eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2087 09.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Malin Flateng Haugen INDREFOSEN
2020/2087 09.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Malin Flateng Haugen INDREFOSEN
2020/2119 09.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker Fagleder sykepleier til Vanvikan/Stadsbygd omsorgssone - st. ref. (4215920418) Merete Bakkmyr Kojen INDREFOSEN
2020/2119 09.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker Fagleder sykepleier til Vanvikan/Stadsbygd omsorgssone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215920418 Merete Bakkmyr Kojen INDREFOSEN
2020/2121 08.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4215953436) Sylvi Flåtten Halvorsen INDREFOSEN
2020/2121 08.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215953436 Sylvi Flåtten Halvorsen INDREFOSEN
2020/2285 08.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4218880285) Nina Vevang INDREFOSEN
2020/2285 08.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218880285 Nina Vevang INDREFOSEN
2020/2193 08.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa - st. ref. (4218812834) Nina Vevang INDREFOSEN
2020/2193 08.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218812834 Nina Vevang INDREFOSEN
2020/2313 08.04.2020 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - REINS KLOSTER AS REINS KLOSTER AS INDREFOSEN
2020/2299 08.04.2020 Inngående brev Mellomveien - gbnr. 122/383 - vei, nytt anlegg og vesentlig terrenginngrep - nabovarsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/2309 08.04.2020 Inngående brev Kort gjennomgang av svar fra spørreundersøkelsen "Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner" OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET INDREFOSEN
2020/2306 08.04.2020 Inngående brev Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen - KLP - kjennetegn XA19944 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2020/2307 08.04.2020 Inngående brev Høring om nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.) Justis- og beredskapsdepartementet INDREFOSEN
2020/2312 08.04.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Fosen på matfestivalen 2018 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/2287 08.04.2020 Inngående brev Straumsetveien 16, 18, 20 - gbnr. 124/415 - tre bolighus med leiligheter - søknad om ferdigattest VOLL ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2019/6020 08.04.2020 Inngående brev Innvilgelse av ekstratilskudd 2 år 1 - funksjonsnedsettelser/adferdsvansker - ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2020/918 08.04.2020 Inngående brev Styrerapport 1.kvartal 2020 - til behandling i styremøte 15.04.20 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/1953 08.04.2020 Utgående brev Høring - Kulturplan - Indre Fosen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2019/1953 08.04.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av KIK-tilskudd - Indre Fosen kommune (tidl. Rissa og Leksvik kommuner) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/1287 08.04.2020 Inngående brev Fenstadveien 72 - gbnr. 14/5 - bolig - oppføring av ny skorstein - søknad om ferdigattest KNUTSEN MONTASJE INDREFOSEN
2019/3384 08.04.2020 Utgående brev Byggesak - Storaunveien - gbnr. 18/38 - nytt bygg - industribygg - Ferdigattest VS BYGG AS INDREFOSEN
2019/5166 08.04.2020 Inngående brev Byggesak - Holadalen 34 - gbnr. 168/20 - Søknad om tilbygg John Berger INDREFOSEN
2019/8544 08.04.2020 Utgående brev Byggesak - Rådhusveien 11 - gbnr. 122/73 - Oppføring av gjerde - Fasadeendring - ny lagerport - Disp. reg.plan - Tillatelse til tiltak STRØMMEN EIENDOM AS INDREFOSEN
2020/1641 08.04.2020 Inngående brev Kneggsundveien - gbnr. 74/87 - hytte - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2068 08.04.2020 Inngående brev Langmyrveien 25 - gbnr. 132/105 - garasje og veranda - søknad om dispensasjon Inger-Mari N Halgunset INDREFOSEN
2019/8707 08.04.2020 Inngående brev Udduveien 50 - gbnr. 124/187 - internvei - søknad om ferdigattest KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Jovan Niksic INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Tomas Javorik INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Magna Wean Haugen INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Ivana Tanovska INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Daniel Solli INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Kristine Heitlo INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Lars Fredrik Slotnæs Berg INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Elena Silderen INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Paul Arne Sørgård INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Jon-Erik Vollan INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Jarl Berg INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Espen Andresen INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Amalie Røstad INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Jofrid Sandgren Østenstad INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Lars Isak Alseth Askheim INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Kine Liland Bruvik INDREFOSEN
2020/653 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Brit Eli Pukstad INDREFOSEN
2020/1941 08.04.2020 Utgående brev Gbnr. 74/1 - Beathe Stjern Rokseth - generasjonsskifte - utbedring av tallefjøs til sau - uttalelse STJERN ROKSETH m.fl. INDREFOSEN
2020/1792 08.04.2020 Utgående brev Gbnr. 231/30 - matrikkelen har blitt rettet Willy Marvin Carlsen INDREFOSEN
2020/1792 08.04.2020 Utgående brev Gbnr. 231/3 - matrikkelen har blitt rettet Kai Helge Robertsen m.fl. INDREFOSEN
2019/140 08.04.2020 Utgående brev Gbnr. 176/4 - matrikkelen har blitt rettet Audun Reinsbakk m.fl. INDREFOSEN
2019/140 08.04.2020 Utgående brev Gbnr. 176/4 - matrikkelen har blitt rettet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2019/140 07.04.2020 Utgående brev Fv 6366 - retting i matrikkelen og nedklassifisering til kommunal veg Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/2249 07.04.2020 Utgående brev Gbnr. 292/1/43 - kommunen har rettet opplysninger om størrelsen på hytten din Hilde Rotabakk INDREFOSEN
2020/2251 07.04.2020 Utgående brev Gbnr. 20/170 - tildeling av adresse Rares Ionut Ciobanu m.fl. INDREFOSEN
2020/2271 07.04.2020 Inngående brev Svar på klage på feiegebyr SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN INDREFOSEN
2020/2280 07.04.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Valsåmyra 13, nr.3 - ***** ***** - husleiekontrakt. ***** INDREFOSEN
2020/2280 07.04.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Valsåmyra 13, nr. 3 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/696 07.04.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Nygård, Eirik INDREFOSEN
2019/8289 07.04.2020 Inngående brev Melding om fravær - Erling Kristian Pedersen - Kommune styremøte Pedersen, Erling Kristian INDREFOSEN
2020/2272 07.04.2020 Inngående brev Søknad om opphold i bolig ***** INDREFOSEN
2020/282 07.04.2020 Inngående brev Uttalelse til høring skoletur Mælan skole INDREFOSEN
2020/1823 07.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Kristine Korstad Thoresen INDREFOSEN
2020/1823 07.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Ingvild Kirkfjell Hasfjord Bergheim INDREFOSEN
2020/1823 07.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Vivi Hellesvik Fenstad INDREFOSEN
2020/1823 07.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Michelle Eriksen INDREFOSEN
2020/1823 07.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Victoria Isabel Lindqvist INDREFOSEN
2020/1823 07.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Lise Kvitflo Gerhardsen INDREFOSEN
2020/1823 07.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Beata Moscicka-Niemira INDREFOSEN
2020/1823 07.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Jonny Selset INDREFOSEN
2020/1823 07.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Saana Itkonen INDREFOSEN
2020/1823 07.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Cecilie Magnusson INDREFOSEN
2020/1823 07.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Unnur Masdottir INDREFOSEN
2020/1823 07.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Siri Hellandsjø Leth-Olsen INDREFOSEN
2020/2220 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Bjørn Harald G. Gården BJØRN HARALD G GÅRDEN INDREFOSEN
2020/2221 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Geir Johan Johansen Bliksås GEIR JOHAN JOHNSEN BLIKSÅS INDREFOSEN
2020/2222 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket mars 2020 - Hans Tettli TETTLI HANS INDREFOSEN
2020/2223 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Roar Bjørnerås BJØRNERÅS ROAR INDREFOSEN
2020/2224 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Ytre Stadsbygd samdrift YTRE STADSBYGD SAMDRIFT DA INDREFOSEN
2020/2225 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Ann-Kristin Aksnes ANN-KRISTIN AKSNES INDREFOSEN
2020/2226 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Eivind Myklebust MYKLEBUST EIVIND INDREFOSEN
2020/2227 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Sæther Gårdsdrift SÆTHER GÅRDSDRIFT INDREFOSEN
2020/2228 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Tore Johansen JOHANSEN TORE INDREFOSEN
2020/2229 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Kate Irene Robertsen KATE IRENE ROBERTSEN INDREFOSEN
2020/2230 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Thomas Hermstad Landsem THOMAS HERMSTAD LANDSEM INDREFOSEN
2020/2231 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Johan Langås JOHAN LANGÅS INDREFOSEN
2020/2232 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Hans Petter Grønning HANS PETTER GRØNNING INDREFOSEN
2020/2233 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - Hans-Henrik Hornemann HANS-HENRIK HORNEMAN INDREFOSEN
2020/2234 07.04.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang mars 2020 - John Egil Vemundstad JOHN EGIL VEMUNDSTAD INDREFOSEN
2020/2290 07.04.2020 Inngående brev Tildeling av belastningsfullmakt til budsjettdisponering i 2020 for tilskuddsordninger på landbruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/67 07.04.2020 Inngående brev Gbnr. 57/95 - Ole Sand - nydyrking - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2020/1888 07.04.2020 Inngående brev Gbnr. 121/26 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - trekker søknaden Inge-Lise Dømmessen INDREFOSEN
2020/2289 07.04.2020 Inngående brev Sikkerhetsvarsel om programvareproblem på varmedetektorer AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS INDREFOSEN
2020/2256 07.04.2020 Inngående brev Gammelveien 1 - gbnr. 121/47 - riving av skorstein - søknad om tillatelse til tiltak SUNDE TRE SERVICE INDREFOSEN
2020/2260 07.04.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 168/20 - Svar på henvendelse Berger, John INDREFOSEN
2020/2239 07.04.2020 Inngående brev Kvernsjøveien 184 - gbnr. 315/4 - bolig - rehabilitering av skorstein - søknad om tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2020/2240 07.04.2020 Inngående brev Brørskiftveien 38 - gbnr. 21/1 - driftsbygning - riving - søknad om tillatelse til tiltak Andreas T Brødreskift INDREFOSEN
2020/1825 07.04.2020 Utgående brev Byggesak - Rørviklia 27 - gbnr. 4/45 - bolig - fasadeendring - Svar på henvendelse fra Fylkesmannen i Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/1701 07.04.2020 Utgående brev Byggesak - Djupdalsveien 165 - gbnr. 57/148 - fasadeendring - altan med trapp - Tillatelse til tiltak Reidun Turid Dybdahl INDREFOSEN
2020/1686 07.04.2020 Inngående brev Sliperveien 311 - gbnr. 87/3 - tilbygg - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/6513 07.04.2020 Utgående brev Fallhaugen 20 - gbnr. 60/53 - bod - svar på henvendelse Sven Olav Høivik INDREFOSEN
2020/873 07.04.2020 Utgående brev Teglverksveien 128 - gbnr. 17/9, 17/35, 17/60 - forretningsbygg - høringsuttalelser BALSTAD GÅRD INDREFOSEN
2019/4831 07.04.2020 Inngående brev Svar på e-post fra 09.12.2019 angående vedlikehold og fjerning av anlegget - Hafella dam Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/3384 07.04.2020 Inngående brev Storaunveien - gbnr. 18/38 - nytt bygg - industribygg - søknad om ferdigattest VS BYGG AS INDREFOSEN
2018/355 07.04.2020 Utgående brev Klage på saksbehandlingsgebyr Wiggo Halvard Johansen INDREFOSEN
2019/8555 07.04.2020 Utgående brev Byggesak - Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - lagerhall - Ferdigattest RUBB AS INDREFOSEN
2019/9484 07.04.2020 Utgående brev Byggesak - Modalsveien 920 - gbnr, 318/13 - hytte - riving - Oversendelse av etterspurte tegninger Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/1526 07.04.2020 Utgående brev Retting i matrikkelen Halvar Sæther INDREFOSEN
2020/2274 07.04.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - Skjettenberglia Naturreservat DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2020/2203 07.04.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 17/61 ikke er konsesjonspliktig Elisabeth Askjem m.fl. INDREFOSEN
2020/2112 07.04.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 129/5, 13 ikke er konsesjonspliktig Jarle Arvid Selven INDREFOSEN
2020/2270 07.04.2020 Inngående brev Utsettelse av Trygg Trafikks landsmøte 21. april 2020 TRYGG TRAFIKK INDREFOSEN
2019/6897 07.04.2020 Utgående brev Varsel om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for Nedre Fallet, Indre Fosen kommune Rita Barseth m.fl. INDREFOSEN
2019/6897 07.04.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Nedre Fallet ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2020/615 07.04.2020 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2020/2268 07.04.2020 Inngående brev Krav om innsyn i brøytekontrakter for vintersesongen 2018/2019 ABVEI AS INDREFOSEN
2020/2098 07.04.2020 Utgående brev Klage på snøbrøyting - Føldalsveien Jørgen Rønning INDREFOSEN
2020/918 07.04.2020 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet i TBRT IKS - 29.04.20 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/170 07.04.2020 Inngående brev Informasjon om videre prosess rundt innfrielse av foretaksfondsobligasjon TRØNDERENERGI AS INDREFOSEN
2020/2273 07.04.2020 Inngående brev Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2020/2284 07.04.2020 Inngående brev Lundaveien 9 - gbnr. 275/182 - forespørsel om oppsett av flaggstenger LEKSVIK HANDEL AS m.fl. INDREFOSEN
2020/2269 07.04.2020 Inngående brev Forespørsel om sommerjobb Tesfaldet K Ghebremariam INDREFOSEN
2020/2087 07.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) William Figenschau Mikkelsen INDREFOSEN
2020/2087 07.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 William Figenschau Mikkelsen INDREFOSEN
2019/1953 07.04.2020 Utgående brev Høring: Kommunedelplan - Kultur FORTIDSMINNEFORENINGEN DEN TRØNDERSKE AVDELING INDREFOSEN
2020/2286 07.04.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn i innkjøp av helsetjenester for årene 2018 og 2019 BURSON COHN & WOLFE AS INDREFOSEN
2020/919 07.04.2020 Inngående brev Skatteinngang - Indre Fosen kommune - mars 2020 KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2020/2301 07.04.2020 Inngående brev Konsesjonskraft 2020 - Svartelva og Mosvik NTE ENERGI AS INDREFOSEN
2020/2094 07.04.2020 Utgående brev Velkommen til borgerlig vigsel 08.05.2020 ***** INDREFOSEN
2020/2253 07.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Nina Walter frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Walter, Nina INDREFOSEN
2020/2282 07.04.2020 Inngående brev Forberedelse til tiltakspakker på kulturminneområder Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/1334 07.04.2020 Inngående brev Orientering til kommunene om endrede rammer for markeringen 8.mai Forsvarsdepartementet INDREFOSEN
2020/2291 07.04.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Fornyelse SPETALEN VELFORENING INDREFOSEN
2020/2088 07.04.2020 Utgående brev Fornyelse av salgs- og skjenkebevilling -Brev 2 RÅKVÅG MARINA AS m.fl. INDREFOSEN
2020/2088 07.04.2020 Utgående brev Fornyelse av salgs- og skjenkebevilling - Brev 2 LANDNOTA BAR & SPISERI AS m.fl. INDREFOSEN
2020/2285 07.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4218880285) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2285 07.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218880285 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2120 07.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Autorisert sykepleier 75% fast stilling. - st. ref. (4215947791) Ingvild Volden INDREFOSEN
2020/2120 07.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Autorisert sykepleier 75% fast stilling. Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215947791 Ingvild Volden INDREFOSEN
2020/2121 07.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4215953436) anna marie børmark grønning INDREFOSEN
2020/2121 07.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215953436 anna marie børmark grønning INDREFOSEN
2019/6513 06.04.2020 Inngående brev Fallhaugen 20 - gbnr. 60/53 - bod - etterlyser svar Sven Olav Høivik INDREFOSEN
2020/2048 06.04.2020 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak etter tilsyn ved Leksvik barnehage Mattilsynet INDREFOSEN
2020/2119 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker Fagleder sykepleier til Vanvikan/Stadsbygd omsorgssone - st. ref. (4215920418) Renathe Overland INDREFOSEN
2020/2119 06.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker Fagleder sykepleier til Vanvikan/Stadsbygd omsorgssone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215920418 Renathe Overland INDREFOSEN
2020/760 05.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Joacim Refseth INDREFOSEN
2020/760 05.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Joacim Refseth INDREFOSEN
2020/282 03.04.2020 Inngående brev Uttalelse til høring skoletur Klubben ved Testmann minne skole v/ Beathe Hovstein INDREFOSEN
2019/8555 03.04.2020 Inngående brev Byggesak - Kvithyllveien 193 - gbnr 56/160 - lagerhall - Redegjørelse RUBB AS INDREFOSEN
2019/8555 03.04.2020 Utgående brev Byggesak - Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - lagerhall - Kommunen trenger flere opplysninger RUBB AS INDREFOSEN
2019/9484 03.04.2020 Inngående brev Modalsveien 920 - gbnr. 318/13 - hytte - riving - tilleggsdokumentasjon Connie Anita K Føll INDREFOSEN
2020/824 03.04.2020 Utgående brev Byggesak - Fessdalsveien 249 - gbnr. 152/1 - riving og oppføring av ny driftsbygning - Tillatelse til tiltak Richard Hanssen INDREFOSEN
2019/8255 03.04.2020 Inngående brev Setergårdsveien 5 - gbnr. 308/26 - nytt lagerbygg - søknad om tillatelse til tiltak BALSTAD GÅRD INDREFOSEN
2020/873 03.04.2020 Inngående brev Teglverksveien 128 - gbnr. 17/9, 17/35, 17/60 - forretningsbygg - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2260 03.04.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 168/20 Berger, John INDREFOSEN
2020/2241 03.04.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om bruk av fyllmasse i forbindelse med utbedring av veien i Ofaret FEVÅG BÅTFORENING INDREFOSEN
2017/1142 03.04.2020 Inngående brev Gbnr. 22/3, 18/1, 16/4, 23/3 - Ytre Stadsbygd Samdrift DA - drenering av jordbruksjord - sluttutbetaling Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2218 03.04.2020 Inngående brev Delvis innvilgelse av søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader i 2020 - Kristoffer Moan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2245 03.04.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til forebyggende og tiltak mot rovviltskader i 2020 - Rissa Beitelag SA FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2214 03.04.2020 Inngående brev Gbnr. 39/6 - søknad deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Finsmyr, Per Ole INDREFOSEN
2020/67 03.04.2020 Utgående brev Høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Ole Sand gbnr. 57/95 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/2236 03.04.2020 Inngående brev Gbnr. 120/3 - Føldalsveien 42 - omlegging av vei - tilbakemelding på nabovarsel Statens vegvesen INDREFOSEN
2020/2112 03.04.2020 Inngående brev Gbnr. 129/5, 129/13 - Hasselvikveien 781 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ÅSEN REGNSKAPSLAG SA INDREFOSEN
2020/809 03.04.2020 Inngående brev Hasselvikveien 1221 - gbnr. 136/1 - bolig - tilbygg - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/2141 03.04.2020 Utgående brev Omsetningsoppgave for 2019 og foventet omsetning for 2020 Naustet cafe & pub AS INDREFOSEN
2020/2088 03.04.2020 Inngående brev Fornyelse servering og skjenkebevilling Råkvåg Gjestgiveri & Marina INDREFOSEN
2020/2179 03.04.2020 Utgående brev Omsetningsoppgave for alkohol NORDHEIM CAFE AS INDREFOSEN
2020/1833 03.04.2020 Utgående brev Omsetningsoppgave for 2019 HINDRUM FJORDSENTER AS INDREFOSEN
2020/2244 03.04.2020 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i felles anskaffelse av elektronisk medisindispensere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2243 03.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Kim Rønne frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Rønne, Kim INDREFOSEN
2020/2242 03.04.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse - bruk av gratistjenester DIGITALISERINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/2219 03.04.2020 Inngående brev Endring av leiebeløp DNB BANK ASA INDREFOSEN
2020/1736 03.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Digitaliseringsrådgiver for Fosenkommunene - st. ref. (4205732803) Torbjørn Kilsti Hermstad INDREFOSEN
2020/1736 03.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Digitaliseringsrådgiver for Fosenkommunene Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4205732803 Torbjørn Kilsti Hermstad INDREFOSEN
2020/1503 03.04.2020 Utgående brev Frafalt søknad - Søknad om skjenkebevilling - Fritun -MON Radio påskequiz Rosø, Andréa Birgitte Enebakk INDREFOSEN
2020/2208 03.04.2020 Inngående brev Gbnr. 315/1, 315/3 - Øystein Wanvik / Raymond Balstad - signert avtale om leie av jord Øystein Wanvik m.fl. INDREFOSEN
2020/2201 03.04.2020 Inngående brev Kjerkveien 11 - gbnr. 13/1 - garasje - tilbakemelding på nabovarsel Statens vegvesen INDREFOSEN
2020/2238 03.04.2020 Inngående brev Hasselvika - gbnr. 131/1 m.fl. - støttemur og spillvannsledning - søknad om tillatelse til tiltak PROSJEKTSTYRING MIDT AS INDREFOSEN
2020/2097 03.04.2020 Inngående brev Skjettendalsveien 20 - gbnr. 210/6 - våningshus - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak Henry Magne Dahl INDREFOSEN
2020/282 03.04.2020 Inngående brev Uttalelse til høring skoletur Elevrådet Testmann Minne skole v/ Berit Saltvik Aanonli INDREFOSEN
2020/282 03.04.2020 Inngående brev Uttalelse til høring skoletur FAU Mælan skole v/ Anita Karoline Frandsen INDREFOSEN
2020/2246 03.04.2020 Inngående brev Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/1036 03.04.2020 Inngående brev Påminnelse om innmelding av behov for skolesekker til førsteklassinger Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/2207 03.04.2020 Inngående brev Miljødirektoratets tilråding om vern av skog april 2020 MILJØDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/1967 03.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til bruk av snøskuter Arve Mælan INDREFOSEN
2020/1734 03.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter Aakvik, Paul INDREFOSEN
2018/7867 03.04.2020 Inngående brev Varsel om igangsatt reguleringsarbeid for Overskott steinbrudd NORDBOHUS AS INDREFOSEN
2020/1252 03.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 Sofie Langnes INDREFOSEN
2020/1252 03.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 Silje Winther INDREFOSEN
2020/1252 03.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 LIll Jenny Dahl INDREFOSEN
2020/1252 03.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 Hanne Lykken INDREFOSEN
2020/1252 03.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 jannicke iren Dyrendahl INDREFOSEN
2020/1252 03.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 Anne Grande INDREFOSEN
2020/1252 03.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 Vigdis Sollie INDREFOSEN
2020/1252 03.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 Turid Askim Moa INDREFOSEN
2020/1848 03.04.2020 Utgående brev Svar signert husleiekontrakt - Kaltrøveien 16A ***** INDREFOSEN
2020/2036 02.04.2020 Inngående brev Ber om å få tilsendt kjøpekontrakt og kostnadsoppstilling til søknad om tilskudd til utleiebolig HUSBANKEN INDREFOSEN
2020/2202 02.04.2020 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak - håndtering av nødhjelpssøknader FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1885 02.04.2020 Inngående brev Kommunalbanken reduserer p.t. renten KOMMUNALBANKEN AS INDREFOSEN
2020/1885 02.04.2020 Inngående brev Kommunalbanken reduserer p.t. renten KOMMUNALBANKEN AS INDREFOSEN
2020/2217 02.04.2020 Inngående brev Bekreftelse på innlevert rapportering for kommunens forvaltning av tobakksskadeloven Epinion Norge på vegne av FHI INDREFOSEN
2020/170 02.04.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt tiltredelseserklæring TRØNDERENERGI AS INDREFOSEN
2020/918 02.04.2020 Inngående brev Innkalling til styremøte i TBRT IKS - 15.04.20 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8369 02.04.2020 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - SMIL, 918277242 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2087 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) ZIYAD TAREQ AL ZOUABI INDREFOSEN
2020/2087 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 ZIYAD TAREQ AL ZOUABI INDREFOSEN
2020/2087 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Hanne Sollie Lillebø INDREFOSEN
2020/2087 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Hanne Sollie Lillebø INDREFOSEN
2020/2087 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Bendik Martinius Larsen INDREFOSEN
2020/2087 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Bendik Martinius Larsen INDREFOSEN
2019/5976 02.04.2020 Inngående brev Lønn for tidligere trinnsledere ved Vanvikan skole UTDANNINGSFORBUNDET INDRE FOSEN INDREFOSEN
2020/2131 02.04.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Buhaug Bjørnar INDREFOSEN
2020/1526 02.04.2020 Inngående brev Gbnr. 98/16 - retting i matrikkelen - kart over hyttetomt Halvar Sæther INDREFOSEN
2020/2203 02.04.2020 Inngående brev Gbnr. 17/61 - Rørvikveien - egenerklæring om konsesjonsfrihet AKTIV EIENDOMSMEGLING AS INDREFOSEN
2020/2203 02.04.2020 Inngående brev Gbnr. 17/61 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Espen Askjem m.fl. INDREFOSEN
2019/8211 02.04.2020 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning FOSENSNEKKEREN DA INDREFOSEN
2019/7968 02.04.2020 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning Terje Arnfinn Tøndervik m.fl. INDREFOSEN
2020/2206 02.04.2020 Inngående brev Gbnr. 154/110 - søknad om deling/oppmålingsforretning SØRFJORDEN PANORAMA OG MARINA AS INDREFOSEN
2020/1881 02.04.2020 Utgående brev Byggesak - Monsvollveien 68 - gbnr. 171/8 - redskapsbod - Ferdigattest Roar Grande INDREFOSEN
2020/2009 02.04.2020 Utgående brev Byggesak - Monsvollveien 68 - gbnr. 171/8 - tilbygg - Ferdigattest HULSUND ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/8725 02.04.2020 Inngående brev Gbnr. 10/1 - Lein - trehytte - ønsker tilbakemelding i saken Per Braa INDREFOSEN
2020/2170 02.04.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 56/28 - Svar på henvendelse ØYVIND MYRAN INDREFOSEN
2019/584 02.04.2020 Utgående brev Byggesak - Nyveien 68 - gbnr. 12/6 - tilbygg til driftsbygning - Ferdigattest Terje Aursand INDREFOSEN
2020/1848 02.04.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Kalvtrøveien 16 A - ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/2118 02.04.2020 Utgående brev Spørsmål om faktura på kommunale avgifter Andrée Ratzenberger INDREFOSEN
2019/9127 02.04.2020 Utgående brev Gbnr. 261/1 - oppmålingsforretning utsettes TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/1522 02.04.2020 Utgående brev Gbnr. 301/19 - endring av adresse Marte Daae-Qvale Holmemo m.fl. INDREFOSEN
2020/1523 02.04.2020 Utgående brev Gbnr. 301/18 - endring av adresse Harald Nymoen INDREFOSEN
2020/1524 02.04.2020 Utgående brev Gbnr. 303/5 - endring av adresse Thomas Simon Jakobsson m.fl. INDREFOSEN
2020/1551 02.04.2020 Utgående brev Gbnr. 266/33 - endring av adresse TØMRER OLSEN OG SÆTHER AS INDREFOSEN
2020/1552 02.04.2020 Utgående brev Gbnr. 266/29 - endring av adresse BOLIGBYGG MIDT NORGE AS INDREFOSEN
2020/1888 02.04.2020 Utgående brev Gbnr. 121/26. Deling av eiendommen Inge-Lise Dønnessen INDREFOSEN
2018/4460 02.04.2020 Inngående brev Kontonummer til utbetaling Vigdis Enes Bue INDREFOSEN
2019/9384 02.04.2020 Inngående brev Aksepterer tilbud Ragnar Gilboe INDREFOSEN
2020/1306 02.04.2020 Inngående brev Bergeekra 17-33 - gbnr. 124/11 - purring på tilsyn og gjentatt varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/2197 02.04.2020 Inngående brev Frengsveien 26 - gbnr. 142/12 - tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Tonje Johnsrud INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Renate Aasbø INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Marita Holtborg Nordvik INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Sture Ramdal INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Kristin Thommesen INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Oliver Aasland INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Maiken Jeanette Bang Thanem INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Melissa Aune Løkken INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Lars Forsell INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Hans christian kleiven INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Nikola Belanska INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Jenny Aalberg INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Ragnhild Tømmerdal INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Stine Svorkmo Aursand INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Erlend Kruksve INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Kevin Myrabakk INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Linn Fredsdatter Bjørnebo-Jenssen INDREFOSEN
2020/777 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Victoria Selli INDREFOSEN
2020/2194 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling, vikariat i Leksvik - st. ref. (4218827855) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2194 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling, vikariat i Leksvik Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218827855 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/1766 02.04.2020 Utgående brev Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2020 FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2020/732 02.04.2020 Utgående brev Fallrettigheter Osaelva FOSENKRAFT ENERGI AS m.fl. INDREFOSEN
2020/1312 02.04.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Lutdal, Linda Renate INDREFOSEN
2020/1312 02.04.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Neergård, Lars Erling INDREFOSEN
2020/1312 01.04.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Wikstrøm, Tone INDREFOSEN
2020/1415 01.04.2020 Utgående brev Trondheim Havn IKS - ny selskapsavtale TRONDHEIM HAVN IKS INDREFOSEN
2020/2166 01.04.2020 Inngående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/2115 01.04.2020 Inngående brev Gbnr. 224/1 - Kyrre Sørheim - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift Kyrre Asle Sørheim INDREFOSEN
2019/696 01.04.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Anders Dybdahl INDREFOSEN
2020/404 01.04.2020 Inngående brev Gbnr. 307/1 - Sæther Vestre hyttefelt - merknader til planarbeidet ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS INDREFOSEN
2019/8289 01.04.2020 Inngående brev Melding om fravær - Torkil Berg - Kommunestyremøte Berg, Torkil INDREFOSEN
2020/1823 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Siri Hellandsjø Leth-Olsen INDREFOSEN
2020/2178 01.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/6606 01.04.2020 Inngående brev Råkvågveien 227 - gbnr. 162/12 - fritidsbolig - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7546 01.04.2020 Inngående brev Stjørnveien 2 - gbnr. 151/11 - lagerhall - vedtak om samtykke og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2020/1959 01.04.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 124/382 - svar på henvendelse Kristian Kaald INDREFOSEN
2020/2023 01.04.2020 Utgående brev Byggesak - Dørndalsveien - gbnr. 118/4 - skogskoie - tilbygg - Svar på henvendelse Jarle Bogen INDREFOSEN
2020/2170 01.04.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 56/28 Myran, Øyvind INDREFOSEN
2020/1690 01.04.2020 Inngående brev Vikanveien 51 - gbnr. 55/12 - fritidsbolig - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/1675 01.04.2020 Utgående brev Byggesak - Vestvikveien 42 - gbnr. 140/437 - bolig/fjøs - riving - Svar på henvendelse Magnus Øvergård INDREFOSEN
2020/543 01.04.2020 Utgående brev Naustveien 84, 86 - gbnr. 58/2 - naust - dispensasjon - til uttalelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2019/2457 01.04.2020 Inngående brev Finnsmyrveien 66 - gbnr. 67/1 - ny bolig - søknad om ferdigattest DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2020/2101 01.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 984929617 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/1972 01.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 918114076 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/1547 01.04.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning av tilskudd til etablering til NiT Indre Fosen NÆRINGSFORENINGEN I TRONDHEIMSREGIONEN MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY INDREFOSEN
2020/2163 01.04.2020 Inngående brev Rapporter fra tilsyn av gatelysanlegg i Fevåg og Hasselvika NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2019/8384 01.04.2020 Utgående brev Gbnr. 160/47/1- oversendelse av matrikkelbrev AUDUN AUNE EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/1043 01.04.2020 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over en parsell fra 124/8 John Isak Sund m.fl. INDREFOSEN
2020/2117 01.04.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 57/7 ikke er konsesjonspliktig Tone Ragnhild Boholm INDREFOSEN
2020/2184 01.04.2020 Inngående brev Manglende lys på lekeplassen i Seter boligfelt Seter boligfelts velforening v/ Arild Witzø INDREFOSEN
2020/2087 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Stina Iren Ramsøskar INDREFOSEN
2020/2087 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Roy Martin Fissum INDREFOSEN
2020/2087 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Stina Iren Ramsøskar INDREFOSEN
2020/2087 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Mikael Thomassen INDREFOSEN
2020/2087 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Mikael Thomassen INDREFOSEN
2020/2087 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Roy Martin Fissum INDREFOSEN
2020/1634 01.04.2020 Inngående brev Krav om lovlighetskontroll av vedtak - avtale med Vanvikan båtforening Ivar Rostad m.fl. INDREFOSEN
2020/2135 01.04.2020 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill til mandat for rutetilbud med båt i og til/fra Trøndelag fra 2024 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/664 01.04.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte i IKA Trøndelag IKS - 21.04.20 Interkommunalt arkiv Trøndelag AS INDREFOSEN
2020/1786 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4209616048) Odin Aas INDREFOSEN
2020/1786 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4209616048 Odin Aas INDREFOSEN
2020/2181 01.04.2020 Inngående brev Hasselvikveien 1307 - gbnr. 138/33 - bolig - påbygg og bruksendring - søknad om tillatelse til tiltak KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/2181 01.04.2020 Inngående brev Hasselvikveien 1307 - gbnr. 138/33 - bolig - påbygg og bruksendring - nytt nabovarsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/2185 01.04.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling - Lokalbrygg AS - Ny bevilling LOKALBRYGG AS INDREFOSEN
2020/2179 01.04.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol NORDHEIM CAFE AS INDREFOSEN
2020/2121 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215953436 Fatemeh Bozorgsohrabi INDREFOSEN
2020/2121 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4215953436) Fatemeh Bozorgsohrabi INDREFOSEN
2020/2193 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa - st. ref. (4218812834) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2193 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218812834 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2193 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218812834 Muna Sapkota INDREFOSEN
2020/2193 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa - st. ref. (4218812834) Muna Sapkota INDREFOSEN
2020/1077 01.04.2020 Utgående brev Verstkommunebrukere Helsedirektoratet INDREFOSEN
2020/2175 01.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Odd Einar Støbakk frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Støbakk, Odd Einar INDREFOSEN
2020/223 31.03.2020 Inngående brev Haltveien 85 - gbnr. 20/184 - flytting av avkjørsel - vedr. nabovarsel Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/5807 31.03.2020 Inngående brev Fevågsjøen 25 - gbnr. 140/157 - anneks - bruksendring - div. plantegninger, søknad om dispensasjon m.m. Odd Ragnar Myhr INDREFOSEN
2020/596 31.03.2020 Inngående brev Amborsvingen 26 - gbnr. 305/6 - forretningsbygg - ferdigattest LANGNES BYGG AS INDREFOSEN
2020/1675 31.03.2020 Inngående brev Vestvikveien 42 - gbnr. 140/437 - bolig/fjøs - riving - informasjon om eiendom Magnus Øvergård INDREFOSEN
2019/9357 31.03.2020 Utgående brev Rolivegen 30 - gbnr. 227/11 - tribune - innenfor område for kulturminner - til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/2123 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Tilrettelegging for utbedring av fylkesveg 718 og videreutvikling av Vikingbase som næringsareal INDREFOSEN
2020/2147 31.03.2020 Inngående brev Til kommuner som ønsker å delta i samarbeidet om å fjerne fremmede planter og trær i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2111 31.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 997838602 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2145 31.03.2020 Inngående brev Gbnr. 56/23 - Morten Kojen - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2100 31.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/1722 31.03.2020 Utgående brev Uttalelse angående gjennomgang av eksisterende kommunale fartsforskrifter etter havne- og farvannsloven Kystverket INDREFOSEN
2019/6042 31.03.2020 Inngående brev Overskott - gbnr. 23/3 og 23/10 - deling av grunneiendom - klage på kommunens vedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6372 31.03.2020 Inngående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokal prioritering – studieåret 2019 - 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2116 31.03.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 160/45 ikke er konsesjonspliktig Kirsti Lillemo INDREFOSEN
2020/2112 31.03.2020 Inngående brev Gbnr. 129/5 - Hasselvikveien 781 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ÅSEN REGNSKAPSLAG SA INDREFOSEN
2020/2148 31.03.2020 Inngående brev Forespørsel om anskaffelse av busskur til busslomme ved Øverskottveien Oddvar Haugerø INDREFOSEN
2020/333 31.03.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Haugen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/809 31.03.2020 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien 1221 - gbnr. 136/1 - bolig - tilbygg - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/1373 31.03.2020 Utgående brev Byggesak - Kråknesveien 50 - gbnr. 57/26 - riving av hus - samt oppføring av ny bolig - Oversendelse av høringsuttalelser Ole Sand INDREFOSEN
2020/2164 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Tiltakspakke for næringsliv i Indre Fosen kommune i forbindelse med koronasituasjonen INDREFOSEN
2020/2156 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Ny Vanvikan barnehage - avklaringer - bl.a. tomtegrense og entrepriseform INDREFOSEN
2020/2157 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen - samarbeidsavtale INDREFOSEN
2020/1731 31.03.2020 Inngående brev Høringssvar - kommunedelplan - kulturplan LEKSVIK HISTORIE- OG MUSEUMSLAG INDREFOSEN
2020/2132 31.03.2020 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - kjennetegn XA18325 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2020/2119 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker Fagleder sykepleier til Vanvikan/Stadsbygd omsorgssone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215920418 Aida Finseråsen INDREFOSEN
2020/2119 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker Fagleder sykepleier til Vanvikan/Stadsbygd omsorgssone - st. ref. (4215920418) Aida Finseråsen INDREFOSEN
2020/2109 31.03.2020 Inngående brev Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2019 FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2020/2150 31.03.2020 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - RÅKVÅG MARINA AS RÅKVÅG MARINA AS INDREFOSEN
2020/2153 31.03.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling - BERNH. BERG AS BERNH. BERG AS INDREFOSEN
2020/2141 31.03.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for 2019 og foventet omsetning for 2020 Naustet cafe & pub AS INDREFOSEN
2020/2110 31.03.2020 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke XA18325 STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2020/2134 31.03.2020 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke XD79694 STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2020/598 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til stilling som helsefagarbeider Lena Lovise Nordsether INDREFOSEN
2020/1786 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4209616048) Evelyn Sliper Bjørnebo INDREFOSEN
2020/1786 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4209616048 Evelyn Sliper Bjørnebo INDREFOSEN
2020/2123 31.03.2020 Utgående brev Samarbeid mellom Trøndelag Fylkeskommune og Indre Fosen kommune om utbedring av Fv 718 - tiltak i forbindelse med koronasituasjonen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/2165 31.03.2020 Inngående brev Interpellasjon - Indre Fosen Landbruksråds rolle INDRE FOSEN ARBEIDERPARTI INDREFOSEN
2020/133 31.03.2020 Inngående brev Protokoll - Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2020/2087 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Aekkarat Rangkrathok INDREFOSEN
2020/2087 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Aekkarat Rangkrathok INDREFOSEN
2020/2087 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Shiella Rosendal INDREFOSEN
2020/2087 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Shiella Rosendal INDREFOSEN
2020/2131 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om ulønnet permisjon - Bjørnar Buhaug INDREFOSEN
2019/7470 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte fra kulturfond - Album Lein, Maren Emilie Kløven INDREFOSEN
2020/2178 31.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/1827 31.03.2020 Inngående brev Gbnr. 246/5 - Tømmerbakkveien 22 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Gunn Heidi Pedersen Berge m.fl. INDREFOSEN
2020/2133 31.03.2020 Inngående brev Har ikke mottatt faktura på kommunale avgifter - Karetveien 10 - gbnr. 275/198 Kjersti Lerstad INDREFOSEN
2020/1823 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Julie Egseth Vikan INDREFOSEN
2020/1823 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Jonny Selset INDREFOSEN
2020/1823 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Jonny Selset INDREFOSEN
2020/1823 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Beata Moscicka-Niemira INDREFOSEN
2020/1823 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Beata Moscicka-Niemira INDREFOSEN
2020/1823 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Julie Egseth Vikan INDREFOSEN
2020/1823 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Saana Itkonen INDREFOSEN
2020/1823 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Saana Itkonen INDREFOSEN
2020/1823 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Cecilie Magnusson INDREFOSEN
2020/1823 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Cecilie Magnusson INDREFOSEN
2020/1823 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Unnur Masdottir INDREFOSEN
2020/1823 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Unnur Masdottir INDREFOSEN
2020/1823 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Siri Hellandsjø Leth-Olsen INDREFOSEN
2019/9222 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2020-2032 - sluttbehandling INDREFOSEN
2019/8167 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av nytt varamedlem til Rissa frivilligsentral 2019 -2023 INDREFOSEN
2019/7813 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av medlem og personlig varamedlemmer til særskilt klageorgan i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/9102 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Valg til styringsgruppa Ner-Killingberg 2019 -2023 INDREFOSEN
2019/696 31.03.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Raymond Balstad INDREFOSEN
2020/2149 31.03.2020 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2151 31.03.2020 Inngående brev Gbnr. 279/1 - Anders Grande - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift ANDERS GRANDE INDREFOSEN
2020/2142 31.03.2020 Inngående brev Innvilgelse av søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i 2020 - kursing av interkommunalt skadefellingslag Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2114 31.03.2020 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift KNUT BUVARP INDREFOSEN
2020/2074 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av medlem og varamedlem til styret i Verrabotn samfunnshus 2019 -2023 INDREFOSEN
2020/561 31.03.2020 Utgående brev Presentasjon formannskapet 30.3.20 - Tiltakspakke for næringslivet i Indre Fosen kommune Formannskapet INDREFOSEN
2020/561 31.03.2020 Utgående brev Presentasjon formannskapsmøte 30.3.20 - Foreløpig regnskap 2019 Formannskapet INDREFOSEN
2020/561 31.03.2020 Utgående brev Presentasjon formannskapet 30.3.20 - Veiutbedring Langseter - Hasselvika. Utfylling Vikingbase Formannskapet INDREFOSEN
2020/1764 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmeldinger 2019 for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2020/1762 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Revisjonsplan for 2019 -2020 og melding om uavhengighet fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor INDREFOSEN
2020/1312 31.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Lysvand, Per Bjørnar INDREFOSEN
2020/2118 30.03.2020 Inngående brev Spørsmål om faktura på kommunale avgifter Andrée Ratzenberger INDREFOSEN
2020/2068 30.03.2020 Inngående brev Langmyrveien 25 - gbnr. 132/105 - garasje og veranda - Erklæring Inger-Mari N. Halgunset INDREFOSEN
2020/1690 30.03.2020 Utgående brev Byggesak - Vikanveien 51 - gbnr. 55/12 - fritidsbolig - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/1825 30.03.2020 Inngående brev Rørviklia 27 - gbnr. 4/45 - bolig - fasadeendring - ber om tilleggsopplysninger Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8753 30.03.2020 Utgående brev Angående informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2100 30.03.2020 Inngående brev Gbnr. 58/3 - Jomar Leira - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2101 30.03.2020 Inngående brev Gbnr. 124/39 - Solid Samdrift DA - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/1389 30.03.2020 Inngående brev Innkalling til IUA Sør-Trøndelags årsmøte - 23.april 2020 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/2117 30.03.2020 Inngående brev Gbnr. 57/7 - Kråknessand Østre - egenerklæring om konsesjonsfrihet Tone Ragnhild Boholm INDREFOSEN
2020/2116 30.03.2020 Inngående brev Gbnr. 160/45 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Kirsti Lillemo INDREFOSEN
2020/2098 30.03.2020 Inngående brev Klage på snøbrøyting - Føldalsveien Jørgen Rønning INDREFOSEN
2019/7470 30.03.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Album Lein, Maren Emilie Kløven INDREFOSEN
2020/1786 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4209616048) Habtom Tesfagaber INDREFOSEN
2020/1786 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4209616048 Habtom Tesfagaber INDREFOSEN
2020/1786 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4209616048) Janne Andrine Buhaug INDREFOSEN
2020/1786 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4209616048 Janne Andrine Buhaug INDREFOSEN
2020/2097 30.03.2020 Inngående brev Skjettendalsveien 20 - gbnr. 210/6 - våningshus - tilbygg - vedr. innsending av søknad HENRY MAGNE DAHL INDREFOSEN
2020/2099 30.03.2020 Inngående brev Trongseterveien 19 - gbnr. 6/42 - bolig - fasadeendring - spørsmål om søknadsplikt Sebastian Bete INDREFOSEN
2020/2107 30.03.2020 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - HARRYS SPISERI AS HARRYS SPISERI AS INDREFOSEN
2020/1862 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! Indre Fosen kommune - st. ref. 4211267682 Amalie Røstad INDREFOSEN
2020/1862 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! - st. ref. (4211267682) Amalie Røstad INDREFOSEN
2020/2088 30.03.2020 Utgående brev Fornyelese av salgs- og skjenekebevilgning RÅKVÅG MARINA AS m.fl. INDREFOSEN
2020/1927 30.03.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024 Ringnes AS INDREFOSEN
2020/1503 30.03.2020 Inngående brev Trekker søknad om skjenkebevilling - Fritun - Mon Radio påskequiz Andréa B Enebakk Rosø INDREFOSEN
2020/2121 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4215953436) Ingunn Johansen INDREFOSEN
2020/2121 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215953436 Ingunn Johansen INDREFOSEN
2020/2121 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4215953436) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2121 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215953436 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/1077 30.03.2020 Inngående brev Påminnelse - oversikt over antall personer med utviklingshemming under vertskommuneordningen per 01.01.2020 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/994 30.03.2020 Utgående brev Skjenkebevilling - omsetningsoppgave for 2019 og forventet omsetning for 2020 REINS KLOSTER AS INDREFOSEN
2020/994 30.03.2020 Utgående brev Skjenkebevilling - omsetningsoppgave for 2019 og forventet omsetning for 2020 RÅKVÅG MARINA AS m.fl. INDREFOSEN
2020/2089 30.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Ella Wiggen Flytør frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Flytør, Ella Wiggen INDREFOSEN
2020/2090 30.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Torill Berge frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Berge, Torill INDREFOSEN
2020/2094 30.03.2020 Inngående brev Bestilling av borgerlig vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/1738 30.03.2020 Inngående brev Retur av signert avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunenes vegne Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/2080 30.03.2020 Utgående brev Gbnr. 315/6 og 315/117 - orientering om matrikkelføring av eiendomsgrenser Jo Arnstein Saur INDREFOSEN
2020/2080 30.03.2020 Utgående brev Gbnr. 315/1 - orientering om matrikkelføring av eiendomsgrenser Øystein Wanvik INDREFOSEN
2020/2080 30.03.2020 Utgående brev Gbnr. 314/73 - orientering om matrikkelføring av eiendomsgrenser Guri Markhus m.fl. INDREFOSEN
2020/2080 30.03.2020 Utgående brev Gbnr. 314/7 - orientering om matrikkelføring av eiendomsgrenser Unni Korshavn m.fl. INDREFOSEN
2020/2080 30.03.2020 Utgående brev Gbnr. 315/34 - orientering om matrikkelføring av eiendomsgrenser Sigurd Saue m.fl. INDREFOSEN
2020/1773 30.03.2020 Utgående brev Risikovurdering offentlig arrangement - Russefest Jonas Johansen Grande INDREFOSEN
2020/1312 30.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Borgfjord, Hilde Karin Murvold INDREFOSEN
2020/1823 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Lise Kvitflo Gerhardsen INDREFOSEN
2020/1823 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Lise Kvitflo Gerhardsen INDREFOSEN
2020/1823 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Nora Overland INDREFOSEN
2020/1823 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Nora Overland INDREFOSEN
2020/1823 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Michelle Eriksen INDREFOSEN
2020/1823 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Michelle Eriksen INDREFOSEN
2020/1823 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Victoria Isabel Lindqvist INDREFOSEN
2020/1823 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Victoria Isabel Lindqvist INDREFOSEN
2020/1823 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Tone Merethe Nysæter INDREFOSEN
2020/1823 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Tone Merethe Nysæter INDREFOSEN
2020/2087 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Sunniva Gangstad INDREFOSEN
2020/2087 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Sunniva Gangstad INDREFOSEN
2020/2087 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Faheem Javed INDREFOSEN
2020/2087 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Faheem Javed INDREFOSEN
2020/2087 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Joacim Refseth INDREFOSEN
2020/2087 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Joacim Refseth INDREFOSEN
2020/2087 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Hala Hamida INDREFOSEN
2020/2087 28.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Hala Hamida INDREFOSEN
2020/2087 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2087 28.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2087 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Adel Salem INDREFOSEN
2020/2087 28.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Adel Salem INDREFOSEN
2020/1786 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4209616048) Jenny Marie Aasan INDREFOSEN
2020/1786 28.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4209616048 Jenny Marie Aasan INDREFOSEN
2020/1312 28.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Høston, Arild Marius Aune INDREFOSEN
2020/185 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Vanvikan vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/181 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Råkvåg vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/186 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/550 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Modalen vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/551 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Verran vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/182 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skaugdal vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/184 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd vassverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/1184 27.03.2020 Inngående brev Gbnr. 131/11 - Hysnes - dekning av tapte kostnader INGENIØR ARVE HÅGENSEN AS INDREFOSEN
2020/1363 27.03.2020 Utgående brev Klage på manglende vedlikehold av Djupdalsveien Ivar Dybdahl INDREFOSEN
2020/1363 27.03.2020 Utgående brev Dårlig vei fremdeles - Djupdalsveien Bjørn Berg INDREFOSEN
2020/1980 27.03.2020 Utgående brev Forespørsel om vannkapasitet brannkum - gbnr. 57/145 BRANNRÅDGIVERNE AS INDREFOSEN
2020/1984 27.03.2020 Utgående brev Tømming av kloakk ved Fevåg kai Asle Jostein Barslett INDREFOSEN
2020/1712 27.03.2020 Utgående brev Svar - Vurdering av besøkshjem - ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/875 27.03.2020 Utgående brev Gbnr. 11/11- konsesjonsvedtak er blitt registrert i matrikkelen Trond Vårum m.fl. INDREFOSEN
2020/182 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skaugdal vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/183 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hasselvika vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2019/8439 27.03.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/8439 27.03.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/4469 27.03.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Fjølvika steinbrudd Malin Rabben INDREFOSEN
2020/1373 27.03.2020 Inngående brev Kråknesveien 50 - gbnr. 57/26 - riving av hus - samt oppføring av ny bolig - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1287 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Fenstadveien 72 - gbnr. 14/5 - bolig - oppføring av ny skorstein - Tillatelse til tiltak KNUTSEN MONTASJE INDREFOSEN
2020/1391 27.03.2020 Utgående brev Nordfjordvegen 66 - gbnr. 172/60 - bruksendring - Svar på henvendlese Otto Worpvik INDREFOSEN
2020/809 27.03.2020 Inngående brev Hasselvikveien 1280 - gbnr. 136/1 - bolig - tilbygg - søknad om dispensasjon Hassel, Erling INDREFOSEN
2020/809 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien 1221 - gbnr. 136/1 - bolig - tilbygg - Anmodning om tilleggsdokumentasjon Erling Hassel INDREFOSEN
2020/1989 27.03.2020 Utgående brev Angående varsel om tilsyn - gbnr. 140/280 Nils Ellingsen INDREFOSEN
2020/1989 27.03.2020 Inngående brev Tilsvar til brev angående varsel om tilsyn - gbnr. 140/280 Nils Ellingsen INDREFOSEN
2020/1718 27.03.2020 Utgående brev Gbnr. 63/26 - Wenche Pettersen. Søknad om deling av eiendom . Wenche Pettersen INDREFOSEN
2020/2045 27.03.2020 Inngående brev Gbnr. 314/308 - Bjørganlia - forespørsel om kjøp av tomtegrunn FOSEN ANLEGGSERVICE AS INDREFOSEN
2019/8508 27.03.2020 Inngående brev Gbnr. 111/5 - Øyvind Nesdal - nydyrking - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/8508 27.03.2020 Utgående brev Søknad om plan for nydyrking - høring - Øyvind Nesdal gbnr. 111/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/1688 27.03.2020 Utgående brev Gbnr. 152/4 - Richard Hanssen - trefjøs for ammeku - uttalelse Innovasjon Norge INDREFOSEN
2020/2044 27.03.2020 Inngående brev Forespørsel om status på brebåndutbygging i Råkvåg Lars Prang Vorpvik INDREFOSEN
2020/1539 27.03.2020 Inngående brev Utsettelse av nabomøte 30.03.20 LERØY MIDT AS INDREFOSEN
2020/1104 27.03.2020 Inngående brev Utsatt høringsfrist - strategi- og handlingsplan for Visit Trondheim PRONEO AS INDREFOSEN
2020/2037 27.03.2020 Inngående brev Forespørsel om hogst av trær utenfor Vanvikan legekontor Vidar Monsen INDREFOSEN
2020/2040 27.03.2020 Inngående brev Forslag til tiltak for vårt lokale næringsliv i denne krevende situasjonen NÆRINGSFORENINGEN I TRONDHEIMSREGIONEN MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY INDREFOSEN
2020/1184 27.03.2020 Utgående brev Vedr. gbnr. 131/11 på Hysnes INGENIØR ARVE HÅGENSEN AS INDREFOSEN
2020/2085 27.03.2020 Inngående brev Melding om jordfeil - Ytre Ringvei 19 A NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2020/1641 27.03.2020 Inngående brev Kneggsundveien - gbnr. 74/87 - hytte - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/1641 27.03.2020 Inngående brev Kneggsundveien - gbnr. 74/87 - hytte - Tegninger Per Bjørn Flytør INDREFOSEN
2020/1641 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Kneggsundveien - gbnr. 74/87 - hytte - Oversendelse av etterspurt dokumentasjon Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/2067 27.03.2020 Inngående brev Kvithyllveien 171 - gbnr. 56/200 - lagerhall - søknad om tillatelse til tiltak RUBB AS INDREFOSEN
2020/2068 27.03.2020 Inngående brev Langmyrveien 25 - gbnr. 132/105 - garasje og veranda - søknad om dispensasjon Inger-Mari N Halgunset INDREFOSEN
2020/2023 27.03.2020 Inngående brev Dørndalsveien - gbnr. 118/4 - skogskoie - tilbygg - spørsmål om byggesøknad Jarle Bogen INDREFOSEN
2020/863 27.03.2020 Utgående brev Einerveien - gbnr. 122/351 - nybygg - tilleggsdokumentasjon KW BYGG AS INDREFOSEN
2019/8255 27.03.2020 Inngående brev Setergårdsveien 5 - gbnr. 308/26 - nytt lagerbygg - søknad om dispensasjon VAMEC EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/6963 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Skaugdalsveien 147 - gbnr. 120/60 - bolig - bruksendring - dispensasjon fra LNF-formål BALSTAD GÅRD INDREFOSEN
2019/8416 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Skålhåmmårveien 29 - gbnr. 298/11 - fritidsbolig - ombygging - dispensasjon UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2019/1796 27.03.2020 Utgående brev Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge - innkommet klage Tore Brodahl INDREFOSEN
2020/361 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien - gbnr. 133/54 - avkjørsel - Oversendelse av uttalelser ANNBJØRG BUE INDREFOSEN
Versjon:5.1.1