eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/277 23.07.2018 Utgående brev Anesettelsesmøte - Assistent kjøkken - Fagarbeidere i turnus Administrasjonsutvalget
2018/179 20.07.2018 Utgående brev Motorferdsel i utmark 17/18 Lars-Jøran Øverdal Lars-Jøran Øverdal
2015/2836 20.07.2018 Utgående brev Rapportering mottatte midler fra den kulturelle spaserstokken Trøndelag fylkeskommune
2015/2836 20.07.2018 Utgående brev Søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken Trøndelag fylkeskommune
2018/197 20.07.2018 Utgående brev 5019/65/123 Sverre Viken - tillatelse til tiltak - garasje Sverre Viken
2018/213 20.07.2018 Utgående brev Gnr 54/2 Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra bolig Andreas Viken
2017/158 19.07.2018 Inngående brev Ang membranarbeider - mailoversending Stig Selnes
2016/4848 19.07.2018 Utgående brev 1632/63/1,2 Einar Eian - Søknad om tillatelse til bygging av naust Einar Eian
2018/454 19.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Brandsfjord barnehage Roan kommune - st. ref. 3866735525 ***** ***** *****
2018/277 19.07.2018 Utgående brev Tilbud om stilling - Assistent kjøkken 50% Siri Ingeborg Johansen
2017/533 19.07.2018 Utgående brev Roan Grendalag - midlertidig svar ang. støtte til veglys 2017 Magne Julian Ugedal
2017/560 19.07.2018 Utgående brev 5019/58/7 - Hanne Marita Pettersen- Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Hanne Marita Pettersen
2018/246 19.07.2018 Utgående brev 5019/54/2 Randi Jenssen - Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann hus og hytter Randi Jenssen
2018/222 19.07.2018 Utgående brev 5019/73/45 Olav Bakken - tillatelse til tiltak - Garasje Olav Bakken
2018/311 19.07.2018 Utgående brev 5019 - Roan Vindpark - Etablering av festetomter FOSEN VIND DA
2018/349 19.07.2018 Utgående brev Tilsetting barnehagelærer Tusseladden barnehage Roan administrasjonsutvalg
2018/264 19.07.2018 Utgående brev Melding om vedtak KST PS 31/18 - Roan kommunes regnskap og årsmelding 2017 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/313 19.07.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 52/18 - 5019/65/23 Odd Arve Nygård - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom Odd Arve Nygård
2018/398 19.07.2018 Utgående brev Vedrørende ledningsbrudd- Robotklipper. Ingegjerd Rikardsen
2018/415 19.07.2018 Utgående brev Vedtak skjenkebevilling- enkeltanledning/ambulerende Jon.dag i Ansteinsundet Utseth, Arnar
2018/120 19.07.2018 Utgående brev Fastsetting av bevillingsgebyr 2018 - Cora Service AS / Robu-Kroa CORA SERVICE AS
2018/448 19.07.2018 Utgående brev Søknad om felling av elg på Utro Kristian Nilssen m.fl.
2018/441 19.07.2018 Utgående brev 5019/63/14 Frode og Merete Eian Austgulen - Tillatelse til tiltak - veranda og hagestue Frode Austgulen
2018/235 19.07.2018 Utgående brev Fastsetting av bevillingsgebyr 2018 - GI Vollvik AS / Storflotta Kafé og Pub GI VOLLVIK AS
2018/375 19.07.2018 Utgående brev Tilsetting vikariat ped leder Vik-Bessaker barnehage. Roan administrasjonsutvalg
2018/313 19.07.2018 Utgående brev 5019/65/23 Odd Arve Nygård - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom Odd Arve Nygård m.fl.
2018/33 19.07.2018 Utgående brev 5019/77/118 - Flyhaugen - Varsel om stopp i arbeider Karel Kristian Søberg
2018/458 19.07.2018 Utgående brev Vedtak skjenkebevilling Roan Bygdatun 20.07.18 og 21.07.18 Magnar Julian Nilssen
2016/5274 19.07.2018 Utgående brev 1632/65/54 Bjørg Kristiansen og Bjørn Ivar Opheim - Ulovlighetsoppfølging 65/54 i Roan kommune Bjørg Kristiansen
2018/396 19.07.2018 Utgående brev 5019/39/128 Johnny Terje Slettedal - Fritidsbolig - Ferdigattest Jonny Terje Slettedal
2010/3437 19.07.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 41/18 - Reguleringsplan Grønningen 61/1, egengodkjenning Jon Eirik Nygård
2010/3437 19.07.2018 Utgående brev Klage på vedtak i Roan kommune saksnummer 41/18 Reguleringsplan for 61/1 Grønningen behandlet 21.06.2018 Jon Eirik Nygard
2018/453 19.07.2018 Utgående brev 5019/41/183-193 Irenes Shipping service ANS - egenerklæring om konsesjonsfrihet Thore Erling Pettersen
2018/409 19.07.2018 Utgående brev 5019/39/151 Øyvind Hepsø - Tillatelse til tiltak - bolig/garasje Øyvind Hepsø
2016/4848 19.07.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Einar Eian
2016/4848 19.07.2018 Utgående brev 1632/63/1,2 Einar Eian - Søknad om tillatelse til bygging av naust Ferdigattest 63/40 Einar Eian
2018/454 19.07.2018 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer Brandsfjord barnehage - st. ref. (3866735525) - ***** ***** *****
2018/311 18.07.2018 Inngående brev ROAN VINDPARK. SØKNAD OM FRADELING AV FESTEAREAL FRA SAMEIET GNR 65 BNR 187 Fosen Vind
2018/484 18.07.2018 Inngående brev Kvittering av signert dokument Visma
2018/485 18.07.2018 Inngående brev Invitasjon til høring om foreslått løyvepolitikk for kommersielle bussruter i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune
2018/486 18.07.2018 Inngående brev Bjørøya AS, 932186497 - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann. Søknad om økt MBT - 36917 Drevflesa - Roan kommune. Oversendelse for høring av behov for supplerende opplysninger samt for offentlig utlegging og kommuna Trøndelag fylkeskommune
2018/454 16.07.2018 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer Brandsfjord barnehage - st. ref. (3866735525) - ***** ***** *****
2017/548 16.07.2018 Inngående brev Tillatelse - dispensasjon fra bygggrense- fv. 6314 - gnr. 39 bnr. 80 - Roan kommune sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2018/74 16.07.2018 Inngående brev Fritidsbolig Olvika 49 Grete Lindseth Sandven
2018/37 16.07.2018 Inngående brev Eiendomsopplysninger Bessakerveien 685, gnr. 41/20 Eiendomsmegler1
2017/158 16.07.2018 Inngående brev Gjennomføringsplan Harald Selnes
2018/482 16.07.2018 Inngående brev Informasjon til landets kommuner vedrørende vandelsvurdering av meddommere Finmark politidistrikt
2017/333 16.07.2018 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte om kommunalt næringsavfall og slam MNA
2018/483 16.07.2018 Inngående brev Avfallsplan for MNA-kommunene. Plan for overgang til sirkulærøkonomi MNA
2018/483 16.07.2018 Inngående brev Ny renovasjonsforskrift MNA-kommunene MNA
2016/6740 16.07.2018 Inngående brev Resultat etter endelig rapport landbruksvikarvirksomhet 2017 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/454 16.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Brandsfjord barnehage Roan kommune - st. ref. 3866735525 ***** ***** *****
2010/3437 13.07.2018 Inngående brev Klage på vedtak i Roan kommune saksnummer 41/18 Reguleringsplan for 61/1 Grønningen behandlet 21.06.2018 Jon Eirik Nygard
2018/478 12.07.2018 Inngående brev Spørreundersøkelse til kommunene i Trøndelag - svarfrist 13. August Fylkesmannen i trøndelag
2018/61 11.07.2018 Inngående brev Innsyn sluttavtale rådmann Fredrik Kampevoll
2018/469 11.07.2018 Inngående brev Høring – Tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret Utdanningsdirektoratet
2018/146 11.07.2018 Inngående brev Søknad om opptak i Revisjon Midt-Norge SA Larsen Monica
2018/480 11.07.2018 Inngående brev Invitasjon om å være vertskommune for UKM fylkesmønstring 2019 Trøndelag fylkeskommune
2018/163 11.07.2018 Inngående brev Avtale langtidsleie Dedicare Dedicare
2017/158 11.07.2018 Inngående brev Dokument, byggesak Harald Selnes
2017/359 11.07.2018 Inngående brev Klage på vedtak PS 39/18 Ivar Peder Grip
2016/4517 11.07.2018 Inngående brev Klage på vedtak - PS 47/18 Trond Peder Nilsen
2018/313 11.07.2018 Inngående brev Svar fra mail - sak 18/54 Hanne Eian
2018/313 11.07.2018 Inngående brev Svar fra mail - sak 18/54 Hanne Skjæggestad
2018/313 11.07.2018 Inngående brev Svar fra mail - sak 18/54 Synnøve Lauritsen
2018/313 11.07.2018 Inngående brev Svar fra mail - sak 18/54 Wenche Kristiansen
2018/313 11.07.2018 Inngående brev Svar fra mail - sak 18/54 Jan Birger Sandmo
2018/313 11.07.2018 Inngående brev Svar fra mail - sak 18/54 Jan Birger Sandmo
2018/313 11.07.2018 Inngående brev Svar fra mail - sak 18/54 Ola Håvard Krogfjord
2018/313 11.07.2018 Inngående brev Svar fra mail - sak 18/54 - Hanne Eian og Erik Jakobsen Aune Geir Ola
2018/74 10.07.2018 Inngående brev Feil ved avgiftsfaktura - manglende renovasjon Henning Martinsen
2018/196 10.07.2018 Inngående brev nabovarsel flyhaugen - Bjørn rytter bjørn rytter
2018/67 09.07.2018 Inngående brev Fylkesmannen ønsker status om kommunale brannøvingsplasser i Trøndelag fylke Fylkesmannen i Trøndelag
2018/27 09.07.2018 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2019 Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
2018/101 09.07.2018 Inngående brev Evalueringsrapport ØvelseSodd 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/455 09.07.2018 Inngående brev Alkoholavgift 2017 ved Bjørnør Gjestegård Kokkvoll Berit
2018/151 05.07.2018 Inngående brev Svar ang nødvendig vedlikehold langs vei - Roan Havn Randi Wahl-Olsen
2018/260 05.07.2018 Inngående brev Revidering av kommuneplanen - vedtatt planprogram Åfjord kommune
2017/158 05.07.2018 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Harald Selnes
2018/453 05.07.2018 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfrihet Thore E. Pettersen
2018/451 04.07.2018 Inngående brev Informasjon om ny adopsjonslov som trer i kraft 1. juli 2018 Bufetat
2018/25 04.07.2018 Inngående brev Skatteinngangen i 2018 Jan-Jun Kemneren i Fosen
2016/2407 04.07.2018 Inngående brev Informasjon om søknadsprosess knyttet til barnehagebaserte kompetansemidler 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2016/2407 04.07.2018 Inngående brev Regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage - Fylkesmannen ønsker tilbakemelding på spørsmål i dette brevet Fylkesmannen i Trøndelag
2018/386 04.07.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Styrer Tusseladden barnehage - 100% fast stilling - st. ref. 3848521447 Roan kommune
2017/575 03.07.2018 Inngående brev Støtte til heving av digital kompetanse Ola Kjelvik
2017/592 03.07.2018 Inngående brev Fv. 6312 Berfjorden - reguleringsplan påført vedtaksdato, sending 1 av 2 Statens vegvesen Region Midt
2017/592 03.07.2018 Inngående brev Fv. 6312 Berfjorden - reguleringsplan påført vedtaksdato, sending 2 av 2 Statens vegvesen Region Midt
2017/30 03.07.2018 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak om at Roan vannverk skal etablere farekartlegging for UV-anlegget. Mattilsynet
2018/448 03.07.2018 Inngående brev Innvilget søknad om felling av elg Hemmingsen Roy Bjarne
2018/448 03.07.2018 Inngående brev Søknad om felling av elg på Utro Beboere Utro
2018/313 02.07.2018 Inngående brev Dispensasjonssak Odd Arve Nygård
2018/404 02.07.2018 Inngående brev Ikrafttredelse av endringer i barnevernloven og bestemmelser om opplysningsplikt i enkelte andre lover Det kongelige baren- og likestillingsdepartement
2018/439 02.07.2018 Inngående brev KOSTRA - rapportering av regnskap per 2. kvartal til SSB SSB
2018/243 02.07.2018 Inngående brev Problemrapport: Mange slaghol mange stader. Trygve H. Rullestad
2018/441 02.07.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Frode Austgulen
2018/440 02.07.2018 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Roan 30.06.2018 NOKAS
2018/444 02.07.2018 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Hallgeir Eian
2018/259 29.06.2018 Inngående brev Kystsoneplan Høylandet kommune Høylandet kommune
2018/308 29.06.2018 Inngående brev Utlysning av skjønnsmidler - fellesskjønn 2018 - 0-24 utsatte barn og unge Fylkesmannen i Trøndelag
2017/522 29.06.2018 Inngående brev Priser på kommunale avgifter - Spørsmål fra Adressa Ola Alsberg
2018/437 29.06.2018 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Knut Petter Nilssen
2018/376 29.06.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Assistent Brandsfjord barnehage - 80% vikariat Roan kommune - st. ref. 3840655963 Roan kommune
2018/376 29.06.2018 Utgående brev Tilsetting i 80% vikariat for assistent i Brandsfjord barnehage Roan administrasjonsutvalg
2018/423 29.06.2018 Utgående brev 5019/39/3 Jonas Utvik - Tillatelse til tiltak - riving Jonas Nordenborg Utvik
2018/414 29.06.2018 Utgående brev Vedtak skjenkebevilling- enkeltanledning/ambulerende pub-kveld på Jonbrygga Utseth, Arnar
2018/172 29.06.2018 Inngående brev erklæring om ansvarsrett Øverdal og Bye Byggservice AS
2017/158 29.06.2018 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - ny Hallgeir Eian Graveservice
2018/423 28.06.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Riving av fjøs Jonas Utvik
2018/409 28.06.2018 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Ketil Gilde
2018/424 28.06.2018 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Bodil Marie Jakobsen Sand
2018/150 28.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 49/18 - 5019/77/125 Trond Aagesen - Tillatelse til tiltak - hytte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/604 28.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 50/18 - 1632/77/75 - Johnny Roger Næss/Liv Merete Johansen - Søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/316 28.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak KST PS 39/18 - Høringsutkast - Delstrategi veg og - handlingsprogram veg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/309 28.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 53/18 - 5019/65/18 og 159 - Julie og Svein Haugen - Søknad om konsesjon Svein Haugen
2017/359 28.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 39/18 - 1632/69/26 - Ivar Peder Grip - Flytebrygge Ivar Peder Grip
2018/422 28.06.2018 Inngående brev Avtale - Signert Trøndelag Fylkeskommune
2017/441 27.06.2018 Utgående brev 1632/46/78 - Kai Tore Herfjord - Vedtak om tilknytning til kommunalt vann Kai Tore Herfjord m.fl.
2018/207 27.06.2018 Inngående brev Brudd i normaltarifforhandlingene - varsel om konsekvenser for fastlegetilbudet i den enkelte kommune Legeforeningen
2015/4526 27.06.2018 Inngående brev Søknad Refsnesfondet - Teaterproduksjonen Julie Næss Helena Wik
2018/420 27.06.2018 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Bjørn-Tore Næss
2017/158 27.06.2018 Utgående brev Tilsyn - ansvar og prosjektering Stig Magne Selnes
2017/309 27.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak KST PS 42/18 - Omregulering Kråkøy - Kråkøy slakteri AS- Egengodkjenning Roger Sørgård m.fl.
2017/592 27.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak KST PS 44/18 - Reguleringsplan - Fv. 6312 Berfjorden, egengodkjenning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/334 27.06.2018 Inngående brev Gnr 46/1 Tilskudd til drenering Fylkesmannen i Trøndelag
2018/234 27.06.2018 Inngående brev Sandøya III - søknad fra Refsnes Laks om utvidelse av akvakulturanlegg med to bur. Merknad Fosen Naturvernforening
2017/158 27.06.2018 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Hallgeir Eian
2018/172 27.06.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Roan Maskin AS
2017/592 27.06.2018 Inngående brev Eiers kontaktinstans for gnr. 65 bnr. 43 i Roan kommune Statens Vegvesen Region midt
2015/1576 26.06.2018 Inngående brev Bekreftelse Fylkesmannen i Trøndelag
2017/441 26.06.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - utvendig avløpsanlegg Rørlegger Frits Rikardsen AS
2017/441 26.06.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilkobling av kommunalt vann Rørlegger Frits Rikardsen AS
2018/37 26.06.2018 Inngående brev bestilling - info renovasjon Kråkøyveien 82/56180049 Eiendomsmegler1 Midt-Norge
2018/21 26.06.2018 Inngående brev Registrering i Bevillingsregisteret - en lovpålagt oppgave Helsedirektoratet
2018/415 26.06.2018 Inngående brev Søknad skjenkebevilling- enkeltanledning/ambulerende Utseth, Arnar
2017/463 26.06.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Åbygg AS
2018/409 26.06.2018 Inngående brev gnr 39/151 Søknad om tillatelse til tiltak Øyvind Hepsø
2018/386 26.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Styrer Tusseladden barnehage - 100% fast stilling - st. ref. (3848521447) - ***** ***** *****
2018/410 26.06.2018 Inngående brev Forlenget anleggskonsesjon for Skomakerfjellet vindkraftverk NVE
2018/386 26.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Styrer Tusseladden barnehage - 100% fast stilling - st. ref. 3848521447 ***** ***** *****
2017/611 25.06.2018 Inngående brev 64/1 og 65/12 Anders Haavimb-Jystad - Søknad nydyrking Anders Haavimb-Jystad
2018/408 25.06.2018 Inngående brev Forespørsel - Tomteområder for hotell/turistanlegg SCHØYEN AS
2018/37 25.06.2018 Inngående brev Bestilling eiendomsopplysning Kråkøyveien 82 gnr. 70/18 Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS
2018/356 25.06.2018 Utgående brev Grøfting av vei ved fritidsbolig - Nordskjørveien 893 Lars-Reidar Hermansen
2018/334 25.06.2018 Utgående brev 5019/46/1 - Sivert Iversen - Tilskudd til drenering av jordbruksjord Sivert Iversen
2017/258 25.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak KST PS 36/18 - Saldering 1 - juni 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/146 25.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak KST PS 38/18 - Utredning av søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Revisjon Midt-Norge SA FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS
2018/259 25.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak KST PS 40/18 - Felles kystsoneplan for Namdalen og store deler av Fosen. Oppstart av revidering av kystsonedelen i kommuneplanens arealdel, samt utleggelse av planprogram for planarbeidet på offentlig høring Namdal Regionråd
2010/3437 25.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak KST PS 41/18 - Reguleringsplan Grønningen 61/1, egengodkjenning Kristian Nilssen m.fl.
2018/399 25.06.2018 Utgående brev 5019/67/39 Kommunal forkjøpsrett leiegård BENUM & JOHANSEN AS
2016/7177 25.06.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest. Ivar Peder Grip
2016/7177 25.06.2018 Utgående brev 1632/67/3 Tillatelse til tiltak - uthus / redskapshus- Ferdigattest Ivar Peder Grip
2018/27 25.06.2018 Utgående brev Skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/604 25.06.2018 Utgående brev 1632/77/75 - Johnny Roger Næss/Liv Merete Johansen - Søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig Johnny Roger Næss
2018/150 25.06.2018 Utgående brev 5019/77/125 Trond Aagesen - Tillatelse til tiltak - hytte Trond Arve Aagesen
2015/3835 25.06.2018 Utgående brev Tilsagn om OU-midler - anmodning om utbetaling KS
2018/391 25.06.2018 Utgående brev 5019/56/3 Tommy Hauknes - Tillatelse til tiltak - Tilbygg/Riving Tommy Hauknes
2018/196 25.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 40/18 - 5019/77/141 Terje Skjelstad - Tillatelse til tiltak - hytte Terje Skjelstad
2018/367 25.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 41/18 - 5019/58/7 Frank Solli - Konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Frank Solli m.fl.
2017/544 25.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 42/18 - 1632/77/5 Knut Petter Nilssen - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Knut Petter Nilssen m.fl.
2018/272 25.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 43/18 - 5019/54/27 Per Skjølberg - deling og rekvisisjon av oppmålinsforretning - fradeling av boligtomt Per Gunnar Skjølberg
2018/232 25.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 44/18 - 5019/39/2 Gunnar Kristiansen - Fradeling av grunneiendom Gunnar Kristiansen
2018/184 25.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 45/18 - 5019/39/46 Jan Ivar Sandø - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - tilleggsareal Jan Ivar Sandø
2018/366 25.06.2018 Utgående brev 5019/77/68 Terje Olsen - Tillatelse til tiltak - Vedbu / Carport Terje Olsen
2018/323 25.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 37/18 - 5019/65/175 - Stian Skjærvik - tillatelse til tiltak - terasse Stian Skjærvik Hansen
2018/324 25.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 38/18 - 5019/58/118 - Glør Jostein Stai - tillatelse til tiltak - naust Glør Jostein Stai
2016/4517 25.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak TLM PS 47/18 - 1632/39/5 - Trond Peder Nilsen - Søknad om tiltak - innretning foran naust Trond Peder Nilsen
2018/394 25.06.2018 Utgående brev 5019/64/12 Astrid Viken - Tillatelse til tiltak - Terrasse Astrid Synnøve Viken
2018/19 25.06.2018 Utgående brev Tildelte startlånsmidler til videretildeling 2018 Husbanken
2018/386 23.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Styrer Tusseladden barnehage - 100% fast stilling - st. ref. (3848521447) - ***** ***** *****
2018/386 23.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Styrer Tusseladden barnehage - 100% fast stilling - st. ref. 3848521447 ***** ***** *****
2018/374 22.06.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Renholder 70% vikariat - Roan kommunehus - st. ref. 3840524041 Roan kommune
2018/376 22.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Brandsfjord barnehage - 80% vikariat Roan kommune - st. ref. 3840655963 ***** ***** *****
2018/403 22.06.2018 Inngående brev Fordeling etter landbrukskriteriet 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/405 22.06.2018 Inngående brev Geodataplan Trøndelag 2019 – 2022, innspill til plandokumentet og nye kartleggingsprosjekter Jon Endre Kirkholt
2018/1 22.06.2018 Inngående brev Møteprotokoll 30.05.2018 Roan Eldreråd
2018/27 22.06.2018 Inngående brev Skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk Fylkesmannen i Trøndelag
2018/27 22.06.2018 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018 Fylkesmannen
2018/406 22.06.2018 Inngående brev Lisensavtale Mercell KGV Start Grethe Aaslie Haner
2018/404 22.06.2018 Inngående brev Orientering om ikrafttredelse av endringer i bestemmelsene om opplysningsplikt til barn Helse- og omsorgsdepartementet
2018/37 22.06.2018 Inngående brev Bestilling eiendomsopplysninger gnr. 46/43 Aktiv Eiendomsoppgjør AS
2018/374 22.06.2018 Inngående brev Søknad - Renholder 70% vikariat - Roan kommunehus *****
2018/374 22.06.2018 Utgående brev Tilbud om stilling - Renholder 70% vikariat Juana Pantilgan Wapiri
2018/376 22.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Assistent Brandsfjord barnehage - 80% vikariat - st. ref. (3840655963) - ***** ***** *****
2018/247 21.06.2018 Inngående brev Uttalelse til - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Utvidelse av kai på godkjent sjøhus - Roan - 75/34 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/401 21.06.2018 Inngående brev Distriktsplan Fovsen Njaarke - til orientering Elise Holtan Pavall
2018/375 21.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder Vik-Bessaker barnehage - 100% vikariat - st. ref. (3840617442) - ***** ***** *****
2018/399 21.06.2018 Inngående brev 14.Avklaring kommunal forkjøpsrett leiegård / Onr.164-18-0129 Gnr.67 Bnr.39 i Roan kommune / Nesvalen 10 Privatmegleren Benum og Johansen
2017/94 21.06.2018 Inngående brev Dokument 18/130074-1 Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommune - Invitasjon til å søke om midler for 2019 sendt fra Statens vegvesen noreply.saksbehandling@vegvesen.no
2015/1576 21.06.2018 Inngående brev Tildeling av tilskudd kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018 statsbudsjettet kap 761 post 68 Roan kommune Fylkesmannen
2018/400 21.06.2018 Inngående brev Tilskudd til leirskoleopplæring 2018 - informasjon Fylkesmannen i Trøndelag
2016/1999 21.06.2018 Inngående brev Dokumenter fra Styremøte Midt-Norge 110-sentral IKS 14.06.18. Arvid Vollum
2018/375 21.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder Vik-Bessaker barnehage - 100% vikariat - st. ref. 3840617442 ***** ***** *****
2018/376 20.06.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Brandsfjord barnehage - 80% vikariat Roan kommune - st. ref. 3840655963 ***** ***** *****
2017/242 20.06.2018 Inngående brev Anmodning om havneinformasjon, Fosen Kysthavn Hans Peter Kibsgaard
2018/313 20.06.2018 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av grunneiendom - Odd Arve Nygård - Roan - 65/23 - Fylkesmannen fraråder Fylkesmann
2018/151 20.06.2018 Inngående brev Svar ang grøfting Maria Holthe
2017/412 20.06.2018 Inngående brev Etterspør svar - blåse Maria Holthe
2017/17 20.06.2018 Inngående brev Kopibrev - Fosen Vind DA - rapport fra inspeksjon av adkomstveger 30.05.2017 nve@nve.no
2018/374 20.06.2018 Inngående brev Søknad og CV - Renholder 70% vikariat - Roan kommunehus *****
Versjon:5.1.1