eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 01 22 22.01.2019 09:00 Rissa helsetun Møterom Brettingen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DR12019 DR 1/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Investeringsbudsjett arealsektoren 2019 INDREFOSEN
0 PS12019 PS 1/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sjøgata 6 - gbnr. 170/35 - brygge - fasadeendring: Ny behandling INDREFOSEN
0 PS22019 PS 2/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 235/1. Røstad østre. Morten Myran.Søknad om fritak for boplikt. INDREFOSEN
0 PS32019 PS 3/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll GBnr. 17/5. Jan Olav Holten m fl. Søknad om deling av driftsenhet.Klage. INDREFOSEN
0 PS42019 PS 4/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR INDRE FOSEN KOMMUNE ID. 50542018002BEHANDLING FØR HØRING OG UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN INDREFOSEN
0 RS12019 RS 1/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Strandveien 61 - gbnr. 275/13 - riving av eksisterende uthus og oppføring av ny garasje: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS22019 RS 2/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS32019 RS 3/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klosterveien 64 - gbnr. 124/6 - garasje - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS42019 RS 4/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Råkvågveien 7 - gbnr. 155/17 - skole - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS52019 RS 5/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Grindabakken 28 - gbnr. 231/7 - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS62019 RS 6/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Grandhåggåveien 3A - gbnr. 277/81/0/3 - bruksendring: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS72019 RS 7/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Nedre Bymyrvei 5 - gbnr. 140/215 - tilbygg på bolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS82019 RS 8/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nordfjordveien 198 - gbnr. 172/17 - riving - ny bolig: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS92019 RS 9/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fenstadveien 113 - gbnr. 15/4 - garasje - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS102019 RS 10/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 292/1 - Leksvik Bygdeallmenning. Søknad om deling av grunneiendom. Fradeling til punktfeste. INDREFOSEN
0 RS112019 RS 11/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Storvatnet - gbnr. 83/20 - fritidsbolig - tilbygg - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS122019 RS 12/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Vanvikveien/Bork Rigel-veien - gbnr. 314/4 m.fl - utskifting av eksisterende kulvert - Disp.fra§1-8 og reg.plan Vanvikan sentrum - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS132019 RS 13/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Storvassveien 1078 - gbnr. 326/4 - riving av våningshus: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS142019 RS 14/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Leiraveien 4 - gbnr. 66/27 - bruksendring og ombygging - ferdigattest INDREFOSEN
0 RS152019 RS 15/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Haltvollhaugen - gbnr. 138/102 - bolig - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS162019 RS 16/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Stillbergbrygga - gbnr. 170/255 - brygge - bruksendring - Igangsettingstillatelse INDREFOSEN
0 RS172019 RS 17/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 6/7, 6/10 - Sonja og John Egil Vemundstad -Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom INDREFOSEN
0 RS182019 RS 18/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hafellbakkan 20 - gbnr. 9/67 - bolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS192019 RS 19/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sørfjordveien 444 - gbnr. 157/6 - ny bolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS202019 RS 20/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Brørskiftveien 38 - gbnr. 21/1 Andreas T. Brødreskift - Søknad om deling av grunneiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS212019 RS 21/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sæthervang - gbnr. 259/3 - Bergljot Sæther. Ad. deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om dispensasjon INDREFOSEN
0 RS222019 RS 22/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Lillelien - gbnr. 159/37 - Bod - Tillatelse til tiltak; disp. kommuneplanens arealdel INDREFOSEN
0 RS232019 RS 23/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Bergeekra 3 - gbnr. 124/399 - redskapsbod - Disp.fra reg.plan INDREFOSEN
0 RS242019 RS 24/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Jonsliveien - gbnr. 36/3 - fritidsbolig - Disp. kommuneplanens arealdel - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS252019 RS 25/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 211/3 - Ida Kristine H. Grande og Per Mikael Persson. Søknad om konsesjon INDREFOSEN
0 RS262019 RS 26/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 212/2- Tormod Erik Aune. -Søknad om deling av grunneiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS272019 RS 27/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Holsundveien 432 - gbnr. 168/5 - fritidsbolig - tilbygg - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS282019 RS 28/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kroflata 18 - gbnr. 232/18 - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS292019 RS 29/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Opprettelse av Berga og Storlidalen naturreservater og utvidelse av Nordelva naturreservat - orientering om vedtak INDREFOSEN
0 RS302019 RS 30/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Delingssak - Hasselvikveien - gbnr. 133/1 - søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS312019 RS 31/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Mevatne 1 - gbnr. 307/1 - naust - Disp. kommuneplanens arealdel INDREFOSEN
0 RS322019 RS 32/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Uddu - spillvann pumpeledning - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS332019 RS 33/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Fevågsjøen 108 - gbnr. 140/404 - vinterstue / bod - Disp.reg.plan INDREFOSEN
0 RS342019 RS 34/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Myragårdsveien 17 - gbnr. 267/17 - bolig - reparasjon - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS352019 RS 35/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Råkvågveien 333 - gbnr. 170/30, 170/83 - Torunn og Vidar Thorstensen. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Ny behandling INDREFOSEN
0 RS362019 RS 36/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reinslundveien 11 - gbnr. 56/363 - garasje - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS372019 RS 37/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Agnetlia - gbnr. 90/10 Hans Henrik Hornemann. Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS382019 RS 38/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sundsaunveien 65 - gbnr. 124/392 - garasje: Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS392019 RS 39/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Grandhåggåveien 3A - gbnr. 277/81/0/3 - bruksendring: Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS402019 RS 40/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Skrinlagte reguleringsplan - fv. 717 Stadsbygd kirke - Vemundstad INDREFOSEN
Versjon:5.1.1