Postliste http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/ einnsyn.fosendrift.no Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irma Valikoniene | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 15577/2019 | Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Heggen Kristensen | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 15573/2019 | Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grete Mandal | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 15565/2019 | Henvendelse til kommunen - Hindrem Hage Hyttefelt - Forhåndskonferanse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AGV HOLDING AS | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 15546/2019 | Byggesak - Prangveien 37 - gbnr. 170/76 - brygge - fasadeendring: Innkalling til befaring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SALTERIET KULTURBRYGGE AS m.fl. | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 14978/2019 | Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Ragnvald Vevelstad | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 15109/2019 | Innkalling til møte i sakkyndig eiendomsskattenemnd 20.6.2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48699 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Berit Skjerve Sæther m.fl. | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 14362/2019 | Gbnr. 170/305 - båtutlegg - byggesøknad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Arnfinn Tøndervik | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 14637/2019 | Tilbud om jobb - Helsesykepleier Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4038125197 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Helen Rosvold | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 15483/2019 | Vikingbase - presentasjon 25.6.2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 15441/2019 | Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Råkvåg Vannverk http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB AS | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 14708/2019 | Gbnr. 122/72- oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erna Skånøy | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 15277/2019 | Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Hindrem & Setet Vassverk http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB AS | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 14148/2019 | Henvendelse til kommunen - Befaring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SALTERIET KULTURBRYGGE AS | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 15486/2019 | Sletting av heftelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket, Tinglysing | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 15263/2019 | Gbnr. 74/1 - varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Nygård m.fl. | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 14603/2019 | Gbnr. 147/58 - varsel om retting i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnljot Berget m.fl. | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 14530/2019 | Vedtatte grunnkretser gjeldende fra 1. januar 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 14506/2019 | Gbnr. 203/11 - varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Helge Lysvand m.fl. | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 14607/2019 | Gbnr. 203/8 - varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Helge Lysvand m.fl. | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 14620/2019 | Høring - Demensplan for Indre Fosen kommune 2019-2021 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høringsinstansene | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 14977/2019 | Søknad om utslippstillatelse - Vollavatnet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vevelstad, Ole Ragnvald | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 14686/2019 | Søknad om Serveringsbevilling og skjenkebevilling, NORDHEIM CAFE AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDHEIM CAFE AS | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 14751/2019 | Gbnr. 208/1 - Kristoffer Moan - søknad om nydyrking http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KRISTOFFER MOAN | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 14942/2019 | Gbnr. 6/10 - John Egil Vemundstad - søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN EGIL VEMUNDSTAD | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 15107/2019 | Kommunedelplan Vanvikan - melding om vedtatt plan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KYSTVERKET MIDT-NORGE m.fl. | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 15372/2019 | Kommunedelplan Vanvikan - melding om vedtatt plan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skarsaune May Hilde m.fl. | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 15329/2019 | Varsel om vedtatt detaljreguleringsplan Stadsbygd kirkegård, planid. 50541624201700 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiliv Åsebø m.fl. | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 15205/2019 | Fornyet vurdering av søknad om tilgang til opplysninger fra folkeregisteret http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 15303/2019 | Partsbrev fra Indre Fosen kommune - endring av selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 15337/2019 | Høring og offentlig ettersyn av Reguleringsplan for tomt til videregående skole i Vanvikan, planID 50542018003 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kristin Grøn Wanvik m.fl. | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 15111/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4093394525 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbet Aune | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 15251/2019 | Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4093394525) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbet Aune | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 15250/2019 | Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4093394525) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Olsen Rønning | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 15165/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4093394525 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Olsen Rønning | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 15163/2019 | Sjursvikveien 81 - gbnr. 132/18 - deling av grunneiendom - sletting av heftelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Harald Nebb | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 15161/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4096456811 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Aune Buhaug | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 15246/2019 | Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik - st. ref. (4096456811) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amalie Aune Buhaug | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 15245/2019 | Henvendelse til kommunen - Lokale lønnsforhandlinger 2019 - Lister http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grimsrud, Sissel | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 15113/2019 | Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik - st. ref. (4096456811) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emina Ilic | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 15199/2019 | Gbnr. 314/307 - Solheim - klage til forespørsel om omregulering av tomt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnulf Tore Koteng | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 13946/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4096456811 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emina Ilic | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 15198/2019 | Nabovarsel - forlenging av flytebrygge - Nedre Fallet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Barseth m.fl. | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 15158/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Gundersen | Journaldato: 23.06.2019 | RegistryNumber: 15081/2019 | Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Gundersen | Journaldato: 23.06.2019 | RegistryNumber: 15080/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisa Beate Dehli | Journaldato: 22.06.2019 | RegistryNumber: 15065/2019 | Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisa Beate Dehli | Journaldato: 22.06.2019 | RegistryNumber: 15064/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda-Kristine Aasbø Stegavik | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15042/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elena Cecilie Brødreskift | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15041/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emil Ruud | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15040/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rebekka Viola Abelsen | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15039/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruben Belsvik | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15038/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaja Langaas Sæther | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15037/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Teodor Leistad | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15036/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Dretvik | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15035/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Bauge | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15034/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Nebb Johansen | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15033/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Sæther | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15032/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaja Moen | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15031/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mia Podmore | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15030/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Sæther Alseth | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15029/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Sæther Alseth | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15028/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Johansen | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15027/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Segen Msgna | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15026/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Balstad | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15025/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inga Marie Strøm Reinkind | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15024/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse saus | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15023/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Andreas Buaas Gangstad | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15022/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mikael Øverland | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15021/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viljar Øydvin | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15020/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Hagen Kiran | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15019/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Hansen Ness | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15018/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Andrea Johansen Strandheim | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15017/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Borstad | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15016/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Roten Westby | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15015/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Bikash Ånonli | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15014/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oliver næss | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15013/2019 | Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kristine Aanonli Wilmann | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14999/2019 | Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kamilla Dyrendahl | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14998/2019 | Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Frandsen | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14995/2019 | Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronika Kimo | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14993/2019 | Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karianne Skjærvø Kvitland | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14983/2019 | Byggesak - Langnesveien 7 - gbnr. 314/38 - nybygg - leiligheter: Dispensasjon og endring av tillatelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14301/2019 | Småbåthavn Vanvikan - gbnr. 314/44 - utfylling i sjø - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14056/2019 | Orientering - manglende svar på klage på kloakkavgift http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 13427/2019 | Manglende svar på klage på kloakkavgift http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 13439/2019 | Fartsgrense Djupdalsveien - etterlyser fremdeles svar http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Berg | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14025/2019 | Udduveien 50 - gbnr. 124/187 - lagerhall - opplysninger om tiltakets ytre rammer http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGG-KON AS | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 13949/2019 | Leksvikveien 11 - gbnr. 232/38 - garasje - tegninger http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norvall Ramdahl | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14945/2019 | Byggesak - Leksvikveien 11 - gbnr. 232/38 - garasje: Mangelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Elverum | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14356/2019 | Byggesak - Rørvikveien 115-119 - gbnr. 9/11 - Oppføring av garasje - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benjamin Schei | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14909/2019 | Olderveien 13 - gbnr. 122/326 - støttemur - søknad om dispensasjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SCHANCHE MASKIN & TRANSPORT | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14943/2019 | Klage på høy fartsgrense http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Andresen | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 13555/2019 | Søknad om kvotefri jakt på rådyr - Markabygda østre hjorteviltvald http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kevin Lysvand | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 13559/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14057/2019 | Byggesak - Bjørglia 1 - gbnr 314/23 - Tillatelse til oppføring av tilbygg u/50 m². http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pavel Sedivy | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14241/2019 | Nedre Fallet - gbnr. 122/60 - forlengelse av flytekai - kart http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RISSA SEILFORENING | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14280/2019 | Olderveien 13 - gbnr. 122/326 - støttemur - søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Schanche | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14294/2019 | Byggesak - Brørskiftveien 63 - gbnr. 22/3 - bolig - rehabilitering av skorstein: Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALPHAPIPE AS | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14361/2019 | Byggesak - Selvikveien 5 - gbnr. 60/5 - tilbygg på bolig: Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian L Rønning | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14402/2019 | Konsesjon på gbnr. 204/24 i Indre Fosen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bull & Co Advokatfirma AS | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14680/2019 | Bekreftelse på mottatt skademelding - XK 26578 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14947/2019 | Registrering og digitalisering av kommunenes SEFRAK-registre http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 13476/2019 | Skatteinngang - Indre Fosen kommune - mai 2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KEMNERKONTORET FOR FOSEN | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 13539/2019 | Inspeksjonsrapport etter tilsyn i Norsk Coating AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 13541/2019 | Anmodning om opplysninger i tilsynssak - jordmortjenesten http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 13563/2019 | Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - ansatte i barnehage - våren 2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 13660/2019 | Bekreftelse på mottatt klage - Johan Bojers Legat for Rein kirke http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAREBANK 1 SMN | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 13967/2019 | Eiendomsskatt 2019 verker og bruk - utlegging av skatteliste av offentlig ettersyn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48656 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14319/2019 | Forenklet anmeldelse - bulker på panseret http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 14400/2019 | Henvendelse til kommunen - Ballbingen ved Åsly skole http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bredesen, Tom André | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 15003/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Tronsaune | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14863/2019 | Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Tronsaune | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14862/2019 | Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beate Dahle | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14887/2019 | Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irma Valikoniene | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14881/2019 | Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thessa Gerritsen | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14880/2019 | Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Hoff | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14872/2019 | Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Kristin Grøtting Knudsen | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14929/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Kristin Grøtting Knudsen | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14928/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trym Skarra Kreiner | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14918/2019 | Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trym Skarra Kreiner | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14917/2019 | Gbnr. 231/7 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Hansen Skjelstad m.fl. | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13473/2019 | Gbnr. 124/150 - Gullhaugen 13 - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Iren T Bakken m.fl. | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14890/2019 | Gbnr. 231/7 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Killingberg | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13470/2019 | Gbnr. 231/55 - oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Helen Østbye | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13466/2019 | Gbnr. 231/26 - oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Erik Næbb m.fl. | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13465/2019 | Sjursvikveien 81 - gbnr. 132/18 - deling av grunneiendom - signert kvittert varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnbjørg Oddny Bjørnnes | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14324/2019 | Endring i skolekretsinndelingen i Indre Fosen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14328/2019 | Signert individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Sollie Finsmyr | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14503/2019 | Signert individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VIGDIS JOHANNE SCHEI FOSS | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14495/2019 | Høringssvar Indre Fosen kommune. Ny regulering av private barnehager - forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter på høring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14802/2019 | Signert individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Haugen | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13284/2019 | Gbnr. 113/2 - varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Erik Stokkaune m.fl. | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13517/2019 | Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 987722789 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14031/2019 | Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 970602283 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14034/2019 | Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - merknad til nabovarsel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Dybdahl | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14635/2019 | Signert individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNE JORID GULLBREKKEN | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13279/2019 | Gbnr. 113/2 - varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Erik Stokkaune m.fl. | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13516/2019 | Moveien - gbnr. 212/9 - deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - retur av tinglyst dokument http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14152/2019 | Kvithyllveien 171 - gbnr. 56/58 - gangbru mellom bygg - nabovarsel m.m. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOSEN MEK. HOLDING AS | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14303/2019 | Kommunal bolig - Rådhusveien 7A - ***** ***** - husleiekontrakt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14321/2019 | Søknad om økt kommunal ramme 2019 fra Indre Fosen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak fylkesmannen | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14325/2019 | Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 266/31 ikke er konsesjonspliktig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HJELLUP AS | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14330/2019 | Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 275/6 ikke er konsesjonspliktig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Arne Almåsbakk | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14335/2019 | Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - søknad om tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: COPPER EIENDOM AS | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14367/2019 | Gbnr. 1/11 - Vikasjøen 22 - hjemmelsoverføring - ber om bekreftelse på konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSEIERNES ADVOKATKONTOR ROBERT HELBERG | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14499/2019 | Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 277/32 og 277/34 ikke er konsesjonspliktig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEKSVIK NÆRINGSBYGG AS | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14757/2019 | Svar på forespørsel om fjerning av trær på kommunal eiendom - gbnr. 122/111 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birgit Kimo | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14786/2019 | Signert individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GULLBREKKEN ODD JØRUND | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13276/2019 | Ettersendelse av vedlegg - møte i representantskapet i Trondheim Havn IKS - 11.06.19 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13958/2019 | Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 996291766 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13991/2019 | Byggesak - Kvithyllveien 171 - gbnr. 56/58 - gangbru mellom bygg: Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN YARD AS | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14281/2019 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Sørfjorden Marina http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØRFJORDEN PANORAMA OG MARINA AS | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14590/2019 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Hasselvikadagen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HASSELVIKA MUSIKKLAG | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14591/2019 | Ansvarsområde i forbindelse med Hans Rotmo-konsert 20.07.19 - Stjørna Teaterlag og Råkvåg ungdomslag http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRNA TEATERLAG | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14905/2019 | Endring av forsikringssummer f.o.m. 1. juli 2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKOLENES LANDSFORBUND | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13161/2019 | Signert individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERÅS MAGNAR | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13271/2019 | Avslag på søknad om registrering av veilederavtale som lege under veiledning med rett til trygderefusjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13308/2019 | Samhandlingsavvik - legevakt svarer ikke på vakttelefon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ST. OLAVS HOSPITAL HF | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13310/2019 | Kvithyllveien 171 - gbnr. 56/58 - gangbru mellom bygg - søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOSEN YARD AS | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13379/2019 | Innkalling til møte i representantskapet Trondheim Havn IKS - 11.06.19 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 13381/2019 | Kommunal bolig - Årnsetflata 32 (Lindegaard) - ***** ***** - husleiekontrakt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14120/2019 | Gbnr. 266/31 - Kråkmoveien 31 - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HJELLUP AS | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14180/2019 | Leksvikskogen 62 / Moveien 1 - gbnr. 211/3, 211/10 - erklæring om arealoverføring http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Mikael Persson | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14403/2019 | Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - Ålbergsveien http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14535/2019 | Kornoppgave http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Haarberg | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14539/2019 | Søknad om utvidelse av serverings- og skjenkebevilling - Råkvåg anno 1930 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MARTHABRYGGA AS | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14613/2019 | Gbnr. 330/1 og gbnr. 330/2 - Kraakmoen store og Lyshaugen - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Ingar Buhaug | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14626/2019 | Gbnr. 89/2 - Vidar Volden - tilsagn om tilskudd til driftsulempe http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14732/2019 | Gbnr. 272/1 - Nils Tronstad - tilsagn om tilskudd til lang terrengtransport http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14733/2019 | Gbnr. 283/1 - Kari Lein - tilsagn om tilskudd til lang terrengtransport http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14734/2019 | Gbnr. 283/2 - Jens Ole Lindgjerdet - tilsagn om tilskudd til lang terrengtransport http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14736/2019 | Gbnr. 89/5 - Øyvind Nesdal - avslag på søknad om forhåndsgodkjenning av tilskudd til driftsulempe http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14741/2019 | Gbnr. 89/6 - Helge Olsøybakk - avslag på søknad om forhåndsgodkjenning av tilskudd til driftsulempe http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 14743/2019 | Innkalling til intervju - Helsesykepleier Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4038125197 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Helen Rosvold | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14815/2019 | Innkalling til intervju - Helsesykepleier Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4038125197 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Veronica Kilhavn | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14814/2019 | Innkalling til intervju - Helsesykepleier Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4038125197 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rannveig Kroglund Fiskum | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14813/2019 | Innkalling til intervju - Helsesykepleier Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4038125197 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Hollås Bomo | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14812/2019 | Presentasjon 18.6.19 - sluttmøte http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oppvekstutvalget | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14703/2019 | Presentasjon 18.6.19 - KST Økonomi og handlingsplan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oppvekstutvalget | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14702/2019 | Presentasjon 18.6.19 - Økonomi- og handlingsplan 2020-2023 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oppvekstutvalget | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14701/2019 | Plan for videre arbeid etter tilsynsrapport og pålegg på arkivholdet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/46525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 12191/2019 | Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Fredriksen | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14791/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Fredriksen | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14790/2019 | Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Tømmerdal Saghaug | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14789/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude Tømmerdal Saghaug | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14788/2019 | Prangveien 37 - gbnr. 170/76 - brygge - fasadeendring - foreløpig uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14722/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lin Klemetsen | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14781/2019 | Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lin Klemetsen | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14780/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Solem | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14740/2019 | Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Solem | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14739/2019 | Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oda Sofie Grevstad Pettersen | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14705/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Sofie Grevstad Pettersen | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14704/2019 | Gbnr. 277/32, 277/34 - Hammerbergveien 6 - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/49064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEKSVIK NÆRINGSBYGG AS | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 14727/2019 | Gbnr. 204/24 - Arnseterveien 59 - spørsmål om konsesjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BULL & CO ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 14634/2019 | Innspill til høringssvar om ny regulering av private barnehager http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 14619/2019 | Eiendommen Selnes 147/2. - Naust-tomter ved Selnesbukta. KLAGE PÅ GRENSEMERKING. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/48842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eindride Husby | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 14505/2019 |