Postliste http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/ einnsyn.fosendrift.no Svarbrev, søknad mottatt - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune Helse og omsorg - st. ref. 3864001857 ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.07.2018 | RegistryNumber: 19047/2018 | Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune - st. ref. (3864001857) - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.07.2018 | RegistryNumber: 19046/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider arkivrydding Indre Fosen kommune - st. ref. 3872111985 ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2018 | RegistryNumber: 19042/2018 | Søknad og CV - Medarbeider arkivrydding - st. ref. (3872111985) - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2018 | RegistryNumber: 19041/2018 | Forlengelse av skadefellingstillatelse på 1 (en) bjørn i deler av Fosen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 19031/2018 | Oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans-Eirik Bromstad | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18877/2018 | Hasselveien 21 - gbnr. 135/1 - fradeling av tomt - matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18951/2018 | Underretning om matrikkelføring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Oline Børmark m.fl. | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18905/2018 | Mindre endring av reguleringsplan - Årnset vest 2 - orientering om vedtak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18914/2018 | Reguleringsplan - Hindrem hage hyttefelt - deler av gbnr. 301/26 - Uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen region midt | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 19020/2018 | Hermstadveien 5 - gbnr. 39/5 - tilbygg driftsbygning - asnvarsrett http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BELLING MASKIN AS | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 19027/2018 | Svar på vedr. priser på kommunale avgifter - gbnr. 275/21 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Dagfinn Tørring | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18887/2018 | Reguleringsplan - Hindrem hage hyttefelt - deler av gbnr. 301/26 - høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18922/2018 | Oksåsveien 17 - gbnr. 286/2 - bolig - anneks - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivan Sørli | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18967/2018 | Purring - Arealgrunnlag vann og avløp http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Johansen Vik | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18908/2018 | Gbnr. 67/1 - Jomar Gomo - drenering av jordbruksjord - saldo / utbetalingskort http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18963/2018 | Gbnr. 74/3 - Per Otto Bjørnerås - tilskudd til drenering av jordbruksjord - saldo / utbetalingskort http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18968/2018 | Gbnr. 39/7, 39/21 og 40/9 - Geir J. Hermstad - konsesjonsforhold http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18986/2018 | Gbnr. 39/73 og 39/74 - Ola Børsting - konsesjonsforhold http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18987/2018 | Reguleringsplan for Gråsteinlia steinbrudd - melding om vedtatt plan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18866/2018 | Underretning om matrikkelføring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Idar Frengen m.fl. | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18913/2018 | Sammenslåing av matrikkelenheter http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Glørstad Sylthe | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18954/2018 | Konsesjon for erverv av gbnr. 39/7, 39/21 og 40/9 er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23512 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Børsting m.fl. | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18959/2018 | Gbnr. 170/1 - Det Kongelige selskap - miljøtiltak i jordbruket - saldo / utbetalingskort http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/22889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18332/2018 | Konsesjon for erverv av gbnr. 39/73 og 39/74er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Børsting m.fl. | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18961/2018 | Rørvikveien 115-119 - gbnr. 9/11 - Riving og bygging av garasje- Tillatelse - dispensasjon fra byggegrense Fv. 717 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen region midt | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 19018/2018 | Byggesak - Rørvikveien 115-119 - gbnr. 9/11 - Riving og bygging av garasje - Søknad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benjamin Schei | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18909/2018 | Gbnr. 39/73 og 74 - Ola Børsting - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Børsting | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18952/2018 | Hafellbakkan 20 - gbnr. 9/67 - bolig - søknad om ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18958/2018 | Rørvikveien 420 - gbnr 8/6 - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23515 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG PIPESENTER AS | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18962/2018 | Gbnr.66/1 - Gisle H. Bedin Flyta - drenering av jordbruksjord http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18964/2018 | Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 39/75 ikke er konsesjonspliktig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Ward Myran m.fl. | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 19001/2018 | Svar på skjenkebevilling for enkeltanledning - Trøndelag Arrangement AS - Fest i forbindelse med Rissa martan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG ARRANGEMENT AS | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18849/2018 | Byggesak - gbnr. 98/10 - Fristad - tilbygg på hytte - dispensasjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Morten Grundstad | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18882/2018 | Gbnr. 312/12 Løddberget 22 - Anneks - Ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Hov | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18932/2018 | Gbnr. 39/7 , 39/21 og 40/9 - Geir J. Hermstad - søknad om konsesjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Hermstad | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18945/2018 | Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 86/10 ikke er konsesjonspliktig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Kobberrød m.fl. | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 19002/2018 | Kommunal bolig - Bregneveien 4D - ***** ***** ***** - husleiekontrakt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18923/2018 | Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Bjørganvegen 23 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grønning, Verena Erne | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18928/2018 | Gbnr. 86/10 - Stine Kobberød / Gjøran Berg - 1/2 eierdel hver - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Kobberrød | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18953/2018 | Gbnr. 39/21 - Emma Ward Myran / Helmer Hulvand - 1/2 eierdel hver - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emma Ward Myran | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18960/2018 | Gbnr. 66/2 - Jomar Gomo - miljøtiltak i jordbruket - saldo / utbetalingskort http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18965/2018 | Gbnr. 211/3 - Dagrun Olise Brandåstrø/Harriet Brandåstrø Almås/Janne Elisabeth Brandåstrø - 1/3 eierdel - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagrun Olise Brandåstrø m.fl. | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18969/2018 | Kjørebok snøscooter vinteren 2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Fiksdal | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 19015/2018 | Gbnr 311/11 - Lindgjerdsstranda 8 - påbygg og terrasse på hytte - angående tiltak på eiendommen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Pedersen | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 19017/2018 | Drakestranda 894 - gbnr 308/22 - uthus/atelier- Tillatelse - dispensasjon fra byggegrense for nytt bygg - Fv. 755 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen region midt | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 19019/2018 | Einbakkveien 24 - gbnr. 103/3 - tilbygg på bolig - ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Dyrendahl | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18883/2018 | Gbnr. 74/3 - Per Otto Bjørnerås - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak - gjerding til beiting http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER OTTO BJØRNERÅS | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18950/2018 | Delingssak - gbnr. 159/1 - deling av eiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sindre Rødsjø | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18956/2018 | Gbnr. 227/2 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANDERS HAUGEN | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18957/2018 | Bymyrveien 4 - gbnr. 140/212 - tilbygg - garasje http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Sjøbakk | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18993/2018 | Nedre Fallet - gbnr. 122/60 - bygg - seilsportanlegg http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Bakøy AS m.fl. | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 18995/2018 | Gbnr 57/145 - Djupdalsveien 242 - brakkerigger - søknad om tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pallin AS m.fl. | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 19014/2018 | Johan Bojersvei 149 - gbnr 56/25 - fasadeendring driftsbygning - søknad om tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Einan | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 19021/2018 | Nordfjordveien 93 - gbnr 172/15 - garasje - tillatelse avkjørsel FV6362 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen region midt | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 19025/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - Bibliotekar Kultur - st. ref. 3853822870 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | RegistryNumber: 18980/2018 | Søknad og CV - Bibliotekar - st. ref. (3853822870) - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | RegistryNumber: 18979/2018 | Avslag på søknad om bruk av løs, på drevet halsende hund i skadefellingsforsøk på bjørn på Fosen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 19.07.2018 | RegistryNumber: 19005/2018 | Vedtak om dispensasjon fra motorferdselslovens § 3 i forbindelse med bruk av helikopter til skadefelling av bjørn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.07.2018 | RegistryNumber: 18984/2018 | Søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn på Fosen i 2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 19.07.2018 | RegistryNumber: 18955/2018 | Bruk av løs, på drevet halsende hund i forbindelse med skadefelling av bjørn på Fosen - ønske om ny vurdering og presisering http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 19.07.2018 | RegistryNumber: 18936/2018 | Dispensasjon fra viltloven i forbindelse med skadefelling av bjørn på Fosen - bruk av helikopter http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18935/2018 | Karl Johans vei 67 - gbnr. 124/131 - naust - restaurering - nabovarsel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Elisabeth Bakke | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18940/2018 | Karl Johans vei 67 - gbnr. 124/131 - naust - restaurering - høyde og plassering http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Elisabeth Bakke | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18939/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - Innkjøpsrådgiver for Fosenkommunene Fosen IKT - st. ref. 3716299745 ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18976/2018 | Karl Johans vei 67 - gbnr. 124/131 - naust - restaurering - nabovarsel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Elisabeth Bakke | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18938/2018 | Byggesak - Karl Johans vei 67 - gbnr. 124/131 - naust - restaurering - Tillatelse til tiltak - Disp. fra reg.plan og PBL §1-8 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Elisabeth Bakke | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18897/2018 | Søknad og CV - Innkjøpsrådgiver for Fosenkommunene - st. ref. (3716299745) - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18975/2018 | Søknad og CV - NAV leder - st. ref. (3865964402) - ***** ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18972/2018 | Rathaugveien 51 - gbnr. 9/12 - ny bolig - Uttalelse til rivningssøknad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18941/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - NAV leder Helse og omsorg - st. ref. 3865964402 ***** ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18971/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker BPA i Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg - st. ref. 3871713720 ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18974/2018 | Gbnr. 8/11 og 8/19 - Fageråsveien 6 - sammenslåing av matrikkelenheter - matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18949/2018 | Søknad og CV - Vi søker BPA i Rissa sone, hjemmetjenesten - st. ref. (3871713720) - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18973/2018 | Invitasjon til høring om foreslått løyvepolitikk for kommersielle bussruter i Trøndelag http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18943/2018 | Olderveien 21 - gbnr 122/334 - støttemur - søknad om dispensasjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANLEGGSARBEID AS | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 18944/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - Bibliotekar Kultur - st. ref. 3853822870 ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18894/2018 | Søknad og CV - Bibliotekar - st. ref. (3853822870) - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18893/2018 | Tilbud om stilling som rektor ved Vanvikan skole - Siv Erdal http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Oli Ann Erdal | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18534/2018 | Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge- bruksendring - kommunens vedtak oppheves http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18901/2018 | Søknad om dispensasjon fra viltlovens § 21 i forbindelse med skadefelling av bjørn på Fosen - bruk av helikopter http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18892/2018 | Dørndalsveien 364 - gbnr. 125/57 - fritidsbolig - bruksendring - søknad om ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Dyrendal | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18900/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsefagarbeider Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg - st. ref. 3871695469 ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18925/2018 | Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeider Rissa sone, hjemmetjenesten - st. ref. (3871695469) - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18924/2018 | Bliksåsveien 45 - gbnr. 54/1 - bolig - søknad om tillatelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DYRENDAHL BYGG AS | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18903/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - Innkjøpsrådgiver for Fosenkommunene Fosen IKT - st. ref. 3716299745 ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18927/2018 | Søknad og CV - Innkjøpsrådgiver for Fosenkommunene - st. ref. (3716299745) - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18926/2018 | Hermstadveien 5 - gbnr. 39/5 - driftsbygning tilbygg - søknad om tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BELLING MASKIN AS | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18902/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - Innkjøpsrådgiver for Fosenkommunene Fosen IKT - st. ref. 3716299745 ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18899/2018 | Søknad og CV - Innkjøpsrådgiver for Fosenkommunene - st. ref. (3716299745) - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18898/2018 | Svar på utvidelse av serverings - og skjenkebevilling - Råkvåg Anno 1930 - 27.07.18 - 29.07.18 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/18735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARTHABRYGGA AS | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 14178/2018 | Purring - Regresskrav - tilbakeslag fra spillvannsledning - gbnr. 314/169 - Trøanveien 8 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAREBANK 1 FORSIKRING AS | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18904/2018 | Reguleringsplan for videregående skole i Vanvikan - varsel om oppstart http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18896/2018 | Svar på søknad om utslipp av Uranine til strømforsøk ved Kvithyll http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 18906/2018 | Innstilling til ledige stillinger Fosen barneverntjeneste http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18790/2018 | Innstilling til ledige stillinger Fosen barneverntjeneste http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18791/2018 | Råkvågveien 99 - gbnr. 163/24 - deling av grunneiendom - matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18862/2018 | Råkvågveien 99 - gbnr. 163/24 - deling av grunneiendom - bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18861/2018 | Gbnr. 39/21 - Kvernsjøveien 458 - deling av grunneiendom - protokoll for oppmålingsforretning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18867/2018 | Gbnr. 39/76 - Kvernsjøveien 456 - deling av grunneiendom - matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18853/2018 | Gbnr. 39/75 - Kvernsjøveien 456 - deling av grunneiendom - matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18848/2018 | Byggesak - Dørndalsveien 364 - gbnr. 125/57 - fritidsbolig - bruksendring - Tillatelse til tiltak - Disp. fra PBL 1-8 og kommuneplanens arealdel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Dyrendal | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18638/2018 | Byggesak - Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje - Til uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18717/2018 | Byggesak - Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Skånøy | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18716/2018 | Solliveien 98 - gbnr. 201/2 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18878/2018 | Gbnr. 39/74 - Kvernsjøveien 456 - deling av eiendom - matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18847/2018 | Gbnr. 39/73 - Kvernsjøveien 456 - deling av grunneiendom - matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18846/2018 | Strandveien 14 - gbnr. 275/29 - hotell - bruksendring - uttalelse fra NVE http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18870/2018 | Nordfjordveien 69 - gbnr. 172/24 - deling av grunneiendom - protokoll for oppmålingsforretning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18880/2018 | DNB - månedsrapport - juni 2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB ASA | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18691/2018 | Gbnr. 115/1 - Sverre Håvard Melhus - gammel kulturmark - engtilskudd - saldo / utbetalingskort http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18681/2018 | Svar på utvidelse av serverings - og skjenkebevilling - Råkvåg Anno 1930 - 27.07.18 - 29.07.18 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARTHABRYGGA AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18715/2018 | Arealoverføring til tinglysing - gbnr. 135/1 - Hasselveien http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket, Tinglysing | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18736/2018 | Byggesak - Bliksåsveien 39 - gbnr. 54/15 - garasje - tilbygg http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18794/2018 | Erklæring om rettighet i fast eiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket, Tinglysing | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18819/2018 | Amcar Leksvik - gbnr 267/13 - garasje - søknad om tillatelse og fradeling http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOLBJØRN BALVOLD | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18863/2018 | Gbnr. 74/3 - Per Otto Bjørnerås - tilskudd til drenering - saldo / utbetalingskort http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18677/2018 | Gbnr. 58/3 - Solid Samdrift DA - tilskudd til drenering - saldo / utbetalingskort http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18682/2018 | Gbnr. 124/3 - deling av grunneiendom - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18692/2018 | Delegasjonsreglement for Indre Fosen kommune og gamle Rissa og Leksvik kommuner http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunal Rapport A/S | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18798/2018 | Vestvikveien 216 - gbnr. 140/199 - fritidsbolig - tilbygg - ansvarsrett http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18804/2018 | Hermstadveien 5 - gbnr. 39/5 - tilbygg driftsbygning - erklæring ansvarsrett http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJØSSYSTEMER BYGG AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18805/2018 | Brettingsveien 26 - gbnr 138/67 - anneks - søknad om tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Tøndevoldshagen | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18868/2018 | Purring - Arealgrunnlag vann og avløp http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Johansen Vik | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18872/2018 | Byggesak - Bork-rigelveien/Vanvikveien - gbnr 314/3 mfl. - vannkulvert - Til uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18844/2018 | Gbnr. 316/3 - Stig Rune Storsve - Omlegging av gårdsvei. Omdisponering av jordbruksareal http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Rune Storsve | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18699/2018 | Gbnr. 135/1 og 130/1 - Maria Tønder / Ole Johan Haarberg - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Johan Haarberg m.fl. | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18708/2018 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Museet Kystens Arv http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18721/2018 | Gbnr. 135/2 og 134/15 - Roald Rosenhaug - søknad om konsesjon på forpaktningsavtale http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Rosenhaug | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18722/2018 | Fosen Reinbeitedistrikt - søknad om permanent gjerdeanlegg - uttalelse fra Indre Fosen kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18738/2018 | Svar på forespørsel om jobb som lege i Indre Fosen kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hafiz Ghuffran Ahmad | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18799/2018 | Brukertilganger på KLPs kundeside for Indre Fosen kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18818/2018 | Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å ta ut prøver fra drikkevannet hver fjortende dag http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18822/2018 | Søknad om skjenkebevilling - Dovrehallen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HVERDAGER AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18832/2018 | Takk for din søknad på jobb http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børge Fallmyr Sund | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18860/2018 | Byggesak - Haltveien - gbnr. 19/56 - bolig - Ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/18084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 13529/2018 | Byggesak - Fevågsjøen 25 - gbnr. 140/157 - bolig - bruksendring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Ragnar Myhr | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18703/2018 | Oversendelse av kontraktsdokumenter - kulvert Vanvikveien http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASPLAN VIAK AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18718/2018 | Byggesak - Vestvikveien 18 - 140/377 - tomannsbolig - bruksendring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Frengen Andersen | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18733/2018 | Byggesak - gbnr 86/1 - Sliperen - brygge http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Stoum | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18797/2018 | Personvernleder i kommunen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN REGIONRÅD | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18800/2018 | Takk for din søknad som sommervikar http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnes Finborud | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18802/2018 | Hermstadveien 5 - gbnr. 39/5 - tilbygg driftsbygning - ansvarsrett http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KAAS STAALBYGG NORGE AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18803/2018 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Brevika http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HVERDAGER AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18823/2018 | Planering/bekkelukking ved Rønningbekken i kvikkleiresone - tiltak må stoppes snarest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18858/2018 | Amborneset - gbnr. 305/3 - fritidsbolig - søknad om ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSSKOGANBYGG AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18631/2018 | Barnehagetilbud i Rissa sentrum - prosessen ved opptak våren 2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18785/2018 | Omstillingsprogrammet - Fosen Trapp & Interiør AS - sluttrapport 30.06.18 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOSEN TRAPP & INTERIØR AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18801/2018 | Gbnr. 160/10 - Skogaveien 15 - søknad om fradeling av grunneiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Anders Aune | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18850/2018 | Spørreundersøkelse langtidsopphold i institusjon - aldersgruppen 18-49 år http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18851/2018 | Innvilger tilskudd til etablering og drift av nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboendepersoner med demens http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18854/2018 | Spørsmål angående fiber-utbygging i Skaugdalen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Skaug | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18855/2018 | Prøvingsrapport friluftsvann - Sørbotnsiden av Flytelva http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18856/2018 | Hermstadveien 5 - gbnr. 39/5 - tilbygg på driftsbygning - nabovarsel m.m. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Hermstad | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18787/2018 | Søknad om tilskudd til privat vei - gårdsvei fra kommuneveien til gården http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bossert, Maria-Adrienne | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18840/2018 | Gbnr. 89/37 - eierdel 2/3 - Arnulf Bratseth - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnulf Bratseth | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18845/2018 | Overskott steinbrudd - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDBOHUS AS | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18865/2018 | Til matrikkelfører i Indre Fosen kommune - Kvalitetsheving av adressetilleggsnavn i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18871/2018 | Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - gbnr 152/17 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Olsen | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 18889/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsefagarbeider Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg - st. ref. 3871695469 ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2018 | RegistryNumber: 18842/2018 | Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeider Rissa sone, hjemmetjenesten - st. ref. (3871695469) - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2018 | RegistryNumber: 18841/2018 | Takker ja til tilbud om stilling som rektor ved Vanvikan skole http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Erdal | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 18780/2018 | Svar på søknad om bruk av løs, på drevet halsende hund i forbindelse med skadefelling av bjørn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 18833/2018 | Forlengelse av virketid for iverksatt fellingstillatelse på 1 bjørn - Indre Fosen, Inderøy og Verran kommuner http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 18824/2018 | Søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn på Fosen i 2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 18707/2018 | Strandveien 14 - gbnr. 275/29 - hotell - bruksendring - fylkeskommunens uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 18771/2018 | Søknad og CV - Medarbeider arkivrydding - st. ref. (3872111985) - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 18826/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune Helse og omsorg - st. ref. 3864001857 ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 18816/2018 | Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - fylkeskommunens uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 18761/2018 | Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon til deling av eiendom gbnr 140/51 Trøa http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 18772/2018 | Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune - st. ref. (3864001857) - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 18815/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider arkivrydding Indre Fosen kommune - st. ref. 3872111985 ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 18825/2018 | Gbnr. 292/1 - Aunbuvatnet 1 - gapahuk - Fylkeskommunens uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/23313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 18760/2018 |