eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 08 30 30.08.2018 09:00 Leksvik kommunehus Kommunestyresalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DR12018 DR 1/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Status revidering av arealdel - drøfting og innspill INDREFOSEN
0 PS402018 PS 40/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 152/2. Ole Brandhaug. Søknad om deling av eiendomTilleggsareal til gbnr. 152/18 INDREFOSEN
0 PS412018 PS 41/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 27/1 Dagfinn Helseth. Søknad om deling av eiendom.Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 PS422018 PS 42/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 160/10. Tor Anders Aune. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjopnssak INDREFOSEN
0 PS432018 PS 43/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Storvassveien - gbnr 323/6 - fritidsbolig - Disp. kommuneplanens arealdel INDREFOSEN
0 PS442018 PS 44/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Øverskottveien 35 - gbnr. 22/7 - bolig - nybygg - dispensasjon fra byggeforbud innenfor LNF-område INDREFOSEN
0 PS452018 PS 45/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge- bruksendring INDREFOSEN
0 PS462018 PS 46/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 133/9. Roger Nebb. Søknad om fritak for boplikt. INDREFOSEN
0 PS472018 PS 47/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hindremsveien 23 - gbnr. 301/25 - bolig - dispensasjon fra byggeforbud innenfor LNF-område INDREFOSEN
0 RS1652018 RS 165/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nordfjordveien 173 - gbnr. 172/26 - hagestue - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1662018 RS 166/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Svar på søknad om disp. fra ekstraordinær båndtvang INDREFOSEN
0 RS1672018 RS 167/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tillatelse til tilknytning til kommunalt avløp Gbnr 301/25 INDREFOSEN
0 RS1682018 RS 168/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Svehaugveien 16 - gbnr 122/313 - Reperasjon bolig - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1692018 RS 169/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Skjeldbreiveien 472 - gbnr. 283/1 - anneks / uthus - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1702018 RS 170/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Varghattveien 1 - gbnr. 170/306 - garasje - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1712018 RS 171/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Vollaveien 12 - gbnr. 314/244 - garasje - Tillatelse til tiltak - Disp. fra reg.plan INDREFOSEN
0 RS1722018 RS 172/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Trøa hyttefelt - gbnr. 140/461 - fritidsbolig - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1732018 RS 173/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Baksteinveien 144 - gbnr. 140/399 - tilbygg på hytte - Tillatelse til tiltak - Disp.reg.plan INDREFOSEN
0 RS1742018 RS 174/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Gangstøveien 86 - gbnr. 147/19 - bruksendring - Tillatelse til tiltak - Disp. fra kommuneplanens arealdel INDREFOSEN
0 RS1752018 RS 175/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hasselvikveien 89 - gbnr. 126/2 - bolig - fasadeendring - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1762018 RS 176/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Langnesveien 7 - gbnr. 314/38 - nybygg - leiligheter - Igangsettingstillatelse 3 INDREFOSEN
0 RS1772018 RS 177/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Myragårdsveien 15 - gbnr. 267/17 - bolig - rehabilitering - ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1782018 RS 178/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - klagebehandling INDREFOSEN
0 RS1792018 RS 179/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 307/1 -Bård A. Sæther. Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS1802018 RS 180/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Storvassveien 581 - gbnr. 325/10 - minirenseanlegg - ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1812018 RS 181/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Strandveien 15 - gbnr. 276/5 - bolig - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1822018 RS 182/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Storvassveien 353 - gbnr. 321/7 - driftsbygning - tilbygg - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1832018 RS 183/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Haltveien - gbnr. 19/53 - bolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1842018 RS 184/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Vangsveien 27 - gbnr. 124/55 - bolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1852018 RS 185/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Prestslættåsveien - gbnr. 210/32 - fritidsbolig - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1862018 RS 186/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Råkvågveien 333 - gbnr. 170/30 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1872018 RS 187/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - gbnr. 90/27 - festenr. 2 - Ytter Fagerlitjønna - terrasse som tilbygg til hytte - Tillatelse til tiltak - Disp. PBL§1-8 og kommuneplan INDREFOSEN
0 RS1882018 RS 188/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Rema 1000 - gbnr. 122/382 - butikk - Igangsettingstillatelse INDREFOSEN
0 RS1892018 RS 189/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Selnesveien 255 - gbnr. 144/7 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra byggeforbud i 100-meters beltet langs sjø INDREFOSEN
0 RS1902018 RS 190/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 135/1 - Eilif Hassel. Søknad om deling. Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS1912018 RS 191/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 4/4 - Line Pedersen - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom INDREFOSEN
0 RS1922018 RS 192/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oksåsveien 17 - gbnr. 286/2 - garasje - ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1932018 RS 193/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Myrmoveien 45 - gbnr. 239/14 - garasje - dispensasjon fra byggeforbud innenfor LNF-område INDREFOSEN
0 RS1942018 RS 194/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vollaveien 13 - gbnr. 314/252 - garasje – endringssøknad - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser INDREFOSEN
0 RS1952018 RS 195/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oksåsveien 17 - gbnr. 286/2 - tilbygg til bolig - endring av gitt tillatelse INDREFOSEN
0 RS2442018 RS 244/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om mindre endring av reguleringsplan - Åsheim boligfelt - gbnr. 19/17 INDREFOSEN
0 RS1962018 RS 196/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oksåsveien 17 - gbnr. 286/2 - tilbygg til bolig - ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1972018 RS 197/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Strandveien 3 - gbnr. 278/20 - bruksendring - fra tomannsbolig til enebolig - dispensasjon fra reguleringsbestemmelser - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1982018 RS 198/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Solliveien 98 - gbnr. 201/2 - Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS1992018 RS 199/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Holadalen 40 - gbnr. 168/3 - flytebrygge- kommunens vedtak stadfestes INDREFOSEN
0 RS2002018 RS 200/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Strandveien 57 - gbnr. 275/16 - anlegg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2012018 RS 201/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 316/3 - Stig Rune Storsve - Omlegging av gårdsvei. Omdisponering av jordbruksareal INDREFOSEN
0 RS2022018 RS 202/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 135/1 og 130/1 - Maria Tønder / Ole Johan Haarberg - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom INDREFOSEN
0 RS2032018 RS 203/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 135/2 og 134/15 - Roald Rosenhaug - søknad om konsesjon på forpaktningsavtale INDREFOSEN
0 RS2042018 RS 204/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Dørndalsveien 364 - gbnr. 125/57 - fritidsbolig - bruksendring - Tillatelse til tiltak - Disp. fra PBL 1-8 og kommuneplanens arealdel INDREFOSEN
Versjon:5.1.1