eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 13 13.11.2018 09:00 Vanvikanhallen, møterom i 2. etasje
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS512018 PS 51/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjett 2019 og kommunale avgifter og gebyrer 2019 INDREFOSEN
0 PS522018 PS 52/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll PlanID 17182017005 Reguleringsplan - Hindrem hage hyttefelt - deler av gbnr. 301/26 - sluttbehandling INDREFOSEN
0 PS532018 PS 53/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Rødbergsveien 130 - gbnr. 15/36 - midlertidig flytebrygge og tankanlegg: Klagebehandling INDREFOSEN
0 PS542018 PS 54/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kroflata 6 - gbnr. 232/78 - bolig - fasade - bruksendring: Disp. fra pbl §§ 1-8 og 29-4. INDREFOSEN
0 PS552018 PS 55/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 17/5. Jan Olav Holten m.fl. Søknad om deling av driftsenhet. INDREFOSEN
0 PS562018 PS 56/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Fevåg havn - gbnr. 140/119 - forlengelse av flytebrygge: Dispensasjon fra reguleringsplan INDREFOSEN
0 PS572018 PS 57/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Samordnet hjorteviltforvaltning INDREFOSEN
0 RS2762018 RS 276/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Øvre Fallet - gbnr. 122/6 - Indre Fosen kommune Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS2772018 RS 277/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Djupvika 23 - gbnr. 163/1 - Hans Eirik Bromstad. Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS2782018 RS 278/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Grandehagen boligfelt - gbnr. 277/47 -Indre Fosen kommune. Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS2792018 RS 279/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Myrsetveien 3 - gbnr. 124/388 - hagestue - Disp.fra reg.plan - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2802018 RS 280/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sprengberga - gbnr. 169/69 - fritidsbolig - Disp.reg.plan - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2812018 RS 281/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Leksvikveien 368 - gbnr. 221/2 - driftsbygning - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2822018 RS 282/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Råkvågveien 365 - gbnr 170/240 - 10 eneboliger- Disp.fra reg.plan og rammetillatelse INDREFOSEN
0 RS2832018 RS 283/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hallveien 33 - gbnr. 275/71 - klubbhus: Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2842018 RS 284/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Bjønnavegen 6 - gbnr. 267/28 - garasje: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2852018 RS 285/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 140/199 - Vestvikveien 216 - fritidsbolig - tilbygg - Disp.fra §1-8 - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2862018 RS 286/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Setergårdsveien 110 - gbnr. 305/1 - hytte - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2872018 RS 287/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Alsetmarka 103 - gbnr. 90/25 - garasje - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2882018 RS 288/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 98/17 - Hogsdalen - bygging av bod og lysthus - behandling av klage INDREFOSEN
0 RS2892018 RS 289/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Bliksåsveien 45 - gbnr. 54/1 - bolig - Riving - Tillatelse til riving INDREFOSEN
0 RS2902018 RS 290/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Strandveien 67 D - gbnr. 275/152 - bolig - bruksendring - ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2912018 RS 291/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak Åsveien 5, gbnr. 122/254 - Tilbygg - Disp.reg.plan INDREFOSEN
0 RS2922018 RS 292/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Krobakken 8 - gbnr. 122/370 - leiligheter - fasadeendring - klagebehandling INDREFOSEN
0 RS2932018 RS 293/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Trongveien 42, 44 - gbnr. 9/65 - bolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2942018 RS 294/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Haltvollveien 51 - gbnr. 138/10 - Trond Wean. Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. Haltvollhaugen II. Hyttefelt. INDREFOSEN
0 RS2952018 RS 295/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Amcar Leksvik - gbnr 267/13 - garasje - dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2962018 RS 296/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nordfjordveien 67 - gbnr. 172/13 - bolig - tillatelse til bruksendring INDREFOSEN
0 RS2972018 RS 297/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Brettingsveien 26 - gbnr 138/67 - Anneks - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2982018 RS 298/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - gbnr. 98/10 - Fristad - tilbygg på hytte - Disp.PBL §1-8 - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2992018 RS 299/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sørhaugan 27 - gbnr. 146/21 - fritidsbolig - Midlertidig brukstillatelse INDREFOSEN
0 RS3002018 RS 300/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 11/4 og 5 - Reinssjøen 24 - Astrid E. Sann Kristensen. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS3012018 RS 301/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gullhaugen 4 - gbnr. 124/149, 124/150 - Liv Darell. Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS3022018 RS 302/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Bankbakken 5 - gbnr. 124/330 - bolig - tilbygg - Disp. fra reg.plan - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3032018 RS 303/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 9/1 - Berit M. og Asbjørn M. Berg. Søknad om deling av eiendom m/ oppmålingsforretning INDREFOSEN
0 RS3042018 RS 304/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 259/3 - Sæthervang Bergljot Sæther. Søknad om deling av eiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning INDREFOSEN
0 RS3052018 RS 305/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Stortrehaugveien 34 - gbnr. 154/87 - bolig - Midlertidig brukstillatelse INDREFOSEN
0 RS3062018 RS 306/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Furuveien 8 - gbnr. 122/200 - garasje - Disp. reg.plan - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3072018 RS 307/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kvithyllveien 231 - gbnr. 56/205 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3082018 RS 308/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - Renseanlegg - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS3092018 RS 309/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Råkvågveien 7 - gbnr. 155/17 - skole - Midlertidig brukstillatelse INDREFOSEN
0 RS3102018 RS 310/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Rateveien 11 - gbnr. 134/26 - bolig - fasadeendring - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3112018 RS 311/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Skogtrøvegen 8 - gbnr. 314/128 - støttemur: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3122018 RS 312/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hegernesveien - gbnr. 326/10 - naust: Dispensasjon fra reguleringsplan og pbl § 1-8 INDREFOSEN
0 RS3132018 RS 313/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nordfjordveien 93 - gbnr 172/15 - garasje - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3142018 RS 314/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Olderveien 21 - gbnr 122/334 - støttemur: Dispensasjon fra reguleringsplanen INDREFOSEN
0 RS3152018 RS 315/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Udduveien 94 - gbnr. 124/59 - garasje: Midlertidig brukstillatelse INDREFOSEN
0 RS3162018 RS 316/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Pukstadveien 83 - gbnr. 29/1 - masstu - tillatelse til bygging av skorstein INDREFOSEN
0 RS3172018 RS 317/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tømmerdalen NE - gbnr. 291/1 - Søknad om deling av grunneiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS3182018 RS 318/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 326/10 -. Otto Skarsaune. Søknad om deling av grunneiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS3192018 RS 319/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Høgsvean - gbnr. 262/4 - bolig/garasje - nybygg - Midlertidig brukstillatelse - Bolig INDREFOSEN
0 RS3202018 RS 320/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sjøgata 3 - gbnr. 170/29 - bolig - Ferdigattest INDREFOSEN
Versjon:5.1.1