eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 09 03 03.09.2019 09:00 Vanvikanhallen, møterom 2. etasje
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS482019 PS 48/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fradeling av to hyttetomter på gnbr 99/1 - klage INDREFOSEN
0 PS492019 PS 49/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Anbud vintervedlikehold kommunal veger og plasser INDREFOSEN
0 PS502019 PS 50/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Prangveien - gbnr. 170/305 - båtutlegg - Dispensasjon fra reguleringsplan INDREFOSEN
0 PS512019 PS 51/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge- bruksendring: Ny klagebehandling INDREFOSEN
0 PS522019 PS 52/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad fra norsk institutt for vannforvaltning om tillatelse til å lande med helikopter på innsjøer i perioden 15. september til 1. desember 2019 INDREFOSEN
0 DR32019 DR 3/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Evaluering utvalg/formannskap INDREFOSEN
0 RS2082019 RS 208/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om godkjenning av bestandsplan Rissa utmarksråd 2019-2021 INDREFOSEN
0 RS2092019 RS 209/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Roliveien 248 - gbnr. 230/24 - hytte, anneks og terrasse: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2102019 RS 210/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Setergårdsveien 5 - gbnr. 308/26 - industribygg - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2112019 RS 211/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Karussdamveien 2 - gbnr. 231/40 - garasje: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2122019 RS 212/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sandaflata 9 - gbnr. 13/127 - bolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2132019 RS 213/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Bjørglia 1 - gbnr 314/23 - Tillatelse til oppføring av tilbygg u/50 m². INDREFOSEN
0 RS2142019 RS 214/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kvithyllveien 171 - gbnr. 56/58 - gangbru mellom bygg: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2152019 RS 215/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Langnesveien 7 - gbnr. 314/38 - nybygg - leiligheter: Dispensasjon og endring av tillatelse INDREFOSEN
0 RS2162019 RS 216/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Brørskiftveien 63 - gbnr. 22/3 - bolig - rehabilitering av skorstein: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2172019 RS 217/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Selvikveien 5 - gbnr. 60/5 - tilbygg på bolig: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2182019 RS 218/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Grandhåggåveien 18 - gbnr. 277/80 - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2192019 RS 219/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hindrem Østre - gbnr. 298/1 - søknad om deling av grunneiendom Punktfeste for bebygd eiendom INDREFOSEN
0 RS2202019 RS 220/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 230/3 - Svedalsveien 14 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom INDREFOSEN
0 RS2212019 RS 221/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 74/1. Eirik Nygård. Søknad om deling av eiendom INDREFOSEN
0 RS2222019 RS 222/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Storaunveien - gbnr. 18/37 - industribygg - Disp. kommuneplanens arealdel - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2232019 RS 223/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hindremsvegen 111 - gbnr. 298/1 - garasje - Disp.kommuneplan - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2242019 RS 224/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 18/3 - Kvidalsveien 18 - Torgrim Grønflaten. Søknad om omdisponering av jordbruksareal INDREFOSEN
0 RS2252019 RS 225/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ratvikåsen boligfelt - gbnr. 314/221 Indre Fosen kommune. Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS2262019 RS 226/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Svar på klage om godkjenning/endring av vald - Prestlia INDREFOSEN
0 RS2582019 RS 258/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vedtak - søknad om dispensasjon fra kml § 19 for etablering av vei - FV. 717 Sund - Bradden INDREFOSEN
0 RS2592019 RS 259/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Svar på søknad om dispensasjon fra ordinær båndtvang - Kevin Lysvand INDREFOSEN
0 RS2602019 RS 260/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Bliksåsveien 45 - gbnr. 54/3 - bolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2612019 RS 261/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sprengberga - gbnr. 169/69 - fritidsbolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2622019 RS 262/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Buveien 52 - gbnr. 133/53 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2632019 RS 263/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Alsetmarka 103 - gbnr. 90/25 - garasje - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2642019 RS 264/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Karussdamveien 2 gbnr. 231/40 - Bolig - Rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2652019 RS 265/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Drakestranda - gbnr. 312/1 - søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS2662019 RS 266/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - gbnr. 18/36 - Myra AS - Justering av avkjørsel - Endring av gitt tillatelse INDREFOSEN
0 RS2672019 RS 267/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 301/1 - søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av kartforretning Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS2682019 RS 268/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hermstadveien 5 - gbnr. 39/5 - tilbygg driftsbygning - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2692019 RS 269/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 124/318 - Indre Fosen kommune. Søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av kartforretning INDREFOSEN
0 RS2702019 RS 270/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om godkjenning av rådyrvald INDREFOSEN
0 RS2712019 RS 271/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kvithyllneset 28 - gbnr. 56/16 - bolig: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2722019 RS 272/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Skråstadbakkan 27 - gbnr. 47/1 - bolig og garasje: Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2732019 RS 273/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Verkstedveien 19 - gbnr. 312/34 - industribygg - tilbygg: Ny midlertidig brukstilaltelse INDREFOSEN
0 RS2742019 RS 274/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS2752019 RS 275/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - deling av grunneiendom/rekvisisjon av kartforretning - søknad INDREFOSEN
0 RS2762019 RS 276/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - deling av grunneiendom/rekvisisjon av kartforretning - søknad INDREFOSEN
0 RS2772019 RS 277/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Olderveien 13 - gbnr. 122/326 - støttemur: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2782019 RS 278/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Solliveien 3 - gbnr. 204/44 - næringsbygg - bruksendring: Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2792019 RS 279/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Verkstedveien 19 - gbnr. 312/34 - industribygg - tilbygg: Igangsettingstillatelse for riving INDREFOSEN
0 RS2802019 RS 280/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hermstadveien 37 - gbnr 39/45 - søknad om dispensasjon: Tillatelse til riving INDREFOSEN
0 RS2812019 RS 281/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Drakestranda 1337 - gbnr. 299/8 - flytting av avkjørsel:. Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2822019 RS 282/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 39/2 - Hermstad - søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS2832019 RS 283/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Råkvågveien 285 - gbnr. 163/12 - bolig - tilbygg - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
Versjon:5.1.1