Postliste RSS fra einnsyn.fosendrift.no. http://einnsyn.fosendrift.no + ":" + 80 + /indrefosen/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/27301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 22746/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/27300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 22745/2018 | Avdeling: | Tittel: Dumping av fiskeslo ved og i Leksvik småbåthavn Avs/Mot: Richard John Podmore http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Richard John Podmore | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 21956/2018 | Avdeling: | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/27209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22654/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/27208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22653/2018 | Avdeling: | Tittel: Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje - vurdering Avs/Mot: Norges vassdrags- energidirektorat http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/27063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- energidirektorat | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22508/2018 | Avdeling: | Tittel: Byggesak - Bliksåsveien 45 - gbnr. 54/1 - bolig - Disp.fra kommuneplanens arealdel - Tillatelse til tiltak Avs/Mot: DYRENDAHL BYGG AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DYRENDAHL BYGG AS | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22368/2018 | Avdeling: | Tittel: Gnr.74, bnr. 86 - Oversendelse av matrikkelbrev Avs/Mot: Lage Denstad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lage Denstad | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22072/2018 | Avdeling: | Tittel: Tinglyst erklæring om veirett Avs/Mot: Alin Reinsbakk http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alin Reinsbakk | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22264/2018 | Avdeling: | Tittel: Markusveien 39 - gbnr. 44/9 - deling av eiendom - retur av tinglyst dokument Avs/Mot: Kartverket Tinglysning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22126/2018 | Avdeling: | Tittel: Kart - Spillvannsanlegg Magnus Vemundstad Avs/Mot: PALLIN AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PALLIN AS | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22185/2018 | Avdeling: | Tittel: Underretning om matrikkelføring Avs/Mot: Hans Henrik Horneman m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Henrik Horneman m.fl. | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22075/2018 | Avdeling: | Tittel: Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 122/381 ikke er konsesjonspliktig Avs/Mot: Øyvind Fallmyr m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Fallmyr m.fl. | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22129/2018 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 44/4. Kolbjørn Tørstad. Søknad om deling av grunneiendom. Avs/Mot: Kolbjørn Tørstad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Tørstad | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 21962/2018 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 140/10 - Svar på søknad om forlenga arbeidsfrist Avs/Mot: Jostein Stranden http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Stranden | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22093/2018 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 122/381 - Øyvind Fallmyr / Stine Tung Gynnild - egenerklæring om konsesjonsfrihet Avs/Mot: Øyvind Fallmyr http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Fallmyr | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22124/2018 | Avdeling: | Tittel: Fw: Fwd: SV: Møte med Leksvik Skytterlag og Indre Fosen Sportsskytterklubb. Avs/Mot: INDRE FOSEN SPORTSSKYTTERKLUBB http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN SPORTSSKYTTERKLUBB | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22210/2018 | Avdeling: | Tittel: Referat fra styringsgruppemøtet 18.09.18 Avs/Mot: Einar Eilertsen m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/27058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Eilertsen m.fl. | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22503/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilbakemelding på innhold i slamavskiller - Vanvikan skole Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE OPPVEKST http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE OPPVEKST | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 21964/2018 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om utbetaling av SMIL-tilskudd, 88/1 Indre Fosen kommune Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22119/2018 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om sluttutbetaling SMIL-prosjekt, 66/2 Indre Fosen kommune Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22122/2018 | Avdeling: | Tittel: Møteinnkalling styringsgruppe VTA-forsøket 18.09.18 Avs/Mot: Elin Kvidal m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Kvidal m.fl. | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 21969/2018 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 122/381 - Stine Gynnild / Øyvind Fallmyr - egenerklæring om konsesjonsfrihet Avs/Mot: HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22091/2018 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 12/3 - Einar Rein - søknad på tilskudd til restaurering av stabbur Avs/Mot: REIN EINAR http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REIN EINAR | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22187/2018 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 88/2 - Dagfinn Berget - tilskudd - kulturmark - saldo / utbetalingskort Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 22401/2018 | Avdeling: | Tittel: Rissa Beitelag SA - sperregjerde mot innmark - tiltak i beiteområder - saldo/utbetalingskort Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 21971/2018 | Avdeling: |