eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/39 21.01.2019 Inngående brev Møte i Fjellstyrene 24.-25. jan 2019 Steinkjer fjellstyre v/Rolf Petter Rones
2019/39 21.01.2019 Inngående brev Re: Møte i Fjellstyrene 24.-25. jan 2019 Steinkjer fjellstyre v/Rolf Petter Rones
2019/42 21.01.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - terrasse/veranda Anne-Britt K Rolstadaas
2018/387 21.01.2019 Inngående brev Engasjementsbrev REVISJON MIDT-NORGE SA
2017/417 21.01.2019 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag STATENS KARTVERK
2019/40 21.01.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene HELSEDIREKTORATET
2019/40 21.01.2019 Inngående brev Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, 2019 HELSEDIREKTORATET
2019/34 18.01.2019 Utgående brev Motorferdsel sesongen 2018/2019 - skjema for rapportering Odd Jarle Arntsen m.fl.
2019/34 18.01.2019 Utgående brev Motorferdsel sesongen 2018/2019 - skjema for rapportering OSEN FJELLSTYRE v/Atle Karlsen m.fl.
2019/9 18.01.2019 Utgående brev 5020/20/183 - Fritidsbolig Ole Asbjørn Loeng
2018/389 18.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Auto'n v/Geir Karlsen
2018/389 18.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Jan Inge Blengsli
2018/389 18.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Osen Ungdomslag v/Håvard Eian
2018/389 18.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Strand grendahus v/Øystein Dybsland
2018/389 18.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Olav Thorshaug
2018/389 18.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere Fjellheim AL v/Alfred Risvik
2017/345 18.01.2019 Inngående brev Kjøp av tomt 12/88/9 Jostein Hellesø
2019/9 18.01.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Ole Loeng
2017/95 18.01.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Osen kommune
2019/22 18.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4004881980 *****
2019/35 17.01.2019 Inngående brev Høring - Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff Samferdselsdepartementet
2017/677 17.01.2019 Inngående brev Informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus Helse-Nordtrondelag
2018/862 17.01.2019 Inngående brev Tilbud på serviceavtale for Osen Kommune Hamstad AS - Steinkjer
2019/17 17.01.2019 Inngående brev Vurdering av eksisterende kontrakt vedr individuelt tilrettelagt skoleskyss Atb
2019/30 14.01.2019 Inngående brev Overføring og videreføring av anleggskonsesjoner for utbygging og drift av vindkraftverk og vindkraftprosjekter NVE
2018/680 14.01.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder ÅseggVannverk Kystlab-PreBIO AS
2018/835 14.01.2019 Inngående brev 5020 - Bestilling av varmepumpe - Seter skole. Watco AS
2018/835 14.01.2019 Utgående brev 5020 - Bestilling av varmepumpe - Seter skole. WATCO AS
2018/862 14.01.2019 Utgående brev 5020 - Vedr. forespørsel om tilbud på service av ventilasjonsanlegg - Osen kommune. AIRCOMFORT TRØNDELAG AS m.fl.
2018/862 14.01.2019 Utgående brev 5020 - Forespørsel om pristilbud på service av ventilasjonsanlegg - Osen kommune. FOSEN VENTILASJON AS m.fl.
2014/4988 14.01.2019 Utgående brev Saldokort sak 15/500080 Saturn
2015/5034 14.01.2019 Utgående brev Saldokort sak 16/500071 Saturn
2018/862 14.01.2019 Inngående brev Tilbud serviceavtale Ventilasjonsanlegg. Aircomfort Trøndelag
2018/862 14.01.2019 Inngående brev Servicetilbud Osen Kommune - 5020 Ventilasjon GK Inneklima AS
2019/29 14.01.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak OLDEN BYGGSERVICE AS
2018/862 14.01.2019 Inngående brev Tilbud på vedlikeholdsavtale Fosen Ventilasjon AS
2018/836 14.01.2019 Utgående brev Tilbakemelding på forslag til prøveplan for vannverkene i Osen 2019. KYSTLAB AS
2018/389 11.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler Per Asbjørn Rødøy
2019/25 11.01.2019 Inngående brev Søknad om støtte til Jubileumskonsert Sjørokk 2019 Sangkoret Sjørokk v/Sigrid Angen
2018/225 11.01.2019 Inngående brev Brannsikkerhet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/389 11.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler Kirsti Jakobsen
2018/225 11.01.2019 Utgående brev 5020/1/12 - Kystverket - Søknad om bruksendring Buholmråsa fyr. KYSTVERKET
2018/389 11.01.2019 Utgående brev Avlesing vannmåler for 2018 Daniel Alfred Johansen
2018/365 10.01.2019 Inngående brev Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2018/228 10.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2018 - rådyr Osen planområde
2018/228 10.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2018 - elg Osen planområde
2018/228 10.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2018 - hjort Osen planområde
2019/24 10.01.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/20/232 Ole Kristian Strand
2018/288 09.01.2019 Inngående brev Høring delstrategier Trøndelag fylkeskommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/863 09.01.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Knut Arve Haugen
2018/91 09.01.2019 Inngående brev Skatteinngangen 2018 Kemnerkontoret for Fosen
2019/22 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4004881980) *****
2019/20 09.01.2019 Inngående brev Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2018/225 09.01.2019 Inngående brev Bruksendring Buholmråsa fyr - rømningsstiger KYSTVERKET
2017/396 09.01.2019 Inngående brev Fosen 2060 med Fosenbrua-Delrapport 1 Prognosegrunnlag befolkning, areal og trafikk Fosenbrua AS
2017/355 09.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Siv.ing. Jan Lian AS
2018/802 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sektorleder for helse og omsorg - st. ref. (3975404565) *****
2018/802 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sektorleder for helse og omsorg - st. ref. (3975404565) *****
2018/633 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (3919529008) *****
2018/633 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (3919529008) *****
2018/633 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (3919529008) *****
2018/863 09.01.2019 Utgående brev 5020-39/1/55 - Foreløpig svar på Søknad om tillatelse til tiltak Knut Arve Haugen
2019/21 09.01.2019 Inngående brev Den kulturelle spaserstokken 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/19 09.01.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Åse Judith Stegali
2018/802 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sektorleder for helse og omsorg Osen kommune - st. ref. 3975404565 *****
2018/802 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sektorleder for helse og omsorg Osen kommune - st. ref. 3975404565 *****
2018/633 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 3919529008 *****
2018/633 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 3919529008 *****
2018/633 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 3919529008 *****
2018/779 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 *****
2018/779 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 *****
2018/779 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 *****
2018/779 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 *****
2018/779 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 *****
2018/779 09.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 *****
2019/22 09.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 4004881980 *****
2017/355 09.01.2019 Utgående brev 14/145 - Siv. ing. Jan Lian AS - Søknad om tilknytning til kommunalt avløp. Tiltakshaver - MNA, Overhalla. SIV. ING. JAN LIAN AS
2017/355 09.01.2019 Utgående brev 14/145 - Siv. Jan Lian AS - Søknad om tilknytning til kommunal vannledning. Tiltakshaver - MNA. SIV. ING. JAN LIAN AS
2016/3329 08.01.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet HELSEDIREKTORATET
2018/389 07.01.2019 Inngående brev Avlest vannmåler Karl Emil Nilsen
2019/15 07.01.2019 Inngående brev Søknad om oppstartsmidler - highlight Tina Marie Harbakk
2018/86 07.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest HD plan & arkitektur AS
2018/763 04.01.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - bruksendring fra offentlig bebyggelse / barnehage til boligbebyggelse - Osen - 20/231 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/715 04.01.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av tilbygg til naust FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/389 04.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler Ronald Bratberg
2019/10 04.01.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/12/66 Åse Helene Hammerhaug
2019/10 04.01.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/12/66 Trond Gystad
2017/509 04.01.2019 Inngående brev NVE ber om innsendelse av ny oppdatert søknad innen 30.4.2019 ellers henlegges saken NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/863 04.01.2019 Inngående brev Søknad om muligheter for endret hytteplassering Solbjørg Jekthammer Haugen
2018/389 04.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler Størker Nilsen
2018/389 04.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler Jonas Amrud Nilsen
2018/715 04.01.2019 Utgående brev 5020/3/3 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til naust. Tiltakshaver - Drageid Eiendom AS. Ingolv Dørum
2018/763 04.01.2019 Utgående brev 5020/20/231 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring fra offentlig bebyggelse til boligbebyggelse. Tiltakshaver - Osen kommune. OSEN KOMMUNE
2018/685 03.01.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Strand barne- og ungdomsskole BRANNVESENET MIDT IKS
2016/3329 03.01.2019 Utgående brev Søknad "Eldre for andre" nn
2018/389 03.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler - Famulus Harald Stein
2018/389 03.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler - Ungdommens hus Harald Stein
2018/389 03.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler - Trygdeboliger Harald Stein
2018/389 03.01.2019 Inngående brev Avlesning av vannmåler Randi Jakobsen
2018/163 03.01.2019 Inngående brev Møtereferat styremøte Brannvesenet Midt IKS 13.12.18 BRANNVESENET MIDT IKS
2018/862 03.01.2019 Inngående brev VS: 5020 - Vedr. forespørsel om tilbud på service av ventilasjonsanlegg - Osen kommune. TEMPE BLIKK OG VENTILASJON AS
2018/693 02.01.2019 Utgående brev Deling av eiendom - tinglyst dokument Jorunn Ingeborg Strand
2016/4869 02.01.2019 Utgående brev Behandling av klage på vedtak i Næringsfondets sak 17/16 - Angen Drift og Byggeservice Angen drift- og byggeservice v/Thomas T. Angen
2016/5263 02.01.2019 Utgående brev Sætervik Handel A/S - klage på vedtak i sak 15/16 Matkroken Sætervik v/Gunhild Angen
2016/6567 02.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om støtte til klassetur Ungdomstrinnet på Seter skole
2016/5263 02.01.2019 Utgående brev Sætervik Handel A/S - klage på vedtak i sak 15/16 Matkroken Sætervik
2016/4869 02.01.2019 Utgående brev Behandling av klage på vedtak i Næringsfondets sak 17/16 - Angen Drift og Byggeservice Angen drift- og byggeservice
2016/5263 02.01.2019 Utgående brev Matkroken Sætervik/Sætervik Handel - Tilskudd fra næringsfond - Glassveranda, platting, oppgradering kjøkken Matkroken Sætervik
2016/4869 02.01.2019 Utgående brev Angen - Tilskudd til inngjerding av kulturlandskap Angen drift- og byggeservice
2018/505 31.12.2018 Utgående brev 5020/29/17 - Atle Karlsen AS - søknad om tillatelse til tiltak for rehabilitering av skorstein. ATLE KARLSEN AS
2018/506 31.12.2018 Utgående brev 5020/20/9 - Atle Karlsen AS - søknad om tillatelse til tiltak for rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver - Odd Arve Bjørsvik, Steinsdalen. ATLE KARLSEN AS
2018/505 31.12.2018 Inngående brev Ferdigattest ATLE KARLSEN AS
2018/506 31.12.2018 Inngående brev Ferdigattest ATLE KARLSEN AS
2018/389 31.12.2018 Inngående brev Avlesning av vannmåler Hans Petter Hestmo
2018/868 31.12.2018 Inngående brev Ladepunkt for elbil Kjetil Nerdal
2018/490 28.12.2018 Utgående brev Matrikkelbrev Inger Karin Høvik
2018/869 28.12.2018 Inngående brev Oppsigelse av kontrakt/avtale ved kommunesammenslåing Bjugn og Ørland kommuner Ørland kommune
2018/365 28.12.2018 Utgående brev Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 Roar Leirset m.fl.
2018/790 28.12.2018 Utgående brev Flerbrukshus - et hus for sambruk og aktivitet Sissel Blix Aaknes m.fl.
2017/343 28.12.2018 Utgående brev Saldering I 2018 - Investeringsbudsjettet May Brattgjerd m.fl.
2017/343 28.12.2018 Utgående brev Saldering II 2018 - Driftsbudsjettet May H. Brattgjerd m.fl.
2018/365 28.12.2018 Utgående brev Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 May Brattgjerd m.fl.
2018/387 27.12.2018 Utgående brev Revisor for Osen kommune etter virksomhetsoverdragelse for Fosen kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA fra 01.01.2019 FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS m.fl.
2018/387 27.12.2018 Utgående brev Fosen kommunerevisjon IKS - opptak og virksomhetsoverdragelse til Revisjon Midt-Norge SA FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS
2018/228 27.12.2018 Inngående brev Fellingsavgift fra Osen Utmarksråd Osen utmarksråd v/Brynjar Strand
2018/389 27.12.2018 Utgående brev Avlesing vannmåler for 2018 Coop Marked Osen
2017/627 24.12.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Åsegg Vannverk KYSTLAB AS
2018/231 21.12.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Åsegg vannverk Mattilsynet Region Midt
2018/863 21.12.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Knut Arve Haugen
2018/847 21.12.2018 Inngående brev Til alle leverandører av varer og tjenester og andre avtalepartnere til Roan og Åfjord kommuner Åfjord kommune
2017/627 21.12.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Åsegg Vannverk KYSTLAB AS
2018/389 21.12.2018 Utgående brev Avlesing vannmåler for 2018 FJELLHEIM A/L m.fl.
2018/389 21.12.2018 Utgående brev Avlesing vannmåler for 2018 Jan Inge Blengsli m.fl.
2018/557 21.12.2018 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig - Brit Næss Olsen/Steinar Olsen Brit Johanne Næss Olsen m.fl.
2018/295 21.12.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Anne-Britt Hestmo Hatlegjerde
2014/6689 21.12.2018 Utgående brev Avlesing av vannmålere for 2014 A/L Fjellheim m.fl.
2018/734 21.12.2018 Inngående brev Fastsettelse av endring i forskrift 19. desember 2014 nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
2018/668 20.12.2018 Inngående brev Anbud innsamling, avvanning og behandling av slam MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS
2016/7187 20.12.2018 Inngående brev Digitalisering i kommunal sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2018/861 20.12.2018 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Mariann Håpnes
2018/693 20.12.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2018/864 20.12.2018 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2019 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/444 19.12.2018 Inngående brev Saldokort - Jan-Thore Pettersen Fylkesmannen i Trøndelag
2018/444 19.12.2018 Inngående brev Saldokort - John Are Hagen Fylkesmannen i Trøndelag
2018/444 19.12.2018 Inngående brev Saldokort - Johan Bade Kvernland Fylkesmannen i Trøndelag
2018/444 19.12.2018 Inngående brev Saldokort - Hans Petter Hestmo Fylkesmannen i Trøndelag
2018/444 19.12.2018 Inngående brev Saldokort - Anne-Britt Hestmo Hatlegjerde Fylkesmannen i Trøndelag
2017/470 19.12.2018 Inngående brev Saldokort - Kim-Anders Skodvin Buarø Fylkesmannen i Trøndelag
2018/795 19.12.2018 Inngående brev Innstilling Samarbeidsutvalget
2017/470 19.12.2018 Inngående brev Saldokort - Jan-Thore Pettersen Fylkesmannen i Trøndelag
2017/470 19.12.2018 Inngående brev Saldokort - Tore Osen Fylkesmannen i Trøndelag
2017/590 19.12.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2017/219 19.12.2018 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2018 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2017/345 19.12.2018 Inngående brev Vedr. mottatt krav på grunnleie Oddrun Holte
2018/64 19.12.2018 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget 17.12.2018 Kontrollutvalget
2018/849 19.12.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Hestmo, Øystein
2018/821 19.12.2018 Utgående brev Osen kommune v/nyttårsballkomiteen - søknad om skjenkebevilling enkeltanledning 18.01.2019 Skinderhaug, Marit Dalemark
2017/219 19.12.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Postmottak Roan kommune m.fl.
2017/219 19.12.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 'tk.postmottak@trondheim.kommune.no'
2018/848 19.12.2018 Inngående brev Nytt kapittel i forurensningsforskriften: Kapittel 18A. Kommunal beredskap mot akutt forurensning 18/43033 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning
2018/172 18.12.2018 Inngående brev Referat styremøte Fosen Regionråd 14.12.18 Fosen Regionråd
2018/265 18.12.2018 Inngående brev Brev om opplæringssamlinger ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 VALGDIREKTORATET
2018/847 18.12.2018 Inngående brev Varsel til leverandører vedr. kommunesammenslåing Roan og Åfjord kommuner Roan kommune
2018/842 18.12.2018 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 29.12.2018 Nordmeland, Jørn
2018/845 17.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Anne-Britt Hestmo Hatlegjerde FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/836 17.12.2018 Inngående brev SINTEF Molab og Kystlab inngår intensjonsavtale om fusjon KYSTLAB AS
2018/845 17.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Morten Agnar Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/845 17.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Hans Petter Hestmo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/265 17.12.2018 Inngående brev Listeforslag til Fylkestingsvalget 2019 - Orientering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/221 17.12.2018 Inngående brev Referat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyremøte 13.12.2018 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA)
2017/691 17.12.2018 Inngående brev Rundskriv I-1/2019 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2018/844 17.12.2018 Inngående brev Regionmøter landbruk 2019- oversikt over møtetidspunkt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/600 15.12.2018 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 915597637 - Dybsland villsau Landbruksdirektoratet
2018/600 15.12.2018 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 999081193 - Kim-Anders Skodvin Buarø Landbruksdirektoratet
2018/600 15.12.2018 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 915854087 - Tina E. Osen Rånes Landbruksdirektoratet
2018/600 15.12.2018 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969377578 - Rune Sæther Landbruksdirektoratet
2018/600 15.12.2018 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 977372364 - Tore Osen Landbruksdirektoratet
2018/600 15.12.2018 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 996550826 - Johan Bade Kvernland Landbruksdirektoratet
2018/600 15.12.2018 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 988655732 - Stein Beitelag Landbruksdirektoratet
2016/4443 14.12.2018 Inngående brev Informasjon om meldingsutveksling med offentlige virksomheter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/840 14.12.2018 Inngående brev Oppfordring til kommunal / interkommunal tiltaksplan mot plastforurensing Naturvernforbundet
2017/487 14.12.2018 Inngående brev Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2019 LANDBRUKSDIREKTORATET
2016/1638 14.12.2018 Inngående brev Tilskudd til svømming i barnehager 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/779 13.12.2018 Inngående brev Innstilling Samarbeidsutvalget
2018/451 13.12.2018 Inngående brev Avslag på spillemiddelsøknad - Osen bygdetun TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/413 13.12.2018 Utgående brev Håndarbeid på Osen bygdatun OSEN HUSFLIDSLAG
2018/507 13.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest OSEN KOMMUNE
2018/685 13.12.2018 Utgående brev Svar på tilsynsrapport - Osen administrasjonsbygg BRANNVESENET MIDT IKS
2018/693 12.12.2018 Utgående brev Melding til tinglysing - gnr. 5020/20/232 KARTVERKET TINGLYSING
2018/693 12.12.2018 Inngående brev Samtykke til tinglysing av dokumenter på eiendommen Ørinveien 3, gnr. 20 bnr. 11 i Osen kommune EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS
2018/835 12.12.2018 Inngående brev Tilbud på varmepumpe - Seter skole WATCO AS
2018/835 12.12.2018 Inngående brev SV: Tilbud på varmepumpe - Seter skole OSEN KOMMUNE
2018/836 12.12.2018 Inngående brev Forslag til prøveplan for vannverkene i Osen 2019 KYSTLAB AS
2018/333 12.12.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Leirskoleopplæring UTDANNINGSDIREKTORATET
2018/841 11.12.2018 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/831 11.12.2018 Inngående brev 5020/1/5 - Kommunale avgifter - Vigdis M M Tørriseng Vigdis M M Tørriseng
2018/172 10.12.2018 Inngående brev Innkalling og saksliste til styremøte i Fosen Regionråd 14.12.2018 FOSEN REGIONRÅD
2018/279 10.12.2018 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Osen 28.11.2018 - Kaffekosen NOKAS AS
2018/279 10.12.2018 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Osen 28.11.2018 - Coop Marked Osen NOKAS AS
2017/682 10.12.2018 Inngående brev Til personalavdelingen: innsynsbegjæring kopi av data til PAI-registeret Kommunal Rapport
2018/451 10.12.2018 Inngående brev Osen bygdatun - vedtak om støtte til restaurering av jordkjeller TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/763 07.12.2018 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - bruksendring fra offentlig bebyggelse / barnehage til boligbebyggelse - Osen - 20/231 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/332 07.12.2018 Inngående brev Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/586 07.12.2018 Inngående brev Mangelfull oversendelse av sak til Fylkesmannen, deres ref 2017/586-11 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/64 07.12.2018 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Osen kommune - 17.12.2018 Kontrollutvalget
2018/832 06.12.2018 Inngående brev Høring på skoleruta for skoleåret 2020-2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/67 06.12.2018 Inngående brev Rovdyrproblematikken i Trøndelag Sør- og Nord-Trøndelag Sau og Geit
2018/685 05.12.2018 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport - Osen adm. bygg BRANNVESENET MIDT IKS
2017/705 05.12.2018 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2018 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/91 05.12.2018 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.11.2018 Kemnerkontoret for Fosen
2017/487 04.12.2018 Inngående brev Takk for innspill til nye vaktdistrikt for den kommunale veterinærvakten - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/831 04.12.2018 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter Vigdis M M Tørriseng
2018/401 04.12.2018 Inngående brev Innvilget søknad om erstatning etter avlingssvikt, vekstgruppe grovfôr - John Are Hagen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/826 04.12.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/24/4 Julie Hopen
2018/826 04.12.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/24/4 Odd E Holand Nordmeland
2018/693 04.12.2018 Inngående brev Fullmakt ved oppmåling - Jorunn Strand Jorunn Ingeborg Strand
2018/794 04.12.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2018/693 04.12.2018 Utgående brev Søknad om deling av grunneiendom - Jorunn Ingeborg Strand Jorunn Ingeborg Strand
2018/825 04.12.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2018/795 04.12.2018 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærer Osen kommune - st. ref. 3979448744 *****
2018/827 03.12.2018 Inngående brev Søknad om sponsormidler Trøndersnadder UB
2018/448 03.12.2018 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av garasje - Osen - 16/20 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/401 03.12.2018 Inngående brev Innvilget søknad om erstatning for avlingssvikt 2018 - grôvfor - Jarle Stein FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/401 03.12.2018 Inngående brev Avslag søknad om erstatning for avlingssvikt 2018 - grovfôr - Åsegg samdrift DA FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/830 03.12.2018 Inngående brev Folkevalgtprogrammet 2019-2023 KS
2018/739 03.12.2018 Inngående brev DSB: Brosjyre om egenberedskap til alle landets husstander DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2018/365 03.12.2018 Inngående brev Oversendelse av budsjettdokumenter til Fylkesmannen Gråberg, Anne
2018/822 30.11.2018 Inngående brev Søknad om sponsormidler til Sætervik Havfiskefestival Sætervik Havfiskefestival
2018/87 30.11.2018 Inngående brev Møteprotokoll fra Namdal regionråds møte 24.11.18 Namdal Regionråd
2018/795 30.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (3979448744) - ***** ***** *****
2018/795 30.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (3979448744) - ***** ***** *****
2018/824 30.11.2018 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedirektoratet
2018/795 30.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 3979448744 ***** ***** *****
2018/795 30.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 3979448744 ***** ***** *****
2018/293 29.11.2018 Inngående brev Stimuleringstilskudd til gratis hall- og baneleie Stimuleringstilskudd til gratis hall- og baneleie -avvikles i nåværende form
2018/547 29.11.2018 Inngående brev Ettersending notat MNA
2017/627 29.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder SeterVannverk Kystlab-PreBIO AS
2017/590 29.11.2018 Utgående brev Tinglysing av skjøter Kartverket Tinglysing
2018/757 29.11.2018 Utgående brev Justering av betalingssatser innen utvikling og miljø Roar Leirset m.fl.
2018/757 29.11.2018 Utgående brev Justering av kommunale gebyrer innen VAR- området Roar Leirset m.fl.
2018/757 29.11.2018 Utgående brev Justering av husleiesatser for kommunale boliger May Brattgjerd m.fl.
2018/757 29.11.2018 Utgående brev Justering av betalingssatser innen oppvekst og kultur Sissel Blix Aaknes m.fl.
2018/757 29.11.2018 Utgående brev Justering av satser for egenbetaling innen helse og omsorg May Brattgjerd m.fl.
2018/757 29.11.2018 Utgående brev Justering av husleiesatser for kommunale boliger Toril Aspaas m.fl.
2018/547 29.11.2018 Utgående brev Ny renovasjonsforskrift MNA - kommune Kirsti Jakobsen m.fl.
2017/112 29.11.2018 Utgående brev Innspill på anvendelse av Osen kommunes Jubileumsgave Sissel Blix Aaknes m.fl.
2017/343 29.11.2018 Utgående brev Tertialrapport II per 31. august 2018 Roar Leirset m.fl.
2017/343 29.11.2018 Utgående brev Saldering I 2018 - Driftsbudsjettet Roar Leirset m.fl.
2017/112 29.11.2018 Utgående brev Svar på forslag til bruk av jubileumsgaven for Osen kommune Mads Jørgen Astorsen
2018/741 29.11.2018 Utgående brev Foreldrebetaling for SFO 5.-7.trinn Sissel Blix Aaknes m.fl.
2018/790 29.11.2018 Utgående brev Flerbrukshus - et hus med mange muligheter Sissel Blix Aaknes m.fl.
2018/36 29.11.2018 Utgående brev Rutiner for intern varsling og oppfølging samt retningslinjer for bruk av sosiale medier Kristin Andreassen m.fl.
2018/404 29.11.2018 Utgående brev Tilstandsrapport for barnehagene i Osen 2017 Sissel Blix Aaknes m.fl.
2018/404 29.11.2018 Utgående brev Tilstandsrapport for barnehagene i Osen 2017 Sissel Blix Aaknes m.fl.
2017/470 29.11.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Tina Elisabeth Osen Rånes Tina Elisabeth Osen Rånes
2017/470 29.11.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Osen Sameie Jan-Thore Pettersen
2017/470 29.11.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Kim-Anders Skodvin Buarø Kim-Anders Skodvin Buarø
2017/470 29.11.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Stig Elden Stig Elden
2017/470 29.11.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Kim-Anders Skodvin Buarø Kim-Anders Skodvin Buarø
2018/569 29.11.2018 Utgående brev 5020 - Osen, Søknad om tillatelse til nydyrking på gnr 20 bnr 13 - Morten Agnar Osen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
2018/589 29.11.2018 Utgående brev Søknad om motorferdsel *****
2018/385 29.11.2018 Utgående brev 5020/35/4 - Søknad om tillatelse til tiltak for riving av fjøs samt oppføring av nytt redskapshus/uthus Rita Gulliksen
2017/513 29.11.2018 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 12 bnr. 106 i Osen kommune Wiggo Wodahl
2018/532 29.11.2018 Utgående brev Svar på Innsyn sluttavtale rådmann VG v/Fredrik Kampevoll
2018/569 29.11.2018 Utgående brev Søknad om tillatelse til Nydyrking - Morten Agnar Osen Morten Agnar Osen
2017/470 29.11.2018 Utgående brev Klage på avslag om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Osen Sameie Jan-Thore Pettersen
2018/648 29.11.2018 Utgående brev 5020/18/2 - Foreløpig svar på melding om bygg unntatt søknadsplikt. Tore Johan Buarø
2018/5 29.11.2018 Utgående brev Vedrørende søknad om reiserett med transporttjenesten *****
2018/5 29.11.2018 Utgående brev Vedrørende søknad om reiserett med transporttjenesten *****
2018/697 29.11.2018 Utgående brev Utdeling av kulturprisen 2018 Sissel Blix Aaknes m.fl.
2017/470 29.11.2018 Utgående brev Tildeling av midler til reparasjon av hydroteknisk anlegg - Tore Osen Tore Osen
2018/694 29.11.2018 Utgående brev Dokument til tinglysning Statens Kartverk, Tinglysningen
2017/604 29.11.2018 Utgående brev Søknad om konsesjon for kinodrift i Osen A/L Fjellheim v/Alfred Risvik
2017/513 29.11.2018 Utgående brev 1633/12/101 - Søknad om fradeling av tomt 4 på Brygghaugen Wiggo Wodahl
2017/192 29.11.2018 Utgående brev Rapport DKSS-midler 2017 Sør-Trøndelag Fylkeskommune
2017/604 29.11.2018 Utgående brev Søknad om konsesjon 2018 for spillestedene i kommunen Bygdekinoen
2017/326 29.11.2018 Utgående brev 1633/38/19 - Sturla Fosli - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tilbygg til hytte. Sturla Fosli
2017/369 29.11.2018 Utgående brev 1633/12/53 - Ketil Sundnes - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus. Ketil Sundnes
2017/504 29.11.2018 Utgående brev 1633/29/38 - Oppføring av ny utedo. Marius Osen
2018/811 28.11.2018 Inngående brev Orientering om utsatt frist for saksbehandling av miljøtilskudd og produkjonstislkudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/779 28.11.2018 Inngående brev Søknad på stilling Eli Janne Osen Karlsen
2018/763 28.11.2018 Utgående brev 5020/20/231 - Osen kommune - søknad om dispensasjon for bruksendring av bygning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
2018/444 28.11.2018 Inngående brev Søknad om drenering av jordbruksjord 2018 - John Are Hagen John Are Hagen
2018/763 28.11.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Osen sentrum, for eiendommen 20/231 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/779 28.11.2018 Utgående brev Utlysningstekst Webcruiter
2018/820 28.11.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Jarl-Inge Høvik
2018/699 28.11.2018 Inngående brev Svar på henvendelse om rester etter riving Ann bade Hestmo
2018/818 28.11.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om grenser Anne-Karin Mårvik
2015/5126 27.11.2018 Inngående brev Tegning og bilder Helge Anders Skorstad
2018/810 27.11.2018 Inngående brev KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN – SENT SVAR Kommunal-Rapport
2018/699 27.11.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Sigmund Jarle Hestmo
2018/699 27.11.2018 Inngående brev Miljøsaneringsbeskrivelse Sigmund Jarle Hestmo
2018/401 27.11.2018 Inngående brev Innvilget søknad om erstatning etter avlingssvikt, vekstgruppe grovfôr - Johan Bade Kvernland FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/815 27.11.2018 Inngående brev Klage på mobildekning i Høvika Brita Stein m.fl.
2018/694 27.11.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2018/419 27.11.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd til varmepumper og oppgradering av sikringsskapet i Osen kirke Osen kirkelige fellesråd
2017/47 27.11.2018 Utgående brev Årsregnskap og årsmelding 2017 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/616 26.11.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 35/5 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/529 26.11.2018 Inngående brev Osen/Steinsdalen idrettslag IL - dispensasjon fra krav om tinglysing - Osen kommune Kud Dep - Postmottak KUD
2018/795 26.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 3979448744 ***** ***** *****
2018/795 26.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (3979448744) - ***** ***** *****
2018/529 26.11.2018 Utgående brev Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Lysløype i Steinsdalen Osen/Steinsdalen IL v/Olav Svee m.fl.
2018/779 23.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (3969720286) - Muhamad Kilany Muhamad Kilany
2017/627 23.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Hopen Vannverk KYSTLAB AS
2017/627 23.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Åsegg Vannverk KYSTLAB AS
2017/627 23.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Seter Vannverk KYSTLAB AS
2017/627 23.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Osen og Strand Vannverk KYSTLAB AS
2017/627 23.11.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Skjærvøy Vannverk KYSTLAB AS
2018/779 23.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 Muhamad Kilany Muhamad Kilany
2018/802 22.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sektorleder for helse og omsorg Osen kommune - st. ref. 3975404565 ***** ***** *****
2018/795 22.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 3979448744 ***** ***** ***** *****
2014/4754 22.11.2018 Utgående brev 1633 - Bussholdeplass ved Mo. 'odd@brbrondbo.no'
2014/4754 22.11.2018 Utgående brev 1633 - Bussholdeplass ved Mo - forslag til intensjonsavtale. Rolf Bremnes
2014/4754 22.11.2018 Utgående brev 1633 - Bussholdeplass ved Mo - avtale vedr. erverv av arealer. Jon Arne Bremnes
2014/4754 22.11.2018 Utgående brev 1633 - Bussholdeplass ved Mo - avtale. Jan Arne Bremnes
2014/4754 22.11.2018 Utgående brev 1633 - Aksjon skoleveg 2014 - Anmodning om utbetaling av tilskuddsmidler - ekstra tildeling av skolevegmidler 2014 til Osen kommune. "Ansvar 45210" Statens vegvesen landsdekkende regnskap
2014/4754 22.11.2018 Utgående brev 1633 - Bussholdeplass ved Mo - innmålinger. Brødrene Brøndbo AS
2014/4754 22.11.2018 Utgående brev Ferdigstillelse av bussholdeplass, Mo. Odd Erling Brøndbo
2016/2555 22.11.2018 Utgående brev Osen Produsentlag - Kjøp av melkekvoter 2016 Osen Produsentlag, Tine v/Signe L. F. Nordmeland
2014/4754 22.11.2018 Utgående brev 1633 - Bussholdeplass Mo - søknad om deling av eiendom. Rolf Bremnes
2014/4754 22.11.2018 Utgående brev Deling av grunneiendom - nabovarsel. Knut Arne From
2016/2555 22.11.2018 Utgående brev Oversikt over kjøp av melkekvoter i 2016. Utbetaling av tilskudd. Signe Lillian F. Nordmeland
2017/28 22.11.2018 Utgående brev Tilstandsrapport for skolene i Osen 2016 Sissel Blix Aaknes m.fl.
2017/60 22.11.2018 Utgående brev Innvilget støtte til opplæring i styreverv Rolf Sigurd Gjetvik
2018/342 22.11.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Nordmeland Jørn Nordmeland
2018/320 22.11.2018 Utgående brev Klage på eiendomsskatt gnr. 27 bnr. 22 i Osen kommune Dag Arne Rødsjø
2018/99 22.11.2018 Utgående brev Stimuleringstilskudd for 2018 - Veterinær vakttjeneste ÅFJORD VETERINÆRKLINIKK AS
2018/271 22.11.2018 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene - Osen fjellstyre OSEN FJELLSTYRE
2018/99 22.11.2018 Utgående brev Stimuleringstilskudd2018 - Veterinær vakttjeneste FOSEN DYREKLINIKK AS
2018/207 22.11.2018 Utgående brev Innspill om senket fartsgrense Drageid i Osen kommune 'Firmapost-VD@vegvesen.no'
2018/405 22.11.2018 Utgående brev Storversdagen - søknad om støtte til forprosjekt UTKANTTEATRET m.fl.
2018/405 22.11.2018 Utgående brev Bjørnørfolket - søknad om støtte til forprosjekt Trygve Harald Rullestad m.fl.
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt i Hopen Edvind Peder Ellingen
2018/207 22.11.2018 Utgående brev Ønske om senket fartsgrense forbi Drageid leirskole DRAGEID LEIRSKOLE AS m.fl.
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Asbjørn Emil Kjellsen
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Edvind Peder Ellingen
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Oskar Folland
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Terje Storvik
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Jostein Hellesø
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Rita Tørring
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Helen Stein
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt Hans Gunnar Kvernland
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Knut Røthe
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Wiggo Raymond Melhus
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Åge Inge Johnsen
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Kari Heggland Risvik
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Ståle Johansen Braset
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Robert Holte
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Kurt Rødsjø
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Øyvind Holte
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Tilbud om kjøp av festetomt på Vingsand Ingrid Marit Lindseth
2018/271 22.11.2018 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med kurs i revejakt Osen jeger- og fiskerforening
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Referat fra møte om festetomter og Vingsand-eiendommen 05.04.2018 Kristian Johan Momyr m.fl.
2018/301 22.11.2018 Utgående brev Søknad om lån fra næringsfond ONE2CEL AS
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Festetomter og arealer på Vingsand-eiendommen Hanne Skjæggestad m.fl.
2018/150 22.11.2018 Utgående brev Søknad om scooterløyve Trond Storvoll
2018/150 22.11.2018 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark Trond Storvoll
2017/512 22.11.2018 Utgående brev Kopi av matrikkelbrev over eiendommen gnr. 38 bnr. 9 i osen kommune Håvard Skjærvø
2018/207 22.11.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om senket fartsgrense DRAGEID LEIRSKOLE AS m.fl.
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Innkalling til møte i arbeidsgruppe angående eiendommen 12/88 Kristian Johan Momyr m.fl.
2017/308 22.11.2018 Utgående brev 1633/12/78 - Inge Asbjørn Stene - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg hytte. Inge Asbjørn Stene
2017/308 22.11.2018 Utgående brev 1633/12/78 - Inge Asbjørn Stene - søknad om utslippstillatelse fra hytte. Inge Asbjørn Stene
2017/387 22.11.2018 Utgående brev Søknad om støtte til Namdalsfestivalen 2017 Namdalsfestivalen Sykehuset Namsos
2017/446 22.11.2018 Utgående brev 1633/33/1/9 - Elsa Helen Vada - søknad om utslippstillatelse fra hytte. Elsa Helen Vada
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Fastsettelse av tomtepriser/festeavgifter på kommunal næringseiendom Roar Leirset m.fl.
2018/53 22.11.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til prosjekt "Folk i Husan" Gunhild Angen
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Salg/fortsatt feste av kommunale tomter Roar Leirset m.fl.
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Innkalling til møte 29.juni kl. 12:00 - Vingsand Kristian Momyr m.fl.
2017/359 22.11.2018 Utgående brev 1633/34/3 - Kjell D. Sætran - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Kjell D. Sætran
2017/360 22.11.2018 Utgående brev 1633/1/88 m.fl. - Seter Marina - søknad om rammetillatelse for flytebryggeanlegg. SETER MARINA
2017/374 22.11.2018 Utgående brev 1633/12/81 - Terje Skåren - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av naust. Terje Skåren
2017/374 22.11.2018 Utgående brev Plassering av naust 'terje.skaren@ntebb.no'
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Referat fra møte om festetomter og Vingsand-eiendommen 29.06.2017 Kristian Momyr m.fl.
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Referat fra møte om festetomter og Vingsand-eiendommen 06.07.2017 Hege Green Strøm m.fl.
2017/345 22.11.2018 Utgående brev Undersøkelse om interesse for kjøp av festetomter Oskar Folland og Randi Grytli m.fl.
2017/308 22.11.2018 Utgående brev 1633/12/78 - Inge Asbjørn Stene - vedr. søknad om utslippstillatelse Inge Asbjørn Stene
2018/802 22.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sektorleder for helse og omsorg - st. ref. (3975404565) - ***** ***** *****
2018/795 22.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (3979448744) - ***** ***** ***** *****
2017/308 22.11.2018 Utgående brev 1633/12/78 - Vedr. utslippstillatelse fra hytte Inge Asbjørn Stene
2018/448 21.11.2018 Utgående brev 5020/16/20 - Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av garasje FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/448 21.11.2018 Utgående brev 5020/16/20 - Tillegg til søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 (vår ref. 5608/2018/5020/16/20/4RBR) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/812 21.11.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Strand, Håvard
2018/616 21.11.2018 Utgående brev 5020-35/5 - Høring vedrørende deling av eiendom - Jostein Brattgjerd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/64 20.11.2018 Inngående brev Fremsending av kontrollutvalget sin sak 10/18 - Budsjett 2019 for kontrollutvalget i Osen kommune - forslag Kontrollutvalget
2018/448 20.11.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje 16/20 Trøndelag fylkeskommune
2018/699 20.11.2018 Inngående brev Riving av kårbolig Lunmoveien 48 - levering av miljøfarlige stoffer Sigmund Jarle Hestmo
2018/810 20.11.2018 Inngående brev Innsynskrav: ordførerens kalender Kommunal Rapport
2018/231 19.11.2018 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak - Skjærvøy vannverk Mattilsynet Region Midt
2018/616 19.11.2018 Inngående brev Fylkesmannen fraråder - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNFR-område - fradeling av hyttetomt og tomt til naust - Osen - 35/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/807 19.11.2018 Inngående brev Oversendelse av rekvisisjon STATSKOG SF
2018/147 19.11.2018 Inngående brev Innvilget tilskudd til tiltak i beiteområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2016/5150 19.11.2018 Inngående brev Kjørebok 2017/2018 Håvard Strand
2018/231 19.11.2018 Utgående brev 2018/231 - Svar på tilsynsrapport 2018/237432 - Åsegg vannverk. Mattilsynet Region Midt v/Tove Marie Hervik
2018/231 19.11.2018 Utgående brev Svar på tilsynsrapport 2018/241232 - Skjervøya vannverk. Mattilsynet Region Midt v/Tove Marie Hervik
2018/449 19.11.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling vedr. støtte HEPSØ NOTSERVICE AS
2018/401 19.11.2018 Inngående brev Oppfølging av tillegg til jordbruksoppgjøret 2018- endringer i SMIL- og dreneringsforskriftene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/795 17.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 3979448744 ***** ***** ***** *****
2018/795 17.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (3979448744) - ***** ***** ***** *****
2018/64 16.11.2018 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Osen kommune - 05.11.2018 Kontrollutvalget
2018/387 16.11.2018 Inngående brev Revisor for Osen kommune - etter virksomhetsoverdragelse for Fosen kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA - fra 01.01.2019 Kontrollutvalget
2018/538 16.11.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje/lagerbygning Arne Jan Hopen
2018/806 16.11.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven §1-8 Håvard Strand
2018/804 16.11.2018 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning HEPSØ EIENDOM AS
2018/805 16.11.2018 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter HEPSØ EIENDOM AS
2018/795 15.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 3979448744 ***** ***** *****
2018/87 15.11.2018 Inngående brev Protokoll Namdal Regionråd 24.09.18 og uttalelser sept-nov 2018 Ragnar Prestvik
2018/685 15.11.2018 Inngående brev Tilsynsrapport med avvik - Osen administrasjonsbygg BRANNVESENET MIDT IKS
2018/244 15.11.2018 Inngående brev Referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 09.11.2018 Fosen kontrollutvalgssekretariat
2018/87 15.11.2018 Inngående brev Innkalling og sakliste til Namdal regionråds møte 19.11.18 Namdal regionråd
2018/87 15.11.2018 Inngående brev Møteprotokoll Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018 Namdal regionråd
2018/795 15.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (3979448744) - ***** ***** *****
2018/795 14.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (3979448744) - ***** ***** *****
2018/802 14.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sektorleder for helse og omsorg - st. ref. (3975404565) - ***** ***** ***** *****
2018/779 14.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (3969720286) - Charlotte Loua Charlotte Loua
2018/797 14.11.2018 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling Flaata, Gregar m.fl.
2018/657 14.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (3928896646) - ***** ***** *****
2018/657 14.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (3928896646) - ***** ***** ***** ***** *****
2018/779 14.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 Charlotte Loua Charlotte Loua
2018/795 14.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 3979448744 ***** ***** *****
2018/802 14.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sektorleder for helse og omsorg Osen kommune - st. ref. 3975404565 ***** ***** ***** *****
2018/801 14.11.2018 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av skogfond 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/454 14.11.2018 Utgående brev Søknad om deling av eiendom - Jostein Brattgjerd Jostein O Brattgjerd
2018/715 14.11.2018 Utgående brev 5020/3/3 - Drageid Eiendom AS v/Ingolv Dørum - søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg til naust. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2017/586 13.11.2018 Utgående brev 1633/18/2 - Klage på oppføring av naust ved Buarøya. Tore Johan Buarø m.fl.
2018/449 13.11.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til kjøp av mobilkran - Hepsø Notservice AS HEPSØ NOTSERVICE AS
2017/586 13.11.2018 Utgående brev 1633/18/2 - Tore Johan Buarø - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av naust. Tore Johan Buarø
2018/701 13.11.2018 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for tilskudd fra Osen kommunes næringsfond Matkroken Sætervik
2018/795 13.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 3979448744 ***** ***** ***** *****
2018/795 13.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Osen kommune - st. ref. 3979448744 ***** ***** *****
2018/794 13.11.2018 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Trond Storvoll
2018/612 13.11.2018 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for tilskudd fra Osen kommunes næringsfond Drageid leirskole
2018/611 13.11.2018 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for tilskudd fra Osen kommunes næringsfond Drageid leirskole
2018/610 13.11.2018 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for tilskudd fra Osen kommunes næringsfond Drageid leirskole
2018/617 13.11.2018 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for tilskudd fra Osen kommunes næringsfond Drageid leirskole
2018/91 13.11.2018 Inngående brev Skatteinngang pr 31.10.2018 Kemnerkontoret for Fosen
2018/800 13.11.2018 Inngående brev Søknad om driftsstøtte 2019 Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA
2018/330 13.11.2018 Inngående brev Tillatelse til felling av elg Namsos politistasjon
2018/330 13.11.2018 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 02.11.2018 Harald Stein
2017/586 13.11.2018 Inngående brev Klage vedrørende planer om oppføring av naust på Buarøya Oddbjørg Kristin Hepsø
2018/796 13.11.2018 Inngående brev Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2019 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2018/795 13.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (3979448744) - ***** ***** ***** *****
2018/795 13.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (3979448744) - ***** ***** *****
2018/617 13.11.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til buldrevegg - Drageid Leirskole DRAGEID LEIRSKOLE AS
2018/612 13.11.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til utbygging av tak - Drageid Leiskole DRAGEID LEIRSKOLE AS
2018/611 13.11.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til kjøp av båt - Drageid Leirskole DRAGEID LEIRSKOLE AS
2018/610 13.11.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til kjøp av kontorbrakke - Drageid Leirskole DRAGEID LEIRSKOLE AS
2018/330 12.11.2018 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 21.10.2018 Halle Kristian Sørmeland
2018/172 12.11.2018 Inngående brev Møtereferat styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 09.11.18 FOSEN REGIONRÅD
2018/803 12.11.2018 Inngående brev Høring av søknader om driftskonsesjoner: om vurderinger på klima- og miljøområdet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/640 12.11.2018 Inngående brev Naturvernforbundet - Høringsuttalelse til forslag til planprogram for KPA Osen med fokus på sjøområdene FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I TRØNDELAG
2017/345 12.11.2018 Inngående brev Innspill tomtegrenser Helen og Magnar Stein
2018/779 09.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 Magdalena Jurewicz Magdalena Jurewicz
2018/616 09.11.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring vedrørende deling av eiendom, Gbnr. 35/5 Samediggi/Sametinget
2018/640 09.11.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til forslag til planprogram - rullering av kommuneplanens arealdel med fokus på sjøområdene 2018 -2019 Trøndelag fylkeskommune
2018/182 09.11.2018 Inngående brev Orientering om bakgrunn for etablering av nettkonsern i Midt-Norge TRØNDERENERGI AS
2017/457 09.11.2018 Inngående brev Roan og Osen handikaplag - søknad om støtte Roan og Osen Handikaplag v/Elbjørn Harsvik
2018/779 09.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (3969720286) - Magdalena Jurewicz Magdalena Jurewicz
2018/640 09.11.2018 Inngående brev Svar på høring til planprogram - rullering av kommuneplanens arealdel, med fokus på sjøområdene 2018-2029. Mattilsynet
2018/235 08.11.2018 Utgående brev Innkalling til møte i hovedutvalget og aktivitetsstyret 17.09.2018 Hovedutvalget og aktivitetsstyret
2018/235 08.11.2018 Utgående brev Innkalling til møte i hovedutvalget og aktivitetsstyret 29.10.2018 Hovedutvalget og aktivitetsstyret
2018/699 08.11.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Sigmund Jarle Hestmo
2018/448 08.11.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven Helge Anders Skorstad
2018/798 08.11.2018 Inngående brev Kjøp av nausttomt Trond Gystad
2018/680 08.11.2018 Utgående brev 5020 - Vannforbruk ved Åsegg vannverk. SWECO NORGE AS
2018/448 08.11.2018 Utgående brev 5020/16/20 - Foreløpig svar på melding om tiltak unntatt søknadsplikt for oppføring av garasje. Helge Anders Skorstad
2018/680 08.11.2018 Utgående brev 5020 - Tilbud - konsulentbistand ved Åsegg vannverk. NORCONSULT AS
2018/680 08.11.2018 Utgående brev 5020 - Antakelse av tilbud på konsulentbistand for grunnvannsanlegg ved Åsegg vannverk. SWECO NORGE AS
2018/715 07.11.2018 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av tilbygg til naust - Osen - 3/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/640 07.11.2018 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel med fokus på sjøområdene 2018 - 2029 Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/640 07.11.2018 Inngående brev Forslag til planprogram kommuneplanens arealdel med fokus på sjøområdene 2018-2029 - uttalelse fra Fiskeridirektoratet region Midt FISKERIDIREKTORATET
2018/231 06.11.2018 Inngående brev Rutiner ved ledningsbrudd Bratberg Ronald
2018/231 06.11.2018 Inngående brev Rutiner ved forringet vannkvalitet Bratberg Ronald
2018/231 06.11.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om vedtak Åsegg vannverk Bratberg Ronald
2018/231 06.11.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om vedtak Skjervøya vannverk Bratberg Ronald
2018/182 06.11.2018 Inngående brev Eiermøte i TrønderEnergi 14. november 2018 TRØNDERENERGI AS
2016/2752 06.11.2018 Inngående brev Invitasjon til ekstraordinær generalforsamling i Trøndelag Reiseliv 06.12.2018 TRØNDELAG REISELIV AS
2018/739 06.11.2018 Inngående brev Brosjyre til alle landets husstander om egenberedskap DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2018/791 06.11.2018 Inngående brev Invitasjon til diskusjon om rammevilkår for næringsmiddelindustrien i Trøndelag NORGES BONDELAG
2018/782 05.11.2018 Inngående brev Kompetanse til å regulere motorisert ferdsel på statsallmenning samt kompetanse til å gje løyve til etablering av snøscooterløyper NORGES FJELLSTYRESAMBAND
2018/163 05.11.2018 Inngående brev Korrigering av saksopplysning NAMSOS KOMMUNE
2018/172 05.11.2018 Inngående brev Innkalling til styre/rådsmøte i Fosen Regionråd 09.11.2018 FOSEN REGIONRÅD
2018/304 05.11.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/14/20/4 Brynhild Waterloo Næss
2018/304 05.11.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/14/20/4 Lasse Trana
2018/231 05.11.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å etterleve opplysningsplikten til Mattilsynet Mattilsynet Region Midt
2018/231 05.11.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å varsle Mattilsynet om avvik Mattilsynet Region Midt
2018/640 05.11.2018 Inngående brev NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Melding om planoppstart med forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel med fokus på sjøområdene 2018-2029 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/715 05.11.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til naust ved Drageid -3/3 Trøndelag fylkeskommune
2018/779 04.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (3969720286) - Tarik Musa Tarik Musa
2018/779 04.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (3969720286) - Abdou Salam Sall Abdou Salam Sall
2018/779 04.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 Tarik Musa Tarik Musa
2018/779 04.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 Abdou Salam Sall Abdou Salam Sall
2018/779 03.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 Sheikh Omar Camara Sheikh Omar Camara
2018/779 03.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (3969720286) - Sheikh Omar Camara Sheikh Omar Camara
2018/244 02.11.2018 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 09.11.2018 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
2018/33 02.11.2018 Inngående brev Bekreftelse på registrering av personvernombud DATATILSYNET
2018/780 02.11.2018 Inngående brev Tilskudd til trua naturtyper - kystlynghei FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/163 02.11.2018 Inngående brev Brev til Brannvesenet Midt IKS - Kvalitet og økonomi på tjenesteleveranse fra 110 NAMSOS KOMMUNE
2018/779 02.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (3969720286) - Signhild Maria Kruse Signhild Maria Kruse
2018/779 02.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Osen kommune - st. ref. 3969720286 Signhild Maria Kruse Signhild Maria Kruse
2014/4612 01.11.2018 Inngående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokal prioritering - studieåret 2018-2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Versjon:5.1.1