eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/640 15.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Anita Nøstvold m.fl. OSEN
2019/640 15.11.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Anita Nøstvold m.fl. OSEN
2019/640 15.11.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Anita Nøstvold m.fl. OSEN
2018/689 14.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN
2018/689 14.11.2019 Inngående brev Samsvarserklæring OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN
2018/689 14.11.2019 Inngående brev Kontrollerklæring med sluttrapport OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN
2018/639 14.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN
2018/639 14.11.2019 Inngående brev Samsvarserklæring OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN
2018/639 14.11.2019 Inngående brev Kontrollerklæring med sluttrapport OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN
2018/537 14.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN
2018/537 14.11.2019 Inngående brev Samsvarserklæring OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN
2018/537 14.11.2019 Inngående brev Kontrollerklæring med sluttrapport OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN
2019/411 14.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/710 14.11.2019 Inngående brev Søknad om oppretting av matrikkelenhet og rekvisisjon av oppmålingsforretning Solfrid J S Saltnes m.fl. OSEN
2019/517 14.11.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Ruth Sørgjerd m.fl. OSEN
2019/701 14.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorfersel i utmark - Terje Stein Stein, Terje OSEN
2019/680 14.11.2019 Utgående brev Sætervik UIG - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 23.11.2019 Solvår Anita Johansen OSEN
2019/682 14.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Ronny Hopen Hopen, Ronny OSEN
2019/683 14.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - John Are Hagen Hagen, John Are OSEN
2019/681 14.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Harald Hanssen Hanssen, Harald OSEN
2018/689 14.11.2019 Utgående brev 5020/12/103 - Wiggo Wodahl - justering av plassering anneks. Wiggo Wodahl OSEN
2018/639 14.11.2019 Utgående brev 5020/12/107 - Avvik mellom tegning og oppført anneks John Kristian Flatås OSEN
2015/6618 14.11.2019 Utgående brev Politisk organisering i Osen kommune fra neste valgperiode Astrid Jakobsen m.fl. OSEN
2015/6618 14.11.2019 Utgående brev Sakspapirer til møte 18.01.2019 - arbeidsgruppe politisk organisering 'odove@online.no' m.fl. OSEN
2015/6618 14.11.2019 Utgående brev møtereferat 18.12.18 og møteinnkalling nytt møte i januar Stein Line m.fl. OSEN
2015/6618 14.11.2019 Utgående brev Politisk organisering og utvalgsstruktur Osen kommune Oddbjørn Ovesen m.fl. OSEN
2018/689 14.11.2019 Utgående brev 5020/12/103 - Olden Byggservice AS- søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig og anneks. Tiltakshaver - Wiggo Wodahl, Steinkjer. OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN
2018/639 14.11.2019 Utgående brev 5020/12/107 - Olden Byggservice AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig og anneks. Tiltakshaver - John Kristian Flatås. John Kristian Flatås OSEN
2019/711 13.11.2019 Inngående brev Osenveien 333 - Bestilling av kommunalinformasjon EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS OSEN
2019/709 13.11.2019 Inngående brev Invitasjon - deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/708 13.11.2019 Inngående brev Innmelding av behov for midler til drenering for 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/106 13.11.2019 Inngående brev Protokoll Namdalstinget 04.11.19 Namdal regionråd OSEN
2019/106 13.11.2019 Inngående brev Møteprotokoll Namdal regionråd 04.11.19 Namdal regionråd OSEN
2019/106 13.11.2019 Inngående brev Møteprotokoll Namdal regionråd arbeidsutvalg 25.10.2019 Namdal regionråd OSEN
2019/707 13.11.2019 Inngående brev Rettighetsavtale høyspent jordkabel 14-251 Osen kommune. DEKAR RETTSHJELP AS OSEN
2019/704 13.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 MILJØDIREKTORATET OSEN
2019/712 13.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Strand, Håvard OSEN
2019/411 13.11.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Terje Storvik m.fl. OSEN
2019/411 13.11.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt Terje Storvik OSEN
2019/411 13.11.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Terje Storvik m.fl. OSEN
2019/705 12.11.2019 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Nor P. batch OSEN
2019/106 11.11.2019 Inngående brev Valg til styringsgrupper og interkommunale organer Namdal regionråd OSEN
2017/457 11.11.2019 Inngående brev Roan og Osen handikaplag - Søknad om støtte ROAN OG OSEN HANDIKAPLAG OSEN
2019/702 11.11.2019 Inngående brev Søknad om utslipp - Kristian Angen RØRLEGGER RIKARDSEN AS OSEN
2019/701 10.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Stein, Terje OSEN
2019/699 08.11.2019 Inngående brev Forespørsel om å øke beløpet på driftsavtale ved Osen bygdatun OSEN HEIMBYGDSLAG OSEN
2019/695 08.11.2019 Inngående brev Søknad om oppsetting av uthus Solfrid J S Saltnes OSEN
2019/300 08.11.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av vedtak ***** OSEN
2019/108 08.11.2019 Inngående brev For underskrift - Samarbeidsavtale mellom namsos, Osen og Flatanger kommune om bakvakt/daglegevakt fra 2020 NAMSOS KOMMUNE OSEN
2019/78 08.11.2019 Inngående brev Skatteinngang pr 31.10.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2019/689 08.11.2019 Inngående brev Kommune- og regionreformene og endringer 1. januar 2020 STATENS KARTVERK OSEN
2019/390 08.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/657 08.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av bod TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/698 08.11.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2020 - foreløpig orientering HELSEDIREKTORATET OSEN
2019/244 08.11.2019 Inngående brev Samfunnsutvikling i mindre kommuner - invitasjon til nettverk Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/619 08.11.2019 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg - Torunn Hilstad HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN
2019/619 08.11.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett - Torunn Hilstad HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN
2019/657 08.11.2019 Utgående brev 5020/17/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av bod. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/390 08.11.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Leif Kåre Bergli m.fl. OSEN
2019/300 08.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN
2019/668 08.11.2019 Utgående brev 5020/25/2 - Tordis og John Helmer Harsvik - søknad om tilknytning av fritidsbolig til Osen/Strand kommunale vannverk. John Helmer Harsvik m.fl. OSEN
2019/643 08.11.2019 Utgående brev 5020/25/1 - Toril Johanne Aasegg - søknad om tilknytning av bolig til Osen/Strand kommunale vannverk. Toril Johanne Aasegg OSEN
2019/548 08.11.2019 Utgående brev 5020/12/43 - Vingsand Brygge AS - søknad om bygging av kai med landgang. VINGSAND BRYGGE AS OSEN
2019/612 08.11.2019 Utgående brev 5020/24/6 - Tina Elisabeth Osen Rånes - Søknad om riving av sommerfjøs. Tina Elisabeth Osen Rånes OSEN
2019/602 08.11.2019 Utgående brev 5020/22/3 - Tina Elisabeth Osen Rånes - søknad om tillatelse tiltak uten ansvarsrett for ombygging driftsbygning. Tina Elisabeth Osen Rånes OSEN
2019/532 08.11.2019 Utgående brev 5020/16/1 og 28 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av vei. Tiltakshaver - Ottar Emil Skorstad, Trondheim. Ottar Emil Skorstad OSEN
2019/390 08.11.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Leif Kåre Bergli m.fl. OSEN
2019/390 08.11.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Leif Kåre Bergli, Snåsa SETER SAMEIE OSEN
2019/693 07.11.2019 Inngående brev Fjernet fyringsoljetanker EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN
2018/801 07.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Morten Agnar Osen Landbruksdirektoratet OSEN
2018/801 07.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Torgeir Ivar Haugen Landbruksdirektoratet OSEN
2019/118 06.11.2019 Inngående brev Program felles formannskapsmøte Fosenregionen 13.11.2019 FOSEN REGIONRÅD OSEN
2018/782 06.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/481 05.11.2019 Inngående brev Svar på ettervarsling om oppmålingsforreting - gnr. 12 bnr. 14 på Vingsand i Osen kommune STATENS VEGVESEN OSEN
2019/411 05.11.2019 Utgående brev 5020/12/128 -Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN
2019/414 05.11.2019 Utgående brev 5020/12/131 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN
2019/422 05.11.2019 Utgående brev 5020/12/126 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN
2019/420 05.11.2019 Utgående brev 5020/12/127 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN
2019/418 05.11.2019 Utgående brev 5020/12/125 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN
2015/6323 05.11.2019 Inngående brev Rapportering utleieboliger 2019 Husbanken OSEN
2019/229 05.11.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Egil Barland m.fl. OSEN
2019/588 05.11.2019 Utgående brev 5020/12/14 - Egil Aune Entreprenør AS - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg, bolighus. Tiltakshaver - Odd Bjørnar Engan, Vingsand. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN
2019/570 05.11.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Rolf Kåre Jensen m.fl. OSEN
2019/570 05.11.2019 Utgående brev Tillatelse til fradeling av nausttomt - Rolf Kåre Jensen Rolf Kåre Jensen OSEN
2016/4809 05.11.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Samarbeidsutvalg/Foreldreutvalg Seter skole Per Charles Sæther m.fl. OSEN
2019/229 05.11.2019 Utgående brev Søknad om utvidelse av tomt Gnr. 1 bnr 26 - Egil Barland Egil Barland OSEN
2018/318 04.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettelse - utkast Kristian Angen OSEN
2019/118 04.11.2019 Utgående brev Vedtak av samarbeidsavtale interkommunalt politisk råd for Fosenregionen Fosen Regionråd v/Torun Bakken OSEN
2018/318 04.11.2019 Utgående brev 5020/38/4/6 - Eli Marie og Kristian Angen - søknad om rammetillatelse for riving av brygge samt oppføring av ny brygge/fritidsbolig. Kristian Angen OSEN
2019/569 01.11.2019 Utgående brev 5020/12/124 - Tinglyst skjøte Kurt Rødsjø OSEN
2019/421 01.11.2019 Utgående brev 5020/12/122 - Tinglyst skjøte Ståle Johansen Braset OSEN
2019/413 01.11.2019 Utgående brev 5020/12/123 - Tinglyst skjøte Jostein Hellesø OSEN
2019/413 01.11.2019 Inngående brev Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK OSEN
2019/421 01.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/421 01.11.2019 Utgående brev 5020/12/122 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK OSEN
2019/421 01.11.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Ståle Johansen Braset OSEN
2017/543 31.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest RAMBØLL NORGE AS OSEN
2019/401 31.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/414 31.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/20 31.10.2019 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2020 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/569 31.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/413 31.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/331 31.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 04.11.2019 Svein Stjern m.fl. OSEN
2019/331 31.10.2019 Utgående brev Referat fra møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 02.10.2019 Per Rødøy m.fl. OSEN
2019/331 31.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 02.10.2019 Eli Holand m.fl. OSEN
2019/331 31.10.2019 Utgående brev Referat fra møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 23.09.2019 Eli Nordmeland m.fl. OSEN
2019/331 31.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 23.09.2019 Svein Stjern m.fl. OSEN
2019/414 31.10.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Rita Tørring OSEN
2019/569 31.10.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Kurt Rødsjø OSEN
2019/569 31.10.2019 Utgående brev 5020/12/124 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN
2019/414 31.10.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt Rita Tørring OSEN
2019/413 31.10.2019 Utgående brev 5020/12/123 - Tinglysing av skjøte m.m. STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/414 31.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Rita Tørring OSEN
2019/401 31.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Gunn Marit Hegstad Relling m.fl. OSEN
2019/414 31.10.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Rita Tørring Rita Tørring OSEN
2019/684 30.10.2019 Inngående brev Løypemelding og informasjon til alle kommuner om ‘Akson’ - forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN
2019/470 30.10.2019 Inngående brev Foreslått saksfremlegg for vedtak om revidert selskapsavtale for Museet Midt IKS gjeldene fra 1.1.2020 (frist 20.12.2019) Museet Midt IKS OSEN
2019/663 30.10.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/663 30.10.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/108 30.10.2019 Inngående brev Informasjon til leverandører og samarbeidspartnere NAMSOS KOMMUNE OSEN
2019/683 30.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Hagen, John Are OSEN
2019/682 30.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Hopen, Ronny OSEN
2019/681 30.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Hanssen, Harald OSEN
2019/103 29.10.2019 Inngående brev Forberedelse til miljørisikoanalyse for IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner IUA Sør-Trøndelag OSEN
2019/106 29.10.2019 Inngående brev Innkalling Namdal regionråd 04.11.19 Namdal regionråd OSEN
2019/106 29.10.2019 Inngående brev Namdalstinget 04.11.19 - innkalling og sakliste Namdal regionrad OSEN
2019/680 29.10.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 23.11.2019 SÆTERVIK-UNGDOMS-IDRETTS OG GRENDALAG OSEN
2019/679 29.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Ordningen Trygt hjem for en 50-lapp TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/104 29.10.2019 Inngående brev Saker representantskapet Brannvesenet Midt IKS som krever endelig behandling i eierkommunenes kommunestyrer Brannmidt OSEN
2019/673 28.10.2019 Inngående brev Angående feil i: "Forelegging om planer innen områdekonsesjon og søknad om dispensasjon - TrønderEnergi Nett AS - 31/2" DEKAR RETTSHJELP AS OSEN
2018/739 28.10.2019 Inngående brev Egenberedskapsuka 2019 er i gang - informasjon til ansvarlig for kommunens nettside og sosiale medier DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) OSEN
2019/104 28.10.2019 Inngående brev Referat Representantskapsmøte Brannvesenet Midt IKS 18. oktober 2019 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN
2019/191 28.10.2019 Inngående brev Møtereferat 24.10.2019 - Osen fjellstyre Osen Fjellstyre OSEN
2019/125 28.10.2019 Inngående brev Tidsfrister for saksbehandling av regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/421 25.10.2019 Inngående brev Grunnboken er rettet - gjelder 5020/12/122 STATENS KARTVERK OSEN
2019/203 25.10.2019 Inngående brev Orientering om vedtak i sak om jakttid for elg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/598 25.10.2019 Inngående brev Valg av representanter til Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA for perioden 2019 - 2023 REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN
2019/248 25.10.2019 Inngående brev Vedtekter Trønderenergi - endret 2. juli 2015 TrønderEnergi OSEN
2019/38 25.10.2019 Inngående brev Valg av eldreråd Trøndelag for perioden 2019-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2015/6626 25.10.2019 Inngående brev Utbetaling fra Havbruksfondet - 2019 FISKERIDIREKTORATET OSEN
2019/675 25.10.2019 Inngående brev Rekkverk ved Nordmelandsfossen Nordmeland grunneierlag v/Jørn Nordmeland OSEN
2019/579 25.10.2019 Inngående brev Underskrevet "Standardvilkår for tilskudd" OSEN TREPRODUKTER AS OSEN
2019/677 25.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Anne-Britt K Rolstadaas OSEN
2019/244 24.10.2019 Inngående brev Skoleeiere kan søke om statstilskudd for samiskopplæring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/118 23.10.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale - Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen Fosen regionråd OSEN
2019/599 22.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - bygging i strandsone Torstein Dahl Johansen OSEN
2019/581 22.10.2019 Inngående brev Underskrevet "Standardvilkår for tilskudd" ROSEN BLOMSTERBINDERI AUDHILD STJERN TINGLUM OSEN
2018/778 22.10.2019 Inngående brev Inkluderende barnehage- og skolemiljø - rekruttering 2020 - Samlingsbasert tilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/497 21.10.2019 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke – påminnelse KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN
2019/393 21.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet 1/120 STATENS KARTVERK OSEN
2019/386 21.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet 1/121 STATENS KARTVERK OSEN
2019/673 21.10.2019 Inngående brev Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - nettstasjon DEKAR RETTSHJELP AS OSEN
2019/106 18.10.2019 Inngående brev Innkalling og program Namdalstinget 04.11.19 Posttmottak Regionråd OSEN
2019/636 18.10.2019 Inngående brev Rapportering 2019 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2020 Fylkesmannen - Aud Bjartnes OSEN
2019/399 18.10.2019 Inngående brev Innspill - valg av styringsorgan til Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS OSEN
2019/672 18.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - byggeavstand fra elv - Thomas Osen Thomas Osen OSEN
2018/836 17.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/421 17.10.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN
2019/394 17.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet 5020/1/119 STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN
2019/211 17.10.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Osen Kommune - Bratberg Ronald OSEN
2018/318 17.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - riving av bygg EIAN HALLGEIR OSEN
2017/487 17.10.2019 Inngående brev Vaktdistrikter for den kommunale veterinærvakten fra 1. januar 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN
2019/299 17.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus / lager - Osen 27/7 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/657 16.10.2019 Inngående brev Byggesøknad bod Anne-Britt K Rolstadaas OSEN
2018/863 16.10.2019 Inngående brev Reviderte tegninger av hytta Knut Arve Haugen OSEN
2019/248 16.10.2019 Inngående brev Velkommen til eiermøter i TrønderEnergi høsten 2019 TRØNDERENERGI AS OSEN
2019/20 16.10.2019 Inngående brev 15/275-91 Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 Osen Kommune - Postmottak Osen kommune OSEN
2019/569 16.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN
2019/668 16.10.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett - Tordis og John H. Harsvik John Helmer Harsvik OSEN
2019/667 16.10.2019 Inngående brev Vedr. kjøp av tomt i Lauvåsen Tore Eriksen OSEN
2016/5150 16.10.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Thomas Osen OSEN
2019/244 16.10.2019 Inngående brev Innovasjon i kommunene - minner om skrivekurs for å utvikle kompetanse til å skrive prosjektbeskrivelse og rapporter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/244 16.10.2019 Inngående brev Orientering om ny oppstart av studiet Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/244 16.10.2019 Inngående brev Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse - oppfordring om å legge ut lenke til veilederen på nettsidene Bufetat OSEN
2018/687 15.10.2019 Inngående brev Søknad om forlenget frist på søknad spillemidler Seter turlag v/Lovise Angen OSEN
2019/663 15.10.2019 Inngående brev Informasjon om regnskapsrapportering av nye organisatoriske enheter til KOSTRA STATISTISK SENTRALBYRÅ OSEN
2018/365 15.10.2019 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2019 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/416 14.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/415 14.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/312 14.10.2019 Inngående brev Vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa HELSEDIREKTORATET OSEN
2019/416 14.10.2019 Utgående brev 5020/12/117 - Tinglyst skjøte Magnar Idar Stein OSEN
2019/417 14.10.2019 Utgående brev 5020/12/116 - Tinglyst skjøte Knut Røthe OSEN
2019/417 14.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/415 14.10.2019 Utgående brev 5020/12/121 - Tinglyst skjøte Oskar Folland OSEN
2019/52 11.10.2019 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - ny oppgave for kommunene i 2020 - innmelding av behov FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/836 11.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/671 11.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - redskapsbod Egil Aune OSEN
2019/656 11.10.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak i 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/222 11.10.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om deling av eiendommen 27/17 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/413 11.10.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/413 11.10.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev og dokumenter til signering Jostein Hellesø OSEN
2019/413 11.10.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Jostein Hellesø Jostein Hellesø OSEN
2018/836 10.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/687 10.10.2019 Inngående brev Turstier på Seter og søknad om tippemidler Seter turlag/Seter historielag v/Lovise Angen OSEN
2019/421 10.10.2019 Utgående brev 5020/12/122 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2017/621 10.10.2019 Utgående brev Tinglyst festekontrakt MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN
2019/569 10.10.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt Kurt Rødsjø OSEN
2019/417 10.10.2019 Utgående brev 5020/12/116 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/415 10.10.2019 Utgående brev 5020/12/121 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/416 10.10.2019 Utgående brev 5020/12/117 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/413 10.10.2019 Utgående brev 5020/12/123 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/53 09.10.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen Telenor - modernisering@telenor.com OSEN
2019/618 09.10.2019 Utgående brev Innkalling til konstituerende møte i Osen kommunestyre 23.10.2019 - forhåndsvarsling Egil Arve Johannessen m.fl. OSEN
2019/618 09.10.2019 Utgående brev Folkevalgtopplæring på Bessaker 29. - 30. oktober 2019 - program John Einar Høvik m.fl. OSEN
2019/618 09.10.2019 Utgående brev Folkevalgtopplæring på Bessaker 29. - 30. oktober 2019 Magnar Kristian Sæther m.fl. OSEN
2018/5 09.10.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten Oddbjørg Tora Hepsø OSEN
2018/5 09.10.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten Leif Aleksander Hagen OSEN
2018/5 09.10.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten ***** OSEN
2017/457 09.10.2019 Utgående brev Roan og Osen Handikaplag - søknad om økonomisk støtte Roan og Osen Handikaplag v/Elbjørn Harsvik OSEN
2018/492 08.10.2019 Inngående brev Attn - Ronald Bratberg - Byggesaksmappe Bergeinterior - Sven Sæter OSEN
2019/330 08.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/649 08.10.2019 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av Skogfond, 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/230 08.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til en profileringspakke - Jørn og Signe Nordmeland Jørn Nordmeland m.fl. OSEN
2019/244 07.10.2019 Inngående brev Informasjon om Bufdirs nye veiledningsfunksjon i menneskehandelsaker Bufetat OSEN
2019/111 07.10.2019 Inngående brev Innvilget søknad om ny kommunal ramme - SMIL - midler 2019 - Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/578 07.10.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om omdisponering av areal på Sætervika fiskerihavn Kystverket OSEN
2019/642 04.10.2019 Inngående brev Høring på skoleruta for skoleåret 2021-2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/104 04.10.2019 Inngående brev Referat fra styremøte Brannvesenet Midt IKS 03.10.2019 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN
2019/78 04.10.2019 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.09.2019 Kemnerkontoret på Fosen OSEN
2019/643 04.10.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett Toril Johanne Aasegg OSEN
2019/623 04.10.2019 Inngående brev Den Kulturelle Skolesekken (DKS) - Tildelingsbrev Osen kommune, fordeling av spillemidler for skoleåret 2019-2020. Trøndelag fylkeskommune OSEN
2018/25 04.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 5020/14/9 Eldbjørg Marie Kolstad OSEN
2019/636 04.10.2019 Inngående brev Informasjon om endring av NMSK-forskrift - Kommunene får ansvar for tilskudd til skogsveger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/104 04.10.2019 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte i Brannvesenet Midt IKS 18.10.2019 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN
2019/640 04.10.2019 Utgående brev 5020/1/1/2 - Riving av bygg og oppføring av nybygg Arild Magne Nøstvold m.fl. OSEN
2019/548 04.10.2019 Utgående brev 5020/12/43 - Vingsand Brygge AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av fastkai med landgang. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/222 04.10.2019 Utgående brev Høring angående deling av eiendom, 5020 - 27/17 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN
2019/553 04.10.2019 Utgående brev Svar: klage på vannet på Stein Kristin Stein OSEN
2019/640 03.10.2019 Inngående brev Skjema nr.5153-5188 x2-Situasjonskart x2 Arild Nøstvold OSEN
2019/302 03.10.2019 Inngående brev 19/276578-1 - Varsel om oppmålingsforretning - 21.10.2019 kl. 1000 - gnr. 32 bnr. 10 og 12 - Osen kommune STATENS VEGVESEN OSEN
2019/20 02.10.2019 Inngående brev Kommunalt grøftetilskudd har umiddelbar effekt på grøfteaktiviteten i Osen FOSEN REGIONRÅD - Dyrk Fosen OSEN
2019/227 02.10.2019 Inngående brev Innspill til klagesak - møte UM 04.10.2019 Matkroken Sætervik v/Gunhild Angen OSEN
2019/598 02.10.2019 Inngående brev Vi minner om Valg til KS KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN
2019/598 02.10.2019 Inngående brev Valg av representanter til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter IKS NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS OSEN
2019/512 02.10.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommuneloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/599 02.10.2019 Inngående brev Ang. dispensasjonssøknad Torstein Dahl Johansen OSEN
2018/836 02.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk Kystlab AS OSEN
2019/631 02.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av kartforretning Sveinung Brattgjerd OSEN
2019/222 02.10.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Deling av eiendom på gbnr 27/17, Osen kommune Samediggi/Sametinget OSEN
2019/638 02.10.2019 Inngående brev Støtteordning for etablering av ladepunkt for elbil i kommunene i Trøndelag, kartlegging av egnet plassering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/222 02.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - deling av eiendom til utvidelse av næringsareal - Osen 27/17 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/548 02.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - bygging av fastkai med landgang - Osen 12/43 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/636 01.10.2019 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2020 Fylkesmannen OSEN
2019/244 01.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse på Samisk språkuke 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/330 01.10.2019 Utgående brev 5020/14/251 - Skjøte for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/548 01.10.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av kai med landgang på 12/43 ved Vingsand TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/419 01.10.2019 Utgående brev Tinglyst skjøte Åge Inge Johnsen OSEN
2019/424 01.10.2019 Utgående brev Tinglyst skjøte Åge Inge Johnsen OSEN
2019/412 01.10.2019 Utgående brev Tinglyst skjøte Asbjørn Emil Kjellsen OSEN
2019/519 01.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra plan- og bygningsloven - deling av eiendom for opprettelse av ny grunneiendom - Osen 26/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/423 01.10.2019 Utgående brev Tinglyst skjøte Hans Gunnar Kvernland OSEN
2019/637 01.10.2019 Inngående brev Innspill til arbeidet med kommunal planstrategi Fylkesmannen OSEN
2019/191 01.10.2019 Inngående brev Referat fra møte 06.09.2019 Osen Fjellstyre OSEN
2019/344 01.10.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 19.09.2019 - Coop Marked Osen Nokas OSEN
2019/344 01.10.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 19.09.2019 - Kaffe Kosen Nokas OSEN
2019/564 01.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Else Mari Benjaminsd Aune m.fl. OSEN
2019/412 01.10.2019 Utgående brev 5020/12/120 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/564 01.10.2019 Utgående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Tore Våbenø m.fl. OSEN
2019/344 01.10.2019 Utgående brev Vedrørende styrer ved Nord-Fosen Bygdeservice / Kaffekosen NOKAS AS OSEN
2018/801 30.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Morten Agnar Osen ***** OSEN
2019/244 30.09.2019 Inngående brev Invitasjon til Frivillighetskonferansen 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/548 30.09.2019 Utgående brev 5020/12/43 - Vingsand Brygge AS - søknad om bygging av fastkai med landgang. KYSTVERKET MIDT-NORGE OSEN
2019/227 27.09.2019 Inngående brev Vedrørende klage på vedtak - PS 34/19 UM Sætervik Handel AS OSEN
2019/598 27.09.2019 Inngående brev Nye fjellstyrer 2019/2020 Norges Fjellstyresamband OSEN
2018/62 27.09.2019 Utgående brev Høring - Endring av opptaksområde for Helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune og regionreform HELSE MIDT-NORGE RHF m.fl. OSEN
2015/5227 27.09.2019 Utgående brev Høring - rett til sykeheimsplass og heldøgns omsorg Helse- og omsorgsdepartementet OSEN
2019/481 26.09.2019 Inngående brev Regional plan for kulturminner - planprogram på høring - frist 31.12.2019 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2017/586 26.09.2019 Inngående brev Klagesaksbehandling - klage - oppføring av naust - dispensasjon - Buarøya - Osen 18/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/412 25.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/419 25.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/423 25.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/258 25.09.2019 Inngående brev Digitalisering av skatte- og avgiftsbrev fra Kemner/Skatteoppkrever Skatteetaten OSEN
2019/118 25.09.2019 Inngående brev Ny oversendelse - manglende vedlegg fra møte 20.09.2019 Fosen Regionråd OSEN
2019/118 25.09.2019 Inngående brev Referat med vedlegg styremøte Fosen Regionråd 20.09.2019 Fosen Regionråd OSEN
2019/423 25.09.2019 Utgående brev 5020/12/119 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/419 25.09.2019 Utgående brev 5020/12/118 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/419 25.09.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Bodil Kristin Hustad m.fl. OSEN
2019/299 24.09.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus/lager 27/7/8 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/519 24.09.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av bebygd eiendom 26/1 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/424 24.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst melding STATENS KARTVERK OSEN
2018/685 24.09.2019 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport - Strand skole Brannvesenet Midt IKS OSEN
2019/424 24.09.2019 Utgående brev 5020/12/111 - Skjøter for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/519 24.09.2019 Utgående brev 5020/26/1 - Høring vedrørende deling av eiendom FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/299 24.09.2019 Utgående brev 5020/27/7/8 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus/lager. Tiltakshaver - Jan Egil Stein. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2018/836 23.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk Kystlab AS OSEN
2019/227 23.09.2019 Inngående brev Klage på vedtak - PS 34/19 UM Egil Barland OSEN
2019/624 23.09.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Mattilsynet Region Midt OSEN
2018/836 20.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Skjærvøy vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 20.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Osen og Strand vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 20.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 20.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Seter vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 20.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Hopen vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 20.09.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/619 20.09.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Bolighus 1/97 Seter HD plan & arkitektur AS OSEN
2019/566 20.09.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for deling av eiendommen 38/3 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/553 20.09.2019 Inngående brev Ang. vannavgift på Stein Britt Stein OSEN
2018/715 20.09.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Drageid Leirskole AS OSEN
2019/620 20.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling Bjørn Arne Nilssen OSEN
2019/498 20.09.2019 Utgående brev Avtale mellom Osen kommune og HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU OSEN
2019/566 20.09.2019 Utgående brev Svar: ang fradeling Skjervøya Trondelagfylke - Heidi Beate Flatås m.fl. OSEN
2019/566 20.09.2019 Utgående brev 5020-38/3- Høring angående deling av eiendom FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/617 19.09.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Seter skole og barnehage BRANNVESENET MIDT IKS OSEN
2019/118 19.09.2019 Inngående brev Ettersending av styresak "20/19 Næringsfondet- prosjektoppfølging" til behandling i styremøte Fosen Regionråd 20.09.2019 FOSEN REGIONRÅD OSEN
2019/616 19.09.2019 Inngående brev Busskur ved Kvernland Johan Bade Kvernland OSEN
2019/622 19.09.2019 Inngående brev Høring av forskrifter til havne- og farvannsloven (2019) som skal settes i kraft samtidig med loven den 1. januar 2020 Kystverket OSEN
2019/532 19.09.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - forlengelse av vei til kai - Osen 16/1 og 16/28 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/426 18.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/612 18.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak TINA RÅNES OSEN
2019/611 18.09.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Kjell Jostein Hagen OSEN
2019/610 18.09.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning SKJÆRVØYA GRENDALAG OSEN
2017/621 18.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/426 18.09.2019 Utgående brev Tinglyst skjøte Terje Storvik OSEN
2017/621 18.09.2019 Utgående brev 5020 - 14/145 - Osen Kommune - Varsel om oppmålingsforretning MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS m.fl. OSEN
2017/621 18.09.2019 Utgående brev 1633/14/145 - Osen kommune - fradeling av festetomt til MNA. MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN
2019/20 17.09.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 - september KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2018/836 17.09.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/426 17.09.2019 Utgående brev 5020/12/112 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/603 16.09.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Arvid Bjarne Skjærvø OSEN
2019/602 16.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Tina Elisabeth Osen Rånes OSEN
2019/118 16.09.2019 Inngående brev Innkalling og saksliste til styremøte Fosen Regionråd 20.september 2019 Fosen Regionråd OSEN
2019/470 16.09.2019 Inngående brev Museet Midt IKS Representantskap møte 24.september 2019: revidert selskapsavtale Museetmidt OSEN
2019/470 16.09.2019 Utgående brev Mulig eierskap i Museet Midt MUSEET MIDT IKS OSEN
2019/599 13.09.2019 Inngående brev Byggesøknad Indre Skjervøy 160, Sending 5/5 Torstein Dahl Johansen OSEN
2019/599 13.09.2019 Inngående brev Byggesøknad Indre Skjervøy 160, Sending 4/5 Torstein Dahl Johansen OSEN
2019/599 13.09.2019 Inngående brev Byggesøknad Indre Skjervøy 160, Sending 3/5 Torstein Dahl Johansen OSEN
2019/599 13.09.2019 Inngående brev Byggesøknad Indre Skjervøy 160, Sending 2/5 Torstein Dahl Johansen OSEN
2019/600 13.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ronny Hopen OSEN
2019/600 13.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Brita Stein OSEN
2019/599 13.09.2019 Inngående brev Byggesøknad Indre Skjervøy 160, Sending 1/5 Torstein Dahl Johansen OSEN
2019/356 13.09.2019 Utgående brev 5020/27/2/7 - Ronny`s Bygg AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av hytte og uthus med adkomst og parkeringsplass. Tiltakshaver - Ronny Hopen, Høvika. RONNY'S BYGG AS OSEN
2019/356 13.09.2019 Utgående brev 5020/27/2 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av hytte. RONNY'S BYGG AS OSEN
2019/104 12.09.2019 Inngående brev Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 28.08.2019 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN
2019/598 12.09.2019 Inngående brev Valg til KS KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN
2019/552 12.09.2019 Inngående brev Innstilling Samarbeidsutvalget OSEN
2018/265 12.09.2019 Inngående brev Kvittering for innlevert valgmateriell til fylkesvalgstyret - fylkestingsvalget 2019 Vegard Austmo OSEN
2019/428 12.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/93 12.09.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 05.09.2019 Trond Åsegg OSEN
2017/621 12.09.2019 Utgående brev 5020/14/145/8 - Festekontrakt for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2018/265 12.09.2019 Utgående brev Vedrørende samtykke til å stille til valg John Einar Høvik m.fl. OSEN
2019/561 12.09.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring avlønning i helse- og omsorgstjenesten KONSTALI HELSENOR AS OSEN
2018/265 12.09.2019 Utgående brev UTLEGGING AV MANNTALL TIL OFFENTLIG ETTERSYN Til oppslagsstedene OSEN
2019/46 11.09.2019 Inngående brev Innkalling til Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 07.10.2019 REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN
2019/566 11.09.2019 Inngående brev ang fradeling Skjervøya TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/244 10.09.2019 Inngående brev Invitasjon til kurs i produksjonstilskudd og avløsertilskudd mv. 3. og 4. oktober 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/284 10.09.2019 Inngående brev Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017 - 2023 - Osen kommune - Tilsagnsbrev og utbetaling av tilskudd for 2019 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/311 10.09.2019 Utgående brev TV-aksjonen 2019 - Kommunebidrag CARE NORGE OSEN
2019/594 09.09.2019 Inngående brev Valg av integreringsråd for perioden 2019-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2017/408 09.09.2019 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale/vedtak om tiltredelse/erverv av grunn til offentlig veg i Osen kommune STATENS VEGVESEN OSEN
2019/470 09.09.2019 Inngående brev Agenda Museet Midt IKS Representantskap møte 24.september 2019 Osen Kommune - Postmottak Osen kommune OSEN
2019/48 06.09.2019 Inngående brev Fremsending av sak 12/19 fra kontrollutvalget i Osen kommune til kommunestyret - Budsjett 2020 for kontrollutvalget i Osen, forslag Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN
2019/48 06.09.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Osen kommune 26. august 2019 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN
2019/129 06.09.2019 Inngående brev Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022 - Vedtatt versjon TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/48 06.09.2019 Utgående brev Fremsending av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2019 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN
2019/48 06.09.2019 Utgående brev Fremsending av meldinger om uavhengighet fra oppdragsansvarlige revisorer, Fosen kommunerevisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA - revisjonsåret 2018 Kontrollutvalget v/Arvid Lund m.fl. OSEN
2019/48 06.09.2019 Utgående brev Fremsending av kontrollutvalgets årsmelding 2018 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN
2019/244 05.09.2019 Inngående brev Invitasjon til å presentere arbeid på Nasjonal barnevernkonferanse 2019 Bufetat OSEN
2019/590 05.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom OSEN/STEINSDALEN I.L. OSEN
2019/589 05.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom OSEN/STEINSDALEN I.L. OSEN
2019/588 05.09.2019 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN
2019/78 05.09.2019 Inngående brev Skatteinngang pr. 31.08.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2019/412 05.09.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2017/355 05.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN
2019/244 05.09.2019 Inngående brev Invitasjon til samling for skoleeiere og ledere i voksenopplæringene i Trøndelag 16. og 17. oktober 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/428 05.09.2019 Utgående brev 5020/12/114 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/412 05.09.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Asbjørn Emil Kjellsen m.fl. OSEN
2019/412 05.09.2019 Utgående brev 5020/12/120 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2018/67 04.09.2019 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om skadefelling av kongeørn på Fosen i 2019 MILJØDIREKTORATET OSEN
2018/71 04.09.2019 Inngående brev Høring - Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 Midtre Namdal samkommune OSEN
2019/425 04.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/427 04.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/423 04.09.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Marit Kvernland m.fl. OSEN
2019/423 04.09.2019 Utgående brev 5020/12/119 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/425 04.09.2019 Utgående brev 5020/12/115 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/427 04.09.2019 Utgående brev 5020/12/113 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/423 04.09.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakter Hans Gunnar Kvernland OSEN
2018/19 03.09.2019 Inngående brev Rammeavtalen om fastlegeordningen (ASA 4310) forlenges Ks OSEN
2019/423 03.09.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/586 03.09.2019 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Irene Sundet m.fl. OSEN
2019/581 02.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd Tinglum, Audhild Stjern OSEN
2019/552 01.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Driftsopertør/Vaktmester - st. ref. (4117287795) Stig rune Røhme OSEN
2019/552 01.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftsopertør/Vaktmester Osen kommune - st. ref. 4117287795 Stig rune Røhme OSEN
2019/580 31.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd Sandvik, Jimmy Niklas Skodvin OSEN
2019/552 31.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftsopertør/Vaktmester Osen kommune - st. ref. 4117287795 Atle Karlsen OSEN
2019/552 31.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Driftsopertør/Vaktmester - st. ref. (4117287795) Atle Karlsen OSEN
2019/578 30.08.2019 Inngående brev Søknad om omdisponering av areal innenfor molo på Sætervika BJØRØYA AS OSEN
2019/552 29.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftsopertør/Vaktmester Osen kommune - st. ref. 4117287795 Marius Osen OSEN
2019/552 29.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Driftsopertør/Vaktmester - st. ref. (4117287795) Marius Osen OSEN
2019/331 29.08.2019 Inngående brev Referat fra møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 13.08.2019 Svein Stjern OSEN
2019/331 29.08.2019 Inngående brev Innkalling til møte 13.08.2019 Svein Stjern OSEN
2019/552 29.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Driftsopertør/Vaktmester - st. ref. (4117287795) Sveinung Sørgjerd OSEN
2019/552 29.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Driftsopertør/Vaktmester - st. ref. (4117287795) Nahmood Mahamad Ali OSEN
2019/552 29.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Driftsopertør/Vaktmester - st. ref. (4117287795) Tor-Egil Osen OSEN
2019/552 29.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Driftsopertør/Vaktmester - st. ref. (4117287795) Kim arild moe OSEN
2019/552 29.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Driftsopertør/Vaktmester - st. ref. (4117287795) Andre Michel OSEN
2019/552 29.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Driftsopertør/Vaktmester - st. ref. (4117287795) Ralf Henning OSEN
2019/572 29.08.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Per Asbjørn Rødøy OSEN
2019/106 29.08.2019 Utgående brev Underskrevet samarbeidsavtale - Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd) Interkommunalt politisk råd Namdal OSEN
2019/574 29.08.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Benjamin Olai Skjærvø OSEN
2019/573 29.08.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Per Asbjørn Rødøy OSEN
2019/567 29.08.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Mariann Håpnes OSEN
2017/297 29.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Audhild Stjern Tinglum OSEN
2017/297 29.08.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Audhild Stjern Tinglum OSEN
2019/106 29.08.2019 Utgående brev Samarbeidsavtale - interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal Regionråd) NAMSOS KOMMUNE OSEN
2019/532 29.08.2019 Utgående brev 5020/16/1 og 28 - Ottar Skorstad - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for forlengelse av vei til kai. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2016/620 29.08.2019 Utgående brev Omklassifisering av eiendom ihht kommunale avgifter - Osen kirke Osen sokn OSEN
2019/20 28.08.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/244 28.08.2019 Inngående brev Tilskudd for inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/244 28.08.2019 Inngående brev Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - invitasjon til sluttkonferanse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2017/621 27.08.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/566 27.08.2019 Inngående brev Krav om matrikulering og rekvisisjon av oppmålingsforretning Anne Marie Iversen OSEN
2016/2273 27.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Hansson Fishing AS OSEN
2019/564 27.08.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Else Mari Benjaminsd Aune m.fl. OSEN
2019/563 27.08.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Else Mari Benjaminsd Aune m.fl. OSEN
2019/106 27.08.2019 Inngående brev Innkalling møte Namdal regionråd 02.09.2019 og protokoll AU-møte 23.08.19 Namdal regionråd OSEN
2019/575 27.08.2019 Inngående brev Omklassifisering fv. 715 - Osen sentrum - Skarvåsen - Osen kommune Statens vegvesen OSEN
2019/570 27.08.2019 Inngående brev Søknad om kjøp av nausttomt Rolf Kåre Jensen OSEN
2018/725 27.08.2019 Utgående brev Retningslinjer for "NTE-fondet" - Namdal Regionråd Namdal Regionråd OSEN
2018/87 27.08.2019 Utgående brev Namdalsstrategien 2018 - 2025 med handlingsplan 2018 - 2019 og kommunikasjonsstrategi for Namdal regionråd Namdal regionråd OSEN
2019/527 26.08.2019 Inngående brev 5020/30/13 - Osen kommune - søknad om tillatelse til tiltak for bygging av nytt av vannrenseanlegg Osen kommune OSEN
2019/532 26.08.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for forlengelse av vei til kai - 16/1 og 28 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/228 26.08.2019 Utgående brev Tillatelse til fradeling av bebygd bryggetomt - Greta Barland Greta Johanne Barland m.fl. OSEN
2016/4454 22.08.2019 Inngående brev Søknad om sikringstiltak i Steindalselva - GBnr 22/3 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN
2008/6816 22.08.2019 Inngående brev Vegliste oktober 2019 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke NTL VEG REGION MIDT-4504 OSEN
2019/244 22.08.2019 Inngående brev Program for regionmøter jordbruk - september FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2014/6701 21.08.2019 Inngående brev Sandviksberget - søknad om midlertidig brukstillatelse Leil 0201 JONARK AS OSEN
2019/561 21.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring avlønning i helse- og omsorgstjenesten KONSTALI HELSENOR AS OSEN
2018/31 21.08.2019 Inngående brev Ekstra søknadsomgang - tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/48 19.08.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Osen kommune - 26.08.2019 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN
2018/265 16.08.2019 Utgående brev Stemmestyrer ved kommune- og fylkestingsvalget 2019 Sissel Telise Mikalsen m.fl. OSEN
2019/553 15.08.2019 Inngående brev Vedr. klage sendt 15.08.2019 Kristin Stein OSEN
2019/553 15.08.2019 Inngående brev Klage på vannet på Stein Kristin Stein OSEN
2019/554 15.08.2019 Inngående brev Framdriftsplan ekstern barnehagevurdering i Havgløtt barnehage Fosen Regionråd OSEN
2019/351 14.08.2019 Inngående brev Påminnelse om utbedring av feil i henhold til vedtak TRØNDERENERGI NETT AS OSEN
2014/4612 14.08.2019 Inngående brev Tilretteleggingsmidler lokale prioriteringer studier barnehage 2019 - 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/549 14.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak VINGSAND BRYGGE AS OSEN
2019/548 14.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak VINGSAND BRYGGE AS OSEN
2019/244 14.08.2019 Inngående brev Ungdomskonferansen 2019 Bufetat OSEN
2019/311 14.08.2019 Inngående brev Oppfordring til kommunebidrag til TV-aksjonen NRK 2019 TV-aksjonen 2019 OSEN
2019/372 13.08.2019 Inngående brev Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK OSEN
2019/385 13.08.2019 Inngående brev Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK OSEN
2019/547 13.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Mariann Håpnes OSEN
2019/546 13.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling som sykepleier Laila Hansen OSEN
2019/545 13.08.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm.) Kunnskapsdepartementet OSEN
2016/1915 13.08.2019 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder grunntilskudd IMDI OSEN
2019/244 13.08.2019 Inngående brev Nominasjon Dronning Sonjas skolepris 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/111 13.08.2019 Inngående brev Omfordeling av kommunale SMIL - midler 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/191 13.08.2019 Inngående brev Møtereferat 11.07.2019 - Osen fjellstyre Osen Fjellstyre OSEN
2019/428 13.08.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt - nausttomt Ingrid Marit Lindseth OSEN
2019/426 13.08.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt - nausttomt Terje Storvik OSEN
2019/544 12.08.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 993512079 Johansen, Solvår Anita m.fl. OSEN
2019/221 12.08.2019 Inngående brev Holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser langs fylkesveg - informasjon om vedtak i Hovedutvalg Veg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/413 12.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/367 12.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2018/705 12.08.2019 Inngående brev Informasjon om nytt mobbeombud i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2018/405 12.08.2019 Utgående brev Søknad Storversdagen - Forprosjekt UTKANTTEATRET OSEN
2018/405 12.08.2019 Utgående brev Bygging av amfi/tribune på Osen Bygdatun Osen Bygdatun v/ Eli Kristin Lothe OSEN
2018/405 12.08.2019 Utgående brev Bjørnørfolket - søknad om støtte til Bjørnørspelet BJØRNØRFOLKET OSEN
2018/405 12.08.2019 Utgående brev Bjørnørfolket - søknad om støtte til Bjørnørspelet BJØRNØRFOLKET OSEN
2018/405 12.08.2019 Utgående brev Forventninger fra politikerne i Osen til initiativtakerne til spelene Storversdagen og Bjørnørfolket Siv Trine Haldaas m.fl. OSEN
Versjon:5.1.1