eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/330 26.03.2019 Inngående brev Samordnet registermelding er godkjent - ROAN KOMMUNE - 944 315 438 Altinn for SILJE GRØNFLATEN
2019/335 26.03.2019 Inngående brev Varsel om utsending av Arkivverkets undersøkelse av arkivhold i kommuner og fylkeskommuner 2019 Arkivverket
2019/278 26.03.2019 Utgående brev Fastsetting av bevillingsgebyr 2019 - Coop Marked Roan COOP FOSEN SA
2019/73 25.03.2019 Utgående brev Vedr. kommunale avgifter 69/1/2 Edith Viken Braseth
2019/73 25.03.2019 Inngående brev Kloakkavgift - ikke tilkoblet kloakkanlegg Trygve Bremnes
2019/73 25.03.2019 Inngående brev Spørsmål kommunale avgifter - trekk i bank Eva Stavnes Nordgård
2018/846 25.03.2019 Utgående brev Kommunale avgifter GnrBnr 74/15 Tor Erlend Braseth
2019/176 25.03.2019 Inngående brev Gnr 73/24 - Erklæring om ansvarsrett - våtrom Odd Aunan AS
2019/176 25.03.2019 Inngående brev Gnr 73/24 - Gjennomføringsplan Olden Byggservice AS
2019/322 25.03.2019 Inngående brev Gnr 65/136 - Søknad om tillatelse til tiltak Øverdal og Bye Byggservice AS
2019/319 25.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Merkantil stilling ved sektor Teknisk/landbruk og miljø - 100% vikariat - st. ref. (4050346868) Joar Hauknes
2019/176 25.03.2019 Utgående brev 5019/73/24 - Jan Vaage og Inger M. Helmersen - Tilbygg OLDEN BYGGSERVICE AS
2019/322 25.03.2019 Utgående brev 5019/65/136 - Øverdal og Bye Byggservice AS - Søknad om tillatelse til tiltak - Nytt bygg ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS
2019/299 25.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. (4046417318) Eirin Eggen Storlimo
2019/318 25.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer Brandsfjord barnehage - 100% fast stilling - st. ref. (4050323524) Eirin Eggen Storlimo
2019/318 25.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer Brandsfjord barnehage - 100% fast stilling - st. ref. (4050323524) Berit Nilssen
2019/320 25.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 135% vikariat - st. ref. (4050403400) Emina Ilic
2019/318 25.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer Brandsfjord barnehage - 100% fast stilling - st. ref. (4050323524) Emina Ilic
2019/317 25.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Styrer Brandsfjord og Vik-Bessaker barnehage - 100% fast stilling - st. ref. (4050258853) Emina Ilic
2019/106 25.03.2019 Inngående brev Innspill - Salmars søknad utvidelse Farmannsøya Roan og Stoksund Fiskarlag
2019/333 25.03.2019 Inngående brev Møte for ledere i kommunale voksenopplæringer i Trøndelag. Ny modell for kompetanseutvikling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/329 25.03.2019 Inngående brev Signaturprøve formell skatteoppkrever og delegert fullmakt til å undertegne periodisk oppgjør RE-skatt-folketrygd
2019/73 25.03.2019 Inngående brev Feieravgift gnr 55/8 Sverre Lunde
2019/209 25.03.2019 Inngående brev Mulighet for å søke om midler for styrking av beredskapen mot akutt forurensning i IUA Sør-Trøndelags kommuner Carlsson Anna
2018/627 25.03.2019 Inngående brev ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Måvika Arcon Prosjekt AS
2019/243 25.03.2019 Inngående brev Gnr 39/89 - Bestilling kommunale opplysninger fra megler Aktiv Eiendomsmegling - Heimdal
2019/324 25.03.2019 Inngående brev Gnr 72/1 - Spørsmål vedrørende endring av tilbygg på Mastu Karin.viken.sumstad@gmail.com
2019/325 25.03.2019 Inngående brev Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom - Utlysning av tilskuddsmidler 2019 Bufdir
2019/334 25.03.2019 Inngående brev Høring om holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser - høringsfrist Trøndelag fylkeskommune
2018/20 25.03.2019 Inngående brev Bilder - plassering av hytte Gunnar Strudshavn
2019/326 25.03.2019 Inngående brev Gnr 69/2, 3 og 4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Eierandel 1/3 Ruth Irene Helmersen
2019/326 25.03.2019 Inngående brev Gnr 69/2, 3 og 4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Eierandel 1/3 Odd Arne Helmersen
2019/326 25.03.2019 Inngående brev Gnr 69/2, 3 og 4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Eierandel 1/3 Helmer Helmersen
2019/328 25.03.2019 Inngående brev Viktig informasjon om kompetanseportal for leger i spesialisering Trykk-Tjenester
2019/319 25.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil stilling ved sektor Teknisk/landbruk og miljø - 100% vikariat - st. ref. 4050346868 Joar Hauknes
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Jenny Nordaune
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Marlyn Norombaba Busch
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Kristina Larsen
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Idunn Andersen
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Tekla Skjølberg
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Anja Sumstad
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Lina Gailisa
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Maren Aune
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Gunn Elisabeth Fiveltun
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Kaja Ramdal
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Nelia Aragay Diaz
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 stine eian
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Sandra Øverdal
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Lars Erik Bårdli
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Hege Raphaug Terning
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Linda Hauknes
2019/318 25.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Brandsfjord barnehage - 100% fast stilling Roan kommune - st. ref. 4050323524 Eirin Eggen Storlimo
2019/318 25.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Brandsfjord barnehage - 100% fast stilling Roan kommune - st. ref. 4050323524 Berit Nilssen
2019/320 25.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 135% vikariat - st. ref. 4050403400 Emina Ilic
2019/318 25.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Brandsfjord barnehage - 100% fast stilling Roan kommune - st. ref. 4050323524 Emina Ilic
2019/317 25.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Styrer Brandsfjord og Vik-Bessaker barnehage - 100% fast stilling - st. ref. 4050258853 Emina Ilic
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Runar Bremnes
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Markus Olafsen Isdahl
2019/299 25.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. 4046417318 Eirin Eggen Storlimo
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Emina Ilic
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Marko Ivic
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Jan Neneman
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Ana Rosario Isabel Fernandez
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Aleksandar Deljanin
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Hilja Reitan
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Andrea Stene Tetlie
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Nikola Belosevic
2019/160 25.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommervikarer 2019 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. 4022543346 Tomasz Teterwak
2019/320 24.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 135% vikariat - st. ref. 4050403400 Anette Berdal
2019/332 24.03.2019 Inngående brev Vedrørende sak om innskrenket jakttid for elg Trøndelag fylkeskommune
2019/320 24.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 135% vikariat - st. ref. (4050403400) Anette Berdal
2019/319 23.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Merkantil stilling ved sektor Teknisk/landbruk og miljø - 100% vikariat - st. ref. (4050346868) Kaja Ramdal
2019/299 23.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. (4046417318) Kaja Ramdal
2019/319 23.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil stilling ved sektor Teknisk/landbruk og miljø - 100% vikariat - st. ref. 4050346868 Kaja Ramdal
2019/299 23.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. 4046417318 Kaja Ramdal
2019/318 22.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Brandsfjord barnehage - 100% fast stilling Roan kommune - st. ref. 4050323524 Anniken Strand
2019/228 22.03.2019 Inngående brev NVEs innspill til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2019-2030 - Roan kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/203 22.03.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader i 2019 - Lunde Sankelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/331 22.03.2019 Inngående brev Nytt kriteriesett for mat- og drikkeanskaffelser - informasjonsbrev DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT
2019/309 22.03.2019 Utgående brev Forespørsel om innsyn i årsregnskap 2018, innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg Datainnsamling
2019/318 22.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer Brandsfjord barnehage - 100% fast stilling - st. ref. (4050323524) Anniken Strand
2019/312 22.03.2019 Utgående brev Husleieøkning 2019 - Gnr 65/45 Brygghaug anneks 2 Paul Arne Sørgård
2019/312 22.03.2019 Utgående brev Husleieøkning 2019 - Gnr 65/45 Brygghaug sokkelleilighet Geir Østvik
2019/312 22.03.2019 Utgående brev Husleieøkning 2019 - Gnr 65/45 Brygghaug hovedleilighet Joar Hauknes
2016/5274 21.03.2019 Inngående brev Svar på melding om vedtak PS 13/19 Bjørn Ivar Opheim
2016/5274 21.03.2019 Inngående brev Melding om fjerning av vei Roan Maskin AS
2019/316 21.03.2019 Inngående brev 1. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2019 IMDI
2019/286 21.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - drivhus Edgar Sumstad
2019/310 20.03.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/214 20.03.2019 Inngående brev 12/3553 Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene Jan Erik Torfinn Larsen
2018/627 20.03.2019 Inngående brev Oversendelse av plandokumenter og plankart med tomtegrenser Arcon Prosjekt AS
2018/627 20.03.2019 Inngående brev Oversendelse - Plandokumenter Måvika Arcon Prosjekt AS
2019/301 20.03.2019 Inngående brev Gnr 77/35 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - omlegging av innkjøring jørn Nilsen
2019/299 20.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. 4046417318 Therese Pedersen
2019/299 20.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. 4046417318 Malin Sørgjerd
2008/3762 20.03.2019 Utgående brev Utbetaling vedr. klausulering Bessaker vannverk 2019 Rune Granrud
2019/299 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. (4046417318) Therese Pedersen
2019/299 20.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. (4046417318) Malin Sørgjerd
2019/309 20.03.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i årsregnskap 2018, innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg Datainnsamling
2019/299 19.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. (4046417318) Emina Ilic
2019/306 19.03.2019 Inngående brev Kopibrev - Statnett - Tillatelse til endringer i Snilldal, Hofstad og Åfjord transformatorstasjoner NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/776 19.03.2019 Utgående brev 5019/41/183 Irene's Shipping Service ANS - omdisponering av næringsbygg - svar på søknad om dispensasjon IRENES SHIPPING SERVICE ANS
2019/299 19.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. (4046417318) Rita Madej
2017/277 19.03.2019 Utgående brev 1632/65/30 - Idar Sandø - Søknad om ferdigattest - utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hytte RØRLEGGER FRITS RIKARDSEN AS
2018/873 19.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringsstøtte Muhamad Kilany
2019/299 19.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. 4046417318 Rita Madej
2019/187 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100 % fast - st. ref. 4026593828 Emina Ilic
2019/187 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100 % fast - st. ref. 4026593828 Sagar Mani Neupane
2019/299 19.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. 4046417318 Emina Ilic
2019/187 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100 % fast - st. ref. 4026593828 Anita Kristin Tustervatn
2019/188 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 135 % vikariat - st. ref. 4026601723 Emina Ilic
2019/188 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 135 % vikariat - st. ref. 4026601723 Marthe Beate Lind
2019/188 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 135 % vikariat - st. ref. 4026601723 Magnus Vada Hatlegjerde
2019/187 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100 % fast - st. ref. 4026593828 Anne-Lise Pedersen
2019/188 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 135 % vikariat - st. ref. 4026601723 Line Larsen Rømma
2019/188 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 135 % vikariat - st. ref. 4026601723 Martin K. Andersen
2019/188 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 135 % vikariat - st. ref. 4026601723 Helga Eidhamar
2019/188 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 135 % vikariat - st. ref. 4026601723 Mattias Henden Knutzen
2019/188 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 135 % vikariat - st. ref. 4026601723 Ingvild Nordengen Tjessem
2019/187 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100 % fast - st. ref. 4026593828 Marthe Beate Lind
2019/187 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100 % fast - st. ref. 4026593828 Stein Arne Vold
2019/187 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100 % fast - st. ref. 4026593828 Vegard Lund
2019/187 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100 % fast - st. ref. 4026593828 Mattias Henden Knutzen
2019/187 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100 % fast - st. ref. 4026593828 Helga Eidhamar
2019/187 19.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100 % fast - st. ref. 4026593828 G van der Wal
2019/305 19.03.2019 Inngående brev Gnr 46/5 Søknad om tillatelse til tiltak - fylling / massedeponi Kjell Arne Viken
2019/305 19.03.2019 Inngående brev Gnr 46/5 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Hofstad Trafostasjon (Haugtjønna) deponering av masse Kjell Arne Viken
2019/73 19.03.2019 Inngående brev Fakturert feieravgift gnr 41/100 Arne Aalberg
2018/232 19.03.2019 Utgående brev 5019/39/2 Gunnar Kristiansen - Fradeling av grunneiendom Grete Jakobsen m.fl.
2019/117 18.03.2019 Inngående brev Oppgave til aksjonær - inntektsåret 2018 Bjørnør økonomi AS
2019/146 18.03.2019 Utgående brev 5019/74/16 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2016/5274 18.03.2019 Inngående brev Vei måvika - befaring Roan Maskin AS
2019/153 18.03.2019 Inngående brev Brannvurdering brakkerigg Stord innkvartering AS
2019/186 18.03.2019 Utgående brev Tilsetting - Rektor Sør-Roan skole Roan Administrasjonsutvalg
2019/119 18.03.2019 Inngående brev Høringsuttalelse til reguleringsplan for Roan helsesenter - Roan kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/301 18.03.2019 Inngående brev Kopibrev - Tillatelse - endret bruk av avkjørsel - fv. 6312 - gnr. 77 bnr. 35 i Roan kommune sendt fra Statens vegvesen noreply.saksbehandling@vegvesen.no
2018/519 18.03.2019 Inngående brev Anbudskonkurransen Roan Sykehjem Asplan Viak AS
2019/304 18.03.2019 Inngående brev Tildelingsbrev dreneringsmidler til kommuner i Trøndelag 2019 Aud Bjartnes
2019/300 17.03.2019 Inngående brev SØKERSTATISTIKK 2019 – 2020 OG TILPASNING AV OPPLÆRINGSTILBUDET VÅREN 2019. John Evjenth
2019/299 17.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. (4046417318) Anne Andersen
2019/259 17.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar ang søknad om støtte til tømmestasjon for campingbiler Helmersen Kari
2019/299 17.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - vikariat 100% stilling - st. ref. 4046417318 Anne Andersen
2018/117 17.03.2019 Inngående brev Frostating lagmannsretts årsmelding 2018 Frostating lagmannsrett (postmottak)
2019/73 17.03.2019 Inngående brev Fakturert kommunal avgift for feiing Marie Julianne Finstad
2018/519 17.03.2019 Inngående brev Roan sykeheim - anbefaling videre prosess Asplan Viak AS
2018/776 14.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til utleie Irene's Shipping Service ANS
2018/846 14.03.2019 Utgående brev Vedr. feieavgift fritidsboliger Petter Kleveland m.fl.
2018/846 14.03.2019 Utgående brev Kommunale avgifter 2018 - Feieravgift fritidhus Harald Lyder Larsen
2018/846 14.03.2019 Utgående brev Vedr. kommunale avgifter GnrBnr 66/11/0/0 Gunnar Alfred Strudshavn
2019/114 14.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse og papirer til søknad Karel Søberg
2019/82 14.03.2019 Utgående brev Aksept av tilsagn TF19.001 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2017/359 14.03.2019 Inngående brev Saken avsluttes ubehandlet - klage over Roan kommunes vedtak om utlegging av flytebrygge foran eksisterende naust - eiendommen 69/26 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/297 14.03.2019 Inngående brev Gnr 52/15 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Eva og Åge Sydskjør
2019/186 14.03.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Rektorstilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4026557988 Thomas Ege
2019/186 14.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Rektorstilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4026557988 Anette Berdal
2019/186 14.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Rektorstilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4026557988 Karin Johnsen
2019/186 14.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Rektorstilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4026557988 Anne-Lise Pedersen
2019/186 14.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Rektorstilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4026557988 Robert Holen
2019/189 14.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast - st. ref. 4026620088 Marthe Beate Lind
2019/189 14.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast - st. ref. 4026620088 Kristel Søreng
2019/189 14.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast - st. ref. 4026620088 Anne-Lise Pedersen
2019/189 14.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast - st. ref. 4026620088 Helga Eidhamar
2019/189 14.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast - st. ref. 4026620088 Emina Ilic
2019/189 14.03.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast - st. ref. 4026620088 Maria Aasberg
2019/290 13.03.2019 Inngående brev Klage på vedtak PS 9/19 - gnr 54/9 Anne Turid og Jan Ivar Strøm - Fradeling av grunneiendom - bolighus Anne Turid og Jan Ivar Strøm
2018/787 13.03.2019 Inngående brev Kartlegging av interesse for kurs/aktiviteter for befolkningen i Roan kommune Roaan frivilligsentral SA v/Styret
2019/291 13.03.2019 Inngående brev Søknad om dekning av prosjektmidler Konsepts studie - fase 1 - Etablering av file linje Kråkøy Slakteri AS
2018/721 13.03.2019 Inngående brev Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann i arealplanleggingen Distribusjonsoppdrag
2019/294 13.03.2019 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2019 KS
2019/295 13.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse for plassering av festepunkter i Vikbukta Aune Geir Ola
2019/199 13.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 8/19 - Salg av aksjer - Vågen Aqua AS VÅGEN AQUA AS
2019/44 13.03.2019 Inngående brev Skatteinngang periode 2 - forside periodisk oppgjør Kemnerkontoret Fosen
2019/4 13.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 21/19 - Justering av festeavgift for gravplasser i Roan sokn ROAN SOKN
2019/278 12.03.2019 Inngående brev Oppgave over alkoholomsetningen i 2018 og forventet omsetning 2019 Coop marked Roan
2019/278 12.03.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave alkoholholdig drikke levert fra Coop lager Coop marked Roan
2019/278 12.03.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave 2018 - Ringnes Coop marked Roan
2019/278 12.03.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave 2018 - Stokkøy Bryggeri AS Coop marked Roan
2018/424 12.03.2019 Inngående brev Gnr 41/81 - Brev vedrørende tomt Arild Sand
2018/743 12.03.2019 Inngående brev Medlemmer i Dyrevernnemda 2019-2022 Mattilsynet
2019/44 12.03.2019 Inngående brev Skatteinngang februar 2019 Kemneren i Fosen
2018/146 12.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Stadfesting av eierskap i Revisjon Midt-Norge SA REVISJON MIDT-NORGE SA
2019/188 12.03.2019 Utgående brev Tilsetting - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 135% stilling vikariat Roan administrasjonsutvalg
2019/277 12.03.2019 Inngående brev Matrikkelføring - Melding om avtale - vedtak om erverv - tiltredelse av grunn til offentlig veg i Roan kommune Statens vegvesen
2019/279 12.03.2019 Inngående brev Formidling til læreplass 2019 Trøndelag fylkeskommune
2019/280 12.03.2019 Inngående brev Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Epinion Norge påvegne av FHI
2019/283 12.03.2019 Inngående brev Invitasjon til høringsinnspill på UKMs strategiplan 2020-2024 UKM Norge
2019/286 12.03.2019 Inngående brev Gnr 72/1 - Melding om bygging av drivhus Edgard Sumstad
2019/287 12.03.2019 Inngående brev Gnr 72/1 - Søknad / melding om fasadeendring Edgar Sumstad
2019/274 11.03.2019 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/98 11.03.2019 Inngående brev Analyseresultateter 05.03.2019 - 08.03.2019 - Råvann grunnvann Kystlab AS
2019/101 11.03.2019 Inngående brev Analyseresultater 05.03.2019 - 08.03.2019 - Råvann grunnvann Kystlab AS
2019/97 11.03.2019 Inngående brev Analyseresultater 05.03.2019 - 08.03.2019 - Råvann grunnvann Kystlab AS
2019/102 11.03.2019 Inngående brev Analyseresultater 05.03.2019 - 08.03.2019 - Råvann grunnvann Kystlab AS
2019/95 11.03.2019 Inngående brev Analyseresultater 05.03.2019 - 08.03.2019 - Råvann grunnvann Kystlab AS
2019/100 11.03.2019 Inngående brev Analyseresultater 05.03.2019 - 08.03.2019 - Råvann overflatevann Kystlab AS
2019/100 11.03.2019 Inngående brev Analyseresultater 05.03.2019 - 08.03.2019 - Råvann overflatevann Kystlab AS
2019/207 11.03.2019 Inngående brev Løyve - MOWI A/S - Søknad om endra flåteplassering - Lokalitet Flatøyfjorden Kystverket
2019/271 11.03.2019 Inngående brev Informasjon til alle havbrukskommuner - oppdrett av fisk i lukkede løsninger Norges miljøvernforbund
2019/131 11.03.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen Telenor Norge AS
2019/272 11.03.2019 Inngående brev Ny forskrift om pasientjournal er vedtatt - gjelder fra 1.juli 2019 Helse- og omsorgsdepartementet
Versjon:5.1.1