eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 17 17.12.2019 17:00 Indre Fosen rådhus Blåheia
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS722019 PS 72/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forespørsel om samtykke til mulig planendring Rissa kolonihage INDREFOSEN
0 PS732019 PS 73/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll gbnr. 325/1 - spikertelt med takoverbygg - dispensasjon fra bygging i LNF-område og innenfor 50 meters beltet langs Storvatnet INDREFOSEN
0 PS742019 PS 74/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 19/5 Nina og Kristoffer Fjeldvær. Søknad om deling av eiendom.Dispensasjonssak.Ny behandling INDREFOSEN
0 PS752019 PS 75/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 39/6. Per Ole Finsmyr. Søknad om deling av eiendom.Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 PS762019 PS 76/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 17/10 Kristoffer Tung.Søknad om deling av eiendom.Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 PS772019 PS 77/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Skuddpremieordning for rovvilt INDREFOSEN
0 DR42019 DR 4/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Haltveien - planlegging av tiltak for trygg skolevei INDREFOSEN
0 DR52019 DR 5/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Redusert fartsgrense Djupdalsveien INDREFOSEN
0 DR62019 DR 6/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Redusert fartsgrense Holsundveien INDREFOSEN
0 DR72019 DR 7/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Redusert fartsgrense Årnsetveien/Ytre Ringvei INDREFOSEN
0 DR82019 DR 8/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Trafikksikkerhetsplan 2020-2032 INDREFOSEN
0 RS3652019 RS 365/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Rådhusvegen 12 - gbnr. 122/22 - fasadeendring - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3662019 RS 366/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Aunaveien 92, 94 og 100 - gbnr. 9/38 , 9/36 og 17/11 - søknad om deling av eiendommer. Tilleggsareal til gbnr. 17/33 INDREFOSEN
0 RS3672019 RS 367/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kjerkjeveien 11 - gbnr. 13/1 - utvidelse av kirkegård og legging av drensledning - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3682019 RS 368/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Badstuveien 6 - gbnr. 122/356 - brannstasjon - reparasjon - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3692019 RS 369/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS3702019 RS 370/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Løsvatna 10 - gbnr. 292/1/33 - hytte - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS3712019 RS 371/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Røveien 96 - gbnr. 138/3 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3722019 RS 372/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hertug Skules vei 130 - gbnr. 122/318 - vei/parkeringsplass - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS3732019 RS 373/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fv. 718 v/ Hasselvika skole - gbnr. 133/1 - busslomme - dispensasjon - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3742019 RS 374/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesøknad - Rådhusveien 14 - gbnr. 122/22 - oppstilling av gatekjøkken - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3752019 RS 375/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 39/78 - Smistadveien - søknad om konsesjon INDREFOSEN
0 RS3762019 RS 376/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kvithyllneset 28 - gbnr. 56/16 - bolig- Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3772019 RS 377/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS3782019 RS 378/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 39/80 - Geir Hermstad - Søknad om konsesjon INDREFOSEN
0 RS3792019 RS 379/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 39/1, 39/15 - Geir Hermstad. Søknad om konsesjon INDREFOSEN
0 RS3802019 RS 380/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Råkvågveien 270 - gbnr. 163/7 - bolig - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3812019 RS 381/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Olderveien 28 - gbnr. 122/341 - forlengelse av garasje - bygging av carport med bod - Dispensasjon fra reg.plan INDREFOSEN
0 RS3822019 RS 382/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Røveien 96 - gbnr. 138/3 - bolig - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS3832019 RS 383/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Rianveien 238 - gbnr. 332/4 - tilbygg fjøs - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS3842019 RS 384/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sund Vestre - gbnr. 124/8 - John Isak Sund. Søknad om deling av grunneiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
0 RS3852019 RS 385/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Strandveien 14 - gbnr. 275/29 - leiligheter - midlertidig brukstillatelse INDREFOSEN
0 RS3862019 RS 386/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Stjørnveien 332 - gbnr. 154/30 - garasje - Disp fra pbl. §1-8 - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3872019 RS 387/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Olderveien 23 - gbnr. 122/336 - bolig - ferdigattest INDREFOSEN
0 RS3882019 RS 388/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kråkmoveien - gbnr. 261/1 - Johan Langås. Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS3892019 RS 389/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Nerveien 6, 8 - gbnr. 56/38 - vannledning - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS3902019 RS 390/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sørhaugan 27 - gbnr. 146/21 - fritidsbolig - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS3912019 RS 391/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggetilsyn - Skavelmyra industriområde - brudd på reguleringsbestemmelsene - Vedtak om dagmulkt INDREFOSEN
0 RS3922019 RS 392/2019 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ytre Råk - gbnr. 170/3 - Terje Tøndervik. Søknad om deling av grunneiendom . Dispensasjonssak INDREFOSEN
Versjon:5.1.1