eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/386 27.06.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Hindrem Hage Hyttefelt - Forhåndskonferanse AGV HOLDING AS INDREFOSEN
2019/4726 27.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Anne Grete Mandal INDREFOSEN
2019/4726 27.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Ingvild Heggen Kristensen INDREFOSEN
2019/4726 27.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Irma Valikoniene INDREFOSEN
2019/4882 27.06.2019 Utgående brev Innkalling til møte i sakkyndig eiendomsskattenemnd 20.6.2019 Anne Berit Skjerve Sæther m.fl. INDREFOSEN
2019/1900 27.06.2019 Inngående brev Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - søknad om tillatelse til tiltak Ole Ragnvald Vevelstad INDREFOSEN
2019/4969 27.06.2019 Inngående brev Gbnr. 170/305 - båtutlegg - byggesøknad Terje Arnfinn Tøndervik INDREFOSEN
2018/11381 27.06.2019 Utgående brev Byggesak - Prangveien 37 - gbnr. 170/76 - brygge - fasadeendring: Innkalling til befaring SALTERIET KULTURBRYGGE AS m.fl. INDREFOSEN
2018/11381 26.06.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Befaring SALTERIET KULTURBRYGGE AS INDREFOSEN
2019/2419 26.06.2019 Utgående brev Vikingbase - presentasjon 25.6.2019 Formannskapet INDREFOSEN
2019/5072 26.06.2019 Inngående brev Gbnr. 208/1 - Kristoffer Moan - søknad om nydyrking KRISTOFFER MOAN INDREFOSEN
2019/4993 26.06.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - Vollavatnet Vevelstad, Ole Ragnvald INDREFOSEN
2019/5126 26.06.2019 Inngående brev Gbnr. 6/10 - John Egil Vemundstad - søknad om godkjenning av plan for nydyrking JOHN EGIL VEMUNDSTAD INDREFOSEN
2019/1852 26.06.2019 Utgående brev Gbnr. 74/1 - varsel om oppmålingsforretning Eirik Nygård m.fl. INDREFOSEN
2019/156 26.06.2019 Utgående brev Gbnr. 203/8 - varsel om oppmålingsforretning Bjørn Helge Lysvand m.fl. INDREFOSEN
2018/9879 26.06.2019 Utgående brev Gbnr. 203/11 - varsel om oppmålingsforretning Bjørn Helge Lysvand m.fl. INDREFOSEN
2019/3066 26.06.2019 Inngående brev Vedtatte grunnkretser gjeldende fra 1. januar 2020 Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/3788 26.06.2019 Utgående brev Gbnr. 147/58 - varsel om retting i matrikkelen Arnljot Berget m.fl. INDREFOSEN
2019/407 26.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Hindrem & Setet Vassverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/328 26.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Råkvåg Vannverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2018/8998 26.06.2019 Utgående brev Gbnr. 122/72- oversendelse av matrikkelbrev Erna Skånøy INDREFOSEN
2019/3522 26.06.2019 Utgående brev Sletting av heftelse Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2019/3670 26.06.2019 Utgående brev Høring - Demensplan for Indre Fosen kommune 2019-2021 Høringsinstansene INDREFOSEN
2019/5020 26.06.2019 Inngående brev Søknad om Serveringsbevilling og skjenkebevilling, NORDHEIM CAFE AS NORDHEIM CAFE AS INDREFOSEN
2019/1978 26.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsesykepleier Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4038125197 Tove Helen Rosvold INDREFOSEN
2018/8884 25.06.2019 Inngående brev Fornyet vurdering av søknad om tilgang til opplysninger fra folkeregisteret SKATTEETATEN INDREFOSEN
2018/11532 25.06.2019 Utgående brev Partsbrev fra Indre Fosen kommune - endring av selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS INDREFOSEN
2018/696 25.06.2019 Utgående brev Kommunedelplan Vanvikan - melding om vedtatt plan Skarsaune May Hilde m.fl. INDREFOSEN
2018/696 25.06.2019 Utgående brev Kommunedelplan Vanvikan - melding om vedtatt plan KYSTVERKET MIDT-NORGE m.fl. INDREFOSEN
2018/800 25.06.2019 Utgående brev Varsel om vedtatt detaljreguleringsplan Stadsbygd kirkegård, planid. 50541624201700 Eiliv Åsebø m.fl. INDREFOSEN
2018/7881 24.06.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av Reguleringsplan for tomt til videregående skole i Vanvikan, planID 50542018003 Anne Kristin Grøn Wanvik m.fl. INDREFOSEN
2019/3522 24.06.2019 Inngående brev Sjursvikveien 81 - gbnr. 132/18 - deling av grunneiendom - sletting av heftelse John Harald Nebb INDREFOSEN
2019/5144 24.06.2019 Utgående brev Nabovarsel - forlenging av flytebrygge - Nedre Fallet Rita Barseth m.fl. INDREFOSEN
2019/4899 24.06.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Lokale lønnsforhandlinger 2019 - Lister Grimsrud, Sissel INDREFOSEN
2019/4728 24.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4093394525 Anita Olsen Rønning INDREFOSEN
2019/4728 24.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4093394525) Anita Olsen Rønning INDREFOSEN
2019/4728 24.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4093394525) Lisbet Aune INDREFOSEN
2019/4728 24.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4093394525 Lisbet Aune INDREFOSEN
2019/900 24.06.2019 Inngående brev Gbnr. 314/307 - Solheim - klage til forespørsel om omregulering av tomt Arnulf Tore Koteng INDREFOSEN
2019/5151 24.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4096456811 Emina Ilic INDREFOSEN
2019/5151 24.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik - st. ref. (4096456811) Emina Ilic INDREFOSEN
2019/5151 24.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik - st. ref. (4096456811) Amalie Aune Buhaug INDREFOSEN
2019/5151 24.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4096456811 Amalie Aune Buhaug INDREFOSEN
2018/1909 23.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Øyvind Gundersen INDREFOSEN
2018/1909 23.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Øyvind Gundersen INDREFOSEN
2018/1909 22.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Lisa Beate Dehli INDREFOSEN
2018/1909 22.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Lisa Beate Dehli INDREFOSEN
2019/4901 21.06.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt skademelding - XK 26578 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Oliver næss INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Daniel Bikash Ånonli INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Maria Roten Westby INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Morten Borstad INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Silje Andrea Johansen Strandheim INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Amalie Hansen Ness INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Julie Hagen Kiran INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Viljar Øydvin INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Mikael Øverland INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Jo Andreas Buaas Gangstad INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Lasse saus INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Inga Marie Strøm Reinkind INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Nora Balstad INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Segen Msgna INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Magnus Johansen INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Anette Sæther Alseth INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Cecilie Sæther Alseth INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Mia Podmore INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Kaja Moen INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Hege Sæther INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Jonas Nebb Johansen INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Erik Bauge INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Kristin Dretvik INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Martin Teodor Leistad INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Kaja Langaas Sæther INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Ruben Belsvik INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Rebekka Viola Abelsen INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Emil Ruud INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Elena Cecilie Brødreskift INDREFOSEN
2019/3595 21.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4070760628 Oda-Kristine Aasbø Stegavik INDREFOSEN
2019/4686 21.06.2019 Inngående brev Registrering og digitalisering av kommunenes SEFRAK-registre Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2018/6525 21.06.2019 Inngående brev Fartsgrense Djupdalsveien - etterlyser fremdeles svar Bjørn Berg INDREFOSEN
2018/3247 21.06.2019 Inngående brev Manglende svar på klage på kloakkavgift SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN INDREFOSEN
2018/3247 21.06.2019 Inngående brev Orientering - manglende svar på klage på kloakkavgift SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN INDREFOSEN
2019/4901 21.06.2019 Utgående brev Forenklet anmeldelse - bulker på panseret TRØNDELAG POLITIDISTRIKT INDREFOSEN
2019/4667 21.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - 2019/2020 ***** INDREFOSEN
2019/4745 21.06.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt klage - Johan Bojers Legat for Rein kirke SPAREBANK 1 SMN INDREFOSEN
2019/4708 21.06.2019 Inngående brev Skatteinngang - Indre Fosen kommune - mai 2019 KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2019/4715 21.06.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger i tilsynssak - jordmortjenesten FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4882 21.06.2019 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2019 verker og bruk - utlegging av skatteliste av offentlig ettersyn INDREFOSEN
2019/4726 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Karianne Skjærvø Kvitland INDREFOSEN
2019/4726 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Veronika Kimo INDREFOSEN
2019/4726 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Monica Frandsen INDREFOSEN
2019/4726 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Kamilla Dyrendahl INDREFOSEN
2019/4726 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Anne Kristine Aanonli Wilmann INDREFOSEN
2019/5077 21.06.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Ballbingen ved Åsly skole Bredesen, Tom André INDREFOSEN
2019/4732 21.06.2019 Inngående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - ansatte i barnehage - våren 2019 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2018/1865 21.06.2019 Utgående brev Klage på høy fartsgrense Ørjan Andresen INDREFOSEN
2019/4825 21.06.2019 Utgående brev Byggesak - Rørvikveien 115-119 - gbnr. 9/11 - Oppføring av garasje - Tillatelse til tiltak Benjamin Schei INDREFOSEN
2019/1647 21.06.2019 Inngående brev Småbåthavn Vanvikan - gbnr. 314/44 - utfylling i sjø - uttalelse TRONDHEIM HAVN IKS INDREFOSEN
2019/4968 21.06.2019 Utgående brev Konsesjon på gbnr. 204/24 i Indre Fosen Bull & Co Advokatfirma AS INDREFOSEN
2019/4662 21.06.2019 Utgående brev Nedre Fallet - gbnr. 122/60 - forlengelse av flytekai - kart RISSA SEILFORENING INDREFOSEN
2019/4564 21.06.2019 Utgående brev Byggesak - Bjørglia 1 - gbnr 314/23 - Tillatelse til oppføring av tilbygg u/50 m². Pavel Sedivy INDREFOSEN
2019/4881 21.06.2019 Utgående brev Byggesak - Selvikveien 5 - gbnr. 60/5 - tilbygg på bolig: Tillatelse til tiltak Christian L Rønning INDREFOSEN
2019/4735 21.06.2019 Utgående brev Olderveien 13 - gbnr. 122/326 - støttemur - søknad om tillatelse til tiltak Jan Erik Schanche INDREFOSEN
2019/4735 21.06.2019 Inngående brev Olderveien 13 - gbnr. 122/326 - støttemur - søknad om dispensasjon SCHANCHE MASKIN & TRANSPORT INDREFOSEN
2019/4826 21.06.2019 Utgående brev Byggesak - Brørskiftveien 63 - gbnr. 22/3 - bolig - rehabilitering av skorstein: Tillatelse til tiltak ALPHAPIPE AS INDREFOSEN
2019/4260 21.06.2019 Inngående brev Udduveien 50 - gbnr. 124/187 - lagerhall - opplysninger om tiltakets ytre rammer BYGG-KON AS INDREFOSEN
2019/3873 21.06.2019 Inngående brev Leksvikveien 11 - gbnr. 232/38 - garasje - tegninger Norvall Ramdahl INDREFOSEN
2019/3873 21.06.2019 Utgående brev Byggesak - Leksvikveien 11 - gbnr. 232/38 - garasje: Mangelbrev Anne Marie Elverum INDREFOSEN
2018/3039 21.06.2019 Utgående brev Byggesak - Langnesveien 7 - gbnr. 314/38 - nybygg - leiligheter: Dispensasjon og endring av tillatelse PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS INDREFOSEN
2019/4713 21.06.2019 Inngående brev Søknad om kvotefri jakt på rådyr - Markabygda østre hjorteviltvald Kevin Lysvand INDREFOSEN
2019/4731 21.06.2019 Inngående brev Inspeksjonsrapport etter tilsyn i Norsk Coating AS Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/2057 20.06.2019 Inngående brev Endring i skolekretsinndelingen i Indre Fosen Kartverket INDREFOSEN
2019/4812 20.06.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 275/6 ikke er konsesjonspliktig Jan Arne Almåsbakk INDREFOSEN
2019/4827 20.06.2019 Inngående brev Gbnr. 266/31 - Kråkmoveien 31 - egenerklæring om konsesjonsfrihet HJELLUP AS INDREFOSEN
2019/4827 20.06.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 266/31 ikke er konsesjonspliktig HJELLUP AS INDREFOSEN
2018/8815 20.06.2019 Utgående brev Gbnr. 231/7 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Magne Killingberg INDREFOSEN
2018/8815 20.06.2019 Utgående brev Gbnr. 231/7 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Camilla Hansen Skjelstad m.fl. INDREFOSEN
2018/8815 20.06.2019 Utgående brev Gbnr. 231/26 - oversendelse av matrikkelbrev Tor Erik Næbb m.fl. INDREFOSEN
2018/8815 20.06.2019 Utgående brev Gbnr. 231/55 - oversendelse av matrikkelbrev Mari Helen Østbye INDREFOSEN
2019/4275 20.06.2019 Utgående brev Kommunal bolig - Rådhusveien 7A - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/4803 20.06.2019 Utgående brev Kommunal bolig - Årnsetflata 32 (Lindegaard) - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/4863 20.06.2019 Utgående brev Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - søknad om tiltak COPPER EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/4863 20.06.2019 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - merknad til nabovarsel Anders Dybdahl INDREFOSEN
2019/4658 20.06.2019 Inngående brev Kvithyllveien 171 - gbnr. 56/58 - gangbru mellom bygg - søknad om tillatelse til tiltak FOSEN YARD AS INDREFOSEN
2019/4658 20.06.2019 Utgående brev Byggesak - Kvithyllveien 171 - gbnr. 56/58 - gangbru mellom bygg: Tillatelse til tiltak FOSEN YARD AS INDREFOSEN
2019/4658 20.06.2019 Inngående brev Kvithyllveien 171 - gbnr. 56/58 - gangbru mellom bygg - nabovarsel m.m. FOSEN MEK. HOLDING AS INDREFOSEN
2019/4936 20.06.2019 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - Ålbergsveien DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2019/4902 20.06.2019 Inngående brev Leksvikskogen 62 / Moveien 1 - gbnr. 211/3, 211/10 - erklæring om arealoverføring Per Mikael Persson INDREFOSEN
2019/5006 20.06.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 277/32 og 277/34 ikke er konsesjonspliktig LEKSVIK NÆRINGSBYGG AS INDREFOSEN
2019/4048 20.06.2019 Utgående brev Gbnr. 113/2 - varsel om oppmålingsforretning Odd Erik Stokkaune m.fl. INDREFOSEN
2019/4048 20.06.2019 Utgående brev Gbnr. 113/2 - varsel om oppmålingsforretning Odd Erik Stokkaune m.fl. INDREFOSEN
2019/4055 20.06.2019 Inngående brev Moveien - gbnr. 212/9 - deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/5008 20.06.2019 Inngående brev Gbnr. 89/2 - Vidar Volden - tilsagn om tilskudd til driftsulempe Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/5009 20.06.2019 Inngående brev Gbnr. 272/1 - Nils Tronstad - tilsagn om tilskudd til lang terrengtransport Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/5010 20.06.2019 Inngående brev Gbnr. 283/1 - Kari Lein - tilsagn om tilskudd til lang terrengtransport Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/5011 20.06.2019 Inngående brev Gbnr. 283/2 - Jens Ole Lindgjerdet - tilsagn om tilskudd til lang terrengtransport Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/5013 20.06.2019 Inngående brev Gbnr. 89/5 - Øyvind Nesdal - avslag på søknad om forhåndsgodkjenning av tilskudd til driftsulempe Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/5015 20.06.2019 Inngående brev Gbnr. 89/6 - Helge Olsøybakk - avslag på søknad om forhåndsgodkjenning av tilskudd til driftsulempe Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/4623 20.06.2019 Inngående brev Signert individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen ØSTERÅS MAGNAR INDREFOSEN
2019/4623 20.06.2019 Inngående brev Signert individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen VIGDIS JOHANNE SCHEI FOSS INDREFOSEN
2019/4623 20.06.2019 Inngående brev Signert individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen Camilla Sollie Finsmyr INDREFOSEN
2019/4623 20.06.2019 Inngående brev Signert individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen GULLBREKKEN ODD JØRUND INDREFOSEN
2019/4623 20.06.2019 Inngående brev Signert individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen Ragnhild Haugen INDREFOSEN
2019/4623 20.06.2019 Inngående brev Signert individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen ANNE JORID GULLBREKKEN INDREFOSEN
2019/4938 20.06.2019 Inngående brev Kornoppgave Monica Haarberg INDREFOSEN
2019/3522 20.06.2019 Inngående brev Sjursvikveien 81 - gbnr. 132/18 - deling av grunneiendom - signert kvittert varsel om oppmålingsforretning Gunnbjørg Oddny Bjørnnes INDREFOSEN
2019/4966 20.06.2019 Inngående brev Gbnr. 330/1 og gbnr. 330/2 - Kraakmoen store og Lyshaugen - egenerklæring om konsesjonsfrihet Arild Ingar Buhaug INDREFOSEN
2019/2396 20.06.2019 Inngående brev Gbnr. 1/11 - Vikasjøen 22 - hjemmelsoverføring - ber om bekreftelse på konsesjonsfrihet HUSEIERNES ADVOKATKONTOR ROBERT HELBERG INDREFOSEN
2018/9763 20.06.2019 Inngående brev Gbnr. 124/150 - Gullhaugen 13 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Marte Iren T Bakken m.fl. INDREFOSEN
2019/4726 20.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Beate Dahle INDREFOSEN
2019/4726 20.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Marte Hoff INDREFOSEN
2019/4726 20.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Thessa Gerritsen INDREFOSEN
2019/4726 20.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Irma Valikoniene INDREFOSEN
2019/4639 20.06.2019 Inngående brev Avslag på søknad om registrering av veilederavtale som lege under veiledning med rett til trygderefusjon Helsedirektoratet INDREFOSEN
2019/4640 20.06.2019 Inngående brev Samhandlingsavvik - legevakt svarer ikke på vakttelefon ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2018/8737 20.06.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om fjerning av trær på kommunal eiendom - gbnr. 122/111 Birgit Kimo INDREFOSEN
2019/4648 20.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Hasselvikadagen HASSELVIKA MUSIKKLAG INDREFOSEN
2019/4961 20.06.2019 Inngående brev Søknad om utvidelse av serverings- og skjenkebevilling - Råkvåg anno 1930 MARTHABRYGGA AS INDREFOSEN
2019/4962 20.06.2019 Inngående brev Ansvarsområde i forbindelse med Hans Rotmo-konsert 20.07.19 - Stjørna Teaterlag og Råkvåg ungdomslag STJØRNA TEATERLAG INDREFOSEN
2019/4737 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) Trym Skarra Kreiner INDREFOSEN
2019/4737 20.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 Trym Skarra Kreiner INDREFOSEN
2019/4737 20.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 Linda Kristin Grøtting Knudsen INDREFOSEN
2019/4737 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) Linda Kristin Grøtting Knudsen INDREFOSEN
2019/2271 20.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Sørfjorden Marina SØRFJORDEN PANORAMA OG MARINA AS INDREFOSEN
2019/4659 20.06.2019 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg - møte i representantskapet i Trondheim Havn IKS - 11.06.19 TRONDHEIM HAVN IKS INDREFOSEN
2019/4659 20.06.2019 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet Trondheim Havn IKS - 11.06.19 TRONDHEIM HAVN IKS INDREFOSEN
2019/4666 20.06.2019 Utgående brev Høringssvar Indre Fosen kommune. Ny regulering av private barnehager - forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter på høring KUNNSKAPSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2019/4597 20.06.2019 Inngående brev Endring av forsikringssummer f.o.m. 1. juli 2019 SKOLENES LANDSFORBUND INDREFOSEN
2018/1909 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Anita Tronsaune INDREFOSEN
2018/1909 20.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Anita Tronsaune INDREFOSEN
2019/3217 20.06.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 987722789 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/3363 20.06.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 970602283 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/3426 20.06.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 996291766 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/1328 20.06.2019 Utgående brev Søknad om økt kommunal ramme 2019 fra Indre Fosen Postmottak fylkesmannen INDREFOSEN
2018/11530 19.06.2019 Utgående brev Plan for videre arbeid etter tilsynsrapport og pålegg på arkivholdet ARKIVVERKET INDREFOSEN
2019/2378 19.06.2019 Utgående brev Presentasjon 18.6.19 - Økonomi- og handlingsplan 2020-2023 Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2019/2378 19.06.2019 Utgående brev Presentasjon 18.6.19 - KST Økonomi og handlingsplan Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2019/2378 19.06.2019 Utgående brev Presentasjon 18.6.19 - sluttmøte Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2019/4737 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) Lin Klemetsen INDREFOSEN
2019/4737 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 Lin Klemetsen INDREFOSEN
2019/4737 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 Trude Tømmerdal Saghaug INDREFOSEN
2019/4737 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) Trude Tømmerdal Saghaug INDREFOSEN
2019/4737 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 Marius Fredriksen INDREFOSEN
2019/4737 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) Marius Fredriksen INDREFOSEN
2019/4737 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) Johan Solem INDREFOSEN
2019/4737 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 Johan Solem INDREFOSEN
2019/4737 19.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092028381 Oda Sofie Grevstad Pettersen INDREFOSEN
2019/4737 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier eller høgskoleutdannet personell med videreutdanning - st. ref. (4092028381) Oda Sofie Grevstad Pettersen INDREFOSEN
2019/1978 19.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsesykepleier Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4038125197 Ida Hollås Bomo INDREFOSEN
2019/1978 19.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsesykepleier Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4038125197 Rannveig Kroglund Fiskum INDREFOSEN
2019/1978 19.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsesykepleier Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4038125197 Marte Veronica Kilhavn INDREFOSEN
2019/1978 19.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsesykepleier Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4038125197 Tove Helen Rosvold INDREFOSEN
2019/5006 19.06.2019 Inngående brev Gbnr. 277/32, 277/34 - Hammerbergveien 6 - egenerklæring om konsesjonsfrihet LEKSVIK NÆRINGSBYGG AS INDREFOSEN
2018/11381 19.06.2019 Inngående brev Prangveien 37 - gbnr. 170/76 - brygge - fasadeendring - foreløpig uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/4968 18.06.2019 Inngående brev Gbnr. 204/24 - Arnseterveien 59 - spørsmål om konsesjon BULL & CO ADVOKATFIRMA AS INDREFOSEN
2019/4666 18.06.2019 Inngående brev Innspill til høringssvar om ny regulering av private barnehager PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) INDREFOSEN
2019/4638 18.06.2019 Inngående brev Valg av representant til styret ved Fosen folkehøgskole FOSEN FOLKEHØGSKOLE INDREFOSEN
2019/4657 18.06.2019 Inngående brev Gbnr. 270/6 - Jan Almaasbakk - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/10204 18.06.2019 Utgående brev Avtale med fotograf Mikael Sætereid om fotografering av tomter til bolystprosjektet i Indre Fosen kommune FOSEN INNOVASJON AS INDREFOSEN
2019/4962 18.06.2019 Inngående brev Søknad om utvidelse av serverings- og skjenkebevilling - Hans Rotmo Vømmølbasen Porselen Band MARTHABRYGGA AS INDREFOSEN
2019/4932 18.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om mMidlertidig skjenkebevilling Rissa Martnan AS org nr. 915493033 RISSAMARTNAN AS INDREFOSEN
2019/4953 18.06.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Fevåg Båtforening FEVÅG BÅTFORENING INDREFOSEN
2018/6526 18.06.2019 Utgående brev Rapportering på midler i programmering valgfag skoleåret 18/19 UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2018/9763 18.06.2019 Inngående brev Gullhaugen 4 - gbnr. 124/149, 124/150 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2018/9763 18.06.2019 Inngående brev Gullhaugen 4 - gbnr. 124/149, 124/150 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2018/8998 18.06.2019 Inngående brev Øvre Fallet - gbnr. 122/6 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2018/7942 18.06.2019 Utgående brev Sandaflata 9 - gbnr. 13/127 - bolig - Ferdigattest SYSTEMBYGG AS INDREFOSEN
2018/1578 18.06.2019 Utgående brev Hammerbergveien 3 - gbnr. 272/38 - lagerhaller - videre saksgang i byggesak LYCRO AS INDREFOSEN
2019/4629 18.06.2019 Utgående brev Råkvågveien 285 - gbnr. 163/12 - bolig - tilbygg - kommunen trenger flere opplysninger i saken A.S.K PROSJEKT AS INDREFOSEN
2019/4029 18.06.2019 Utgående brev Svar på henvendelse: Ang bruk av gang- og sykkelsti ved Liahåggåveien og Storhaugveien Edmund Kristiansen INDREFOSEN
2019/4801 18.06.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 314/342 ikke er konsesjonspliktig Kristin Stav INDREFOSEN
2018/10107 18.06.2019 Utgående brev Eiendommen Selnes 147/2. - Naust-tomter ved Selnesbukta. KLAGE PÅ GRENSEMERKING. Eindride Husby INDREFOSEN
2019/4989 18.06.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 170/164 - OI Jonsabakken 1 Skånøy, Fredrik Haukdal INDREFOSEN
2019/4992 18.06.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 171/3 - Nordfjordveien 84 Skånøy, Fredrik Haukdal INDREFOSEN
2018/8441 18.06.2019 Inngående brev Roliveien 248 - gbnr. 230/24 - hytte, anneks og terrasse - kvittering for nabovarsel Joar-Andre Granås INDREFOSEN
2018/8441 18.06.2019 Utgående brev Byggesak - Roliveien 248 - gbnr. 230/24 - hytte, anneks og terrasse: Tillatelse til tiltak Joar-Andre Granås INDREFOSEN
2019/4266 18.06.2019 Utgående brev Byggesak - Fjøsknappveien 3 - gbnr. 170/244 - ny bolig: Til uttalelse NTL VEG REGION MIDT-4504 INDREFOSEN
2019/4266 18.06.2019 Inngående brev Fjøsknappveien 3 - gbnr. 170/244 - ny bolig - søknad om dispensasjon Karl Idar Frengen INDREFOSEN
2019/4435 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding og årsregnskap 2018 - KulturCompagniet KF INDREFOSEN
2019/4724 18.06.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse - økonomisk stønad og utgifter i forbindelse med pass til somaliske borgere Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/4922 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Omstillingsprogram for arbeids- og næringsliv Indre Fosen - Årsrapport og regnskap 2018 INDREFOSEN
2019/4932 17.06.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig skjenkebevilling Rissa Martnan AS org nr. 915493033 RISSAMARTNAN AS INDREFOSEN
2019/4728 17.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4093394525 Justyna Samoluk INDREFOSEN
2019/4728 17.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4093394525) Justyna Samoluk INDREFOSEN
2019/4585 17.06.2019 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - kjennetegn VF44828 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/4656 17.06.2019 Inngående brev Gbnr. 205/1 - Rota Ranch - søknad om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/4898 17.06.2019 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet for Fosen Kontrolluvalgssekretariat IKS - 07.06.19 FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2019/324 17.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Vanvikan Vannverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2018/9971 17.06.2019 Inngående brev Forespørsel om overtakelse av bjørnen Bjørn Damhaug v/styret i Vanvikanhallen INDREFOSEN
2019/328 17.06.2019 Inngående brev Utkast - prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Råkvåg Vannverk Kystlab AS INDREFOSEN
2019/4660 17.06.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - fisketiltak - Skaugaprosjektet trinn 2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4870 17.06.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 272/43 - Hammerbergveien 1 B Skånøy, Fredrik Haukdal INDREFOSEN
2019/4872 17.06.2019 Inngående brev Vannmålermelding - Gbnr. 272/43 - Hammerbergveien 1 B Skånøy, Fredrik Haukdal INDREFOSEN
2019/4722 16.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker ny avdelingsleder på barnetrinnet - st. ref. (4091940016) Anne-Lise Pedersen INDREFOSEN
2019/4722 16.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker ny avdelingsleder på barnetrinnet Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4091940016 Anne-Lise Pedersen INDREFOSEN
2019/4722 16.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker ny avdelingsleder på barnetrinnet - st. ref. (4091940016) Bente Hammer INDREFOSEN
2019/4722 16.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker ny avdelingsleder på barnetrinnet Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4091940016 Bente Hammer INDREFOSEN
2019/4723 16.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. - st. ref. (4091947177) Anja Elisabeth Blomlie INDREFOSEN
2019/4723 16.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4091947177 Anja Elisabeth Blomlie INDREFOSEN
2019/4723 16.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. - st. ref. (4091947177) Ivana Krajnovic INDREFOSEN
2019/4723 16.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4091947177 Ivana Krajnovic INDREFOSEN
2019/4723 16.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. - st. ref. (4091947177) Emil Thomassen INDREFOSEN
2019/4723 16.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4091947177 Emil Thomassen INDREFOSEN
2019/4723 16.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. - st. ref. (4091947177) Ana Vilma Rivera Husby INDREFOSEN
2019/4723 16.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4091947177 Ana Vilma Rivera Husby INDREFOSEN
2019/4723 16.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. - st. ref. (4091947177) Malin Bjørnerås INDREFOSEN
2019/4723 16.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4091947177 Malin Bjørnerås INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Monica Rognhaug INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Marija Basta INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Mette Kristin Haugerø INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Hege Elisabeth Flataunet INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Aleksandar Deljanin INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Emina Ilic INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Tone Grønning INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Inger Haugen INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Nina Brovold INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 conny johansen INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 anette dyrendahl INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Sofie Langnes INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Reidun Lindgjerdet INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Silje Forsell INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Christina Kamilla Ytteraas INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Aud K Svinsås INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Aina Enebakk INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Marion Wendt INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Solbjørg Nilsen INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Vladimir Brankovic INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Kari Anita Melhus INDREFOSEN
2019/2533 14.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4046468997 Astrid Gravås Husby INDREFOSEN
2019/326 14.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hasselvika Vannverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/327 14.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Skaugdal Vannverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/2072 14.06.2019 Utgående brev Svar på: Søknad om tilskudd til privat vei - Liaveien Rødsjø, Albert INDREFOSEN
2019/4077 14.06.2019 Utgående brev Søknad om støtte fra ungdomsrådet - HalonenDance Halonen, Anne Berget INDREFOSEN
2019/3322 14.06.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Kloakk Sagøy, Christine INDREFOSEN
2019/3322 14.06.2019 Utgående brev Svar på Henvendelse til kommunen - kommunal avløp på Føll Sagøy, Christine INDREFOSEN
2019/4304 14.06.2019 Utgående brev Søknad om støtte fra ungdomsrådet - Elevrådet ved Mælan Skole Lillemo, Linda INDREFOSEN
2019/4766 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Oppsummering av året 2018/2019 INDREFOSEN
2019/4766 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Vi lager promoteringsvideo for ungdomsrådet INDREFOSEN
2019/325 14.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stadsbygd Vassverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/297 14.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Rissa Vannverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/3808 14.06.2019 Inngående brev Grandhåggåveien 18 - gbnr. 277/80 - tilbygg - søknad om tiltak (uten ansvarsrett) May Iren Killingberg INDREFOSEN
2019/4332 14.06.2019 Utgående brev Strandveien 9 - gbnr. 277/94 - tilbygg - Svar på melding om bygning som er unntatt søknadsplikten TRIANGEL EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/4637 14.06.2019 Utgående brev Karetveien 14 - gbnr. 275/105 - bolig - skillevegg - Svar på henvendelse Gunnar Moan m.fl. INDREFOSEN
2019/3090 14.06.2019 Utgående brev Setergårdsveien 5 - gbnr. 308/26 - industribygg - tilbygg - Tillatelse til tiltak VS BYGG AS INDREFOSEN
2018/11062 14.06.2019 Inngående brev Kvithyllveien - gbnr. 56/24 - avløpspumpestasjon - vedr. Arbeidstilsynets samtykke ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2018/428 14.06.2019 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge- bruksendring - Disp. kommuneplanens arealdel & PBL §1-8 BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS INDREFOSEN
2019/4552 14.06.2019 Inngående brev Motregning i tilgodebeløp - arbeidsgiveravgift KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2019/4877 14.06.2019 Utgående brev Rissa kommune - Miljørettet helsevern på Fosen 1989-2012 - navneliste og deponeringsliste Interkommunalt arkiv Trøndelag AS INDREFOSEN
2019/4574 14.06.2019 Utgående brev Invitasjon til 30-års jubilantene Kirsten Kvitland INDREFOSEN
2019/4810 14.06.2019 Inngående brev Driftsvederlag for Åsly kunstgressbane RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2018/10001 14.06.2019 Inngående brev Signert prøvingsattest/melding om vigsel ***** INDREFOSEN
2019/4566 14.06.2019 Inngående brev Reviderte kontraktsvilkår for alarmtjenester MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS INDREFOSEN
2019/4573 14.06.2019 Inngående brev Kjørebok for bruk av snøscooter vinteren 2019 Terje Andrè Dyrendahl INDREFOSEN
2019/4626 14.06.2019 Inngående brev Søknad om løyve til å lande med helikopter i perioden 15. september - 1. desember 2019 NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING INDREFOSEN
2019/4633 14.06.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Lars Bromstad Bromstad, Lars INDREFOSEN
2019/4598 14.06.2019 Inngående brev Signert erklæring ang. sikringstiltak mot erosjon og ras i Korsgatabekken - gbnr. 277/27 Harald Lysvand INDREFOSEN
2019/4619 14.06.2019 Inngående brev Innsyn - oversikt over utgifter kommunen har brukt på ulike forsamlingshus / samfunnshus i 2018 Kommunelista v/ Tom André Bredesen INDREFOSEN
2018/8858 14.06.2019 Inngående brev Klage på vedtak angående transport av funksjonshemmede AUNBUA FRILUFTSLAG INDREFOSEN
2019/4811 14.06.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 og ny søknad om scooterløyve Arnfinn Wanvik INDREFOSEN
2019/4734 14.06.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Tom Erik Røstad INDREFOSEN
2019/4817 14.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - CTM Lyng AS KOMENT AS AVD TRONDHEIM INDREFOSEN
2019/3094 14.06.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 27.05.2019 for Henrik Agerup Kildahl HELFO INDREFOSEN
2019/3094 14.06.2019 Inngående brev Resultat av førstegangskontroll -fastlønnstilskudd lege - Henrik Agerup Kildahl HELFO INDREFOSEN
2019/1978 14.06.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Helsesykepleier Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4038125197 Helse og omsorg INDREFOSEN
2019/4692 14.06.2019 Inngående brev Gbnr. 140/29 - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/4542 14.06.2019 Inngående brev Trua naturtyper - slåttemark - skjøtsel av Lefætten - timeliste FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4540 14.06.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd trua naturtyper - skjøtselplan - Fagerli - timeliste FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4540 14.06.2019 Inngående brev Trua naturtyper - revidering av skjøtselplan - Fagerli - tilsagn om tilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/4439 14.06.2019 Inngående brev Rapport om informasjonstiltak om kystgranskog/boreal regnskog Ingvild Haga INDREFOSEN
2018/7772 14.06.2019 Utgående brev Ber om uttalelse - forurensning i fjæra - Fevågbukta FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/3357 14.06.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969134624 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/3360 14.06.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969134624 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/2678 14.06.2019 Inngående brev Askimveien 154 - gbnr. 19/5 - deling av grunneiendom - uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/4677 14.06.2019 Inngående brev Gbnr. 230/3 - Svedalsveien 14 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Even Killingberg INDREFOSEN
2019/4379 14.06.2019 Utgående brev Byggesak - Karussdamveien 2 - gbnr. 231/40 - garasje: Tillatelse til tiltak Ole Buhaug INDREFOSEN
2019/4526 14.06.2019 Inngående brev Rørviklia 12, 14 - gbnr. 4/1 - skorstein - søknad om tillatelse til tiltak ROLF ARNE DAHL PIPE REHABILITERING AS INDREFOSEN
2019/4618 14.06.2019 Utgående brev Byggesak - Råkvågveien 28 - gbnr. 163/8 - terrasse - mangler ved søknaden Ketil Gabrielsen INDREFOSEN
2018/8928 14.06.2019 Utgående brev Udduveien 94 - gbnr. 124/59 - garasje - ny frist for søknad om ferdigattest Tom André Bredesen INDREFOSEN
2018/11381 14.06.2019 Utgående brev Byggesak - Prangveien 37 - gbnr. 170/76 - brygge - fasadeendring: Til ny uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2018/5474 14.06.2019 Inngående brev Storvassveien 353 - gbnr. 321/7 - driftsbygning - tilbygg - søknad om ferdigattest PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
2019/3918 13.06.2019 Utgående brev Byggesak - Trøaveien 1 - gbnr. 17/18 - bolig - tilbygg og bruksendring: Til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/4881 13.06.2019 Inngående brev Selvikveien 5 - gbnr. 60/5 - tilbygg på bolig - søknad om tiltak - 50 m2 Christian L Rønning INDREFOSEN
2019/4863 13.06.2019 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - søknad om tiltak COPPER EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/4729 13.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4093978291 Beate Lutdal INDREFOSEN
2019/4729 13.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Leksvik - st. ref. (4093978291) Beate Lutdal INDREFOSEN
2019/4676 13.06.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 298/32 ikke er konsesjonspliktig Bård Hindrum INDREFOSEN
2019/4605 13.06.2019 Inngående brev Fv. 755 - Ratvikdalen gsv Vanvikan - gbnr. 335/3 - varsel om oppmålingsforretning Statens vegvesen region midt INDREFOSEN
2019/4453 13.06.2019 Utgående brev Gbnr. 305/1 - Øystein Hindrum Sæther - ombygging eggproduksjon - uttalelse Innovasjon Norge INDREFOSEN
2019/4622 13.06.2019 Utgående brev Gbnr. 66/2 - Daniel Mathias Gomo - generasjonsskifte - mindre investering - uttalelse Innovasjon Norge INDREFOSEN
2019/4661 13.06.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til tiltak i beiteområder - sperregjerde med ferist - Rissa beitelag SA FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4257 13.06.2019 Utgående brev Gbnr. 79/1 - Jon Martin Ramsø - tilbygg ammeku - søknad om tilskudd - uttalelse Innovasjon Norge INDREFOSEN
2019/4717 13.06.2019 Utgående brev Vannmålermelding - Gbnr. 314/292 - Vanvikvegen 4 Tung Rør AS m.fl. INDREFOSEN
2019/4718 13.06.2019 Utgående brev Vannmålermelding - Gbnr. 275/112 - Bjørganveien 31 Eva C S Stenseth m.fl. INDREFOSEN
2019/4719 13.06.2019 Utgående brev Vannmålermelding - Gbnr. 314/24 - Bjørganveien 31 Ellen M Bjørgan Vaagland m.fl. INDREFOSEN
2019/4741 13.06.2019 Utgående brev Vannmålermelding - Gbnr. 263/3 - Langåskamveien 41 Rune Berg m.fl. INDREFOSEN
2019/4743 13.06.2019 Utgående brev Vannmålermelding - Gbnr. 122/294 - Årnsethflata 38 RISSAHALLEN SA m.fl. INDREFOSEN
2019/4423 13.06.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Framnesveien 19 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/4380 13.06.2019 Utgående brev Signert husleiekontrakt - Indre Ringvei 20B ***** INDREFOSEN
2019/4275 13.06.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Rådhusveien 7A - gbnr. 122/10 ***** INDREFOSEN
2019/4628 13.06.2019 Utgående brev Kommunal bolig - Bregneveien 2A - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/4628 13.06.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Bregneveien 2A ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/4803 13.06.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Årnsetflata 32 (Lindegaard) - ***** ***** INDREFOSEN
2019/4326 13.06.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Rønningstadveien 3 - gbnr. 275/172 ***** INDREFOSEN
2018/10644 13.06.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt for kommunal bolig - Åsavegen 41 ***** INDREFOSEN
2018/8815 13.06.2019 Inngående brev Gbnr. 231/7 - Therese Evenrud - konsesjon - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2018/8815 13.06.2019 Utgående brev Gbnr. 231/7 - oversendelse av matrikkelbrev Therese Evenrud INDREFOSEN
2019/2841 13.06.2019 Utgående brev Gbnr. 20/193 - oversendelse av matrikkelbrev Ragnhild Askim INDREFOSEN
2019/2841 13.06.2019 Utgående brev Gbnr. 20/164 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Hans Petter Grønning INDREFOSEN
2019/2841 13.06.2019 Utgående brev Gbnr. 20/164 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Harald E Grønning INDREFOSEN
2019/2841 13.06.2019 Utgående brev Gbnr. 20/164 - underretning om matrikkelføring Statens vegvesen Region midt INDREFOSEN
2019/4037 13.06.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av bestandsplan Rissa utmarksråd 2019-2021 Otto Alseth INDREFOSEN
2019/4038 13.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av bestandsplan Leksvik storvald 2019-2021 Karl Oddvar Balvold INDREFOSEN
2019/4635 13.06.2019 Inngående brev Søknad om å leie 3 haller - Norisbygget i Hasselvika Kjell Vidar Skoglund INDREFOSEN
2019/4654 13.06.2019 Inngående brev Forespørsel om kjøp av sykestua i Hasselvika Jürgen Eberhard H Meinert INDREFOSEN
2019/4814 13.06.2019 Inngående brev Avslag på søknad om eierskifte - kjennetegn XA16073 Statens vegvesen region midt INDREFOSEN
2019/4815 13.06.2019 Inngående brev Avslag på søknad om eierskifte - kjennetegn XA16056 Statens vegvesen region midt INDREFOSEN
2019/4863 13.06.2019 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - nabovarsel COPPER EIENDOM AS INDREFOSEN
2018/246 13.06.2019 Utgående brev PlanID 2017003 Reguleringsplan for Ramsvikhaugen hytteområde - orientering om vedtak VÅRES EIENDOM FOSEN AS m.fl. INDREFOSEN
2019/4524 13.06.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2019 - kap 761 post 68 - kompetanseløftet 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4569 13.06.2019 Inngående brev Rutetabeller skoleåret 2019/2020 - tidligere Leksvik kommune ATB AS INDREFOSEN
2019/4544 13.06.2019 Inngående brev Henviser til jordleieavtale om oppsigelsestid - Arve Turbekmo VIGTIL ISLANDSHESTER Janne Bremeraunet INDREFOSEN
2019/4118 13.06.2019 Utgående brev Gbnr. 313/1 -Anne Kristin Wanvik - Behandling av jordleieavtale med Bjørn H. Gården Anne Kristin Grøn Wanvik INDREFOSEN
2019/1625 13.06.2019 Inngående brev Referat styre og rådsmøte Fosen Regionråd 07.06.2019 FOSEN REGIONRÅD INDREFOSEN
2018/9022 13.06.2019 Utgående brev Gbnr. 9/8 - Haffelbakkan Eiendom AS - Behandling av jordleieavtale med dispensasjon HAFELLBAKKAN EIENDOM AS INDREFOSEN
2018/5826 13.06.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 996399591 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/279 13.06.2019 Utgående brev Byggesak - Gangstøveien 21 - gbnr. 147/2 - naust - Til uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/279 13.06.2019 Inngående brev Gangstøveien 21 - gbnr. 147/2 - naust - uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2018/8998 13.06.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2019/4823 13.06.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 18/39 ikke er konsesjonspliktig BELLING HOLDING AS INDREFOSEN
2019/4824 13.06.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 7/4 ikke er konsesjonspliktig Bjørnar Storsve Trangmyr INDREFOSEN
2019/4819 13.06.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 52/11 ikke er konsesjonspliktig Siri Størseth m.fl. INDREFOSEN
2019/4821 13.06.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 18/38 ikke er konsesjonspliktig DAHLE-EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/4822 13.06.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 18/37 ikke er konsesjonspliktig VS BYGG EIENDOM AS INDREFOSEN
2018/9763 13.06.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2018/9764 13.06.2019 Inngående brev Gbnr. 9/1 - deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - kvittering for varsel om oppmålingsforretning Johan Størseth INDREFOSEN
2019/2647 13.06.2019 Inngående brev Hafellbakkan - gbnr. 9/8 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/4469 13.06.2019 Utgående brev Oversendelse av opplysninger fra matrikkelen ved varsel om oppstart av reguleringsplan for Fjølvika steinbrudd Tronder-Plan - Erlend Gystad m.fl. INDREFOSEN
2019/3522 13.06.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over en parsell fra 132/18 Gunnbjørg Oddny Bjørnnes m.fl. INDREFOSEN
2018/7913 13.06.2019 Utgående brev Gbnr 311/11 - Lindgjerdsstranda 8 - påbygg og terrasse på hytte - Svar på henvendelse Terje Pedersen INDREFOSEN
2019/4584 13.06.2019 Inngående brev Vedtak om eierskifte - kjennetegn VF44828 Statens vegvesen region midt INDREFOSEN
2018/9971 13.06.2019 Inngående brev Forespørsel om overtakelse av bjørnen Kristoffer Moan INDREFOSEN
2019/1283 13.06.2019 Inngående brev Referat fra årlig møte mellom rådmenn og TBRT IKS - 03.06.19 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2018/6096 13.06.2019 Inngående brev Avslag på søknad om skadefelling av bjørn MILJØDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/4636 13.06.2019 Inngående brev Hindrem Østre - gbnr. 298/1 - søknad om deling av grunneiendom Nils Alvin Hindrum INDREFOSEN
2019/3744 13.06.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter forvaltningskontroll FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4602 13.06.2019 Inngående brev Kneggsundveien 94, 96 - gbnr. 74/81, 74/39 - arealoverføring - erklæring Heidi Leistad m.fl. INDREFOSEN
2019/4723 13.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. - st. ref. (4091947177) Sølvi Skånøy INDREFOSEN
2019/4723 13.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4091947177 Sølvi Skånøy INDREFOSEN
2018/8737 13.06.2019 Inngående brev Påminnelse - forespørsel om fjerning av trær på kommunal eiendom - gbnr. 122/111 Birgit Kimo INDREFOSEN
2019/4726 13.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Karianne Skjærvø Kvitland INDREFOSEN
2019/4726 13.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Kamilla Dyrendahl INDREFOSEN
2019/4726 13.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Veronika Kimo INDREFOSEN
2019/4726 13.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Anne Grete Mandal INDREFOSEN
2019/4726 13.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Ingvild Heggen Kristensen INDREFOSEN
2019/4726 13.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere/ tilkallingsvikarer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4082320105 Monica Frandsen INDREFOSEN
2019/4816 12.06.2019 Inngående brev Innkalling til generalforsamling Fosenbrua AS - 17.06.2019 FOSENBRUA AS INDREFOSEN
2019/328 12.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Råkvåg Vannverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/407 12.06.2019 Inngående brev Utkast - prøvingsrapport fra Kystlab AS - Hindrem og Seter Vassverk AS KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/3950 12.06.2019 Utgående brev Kneggsundveien 63 - gbnr. 74/16 - tilbygg - Disp. kommuneplan arealdel - Tillatelse til tiltak Hanna Otelie Grøntvedt INDREFOSEN
2019/4672 12.06.2019 Utgående brev Vanvikberget 4 - gbnr 314/105 - Bygge tilbygg på maksimalt 50m2 - bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) - Tillatelse til tiltak Egil Gangaassæter INDREFOSEN
2019/4825 12.06.2019 Inngående brev Rørvikveien 115-119 - gbnr. 9/11 - flytting av garasje - erklæringer Benjamin Schei INDREFOSEN
2019/4825 12.06.2019 Inngående brev Rørvikveien 115-119 - gbnr. 9/11 - flytting av garasje - søknad om tillatelse til tiltak Benjamin Schei INDREFOSEN
2018/7661 12.06.2019 Utgående brev Bjørganveien 41 - gbnr. 314/350 - ny bolig - ferdigattest Anders Wanvik Ranheim INDREFOSEN
2019/4685 12.06.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Etterfylling av asfalt i Vanvikan Berg, Torkil INDREFOSEN
2019/4504 12.06.2019 Utgående brev Sørbotnveien 362 - gbnr. 63/31 - Riving av driftsbygning - Ferdigattest Viktoras Kromerovas INDREFOSEN
2019/4508 12.06.2019 Utgående brev Hønsebyveien 28 - gbnr. 56/136 - garasje - Ferdigattest Hans Petter Enebakk INDREFOSEN
2019/4541 12.06.2019 Utgående brev Årnsetflata 32 - gbnr. 122/67 - sykehjem - reparasjon - Tillatelse til tiltak TOGIN AS INDREFOSEN
2019/4543 12.06.2019 Utgående brev Frivilligveien 861 - gbnr. 296/10 - fritidsbolig - skorstein - Tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2019/4711 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av retningslinjer for valg av elevråd i Indre Fosen INDREFOSEN
2019/4711 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av vedtekter for ungdomsrådet i Indre Fosen INDREFOSEN
2019/4822 12.06.2019 Inngående brev Gbnr. 18/37 - Teglverksveien - egenerklæring om konsesjonsfrihet VS BYGG EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/4823 12.06.2019 Inngående brev Gbnr. 18/39 - Teglverksveien - egenerklæring om konsesjonsfrihet BELLING HOLDING AS INDREFOSEN
2019/4821 12.06.2019 Inngående brev Gbnr. 18/38 - Teglverksveien - egenerklæring om konsesjonsfrihet DAHLE-EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/4819 12.06.2019 Inngående brev Gbnr. 52/11 - Råbygdveien 71 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Siri Størseth m.fl. INDREFOSEN
2019/4824 12.06.2019 Inngående brev Gbnr. 7/4 - Trongveien 80 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Bjørnar Storsve Trangmyr INDREFOSEN
2018/4488 12.06.2019 Utgående brev Byggesak - Storvassveien - gbnr 323/6 - fritidsbolig - Ferdigattest SIGVARTSEN DESIGN AS INDREFOSEN
2019/477 12.06.2019 Utgående brev Byggesak - Fevågsjøen 107 - gbnr. 140/413 - pub - tilbygg - Disp. reg.plan og PBL§1-8 SPETALEN VELFORENING INDREFOSEN
2018/428 12.06.2019 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge- bruksendring - Midlertidig brukstillatelse BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS INDREFOSEN
2019/2990 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Modalsveien - gbnr. 318/16 - fritidsbolig - Dispensasjon kommuneplanens arealdel INDREFOSEN
2019/1014 12.06.2019 Utgående brev Protokoll for årsmøte 2018 - IF Idrettsråd BERG UGLA GRENDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/4559 12.06.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Torkil Berg Berg, Torkil INDREFOSEN
2019/4560 12.06.2019 Inngående brev Søknad om leieløyve - motorferdsel i utmark - Berg, Torkil INDREFOSEN
2019/1953 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Utkast til mål, strategier og tiltak - Kulturplan INDREFOSEN
2019/4690 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for gjennomføring av ferieturer for innbyggere med store bistandsbehov INDREFOSEN
2018/7881 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling PlanID 50542018003 Reguleringsplan for tomt til videregående skole i Vanvikan - høring og offentlig ettersyn INDREFOSEN
2019/4817 12.06.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - CTM Lyng AS KOMENT AS AVD TRONDHEIM INDREFOSEN
2019/4648 12.06.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Hasselvikadagen HASSELVIKA MUSIKKLAG INDREFOSEN
2019/3862 12.06.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning / endring av vald - Dalbygda Dalbygda hjorteviltvald v/Morten Lerstad INDREFOSEN
2019/3863 12.06.2019 Utgående brev Søknad om kvotefri jakt på rådyr Karl Oddvar Balvold INDREFOSEN
2019/3855 12.06.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning / endring av vald - Leksvik storvald Leksvik Storvald v/Karl Oddvar Balvold INDREFOSEN
2019/3857 12.06.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning / endring av vald - Leksvik storvald Leksvik storvald v/Karl Oddvar Balvold INDREFOSEN
2019/3851 12.06.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning / endring av vald Kevin Lysvand INDREFOSEN
2019/4713 12.06.2019 Utgående brev Søknad om kvotefri jakt på rådyr Kevin Lysvand INDREFOSEN
2019/3207 12.06.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning/endring av vald - Bjørgan Anne Kristin Grøn Wanvik INDREFOSEN
2019/3781 12.06.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning/endring av vald - Markabygda midtre Rolf Killingberg INDREFOSEN
2019/3784 12.06.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning/endring av vald - Prestlia Prestlia hjorteviltvald v/Kyrre Asle Sørheim INDREFOSEN
2019/4801 12.06.2019 Inngående brev Gbnr. 314/342 - Kristin Stav - egenerklæring om konsesjonsfrihet Kristin Stav INDREFOSEN
2019/4812 12.06.2019 Inngående brev Gbnr. 275/6 - Håggåveien 57 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Jan Arne Almåsbakk INDREFOSEN
2019/4813 12.06.2019 Inngående brev Plassering av dunker på tømmedag - Myragårdveien 5 INNHERRED RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2019/4669 12.06.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Vannmåler Rissahallen RISSAHALLEN SA INDREFOSEN
2019/4664 12.06.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Strandveien 9 - gbnr. 277/94 TRIANGEL EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/4649 12.06.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Tæveveien 8 - gbnr. 114/165 Neergård, Erling Håkon INDREFOSEN
2019/4650 12.06.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - kaiveien 4 - gbnr. 272/32 HAMMERBERGET EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/4617 12.06.2019 Utgående brev Vannmålermelding - Gbnr. 170/13 - Prangveien 30 Toril Ulset m.fl. INDREFOSEN
2019/4645 12.06.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Skogtrøveien 8 - gbnr. 314/128 Roten, Per Tommy INDREFOSEN
2019/4634 12.06.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - innerråkvegen 11 - gbnr. 1624/172 Iversen, Helge INDREFOSEN
2019/4595 12.06.2019 Utgående brev Gbnr. 169/69 - tildeling av adresse Carl-Tore Ellingsen Næss m.fl. INDREFOSEN
2019/4826 12.06.2019 Inngående brev Brørskiftveien 63 - gbnr. 22/3 - bolig - rebahilitering av skorstein - søknad om tillatelse til tiltak ALPHAPIPE AS INDREFOSEN
2019/4260 12.06.2019 Utgående brev Byggesak - Udduveien 50 - gbnr. 124/187 - lagerhall: Tillatelse til tiltak BYGG-KON AS INDREFOSEN
2019/4027 12.06.2019 Utgående brev Byggesak - Vinnahaugen 15 - gbnr. 275/208 - bolig - nytt bygg: Tillatelse til tiltak RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2019/3891 12.06.2019 Utgående brev Byggesak - Røstadtrøveien 10 - gbnr. 235/12 - bolig - tilbygg og bruksendring: Tillatelse til tiltak SIVILING. JARLE ROTABAKK INDREFOSEN
2018/5474 12.06.2019 Utgående brev Byggesak - Storvassveien 353 - gbnr. 321/7 - driftsbygning - tilbygg: ferdigattest PETTER BAKØY AS m.fl. INDREFOSEN
2019/2465 12.06.2019 Utgående brev Byggesak - Grandseterveien 696 - gbnr 292/1 - flytting av naust: Tillatelse til tiltak Rita Rosvoldaune INDREFOSEN
2019/4526 12.06.2019 Utgående brev Byggesak - Rørviklia 12, 14 - gbnr. 4/1 - skorstein. Tillatelse til tiltak ROLF ARNE DAHL PIPE REHABILITERING AS INDREFOSEN
2019/1416 12.06.2019 Utgående brev Kommuneøkonomi for folkevalgte - presentasjon 6.6.2019 Kommunestyret INDREFOSEN
2019/1416 12.06.2019 Utgående brev Eiendomsskattevedtekter presentasjon 06.06.2019 Kommunestyret INDREFOSEN
2019/1416 12.06.2019 Utgående brev Økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023 presentasjon 6.6.19 Kommunestyret INDREFOSEN
2019/1416 12.06.2019 Utgående brev Sluttrapport nye Mælan skole - presentasjon 06.06.19 Kommunestyret INDREFOSEN
2019/4469 11.06.2019 Inngående brev Fjølvika steinbrudd - forslag til annonse og informasjonsbrev Tronder-Plan - Erlend Gystad INDREFOSEN
2019/4469 11.06.2019 Inngående brev Fjølvika steinbrudd - forespørsel om opplysninger fra matrikkelen Tronder-Plan - Erlend Gystad INDREFOSEN
2019/1647 11.06.2019 Inngående brev Småbåthavn Vanvikan - gbnr. 314/44 - utfylling i sjø - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/3464 11.06.2019 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer ved manglende barnehagekapasitet i Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2019/4723 11.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4091947177 Hege Elisabeth Flataunet INDREFOSEN
2019/4723 11.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. - st. ref. (4091947177) Hege Elisabeth Flataunet INDREFOSEN
2019/4723 11.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4091947177 Nora Overland INDREFOSEN
2019/4723 11.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker spesialpedagog/mijøterapeut i 80 % engasjement. - st. ref. (4091947177) Nora Overland INDREFOSEN
2019/4728 11.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4093394525) Sara Stavdahl INDREFOSEN
2019/4728 11.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4093394525 Sara Stavdahl INDREFOSEN
2019/4757 11.06.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomi og handlingsplan 2020-2023 INDREFOSEN
2019/3425 11.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om deltakelse i pilot for programfinansiering. Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2019/4666 11.06.2019 Saksframlegg/innstilling Ny regulering av private barnehager - forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter på høring INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune - st. ref. (4084583431) Julie Dyrseth INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4084583431 Anna Bårdsen Hesjedal INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune - st. ref. (4084583431) Anna Bårdsen Hesjedal INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune - st. ref. (4084583431) Heidi Berg INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4084583431 Heidi Berg INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4084583431 Julie Dyrseth INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune - st. ref. (4084583431) Thea Akseth Ulriksen INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4084583431 Thea Akseth Ulriksen INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune - st. ref. (4084583431) Chanel Shumka INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4084583431 Chanel Shumka INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune - st. ref. (4084583431) Kristin Bårdsen INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4084583431 Kristin Bårdsen INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune - st. ref. (4084583431) Nina Viktoria Bielawski INDREFOSEN
2019/4727 10.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4084583431 Nina Viktoria Bielawski INDREFOSEN
2018/3039 07.06.2019 Inngående brev Langnesveien 7 - gbnr. 314/38 - nybygg - leiligheter - søknad om dispensasjon PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS INDREFOSEN
2019/3873 07.06.2019 Inngående brev Leksvikveien 11 - gbnr. 232/38 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak Anne Marie Elverum INDREFOSEN
2019/4735 07.06.2019 Inngående brev Olderveien 13 - gbnr. 122/326 - støttemur - søknad om tillatelse til tiltak Jan Erik Schanche INDREFOSEN
2019/4461 07.06.2019 Inngående brev Askimveien 154 - gbnr. 19/5 - utvidet bruk av avkjørsel STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2019/696 07.06.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Vollan, Jon-Erik INDREFOSEN
2019/4727 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune - st. ref. (4084583431) Katrine Nilsen INDREFOSEN
2019/4727 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4084583431 Katrine Nilsen INDREFOSEN
2019/4727 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune - st. ref. (4084583431) Hanna Flatås Wibe INDREFOSEN
2019/4727 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4084583431 Hanna Flatås Wibe INDREFOSEN
2019/4727 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune - st. ref. (4084583431) Claudia Cecilia Villagra INDREFOSEN
2019/4727 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4084583431 Claudia Cecilia Villagra INDREFOSEN
2019/4727 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune - st. ref. (4084583431) Quyen-Dao Ngoc Phan INDREFOSEN
2019/4727 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4084583431 Quyen-Dao Ngoc Phan INDREFOSEN
2019/4727 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4084583431 Farhan Mohsin INDREFOSEN
2019/4727 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% fast - avd.Rissa, Indre Fosen kommune - st. ref. (4084583431) Farhan Mohsin INDREFOSEN
Versjon:5.1.1