Postliste RSS fra einnsyn.fosendrift.no. http://einnsyn.fosendrift.no + ":" + 80 + /indrefosen/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: NVEs uttalelse til høring og offentlig ettersyn av Reguleringsplan for tomt til videregående skole i Vanvikan, planID 50542018003 Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51225?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16886/2019 | Avdeling: | Tittel: Reguleringsplan Ramsvik hytteområde - oversendelse av mottatt klage på reguleringsvedtaket Avs/Mot: VÅRES EIENDOM FOSEN AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51231?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÅRES EIENDOM FOSEN AS | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16892/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av klage på tillatelse etter forurensningsloven for settefiskproduksjon på lokalitet Vikingbase Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51161?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16822/2019 | Avdeling: | Tittel: Langåsseterveien - gbnr. 263/1 - fritidsbolig - uttalelse Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51022?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16683/2019 | Avdeling: | Tittel: Brørskiftveien 38 - gbnr. 21/1 - deling av grunneiendom - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Avs/Mot: Kartverket Tinglysning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51042?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16703/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 276/47 - kjøp/salg av næringsareal - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Avs/Mot: Kartverket Tinglysning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51046?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16707/2019 | Avdeling: | Tittel: Kvidalsveien 20 - gbnr. 18/3 - nybygg/riving - bolig - vedr. grunnforhold Avs/Mot: SYSTEMBYGG AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51061?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYSTEMBYGG AS | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16722/2019 | Avdeling: | Tittel: Langåsseterveien - gbnr. 263/1 - fritidsbolig - uttalelse Avs/Mot: Statens vegvesen region midt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51107?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen region midt | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16768/2019 | Avdeling: | Tittel: Brandåstrø Nord - gbnr. 211/4 - deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Avs/Mot: Kartverket Tinglysning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51045?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16706/2019 | Avdeling: | Tittel: Dalbygdveien 35 - gbnr. 213/14 - bolig - tilbygg - svar på henvendelse Avs/Mot: BYGGMESTER STIG LYSVAND AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51053?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER STIG LYSVAND AS | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16714/2019 | Avdeling: | Tittel: Sørfjordveien 535 - gbnr. 156/9 - bolig - vedr. grunnforhold Avs/Mot: Helge Åsmund Lillemo http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51104?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Åsmund Lillemo | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16765/2019 | Avdeling: | Tittel: Prangveien - gbnr. 170/305 - båtutlegg - uttalelse Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51221?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16882/2019 | Avdeling: | Tittel: Alsetmarka 103 - gbnr. 90/25 - garasje - søknad om ferdigattest Avs/Mot: Per Morten Trøen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51240?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Morten Trøen | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16901/2019 | Avdeling: | Tittel: Høringssvar - søknad om driftskonsesjon for Overskott steinbrudd Avs/Mot: Statens vegvesen region midt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51209?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen region midt | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16870/2019 | Avdeling: | Tittel: Påminnelse 2 - erstatning etter fremføring av kloakkledning - gbnr. 57/12 Avs/Mot: Bjørn Berg http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51144?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Berg | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16805/2019 | Avdeling: | Tittel: Øverskottveien 20 - gbnr. 22/2 - deling av grunneiendom - uttalelse Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51151?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16812/2019 | Avdeling: | Tittel: Høring av søknad om driftskonsesjon for Overskott steinbrudd - tiltakshaver: Pallin AS Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51163?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16824/2019 | Avdeling: | Tittel: Invitasjon til regionmøter landbruk høsten 2019 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/50950?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16611/2019 | Avdeling: | Tittel: Fylkeskommunens uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Overskott steinbrudd Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51023?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16684/2019 | Avdeling: | Tittel: Leksvikskogen 62 / Moveien 1 - gbnr. 211/3, 211/10 - arealoverføring - retur av tinglyst dokument Avs/Mot: Kartverket Tinglysning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51044?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16705/2019 | Avdeling: | Tittel: Vannmålermelding - Gbnr. 170/146 - Ytterstrandveien Avs/Mot: Tung Rør AS m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51164?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tung Rør AS m.fl. | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16825/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 132/203 - Sjursvikveien 83 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Avs/Mot: Christian Roaldstveit http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51065?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Roaldstveit | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16726/2019 | Avdeling: | Tittel: Kjørebok - motorferdsel i utmark Roger Fiksdal Avs/Mot: Fiksdal, Roger http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51115?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiksdal, Roger | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16776/2019 | Avdeling: | Tittel: Bestilling av vannmåler - Fevågveien 319 - gbnr. 140/88 Avs/Mot: Sjøbakk, Lisbeth http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51130?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sjøbakk, Lisbeth | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16791/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 311/11 - Lindgjerdsstranda 8 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Avs/Mot: Bente Lømo http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51135?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Lømo | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16796/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 56/392 - Hanehaugveien - egenerklæring om konsesjonsfrihet Avs/Mot: REINSHAUGEN PANORAMA AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51187?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: REINSHAUGEN PANORAMA AS | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16848/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport - sigevannsanlegg Ålmo Avs/Mot: KYSTLAB AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51224?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB AS | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 16885/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad og CV - Lærer Stadsbygd skole - st. ref. (4104232226) Avs/Mot: Lisa Beate Dehli http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51227?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisa Beate Dehli | Journaldato: 17.07.2019 | Journalnr: 16888/2019 | Avdeling: | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4104232226 Avs/Mot: Lisa Beate Dehli http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51226?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisa Beate Dehli | Journaldato: 17.07.2019 | Journalnr: 16887/2019 | Avdeling: | Tittel: Reguleringsplan Ramsvikhaugen hytteområde - klage Avs/Mot: FOSEN NATURVERNFORENING http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/51058?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOSEN NATURVERNFORENING | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 16719/2019 | Avdeling: |