eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 26 26.05.2020 09:00 Oppmøte ved Bunnpris på Stadsbygd - Indre Fosen rådhus Storsalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS282020 PS 28/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Områderegulering Rissa sentrum, planid. 50542013004 - 1.-gangs politisk behandling INDREFOSEN
0 PS292020 PS 29/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet, planid. 50542020005 – 1.-gangs politisk behandling INDREFOSEN
0 PS302020 PS 30/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan for Høgåsmyra, Rissa, gbnr 122/387 m.fl., planid. 50542019008 – 1.-gangs politisk behandling før høring og offentlig ettersyn INDREFOSEN
0 PS312020 PS 31/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Detaljregulering for Vanvikan barnehage, planid. 50542019007 – 1. gang politisk behandling INDREFOSEN
0 PS322020 PS 32/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 2.- gangs politisk behandling av detaljreguleringsplan for Høgte, Vanvikan, planid. 50542018004 – Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn INDREFOSEN
0 PS332020 PS 33/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 1.gangsbehandling - Detaljregulering for deler av Haltveien, planid 50542020007 INDREFOSEN
0 PS342020 PS 34/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fallhaugen 20 - gbnr. 60/53 - bod - dispensasjon INDREFOSEN
0 PS352020 PS 35/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 23/3 og 23/10 Kjell Overskott. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Ny behandling INDREFOSEN
0 PS362020 PS 36/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Landbruksplan for Indre Fosen 2020-2023 INDREFOSEN
0 PS372020 PS 37/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Planprogram for hovedplan avløp og vannmiljø INDREFOSEN
0 PS382020 PS 38/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Høring - kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og gebyr for denne tjenesten - justert INDREFOSEN
0 DR42020 DR 4/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Massedeponi for rene masser – behov for tydeliggjøring av retningslinjer for saksbehandler og informasjon til søker. INDREFOSEN
0 RS1072020 RS 107/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Bestvoll - Langseter - gbnr. 125/13, 125/41, 126/2, 126/6 - kloakkanlegg - Disp.plan og PBL.§1-8 - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1082020 RS 108/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kristian P. Bergs vei 36 - gbnr. 56/17 - tilbygg til bolig og garasje - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1092020 RS 109/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Selvikveien 14 - gbnr. 60/37 - tilbygg på eksisterende bolig - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1102020 RS 110/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Stjørnveien 2 - gbnr. 151/11 - lagerhall - Disp. PBL. 1-8 - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1112020 RS 111/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sliperveien 86 - gbnr. 85/47 - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1122020 RS 112/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Gafsetveien 230 - gbnr. 24/1 - bolig - tilbygg - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1132020 RS 113/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge - bruksendring - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1142020 RS 114/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - Fritidsbolig - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1152020 RS 115/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 140/466 Petter Tetli. Søknad deling av grunneiendom/oppmålingsforretning INDREFOSEN
0 RS1162020 RS 116/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 306/2 - Setergårdsveien 57 Hilde Kristin Dahl og Marius Rotabakk. Søknad om konsesjon INDREFOSEN
0 RS1172020 RS 117/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Skaugdalsveien 762 - gbnr 107/2 - tilbygg driftsbygning - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1182020 RS 118/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Finnsmyrveien 66 - gbnr. 67/1 - ny bolig - ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1192020 RS 119/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Verkstedveien 19 - gbnr. 312/34 - industribygg - tilbygg - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1202020 RS 120/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Ytre Ringvei 12 - gbnr. 122/81 - veranda - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1212020 RS 121/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Haugsdalen - gbnr. 99/25 - tilbygg til hytte - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1222020 RS 122/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Råkvågveien 227 - gbnr. 162/12 - fritidsbolig - Disp.fra kommuneplanens arealdel - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1232020 RS 123/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sliperveien 311 - gbnr. 87/3 - tilbygg - Disp. kommuneplan - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1242020 RS 124/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Ottarveien 12 - gbnr. 328/14 - hytte - tilbygg - Ferdigattest INDREFOSEN
0 RS1252020 RS 125/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hønnås industriområde - gbnr. 266/23 - søknad om deling av grunneiendom. Tilleggsareal til gbnr. 266/33 INDREFOSEN
0 RS1262020 RS 126/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gbnr. 56/38, 56/53 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. Makebytte INDREFOSEN
0 RS1272020 RS 127/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll gbnr. 10/1 - Lein - tretopphytte - dispensasjon - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1282020 RS 128/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Kneggsundveien - gbnr. 74/87 - hytte - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel INDREFOSEN
0 RS1292020 RS 129/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Vikanveien 51 - gbnr. 55/12 - fritidsbolig - Disp. fra kommuneplanens arealdel - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1302020 RS 130/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Skaugdalsveien 833 - gbnr. 109/3 - riving og oppføring av ny garasje INDREFOSEN
0 RS1312020 RS 131/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Harøya - gbnr. 166/1 - låve - fasadeendring/bruksendring - dispensasjon - tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS1322020 RS 132/2020 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Langåskamveien 38 - gbnr. 266/21 - tilbygg - Dispensasjon fra kommunedelplan - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
Versjon:5.1.1