Postliste http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/ einnsyn.fosendrift.no Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/27301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 22746/2018 | Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/27300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 22745/2018 | Dumping av fiskeslo ved og i Leksvik småbåthavn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Richard John Podmore | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 21956/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/27209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22654/2018 | Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/27208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22653/2018 | Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje - vurdering http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/27063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- energidirektorat | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22508/2018 | Byggesak - Bliksåsveien 45 - gbnr. 54/1 - bolig - Disp.fra kommuneplanens arealdel - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DYRENDAHL BYGG AS | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22368/2018 | Gnr.74, bnr. 86 - Oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lage Denstad | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22072/2018 | Tinglyst erklæring om veirett http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alin Reinsbakk | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22264/2018 | Markusveien 39 - gbnr. 44/9 - deling av eiendom - retur av tinglyst dokument http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22126/2018 | Kart - Spillvannsanlegg Magnus Vemundstad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PALLIN AS | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22185/2018 | Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 122/381 ikke er konsesjonspliktig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Fallmyr m.fl. | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22129/2018 | Underretning om matrikkelføring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Henrik Horneman m.fl. | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22075/2018 | Gbnr. 44/4. Kolbjørn Tørstad. Søknad om deling av grunneiendom. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Tørstad | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 21962/2018 | Tilbakemelding på innhold i slamavskiller - Vanvikan skole http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE OPPVEKST | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 21964/2018 | Gbnr. 140/10 - Svar på søknad om forlenga arbeidsfrist http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Stranden | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22093/2018 | Anmodning om sluttutbetaling SMIL-prosjekt, 66/2 Indre Fosen kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22122/2018 | Gbnr. 122/381 - Øyvind Fallmyr / Stine Tung Gynnild - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Fallmyr | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22124/2018 | Fw: Fwd: SV: Møte med Leksvik Skytterlag og Indre Fosen Sportsskytterklubb. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN SPORTSSKYTTERKLUBB | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22210/2018 | Anmodning om utbetaling av SMIL-tilskudd, 88/1 Indre Fosen kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22119/2018 | Referat fra styringsgruppemøtet 18.09.18 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/27058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Eilertsen m.fl. | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22503/2018 | Møteinnkalling styringsgruppe VTA-forsøket 18.09.18 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Kvidal m.fl. | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 21969/2018 | Rissa Beitelag SA - sperregjerde mot innmark - tiltak i beiteområder - saldo/utbetalingskort http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 21971/2018 | Forslag til kandidat til Norges Vels gründerpris 2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22021/2018 | Søknad utsatt arbeidsfrist SMIL http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein stranden | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22076/2018 | Byggesak - Vikanveien - gbnr. 55/22 - ny bolig - søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22149/2018 | Varsel om oppstart av regional kraftsystemutredning 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI NETT AS | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22188/2018 | Gbnr. 122/381 - Stine Gynnild / Øyvind Fallmyr - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22091/2018 | Krav om matrikkelføring av ny grense langs fv. 710 og fv. 715 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22184/2018 | Gbnr. 12/3 - Einar Rein - søknad på tilskudd til restaurering av stabbur http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REIN EINAR | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22187/2018 | Gbnr. 88/2 - Dagfinn Berget - tilskudd - kulturmark - saldo / utbetalingskort http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 22401/2018 | Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge- bruksendring - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/27013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wiggo Halvard Johansen | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22458/2018 | Referat ungdomsrådmøte 24.05.2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flere mottakere m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22380/2018 | Gnr. 140, bnr. 464 - Oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eilif Johan Tetli | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21865/2018 | DNB - månedsrapport - august 2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB ASA | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21830/2018 | Referat ungdomsrådsmøte 21.03.2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flere mottakere m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22376/2018 | Oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Kvidal m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22436/2018 | Krobakken 8 - gbnr. 122/370 - leiligheter - fasadeendring - etterlyser dokumenter http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21883/2018 | Tinglyst arealoverføring for 44/26 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audhild Smistad m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22344/2018 | Innkalling til ungdomsrådsmøte 21.03.2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flere mottakere m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22375/2018 | Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om husdyrrom og forhåndsvarsler vedtak om avvikling http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21998/2018 | Ny selskapsavtale for Fosen kommunerevisjon IKS - 2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22404/2018 | Skogaveien 7 - tomt 4 - aksept av pristilbud http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børge Refsnes | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22443/2018 | Gbnr. 159/1 - Rødsjøveien 240 - deling av eiendom - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22041/2018 | Referat ungdomsrådsmøte 13.02.2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flere mottakere m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22374/2018 | Påminnelse - regresskrav - tilbakeslagsskade - Trøanveien 8 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21975/2018 | Innkalling til ungdomsrådsmøte 13.02.2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flere mottakere m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22373/2018 | Gbnr. 122/381 - Stine Gynnild / Øyvind Fallmyr - konsesjonsforhold http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Tung Gynnild m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22195/2018 | Gbnr. 140/33 - Randi Myrvang / Alexander Myrvang - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/27000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Myrvang m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22445/2018 | Leinsbakkan 56 - gbnr. 10/9 - bolig - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/27021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VARMEFOCUS AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22466/2018 | Konsesjon for erverv av gbnr. 59/9 og 56/290 er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Denstad | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22004/2018 | Referat ekstramøte ungdomsrådet 17.01.2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flere mottakere m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22372/2018 | Elin Tronstad Rønning - søknad om fritak fra politiske verv ut perioden http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Tronstad Rønning m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22410/2018 | Erstatning - regresskrav - tilbakeslagsskade den 27.10.17 hos Bjørg Idar Lindvåg - Trøanvegen 8 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21804/2018 | Konsesjon for erverv av gbnr. 51/1er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Kvidal m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22025/2018 | Gbnr. 227/2 - Anders Haugen - nydyrking - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22142/2018 | Påminnelse - innkalling til ekstraordinær generalforsamling - Fosenbrua AS - 18.09.18 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOSENBRUA AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22154/2018 | Landingstillatelse for helikopter - Indre Fosen kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: COWI AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22208/2018 | Korrigering av feil - høring - regional utviklingsplan 2019 - 2022 (2035) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE MIDT-NORGE RHF | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21777/2018 | Svar på forespørsel om jobb som tilkallingsvikar http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Heggen Kristensen | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21955/2018 | Nordfjordveien 333 - gbnr. 172/151 - Utslippstillatelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanna Rødsjø | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21981/2018 | Gbnr. 11/2 - Svar på søknad om forlenga arbeidsfrist http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Nikolai Sand | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22007/2018 | Gbnr. 322/12 - Aud Helle Norman Møller - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Helle Norman Møller | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22200/2018 | Signert erklæring - kloakksanering - bestvoll - gbnr. 124/2 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Mostad m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22405/2018 | Signert erklæring - kloakksanering - Bestvoll - gbnr. 125/13 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Irene Dyrendahl | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22406/2018 | Råkvåg hyttefelt - tomt F7 - gbnr. 169/67 - fritidsbolig - søknad om ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andre Krogstad | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22434/2018 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Rissasenteret http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berg, Frank m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22212/2018 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Vanvikanhallen 29.sept http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fjeldvær, Håvard | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22217/2018 | Gbnr. 275/152 - tillatelse til seksjonering http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LYKKEBO EIENDOM AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22270/2018 | Sigurd Saue - verv etter endt permisjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigurd Saue m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22408/2018 | Furuveien 8 - gbnr. 122/200 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Sørensen | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22424/2018 | Svar på spørsmål om håndtering av elevmapper i sammenslåingsfasen til ny kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/27085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOLDE KOMMUNE | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22530/2018 | Avtale - nødlysanlegg kommunale bygg i Leksvik og Vanvikan - NTE Elektro AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE ELEKTRO AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21772/2018 | Skade på kommunal bil - kjennetegn XK25041 - skadedato 03.09.18 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21831/2018 | Oppsigelse av leilighet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21881/2018 | Storvassveien 1078 - gbnr. 326/4 - riving av våningshus - søknad om tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Thoralf Farbu | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21886/2018 | Djupvika 23 - gbnr. 163/1 - søknad om deling av grunneiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans-Eirik Bromstad m.fl. | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22019/2018 | Informasjon om behov for ny databehandleravtale for å bruke den digitale LIS1-løsningen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22169/2018 | Vurdering av mulige befolkningsvirkinger som følge av fastlandsforbindelse til Indre Fosen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MØREFORSKING - FORSKINGSSTIFTELSEN FOR MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22174/2018 | Søknad om motorferdsel i utmark - enkeltsøknad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Waterloo, Tore Johan | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22177/2018 | Oversendelse av vedtak - elektrifisering av fergesambandet Flakk - Rørvik http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- energidirektorat | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22197/2018 | Gbnr. 267/39 - Frank Krabseth - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Krabseth | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22198/2018 | Gbnr. 289/1 - Johan Bjørnås - tilsagn om tilskudd til taubane - hest o.a http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22213/2018 | Gbnr. 287/1 - Christian Brekken - tilsagn om tilskudd til taubane - hest o.a http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22215/2018 | Gbnr. 94/4 - Svein Daniel Skånøy - tilsagn om tilskudd til taubane - hest o.a http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22216/2018 | Gbnr. 292/1- Leksvik Bygdeallmenning - tilsagn om tilskudd til taubane - hest o.a http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22219/2018 | Ønsker å få installert vannmåler på eiendom - gbnr. 170/206 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Due Winsjansen | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22236/2018 | Invitasjon til møte om deponering av digitalt materiale http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22348/2018 | Byggesak - Nybrygga - gbnr. 170/159 - fritidsbolig - bruksendring - Ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: A.S.K PROSJEKT AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22414/2018 | Byggesak - Gbnr. 169/67 - fritidsbolig - Ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andre Krogstad | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22423/2018 | Ønsker å få installert vannmåler på eiendom - gbnr. 9/3 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/27061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Selbekk | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22506/2018 | Signert grunnrettsavtale gbnr. 231/56 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/27064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE MARKED AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22509/2018 | Godkjenning etter folkehelseloven - Fosnaheim naturbarnehage http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOSEN HELSE IKS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21775/2018 | Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 13.september 2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21779/2018 | Gbnr. 160/22, 160/39 - Sagliveien 50 - spørsmål om eiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOSENKRAFT EIENDOM AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21806/2018 | Avtale om kartlegging i Indre Fosen kommune - ajourføring av kartbase samt etablering av ortofoto http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21815/2018 | Gbnr. 39/5 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HERMSTAD AUTO | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21820/2018 | Ønsker å få installert vannmåler på eiendom - gbnr. 314/181 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barbro S E Backman | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21868/2018 | Rapportering utleieboliger 2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 21889/2018 | Gbnr. 51/1 - Myra AS - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MYRA AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22201/2018 | Gbnr. 310/1 - Dag Jøran Aksnes - tilsagn om tilskudd til taubane - hest o.a http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22220/2018 | Gbnr. 334/4 - Vidar Rian - tilsagn om tilskudd til taubane - hest o.a http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22221/2018 | Saldokort SMIL-tilskudd, Indre Fosen kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22267/2018 | Gbnr. 221/2 - Rune Ramdal - drenering av jordbruksjord - anmodning om utbetaling http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Ramdal | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22285/2018 | Bestilling av vannmåler - gbnr. 170/107, Nordfjordveien 9 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haugen, Kristian | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22315/2018 | Gbnr. 23/1 - Søknad om tilskudd til miljøtiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEMCKE TIMM | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22392/2018 | Ber om begrunnelse for asfaltering av Buveien i Hasselvika http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET CHRISTENSEN - ERTSAAS - KJØREN - SMALÅS - HENDERSON ANS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 22441/2018 | Oversending av klage på vedtak om avslag på søknad om gjenopptakelse av skadefelling på en bjørn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22334/2018 | Klage på vedtak om avslag på søknad om forlengelse av skadefelling av bjørn på Fosen - vedtaket opprettholdes http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22086/2018 | Klage på avslag på søknad om gjenopptakelse av skadefelling på en bjørn - Indre Fosen, Åfjord og Verran kommuner http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21848/2018 | Avslag på søknad om gjenopptakelse av skadefelling på en bjørn - Indre Fosen, Åfjord og Verran kommuner http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21774/2018 | Regnskap og rapport Stadsbygd Skolekorps http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stadsbygd skolekorps | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22310/2018 | Rapport og regnskap fra prosjektsamarbeid Corlex-KORissa http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Corlex og KORissa | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21611/2018 | Referat fra ungdomsrådsmøte 11.09.2018 - konstituering http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flere mottakere m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22383/2018 | Vedrørende klage fra Hans J Thue http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Birger Løken | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22103/2018 | Manglende rapport og regnskap for prosjekt som har mottatt eksterne kulturbyggemidler http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VANVIK IDRETTSLAG m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21557/2018 | Innkalling til ungdomsrådsmøte 24.05.2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flere mottakere m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22379/2018 | Sluttrapport "Grensesprengende Gammeldans" - ekstern kulturbygging http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnstein Killingberg | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21536/2018 | Referat ungdomsrådsmøte 25.04.2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flere mottakere m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22378/2018 | Gbnr. 292/1 - Flintheiveien 645 - Naust - behandling av dispensasjonssøknad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arnt Kruksve | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22071/2018 | Byggesak - Vanvikveien/Bork Rigel-veien - gbnr. 314/4 m.fl - utskifting av eksisterende kulvert - Til uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22161/2018 | Dørndalsveien 520 - gbnr. 125/43 - pensjonat - bruksendring/fasadeendring - spørsmål til innsendt byggesøknad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Chr Engen | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22287/2018 | Byggesak - Grønningsveien 435 - gbnr. 20/2 - riving av naust - oppsetting av nytt naust http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26634 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Petter Grønning | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22079/2018 | Innkalling til ungdomsrådsmøte 25.04.2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flere mottakere m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22377/2018 | Gbnr. 212/4 - samtykke til fradeling http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Elisabeth Aune | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21563/2018 | Trøa - gbnr. 140/51 - fradeling av grunneiendom - areal til gbnr. 140/324 - bekreftet grunnbokutskrift http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21797/2018 | Svar på søknad om leie av Tobakkvika http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Darell | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21490/2018 | Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stadsbygd skole http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22222/2018 | PlanID 16242015006 Reguleringsplan for Gråsteinlia steinbrudd - klage http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26898 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22343/2018 | Gbnr. 335/1, 335/2, mf. - underretning om matrikkelføring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region midt | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21523/2018 | Henvendelse ang. politisk behandling av søknad om økonomisk støtte til Sandøy-museum http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Fagervold | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21915/2018 | Nedre Fallet - gbnr. 122/60 - seilsportanlegg - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22333/2018 | Gbnr. 340/1 - underretning om retting av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audhild Krabseth m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21519/2018 | Tilbakemelding på mottatt innsyn i dokumenter http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Sund | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21917/2018 | Nedre Fallet - gbnr. 122/60 - seilsportanlegg - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- energidirektorat | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21922/2018 | Byggesak - Sjøgata 6 - gbnr. 170/35 - Vedr. brygge - fasadeendring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22300/2018 | Gbnr. 277/47. Grandehagen Boligfelt. Deling av regulert boligtomt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Lian m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21613/2018 | Etterlyser svar - seksjonsavtale og rettigheter til garasjer og boder http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIERSEKSJONSSAMEIET SENTRUMSBYGG STADSBYGD 1 | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21786/2018 | PlanID 16242017003 Reguleringsplan - Ramsvikhaugen hytteområde - høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26489 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21935/2018 | Strandveien 67 D - gbnr. 275/152 - bolig - bruksendring - tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KILLINGBERG ROLF | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22008/2018 | Nytt revidert tilbud om kjøp av tomt - Skogaveien 7 - gbnr 161/64 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børge Refsnes | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22089/2018 | Vestvikveien 18 - 140/377 - tomannsbolig - bruksendring - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Frengen Andersen | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22283/2018 | Ny trafikksikkerhetsplan - hvilke type tiltak skal kommunen prioritere? http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26485 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21931/2018 | Svar på henvendelse - vannmåler på eiendom - gbnr. 131/13 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22095/2018 | Påminnelse: Innhenting av opplysninger om kontaktpersoner for nasjonal kartlegging - Demensplan 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21616/2018 | Mattilsynet fatter vedtak om overtredelsesgebyr http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21761/2018 | Bankbakken 5 - gbnr. 124/330 - bolig - tilbygg - nabovarsel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Ellingsen | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21933/2018 | Vedrørende sammenslåing av 169/9, 34 og 35 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Rune Johansen m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21939/2018 | Konsesjon for erverv av gbnr. 18/11 er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MYRA AS m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21992/2018 | Sandaflata 9 - gbnr. 13/127 - bolig - Igangsettingstillatelse for tomt nr.2 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYSTEMBYGG AS | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22043/2018 | Etterlyser svar på henvendelse - vannmåler på eiendom - gbnr. 131/13 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jürgen Eberhard H Meinert | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22059/2018 | Vigtilveien 126 - gbnr. 236/27 - garasje - dispensasjon fra byggeforbud innenfor LNF-område - tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Aunli | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22158/2018 | Sandbakkveien 24 - gbnr. 15/33, 15/35 - stålbygg - erklæring om ansvarsrett http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22224/2018 | Henvendelse om skoleskyss for Indre Fosen voksenopplæring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/25861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21307/2018 | Nasjonal ramme for vindkraft - utsatt frist for innspill http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- energidirektorat | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21516/2018 | Prosesskriv - tvist om eiendomsrett i småbåthavna i Vanvikan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21699/2018 | Øverskottveien 35 - søknad om utslippstillatelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Vemundstad | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21799/2018 | Prioritering av TS-midler 2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26482 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21928/2018 | Gnr. 326, bnr. 4 - Matrikkelenheter er blitt sammenslått http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Thoralf Farbu | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22015/2018 | Drakestranda 894 - gbnr 308/22 - uthus/atelier - dispensasjon fra byggeforbud innenfor LNF-område - tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Arild Solheim | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22186/2018 | Etterlyser svar - vannmåler på eiendom - gbnr. 172/16 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Sommerseth | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21629/2018 | Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21712/2018 | Gbnr. 326/4 og 326/12 - sammenslåing av matrikkelenheter - signert krav http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Thoralf Farbu | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21880/2018 | Byggesak - gbnr. 20/170 - Morten Skolemesters vei 18 - Bolig - Tillatelse til tiltak - Disp.fra reguleringsplan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21919/2018 | Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - søknad om rammetillatelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINK ARKITEKTUR AS | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22144/2018 | Vestvikveien 200 - gbnr. 140/457 - fritidsbolig - tilbygg - Ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSENSNEKKEREN DA | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22330/2018 | Tilstandsrapport 2018 for grunnskolene i Indre Fosen kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26924 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22369/2018 | Referat ungdomsrådsmøte 10.01.2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kine Larsen Kimo | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22371/2018 | Plan for Den kulturelle spaserstokken - Indre Fosen kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/24500 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 19946/2018 | Design på diplom til kommunale priser http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/25626 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21072/2018 | Tilstandsrapport 2018 - kultursektoren i Indre Fosen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26180 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21627/2018 | Gbnr. 23/1 - Timm Lemcke - engtilskudd - saldo / utbetalingskort http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21636/2018 | Vinnahaugen - gbnr. 275/146 - Søknad om deling av grunneiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21756/2018 | Gbnr. 18/11 - Myra AS - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MYRA AS | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21776/2018 | Svar på søknad om motorferdsel i utmark - enkeltsøknad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skårstad, Odd | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21882/2018 | Feraveien 18 - gbnr. 275/159 - Svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Grande | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21885/2018 | Askjemsveien - hvilke fysiske TS-tiltak skal gjennomføres http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26480 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21926/2018 | Myrssjøen - gbnr. 13/1 Opplysningsvesenets Fond - Søknad om deling av grunneiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLYSNINGSVESENETS FOND | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22022/2018 | Gafsetveien 125 - gbnr. 20/117 - garasje - tilbygg - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Jensen | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22083/2018 | Overføring av kommunens Olweus-instruktør fra skole-enheten til Indre Fosen pedagogisk-psykologiske tjeneste http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26824 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22269/2018 | Tilstandsrapport 2018 for de kommunale barnehagene i Indre Fosen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26919 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 22364/2018 | Orientering om koordinering av arbeidet med velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren i Trøndelag http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21489/2018 | Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - nabovarsel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINK ARKITEKTUR AS | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21517/2018 | Søknad om motorferdsel i utmark - Ratviknesset http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lysvand, Hege Karita | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21525/2018 | Grandehagen boligfelt - gbnr. 277/47 - søknad om deling av grunneiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21537/2018 | Gbnr. 209/15 - Ole Margido Klefstad - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Margido Klefstad | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21560/2018 | Forespørsel om jobb http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Melissa Lysvand | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21618/2018 | Forespørsel om møte om boligtomter på Malenaaunet i Rissa sentrum http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DYRENDAHL UTVIKLING AS | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21623/2018 | Gbnr. 315/1 - Øystein Wanvik - tilskudd til taubane - hest o.a. - tilsagn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21634/2018 | Gnr. 41, bnr. 5 - tildeling av adresse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Børsting m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21676/2018 | Gbnr. 49/6 - Leif Tørstad / John Olav Finserås - signert avtale om leie av jord http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Arntzen Tørstad m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21685/2018 | Gbnr. 17/11 - Tormod Sørloth / John Olav Finserås - signert avtale om leie av jord http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/26244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Vegard Sørloth m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 21690/2018 |