Postliste RSS fra einnsyn.fosendrift.no. http://einnsyn.fosendrift.no + ":" + 80 + /indrefosen/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Avs/Mot: Irma Valikoniene http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49916?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irma Valikoniene | Journaldato: 27.06.2019 | Journalnr: 15577/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Avs/Mot: Ingvild Heggen Kristensen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49912?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Heggen Kristensen | Journaldato: 27.06.2019 | Journalnr: 15573/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Avs/Mot: Anne Grete Mandal http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49904?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grete Mandal | Journaldato: 27.06.2019 | Journalnr: 15565/2019 | Avdeling: | Tittel: Henvendelse til kommunen - Hindrem Hage Hyttefelt - Forhåndskonferanse Avs/Mot: AGV HOLDING AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49885?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: AGV HOLDING AS | Journaldato: 27.06.2019 | Journalnr: 15546/2019 | Avdeling: | Tittel: Byggesak - Prangveien 37 - gbnr. 170/76 - brygge - fasadeendring: Innkalling til befaring Avs/Mot: SALTERIET KULTURBRYGGE AS m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49317?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SALTERIET KULTURBRYGGE AS m.fl. | Journaldato: 27.06.2019 | Journalnr: 14978/2019 | Avdeling: | Tittel: Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - søknad om tillatelse til tiltak Avs/Mot: Ole Ragnvald Vevelstad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49448?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Ragnvald Vevelstad | Journaldato: 27.06.2019 | Journalnr: 15109/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til møte i sakkyndig eiendomsskattenemnd 20.6.2019 Avs/Mot: Anne Berit Skjerve Sæther m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/48699?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Berit Skjerve Sæther m.fl. | Journaldato: 27.06.2019 | Journalnr: 14362/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 170/305 - båtutlegg - byggesøknad Avs/Mot: Terje Arnfinn Tøndervik http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/48974?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Arnfinn Tøndervik | Journaldato: 27.06.2019 | Journalnr: 14637/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om jobb - Helsesykepleier Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4038125197 Avs/Mot: Tove Helen Rosvold http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49822?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Helen Rosvold | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 15483/2019 | Avdeling: | Tittel: Vikingbase - presentasjon 25.6.2019 Avs/Mot: Formannskapet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49780?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 15441/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Råkvåg Vannverk Avs/Mot: KYSTLAB AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49045?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB AS | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 14708/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 122/72- oversendelse av matrikkelbrev Avs/Mot: Erna Skånøy http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49616?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erna Skånøy | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 15277/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Hindrem & Setet Vassverk Avs/Mot: KYSTLAB AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/48485?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB AS | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 14148/2019 | Avdeling: | Tittel: Henvendelse til kommunen - Befaring Avs/Mot: SALTERIET KULTURBRYGGE AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49825?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SALTERIET KULTURBRYGGE AS | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 15486/2019 | Avdeling: | Tittel: Sletting av heftelse Avs/Mot: Kartverket, Tinglysing http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49602?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket, Tinglysing | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 15263/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 74/1 - varsel om oppmålingsforretning Avs/Mot: Eirik Nygård m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/48940?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Nygård m.fl. | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 14603/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 147/58 - varsel om retting i matrikkelen Avs/Mot: Arnljot Berget m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/48867?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnljot Berget m.fl. | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 14530/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtatte grunnkretser gjeldende fra 1. januar 2020 Avs/Mot: Kartverket Tinglysning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/48843?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 14506/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 203/11 - varsel om oppmålingsforretning Avs/Mot: Bjørn Helge Lysvand m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/48944?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Helge Lysvand m.fl. | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 14607/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 203/8 - varsel om oppmålingsforretning Avs/Mot: Bjørn Helge Lysvand m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/48957?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Helge Lysvand m.fl. | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 14620/2019 | Avdeling: | Tittel: Høring - Demensplan for Indre Fosen kommune 2019-2021 Avs/Mot: Høringsinstansene http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49316?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høringsinstansene | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 14977/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om utslippstillatelse - Vollavatnet Avs/Mot: Vevelstad, Ole Ragnvald http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49023?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vevelstad, Ole Ragnvald | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 14686/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om Serveringsbevilling og skjenkebevilling, NORDHEIM CAFE AS Avs/Mot: NORDHEIM CAFE AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49088?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDHEIM CAFE AS | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 14751/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 208/1 - Kristoffer Moan - søknad om nydyrking Avs/Mot: KRISTOFFER MOAN http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49281?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KRISTOFFER MOAN | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 14942/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 6/10 - John Egil Vemundstad - søknad om godkjenning av plan for nydyrking Avs/Mot: JOHN EGIL VEMUNDSTAD http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49446?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN EGIL VEMUNDSTAD | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 15107/2019 | Avdeling: | Tittel: Kommunedelplan Vanvikan - melding om vedtatt plan Avs/Mot: KYSTVERKET MIDT-NORGE m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49711?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: KYSTVERKET MIDT-NORGE m.fl. | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 15372/2019 | Avdeling: | Tittel: Kommunedelplan Vanvikan - melding om vedtatt plan Avs/Mot: Skarsaune May Hilde m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49668?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skarsaune May Hilde m.fl. | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 15329/2019 | Avdeling: | Tittel: Varsel om vedtatt detaljreguleringsplan Stadsbygd kirkegård, planid. 50541624201700 Avs/Mot: Eiliv Åsebø m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49544?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiliv Åsebø m.fl. | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 15205/2019 | Avdeling: | Tittel: Fornyet vurdering av søknad om tilgang til opplysninger fra folkeregisteret Avs/Mot: SKATTEETATEN http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49642?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 15303/2019 | Avdeling: | Tittel: Partsbrev fra Indre Fosen kommune - endring av selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/49676?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 15337/2019 | Avdeling: |