Postliste http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/ einnsyn.fosendrift.no Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/53007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christa Sklett Løvik | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 18665/2019 | Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4117466245) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/53006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christa Sklett Løvik | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 18664/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/53003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harriet Fætten Schei | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 18661/2019 | Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4117466245) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/53002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harriet Fætten Schei | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 18660/2019 | Søknad og CV - Barnevernleder - st. ref. (4107933879) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toril Aune Breimo | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 18629/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernleder Fosen barneverntjeneste - st. ref. 4107933879 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Aune Breimo | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 18628/2019 | Byggesak - Hermstadveien 5 - gbnr. 39/5 - tilbygg driftsbygning - Ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BELLING MASKIN AS | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 17591/2019 | Stortrehaugveien 36 - gbnr 154/88 glasshus - Svar på brev mottatt 19.08.2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Breivoll, Kristin | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 18547/2019 | Byggesak - Stortrehaugveien 36 - gbnr 154/88 glasshus - Svar på henvendelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Breivoll | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 18300/2019 | Omlegging av kommunal vei - Føldalsveien http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/42475 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 8147/2019 | Gebyr på byggesaksbehandling - klage http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51692 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 17352/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: stian björnebo | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18558/2019 | Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: stian björnebo | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18557/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis Schei Wårum | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18546/2019 | Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4117466245) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis Schei Wårum | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18545/2019 | Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4117466245) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Hamre | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18530/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Hamre | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18529/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernleder Fosen barneverntjeneste - st. ref. 4107933879 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Undeland | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18556/2019 | Søknad og CV - Barnevernleder - st. ref. (4107933879) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Undeland | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18555/2019 | Gbnr. 124/156 - oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Iren og Bjørnar Bakken | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17610/2019 | Gbnr. 124/38- oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Sand | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17609/2019 | Gbnr. 44/2- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eldbjørg Kristine Tørstad m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17638/2019 | Gbnr. 44/1 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Hvitstein m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17637/2019 | Gbnr. 44/16- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51977 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Uthus m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17636/2019 | Gbnr. 121/85- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Jon Overland | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17604/2019 | Gbnr. 121/77- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Andrea Bendiksen | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17602/2019 | Gbnr. 44/23- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Jørgine Tørstad | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17621/2019 | Gbnr. 121/59- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Buseth m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17601/2019 | Gbnr. 121/32- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorid Fagervold Dalen m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17599/2019 | Gbnr. 211/3 - oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida K Hammernes Grande m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17614/2019 | Vedtak redusert foreldrebetaling 2019 - 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKAUGDALEN BARNEHAGE SA | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17839/2019 | Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18077/2019 | Innkalling til oppmålingsforretning over fradeling/ bytte av areal for 60/3 og 60/37 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Ivar Aasan m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17539/2019 | Vedrørende søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17487/2019 | Vedrørende om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17544/2019 | Innkalling til oppmålingsforretning over en parsell fra 138/34 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Asmund Torvik m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17548/2019 | Gbnr. 212/9 - oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind Andreas Aanonli | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17606/2019 | Vedtak redusert foreldrebetaling 2019 - 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKAUGDALEN BARNEHAGE SA | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17836/2019 | Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17574/2019 | Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17635/2019 | Vedrørende øknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17482/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 170/33 - Pevikveien 4 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tung Rør AS m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17497/2019 | Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17538/2019 | Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17541/2019 | Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17545/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 170/208 - Varghattveien 8 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Nesset m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17898/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 132/8 - Sjursvikveien 61 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Kristian Brevik m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17899/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 236/29 - Myrmoveien 27 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Trygve Ertsås m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17901/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 314/61 - Bjørganvegen 27 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kathrine Gulstad Hermstad m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17910/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 162/8 - Råkvågveien 224 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Levi Olavsson Rødsjø m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17963/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 314/94 - Vanvikveien 22 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18075/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 314/94 - Vanvikveien 22 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18078/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 314/219 - Tæveveien 10 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18079/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 315/26 - Gråvåbakkan 82 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VANVIK IDRETTSLAG m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18087/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 314/2 - Vanvikveien 17 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kristin Grøn Wanvik m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18089/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 314/165 - Tæveveien 8 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Håkon Neergård m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18090/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 314/128 - Skogtrøveien 8 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Tommy Roten m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18091/2019 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Stadsbygd Samfunnshus http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnar Bremeraunet m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18533/2019 | Vedtak søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17498/2019 | Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 154/97 ikke er konsesjonspliktig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Iren Rødsjø m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17565/2019 | Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17567/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 230/15 - Bjørktrøvegen 38 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Killingberg m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17570/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 314/160 - Tæveveien 33 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kordula V A Schwarzwälder m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17572/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 170/64 - Nordfjordveien 29 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Edvard Harbak m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17573/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 314/242 - Grinnahaugen 12 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Tungen m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17576/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 138/30 - Fevågveien 39 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Westgård Fagervold m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17912/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 314/12 - Tæveveien 28 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Fjeldvær m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18059/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 314/94 - Vanvikveien 22 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18074/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 315/157 - Krekveien 8 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FSK EIENDOM AS m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18084/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 314/232 - Bjørglia 3 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Lundahl m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18088/2019 | Vedtak om eierskifte på kjøretøy - kjennetegn XA16056 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen region midt | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18262/2019 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Fjøset på Klostre http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Wanvik | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18535/2019 | Gbnr. 134/6 - Kjell Vidar Skoglund - tilskudd til drift med taubane o.a. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Vidar Skoglund | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17788/2019 | Bestilling av vannmåler - Fevågveien 494 - gbnr. 140/49 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Strand, Lasse Aakvik | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17888/2019 | Søknad om Skjenkebevilling, Leksvik Helsetun http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18295/2019 | Avtale om makeskifte med Stiftelsen Sjølyst Bosenter http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52785 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18443/2019 | Bestilling av vannmåler - Holsundveien 17 - gbnr. 170/184 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Langeland, Viktor | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 17889/2019 | Anmodning om opplysninger i forbindelse med barnehageplass - ***** ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 18153/2019 | Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Vevang | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18462/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Vevang | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18460/2019 | Søknad på stilling som lærling i helsearbeiderfaget http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: fera matter | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17806/2019 | Innspill til kommuneplanens arealdel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STADSBYGD VASSVERK SA | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18400/2019 | Innspill til kommuneplanens arealdel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Myran, Morten | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17973/2019 | Innspill til kommuneplanens arealdel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grande, Anders | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17502/2019 | Innspill til kommuneplanens arealdel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Farbu, Andreas | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17441/2019 | Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4117466245) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Vevang | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18469/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Vevang | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18468/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4104232226 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tine Hammervik | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18361/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4104232226 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selma Marie Haug | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18360/2019 | Søknad og CV - Lærer Stadsbygd skole - st. ref. (4104232226) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tine Hammervik | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18359/2019 | Tilbud om jobb - Lærer Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4104232226 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisa Beate Dehli | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18352/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernleder Fosen barneverntjeneste - st. ref. 4107933879 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Vevang | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18466/2019 | Søknad og CV - Barnevernleder - st. ref. (4107933879) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Vevang | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18465/2019 | Gbnr. 124/149,150- oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51744 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Darell | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17404/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Oppvekstsjef Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4112692867 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52816 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Kristin Angell | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18474/2019 | Søknad og CV - Oppvekstsjef - st. ref. (4112692867) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Kristin Angell | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18473/2019 | Byggesak - gbnr. 18/36 - Myra AS - Justering av avkjørsel - Endring av gitt tillatelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17353/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Oppvekstsjef Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4112692867 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Vevang | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18464/2019 | Byggesak - Skråstadbakkan 27 - gbnr. 47/1 - bolig og garasje: Ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18224/2019 | Svar på innspill om bolyst http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Rødsjø | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17038/2019 | Søknad og CV - Oppvekstsjef - st. ref. (4112692867) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Vevang | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18463/2019 | Skråstadbakkan 27 - gbnr. 47/1 - bolig og garasje - samsvarserklæring fra Digital Geoloigi AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17711/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - KOPI AV Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4110740145 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Kristine Haugan | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18471/2019 | Skatteinngang - Indre Fosen kommune - juli 2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KEMNERKONTORET FOR FOSEN | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17377/2019 | Skråstadbakkan 27 - gbnr. 47/1 - bolig og garasje - søknad om ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17303/2019 | Gangstøveien 21 - gbnr. 147/2 - naust - søknad om tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Olav Haukdal | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17383/2019 | Gbnr. 243/1 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Anders Berget m.fl. | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17407/2019 | Søknad og CV - KOPI AV Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone - st. ref. (4110740145) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Kristine Haugan | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18470/2019 | Gbnr. 243/24 - oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Steinar Drætvik | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17406/2019 | Svar - oppsigelse av kommunal bolig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17347/2019 | Oppsigelse av kommunal bolig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17346/2019 | Lokal bruk av bygningsmassen ved Johan Bojer videregående skole i Vanvikan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52800 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18458/2019 | Årnsetflata 32 - 5054/122/67 - Rissa helsetun - Aksept av tiltaksplan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17374/2019 | Årnsetflata 22 - 5054/122/318 - Indre Fosen BOA - Aksept av tiltaksplan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17378/2019 | Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Øyskjæret badeplass http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAB AS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18220/2019 | Råkvågveien 7 - 5054/155/17 - Mælan skole - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17368/2019 | Prangveien 2 - 5054/170/2 - Råkvåg aldersheim - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17370/2019 | Årnsetflata 33 - 5054/122/318 - Åsly skole - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17371/2019 | Rådhusveien 9 - 5054/122/10 - Psykisk helse og rus, team Rådhusveien - Avslutning av tilsynssak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17372/2019 | Hysnesveien 11 - 5054/131/1 - Unicare helsefort - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17410/2019 | Holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser langs fylkesveg – informasjon om vedtak i Hovedutvalg Veg http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17419/2019 | Svar angående skattegrunnlag http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RISSA KRAFTLAG SA | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18122/2019 | Svar angående skattegrunnlag http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RISSA KRAFTLAG SA | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17917/2019 | Klage på manglende behandling av innsynskrav http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18036/2019 | Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 311/11 ikke er konsesjonspliktig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Gunnar Hansen | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17361/2019 | Bergeekra 17-33 - 5054/124/11 - Indre Fosen BOA - Aksept av tiltaksplan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17380/2019 | Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17403/2019 | Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17439/2019 | Gbnr. 311/11 - Lindgjerdsstranda 8 - påbygg og terrasse på hytte - klage på tidligere svar http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Pedersen | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17472/2019 | Byggesak - Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - hytte - Tidspunkt for forhåndskonferanse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AGV HOLDING AS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17566/2019 | Interpellasjon fra Indre Fosen FRP - barn i beredskapshjem og fosterhjem http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN FRP | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18456/2019 | Drakestranda - gbnr. 312/1 - søknad om deling av grunneiendom http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA m.fl. | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17337/2019 | Gbnr. 112/1 - Henry Grenne - Godkjenning av jordleieavtale http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henry Grenne | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17379/2019 | Vedtak om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid 2019 - 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51742 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17402/2019 | Gbnr. 76/10 - Asbjørn Dyrendal - Godkjenning av jordleieavtale http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Arvid Dyrendal | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17426/2019 | Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17438/2019 | Gbnr. 301/1 - søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av kartforretning Dispensasjonssak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karina Aas Hindrum | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17509/2019 | Svar på innsynsbegjæring - status for bemanningsnormen i kommunens barnehager pr. 12.08.19 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17794/2019 | Byggesak - Hasselvikveien 719 - gbnr. 129/7 og 8 - vedr. riving av våningshus http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Bjørkli | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18350/2019 | Byggesak - Arneseterveien 202 - gbnr. 203/7 - vedr. anneks http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52695 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnar Bremeraunet | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18353/2019 | Ber om å få tilsendt skattegrunnlag http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RISSA KRAFTLAG SA | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17350/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17363/2019 | Gbnr. 277/93 - varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Berit Mandelid m.fl. | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17381/2019 | SAK 18-000951RFA-JTRD - BAKKELY - KLAGE. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eindride Husby | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17392/2019 | Etterlyser svar - oversikt over utgifter kommunen har brukt på ulike forsamlingshus / samfunnshus i 2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunelista v/Tom André Bredesen | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17401/2019 | Gbnr. 112/3 - Renathe Sæther Tennås / Johnny Tennås - Godkjenning av jordleieavtale http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Sæther Tennås m.fl. | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17418/2019 | Gbnr. 67/1 - Jan Ove Sollie - Godkjenning av jordleieavtale http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ove Sollie | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17432/2019 | Svar på klage i forb med omorganisering ved Vanvikan skole http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17546/2019 | Svar på henvendelse om: Gravemelding - Vanvikan Coop Prix - fibersamband http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ONECO NETWORKS AS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17864/2019 | Interpellasjon til kommunestyret fra MGD - hurtiglader i Rissa sentrum http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØPARTIET DE GRØNNE INDRE FOSEN | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18340/2019 | Ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52700 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18358/2019 | Budsjettkorrigeringer http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52788 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18446/2019 | Gbnr. 66/2 - Daniel Mathias Gomo - generasjonsskifte - mindre investering - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/47602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 13267/2019 | Statusrapport juli 2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andre Sagmo m.fl. | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17366/2019 | Hasselvikveien 719 - gbnr. 129/7 og 8 - riving av våningshus - søknad om tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Bjørkli | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17388/2019 | Innsynsbegjæring - status for bemanningsnormen i kommunens barnehager http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17447/2019 | Arnseterveien 202 - gbnr. 203/7 - anneks - melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Bremeraunet | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17458/2019 | Forsøpling på badeplass - Langsand http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagfinn Haugnæss | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17481/2019 | Interpellasjon til kommunestyret fra MGD - hurtiglader i Rissa sentrum http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Heide | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18256/2019 | Delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet til gjennomføring av reguleringsplan for tomt til videregående skole i Vanvikan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52769 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18427/2019 | Kjøp av deler av gnr 314 bnr 318 fra Sameie Havna Sentrumsboliger for tilrettelegging for Stiftelsen Sjølyst bosenter http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52778 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18436/2019 | Sluttrapport for prosjektene Kloakksanering Kvithyllområdet, Overføringsledning fra gml Uddu renseanlegg til Kvithyll, Bygging av nytt renseanlegg (RA1 Kvithyll), og sanering av gamle Uddu renseanlegg og bygging av ny pumpestasjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52784 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18442/2019 | Kapitalforhøyelse Indre Fosen invest AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52787 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18445/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 147/25 - Gangstøveien 50 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skånøy, Fredrik Haukdal | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18449/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 140/22 - Fevågveien 357 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skånøy, Fredrik Haukdal | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18453/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 314/250 - Grinnahaugen 6 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olsen, Øyvind-Andre | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18472/2019 | Delingssak - Olsøy - gbnr 99/1 - etterlyser svar http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ottar Olsøy | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17305/2019 | Gbnr. 301/1 - søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av kartforretning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karina Aas Hindrum | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17332/2019 | Avslag på tilskudd til trua naturtyper – kartlegging av gjødselsbiller http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17336/2019 | Opphør av anlegg for farlige stoffer http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/51788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 17448/2019 | Justering av sats for egenbetaling for omsorgstjenesten full døgnkost http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52672 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18330/2019 | Vannmålermelding - Gbnr. 140/143 - Fevågveien 560 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skånøy, Fredrik Haukdal | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18448/2019 | Politisk organisering i neste valgperiode http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52799 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 18457/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude Karlsen | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 18329/2019 | Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4117466245) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Karlsen | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 18328/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rado Ramalahy Rabenorolahy | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 18288/2019 | Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4117466245) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rado Ramalahy Rabenorolahy | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 18287/2019 | Søknad og CV - NAV Veileder - st. ref. (4117466245) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Remi Walter Edvartsen | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 18278/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - NAV Veileder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4117466245 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/52619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Remi Walter Edvartsen | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 18277/2019 |