Postliste RSS fra einnsyn.fosendrift.no. http://einnsyn.fosendrift.no + ":" + 80 + /indrefosen/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Bibliotekar Kultur - st. ref. 3853822870 ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 18980/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad og CV - Bibliotekar - st. ref. (3853822870) - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 18979/2018 | Avdeling: | Tittel: Avslag på søknad om bruk av løs, på drevet halsende hund i skadefellingsforsøk på bjørn på Fosen Avs/Mot: Miljødirektoratet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 19005/2018 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om dispensasjon fra motorferdselslovens § 3 i forbindelse med bruk av helikopter til skadefelling av bjørn Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 18984/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn på Fosen i 2018 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 18955/2018 | Avdeling: | Tittel: Bruk av løs, på drevet halsende hund i forbindelse med skadefelling av bjørn på Fosen - ønske om ny vurdering og presisering Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 18936/2018 | Avdeling: | Tittel: Dispensasjon fra viltloven i forbindelse med skadefelling av bjørn på Fosen - bruk av helikopter Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18935/2018 | Avdeling: | Tittel: Karl Johans vei 67 - gbnr. 124/131 - naust - restaurering - nabovarsel Avs/Mot: Hege Elisabeth Bakke http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Elisabeth Bakke | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18940/2018 | Avdeling: | Tittel: Karl Johans vei 67 - gbnr. 124/131 - naust - restaurering - høyde og plassering Avs/Mot: Hege Elisabeth Bakke http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Elisabeth Bakke | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18939/2018 | Avdeling: | Tittel: Karl Johans vei 67 - gbnr. 124/131 - naust - restaurering - nabovarsel Avs/Mot: Hege Elisabeth Bakke http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Elisabeth Bakke | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18938/2018 | Avdeling: | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Innkjøpsrådgiver for Fosenkommunene Fosen IKT - st. ref. 3716299745 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18976/2018 | Avdeling: | Tittel: Byggesak - Karl Johans vei 67 - gbnr. 124/131 - naust - restaurering - Tillatelse til tiltak - Disp. fra reg.plan og PBL §1-8 Avs/Mot: Hege Elisabeth Bakke http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Elisabeth Bakke | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18897/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad og CV - Innkjøpsrådgiver for Fosenkommunene - st. ref. (3716299745) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18975/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad og CV - NAV leder - st. ref. (3865964402) - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18972/2018 | Avdeling: | Tittel: Rathaugveien 51 - gbnr. 9/12 - ny bolig - Uttalelse til rivningssøknad Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18941/2018 | Avdeling: | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - NAV leder Helse og omsorg - st. ref. 3865964402 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18971/2018 | Avdeling: | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker BPA i Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg - st. ref. 3871713720 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18974/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad og CV - Vi søker BPA i Rissa sone, hjemmetjenesten - st. ref. (3871713720) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18973/2018 | Avdeling: | Tittel: Invitasjon til høring om foreslått løyvepolitikk for kommersielle bussruter i Trøndelag Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18943/2018 | Avdeling: | Tittel: Olderveien 21 - gbnr 122/334 - støttemur - søknad om dispensasjon Avs/Mot: ANLEGGSARBEID AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANLEGGSARBEID AS | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 18944/2018 | Avdeling: | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Bibliotekar Kultur - st. ref. 3853822870 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/23447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2018 | Journalnr: 18894/2018 | Avdeling: |