eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2015/6198 18.07.2019 Inngående brev Etterspurt dokumentasjon for utbetaling - Ballbinge U.I.F Bjørgan Ola Andreas Dahle ROAN
2015/5824 18.07.2019 Utgående brev Forespørsel om forlengelse av kontrakt Helge Bekken m.fl. ROAN
2019/481 17.07.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra plan- og bygningsloven - riving av ishus - Roan 73/35 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/493 17.07.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av grunneiendom - Roan 65/61 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2015/5824 17.07.2019 Inngående brev Svar på forespørsel om vintervedlikehold fram til Mai 2020 Haagensli Maskin ROAN
2019/626 16.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fylle sprengstein fra tunnelarbeider i Berfjorden på eiendommen 65/5. Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/628 16.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling på eiendommen 65/145. Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/675 16.07.2019 Inngående brev Gnr 69/25 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Lillian Olafsen Nygård ROAN
2019/673 16.07.2019 Utgående brev 5019/68/12 - Lars Inge Dahl - Tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig og garasje Lars Inge Dahl ROAN
2019/673 16.07.2019 Inngående brev Tegninger - snitt og fasade Lars Inge Dahl ROAN
2019/673 16.07.2019 Inngående brev Tegninger - Garasje Lars Inge Dahl ROAN
2019/589 15.07.2019 Utgående brev Tilbud reguleringsplan Ansteinssundet Plan og Miljø As m.fl. ROAN
2019/589 15.07.2019 Utgående brev Spesifisering av tilbudsforespørsel- Roan Havn Plan og Miljø AS m.fl. ROAN
2019/589 15.07.2019 Utgående brev Tilbudsforespørsel - Nesvalen havn Plan og Miljø AS m.fl. ROAN
2018/695 15.07.2019 Inngående brev Gnr 41/4 - Melding om endring av ansvarsrett Ida Basmo Pettersen ROAN
2017/626 15.07.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av vikartilskudd 2019 Hilde Norløkken ROAN
2017/626 15.07.2019 Utgående brev Veterinærvakt tilskudd Kommunekassen ROAN
2019/173 15.07.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Roan kommune - 20. juni 2019 Lund Arvid ROAN
2019/569 15.07.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 57 bnr. 10. Linda Hauknes ROAN
2019/671 15.07.2019 Inngående brev Gnr 69/2 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Ruth Helmersen ROAN
2019/569 15.07.2019 Utgående brev Kopi av matrikkelbrev over eiendommen gnr. 57 bnr. 10. Oene Van Dijk ROAN
2019/672 15.07.2019 Inngående brev Gnr 69/4 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Ruth Helmersen ROAN
2019/673 15.07.2019 Inngående brev Gnr 68/12 - Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig og garasje Lars Inge Dahl ROAN
2019/667 15.07.2019 Utgående brev 5019/41/226 - Synnøve Marie Sæther - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - garasje Synnøve Marie Sæther ROAN
2019/546 15.07.2019 Utgående brev 5019/64/3 - Roan Maskin AS - Søknad om tillatelse til tiltak - Midlertidig lagring av stein ROAN MASKIN AS ROAN
2019/546 15.07.2019 Utgående brev 5019/64/3 - Roan Maskin AS - Søknad om tillatelse til tiltak - Midlertidig lagring av stein ROAN MASKIN AS ROAN
2019/589 15.07.2019 Inngående brev Pristilbud på regulering av Ansteinsundet, Nesvalen havn og Roan havn Plankontoret ROAN
2019/669 15.07.2019 Inngående brev Informasjonsskriv vedrørende operatørbyttet i ambulanseflytjenesten Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/511 15.07.2019 Inngående brev Referat fra møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 7. juni 2019 Lund Arvid ROAN
2019/511 15.07.2019 Inngående brev Oversendelse av sak fra representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - NY SELSKAPSAVTALE GJELDENDE FRA 01.01.2020 Lund Arvid ROAN
2019/670 15.07.2019 Inngående brev Folkehelseutfordringer i Trøndelag, Folkehelsepolitisk rapport fra HUNT HUNT forskningssenter ROAN
2019/570 12.07.2019 Utgående brev 5019/65/88 - Roan Havn - Tillatelse til tiltak - midlertidig massedeponi ROAN KOMMUNE ROAN
2019/553 12.07.2019 Utgående brev 5019/64/54 - Roan Bygdatun - adkomst og uteplass - naust ROAN KOMMUNE ROAN
2019/562 12.07.2019 Utgående brev Bestilling eiendomsopplysninger - ***** ***** ***** ***** EiendomsMegler 1 Midt-Norge ROAN
2019/554 12.07.2019 Utgående brev 5019/46/43 - Thomas Lothe - Tillatelse til tiltak - bruksendring bolig Thomas Andre Lothe ROAN
2019/628 12.07.2019 Utgående brev 5019/65/145 - Øystein Næss - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ROAN
2019/626 12.07.2019 Utgående brev 5019/65/5 - Anmodning om høringsuttalelse - Fylling av sprengstein TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. ROAN
2019/567 12.07.2019 Utgående brev 5019/65/113 - Vidar Larssen - Ferdigattest - Utskiftning av slamavskiller RØRLEGGER FRITS RIKARDSEN AS ROAN
2019/658 12.07.2019 Utgående brev Svarbrev - gnr 41/115 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Paul Arne Sørgård ROAN
2019/643 12.07.2019 Utgående brev 5019/46/16 - Ella Gilde - Tillatelse til tiltak - Rivning av fjøs Ella Antonie Gilde ROAN
2019/631 12.07.2019 Utgående brev 5019/65/85 - Tonje Eggen og Daniel Martinsen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Tonje Eggen m.fl. ROAN
2019/625 12.07.2019 Utgående brev Tilsagn om etableringstilskudd for unge Gunn Mari Christiansen ROAN
2019/666 11.07.2019 Inngående brev Hekketid og måkesaker Jenny Rolness ROAN
2019/525 11.07.2019 Inngående brev Uttalelse - 5019/56/12 - Einarsdal havn ll - Vaagen båtforening - forlengelse eksisterende flytebrygge Kystverket ROAN
2019/667 11.07.2019 Inngående brev Gnr 41/226 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje Synnøve Marie Sæther ROAN
2019/280 11.07.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Roan Nokas ROAN
2019/280 11.07.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Roan Nokas ROAN
2019/605 11.07.2019 Inngående brev Brannvernuka 2019 - brannvernaktiviteter rettet mot barn og unge høsten 2019 Fosen brann- og redningstjeneste ROAN
2019/654 10.07.2019 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartement ROAN
2019/618 10.07.2019 Inngående brev Erstatning for gang/sykkelvei Reidar Haugerud ROAN
2019/657 10.07.2019 Inngående brev Kartlegging av barn og unge under 18 år med langtidsopphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/653 10.07.2019 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag Kartverket ROAN
2016/1636 10.07.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2019 - Tusseladden barnehage Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/595 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk Roan kommune - st. ref. 4102906218 Liridon Bicaj ROAN
2019/598 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 Inger Marie Berg ROAN
2019/595 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk Roan kommune - st. ref. 4102906218 Anna Gailisa-Nezberte ROAN
2019/596 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% fast Roan kommune - st. ref. 4103244487 Mildrid Einmo ROAN
2019/561 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% vikariat - st. ref. 4098869280 Mildrid Einmo ROAN
2019/595 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk Roan kommune - st. ref. 4102906218 Mildrid Einmo ROAN
2019/561 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% vikariat - st. ref. 4098869280 G van der Wal ROAN
2019/561 10.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% vikariat - st. ref. 4098869280 Martin K. Andersen ROAN
2019/561 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% vikariat - st. ref. 4098869280 Vegard Lund ROAN
2019/598 10.07.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 Kristel Søreng ROAN
2019/597 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærer - vikariat 20% stilling - st. ref. 4103287561 Monica Lunde ROAN
2019/598 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 Monica Lunde ROAN
2019/598 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 Emina Ilic ROAN
2019/597 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærer - vikariat 20% stilling - st. ref. 4103287561 Emina Ilic ROAN
2019/595 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk Roan kommune - st. ref. 4102906218 Martin K. Andersen ROAN
2019/597 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærer - vikariat 20% stilling - st. ref. 4103287561 Kaja Ramdal ROAN
2019/598 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 Bente Sandmo ROAN
2019/598 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 Arve Kiran ROAN
2019/598 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 G van der Wal ROAN
2019/595 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk Roan kommune - st. ref. 4102906218 G van der Wal ROAN
2019/596 10.07.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% fast Roan kommune - st. ref. 4103244487 Solveig Kristine Drogset Lillemo ROAN
2019/595 10.07.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk Roan kommune - st. ref. 4102906218 Morten Adelsten Bentsen ROAN
2019/595 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk Roan kommune - st. ref. 4102906218 Liridon Bicaj ROAN
2019/598 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 Inger Marie Berg ROAN
2019/596 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% fast Roan kommune - st. ref. 4103244487 Mildrid Einmo ROAN
2019/561 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% vikariat - st. ref. 4098869280 Mildrid Einmo ROAN
2019/595 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk Roan kommune - st. ref. 4102906218 Mildrid Einmo ROAN
2019/561 10.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% vikariat - st. ref. 4098869280 G van der Wal ROAN
2019/561 10.07.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% vikariat - st. ref. 4098869280 Martin K. Andersen ROAN
2019/644 10.07.2019 Utgående brev 5019/54/11 - Heidi Aspeggen - Tillatelse til tiltak - Driftsbygning i landbruket Heidi Aspeggen ROAN
2019/626 10.07.2019 Inngående brev Gnr 65/5 - Søknad om dispensasjon Per Gipling ROAN
2019/567 10.07.2019 Inngående brev Gnr 65/113 - Søknad om ferdigattest Rørlegger Frits Rikardsen AS ROAN
2019/658 10.07.2019 Inngående brev Gnr 41/115 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Paul Harald Pettersen ROAN
2019/630 10.07.2019 Utgående brev 5019/47/1 og 2 - Magnus N Forfot - Tillatelse til tiltak - Garasje landbruk og riving uthus Magnus Nerdal Forfot ROAN
2019/481 10.07.2019 Utgående brev 5019/73/35 - Albert Larsen - Riving av ishus - Anmodning om høringsuttalelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. ROAN
2019/623 10.07.2019 Utgående brev Vedtak om skjenkebevilling- enkeltanledning/ambulerende Unni-Kristin Wiik ROAN
2019/637 10.07.2019 Utgående brev Vedtak skjenkebevilling- enkeltanledning/ambulerende Jon-helg Arnar Utseth ROAN
2019/606 10.07.2019 Utgående brev Forespørsel - Gravearbeid Fv 6312 Kråkfjordstraumen Mesta AS ROAN
2019/493 09.07.2019 Utgående brev 5019/65/61 Kjell Larsen - fradeling av grunneiendom - adkomstvei til gnr 65/112 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ROAN
2019/525 09.07.2019 Utgående brev 5019/56/12 - Einarsdal havn ll - Vaagen båtforening - forlengelse eksisterende flytebrygge KYSTVERKET MIDT-NORGE m.fl. ROAN
2019/114 09.07.2019 Inngående brev Melding fra Fylkesmannen - Klagebehandling - ulovlighetsoppfølging - oppført vann- og avløpsanlegg på Flyhaugen hyttefelt - Roan 77 2 og 118 Fylkesmannen ROAN
2019/627 09.07.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold gnr 41/191 Sørgård Paul Arne ROAN
2019/598 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 Emina Ilic ROAN
2019/597 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer - vikariat 20% stilling - st. ref. 4103287561 Kaja Ramdal ROAN
2019/598 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 Bente Sandmo ROAN
2019/598 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 Arve Kiran ROAN
2019/598 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 G van der Wal ROAN
2019/595 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk Roan kommune - st. ref. 4102906218 G van der Wal ROAN
2019/595 09.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk Roan kommune - st. ref. 4102906218 Morten Adelsten Bentsen ROAN
2019/635 09.07.2019 Inngående brev Vegen Nordskjør - Sydmark hennmar@online.no ROAN
2019/639 08.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - skille avfall kategori 3 ifra spillvann/vaskevann Krifo Fisk AS ROAN
2019/640 08.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd for investeringer - oppvaskmaskin, utstyr til røykovn og produksjonsutstyr 2 etg KriFo Fisk AS ROAN
2019/487 08.07.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer Kommunal- og moderniseringsdepartementet ROAN
2019/487 08.07.2019 Inngående brev Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort Kommunal- og moderniseringsdepartementet ROAN
2019/642 08.07.2019 Inngående brev Glassbrott i naturen Elisabeth Wiik ROAN
2019/625 08.07.2019 Inngående brev Skatteoppgjør for 2018 Gunn Mari Christiansen ROAN
2019/597 08.07.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærer - vikariat 20% stilling - st. ref. 4103287561 Therese Pedersen ROAN
2019/598 08.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 Kaja Ramdal ROAN
2019/595 08.07.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk Roan kommune - st. ref. 4102906218 Bente Steinshylla ROAN
2019/596 08.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% fast Roan kommune - st. ref. 4103244487 Morten Adelsten Bentsen ROAN
2019/561 08.07.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% vikariat - st. ref. 4098869280 Emina Ilic ROAN
2019/598 08.07.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 4103293903 Roan kommune ROAN
2019/595 08.07.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk Roan kommune - st. ref. 4102906218 Roan kommune ROAN
2019/596 08.07.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% fast Roan kommune - st. ref. 4103244487 Roan kommune ROAN
2019/597 08.07.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Barnehagelærer - vikariat 20% stilling - st. ref. 4103287561 Roan kommune ROAN
2019/561 08.07.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% vikariat - st. ref. 4098869280 Roan kommune ROAN
2019/525 08.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om forlengelse av flytebrygge ved Einarsdal havn - 56/12. Roan kommune Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/116 08.07.2019 Inngående brev Adresseendringer til informasjon Revisjon Midt-Norge SA ROAN
2018/776 08.07.2019 Inngående brev Gnr 41/183 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Irenes Shipping Service ANS ROAN
2019/44 08.07.2019 Inngående brev Skatteinngang juni Kemnerkontoret Leksvik ROAN
2018/776 08.07.2019 Inngående brev Mailkorrespondanse Irenes Shipping Service ANS ROAN
2019/643 08.07.2019 Inngående brev Gnr 46/16 - Søknad om tillatelse til tiltak - rivning av fjøs Ella Gilde ROAN
2019/644 08.07.2019 Inngående brev Gnr 54/11 - Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg inngang fjøs og frittstående smittesluse husdyr Heidi Aspeggen ROAN
2019/556 08.07.2019 Inngående brev Erklæring veirett og v/a-anlegg Knut Svanholm ROAN
2019/274 08.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 18/19 - Klage på eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ROAN
2019/561 07.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% vikariat - st. ref. (4098869280) Martin K. Andersen ROAN
2019/596 06.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% fast - st. ref. (4103244487) Mildrid Einmo ROAN
2019/561 06.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% vikariat - st. ref. (4098869280) Mildrid Einmo ROAN
2019/595 06.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk - st. ref. (4102906218) Mildrid Einmo ROAN
2019/561 06.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% vikariat - st. ref. (4098869280) G van der Wal ROAN
2019/595 05.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk - st. ref. (4102906218) Anna Gailisa-Nezberte ROAN
2018/805 05.07.2019 Inngående brev Kopibrev - TrønderEnergi Vind AS - Hubro – NVEs vurdering av hubrorapport nr 2 – ivaretagelse av vilkår i detaljplan/MTA – Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) ROAN
2018/805 05.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding fra NVE vedrørende hubro og Sørmarkfjellet vindkrafktverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) ROAN
2019/228 05.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 49/19 - Kommuneplanens arealdel - Roan kommune 2019-2030 Ole Kristian Wilmann m.fl. ROAN
2018/519 05.07.2019 Inngående brev VS: Roan Sykeheim - revidert tilbud etter samspillsfase Stjern entrepenør AS ROAN
2019/202 04.07.2019 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2018/480 04.07.2019 Inngående brev Invitasjon om å være vertskommune for UKM fylkesmønstring 2020 Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/629 04.07.2019 Inngående brev Gnr 39/12 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Målfrid Johanne Vik ROAN
2019/632 04.07.2019 Inngående brev Gnr 56/15 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket ROAN
2019/635 04.07.2019 Inngående brev Etterspør vedlikehold kommunal vei - Nerdal Mari Krogfjord ROAN
2019/180 04.07.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/598 04.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - 50% fast stilling ved Sør-Roan skole - st. ref. (4103293903) Inger Marie Berg ROAN
2017/636 04.07.2019 Utgående brev 1632/65/188, A-Viken Transport - Ferdigattest - Nybygg - Garasje/Lager AGROQUIP AS ROAN
2019/526 04.07.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om redusert husleie Oskar Hopstad m.fl. ROAN
2019/567 04.07.2019 Utgående brev 5019/65/113 - Vidar Larssen - Utskiftning av slamavskiller RØRLEGGER FRITS RIKARDSEN AS ROAN
2019/73 04.07.2019 Utgående brev Gnr 46/80 - Søknad fritak - feieravgift hytte Svein Hopmo ROAN
2019/73 04.07.2019 Utgående brev Kommunale avgifter - feieavgift Olav Roan ROAN
2019/613 04.07.2019 Utgående brev 5019/63/33 - Håvard Larsen - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - naust Håvard Larsen ROAN
2019/114 04.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding til fylkesmannen på mail datert 27.06.19 Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/626 04.07.2019 Inngående brev Gnr 65/5 - Søknad om tillatelse til tiltak - oppfylling av steinmasser Per Gipling ROAN
2019/627 04.07.2019 Inngående brev Gnr 41/191 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Jorun Sofie Brandsø ROAN
2019/628 04.07.2019 Inngående brev Gnr 65/145 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Øystein Næss ROAN
2019/493 04.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av grunneiendom - 65/61. Roan kommune Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/630 04.07.2019 Inngående brev Gnr 47/1 og 2 - Søknad om tillatelse til tiltak - garasje landbruk Magnus N Forfot ROAN
2019/631 04.07.2019 Inngående brev Gnr 65/85 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Tonje Eggen og Daniel Martinsen ROAN
2019/634 04.07.2019 Inngående brev Gravearbeid langs FV 6312 - Kiran og Nilsenglia Mesta ROAN
2019/636 04.07.2019 Inngående brev Høring - forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme Klima- og miljødepartementet ROAN
2019/491 04.07.2019 Utgående brev 5019/58/126 - Espen Hofstad - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - naust Espen Hofstad ROAN
2019/393 03.07.2019 Utgående brev Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøve i alkoholloven - skjenkebevilling Jan Tommy Mollan Eggen ROAN
2019/393 03.07.2019 Utgående brev Diplom - Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkebevilling Jan Tommy Mollan Eggen ROAN
2019/489 03.07.2019 Utgående brev Spørsmål ang tidligere påklaget vedtak - Reguleringsplan for Grønningen Magnar Østerås ROAN
2019/623 03.07.2019 Inngående brev Søknad skjenkebevilling- enkeltanledning/ambulerende Wiik, Unni-Kristin ROAN
2019/557 03.07.2019 Utgående brev 5019/64/19 - Frode Viken - Tillatelse til tiltak - parkeringsplass Frode Viken ROAN
2019/652 03.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om kandidater til kulturlandskapsprisen 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/625 03.07.2019 Inngående brev Åpen søknad om etablerings tilskudd for unge Gunn Mari Christiansen ROAN
2019/504 02.07.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av grunneiendom - tilleggsareal til fritidseiendom - Roan 69/7 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2018/868 02.07.2019 Inngående brev Konsekvenser av Stortingets vedtak om å innlemme vakt- og administrasjonstilskuddet i rammefinansieringen til kommunene fra 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/618 02.07.2019 Inngående brev Etterlysning - stakittgjerde på mur i forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei Christoffer Brovold ROAN
2019/389 02.07.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av bebygd parsell som selvstendig eiendom - Roan 54/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/106 02.07.2019 Inngående brev Kopibrev - SalMar Farming AS - Avslag på søknad om utvidelse av biomasse på lokaliteten 24575 Farmannsøya i Roan kommune Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/551 02.07.2019 Inngående brev Referat fra møte om oppfølging av vilkår knyttet til iskast NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) ROAN
2019/619 02.07.2019 Inngående brev Brev til kommuner og fylkeskommuner - Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023 Forum for Kontroll og Tilsyn ROAN
2019/620 02.07.2019 Inngående brev Digitale tjenester for søknader om tiltak langs offentlig veg Statens vegvesen ROAN
2019/596 02.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% fast Roan kommune - st. ref. 4103244487 Solveig Kristine Drogset Lillemo ROAN
2019/596 02.07.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% fast Roan kommune - st. ref. 4103244487 Morten Adelsten Bentsen ROAN
2019/617 02.07.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i eiendommer fradelt gnr 67/2 Steffen Osen ROAN
2019/596 02.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% fast - st. ref. (4103244487) Solveig Kristine Drogset Lillemo ROAN
2019/595 02.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk - st. ref. (4102906218) Morten Adelsten Bentsen ROAN
2019/596 02.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% fast - st. ref. (4103244487) Morten Adelsten Bentsen ROAN
2019/297 02.07.2019 Inngående brev Gnr 52/15 - Bilder fasade Åge Sydskjør ROAN
2019/621 02.07.2019 Inngående brev Oppdrag til kommunene om å identifisere badeplasser Miljødirektoratet ROAN
2019/487 02.07.2019 Inngående brev Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 6 eller kode 7 i Folkeregisteret Valgdirektoratet ROAN
2019/595 02.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk - st. ref. (4102906218) Liridon Bicaj ROAN
2019/561 01.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - 100% vikariat - st. ref. (4098869280) Anna Gailisa-Nezberte ROAN
2019/595 01.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat inntil 150% årsverk - st. ref. (4102906218) Bente Steinshylla ROAN
2018/776 01.07.2019 Inngående brev Gnr 41/183 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Irenes Shipping Service ANS ROAN
2019/553 01.07.2019 Inngående brev Vedtak i sak 88/19 - Gnr 64/54 - Roan Bygdatun - adkomst og uteplass - naust Roan kommune ROAN
2018/776 01.07.2019 Inngående brev Mailoversendelse - Gnr 41/183 Irene`s shipping service ANS JONARK AS ROAN
2019/615 01.07.2019 Inngående brev Kopibrev - Klimasats - Søknad om støtte til klimasatsing i kommunene 2019 Miljødirektoratet ROAN
2019/615 01.07.2019 Inngående brev Kopibrev - Tildeling av tilskudd - Mindre og smartere bilbruk i hele Fosen post@miljodir.no ROAN
2019/95 01.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - 25.06.2019 - 28.06.2019 - Grunnvann råvann Kystlab AS ROAN
2019/101 01.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 25.06.2019 - 28.06.2019 - Grunnvann råvann Kystlab AS ROAN
2019/98 01.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 25.06.2019 - 28.06.2019 - Grunnvann råvann Kystlab AS ROAN
2019/100 01.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 25.06.2019 - 28.06.2019 Overflatevann behandlet Kystlab AS ROAN
2019/102 01.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 25.06.2019 - 28.06.2019 Overflatevann behandlet Kystlab AS ROAN
2019/613 01.07.2019 Inngående brev Gnr 63/33 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - naust Håvard Larsen ROAN
2018/776 01.07.2019 Inngående brev Gnr 41/183 - Søknad om tillatelse i ett trinn - brannskille i bygg - fasadeendring - bruksendring JONARK AS ROAN
Versjon:5.1.1