eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/5538 23.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Virksomhetsleder Fysio- og ergoterapi fast - st. ref. (3833261739) - ***** ***** *****
2018/5538 23.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Virksomhetsleder Fysio- og ergoterapi fast Helse og omsorg - st. ref. 3833261739 ***** ***** *****
2018/5583 23.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsesøster Indre Fosen kommune - st. ref. () - ***** ***** *****
2018/5583 23.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesøster Indre Fosen kommune Helse og omsorg - st. ref. ***** ***** *****
2018/5926 23.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning: Ledige renhold stillinger - st. ref. (3844266206) - ***** ***** *****
2018/5926 23.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning: Ledige renhold stillinger Indre Fosen kommune - st. ref. 3844266206 ***** ***** *****
2018/5923 22.06.2018 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - Storvassveien Hildegunn Waterloo Solheim
2018/5925 22.06.2018 Utgående brev Fast godtgjøring ledere i politiske utvalg i Indre Fosen kommune - 1. halvdel 2018 Rune Schei m.fl.
2018/5919 22.06.2018 Inngående brev Signert avtale - løst inventar Mælan skole NORENGROS AS
2018/5864 22.06.2018 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 322/1 ikke er konsesjonspliktig Bjarne Rian
2018/5880 22.06.2018 Utgående brev Egenevaluering fra Indre Fosen kommune etter øvelse Sodd 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/5861 22.06.2018 Inngående brev Avtale til signering - kabel til nettstasjon - gbnr. 244/1 - Dretvik NTE NETT AS
2018/5808 22.06.2018 Utgående brev Svar angående forespørsel på priser på kommunale avgifter på gbnr.275/21 Svein Dagfinn Tørring
2018/5826 22.06.2018 Utgående brev Gbnr. 16/4 - Fruene i Fjøset DA - Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket FRUENE I FJØSET DA
2018/5932 22.06.2018 Inngående brev Feilsendt faktura på kommunale avgifter - Prangveien 27 - gbnr. 170/38 Egil Monsen
2018/5933 22.06.2018 Inngående brev Korrigert forbruk på vannmåler - Selnesveien 770 - gbnr. 150/6 Tor A Otterstad Hafell
2018/5934 22.06.2018 Utgående brev Byggesak - Råkvågveien 333 - gbnr. 170/30 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS
2018/5948 22.06.2018 Inngående brev Gbnr. 120/8 - Håvar Sve - innmelding av areal og søknad om tilskudd til planting av skog på nye arealer Håvar Sve
2018/5949 22.06.2018 Inngående brev Avgjørelse i klagesak om forbrenningsanlegg for trevirke - Itab Industrier AS MILJØDIREKTORATET
2018/5950 22.06.2018 Inngående brev Søknad om kommunal støtte til humanistisk navnefest HUMAN-ETISK FORBUND AVD. FOSEN
2018/5964 22.06.2018 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Drakestranda 142 Grytbakk Mathisen, Anne
2018/5944 22.06.2018 Utgående brev 5054 gbnr. 121/28 - Margareth Solli Askjemshalten - delutbetaling SMIL FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/5984 22.06.2018 Inngående brev Gbnr. 91/15 - Ditlev Alseth / Bjørg Irene Alseth - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ditlev Alseth m.fl.
2018/5984 22.06.2018 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr.91/15 ikke er konsesjonspliktig Ditlev Alseth m.fl.
2018/5986 22.06.2018 Inngående brev Kultiveringsplan for utsetting av fisk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/5990 22.06.2018 Inngående brev Signert avtaledokument - kontrakt for totalentreprise mellom Indre Fosen kommune og Elpro AS INDRE FOSEN KOMMUNE m.fl.
2018/5991 22.06.2018 Utgående brev Stig Stavrum - Driveplikt på dyrket jord - gnr. 273 bnr. 6 Stig Stavrum
2018/5995 22.06.2018 Inngående brev Signert avtale vedr. kontrakt for totalentreprise mellom Indre Fosen kommune og Aircomfort Trøndelag AS INDRE FOSEN KOMMUNE m.fl.
2018/5981 22.06.2018 Inngående brev Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk - invitasjon til å søke om midler for 2019 STATENS VEGVESEN
2018/6000 22.06.2018 Inngående brev Etterlyser tilbakemelding på avtale om vedlikehold av Fevåg havn FEVÅG BÅTFORENING
2018/6004 22.06.2018 Inngående brev Gbnr. 318/5 - Modalsveien 890 - søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Per Flønæs
2018/6012 22.06.2018 Utgående brev Byggesak - Sjøgata 6 - gbnr 170/35 - Indre Fosen - fasadeendring - oversendelse av klage FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/6029 22.06.2018 Inngående brev Hertug Skules vei 130 - gbnr. 122/318 - vei/parkeringsplass - nabovarsel INDRE FOSEN KOMMUNE
2018/6029 22.06.2018 Inngående brev Hertug Skules vei 130 - gbnr. 122/318 - vedr. nabovarsel RISSA KRAFTLAG SA
2018/6044 22.06.2018 Inngående brev Overføring av sak til annen kommune - vurdering av inhabilitet og oppnevning av settekommune i barnevernsaker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/6048 22.06.2018 Inngående brev Ønsker å installere vannmåler på eiendom - gbnr. 138/37 Fridtjof Hasselvold
2018/6051 22.06.2018 Inngående brev Gbnr. 210/1 - Dahl Østre AS - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord DAHL ØSTRE AS
2018/6052 22.06.2018 Utgående brev Gbnr. 56/29 - Sæther Maskinservice - Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket SÆTHER MASKINSERVICE
2018/6061 22.06.2018 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 176/36, Inneråksjøen 9 Vidar Lie
2018/6088 22.06.2018 Utgående brev Søknad til KS om klarspråk-støtte 'ahv@ks.no'
2018/6088 22.06.2018 Inngående brev 18/01035-89 - Svar på søknad om støtte til klart språk Indre Fosen kommune KS
2018/6090 22.06.2018 Inngående brev Gbnr. 13/70 - Valsåmyra 19 - Stadsbygd eldresenter - Tilsynsrapport med varsel om pålegg TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2018/6092 22.06.2018 Inngående brev Gbnr.13/60 - Sandaflata 2 - Stadsbygd trygdeleiligheter - tilsynsrapport uten avvik TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2018/6094 22.06.2018 Inngående brev Setergårdsveien 87 - gbnr. 266/19 - ønsker pristilbud på installasjon av vannmåler Hans H Tronstad
2018/6095 22.06.2018 Inngående brev Begjæring om innsyn - verdivurdering av eiendommer ved havneområdet i Vanvikan sentrum Terje Canque Sund
2018/6116 22.06.2018 Inngående brev Spørsmål om Den Norske Kirke betaler for leie av kontorlokaler på Rissa rådhus HUMAN-ETISK FORBUND AVD. FOSEN
2018/6116 22.06.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om Den Norske Kirke betaler for leie av kontorlokaler på Rissa rådhus. HUMAN-ETISK FORBUND AVD. FOSEN
2018/6118 22.06.2018 Inngående brev Søknad om stedsutviklingsmidler - vedlikehold av grøntområde i Fevåg Line Leira
2018/6119 22.06.2018 Inngående brev Trenger kontaktinformasjon til prosjekt "utskrivnings- og overføringsklare sikkerhetspsykiatriske pasienter" ST. OLAVS HOSPITAL HF
2018/6120 22.06.2018 Inngående brev Oversendelse av revidert samarbeidsavtale med underliggende retningslinjer ST. OLAVS HOSPITAL HF
2018/6100 22.06.2018 Inngående brev Vigtilveien 126 - gbnr. 236/27 - garasje - tillatelse - dispensasjon fra byggegrense STATENS VEGVESEN
2018/6101 22.06.2018 Inngående brev Tilskudd til leirskoleopplæring 2018 - informasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/5729 22.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler Fosen barneverntjeneste, 100% fast - st. ref. (3839053111) - ***** ***** *****
2018/5729 22.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler Fosen barneverntjeneste, 100% fast Indre Fosen kommune - st. ref. 3839053111 ***** ***** *****
2018/5781 22.06.2018 Inngående brev Myrmoveien 45 - gbnr. 239/14 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak Silje Gustad Landsem
2018/6109 22.06.2018 Inngående brev Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2018/6110 22.06.2018 Inngående brev Trenger informasjon om veiprosjektet Sund - Bradden - i forbindelse med salg av gbnr. 56/72 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS
2018/6463 22.06.2018 Inngående brev Byggesak - Vollaveien 13 - gbnr. 314/252 - Tilbygg til garasje - søknad om tillatelse Kaj Vidar Sandvold
2018/4878 22.06.2018 Utgående brev Gbnr. 221/2 - Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket RUNE RAMDAL
2018/4982 22.06.2018 Utgående brev Byggesak - gbnr. 90/27 - festenr. 2 - Ytter Fagerlitjønna - terrasse som tilbygg til hytte - Tillatelse til tiltak - Disp. PBL§1-8 og kommuneplan Arnfinn Seim
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** *****
2018/5007 22.06.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 15 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 3819308306 ***** ***** ***** *****
2018/5143 22.06.2018 Utgående brev Skal domenenavnet leksvik.kommune.no videreføres eller slettes? UNINETT NORID AS
2018/5144 22.06.2018 Utgående brev Skal domenenavnet rissa.kommune.no videreføres eller slettes? UNINETT NORID AS
2018/5165 22.06.2018 Utgående brev Tævevegen 10 - gbnr. 314/219 - Vanvikan menighetshus - mangelfull tilbakemelding på tilsyn TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2018/5166 22.06.2018 Utgående brev Håggåveien 1 - gbnr. 272/36 - Testmann Minne skole - mangelfull tilbakemelding på tilsyn TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2018/5167 22.06.2018 Utgående brev Vanvikveien 22 - gbnr. 314/83 - Vanvikan skole - mangelfull tilbakemelding på tilsyn TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2018/5168 22.06.2018 Utgående brev Vanvikveien 1 - gbnr. 314/210 - Vanvikan samfunnshus - mangelfull tilbakemelding på tilsyn TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2018/5183 22.06.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til prosjekter innovasjon og fornying FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/5262 22.06.2018 Utgående brev Gbnr. 56/27. Trygve Kvithyld. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/5265 22.06.2018 Utgående brev Gbnr. 39/21. Roger Børsting. Søknad om deling av eiendom og deling av driftsenhet. Dispensasjonssak Roger Børsting
2018/5509 22.06.2018 Utgående brev Gbnr. 221/2 - Rune Ramdal - ombygging til løsdrift med VMS - kommunens uttalelse INNOVASJON NORGE
2017/273 22.06.2018 Inngående brev Rammetilskuddet - bosettingskriteriene i inntektssystemet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/1144 22.06.2018 Utgående brev Gbnr. 170/3 - Terje Arnfinn Tøndervik - tilskudd til drenering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/187 22.06.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet gjentar vedtak om stenging av fjøs MATTILSYNET
2018/294 22.06.2018 Inngående brev Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven for Vikingbase Smolt SUS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/355 22.06.2018 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - uttalelse Wiggo Halvard Johansen
2018/439 22.06.2018 Utgående brev Vedtak av endringer i selskapsavtale Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS
2018/774 22.06.2018 Inngående brev Dørndalsveien 520 - gbnr. 125/43 - pensjonat - bruksendring / fasadeendring - uttalelse NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/1014 22.06.2018 Utgående brev Byggesak - Rema 1000 - gbnr. 122/382 - butikk - Igangsettingstillatelse Grimstad og Tønsager AS
2018/1764 22.06.2018 Utgående brev Gbnr. 307/1 -Bård A. Sæther. Søknad om deling av grunneiendom Bård Anders Sæther
2018/2061 22.06.2018 Inngående brev Tildeling av tilskudd kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018 statsbudsjettet kap 761 post 68 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/2444 22.06.2018 Utgående brev Gnr. 124, bnr. 14 - tildeling av adresse Einar Reidulf Ovesen
2018/2444 22.06.2018 Utgående brev Gnr. 210, bnr. 32 - tildeling av adresse Terje Neverås
2018/2444 22.06.2018 Utgående brev Gnr. 314, bnr. 38 - tildeling av adresser VANVIKAN EIENDOM AS
2018/2469 22.06.2018 Inngående brev Dokumenter fra styremøte Midt-Norge 110-sentral IKS 14.06.18 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS
2018/2501 22.06.2018 Inngående brev Øverskottveien 35 - gbnr. 22/7 - bolig - nybygg - uttalelse Samediggi/Sametinget
2018/2676 22.06.2018 Utgående brev Ønsker tilbakemelding om henvendelsen om vannmåler dat. 06.04.2018 Knut Ole Lysø
2018/2676 22.06.2018 Inngående brev Ønsker tilbakemelding om henvendelsen om vannmåler dat. 06.04.2018 Knut Ole Lysø
2018/2786 22.06.2018 Inngående brev Purring på brev angående vedtak om avkortning av produksjonstilskudd Eindride Husby
2018/3094 22.06.2018 Inngående brev Signert samarbeidsavtale INDRE FOSEN IDRETTSRÅD
2018/4262 22.06.2018 Inngående brev Dørndalsveien 364 - gbnr. 125/57 - fritidsbolig - bruksendring - tegninger Anita Dyrendal
2018/4315 22.06.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning over parseller fra eiendommen gnr. 163 bnr. 1 Lisbeth Dybvik m.fl.
2018/4488 22.06.2018 Inngående brev Storvassveien - gbnr 323/6 - fritidsbolig - uttalelse Trøndelag fylkeskommune
2018/4678 22.06.2018 Utgående brev Særutskrift - Ungdomstrinnstrukturen i Indre Fosen kommune Siri Størseth m.fl.
2018/4679 22.06.2018 Utgående brev Partsbrev - Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune FAU ÅSLY SKOLE m.fl.
2018/4750 22.06.2018 Utgående brev Angående trafikksikkerhet FV 715 Rørvik-Vanvikan Harald Arvid Andresen
2018/4695 21.06.2018 Inngående brev Øvre Fallet 20 - gbnr. 122/34 - påbygg bolig og ny garasje - oppdaterte tegninger Marius Overland
2018/4538 21.06.2018 Utgående brev Gbnr. 4/12 - Oppmålingsforretningen er blitt ført i matrikkelen Dagfrid Enga Fenstad m.fl.
2018/4551 21.06.2018 Utgående brev Gbnr. 131/15 - Hysnesveien 45 - etterlyser svar vedrørende vannmåler John Jarle Wang
2018/4578 21.06.2018 Utgående brev Byggesak - Vangsveien 27 - bolig - oppføring av skorstein VARMEFAG, VARME & DESIGN
2018/4623 21.06.2018 Inngående brev Kvernvika 57 - gbnr. 4/11 - rehabilitering av skorstein - bekreftelse TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2018/4314 21.06.2018 Utgående brev Vi trenger mer informasjon angående din søknad om utslippstillatelse, gbnr. 323/6 Solheim, Hildegunn
2018/4262 21.06.2018 Utgående brev Byggesak - Dørndalsveien 364 - gbnr. 125/57 - fritidsbolig - bruksendring Anita Dyrendal
2018/3271 21.06.2018 Inngående brev Etterspør svar - søknad om kommunalt tilskudd - oppsetting av Råkvåg anno 1930 STJØRNA TEATERLAG
2018/2878 21.06.2018 Inngående brev Påminnelse - feil adresse på faktura for kommunale avgifter LEKSVIK INDUSTRIMEKANIKK AS
2018/1014 21.06.2018 Inngående brev Rema 1000 - gbnr. 122/318 - butikk - tilleggsopplysninger Grimstad og Tønsager AS
2018/945 21.06.2018 Inngående brev Nordfjordveien 89 - gbnr. 172/42 - bolig - rehabilitering av skorstein - bekreftelse TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2018/1437 21.06.2018 Inngående brev DNB - månedsrapport - mai 2018 DNB ASA
2018/1488 21.06.2018 Inngående brev Nasjonal ramme for vindkraft på land - innspill om viktige regionale interesser NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/776 21.06.2018 Inngående brev Innkalling styremøte Fosen Renovasjon IKS 15.06.2018 FOSEN RENOVASJON IKS
2018/420 21.06.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder RissaVannverk KYSTLAB AS
2018/600 21.06.2018 Inngående brev Signert styreprotokoll i fra møte i TBRT - 29.05.18 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2018/407 21.06.2018 Inngående brev Gbnr. 315/6 - Ragnar Lyng - konsesjon - angående kommunedelplan og eventuelle konsekvenser ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS
2018/407 21.06.2018 Inngående brev Gbnr. 315/6 - Ragnar Lyng - konsesjon - klagebehandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/5468 21.06.2018 Inngående brev Bliksåsveien 39 - gbnr. 54/15 - garasje - tilbygg - nye tegninger SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS
2018/4950 21.06.2018 Inngående brev Gbnr. 23/9 - Øverskottveien - søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger Erlend Farbu
2018/6393 21.06.2018 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - reguleringsplan for Hjellup Fjordbo TRØNDER-AVISA AS
2018/6393 21.06.2018 Inngående brev Ønsker innsyn i dokumenter som omhandler reguleringsplan for Hjellup Fjordbo TRØNDER-AVISA AS
2018/6395 21.06.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Solfjordfestivalen - 30.06.18 - 01.07.18 Gerd Janne Husby
2018/6413 21.06.2018 Inngående brev Ber om innsyn i byggesak på Hjellup Fjordbo TRØNDER-AVISA AS
2018/6413 21.06.2018 Utgående brev Dokumentoversendelse - innsyn i byggesak på Hjellup Fjordbo TRØNDER-AVISA AS
2018/6417 21.06.2018 Inngående brev Gbnr. 74/1 - Per Bjørn Flytør / Per Otto Bjørnerås - signert avtale om leie av jord Per Bjørn Flytør m.fl.
2018/6440 21.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Bibliotekar - st. ref. (3853822870) - ***** ***** *****
2018/6440 21.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Bibliotekar Kultur - st. ref. 3853822870 ***** ***** *****
2018/5784 21.06.2018 Inngående brev Tillatelse til arrangementet - motbakkeløpet "Våttån Opp" langs fv. 755 Leksvik sentrum STATENS VEGVESEN
2018/5785 21.06.2018 Inngående brev Innhenting av forslag til utviklingsprisen 2017 FOSEN REGIONRÅD
2018/5787 21.06.2018 Inngående brev Gbnr. 275/5 - søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr Stig Håvard Øverland m.fl.
2018/5751 21.06.2018 Inngående brev Ønsker og få installert vannmåler i huset - Vanvikveien 7 - gbnr. 314/49 Stig Bjørnsvik
2018/5756 21.06.2018 Inngående brev ***** ***** ***** søknad om fritak / reduksjon av renovasjonutgifter *****
2018/5760 21.06.2018 Inngående brev Ønsker innsetting av vannmåler på eiendom - gbnr. 273/26 Trond Hovstein
2018/5772 21.06.2018 Inngående brev Gbnr. 67/1 - Jan Ove Sollie - innmelding av areal og søknad om tilskudd til planting av skog Jan Ove Sollie
2018/5773 21.06.2018 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Arnrommet 2 Rønning, Anita
2018/5773 21.06.2018 Utgående brev Tillatelse til tilknytning kommunalt avløp - Arnrommet 2 Rønning, Anita
2018/5734 21.06.2018 Inngående brev Ønsker svar på spørsmål som omhandler innholdet i noen helsetjenester HELSEDIREKTORATET
2018/5748 21.06.2018 Inngående brev Ønsker og få innsatt vannmåler på eiendom gbnr. 78/35 Jonas Andre Sæther
2018/5749 21.06.2018 Inngående brev Holsundveien 21 - gbnr. 170/274 - opparbeidelse av vei - forespørsel om lovlighet Kenneth Kristensen
2018/5730 21.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler Fosen barneverntjeneste, vikariat - st. ref. (3839865225) - ***** ***** ***** *****
2018/5730 21.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler Fosen barneverntjeneste, vikariat Indre Fosen kommune - st. ref. 3839865225 ***** ***** ***** *****
2018/5656 21.06.2018 Inngående brev Byggesak - Bliksåsveien 45 - gbnr. 54/1 - bolig Dyrendahl Bygg AS
2018/5656 21.06.2018 Utgående brev Byggesak - Bliksåsveien 45 - gbnr. 54/3 - bolig - Til uttalelse NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/5726 21.06.2018 Utgående brev Prestslættåsveien - gbnr. 210/32 - fritidsbolig - tillatelse til tiltak Terje Neverås
2018/5729 21.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler Fosen barneverntjeneste, 100% fast - st. ref. (3839053111) - ***** ***** ***** ***** *****
2018/5729 21.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler Fosen barneverntjeneste, 100% fast Indre Fosen kommune - st. ref. 3839053111 ***** ***** ***** ***** *****
2018/6158 21.06.2018 Utgående brev Rapport - Biologisk mangfold i Rissa kommune NORDISK INFORMASJONSSENTER FOR FLAGGERMUS (NIFF)
2018/6160 21.06.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - ølbryggerkurs - 30.06.18 SPORT 1 RISSA AS
2018/6166 21.06.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - bedriftsbesøk - 20.06.18 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS
2018/6096 21.06.2018 Utgående brev Skadefelling av bjørn - Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/6052 21.06.2018 Inngående brev Gbnr. 56/29 - Stig Robert Sæther- Bilder fra Ytteråsen Ramdal Aud Dagmar
2018/6052 21.06.2018 Inngående brev Gbnr. 56/29 - Stig Robert Sæther - Behandlet søknadsskjema LDIR-430 Aud Dagmar Ramdal
2018/6096 21.06.2018 Inngående brev Iverksetting av fellingstillatelse for 1 bjørn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/6096 21.06.2018 Inngående brev Vurdering av oppsettende virkning av klage på vedtak om iverksetting av fellingstillatelse for 1 bjørn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/5826 21.06.2018 Inngående brev Gbnr. 16/4 - Fruene i fjøset DA - kartfesting av tiltak Fruene i fjøset DA
2018/5826 21.06.2018 Inngående brev Gbnr. 16/4 - Fruene i fjøset DA - kulturlandskapstiltak - saldokort FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/5822 21.06.2018 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 122/382 ikke er konsesjonspliktig RISSA ARENA AS
2018/5826 21.06.2018 Inngående brev Gbnr. 16/4 - Fruene i Fjøset DA - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket FRUENE I FJØSET DA
2018/5816 21.06.2018 Inngående brev Gbnr. 124/150 - Liv Darell - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Liv Darell
2018/5816 21.06.2018 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 124/150 ikke er konsesjonspliktig Liv Darell
2018/5818 21.06.2018 Inngående brev Gbnr. 100/4 - Håvard Stoum - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Håvard Stoum
2018/5819 21.06.2018 Inngående brev Trenger bekreftelse på arbeidsomfang på gård NAV TRØNDELAG
2018/5819 21.06.2018 Utgående brev Jordbruksattest - ***** ***** NAV TRØNDELAG
2018/5820 21.06.2018 Utgående brev Jordbruksattest NAV TRØNDELAG
2018/5820 21.06.2018 Inngående brev Trenger bekreftelse på arbeidsomfang på gård NAV TRØNDELAG
Versjon:5.1.1