eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 09 25 25.09.2018 09:00 Indre Fosen rådhus, Rissa Storsalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS482018 PS 48/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll PlanID 16242017003 Reguleringsplan - Ramsvikhaugen hytteområde - høring og offentlig ettersyn INDREFOSEN
0 PS492018 PS 49/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll PlanID 16242015006 Reguleringsplan for Gråsteinlia steinbrudd - klage INDREFOSEN
0 PS502018 PS 50/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Økonomi og handlingsplan 2019-2022 INDREFOSEN
0 RS2452018 RS 245/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Referat fra ungdomsrådsmøte 11.09.2018 - konstituering INDREFOSEN
0 RS2462018 RS 246/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll gbnr. 292/1 - Aunbuvatnet 1 - gapahuk - dispensasjon fra byggeforbud innenfor LNF-område - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2472018 RS 247/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Råkvågveien 7 - gbnr. 155/17 - skole - Midlertidig brukstillatelse INDREFOSEN
0 RS2482018 RS 248/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Leinsbakkan 56 - gbnr. 10/9 - bolig - søknad om rehabilitering av skorstein- Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2492018 RS 249/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Råkvågveien 333 - gbnr. 170/30 - bolig - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2502018 RS 250/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Skaugdalsveien 290 - gbnr. 117/4 - bolig - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2512018 RS 251/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 292/1 - Leksvik bygdeallmenning - deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS2522018 RS 252/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Skjeldbreiveien 181 - gbnr. 282/1 - driftsbygning - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2532018 RS 253/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 231/7 - Grinden - Therese Evenrud. Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS2542018 RS 254/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Børstingveien - gbnr. 41/5 - bolig, garasje og lagerhall - dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område - rammetillatelse + IG1 INDREFOSEN
0 RS2552018 RS 255/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vinnahaugen - gbnr. 275/146 - Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS2572018 RS 257/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr 57/145 - Djupdalsveien 242 - brakkerigger - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2582018 RS 258/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 44/4. Kolbjørn Tørstad. Søknad om deling av grunneiendom. INDREFOSEN
0 RS2592018 RS 259/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Strandveien 67 D - gbnr. 275/152 - bolig - bruksendring - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2602018 RS 260/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Myrssjøen - gbnr. 13/1 Opplysningsvesenets Fond - Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS2612018 RS 261/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 292/1 - Flintheiveien 645 - Naust - behandling av dispensasjonssøknad INDREFOSEN
0 RS2622018 RS 262/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sandaflata 9 - gbnr. 13/127 - bolig - Igangsettingstillatelse for tomt nr.2 INDREFOSEN
0 RS2632018 RS 263/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - gbnr. 20/170 - Morten Skolemesters vei 18 - Bolig - Tillatelse til tiltak - Disp.fra reguleringsplan INDREFOSEN
0 RS2642018 RS 264/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vigtilveien 126 - gbnr. 236/27 - garasje - dispensasjon fra byggeforbud innenfor LNF-område - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2652018 RS 265/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gafsetveien 125 - gbnr. 20/117 - garasje - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2662018 RS 266/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Drakestranda 894 - gbnr 308/22 - uthus/atelier - dispensasjon fra byggeforbud innenfor LNF-område - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2672018 RS 267/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 275/152 - tillatelse til seksjonering INDREFOSEN
0 RS2682018 RS 268/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hertug Skules vei 130 - gbnr. 122/318 - vei/parkeringsplass - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2692018 RS 269/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vestvikveien 18 - 140/377 - tomannsbolig - bruksendring - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2702018 RS 270/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vestvikveien 200 - gbnr. 140/457 - fritidsbolig - tilbygg - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2712018 RS 271/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Bliksåsveien 45 - gbnr. 54/1 - bolig - Disp.fra kommuneplanens arealdel - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2722018 RS 272/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Gbnr. 169/67 - fritidsbolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2732018 RS 273/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nybrygga - gbnr. 170/159 - fritidsbolig - bruksendring - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2742018 RS 274/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Leinsbakkan 56 - gbnr. 10/9 - bolig - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2752018 RS 275/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan for Rissa sentrum - gbnr. 122/318 - klagebehandling INDREFOSEN
Versjon:5.1.1