eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/197 18.03.2018 Inngående brev Gnr 65/123 Søknad om tillatelse til tiltak - garasje Sverre Viken
2018/198 18.03.2018 Inngående brev Underskrevet databehandleravtale for kunder tilknyttet DSB - CIM Roan kommune og DSB Cim
2016/10 18.03.2018 Inngående brev Høringsuttalelse til kommunedelplan for kulturminner Roan Rorbu og Camping v/Inger Lise Eian
2018/200 18.03.2018 Inngående brev Tillatelse til å fastsette skuddpremie - delegering av myndighet til kommunene i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune
2018/203 18.03.2018 Inngående brev Hva mener dere om Trøndelagsplanen ? Trøndelag fylkeskommune
2018/199 18.03.2018 Inngående brev Gnr 65/154 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Menz Eiendom AS
2018/84 17.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** *****
2018/84 17.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** *****
2016/5750 16.03.2018 Inngående brev Gnr 63/22 samsvarserklaring - utført. Stjern entrepenør AS
2018/196 16.03.2018 Inngående brev Gnr 77/141 Søknad om dispensasjon fra bestemmelser om mønehøyde og takvinkel for Flyhaugen hyttefelt Terje Skjelstad
2016/2733 16.03.2018 Inngående brev Anmodning om uttalelse - Vik-Bessaker friskole - 916602391 - søknad etter friskoleloven Utdanningsdirektoratet
2018/9 16.03.2018 Inngående brev Analyseresultat 06. -16.03.18 Råvann renseanlegg wilabmail@prebio.no
2018/47 16.03.2018 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Roan kommune - 14. mars 2018 Lund Arvid
2018/195 16.03.2018 Inngående brev Gnr 54/2 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Randi Jenssen
2018/195 16.03.2018 Utgående brev 5019/54/2 Randi Jensen - Fradeling av grunneiendom - boligtomt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2016/4517 16.03.2018 Inngående brev Behandlingsgebyr Trond Peder Nilsen
2018/93 15.03.2018 Inngående brev Kaileige Løaholmen Bessaker 12. -15.03.18 BonaSea
2016/10 15.03.2018 Inngående brev Innspill kommunedelplan kulturminner fra sektorleder oppvekst og kultur. Helmersen Kari
2018/204 15.03.2018 Inngående brev Framsending av sak fra Representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS til Kommunestyret Roan - Ny selskapsavtale Lund Arvid
2017/482 14.03.2018 Inngående brev Gnr 41/142 - Saksnr 10/18 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Saga Hus A.S
2017/550 14.03.2018 Inngående brev Kopibrev - Svar på søknad om tilskudd til Julie Næss Trøndelag fylkeskommune
2017/550 14.03.2018 Inngående brev Kopibrev - Svar på søknad om støtte - forprosjektmidler til utvikling av spel på Nord-Fosen Trøndelag fylkeskommune
2015/2836 14.03.2018 Inngående brev Informasjon om den kulturelle spaserstokken Trøndelag fylkeskommune
2018/191 14.03.2018 Inngående brev Informasjon til kommunene i Trøndelag om klimaarbeidet fra regionalt nivå i Trøndelag fra 2018 Trøndelag fylkeskommune
2018/9 14.03.2018 Inngående brev Mattilsynet - vedtak ompålegg til å utarbeide en prøvetakingsplan for uttak av råvannsprøver Mattilsynet Region Midt
2017/637 14.03.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra pbl.§ 1-8 og reguleringsplan - Oppføring av garasje gnr 65/22 Trøndelag fylkeskommune
2017/482 14.03.2018 Inngående brev Saksnr. 114/17 - Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg Saga Hus A.S
2018/123 14.03.2018 Inngående brev Egenerklæring om ansvarsrett - opparbeiding av vei Svein Jenssen
2017/383 14.03.2018 Utgående brev 1632/51/3 Agnar Tjugen - Tillatelse til riving av kårhus. Agnar Tjugen
2018/23 14.03.2018 Inngående brev Oppgave til aksjonærer - inntektsåret 2017 Roan Brygge-Drift AS
2018/123 13.03.2018 Utgående brev Svarbrev - Bygging av vei Svein Asle Jenssen
2018/74 13.03.2018 Utgående brev Plombering av vann ved gnr. 46/5 - kårstue. Ann Karin og Kjell Arne Viken
2018/149 13.03.2018 Utgående brev Regionale næringsfond, fordeling 2018 Trøndelag fylkeskommune
2018/93 13.03.2018 Inngående brev Kaileige Løaholmen, Bessaker fra 11.03.19 BonaSea
2015/1931 13.03.2018 Utgående brev 1632/51/3 - Agnar og Inger Tove Tjugen -Avslag på søknad om utsettelse av arbeid. Agnar Tjugen
2017/633 13.03.2018 Utgående brev 1632/58/9 -Frank Solli - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/74 13.03.2018 Utgående brev Faktura kommunale avgifter 1/18 - ny eier Ole Andreas Haugen
2018/168 13.03.2018 Utgående brev Oppsigelse av leilighet - Brygghaug Geir Østvik
2016/6652 13.03.2018 Inngående brev Politidirektoratets rundskriv 2018-002 av 13022018 - Ny normalpolitivedtekt for kommunene Tor Joar Flasnes
2017/601 13.03.2018 Inngående brev Kopibrev - Vik-Bessaker grendalag - Støtte til kulturtiltak - avslag på søknad Trøndelag fylkeskommune
2018/189 12.03.2018 Inngående brev Påminnelse om manglende årlig rapportering av avløpsanlegg - Trøndelag Viveke Margrethe Sahlgaard
2016/10 12.03.2018 Inngående brev Ang. kulturminneplan Roan kommune Helmersen Kari
2016/10 12.03.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til kulturminneplan - Roan kommune Trøndelag fylkeskommune
2016/10 12.03.2018 Inngående brev Uttalelse til kulturminneplan. Johan Nerdal
2018/181 12.03.2018 Inngående brev Kopibrev - Konstituering Trøndelag heimevernsnemnd for perioden 2o18-2021 Forsvaret Heimevernet
2018/182 12.03.2018 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretninger Gnr. 46/5, 51/1 og 52/2 Statnett
2018/184 12.03.2018 Inngående brev Gnr 39/46 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Jan Ivar Sandø
2018/84 12.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** ***** ***** *****
2018/74 12.03.2018 Inngående brev Adresseendring for fakturautsendelse kjell.moum@ntebb.no
2016/10 12.03.2018 Utgående brev Uttalelse til kulturminneplan - Roan kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET
2018/183 12.03.2018 Inngående brev Besøksavtale - Tusseladden barnehage til Roan sykeheim Tusseladden barnehage v/styrer
2018/183 12.03.2018 Inngående brev Besøksavtale - Tusseladden barnehage inviterer beboere på sykeheim Tusseladden barnehage v/styrer
2018/84 12.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** ***** ***** *****
2018/130 11.03.2018 Utgående brev Vedtak om skjenkebevilling- enkeltanledning/ambulerende Johansen, Jan
2018/86 10.03.2018 Utgående brev Tilsetting i inntil 80% midlertidig stilling assistent Tusseladden barnehage Roan administrasjonsutvalg
2018/90 10.03.2018 Utgående brev Tilsetting i 40% assistentstilling, vikariat ved foreldrepermisjon ved Sør-Roan skole Roan administrasjonsutvalg
2018/150 10.03.2018 Utgående brev 5019/77/125 Trond Aagesen - Manglende dokumenter Line Maaø
2018/43 10.03.2018 Utgående brev Tilbud om stilling - Helsesøster Alice Nerdal Forfot
2018/20 10.03.2018 Inngående brev Uttalese hytte v/Nypvatnet - dispensasjon Fosen reinbeitedistrikt
2017/463 10.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra LNFR, uttalelse, oppføring av garasje Trøndelag fylkeskommune
2018/93 10.03.2018 Inngående brev Fosenterminalen Løaholmen Bona Safir kvantum lastet - uke 9 og 10 BonaSafir
2018/7 10.03.2018 Inngående brev Analyseresultat 06.03 - 09.03.18 - Råvann-grunnvann wilabmail@prebio.no
2018/12 10.03.2018 Inngående brev Analyseresultat 06.03 - 09.03.18 - Råvann-grunnvann wilabmail@prebio.no
2018/9 10.03.2018 Inngående brev Analyseresultat 06.03 - midlertidig rapport - Råvann-overflatevann wilabmail@prebio.no
2018/11 10.03.2018 Inngående brev Analyseresultat 06.03 - 09.03.18 - Råvann-grunnvann wilabmail@prebio.no
2018/8 10.03.2018 Inngående brev Analyseresultat 06.03 - 09.03.18 - Råvann-grunnvann wilabmail@prebio.no
2018/10 10.03.2018 Inngående brev Analyseresultat 06.03 - 09.03.18 - Råvann - ubehandlet wilabmail@prebio.no
2017/592 10.03.2018 Inngående brev Fv. 6312 (tidligere fv. 14) Berfjorden i Roan kommune – Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn og høring Hammer Tone
2017/592 10.03.2018 Inngående brev Reguleringsplan for fv. 6312 (tidlegare fv. 14) til høring og offentleg ettersyn Hammer Tone
2017/592 10.03.2018 Inngående brev Reguleringsplan for fv. 6312 Berfjorden - - sosifilene av reguleringsplan - 6 områder Hammer Tone
2017/611 10.03.2018 Inngående brev Tilbaketrekking av søknad om nydyrking Haavimb-Jystad
2018/178 09.03.2018 Inngående brev Forespørsel om attestantkode Stein Andre Wolden
2018/178 09.03.2018 Inngående brev Vårt tilbud SK108 på din forespørsel - Ordrebekreftelse Stein Andre Wolden
2018/179 09.03.2018 Inngående brev Søknad motorferdsel i utmark Øverdal, Lars-jøran
2018/104 09.03.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Kart og oppmålingsingeniør - 100 % fast stilling - st. ref. 3712030829 Roan kommune
2018/113 09.03.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Plan- og byggesaksbehandler - 100 % fast stilling Roan kommune - st. ref. 3711966356 Roan kommune
2018/90 08.03.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - 40% assistent Sør-Roan skole - Vikariat - st. ref. 3709985905 Roan kommune
2018/84 08.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** *****
2018/167 08.03.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Ida Basmo Pettersen
2016/10 08.03.2018 Inngående brev Uttalelse om kommuneplan for kulturminner 2018-2021 Sigrun Hansen
2017/383 08.03.2018 Inngående brev Gnr 51/3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Agnar Tjugen
2018/169 08.03.2018 Inngående brev Gnr 51/3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Branndam Agnar Tjugen
2018/115 08.03.2018 Inngående brev Utbetalingsbrev - Prosjekt: Andre forurensningstiltak Fylkesmannen i Trøndelag
2018/52 08.03.2018 Inngående brev Utbetalinsbrev - Prosjekt: Gammel kulturmark Fylkesmannen i Trøndelag
2018/90 08.03.2018 Inngående brev Svar på tilbud - 40% vikariat som assistent ved Sør-Roan skole Arve Kiran
2016/5274 08.03.2018 Inngående brev Orientering om videresending til hytteeiere - Hytte på 65/64 i Måvika. Pål Sundli
2018/172 08.03.2018 Inngående brev 54/70 Olvika - Søknad om tillatelse til tiltak - Hytte Frank Stæhli
2018/86 08.03.2018 Inngående brev Svar på tilbud om vikariat - inntil 80% assistent i Tusseladden Anne Kristine Wilmann
2018/173 08.03.2018 Inngående brev Tildeling av kommunale rammer for dreneringsmidler for 2018 Benum, Hilde Kristin
2018/174 08.03.2018 Inngående brev Søknad om støtte - Ny bru til Dåapma. Fosen Turlag
2018/190 08.03.2018 Inngående brev Innsynsbegjæring 1 Sør-Trøndelag Anonyme Anonym
2018/176 08.03.2018 Inngående brev Høyring på Regionalt miljøprogram for Trøndelag 2018-2022 og Retningslinjer for regionalt miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018 Strand, Rita Kristin
2015/1931 08.03.2018 Inngående brev Ber om utsettelse på byggestart til 2019 Norset Smååbruk Agnar Tjugen
2018/170 08.03.2018 Inngående brev Bjørnør Prestegård - Regulering av festeavgift/leie 2018 - Gnr 65/1/13 Opplysningsvesenets fond
2018/74 08.03.2018 Inngående brev Faktura kommunale avgifter 1/18 - ny eier Ole Andreas Haugen
2018/25 08.03.2018 Inngående brev Skatteinngangen februar 2018 Kemneren i Fosen
2017/258 08.03.2018 Inngående brev Lovlighetskontroll av Roan kommune sitt budsjettvedtak for 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/6 08.03.2018 Inngående brev Møtereferat styremøte Fosen Regionråd 2.mars 2018 Fosen regionråd
2018/93 08.03.2018 Inngående brev Bona Sea - Løaholmen 26.02.18 Bona Sea
2018/84 08.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** *****
2018/177 08.03.2018 Inngående brev Spørsmål til saksbehandler før fullføring av planlegging - søknad uthus /arbeidssbrakke Trygve Martin Østraat
2018/177 08.03.2018 Utgående brev Saksbehandlers var på spørsmål før fullføring av planlegging / søknad om tillatelse Humlen Anine
2018/168 08.03.2018 Inngående brev Oppsigelse av leilighet - Brygghaug Geir Østvik
2016/5274 08.03.2018 Utgående brev 1632/65/54 Bjørg Kristiansen og Bjørn Ivar Opheim - hytte Bjørg Kristiansen og Ivar Opheim m.fl.
2018/113 06.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Plan- og byggesaksbehandler - 100 % fast stilling - st. ref. (3711966356) - ***** ***** ***** *****
2018/113 06.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Plan- og byggesaksbehandler - 100 % fast stilling Roan kommune - st. ref. 3711966356 ***** ***** ***** *****
2018/86 05.03.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Assistent barnehage - Vikariat i inntil 80% stilling - st. ref. 3708079866 Roan kommune
2018/104 05.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kart og oppmålingsingeniør - 100 % fast stilling - st. ref. 3712030829 ***** ***** *****
2018/104 05.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Kart og oppmålingsingeniør - 100 % fast stilling - st. ref. (3712030829) - ***** ***** *****
2018/84 04.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** *****
2017/608 04.03.2018 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt omsorgsbolig nr 184 Olaf Hauknes
2018/130 04.03.2018 Inngående brev Tilbakemedling fra lensmannskontoret - Skjenkebevillingssøknad Lensmannen i Bjørnør
2018/33 04.03.2018 Inngående brev Flyhaugen Hyttefelt - oversendelse av dokumenter Jostein Husby
2018/33 04.03.2018 Inngående brev Avtale til gråvannsrør fra gnr 77/122 Karel Søberg - Tormod Bakken
2018/84 04.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** *****
2018/163 04.03.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Dedicare As og Roan kommue Digicare AS
2018/33 04.03.2018 Inngående brev Avtale om kloakktank, vannledning og strøm - Gnr 77/2 og 77/118 Karel Søberg
2018/47 04.03.2018 Inngående brev Ny dato for møte i kontrollutvalget Roan - 14. mars 2018, kl 10.00 Lund Arvid
2018/113 03.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Plan- og byggesaksbehandler - 100 % fast stilling Roan kommune - st. ref. 3711966356 ***** ***** ***** *****
2018/113 03.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Plan- og byggesaksbehandler - 100 % fast stilling - st. ref. (3711966356) - ***** ***** ***** *****
2018/84 01.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** ***** *****
2018/84 01.03.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** ***** *****
2018/9 01.03.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsel vedtak om å utarbeide en prøvtakinsplan for uttak av råvannsprøver Mattilsynet Region Midt
2017/35 01.03.2018 Utgående brev 1632/46/16 Ella Antonie Gilde - OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV Ella Gilde m.fl.
2017/206 28.02.2018 Utgående brev Vedrørende kommunens tiltak på gnr 46 bnr 12 i Roan. Advokatfirmaet Nidaros DA
2017/583 28.02.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd - kompetanse sammenslåtte kommuner Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2018/46 28.02.2018 Inngående brev Rettighetsavtale jordkabel og nettstasjon på eiendommen gnr 41/52, 39/159 og KV30 i Roan kommune Dekar rettshjelp AS
2018/104 28.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kart og oppmålingsingeniør - 100 % fast stilling - st. ref. 3712030829 ***** ***** *****
2018/84 28.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** ***** *****
2018/104 28.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Kart og oppmålingsingeniør - 100 % fast stilling - st. ref. (3712030829) - ***** ***** *****
2018/153 28.02.2018 Inngående brev Gnr 77/56 Søknad om tillatelse til tiltak - fasade bordkledning Erik Jakobsen
2018/84 28.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** ***** *****
2017/206 28.02.2018 Utgående brev Ang. investering anskaffelsesprotokoll - ekstraarbeid driftskostnad Mette Sandvik
2017/583 28.02.2018 Utgående brev Tilskudd til kommunalt kompetanse og innovasjonsarbeid i helse - og omsorgssektoren Fylkesmannen i Trøndelag
2018/146 27.02.2018 Inngående brev Framsending av ny selskapsavtale Fosen kommunerevisjon IKS 01.01.2018 til behandling av kommunestyre Larsen Monica
2018/149 27.02.2018 Inngående brev Regionale næringsfond, fordeling 2018 Trøndelag fylkeskommune
2018/150 27.02.2018 Inngående brev Søknad om dispans etter lov om planlegging og byggesaksbehandling § 1-8 for gnr. 77 bnr. 125, Roan kommune.ehandling § 1-8 for gnr. 77 bnr. 125, Roan kommune. Trond Aagesen
2018/104 27.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Kart og oppmålingsingeniør - 100 % fast stilling - st. ref. (3712030829) - ***** ***** ***** *****
2018/115 27.02.2018 Utgående brev Nathalie og Anders Haavimb-Jystad - 2018 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruk HAAVIMB-JYSTAD
2018/33 27.02.2018 Utgående brev 5019/77/118 - Flyhaugen - Planlegging og kontroll av utførelse av veg, vann og avløp Jostein Husby
2018/37 27.02.2018 Utgående brev Eiendomsopplysninger Gnr. 41/51 Boli Eiendomsmegling AS
2018/37 27.02.2018 Utgående brev Eiendomsopplysninger gnr. 46/55 Bo Eiendomsmegling
2018/37 27.02.2018 Utgående brev Eiendomsopplysninger gnr. 41/178 Eiendomsmegler1
2018/37 27.02.2018 Utgående brev Eiendomsopplysninger gnr. 39/128 og 127 Boli Eiendomsmegling AS
2017/397 27.02.2018 Utgående brev Vegliste 2018 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke Statens Vegvesen, Region Midt
2018/66 27.02.2018 Utgående brev Motorferdsel i utmark 17/18 Kjell Erik Pedersen Kjell Erik Pedersen
2018/62 27.02.2018 Utgående brev Tilsetting i vikariat som ped leder i Roan kommune Roan administrasjonsutvelg
2018/65 27.02.2018 Utgående brev 5019/41/142 Torhild Monkan - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Torhild Kanutte Monkan
2018/104 27.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kart og oppmålingsingeniør - 100 % fast stilling - st. ref. 3712030829 ***** ***** ***** *****
2018/145 27.02.2018 Inngående brev Kopibrev - Roan avløserlag SA - innvilget tilskudd til landbruksvikar for avløserlag 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/84 27.02.2018 Inngående brev Søknad sommervikariat - renhold trygdebolig og sykeheim Tove Henriksen
2018/47 27.02.2018 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Roan kommune - 7. mars 2018, kl 10.00 Lund Arvid
2018/6 27.02.2018 Inngående brev Innkalling til styremøte Fosen Regionråd 02.03.2018 Torun Bakken
2018/148 27.02.2018 Inngående brev Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2018 Bjartnes, Aud
2016/6032 27.02.2018 Inngående brev Søknad støtte skogsvei 1 27.02.18 Agnar Tjugen
2018/140 27.02.2018 Inngående brev Statnett SF - eiendomsskatt 2018 Lise Marie Evensen
2018/84 27.02.2018 Inngående brev Ferievikar 2018 siri ingeborg johansen
2018/144 26.02.2018 Inngående brev Melding til kommunen om feil ved søknad om produksjonstilskudd Grethe Hostad
2018/84 26.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** ***** *****
2018/113 26.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Plan- og byggesaksbehandler - 100 % fast stilling Roan kommune - st. ref. 3711966356 ***** ***** *****
2018/113 26.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Plan- og byggesaksbehandler - 100 % fast stilling Roan kommune - st. ref. 3711966356 ***** ***** *****
2018/84 26.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** *****
2018/113 26.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Plan- og byggesaksbehandler - 100 % fast stilling - st. ref. (3711966356) - ***** ***** *****
2018/113 26.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Plan- og byggesaksbehandler - 100 % fast stilling - st. ref. (3711966356) - ***** ***** *****
2018/142 26.02.2018 Inngående brev Signert avtale mellom Roan kommune og Norsk Helseinformatikk AS Signert - begge parter
2018/84 26.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** *****
2018/143 26.02.2018 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt - leietaker Jørgen Jenssen Pleie og omsorg v/enhetsleder PLO
2017/636 26.02.2018 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - Jan Inge Jenssen Jan Inge Jenssen
2017/633 26.02.2018 Inngående brev Gnr 58/6 - Søknad om dispensasjon Frank Solli
2018/123 26.02.2018 Inngående brev Svarbrev - Bygging av vei Svein Jenssen
2018/84 26.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** ***** *****
2018/84 25.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** ***** ***** *****
2018/84 25.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** *****
2018/90 25.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - 40% assistent Sør-Roan skole - Vikariat - st. ref. (3709985905) - ***** ***** *****
2018/84 25.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** ***** ***** *****
2018/84 25.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** *****
2018/90 25.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 40% assistent Sør-Roan skole - Vikariat - st. ref. 3709985905 ***** ***** *****
2018/84 24.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** ***** *****
2018/84 24.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** ***** *****
2017/636 23.02.2018 Inngående brev Ettersendelse av dokumenter - Referanser byggesaker Surnadal Bygg AS
2018/141 23.02.2018 Inngående brev Oversikt - Kommunale tanker tømming 2018 Brødreskift Marianne
2018/113 22.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Plan- og byggesaksbehandler - 100 % fast stilling - st. ref. (3711966356) - ***** ***** *****
2018/84 22.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** *****
2018/106 22.02.2018 Utgående brev Søknad mottatt med nr 137 ***** ***** *****
2018/84 22.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** *****
2018/113 22.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Plan- og byggesaksbehandler - 100 % fast stilling Roan kommune - st. ref. 3711966356 ***** ***** *****
2018/106 22.02.2018 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:1019633 ***** ***** *****
2018/135 21.02.2018 Inngående brev Søknad om støtte - Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2018 Kreftforeningen
2018/84 21.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** *****
2018/104 21.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kart og oppmålingsingeniør - 100 % fast stilling - st. ref. 3712030829 ***** ***** ***** *****
2018/50 21.02.2018 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Riving og oppføring av ny bygning ( mastue ) - Gnr 66/2 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/50 21.02.2018 Utgående brev 5019/66/2 - Gunnar Strudshavn - Søknad om oppføring av uthus (Mastue) - Ettersending av dokumentasjon Gunnar Strudshavn
2018/134 21.02.2018 Inngående brev Belastningsfullmakt - delegering av fullmakt - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Fylkesmannen i Trøndelag
2018/104 21.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Kart og oppmålingsingeniør - 100 % fast stilling - st. ref. (3712030829) - ***** ***** ***** *****
2018/84 21.02.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** *****
2018/52 21.02.2018 Utgående brev Einar Strøm - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. EINAR STRØM
2017/444 21.02.2018 Utgående brev 1632/41/142 - Robu AS v/Thore Erling Pettersen - Utslippstillatelse rorbu 8 og 9. Thore Erling Pettersen m.fl.
2018/74 21.02.2018 Utgående brev Kommunale avgifter Øygårdsveien 17 Brynhild Strøm Nilssen
2018/74 21.02.2018 Utgående brev Oppsigelse av kommunale avgifter Gnr 46/5 - kårstue Ann Karin Viken
2014/5991 21.02.2018 Utgående brev 5019/41/218 og 5019/41/219 - Thore Erling Pettersen - Dispensasjon fra reguleringsplanens VA-kart - Søknad om utslippstillatelse rorbu 6 og 7. Thore Erling Pettersen
Versjon:5.1.1