eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/7876 20.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Innkjøpsrådgiver for Fosenkommunene - st. ref. (3716299745) - ***** ***** *****
2018/7876 20.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Innkjøpsrådgiver for Fosenkommunene Fosen IKT - st. ref. 3716299745 ***** ***** *****
2018/8394 20.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut 80% fast - Leksvik Helse og omsorg - st. ref. 3899759576 ***** ***** *****
2018/8394 20.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 80% fast - Leksvik - st. ref. (3899759576) - ***** ***** *****
2018/7900 19.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsesøster Indre Fosen kommune - st. ref. () - ***** ***** *****
2018/7900 19.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesøster Indre Fosen kommune Helse og omsorg - st. ref. ***** ***** *****
2018/7819 19.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsefagarbeider Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg - st. ref. 3871695469 ***** ***** *****
2018/7819 19.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeider Rissa sone, hjemmetjenesten - st. ref. (3871695469) - ***** ***** *****
2018/7820 18.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker BPA i Rissa sone, hjemmetjenesten - st. ref. (3871713720) - ***** ***** ***** *****
2018/7820 18.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker BPA i Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg - st. ref. 3871713720 ***** ***** ***** *****
2018/7819 18.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeider Rissa sone, hjemmetjenesten - st. ref. (3871695469) - ***** ***** ***** *****
2018/7819 18.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsefagarbeider Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg - st. ref. 3871695469 ***** ***** ***** *****
2018/7819 17.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsefagarbeider Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg - st. ref. 3871695469 ***** ***** *****
2018/7819 17.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeider Rissa sone, hjemmetjenesten - st. ref. (3871695469) - ***** ***** *****
2018/7820 17.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker BPA i Rissa sone, hjemmetjenesten - st. ref. (3871713720) - ***** ***** *****
2018/7820 17.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker BPA i Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg - st. ref. 3871713720 ***** ***** *****
2018/7810 17.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune - st. ref. (3864001857) - ***** ***** *****
2018/7810 17.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune Helse og omsorg - st. ref. 3864001857 ***** ***** *****
2018/7772 17.08.2018 Inngående brev Etterlyser svar på henvendelse om forurensing i Fevåg Fosen naturvernforening
2018/7661 17.08.2018 Inngående brev Gbnr. 314/350 - ny bolig - signert avtale om tilknytning til kommunale ledninger Anders Ranheim
2018/7914 17.08.2018 Inngående brev Drakestranda 894 - gbnr 308/22 - uthus/atelier - søknad om tillatelse til tiltak Roald Arild Solheim
2018/7939 17.08.2018 Utgående brev Innhenting av saksdokumenter - klage på avslag om søknad om utvidet deltidsstilling som renholder SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN
2018/8013 17.08.2018 Inngående brev Uttalelse - overtakelse av leilighet - Framnesveien 22, leilighet 205 *****
2018/8014 17.08.2018 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Havnegata 3 (leilighet nr. 12) *****
2018/7881 17.08.2018 Inngående brev Reguleringsplan for videregående skole i Vanvikan - uttalelse Statens vegvesen region midt
2018/7847 17.08.2018 Utgående brev Svar på brev vedr. barnehagetilbud i Rissa sentrum TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS
2018/7867 17.08.2018 Inngående brev Reguleringsplan - Overskott steinbrudd - gbnr. 23/14 - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/8240 17.08.2018 Inngående brev Prioritering av kvotefritak ved eventuell rasjonering Fosen Nett AS
2018/8241 17.08.2018 Inngående brev Betalingsoversikt - kommunale avgifter - Holsundveien 132 - gbnr. 169/38 Birgitte Løset
2018/8246 17.08.2018 Inngående brev Gbnr. 314/349 - Michael Sandvold - egenerklæring om konsesjonsfrihet Michael Sandvold
2018/8247 17.08.2018 Inngående brev Gbnr. 172/24 - Martin Isdal Røttereng - egenerklæring om konsesjonsfrihet Martin Isdal Røttereng
2018/8247 17.08.2018 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 172/24 ikke er konsesjonspliktig Martin Isdal Røttereng
2018/8249 17.08.2018 Inngående brev Gbnr. 55/3 - Rune Schei - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord RUNE SCHEI
2018/8302 17.08.2018 Inngående brev Grønflatveien 4 - gbnr. 17/17 - garasje - melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Gunnar Askjem
2018/8309 17.08.2018 Inngående brev Gafsetveien 125 - gbnr. 20/117 - garasje - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak Terje Jensen
2018/8341 17.08.2018 Inngående brev Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2018/8165 17.08.2018 Utgående brev Tilgjengelig kompetanse/erfaring Ragnar Lyng
2018/8259 17.08.2018 Inngående brev Spørsmål om organisering av arkivfunksjonen etter kommunesammenslåing HAMMERFEST KOMMUNE
2018/8262 17.08.2018 Inngående brev Ønsker å få installert vannmåler på eiendom - gbnr. 315/10 Lars Johannes Johansen
2018/8266 17.08.2018 Utgående brev Jordbruksveier - Rissa kommune - listeføring *****
2017/1234 17.08.2018 Inngående brev Stortrehaugveien 34 - gbnr. 154/87 - bolig - foreløpig melding Fylkesmannen i Trøndelag
2018/935 17.08.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Råkvåg Vannverk Kystlab AS
2018/1007 17.08.2018 Inngående brev Råkvågveien 7 - gbnr. 155/17 - skole - nybygg og utomhusanlegg - søknad om midlertidig brukstillatelse KVADRAT ARKITEKTER AS
2018/1014 17.08.2018 Utgående brev Byggesak - Rema 1000 - gbnr. 122/318 - butikk - Igangsettingstillatelse 2 Grimstad og Tønsager AS
2018/1187 17.08.2018 Inngående brev Vegliste oktober 2018 Statens vegvesen region midt
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 212/11 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Ellen Brita Berg Aune
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 212/20 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Terje Aune
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 213/1 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Trond Hugo Rossing Graven
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 292/1 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Leksvik bygdealmenning
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 202/1 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Magnar Olav Krogstad
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 202/3 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Ørjan Aalberg
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 202/8 og 202/9 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Terje Hølaas
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 202/14 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Marit Beathe Borgen m.fl.
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 204/1 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Marit Buaas
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 204/2 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Daniel Gangstad
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 204/3 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Jorunn Helen Melting
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 204/6 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Nils Inge Graven m.fl.
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 204/8 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Jan Birger Gangstad
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 204/10 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Arnstein Gunnar Tømmerås
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 204/36 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Tony Hansen Gangstad m.fl.
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 205/1 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Rolf Killingberg
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 205/3 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Arne Hans Killingberg m.fl.
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 205/5 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Halgeir Roald Kruksve
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 205/8 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Liv Ottesen Storslett
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 208/1 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Kristoffer Moan
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 211/1 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Karin Anita R Sundset
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 211/2 og 212/21 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Elin Anita Dahl m.fl.
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 212/4 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Monica Elisabeth Aune m.fl.
2018/1963 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 212/8 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Bård Aslak Brandåstrø
2018/3591 17.08.2018 Utgående brev Spørsmål om feiing av fritidsbolig - gbnr. 154/71 Unni Pedersen
2018/4548 17.08.2018 Inngående brev Kvithyllveien 233 - gbnr. 56/227 - bruksendring - nabovarsel SCANWUD Per Rønsberg
2018/4754 17.08.2018 Inngående brev Kimoveien 59 - gbnr. 109/2 - mobilmast og hytte - erklæring om ansvarsrett RELACOM AS
2018/5197 17.08.2018 Inngående brev Forespørsel om jobb Monika Schalk
2018/5652 17.08.2018 Utgående brev Gbnr. 121/45 - søknad om fritak fra kommunale avgifter Janne Sandsdalen
2018/6548 17.08.2018 Inngående brev Strandveien 67 D - gbnr. 275/152 - bolig - bruksendring - bilder KILLINGBERG ROLF
2018/3576 16.08.2018 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - gbnr. 118/3 - Fjølvikbotnveien 150 Klara Garli Skånøy
2018/1909 16.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) - ***** ***** *****
2018/1909 16.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 ***** ***** *****
2018/8228 16.08.2018 Inngående brev Forespørsel om sponsing av ponniløp på Vangen i Rissa 18.08.18 LEKSVIK TRAVLAG
2018/8229 16.08.2018 Utgående brev Svar på søknad for bruk av terrier 13-19 august på hi i nærhet av innmark som et problemdempende tiltak Emil Robertsen
2018/8235 16.08.2018 Inngående brev Farlig sperring av gang- og sykkelvei ved Leksvik VGS TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/8237 16.08.2018 Inngående brev Fv. 755 i Vanvikan - søknad om skilting til kino Statens vegvesen region midt
2018/8343 16.08.2018 Inngående brev Redegjørelse om planer for å opprette museum etter Magne Sandøy Harald Fagervold
2018/7881 16.08.2018 Inngående brev Reguleringsplan for videregående skole i Vanvikan - uttalelse STRANDA FJORDSENTER AS
2018/7990 16.08.2018 Inngående brev Godkjent opptak i Norges Idrettsforbund (NIF) - Indre Fosen Sportsskytterklubb TRØNDELAG IDRETTSKRETS
2018/7989 16.08.2018 Inngående brev Spørsmål om vann og avløp - gbnr. 308/7 Unni Karin Valla Skevik
2018/6798 16.08.2018 Inngående brev Handelsbakken 22, 24, 28 - gbnr. 17/19, 17/21 - riving - befaringsrapport NATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden
2018/6960 16.08.2018 Inngående brev Innhenting av opplysninger om kontaktpersoner for nasjonal kartlegging - Demensplan 2020 HELSEDIREKTORATET
2018/7735 16.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - NAV leder - st. ref. (3865964402) - ***** ***** *****
2018/7735 16.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV leder Indre Fosen Kommune - st. ref. 3865964402 ***** ***** *****
2018/7735 16.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - NAV leder - st. ref. (3865964402) - ***** ***** ***** *****
2018/7735 16.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV leder Indre Fosen Kommune - st. ref. 3865964402 ***** ***** ***** *****
2018/7810 16.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune - st. ref. (3864001857) - ***** ***** ***** *****
2018/7810 16.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune Helse og omsorg - st. ref. 3864001857 ***** ***** ***** *****
2018/7718 15.08.2018 Inngående brev Etterlyser svar - gbnr. 86/1 - Sliperen - vannforsyningsanlegg Stavnes, Anton Kristian
2018/7720 15.08.2018 Utgående brev Foreløpig svar på henvendelse om kjøp av kommunalt tomt - gbnr. 122/162 Karine Malmo Leksås
2018/7785 15.08.2018 Utgående brev Gbnr. 298/14 - Drakestranda 1366 - tilbygg stue, drivhus og garasje - dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område - tillatelse til tiltak Bård Hindrum
2018/6788 15.08.2018 Utgående brev Gbnr. 314/2 - Østigardsdammen 2 - fakturamottaker er blitt endret Anne Kristin Grøn Wanvik m.fl.
2018/7951 15.08.2018 Inngående brev Utlevering av folkeregisteropplysninger SKATTEETATEN
2018/7893 15.08.2018 Utgående brev Gbnr. 159/1. Sindre Rødsjø. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Høring. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/7881 15.08.2018 Inngående brev Reguleringsplan for videregående skole i Vanvikan - uttalelse NTE NETT AS
2018/7881 15.08.2018 Inngående brev Spørsmål til reguleringsplanen for videregående skole i Vanvikan John Berget
2018/8267 15.08.2018 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - gbnr. 314/350 Anders Wanvik Ranheim
2018/8269 15.08.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til private veier - Overlandsveien Kolbjørn Sæthertrø
2018/8271 15.08.2018 Inngående brev Spørsmål om prisstigning på kommunale tjenester Bodil Reinsbakk
2018/8272 15.08.2018 Inngående brev Bjørkviklia 3 - gbnr. 169/64 - fritidsbolig - søknad om ferdigattest JONARK AS
2018/7987 15.08.2018 Inngående brev Gbnr. 141/14, 142/48 - Jamtfallveien 40 - krav om sammenslåing av matrikkelenheter Dagfinn Mollan
2018/8025 15.08.2018 Utgående brev Gbnr. 266/1 - Nils Einar Hønnås. Søknad om deling av grunneiendom. Dispensasjonssak Nils Einar Hønnås
2018/8046 15.08.2018 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Ytre Ringvei 37A *****
2018/8105 15.08.2018 Inngående brev Indre Ringvei 20 - dekning av kostnader ved oppføring av nytt postkassestativ Ingunn Merete Askjem
2018/8148 15.08.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Rissasenteret Berg, Frank
2018/8149 15.08.2018 Inngående brev Utvasking av mur på fv. 755 Trøndelag fylkeskommune
2018/8174 15.08.2018 Inngående brev Bestilling av vannmåler - gbnr. 132/16, Arne Garborgs Veg 43 C Sivertsvik, Torbjørn
2018/8176 15.08.2018 Inngående brev Høringsnotat angående nattestengning ved fv.710 Bjugn/Indre Fosen grense STATENS VEGVESEN
2018/8179 15.08.2018 Inngående brev Gbnr. 317/1 - Raymond Balstad - søknad om bygging av landbruksvei BALSTAD GÅRD
2018/8179 15.08.2018 Utgående brev Gbnr. 317/1 - Raymond Balstad - søknad om bygging av landbruksvei - ny høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/8181 15.08.2018 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Moflata 40 Moe, Ida Elisabeth
2018/8182 15.08.2018 Inngående brev Havnegata 3 - H0103 - gbnr. 314/319 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8182 15.08.2018 Inngående brev Havnegata 3 - H0202 - gbnr. 314/319 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8182 15.08.2018 Inngående brev Havnegata 3 - H0203 - gbnr. 314/319 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8182 15.08.2018 Inngående brev Havnegata 3 - H0201 - gbnr. 314/319 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8182 15.08.2018 Inngående brev Havnegata 3 - H0105 - gbnr. 314/319 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8182 15.08.2018 Inngående brev Havnegata 3 - H0106 - gbnr. 314/319 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8182 15.08.2018 Inngående brev Havnegata 3 - H0204 - gbnr. 314/319 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8182 15.08.2018 Inngående brev Havnegata 3 - H0205 - gbnr. 314/319 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8182 15.08.2018 Inngående brev Havnegata 3 - H0101 - gbnr. 314/319 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8182 15.08.2018 Inngående brev Havnegata 3 - H0206 - gbnr. 314/319 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8182 15.08.2018 Inngående brev Havnegata 3 - H0102 - gbnr. 314/319 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8182 15.08.2018 Inngående brev Havnegata 3 - H0104 - gbnr. 314/319 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8183 15.08.2018 Utgående brev Biovarme til Flerbrukshus Arnfinn Rønning
2018/8184 15.08.2018 Inngående brev Åsaveien 4 E - gbnr. 314/286 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8184 15.08.2018 Inngående brev Åsaveien 4 F - gbnr. 314/286 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8185 15.08.2018 Inngående brev Åsaveien 4 G - gbnr. 314/315 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8185 15.08.2018 Inngående brev Åsaveien 4 H - gbnr. 314/315 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8186 15.08.2018 Inngående brev Åsaveien 4 I - gbnr. 314/316 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8187 15.08.2018 Inngående brev Åsaveien 4 C - gbnr. 314/285 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8188 15.08.2018 Inngående brev Åsaveien 4 A - gbnr. 314/284 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8189 15.08.2018 Inngående brev Tæveveien 10 - gbnr. 314/219 - Tilsynsrapport eier TBRT leilighet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling
2018/8194 15.08.2018 Inngående brev Ønsker å kjøpe tomt for flyttbart hus Line Ingebrigtse Fjørstad
2018/3295 15.08.2018 Inngående brev Ettersendelse av dokument - søknad om lærlingeplass Aslaug Føll
2018/3764 15.08.2018 Inngående brev Rapportering på ventetider Helsedirektoratet
2018/1344 15.08.2018 Inngående brev Rapport Summer Dance 2018! Anne Halonen
2018/427 15.08.2018 Utgående brev Skogaveien 7 - gbnr. 161/64 - Svar på søknad om fritak fra tomtetekniske kostnader Børge Refsnes
2018/603 15.08.2018 Inngående brev Utbetaling - tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene HELSEDIREKTORATET
2018/6548 15.08.2018 Inngående brev Strandveien 67 D - gbnr. 275/152 - bolig - bruksendring - erklæring om ansvarsrett KILLINGBERG ROLF
2018/6468 15.08.2018 Inngående brev Skjeldbreiveien 181 - gbnr. 282/1 - driftsbygning - søknad om tillatelse til tiltak KILLINGBERG ROLF
2018/6096 15.08.2018 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i hele Indre Fosen, Verran og Åfjord kommuner Fylkesmannen i Trøndelag
2018/6100 15.08.2018 Inngående brev Vigtilveien 126 - gbnr. 236/27 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak Harald Aunli
2018/6216 15.08.2018 Utgående brev Bergeekra 17-33 - gbnr. 124/11 - oppfølgingstjenesten - pålegg om retting TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2018/6396 15.08.2018 Inngående brev Vestvikveien 18 - 140/377 - tomannsbolig - bruksendring - søknad om tillatelse til tiltak Stefan Frengen Andersen
2018/6408 15.08.2018 Inngående brev Vedtatt distriktsplan for Fosen Reinbeitedistrikt FOSEN REINBEITEDISTRIKT
2018/5423 15.08.2018 Inngående brev Børstingveien - gbnr. 41/5 - bolig, garasje og lagerhall - tilleggsdokumentasjon Roger Børsting
2018/5467 15.08.2018 Utgående brev Byggesak - Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje Ragnar Skånøy
2018/6480 14.08.2018 Utgående brev Signert avtale - strømavtale Vanvikveien 8B NTE NETT AS
2018/439 14.08.2018 Inngående brev Vedtak - endring av selskapsavtale - IKA Trøndelag MERÅKER KOMMUNE
2018/1825 14.08.2018 Inngående brev Foreløpig svar på klage - produksjonstilskudd - gbnr. 63/2 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/4075 14.08.2018 Inngående brev Høring - redusert fartsgrense Føldalsveien Politiet
2018/1909 14.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) - ***** ***** *****
2018/1909 14.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 ***** ***** *****
2018/2514 14.08.2018 Inngående brev Gbnr. 170/1 - Det kongelige selskap for Norges vel - engtilskudd - saldo/utbetalingskort Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2786 14.08.2018 Inngående brev Foreløpig svar på klage - produksjonstilskudd - gbnr. 147/8 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/4742 14.08.2018 Inngående brev Takker ja til tildelt kommunalt bolig *****
2018/8035 14.08.2018 Inngående brev Ny / oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven for kommunale avfallsmottak Fylkesmannen i Trøndelag
2018/8287 14.08.2018 Inngående brev Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen - kjennetegn XA19632 KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/8258 14.08.2018 Inngående brev Påminnelse: Geodataplan Trøndelag 2019 – 2022 - innspill til plandokumentet og nye kartleggingsprosjekter Kartverket Tinglysning
2018/7872 14.08.2018 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Bregneveien 4D *****
2018/7867 14.08.2018 Inngående brev Reguleringsplan - Overskott steinbrudd - gbnr. 23/3 - uttalelse Statens vegvesen region midt
2018/7986 14.08.2018 Inngående brev Ønske om hurtigladestasjon for elbil på strekningen Rørvik ferjeleie og Krinstvatnet Trude Maaø Langås
2018/7941 13.08.2018 Utgående brev Signert kontrakt - leasingbil ALD AUTOMOTIVE AS
2018/7940 13.08.2018 Utgående brev Svar på klage på vedtak om tildeling av storvilt Odd Marvin Askjemshalten
2018/7919 13.08.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til privat vei - Storhaugveien 22 Brekken, Aina Karin
2018/7922 13.08.2018 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Hafellbakkan20 Dalum, Joachim Hermstad
2018/7900 13.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Helsesøster Indre Fosen kommune - st. ref. () - ***** ***** ***** *****
2018/7900 13.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesøster Indre Fosen kommune Helse og omsorg - st. ref. ***** ***** ***** *****
2018/8000 13.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier på legesenter Indre Fosen - st. ref. (3866067055) - ***** ***** *****
2018/8000 13.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier på legesenter Indre Fosen Helse og omsorg - st. ref. 3866067055 ***** ***** *****
2018/8000 13.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier på legesenter Indre Fosen Helse og omsorg - st. ref. 3866067055 ***** ***** *****
2018/8000 13.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier på legesenter Indre Fosen - st. ref. (3866067055) - ***** ***** *****
2018/7867 13.08.2018 Inngående brev Reguleringsplan - Overskott steinbrudd - gbnr. 23/3 - nabovarsel PALLIN AS
2018/8258 13.08.2018 Inngående brev Geodataplan Trøndelag 2019 – 2022 - innspill til plandokumentet og nye kartleggingsprosjekter Kartverket Tinglysning
2018/8058 13.08.2018 Utgående brev Svar til Eva Larsen: Forespørsel om godtgjørelse for arbeid under fellesnemnd for politikere og ansatte HAMARØY KOMMUNE
2018/7735 13.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - NAV leder - st. ref. (3865964402) - ***** ***** *****
2018/7735 13.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - NAV leder Indre Fosen Kommune - st. ref. 3865964402 ***** ***** *****
2018/7820 13.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker BPA i Rissa sone, hjemmetjenesten - st. ref. (3871713720) - ***** ***** *****
2018/7820 13.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker BPA i Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg - st. ref. 3871713720 ***** ***** *****
2018/7820 13.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker BPA i Rissa sone, hjemmetjenesten - st. ref. (3871713720) - ***** ***** *****
2018/7820 13.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker BPA i Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg - st. ref. 3871713720 ***** ***** *****
2018/2965 13.08.2018 Inngående brev Referat fra representantskapsmøte 24.04.18 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS
2018/2594 13.08.2018 Inngående brev Utbetaling av lån - startlån HUSBANKEN
2018/1892 13.08.2018 Inngående brev Resultat etter endelig rapport landbruksvikarvirksomhet 2017 - Fosen bygdetjenester Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1893 13.08.2018 Inngående brev Resultat etter endelig rapport landbruksvikarvirksomhet 2017 - Leksvik avløserlag SA Fylkesmannen i Trøndelag
2017/102 13.08.2018 Utgående brev Informasjon om godkjent boligpolitisk plan for Indre Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2017/1004 13.08.2018 Utgående brev Rådhusveien 13 - gbnr. 122/17 - Rissa rådhus - pålegg om retting TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
2018/6474 13.08.2018 Inngående brev Vanvikveien/Bork Rigel-veien - gbnr. 314/4 m.fl - utskifting av eksisterende kulvert - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/6474 13.08.2018 Inngående brev Vanvikveien/Bork Rigel-veien - gbnr. 314/4 m.fl - utskifting av eksisterende kulvert - uttalelse Norges vassdrags- energidirektorat
2018/5794 13.08.2018 Utgående brev Psykisk helsetjeneste - Leksvik kommune - avlevering - deponeringsliste og navneliste INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS
2018/5796 13.08.2018 Utgående brev Fembøringen bhg. spes.ped og samlemapper - Rissa kommune - avlevering - deponeringsliste og navneliste Interkommunalt arkiv Trøndelag AS
2018/5797 13.08.2018 Utgående brev Barneverntjeneste - Leksvik/Mosvik - avlevering - deponeringsliste og navneliste Interkommunalt arkiv Trøndelag AS
2018/5440 13.08.2018 Utgående brev Revisjonsordning for Indre Fosen kommune fra 01.01.2019 FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS
2018/5134 13.08.2018 Inngående brev Signert avtale - Tømmerdalsaunet - skjøtsel av verdifull slåttemark Fylkesmannen i Trøndelag
Versjon:5.1.1