Postliste RSS fra einnsyn.fosendrift.no. http://einnsyn.fosendrift.no + ":" + 80 + /indrefosen/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Vinnahaugen - gbnr. 275/146 og 275/147 - flerbrukshus m/ svømmeanlegg - ferdigattest Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/56942?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22598/2019 | Avdeling: | Tittel: Vinnahaugen - gbnr. 275/146 og 275/147 - flerbrukshus m/ svømmeanlegg - FDV-dokumentasjon Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/56929?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22585/2019 | Avdeling: | Tittel: Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - vedr. innsendt ansvarsrett Avs/Mot: LINK ARKITEKTUR AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/56859?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: LINK ARKITEKTUR AS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22515/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab AS - gjelder Råkvåg vannverk Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57272?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22928/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om jobb - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Avs/Mot: Marte Hoff http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57289?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Hoff | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22945/2019 | Avdeling: | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Avs/Mot: Line Katrin Granhaug Hansen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57288?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Katrin Granhaug Hansen | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22944/2019 | Avdeling: | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Avs/Mot: Øyvind Næss http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57287?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Næss | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22943/2019 | Avdeling: | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Avs/Mot: Lasse Lihaug http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57286?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse Lihaug | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22942/2019 | Avdeling: | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Avs/Mot: Zafar Muhammad Alam http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57285?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Zafar Muhammad Alam | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22941/2019 | Avdeling: | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Avs/Mot: Emina Ilic http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57284?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emina Ilic | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22940/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om jobb - Lærere Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4127417208 Avs/Mot: Bente Kløven http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57283?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Kløven | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22939/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab AS - gjelder Rissa Vannverk Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57274?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22930/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab AS - gjelder Skaugdal Vannverk Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57275?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22931/2019 | Avdeling: | Tittel: Byggesak - Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje - Geoteknisk rapport Avs/Mot: GEOMIDT AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57308?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMIDT AS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22964/2019 | Avdeling: | Tittel: Foreløpig melding i forvaltningssak - klage - motorferdsel i utmark - Aunbuhytta Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/56820?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22476/2019 | Avdeling: | Tittel: Ber om utsettelse på frist for lukking av avvik - tilsyn på arkivhold Avs/Mot: ARKIVVERKET http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/56972?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22628/2019 | Avdeling: | Tittel: Byggesak - Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje - Anmodning om tilleggsdokumentasjon Avs/Mot: BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57018?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22674/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab AS - gjelder Stadsbygd Vassverk Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57276?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22932/2019 | Avdeling: | Tittel: 1.- gangs politisk behandling av reguleringsplan Fjølvika steinbrudd, planid. 50542019004 – Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn Avs/Mot: http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/55499?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 21156/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab AS - gjelder Hasselvika vannverk Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57273?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22929/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 298/33 - oversendelse av matrikkelbrev Avs/Mot: Nils Alvin Hindrum http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/56702?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Alvin Hindrum | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22358/2019 | Avdeling: | Tittel: Kvithyllneset 28 - gbnr. 56/16 - bolig - søknad om igangsettingstillatelse Avs/Mot: UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/56827?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22483/2019 | Avdeling: | Tittel: Pevikveien 277 - gbnr. 164/1 og 164/32 - arealoverføring Avs/Mot: SELBU SPAREBANK http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/56884?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU SPAREBANK | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22540/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 60/55- oversendelse av matrikkelbrev Avs/Mot: Arild Fallin http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57203?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Fallin | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22859/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbud - anskaffelse av konsulentbistand til OU-prosjekt Avs/Mot: STIFTELSEN IMTEC http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/56632?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN IMTEC | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22288/2019 | Avdeling: | Tittel: Havnegata 3 - Havna omsorgsboliger - gbnr. 314/319 - status ved etterkontroll - varsel om pålegg Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/56866?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22522/2019 | Avdeling: | Tittel: Endringsbilag - integrasjon mellom Documaster og Gemini VA Avs/Mot: Documaster - Tommy Fjeldheim http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/57307?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Documaster - Tommy Fjeldheim | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22963/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbud - anskaffelse av konsulentbistand til OU-prosjekt Avs/Mot: AGENDA KAUPANG AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/56631?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: AGENDA KAUPANG AS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22287/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Rissa Sykehjem - terapibadet Avs/Mot: KYSTLAB AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/56721?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB AS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22377/2019 | Avdeling: | Tittel: Diagnosesetting av personer med utviklingshemming - rapport fra stikkprøveundersøkelse i kommunene Avs/Mot: STATENS HELSETILSYN http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/56799?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS HELSETILSYN | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 22455/2019 | Avdeling: |