eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/180 23.05.2019 Inngående brev Revidert byggesøknad Talde Prosjektstyring AS OSEN
2018/492 23.05.2019 Inngående brev Tegninger Sven Birger Sæter OSEN
2019/351 23.05.2019 Inngående brev Tilsynsrapport fra tilsyn utført den 03.04.2019 TRØNDERENERGI NETT AS OSEN
2018/62 23.05.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Dagambulansetilbudet i Snåsa kommune - støtteerklæring fra Nærøy kommune Naroy Kommune OSEN
2018/680 23.05.2019 Inngående brev Løfting av høyde QPS AS OSEN
2018/680 23.05.2019 Inngående brev Svar på kapasiteter QPS AS OSEN
2019/352 23.05.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning av vann, samt fritak for tilknytningsavgift og redusert vannavgift Steinsdalen skytterlag OSEN
2019/304 23.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn, Brygghaugen 8, gnr/bnr 12/105. Kristian Wist Lilleby OSEN
2019/354 23.05.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Aftenposten OSEN
2019/248 23.05.2019 Inngående brev Generalforsamling og Eiermøte i TrønderEnergi AS mandag 13. mai 2019 Tronderenergi OSEN
2018/680 23.05.2019 Utgående brev Vedr. tømmer Egil Aune OSEN
2018/62 23.05.2019 Utgående brev Fremtidig ambulansestruktur og beredskap for osen kommune Elisabeth Fossum m.fl. OSEN
2019/118 21.05.2019 Inngående brev Innkalling til årsmøte/rådsmøte i Fosen Regionråd 07.06.2019 Fosen - Bakken Torun OSEN
2018/365 21.05.2019 Inngående brev Diverse orienteringer om skjønnsmidler - kommende søknadsfrister og innspill og prosess om fellestiltak Fylkesmannen - Sigrid Hynne OSEN
2018/180 21.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Talde Prosjektstyring AS OSEN
2019/203 21.05.2019 Inngående brev Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2018/640 21.05.2019 Utgående brev Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019 - 2030 - 1. gangs politisk behandling Roar Leirset m.fl. OSEN
2018/640 21.05.2019 Utgående brev Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030 Høringsinnstansene m.fl. OSEN
2019/349 21.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Rigmor Anny M Tellugen OSEN
2016/5150 21.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Trond Petersen OSEN
2018/640 21.05.2019 Utgående brev Planprogram for Osen kommune - 2. gangs behandling - egengodkjenning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/344 20.05.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 04.05.2019 - Coop Marked og Nærbutikken Nokas - Aune, Morten OSEN
2019/344 20.05.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 04.05.2019 - KaffeKosen Nokas - Aune, Morten OSEN
2019/343 20.05.2019 Inngående brev NoFence beiteteknologi - Mattilsynets vurdering av bruk på sau og storfe Fylkesmannen - Alstad, Eva Dybwad OSEN
2019/38 20.05.2019 Inngående brev Eldrerådet Trøndelag - Forslag på medlemmer og varamedlemmer for perioden oktober 2019 - oktober 2023 Trondelagfylke - Ann Karin Mellingen OSEN
2019/311 20.05.2019 Inngående brev Regionmøte Tv-aksjonen NRK 2019 Tvaksjonen - Ørjan Dahl Bere OSEN
2018/180 20.05.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Talde prosjektstyring AS OSEN
2018/365 20.05.2019 Inngående brev Orienteringer om skjønnsmidler - søknadsfrister og prosess for fellestiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/284 16.05.2019 Utgående brev 5020/20/63 - Foreløpig svar på søknad ny / utvidelse av veranda. Øystein Holand m.fl. OSEN
2019/284 16.05.2019 Inngående brev Revidert søknad om byggetillatelse Øystein Holand OSEN
2016/5150 16.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Odd Jarle Arntsen OSEN
2019/208 16.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Audhild Stjern Tinglum OSEN
2018/273 16.05.2019 Inngående brev Informasjon til kommunene om fylkeskommunens behandling av dispensasjonssaker TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/226 16.05.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utvidelse av eksisterende nausttomter - Osen 12/felles FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2016/5150 16.05.2019 Inngående brev Kjørebok snøscooterkjøring 2018-2019 Terje Bratberg OSEN
2019/227 16.05.2019 Inngående brev Høringsuttalelse til dispensasjon for deling av eiendommen gnr. 1 bnr. 1 KYSTVERKET OSEN
2019/299 16.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Haugavatnet. Jan Egil Stein OSEN
2019/300 16.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN
2019/302 16.05.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Ingrid Nilsen OSEN
2019/302 16.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Ingrid Nilsen OSEN
2019/265 16.05.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av eiendom - Osen 31/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/269 16.05.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av tribuneanlegg ved Osen bygdetun - Osen - 12/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/301 16.05.2019 Inngående brev Byggesøknad Jonny Stein OSEN
2015/2598 16.05.2019 Utgående brev Motorferdseltillatelse Fjørsvatnet Hytteforening v/Harald Hanssen OSEN
2017/509 16.05.2019 Utgående brev Foreløpig svar på NVE`s henvendelse vedr. uttak av vann til Åsegg vannverk - deres ref. 201707527-4. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN
2019/1 15.05.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel - Ronald Bratberg Ronald Bratberg OSEN
2019/337 15.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Siv og Torbjørn Skjærvø OSEN
2019/135 15.05.2019 Inngående brev Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/331 15.05.2019 Inngående brev Møteinnkalling 29.04.2019 Svein Stjern OSEN
2019/265 15.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om å dele fra tun fra eiendommen 5020/31/5 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/338 15.05.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 920314716 Svee, Ingrid Susanne OSEN
2019/339 15.05.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 920314716 Svee, Ingrid Susanne OSEN
2019/135 15.05.2019 Utgående brev Angående tilbakeføring av tomt 11/14 til 11/2 Helge Bjørsvik m.fl. OSEN
2019/174 15.05.2019 Utgående brev 5020/14/172 - Fosen-Hytta AS- søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje. Tiltakshaver - Tom - Roger Buarø, Strand. FOSEN-HYTTA AS OSEN
2019/309 15.05.2019 Utgående brev Osen ungdomslag - søknad om skjenkebevilling , enkeltanledning, 18.05.2019. Vidar Sørmeland OSEN
2019/335 15.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNFR Kenneth Sørmeland OSEN
2016/5150 15.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Håvard Strand OSEN
2016/5150 15.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Robert Buarø OSEN
2016/5150 15.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Harald Hestmo OSEN
2018/640 15.05.2019 Inngående brev Osen kommune - Kommuneplanens arealdel 2019-2030 Høring Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/294 15.05.2019 Inngående brev Revidert søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Gunnar Ingvar Fagerdal OSEN
2019/1 15.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Ronald Bratberg OSEN
2019/78 15.05.2019 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.04.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2017/586 14.05.2019 Utgående brev Oversendelse av vedlegg til UM-sak 1/19 Oddbjørg Kristin Hepsø OSEN
2017/586 14.05.2019 Utgående brev 5020/18/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av naust ved Buarøya. Ny behandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/311 14.05.2019 Inngående brev Kick-off tv-aksjonen 2019 Tvaksjonen - Anne Mette Nilsen OSEN
2016/6937 14.05.2019 Utgående brev bekreftelse på mottatt brev 'fellestjenester@politiet.no' OSEN
2019/312 13.05.2019 Inngående brev Om vaksinering av ansatte innen helse- og omsorgstjenesten mot meslinger MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE OSEN
2019/315 13.05.2019 Inngående brev Nasjonal dugnad for registrering av turruter - forespørsel om data STATENS KARTVERK OSEN
2019/316 13.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Ove Ragnar Buhaug OSEN
2018/515 13.05.2019 Inngående brev Utlysning av skjønnsmidler - fellestiltak 2020 - 0-24 utsatte barn og unge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/324 13.05.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling Arvid Bjarne Næss OSEN
2017/586 13.05.2019 Inngående brev Klage på vedtak i sak 1/19 Hovedutvalg for Utvikling og Miljø Oddbjørg Kristin Hepsø OSEN
2018/180 13.05.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse TALDE PROSJEKTSTYRING AS OSEN
2016/5150 13.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Arve Meidel Brattgjerd OSEN
2019/104 11.05.2019 Inngående brev Brannvesenet Midt IKS - Møtereferat representantskapet 26.04.2019 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN
2019/248 11.05.2019 Inngående brev Generalforsamling i TrønderEnergi 13.05.2019 - demonstrasjon utenfor hotellet TRØNDERENERGI AS OSEN
2016/5150 11.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Endre Asp OSEN
2019/191 11.05.2019 Inngående brev Årsmelding for Osen fjellstyre 2018 OSEN FJELLSTYRE OSEN
2019/103 11.05.2019 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag - årsmøte 26.04.2019 IUA Sør-Trøndelag OSEN
2017/465 11.05.2019 Inngående brev Nasjonal database for snøscooterløyper - innrapportering av løypedata MILJØDIREKTORATET OSEN
2019/311 11.05.2019 Inngående brev Anmodning om å opprette kommunekomitè for TV-aksjonen NRK 2019 CARE NORGE OSEN
2019/274 11.05.2019 Inngående brev Tillatelse - dispensasjon fra byggeavstand - fv. 715 - tilbygg - gnr. 27 bnr. 11 - Osen kommune STATENS VEGVESEN OSEN
2019/309 10.05.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling Sørmeland, Vidar OSEN
2019/305 10.05.2019 Inngående brev Invitasjon til å avgi høringsuttalelse Nord Universitet OSEN
2019/91 09.05.2019 Utgående brev 5020/27/8 - Osen kommune - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av telemast og teknisk bygg. OSEN KOMMUNE OSEN
2014/6498 09.05.2019 Inngående brev Statsbudsjettet kap. 225 post 64 - tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - kunngjøring for våren 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/515 08.05.2019 Inngående brev Utlysning av skjønnsmidler - fellestiltak 2020 - 0-24 utsatte barn og unge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/444 08.05.2019 Utgående brev Drenering av jordbruksjord 2018 - Jan-Thore Pettersen Jan-Thore Pettersen OSEN
2018/444 08.05.2019 Utgående brev Drenering av jordbruksjord 2018 - John Are Hagen John Are Hagen OSEN
2018/444 08.05.2019 Utgående brev Drenering av jordbruksjord 2018 - Johan Kvernland Johan Bade Kvernland OSEN
2018/444 08.05.2019 Utgående brev Drenering av jordbruksjord 2018 - Hans Petter Hestmo Hans Petter Hestmo OSEN
2018/444 08.05.2019 Utgående brev Drenering av jordbruksjord 2018 - Anne-Britt Hestmo Hatlegjerde Anne-Britt Hestmo Hatlegjerde OSEN
2019/226 08.05.2019 Utgående brev 5020/20/Felles - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av eksisterende nausttomter. Tiltakshaver - Osen kommune. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN
2019/227 08.05.2019 Utgående brev 5020/1/1 - Søknad om deling av eiendom - høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/142 08.05.2019 Utgående brev SV: Vannledning Hansenget - Sørmeland TRØNDERENERGI NETT AS OSEN
2019/142 08.05.2019 Utgående brev Vannledning mellom Sørmeland - Hansenget - revidert kart. Tina Elisabeth Osen Rånes m.fl. OSEN
2019/256 08.05.2019 Utgående brev 5020/12/2 - Osen kommune - skorsteinsrehabilitering. OSEN KOMMUNE OSEN
2018/804 07.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning HEPSØ EIENDOM AS m.fl. OSEN
2019/269 07.05.2019 Utgående brev 5020/12/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tribuneanlegg ved Osen bygdetun. Tiltakshaver - Osen kommune. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/226 07.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til dispensasjon for utvidelse av nausttomt Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/265 06.05.2019 Utgående brev 5020-31/5 - Høring vedrørende deling av eiendom - Kari Janet Hestmo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2015/704 06.05.2019 Inngående brev Jodtabletter - atomhendelser Fylkesmannen i Trøndelag OSEN
2019/303 03.05.2019 Inngående brev Registrering av tomt ved Vågen Hepsøya Trine Hepsø Kristoffersen OSEN
2018/444 03.05.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering - Jan-Thore Pettersen Landbruksdirektoratet OSEN
2019/304 03.05.2019 Inngående brev Naboliste, eiendom Brygghaugen 8, gnr/ bnr 12/105 Vingsand LILLEBY TEGNEKONTOR OSEN
2019/111 03.05.2019 Inngående brev Søknadsskjema - tilleggsramme kommunale SMIL -rammer ( SMIL - midler) 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/174 02.05.2019 Inngående brev Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner, samt nye fasader - ENDELIG VERSJON !! Fosen-Hytta OSEN
2019/211 02.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Jonark AS OSEN
2019/174 02.05.2019 Inngående brev Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner Fosen-Hytta OSEN
2018/639 02.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på avvik John Kristian Flatås OSEN
2019/141 02.05.2019 Inngående brev 5019 Roan kommune - Høring av forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 FOSEN PLAN OG MILJØ AS OSEN
2018/317 02.05.2019 Inngående brev Fremsending av kontrollutvalgets behandling av årsmelding og kommuneregnskap 2018 for Osen kommune Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN
2019/294 02.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Gunnar Ingvar Fagerdal OSEN
2019/295 02.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak FAANES OG GJØLGA AS OSEN
2016/5150 02.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Jan Egil Stein OSEN
2019/211 02.05.2019 Inngående brev Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon JONARK AS OSEN
2019/46 02.05.2019 Inngående brev Møteprotokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 29.04.2019 REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN
2019/211 02.05.2019 Inngående brev Utregning BYA JONARK AS OSEN
2019/269 02.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppføring av tribuneanlegg ved Osen Bygdetun Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/297 02.05.2019 Inngående brev Høring - endring av opptaksområder for helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune- og regionreform HELSE MIDT-NORGE RHF OSEN
2019/174 02.05.2019 Utgående brev 5020/14/172 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av garasje. Tiltakshaver - Tom Roger Buarø. FOSEN-HYTTA AS OSEN
2017/586 30.04.2019 Utgående brev 1633/18/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av naust ved Buarøya. Ny behandling. Tore Johan Buarø m.fl. OSEN
2019/111 30.04.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - Nordmeland Landbruksdirektoratet OSEN
2018/264 30.04.2019 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning Osen kommune OSEN
2018/67 30.04.2019 Inngående brev Søknad om uttak av 1 bjørn på Fosen Indre Fosen kommune OSEN
2019/118 29.04.2019 Inngående brev Saker til behandling styremøte Fosen Regionråd 03.05.2019 - ettersender saker FOSEN REGIONRÅD OSEN
2019/284 29.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Øystein Holand OSEN
2019/285 29.04.2019 Inngående brev Nabovarsel, samt kvittering for nabovarsel Are Osen OSEN
2018/689 29.04.2019 Inngående brev Justering av plassering anneks på tomt 12/103 Wiggo Wodahl OSEN
2019/286 29.04.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/11/7 Torgeir Hopen OSEN
2019/265 29.04.2019 Inngående brev Kart 31/5 Kari Janet Hestmo OSEN
2019/256 29.04.2019 Inngående brev 5020/12/2 - Osen kommune - skorsteinsrehabilitering. Osen kommune OSEN
2019/142 29.04.2019 Inngående brev Pris vannledning Hansenget - Sørmelan, samt tid for oppstart RØSTAD ENTREPRENØR AS OSEN
2018/804 29.04.2019 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning Osen kommune OSEN
2019/217 29.04.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb Emil Nordmeland Rånes OSEN
2019/286 29.04.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/11/7 Håvard Hopen OSEN
2019/287 29.04.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/12/29 Håvard Hopen OSEN
2019/287 29.04.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/12/29 Torgeir Hopen OSEN
2019/288 29.04.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/12/39 Håvard Hopen OSEN
2019/288 29.04.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/12/39 Torgeir Hopen OSEN
2019/277 28.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Wajahat Ali Khan OSEN
2019/277 28.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Aisha Hassan OSEN
2019/277 28.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Agnethe Marlene Johansen OSEN
2019/277 28.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Wajahat Ali Khan OSEN
2019/277 28.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Aisha Hassan OSEN
2019/277 28.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Agnethe Marlene Johansen OSEN
2019/281 26.04.2019 Inngående brev Osen/Steinsdalen idrettslag 2019 OSEN/STEINSDALEN I.L. OSEN
2019/38 26.04.2019 Inngående brev Årsmelding 2018 for Eldrerådet Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/227 26.04.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om deling av eiendommen 1/1 på Seter Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/306 26.04.2019 Inngående brev Resultatkartlegging skogbruk 2019 i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/82 26.04.2019 Inngående brev Sluttrapport prosjekt Lensa 2016-18 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/680 26.04.2019 Inngående brev VS: Åsegg vannverk - Kommentarer til forslag til innstilling - skypemøte Sweco Norge AS v/Ivar-Øyvind Bjorøy OSEN
2019/184 26.04.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Jostein Valen OSEN
2019/111 26.04.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - Johan Bade Kvernland Landbruksdirektoratet OSEN
2019/104 26.04.2019 Inngående brev Innstilling fra valgkomite til møte 26.04.2019 Inderøy kommune v/Ida Stuberg OSEN
2019/282 26.04.2019 Utgående brev fornyelse av bankavtale 'tkh@finansinnkjøp.no' OSEN
2019/118 26.04.2019 Inngående brev Innkalling og saksliste styremøte Fosen Regionråd 3.mai 2019 FOSEN REGIONRÅD OSEN
2019/256 26.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Osen kommune OSEN
2019/248 26.04.2019 Inngående brev Generalforsamling og Eiermøte i TrønderEnergi AS mandag 13. mai 2019 TRØNDERENERGI AS OSEN
2019/184 26.04.2019 Utgående brev Svar på spørsmål ang. oppmåling av tomt Jostein Valen OSEN
2019/227 25.04.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av en ubebygd parsell fra eiendommen Seter - Osen 1/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/265 25.04.2019 Inngående brev Kart 31/5 Kari Janet Hestmo OSEN
2019/278 25.04.2019 Inngående brev Søknad om å oppføre hagestue/vinterhage Karl Emil Nilsen OSEN
2018/401 24.04.2019 Inngående brev Kornoppgave 3 Fylkesmannen OSEN
2018/401 24.04.2019 Inngående brev Kornoppgave 3 Fylkesmannen OSEN
2018/808 24.04.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Peter Hepsø Rederi AS PETER HEPSØ REDERI AS m.fl. OSEN
2019/139 24.04.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Sandviksberget handel AS SANDVIKSBERGET HANDEL AS OSEN
2018/680 24.04.2019 Utgående brev Tilleggsfinansiering Åsegg vannverk (Storenget) Roar Leirset m.fl. OSEN
2019/278 24.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Karl Emil Nilsen OSEN
2019/277 24.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefagarbeid - st. ref. (4068786137) Emina Ilic OSEN
2018/680 24.04.2019 Utgående brev Bestilling av byggestrøm FOSENKRAFT INSTALLASJON AS OSEN
2018/680 24.04.2019 Utgående brev Situasjonsplan tomt renseanlegg SWECO NORGE AS OSEN
2019/277 24.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Emina Ilic OSEN
2019/277 24.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefagarbeid Osen kommune - st. ref. 4068786137 Aleksandar Deljanin OSEN
2019/211 23.04.2019 Inngående brev Søknad om tiltak - Sandviksberget bygg G, Gnr/bnr 14/247 JONARK AS OSEN
2019/219 23.04.2019 Inngående brev Forhåndsvarsel - tilsynsrapport Strand barne- og ungdomsskole anl.nr. 0407842-001 TrønderEnergi Nett AS OSEN
2019/42 23.04.2019 Inngående brev Vedr. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av terrasse/veranda Anne-Britt K. Rolstadaas OSEN
2019/274 23.04.2019 Inngående brev Behandling av "søknadspliktig tilbygg med krav om ansvarlig foretak" etter PBL § 20-3 May-Britt Næss Strand OSEN
2019/211 23.04.2019 Utgående brev Søknad om igangsettingstillatelse - Sandviksberget bygg G, Gnr/bnr 14/247 JONARK AS OSEN
2019/166 23.04.2019 Utgående brev 5020 - Utskifting av vannkummer, Osen/Strand vannverk. ROAN MASKIN AS m.fl. OSEN
2019/275 23.04.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Magnar Brynjulf Sørgjerd OSEN
2017/450 23.04.2019 Inngående brev Forespørsel om å kjøpe tilleggsareal Ola Bjørsvik OSEN
2015/3082 23.04.2019 Utgående brev 1633 - Rehabilitering av vestvegg - Strand skole Jorleif Harsvik OSEN
2015/5242 23.04.2019 Utgående brev Skaret Varetaxi AS - Kjøp av varebil Skaret Varetaxi AS OSEN
2017/229 23.04.2019 Utgående brev 1633/33/1 - Telenor Mobil - ferdigattest mobilmast. PRO INVENIA AS OSEN
2019/25 23.04.2019 Utgående brev Søknad om støtte til jubileumskonsert - sangkoret Sjørokk Sigrid Tørriseng Angen OSEN
2015/5126 23.04.2019 Utgående brev 5020/16/20 - Godkjenning av plattinger og altaner. Helge Anders Skorstad OSEN
2017/463 23.04.2019 Utgående brev 5020/12/25 - Ferdigattest på rehabilitering av skorstein. Atle Karlsen OSEN
2015/5126 23.04.2019 Utgående brev 5020/16/20 - Vedr. forslag til red. av plattinger og altaner. Helge Anders Skorstad OSEN
2018/868 23.04.2019 Utgående brev Svar angående forespørsel om ladepunkt for elbil Kjetil Nerdal OSEN
2018/815 23.04.2019 Utgående brev Svar på klage på mobildekning i Høvika Brita Stein m.fl. OSEN
2019/217 23.04.2019 Inngående brev Søknad sommerjobb for ungdom 2019 Jamila Karita Høvik OSEN
2017/345 17.04.2019 Inngående brev Kjøp av festetomten Klubben 23 Oskar Folland OSEN
2018/515 16.04.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om deltakelse i pilot for programfinansiering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/38 16.04.2019 Inngående brev Oversendelse av Roan eldreråds årsmelding 2018 Roan kommune OSEN
2019/117 15.04.2019 Inngående brev Innstilling Samarbeidsutvalget OSEN
2019/227 15.04.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og Plan- og bygningsloven Egil Barland OSEN
2019/270 15.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Jonas Amrud Nilsen OSEN
2019/130 15.04.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til næringsfond - One2Cel ONE2CEL AS OSEN
2015/2598 15.04.2019 Inngående brev Kjørebok motorferdsel 2018/19 OSEN FJELLSTYRE OSEN
2019/106 15.04.2019 Inngående brev Invitasjon til Kompetanseforum Namdal - Rørvik 10.05.2019 NAMSOS KOMMUNE OSEN
2018/466 15.04.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal ramme for vindkraft. Høringsfrist 1. oktober 2019 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OSEN
2019/130 15.04.2019 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for lån fra Osen næringsfond ONE2CEL AS OSEN
2019/72 15.04.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/229 15.04.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Egil Barland OSEN
2016/5150 15.04.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Knut Hestmo OSEN
2016/5150 15.04.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Reidar Hestmo OSEN
2019/269 15.04.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Osen kommune OSEN
2015/2857 15.04.2019 Inngående brev Møteinnkalling til representantskapsmøte i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 30.04.2019 MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN
2019/268 15.04.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/20/138 Osen Ungdomslag OSEN
2019/128 15.04.2019 Inngående brev Innstilling Samarbeidsutvalget OSEN
2019/216 15.04.2019 Inngående brev Søknad om arealoverføring Helge Theodor Sandvik OSEN
2019/214 15.04.2019 Inngående brev Skjenkebevilgning - avlyst arrangement Osen/Steinsdalen IL OSEN
2019/271 15.04.2019 Inngående brev Taksering av ryper/storfugl på Bjørnør Statsallmenning - dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene OSEN FJELLSTYRE OSEN
2019/265 15.04.2019 Inngående brev Søknad om oppretting av matrikkelenhet og rekvisisjon av oppmålingsforretning Kari Janet Hestmo OSEN
2019/307 15.04.2019 Inngående brev Fylkesmannens forståelse av helseutgifter og livsoppholdsnorm FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/267 12.04.2019 Inngående brev Tilskudd til bemanningsnorm i barnehager 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN
2017/219 12.04.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd ***** ***** ***** ***** NAMSOS KOMMUNE OSEN
2019/217 12.04.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb for ungdom Thea Elise Osen OSEN
2019/135 12.04.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/48 12.04.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Osen kommune - 29. april 2019, kl 10.00 Kontrollutvalget OSEN
2019/104 12.04.2019 Inngående brev Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 10.04.19 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN
2019/104 12.04.2019 Inngående brev Innkalling til Representantskapsmøte i Brannvesenet Midt IKS 26.04.19 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN
2019/222 12.04.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Tore Stein OSEN
2019/252 12.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak ATLE KARLSEN AS OSEN
2019/254 12.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak ATLE KARLSEN AS OSEN
2019/255 12.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak ATLE KARLSEN AS OSEN
2019/256 12.04.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett ATLE KARLSEN AS OSEN
2014/4763 12.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Berit Elisabeth Henriksen OSEN
2016/5150 12.04.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Jakob Nordmeland OSEN
2019/258 12.04.2019 Inngående brev Kundenes premiefond for 2018 KLP - Kommunal Landspensjonskasse OSEN
2019/78 12.04.2019 Inngående brev Skatteinngang pr. 31.03.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2018/685 12.04.2019 Utgående brev Foreløpig svar på tilsynsrapport med avvik - Osen sykehjem BRANNVESENET MIDT IKS OSEN
2019/135 12.04.2019 Utgående brev Svar på ønske om tilbakeføring av tomt 11/14 til 11/2 Helge Bjørsvik m.fl. OSEN
2019/306 11.04.2019 Inngående brev Retningslinjer for foryngelseskontrollen i 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/128 11.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4031608141) Tone Kristin Nilsen OSEN
2019/128 11.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4031608141) Elin Nordmeland OSEN
2019/128 11.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4031608141) Viktorija Gegzniene OSEN
2019/263 11.04.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Jan-Thore Pettersen OSEN
2019/124 11.04.2019 Inngående brev Fullmakt til sak om fradeling av festetomt på Ramsøya i Osen kommune Virtus advokat AS OSEN
2019/128 11.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Osen kommune - st. ref. 4031608141 Tone Kristin Nilsen OSEN
2019/128 11.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Osen kommune - st. ref. 4031608141 Elin Nordmeland OSEN
2019/128 11.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Osen kommune - st. ref. 4031608141 Viktorija Gegzniene OSEN
2019/117 11.04.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Emina Ilic OSEN
2019/117 11.04.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Aleksandar Deljanin OSEN
2019/117 11.04.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Daniel Seizew OSEN
2019/117 11.04.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Deimante Jablonskyte OSEN
2019/117 11.04.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Johana Edith Juarez Monge OSEN
2019/95 11.04.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Signhild Maria Kruse OSEN
2019/95 11.04.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 ***** OSEN
2019/95 11.04.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Filimon Welday Abraha OSEN
2019/95 11.04.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 ***** OSEN
2019/95 11.04.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Aleksandar Deljanin OSEN
2019/95 11.04.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Nikola Belosevic OSEN
2019/226 10.04.2019 Inngående brev Revidert kart OSEN KOMMUNE OSEN
2019/216 10.04.2019 Inngående brev Til uttalelse - Deling etter jordloven - eiendommen 14/4 - Helge Sandvik Fylkesmannen OSEN
2019/250 09.04.2019 Inngående brev Osen utmarksråd - forslag til ny driftsplan 2019 - 2022 og årsmøtereferat 08.04.2019 Osen Utmarksråd OSEN
2018/679 09.04.2019 Utgående brev Ferdigattest Bente Bratberg m.fl. OSEN
2019/251 09.04.2019 Inngående brev Høringsbrev samarbeid innen bildediagnostikk Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital St. Olavs hospital HF OSEN
2019/38 08.04.2019 Inngående brev Forberedelse til neste valgperiode - valg av eldreråd TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/111 08.04.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - Tina Rånes Landbruksdirektoratet OSEN
2019/247 08.04.2019 Inngående brev Informasjonsbrev 2/2019 - Tradisjonell bruksutbygging, generasjonsskifte, gjødsellager m.m. INNOVASJON NORGE OSEN
2019/248 08.04.2019 Inngående brev Informasjon fra TrønderEnergi - fornybar kraftproduksjon TRØNDERENERGI AS OSEN
2019/243 05.04.2019 Inngående brev Vedrørende reguleringsplan for gnr/bnr 29/8 Osen kommune DEKAR AS OSEN
2016/2752 05.04.2019 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling i Trøndelag Reiseliv 13.05.19 TRØNDELAG REISELIV AS OSEN
2019/222 05.04.2019 Inngående brev Kart Kvernland Sandra Gausen OSEN
2019/222 05.04.2019 Inngående brev Nabovarsel Tore Stein OSEN
2019/240 05.04.2019 Inngående brev Høring - forslag til ny barnevernslov BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/241 05.04.2019 Inngående brev Utbredelse av e-helseløsninger KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN
2019/242 05.04.2019 Inngående brev Har skolen din lærere som vil bli lærerspesialister? UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN
2014/6611 05.04.2019 Inngående brev Høringsbrev - nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2018/466 05.04.2019 Inngående brev Høring - NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OSEN
2018/482 05.04.2019 Inngående brev Klarspråk - oppsummering og ressurser INDRE FOSEN KOMMUNE OSEN
2016/1915 05.04.2019 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET OSEN
2019/91 05.04.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av telemast med teknisk bygg - Osen 27/8 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/235 04.04.2019 Inngående brev Tilsyn av Osen, Strand og Åsegg vannverk MATTILSYNET OSEN
2018/836 04.04.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder - Skjærvøy Vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/237 04.04.2019 Inngående brev Bidrag til tidlig fase av NTP 2022-2033 - Høringsinnspill til og fra Trøndelag fylkeskommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/216 04.04.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om deling av eiendom - 14/4 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/38 03.04.2019 Utgående brev Oversendelse av årsmelding 2018 - Rådet for eldre og funksjonshemmede ROAN KOMMUNE m.fl. OSEN
2016/5150 03.04.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Gunn og Harald Hanssen OSEN
2019/142 03.04.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - kryssing av steinsdalselva - nedgraving av vannledning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/217 03.04.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb Maria Loeng Ørsjødal OSEN
2019/38 02.04.2019 Inngående brev Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Bjugn kommune - årsmelding 2018 Bjugn kommune OSEN
2018/4 02.04.2019 Inngående brev Oppsummering og evaluering av besøksrunden 2017-18 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/217 02.04.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb Eline Eide OSEN
2019/227 02.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling Greta Johanne Barland OSEN
2019/229 02.04.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Greta Johanne Barland OSEN
2008/6816 02.04.2019 Inngående brev Høring - Endring av utforming av veglistene STATENS VEGVESEN OSEN
2018/352 02.04.2019 Inngående brev Jordleiepriser 2019 - påminnelse LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN
2019/226 02.04.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Osen kommune OSEN
2019/94 02.04.2019 Inngående brev Vedr. listeforslag Seter krets Sverre Birger Angen OSEN
2019/216 01.04.2019 Inngående brev Kart 1474 Sandra Gausen Kvernland OSEN
2019/91 01.04.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av telemast og teknisk bygg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/91 01.04.2019 Utgående brev 5020/27/8 - Osen kommune - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av telemast og teknisk bygg. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/216 01.04.2019 Utgående brev 5020-14/4 - Høring vedrørende deling av eiendom - Helge Sandvik FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2018/51 01.04.2019 Utgående brev Skoleruta for skolene i Osen 2019 2020 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN
2019/46 01.04.2019 Inngående brev Møteinnkalling Årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA 29.04.2019 REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN
2019/219 29.03.2019 Inngående brev Varsel om kontroll av elektriske anlegg og internkontroll - Strand barne- og ungdomsskole TRØNDERENERGI NETT AS OSEN
2018/680 29.03.2019 Inngående brev Åsegg vannverk - Oversikt over timeforbruk og forslag til gjennomgang etter anbudsåpning på Tirsdag 02.04.19 SWECO NORGE AS OSEN
2019/217 29.03.2019 Inngående brev Søknad sommerjobb Elisa Høvik OSEN
2018/685 29.03.2019 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport - Osen sykehjem BRANNVESENET MIDT IKS OSEN
2017/11 29.03.2019 Utgående brev Ferdigattest for bygning Terje Hårstad OSEN
2019/72 29.03.2019 Inngående brev Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/94 29.03.2019 Inngående brev Revidert listeforslag Senterpartiet Osen senterparti OSEN
2019/52 29.03.2019 Inngående brev Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - samle og sankeanlegg - Namdalseid og Osen beitelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/94 29.03.2019 Utgående brev Tilbakekalling av listeforslag - Fremskrittspartiet Osen Valter Ove Broch m.fl. OSEN
2019/221 29.03.2019 Inngående brev Høring om holdningsplasser for avkjørsler og byggegrenser - høringsfrist 15. mai TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/94 29.03.2019 Utgående brev Listekandidat til valg av kommunestyre 2019 Lovise Angen m.fl. OSEN
2019/174 28.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - garasje FOSEN-HYTTA AS OSEN
2018/836 28.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Hopen Vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/527 28.03.2019 Inngående brev Kommunenes rolle og myndighet ved forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming fra 01.01.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/103 26.03.2019 Inngående brev Innkalling til IUA Sør-Trøndelags årsmøte 2019 19/6110 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning OSEN
2019/106 26.03.2019 Inngående brev Innkalling møte i Namdal regionråd Høylandet 1. april 2019 Namdal Regionråd OSEN
2019/52 26.03.2019 Inngående brev Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder angående radiobjeller - Johan Kvernland FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/94 26.03.2019 Inngående brev Valgliste Seter krets Seter krets OSEN
2019/208 26.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Audhild Stjern Tinglum OSEN
2019/106 26.03.2019 Utgående brev tilslutning til Trøndersk matmanifest OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS m.fl. OSEN
2018/160 26.03.2019 Inngående brev Tilskuddsbrev 2019 - tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1. - 10. trinn, 2. utbetaling Utdanningsdirektoratet OSEN
2019/213 26.03.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 19.04.2019 Nordmeland, Jørn OSEN
2017/219 26.03.2019 Inngående brev 1. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN
2019/214 26.03.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 20.04.2019 Opedal, Rune OSEN
2019/211 25.03.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - Sandviksberget bygg G, Gnr/bnr 14/247 JONARK AS OSEN
2016/2237 25.03.2019 Inngående brev Vedr. bevilling - endring av stedfortreder COOP MIDT-NORGE SA OSEN
2019/94 25.03.2019 Inngående brev Trekking av liste Fremskrittspartiet OSEN
2019/202 25.03.2019 Inngående brev Mulighet for å søke om midler for styrking av beredskapen mot akutt forurensning i IUA Sør-Trøndelags kommuner TRONDHEIM KOMMUNE OSEN
2019/203 25.03.2019 Inngående brev Vedrørende sak om innskrenket jakttid for elg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2018/836 22.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Osen og Strand Vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 22.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder SeterVannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 22.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Hopen Vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 22.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Åsegg Vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 22.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as - gjelder Skjærvøy Vannverk KYSTLAB AS OSEN
2017/476 22.03.2019 Inngående brev Uttalelse- endring av reguleringsbestemmelser for Strand havn - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/200 21.03.2019 Inngående brev Marinarkeologisk uttalelse til søknad om utfylling i sjø, Seter Havn, Osen kommune NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU OSEN
2019/183 21.03.2019 Inngående brev Viktig informasjon om overgang til nytt datasystem KYSTLAB AS OSEN
2019/142 21.03.2019 Utgående brev 5020 - Tilleggsinformasjon vedr. kryssing av Steinsdalselva. Vår ref. 975/2019 og 1159/2019. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/142 21.03.2019 Utgående brev 5020 - Endring av kryssing av Steinsdalselva. Kenneth Sørmeland m.fl. OSEN
2019/142 21.03.2019 Utgående brev 5020 - Vannledning mellom Sørmeland - Hansenget Tina Elisabeth Osen Rånes m.fl. OSEN
2019/142 21.03.2019 Utgående brev 5020 - Søknad om kryssing av Steinsdalselva - nedgraving av vannledning. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/142 21.03.2019 Utgående brev 5020 - Vedr. søknad om kryssing av Steinsdalselva - nedgraving av vannledning. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/76 20.03.2019 Utgående brev Vedr. skade på septiktank - Vingsandaunet hyttefelt. Vingsandaunet hytteforening v/Odd Morten Aalberg m.fl. OSEN
2019/76 20.03.2019 Utgående brev 5020/12 - Vingsandaunet hyttefelt - Skade på septiktank STOKLANDS AS OSEN
2019/76 20.03.2019 Utgående brev Vingsandaunet hyttefelt - svar fra Stoklands AS vedr. skade på septiktank Odd Morten Aalberg OSEN
2019/183 20.03.2019 Inngående brev Signert avtale - analyser av vann- og avløpsprøver og evt. andre tjenester KYSTLAB AS OSEN
2019/197 20.03.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/29/17 Kjetil Hagen OSEN
2019/76 20.03.2019 Utgående brev Vedr. skade på septiktank - Vingsandaunet hyttefelt. STOKLANDS AS m.fl. OSEN
2019/128 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4031608141) Viktorija Gegzniene OSEN
2019/95 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Mohamed Omar Julailati OSEN
2019/95 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Ingrid Osen OSEN
2019/207 20.03.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/790 20.03.2019 Inngående brev Innspill flerbrukshus Strand skolekorps OSEN
2019/144 20.03.2019 Inngående brev Avlysning av arrangement Strand skolekorps OSEN
2018/563 20.03.2019 Inngående brev Søknad om båtplass Mindor Strand OSEN
2019/128 20.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Osen kommune - st. ref. 4031608141 Viktorija Gegzniene OSEN
2019/95 20.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Mohamed Omar Julailati OSEN
2019/95 20.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Ingrid Osen OSEN
2019/191 19.03.2019 Inngående brev Møtereferat 07.03.2019 - Osen fjellstyre Osen Fjellstyre OSEN
2019/91 19.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Osen kommune OSEN
2019/48 19.03.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Osen kommune - 18. mars 2019 Kontrollutvalget OSEN
2019/194 19.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på at renovasjonsgebyr fjernes Midtre Namdal Avfallsselskap OSEN
2019/94 19.03.2019 Inngående brev Trekking av liste til valget 2019 Osen FRP OSEN
2019/76 19.03.2019 Inngående brev Svar på skade tank Vingsandaunet hytteforening Stoklands AS OSEN
2019/76 19.03.2019 Inngående brev Vedr. skade på tank - Vingsandaunet hytteforening Vingsandaunet hytteforening OSEN
2019/136 19.03.2019 Utgående brev Oppfordring om videreutdanning barnehage Hild Tove Hennøen Opedal m.fl. OSEN
2019/186 18.03.2019 Inngående brev Tildelingsbrev dreneringsmidler til kommuner i Trøndelag 2019 Fylkesmannen - Aud Bjartnes OSEN
2019/95 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Aina Hagen OSEN
2019/95 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Jenny Sæther Johansen OSEN
2018/457 18.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Johan Bade Kvernland OSEN
2019/181 18.03.2019 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale avgifter på kårstue Tor Inge Sundet OSEN
2018/265 18.03.2019 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/183 18.03.2019 Inngående brev Forslag til fornyelse av avtale - analyser av vann- og avløpsprøver og evt. andre tjenester KYSTLAB AS OSEN
2019/91 18.03.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - mastepunkt SITECOM AS OSEN
2019/184 18.03.2019 Inngående brev Spørsmål ang. oppmåling av tomt Jostein Valen OSEN
2019/95 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Johanne Osen OSEN
2019/95 18.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Johanne Osen OSEN
2019/95 18.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Aina Hagen OSEN
2019/95 18.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Jenny Sæther Johansen OSEN
2016/1915 18.03.2019 Inngående brev Vedrørende tilskuddsbrev for utbetaling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 26.02.19 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET OSEN
2018/457 18.03.2019 Utgående brev 5020/31/1 - Johan Kvernland - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av ammekufjøs og gjødselkum. JOHAN BADE KVERNLAND OSEN
2018/457 18.03.2019 Utgående brev 5020/31/1 - Foreløpig svar på søknad om bygging av ammekufjøs med gjødselkum JOHAN BADE KVERNLAND OSEN
2018/790 18.03.2019 Utgående brev Valg av arbeidsgruppe for utredning av flerbrukshus Egil Arve Johannessen m.fl. OSEN
2018/457 18.03.2019 Utgående brev Ferdigattest for bygning Johan Bade Kvernland OSEN
2019/87 17.03.2019 Inngående brev Referat barnevernforum Fosen 22.02.19 Indre Fosen kommune OSEN
2019/99 15.03.2019 Inngående brev Tillatelse - søknad om utvidet bruk av avkjørsel - Oppføring av ATV garasje NTL VEG REGION MIDT-4504 OSEN
2018/538 15.03.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av garasje FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/176 14.03.2019 Inngående brev Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann i arealplanleggingen Kommunal- og moderniseringsdepartement OSEN
2019/174 14.03.2019 Inngående brev Nabovarsel Fosen-Hytta - geir@fosen-hytta.no OSEN
2018/685 14.03.2019 Inngående brev Tilsynsrapport med avvik - Osen sykehjem BRANNVESENET MIDT IKS OSEN
2019/173 14.03.2019 Inngående brev Søknad om sponsing SÆTERVIK-UNGDOMS-IDRETTS OG GRENDALAG OSEN
2018/617 14.03.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling DRAGEID LEIRSKOLE AS OSEN
2017/210 14.03.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - leil. 0202 bygg F JONARK AS OSEN
2019/124 14.03.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av fritidseiendom Virtus Advokat AS OSEN
2019/94 14.03.2019 Utgående brev Vedrørende listeforslag fra Osen Senterparti Line Stein m.fl. OSEN
2019/94 14.03.2019 Utgående brev Listeforslag til valg av kommunestyre 2019 Line Stein m.fl. OSEN
2018/4 14.03.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - Nettverk for lavutslipp Trøndelag MILJØDIREKTORATET OSEN
2019/82 14.03.2019 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/23 13.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling etter vedtak ***** OSEN
2019/21 13.03.2019 Utgående brev Søknad om DKSS-midler 2019 Trøndelag Fylkeskommune OSEN
2019/21 13.03.2019 Utgående brev Rapport DKSS-midler 2018 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/95 13.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Marianne Thanem OSEN
2019/128 13.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Osen kommune - st. ref. 4031608141 Elin Nordmeland OSEN
2019/95 13.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Marianne Thanem OSEN
2019/72 13.03.2019 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK, Tinglysingen OSEN
2019/128 13.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4031608141) Elin Nordmeland OSEN
2019/72 13.03.2019 Utgående brev Anmodning om sletting av festekontrakter STATENS KARTVERK, Tinglysing OSEN
2019/76 13.03.2019 Inngående brev Reparasjon av skade på septikktank - faktura fra entreprenør Vingsandaunet hytteforening v/Odd Morten Aalberg OSEN
2019/99 13.03.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av ATV - garasjer FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/19 12.03.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/37/2 Åse Judith Stegali OSEN
2017/671 12.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Aage Øiaas OSEN
2019/168 12.03.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Geir Arve Myhra OSEN
2019/168 12.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven §1-8 Geir Arve Myhra OSEN
2017/396 12.03.2019 Inngående brev Oversiktsstudie for kryssing av Stjørnfjorden mellom Bjugn og Ørland kommuner og Indre Fosen kommune Fosenbrua AS OSEN
2018/862 12.03.2019 Inngående brev Serviceavtale ventilasjon GK INNEKLIMA AS OSEN
2019/106 12.03.2019 Inngående brev Tilslutning til Trøndersk Matmanifest OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS OSEN
2018/770 12.03.2019 Inngående brev Dyrevernnemda 2019-2022 MATTILSYNET OSEN
2019/169 12.03.2019 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2019 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN
2014/6606 12.03.2019 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2018 - Osen kommune MILJØDIREKTORATET OSEN
2016/3329 12.03.2019 Inngående brev Innvilger tilskudd til Eldre for andre over statsbudsjettet 2019 kap. 761, post 79 HELSEDIREKTORATET OSEN
2019/167 12.03.2019 Inngående brev Kulturpolitikk for barn og unge - hva skal vi oppnå? UKM NORGE TRØNDELAG FKF OSEN
2019/17 11.03.2019 Inngående brev Etterlysning av tilbakemelding Atb OSEN
2019/95 11.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Nikola Belosevic OSEN
2019/95 11.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Nikola Belosevic OSEN
2017/408 11.03.2019 Inngående brev Matrikkelføring - Melding om avtale om tiltredelse/erverv av grunn til offentlig veg i Osen kommune STATENS VEGVESEN OSEN
2019/117 10.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider - st. ref. (4028234999) Aman Abdiwahab Matan OSEN
2019/117 10.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Aman Abdiwahab Matan OSEN
2019/117 09.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Johana Edith Juarez Monge OSEN
2019/117 09.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider - st. ref. (4028234999) Johana Edith Juarez Monge OSEN
2019/153 08.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Inge Asbjørn Stene OSEN
2019/94 08.03.2019 Inngående brev Listeforslag Osen senterparti Osen senterparti OSEN
2019/78 08.03.2019 Inngående brev Forside periodisk oppgjør -periode 2 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2019/78 08.03.2019 Inngående brev Skatteinngang pr. 28.02.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2017/586 08.03.2019 Inngående brev Klage angående nabovarsel som gjelder ønske om oppføring av naust på gnr 18 bnr 2 Oddbjørg Kristin Hepsø OSEN
2019/94 08.03.2019 Inngående brev Revidert listeforslag Venstre/Kristelig Folkeparti Halvard Nordmeland OSEN
2019/53 08.03.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL) Telenor OSEN
2019/157 08.03.2019 Inngående brev Høring - Endring av vedtekter for KS - representasjon til Fylkesmøter og Landsting Kommunesektorens Interesse og arbeidsgiverorganisasjon OSEN
2018/265 08.03.2019 Inngående brev Fylkestingsvalget 2019 - Stemmesedler til forhåndsstemmegivning og valgting Espen Solheim OSEN
2019/158 08.03.2019 Inngående brev Høring av forslag om endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET OSEN
2019/94 08.03.2019 Utgående brev Listekandidat til valg av kommunestyre 2019 Ingrid Susanne Svee m.fl. OSEN
2019/68 08.03.2019 Utgående brev 5020/14/29 - Nye vindu Strand skole - tilleggsinformasjon. ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS m.fl. OSEN
2019/94 08.03.2019 Utgående brev Vedrørende listeforslag fra Osen Venstre/KRF Gunhild Osen m.fl. OSEN
2019/94 08.03.2019 Utgående brev Listekandidat til valg av kommunestyre 2019 John Einar Høvik m.fl. OSEN
2019/94 08.03.2019 Utgående brev Vedrørende listeforslag fra Osen Arbeiderparti Eli Kristin Lothe m.fl. OSEN
2019/68 08.03.2019 Utgående brev 5020/14/29 - Forespørsel om pristilbud på utskifting av vinduer ved Strand skole. OLDEN BYGGSERVICE AS m.fl. OSEN
2017/604 08.03.2019 Inngående brev Utbetaling av innvilget støtte AL Fjellheim v/Brynhild M. Gjetvik OSEN
2019/94 08.03.2019 Utgående brev Vedrørende listeforslag fra FRP Valter Ove Broch OSEN
2019/94 08.03.2019 Utgående brev Listekandidat til valg av kommunestyre 2019 Valter Ove Broch m.fl. OSEN
2018/265 08.03.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - listeforslag Per A. Rødøy m/flere m.fl. OSEN
2018/265 08.03.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - listeforslag Valter Ove Broch OSEN
2019/48 07.03.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Osen kommune - 18. mars 2019, kl 10.00 Kontrollutvalget OSEN
2019/95 07.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Malin Sørgjerd OSEN
2019/149 07.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd DRAGEID LEIRSKOLE AS OSEN
2018/598 07.03.2019 Inngående brev Kommentarer til innføring av eiendomsskatt Hans Kvernland OSEN
2018/836 07.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Skjærvøy Vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/21 07.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken 2019 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/95 07.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Malin Sørgjerd OSEN
2019/38 06.03.2019 Inngående brev Oversendelse av Bjugn eldreråds årsrapport for 2018 Bjugn kommune OSEN
2018/676 05.03.2019 Inngående brev Brev til kommunene om LIS3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/144 04.03.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling Haldaas, May-Britt OSEN
2017/476 04.03.2019 Utgående brev Reguleringsplan Strand havn 2. gangs behandling - egengodkjenning HD PLAN & ARKITEKTUR AS m.fl. OSEN
2019/94 04.03.2019 Inngående brev Listeforslag Osen Venstre/Krf Halvard Nordmeland OSEN
2018/808 04.03.2019 Inngående brev Endring i søknadsbeløp om tilskudd Peter Hepsø Rederi AS OSEN
2019/95 02.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Karoline Indiana Skorstad Hagerup OSEN
2019/95 02.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4027341151) Aleksandar Deljanin OSEN
2019/95 02.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Karoline Indiana Skorstad Hagerup OSEN
2019/95 02.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Aleksandar Deljanin OSEN
2019/140 01.03.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak og å gi innspill til handlingsprogram investering trafikksikkerhetstiltak TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2018/796 01.03.2019 Inngående brev Selvkostrapportering Kostra fordelt pr kommune 2018 - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN
2017/210 01.03.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - leil. 0101 bygg F JONARK AS OSEN
2019/90 01.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett DALEKOVOD OSEN
2019/141 01.03.2019 Inngående brev Roan kommune - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel FOSEN PLAN OG MILJØ AS OSEN
2017/476 01.03.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om endring av reguleringsbestemmelser for Strand havn Trøndelag fylkeskommune OSEN
2018/352 01.03.2019 Inngående brev Jordleieundersøkelsen 2019 LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN
2019/48 28.02.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Osen - 28.01.2019 Kontrollutvalget OSEN
2019/48 28.02.2019 Inngående brev Kontrollutvalget i Osen kommune, møte 28.01.2019 - fremsending av utvalgets årsmelding for 2018 Kontrollutvalget OSEN
2019/117 28.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider - st. ref. (4028234999) Daniel Seizew OSEN
2019/48 28.02.2019 Inngående brev Fremsending meldinger om uavhengighet fra oppdragsansvarlige revisorer, Fosen kommunerevisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA - revisjonsåret 2018 - Osen kommune Kontrollutvalget OSEN
2019/48 28.02.2019 Inngående brev Fremsending av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2019 Kontrollutvalget OSEN
2019/139 28.02.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd SANDVIKSBERGET HANDEL AS OSEN
2019/117 28.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider - st. ref. (4028234999) Deimante Jablonskyte OSEN
2019/117 28.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Daniel Seizew OSEN
2019/117 28.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider Osen sykehjem, pleie og omsorg - st. ref. 4028234999 Deimante Jablonskyte OSEN
2019/133 27.02.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av festetomter - Sørmarkfjellet vindpark [WIERSHOLM-MATTERS.FID686857] Wiersholm - Susanne Caspersen OSEN
2018/538 27.02.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/99 27.02.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ATV-garasjer Trøndelag fylkeskommune OSEN
2018/738 27.02.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/26/13 Per Egil Hestmo OSEN
2018/611 27.02.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling DRAGEID LEIRSKOLE AS OSEN
2019/135 27.02.2019 Inngående brev Ønske om tilbakeføring av tomt 11/14 til 11/2 Helge Bjørsvik m.fl. OSEN
2019/99 27.02.2019 Utgående brev 5020/37/4 - Skjærvøya Grendalag - søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. NTL VEG REGION MIDT-4504 OSEN
2019/99 27.02.2019 Utgående brev 5020/37/4 - Skjærvøya Grendalag - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ATV-garasjer. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2018/538 27.02.2019 Utgående brev 5020/12/4 - søknad om dispensasjon for garasje - tilleggsopplysninger. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN
2018/538 27.02.2019 Utgående brev 5020/12/4 - Arne Jan Hopen - garasje Arne Jan Hopen m.fl. OSEN
2019/99 27.02.2019 Utgående brev 5020/37/4 - Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak, ATV-garasje. FAANES OG GJØLGA AS OSEN
2018/58 27.02.2019 Inngående brev Melding om ferdigstillelse av bod på Skjervøya Gerd Elisabeth Mandelid OSEN
2019/137 27.02.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 13.04.2019 Riseth, Ragnhild OSEN
2018/538 27.02.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om oppføring av garasjebygg på gnr 12 bnr 4 i Osen ADVOKATFIRMAET CHRISTENSEN - ERTSAAS - KJØREN - SMALÅS - HENDERSON ANS OSEN
2018/538 27.02.2019 Utgående brev 5020/12/4- Søkn. om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN
2018/58 27.02.2019 Utgående brev Krav om melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gerd Elisabeth Mandelid OSEN
2019/129 26.02.2019 Inngående brev Kom med tilbakemelding på Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/95 26.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Osen kommune - st. ref. 4027341151 Elin Nordmeland OSEN
Versjon:5.1.1