eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 07 07.05.2019 09:00 Rådhuset Indre Fosen Blåheia
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232019 PS 23/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sjøgata 6 - gbnr. 170/35 - brygge - fasadeendring: Klagebehandling INDREFOSEN
0 PS242019 PS 24/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Fevågveien 9 - gbnr. 138/30 - Bruksendring INDREFOSEN
0 PS252019 PS 25/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Pevikveien 257 - gbnr. 164/11 - brygge: Klagebehandling INDREFOSEN
0 PS262019 PS 26/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Fevågsjøen - gbnr. 140/405 - sjøhus: Klagebehandling INDREFOSEN
0 PS272019 PS 27/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Utsikten - gbnr. 140/324, 140/464 - tilbygg på hytte - nybygg garasje og naust - Disp.kom.plan & pbl. §1-8 INDREFOSEN
0 PS282019 PS 28/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tiltak Skaugdal vannverk - diskusjon om muligheter INDREFOSEN
0 PS292019 PS 29/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 3. gangs politisk behandling av detaljreguleringsplan Stadsbygd kirkegård, planid. 50541624201700 INDREFOSEN
0 PS302019 PS 30/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll GODKJENNING AV INNSPILL TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL INDRE FOSEN KOMMUNE, PLANID. 50542018002 INDREFOSEN
0 PS312019 PS 31/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Høring om holdningklasser for avkjørsler og byggegrenser på fylkesvei INDREFOSEN
0 DR22019 DR 2/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Anbud vintervedlikehold kommunale veier og plasser - orientering INDREFOSEN
0 RS882019 RS 88/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tånnårvika - gbnr. 150/1 Anne Karin og Arild Dinesen.Søknad om deling av eiendom. Nauttomt INDREFOSEN
0 RS892019 RS 89/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 75/1. Halvor Overland. Søknad om omdisponering av jordbruksareal til klimaskogplanting INDREFOSEN
0 RS902019 RS 90/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Vinnahaugen - gbnr. 275/146 og 275/147 - flerbrukshus m/ svømmeanlegg: Igangsettingstillatelse 2 INDREFOSEN
0 RS912019 RS 91/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Brørskiftveien 37 - gbnr. 21/13 - tilbygg til uthus INDREFOSEN
0 RS922019 RS 92/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Børstingveien - gbnr. 41/5 - bolig, garasje og lagerhall: Igangsettingstillatelse INDREFOSEN
0 RS932019 RS 93/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Nordfjordveien 215 - gbnr. 172/150 - garasje - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS942019 RS 94/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nordfjordveien 333 - gbnr. 172/151 - fritidsbolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS952019 RS 95/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Rødsjøveien 240 - Gbnr. 159/1 - Sindre Rødsjø Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS962019 RS 96/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hestdalsvatnet 1 - gbnr. 299/13 - uthus - tilbygg: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS972019 RS 97/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Jamtfallveien 39 - Gbnr. 141/14 - Bolig med garasje: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS982019 RS 98/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Storaunveien - gbnr. 18/36 - Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS992019 RS 99/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hasselveien 75 - gbnr. 135/2 - tilbygg fjøs - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1002019 RS 100/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ytre Ringvei 1 - gbnr. 122/79 - bolig/garasje - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1012019 RS 101/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Myraveien 348 - gbnr. 219/1 - driftsbygning - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1022019 RS 102/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vestvikveien 210 - gbnr. 140/458 - tilbygg til fritidsbolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1032019 RS 103/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Myraveien 348 - gbnr. 219/1 - driftsbygning - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1042019 RS 104/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge. Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1052019 RS 105/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Bjønnavegen 6 - gbnr. 267/28 - bruksendring garasje: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1062019 RS 106/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Krobakken 32 - gbnr. 124/13 - ildsted: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1072019 RS 107/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kroflata 6 - gbnr. 232/78 - bolig - fasade: Igangsettingstillatelse INDREFOSEN
0 RS1082019 RS 108/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sætergårdsveien - gbnr. 306/1 - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1092019 RS 109/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sagliveien 125 - gbnr. 160/6 - bolig - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1102019 RS 110/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Pevik - gbnr. 164/1 - søknad om deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning INDREFOSEN
0 RS1112019 RS 111/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Røstadtrøveien 11 og 17 - gbnr. 235/11 - påbygg og bruksendring - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1122019 RS 112/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Langnesveien 7 - gbnr. 314/38 - nybygg - leiligheter. Midlertidig dispensasjon fra krav om tilstrekkelig slokkevann INDREFOSEN
0 RS1132019 RS 113/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Langnesveien 7 - gbnr. 314/38 - nybygg - leiligheter: Midlertidig brukstillatelse INDREFOSEN
0 RS1142019 RS 114/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Krobakken 9 - gbnr. 122/381 - bolig/garasje - tilbygg: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1152019 RS 115/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tørstadveien 28 - gbnr 13/6 - Riving og fasadeendring driftsbygning - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1162019 RS 116/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hjelopveien 88, 90 - gbnr. 237/1, 237/5 - terrenginngrep: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1172019 RS 117/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Finnsmyrveien 66 - gbnr. 67/1 - ny bolig: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1182019 RS 118/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 223/1 - Rosvollveien - Jan Arne Rosvold.Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom INDREFOSEN
0 RS1192019 RS 119/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Nordvikveien 28 - gbnr. 140/2 -Roar Sjøbakk. Søknad om deling av grunneiendom. Arealoverføring INDREFOSEN
0 RS1202019 RS 120/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Markabygdveien 77 - gbnr. 45/19 - garasje - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1212019 RS 121/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Eksetveien 32 - gbnr. 3/1 - driftsbygning - riving - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1222019 RS 122/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Høgåsmyra - gbnr. 122/1 - Anders Dybdahl. Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS1232019 RS 123/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Bjørneråsveien 182 - gbnr. 74/1 Beathe S. Rokseth og Eirik Nygård -Søknad om deling av grunneiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS1242019 RS 124/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Roksetvatnet - gbnr. 113/9 - hytte - Disp.kom.areal og PBL§1-8 INDREFOSEN
0 RS1252019 RS 125/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Skjersetveien - gbnr. 288/7 - bolig: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1262019 RS 126/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Dalbygdveien 128 - gbnr. 215/3 - Janne Helen Løkken og Helge Aanonli. Søknad om deling av grunneiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS1272019 RS 127/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Tempelveien 14 - gbnr. 267/39 - ny bolig - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
Versjon:5.1.1