eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/4454 22.08.2019 Inngående brev Søknad om sikringstiltak i Steindalselva - GBnr 22/3 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN
2008/6816 22.08.2019 Inngående brev Vegliste oktober 2019 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke NTL VEG REGION MIDT-4504 OSEN
2014/6701 21.08.2019 Inngående brev Sandviksberget - søknad om midlertidig brukstillatelse Leil 0201 JONARK AS OSEN
2019/561 21.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring avlønning i helse- og omsorgstjenesten KONSTALI HELSENOR AS OSEN
2019/48 19.08.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Osen kommune - 26.08.2019 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN
2018/265 16.08.2019 Utgående brev Stemmestyrer ved kommune- og fylkestingsvalget 2019 Sissel Telise Mikalsen m.fl. OSEN
2019/553 15.08.2019 Inngående brev Vedr. klage sendt 15.08.2019 Kristin Stein OSEN
2019/553 15.08.2019 Inngående brev Klage på vannet på Stein Kristin Stein OSEN
2019/351 14.08.2019 Inngående brev Påminnelse om utbedring av feil i henhold til vedtak TRØNDERENERGI NETT AS OSEN
2014/4612 14.08.2019 Inngående brev Tilretteleggingsmidler lokale prioriteringer studier barnehage 2019 - 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/549 14.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak VINGSAND BRYGGE AS OSEN
2019/548 14.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak VINGSAND BRYGGE AS OSEN
2019/311 14.08.2019 Inngående brev Oppfordring til kommunebidrag til TV-aksjonen NRK 2019 TV-aksjonen 2019 OSEN
2019/372 13.08.2019 Inngående brev Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK OSEN
2019/385 13.08.2019 Inngående brev Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK OSEN
2019/547 13.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Mariann Håpnes OSEN
2019/546 13.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling som sykepleier Laila Hansen OSEN
2019/545 13.08.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm.) Kunnskapsdepartementet OSEN
2016/1915 13.08.2019 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder grunntilskudd IMDI OSEN
2019/111 13.08.2019 Inngående brev Omfordeling av kommunale SMIL - midler 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/191 13.08.2019 Inngående brev Møtereferat 11.07.2019 - Osen fjellstyre Osen Fjellstyre OSEN
2019/428 13.08.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt - nausttomt Ingrid Marit Lindseth OSEN
2019/426 13.08.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt - nausttomt Terje Storvik OSEN
2019/544 12.08.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 993512079 Johansen, Solvår Anita m.fl. OSEN
2019/221 12.08.2019 Inngående brev Holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser langs fylkesveg - informasjon om vedtak i Hovedutvalg Veg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/413 12.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/367 12.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2018/705 12.08.2019 Inngående brev Informasjon om nytt mobbeombud i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2018/405 12.08.2019 Utgående brev Søknad Storversdagen - Forprosjekt UTKANTTEATRET OSEN
2018/405 12.08.2019 Utgående brev Bygging av amfi/tribune på Osen Bygdatun Osen Bygdatun v/ Eli Kristin Lothe OSEN
2018/405 12.08.2019 Utgående brev Bjørnørfolket - søknad om støtte til Bjørnørspelet BJØRNØRFOLKET OSEN
2018/405 12.08.2019 Utgående brev Bjørnørfolket - søknad om støtte til Bjørnørspelet BJØRNØRFOLKET OSEN
2018/405 12.08.2019 Utgående brev Forventninger fra politikerne i Osen til initiativtakerne til spelene Storversdagen og Bjørnørfolket Siv Trine Haldaas m.fl. OSEN
2019/524 09.08.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus - Fjøsvatnet hytteområde - Osen 32/13 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/417 09.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst melding STATENS KARTVERK OSEN
2019/416 09.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/417 09.08.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Knut Røthe og Gro Kjosås Knut Røthe m.fl. OSEN
2018/284 09.08.2019 Utgående brev Søknad om deltakelse i Program for Folkehelse Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN
2019/421 08.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/419 08.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/412 08.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/423 08.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/415 08.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/457 08.08.2019 Inngående brev Søknad om helgejobb ved PLO Audhild Renate Osen OSEN
2019/540 08.08.2019 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Ole B. Mork A/S OSEN
2019/388 08.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2018/825 08.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Bjørn Knutsen OSEN
2018/1 08.08.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Marius Osen OSEN
2019/421 08.08.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Ståle Braset Ståle Johansen Braset OSEN
2019/412 08.08.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Asbjørn Kjellsen Asbjørn Emil Kjellsen OSEN
2019/389 07.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/78 07.08.2019 Inngående brev Skatteinngang pr 31.07.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2018/284 07.08.2019 Inngående brev Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023 - Samarbeidsavtaler med Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/379 07.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/392 07.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Kjell Erik Rømo m.fl. OSEN
2019/387 07.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev SETER SAMEIE OSEN
2019/389 07.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev SETER SAMEIE m.fl. OSEN
2019/379 07.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Marianne Thommesen Holder m.fl. OSEN
2019/411 07.08.2019 Utgående brev Mulighet for oppmålingsforretning Terje Storvik m.fl. OSEN
2018/804 07.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev HEPSØ EIENDOM AS OSEN
2019/107 07.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Mary Anne Aune m.fl. OSEN
2019/124 07.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Mary Anne Aune m.fl. OSEN
2019/123 07.08.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev Gunn Kristin Aune m.fl. OSEN
2019/349 07.08.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev Gunn Kristin Aune m.fl. OSEN
2019/424 07.08.2019 Utgående brev 5020/12/111 - Skjøter for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/425 07.08.2019 Utgående brev 5020/12/115 - Skjøter for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/428 07.08.2019 Utgående brev 5020/12/114 - Skjøter for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/426 07.08.2019 Utgående brev 5020/12/113 - Skjøter for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2018/825 07.08.2019 Utgående brev Feilføring og grensejustering ført i matrikkelen Ola Ingar Buarø OSEN
2019/425 07.08.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til naust fra Osen kommune til Hans Kvernland Hans Gunnar Kvernland OSEN
2019/424 07.08.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til naust, fra Osen kommune til Åge Johnsen og Bodil Hustad Åge Inge Johnsen m.fl. OSEN
2019/367 07.08.2019 Utgående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning SETER SAMEIE OSEN
2019/437 07.08.2019 Utgående brev 5020-1/4 - Høring vedrørende deling av eiendom - Inge Sæther FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/428 07.08.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til naust fra Osen kommune til Ingrid Lindseth Ingrid Marit Lindseth OSEN
2019/379 07.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Marianne Tommesen Holder, steinkjer SETER SAMEIE OSEN
2019/401 07.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Gunn Marit Heggstad Relling SETER SAMEIE OSEN
2019/394 07.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Ole Martin Angen, Trondheim SETER SAMEIE OSEN
2019/393 07.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Asbjørn Sigmund Melvold, verdal SETER SAMEIE OSEN
2019/392 07.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Kjell Erik Rømo, Steinkjer SETER SAMEIE OSEN
2019/123 07.08.2019 Utgående brev Endring av tidspunkt for oppmålingsforretning Olav Thorshaug m.fl. OSEN
2019/124 07.08.2019 Utgående brev Endring av tidspunkt for oppmålingsforretning Magnar Wilhelm Røhmen m.fl. OSEN
2019/107 07.08.2019 Utgående brev Endring av tidspunkt for oppmålingsforretning Harald Johannes Lauten m.fl. OSEN
2019/349 07.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Rigmor Anny Margrete Tellugen m.fl. OSEN
2019/349 07.08.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Mary Anne Aune og Gunn Kristin Aune til Rigmor A. Tellugen Rigmor Anny M Tellugen m.fl. OSEN
2019/389 07.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Erling Andersson, Steinkjer SETER SAMEIE OSEN
2019/388 07.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Jorodd Røe, Verdal SETER SAMEIE OSEN
2019/387 07.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Mats Waltersson SETER SAMEIE OSEN
2019/386 07.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Morten Thorsen, Levanger SETER SAMEIE OSEN
2019/373 07.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Anne Maritte Westerhus, Steinkjer SETER SAMEIE OSEN
2019/371 07.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Jan Fredrik Arentz SETER SAMEIE OSEN
2019/123 07.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Olav Thorshaug m.fl. OSEN
2019/124 07.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Magnar Wilhelm Røhmen m.fl. OSEN
2019/107 07.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Harald Johannes Lauten m.fl. OSEN
2018/825 07.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Ola Ingar Buarø m.fl. OSEN
2019/107 07.08.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Mary Ann Aune og Gunn Kristin Aune, til Harald Johannes og May Helen Lauten Harald Johannes Lauten m.fl. OSEN
2019/124 07.08.2019 Utgående brev Tillatelse til fradeling av festetomt og naust til Magnar Røhmen Magnar Wilhelm Røhmen m.fl. OSEN
2019/123 07.08.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Mary Anne Aune og Gunn Kristin Aune, til Aud Småsund Thorshaug og Olav Thorshaug Mary Anne Aune m.fl. OSEN
2019/124 07.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad 'haugan@virtusadvokat.no' OSEN
2019/381 06.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/384 06.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/391 06.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/391 06.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Harald Åsmund Reitan m.fl. OSEN
2019/381 06.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Joakim John P.E. Nilsson m.fl. OSEN
2019/381 06.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Eva og Joakim Nilsen SETER SAMEIE OSEN
2019/391 06.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Harald Reitan, verdal SETER SAMEIE OSEN
2019/537 05.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Barnehage.no OSEN
2019/380 05.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/369 05.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/385 05.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/377 05.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2016/4454 05.08.2019 Inngående brev Etterspør status NVE OSEN
2019/372 05.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/370 05.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/265 05.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/380 05.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev SETER SAMEIE m.fl. OSEN
2019/377 05.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Espen Loe m.fl. OSEN
2019/385 05.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Geir Ståle Skorstad m.fl. OSEN
2019/372 05.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Tone Nytrø m.fl. OSEN
2019/265 05.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Kari Janet Hestmo OSEN
2019/370 05.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev SETER SAMEIE m.fl. OSEN
2019/369 05.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Asbjørn Alte m.fl. OSEN
2019/265 05.08.2019 Utgående brev 5020-31/5 - Deling av eiendom - Kari Janet Hestmo Kari Janet Hestmo OSEN
2019/380 05.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Jostein Strand, Malm SETER SAMEIE OSEN
2019/385 05.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Geir Skorstad, Verdal SETER SAMEIE OSEN
2019/377 05.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Espen Loe, Steinkjer SETER SAMEIE OSEN
2019/372 05.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Tone Nytrø, Levanger SETER SAMEIE OSEN
2019/370 05.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Nils Edvardtsen, Beitstad SETER SAMEIE OSEN
2019/369 05.08.2019 Utgående brev 5020/1/88/1 - Seter sameie - Søknad om deling av eiendom. SETER SAMEIE OSEN
2019/536 02.08.2019 Inngående brev Høring - Endringer i matrikkelforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN
2019/535 02.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd Mentalhelse - Mental Helse Namsos OSEN
2019/387 02.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/392 02.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2018/67 02.08.2019 Inngående brev Videresender klage på avslag på søknad om skadefelling av kongeørn på Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/384 02.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev SETER SAMEIE m.fl. OSEN
2018/640 02.08.2019 Utgående brev Endelig vedtak - egengodkjenning av kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD m.fl. OSEN
2019/525 02.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om ambulerende bevilling 987115092 SKJÆRVØYA GRENDALAG OSEN
2018/640 02.08.2019 Utgående brev Egengodkjenning av kommuneplanens arealdel for 2019 - 2030 Roar Leirset m.fl. OSEN
2018/719 02.08.2019 Utgående brev Grensejustering er ført i matrikkelen Maja Aune m.fl. OSEN
2019/384 02.08.2019 Utgående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/88/11 SETER SAMEIE OSEN
2018/480 02.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Trond Storvoll OSEN
2018/719 02.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Gøran Bratberg m.fl. OSEN
2018/719 02.08.2019 Utgående brev Søknad om endring av tomtegrense - Gøran Bratberg Gøran Bratberg OSEN
2019/457 01.08.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter Osen kommune - st. ref. 4092995740 Vladimir Tanovski OSEN
2019/457 01.08.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter Osen kommune - st. ref. 4092995740 Emina Ilic OSEN
2019/382 01.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2018/481 01.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst melding STATENS KARTVERK OSEN
2018/480 01.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/533 01.08.2019 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Torunn Agnethe Rotmo OSEN
2019/424 01.08.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/354 01.08.2019 Inngående brev Purring Aftenposten OSEN
2019/382 01.08.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Olaug Merete Steinkjer m.fl. OSEN
2019/382 01.08.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Morten Brøndbo, Steinkjer SETER SAMEIE OSEN
2018/480 01.08.2019 Utgående brev Ferdig matrikulering av grunneiendom Trond Storvoll OSEN
2018/481 01.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Odd Bjørnar Engan OSEN
2018/480 01.08.2019 Utgående brev Fradeling av tomt til vannverk - Trond Storvoll Trond Storvoll OSEN
2018/481 01.08.2019 Utgående brev Søknad om fradeling av areal til veg og parkering fra Gnr 12 bnr 88 Odd Bjørnar Engan OSEN
2018/481 01.08.2019 Utgående brev Ønske om kjøp av tilleggsareal fra Osen kommune - Odd Bjørnar Engan Odd Bjørnar Engan m.fl. OSEN
2019/532 31.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven Ottar Emil Skorstad OSEN
2019/532 31.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Ottar Emil Skorstad OSEN
2016/3501 31.07.2019 Utgående brev 1633/12/89 - Bernhard Olsen AS - søknad om tillatelse til tiltak for hytte/fritidsbolig. Tiltakshaver - Torunn Rotmo, Vuku. Bernhard Olsen AS OSEN
2019/531 30.07.2019 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi Mimesbronn - Tor med hammeren OSEN
2019/542 29.07.2019 Inngående brev Grunnforurensningsdatabasen - oppfordring til å bidra med informasjon og melde interesse om et kurs FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/645 22.07.2019 Inngående brev Invitasjon til dialogmøter i kommuner om Leve Hele Livet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/836 19.07.2019 Inngående brev Utkast fra Kystlab AS - Hopen vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 19.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Skjærvøy vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/67 19.07.2019 Inngående brev Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en kongeørn i Åfjord, Osen, Verran, Roan, Indre Fosen og Ørland/Bjugn kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2017/611 19.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje Tore Stein OSEN
2019/425 19.07.2019 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/524 19.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Fjøsvatnet hytteområde samt kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus 5020/32/13/1. Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/524 19.07.2019 Utgående brev 5020/32/13/1 - Tina Osen Hagen - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Fjøsvatnet hytteområde samt kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2018/836 18.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Seter vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 18.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 18.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Osen og Strand vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/425 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/428 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/426 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/427 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/424 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/349 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/107 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2018/481 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/265 18.07.2019 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/124 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/123 18.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet STATENS KARTVERK OSEN
2019/528 18.07.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr. 35 bnr. 5 Øyvind Bjørsvik Jakobsen OSEN
2019/526 17.07.2019 Inngående brev EiendomsskattInnsynskrav - eiendomsskattelister for 2018 Deloitte - Johansen, Kristine Klavenes OSEN
2019/316 17.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av eiendom - 5020/1/9. Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/527 17.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - vannrenseanlegg OSEN KOMMUNE OSEN
2018/640 17.07.2019 Inngående brev Endrede bestemmelser til kommuneplanens arealdel - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/437 17.07.2019 Inngående brev Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven § 1-8 for deling av eiendom - Osen kommune 1/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/316 17.07.2019 Inngående brev Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF og plan- og bygningsloven §1-8 for deling av eiendom - Osen kommune 1/9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/481 17.07.2019 Utgående brev 5020/12/110 - Skjøter for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/526 17.07.2019 Utgående brev Eiendomsskatt Johansen, Kristine Klavenes OSEN
2019/344 16.07.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 13.07.2019 - Sætervik havfiskefestival og Seter brygge NOKAS AS OSEN
2019/437 16.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av eiendom på Setervik - 5020/1/4 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2016/1321 15.07.2019 Inngående brev Lokaliteten på Nausttaren - kopi av henvendelse til Bjørøya Nils Johan Edvartsen OSEN
2019/399 15.07.2019 Inngående brev Framsending av ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - til behandling i kommunestyret Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS OSEN
2019/524 15.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Fjøsvatnet hytteområde Tina Kathrine Osen Hagen OSEN
2018/480 15.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet OSEN KOMMUNE OSEN
2018/481 15.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Odd Bjørnar Engan OSEN
2018/480 15.07.2019 Utgående brev 5020/30/13 - Skjøter for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2017/621 15.07.2019 Utgående brev Festekontrakt - gjenvinningsstasjon i Osen kommune MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN
2019/399 12.07.2019 Inngående brev Referat fra møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 07.06.2019 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS OSEN
2019/498 12.07.2019 Inngående brev Folkehelseutfordringer i Trøndelag, Folkehelsepolitisk rapport fra HUNT NTNU - HUNT forskningssenter OSEN
2015/4688 12.07.2019 Inngående brev Mowi Norway AS - Tillatelse til endret plassering av fôrflåten ved lokaliteten 36138 Flatøyfjorden i Roan og Osen kommuner TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/521 12.07.2019 Inngående brev Tillatelse - dispensasjon fra byggegrense - Plassering av uthus/vedskjul - Gnr. 22 bnr. 8 - Steinsdalsveien 72 STATENS VEGVESEN OSEN
2019/244 12.07.2019 Inngående brev Landbrukskonferansen 2019 - invitasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/344 11.07.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 29.06.2019 - Vingsandkroa og Osenhælja NOKAS AS OSEN
2018/265 11.07.2019 Inngående brev Utlegging av Sametingets valgmanntall SAMEDIGGI / SAMETINGET OSEN
2019/502 11.07.2019 Inngående brev Bekreftelse på utflytting Josef Janca OSEN
2016/5150 10.07.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Henning Sundet OSEN
2018/733 10.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - skjøte STATENS KARTVERK OSEN
2019/517 10.07.2019 Inngående brev Tildeling av bruksnummer for utmarka til gården Sørgjerd, gnr. 36 i Osen kommune Peder Lidvard Brattgjerd OSEN
2019/244 10.07.2019 Inngående brev Regionmøter landbruk høsten 2019 - invitasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/344 09.07.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Osen 29.06.2019 Nokas - Aune, Morten OSEN
2019/457 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter Osen kommune - st. ref. 4092995740 Anders Brekken OSEN
2019/457 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter Osen kommune - st. ref. 4092995740 Vladimir Tanovski OSEN
2019/244 09.07.2019 Inngående brev Eiendom - gnr/bnr 29/34 i Osen, Sør-Trøndelag ARKIVVERKET OSEN
2019/437 09.07.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning for del av gnr 1 bnr 4 Inge Gudmund Sæther OSEN
2018/265 09.07.2019 Inngående brev Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2018/265 08.07.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/20 08.07.2019 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/480 08.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett- innbygging av altan Lise-L. og Erling Hanssen OSEN
2019/522 08.07.2019 Inngående brev Ny invitasjon til regionale samlinger i regi av Nettverk klimatilpasning Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/733 08.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 5020/14/255 Trond Hopen OSEN
2018/481 08.07.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/52 08.07.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Elektronisk overvåking av ammeku med kalv og ungdyr på utmarksbeite - Johan Kvernland - Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/563 05.07.2019 Inngående brev Søknad om båtplass Hallgeir Aune OSEN
2019/465 05.07.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av tilbygg - utvidelse av terrasse med levegg til hytte - Osen 12/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/265 05.07.2019 Inngående brev Forsendelse av forhåndsstemmer VALGDIREKTORATET OSEN
2019/93 05.07.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 26.06.2019 Svein Olav Sørmeland OSEN
2019/330 05.07.2019 Inngående brev Dokumentet er nektet tinglyst STATENS KARTVERK OSEN
2019/330 05.07.2019 Inngående brev Grunnboken er rettet - gnr. 14 bnr. 251 i Osen kommune STATENS KARTVERK OSEN
2019/93 05.07.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 02.07.2019 Svein Olav Sørmeland OSEN
2019/515 05.07.2019 Inngående brev Invitasjon om å være vertskommune for UKM Regionfestival 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/84 05.07.2019 Inngående brev Følgebrev samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2018/481 05.07.2019 Utgående brev Oversending av skjøte for tinglysing Kartverket Tinglysing OSEN
2018/733 05.07.2019 Utgående brev Oversending av skjøte til tinglysing Karverket Tinglysing OSEN
2019/269 05.07.2019 Utgående brev 5020/12/2 - Osen bygdetun - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tribuneanlegg. OSEN KOMMUNE OSEN
2019/226 05.07.2019 Utgående brev 5020/20/Felles - Søknad om dispensasjon for utvidelse av arealer for nausttomter. OSEN KOMMUNE OSEN
2017/417 04.07.2019 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag STATENS KARTVERK OSEN
2019/40 04.07.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene - utbetaling 2019 HELSEDIREKTORATET OSEN
2018/725 04.07.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning NTE-fondet NAMSOS KOMMUNE OSEN
2019/78 04.07.2019 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.06.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2017/586 04.07.2019 Inngående brev 1633/18/2 - Naust Buarøya. Klage på vedtak i sak 1/19. Oddbjørg Kristin Hepsø OSEN
2019/244 04.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om kandidater til prisen Årets Økobonde 2019 i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/244 04.07.2019 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/514 03.07.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Kerstin Einvik OSEN
2017/212 03.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Anne-Britt Hestmo Hatlegjerde OSEN
2017/212 03.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Magnus Vada Hatlegjerde OSEN
2019/495 03.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Stig Fagerdal OSEN
2019/244 03.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om kandidater til kulturlandskapsprisen 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/513 03.07.2019 Inngående brev Forslag til gjennomføring av EU-regelverk med nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner i norsk rett Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN
2018/365 03.07.2019 Inngående brev 19/592-25 Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN
2019/512 03.07.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommuneloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN
2019/511 03.07.2019 Inngående brev Høring - Revisjon av EU-direktiv 2009/33 om offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy Samferdselsdepartementet OSEN
2019/510 03.07.2019 Inngående brev Høring fra Kulturdepartementet - Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver Kulturdepartementet OSEN
2019/509 03.07.2019 Inngående brev Digitale tjenester for søknader om tiltak langs offentlig veg for kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen Vegdirektoratet OSEN
2019/508 03.07.2019 Inngående brev Oppdrag til kommunene om å identifisere badeplasser Miljødirektoratet OSEN
2018/265 03.07.2019 Inngående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 7 eller kode 6 i Folkeregisteret VALGDIREKTORATET OSEN
2019/354 03.07.2019 Inngående brev Purring Aftenposten OSEN
2018/265 03.07.2019 Inngående brev Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023 Fkt - Forum for Kontroll og Tilsyn OSEN
2019/20 02.07.2019 Inngående brev Konsekvenser av Stortingets vedtak om å innlemme vakt- og administrasjonstilskuddet i rammefinansieringen til kommunene fra 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/422 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Øyvind og Oddrun Holte Øyvind Holte m.fl. OSEN
2019/423 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Hans og Marit Kvernland Hans Gunnar Kvernland m.fl. OSEN
2019/411 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Siv Moen og Terje Storvik Siv Helen Moen m.fl. OSEN
2019/426 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til naust fra Osen kommune til Siv Moen og Terje Storvik Siv Helen Moen m.fl. OSEN
2019/416 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Helen og Magnar Stein Magnar Idar Stein m.fl. OSEN
2019/415 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Oskar Folland og Randi Grytli Oskar Folland m.fl. OSEN
2019/427 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til naust fra Osen kommune til Asbjørn Kjellsen og Randi Devold Kjellsen Asbjørn Emil Kjellsen m.fl. OSEN
2019/465 02.07.2019 Utgående brev 5020/12/4/10 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg til hytte/terrasse og levegg. Tiltakshaver - Rune Gausen, Inderøy. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN
2019/419 02.07.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Åge Johnsen og Bodil Hustad Åge Inge Johnsen m.fl. OSEN
2019/452 01.07.2019 Inngående brev Innstilling Samarbeidsutvalget OSEN
2019/500 28.06.2019 Inngående brev Søknad om felling av rådyr i 2019 Osen utmarksråd OSEN
2018/796 28.06.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 2. kvartal 2019 - info om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ OSEN
2018/640 28.06.2019 Inngående brev Merknader til kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030 Roger Tangvik OSEN
2019/375 28.06.2019 Inngående brev Ønsker ferdigattest LEVANGER VARMESENTER AS OSEN
2019/235 28.06.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak MATTILSYNET OSEN
2018/640 28.06.2019 Inngående brev Høringsinnspill arealplan Osen kommune ifm. rullering av kommuneplanens arealdel 2019 SALMAR ASA OSEN
2019/103 28.06.2019 Inngående brev Gavepakke til IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner - prosjektstilling TRONDHEIM KOMMUNE OSEN
2019/498 28.06.2019 Inngående brev Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) - utvider til hele Trøndelag - invitasjon til å delta NTNU OSEN
2017/169 28.06.2019 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Krav om matrikkelføring - sak 17-023358RFA-JSTE Seterelva naturreservat Domstol - Hammer, Berit OSEN
2019/497 28.06.2019 Inngående brev Uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke - krav om tilbakebetaling KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN
2019/63 28.06.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/368 28.06.2019 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Brita Stein og Ronny Hopen OSEN
2019/133 28.06.2019 Inngående brev Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2018/465 28.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, samt markedsføring og kommunikasjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN
2019/133 28.06.2019 Utgående brev 5020/4/1/2 - Melding til tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/63 28.06.2019 Utgående brev 5020/27/8 - Leieavtale for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/244 27.06.2019 Inngående brev Makulering av rasjoneringsmateriell for oljeprodukter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/489 26.06.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd - videoutstyr Miljødirektoratet OSEN
2019/506 26.06.2019 Inngående brev Marint avfall Trøndelag, interesse for å etablering et prosjekt med profesjonelle aktører til å rydde ytre eksponerte kystområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/640 26.06.2019 Inngående brev Uttalelse - forslag til kommuneplanens arealdel for Osen kommune 2019-2030 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/488 26.06.2019 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte Fædrelandsvennen OSEN
2019/118 26.06.2019 Inngående brev Signert årsmøteprotokoll Fosen Regionråd 2019 Osen Kommune - Postmottak Osen kommune OSEN
2017/583 26.06.2019 Utgående brev Barnehage - ønske om endring av vedtekter Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN
2017/583 26.06.2019 Utgående brev Barnehage - ønske om endring av vedtekter Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN
2018/563 25.06.2019 Inngående brev Kjøp av båt plass Arne Lona OSEN
2019/457 25.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter - st. ref. (4092995740) Anders Brekken OSEN
2019/191 25.06.2019 Inngående brev Oversendelse av revisjonsrapport og regnskap 2018 Osen Fjellstyre OSEN
2019/103 25.06.2019 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 20.06.2019 19/4818 IUA Sør-Trøndelag OSEN
2018/640 25.06.2019 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - høringsuttalelse Fovsen Njaarke sijte (Fosen reinbeitedistrikt) Nord-Trøndelag Reinbeiteområde OSEN
2018/640 25.06.2019 Inngående brev NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2019-2030 - Osen kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN
2019/457 25.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter - st. ref. (4092995740) Vladimir Tanovski OSEN
2019/465 25.06.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon kommuneplanens arealdel - oppføring av tilbygg til hytte/terrasse og levegg - 5020/12/4/10 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2018/640 24.06.2019 Inngående brev Melding om politisk vedtak - høring - kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030 FRØYA KOMMUNE OSEN
2019/244 24.06.2019 Inngående brev Oversikt over alle ansatte med stillingsbetegnelse og med tidspunkt på når de begynte i virksomheten FØNIKS KONSEPTER AS OSEN
2019/208 24.06.2019 Utgående brev 5020/20/230 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av naust. Tiltakshaver - Audhild Tinglum. Audhild Stjern Tinglum OSEN
2019/335 24.06.2019 Utgående brev 5020/23/2-3 - Kenneth Sørmeland - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av gapahuk med platting Kenneth Sørmeland OSEN
2019/216 24.06.2019 Utgående brev 5020-14/4 - Deling av eiendom - Helge Sandvik Helge Theodor Sandvik OSEN
2019/447 24.06.2019 Utgående brev Svar ang SEFRAK-registre i kommunen Trøndelag Fylkeskommune OSEN
2019/216 24.06.2019 Utgående brev 5020-14/4 - Deling av eiendom - Helge Sandvik Helge Theodor Sandvik OSEN
2017/219 21.06.2019 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET OSEN
2019/481 21.06.2019 Inngående brev Fylkeskommunen setter i gang arbeid med Regional plan for kulturminner TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/480 21.06.2019 Inngående brev Søknad om innbygging av altan Lise-L. og Erling Hanssen OSEN
2019/222 21.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Tore Stein OSEN
2019/222 21.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Tore Stein OSEN
2019/148 21.06.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad mindre vegomlegging og busslomme Martingården Statens vegvesen Region midt OSEN
2019/473 21.06.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad mindre vegomlegging Torvenget STATENS VEGVESEN OSEN
2019/139 21.06.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling Sandviksberget Handel OSEN
2018/248 21.06.2019 Inngående brev Skoleskyss - viktig informasjon til alle elever i 10. klasse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/472 21.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Ole Øystein Ekset OSEN
2018/385 21.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Rita Kristin Gulliksen OSEN
2019/459 21.06.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Øystein Johansen OSEN
2018/385 21.06.2019 Utgående brev 5020/35/4 - Ferdigattest for riving av gammelt fjøs. Tiltakshaver - Rita Gulliksen. Rita Kristin Gulliksen OSEN
2019/222 21.06.2019 Utgående brev Søknad om midlertidig utvidelse av næringsareal - Tore Stein Tore Stein OSEN
2019/222 21.06.2019 Utgående brev Høring vedrørende midlertidig utvidelse av næringsareal - 5020 - 27/27-49 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/108 21.06.2019 Utgående brev Avtale med Namsos kommune om legevakt og legevaktstelefon MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE OSEN
2019/108 21.06.2019 Utgående brev Avtale med Namsos kommune om kommuneoverlegefunksjonen MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE OSEN
2016/1470 20.06.2019 Inngående brev Rapport fra årskontroll av brannalarmanlegg - kommunehuset NTE ELEKTRO AS OSEN
2019/477 20.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd for budsjettåret 2019 og 2020 N.K.S. VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I MIDT-NORGE AS OSEN
2018/640 20.06.2019 Inngående brev Uttalelse - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - Osen kommune NTL VEG REGION MIDT-4504 OSEN
2019/476 20.06.2019 Inngående brev Høringsnotat om endringer i alkoholloven - Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/475 20.06.2019 Inngående brev Vanntank Skjervøya - rengjøring Bjørn Knutsen OSEN
2019/156 20.06.2019 Inngående brev Geodataplan Trøndelag 2020 - 2023, innspill til plandokument og nye kartleggingsprosjekt STATENS KARTVERK OSEN
2019/352 20.06.2019 Utgående brev Steinsdalen skytterlag - Søknad om gratis tilknytning av vann, samt fritak/reduksjon av avgifter STEINSDALEN SKYTTERLAG m.fl. OSEN
2019/235 19.06.2019 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak om å dokumentere avvik MATTILSYNET OSEN
2018/640 19.06.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring av kommuneplanens arealdel for Osen kommune 2018-30 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2018/616 19.06.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2018/776 19.06.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Einar Skevik OSEN
2018/776 19.06.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel - Einar Skevik Einar Skevik OSEN
2018/504 18.06.2019 Inngående brev Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene KULTURDEPARTEMENTET OSEN
2019/470 18.06.2019 Inngående brev Mulig eierskap i Museet Midt MUSEET MIDT IKS OSEN
2019/469 18.06.2019 Inngående brev Søknad om utlegging av flytebrygge på Seter BJØRØYA AS OSEN
2019/452 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Stine Larsen OSEN
2019/452 18.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Stine Larsen OSEN
2019/335 18.06.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av gapahuk med platting - Sørmeland - Osen 23/2 - 23/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/469 18.06.2019 Utgående brev Flytekai Setervik kensverre@bjoroya.no OSEN
2019/20 17.06.2019 Inngående brev Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2018/385 17.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for riving Ottobyens - Rita Gulliksen OSEN
2019/274 17.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak EID BYGG AS OSEN
2019/133 17.06.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/452 17.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Anna Elise Sørgård OSEN
2019/452 17.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Anna Elise Sørgård OSEN
2019/452 17.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Magnus Vada Hatlegjerde OSEN
2019/452 17.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Magnus Vada Hatlegjerde OSEN
2019/133 17.06.2019 Utgående brev Opprettelse av festetomter - Sørmarkfjellet vindpark ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS OSEN
2019/274 17.06.2019 Utgående brev 5020/27/11 - Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak. May-Britt Næss Strand OSEN
2019/465 14.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon for tiltak innenfor 100-metersonen langs sjø og vassdrag Rune Gausen OSEN
2019/295 14.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - ildsted FAANES OG GJØLGA AS OSEN
2018/556 14.06.2019 Inngående brev Varsel om endring i høringsnotat med forslag til endringer i rovviltforvaltningen KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OSEN
2019/39 13.06.2019 Inngående brev Innstilling fra prosjektgruppa for samarbeid mellom fjellstyrene i Nordre Trøndelag OSEN FJELLSTYRE OSEN
2019/243 13.06.2019 Inngående brev Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - gnr/bnr 29/8 på vegne av TrønderEnergi nett AS Dekar - Katrine Betten Ørjasæter OSEN
2019/462 13.06.2019 Inngående brev Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester Helsetilsynet - Postmottak HTIL OSEN
2019/106 13.06.2019 Inngående brev Møteprotokoll Namdal regionråd 28.-29.05.2019 NAMSOS KOMMUNE OSEN
2018/733 13.06.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Trond Hopen OSEN
2018/365 13.06.2019 Inngående brev Redusert egenkapitaltilskudd og rentegarantipremie KLP - Kommunal Landspensjonskasse OSEN
2017/586 13.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra eiere/brukere av Buarøya i sak 2017/586 i Osen kommune Ivar Sønstadbø OSEN
2019/63 13.06.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/400 13.06.2019 Inngående brev Samarbeid om praksisstudier ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap - Underskrevet samarbeidsavtale NORD UNIVERSITET OSEN
2019/118 13.06.2019 Inngående brev Møtereferat styre- og rådsmøte i Fosen Regionråd 07.06.2019 FOSEN REGIONRÅD OSEN
2019/208 13.06.2019 Inngående brev Trøndelag fylkeskommunes uttalelse til søknad om oppføring av naust 20/230 Osen kommune. Trøndelag fylkeskommune OSEN
2018/836 13.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Skjærvøy vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/222 13.06.2019 Inngående brev Trøndelag fylkeskommunes uttalelse til høring vedrørende midlertidig utvidelse av næringsareal Trøndelag fylkeskommune OSEN
2018/733 13.06.2019 Utgående brev Matrikkelbrev og skjema for sammenslåing av matrikkelenheter Trond Hopen OSEN
2019/63 13.06.2019 Utgående brev 5020/27/8 - Avtaledokument for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2018/365 13.06.2019 Utgående brev Tertialrapport I per 30. april 2019 May Brattgjerd m.fl. OSEN
2018/733 13.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Andrea Lona Hepsø m.fl. OSEN
2018/733 13.06.2019 Utgående brev Søknad om kjøp av tilleggsareal - Trond Hopen Trond Hopen OSEN
2019/457 12.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter Osen kommune - st. ref. 4092995740 Emina Ilic OSEN
2019/457 12.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykpleiestudenter, helsefagarbeider, hjelpepleier og assistenter - st. ref. (4092995740) Emina Ilic OSEN
2019/222 12.06.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utvidelse av næringsareal - Osen 27/27 - 27/49 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/216 12.06.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av eiendom - Osen 14/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/640 11.06.2019 Inngående brev Osen kommune Trøndelag - Svar på høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2019-2030 Fiskeridirektoratet OSEN
2019/452 09.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Line Larsen Rømma OSEN
2019/452 09.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Line Larsen Rømma OSEN
2017/586 07.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra eiere/brukere av Buarøya - bygging av naust - Tore Buarø Frank M Sundet OSEN
2018/556 07.06.2019 Inngående brev Høring av endringer i rovviltforvaltningen Osen Kommune - Postmottak Osen kommune OSEN
2019/452 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Håkon Rødseth OSEN
2019/452 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Håkon Rødseth OSEN
2019/452 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Andrei Batog OSEN
2019/452 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Andrei Batog OSEN
2019/452 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4092847477 Emina Ilic OSEN
2019/452 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4092847477) Emina Ilic OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Luul Tesfamichael Berhe OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Amina Abdullahi Hassan OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Lul Mohamed Awale OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Malena Sofie Dahl Thorsen OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Dawit fsaha Redae OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Samsom Kahsay Tesfamariam OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Adhanom Ghebremedhin OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Agnethe Marlene Johansen OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Wajahat Ali Khan OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Aleksandar Deljanin OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Emina Ilic OSEN
2019/277 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Luul Tesfamichael Berhe OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Luul Tesfamichael Berhe OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Amina Abdullahi Hassan OSEN
2019/277 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Amina Abdullahi Hassan OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Lul Mohamed Awale OSEN
2019/277 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Lul Mohamed Awale OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Malena Sofie Dahl Thorsen OSEN
2019/277 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Malena Sofie Dahl Thorsen OSEN
2019/277 07.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Dawit fsaha Redae OSEN
2019/277 07.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Dawit fsaha Redae OSEN
2014/4612 07.06.2019 Inngående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokal prioritering - studieåret 2018 - 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/208 07.06.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av naust FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/208 07.06.2019 Utgående brev 5020/20/230 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av naust. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/208 07.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av naust. Audhild Stjern Tinglum OSEN
2019/447 06.06.2019 Inngående brev Registrering og digitalisering av kommunenes SEFRAK-registre TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/244 06.06.2019 Inngående brev Ny støtteordning: Oppstartsmidler til etablering av utstyrssentraler TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/244 06.06.2019 Inngående brev Invitasjon til Brukerråd for fellesløsningene 2019 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OSEN
2019/444 05.06.2019 Inngående brev Innsynskrav ordfører og rådmann UiB - Senter for undersøkende journalistikk OSEN
2019/235 05.06.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Skjærvøy vannverk Mattilsynet Region Midt OSEN
2019/140 05.06.2019 Inngående brev Påminning om FTU trafikksikkerhetsseminar 06.06.2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/140 05.06.2019 Inngående brev Invitasjon til FTU trafikksikkerhetsseminar 06.06.2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/78 05.06.2019 Inngående brev Skatteinngang pr 31.05.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2019/94 05.06.2019 Inngående brev Forslagsstillere valgliste Seter krets - godkjent av valgstyret 05.06.2019 Seter krets OSEN
2017/586 05.06.2019 Inngående brev Kommentarer til ny klage 8. mai 2019 Tore Johan Buarø OSEN
2019/442 05.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Filip Mandryk OSEN
2019/277 05.06.2019 Inngående brev Forslag til innstilling Samarbeidsutvalget OSEN
2019/235 05.06.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å dokumentere avvik Mattilsynet Region Midt OSEN
2016/5150 05.06.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Sturla Brandtzæg OSEN
2019/20 05.06.2019 Inngående brev Rundskriv H-2/19 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/311 05.06.2019 Utgående brev Anmodning om å opprette kommunekomitè for TV-aksjonen NRK 2019 Line Stein m.fl. OSEN
2018/680 05.06.2019 Utgående brev Brønnbeskrivelse arvid@qpsas.no OSEN
2019/308 05.06.2019 Utgående brev 5020 - Tak og solskjerming Strand barne- og ungdomsskole -forespørsel om pristilbud. ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS m.fl. OSEN
2018/836 04.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Seter vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 04.06.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Skjærvøy vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 04.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 04.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Hopen vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 04.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Osen og Strand vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/244 04.06.2019 Inngående brev Invitasjon til heldagsseminar for kommunale personverombud Skedsmo kommune OSEN
2017/118 04.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Nils Sigfred Osen OSEN
2019/429 04.06.2019 Inngående brev Kartlegging av inngangsdører ved skoler i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/428 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/427 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/426 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/425 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/424 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/423 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/422 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/421 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/420 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/419 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/418 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/417 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/416 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/415 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/414 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/413 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/412 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/210 04.06.2019 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Tina Elisabeth Osen Rånes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/411 04.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning OSEN KOMMUNE OSEN
2019/437 04.06.2019 Inngående brev 5020/1/4 - Inge Sæther - Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Inge Gudmund Sæther OSEN
2018/757 04.06.2019 Utgående brev Reglement for anløpsavgift og prisregulativ ved kommunale havner og kaianlegg i Osen Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN
2018/365 04.06.2019 Utgående brev Rapportering i henhold til reglement for finansforvaltningen. Pr. 30/4-2019 nn OSEN
2018/486 04.06.2019 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Olav Gunnar Einmo Jonny Stein m.fl. OSEN
2017/535 04.06.2019 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Olav Gunnar Einmo Olav Gunnar Einmo OSEN
2018/640 03.06.2019 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Osen kommune Direktoratet for mineralforvaltning OSEN
2019/357 03.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak HARSVIK JORLEIF OSEN
2019/330 03.06.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/368 03.06.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Arvid Næss OSEN
2019/244 03.06.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse - økonomisk stønad og utgifter i forbindelse med pass til somaliske borgere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/356 03.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak RONNY'S BYGG AS OSEN
2018/180 03.06.2019 Inngående brev Revidert søknad om tillatelse til tiltak TALDE PROSJEKTSTYRING AS OSEN
2016/5150 03.06.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Kurt Hopen OSEN
2018/180 03.06.2019 Utgående brev 5020/27/27 og 49 - Talde Prosjektstyring AS - søknad om oppføring av ny brakkerigg. Tiltakshaver - Røstad Entreprenør AS, Verdal. TALDE PROSJEKTSTYRING AS OSEN
2019/330 03.06.2019 Utgående brev 5020/14/251 - Skjøte for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2017/118 03.06.2019 Utgående brev Ferdigattest for bygning Nils Sigfred Osen OSEN
2018/790 31.05.2019 Inngående brev Uttalelse ang. flerbrukshus Osen/Steinsdalen IL v/fotballgruppa OSEN
2019/210 31.05.2019 Inngående brev Utsatt frist - uttalelse - plan for nydyrking - Tina Elisabeth Osen Rånes - Osen 26/6 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/402 31.05.2019 Inngående brev Vedtak om fradelinger Seter sameie gnr 1 bnr 88, rett til å søke om deling. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN
2015/1990 31.05.2019 Inngående brev Status leveranse Private Anlegg Indre Fosen kommune v/Liv Heide OSEN
2015/1990 31.05.2019 Inngående brev Tømmehyppighet Roan kommune v/Arild Busch OSEN
2019/28 31.05.2019 Inngående brev Aksept av tilbud asbestsanering Seter skole, Osen VINJES TRANSPORT AS OSEN
2019/28 31.05.2019 Inngående brev Oppdatering - rehabiltering Seter skole Seter skole v/Lillian Dombu OSEN
2019/400 31.05.2019 Inngående brev Forlengelse av samarbeidsavtale om praksisstudier ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap NORD UNIVERSITET OSEN
2019/399 31.05.2019 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 07.06.2019 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS OSEN
2018/739 31.05.2019 Inngående brev Bli med på Egenberedskapsuka 2019! DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) OSEN
2018/112 31.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018-19 Trond Norvald Åsegg OSEN
2015/1990 31.05.2019 Inngående brev Status leveranse Private Anlegg Indre Fosen kommune v/Liv Heide OSEN
2019/118 31.05.2019 Inngående brev Innkalling til styre/rådsmøte i Fosen Regionråd 07.06.2019 FOSEN REGIONRÅD OSEN
2018/67 31.05.2019 Inngående brev Avslag på søknad om skadefelling av en bjørn i Steinkjer kommune MILJØDIREKTORATET OSEN
2019/222 29.05.2019 Inngående brev Spørsmål ang. eiendommen 5020/27/27 Karl K E Møller-Storvoll OSEN
2019/375 29.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering av skorstein LEVANGER VARMESENTER AS OSEN
2019/335 29.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av gapahuk med platting - 23/2 og 23/3 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2018/640 29.05.2019 Utgående brev Kommuneplanens arealdel 2018-2030 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/335 29.05.2019 Utgående brev 5020/23/2-3 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av gapahuk med platting. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/210 29.05.2019 Utgående brev 5020 Osen - Søknad om nydyrking på gnr 26 bnr 6 - Tina Elisabeth Osen Rånes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
Versjon:5.1.1