eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 03 13 13.03.2018 09:00 Indre Fosen rådhus møterom Blåheia
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS72018 PS 7/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klage på vedtak om nydyrking - gbnr. 19/41 INDREFOSEN
0 PS82018 PS 8/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Holadalen 40 - gbnr. 168/3 - flytebrygge - Klagebehandling INDREFOSEN
0 PS92018 PS 9/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 74/4. Lage Denstad. Søknad om deling av eiendom.Klage INDREFOSEN
0 PS102018 PS 10/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sørnesodden - gbnr. 83/17 - fritidsbolig - Disp.fra PBL.§1-8 - Klagebehandling INDREFOSEN
0 PS112018 PS 11/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge- bruksendring- Disp. kommuneplanens arealdel & PBL.§1-8 - Klagebehandling INDREFOSEN
0 PS122018 PS 12/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge- Disp. fra kommuneplanens arealdel - Klagebehandling INDREFOSEN
0 PS132018 PS 13/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klage på tillatelse til hjorteoppdrett på gbnr. 94/4 i Indre Fosen kommune INDREFOSEN
0 PS142018 PS 14/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppnevning av representant fra arealutvalget til styringsgruppa for flerbrukshall og svømmehall INDREFOSEN
0 PS152018 PS 15/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll PlanID 50542018001 Detaljregulering for Haltvollhaugen - høring og offentlig ettersyn INDREFOSEN
Versjon:5.1.1