Postliste http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/ einnsyn.fosendrift.no Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Flateng Haugen | Journaldato: 09.04.2020 | RegistryNumber: 8222/2020 | Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Flateng Haugen | Journaldato: 09.04.2020 | RegistryNumber: 8221/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker Fagleder sykepleier til Vanvikan/Stadsbygd omsorgssone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215920418 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Bakkmyr Kojen | Journaldato: 09.04.2020 | RegistryNumber: 8219/2020 | Søknad og CV - Vi søker Fagleder sykepleier til Vanvikan/Stadsbygd omsorgssone - st. ref. (4215920418) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Bakkmyr Kojen | Journaldato: 09.04.2020 | RegistryNumber: 8218/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Eli Pukstad | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8194/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kine Liland Bruvik | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8193/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Isak Alseth Askheim | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8192/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jofrid Sandgren Østenstad | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8191/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Røstad | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8190/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Andresen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8189/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarl Berg | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8188/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon-Erik Vollan | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8187/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Arne Sørgård | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8186/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elena Silderen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8185/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Fredrik Slotnæs Berg | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8184/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Heitlo | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8183/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Solli | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8182/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivana Tanovska | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8181/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magna Wean Haugen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8180/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tomas Javorik | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8179/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jovan Niksic | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8178/2020 | Gbnr. 176/4 - matrikkelen har blitt rettet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8123/2020 | Gbnr. 176/4 - matrikkelen har blitt rettet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Reinsbakk m.fl. | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8122/2020 | Høring - Kulturplan - Indre Fosen kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70259 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8147/2020 | Anmodning om utbetaling av KIK-tilskudd - Indre Fosen kommune (tidl. Rissa og Leksvik kommuner) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8114/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215953436 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sylvi Flåtten Halvorsen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8208/2020 | Byggesak - Storaunveien - gbnr. 18/38 - nytt bygg - industribygg - Ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8150/2020 | Innvilgelse av ekstratilskudd 2 år 1 - funksjonsnedsettelser/adferdsvansker - ***** ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8167/2020 | Udduveien 50 - gbnr. 124/187 - internvei - søknad om ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTPLAN AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8168/2020 | Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4215953436) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sylvi Flåtten Halvorsen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8207/2020 | Byggesak - Rådhusveien 11 - gbnr. 122/73 - Oppføring av gjerde - Fasadeendring - ny lagerport - Disp. reg.plan - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STRØMMEN EIENDOM AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8082/2020 | Kneggsundveien - gbnr. 74/87 - hytte - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8101/2020 | Styrerapport 1.kvartal 2020 - til behandling i styremøte 15.04.20 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8112/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218812834 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Vevang | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8202/2020 | Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa - st. ref. (4218812834) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Vevang | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8201/2020 | Fenstadveien 72 - gbnr. 14/5 - bolig - oppføring av ny skorstein - søknad om ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KNUTSEN MONTASJE | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8165/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218880285 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Vevang | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8200/2020 | Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4218880285) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Vevang | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8199/2020 | Byggesak - Holadalen 34 - gbnr. 168/20 - Søknad om tilbygg http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Berger | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8091/2020 | Gbnr. 231/3 - matrikkelen har blitt rettet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai Helge Robertsen m.fl. | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8109/2020 | Langmyrveien 25 - gbnr. 132/105 - garasje og veranda - søknad om dispensasjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger-Mari N Halgunset | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8164/2020 | Gbnr. 231/30 - matrikkelen har blitt rettet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Willy Marvin Carlsen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8108/2020 | Gbnr. 74/1 - Beathe Stjern Rokseth - generasjonsskifte - utbedring av tallefjøs til sau - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJERN ROKSETH m.fl. | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8121/2020 | Straumsetveien 16, 18, 20 - gbnr. 124/415 - tre bolighus med leiligheter - søknad om ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VOLL ARKITEKTER AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8094/2020 | Mellomveien - gbnr. 122/383 - vei, nytt anlegg og vesentlig terrenginngrep - nabovarsel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTPLAN AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8127/2020 | Sluttutbetaling av tilskudd - Fosen på matfestivalen 2018 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8152/2020 | Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen - KLP - kjennetegn XA19944 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8169/2020 | Høring om nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8170/2020 | Kort gjennomgang av svar fra spørreundersøkelsen "Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner" http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8172/2020 | Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - REINS KLOSTER AS http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REINS KLOSTER AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8195/2020 | Innspill til kommuneplanens arealdel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nygård, Eirik | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7984/2020 | Melding om fravær - Erling Kristian Pedersen - Kommune styremøte http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedersen, Erling Kristian | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8009/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Hellandsjø Leth-Olsen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8146/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unnur Masdottir | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8145/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Magnusson | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8144/2020 | Klage på saksbehandlingsgebyr http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wiggo Halvard Johansen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8051/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saana Itkonen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8143/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Selset | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8142/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beata Moscicka-Niemira | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8141/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Kvitflo Gerhardsen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8140/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Victoria Isabel Lindqvist | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8139/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michelle Eriksen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8138/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vivi Hellesvik Fenstad | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8137/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Kirkfjell Hasfjord Bergheim | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8136/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Korstad Thoresen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8135/2020 | Fv 6366 - retting i matrikkelen og nedklassifisering til kommunal veg http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8120/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: William Figenschau Mikkelsen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8090/2020 | Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: William Figenschau Mikkelsen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8089/2020 | Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Nedre Fallet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASPLAN VIAK AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8041/2020 | Varsel om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for Nedre Fallet, Indre Fosen kommune http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Barseth m.fl. | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7848/2020 | Høring: Kommunedelplan - Kultur http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORTIDSMINNEFORENINGEN DEN TRØNDERSKE AVDELING | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7687/2020 | Informasjon om videre prosess rundt innfrielse av foretaksfondsobligasjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8076/2020 | Byggesak - Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - lagerhall - Ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RUBB AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8047/2020 | Byggesak - Modalsveien 920 - gbnr, 318/13 - hytte - riving - Oversendelse av etterspurte tegninger http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7943/2020 | Storaunveien - gbnr. 18/38 - nytt bygg - industribygg - søknad om ferdigattest http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7995/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215953436 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: anna marie børmark grønning | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8154/2020 | Innkalling til møte i representantskapet i TBRT IKS - 29.04.20 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7998/2020 | Teglverksveien 128 - gbnr. 17/9, 17/35, 17/60 - forretningsbygg - høringsuttalelser http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BALSTAD GÅRD | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8052/2020 | Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4215953436) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: anna marie børmark grønning | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8153/2020 | Svar på e-post fra 09.12.2019 angående vedlikehold og fjerning av anlegget - Hafella dam http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- energidirektorat | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7996/2020 | Uttalelse til høring skoletur http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mælan skole | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8036/2020 | Fallhaugen 20 - gbnr. 60/53 - bod - svar på henvendelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sven Olav Høivik | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8054/2020 | Byggesak - Rørviklia 27 - gbnr. 4/45 - bolig - fasadeendring - Svar på henvendelse fra Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8064/2020 | Gbnr. 57/95 - Ole Sand - nydyrking - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7974/2020 | Gbnr. 121/26 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - trekker søknaden http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge-Lise Dømmessen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8059/2020 | Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 17/61 ikke er konsesjonspliktig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Askjem m.fl. | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7940/2020 | Retting i matrikkelen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvar Sæther | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7946/2020 | Fornyelse av salgs- og skjenkebevilling -Brev 2 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70067 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RÅKVÅG MARINA AS m.fl. | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7955/2020 | Sliperveien 311 - gbnr. 87/3 - tilbygg - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7962/2020 | Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 129/5, 13 ikke er konsesjonspliktig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Arvid Selven | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8049/2020 | Melding til tinglysing http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket, Tinglysing | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8055/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Autorisert sykepleier 75% fast stilling. Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215947791 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Volden | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8104/2020 | Skatteinngang - Indre Fosen kommune - mars 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KEMNERKONTORET FOR FOSEN | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8119/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218880285 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emina Ilic | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8132/2020 | Fornyelse av salgs- og skjenkebevilling - Brev 2 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDNOTA BAR & SPISERI AS m.fl. | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7950/2020 | Orientering til kommunene om endrede rammer for markeringen 8.mai http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsdepartementet | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8001/2020 | Klage på snøbrøyting - Føldalsveien http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Rønning | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8003/2020 | Byggesak - Djupdalsveien 165 - gbnr. 57/148 - fasadeendring - altan med trapp - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidun Turid Dybdahl | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8007/2020 | Utsettelse av Trygg Trafikks landsmøte 21. april 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYGG TRAFIKK | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8044/2020 | Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 168/20 - Svar på henvendelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berger, John | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8045/2020 | Velkommen til borgerlig vigsel 08.05.2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8053/2020 | Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Valsåmyra 13, nr. 3 - ***** ***** http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8092/2020 | Søknad og CV - Autorisert sykepleier 75% fast stilling. - st. ref. (4215947791) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Volden | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8103/2020 | Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4218880285) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emina Ilic | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8131/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Bjørn Harald G. Gården http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN HARALD G GÅRDEN | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7935/2020 | Kvernsjøveien 184 - gbnr. 315/4 - bolig - rehabilitering av skorstein - søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG PIPESENTER AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7947/2020 | Brørskiftveien 38 - gbnr. 21/1 - driftsbygning - riving - søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas T Brødreskift | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7948/2020 | Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7961/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Geir Johan Johansen Bliksås http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GEIR JOHAN JOHNSEN BLIKSÅS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7963/2020 | Gbnr. 292/1/43 - kommunen har rettet opplysninger om størrelsen på hytten din http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Rotabakk | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7982/2020 | Gbnr. 20/170 - tildeling av adresse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rares Ionut Ciobanu m.fl. | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7988/2020 | Taushetserklæring - Nina Walter frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Walter, Nina | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7991/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket mars 2020 - Hans Tettli http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TETTLI HANS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7993/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Roar Bjørnerås http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRNERÅS ROAR | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7999/2020 | Gammelveien 1 - gbnr. 121/47 - riving av skorstein - søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SUNDE TRE SERVICE | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8002/2020 | Svar på klage på feiegebyr http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8006/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Ytre Stadsbygd samdrift http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: YTRE STADSBYGD SAMDRIFT DA | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8010/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Ann-Kristin Aksnes http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANN-KRISTIN AKSNES | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8011/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Eivind Myklebust http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MYKLEBUST EIVIND | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8012/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Sæther Gårdsdrift http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÆTHER GÅRDSDRIFT | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8015/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Tore Johansen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHANSEN TORE | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8016/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Kate Irene Robertsen http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KATE IRENE ROBERTSEN | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8017/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Thomas Hermstad Landsem http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: THOMAS HERMSTAD LANDSEM | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8018/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Johan Langås http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHAN LANGÅS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8019/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Hans Petter Grønning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HANS PETTER GRØNNING | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8020/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Hans-Henrik Hornemann http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HANS-HENRIK HORNEMAN | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8021/2020 | Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - John Egil Vemundstad http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHN EGIL VEMUNDSTAD | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8022/2020 | Søknad om opphold i bolig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8029/2020 | Krav om innsyn i brøytekontrakter for vintersesongen 2018/2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ABVEI AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8040/2020 | Forespørsel om sommerjobb http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tesfaldet K Ghebremariam | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8043/2020 | Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - Skjettenberglia Naturreservat http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8056/2020 | Tildeling av belastningsfullmakt til budsjettdisponering i 2020 for tilskuddsordninger på landbruk http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8071/2020 | Kommunal bolig - Valsåmyra 13, nr.3 - ***** ***** - husleiekontrakt. http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8079/2020 | Forberedelse til tiltakspakker på kulturminneområder http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8080/2020 | Lundaveien 9 - gbnr. 275/182 - forespørsel om oppsett av flaggstenger http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEKSVIK HANDEL AS m.fl. | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8087/2020 | Forespørsel om innsyn i innkjøp av helsetjenester for årene 2018 og 2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BURSON COHN & WOLFE AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8093/2020 | Sikkerhetsvarsel om programvareproblem på varmedetektorer http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8095/2020 | Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Fornyelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPETALEN VELFORENING | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8099/2020 | Konsesjonskraft 2020 - Svartelva og Mosvik http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE ENERGI AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 8133/2020 | Fallhaugen 20 - gbnr. 60/53 - bod - etterlyser svar http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sven Olav Høivik | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 8039/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker Fagleder sykepleier til Vanvikan/Stadsbygd omsorgssone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215920418 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renathe Overland | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 8066/2020 | Søknad og CV - Vi søker Fagleder sykepleier til Vanvikan/Stadsbygd omsorgssone - st. ref. (4215920418) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renathe Overland | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 8065/2020 | Mattilsynet fatter vedtak etter tilsyn ved Leksvik barnehage http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 8063/2020 | Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joacim Refseth | Journaldato: 05.04.2020 | RegistryNumber: 8026/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joacim Refseth | Journaldato: 05.04.2020 | RegistryNumber: 8025/2020 | Uttalelse til høring skoletur http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klubben ved Testmann minne skole v/ Beathe Hovstein | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 8000/2020 | Byggesak - Kvithyllveien 193 - gbnr 56/160 - lagerhall - Redegjørelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RUBB AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7973/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Askim Moa | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7971/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis Sollie | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7970/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grande | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7969/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: jannicke iren Dyrendahl | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7968/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Lykken | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7967/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LIll Jenny Dahl | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7966/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Winther | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7965/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sofie Langnes | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7964/2020 | Varsel om igangsatt reguleringsarbeid for Overskott steinbrudd http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDBOHUS AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7958/2020 | Byggesak - Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - lagerhall - Kommunen trenger flere opplysninger http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RUBB AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7842/2020 | Modalsveien 920 - gbnr. 318/13 - hytte - riving - tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Connie Anita K Føll | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7898/2020 | Teglverksveien 128 - gbnr. 17/9, 17/35, 17/60 - forretningsbygg - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7941/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Digitaliseringsrådgiver for Fosenkommunene Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4205732803 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Kilsti Hermstad | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7978/2020 | Hasselvikveien 1221 - gbnr. 136/1 - bolig - tilbygg - uttalelse http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7880/2020 | Søknad og CV - Digitaliseringsrådgiver for Fosenkommunene - st. ref. (4205732803) http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Kilsti Hermstad | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7977/2020 | Svar signert husleiekontrakt - Kaltrøveien 16A http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/68832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 6721/2020 | Byggesak - Fessdalsveien 249 - gbnr. 152/1 - riving og oppføring av ny driftsbygning - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Richard Hanssen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7857/2020 | Høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Ole Sand gbnr. 57/95 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7858/2020 | Setergårdsveien 5 - gbnr. 308/26 - nytt lagerbygg - søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BALSTAD GÅRD | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7945/2020 | Uttalelse til høring skoletur http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAU Mælan skole v/ Anita Karoline Frandsen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7957/2020 | Fornyelse servering og skjenkebevilling http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Råkvåg Gjestgiveri & Marina | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7990/2020 | Frafalt søknad - Søknad om skjenkebevilling - Fritun -MON Radio påskequiz http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rosø, Andréa Birgitte Enebakk | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7844/2020 | Gbnr. 22/3, 18/1, 16/4, 23/3 - Ytre Stadsbygd Samdrift DA - drenering av jordbruksjord - sluttutbetaling http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7862/2020 | Uttalelse til høring skoletur http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elevrådet Testmann Minne skole v/ Berit Saltvik Aanonli | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7956/2020 | Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aakvik, Paul | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7886/2020 | Omsetningsoppgave for alkohol http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDHEIM CAFE AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7893/2020 | Omsetningsoppgave for 2019 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HINDRUM FJORDSENTER AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7896/2020 | Omsetningsoppgave for 2019 og foventet omsetning for 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naustet cafe & pub AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7897/2020 | Svar på søknad om tillatelse til bruk av snøskuter http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Mælan | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7902/2020 | Skjettendalsveien 20 - gbnr. 210/6 - våningshus - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henry Magne Dahl | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7949/2020 | Påminnelse om innmelding av behov for skolesekker til førsteklassinger http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7952/2020 | Gbnr. 129/5, 129/13 - Hasselvikveien 781 - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ÅSEN REGNSKAPSLAG SA | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 8004/2020 | Gbnr. 120/3 - Føldalsveien 42 - omlegging av vei - tilbakemelding på nabovarsel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7751/2020 | Kjerkveien 11 - gbnr. 13/1 - garasje - tilbakemelding på nabovarsel http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7835/2020 | Invitasjon til deltagelse i felles anskaffelse av elektronisk medisindispensere http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7851/2020 | Miljødirektoratets tilråding om vern av skog april 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7859/2020 | Gbnr. 315/1, 315/3 - Øystein Wanvik / Raymond Balstad - signert avtale om leie av jord http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Wanvik m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7860/2020 | Gbnr. 39/6 - søknad deling av grunneiendom/oppmålingsforretning http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finsmyr, Per Ole | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7887/2020 | Delvis innvilgelse av søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader i 2020 - Kristoffer Moan http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7899/2020 | Avslag på søknad om tilskudd til forebyggende og tiltak mot rovviltskader i 2020 - Rissa Beitelag SA http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7901/2020 | Endring av leiebeløp http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB BANK ASA | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7904/2020 | Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7936/2020 | Hasselvika - gbnr. 131/1 m.fl. - støttemur og spillvannsledning - søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROSJEKTSTYRING MIDT AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7944/2020 | Svar på forespørsel om bruk av fyllmasse i forbindelse med utbedring av veien i Ofaret http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FEVÅG BÅTFORENING | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7953/2020 | Spørreundersøkelse - bruk av gratistjenester http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIGITALISERINGSDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7954/2020 | Taushetserklæring - Kim Rønne frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rønne, Kim | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7960/2020 | Bestilling av naboliste - gbnr 168/20 http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/70126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berger, John | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 8014/2020 | Ber om å få tilsendt kjøpekontrakt og kostnadsoppstilling til søknad om tilskudd til utleiebolig http://einnsyn.fosendrift.no:80/indrefosen/RegistryEntry/Details/69962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7850/2020 |