Postliste RSS fra einnsyn.fosendrift.no. http://einnsyn.fosendrift.no + ":" + 80 + /indrefosen/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Kommunedelplan Vanvikan - sluttbehandling Avs/Mot: http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46094?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11761/2019 | Avdeling: | Tittel: Høringsuttalelse - planoppstart for kommuneplanens arealdel Avs/Mot: FOSENBRUA AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46356?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOSENBRUA AS | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 12022/2019 | Avdeling: | Tittel: Innspill til kommuneplanens arealdel Avs/Mot: Moen, Geir Agnar http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46080?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moen, Geir Agnar | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11747/2019 | Avdeling: | Tittel: Byggesak - Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge- bruksendring - Disp. kommuneplanens arealdel & PBL §1-8 Avs/Mot: http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46333?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11999/2019 | Avdeling: | Tittel: PlanID 16242014009 Reguleringsplan for Rissa kolonihage - sluttbehandling Avs/Mot: http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46607?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 12273/2019 | Avdeling: | Tittel: Protokoll fra årsmøte i IUA Sør-Trøndelag 26.04.19 Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/45967?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11634/2019 | Avdeling: | Tittel: Olderveien 23 - gbnr. 122/336 - bolig - midlertidig brukstillatelse - gjennomføringsplan Avs/Mot: DYRENDAHL RAGNAR http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46009?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: DYRENDAHL RAGNAR | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11676/2019 | Avdeling: | Tittel: Johan Bojers vei 34 - gbnr. 56/140 - tilbygg - vedtak om samtykke med vilkår + gebyr Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46047?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11714/2019 | Avdeling: | Tittel: Høringsinnspill - Endringer i tilskuddsordningen for idrettsanlegg Avs/Mot: Kulturdepartementet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46052?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11719/2019 | Avdeling: | Tittel: Etterlyser svar - forespørsel om boligtomter i Grønningsmarka Avs/Mot: Boguslawa Aniela Moen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46073?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boguslawa Aniela Moen | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11740/2019 | Avdeling: | Tittel: Sjursvikveien 81 - gbnr. 132/18 -Herdis Anita Brevik. Ellen Bergqvist. Gunnbjørg Oddny Bjørnnes. Grethe Brevik. Søknad om deling av grunneiendom Avs/Mot: Ellen Bergqvist m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46441?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Bergqvist m.fl. | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 12107/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om tvangsmulkt - egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2019 Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46084?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11751/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilslutning ERP - ny frist og mulighet for opsjon Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN IKT http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46112?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN IKT | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11779/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om overtakelse og rydding av tilrettelagt fiskeplass ved Ramdalsvatnet Avs/Mot: http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46559?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 12225/2019 | Avdeling: | Tittel: Trøaveien 1 - gbnr. 17/18 - bolig - tilbygg og bruksendring - søknad om tillatelse til tiltak Avs/Mot: VS BYGG AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/45954?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11621/2019 | Avdeling: | Tittel: Naust Mellem - gbnr. 58/6 - tilbygg til driftsbygning - søknad om tiltak Avs/Mot: FOSEN FOLKEHØGSKOLE http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46070?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOSEN FOLKEHØGSKOLE | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11737/2019 | Avdeling: | Tittel: Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46105?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11772/2019 | Avdeling: | Tittel: Vinnahaugen 15 - gbnr. 275/208 - bolig - nytt bygg - søknad om tilltatelse til tiltak Avs/Mot: RUNE NESSET DESIGN http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46187?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: RUNE NESSET DESIGN | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11853/2019 | Avdeling: | Tittel: Fremdriftsplan spredt avløp Avs/Mot: http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46602?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 12268/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilslutningserklæring for anskaffelse av skybasert ERP plattform Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN IKT http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/43727?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN IKT | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 9397/2019 | Avdeling: | Tittel: Røstadtrøveien 10 - gbnr. 235/12 - bolig - tilbygg og bruksendring - søknad om tillatelse til tiltak Avs/Mot: SIVILING. JARLE ROTABAKK http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/45905?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILING. JARLE ROTABAKK | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11572/2019 | Avdeling: | Tittel: Utlysning av skjønnsmidler - fellestiltak 2020 - 0-24 utsatte barn og unge Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/45936?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11603/2019 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om utbetaling av gruppelivserstatning til etterlatte Avs/Mot: Kommunal landspensjonskasse Gjensidig forsikringsselskap http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/45955?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal landspensjonskasse Gjensidig forsikringsselskap | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11622/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til landsmøte i kommunale boligadministrasjoners landsråd 23.05.19 Avs/Mot: KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/45962?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11629/2019 | Avdeling: | Tittel: Nasjonal dugnad for registrering av turruter – forespørsel om data Avs/Mot: Kartverket Tinglysning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/45973?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11640/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - kunngjøring for våren 2019 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46007?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11674/2019 | Avdeling: | Tittel: Ventelistebrev - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46170?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | Journalnr: 11836/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om fravær - Alvin Berg - Arealutvalget Avs/Mot: Berg, Alvin http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46788?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berg, Alvin | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 12454/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om fravær - Bjørn Vangen - Valgstyret Avs/Mot: Vangen, Bjørn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/46753?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vangen, Bjørn | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 12419/2019 | Avdeling: |