eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 12 12.03.2019 09:00 Indre Fosen rådhus møterom Blåheia
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS62019 PS 6/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 159/3 Hullvannskogen. Søknad om konsesjonIngrid Marie Garmo Köllensperger og Peter Köllensperger INDREFOSEN
0 PS72019 PS 7/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Prangveien 30 - gbnr. 170/13 - fritidsbolig - bruksendring: Dispensasjon fra reguleringsplan INDREFOSEN
0 PS82019 PS 8/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Pevikveien 257 - gbnr. 164/11 - brygge og trapp: Disp. fra reguleringsplan og pbl § 1-8 INDREFOSEN
0 PS92019 PS 9/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 327/2 og 3. Kine Bugten og Inge Aune. Søknad om utsettelse med boplikt. INDREFOSEN
0 PS102019 PS 10/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Fevågsjøen - gbnr. 140/405 - sjøhus. Ny behandling INDREFOSEN
0 PS112019 PS 11/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sliperveien - gbnr. 86/1 - platting: Dispensasjon fra reguleringsplan og pbl § 1-8 INDREFOSEN
0 PS122019 PS 12/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Dørndalsveien 520 - gbnr. 125/43 - bruksendring / fasadeendring - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel INDREFOSEN
0 PS132019 PS 13/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Målsettinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr INDREFOSEN
0 PS142019 PS 14/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 52/1. Anita Schei. Søknad om utsettelse med boplikt INDREFOSEN
0 PS152019 PS 15/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reinsklosteret / Agnetlia gbnr. 56/1 og 90/10. Hans Henrik Hornemann Søknad om deling av driftsenhet. INDREFOSEN
0 PS162019 PS 16/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Bjønnavegen 6 - gbnr. 267/28 - garasje: Dispensasjon fra kommunedelplan for Blankbygda INDREFOSEN
0 PS172019 PS 17/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 2. gangs politisk behandling av detaljreguleringsplan Stadsbygd kirkegård, planid. 50541624201700 INDREFOSEN
0 PS182019 PS 18/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Status kommunedelplan Vanvikan INDREFOSEN
0 PS192019 PS 19/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan for Rissa kolonihage - endret planforslag - 2. gangs høring og offentlig ettersyn INDREFOSEN
0 PS202019 PS 20/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan for Hafellbakkan boligområde - mindre endring INDREFOSEN
0 PS212019 PS 21/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan for Ramsvikhaugen hytteområde - sluttbehandling INDREFOSEN
0 RS412019 RS 41/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll rørvikveien - gbnr. 10/1 - flytting av eksisterende avkjørsel - søknad om tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS422019 RS 42/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Pukstadveien 83 - gbnr. 29/1 - masstu - skorstein: Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS432019 RS 43/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Skogaveien 9 - gbnr. 161/63 og 64 - tilbygg på bolig: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS442019 RS 44/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Dalbygdveien 7 - gbnr. 212/22 - bolig og redskapshus - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS452019 RS 45/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sagliveien 125 - gbnr. 160/6 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS462019 RS 46/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Langsæter - gbnr. 125/49 - fritidsbolig - totalrenovering - Disp.kommuneplanens arealdel - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS472019 RS 47/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Handelsbakken - gbnr. 17/32 - transformator: Dispensasjon fra reguleringsplan INDREFOSEN
0 RS482019 RS 48/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Storskardveien 147 - gbnr. 121/26 - bolig: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS492019 RS 49/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Markusveien 33 - gbnr. 44/26 - fritidsbolig - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS502019 RS 50/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Åsaveien 18 - gbnr. 314/261 - garasje og bod - Dispensasjon fra reg.plan - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS512019 RS 51/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vangsveien 105, 107, 109 - gbnr. 124/246, 124/209, 124/179 - Jan Åge Rennan. m.fll. Søknad om deling av eiendom INDREFOSEN
0 RS522019 RS 52/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Fevågveien 302 - gbnr. 140/28 - bolig - riving: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS532019 RS 53/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Havnegata 17, 19, 21 - gbnr. 314/38 - leiligheter: Dispensasjon fra TEK10 § 12-16 del 2, bokstav b) INDREFOSEN
0 RS542019 RS 54/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Solstadveien 1 - gbnr. 161/15 - hagestue / terrasse - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS552019 RS 55/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Mevatnet 2 og 3 - gbnr. 306/1 - naust - riving og oppføring av nytt. Dispensasjon fra kommuneplan og pbl § 1-8 INDREFOSEN
0 RS562019 RS 56/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 273/1 - Ørjan Rønning - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom INDREFOSEN
0 RS572019 RS 57/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Lægdaveien 10 - gbnr. 147/67 - naust - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS582019 RS 58/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Råkvåg vannverk - gbnr. 158/15 - vannbehandlingsanlegg - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS592019 RS 59/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Rødsjøveien 236 - gbnr. 159/43 - hytte - påbygg: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel INDREFOSEN
0 RS602019 RS 60/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sørfjordveien 535 - gbnr. 156/9 - bolig - riving: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS612019 RS 61/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Fevågveien 450 - gbnr. 140/10 - bolig - tilbygg: Midlertidig brukstillatelse revidert INDREFOSEN
0 RS622019 RS 62/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Jamt - Olaveien 6 - gbnr. 20/87 - påbygg bolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS632019 RS 63/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Råkvåg vannverk - gbnr. 158/17 - vannbehandlingsanlegg - Disp. kommuneplanens arealdel INDREFOSEN
0 RS642019 RS 64/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hasselveien 75 - gbnr. 135/2 - tilbygg fjøs - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS652019 RS 65/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Vikingbase - gbnr. 57/146 - fylling i sjø - Rammetillatelse INDREFOSEN
0 RS662019 RS 66/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kuppelvikmyra 37 - gbnr. 169/23 - Fritidsbolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS672019 RS 67/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Verkstedveien 19 - gbnr. 312/34 - industribygg - tilbygg: Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket INDREFOSEN
0 RS682019 RS 68/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hanehaugveien - gbnr. 56/149, 56/150 - bolig: Igangsettingstillatelse og dispensasjon INDREFOSEN
0 RS692019 RS 69/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hindremsveien 1 - gbnr. 303/3 - garasje, bod og støttemur: Dispensasjon og tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS702019 RS 70/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nyveien 68 - gbnr. 12/6 - tilbygg til driftsbygning: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS712019 RS 71/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 56/80 og 56/385 - VM HOME EIENDOM AS: Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS722019 RS 72/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Rosvoldveien 19 - gbnr. 223/1 -Jan Kåre Hjellupvik. Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS732019 RS 73/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Handelsbakken 22, 24, 28 - gbnr. 17/19, 17/21 - riving: Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS742019 RS 74/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Rådhusveien 13 - gbnr. 122/17 - anlegg - Disp.fra reg.plan - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS752019 RS 75/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Nordfjordveien 39 - gbnr. 170/61 - garasje og fasadeendring - Disp.pbl§1-8 - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS762019 RS 76/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Skaugdalsveien 1143 - gbnr. 102/4 - bolig - riving - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS772019 RS 77/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sætergårdsveien 70 - gbnr. 306/1 - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS782019 RS 78/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Selvikveien 12, 14 - gbnr. 60/3, 60/37 - Søknad om deling av grunneiendom Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS792019 RS 79/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Brørskiftveien 37 - gbnr. 21/13 - bolig/uthus: Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS802019 RS 80/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Straumsetveien 4 - gbnr. 124/332 - garasje - tilbygg: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS812019 RS 81/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Vangsveien 22 - gbnr. 124/232 - fritidsbolig - tilbygg-Disp. §1-8 og reg.plan - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS822019 RS 82/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tempelveien 14 - gbnr. 267/39 - riving av enebolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS832019 RS 83/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Drakestranda 66 - gbnr. 314/20 - naust - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS842019 RS 84/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Brynjulfs vei 7 - gbnr. 20/167 - garasje / mur / terrasse - behandling av klage INDREFOSEN
0 RS852019 RS 85/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hindremsveien 111 - gbnr. 298/1 - søknad om deling av grunneiendom - dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS862019 RS 86/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vedtak i klagesak - reguleringsplan for Gråsteinlia steinbrudd - gbnr. 9/1 INDREFOSEN
0 RS872019 RS 87/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Motorferdsel i utmark - transport av personer med nedsatt funksjonsevne INDREFOSEN
Versjon:5.1.1