eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/258 23.01.2018 Inngående brev Søknad og CV - Hovedverneombud - st. ref. (3670860146) - ***** ***** ***** *****
2018/258 23.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hovedverneombud Indre Fosen kommune - st. ref. 3670860146 ***** ***** ***** *****
2018/758 23.01.2018 Inngående brev Innmelding av sak til efagråd - anskaffelse nytt sak/arkivsystem fra 2020 Fosen Sak/Arkiv
2018/766 23.01.2018 Inngående brev Innmelding av sak til eFagrådet Fosen - Visma Flyt - Digital post Lindseth, Øyvind
2017/974 23.01.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Vi søker sykepleiere ved Rissa sykehjem Helse og omsorg - st. ref. 3656049652 ***** ***** *****
2017/974 23.01.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Vi søker sykepleiere ved Rissa sykehjem Helse og omsorg - st. ref. 3656049652 ***** ***** *****
2017/974 23.01.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Vi søker sykepleiere ved Rissa sykehjem Helse og omsorg - st. ref. 3656049652 ***** ***** ***** *****
2018/14 22.01.2018 Inngående brev Kvithyllveien 171 - gbnr. 56/200 - midlertidig plasthall - samtykke arbeidstilsynet ARBEIDSTILSYNET
2018/328 22.01.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat assistent skole og SFO - st. ref. (3674784901) - ***** ***** *****
2018/328 22.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat assistent skole og SFO Oppvekst - st. ref. 3674784901 ***** ***** *****
2018/238 22.01.2018 Utgående brev Oversendelse av målebrev Anne B. S. Sæther og Per-Arne Sæther
2018/389 22.01.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr.19/7 Erik Valstad
2018/398 22.01.2018 Utgående brev - Myrmoveien 254 - gbnr. 241/1, 241/15 . Søknad om deling av grunneiendom Michael Kruksve
2018/424 22.01.2018 Inngående brev Forespørsel om jobb som lege i Indre Fosen kommune Ghufran Ahmad
2018/427 22.01.2018 Inngående brev Skogaveien 7 - tomt 4 - Aksept av pristilbud Line Sørgård
2018/420 22.01.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Rissa Vannverk SA v/ Jens Fætten KYSTLAB AS
2018/429 22.01.2018 Inngående brev Råbygdveien 113 - gbnr. 53/5 - tilbygg - veranda / sommerstue - søknad om tiltak Torgunn Føll Schumann
2018/397 22.01.2018 Inngående brev Sørnesodden - gbnr. 83/17 - fritidsbolig - søknad om tillatelse til tiltak PETTER BAKØY AS
2018/371 22.01.2018 Utgående brev Svar på din forespørsel om undersøkelse om mikrometeoritter på Rissa rådhus - 2018 Arnulv Bergstrøm
2018/350 22.01.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - skolerute for 2018/2019 Elevrådet ved Mælan skole
2018/434 22.01.2018 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte - Katter i hjertet KATTER I HJERTET
2018/309 22.01.2018 Inngående brev Runde 2 - høring av utkast til utviklingsplan for St. Olavs hospital. ST. OLAVS HOSPITAL HF
2017/1200 22.01.2018 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Haugsdalen til Brattlandsheia Anne Mari Sunne
2018/225 22.01.2018 Utgående brev Teglverksveien 114 - gbnr. 18/8 - gjerde Geir Tørstad
2018/240 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 39/1 og 37/1 - Hermstad Auto / Geir Hermstad - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Geir Hermstad
2018/237 22.01.2018 Utgående brev Kartforretningsprotokoll til underskriving Rune Vitsøe
2018/242 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 56/40 - Jomar Leira / Rissa Kommune - utleie av areal - nydyrking - jordleieavtale signert 22.12.17 Jomar Leira
2018/242 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 57/31 - Jomar Leira / Rissa Kommune - utleie av areal - nydyrking - jordleieavtale signert 22.12.17 Jomar Leira
2018/244 22.01.2018 Inngående brev Avtale - fast annonse for Indre Fosen kommune i Fosna-Folket FOSNA-FOLKET AS
2018/249 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 67/2 - Kjell Morten Solli - tilskudd til taubane - hest o.a - innvilgningsbrev Kjell Morten Solli
2018/250 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 10/5 - Trond Magne Askjem - tilskudd til taubane - hest o.a - innvilgningsbrev Trond Magne Askjem
2018/260 22.01.2018 Utgående brev Byggesak - Drakestranda 1278 - gbnr. 300/9 - søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig - anmodning og tilleggsdokumentasjon Per-Idar Sæthertrø
2018/267 22.01.2018 Utgående brev Bestilling av utskrift av tinglyste dokumenter på eiendommen gnr. 125 bnr. 1 Kartverket, Tinglysing
2018/269 22.01.2018 Inngående brev Påminnelse - intensjonsavtale for inntak av lærlinger i 2018 OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA
2018/285 22.01.2018 Inngående brev Avslag på søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/288 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 23/1 - Timm Lemcke - prosjekt rydding gammel beitemark - saldo/utbetalingskort FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/289 22.01.2018 Utgående brev BU midler - gbnr. 105/5 - Vegard Aune - generasjonsskifte - ombygging driftsbygning - utbetalingsanmodning INNOVASJON NORGE
2018/290 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 97/1 - Kim Stoum - miljøtiltak i jordbruket - saldo/utbetalingskort FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/291 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 6/1 - Lars Ivar Trang - miljøtiltak i jordbruket - saldo/utbetalingskort FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/292 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 134/6 - Kjell Vidar Skoglund - søknad om tilskudd til tynning Kjell Vidar Skoglund
2018/293 22.01.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt - Øyvind Nesdal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/294 22.01.2018 Inngående brev Vedtak om godkjenning - anlegg for påvekst av sjøvannstilvendt settefisk - etablering av ny lokalitet Vikingbase MATTILSYNET
2018/295 22.01.2018 Inngående brev Pris på konsesjonskraft år 2018 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/270 22.01.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark, enkeltsøknad Næbb, Monica
2018/278 22.01.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Klostre drift - kulturuka - 09.02.18 KLOSTRE DRIFT V/BERIT WANVIK HAMMERØ
2018/301 22.01.2018 Inngående brev Søknad om kommunal konsesjon - bygdekino - spillested Kultursalen i Leksvik FILM&KINO
2018/301 22.01.2018 Inngående brev Søknad om kommunal konsesjon - bygdekino - spillested Stadsbygd Samfunnshus FILM&KINO
2018/306 22.01.2018 Inngående brev Varsel om innkalling til rettsmøte i jordskifteretten 24.01.18 - Havnegata - gbnr. 314/44 DOMSTOLENE I NORGE
2018/307 22.01.2018 Inngående brev Hølås - gbnr. 224/1 - nettstasjon - melding om foreleggingspliktig tiltak NTE NETT AS
2018/308 22.01.2018 Inngående brev Undersøkelse om egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2017 STATISTISK SENTRALBYRÅ
2018/309 22.01.2018 Inngående brev Høring av utkast til utviklingsplan for St.Olavs hospital ST. OLAVS HOSPITAL HF
2018/313 22.01.2018 Inngående brev Orientering om status for prosjektet og aktuelle synspunkter fra kommunen FOSENBRUA AS
2018/314 22.01.2018 Inngående brev Ny dato for beredskapsøvelse SODD - 11.04.18 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/315 22.01.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Testmann Minne Skole KYSTLAB AS
2018/315 22.01.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Testmann Minne Skole KYSTLAB AS
2018/317 22.01.2018 Inngående brev Trøa - gbnr. 140/51 - søknad om deling av grunneiendom Eilif Johan Tetli
2018/341 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 138/9 - Roald Rosenhaug - robotfjøs - søknad om tilskudd Roald Rosenhaug
2018/342 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 219/1 - Ole Christian Hovstein - ammekufjøs - søknad om tilskudd Ole Christian Hovstein
2018/346 22.01.2018 Utgående brev Varslingsliste for eksterne ved beredskap Indre Fosen kommune 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/347 22.01.2018 Inngående brev Råkvågveien 333 - gbnr. 170/30, 170/83 - deling av grunneiendom - merknader Edith Hildegun Myrstad
2018/348 22.01.2018 Inngående brev Tilbud om HPV-vaksine til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet fra skoleåret 2018/2019 FOLKEHELSEINSTITUTTET
2018/350 22.01.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - skolerute for 2018/2019 FAU ved Mælan skole
2018/310 22.01.2018 Inngående brev Forvaltningsrevisjon 2017 - økonomistyring Rissa kommune og Leksvik kommune - framsending av sak 19/17 og 23/17 FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS
2018/312 22.01.2018 Utgående brev Gbnr. 155/9 - Leikvang-nr.4 -husleiekontrakt - ***** ***** *****
2018/350 22.01.2018 Utgående brev Skolerute 2018-2019 på høring - høringsfrist 24.01.18 Skolene i Indre Fosen kommune
2018/350 22.01.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - skolerute for 2018/2019 Klubben ved Mælan skole
2018/349 22.01.2018 Inngående brev Skade - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning - regress - gbnr. 121/109 - Fosnaheim naturbarnehage IF SKADEFORSIKRING NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK
2018/355 22.01.2018 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - klage på vedtak Wiggo Halvard Johansen
2018/360 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 268/1 - Kristoffer Myran - drenering av jordbruksjord - saldo / utbetalingskort FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/363 22.01.2018 Inngående brev Rapportering på kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/364 22.01.2018 Inngående brev Ber om delegasjonsreglement for Indre Fosen kommune og gamle Rissa og Leksvik kommuner Kommunal Rapport A/S
2018/365 22.01.2018 Inngående brev Utbetaling av reformstøtte til Indre Fosen kommune KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2018/366 22.01.2018 Inngående brev Revidert selskapsavtale med Nord - Trøndelag krisesenter IKS - ber om behandling av kommunestyret NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS
2018/371 22.01.2018 Inngående brev Forespørsel om å undersøke taket på Rissa rådhus for mikrometeoritter Arnulv Bergstrøm
2018/372 22.01.2018 Inngående brev Aksept på tilbud om tilskudd fra Omstillingsprogrammet for Indre Fosen kommune LYCRO AS
2017/1070 22.01.2018 Utgående brev Byggesak - Råkvågveien 170 - gbnr. 161/9 - fritidsbolig - rehabilitering av skorstein - ferdigattest IB BYGGEVARER AS
2018/370 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 305/1 - Øystein Hindrum Sæther - spesielle tiltak i kulturlandskapet - saldo / utbetalingskort FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/369 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 306/1 - Sæther Gårdsdrift - spesialle tiltak i kulturlandskapet - saldo / utbetalingskort FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/376 22.01.2018 Inngående brev Forespørsel om arbeidspraksis i servicetorget EUROSKOLEN/AGIL AS
2018/377 22.01.2018 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien 786 - gbnr. 129/19 - uthus - tillatelse til tiltak Arnljot Høyem
2018/375 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 210/4 - Rita Kalstad Gau Dahlstrøa - spesielle tiltak i kulturlandskapet / kulturmark - saldo / utbetalingskort FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/379 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 275/2 - Arnfinn Rønning - spesielle tiltak i kulturlandskapet - opplevelseskvalitet - saldo / utbetalingskort FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/381 22.01.2018 Inngående brev Tilbud trafikksikkerhetstiltak - Askjemveien i Indre Fosen kommune NORCONSULT AS
2018/380 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 225/1 - Tore Hølaas - spesielle tiltak i kulturlandskap - gammel kulturmark - saldo / utbetalingskort FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/381 22.01.2018 Inngående brev Tilbud trafikksikkerhetstiltak - Askjemveien i Indre Fosen kommune MULTICONSULT ASA
2018/381 22.01.2018 Inngående brev Tilbud trafikksikkerhetstiltak - Askjemveien i Indre Fosen kommune ASPLAN VIAK AS
2018/377 22.01.2018 Inngående brev Hasselvikveien 786 - gbnr. 129/19 - uthus - dispensasjon - uttalelse NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/383 22.01.2018 Utgående brev Arbeidstidsforbruk gbnr. 99/2 Frank Robert Stoum
2018/384 22.01.2018 Inngående brev KOSTRA-regnskap - rapportering per 4. kvartal 2017 STATISTISK SENTRALBYRÅ
2018/385 22.01.2018 Inngående brev Forespørsel om hundepark i Leksvik Sunniva Bjørkvik
2018/382 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 275/2 - Arnfinn Rønning - spesielle tiltak kulturlandskap - tilgjengelighet/opplevelse - saldo / utbetalingskort FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/267 22.01.2018 Utgående brev Svar på anmodning om bosetting av flyktninger i Indre Fosen 2018 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2018/389 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 19/7 - Erik Valstad - søknad om godkjenning av plan for nydyrking Erik Valstad
2018/388 22.01.2018 Inngående brev Gbnr. 268/1 - Kristoffer Myran - spesielle tiltak i kulturlandskapet - gammel kulturmark FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/392 22.01.2018 Utgående brev Tillatelse til opparbeidelse av skiløyper med snøskuter i området-Vollavatnet - Vollaskurven Agnetlia, Alseth og Skurven ned til Fagerlia Odd Arild Volden
2018/358 22.01.2018 Inngående brev Utbetalingsvedtak - fastlønnstilskudd fysioterapi HELFO
2018/359 22.01.2018 Inngående brev Rapportering av vannverksdata for 2017 MATTILSYNET
2018/395 22.01.2018 Utgående brev Samtykke til matrikkelføring av oppmålingsforretning Even Killingberg m.fl.
2018/398 22.01.2018 Inngående brev Delingssak - Myrmoveien 254 - gbnr. 241/1, 241/15 - søknad om deling av grunneiendom Michael Kruksve
2018/401 22.01.2018 Inngående brev Oversikt over innvilget investeringstilskudd, spes. tiltak i kulturlandskapet, drenering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/402 22.01.2018 Inngående brev Oversikt over innvilget tilskudd til avløsning ved sykdom FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/403 22.01.2018 Inngående brev Ber om gjennomgang av regler for tidspunkt for skjenkebevilling RISSAHALLEN SA
2018/404 22.01.2018 Inngående brev Endring av rettskrets Sør - Trøndelag jordskifterett DOMSTOLENE I NORGE
2018/406 22.01.2018 Inngående brev Rissa kommune - skatteinngangen - desember 2017 KEMNERKONTORET FOR FOSEN
2018/397 22.01.2018 Inngående brev Sørnesodden - gbnr. 83/17 - fritidsbolig - uttalelse MATTILSYNET
2018/410 22.01.2018 Inngående brev Oversikt over registrerte lån etter sammenslåing av kommunene Rissa og Leksvik KLP BANKEN AS
2018/417 22.01.2018 Inngående brev Ønsker ikke vannmåler på eiendom gbnr. 147/33 Arnljot Berget
2018/328 21.01.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat assistent skole og SFO - st. ref. (3674784901) - ***** ***** *****
2018/328 21.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat assistent skole og SFO Oppvekst - st. ref. 3674784901 ***** ***** *****
2018/328 21.01.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat assistent skole og SFO - st. ref. (3674784901) - ***** ***** *****
2018/328 21.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat assistent skole og SFO Oppvekst - st. ref. 3674784901 ***** ***** *****
2018/305 21.01.2018 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitetskoordinator - Miljøterapeut - Bo- og aktivitetstjenester - st. ref. (3670737703) - ***** ***** ***** *****
2018/305 21.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Aktivitetskoordinator - Miljøterapeut - Bo- og aktivitetstjenester Helse og omsorg - st. ref. 3670737703 ***** ***** ***** *****
2018/636 19.01.2018 Inngående brev Protokoll fra representantskapsmøte Midt Norge 110 sentral IKS - 18. deember 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS
2018/198 19.01.2018 Inngående brev Angående hjelp med innsamling av HUNT-materiale NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
2018/638 19.01.2018 Inngående brev Skogtrøvegen 10 - gbnr 314/136 - innrapportering av ildsted VARMEFOCUS AS
2018/640 19.01.2018 Inngående brev Angående kommunale avgifter - Myragårdsveien 56 gbnr 275/5 og Ramdalsveien 55 gbnr 209/39 Stig Håvard Øverland
2018/653 19.01.2018 Inngående brev Prioriterte områder utsatt jordarbeiding FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/654 19.01.2018 Inngående brev Kvithyllveien 171 - gbnr 56/200 - tilbygg verksted - søknad om tiltak NORCONSULT AS
2018/654 19.01.2018 Inngående brev Kvithyllveien 171 - gbnr 56/200 - tilbygg verksted - korrigert tegning og redegjørelse NORCONSULT AS
2018/655 19.01.2018 Inngående brev Tilsyn Mælan skole - avsluttet sak FOSEN HELSE IKS
2018/656 19.01.2018 Inngående brev Deltagelse i rammeavtale kurs- og konferansetjenester TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/657 19.01.2018 Inngående brev Godkjenning av midlertidige lokaler - gbnr 155/24 - Mælan skole FOSEN HELSE IKS
2018/658 19.01.2018 Inngående brev Føldalsveien 26 - gbnr 120/103 - tilbygg garasje - angående søknadsplikt Ottar Rønning
2018/659 19.01.2018 Inngående brev Vedrørende Hasselvikveien 89 - gnr. 126, bnr. 2 og 7 - vedtak nr. 84/16, konsesjon EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS
2018/339 19.01.2018 Inngående brev Gbnr. 39/5 - Geir Hermstad - tilbygg driftsbygning til sinku og ungdyr - kommunens uttalelse INNOVASJON NORGE
2018/661 19.01.2018 Inngående brev Skjenkebevilling - årsrapport 2017 for Rissa Kommune NOKAS AS
2018/662 19.01.2018 Inngående brev Skjenkebevilling årsrapport 2017 Leksvik Kommune NOKAS AS
2018/339 19.01.2018 Inngående brev Gbnr. 39/5 - Geir Hermstad - tilbygg driftsbygning til sinku og ungdyr - søknad om tilskudd Geir Hermstad
2018/151 18.01.2018 Inngående brev Sliperveien 26 - gbnr. 85/45 - garasje - nabovarsel m.m. Frank Kvitland
2018/164 18.01.2018 Inngående brev Gbnr. 314/162 - Vanvikveien 11 - oppsett av radioantenne - skisser Lars Hedemark
2018/153 18.01.2018 Utgående brev Byggesak - Strandveien 34 C- 275/30 - garasje - melding om tiltak som er unntatt søknadsplikt Jorulv Tømmerdal
2018/151 18.01.2018 Utgående brev Oppføring av garasje på eiendommen Sliperveien 26, med gbnr. 85/45 'Frank Kvitland'
2018/171 18.01.2018 Utgående brev Byggesak - Aunaveien 47 - gbnr. 9/5 - tilbygg - bruksendring Knut Jarle Finserås
2018/219 18.01.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Mælan Skole KYSTLAB - PREBIO AS
2018/220 18.01.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Nyttårsball Koseklubben - 20.01.18-21.01.18 IDRETTSLAGET HÅRFJELLET
2018/199 18.01.2018 Inngående brev Kvernsjøveien 274 - gbnr. 39/53 - tilbygg - søknad om ferdigattest Wiggo Osen
2018/184 18.01.2018 Utgående brev Byggesak - Skoglund - 104/14 - enebolig - nybygg - vedr. søknad om ferdigattest ÄLVSBYHUS NORGE AS
2018/200 18.01.2018 Inngående brev Wallax minirenseanlegg - årsrapport for 2017 WALLAX AS
2018/145 18.01.2018 Inngående brev Gbnr. 114/263 - Michael Sandvoll - kjøp av areal - Kjøpekontrakt Michael Sandvold
2018/181 18.01.2018 Inngående brev Buktavegen - purring på søknad om midler/tiltak for tryggere skolevei Marie Momyr
2018/182 18.01.2018 Utgående brev Avslutning av kontrakt deltakelse i veterinærvaktordningen Sturla Molden
2018/176 18.01.2018 Inngående brev Spørsmål angående kostnader ved skifte av kommunelogo/ kommunevåpen STEINKJER KOMMUNE
2018/187 18.01.2018 Inngående brev ***** ***** - brev til mattilsynet ang dyrehold *****
2018/188 18.01.2018 Inngående brev Innhenting av 1. terminkarakterer for avgangselever 2017-2018 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/193 18.01.2018 Inngående brev Gatelys vest for fergeleie mot Vemundstad er ute av drift Thomas Bergo
2018/196 18.01.2018 Inngående brev Henvendelse om bussgate ved Åsly skole TRØNDERBILENE AS
2018/197 18.01.2018 Utgående brev Retting av feil i matrikkelen for 132/14 Jannike Nebb og Per Kristian Johansen m.fl.
2018/158 18.01.2018 Inngående brev Aksept på tilbud om tilskudd fra Omstillingsprogrammet for Indre Fosen kommune LYNG TRIANGEL AS
2018/165 18.01.2018 Inngående brev Gbnr.266/23 Hønnås Industrier - salg av parsell - kjøpekontrakt Leksvik Eiendom AS
2018/154 18.01.2018 Inngående brev Gbnr. 6/1 - Lars Ivar Trang - ombygging til ammekyr - avslag på søknad INNOVASJON NORGE
2018/171 18.01.2018 Inngående brev Aunaveien 47 - gbnr. 9/5 - tilbygg - bruksendring - søknad om tillatelse Knut Jarle Finserås
2018/327 18.01.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker sykepleiere ved Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (3675594510) - ***** ***** *****
2018/327 18.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker sykepleiere ved Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg - st. ref. 3675594510 ***** ***** *****
2018/328 18.01.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat assistent skole og SFO - st. ref. (3674784901) - ***** ***** *****
2018/328 18.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat assistent skole og SFO Oppvekst - st. ref. 3674784901 ***** ***** *****
2018/327 18.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker sykepleiere ved Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg - st. ref. 3675594510 ***** ***** *****
2018/327 18.01.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker sykepleiere ved Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (3675594510) - ***** ***** *****
2018/219 18.01.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Mælan Skole KYSTLAB AS
2018/354 18.01.2018 Inngående brev Gbnr. 94/4 - søknad om hjorteoppdrett - klage FOSEN NATURVERNFORENING
2018/549 17.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesøstre Indre Fosen kommune Helse og omsorg - st. ref. 3681131318 ***** ***** ***** *****
2018/549 17.01.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsesøstre Indre Fosen kommune - st. ref. (3681131318) - ***** ***** ***** *****
2018/135 17.01.2018 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Valsåmyra 35 - gbnr. 13/96 *****
2018/137 17.01.2018 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport - Framnesveien - anleggsnr. 1065755-001 NTE NETT AS
2018/84 17.01.2018 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon - skole og svømmeanlegg HUSBANKEN
2018/85 17.01.2018 Inngående brev Utbetaling av kompensasjonstilskudd - omsorgsboliger/sykehjem HUSBANKEN
2018/112 17.01.2018 Inngående brev Kompetansetilskudd / rentekompensasjon - skole og svømmeanlegg - Rissa Kommune 2017 HUSBANKEN
2018/28 16.01.2018 Inngående brev Informasjon om samhandling innen offentlige anskaffelser - ber om etablering av kontaktperson TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/29 16.01.2018 Inngående brev Oppsigelse av avtale om tilknytning til innkjøpsordning - Sør-Trøndelag fylkeskommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/31 16.01.2018 Inngående brev Kuppelvikmyra 41 - gbnr. 169/67 - hytte - søknad om utslippstillatelse Andre Krogstad
2018/32 16.01.2018 Inngående brev Gbnr. 169/67 - Kuppelvikmyra 41 - hytte - søknad om tilknytning til kommunale ledninger Andre Krogstad
2018/33 16.01.2018 Inngående brev Rettsforlik i søksmål og motsøksmål - Dustin AS om rammeavtale leie av multifunksjonsskrivere ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA
2018/33 16.01.2018 Inngående brev Utbetaling - rettsforlik i søksmål og motsøksmål - Dustin AS om rammeavtale leie av multifunksjonsskrivere ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA
2018/75 16.01.2018 Inngående brev Gbnr. 88/11 - Olav Jostein Berget - nydyrking - uttalelse FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2018/82 16.01.2018 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til Aksjon skoleveg-prosjekter i Rissa kommune Statens vegvesen m.fl.
2018/67 16.01.2018 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til utgivelse av boka "Ulveblod på sabelen" Per Johan Tømmeraas
2018/68 16.01.2018 Inngående brev Orientering om vernevedtak av Kammen og Kalddalen naturreservat i Leksvik og Inderøy FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
2018/72 16.01.2018 Inngående brev Gbnr. 90/4 - Vidar Volden - nydyrking - uttalelse FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2018/195 16.01.2018 Inngående brev Henvendelse angående gang- og sykkelveg langs Haltveien på Stadsbygd Stian Osen
2018/145 16.01.2018 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 314/221 : Salg av parsell. Godkjenning av kjøpekontrakt
2018/165 16.01.2018 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 266/23. Hønnås Industriområde. Salg av parsell til PTM. Godkjenning av kjøpekontrakt.
2018/195 16.01.2018 Inngående brev Spørsmål om regulering av Haltveien for gang- og sykkelvei Stian Osen
2018/272 16.01.2018 Saksframlegg/innstilling søknad om nydyrking gbnr.19/41
2018/17 16.01.2018 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Rådhusveien 23 - gbnr. 124/320 *****
2018/351 16.01.2018 Saksframlegg/innstilling Delingssak - Setergårdsveien 110 - gbnr. 305/1 - søknad om deling av grunneiendom - behandling av klage
2018/355 16.01.2018 Saksframlegg/innstilling Klage på byggesaksgebyr - gbnr 170/309, 320
2018/503 16.01.2018 Saksframlegg/innstilling POL III - Forespørsel om finansiering
2018/511 16.01.2018 Saksframlegg/innstilling Permisjonsreglement for Indre Fosen kommune
2018/515 16.01.2018 Saksframlegg/innstilling Arbeidsreglement for Indre Fosen kommune
2018/328 16.01.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat assistent skole og SFO - st. ref. (3674784901) - ***** ***** *****
2018/328 16.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat assistent skole og SFO Oppvekst - st. ref. 3674784901 ***** ***** *****
2017/536 16.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Rissa sykehjem Helse og omsorg - st. ref. 3647887725 ***** ***** ***** *****
2017/536 16.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Rissa sykehjem Helse og omsorg - st. ref. 3647887725 ***** ***** ***** *****
2017/536 16.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Rissa sykehjem Helse og omsorg - st. ref. 3647887725 ***** ***** *****
2018/476 16.01.2018 Saksframlegg/innstilling Innspill til Hovedtariffoppgjøret 2018
2018/267 16.01.2018 Inngående brev Kopi av dokument fra arkivet - erklæring / avtale vedr. gbnr. 125/1 STATENS KARTVERK
2018/328 16.01.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat assistent skole og SFO - st. ref. (3674784901) - ***** ***** *****
2018/328 16.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat assistent skole og SFO Oppvekst - st. ref. 3674784901 ***** ***** *****
2018/397 16.01.2018 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Sørnesodden - gbnr. 83/17 - fritidsbolig - Disp. fra PBL. §1-8
2018/394 16.01.2018 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 315/5. Salg av kommunal skogteig
Versjon:5.1.1