eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/544 25.05.2018 Utgående brev 5019/77/5 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - Forhåndsuttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/343 25.05.2018 Inngående brev Gnr 65/32 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Hilma Hansen
2018/344 25.05.2018 Inngående brev Kopi av tilbudsbrev - ***** ***** ***** Inovasjon Norge
2018/308 25.05.2018 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler til prosjekter innovasjon og fornying 2018 Fylkesmannen trøndelag
2018/27 25.05.2018 Inngående brev Rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet KMD
2017/544 25.05.2018 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling som tilleggsareal - Roan 77/5 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/345 25.05.2018 Inngående brev Purring: Forespørsel om innsyn i kommunens regnskap Datainnsamling
2017/236 25.05.2018 Inngående brev Gnr 52/32 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger Jon Alstadvold | Joker Engros AS
2017/200 25.05.2018 Inngående brev 18/03678-4 - Oppstart forvaltningsrunde 1 av FKB, AR5 og plan i Roan kommune i 2018 Kartverket
2018/272 25.05.2018 Utgående brev 5019/54/27 Per Skjølberg - deling og rekvisisjon av oppmålinsforretning - fradeling av boligtomt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/232 25.05.2018 Utgående brev 5019/39/2 Gunnar Kristiansen - Fradeling av grunneiendom FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/339 25.05.2018 Inngående brev Test - inngående brev - m/vedlegg - tjenestetid og åremålsfeiring Iren Viken
2018/242 24.05.2018 Inngående brev Oppløsning av Osen og Roan forliksråd, og opprettelse av, og valg til Osen forliksråd Osen kommune
2018/9 24.05.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om at det skal etableres en farekartlegging for UV-anlegget ved Roan vannverk. Mattilsynet
2018/84 24.05.2018 Inngående brev Svar på tilbud om ferievikariat Tekla Skjølberg
2018/151 24.05.2018 Inngående brev Oppdragsbekreftelse Asplan Viak
2018/306 24.05.2018 Inngående brev Avtale - Tilgang til det sentrale folkeregister (DSF) via integrasjonsløsning Evry Norge AS
2018/272 23.05.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for gbnr 54/27 Trøndelag fylkeskommune
2018/302 23.05.2018 Inngående brev Etterspør svar - kartlegging av fjøs med produksjon av fjørfe og svin på fradelte tomter, på industriområde eller fjøs hos naboer med avstand kortere enn 100 m Solberg, Kjersti Alne
2017/544 23.05.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av gbnr 77/5 Trøndelag fylkeskommune
2018/232 23.05.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for gbnr 39/2 for fradeling av areal. Trøndelag fylkeskommune
2018/84 23.05.2018 Inngående brev Sommerjobb - Ny dato Jonas Breivik
2018/304 23.05.2018 Inngående brev Bekretelse - grusplass Fagerdalsseteren. Statsnett
2018/330 23.05.2018 Inngående brev Kopibrev - Tillatelse - dispensasjon fra byggegrense - fv. 715 - bygging av busskur/søppeldunhus - gnr. 52 bnr. 12 - Roan kommune sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2017/188 23.05.2018 Inngående brev Signert protokoll generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.05.2018 med deltagerliste Hilde Brandtzæg
2018/12 23.05.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Sumstad vannverk Mattilsynet
2018/10 23.05.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Vik-Bessaker vannverk Mattilsynet
2018/11 22.05.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Skjøra vannverk Mattilsynet
2018/8 22.05.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Straum vannverk Mattilsynet
2017/626 22.05.2018 Inngående brev Avtale om veterinærvakt - etterspør tilskudd Fosen dyreklinikk
2018/313 22.05.2018 Inngående brev Redegjørelse for dispensasjonssøknad Odd Arve Nygård
2018/84 22.05.2018 Inngående brev Svar påilbud om somervikariat Gretheeggen
2018/84 22.05.2018 Inngående brev Svar på tilbud om ferievikariat Grethe Eggen
2018/84 22.05.2018 Inngående brev Svar på tilbud om ferievikariat Kristina Larsen
2018/11 22.05.2018 Inngående brev Analyseresultater 08.05 - 11.05 Pumpestasjon grunnvann ubehandlet wilabmail@prebio.no
2018/8 22.05.2018 Inngående brev Analyseresultater 08.05 - 11.05 Pumpestasjon grunnvann ubehandlet wilabmail@prebio.no
2018/9 22.05.2018 Inngående brev Analyseresultater 08.05 -11.05 Overflatevann, behandlet - renseanlegg wilabmail@prebio.no
2018/10 22.05.2018 Inngående brev Analyseresultater 08.05 - 11.05 Grunnvann ubehandlet Pumpestasjon wilabmail@prebio.no
2018/327 22.05.2018 Inngående brev Ref telefonsamtale ang hagestue - oversendelse av tegninger Pål Ivar Moen
2018/308 22.05.2018 Inngående brev Frist for søknad om skjønnsmidler innovasjon og fornying Hynne, Sigrid
2018/7 22.05.2018 Inngående brev Analyseresultater 08.05 - 11.05 Grunnvann ubehandlet pumpestasjon wilabmail@prebio.no
2018/12 22.05.2018 Inngående brev Analyseresultater 08.05 - 11.05 Grunnvann ubehandlet pumpestasjon wilabmail@prebio.no
2018/1 22.05.2018 Inngående brev Vedtak ER-sak 08/2018 Innspill fra Pensjonistforbundet N-T angående opplæringstiltak i bruk av digitale hjelpemidler Trøndelag fylke
2018/242 22.05.2018 Inngående brev Oppløsning av felles forliksråd Osen og Roan Trøndelag politidistrikt
2018/207 22.05.2018 Inngående brev Uravstemning tariffrevisjon 2018 Sissel Haugen Daldosso
2018/259 22.05.2018 Inngående brev Melding om vedtak - Kystsoneplan for Namdalen - utvidelse med flere kommuner Høylandet kommune
2018/329 22.05.2018 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer 2018 Postmottak KUD
2018/84 21.05.2018 Inngående brev Svar på tilbud om ferievikariat Idunn Kjærvik Andersen
2018/84 21.05.2018 Inngående brev Svar på tilbud om sommervikariat på Roan sykehjem Jenny Nordaune
2018/84 21.05.2018 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb Jonas Breivik
2018/84 21.05.2018 Inngående brev Svar på tilbud om ferievikar 2018 Hege R. Terning
2018/84 20.05.2018 Inngående brev Tilbud om sommerjobb Sandra Øverdal
2018/84 20.05.2018 Inngående brev Svar på tilbud om ferievikariat Mari Osen
2018/290 19.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat i undervisningsstilling Brandsfjord skole - st. ref. (3803185938) - ***** ***** *****
2018/290 19.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat i undervisningsstilling Brandsfjord skole Roan kommune - st. ref. 3803185938 ***** ***** *****
2018/306 18.05.2018 Utgående brev Signert databehandleravtale - Evry Norge As og Roan kommune Evry Norge AS
2016/6416 18.05.2018 Inngående brev Rapportering av snøscooterkjøring Asle Groven
2016/6416 18.05.2018 Inngående brev Rapportering av snøscooterkjøring Eivind Hopstad / Jostein Hopstad
2017/617 18.05.2018 Utgående brev Lukking av avvik - Pleie og omsorg hjemmebaserte tjenester Arbeidstilsynet
2018/306 18.05.2018 Inngående brev GDPR i Evry - Informasjon og forespørsel rundt den nye personvernforordningen Evry Norge AS
2018/306 18.05.2018 Inngående brev Signert databehandleravtale - Online tilgang til ligningsopplysninger i Evry infotorg Evry Norge AS
2018/326 18.05.2018 Inngående brev Erstatning- klimabetinget avlingssvikt Halvorsen, Gunhild
2018/196 18.05.2018 Inngående brev Gnr 77/141 Søknad om tillatelse til tiltak Terje Skjelstad
2018/20 18.05.2018 Inngående brev Klage på vedtak - Gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LNFR-område - Flytting og påbygging av hytte - Gunnar Strudshavn - Roan - 66/1 Husby, Marit Hombornes
2018/288 17.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Assistent for enkeltbarn Brandsfjord skole - midlertidig stilling - st. ref. (3802895365) - ***** ***** ***** *****
2018/288 17.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent for enkeltbarn Brandsfjord skole - midlertidig stilling - st. ref. 3802895365 ***** ***** ***** *****
2018/290 16.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat i undervisningsstilling Brandsfjord skole Roan kommune - st. ref. 3803185938 ***** ***** *****
2018/290 16.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat i undervisningsstilling Brandsfjord skole - st. ref. (3803185938) - ***** ***** *****
2018/146 16.05.2018 Inngående brev Referat fra møte i representantskapet i Fosen kommunerevisjon IKS 04.05.2018 Larsen Monica
2018/146 16.05.2018 Inngående brev Oversendelse av sak fra representantskapet i Fosen Kommunerevisjon IKS til behandling i kommunestyret Sandvik Mette
2018/204 16.05.2018 Inngående brev Referat fra møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 4. mai 2018 Lund Arvid
2018/6 16.05.2018 Inngående brev Møtereferat styremøte Fosen Regionråd Bakken Torun
2017/617 15.05.2018 Inngående brev Tilsyn - Pleie og omsorg Arbeidstilsynet
2018/196 15.05.2018 Inngående brev Byggesøknad for oppføring av hytte på Flyhaugen 77/141 Terje Skjelstad
2017/448 15.05.2018 Inngående brev 17-35642-3 Innvilger tilskudd til Et helsefremmende lokalsamfunn over statsbudsjettet 2018 Janne Oftedal
2018/35 15.05.2018 Inngående brev Hjemløse katter Mattilsynet Region Midt
2018/290 15.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat i undervisningsstilling Brandsfjord skole - st. ref. (3803185938) - ***** ***** ***** *****
2018/291 15.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat i undervisningsstilling Sør-Roan skole - st. ref. (3803202001) - ***** ***** *****
2018/290 15.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat i undervisningsstilling Brandsfjord skole - st. ref. (3803185938) - ***** ***** *****
2018/290 15.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat i undervisningsstilling Brandsfjord skole - st. ref. (3803185938) - ***** ***** ***** *****
2017/482 15.05.2018 Inngående brev Saksnr. 114/17 - Søknad om ferdigattest Saga Hus A.S
2018/290 15.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat i undervisningsstilling Brandsfjord skole Roan kommune - st. ref. 3803185938 ***** ***** ***** *****
2018/291 15.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat i undervisningsstilling Sør-Roan skole Roan kommune - st. ref. 3803202001 ***** ***** *****
2018/290 15.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat i undervisningsstilling Brandsfjord skole Roan kommune - st. ref. 3803185938 ***** ***** *****
2018/290 15.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat i undervisningsstilling Brandsfjord skole Roan kommune - st. ref. 3803185938 ***** ***** ***** *****
2018/254 14.05.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Styrer Vik-Bessaker og Brandsfjord barnehager - Vikariat i 100% stilling - st. ref. 3780978838 Roan kommune
2018/289 14.05.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Pedagogisk leder - 100% fast stiling - st. ref. 3803161225 Roan kommune
2018/288 14.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent for enkeltbarn Brandsfjord skole - midlertidig stilling - st. ref. 3802895365 ***** ***** *****
2018/7 14.05.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Hopstad vannverk Mattilsynet
2018/288 14.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Assistent for enkeltbarn Brandsfjord skole - midlertidig stilling - st. ref. (3802895365) - ***** ***** *****
2016/4517 11.05.2018 Inngående brev Bilder fra befaring av saksbehandler 09.05.18 Busch Arild
2017/604 11.05.2018 Inngående brev Opplysninger gitt i nabovarsel Liv Merethe Johansen og Johnny Roger Næss
2017/448 11.05.2018 Utgående brev Signert aksept av vilkår - tilskudd i tilskuddsbrev av 20.03.18 Helsedirektoratet
2018/316 11.05.2018 Inngående brev Høring utkast til delstrategi veg og innspill til handlingsprogram veg - høringsfrist 1 juli Trøndelag fylkeskommune
2018/184 11.05.2018 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling - justering av grense - Roan kommune - 39/71 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/318 11.05.2018 Inngående brev Kopibrev Fylkesmannen i Trøndelag - Klage vedr underkjenning av fullmakt Sør-Roan utmarkslag Ivar Kristiansen
2016/6416 10.05.2018 Inngående brev Rapportering av snøscooterkjøring Odd Arne Haugen
2018/313 10.05.2018 Inngående brev Gnr 65/23 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Odd Arve Nygård
2018/291 09.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat i undervisningsstilling Sør-Roan skole - st. ref. (3803202001) - ***** ***** *****
2018/291 09.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat i undervisningsstilling Sør-Roan skole Roan kommune - st. ref. 3803202001 ***** ***** *****
2018/308 09.05.2018 Inngående brev Innspill til fellestiltak for kommunene i Trøndelag 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/312 09.05.2018 Inngående brev Informasjonsbrev ifm databehandleravtale mellom kunde og Nokas AS Nokas AS
2018/6 08.05.2018 Inngående brev Innkalling og saksliste til styremøte Fosen Regionråd 040518 Bakken Torun
2018/204 08.05.2018 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - Vingsandkroa, Osen 4. mai 2018, kl 0930 Lund Arvid
2018/194 08.05.2018 Inngående brev Protokoll fra fellesnemndas møte 25.04.2018 i Åfjord Barsleth Solgunn
2018/298 08.05.2018 Inngående brev Gnr 56/1 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Jan Johansen
2018/299 08.05.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - endret bygnignstype Jonas Utvik
2018/300 08.05.2018 Inngående brev Gnr 56/1 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - terasse Jan Johansen
2018/301 08.05.2018 Inngående brev Samsvarserklæring bygg Brandsfjord skole - varmeovn Hopmo Elektro AS
2018/302 08.05.2018 Inngående brev Kartlegging av fjøs med produksjon av fjørfe og svin på fradelte tomter, på industriområde eller fjøs hos naboer med avstand kortere enn 100 m Solberg, Kjersti Alne
2018/196 08.05.2018 Inngående brev Byggesøknad oppsetting av hytte 77/141 på Flyhaugen, Roan kommune Terje Skjelstad
2018/17 08.05.2018 Inngående brev 18/514-2 Forskrifter om gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner omfattet av grenseendringer Lian Sissel
2018/303 08.05.2018 Inngående brev Brandsfjord barnehage - bemanningssituasjon Ansatte ved Brandsfjord barnehage
2018/234 08.05.2018 Inngående brev Løyve - Refsnes Laks AS - Søknad om arealendring av akvakulturanlegg for laksefisk - Lokalitet Sandøya III - Roan kommune - Trøndelag fylke post@kystverket.no
2018/305 08.05.2018 Inngående brev Invitasjon bindende deltagelse prosjekt felles personvernombud-IKA Trøndelag Synnøve Wiseth
2017/482 08.05.2018 Inngående brev Spørsmål - faktura nr. 41800581 og 41800582 Thore Erling Pettersen
2017/386 08.05.2018 Inngående brev Villfisknæringen tar ansvar for havmiljøet og inviterer til ryddelag! Leif Harald Hanssen
2018/295 08.05.2018 Inngående brev Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Trøndelag Reiseliv - Generalforsamling 03.05 Karin Fuglem
2018/101 08.05.2018 Inngående brev Ny veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt Brønstad, Tore
2018/296 08.05.2018 Inngående brev Databehandleravtale - forvaltning av personopplysninger om kommunalt ansatte i NAV ansatte i NAV Koa, Berit
2018/297 08.05.2018 Inngående brev Søknad om utslipp og tilknytning til kommunalt vann - fritidsbolig Frank Stæhli
2018/211 08.05.2018 Inngående brev Nytt kart - Flytekai Robu AS thore@bessaker.com
2018/263 08.05.2018 Inngående brev Ansvarsrett Egil Aune Entrepenør AS
2017/482 08.05.2018 Inngående brev Saksnr. 114/17 - Søknad om ferdigattest Saga Hus A.S
2017/444 08.05.2018 Utgående brev 1632/41/142 - Robu AS - Oppføring av 2 rorbuer, 8 og 9, ferdigattest Sagahus AS
2018/228 08.05.2018 Utgående brev 5019/39/2 Gunnar Kristiansen - Tillatelse til tiltak - nytt inngangsparti på hovedhus Gunnar Kristiansen
2017/333 08.05.2018 Inngående brev MNA - møteprotokoll 08.04.18 Aud Dahl
2018/146 08.05.2018 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS 4. mai 2018 Larsen Monica
2017/188 08.05.2018 Inngående brev Innkalling - Generalforsamling i TrønderEnergi AS 15. mai 2018 Hilde Brandtzæg
2018/168 08.05.2018 Inngående brev Oppsigels av leieavtale Julie næss vei 23 Frank Robert Lauritsen
2018/304 08.05.2018 Inngående brev Søknad lunningsplass Rune Harsvik
2018/306 08.05.2018 Inngående brev EVRY - DataBehandlerAvtale (DBA) - General Data Protection Regulation (GDPR) gdprecm@evry.com
2018/288 07.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Assistent for enkeltbarn Brandsfjord skole - midlertidig stilling - st. ref. (3802895365) - ***** ***** *****
2018/264 07.05.2018 Inngående brev Oppsummeringsnotat fra revisjon vedr årsregnskapet 2017 Fosen kommunerevisjon IKS
2018/37 07.05.2018 Inngående brev Eiendomsopplysninger - Roansveien 1377 Eiendomsmegler MNEF
2018/259 07.05.2018 Inngående brev Melding om vedtak - Kystsoneplan for Namdalen - utvidelse med flere kommuner Nærøy kommune
2018/169 07.05.2018 Inngående brev NVEs vurdering - Etablering av branndam på eiendom 5019-51/3 i Roan Kommune, Trøndelag - Veiledning. NVEs referanse: 201834172-2 nve@nve.no
2018/294 07.05.2018 Inngående brev Bekreftelse av flytting og avluttning av mine verv Ann Kristin Ljungberg
2018/69 07.05.2018 Inngående brev Høring - lærertetthetsnorm i grunnskolen Utdanningsdirektoratet
2018/101 07.05.2018 Inngående brev Kommunetrappa 2018, Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Trøndelag
2018/250 07.05.2018 Inngående brev Omsetningsoppgave 2017 Nærbutikken Brandsfjord
2018/288 07.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent for enkeltbarn Brandsfjord skole - midlertidig stilling - st. ref. 3802895365 ***** ***** *****
2018/211 06.05.2018 Inngående brev Ferdigattest - Brygge målskisse standard flytebrygge Thore Erling Pettersen
2018/288 04.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent for enkeltbarn Brandsfjord skole - midlertidig stilling - st. ref. 3802895365 ***** ***** *****
2018/289 04.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder - 100% fast stiling - st. ref. 3803161225 ***** ***** *****
2018/288 04.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Assistent for enkeltbarn Brandsfjord skole - midlertidig stilling - st. ref. (3802895365) - ***** ***** *****
2018/289 04.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder - 100% fast stiling - st. ref. (3803161225) - ***** ***** *****
2018/289 03.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder - 100% fast stiling - st. ref. 3803161225 ***** ***** *****
2018/254 03.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Styrer Vik-Bessaker og Brandsfjord barnehager - Vikariat i 100% stilling - st. ref. 3780978838 ***** ***** *****
2018/289 03.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder - 100% fast stiling - st. ref. (3803161225) - ***** ***** *****
2018/254 03.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Styrer Vik-Bessaker og Brandsfjord barnehager - Vikariat i 100% stilling - st. ref. (3780978838) - ***** ***** *****
2018/288 02.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Assistent for enkeltbarn Brandsfjord skole - midlertidig stilling - st. ref. (3802895365) - ***** ***** ***** *****
2018/288 02.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Assistent for enkeltbarn Brandsfjord skole - midlertidig stilling - st. ref. (3802895365) - ***** ***** ***** *****
2016/6416 02.05.2018 Inngående brev Rapportering av snøscooterkjøring Kamilla Bye
2016/6416 02.05.2018 Inngående brev Rapportering av snøscooterkjøring Frode Bye
2016/6416 02.05.2018 Inngående brev Rapportering av snøscooterkjøring Kolbjørn Bye
2018/289 02.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder - 100% fast stiling - st. ref. (3803161225) - ***** ***** *****
2018/277 02.05.2018 Inngående brev Søknad - opp til 100% dag/kveld Wenche Sumstad
2018/277 02.05.2018 Inngående brev Søknad - 50% kjøkken assistent Siri Johansen
2018/289 02.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder - 100% fast stiling - st. ref. (3803161225) - ***** ***** *****
2018/289 02.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder - 100% fast stiling - st. ref. (3803161225) - ***** ***** *****
2018/224 02.05.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Barnehagelærer - 100 % stilling Roan kommune - st. ref. 3763558406 Roan kommune
2018/224 02.05.2018 Utgående brev Offentlig søkerliste - Barnehagelærer - 100 % stilling Roan kommune - st. ref. 3763558406 Roan kommune
2018/288 02.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent for enkeltbarn Brandsfjord skole - midlertidig stilling - st. ref. 3802895365 ***** ***** ***** *****
2018/288 02.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent for enkeltbarn Brandsfjord skole - midlertidig stilling - st. ref. 3802895365 ***** ***** ***** *****
2018/289 02.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder - 100% fast stiling - st. ref. 3803161225 ***** ***** *****
2018/289 02.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder - 100% fast stiling - st. ref. 3803161225 ***** ***** *****
2018/289 02.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder - 100% fast stiling - st. ref. 3803161225 ***** ***** *****
2016/6416 02.05.2018 Utgående brev 1632 - Motorferdsel i utmark 2017-2018 - Asle Groven Asle Groven
2018/254 01.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Styrer Vik-Bessaker og Brandsfjord barnehager - Vikariat i 100% stilling - st. ref. 3780978838 ***** ***** *****
2018/254 01.05.2018 Inngående brev Søknad og CV - Styrer Vik-Bessaker og Brandsfjord barnehager - Vikariat i 100% stilling - st. ref. (3780978838) - ***** ***** *****
2018/20 01.05.2018 Utgående brev 5019/66/1-2 Gunnar Strudshavn - Søknad om flytting og påbygging av hytte samt dispensasjon fra LNFR og pbl. § 1-8. Gunnar Alfred Strudshavn
2017/636 01.05.2018 Utgående brev 1632/65/188, A-Viken Transport - Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 og LNFR for oppføring av garasje/redskapshus Aron Viken
2018/196 01.05.2018 Utgående brev 5019/77/141 Terje Skjelstad - Hytte - dispensasjon mønehøyde og takvinkel Terje Skjelstad
2017/637 01.05.2018 Utgående brev 1632/65/22 - Øystein Næss - Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 og arealformålet landbruk for oppføring av garasje. Øystein Næss
2018/172 01.05.2018 Utgående brev Gnr 54/70 Linda og Frank Stæhli - Tillatelse til tiltak - Hytte Linda og Frank Stæhli
2018/254 26.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Styrer Vik-Bessaker og Brandsfjord barnehager - Vikariat i 100% stilling - st. ref. (3780978838) - ***** ***** *****
2017/107 26.04.2018 Inngående brev Rapport over bilag med overskredet arbeidsfrist Fylkesmannen i Trøndelag
2018/254 26.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Styrer Vik-Bessaker og Brandsfjord barnehager - Vikariat i 100% stilling - st. ref. 3780978838 ***** ***** *****
2017/587 26.04.2018 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til videre gjennomføring og innfasing av utviklingsplan Stiftelsen Halten
2018/277 26.04.2018 Inngående brev Søknad - Vikariat natt/dag 60% Solveis Strudshavn
2017/533 25.04.2018 Inngående brev Spørsmål om manglende svar - søknader Roan Grendalag
2018/196 25.04.2018 Inngående brev Ang oppføring av hytte Bjørn Rytter
2018/196 25.04.2018 Inngående brev Ad oppføring av hytte gnr 77/127 Bjørn Rytter
2018/196 25.04.2018 Inngående brev Ad nabovarsel på oppsetting av hytte Terje Skjelstad
2018/84 25.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** *****
2018/84 25.04.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten Roan kommune - st. ref. 3708565364 ***** ***** *****
2018/84 25.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** *****
2018/84 25.04.2018 Inngående brev Søknad og CV - Sommervikarer 2018 - Pleie og omsorgstjenesten - st. ref. (3708565364) - ***** ***** *****
2018/74 25.04.2018 Inngående brev Bessaker Småbåtforening - Vann og kloakkavgift Elbjørn Harsvik
2018/131 25.04.2018 Inngående brev SMIL 2018 – Info til kommunene Rostad, Anne Grete
2018/196 25.04.2018 Inngående brev Bygging Flyhaugen Bjørn Rytter
2018/74 25.04.2018 Utgående brev Kommunale avgifter 1.kvartal 2018 Brynhild I Strøm Nilssen
2018/272 23.04.2018 Inngående brev Gnr 54/27 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling bolighus Per Skjølberg
2018/150 23.04.2018 Inngående brev Gnr 77/125 Oversendelse av etterspurte dokumenter Trond Aagesen
2018/277 23.04.2018 Inngående brev Søknad - Fagarbeider i turnus - Vikariat dag/aften 60% og vikariat natt/dag 60% Hege Raphaug
2018/277 23.04.2018 Inngående brev Søknad - Vikariat dag/aften 60% Britt-Iren Nygård Hopstad
2018/277 23.04.2018 Inngående brev Søknad - Vikariat dag/aften 60% Nadia S. Johansen
2018/253 23.04.2018 Inngående brev Avtale om behandling av helse- og personopplysninger (databehandleravtale) i forbindelse med drift av helsenettet og tilknyttede tjenester Norsk Helsenett
2018/274 23.04.2018 Inngående brev Databehandleravtale - Visma SmartSkill AS Visma
Versjon:5.1.1