudd til lang terrengtransport - Svein Harald Hulvand - Indre Fosen 89/28 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7150 17.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 4/4 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/11279 16.10.2019 Inngående brev Ønsker at sak blir satt opp på trafikksikkerhetsplanen - fylkesvei 717 - Rørvik/Vemundstad Robert Andresen INDREFOSEN
2019/7557 16.10.2019 Inngående brev Nerveien 6, 8 - gbnr. 56/38 - vannledning - tillatelse til kryssing av fv. 717 KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/7930 16.10.2019 Inngående brev Karl Johans vei 43 - gbnr. 124/408 - bolig - tilbygg - søknad om ferdigattest Per Arne Naust INDREFOSEN
2019/7927 16.10.2019 Inngående brev Haltveien 63 - gbnr. 19/15 - redskapshus - søknad om tillatelse til tiltak SAND BYGG AS INDREFOSEN
2019/7774 16.10.2019 Saksframlegg/innstilling Inkluderingsprosjektet INDREFOSEN
2019/7758 16.10.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknader om aktivitetsmidler INDREFOSEN
2019/7760 16.10.2019 Saksframlegg/innstilling Ungdomsrådsturne INDREFOSEN
2019/7759 16.10.2019 Saksframlegg/innstilling Tannhelse for barn og ungdom INDREFOSEN
2019/7924 16.10.2019 Inngående brev Signert erklæring - gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak - Askjemsveien - gbnr. 20/12 Sigrid Grønning Fenstad INDREFOSEN
2019/7924 16.10.2019 Inngående brev Signert erklæring - gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak - Askjemsveien - gbnr. 19/8 Otto Askim INDREFOSEN
2019/7491 16.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat lærer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138248439 Fride Grøtte Skarland INDREFOSEN
2019/7491 16.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer - st. ref. (4138248439) Fride Grøtte Skarland INDREFOSEN
2019/7491 16.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat lærer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138248439 Vigdis Schei Wårum INDREFOSEN
2019/7491 16.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer - st. ref. (4138248439) Vigdis Schei Wårum INDREFOSEN
2019/7491 16.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer - st. ref. (4138248439) Anne Marit Lindgaard INDREFOSEN
2019/7491 16.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat lærer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138248439 Anne Marit Lindgaard INDREFOSEN
2019/5167 16.10.2019 Inngående brev Signert forhandling om avtale etter HTA kapittel 5.2 AKADEMIKERFORBUNDET m.fl. INDREFOSEN
2019/5167 16.10.2019 Utgående brev Avtale etter HTA kapittel 5.2 signert 24. juni 2019 ***** INDREFOSEN
2019/6509 15.10.2019 Inngående brev Epost fra Utdanningsdirektoratet post@udir.no INDREFOSEN
2019/7506 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Fornyet søknad om støtte til Fosens historie bind 2 INDREFOSEN
2019/7491 15.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat lærer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138248439 Marit Alstad Johansen INDREFOSEN
2019/7491 15.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer - st. ref. (4138248439) Marit Alstad Johansen INDREFOSEN
2019/7870 15.10.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Gatelys Fagerkinnan (Leirdalsveien) INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2019/7844 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte - Fevåg kai INDREFOSEN
2019/7844 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte - Norsk landbruksrådgivning SA INDREFOSEN
2019/7873 15.10.2019 Inngående brev Oppdragsbekreftelse - sig/synkning av "Stuggu" - Leksvik helsetun RAMBØLL NORGE AS INDREFOSEN
2019/7880 15.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4143547094 Emina Ilic INDREFOSEN
2019/7880 15.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik - st. ref. (4143547094) Emina Ilic INDREFOSEN
2019/6820 15.10.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom - VANVIKAN SPEIDERGRUPPE VANVIKAN SPEIDERGRUPPE INDREFOSEN
2019/6820 15.10.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom - RISSA SPEIDERGRUPPE RISSA SPEIDERGRUPPE INDREFOSEN
2019/6856 15.10.2019 Utgående brev Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg og tillatelse til byggetiltak gbnr. 283/1, Skjeldbreveien 472 Lein, Kjell Olav INDREFOSEN
2019/7696 15.10.2019 Utgående brev Byggesøknad - Rådhusveien 14 - oppstilling av gatekjøkken - Anmodning om tilleggsopplysninger THAI TID TAKE AWAY JUTHAMAS OLSEN INDREFOSEN
2019/7313 15.10.2019 Utgående brev Byggesak - Hallveien 22 - gbnr. 275/148 - lager - tilbygg - Anmodning om tilleggsdokumentasjon RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2019/7896 15.10.2019 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 125/58 DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2019/7828 14.10.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i jordleieavtale - gbnr. 11/4 VIRTUS ADVOKAT AS INDREFOSEN
2019/5773 14.10.2019 Inngående brev Byggesak - Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - hytte - Ansvarsrett og tegninger ROJO ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2019/441 14.10.2019 Inngående brev Ekstra spørsmål til bolystprosjektet Elisabeth Berge INDREFOSEN
2018/7916 14.10.2019 Inngående brev Nordfjordveien 93 - gbnr. 172/15 - spørsmål vedrørende kabel i bakken mellom to gatelys Viktor Langeland INDREFOSEN
2019/7843 14.10.2019 Inngående brev Gbnr. 172/48 og 172/152 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Kjell Tore Johansen INDREFOSEN
2019/7849 14.10.2019 Inngående brev Gbnr. 60/55 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Silje Grønflaten m.fl. INDREFOSEN
2019/7491 14.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat lærer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138248439 Agnes Finborud INDREFOSEN
2019/7491 14.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer - st. ref. (4138248439) Agnes Finborud INDREFOSEN
2019/6897 14.10.2019 Inngående brev Detaljregulering - Nedre Fallet seilsportanlegg - tilbudsbrev NORCONSULT AS INDREFOSEN
2019/7810 14.10.2019 Inngående brev Innhenting av avgangselever skoleåret 2019/2020 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7813 14.10.2019 Inngående brev Valg av medlemmer/varamedlemmer til særskilt klageorgan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/4926 14.10.2019 Inngående brev Skaugdalsveien 342 - gbnr. 116/1 - steinbrudd - forespørsel om status i sak Audun Alseth INDREFOSEN
2019/7198 14.10.2019 Inngående brev Kristoffer Foss-veien 32 - gbnr. 170/298 - bolig - bruksendring - søknad om tillatelse til tiltak Erik Arntzen INDREFOSEN
2019/7835 14.10.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Daglig leder ved IFjobb AS - st. ref. 4132184319 Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2019/7835 14.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Daglig leder ved IFjobb AS - st. ref. (4132184319) Linda Sunde INDREFOSEN
2019/7835 14.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Daglig leder ved IFjobb AS - st. ref. 4132184319 Linda Sunde INDREFOSEN
2019/7835 14.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Daglig leder ved IFjobb AS - st. ref. 4132184319 Liv Darell INDREFOSEN
2019/7835 14.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Daglig leder ved IFjobb AS - st. ref. (4132184319) Liv Darell INDREFOSEN
2019/7835 14.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Daglig leder ved IFjobb AS - st. ref. (4132184319) Torbjørn Kilsti Hermstad INDREFOSEN
2018/355 14.10.2019 Inngående brev Merknader til Trøndelag fylkeskommune i byggesak Johansen, Wiggo Halvard INDREFOSEN
2019/7310 14.10.2019 Inngående brev Hjelopveien 88 - gbnr. 237/1 - utleiehytter - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2018/8969 14.10.2019 Inngående brev Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - erklæring om ansvarsrett LINK ARKITEKTUR AS INDREFOSEN
2019/6990 14.10.2019 Inngående brev Vedr. felling av trær i Grandhåggåveien i Leksvik Lars Erik Mandelid INDREFOSEN
2019/6990 14.10.2019 Inngående brev Klage på felling av trær i Grandhåggåveien i Leksvik Lars Erik Mandelid INDREFOSEN
2019/6990 14.10.2019 Utgående brev Etterlyser svar - felling av trær i Grandhåggåveien i Leksvik Lars Erik Mandelid INDREFOSEN
2019/6990 14.10.2019 Inngående brev Etterlyser svar - felling av trær i Grandhåggåveien i Leksvik Lars Erik Mandelid INDREFOSEN
2019/5576 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 22/2. Johan Haugerø. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
2019/7822 14.10.2019 Inngående brev Viktig informasjon om stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019 Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/7815 14.10.2019 Inngående brev Gbnr. 203/4 og 203/10 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Bjørn Helge Lysvand INDREFOSEN
2018/1909 12.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Nivethan Panchalingam INDREFOSEN
2018/1909 12.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Nivethan Panchalingam INDREFOSEN
2019/7776 11.10.2019 Inngående brev Forespørsel om jobb - renhold Hilde Lian INDREFOSEN
2019/7773 11.10.2019 Inngående brev Varsel om manglende gatelys mellom Hysnesveien 38 og 60 i Hasselvika Jürgen Eberhard H Meinert INDREFOSEN
2019/7777 11.10.2019 Inngående brev Forespørsel om vikariat - Fagerbakken barnehage Line Sørgård INDREFOSEN
2019/5712 10.10.2019 Inngående brev Flytte dato for samarbeidsmøte for avtalerevisjon - beredskap- og følgetjeneste ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2019/7748 10.10.2019 Inngående brev Forespørsel ang. reduksjonssøknader av renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2019/7754 10.10.2019 Inngående brev Gbnr. 80/5 og 80/6 - krav om sammenslåing av matrikkelenheter Stig Willy Sæther INDREFOSEN
2019/7714 10.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4141145818 YOUSSEF DIBAJE INDREFOSEN
2019/7714 10.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune - st. ref. (4141145818) YOUSSEF DIBAJE INDREFOSEN
2019/5712 10.10.2019 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte for avtalerevisjon - beredskap- og følgetjeneste ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2019/3756 10.10.2019 Inngående brev Konsesjonskraft 3. kvartal 2019 - Svartelva og Mosvik NTE ENERGI AS INDREFOSEN
2019/7761 10.10.2019 Inngående brev Skal domenenavnet videreføres? NORID AS INDREFOSEN
2017/846 10.10.2019 Inngående brev Gbnr. 48/1 - Anders Hovden / Anders Askim - oppsigelse av jordleieavtale Anders Hovden INDREFOSEN
2019/7260 09.10.2019 Inngående brev Tinnaveien 39 - gbnr. 140/101 - fasadeendring og anneks - nabovarsel Arild Alf Danielsen INDREFOSEN
2019/7418 09.10.2019 Inngående brev Kråknesmyra - gbnr. 57/128 - fritidsbolig - vannledning - merknadsfrist nabovarsel utgått KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/4598 09.10.2019 Inngående brev Signert erklæring ang. sikringstiltak mot erosjon og ras i Korsgatabekken - gbnr. 271/1 Terje Rosenlund Aalberg INDREFOSEN
2019/7696 09.10.2019 Inngående brev Rådhusveien 14 - gbnr. 122/22 - søknad vedr. oppstilling av gatekjøkken på hjul THAI TID TAKE AWAY JUTHAMAS OLSEN INDREFOSEN
2019/6772 09.10.2019 Inngående brev Sørfjordveien - gbnr. 157/28 - bolig og garasje - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6418 09.10.2019 Utgående brev Byggesak - Sliperveien 311 - gbnr. 87/3 - fritidsbolig - tilbygg - Dispensasjon - Tillatelse til tiltak Bendik Espenes INDREFOSEN
2019/7695 09.10.2019 Inngående brev Hermstadveien 77 - gbnr. 39/68 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning samt kjøpekontrakt THOMAS HERMSTAD LANDSEM INDREFOSEN
2019/6852 09.10.2019 Inngående brev Pålegg - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Vinnatrøveien 5 - Leksvik NTE NETT AS INDREFOSEN
2019/6854 09.10.2019 Inngående brev Pålegg - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Hesthåggåveien 3 - Leksvik NTE NETT AS INDREFOSEN
2019/6851 09.10.2019 Inngående brev Pålegg - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Kalvtrøvegen - garasje - Leksvik NTE NETT AS INDREFOSEN
2018/5166 09.10.2019 Inngående brev Håggåveien 1 - 5054/272/36 - Testmann Minne skole - Status ved etterkontroll - Varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2018/9463 09.10.2019 Inngående brev Myragårdsveien 21 - 5054/267/17 - Leksvik barnehage - Status ved etterkontroll - Varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2018/2102 09.10.2019 Utgående brev Gbnr. 275/4 og 275/205 - varsel om oppmålingsforretning Tom Erik Dahl m.fl. INDREFOSEN
2019/5651 09.10.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til drift med taubane - Arve Skånøy - gbnr. 94/27 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7200 09.10.2019 Utgående brev Valg av kontrollutvalg 2019 - 2023 Kurt Håvard Myrabakk m.fl. INDREFOSEN
2018/294 09.10.2019 Utgående brev Høringsuttalelse til søknad om klekkeri Kvithyll Vikingbase Smolt AS TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2019/7714 09.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4141145818 Bilal Afzal INDREFOSEN
2019/7714 09.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune - st. ref. (4141145818) Bilal Afzal INDREFOSEN
2019/7697 09.10.2019 Inngående brev Gbnr. 113/15 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Thomas Sannerhaugen m.fl. INDREFOSEN
2019/6934 09.10.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over en parsell fra 140/1 Petter Tetli m.fl. INDREFOSEN
2019/7694 09.10.2019 Inngående brev Nedre Bymyr vei 7 - gbnr. 140/90 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Olaf Borstad m.fl. INDREFOSEN
2019/7732 09.10.2019 Inngående brev Gbnr. 1/11 - Guruhaugen - grunnbokshjemmel til hytte HUSEIERNES ADVOKATKONTOR ROBERT HELBERG INDREFOSEN
2019/7682 09.10.2019 Utgående brev Anmodning om delutbetaling Leksvik svømmehall - Anleggsnr. 60134, Indre Fosen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2019/6998 08.10.2019 Inngående brev Påminnelse - Rammeavtale og tjenesteoversikt - Uninett UNINETT AS INDREFOSEN
2019/6509 08.10.2019 Utgående brev Tilskudd for inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO. Reaksjon på saksbehandling UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/7679 08.10.2019 Inngående brev Gbnr. 273/2 - Leif Børge Krabseth - enkelttiltak - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/4631 08.10.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – skjøtsel av slåttemark på Aksnes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/294 08.10.2019 Utgående brev Søknad om tillatelse til etablering av klekkeri og anlegg - Vikingsbase Smolt AS- uttalelse fra Indre Fosen kommune Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7692 08.10.2019 Inngående brev Indre Fosen Kommune, 597015 Din forsikring i KLP skal snart fornyes KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/3893 08.10.2019 Inngående brev Sjøgata Råkvåg - overflatevann Trond Sagmyr INDREFOSEN
2019/7659 08.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift av privat vei - Jonsliveien Elsa Johnsli INDREFOSEN
2019/7664 08.10.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing INDREFOSEN
2019/6794 08.10.2019 Utgående brev Søknad om fritak fra verv som meddommer Svein Kåre Maalø INDREFOSEN
2019/4284 08.10.2019 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd til prosjektet LENSA Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7680 08.10.2019 Inngående brev Informasjon om endring av NMSK-forskrift - kommunene får ansvar for tilskudd til skogsveger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7178 08.10.2019 Utgående brev Gbnr. 211/19 - varsel om oppmålingsforretning Stein Odin Björnebo m.fl. INDREFOSEN
2019/3932 08.10.2019 Utgående brev Klungerberget - gbnr. 126/9 - tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2019/7683 08.10.2019 Inngående brev Tildeling skoleåret 2019/2020 - Den kulturelle skolesekken Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7662 08.10.2019 Inngående brev Rørvikveien 14 - gbnr. 17/10 - søknad om deling av grunneiendom Kristoffer Tung INDREFOSEN
2018/10064 08.10.2019 Utgående brev Byggesak - Markusveien 39 - gbnr. 44/9 - hytte - tilbygg - Tillatelse til tiltak Audhild Smistad INDREFOSEN
2019/5773 08.10.2019 Utgående brev Byggesak - Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - hytte - Anmodning om tilleggsopplysninger ROJO ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2018/355 08.10.2019 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2018/10370 08.10.2019 Utgående brev Byggesak - Tørstadveien 368 - gbnr. 44/23 - Naust: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Liv Jørgine Tørstad INDREFOSEN
2019/7024 08.10.2019 Utgående brev Trøaveien 1 - gbnr. 17/18 - garasje - riving - tillatelse til tiltak TUNGTRØ BARNEHAGE AS INDREFOSEN
2018/8969 08.10.2019 Utgående brev Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - vedr. oppdatert gjennomføringsplan og ny ansvarsrett LINK ARKITEKTUR AS INDREFOSEN
2019/6538 08.10.2019 Inngående brev Gbnr. 157/38 - tilbygg til hytte - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/4598 08.10.2019 Inngående brev Signert erklæring ang. sikringstiltak mot erosjon og ras i Korsgatabekken - gbnr. 272/1 Nils Tronstad INDREFOSEN
2019/4598 08.10.2019 Inngående brev Signert erklæring ang. sikringstiltak mot erosjon og ras i Korsgatabekken - gbnr. 271/3 Knut Aalberg INDREFOSEN
2019/4598 08.10.2019 Inngående brev Signert erklæring ang. sikringstiltak mot erosjon og ras i Korsgatabekken - gbnr. 272/2 Dag Andreas Winge INDREFOSEN
2019/4598 08.10.2019 Inngående brev Signert erklæring ang. sikringstiltak mot erosjon og ras i Korsgatabekken - gbnr. 272/7 Bjørnar Krabseth INDREFOSEN
2019/7685 08.10.2019 Inngående brev Damvegen 11 - gbnr. 280/47 - informasjon om bruksendring av eiendommen Jonas Næss INDREFOSEN
2019/4598 08.10.2019 Inngående brev Signert erklæring ang. sikringstiltak mot erosjon og ras i Korsgatabekken - gbnr. 270/2 Atle Aalberg INDREFOSEN
2019/7182 07.10.2019 Inngående brev Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - spikertelt - søknad om tillatelse til tiltak Steven Jarle Berg INDREFOSEN
2018/175 07.10.2019 Inngående brev Vinnahaugen - gbnr. 275/146 og 275/147 - flerbrukshus m/ svømmeanlegg - søknad om midlertidig brukstillatelse LETNES ARKITEKTKONTOR AS INDREFOSEN
2018/8969 07.10.2019 Inngående brev Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - gjennomføringsplan LINK ARKITEKTUR AS INDREFOSEN
2018/9179 07.10.2019 Inngående brev Sørhaugan 27 - gbnr. 146/21 - fritidsbolig - søknad om ferdigattest RAMBØLL NORGE AS INDREFOSEN
2019/6769 07.10.2019 Utgående brev Byggesak - Kuppelvikmyra - gbnr. 169/75 - fritidsbolig - Anmodning om tilleggsopplysninger BERNHARD OLSEN AS INDREFOSEN
2019/5609 07.10.2019 Inngående brev Skjærbukta - gbnr. 133/54 - naust - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7622 07.10.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - Kuppelvikmyra Anthun, Ingrid INDREFOSEN
2019/2678 07.10.2019 Inngående brev Askimveien 154 - gbnr. 19/5 - deling av grunneiendom - klage på kommunens vedtak Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2018/294 07.10.2019 Inngående brev Merknader til etablering av klekkeri og anlegg på Kvithyll næringsområde i Rissa Fosen naturvernforening INDREFOSEN
2019/4 07.10.2019 Inngående brev Svar på forespørsel om innsyn fra Indre Fosen kommune Tor Malnes Grobstok INDREFOSEN
2019/6820 07.10.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom YES - DE YNGRES EGET SANGKOR INDREFOSEN
2019/7197 07.10.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om ansvar og kostnad for nytt ordførerkjede NORSK RIKSKRINGKASTING AS INDREFOSEN
2019/7627 07.10.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Kuppelvikmyra Anthun, Ingrid INDREFOSEN
2019/7346 07.10.2019 Inngående brev Vedr. oppstartsmøte for Overskott og Breili steinbrudd Nordbohus - Roy Bakken INDREFOSEN
2019/7293 07.10.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Vanvikveien 8 C - ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/7569 07.10.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Stortrehaugveien 34 - gbnr. 154/87 Fritzson, Anna Xilin Isabelle Phanthog INDREFOSEN
2019/7588 07.10.2019 Inngående brev Amborsvingen 26 - gbnr. 305/6 - seksjonering - angående søknad MATEMATIKKBØLGEN AS INDREFOSEN
2019/7668 07.10.2019 Inngående brev Svar på spørsmål om skriftlig avstemning i konstituerende kommunestyre Kommunal- og moderniseringsdepartementet INDREFOSEN
2019/1416 07.10.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om skriftlig avstemming i konstituerende kommunestyre Kommunestyret INDREFOSEN
2019/7668 07.10.2019 Inngående brev 19/3463-5 Informasjon om den nye kommuneloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet INDREFOSEN
2019/7586 07.10.2019 Inngående brev Klage på kjøring i utmark med 4-hjuling i Modalen Grete Sve Rian INDREFOSEN
2019/7562 07.10.2019 Inngående brev Søknad om leieløyve - motorferdsel i utmark - Flataunet, Olav INDREFOSEN
2019/7664 07.10.2019 Inngående brev Fallhaugen - gbnr. 60/1 - deling - samtykke til tinglysing av dokumenter EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS INDREFOSEN
2019/7664 07.10.2019 Inngående brev Fallhaugen - gbnr. 60/1 - søknad om deling av grunneiendom Arild Fallin INDREFOSEN
2019/7473 07.10.2019 Utgående brev Retting av feil i matrikkelen for 138/51 Ingvar Eilif Hasselvold m.fl. INDREFOSEN
2019/7603 07.10.2019 Inngående brev Klage på dårlig vei - hull i veibanen - nedre Bergbygda Torunn Anita Tronvik INDREFOSEN
2019/7372 07.10.2019 Inngående brev Klage på vannkvalitet, fiberutbygging og kommunale avgifter i Råkvåg Rita Løberg INDREFOSEN
2019/7658 07.10.2019 Inngående brev Signert avtale - utbygging av kloakkledning - Djupvikhaugen 2 - gbnr. 170/118 Tove Elise Normann INDREFOSEN
2019/7375 07.10.2019 Inngående brev Innspill til arbeidet med kommunal planstrategi Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/6920 07.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold HASSELVIKA I.L. INDREFOSEN
2019/6820 07.10.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - HASSELVIKA I.L. HASSELVIKA I.L. INDREFOSEN
2019/6820 07.10.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom - Fotball STADSBYGD IL INDREFOSEN
2019/7613 07.10.2019 Inngående brev Avviksmelding - ikke sendt henvisning og ikke meldt til sykepleiere i mottak ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2019/6990 07.10.2019 Inngående brev Mer saging og bråk med motorsag Lars Erik Mandelid INDREFOSEN
2019/7374 07.10.2019 Inngående brev Forespørsel om informasjon om kommunen til å lage utstilling Nikolai Rom INDREFOSEN
2019/7378 07.10.2019 Utgående brev Refusjonskrav dialyse Leksvik mai-august 2019 HNT Sykehuset Levanger medisinsk klinikk INDREFOSEN
2019/7491 07.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat lærer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138248439 Line Katrin Granhaug Hansen INDREFOSEN
2019/7491 07.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer - st. ref. (4138248439) Line Katrin Granhaug Hansen INDREFOSEN
2019/7491 07.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat lærer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138248439 Thomas Wean Haugen INDREFOSEN
2019/7491 07.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer - st. ref. (4138248439) Thomas Wean Haugen INDREFOSEN
2019/1045 07.10.2019 Inngående brev Skatteinngang - Indre Fosen kommune - september 2019 KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2019/7648 07.10.2019 Inngående brev Takker for eldreprisen 2019 Magnhild Flytør INDREFOSEN
2018/11615 07.10.2019 Inngående brev Varsel om kritikkverdige forhold i Indre Fosen kommune ***** INDREFOSEN
2019/1934 07.10.2019 Utgående brev Indre Fosen kommunes tilbakemelding etter matrikkellovtilsyn STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/4625 07.10.2019 Inngående brev Siste frist: kartlegging av utstyrssentraler i kommunen RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING AS INDREFOSEN
2019/7554 07.10.2019 Inngående brev Valg av representanter til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter IKX NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS INDREFOSEN
2019/7133 07.10.2019 Inngående brev Innføring av Websak - nytt sak-/arkivsystem i NAV - signering av databehandleravtale NAV TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/1909 07.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Paul Arne Sørgård INDREFOSEN
2018/1909 07.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Paul Arne Sørgård INDREFOSEN
2019/7555 07.10.2019 Inngående brev Ønsker oversikt over læreplasser i årene 2020-2022 FOSEN OPPLÆRINGSKONTOR INDREFOSEN
2019/6509 07.10.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd for inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/7366 07.10.2019 Inngående brev Høring på skoleruta for skoleåret 2021-2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2019/7672 07.10.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Norskkurs ***** INDREFOSEN
2019/2904 04.10.2019 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2019/5231 04.10.2019 Inngående brev Tilbud - Anskaffelse av konsulentbistand til OU-prosjekt KS-KONSULENT AS INDREFOSEN
2019/7506 04.10.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om støtte til Fosens historie bind 2 FOSEN HISTORIELAG INDREFOSEN
2019/7470 04.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Huskonsertene i Rissa: 5-års jubileum år Lindquist, Ellen Sherry INDREFOSEN
2019/7585 04.10.2019 Inngående brev Forespørsel om leie av flerbrukshall til å spille teater Laila Dahlstrø INDREFOSEN
2019/7379 04.10.2019 Inngående brev Regional plan for kulturminner - planprogram på høring Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/2343 04.10.2019 Inngående brev Saksliste til innkalling til årsmøte i NOKU Trøndelag 02.10.19 NORSK KULTURFORUM INDREFOSEN
2019/6557 04.10.2019 Utgående brev Begjæring om innsyn i lokale avtaler om avlønning ut over KS-HTA av ansatte i helse- og omsorgstjenesten KONSTALI HELSENOR AS INDREFOSEN
2019/7423 04.10.2019 Inngående brev Valg på nytt styre i TBRT TRONDHEIM KOMMUNE INDREFOSEN
2019/7420 04.10.2019 Inngående brev Uttreden av Innherred Renovasjon IKS fra 31.12.19 INNHERRED RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2019/7067 04.10.2019 Inngående brev Forslag på representanter til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023 FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO INDREFOSEN
2019/7242 04.10.2019 Inngående brev Fremsending av sak - budsjett 2020 for Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2019/7148 04.10.2019 Inngående brev Signert avtale mellom Rissahallen SA og Indre Fosen kommune - kompensasjon for forsinket utbetaling av spillemidler RISSAHALLEN SA m.fl. INDREFOSEN
2019/5642 04.10.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet INDREFOSEN
2019/7504 04.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse på Samisk språkuke 2019 - invitasjon fra Sametinget FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7587 04.10.2019 Inngående brev Tilbud om kjøp av lokalhistoriske bøker til biblioteket Harald Arvid Andresen INDREFOSEN
2018/6625 04.10.2019 Inngående brev Stjørnveien 470, 472, 474 - gbnr. 155/9 - Leikvang trygdeboliger - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2017/1004 04.10.2019 Inngående brev Rådhusveien 13 - 5054/122/17 - Rissa rådhus - Avslutning av tilsynssak Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/7573 04.10.2019 Inngående brev Hertug Skules vei - gbnr. 189/1 - vannledning - nabovarsel RISSA VANNVERK SA INDREFOSEN
2018/6214 04.10.2019 Inngående brev Halvardkleiva 30 - 5054/133/13 - Fevåg/Hasselvika skole - mangelfull tilbakemelding på tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/3734 04.10.2019 Utgående brev Landsomfattende tilsyn med kommunale tjenester til ROP-brukere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7135 04.10.2019 Inngående brev Helsedirektoratet ber om oppdatering av søknad om registering som utdanningsvirksomhet HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/6920 04.10.2019 Inngående brev Vedlegg dokumentasjon søknad støtte til strøm anlegg/lysløype - Hovsteinan skianlegg LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/7500 04.10.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til fotballtennisbane ved Trøa stadion kunstgrasbane LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET INDREFOSEN
2019/7499 04.10.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til sandvolleyballbane ved Trøa stadion kunstgrasbane LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET INDREFOSEN
2019/7498 04.10.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til gjerde ved Trøa stadion kunstgrasbane LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET INDREFOSEN
2019/6820 04.10.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom IL SKAUGA INDREFOSEN
2019/6768 04.10.2019 Inngående brev Purring ang vanntrykk i Tævev 31. Einar Strøm INDREFOSEN
2019/7304 04.10.2019 Inngående brev Godkjent kortvarig stengning av Fv7. 55 ved Drakestranda den 26.09.19 Statens vegvesen region midt INDREFOSEN
2019/7284 04.10.2019 Inngående brev Varsel om utglidning av veiskråning ved Kroveien mot bygning i Kroflata 22 Inger Alfhild Haseth INDREFOSEN
2019/6920 04.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold STADSBYGD SKYTTERLAG INDREFOSEN
2019/6920 04.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold STADSBYGD SKYTTERLAG INDREFOSEN
2019/6455 04.10.2019 Utgående brev Gbnr. 39/78- oversendelse av matrikkelbrev John Egil Hermstad INDREFOSEN
2019/1591 04.10.2019 Utgående brev Gbnr. 60/37- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Stig Ivar Aasan m.fl. INDREFOSEN
2019/5141 04.10.2019 Utgående brev Gbnr. 138/43 - oversendelse av matrikkelbrev Jon Asmund Torvik INDREFOSEN
2019/5141 04.10.2019 Utgående brev Gbnr. 138/34- oversendelse av matrikkelbrev Jon Asmund Torvik m.fl. INDREFOSEN
2019/7496 04.10.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak i 2020 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2018/4750 04.10.2019 Utgående brev Svar på innspill ang. trafikksikkerheten på strekningen Rørvik-Vanvikan (fv715) Harald Arvid Andresen INDREFOSEN
2018/6525 04.10.2019 Utgående brev Midlertidig svar ang. reduksjon av fartsgrense i Djupsdalsveien Bjørn Berg INDREFOSEN
2018/6525 04.10.2019 Utgående brev Midlertidig svar ang. reduksjon av fartsgrense i Djupdalsveien Ketil Tokstad INDREFOSEN
2018/3091 04.10.2019 Utgående brev Midlertidig svar på forespørsel om reduksjon av fartsgrense Jan Arvid Hulsund INDREFOSEN
2018/3091 04.10.2019 Utgående brev Ønsker fartsgrense i Holsundveien Roar Paulsen INDREFOSEN
2019/7421 04.10.2019 Inngående brev Bekymring om trafikksikkerheten i Årnset Lars Gullbrekken INDREFOSEN
2018/10007 04.10.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om skilting av sideveiene fra fylkesvei i Leksvik Martin Olav Nyeng INDREFOSEN
2018/195 04.10.2019 Utgående brev Status i sak om gang- og sykkelvei i Haltveien Stian Osen INDREFOSEN
2018/11413 04.10.2019 Utgående brev SV: Trafikksikkerheten for skolebarn ved Vanvikan skole Sigrid T S Gilleberg INDREFOSEN
2019/7219 04.10.2019 Utgående brev Gbnr. 306/1 - varsel om oppmålingsforretning Anne Berit Skjerve Sæther m.fl. INDREFOSEN
2019/7508 04.10.2019 Utgående brev Gbnr. 232/42, 232/78, 343/46 - varsel om oppmålingsforretning Ketil-Andre Dahl m.fl. INDREFOSEN
2019/5457 04.10.2019 Utgående brev Gbnr. 13/68 - oversendelse av matrikkelbrev LG-EIENDOM 2 AS INDREFOSEN
2019/7474 04.10.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 204/24 ikke er konsesjonspliktig Ragnar Fossan INDREFOSEN
2018/2102 04.10.2019 Utgående brev Gbnr. 275/4 - varsel om oppmålingsforretning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2019/530 04.10.2019 Inngående brev Sammenslåing av Steinkjer og Verran og grensejustering med Indre Fosen - nye gårdsnummer - revidert liste Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/2684 04.10.2019 Utgående brev Nytt vilkår knyttet til festekontrakt mellom Indre Fosen kommune og Leksvik båtforening Statens Kartverk INDREFOSEN
2019/7291 04.10.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Råkaveien 36 Frengen, Karl Idar INDREFOSEN
2019/7081 04.10.2019 Inngående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp" - ordningen Svendsen, Heine Hølaas INDREFOSEN
2019/5278 04.10.2019 Inngående brev Påminnelse - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Bjørglia 12 NTE NETT AS INDREFOSEN
2019/5321 04.10.2019 Inngående brev Påminnelse - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Havnegata 2 NTE NETT AS INDREFOSEN
2019/5322 04.10.2019 Inngående brev Påminnelse - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Langnesveien 11 - frist 17.10.2019 NTE NETT AS INDREFOSEN
2019/7257 04.10.2019 Inngående brev Forespørsel om fiber til Myran Geir Morten Melhus INDREFOSEN
2019/7523 04.10.2019 Inngående brev Kommunalt grøftetilskudd - oppfordring om å avsette midler i budsjettet for 2020 FOSEN REGIONRÅD INDREFOSEN
2019/7572 04.10.2019 Inngående brev Gbnr. 45/1 - Deling av eiendom og oppmåling Johnny Foss INDREFOSEN
2019/5922 04.10.2019 Utgående brev Gbnr 122/126 - Indre Ringvei 23 - svar på spørsmål om sanering av parafintank Anders Kristiansen INDREFOSEN
2019/7503 04.10.2019 Inngående brev Gbnr. 39/4 - Arne Hermstad - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Arne Hermstad INDREFOSEN
2019/7507 04.10.2019 Inngående brev Støtteordning for etablering av ladepunkt for elbil - kartlegging av egnet plassering Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/6677 04.10.2019 Utgående brev Svar på henvendelse angående e-post adresse BØRSTADS TRANSPORT AS INDREFOSEN
2019/4540 04.10.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – skjøtsel av slåttemark på Fagerli 1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7057 04.10.2019 Utgående brev Råkaveien 36 - Fjøsknappveien 1 og 3 - gbnr. 170/4 - 170/326 - 170/244 - søknad om deling av eiendom Dispensasjonssak Karl Idar Frengen m.fl. INDREFOSEN
2018/355 04.10.2019 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - Oversendelse av nabomerknader Wiggo Halvard Johansen INDREFOSEN
2018/355 04.10.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Merknader nabovarsel 170/309 Johansen, Wiggo Halvard INDREFOSEN
2019/6411 04.10.2019 Utgående brev Byggesak - Gammelstøa 23 - gbnr. 124/305 - garasje - Disp. reguleringsplan Kjell Roger Sand INDREFOSEN
2019/5773 04.10.2019 Inngående brev Byggesak - Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - hytte - Ansvarsrett ROJO ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2019/7546 04.10.2019 Inngående brev Stjørnveien 2 - gbnr. 151/11 - lagerhall - søknad om tillatelse til tiltak CK NOR BYGG AS INDREFOSEN
2019/6772 04.10.2019 Utgående brev Byggesak - Sørfjordveien - gbnr. 157/28 - bolig og garasje - Manglende dokumentasjon BYGGMESTER RØDSJØ AS INDREFOSEN
2019/6772 04.10.2019 Inngående brev Sørfjordveien - gbnr. 157/28 - bolig og garasje - erklæring om ansvarsrett BYGGMESTER RØDSJØ AS INDREFOSEN
2018/175 04.10.2019 Inngående brev Vinnahaugen - gbnr. 275/146 og 275/147 - flerbrukshus m/ svømmeanlegg - samsvarserklæring LETNES ARKITEKTKONTOR AS INDREFOSEN
2019/4266 04.10.2019 Inngående brev Fjøsknappveien 3 - gbnr. 170/244 - ny bolig - erklæring om ansvarsrett MESTERSERVICE AS INDREFOSEN
2018/175 04.10.2019 Utgående brev Vinnahaugen - gbnr. 275/146 og 275/147 - flerbrukshus m/ svømmeanlegg - midlertidig brukstillatelse LETNES ARKITEKTKONTOR AS INDREFOSEN
2018/10007 03.10.2019 Inngående brev Takker for svar på min henvendelse om skilting av sideveiene fra fylkesvei i Leksvik Martin Olav Nyeng INDREFOSEN
2019/6942 03.10.2019 Inngående brev Valg av integreringsråd i Trøndelag for perioden 2019-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2019/7574 03.10.2019 Utgående brev Lenker til saker med innkallinger/protokoller hvor vi har eierskap REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2019/2993 03.10.2019 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen egenmeldt sykefravær - kvartalsvis rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2019/2993 03.10.2019 Inngående brev Undersøkelsen egenmeldt sykefravær 3. kvartal 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2019/5380 03.10.2019 Inngående brev Undersøkelsen egenmeldt sykefravær 3. kvartal 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2019/7542 03.10.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Leksvik Flerbrukshus LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/7497 03.10.2019 Inngående brev Søknad om Skjenkebevilling, Hjellup Fjorbo as HJELLUP FJORDBO AS INDREFOSEN
2019/6920 03.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - Innendørs skytebane LEKSVIK SKYTTERLAG INDREFOSEN
2019/6943 03.10.2019 Inngående brev Søknad om idrettsstipend Julie Victoria Berg INDREFOSEN
2019/7529 03.10.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - KV-113 Kvidal/Belling Sørloth, Bjørn Werner INDREFOSEN
2019/7557 03.10.2019 Inngående brev Nerveien 6, 8 - gbnr. 56/38 - vannledning - søknad om tillatelse til tiltak PALLIN AS INDREFOSEN
2019/6772 02.10.2019 Inngående brev Byggesak - Sørfjordveien - gbnr. 157/28 - bolig og garasje - skisse vei Marit Myhre Standahl INDREFOSEN
2019/7510 02.10.2019 Inngående brev Endringer i sikkerhetsforskrifter og vilkår - bygning, maskin og løsøre i næringslivet KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/7506 02.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte til Fosens historie bind 2 FOSEN HISTORIELAG INDREFOSEN
2019/4625 02.10.2019 Inngående brev Påminnelse - kartlegging av utstyrssentraler RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING AS INDREFOSEN
2019/7114 02.10.2019 Utgående brev Kravspesifikasjon nettbasert rekruttering for Fosen Regionråd Erik Røhn m.fl. INDREFOSEN
2018/1909 02.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Nina Brovold INDREFOSEN
2018/1909 02.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Nina Brovold INDREFOSEN
2017/941 02.10.2019 Inngående brev Gbnr. 104/1 - Lars Ingar Enebakk - miljøtiltak i jordbruket - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/9283 02.10.2019 Inngående brev Gbnr. 66/2 - Jomar Gomo - kulturlandskapstiltak - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/4281 02.10.2019 Inngående brev Sluttrapport - tiltak for trua naturtyper - Skjøtsel slåttemarker på Kjerkneset FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4624 02.10.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – skjøtsel av slåttemark på Tømmerdalsaunet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4280 02.10.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – skjøtsel av slåttemark på Ytterbakkan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4621 02.10.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – skjøtsel av slåttemark på Imtjønnsetran FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4278 02.10.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – skjøtsel av slåttemark Storlia FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
Versjon:5.1.1