eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 10 29 29.10.2019 08:30 Vanvikan
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS532019 PS 53/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 22/2. Johan Haugerø. Søknad om deling av eiendom.Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 PS542019 PS 54/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 1.- gangs politisk behandling av reguleringsplan Fjølvika steinbrudd, planid. 50542019004 – Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn INDREFOSEN
0 PS552019 PS 55/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll PlanID 2018003 Reguleringsplan for tomt til videregående skole i Vanvikan - klage INDREFOSEN
0 PS562019 PS 56/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Langnesveien 7 - gbnr. 314/38 - nybygg - leiligheter - dispensasjon fra reguleringsplan, krav til uteareal INDREFOSEN
0 PS572019 PS 57/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 45/1 og 5. Johnny Foss. Søknad om deling av driftsenhet INDREFOSEN
0 PS582019 PS 58/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - Dispensasjon kommuneplanens arealdel INDREFOSEN
0 PS592019 PS 59/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forespørsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for fv. 717 Sund - Bradden i Indre Fosen kommune INDREFOSEN
0 PS602019 PS 60/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Skjærbukta - gbnr. 133/54 - Naust - Dispensasjon fra reg.plan og PBL §1-8 INDREFOSEN
0 PS612019 PS 61/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Langåsseterveien - gbnr. 263/1 - fritidsbolig - dispensasjon fra LNF-formål INDREFOSEN
0 RS2842019 RS 284/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Dalbygdveien 35 - gbnr. 213/14 - bolig - tilbygg - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2852019 RS 285/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Delegert sak - Tilknytning til kommunale ledninger - gbnr 13/128 INDREFOSEN
0 RS2862019 RS 286/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Holadalen 40 - gbnr. 168/3 - brygge - fasadeendring - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2872019 RS 287/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vedtak i klagesak - reguleringsplan for Skavelmyra næringsområde - kommunens vedtak stadfestes INDREFOSEN
0 RS2882019 RS 288/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hammerbergveien 3 - gbnr. 272/38 - lagerhaller- dispensasjon - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2892019 RS 289/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sandflata 7 - gbnr. 13/128 - enebolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2902019 RS 290/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Stortrehaugveien 36 - gbnr 154/88 - garasje - dispensasjon - svar på søknad INDREFOSEN
0 RS2912019 RS 291/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 110/32 - søknad deling av grunneiendom/oppmålingsforretning INDREFOSEN
0 RS2922019 RS 292/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 110/7 - 110/14 - 110/39 - 111/5 og 111/6 - søknad om konsesjon INDREFOSEN
0 RS2932019 RS 293/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 203/10 - Arnseterveien - søknad om flytting av eiendom INDREFOSEN
0 RS2942019 RS 294/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 293/5, 294/2, 295/3. Line Katrin G. og Sindre Hansen. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom INDREFOSEN
0 RS2952019 RS 295/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kristian Bergsv. 456 - gbnr. 63/13 - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2962019 RS 296/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sagliveien 15 - gbnr. 161/29 - garasje - dispensasjon - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS2972019 RS 297/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Rørviklia 12, 14 - gbnr. 4/1 - skorstein - ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2982019 RS 298/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kalvtrøvegen 16 B - gbnr. 262/22 - bolig - reparasjon - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS2992019 RS 299/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 292/1. Leksvik Bygdeallmenning. Søknad om deling av grunneiendom Punktfeste for bebygd eiendom. INDREFOSEN
0 RS3002019 RS 300/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 230/3 - Bjørkan øvre ytre - søknad om omdisponering av jordbruksareal INDREFOSEN
0 RS3012019 RS 301/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 301/26 - AGV Holding AS. Søknad deling av grunneiendom/oppmålingsforretning INDREFOSEN
0 RS3022019 RS 302/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Bergeringen - gbnr. 124/301 - Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS3032019 RS 303/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Grinnahaugen 4 - gbnr. 314/249 - oppføring av hagestue - Dispensasjon fra reguleringsplan - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3042019 RS 304/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Indre Ringvei 11 - gbnr. 122/108 - garasje - Disp. reguleringsplan - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3052019 RS 305/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sørfjordveien 535 - gbnr. 156/9 - bolig - dispensasjon - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3062019 RS 306/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hanehaugveien 19 - gbnr. 56/320 - garasje - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3072019 RS 307/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kråkmoveien - gbnr. 266/38 - næringsbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3082019 RS 308/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Trøaveien 1 - gbnr. 17/18 - bolig - tilbygg og bruksendring - dispensasjon - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3092019 RS 309/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Gafsetveien 117 - gbnr. 20/50 - garasje - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3102019 RS 310/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - Søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av kartforretning INDREFOSEN
0 RS3112019 RS 311/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 217/3 og gbnr. 217/13 - Søknad om deling av eiendom Tilleggsareal til gbnr. 217/19. Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS3122019 RS 312/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Skaugdalsveien 1815 - gbnr 95/10 - Tilbygg bolig - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3132019 RS 313/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Fevågveien 526 - gbnr. 140/106 - bolig - Midlertidig brukstillatelse INDREFOSEN
0 RS3142019 RS 314/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hasselvikveien 89 - gbnr. 126/2 - tilbygg - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS3152019 RS 315/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Frivilligveien 861 - gbnr. 296/10 - fritidsbolig - skorstein - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS3162019 RS 316/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Pallinveien 27 - gbnr. 124/144 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3172019 RS 317/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Skålhåmmårveien 9 - gbnr. 298/16 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3182019 RS 318/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hasselvikveien 719 - gbnr. 129/7 og 8 - riving av våningshus - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3192019 RS 319/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vigtilbakken 1 - gbnr. 236/78 - bolig - ferdigattest INDREFOSEN
0 RS3202019 RS 320/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Smistadveien 129 - gbnr. 39/71 - søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS3212019 RS 321/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Korpanveien 9 - gbnr. 315/124 - vinterhage - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3222019 RS 322/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Bregneveien 11 - gbnr. 122/318, 122/349 - søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS3232019 RS 323/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sandflata 10 - gbnr. 13/64 - fasadeendring - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3242019 RS 324/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Vorvikveien - gbnr. 79/1 - tilbygg - driftsbygning - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
Versjon:5.1.1