eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 19 19.11.2019 09:00 Indre Fosen rådhus Vålheia, 2. etg.
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS622019 PS 62/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjett 2020 INDREFOSEN
0 PS632019 PS 63/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Trafikksikkerhet - TFR ansvar og arbeidsoppgaver 2019 INDREFOSEN
0 PS642019 PS 64/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vilkår for motorferdsel i utmark INDREFOSEN
0 PS652019 PS 65/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - Disp. kom.plan og PBL §1-8 INDREFOSEN
0 PS662019 PS 66/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sørfjordveien - gbnr. 157/28 - bolig og garasje - Disp. kommuneplanens arealdel innenfor LNF område INDREFOSEN
0 PS672019 PS 67/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge - dispensasjon INDREFOSEN
0 PS682019 PS 68/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 39/6. Per Ole Finsmyr. Søknad om deling av eiendom.Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 PS692019 PS 69/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 39/6. Per Ole Finsmyr. Søknad om deling av eiendom.Dispensasjonssak.Tilleggsareal til gbnr. 39/45 INDREFOSEN
0 PS702019 PS 70/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll gbnr. 90/4. Vidar Volden. Søknad om deling av driftsenhet INDREFOSEN
0 PS712019 PS 71/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forespørsel om samtykke til mulig planendring Rissa kolonihage INDREFOSEN
0 RS3522019 RS 352/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Haltveien 63 - gbnr. 19/15 - redskapshus - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3532019 RS 353/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Holsundveien 227 - gbnr. 169/1, 169/17 - søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS3542019 RS 354/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 275/29 - tillatelse til seksjonering INDREFOSEN
0 RS3552019 RS 355/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 140/1 - Roar Sjøbakk. Søknad om konsesjon INDREFOSEN
0 RS3562019 RS 356/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - hytte - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3572019 RS 357/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fjøsknappveien 3 - gbnr. 170/244 - ny bolig - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3582019 RS 358/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Skålhåmmårveien 9 - gbnr. 298/16 - bolig - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS3592019 RS 359/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kuppelvikmyra - gbnr. 169/75 - fritidsbolig - Disp.reg.plan - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3602019 RS 360/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Strandveien 14 - gbnr. 275/29 - ombygging til leiligheter - endring av gitt tillatelse INDREFOSEN
0 RS3612019 RS 361/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sørfjordveien - gbnr. 160/47 - Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS3622019 RS 362/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Svedalsveien 14 - gbnr. 230/35 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3632019 RS 363/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Rødsjøveien 236 - gbnr. 159/43 - hytte - tilbygg - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS3642019 RS 364/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Dørndalsveien 465 - gbnr. 125/58 - garasje - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
Versjon:5.1.1