Postliste RSS fra einnsyn.fosendrift.no. http://einnsyn.fosendrift.no + ":" + 80 + /indrefosen/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Tilleggsinformasjon om lys i veikryss i Stadsbygd sentrum Avs/Mot: Kristoffer Tung http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/59511?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Tung | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 25167/2019 | Avdeling: | Tittel: Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - oppdatert gjennomføringsplan Avs/Mot: LINK ARKITEKTUR AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58900?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINK ARKITEKTUR AS | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24556/2019 | Avdeling: | Tittel: Trøaveien 1 - gbnr. 17/18 - bolig - tilbygg og bruksendring - kommunen bekrefter å ha mottatt tilleggsdokumentasjon Avs/Mot: VS BYGG AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58798?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24454/2019 | Avdeling: | Tittel: Utkast - prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hindrem & Seter Vassverk SA Avs/Mot: KYSTLAB AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58632?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB AS | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24288/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om idrettsstipend Avs/Mot: Thea-Sofie Fjeldvær http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58954?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea-Sofie Fjeldvær | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24610/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om idrettsstipend Avs/Mot: Isak Andreas Langmo m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58953?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Isak Andreas Langmo m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24609/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 121/32 / 121/59 - grenseoppgang - melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58756?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24412/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om idrettsstipend Avs/Mot: Sondre Trøen m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58952?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sondre Trøen m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24608/2019 | Avdeling: | Tittel: Karetveien 19 - gbnr. 275/4 - fradeling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/59013?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24669/2019 | Avdeling: | Tittel: Fjøsknappveien 3 - gbnr. 170/244 - ny bolig - søknad om reduksjon av saksbehandlingsgebyr - svar på henvendelse Avs/Mot: Karl Idar Frengen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58803?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Idar Frengen | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24459/2019 | Avdeling: | Tittel: Vestvikveien 216 - gbnr. 140/199 - fritidsbolig - tilbygg - samsvarserklæring Avs/Mot: ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58860?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24516/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om idrettsstipend Avs/Mot: Ørjan Kjeldsli http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58951?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Kjeldsli | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24607/2019 | Avdeling: | Tittel: Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig - samsvarserklæring Avs/Mot: VS BYGG AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58616?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24272/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om idrettsstipend Avs/Mot: Sindre Grønflaten http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58949?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sindre Grønflaten | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24605/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 170/244- oversendelse av matrikkelbrev Avs/Mot: Karl Idar Frengen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58937?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Idar Frengen | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24593/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om idrettsstipend Avs/Mot: Julie Victoria Berg http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58948?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Victoria Berg | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24604/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 170/326- oversendelse av matrikkelbrev Avs/Mot: Hilde Kaalvik m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58931?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Kaalvik m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24587/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om idrettsstipend Avs/Mot: Anne Berget Halonen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58921?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Berget Halonen | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24577/2019 | Avdeling: | Tittel: Vanvikveien 1 - 3 - gbnr. 314/210 - Vanvikan samfunnshus - status ved etterkontroll - varsel om pålegg Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58825?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24481/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om idrettsstipend Avs/Mot: Ask Eidur T Wemundstad m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58918?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ask Eidur T Wemundstad m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24574/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 324/1, 324/5, 324/7, 325/2 - underretning om matrikkelføring Avs/Mot: Statens vegvesen Region midt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/59047?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region midt | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24703/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Vanvikan Kurbad Sjølyst Avs/Mot: KYSTLAB AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58619?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB AS | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24275/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 324/1, 324/5, 324/7, 325/2 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Avs/Mot: Anders Dalsaune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58960?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Dalsaune | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24616/2019 | Avdeling: | Tittel: Havnegata 3 - 5054/314/319 - Havna omsorgsboliger - Avslutning av tilsynssak Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58830?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24486/2019 | Avdeling: | Tittel: Valsåmyra 19 - gbnr. 13/70 - Stadsbygd eldresenter - avslutning av tilsynssak Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58614?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24270/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 172/15 - underretning om matrikkelføring Avs/Mot: Statens vegvesen Region midt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58778?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region midt | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24434/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr. 324/1, 324/5, 324/7, 325/2 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Avs/Mot: Tove Leikvang m.fl. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58958?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Leikvang m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24614/2019 | Avdeling: | Tittel: Geotekniske undersøkelser Haltveien Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58414?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24070/2019 | Avdeling: | Tittel: Rønningstadveien 1-9 - gbnr. 275/164 - Rønningstad 1 og 2 - status ved etterkontroll - varsel om pålegg Avs/Mot: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58518?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24174/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om utsatt arbeidsfrist SMIL-prosjekt Avs/Mot: SØRHEIM KYRRE ASLE http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/58539?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRHEIM KYRRE ASLE | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 24195/2019 | Avdeling: |