eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/836 18.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Seter vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 18.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 18.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Osen og Strand vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/528 18.07.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr. 35 bnr. 5 Øyvind Bjørsvik Jakobsen OSEN
2019/123 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/124 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/265 18.07.2019 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2018/481 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/107 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/349 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/424 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/427 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/426 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/428 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/425 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/526 17.07.2019 Inngående brev EiendomsskattInnsynskrav - eiendomsskattelister for 2018 Deloitte - Johansen, Kristine Klavenes OSEN
2019/526 17.07.2019 Utgående brev Eiendomsskatt Johansen, Kristine Klavenes OSEN
2018/481 17.07.2019 Utgående brev 5020/12/110 - Skjøter for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2018/640 17.07.2019 Inngående brev Endrede bestemmelser til kommuneplanens arealdel - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/316 17.07.2019 Inngående brev Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF og plan- og bygningsloven §1-8 for deling av eiendom - Osen kommune 1/9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/437 17.07.2019 Inngående brev Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven § 1-8 for deling av eiendom - Osen kommune 1/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/316 17.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av eiendom - 5020/1/9. Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/344 16.07.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 13.07.2019 - Sætervik havfiskefestival og Seter brygge NOKAS AS OSEN
2019/437 16.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av eiendom på Setervik - 5020/1/4 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2016/1321 15.07.2019 Inngående brev Lokaliteten på Nausttaren - kopi av henvendelse til Bjørøya Nils Johan Edvartsen OSEN
2018/480 15.07.2019 Utgående brev 5020/30/13 - Skjøter for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2018/481 15.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Odd Bjørnar Engan OSEN
2018/480 15.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet OSEN KOMMUNE OSEN
2019/399 15.07.2019 Inngående brev Framsending av ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - til behandling i kommunestyret Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS OSEN
2017/621 15.07.2019 Utgående brev Festekontrakt - gjenvinningsstasjon i Osen kommune MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN
2019/524 15.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Fjøsvatnet hytteområde Tina Kathrine Osen Hagen OSEN
2019/399 12.07.2019 Inngående brev Referat fra møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 07.06.2019 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS OSEN
2019/498 12.07.2019 Inngående brev Folkehelseutfordringer i Trøndelag, Folkehelsepolitisk rapport fra HUNT NTNU - HUNT forskningssenter OSEN
2015/4688 12.07.2019 Inngående brev Mowi Norway AS - Tillatelse til endret plassering av fôrflåten ved lokaliteten 36138 Flatøyfjorden i Roan og Osen kommuner TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/521 12.07.2019 Inngående brev Tillatelse - dispensasjon fra byggegrense - Plassering av uthus/vedskjul - Gnr. 22 bnr. 8 - Steinsdalsveien 72 STATENS VEGVESEN OSEN
2019/244 12.07.2019 Inngående brev Landbrukskonferansen 2019 - invitasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/265 11.07.2019 Inngående brev Utlegging av Sametingets valgmanntall SAMEDIGGI / SAMETINGET OSEN
2019/344 11.07.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 29.06.2019 - Vingsandkroa og Osenhælja NOKAS AS OSEN
2019/502 11.07.2019 Inngående brev Bekreftelse på utflytting Josef Janca OSEN
2018/733 10.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - skjøte STATENS KARTVERK OSEN
2016/5150 10.07.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Henning Sundet OSEN
2019/244 10.07.2019 Inngående brev Regionmøter landbruk høsten 2019 - invitasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/517 10.07.2019 Inngående brev Tildeling av bruksnummer for utmarka til gården Sørgjerd, gnr. 36 i Osen kommune Peder Lidvard Brattgjerd OSEN
2019/344 09.07.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Osen 29.06.2019 Nokas - Aune, Morten OSEN
2018/265 09.07.2019 Inngående brev Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/437 09.07.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning for del av gnr 1 bnr 4 Inge Gudmund Sæther OSEN
2019/244 09.07.2019 Inngående brev Eiendom - gnr/bnr 29/34 i Osen, Sør-Trøndelag ARKIVVERKET OSEN
2019/457 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter Osen kommune - st. ref. 4092995740 Vladimir Tanovski OSEN
2019/457 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter Osen kommune - st. ref. 4092995740 Anders Brekken OSEN
2018/265 08.07.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/20 08.07.2019 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/52 08.07.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Elektronisk overvåking av ammeku med kalv og ungdyr på utmarksbeite - Johan Kvernland - Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/481 08.07.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2018/733 08.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 5020/14/255 Trond Hopen OSEN
2019/522 08.07.2019 Inngående brev Ny invitasjon til regionale samlinger i regi av Nettverk klimatilpasning Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/480 08.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett- innbygging av altan Lise-L. og Erling Hanssen OSEN
2018/563 05.07.2019 Inngående brev Søknad om båtplass Hallgeir Aune OSEN
2019/330 05.07.2019 Inngående brev Grunnboken er rettet - gnr. 14 bnr. 251 i Osen kommune STATENS KARTVERK OSEN
2019/330 05.07.2019 Inngående brev Dokumentet er nektet tinglyst STATENS KARTVERK OSEN
2018/265 05.07.2019 Inngående brev Forsendelse av forhåndsstemmer VALGDIREKTORATET OSEN
2019/465 05.07.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av tilbygg - utvidelse av terrasse med levegg til hytte - Osen 12/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/733 05.07.2019 Utgående brev Oversending av skjøte til tinglysing Karverket Tinglysing OSEN
2018/481 05.07.2019 Utgående brev Oversending av skjøte for tinglysing Kartverket Tinglysing OSEN
2019/226 05.07.2019 Utgående brev 5020/20/Felles - Søknad om dispensasjon for utvidelse av arealer for nausttomter. OSEN KOMMUNE OSEN
2019/269 05.07.2019 Utgående brev 5020/12/2 - Osen bygdetun - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tribuneanlegg. OSEN KOMMUNE OSEN
2019/84 05.07.2019 Inngående brev Følgebrev samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/515 05.07.2019 Inngående brev Invitasjon om å være vertskommune for UKM Regionfestival 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/93 05.07.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 02.07.2019 Svein Olav Sørmeland OSEN
2019/93 05.07.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 26.06.2019 Svein Olav Sørmeland OSEN
2017/417 04.07.2019 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag STATENS KARTVERK OSEN
2019/40 04.07.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene - utbetaling 2019 HELSEDIREKTORATET OSEN
2018/725 04.07.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning NTE-fondet NAMSOS KOMMUNE OSEN
2019/78 04.07.2019 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.06.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2019/244 04.07.2019 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/244 04.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om kandidater til prisen Årets Økobonde 2019 i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2017/586 04.07.2019 Inngående brev 1633/18/2 - Naust Buarøya. Klage på vedtak i sak 1/19. Oddbjørg Kristin Hepsø OSEN
2018/265 03.07.2019 Inngående brev Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023 Fkt - Forum for Kontroll og Tilsyn OSEN
2018/265 03.07.2019 Inngående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 7 eller kode 6 i Folkeregisteret VALGDIREKTORATET OSEN
2019/511 03.07.2019 Inngående brev Høring - Revisjon av EU-direktiv 2009/33 om offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy Samferdselsdepartementet OSEN
2019/512 03.07.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommuneloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN
2018/365 03.07.2019 Inngående brev 19/592-25 Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN
2019/513 03.07.2019 Inngående brev Forslag til gjennomføring av EU-regelverk med nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner i norsk rett Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN
2019/495 03.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Stig Fagerdal OSEN
2017/212 03.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Magnus Vada Hatlegjerde OSEN
2017/212 03.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Anne-Britt Hestmo Hatlegjerde OSEN
2019/354 03.07.2019 Inngående brev Purring Aftenposten OSEN
2019/508 03.07.2019 Inngående brev Oppdrag til kommunene om å identifisere badeplasser Miljødirektoratet OSEN
2019/509 03.07.2019 Inngående brev Digitale tjenester for søknader om tiltak langs offentlig veg for kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen Vegdirektoratet OSEN
2019/510 03.07.2019 Inngående brev Høring fra Kulturdepartementet - Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver Kulturdepartementet OSEN
2019/244 03.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om kandidater til kulturlandskapsprisen 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/514 03.07.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Kerstin Einvik OSEN
2019/20 02.07.2019 Inngående brev Konsekvenser av Stortingets vedtak om å innlemme vakt- og administrasjonstilskuddet i rammefinansieringen til kommunene fra 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/427 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til naust fra Osen kommune til Asbjørn Kjellsen og Randi Devold Kjellsen Asbjørn Emil Kjellsen m.fl. OSEN
2019/415 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Oskar Folland og Randi Grytli Oskar Folland m.fl. OSEN
2019/416 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Helen og Magnar Stein Magnar Idar Stein m.fl. OSEN
2019/419 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Åge Johnsen og Bodil Hustad Åge Inge Johnsen m.fl. OSEN
2019/465 02.07.2019 Utgående brev 5020/12/4/10 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg til hytte/terrasse og levegg. Tiltakshaver - Rune Gausen, Inderøy. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN
2019/426 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til naust fra Osen kommune til Siv Moen og Terje Storvik Siv Helen Moen m.fl. OSEN
2019/423 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Hans og Marit Kvernland Hans Gunnar Kvernland m.fl. OSEN
2019/422 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Øyvind og Oddrun Holte Øyvind Holte m.fl. OSEN
2019/411 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Siv Moen og Terje Storvik Siv Helen Moen m.fl. OSEN
2019/452 01.07.2019 Inngående brev Innstilling Samarbeidsutvalget OSEN
2019/500 28.06.2019 Inngående brev Søknad om felling av rådyr i 2019 Osen utmarksråd OSEN
2018/796 28.06.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 2. kvartal 2019 - info om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ OSEN
2018/640 28.06.2019 Inngående brev Merknader til kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030 Roger Tangvik OSEN
2019/375 28.06.2019 Inngående brev Ønsker ferdigattest LEVANGER VARMESENTER AS OSEN
2019/235 28.06.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak MATTILSYNET OSEN
2018/640 28.06.2019 Inngående brev Høringsinnspill arealplan Osen kommune ifm. rullering av kommuneplanens arealdel 2019 SALMAR ASA OSEN
2019/103 28.06.2019 Inngående brev Gavepakke til IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner - prosjektstilling TRONDHEIM KOMMUNE OSEN
2019/498 28.06.2019 Inngående brev Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) - utvider til hele Trøndelag - invitasjon til å delta NTNU OSEN
2017/169 28.06.2019 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Krav om matrikkelføring - sak 17-023358RFA-JSTE Seterelva naturreservat Domstol - Hammer, Berit OSEN
2019/497 28.06.2019 Inngående brev Uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke - krav om tilbakebetaling KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN
2018/465 28.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, samt markedsføring og kommunikasjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN
2019/368 28.06.2019 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Brita Stein og Ronny Hopen OSEN
2019/63 28.06.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/63 28.06.2019 Utgående brev 5020/27/8 - Leieavtale for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/133 28.06.2019 Utgående brev 5020/4/1/2 - Melding til tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/133 28.06.2019 Inngående brev Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/244 27.06.2019 Inngående brev Makulering av rasjoneringsmateriell for oljeprodukter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/489 26.06.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd - videoutstyr Miljødirektoratet OSEN
2018/640 26.06.2019 Inngående brev Uttalelse - forslag til kommuneplanens arealdel for Osen kommune 2019-2030 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/118 26.06.2019 Inngående brev Signert årsmøteprotokoll Fosen Regionråd 2019 Osen Kommune - Postmottak Osen kommune OSEN
2019/488 26.06.2019 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte Fædrelandsvennen OSEN
2019/506 26.06.2019 Inngående brev Marint avfall Trøndelag, interesse for å etablering et prosjekt med profesjonelle aktører til å rydde ytre eksponerte kystområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2017/583 26.06.2019 Utgående brev Barnehage - ønske om endring av vedtekter Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN
2017/583 26.06.2019 Utgående brev Barnehage - ønske om endring av vedtekter Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN
2018/563 25.06.2019 Inngående brev Kjøp av båt plass Arne Lona OSEN
2018/640 25.06.2019 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - høringsuttalelse Fovsen Njaarke sijte (Fosen reinbeitedistrikt) Nord-Trøndelag Reinbeiteområde OSEN
2019/465 25.06.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon kommuneplanens arealdel - oppføring av tilbygg til hytte/terrasse og levegg - 5020/12/4/10 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/457 25.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter - st. ref. (4092995740) Vladimir Tanovski OSEN
2018/640 25.06.2019 Inngående brev NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2019-2030 - Osen kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN
2019/103 25.06.2019 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 20.06.2019 19/4818 IUA Sør-Trøndelag OSEN
2019/191 25.06.2019 Inngående brev Oversendelse av revisjonsrapport og regnskap 2018 Osen Fjellstyre OSEN
2019/457 25.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter - st. ref. (4092995740) Anders Brekken OSEN
2018/640 24.06.2019 Inngående brev Melding om politisk vedtak - høring - kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030 FRØYA KOMMUNE OSEN
2019/447 24.06.2019 Utgående brev Svar ang SEFRAK-registre i kommunen Trøndelag Fylkeskommune OSEN
2019/216 24.06.2019 Utgående brev 5020-14/4 - Deling av eiendom - Helge Sandvik Helge Theodor Sandvik OSEN
2019/335 24.06.2019 Utgående brev 5020/23/2-3 - Kenneth Sørmeland - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av gapahuk med platting Kenneth Sørmeland OSEN
2019/208 24.06.2019 Utgående brev 5020/20/230 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av naust. Tiltakshaver - Audhild Tinglum. Audhild Stjern Tinglum OSEN
2019/244 24.06.2019 Inngående brev Oversikt over alle ansatte med stillingsbetegnelse og med tidspunkt på når de begynte i virksomheten FØNIKS KONSEPTER AS OSEN
2019/216 24.06.2019 Utgående brev 5020-14/4 - Deling av eiendom - Helge Sandvik Helge Theodor Sandvik OSEN
2019/222 21.06.2019 Utgående brev Søknad om midlertidig utvidelse av næringsareal - Tore Stein Tore Stein OSEN
2019/459 21.06.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Øystein Johansen OSEN
2018/248 21.06.2019 Inngående brev Skoleskyss - viktig informasjon til alle elever i 10. klasse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/139 21.06.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling Sandviksberget Handel OSEN
2019/222 21.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Tore Stein OSEN
2019/222 21.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Tore Stein OSEN
2019/481 21.06.2019 Inngående brev Fylkeskommunen setter i gang arbeid med Regional plan for kulturminner TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/222 21.06.2019 Utgående brev Høring vedrørende midlertidig utvidelse av næringsareal - 5020 - 27/27-49 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/108 21.06.2019 Utgående brev Avtale med Namsos kommune om kommuneoverlegefunksjonen MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE OSEN
2019/108 21.06.2019 Utgående brev Avtale med Namsos kommune om legevakt og legevaktstelefon MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE OSEN
2019/473 21.06.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad mindre vegomlegging Torvenget STATENS VEGVESEN OSEN
2019/148 21.06.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad mindre vegomlegging og busslomme Martingården Statens vegvesen Region midt OSEN
2019/480 21.06.2019 Inngående brev Søknad om innbygging av altan Lise-L. og Erling Hanssen OSEN
2017/219 21.06.2019 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET OSEN
2018/385 21.06.2019 Utgående brev 5020/35/4 - Ferdigattest for riving av gammelt fjøs. Tiltakshaver - Rita Gulliksen. Rita Kristin Gulliksen OSEN
2018/385 21.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Rita Kristin Gulliksen OSEN
2019/472 21.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Ole Øystein Ekset OSEN
2016/1470 20.06.2019 Inngående brev Rapport fra årskontroll av brannalarmanlegg - kommunehuset NTE ELEKTRO AS OSEN
2019/477 20.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd for budsjettåret 2019 og 2020 N.K.S. VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I MIDT-NORGE AS OSEN
2018/640 20.06.2019 Inngående brev Uttalelse - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - Osen kommune NTL VEG REGION MIDT-4504 OSEN
2019/476 20.06.2019 Inngående brev Høringsnotat om endringer i alkoholloven - Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/475 20.06.2019 Inngående brev Vanntank Skjervøya - rengjøring Bjørn Knutsen OSEN
2019/156 20.06.2019 Inngående brev Geodataplan Trøndelag 2020 - 2023, innspill til plandokument og nye kartleggingsprosjekt STATENS KARTVERK OSEN
2019/352 20.06.2019 Utgående brev Steinsdalen skytterlag - Søknad om gratis tilknytning av vann, samt fritak/reduksjon av avgifter STEINSDALEN SKYTTERLAG m.fl. OSEN
2018/616 19.06.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2018/776 19.06.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel - Einar Skevik Einar Skevik OSEN
2018/776 19.06.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Einar Skevik OSEN
2018/640 19.06.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring av kommuneplanens arealdel for Osen kommune 2018-30 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/235 19.06.2019 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak om å dokumentere avvik MATTILSYNET OSEN
2018/504 18.06.2019 Inngående brev Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene KULTURDEPARTEMENTET OSEN
2019/470 18.06.2019 Inngående brev Mulig eierskap i Museet Midt MUSEET MIDT IKS OSEN
2019/469 18.06.2019 Inngående brev Søknad om utlegging av flytebrygge på Seter BJØRØYA AS OSEN
2019/452 18.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Stine Larsen OSEN
2019/469 18.06.2019 Utgående brev Flytekai Setervik kensverre@bjoroya.no OSEN
2019/335 18.06.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av gapahuk med platting - Sørmeland - Osen 23/2 - 23/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/452 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Stine Larsen OSEN
2019/20 17.06.2019 Inngående brev Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2018/385 17.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for riving Ottobyens - Rita Gulliksen OSEN
2019/452 17.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Anna Elise Sørgård OSEN
2019/452 17.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Magnus Vada Hatlegjerde OSEN
2019/274 17.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak EID BYGG AS OSEN
2019/452 17.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Magnus Vada Hatlegjerde OSEN
2019/452 17.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Anna Elise Sørgård OSEN
2019/133 17.06.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/274 17.06.2019 Utgående brev 5020/27/11 - Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak. May-Britt Næss Strand OSEN
2019/133 17.06.2019 Utgående brev Opprettelse av festetomter - Sørmarkfjellet vindpark ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS OSEN
2019/465 14.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon for tiltak innenfor 100-metersonen langs sjø og vassdrag Rune Gausen OSEN
2019/295 14.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - ildsted FAANES OG GJØLGA AS OSEN
2018/556 14.06.2019 Inngående brev Varsel om endring i høringsnotat med forslag til endringer i rovviltforvaltningen KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OSEN
2019/39 13.06.2019 Inngående brev Innstilling fra prosjektgruppa for samarbeid mellom fjellstyrene i Nordre Trøndelag OSEN FJELLSTYRE OSEN
2019/243 13.06.2019 Inngående brev Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - gnr/bnr 29/8 på vegne av TrønderEnergi nett AS Dekar - Katrine Betten Ørjasæter OSEN
2019/462 13.06.2019 Inngående brev Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester Helsetilsynet - Postmottak HTIL OSEN
2019/106 13.06.2019 Inngående brev Møteprotokoll Namdal regionråd 28.-29.05.2019 NAMSOS KOMMUNE OSEN
2018/365 13.06.2019 Utgående brev Tertialrapport I per 30. april 2019 May Brattgjerd m.fl. OSEN
2019/118 13.06.2019 Inngående brev Møtereferat styre- og rådsmøte i Fosen Regionråd 07.06.2019 FOSEN REGIONRÅD OSEN
2019/400 13.06.2019 Inngående brev Samarbeid om praksisstudier ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap - Underskrevet samarbeidsavtale NORD UNIVERSITET OSEN
2019/63 13.06.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2018/365 13.06.2019 Inngående brev Redusert egenkapitaltilskudd og rentegarantipremie KLP - Kommunal Landspensjonskasse OSEN
2019/208 13.06.2019 Inngående brev Trøndelag fylkeskommunes uttalelse til søknad om oppføring av naust 20/230 Osen kommune. Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/222 13.06.2019 Inngående brev Trøndelag fylkeskommunes uttalelse til høring vedrørende midlertidig utvidelse av næringsareal Trøndelag fylkeskommune OSEN
2018/836 13.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Skjærvøy vannverk KYSTLAB AS OSEN
2017/586 13.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra eiere/brukere av Buarøya i sak 2017/586 i Osen kommune Ivar Sønstadbø OSEN
2018/733 13.06.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Trond Hopen OSEN
2018/733 13.06.2019 Utgående brev Søknad om kjøp av tilleggsareal - Trond Hopen Trond Hopen OSEN
2018/733 13.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Andrea Lona Hepsø m.fl. OSEN
2019/63 13.06.2019 Utgående brev 5020/27/8 - Avtaledokument for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2018/733 13.06.2019 Utgående brev Matrikkelbrev og skjema for sammenslåing av matrikkelenheter Trond Hopen OSEN
2019/216 12.06.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av eiendom - Osen 14/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/222 12.06.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utvidelse av næringsareal - Osen 27/27 - 27/49 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/457 12.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter Osen kommune - st. ref. 4092995740 Emina Ilic OSEN
2019/457 12.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter - st. ref. (4092995740) Emina Ilic OSEN
2018/640 11.06.2019 Inngående brev Osen kommune Trøndelag - Svar på høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2019-2030 Fiskeridirektoratet OSEN
2019/452 09.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Line Larsen Rømma OSEN
2019/452 09.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Line Larsen Rømma OSEN
2017/586 07.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra eiere/brukere av Buarøya - bygging av naust - Tore Buarø Frank M Sundet OSEN
2018/556 07.06.2019 Inngående brev Høring av endringer i rovviltforvaltningen Osen Kommune - Postmottak Osen kommune OSEN
2019/208 07.06.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av naust FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/277 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Dawit fsaha Redae OSEN
2019/277 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Malena Sofie Dahl Thorsen OSEN
2019/277 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Lul Mohamed Awale OSEN
2019/277 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Amina Abdullahi Hassan OSEN
2019/277 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Luul Tesfamichael Berhe OSEN
2019/452 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Emina Ilic OSEN
2019/452 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Andrei Batog OSEN
2019/452 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Håkon Rødseth OSEN
2019/208 07.06.2019 Utgående brev 5020/20/230 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av naust. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Dawit fsaha Redae OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Malena Sofie Dahl Thorsen OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Lul Mohamed Awale OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Amina Abdullahi Hassan OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Luul Tesfamichael Berhe OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Emina Ilic OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Aleksandar Deljanin OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Wajahat Ali Khan OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Agnethe Marlene Johansen OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Adhanom Ghebremedhin OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Samsom Kahsay Tesfamariam OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Dawit fsaha Redae OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Malena Sofie Dahl Thorsen OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Lul Mohamed Awale OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Amina Abdullahi Hassan OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Luul Tesfamichael Berhe OSEN
2019/452 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Emina Ilic OSEN
2019/452 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Andrei Batog OSEN
2019/452 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Håkon Rødseth OSEN
2014/4612 07.06.2019 Inngående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokal prioritering - studieåret 2018 - 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/208 07.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av naust. Audhild Stjern Tinglum OSEN
2019/447 06.06.2019 Inngående brev Registrering og digitalisering av kommunenes SEFRAK-registre TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/244 06.06.2019 Inngående brev Invitasjon til Brukerråd for fellesløsningene 2019 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OSEN
2019/244 06.06.2019 Inngående brev Ny støtteordning: Oppstartsmidler til etablering av utstyrssentraler TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/444 05.06.2019 Inngående brev Innsynskrav ordfører og rådmann UiB - Senter for undersøkende journalistikk OSEN
2019/442 05.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Filip Mandryk OSEN
2017/586 05.06.2019 Inngående brev Kommentarer til ny klage 8. mai 2019 Tore Johan Buarø OSEN
2019/20 05.06.2019 Inngående brev Rundskriv H-2/19 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2016/5150 05.06.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Sturla Brandtzæg OSEN
2019/277 05.06.2019 Inngående brev Forslag til innstilling Samarbeidsutvalget OSEN
2019/94 05.06.2019 Inngående brev Forslagsstillere valgliste Seter krets - godkjent av valgstyret 05.06.2019 Seter krets OSEN
2019/78 05.06.2019 Inngående brev Skatteinngang pr 31.05.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2019/140 05.06.2019 Inngående brev Invitasjon til FTU trafikksikkerhetsseminar 06.06.2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/140 05.06.2019 Inngående brev Påminning om FTU trafikksikkerhetsseminar 06.06.2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2018/680 05.06.2019 Utgående brev Brønnbeskrivelse arvid@qpsas.no OSEN
2019/311 05.06.2019 Utgående brev Anmodning om å opprette kommunekomitè for TV-aksjonen NRK 2019 Line Stein m.fl. OSEN
2019/308 05.06.2019 Utgående brev 5020 - Tak og solskjerming Strand barne- og ungdomsskole -forespørsel om pristilbud. ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS m.fl. OSEN
2019/235 05.06.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å dokumentere avvik Mattilsynet Region Midt OSEN
2019/235 05.06.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Skjærvøy vannverk Mattilsynet Region Midt OSEN
2018/836 04.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Seter vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 04.06.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Skjærvøy vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 04.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 04.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Hopen vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 04.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Osen og Strand vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/411 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/210 04.06.2019 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Tina Elisabeth Osen Rånes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/412 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/413 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/414 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/415 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/416 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/417 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/418 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/419 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/420 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/421 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/422 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/423 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/424 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/425 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/426 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/427 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/428 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2017/118 04.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Nils Sigfred Osen OSEN
2019/244 04.06.2019 Inngående brev Invitasjon til heldagsseminar for kommunale personverombud Skedsmo kommune OSEN
2018/757 04.06.2019 Utgående brev Reglement for anløpsavgift og prisregulativ ved kommunale havner og kaianlegg i Osen Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN
2018/365 04.06.2019 Utgående brev Rapportering i henhold til reglement for finansforvaltningen. Pr. 30/4-2019 nn OSEN
2019/437 04.06.2019 Inngående brev 5020/1/4 - Inge Sæther - Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Inge Gudmund Sæther OSEN
2019/429 04.06.2019 Inngående brev Kartlegging av inngangsdører ved skoler i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2017/535 04.06.2019 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Olav Gunnar Einmo Olav Gunnar Einmo OSEN
2018/486 04.06.2019 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Olav Gunnar Einmo Jonny Stein m.fl. OSEN
2017/118 03.06.2019 Utgående brev Ferdigattest for bygning Nils Sigfred Osen OSEN
2019/330 03.06.2019 Utgående brev 5020/14/251 - Skjøte for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2018/180 03.06.2019 Utgående brev 5020/27/27 og 49 - Talde Prosjektstyring AS - søknad om oppføring av ny brakkerigg. Tiltakshaver - Røstad Entreprenør AS, Verdal. TALDE PROSJEKTSTYRING AS OSEN
2016/5150 03.06.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Kurt Hopen OSEN
2018/180 03.06.2019 Inngående brev Revidert søknad om tillatelse til tiltak TALDE PROSJEKTSTYRING AS OSEN
2019/356 03.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak RONNY'S BYGG AS OSEN
2019/244 03.06.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse - økonomisk stønad og utgifter i forbindelse med pass til somaliske borgere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/368 03.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Arvid Næss OSEN
2019/330 03.06.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/357 03.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak HARSVIK JORLEIF OSEN
2018/640 03.06.2019 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Osen kommune Direktoratet for mineralforvaltning OSEN
2018/790 31.05.2019 Inngående brev Uttalelse ang. flerbrukshus Osen/Steinsdalen IL v/fotballgruppa OSEN
2019/210 31.05.2019 Inngående brev Utsatt frist - uttalelse - plan for nydyrking - Tina Elisabeth Osen Rånes - Osen 26/6 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/402 31.05.2019 Inngående brev Vedtak om fradelinger Seter sameie gnr 1 bnr 88, rett til å søke om deling. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN
2015/1990 31.05.2019 Inngående brev Status leveranse Private Anlegg Indre Fosen kommune v/Liv Heide OSEN
2015/1990 31.05.2019 Inngående brev Tømmehyppighet Roan kommune v/Arild Busch OSEN
2019/28 31.05.2019 Inngående brev Aksept av tilbud asbestsanering Seter skole, Osen VINJES TRANSPORT AS OSEN
2019/28 31.05.2019 Inngående brev Oppdatering - rehabiltering Seter skole Seter skole v/Lillian Dombu OSEN
2019/400 31.05.2019 Inngående brev Forlengelse av samarbeidsavtale om praksisstudier ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap NORD UNIVERSITET OSEN
2019/399 31.05.2019 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 07.06.2019 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS OSEN
2018/739 31.05.2019 Inngående brev Bli med på Egenberedskapsuka 2019! DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) OSEN
2018/112 31.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018-19 Trond Norvald Åsegg OSEN
2018/67 31.05.2019 Inngående brev Avslag på søknad om skadefelling av en bjørn i Steinkjer kommune MILJØDIREKTORATET OSEN
2019/118 31.05.2019 Inngående brev Innkalling til styre/rådsmøte i Fosen Regionråd 07.06.2019 FOSEN REGIONRÅD OSEN
2015/1990 31.05.2019 Inngående brev Status leveranse Private Anlegg Indre Fosen kommune v/Liv Heide OSEN
2019/222 29.05.2019 Inngående brev Spørsmål ang. eiendommen 5020/27/27 Karl K E Møller-Storvoll OSEN
2019/375 29.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering av skorstein LEVANGER VARMESENTER AS OSEN
2018/640 29.05.2019 Utgående brev Kommuneplanens arealdel 2018-2030 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/335 29.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av gapahuk med platting - 23/2 og 23/3 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/335 29.05.2019 Utgående brev 5020/23/2-3 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av gapahuk med platting. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/210 29.05.2019 Utgående brev 5020 Osen - Søknad om nydyrking på gnr 26 bnr 6 - Tina Elisabeth Osen Rånes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2018/867 29.05.2019 Utgående brev Søknad om endring av renovasjonsavgift Ellen Margrethe Osen OSEN
2018/818 27.05.2019 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning 04.06.2019 kl 13.00 gnr. 22 bnr. 15 Steinsdalsveien 87 i Osen kommune NTL VEG REGION MIDT-4504 OSEN
2019/248 27.05.2019 Inngående brev Utbetaling av utbytte for inntektsåret 2018 TRØNDERENERGI AS OSEN
2019/210 27.05.2019 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking 26/6, Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2018/680 27.05.2019 Inngående brev Oppdaterte fasadetegninger renseanlegg QPS AS OSEN
2019/383 27.05.2019 Inngående brev Søknad på reduksjon på kommunale avgifter og dekking av ødelagte hvitevarer Kristin Stein OSEN
2018/640 27.05.2019 Inngående brev Uttalelse til Kommuneplanens arealdel for Osen kommune 2019-2030 Kystverket OSEN
2019/376 27.05.2019 Inngående brev Veiledningsbesøk - Osen Kommune 06.06.2019 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2018/180 24.05.2019 Inngående brev Tillatelse - Fv. 715 ved eiendommen gnr. 27 bnr. 27 i OSEN kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - ny bygning - Røstad Entreprenør AS Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no OSEN
2019/106 24.05.2019 Inngående brev Møteinnkalling Namdal regionråd 28.05.19 og møteprotokoll arbeidsutvalg 20.05.19 Namdal regionråd OSEN
2015/1990 24.05.2019 Inngående brev Saksframlegg - fremdriftsplan spredt avløp INDRE FOSEN KOMMUNE OSEN
2018/180 23.05.2019 Inngående brev Revidert byggesøknad Talde Prosjektstyring AS OSEN
2018/492 23.05.2019 Inngående brev Tegninger Sven Birger Sæter OSEN
2019/351 23.05.2019 Inngående brev Tilsynsrapport fra tilsyn utført den 03.04.2019 TRØNDERENERGI NETT AS OSEN
2019/354 23.05.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Aftenposten OSEN
2019/367 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Seter sameie OSEN
2019/369 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/1 Seter sameie OSEN
2019/370 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/2 Seter sameie OSEN
2019/371 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/3 Seter sameie OSEN
2019/372 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/4 Seter sameie OSEN
2019/373 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/5 Seter sameie OSEN
2019/377 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/6 Seter sameie OSEN
2019/379 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/7 Seter sameie OSEN
2019/380 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/8 Seter sameie OSEN
2019/381 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/9 Seter sameie OSEN
2019/382 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - Seter sameie OSEN
2019/384 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/11 Seter sameie OSEN
2019/385 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/12 Seter sameie OSEN
2019/386 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/13 Seter sameie OSEN
2019/387 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/14 Seter sameie OSEN
2019/388 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/15 Seter sameie OSEN
2019/389 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/16 Seter sameie OSEN
2019/390 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/17 Seter sameie OSEN
2019/391 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/18 Seter sameie OSEN
2019/392 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/19 Seter sameie OSEN
2019/393 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/20 Osen sameie OSEN
2019/394 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/23 Seter sameie OSEN
2018/62 23.05.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Dagambulansetilbudet i Snåsa kommune - støtteerklæring fra Nærøy kommune Naroy Kommune OSEN
2018/680 23.05.2019 Inngående brev Løfting av høyde QPS AS OSEN
2018/680 23.05.2019 Inngående brev Svar på kapasiteter QPS AS OSEN
2019/352 23.05.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning av vann, samt fritak for tilknytningsavgift og redusert vannavgift Steinsdalen skytterlag OSEN
2019/248 23.05.2019 Inngående brev Generalforsamling og Eiermøte i TrønderEnergi AS mandag 13. mai 2019 Tronderenergi OSEN
2019/304 23.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn, Brygghaugen 8, gnr/bnr 12/105. Kristian Wist Lilleby OSEN
2018/680 23.05.2019 Utgående brev Vedr. tømmer Egil Aune OSEN
2019/401 23.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/24 Seter sameie OSEN
2018/62 23.05.2019 Utgående brev Fremtidig ambulansestruktur og beredskap for osen kommune Elisabeth Fossum m.fl. OSEN
2018/518 22.05.2019 Inngående brev Tolkning av sosialtjenesteloven § 44 - varsel etter dyrevelferdsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/210 22.05.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 26/6 Samediggi/Sametinget OSEN
2019/118 21.05.2019 Inngående brev Innkalling til årsmøte/rådsmøte i Fosen Regionråd 07.06.2019 Fosen - Bakken Torun OSEN
2018/365 21.05.2019 Inngående brev Diverse orienteringer om skjønnsmidler - kommende søknadsfrister og innspill og prosess om fellestiltak Fylkesmannen - Sigrid Hynne OSEN
2018/180 21.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Talde Prosjektstyring AS OSEN
2019/203 21.05.2019 Inngående brev Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/349 21.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Rigmor Anny M Tellugen OSEN
2016/5150 21.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Trond Petersen OSEN
2018/640 21.05.2019 Utgående brev Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019 - 2030 - 1. gangs politisk behandling Roar Leirset m.fl. OSEN
2018/640 21.05.2019 Utgående brev Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030 Høringsinnstansene m.fl. OSEN
2019/378 21.05.2019 Inngående brev Kartlegging av praksis etter forpaktingsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/640 21.05.2019 Utgående brev Planprogram for Osen kommune - 2. gangs behandling - egengodkjenning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/344 20.05.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 04.05.2019 - Coop Marked og Nærbutikken Nokas - Aune, Morten OSEN
2019/344 20.05.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 04.05.2019 - KaffeKosen Nokas - Aune, Morten OSEN
2019/343 20.05.2019 Inngående brev NoFence beiteteknologi - Mattilsynets vurdering av bruk på sau og storfe Fylkesmannen - Alstad, Eva Dybwad OSEN
2019/38 20.05.2019 Inngående brev Eldrerådet Trøndelag - Forslag på medlemmer og varamedlemmer for perioden oktober 2019 - oktober 2023 Trondelagfylke - Ann Karin Mellingen OSEN
2019/311 20.05.2019 Inngående brev Regionmøte Tv-aksjonen NRK 2019 Tvaksjonen - Ørjan Dahl Bere OSEN
2018/180 20.05.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Talde prosjektstyring AS OSEN
2018/365 20.05.2019 Inngående brev Orienteringer om skjønnsmidler - søknadsfrister og prosess for fellestiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/273 16.05.2019 Inngående brev Informasjon til kommunene om fylkeskommunens behandling av dispensasjonssaker TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/226 16.05.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utvidelse av eksisterende nausttomter - Osen 12/felles FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2016/5150 16.05.2019 Inngående brev Kjørebok snøscooterkjøring 2018-2019 Terje Bratberg OSEN
2019/284 16.05.2019 Inngående brev Revidert søknad om byggetillatelse Øystein Holand OSEN
2019/227 16.05.2019 Inngående brev Høringsuttalelse til dispensasjon for deling av eiendommen gnr. 1 bnr. 1 KYSTVERKET OSEN
2016/5150 16.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Odd Jarle Arntsen OSEN
2019/302 16.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Ingrid Nilsen OSEN
2019/265 16.05.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av eiendom - Osen 31/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/269 16.05.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av tribuneanlegg ved Osen bygdetun - Osen - 12/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/301 16.05.2019 Inngående brev Byggesøknad Jonny Stein OSEN
2019/208 16.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Audhild Stjern Tinglum OSEN
2019/284 16.05.2019 Utgående brev 5020/20/63 - Foreløpig svar på søknad ny / utvidelse av veranda. Øystein Holand m.fl. OSEN
2015/2598 16.05.2019 Utgående brev Motorferdseltillatelse Fjørsvatnet Hytteforening v/Harald Hanssen OSEN
2019/299 16.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Haugavatnet. Jan Egil Stein OSEN
2019/300 16.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN
2019/302 16.05.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Ingrid Nilsen OSEN
2017/509 16.05.2019 Utgående brev Foreløpig svar på NVE`s henvendelse vedr. uttak av vann til Åsegg vannverk - deres ref. 201707527-4. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN
2018/811 16.05.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN
2019/1 15.05.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel - Ronald Bratberg Ronald Bratberg OSEN
2019/135 15.05.2019 Inngående brev Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/331 15.05.2019 Inngående brev Møteinnkalling 29.04.2019 Svein Stjern OSEN
2019/174 15.05.2019 Utgående brev 5020/14/172 - Fosen-Hytta AS- søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje. Tiltakshaver - Tom - Roger Buarø, Strand. FOSEN-HYTTA AS OSEN
2019/135 15.05.2019 Utgående brev Angående tilbakeføring av tomt 11/14 til 11/2 Helge Bjørsvik m.fl. OSEN
2019/294 15.05.2019 Inngående brev Revidert søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Gunnar Ingvar Fagerdal OSEN
2019/1 15.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Ronald Bratberg OSEN
2019/78 15.05.2019 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.04.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2019/265 15.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om å dele fra tun fra eiendommen 5020/31/5 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/338 15.05.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 920314716 Svee, Ingrid Susanne OSEN
2019/339 15.05.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 920314716 Svee, Ingrid Susanne OSEN
2019/335 15.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNFR Kenneth Sørmeland OSEN
2016/5150 15.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Håvard Strand OSEN
2016/5150 15.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Robert Buarø OSEN
2016/5150 15.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Harald Hestmo OSEN
2018/640 15.05.2019 Inngående brev Osen kommune - Kommuneplanens arealdel 2019-2030 Høring Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/337 15.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Siv og Torbjørn Skjærvø OSEN
2019/309 15.05.2019 Utgående brev Osen ungdomslag - søknad om skjenkebevilling , enkeltanledning, 18.05.2019. Vidar Sørmeland OSEN
2019/244 14.05.2019 Inngående brev Invitasjon til BU- og miljøsamling 5.-6.juni på Levanger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2017/586 14.05.2019 Utgående brev 5020/18/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av naust ved Buarøya. Ny behandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2017/586 14.05.2019 Utgående brev Oversendelse av vedlegg til UM-sak 1/19 Oddbjørg Kristin Hepsø OSEN
2019/311 14.05.2019 Inngående brev Kick-off tv-aksjonen 2019 Tvaksjonen - Anne Mette Nilsen OSEN
2016/6937 14.05.2019 Utgående brev bekreftelse på mottatt brev 'fellestjenester@politiet.no' OSEN
2019/315 13.05.2019 Inngående brev Nasjonal dugnad for registrering av turruter - forespørsel om data STATENS KARTVERK OSEN
2019/316 13.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Ove Ragnar Buhaug OSEN
2019/312 13.05.2019 Inngående brev Om vaksinering av ansatte innen helse- og omsorgstjenesten mot meslinger MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE OSEN
2018/180 13.05.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse TALDE PROSJEKTSTYRING AS OSEN
2018/515 13.05.2019 Inngående brev Utlysning av skjønnsmidler - fellestiltak 2020 - 0-24 utsatte barn og unge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2016/5150 13.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Arve Meidel Brattgjerd OSEN
2019/324 13.05.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling Arvid Bjarne Næss OSEN
2017/586 13.05.2019 Inngående brev Klage på vedtak i sak 1/19 Hovedutvalg for Utvikling og Miljø Oddbjørg Kristin Hepsø OSEN
2019/104 11.05.2019 Inngående brev Brannvesenet Midt IKS - Møtereferat representantskapet 26.04.2019 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN
2019/248 11.05.2019 Inngående brev Generalforsamling i TrønderEnergi 13.05.2019 - demonstrasjon utenfor hotellet TRØNDERENERGI AS OSEN
2018/156 11.05.2019 Inngående brev Kjørebok - rapportering av snøscooterkjøring 2018/19 Jo Terje Stein OSEN
2016/5150 11.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Endre Asp OSEN
2019/191 11.05.2019 Inngående brev Årsmelding for Osen fjellstyre 2018 OSEN FJELLSTYRE OSEN
2019/103 11.05.2019 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag - årsmøte 26.04.2019 IUA Sør-Trøndelag OSEN
2019/274 11.05.2019 Inngående brev Tillatelse - dispensasjon fra byggeavstand - fv. 715 - tilbygg - gnr. 27 bnr. 11 - Osen kommune STATENS VEGVESEN OSEN
2017/465 11.05.2019 Inngående brev Nasjonal database for snøscooterløyper - innrapportering av løypedata MILJØDIREKTORATET OSEN
2019/311 11.05.2019 Inngående brev Anmodning om å opprette kommunekomitè for TV-aksjonen NRK 2019 CARE NORGE OSEN
2019/305 10.05.2019 Inngående brev Invitasjon til å avgi høringsuttalelse Nord Universitet OSEN
2019/309 10.05.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling Sørmeland, Vidar OSEN
2019/91 09.05.2019 Utgående brev 5020/27/8 - Osen kommune - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av telemast og teknisk bygg. OSEN KOMMUNE OSEN
2014/6498 09.05.2019 Inngående brev Statsbudsjettet kap. 225 post 64 - tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - kunngjøring for våren 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/515 08.05.2019 Inngående brev Utlysning av skjønnsmidler - fellestiltak 2020 - 0-24 utsatte barn og unge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/444 08.05.2019 Utgående brev Drenering av jordbruksjord 2018 - Anne-Britt Hestmo Hatlegjerde Anne-Britt Hestmo Hatlegjerde OSEN
2018/444 08.05.2019 Utgående brev Drenering av jordbruksjord 2018 - Jan-Thore Pettersen Jan-Thore Pettersen OSEN
2018/444 08.05.2019 Utgående brev Drenering av jordbruksjord 2018 - John Are Hagen John Are Hagen OSEN
2018/444 08.05.2019 Utgående brev Drenering av jordbruksjord 2018 - Johan Kvernland Johan Bade Kvernland OSEN
2018/444 08.05.2019 Utgående brev Drenering av jordbruksjord 2018 - Hans Petter Hestmo Hans Petter Hestmo OSEN
2019/227 08.05.2019 Utgående brev 5020/1/1 - Søknad om deling av eiendom - høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/142 08.05.2019 Utgående brev SV: Vannledning Hansenget - Sørmeland TRØNDERENERGI NETT AS OSEN
2019/142 08.05.2019 Utgående brev Vannledning mellom Sørmeland - Hansenget - revidert kart. Tina Elisabeth Osen Rånes m.fl. OSEN
2019/226 08.05.2019 Utgående brev 5020/20/Felles - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av eksisterende nausttomter. Tiltakshaver - Osen kommune. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN
2019/256 08.05.2019 Utgående brev 5020/12/2 - Osen kommune - skorsteinsrehabilitering. OSEN KOMMUNE OSEN
2018/804 07.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning HEPSØ EIENDOM AS m.fl. OSEN
2019/269 07.05.2019 Utgående brev 5020/12/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tribuneanlegg ved Osen bygdetun. Tiltakshaver - Osen kommune. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/226 07.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til dispensasjon for utvidelse av nausttomt Trøndelag fylkeskommune OSEN
2015/704 06.05.2019 Inngående brev Jodtabletter - atomhendelser Fylkesmannen i Trøndelag OSEN
2019/265 06.05.2019 Utgående brev 5020-31/5 - Høring vedrørende deling av eiendom - Kari Janet Hestmo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/111 03.05.2019 Inngående brev Søknadsskjema - tilleggsramme kommunale SMIL -rammer ( SMIL - midler) 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/303 03.05.2019 Inngående brev Registrering av tomt ved Vågen Hepsøya Trine Hepsø Kristoffersen OSEN
2018/444 03.05.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering - Jan-Thore Pettersen Landbruksdirektoratet OSEN
2019/304 03.05.2019 Inngående brev Naboliste, eiendom Brygghaugen 8, gnr/ bnr 12/105 Vingsand LILLEBY TEGNEKONTOR OSEN
2019/174 02.05.2019 Inngående brev Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner, samt nye fasader - ENDELIG VERSJON !! Fosen-Hytta OSEN
2019/211 02.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Jonark AS OSEN
2019/174 02.05.2019 Inngående brev Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner Fosen-Hytta OSEN
2018/639 02.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på avvik John Kristian Flatås OSEN
2019/294 02.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Gunnar Ingvar Fagerdal OSEN
2019/295 02.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak FAANES OG GJØLGA AS OSEN
2016/5150 02.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Jan Egil Stein OSEN
2019/211 02.05.2019 Inngående brev Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon JONARK AS OSEN
2019/46 02.05.2019 Inngående brev Møteprotokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 29.04.2019 REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN
2019/211 02.05.2019 Inngående brev Utregning BYA JONARK AS OSEN
2019/174 02.05.2019 Utgående brev 5020/14/172 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av garasje. Tiltakshaver - Tom Roger Buarø. FOSEN-HYTTA AS OSEN
2018/317 02.05.2019 Inngående brev Fremsending av kontrollutvalgets behandling av årsmelding og kommuneregnskap 2018 for Osen kommune Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN
2019/269 02.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppføring av tribuneanlegg ved Osen Bygdetun Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/141 02.05.2019 Inngående brev 5019 Roan kommune - Høring av forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 FOSEN PLAN OG MILJØ AS OSEN
2019/297 02.05.2019 Inngående brev Høring - endring av opptaksområder for helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune- og regionreform HELSE MIDT-NORGE RHF OSEN
2019/111 30.04.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - Nordmeland Landbruksdirektoratet OSEN
2018/264 30.04.2019 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning Osen kommune OSEN
2017/586 30.04.2019 Utgående brev 1633/18/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av naust ved Buarøya. Ny behandling. Tore Johan Buarø m.fl. OSEN
2018/67 30.04.2019 Inngående brev Søknad om uttak av 1 bjørn på Fosen Indre Fosen kommune OSEN
2019/284 29.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Øystein Holand OSEN
2019/285 29.04.2019 Inngående brev Nabovarsel, samt kvittering for nabovarsel Are Osen OSEN
2018/689 29.04.2019 Inngående brev Justering av plassering anneks på tomt 12/103 Wiggo Wodahl OSEN
2019/217 29.04.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb Emil Nordmeland Rånes OSEN
2019/286 29.04.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/11/7 Torgeir Hopen OSEN
Versjon:5.1.1