eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 12 12.06.2018 09:00 Indre Fosen rådhus
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS252018 PS 25/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan for Skavelmyra industriområde INDREFOSEN
0 PS262018 PS 26/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan - Hindrem hage hyttefelt - deler av gbnr 301/26 - høring og offentlig ettersyn INDREFOSEN
0 PS272018 PS 27/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan for Haltvollhaugen - sluttbehandling INDREFOSEN
0 PS282018 PS 28/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Mindre endring av reguleringsplanen for Årnset vest 2. INDREFOSEN
0 PS292018 PS 29/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 270/7. Gunn Elisabeth og Aksel Talmoaune. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. INDREFOSEN
0 PS302018 PS 30/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 39/21. Roger Børsting. Søknad om deling av eiendom og deling av driftsenhet. Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 PS312018 PS 31/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Stillbergbrygga - gbnr. 170/255 - brygge - bruksendring INDREFOSEN
0 PS322018 PS 32/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - gbnr. 98/17 - Hogsdalen - bygging av bod og lysthus - Klage INDREFOSEN
0 PS332018 PS 33/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tildeling av tilskudd til private veier 2018 INDREFOSEN
0 PS342018 PS 34/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om penger fra kommunens fiskefond INDREFOSEN
0 PS352018 PS 35/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fellingsavgift INDREFOSEN
0 PS362018 PS 36/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tildeling av elg - 2018 INDREFOSEN
0 PS372018 PS 37/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tildeling av hjort - 2018 INDREFOSEN
0 PS382018 PS 38/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tildeling av rådyr - 2018 INDREFOSEN
0 RS1182018 RS 118/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Gravåsveien 77 - gbnr. 328/2 - bolig - rehabilitering av skorstein - ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1192018 RS 119/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sagvegen 17 - gbnr. 277/115 - bolig - bruksendring - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1202018 RS 120/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - klosterveien 64 - gbnr. 124/6 - Redskapshus - Endring av gitt tillatelse INDREFOSEN
0 RS1212018 RS 121/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 98/4 - Andre Sagmo. Skugdalsveien 1556 - Søknad om deling av grunneiendom. INDREFOSEN
0 RS1222018 RS 122/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sørfjordveien 444 - gbnr. 157/6 - riving av bolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1232018 RS 123/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Nordfjordveien 173 - gbnr. 172/26 - vinterhage - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1242018 RS 124/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 86/1 Anton Kristian Stavnes Søknad om deling av eiendom INDREFOSEN
0 RS1252018 RS 125/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Drakestranda 856 - gbnr. 308/16 - bolig - tilbygg - dispensasjon - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1262018 RS 126/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sørfjordveien 444 - gbnr. 157/6 - ny bolig - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1272018 RS 127/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Myragårdsveien 15 - gbnr. 267/17 - bolig - rehabilitering - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1282018 RS 128/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hjelopveien 90- gbnr. 237/5 - utleiehytter - midlertidig brukstillatelse INDREFOSEN
0 RS1292018 RS 129/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nordfjordveien 173 - gbnr. 172/26 - hagestue - Tillatelse til tiltak - Dispensasjon INDREFOSEN
0 RS1302018 RS 130/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Drakestranda 990 - gbnr. 306/10 - tilbygg på hytte - Tillatelse til tiltak - Disp. §1-8 og kommuneplanens arealdel INDREFOSEN
0 RS1312018 RS 131/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hasselvikveien 530 - gbnr. 127/2 - uthus - Endring av gitt tillatelse INDREFOSEN
0 RS1322018 RS 132/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Fevågsjøen - gbnr. 140/356 - enebolig - Tillatelse til tiltak - INDREFOSEN
0 RS1332018 RS 133/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Holsundveien 251 - gbnr. 169/66 - garasje - Tillatelse til tiltak - Disp. regplan INDREFOSEN
0 RS1342018 RS 134/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Småvikan 52 - gbnr 172/117 - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1352018 RS 135/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sliperveien - gbnr. 86/1 - spikertelt - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1362018 RS 136/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Furuveien 4 - gbnr. 122/198 - bolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1372018 RS 137/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Leinsbakkan 56 - gbnr. 10/9 - Tilbygg bolig - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1382018 RS 138/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 59/9 og 56/290 - Espen Denstad - Søknad om konsesjon INDREFOSEN
0 RS1392018 RS 139/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 44/9 - Leif M. Smistad. Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS1402018 RS 140/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Føldalsveien 26 - gbnr 120/103 - tilbygg garasje - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1412018 RS 141/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 55/22 - Anna Magdalena Fic / Eliasz Krzysztof - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom INDREFOSEN
0 RS1422018 RS 142/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 252/2 - Arne Aalberg - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom INDREFOSEN
0 RS1432018 RS 143/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 252/2 - Tore Aalberg - Søknad om konsesjon INDREFOSEN
0 RS1442018 RS 144/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 252/2 -Leif Andreas Sølsnes. Søknad om konsesjon INDREFOSEN
0 RS1452018 RS 145/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 252/2 - Leif Marius Lystad. Søknad om konsesjon INDREFOSEN
0 RS1462018 RS 146/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 252/2 - Eva Benedichte Lund Aalberg - Søknad om konsesjon INDREFOSEN
0 RS1472018 RS 147/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Leksvik bygdeallmenning - gbnr. 292/1 -Søknad om deling av grunneiendom Punktfeste. INDREFOSEN
0 RS1482018 RS 148/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kvernvika 57 - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1492018 RS 149/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 314/1 - Berit Wanvik. Søknad om deling av grunneiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS1502018 RS 150/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Bjørkliveien 11 - gbnr. 56/252 - ny garasje- Tillatelse til tiltak - Disp.reg.plan INDREFOSEN
0 RS1512018 RS 151/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Tempelveien 14 - gbnr. 267/39 - riving av enebolig - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1522018 RS 152/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Tempelveien 14 - gbnr. 267/39 - garasje - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1532018 RS 153/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Moan Gunnar - 5054/229/4 Søknad om omdisponering av innmarksbeite og fulldyrka areal til klimaskogplanting. INDREFOSEN
Versjon:5.1.1