Postliste http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/ einnsyn.fosendrift.no Tilleggsinformasjon om lys i veikryss i Stadsbygd sentrum http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Tung | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 25167/2019 | Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - oppdatert gjennomføringsplan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINK ARKITEKTUR AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24556/2019 | Trøaveien 1 - gbnr. 17/18 - bolig - tilbygg og bruksendring - kommunen bekrefter å ha mottatt tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24454/2019 | Svar på søknad om idrettsstipend http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea-Sofie Fjeldvær | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24610/2019 | Svar på søknad om idrettsstipend http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Isak Andreas Langmo m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24609/2019 | Gbnr. 121/32 / 121/59 - grenseoppgang - melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24412/2019 | Svar på søknad om idrettsstipend http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sondre Trøen m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24608/2019 | Fjøsknappveien 3 - gbnr. 170/244 - ny bolig - søknad om reduksjon av saksbehandlingsgebyr - svar på henvendelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Idar Frengen | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24459/2019 | Vestvikveien 216 - gbnr. 140/199 - fritidsbolig - tilbygg - samsvarserklæring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24516/2019 | Svar på søknad om idrettsstipend http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Kjeldsli | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24607/2019 | Karetveien 19 - gbnr. 275/4 - fradeling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24669/2019 | Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig - samsvarserklæring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24272/2019 | Svar på søknad om idrettsstipend http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sindre Grønflaten | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24605/2019 | Gbnr. 170/244- oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Idar Frengen | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24593/2019 | Svar på søknad om idrettsstipend http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Victoria Berg | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24604/2019 | Svar på søknad om idrettsstipend http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Berget Halonen | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24577/2019 | Gbnr. 170/326- oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Kaalvik m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24587/2019 | Vanvikveien 1 - 3 - gbnr. 314/210 - Vanvikan samfunnshus - status ved etterkontroll - varsel om pålegg http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24481/2019 | Svar på søknad om idrettsstipend http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ask Eidur T Wemundstad m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24574/2019 | Gbnr. 324/1, 324/5, 324/7, 325/2 - underretning om matrikkelføring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region midt | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24703/2019 | Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Vanvikan Kurbad Sjølyst http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24275/2019 | Havnegata 3 - 5054/314/319 - Havna omsorgsboliger - Avslutning av tilsynssak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24486/2019 | Gbnr. 324/1, 324/5, 324/7, 325/2 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Dalsaune | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24616/2019 | Valsåmyra 19 - gbnr. 13/70 - Stadsbygd eldresenter - avslutning av tilsynssak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24270/2019 | Gbnr. 172/15 - underretning om matrikkelføring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region midt | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24434/2019 | Gbnr. 324/1, 324/5, 324/7, 325/2 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Leikvang m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24614/2019 | Geotekniske undersøkelser Haltveien http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24070/2019 | Myragårdsveien 15 - 19 - gbnr. 267/17 - Yttermyran omsorgsboliger - status ved etterkontroll - varsel om pålegg http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24166/2019 | Rønningstadveien 1-9 - gbnr. 275/164 - Rønningstad 1 og 2 - status ved etterkontroll - varsel om pålegg http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24174/2019 | Gbnr. 172/15 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aase Elisabeth Mælan | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24420/2019 | Søknad om utsatt arbeidsfrist SMIL-prosjekt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRHEIM KYRRE ASLE | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24195/2019 | Gbnr. 324/1, 324/5, 324/7, 325/2 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI KRAFT AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24613/2019 | Gbnr. 21/1 - Andreas Tinglum Brødreskift - nydyrking - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24307/2019 | Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 987581042 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24180/2019 | Gbnr. 172/15 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Bjørgen Sørensen m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24418/2019 | Fv. 718 v/ Hasselvika skole - gbnr. 133/1 - busslomme - tilbakemelding på nabovarsel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTPLAN AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24338/2019 | Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - Søknad om dispensasjon fra Disposisjonsplan for Blankheia hyttefelt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Vangen m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24367/2019 | Gbnr. 172/15 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viktor Langeland | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24414/2019 | Varsel om oppmålingsforretning over en festegrunn fra 160/47 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AUDUN AUNE EIENDOM AS m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24448/2019 | Innkalling til representantskapsmøte - 28.11.19 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24565/2019 | Gbnr. 221/2 - Rune Ramdal - ombygging til løsdrift med VMS - utbetalingsanmodning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 25201/2019 | Søknad om utsatt arbeidsfrist SMIL- Gammel kulturmark http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOR ERIK TANGSTAD | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24081/2019 | Gbnr. 41/5 - Børstingveien 22 - utslippstillatelse - monteringskort http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24259/2019 | Hermstadveien 77 - gbnr. 39/68 - deling - retur av tinglyst dokumet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24673/2019 | Avsluttes uten behandling -Søknad om Skjenkebevilling, Leksvik Helsetun http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24706/2019 | Svar på tilleggsinformasjon om lys i veikryss i Stadsbygd sentrum http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffer Tung | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 25181/2019 | Saksavslutning - smil, gbnr. 104/1 - Lars Ingar Enebakk http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24190/2019 | Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - høring - John Egil Vemundstad gbnr. 6/10 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24468/2019 | Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 970602283 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24538/2019 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Fritun - lukket årsfest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Rødsjø m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24677/2019 | Gbnr. 121/28 - Margareth S. Askjemshalten - drenering - sluttutbetaling http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24213/2019 | Naboliste http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Hassel | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24264/2019 | Byggesak - Dørndalsveien 465 - gbnr. 125/58 - garasje - Erklæring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DYRENDAHL BYGG AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24436/2019 | Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - spikertelt - dispensasjon fra byggeforbud i strandsonen og i LNF-område - til uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24517/2019 | Ber om ytterligere opplysninger - Søknad om Skjenkebevilling http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HJELLUP FJORDBO AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24671/2019 | Godkjenning av fartsforskrift http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24443/2019 | Aunaveien 92, 94 og 100 - gbnr. 9/38 , 9/36 og 17/11 - søknad om deling av eiendommer. Tilleggsareal til gbnr. 17/33 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Erland Sørloth m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24558/2019 | Ber om ytterligere dokumentasjon - Søknad om Skjenkebevilling http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24661/2019 | Svar på klage over lys på gangfelt i Stadsbygd sentrum http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffer Tung | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24676/2019 | Signert husleiekontrakt av kommunal bolig - Framneseien 19 - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24512/2019 | Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Vanvikveien 8A - innvandringstjenesten http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24683/2019 | Kommunal bolig - (Brynjarheim)Framnesveien 19 leilighetsnr.3 - ***** ***** - husleiekontrakt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24110/2019 | Attest - oljetank - gbnr. 231/60, 231/64 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24263/2019 | Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2020 - foreløpig orientering http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24268/2019 | Klage over manglende tilbakemelding - omlastningsstasjon på Ålmoen og masseuttak på Haugamyra http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOHOLT TRANSPORT & MASKIN AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24361/2019 | Kommunal bolig - Vanvikveien 8A - innvandringstjenesten - husleiekontrakt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE v/ Indre fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste v/ Aiga Eglite berg | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24381/2019 | Gbnr. 239/3, 239/22 - Anne Grete Winge - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grete Winge | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24555/2019 | Forespørsel om informasjon om Råkvåg vannverk til semesteroppgave http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peter Andreas Bassøe | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24583/2019 | Varsel om full avfallsdunk ved hurtigbåtkaia i Vanvikan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24586/2019 | Signert avtale - gbnr. 236/29 - kloakksanering - Talmoen - Nerlia http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Trygve Ertsås | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24654/2019 | Kvittering på innsendt søknad - midler til fartshumper i KV. 1020 Bjørganveien http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 25205/2019 | Kvittering på innsendt søknad - midler til gang- og sykkelvei langs KV. 1320 Karetveien http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 25206/2019 | Søknad om driftstilskudd for 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24265/2019 | Manglende gatelys fra Mælan til Råkstad snuplass http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen region midt | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24294/2019 | Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - nabovarsel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RUBB AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24364/2019 | Furuveien 6 - gbnr. 122/199 - søppelskur - melding om bygning som er unntatt søknadsplikt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Harald Haug | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24386/2019 | Markabygdveien 610 - gbnr. 39/15, 39/39 - arealoverføring - retur av tinglyst dokument http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24397/2019 | Gbnr. 111/5 - Øyvind Nesdal - søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØYVIND NESDAL | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24405/2019 | Gbnr. 122/73 - reseksjonering - søknad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STRØMMEN EIENDOM AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24520/2019 | Gbnr. 328/6 - Gravåsveien 73 - Utslippstillatelse - serviceavtale http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24563/2019 | Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24589/2019 | Utbetaling av rentekompensasjon og kompensasjonstilskudd for 2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24597/2019 | Bregneveien 11 - gbnr. 122/318, 122/349 - erklæring om arealoverføring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Jonny Wåbenø m.fl. | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 24602/2019 | Gbnr. 89/1, 89/30 - Frode Roar Finli - søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Roar Finli | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 25193/2019 | Kvittering på innsendt søknad - midler til snuplass for buss KV. 1751 Frengsveien http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 25207/2019 | Vedrørende søknad skjenkebevilling ref: 2019/6325 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Indrefosen Kommune - Vangen Bjørn Erik | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 24705/2019 | Skatteinngang - Indre Fosen kommune - oktober 2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KEMNERKONTORET FOR FOSEN | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 24163/2019 | Utsatt frist - avhending av Råkvåg fiskerihavn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTVERKET | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 24566/2019 | Byggesak - Hertug Skules vei 130 - gbnr. 122/318 - vei/parkeringsplass http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASPLAN VIAK AS | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 24502/2019 | Innerlangen 22 - gbnr. 292/1 - veranda med tak - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 24254/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4150268007 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Grøntvedt | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 24711/2019 | Melding til tinglysing http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket, Tinglysing | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 24419/2019 | Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4150268007) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Grøntvedt | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 24710/2019 | Saksprotokoll - valg av eldreråd Indre Fosen kommune for perioden 2019 - 2023 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RISSA PENSJONISTFORENING m.fl. | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 24645/2019 | Saksprotokoll - Valg av råd for personer med funksjonsnedsettelse i Indre Fosen kommune for perioden 2019 - 2023 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/59002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Normann Tviberg m.fl. | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 24658/2019 | Byggesak - Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg - Til uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 24449/2019 | Byggesak - Rådhusvegen 12 - gbnr. 122/22 - fasadeendring - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIG RAGNAR EIENDOM AS | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 24503/2019 | Klage over lys på gangfelt i Stadsbygd sentrum http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Tung | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24572/2019 | Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniela Loskotova Lemcke | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24612/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniela Loskotova Lemcke | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24611/2019 | Tilbud om jobb - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Askim | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24578/2019 | Melding om fravær - Theresa Schei - Oppvektsutvalget http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schei, Theresa | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24528/2019 | Spørsmål til fylkeskommunen om sambruk av lokaler m.v. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondelagfylke - Kari Solberg | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24058/2019 | Framnesveien 13 - 5054/275/74 - Leksvik helsetun - Avslutning av tilsynssak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 23970/2019 | Spørsmål til fylkeskommunen om sambruk av lokaler m.v. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Solberg | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24057/2019 | Spørsmål til fylkeskommunen om sambruk av lokaler m.v. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondelagfylke - Kari Solberg | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24056/2019 | Spørsmål til fylkeskommunen om sambruk av lokaler m.v. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondelagfylke - Borghild Buhaug | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24055/2019 | Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr.223/6 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børge Sæther | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 23989/2019 | Årnsetflata 32 - 5054/122/67 - Rissa helsetun - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24134/2019 | Spørsmål til fylkeskommunen om sambruk av lokaler m.v. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borghild Husdal Buhaug | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24053/2019 | Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - høring - gbnr. 264/1 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24031/2019 | Svar på varsel om oppstart - reguleringsplan - fv. 6390 Haltveien http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24087/2019 | Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – Slåttemark - Skjøtsel av Lefætten http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 23981/2019 | Kontaktperson fra Indre Fosen kommune ifbm. Forberedelse til miljørisikoanalyse for IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24100/2019 | Krever kartlegging og fjerning av asbest som forurenser husholdnings-/drikkevann http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES MILJØVERNFORBUND | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 23910/2019 | Mostphotos - Nordisk bildebase - Tilbud - Fosen regionen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mostphotos AB | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 23962/2019 | Gbnr. 57/8 - Ole Sand - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24079/2019 | Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til Fylkesmannen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24104/2019 | Nebb - gbnr. 132/15 - bygg av hytte - søknad om dispensasjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Jorid Smørholm | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24035/2019 | Ønske om bussholdeplass og øvrige trafikale utfordringer - fv. 755 Grønlia - Leksvikskogen 880 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24063/2019 | Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Jonsbakken 10 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leira, Line | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 24071/2019 | Vedtak i klagesak - detaljreguleringsplan for videregående skole i Vanvikan - kommunens vedtak stadfestes http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24223/2019 | Byggesak - Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - Disp. kom.plan og PBL §1-8 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58212 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 23868/2019 | Melding om fravær - Arvid Penna Steen - Kulturutvalg http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steen, Arvid Penna | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24543/2019 | Byggesak - Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - søknad om ettergodkjennelse av flytebrygge - dispensasjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58627 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24283/2019 | Uttalelse - høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Fjølvika steinbrudd http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24231/2019 | Askimveien 154 - gbnr. 19/5 - deling av grunneiendom - tilsvar til Fylkesmannens klage http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Kristoffer Fjeldvær | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24258/2019 | Strandveien 14 - gbnr. 275/29 - ombygging til leiligheter - endring av gitt tillatelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RUNE NESSET DESIGN | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 23985/2019 | Byggesak - Sørfjordveien - gbnr. 157/28 - bolig og garasje - Disp. kommuneplanens arealdel innenfor LNF område http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58287 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 23943/2019 | Byggesak - Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig - Kommunen trenger flere opplysninger http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24241/2019 | Innkalling til styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 08.11.19 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOSEN REGIONRÅD | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 23865/2019 | Gbnr. 124/8. John Isak Sund. Søknad om deling av eiendom. Ny høring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58405 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24061/2019 | Mulig bruk av bygningsmassen ved Johan Bojer VGS i Vanvikan til Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58660 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24316/2019 | gbnr. 325/1 - spikertelt med takoverbygg - innkommende høringsuttalelser http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Langsæter | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24224/2019 | Byggetilsyn - Skavelmyra industriområde - Svar på henvendelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKAVELMYRA EIENDOM AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24157/2019 | Svar på invitasjon til medvirkning i utarbeidelse av kulturplan for Indre Fosen kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rohde, Rasmus Wiklund | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24549/2019 | Gbnr. 39/6. Per Ole Finsmyr. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/57963 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 23619/2019 | Gbnr. 22/2. Johan Haugerø. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Jørgen Haugerø | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 23874/2019 | Saksavslutning - smil, 971217928 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24086/2019 | Møteprotokollen fra årsmøte i NOKU Trøndelag 02.10.19 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK KULTURFORUM | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24262/2019 | Byggesak - Skogtrøvegen 8 - gbnr. 314/128 - støttemur - Svar på henvendelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Tommy Roten | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24311/2019 | Byggesøknad - Rådhusveien 14 - gbnr. 122/22 - oppstilling av gatekjøkken - Svar på henvendelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: THAI TID TAKE AWAY JUTHAMAS OLSEN | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24416/2019 | Rørvikveien 14 - gbnr. 17/10 - deling av grunneiendom - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 23884/2019 | Fornyet søknad om støtte til Fosens historie bind 2 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN HISTORIELAG | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24359/2019 | Byggesøknad - Rådhusveien 14 - gbnr. 122/22 - oppstilling av gatekjøkken - Søknadspliktig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegar Olsen | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24415/2019 | Varsel om kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DAHL ØSTRE AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24463/2019 | Gbnr. 90/4 - deling av grunneiendom - kart http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Volden | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24237/2019 | Høring - Trøndelag fylkeskommunes forslag til skolerute skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58868 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24524/2019 | Ytre Råk - gbnr. 170/3 - deling/rekvisisjon av grunneiendom - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 23885/2019 | Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - søknad om dispensasjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Vangen | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24229/2019 | Varsel om kontroll av produksjonstilskudd i landbruket http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNFINN RØNNING | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24460/2019 | gbnr. 90/4. Vidar Volden. Søknad om deling av driftsenhet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58243 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 23899/2019 | Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58408 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24064/2019 | Varsel om igangsetting av planarbeid - detaljregulering for Vanvikan barnehage http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24308/2019 | Behandling av søknad om økonomisk støtte til Fevåg kai http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SPETALEN VELFORENING | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24339/2019 | Gbnr. 140/211. Fosensnekkeren DA. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Høring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24074/2019 | Gbnr. 39/6. Per Ole Finsmyr. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Tilleggsareal til gbnr. 39/45 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58429 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24085/2019 | Gbnr. 8/5 - Jon Belling - Godkjenning av jordleieavtale http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JON BELLING | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24112/2019 | Kjerkjeveien 11 - gbnr. 13/1 - utvidelse av kirkegård - kart http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROSJEKTSTYRING MIDT AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24142/2019 | Byggesak - Dørndalsveien 465 - gbnr. 125/58 - garasje - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DYRENDAHL BYGG AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24194/2019 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Hjellup Fjordbo AS - 15.11.2019 - 17.11.2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HJELLUP FJORDBO AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24318/2019 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Fevåg Båtforenings lokaler http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FEVÅG BÅTFORENING | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24320/2019 | Varsel om kontroll av produksjonstilskudd og miljøtilskudd i jordbruket for søknadsomgang 15.10.2019 - Rolf Rosvold http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROLF ROSVOLD | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24438/2019 | Byggesak - Råkvågveien 270 - gbnr. 163/7 - bolig - tilbygg - Kommunen trenger flere opplysninger http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Berit Dypvik | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24045/2019 | Saksavslutning - smil, 972423653 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24082/2019 | Gbnr. 211/3 - Ida Grande / Mikael Persson - Behandling av avtale om leie av jord til Hilde Hagen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida K Hammernes Grande m.fl. | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24092/2019 | Gbnr. 211/3 - Ida Grande / Mikael Persson - Behandling av avtale om leie av jord http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida K Hammernes Grande m.fl. | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24111/2019 | Gbnr. 56/54 - Odd og Laila Kristiansen - Behandling av avtale om leie av jord http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Egil Kristiansen m.fl. | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24220/2019 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Hjellup Fjordbo AS - 28.11.2019 - 29.11.2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HJELLUP FJORDBO AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24317/2019 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Hjellup Fjordbo AS - 14.11.2019 - 15.11.2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HJELLUP FJORDBO AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24319/2019 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Leksvik Flerbrukshus http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET HÅRFJELLET | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24321/2019 | Purring vedr. søknad om skjenkebevilling - Fritun http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRNA JEGER OG FISKEFORENING | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24504/2019 | Forespørsel om å tiltre veterinærvakta i Indre Fosen kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Johan Berg | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24000/2019 | Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg - søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24036/2019 | Bestilling av naboliste - gbnr 134/14 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hassel, Erling | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24067/2019 | Badstuveien 6 - gbnr. 122/356 - brannstasjon - reparasjon - søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOGIN AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24138/2019 | Plan for Den kulturelle spaserstokken 2020-2023 - tiltak og satsingsområder http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58687 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24343/2019 | Prioritering av spillemiddelsøknader for året 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58719 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24375/2019 | Varsel om kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang 15.10.2019 - Raymond Balstad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BALSTAD GÅRD | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24435/2019 | Budsjett 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58811 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24467/2019 | Trafikksikkerhet - TFR ansvar og arbeidsoppgaver 2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58826 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24482/2019 | Vilkår for motorferdsel i utmark http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58842 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24498/2019 | Trio http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Tore Brøndbo | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 23890/2019 | Rådhusvegen 12 - gbnr. 122/22 - søknad om fasadeendring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIG RAGNAR EIENDOM AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 23913/2019 | Skålhåmmårveien 29 - gbnr. 298/11 - fritidsbolig - ombygging - referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24162/2019 | Detaljreguleringsplan - Vanvikan barnehage - oversendelse av dokumenter http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mulitconsult | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24175/2019 | Regler for utleie av Tobakkvika http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58799 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24455/2019 | Plan for Den kulturelle skolesekken 2020-2023 - tiltak og satsingsområder http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58809 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24465/2019 | Referat styremøte IF idrettsråd 31.10.19 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58815 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 24471/2019 | Fjøsknappveien 3 - gbnr. 170/244 - ny bolig - søknad om reduksjon av saksbehandlingsgebyr http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Idar Frengen | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 24337/2019 | Innspill til kommuneplanens arealdel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Anders Brandhaug | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 24348/2019 | Melding om fravær - Maria Husby Gjølgali - FSK http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjølgali, Maria Husby | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 24447/2019 | Vedlegg til søknad om tilskudd til drift og vedlikehold http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STADSBYGD SKYTTERLAG | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 24004/2019 | Presentasjon kommunestyret 5.11.19 - Budsjett 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 24325/2019 | Trøaveien 1 - gbnr. 17/18 - tilbygg og bruksendring - vurdering av grunnforholdene http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIGITAL GEOLOGI AS | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 24340/2019 | Hermstadveien gbnr. 39/15 og gbnr. 39/34 - deling av eiendom - erklæring om arealoverføring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Joar Hermstad | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 23920/2019 | Gbnr. 275/211 - oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Erik Dahl | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 23870/2019 | Frist for tilbakemelding - avhending av Råkvåg fiskerihavn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/58103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTVERKET | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 23759/2019 |