eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 04 24 24.04.2018 09:00 Rådhuset i Indre Fosen storsalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12018 FO 1/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Interpellasjon om trafikksikkerhetssituasjonen ved Testmann Minne skole i Leksvik
0 FO22018 FO 2/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Interpellasjon om dialyseavdelingen ved Leksvik sykehjem
0 PS192018 PS 19/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Deltakelse i Trondheim Havn IKS
0 PS202018 PS 20/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjettkorrigering - investeringer april 2018
0 PS212018 PS 21/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Utleie av fallrettigheter av Osaelva
0 PS222018 PS 22/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Stadsbygd omsorgssenter - valg av tilbyder etter gjennomført konkurranse
0 PS232018 PS 23/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om utvidelse av antall ekvivalenter ved Akrobaten barnehage
0 PS242018 PS 24/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Borgly barnehage - søknad omøkning av antall ekvivalenter fra 31 til 42
0 PS252018 PS 25/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Retningslinjer for etablering og stønader til flyktninger i Indre Fosen kommune
0 PS262018 PS 26/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godtgjøring av støttekontakter i Indre Fosen kommune
0 PS272018 PS 27/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Satser for omsorgsstønad for Indre Fosen kommune
0 PS282018 PS 28/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Arbeidsgiverpolitisk plan for Indre Fosen kommune
0 PS292018 PS 29/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Matstrategi For Indre Fosen kommune
0 PS302018 PS 30/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Trøndersk Matmanifest - signering
0 PS312018 PS 31/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forvaltningsrevisjon 2017 - økonomistyring i Leksvik og Rissa kommuner - sluttbehandling
0 PS322018 PS 32/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forvaltning av viltfond i Leksvik kommune
0 PS332018 PS 33/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Årsmeldinger 2017 for Leksvik og Rissa kommuner
0 PS342018 PS 34/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Årlig melding fra revisjon 2017 - Leksvik kommune og Rissa kommune
0 PS352018 PS 35/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i perioden 2018 - 2020
0 PS362018 PS 36/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ny selskapsavtale fra 01.01.2018 for Fosen Kontrollutvalgtssekretariat IKS
0 PS382018 PS 38/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av valgnemnd for Indre Fosen kommune 2018-2019
0 PS372018 PS 37/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Indre Fosen kommunes representant i oppnevningsutvalget
Versjon:5.1.1