eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/202 25.03.2019 Inngående brev Mulighet for å søke om midler for styrking av beredskapen mot akutt forurensning i IUA Sør-Trøndelags kommuner TRONDHEIM KOMMUNE
2019/203 25.03.2019 Inngående brev Vedrørende sak om innskrenket jakttid for elg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/211 25.03.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - Sandviksberget bygg G, Gnr/bnr 14/247 JONARK AS
2016/2237 25.03.2019 Inngående brev Vedr. bevilling - endring av stedfortreder COOP MIDT-NORGE SA
2019/94 25.03.2019 Inngående brev Trekking av liste Fremskrittspartiet
2018/836 22.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Osen og Strand Vannverk KYSTLAB AS
2018/836 22.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder SeterVannverk KYSTLAB AS
2018/836 22.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Hopen Vannverk KYSTLAB AS
2018/836 22.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Åsegg Vannverk KYSTLAB AS
2018/836 22.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Skjærvøy Vannverk KYSTLAB AS
2017/476 22.03.2019 Inngående brev Uttalelse- endring av reguleringsbestemmelser for Strand havn - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/142 21.03.2019 Utgående brev 5020 - Vedr. søknad om kryssing av Steinsdalselva - nedgraving av vannledning. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/142 21.03.2019 Utgående brev 5020 - Tilleggsinformasjon vedr. kryssing av Steinsdalselva. Vår ref. 975/2019 og 1159/2019. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/142 21.03.2019 Utgående brev 5020 - Endring av kryssing av Steinsdalselva. Kenneth Sørmeland m.fl.
2019/200 21.03.2019 Inngående brev Marinarkeologisk uttalelse til søknad om utfylling i sjø, Seter Havn, Osen kommune NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
2019/183 21.03.2019 Inngående brev Viktig informasjon om overgang til nytt datasystem KYSTLAB AS
2019/142 21.03.2019 Utgående brev 5020 - Vannledning mellom Sørmeland - Hansenget Tina Elisabeth Osen Rånes m.fl.
2019/142 21.03.2019 Utgående brev 5020 - Søknad om kryssing av Steinsdalselva - nedgraving av vannledning. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/76 20.03.2019 Utgående brev 5020/12 - Vingsandaunet hyttefelt - Skade på septiktank STOKLANDS AS
2019/207 20.03.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/76 20.03.2019 Inngående brev Vedr. skade på tank - Vingsandaunet hytteforening Vingsandaunet hytteforening
2019/183 20.03.2019 Inngående brev Signert avtale - analyser av vann- og avløpsprøver og evt. andre tjenester KYSTLAB AS
2018/790 20.03.2019 Inngående brev Innspill flerbrukshus Strand skolekorps
2019/144 20.03.2019 Inngående brev Avlysning av arrangement Strand skolekorps
2018/563 20.03.2019 Inngående brev Søknad om båtplass Mindor Strand
2019/128 20.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Osen kommune - st. ref. 4031608141 Viktorija Gegzniene
2019/95 20.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Mohamed Omar Julailati
2019/95 20.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Ingrid Osen
2019/76 20.03.2019 Utgående brev Vingsandaunet hyttefelt - svar fra Stoklands AS vedr. skade på septiktank Odd Morten Aalberg
2019/197 20.03.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/29/17 Kjetil Hagen
2019/128 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4031608141) Viktorija Gegzniene
2019/95 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Mohamed Omar Julailati
2019/95 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Ingrid Osen
2019/76 20.03.2019 Utgående brev Vedr. skade på septiktank - Vingsandaunet hyttefelt. Vingsandaunet hytteforening v/Odd Morten Aalberg m.fl.
2019/76 20.03.2019 Utgående brev Vedr. skade på septiktank - Vingsandaunet hyttefelt. STOKLANDS AS m.fl.
2019/191 19.03.2019 Inngående brev Møtereferat 07.03.2019 Osen Fjellstyre
2019/91 19.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Osen kommune
2019/48 19.03.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Osen kommune - 18. mars 2019 Kontrollutvalget
2019/94 19.03.2019 Inngående brev Trekking av liste til valget 2019 Osen FRP
2019/76 19.03.2019 Inngående brev Svar på skade tank Vingsandaunet hytteforening Stoklands AS
2019/194 19.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på at renovasjonsgebyr fjernes Midtre Namdal Avfallsselskap
2019/136 19.03.2019 Utgående brev Oppfordring om videreutdanning barnehage Hild Tove Hennøen Opedal m.fl.
2019/186 18.03.2019 Inngående brev Tildelingsbrev dreneringsmidler til kommuner i Trøndelag 2019 Fylkesmannen - Aud Bjartnes
2019/181 18.03.2019 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale avgifter på kårstue Tor Inge Sundet
2018/265 18.03.2019 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2016/1915 18.03.2019 Inngående brev Vedrørende tilskuddsbrev for utbetaling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 26.02.19 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/91 18.03.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - mastepunkt SITECOM AS
2018/457 18.03.2019 Utgående brev 5020/31/1 - Johan Kvernland - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av ammekufjøs og gjødselkum. JOHAN BADE KVERNLAND
2018/457 18.03.2019 Utgående brev 5020/31/1 - Foreløpig svar på søknad om bygging av ammekufjøs med gjødselkum JOHAN BADE KVERNLAND
2019/95 18.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Johanne Osen
2019/95 18.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Aina Hagen
2019/95 18.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Jenny Sæther Johansen
2018/457 18.03.2019 Utgående brev Ferdigattest for bygning Johan Bade Kvernland
2018/790 18.03.2019 Utgående brev Valg av arbeidsgruppe for utredning av flerbrukshus Egil Arve Johannessen m.fl.
2019/183 18.03.2019 Inngående brev Forslag til fornyelse av avtale - analyser av vann- og avløpsprøver og evt. andre tjenester KYSTLAB AS
2019/184 18.03.2019 Inngående brev Spørsmål ang. oppmåling av tomt Jostein Valen
2019/95 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Johanne Osen
2018/457 18.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Johan Bade Kvernland
2019/95 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Aina Hagen
2019/95 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Jenny Sæther Johansen
2019/87 17.03.2019 Inngående brev Referat barnevernforum Fosen 22.02.19 Indre Fosen kommune
2019/99 15.03.2019 Inngående brev Tillatelse - søknad om utvidet bruk av avkjørsel - Oppføring av ATV garasje NTL VEG REGION MIDT-4504
2018/538 15.03.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av garasje FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/176 14.03.2019 Inngående brev Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann i arealplanleggingen Kommunal- og moderniseringsdepartement
2019/174 14.03.2019 Inngående brev Nabovarsel Fosen-Hytta - geir@fosen-hytta.no
2019/173 14.03.2019 Inngående brev Søknad om sponsing SÆTERVIK-UNGDOMS-IDRETTS OG GRENDALAG
2018/617 14.03.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling DRAGEID LEIRSKOLE AS
2018/4 14.03.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - Nettverk for lavutslipp Trøndelag MILJØDIREKTORATET
2019/82 14.03.2019 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/210 14.03.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - leil. 0202 bygg F JONARK AS
2019/124 14.03.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av fritidseiendom Virtus Advokat AS
2019/94 14.03.2019 Utgående brev Vedrørende listeforslag fra Osen Senterparti Line Stein m.fl.
2019/94 14.03.2019 Utgående brev Listeforslag til valg av kommunestyre 2019 Line Stein m.fl.
2019/95 13.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Marianne Thanem
2019/72 13.03.2019 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK, Tinglysingen
2019/128 13.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4031608141) Elin Nordmeland
2019/76 13.03.2019 Inngående brev Reparasjon av skade på septikktank - faktura fra entreprenør Vingsandaunet hytteforening v/Odd Morten Aalberg
2019/72 13.03.2019 Utgående brev Anmodning om sletting av festekontrakter STATENS KARTVERK, Tinglysing
2019/21 13.03.2019 Utgående brev Søknad om DKSS-midler 2019 Trøndelag Fylkeskommune
2019/21 13.03.2019 Utgående brev Rapport DKSS-midler 2018 Trøndelag fylkeskommune
2019/23 13.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling etter vedtak *****
2019/99 13.03.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av ATV - garasjer FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/95 13.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Marianne Thanem
2019/128 13.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Osen kommune - st. ref. 4031608141 Elin Nordmeland
2014/6606 12.03.2019 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2018 - Osen kommune MILJØDIREKTORATET
2016/3329 12.03.2019 Inngående brev Innvilger tilskudd til Eldre for andre over statsbudsjettet 2019 kap. 761, post 79 HELSEDIREKTORATET
2019/167 12.03.2019 Inngående brev Kulturpolitikk for barn og unge - hva skal vi oppnå? UKM NORGE TRØNDELAG FKF
2017/396 12.03.2019 Inngående brev Oversiktsstudie for kryssing av Stjørnfjorden mellom Bjugn og Ørland kommuner og Indre Fosen kommune Fosenbrua AS
2018/862 12.03.2019 Inngående brev Serviceavtale ventilasjon GK INNEKLIMA AS
2019/106 12.03.2019 Inngående brev Tilslutning til Trøndersk Matmanifest OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS
2018/770 12.03.2019 Inngående brev Dyrevernnemda 2019-2022 MATTILSYNET
2019/169 12.03.2019 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2019 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2019/19 12.03.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/37/2 Åse Judith Stegali
2017/671 12.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Aage Øiaas
2019/168 12.03.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Geir Arve Myhra
2019/168 12.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven §1-8 Geir Arve Myhra
2019/17 11.03.2019 Inngående brev Etterlysning av tilbakemelding Atb
2019/95 11.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Nikola Belosevic
2019/95 11.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Nikola Belosevic
2017/408 11.03.2019 Inngående brev Matrikkelføring - Melding om avtale om tiltredelse/erverv av grunn til offentlig veg i Osen kommune STATENS VEGVESEN
2019/117 10.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider - st. ref. (4028234999) Aman Abdiwahab Matan
2019/117 10.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Aman Abdiwahab Matan
2019/117 09.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Johana Edith Juarez Monge
2019/117 09.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider - st. ref. (4028234999) Johana Edith Juarez Monge
2019/94 08.03.2019 Inngående brev Listeforslag Osen senterparti Osen senterparti
2019/78 08.03.2019 Inngående brev Forside periodisk oppgjør -periode 2 Kemnerkontoret for Fosen
2019/78 08.03.2019 Inngående brev Skatteinngang pr. 28.02.2019 Kemnerkontoret for Fosen
2017/586 08.03.2019 Inngående brev Klage angående nabovarsel som gjelder ønske om oppføring av naust på gnr 18 bnr 2 Oddbjørg Kristin Hepsø
2019/94 08.03.2019 Inngående brev Revidert listeforslag Venstre/Kristelig Folkeparti Halvard Nordmeland
2019/53 08.03.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL) Telenor
2019/157 08.03.2019 Inngående brev Høring - Endring av vedtekter for KS - representasjon til Fylkesmøter og Landsting Kommunesektorens Interesse og arbeidsgiverorganisasjon
2018/265 08.03.2019 Inngående brev Fylkestingsvalget 2019 - Stemmesedler til forhåndsstemmegivning og valgting Espen Solheim
2019/158 08.03.2019 Inngående brev Høring av forslag om endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET
2019/94 08.03.2019 Utgående brev Listekandidat til valg av kommunestyre 2019 Ingrid Susanne Svee m.fl.
2019/68 08.03.2019 Utgående brev 5020/14/29 - Nye vindu Strand skole - tilleggsinformasjon. ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS m.fl.
2019/94 08.03.2019 Utgående brev Vedrørende listeforslag fra Osen Venstre/KRF Gunhild Osen m.fl.
2019/68 08.03.2019 Utgående brev 5020/14/29 - Forespørsel om pristilbud på utskifting av vinduer ved Strand skole. OLDEN BYGGSERVICE AS m.fl.
2019/94 08.03.2019 Utgående brev Vedrørende listeforslag fra FRP Valter Ove Broch
2019/94 08.03.2019 Utgående brev Listekandidat til valg av kommunestyre 2019 Valter Ove Broch m.fl.
2019/94 08.03.2019 Utgående brev Vedrørende listeforslag fra Osen Arbeiderparti Eli Kristin Lothe m.fl.
2019/94 08.03.2019 Utgående brev Listekandidat til valg av kommunestyre 2019 John Einar Høvik m.fl.
2019/153 08.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Inge Asbjørn Stene
2017/604 08.03.2019 Inngående brev Utbetaling av innvilget støtte AL Fjellheim v/Brynhild M. Gjetvik
2018/265 08.03.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - listeforslag Per A. Rødøy m/flere m.fl.
2018/265 08.03.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - listeforslag Valter Ove Broch
2019/48 07.03.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Osen kommune - 18. mars 2019, kl 10.00 Kontrollutvalget
2019/95 07.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Malin Sørgjerd
2018/598 07.03.2019 Inngående brev Kommentarer til innføring av eiendomsskatt Hans Kvernland
2018/836 07.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Skjærvøy Vannverk KYSTLAB AS
2019/21 07.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken 2019 Trøndelag fylkeskommune
2019/149 07.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd DRAGEID LEIRSKOLE AS
2019/95 07.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Malin Sørgjerd
2019/38 06.03.2019 Inngående brev Oversendelse av Bjugn eldreråds årsrapport for 2018 Bjugn kommune
2018/676 05.03.2019 Inngående brev Brev til kommunene om LIS3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/808 04.03.2019 Inngående brev Endring i søknadsbeløp om tilskudd Peter Hepsø Rederi AS
2019/144 04.03.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling Haldaas, May-Britt
2017/476 04.03.2019 Utgående brev Reguleringsplan Strand havn 2. gangs behandling - egengodkjenning HD PLAN & ARKITEKTUR AS m.fl.
2019/94 04.03.2019 Inngående brev Listeforslag Osen Venstre/Krf Halvard Nordmeland
2019/95 02.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Karoline Indiana Skorstad Hagerup
2019/95 02.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Aleksandar Deljanin
2019/95 02.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Karoline Indiana Skorstad Hagerup
2019/95 02.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Aleksandar Deljanin
2019/140 01.03.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak og å gi innspill til handlingsprogram investering trafikksikkerhetstiltak TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/352 01.03.2019 Inngående brev Jordleieundersøkelsen 2019 LANDBRUKSDIREKTORATET
2018/796 01.03.2019 Inngående brev Selvkostrapportering Kostra fordelt pr kommune 2018 - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS
2017/210 01.03.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - leil. 0101 bygg F JONARK AS
2019/90 01.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett DALEKOVOD
2019/141 01.03.2019 Inngående brev Roan kommune - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel FOSEN PLAN OG MILJØ AS
2017/476 01.03.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om endring av reguleringsbestemmelser for Strand havn Trøndelag fylkeskommune
2019/48 28.02.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Osen - 28.01.2019 Kontrollutvalget
2019/48 28.02.2019 Inngående brev Kontrollutvalget i Osen kommune, møte 28.01.2019 - fremsending av utvalgets årsmelding for 2018 Kontrollutvalget
2019/117 28.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider - st. ref. (4028234999) Daniel Seizew
2019/48 28.02.2019 Inngående brev Fremsending meldinger om uavhengighet fra oppdragsansvarlige revisorer, Fosen kommunerevisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA - revisjonsåret 2018 - Osen kommune Kontrollutvalget
2019/48 28.02.2019 Inngående brev Fremsending av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2019 Kontrollutvalget
2019/117 28.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider - st. ref. (4028234999) Deimante Jablonskyte
2019/139 28.02.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd SANDVIKSBERGET HANDEL AS
2019/117 28.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Daniel Seizew
2019/117 28.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Deimante Jablonskyte
2019/133 27.02.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av festetomter - Sørmarkfjellet vindpark [WIERSHOLM-MATTERS.FID686857] Wiersholm - Susanne Caspersen
2018/538 27.02.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/99 27.02.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ATV-garasjer Trøndelag fylkeskommune
2018/611 27.02.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling DRAGEID LEIRSKOLE AS
2019/135 27.02.2019 Inngående brev Ønske om tilbakeføring av tomt 11/14 til 11/2 Helge Bjørsvik m.fl.
2019/137 27.02.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 13.04.2019 Riseth, Ragnhild
2018/58 27.02.2019 Inngående brev Melding om ferdigstillelse av bod på Skjervøya Gerd Elisabeth Mandelid
2018/538 27.02.2019 Utgående brev 5020/12/4- Søkn. om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
2018/538 27.02.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om oppføring av garasjebygg på gnr 12 bnr 4 i Osen ADVOKATFIRMAET CHRISTENSEN - ERTSAAS - KJØREN - SMALÅS - HENDERSON ANS
2019/99 27.02.2019 Utgående brev 5020/37/4 - Skjærvøya Grendalag - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ATV-garasjer. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/738 27.02.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/26/13 Per Egil Hestmo
2019/99 27.02.2019 Utgående brev 5020/37/4 - Skjærvøya Grendalag - søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. NTL VEG REGION MIDT-4504
2019/99 27.02.2019 Utgående brev 5020/37/4 - Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak, ATV-garasje. FAANES OG GJØLGA AS
2018/538 27.02.2019 Utgående brev 5020/12/4 - søknad om dispensasjon for garasje - tilleggsopplysninger. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
2018/538 27.02.2019 Utgående brev 5020/12/4 - Arne Jan Hopen - garasje Arne Jan Hopen m.fl.
2018/58 27.02.2019 Utgående brev Krav om melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gerd Elisabeth Mandelid
2019/40 26.02.2019 Inngående brev Særskilt rapportering ressurskrevende tjenester til brukere født i 1950 og 1949 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/95 26.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Elin Nordmeland
2019/128 26.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4031608141) Tone Kristin Nilsen
2019/117 26.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider - st. ref. (4028234999) Aleksandar Deljanin
2018/538 26.02.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/129 26.02.2019 Inngående brev Kom med tilbakemelding på Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/131 26.02.2019 Inngående brev Friluftslivets ferdselsårer - spørsmål om deltakelse i prosjektet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/95 26.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Elin Nordmeland
2019/128 26.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Osen kommune - st. ref. 4031608141 Tone Kristin Nilsen
2019/117 26.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Aleksandar Deljanin
2019/95 25.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 *****
2018/248 25.02.2019 Inngående brev SkoleskyssINFO 1-2019 Atb
2019/126 25.02.2019 Inngående brev Søknad om tildeling av veinummer/adresse Per Asbjørn Rødøy
2017/479 25.02.2019 Inngående brev GSI-ansvarlig i kommunen: Godkjenn elevdata ved frittstående grunnskoler UTDANNINGSDIREKTORATET
2019/99 25.02.2019 Inngående brev Brukere av garasjene FAANES OG GJØLGA AS
2019/95 25.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) *****
2019/65 25.02.2019 Utgående brev 5020/17/4 - Jorunn E. Eide - Uthus/utedo Jorunn Elisabeth Eide m.fl.
2019/95 24.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Filimon Welday Abraha
2019/95 24.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Filimon Welday Abraha
2019/95 23.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Grace Blengsli
2019/95 23.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Audhild Osen
2019/95 23.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Grace Blengsli
2019/95 23.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Audhild Osen
2019/29 22.02.2019 Inngående brev Tegninger Trond Vold
2019/99 22.02.2019 Inngående brev Oversendelse av dokumenter Faanes & Gjølga as
2019/99 22.02.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 Knut Gjølga
2019/93 22.02.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 06.02.2019 Svein Olav Sørmeland
2019/93 22.02.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 11.02.2019 Svein Olav Sørmeland
2019/114 22.02.2019 Utgående brev Bekreftelse av Nærbutikken Sandviksberget sine samfunnsoppgaver Nærbutikken Sandviksberget
2019/121 22.02.2019 Inngående brev Universell utforming - prosjektmidler til kartlegging og oppdatering i 2019 STATENS KARTVERK
2019/39 22.02.2019 Inngående brev Ang. prosjekt "Samarbeid mellom fjellstyrene i Nordre Trøndelag" - innspill fra Verdal fjellstyre Verdal fjellstyre v/Tor Ove Nesset
2018/389 22.02.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler Tomas Nordmeland
2019/95 22.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) *****
2018/389 22.02.2019 Utgående brev Avlesning av vannmåler - purring Tomas Nordmeland
2019/95 22.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 *****
2019/72 22.02.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK
2019/123 22.02.2019 Inngående brev Deling av matrikkelenhet og rekvisisjon av oppmålingsforretning Olav Thorshaug
2019/124 22.02.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av fritidseiendom VIRTUS ADVOKAT AS
2018/832 21.02.2019 Inngående brev Skoleruta for skoleåret 2020-2021 - innspill i høringene med kommentar TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/95 21.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Kristin Eriksen
2019/39 21.02.2019 Inngående brev Prosjekt "Samarbeid mellom fjellstyrene i Nordre Trøndelag" - oppdatering Steinkjer fjellstyre v/Rolf Petter Rones
2019/95 21.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Kristin Eriksen
2019/106 20.02.2019 Inngående brev Møteprotokoll Namdal regionråd 12.02.19 Namdal regionråd
2019/117 20.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider - st. ref. (4028234999) Emina Ilic
2019/118 20.02.2019 Inngående brev Innkalling og saksliste til styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 1. mars 2019 FOSEN REGIONRÅD
2017/32 20.02.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest HD PLAN & ARKITEKTUR AS
2017/29 20.02.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest DRAGEID EIENDOM AS
2019/117 20.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider - st. ref. (4028234999) Adhanom Mhretab Ghebremedhin
2019/117 20.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider - st. ref. (4028234999) Ingrid Susanne Svee
2016/6232 20.02.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Edvind Peder Ellingen
2017/586 20.02.2019 Inngående brev Tidslinje på søknadsprosess i forbindelse med oppsetting naust Tore Johan Buarø
2017/586 20.02.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 Tore Johan Buarø
2019/95 20.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Larissa Andersen
2019/95 20.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Larissa Andersen
2019/117 20.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Adhanom Mhretab Ghebremedhin
2019/117 20.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Ingrid Susanne Svee
2019/117 20.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Emina Ilic
2019/99 20.02.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - revidert FAANES OG GJØLGA AS
2019/42 19.02.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av terrasse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/65 19.02.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av uthus / utedo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/38 19.02.2019 Inngående brev Eldrerådet Trøndelag - Møteprotokoll og varsel om Eldrerådskonferanse 2019 Eldrerådet Trøndelag
2018/444 19.02.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering - John Are Hagen Landbruksdirektoratet
2019/38 18.02.2019 Inngående brev Oversendelse av Ørland Eldreråds årsrapport for 2018 Ørland kommune
2019/112 18.02.2019 Inngående brev Angåend tømming av septik Strandplast AS
2019/95 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Signhild Maria Kruse
2019/125 18.02.2019 Inngående brev Høring på forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/95 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Signhild Maria Kruse
2019/105 17.02.2019 Inngående brev Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2018/265 17.02.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften - manuell foreløpig opptelling av stemmesedler KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/107 17.02.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Harald Johannes Lauten
2019/103 17.02.2019 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 14.02.2019 IUA Sør-Trøndelag
2019/104 17.02.2019 Inngående brev Møtereferat styremøte Brannvesenet Midt IKS 14.02.18 BRANNVESENET MIDT IKS
2019/106 17.02.2019 Inngående brev Innkalling til Namdalsting 01.04.2019 Namdal regionråd
2019/103 17.02.2019 Inngående brev Invitasjon til IUA Sør-Trøndelag årsmøte 25. april 2019 IUA Sør-Trøndelag
2019/95 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Aisha Hassan
2019/101 15.02.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Thorsen, Arve
2019/95 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Aisha Hassan
2017/133 14.02.2019 Inngående brev Oversending av rettsbok - sak 17-019217REN-JSTE Osen 3 Nord-Trøndelag Jordskifterett
2017/586 14.02.2019 Utgående brev Tilleggsinformasjon til vår ref 2017/586-11. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/586 14.02.2019 Utgående brev 1633/18/2 - Tore Johan Buarø - naust Anna Carina Handberg
2019/99 14.02.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak FAANES OG GJØLGA AS
2017/586 14.02.2019 Inngående brev Vedlegg til Fylkesmannen i Trøndelag ang. klage på naust Tore Johan Buarø
2019/72 13.02.2019 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK, Tinglysingen
2019/97 13.02.2019 Inngående brev Melding om installasjon av vannmåler - Johanne Osen RØRLEGGER FRITS RIKARDSEN AS
2019/98 13.02.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune 2019-2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/29 13.02.2019 Inngående brev Tegninger Trond Vold
2018/330 13.02.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 19.12.2018 Fredrik Blengsli
2018/330 13.02.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 25.09.2018 Kenneth Sørmeland
2018/330 13.02.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 07.11.2018 Trond Åsegg
2018/330 13.02.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 20.12.2018 Trond Åsegg
2019/93 13.02.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 04.02.2019 Trond Åsegg
2019/93 13.02.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 15.01.2019 Trond Åsegg
2019/111 13.02.2019 Inngående brev Tildelingsbrev kommunale SMIL-midler 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/91 13.02.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Osen kommune
2019/72 13.02.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av matrikkelenheter Osen kommune
2018/668 12.02.2019 Inngående brev Felles slamanbud, status og presisering om enerettstildeling MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS
2019/95 12.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Tonje Svee
2014/4261 12.02.2019 Utgående brev By Sandviksberget AS/v Emil By - Søknad om støtte til kjøp av minigraver By Sandviksberget AS
2017/677 12.02.2019 Inngående brev Pasienter får pakkeforløp for psykisk helse og rus HELSEDIREKTORATET
2019/95 12.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Tonje Svee
2019/88 12.02.2019 Inngående brev Avhending av Yttervågen fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke - avklaring med kommune og fylkeskommune Kystverket
2019/110 12.02.2019 Inngående brev Avhending av Sætervika fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke - avklaring med kommune og fylkeskommune Kystverket
2019/109 12.02.2019 Inngående brev Avhending av Vingsand fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke - avklaring med kommune og fylkeskommune Kystverket
2019/25 11.02.2019 Inngående brev Behandling søknad støtte kor-jubileum? Sangkoret Sjørokk v/Sigrid Angen
2018/31 11.02.2019 Inngående brev SMIL og Drenering. Det er nå mulig å levere søknad via Altinn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/65 11.02.2019 Utgående brev 5020/17/4 - Jorunn E. Eide - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus/utedo. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/42 11.02.2019 Utgående brev 5020/17/1 - Anne-Britt K. Rolstadaas - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av terrasse. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/42 11.02.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse - 17/1 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/65 11.02.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus/utedo 17/4 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/82 08.02.2019 Inngående brev Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/459 08.02.2019 Inngående brev Ang. Varmesentral Strand skole GK INNEKLIMA AS
2019/83 08.02.2019 Inngående brev Rutiner for vandelsvurdering - informasjon til landets kommuner FINNMARK POLITIDISTRIKT
2019/84 08.02.2019 Inngående brev Avtale om Den kulturelle skolesekken i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2017/242 08.02.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Sandviksberget, bygg A JONARK AS
2018/604 08.02.2019 Inngående brev Størrelse på brakke DRAGEID EIENDOM AS
2016/42 08.02.2019 Inngående brev Endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter i Trøndelag politidistrikt POLITIDIREKTORATET
2017/62 08.02.2019 Inngående brev Innspill - Klart språk i forskrift om brannforebygging og revidering av § 3 "bålforbud" DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2019/65 07.02.2019 Inngående brev VS: Korrigering av historikk i dispensasjonssøknad (Begrunnelse for behov ang. oppsett av utedo/uthus) Anne-Britt K Rolstadaas
2017/444 07.02.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Telenor Norge AS
2018/866 07.02.2019 Inngående brev Alkoholholdig omsetning gjennom Coop lager 2018 GUNHILD ANGEN
2016/2273 07.02.2019 Utgående brev Salg av Sandviksberget næringsbygg HANSSON FISHING AS m.fl.
2019/54 07.02.2019 Utgående brev 24/5 - Søknad om bygging av landbruksvei - Jørn Nordmleland Jørn Nordmeland
2019/32 07.02.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring helsebemanningsutbetalinger 2018 Truls Andresen
2019/16 07.02.2019 Utgående brev Årsplan Havgløtt barnehage 2018 2019 Sissel Blix Aaknes m.fl.
2019/28 07.02.2019 Utgående brev 5020 - Forespørsel om pristilbud på utskifting av vinduer - Seter skole. ØYSTEIN JOHANSEN m.fl.
2018/160 07.02.2019 Inngående brev Tilskuddsbrev 2019 - tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn - Osen kommune UTDANNINGSDIREKTORATET
2017/487 07.02.2019 Inngående brev Søknadsfrist stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester i 2019 og frist for rapportering for tildelte stimuleringstilskudd i 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/63 07.02.2019 Inngående brev Mobildekningsprosjekter HAGA-modellen 2017/18 – Oversiktsmatrise kontaktpersoner kommune og nettselskap TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/748 07.02.2019 Utgående brev John Are Hagen- Søknad om konsesjon, forpaktning av gnr/bnr 28/1 og 32/4-5 John Are Hagen
2019/87 06.02.2019 Inngående brev Referat Barnevernforum Fosen 25.01.19 Indre Fosen kommune
2018/866 06.02.2019 Utgående brev Bevillingsavgift 2018 NORD-FOSEN BYGDESERVICE SA, Kaffekosen m.fl.
2018/866 06.02.2019 Utgående brev Bevillingsavgift 2018 GUNHILD ANGEN
2015/4688 06.02.2019 Inngående brev Mowi Norway AS - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret - Midlertidig tillatelse til etablering av ny lokalitet 36138 Flatøyfjorden i Roan og Osen kommuner Trøndelag fylkeskommune
2018/389 06.02.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler Tore Stein
2019/78 06.02.2019 Inngående brev Skatteinngang pr. 31.01.2019 Kemnerkontoret for Fosen
2019/76 05.02.2019 Inngående brev Skade på septiktank Vingsandaunet hyttefelt v/Odd Morten Aalberg
2014/5636 05.02.2019 Utgående brev Medaljen for lang og tro tjeneste - søknad *****
2014/5661 05.02.2019 Utgående brev 1633/14/27 - Finn Arne Haugen - riving av "gammelstua". Finn Arne Haugen
2014/5661 05.02.2019 Utgående brev 1633/14/37 - Finn Arne Haugen - riving av "gammelstua" - foreløpig svar. Finn Arne Haugen
2014/5661 05.02.2019 Utgående brev 1633/14/37 - Finn Arne Haugen - søknad om tillatelse til tiltak for riving av "gammelstua". Finn Arne Haugen
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale som støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale som støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale som støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale som støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale som støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale som boveileder/støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale som boveileder/støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt *****
2014/6225 05.02.2019 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt *****
2018/817 05.02.2019 Utgående brev Husleieøkning fra 0.01.2019 Rita Strand Høvik
2018/817 05.02.2019 Utgående brev Husleieøkning 01.01.2019 ONE2CEL AS
2018/817 05.02.2019 Utgående brev Husleieøkning 01.01.2019 MARINE HARVEST ASA
2017/539 04.02.2019 Utgående brev Velkommen til Osen kommune Lise Marita Aune
2017/243 04.02.2019 Utgående brev Sandviksberget - avhending av havna 'terje.misund@kystverket.no'
2019/71 04.02.2019 Inngående brev Høring av retningslinjer for samarbeid og oppgavefordeling mellom kommunene og HNT Kommuneoverlegen i Midtre Namdal
2008/6816 04.02.2019 Inngående brev Vegliste april 2019 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke STATENS VEGVESEN
2017/539 04.02.2019 Utgående brev Velkommen til Osen kommune Mia Kristensen
2016/1462 04.02.2019 Utgående brev Reglement for flytekaier Strand havn Henning Sundet m.fl.
2017/95 01.02.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Edvin Ellingen Edvind Peder Ellingen
2017/95 01.02.2019 Utgående brev Meldinger til tinglysing STATENS KARTVERK Tinglysingen
2018/317 01.02.2019 Inngående brev Garantiansvar og eierandel 2018 MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS
2018/175 01.02.2019 Inngående brev Klage over vilkår om takvinkel i vedtak om dispensasjon for oppføring av brygge/naust på eiendom 37/23 i Osen kommune - Kommunens vedtak oppheves FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/65 01.02.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Jorunn Elisabeth Eide
2019/60 01.02.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/20/87 Coop Midt-Norge SA
2015/4280 01.02.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Osen Bygg
2017/586 01.02.2019 Inngående brev Klagesaksbehandling - Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av naust - Buarøya - Osen 18/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/63 01.02.2019 Inngående brev Mobilprosjekt HAGA 2018 - bestilling Osen kommune, Onshaugen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2017/95 01.02.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2017/95 01.02.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2019/70 01.02.2019 Inngående brev Vedlikeholdsansvar for statlige kaier - Kystverkets region Midt-Norge Kystverket
2015/4280 01.02.2019 Utgående brev 1633/17/1 - Osen Bygg AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver - Anne-Britt K. Rolstadaas, Trondheim. Osen Bygg AS
2017/487 31.01.2019 Inngående brev Flere kommuner kan tildeles stimuleringsmidler til kommunale veterinærtjenester i 2019 LANDBRUKSDIREKTORATET
2019/52 31.01.2019 Inngående brev Utlysning av midler til tiltak i beiteområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/59 31.01.2019 Inngående brev Budsjettdisponeringsfullmakt 2019 - delegering av fullmakt - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/537 31.01.2019 Inngående brev Oppdaterte tegninger pr 26.01 G LØSETH - PROSJEKTERINGSTJENESTER
2019/60 31.01.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 20, bnr. 87 - Osen kommune COOP MIDT-NORGE SA
2018/389 31.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler HEPSØ EIENDOM AS
2019/39 31.01.2019 Inngående brev Samarbeidsprosjekt fjellstyrene - prosjektmandat OSEN FJELLSTYRE
2019/57 30.01.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Elden, Stig
2019/34 29.01.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark sesongen 2018/2019 - skjema for rapportering OSEN FJELLSTYRE m.fl.
2019/53 29.01.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur i Osen kommune TELENOR NORGE AS
2019/54 29.01.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei- Jørn Nordmeland Jørn Nordmeland
2019/49 28.01.2019 Inngående brev Informasjon om sentralt gitt eksamen i grunnskolen våren 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/389 28.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Daniel Alfred Johansen
2019/39 28.01.2019 Inngående brev Vedr. samarbeidsprosjekt mellom fjellstyrene OSEN FJELLSTYRE v/Atle Karlsen
2019/52 28.01.2019 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019 - søknadsfrist og retningslinjer for prioritering av tilskudd i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/272 26.01.2019 Inngående brev Møtereferat rådsmøte/tildelingsmøte 26.06.2018 - Osen utmrksråd Osen utmarksråd
2018/444 25.01.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering - Johan Bade Kvernland Landbruksdirektoratet
2018/279 25.01.2019 Inngående brev Årsrapport for 2018 - Osen NOKAS AS
2018/836 25.01.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Åsegg Vannverk KYSTLAB AS
2018/836 25.01.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Hopen Vannverk KYSTLAB AS
2018/836 25.01.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Osen og Strand Vannverk KYSTLAB AS
2018/836 25.01.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Seter Vannverk KYSTLAB AS
2018/836 25.01.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Skjærvøy Vannverk KYSTLAB AS
2019/29 25.01.2019 Inngående brev Plantegning Trond Vold
2019/48 24.01.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Osen kommune - 28.01.2019 Kontrollutvalget
2018/389 24.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Coop Marked Osen
2018/802 24.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling Aly Hill
2018/667 24.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling Svein Arild Jensen
2019/47 24.01.2019 Inngående brev Vi trenger innspill til hvordan vi i Trøndelag sammen sikre et mest mulig omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/818 24.01.2019 Inngående brev Ang. oppmålingsforretning gnr 22 bnr 15 Anne Karin Mårvik
2017/45 24.01.2019 Inngående brev Tilbud på tekking av renne på Strand skole ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS
2017/47 24.01.2019 Inngående brev Vedrørende årsrapport 2018 Kemnerkontoret for Fosen
2019/29 23.01.2019 Inngående brev Oversendelse av kart og tegninger OLDEN BYGGSERVICE AS
2017/133 23.01.2019 Inngående brev Innkalling til rettsmøte 31.01.2019 Nord-Trøndelag Jordskifterett
2017/476 23.01.2019 Inngående brev Signert oppdragsavtale Aqua-kompetanse
2018/667 23.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling Ilyasse Bsaithi
2018/667 23.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling Miroslav Perac
2018/667 23.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling Jo Terje Stein
2018/667 23.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling *****
2018/667 23.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling Odd-Robert Solvåg
2018/667 23.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling Sveinung Holien
2018/802 23.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling Bjørn Ståle Aalberg
2018/802 23.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling Endre Mølsleth
2018/802 23.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling *****
2018/802 23.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling Elisabeth Fossum
2018/802 23.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling *****
2018/802 23.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling Hege D Venås Koteng
2018/67 21.01.2019 Inngående brev Tillatelse til bruk av båser for fangst av gaupe under kvotejakt på gaupe i 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/40 21.01.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene HELSEDIREKTORATET
2019/40 21.01.2019 Inngående brev Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, 2019 HELSEDIREKTORATET
2019/46 21.01.2019 Inngående brev Engasjementsbrev REVISJON MIDT-NORGE SA
2017/417 21.01.2019 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag STATENS KARTVERK
2018/480 21.01.2019 Inngående brev Kartutsnitt OSEN KOMMUNE
2019/39 21.01.2019 Inngående brev Møte i Fjellstyrene 24.-25. jan 2019 Steinkjer fjellstyre v/Rolf Petter Rones
2019/39 21.01.2019 Inngående brev Re: Møte i Fjellstyrene 24.-25. jan 2019 Steinkjer fjellstyre v/Rolf Petter Rones
2019/42 21.01.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - terrasse/veranda Anne-Britt K Rolstadaas
2017/345 18.01.2019 Inngående brev Kjøp av tomt 12/88/9 Jostein Hellesø
2019/22 18.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4004881980 *****
2017/343 18.01.2019 Inngående brev Rapportering i henhold til finansforvaltningen pr. 31/12-2018 Brattgjerd May
2018/389 18.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Auto'n v/Geir Karlsen
2018/389 18.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Jan Inge Blengsli
2018/389 18.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Osen Ungdomslag v/Håvard Eian
2018/389 18.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Strand grendahus v/Øystein Dybsland
2018/389 18.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Olav Thorshaug
2018/389 18.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Fjellheim AL v/Alfred Risvik
2019/9 18.01.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Ole Loeng
2017/95 18.01.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Osen kommune
2019/34 18.01.2019 Utgående brev Motorferdsel sesongen 2018/2019 - skjema for rapportering OSEN FJELLSTYRE v/Atle Karlsen m.fl.
2019/34 18.01.2019 Utgående brev Motorferdsel sesongen 2018/2019 - skjema for rapportering Odd Jarle Arntsen m.fl.
2019/9 18.01.2019 Utgående brev 5020/20/183 - Fritidsbolig Ole Asbjørn Loeng
2019/35 17.01.2019 Inngående brev Høring - Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff Samferdselsdepartementet
2017/677 17.01.2019 Inngående brev Informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus Helse-Nordtrondelag
2019/17 17.01.2019 Inngående brev Vurdering av eksisterende kontrakt vedr individuelt tilrettelagt skoleskyss Atb
2018/862 17.01.2019 Inngående brev Tilbud på serviceavtale for Osen Kommune Hamstad AS - Steinkjer
2019/30 14.01.2019 Inngående brev Overføring og videreføring av anleggskonsesjoner for utbygging og drift av vindkraftverk og vindkraftprosjekter NVE
2018/680 14.01.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder ÅseggVannverk Kystlab-PreBIO AS
2018/835 14.01.2019 Inngående brev 5020 - Bestilling av varmepumpe - Seter skole. Watco AS
2019/29 14.01.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak OLDEN BYGGSERVICE AS
2018/862 14.01.2019 Inngående brev Tilbud på vedlikeholdsavtale Fosen Ventilasjon AS
2018/835 14.01.2019 Utgående brev 5020 - Bestilling av varmepumpe - Seter skole. WATCO AS
2018/862 14.01.2019 Inngående brev Tilbud serviceavtale Ventilasjonsanlegg. Aircomfort Trøndelag
2018/862 14.01.2019 Inngående brev Servicetilbud Osen Kommune - 5020 Ventilasjon GK Inneklima AS
2018/862 14.01.2019 Utgående brev 5020 - Vedr. forespørsel om tilbud på service av ventilasjonsanlegg - Osen kommune. AIRCOMFORT TRØNDELAG AS m.fl.
2019/28 14.01.2019 Inngående brev Plantegning og ny fasadeløsning OSEN KOMMUNE
2014/4988 14.01.2019 Utgående brev Saldokort sak 15/500080 Saturn
2015/5034 14.01.2019 Utgående brev Saldokort sak 16/500071 Saturn
2018/836 14.01.2019 Utgående brev Tilbakemelding på forslag til prøveplan for vannverkene i Osen 2019. KYSTLAB AS
2018/862 14.01.2019 Utgående brev 5020 - Forespørsel om pristilbud på service av ventilasjonsanlegg - Osen kommune. FOSEN VENTILASJON AS m.fl.
2018/389 11.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler Per Asbjørn Rødøy
2019/25 11.01.2019 Inngående brev Søknad om støtte til Jubileumskonsert Sjørokk 2019 Sangkoret Sjørokk v/Sigrid Angen
2018/225 11.01.2019 Inngående brev Brannsikkerhet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/28 11.01.2019 Inngående brev Fasadetegning OSEN KOMMUNE
2018/225 11.01.2019 Utgående brev 5020/1/12 - Kystverket - Søknad om bruksendring Buholmråsa fyr. KYSTVERKET
2018/389 11.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler Kirsti Jakobsen
2018/389 11.01.2019 Utgående brev Avlesing vannmåler for 2018 Daniel Alfred Johansen
2018/365 10.01.2019 Inngående brev Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2018/228 10.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2018 - rådyr Osen planområde
2018/228 10.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2018 - elg Osen planområde
2018/228 10.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2018 - hjort Osen planområde
2019/24 10.01.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/20/232 Ole Kristian Strand
2018/288 09.01.2019 Inngående brev Høring delstrategier Trøndelag fylkeskommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/863 09.01.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Knut Arve Haugen
2018/91 09.01.2019 Inngående brev Skatteinngangen 2018 Kemnerkontoret for Fosen
2019/19 09.01.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Åse Judith Stegali
2019/22 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4004881980) *****
2019/20 09.01.2019 Inngående brev Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2018/225 09.01.2019 Inngående brev Bruksendring Buholmråsa fyr - rømningsstiger KYSTVERKET
2017/396 09.01.2019 Inngående brev Fosen 2060 med Fosenbrua-Delrapport 1 Prognosegrunnlag befolkning, areal og trafikk Fosenbrua AS
2017/355 09.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Siv.ing. Jan Lian AS
2018/802 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sektorleder for helse og omsorg - st. ref. (3975404565) Dr. Muniarajan Ramakrishnan
2018/802 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sektorleder for helse og omsorg - st. ref. (3975404565) Halvard Rørstad
2018/633 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (3919529008) *****
2018/633 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (3919529008) *****
2018/633 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (3919529008) *****
2019/21 09.01.2019 Inngående brev Den kulturelle spaserstokken 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/23 09.01.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2018/802 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sektorleder for helse og omsorg Osen kommune - st. ref. 3975404565 *****
2018/802 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sektorleder for helse og omsorg Osen kommune - st. ref. 3975404565 *****
2018/633 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 3919529008 *****
2018/633 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 3919529008 *****
2018/633 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 3919529008 *****
2018/779 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 *****
2018/779 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 *****
2018/779 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 *****
2018/779 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 *****
2018/779 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 *****
2018/779 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 *****
2019/22 09.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4004881980 *****
2017/355 09.01.2019 Utgående brev 14/145 - Siv. Jan Lian AS - Søknad om tilknytning til kommunal vannledning. Tiltakshaver - MNA. SIV. ING. JAN LIAN AS
2017/355 09.01.2019 Utgående brev 14/145 - Siv. ing. Jan Lian AS - Søknad om tilknytning til kommunalt avløp. Tiltakshaver - MNA, Overhalla. SIV. ING. JAN LIAN AS
2018/863 09.01.2019 Utgående brev 5020-39/1/55 - Foreløpig svar på Søknad om tillatelse til tiltak Knut Arve Haugen
2016/3329 08.01.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet HELSEDIREKTORATET
2018/389 07.01.2019 Inngående brev Avlest vannmåler Karl Emil Nilsen
2019/15 07.01.2019 Inngående brev Søknad om oppstartsmidler - highlight Tina Marie Harbakk
2018/86 07.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest HD plan & arkitektur AS
2018/763 04.01.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - bruksendring fra offentlig bebyggelse / barnehage til boligbebyggelse - Osen - 20/231 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/715 04.01.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av tilbygg til naust FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/389 04.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler Ronald Bratberg
2019/10 04.01.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/12/66 Åse Helene Hammerhaug
2019/10 04.01.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/12/66 Trond Gystad
2017/509 04.01.2019 Inngående brev NVE ber om innsendelse av ny oppdatert søknad innen 30.4.2019 ellers henlegges saken NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/863 04.01.2019 Inngående brev Søknad om muligheter for endret hytteplassering Solbjørg Jekthammer Haugen
2018/389 04.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler Størker Nilsen
2018/389 04.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler Jonas Amrud Nilsen
2018/715 04.01.2019 Utgående brev 5020/3/3 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til naust. Tiltakshaver - Drageid Eiendom AS. Ingolv Dørum
2018/763 04.01.2019 Utgående brev 5020/20/231 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring fra offentlig bebyggelse til boligbebyggelse. Tiltakshaver - Osen kommune. OSEN KOMMUNE
2019/3 03.01.2019 Inngående brev Informasjonsbrev om startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning 2019 Husbanken
2018/862 03.01.2019 Inngående brev VS: 5020 - Vedr. forespørsel om tilbud på service av ventilasjonsanlegg - Osen kommune. TEMPE BLIKK OG VENTILASJON AS
2018/685 03.01.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Strand barne- og ungdomsskole BRANNVESENET MIDT IKS
Versjon:5.1.1