eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 01 23 23.01.2018 08:00 Kommunehuset i Leksvik Kommunestyresalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om nydyrking gbnr.19/41 INDREFOSEN
0 PS22018 PS 2/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Delingssak - Setergårdsveien 110 - gbnr. 305/1 - søknad om deling av grunneiendom - behandling av klage INDREFOSEN
0 PS32018 PS 3/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Agnesbakken 9 - gbnr. 124/419, 124/420 - bolig og garasje - dispensasjon INDREFOSEN
0 PS42018 PS 4/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sørnesodden - gbnr. 83/17 - fritidsbolig - Disp. fra PBL. §1-8 INDREFOSEN
0 PS52018 PS 5/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Nordfjordveien 37 - 170/8 - brygge- bruksendring - Disp. kommuneplanenes arealdel & PBL §1-8 INDREFOSEN
0 PS62018 PS 6/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - gbnr. 18/36 - Myra AS - nytt bygg på parkeringsplass- Disp. fra krav om reguleringsplan INDREFOSEN
0 RS12018 RS 1/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Svar på søknad om tillatelse til bygging av Fessdalselva kraftverk INDREFOSEN
0 RS22018 RS 2/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Byggesak - Sørfjordveien 540 - gbnr. 156/3 - tilbygg - veranda - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
0 RS32018 RS 3/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll - Myrmoveien 254 - gbnr. 241/1, 241/15 . Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS42018 RS 4/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Trøa - gbnr. 140/51. Eilif Johan Tetli. Søknad om deling av grunneiendom INDREFOSEN
0 RS52018 RS 5/2018 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Råkvågveien 333 - gbnr. 170/30 og 83 - Deling av grunneiendom - Merknader INDREFOSEN
Versjon:5.1.1