Postliste RSS fra einnsyn.fosendrift.no. http://einnsyn.fosendrift.no + ":" + 80 + /indrefosen/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hasselvika vannverk Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61431?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27086/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Rissa Vannverk Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61430?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27085/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab AS - gjelder Skaugdal Vannverk Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61429?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27084/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stadsbygd Vassverk Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61428?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27083/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stadsbygd skole Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61417?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27072/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Smia flerbrukshus Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61416?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27071/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Vanvikan Kurbad Sjølyst Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61415?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27070/2019 | Avdeling: | Tittel: Innspill til kommuneplanens arealdel Avs/Mot: Vidar Volden http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61432?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Volden | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27087/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 337/1 - fylkesveg 715 - underretning om matrikkelføring Avs/Mot: Statens vegvesen Region midt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61130?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region midt | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 26785/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 325/2 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Avs/Mot: Tove Leikvang m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61128?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Leikvang m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 26783/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 324/7 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Avs/Mot: TRØNDERENERGI KRAFT AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61127?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI KRAFT AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 26782/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 324/1 og 324/5 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Avs/Mot: Anders Dalsaune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61125?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Dalsaune | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 26780/2019 | Avdeling: | Tittel: Sjøgata 6 - gbnr. 170/35 - brygge - fasadeendring - sakskostnader - vi ber om at det innsendes faktura Avs/Mot: ADVOKATGÅRDEN MUNKEGATEN DA http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61202?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATGÅRDEN MUNKEGATEN DA | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 26857/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 39/15 - din rett til å klage på oppmålingsforretningen Avs/Mot: Geir Hermstad m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61375?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Hermstad m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27030/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 39/15 - oversendelse av matrikkelbrev Avs/Mot: Kjell Joar Hermstad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61374?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Joar Hermstad | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27029/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 39/34 - oversendelse av matrikkelbrev Avs/Mot: Arne Kosberg http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61373?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Kosberg | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27028/2019 | Avdeling: | Tittel: Hermstadveien 12 - gbnr. 39/1 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument Avs/Mot: Kartverket Tinglysning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61290?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 26945/2019 | Avdeling: | Tittel: Ettersending av dokumenter til representantskapets møte 18.12.2019 Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61405?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27060/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar: Trafikksikkerhet Rørvik-Vanvikan. Avs/Mot: Harald Arvid Andresen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61236?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Arvid Andresen | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 26891/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilleggsopplysninger til søknad om støtte fra kulturfond - Skaugdalen Bygdebok Avs/Mot: Waterloo, Marna http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/60876?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Waterloo, Marna | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 26531/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 217/37 - oversendelse av matrikkelbrev Avs/Mot: Harald Sandgrind http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61380?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Sandgrind | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27035/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 217/37 - oversendelse av matrikkelbrev Avs/Mot: Edvard Kruken http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61379?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Kruken | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27034/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Mælan skole Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61410?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27065/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Rissa Sykehjem - terapibadet Avs/Mot: Kystlab AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61411?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27066/2019 | Avdeling: | Tittel: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 971183314 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61115?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 26770/2019 | Avdeling: | Tittel: Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - spikertelt - innkommende høringsuttalelser Avs/Mot: Åse Randi Fissum Roten http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61251?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åse Randi Fissum Roten | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 26906/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedrørende referat fra møte i Trafikfaglig råd - Stadsbygd sentrum Avs/Mot: Kristoffer Tung http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61370?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Tung | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 27025/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 65/331 - Kvithyllvegen 222 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Avs/Mot: POTENSIAL ARKITEKTTJENESTE AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61098?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: POTENSIAL ARKITEKTTJENESTE AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 26753/2019 | Avdeling: | Tittel: Aunaveien 92 , 94 og 100 - gbnr. 9/38, 9/36 og 17/11 - deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - erklæring om arealoverføring Avs/Mot: Håvard Erland Sørloth http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61183?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Erland Sørloth | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 26838/2019 | Avdeling: | Tittel: Byggesak - Trongveien 7 - gbnr. 6/18 - bolig - nybygg - Ferdigattest Avs/Mot: AUSTRÅTT BYGG FOSEN AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/61192?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: AUSTRÅTT BYGG FOSEN AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 26847/2019 | Avdeling: |