eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/654 19.09.2019 Inngående brev 18/5531-68 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 - september Korman Max Joseph ROAN
2019/235 19.09.2019 Inngående brev Ettersending av styresak "20/19 Næringsfondet- prosjektoppfølging" til behandling i styremøte Fosen Regionråd 200919 Bakken Torun ROAN
2019/114 19.09.2019 Inngående brev Fylkesmannen - Videresending av henvendelse - ansvarsrett Fylkesmannen i trøndelag ROAN
2019/373 17.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av kontrakt Midtre Namdal Avfallsselskap ROAN
2019/801 17.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Gnr 65/193 Kartverket ROAN
2019/783 17.09.2019 Utgående brev 5019/77/35 - Kolbjørn Nilsen - Tillatelse til tiltak - garasje Jørn Eian Nilsen ROAN
2019/688 17.09.2019 Utgående brev 5019/41/214 - Kjetil Bakhaug - Tillatelse til tiltak - parkering og uthus Kjetil Bakhaug ROAN
2018/791 16.09.2019 Inngående brev Gnr 41/142 og 222 - Søknad om ferdigattest - avløp SAGA HUS AS ROAN
2019/800 16.09.2019 Inngående brev Gnr 46/68 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Roan Maskin AS ROAN
2019/795 16.09.2019 Inngående brev Tilleggsoversendelse - Sak 2019/728 - Vannscooterkjøring i Ansteinsundet - Kopi siste rapport fra NINA og Ornitologisk forbund Tor Erlend Braseth ROAN
2019/795 16.09.2019 Inngående brev Roger Tellefsen og Kari Helmersen - Innspill til reguleringsplan Ansteinsundet Kari Helmersen ROAN
2019/73 16.09.2019 Inngående brev Gnr 73/16 - Bruksendring bolig - søknad om reduksjon vannavgift Wenche Troning ROAN
2019/235 16.09.2019 Inngående brev Innkalling og saksliste til styremøte Fosen Regionråd 20.september 2019 Fosen regionråd ROAN
2019/687 16.09.2019 Inngående brev Besvart forespørsel - investeringstilskudd - Roan sykehjem post@husbanken.no ROAN
2019/261 16.09.2019 Inngående brev Valg til KS Eva I. Lauglo ROAN
2018/785 16.09.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Roan sykehjem Mælan Eli Margrethe ROAN
2019/794 16.09.2019 Inngående brev Vedrørende kommunesammenslåing - bekreftelse til ny kommune - Vedlikeholdsavtale brannalarm / nødlys Siemens ROAN
2019/729 16.09.2019 Inngående brev Tilbudsforespørsel - uteområde Brandsfjord barnehage Barnehagestyrer Brandsfjord barnehage - Strudshavn Siv-Anita ROAN
2019/426 16.09.2019 Inngående brev Purring - Rammeavtale - Tjenesteoversikt - Databehandleravtale Feide postmottak@uninett.no ROAN
2019/116 16.09.2019 Inngående brev Innkalling til Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 07.10.2019 Frid M Welde Evjen ROAN
2019/778 16.09.2019 Inngående brev Problemrapport: Mange hol i vegen utover Mostervikveien Trygve Harald Rullestad ROAN
2019/758 16.09.2019 Inngående brev Leie brakkerigg Brandsfjord skole - September Øverdal og Bye Byggservice AS ROAN
2019/619 15.09.2019 Inngående brev Valg av integreringsråd i Trøndelag for perioden 2019-2023 Nora Malini Sætherø ROAN
2019/515 15.09.2019 Inngående brev Høring fra ASD - forslag om endring i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp Distribusjonsoppdrag ROAN
2019/765 15.09.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Sebastian Sebelien ROAN
2019/793 15.09.2019 Inngående brev Høring - Lov om Eldreombudet Postmottak HOD ROAN
2019/109 15.09.2019 Inngående brev Gnr 74/9 Situasjonskart - flytebrygge Busch Arild ROAN
2019/109 15.09.2019 Inngående brev Gnr 74/9 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Riving av eksisterende flytebrygge samt etablere ny flytebrygge Busch Arild ROAN
2019/787 13.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 41 bnr. 102. Kjetil Bakhaug ROAN
2019/789 12.09.2019 Inngående brev Gnr 65/29 - Søknad om rammetillatelse ASPLAN VIAK AS ROAN
2019/789 12.09.2019 Inngående brev Gnr 65/29 - Søknad om igangsettingstillatelse ASPLAN VIAK AS ROAN
2019/791 12.09.2019 Inngående brev Gnr 55/8 - Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering av avløpsanlegg Rørlegger Frits Rikardsen ROAN
2019/792 12.09.2019 Inngående brev Gnr 74/9 - Søknad om tillatelse til tiltak Einar Eide Fossum ROAN
2019/789 12.09.2019 Inngående brev Gnr 65/29 - Nabovarsel ASPLAN VIAK AS ROAN
2018/873 11.09.2019 Inngående brev Søknad om støtte - næringsfond MUHAMAD KILANY ROAN
2019/787 09.09.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 41/102 - 41/214 Kjetil Bakhaug ROAN
2019/797 09.09.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for Nesvalen havn - Roan kommune - Trøndelag fylke. Kystverket ROAN
2019/736 08.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer - Barnehagene i Roan - st. ref. 4121271403 Arve Kiran ROAN
2019/736 08.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - Barnehagene i Roan - st. ref. (4121271403) Arve Kiran ROAN
2019/798 06.09.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn ved Roan sykehjem Ørland kommune ROAN
2019/672 06.09.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tomt til fritidseiendom - Roan 69/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/786 05.09.2019 Inngående brev Gnr 64/5 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom Arne H Bremnes ROAN
2019/401 05.09.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 12. september Helsedirektoratet ROAN
2019/782 05.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Steinfylling for å bedre dyrkajord Roan Bygdatun v/Unni Wiik ROAN
2019/783 05.09.2019 Inngående brev Gnr 77/35 Søknad om tillatelse til tiltak - garasje Kolbjørn Nilsen ROAN
2019/44 05.09.2019 Inngående brev Skatteinngangen sept 19 Kemneren i Fosen ROAN
2018/519 05.09.2019 Inngående brev Signert kontrakt totalentreprise - Stjern Entrepenør og Roan Kommune Stjern Entrepenør og Roan kommune ROAN
2019/743 05.09.2019 Utgående brev Svarbrev - Konsesjonsforhold gnr 51/8 Sørgård Paul Arne ROAN
2019/741 05.09.2019 Utgående brev Gnr 79/20 - Svarbrev - Konsesjonsforhold Sørgård Paul Arne ROAN
2019/713 05.09.2019 Utgående brev Svarbrev - Gnr 65/198 - Erklæring om konsesjonsfrihet Sørgård Paul Arne ROAN
2019/710 04.09.2019 Inngående brev Manglende opplysninger - Varsel om avslag Direktoratet for Arbeidstilsynet ROAN
2019/795 04.09.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan for Ansteinsundet - Roan kommune - Trøndelag fylke Kystverket ROAN
2019/778 03.09.2019 Inngående brev Problemrapport - Mange slaghol i vegen utover heile Mostervikveien Trygve Harald Rullestad ROAN
2019/777 03.09.2019 Inngående brev Gnr 77/49 Forsøpling Geir Ola Aune ROAN
2019/776 03.09.2019 Inngående brev Ny viltforskrift Jenny Rolness ROAN
2019/682 03.09.2019 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om skadefelling av kongeørn på Fosen i 2019 post@miljodir.no ROAN
2019/752 03.09.2019 Utgående brev Vedtak om skjenkebevilling- enkeltanledning/ambulerende Magnar Otto Simavik ROAN
2015/6198 03.09.2019 Inngående brev Utbetaling av spillemidler - Bessaker stadion, ballbinge anleggsnr 51454 Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/736 03.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer - Barnehagene i Roan - st. ref. 4121271403 Eirill-Anita Harsvik Haugen ROAN
2019/736 03.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - Barnehagene i Roan - st. ref. (4121271403) Eirill-Anita Harsvik Haugen ROAN
2019/769 03.09.2019 Utgående brev 5019/65/198 - Ingar Viken - Grunnarbeider og V/A-anlegg ny enebolig ROAN MASKIN AS m.fl. ROAN
2019/114 03.09.2019 Utgående brev 5019/77/118 - Vann- og avløpsanlegg Flyhaugen hyttefelt - svar på mail mottatt 01.09.19 Karel Kristian Søberg m.fl. ROAN
2019/43 02.09.2019 Inngående brev Pristilbud fra TrønderEnergi Nett utbygging/forsterkning - TEN-0252-2019 TrønderEnergi Nett AS ROAN
2019/688 02.09.2019 Inngående brev Befaring/godkjenning/parkering før tillatelse Tove Olsen ROAN
2019/773 02.09.2019 Inngående brev Rammeavtalen om fastlegeordningen (ASA 4310) forlenges KS ROAN
2019/41 02.09.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Ronja Fjord Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/109 02.09.2019 Inngående brev Mailoversendelse - Flytebrygge Ansteinsundet Einar Fossum ROAN
2019/114 02.09.2019 Inngående brev Ansvarsrett Karel Søberg ROAN
2019/772 02.09.2019 Inngående brev Ny veileder - Skytebaner - veileder for planlegging av skytebaner Kulturdepartementet ROAN
2019/715 02.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Nadia Sofie Johansen ROAN
2019/715 02.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Kamilla Marita Bye ROAN
2019/715 02.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Renate Moen ROAN
2019/715 02.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Malin Eriksen ROAN
2019/715 02.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Mailin sandø ROAN
2019/715 02.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Desamparados Cano - Giner ROAN
2019/715 02.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Signe Solberg Melheim ROAN
2019/715 02.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Henriette Mathisen ROAN
2019/715 02.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Njaru Philip ROAN
2019/715 02.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Emina Ilic ROAN
2019/715 02.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Monica Lunde ROAN
2019/715 02.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Arve Kiran ROAN
2019/715 02.09.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Marion Strøm ROAN
2019/102 02.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 20.08.2019 - 27.08.2019 - Grunnvann ubehandlet Kystlab AS ROAN
2019/98 02.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 25.06.2019 - 28.06.2019 - Grunnvann råvann Kystlab AS ROAN
2019/100 02.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 25.06.2019 - 28.06.2019 - Overflatevann behandlet Kystlab AS ROAN
2019/100 02.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 23.07.2019 - 26.07.2019 - Overflatevann behandlet Kystlab AS ROAN
2019/100 02.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 20.08.2019 - 24.08.2019 - Overflatevann behandlet Kystlab AS ROAN
2019/102 02.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 20.08.2019 - 27.08.2019 - Grunnvann ubehandlet Kystlab AS ROAN
2019/101 02.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 20.08.2019 - 23.08.2019 - Grunnvann Kystlab AS ROAN
2019/100 02.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 20.08.2019 - 24.08.2019 - Overflatevann behandlet Kystlab AS ROAN
2019/97 02.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 20.08.2019 - 23.08.2019 - Grunnvann ubehandlet Kystlab AS ROAN
2019/95 02.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 20.08.2019 - 23.08.2019 - Grunnvann ubehandlet Kystlab AS ROAN
2019/98 02.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 20.08.2019 - 23.08.2019 - Grunnvann ubehandlet Kystlab AS ROAN
2019/771 02.09.2019 Inngående brev Språklov – høyringsnotat i korrigert versjon Distribusjonsoppdrag ROAN
2019/771 02.09.2019 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til ny heilskapleg språklov Kulturdepartementet ROAN
2019/770 01.09.2019 Inngående brev Gnr 65/16 - Søknad bygging av steinvoll i fjæra janjenss@online.no ROAN
2019/687 01.09.2019 Inngående brev Kopibrev - Ettersendelse av tegninger Roan sykehjem Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/748 01.09.2019 Inngående brev Muhamad Kilany - Etablererprøven for serveringsvirksomhet Muhamad Kilany ROAN
2019/769 01.09.2019 Inngående brev Gnr 65/198 Søknad om tillatelse til tiltak - Grunnarbeid og V/A anlegg Ingar Viken ROAN
2019/767 01.09.2019 Inngående brev Gnr 73/8 Søknad - klarlegging av eksisterende grenser Anne Marie Kolstad ROAN
2019/766 01.09.2019 Inngående brev Gnr 41/4 og 86 - Søknad om tiltak - Endring av matrikkelenhet - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Ida Basmo Pettersen ROAN
2019/736 01.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer - Barnehagene i Roan - st. ref. 4121271403 Ingrid Andersen ROAN
2019/736 01.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - Barnehagene i Roan - st. ref. (4121271403) Ingrid Andersen ROAN
2019/511 31.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 57/19 - Ny selskapsavtale Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS gjeldende fra 01.01. 2020. FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS ROAN
2019/722 30.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 25/19 - TV-aksjonen NRK 2019 CARE NORGE ROAN
2019/639 30.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 24/19 - Søknad om støtte fra Roan kommunes næringsfond til oppgradering av gulv for håndtering av spillvann KRIFO FISK AS ROAN
2019/705 30.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 23/19 - Søknad til næringsfondet om støtte til ny transportbil for fisk og krabbe VÅGEN AQUA AS ROAN
2019/640 30.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 22/19 - Søknad til Roan kommunes næringsfond om tilskudd til diverse investeringer KRIFO FISK AS ROAN
2019/571 30.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 21/19 - Søknad til Roan kommunes næringsfond om støtte til innkjøp av ny taxi. BESSAKER TAXI AS ROAN
2019/671 30.08.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tomt til fritidseiendom - Roan 69/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/235 30.08.2019 Utgående brev Utviklingsprisen for Fosen 2018 - Forslag på kandidater fra Roan kommune FOSEN REGIONRÅD ROAN
2019/583 30.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 20/19 - Søknad om støtte fra Roan kommunes næringsfond til innkjøp av container. RØRLEGGER FRITS RIKARDSEN AS ROAN
2019/156 30.08.2019 Inngående brev Vegliste oktober 2019 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke Firmapost-Midt ROAN
2019/156 30.08.2019 Inngående brev Vegliste oktober 2019 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke Firmapost-Midt ROAN
2019/765 30.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - Avlønning utover KS - HTA - ansatte i helse og omsorgstjeneste Sebastian Sebelien ROAN
2019/41 30.08.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/764 30.08.2019 Inngående brev Lisenser Clue Clue Norge AS ROAN
2019/654 30.08.2019 Inngående brev Kriteriedata 2020 KDM ROAN
2019/763 30.08.2019 Inngående brev Vi minner om at fristen for å nominere din kommune/fylkeskommune til prisen årets frivillighetskommune 2019 er fredag 30.august 2019 Gerardo Poblete ROAN
2019/762 30.08.2019 Inngående brev Boligsosial plan SAFO Trøndelag ROAN
2018/519 30.08.2019 Inngående brev Lagringsplass byggeprosjekt ny sykeheim. ARON VIKEN ROAN
2019/489 30.08.2019 Inngående brev Henviser til tidligere oversendelse 13.05.19 - Planforslag Grønningen Audhild Bjerke ROAN
2019/654 30.08.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 Korman Max Joseph ROAN
2017/16 30.08.2019 Inngående brev Kontroll installasjon av Vannmåler Gnr/bnr 67/26 Rørlegger Frits Rikardsen AS ROAN
2019/336 30.08.2019 Inngående brev Tips til arbeid mot forsøpling Hold Norge Rent - Firmapost ROAN
2019/378 30.08.2019 Inngående brev Brandsfjord barnehage og Vik-Bessaker barnehage - godkjenning og avsluttet tilsyn Fosen Helse IKS ROAN
2019/760 29.08.2019 Inngående brev Åfjord kommune – målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen Språkrådet ROAN
2019/338 29.08.2019 Inngående brev Underskrevet Geovekst avtale Kartverket ROAN
2015/6198 29.08.2019 Inngående brev Revidering av regnskap - Ballbinge Bessaker Revisjon Midt Norge SA ROAN
2015/6198 29.08.2019 Inngående brev Kontroll av anleggsregnskap Revisjon Midt Norge SA ROAN
2019/758 29.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale Øverdal og Bye Byggservice AS og Roan kommune - leie av brakkerigg Brandsfjord skole Øverdal og Bye Byggervice AS og Roan kommune ROAN
2019/114 29.08.2019 Utgående brev Krav til arbeid med vann og avløpsanlegg Karel Søberg ROAN
2019/252 29.08.2019 Inngående brev Søknad om ansvarsrett - TinbodVVS Jonark AS ROAN
2019/757 29.08.2019 Inngående brev Søknad om etableringstilskudd for unge Kristian Strudshavn ROAN
2019/775 28.08.2019 Inngående brev Tilskudd for inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/736 28.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer - Barnehagene i Roan - st. ref. 4121271403 Berit Sofie Gilde ROAN
2019/736 28.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - Barnehagene i Roan - st. ref. (4121271403) Berit Sofie Gilde ROAN
2019/247 27.08.2019 Inngående brev Tilsyn med Roan kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skole - Avsluttet tilsyn Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/405 27.08.2019 Inngående brev Signert avtale - tildeling av liggeplass ved Kråkøysundet fiskerikai 010519 - 311019 Albert Larsen ROAN
2019/755 27.08.2019 Inngående brev Søknad om adkomst til gnr 79/31 Fossen Arne Lothe ROAN
2019/754 27.08.2019 Inngående brev Gnr 78/44 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - masseutfylling for klargjøring av tomt Magnus Lothe ROAN
2019/753 27.08.2019 Inngående brev Gnr 58/7 og 8 Søknad om å legge åpen kanal i rør - Blikket og Blikkstranda Frank Solli ROAN
2019/744 27.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Espen Sjøvoll ROAN
2019/744 27.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Nina Ydse ROAN
2019/752 27.08.2019 Inngående brev Søknad skjenkebevilling- enkeltanledning/ambulerende Simavik, Magnar Otto ROAN
2019/688 27.08.2019 Utgående brev 5019/41/214 - Geir Eliesen - parkering og uthus - Bessakersjøveien 687 Geir Julian Eliesen ROAN
2019/721 27.08.2019 Utgående brev 5019/77/33 - Vigdis Buarø Waag - Tillatelse til tiltak - Tilbygg fritidsbolig ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS ROAN
2019/712 27.08.2019 Utgående brev 5019/58/79 - Frank Eian - Tillatelse til tiltak - Hagebod Frank Eian ROAN
2019/589 27.08.2019 Utgående brev Svar på tilbud om reguleringsplaner Ansteinsundet, Roan havn og Nesvalen PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU ROAN
2019/589 27.08.2019 Utgående brev Svar angående tilbud på tre reguleringsplaner i Roan kommune FOSEN PLAN OG MILJØ AS ROAN
2019/247 27.08.2019 Utgående brev Tilbakesvar etter gjennomført tilsyn miljøtettet helsevern skoler og barnehager FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/749 26.08.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Paul H Pettersen ROAN
2019/743 26.08.2019 Inngående brev Gnr 51/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Unni Groven Bye ROAN
2019/742 26.08.2019 Utgående brev Matrikkelenhet 65/193 - Konsesjonsforhold Kartverket ROAN
2019/742 26.08.2019 Inngående brev Gnr 65/193 -Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Roan kommune v/ordfører ROAN
2019/741 26.08.2019 Inngående brev Gnr 79/20 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom Ståle Risvik ROAN
2019/740 26.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - utvidelse av inngangsparti med terrasse over Hallgeir Eian ROAN
2019/739 26.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - utbedring og utvidelse av støttemur Freidar Fiskum ROAN
2019/738 26.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse tiltak - anneks, gapahuk og uthus Åge Sydskjør ROAN
2019/737 26.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - adkomstvei til eksisterende bolig Håvard Ellingsen ROAN
2016/6416 26.08.2019 Inngående brev Rapportering av snøs0oterkjøring HX 1335 Odd Arne Haugen ROAN
2019/748 26.08.2019 Inngående brev Søknad servering- og skjenkebevilling Kilany, Muhamad ROAN
2017/592 26.08.2019 Inngående brev Omklassifisering - fv 6312 - Måvika Ramsvika - Roan kommune Statens vegvesen ROAN
2019/672 26.08.2019 Utgående brev 5019/69/4 - Helmer, Odd Arne og Ruth Irene Helmersen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ROAN
2019/671 26.08.2019 Utgående brev 5019/69/2 - Helmer, Odd Arne og Ruth Irene Helmersen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ROAN
2019/688 25.08.2019 Inngående brev ANG. SAKSBEHANDLINGSFEIL VED TEKNISK KONTOR OG MANGLENDE NABOVARSEL FRA NABOEIENDOM. Geir Eliesen ROAN
2019/173 25.08.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Roan kommune - 28. august 2019, kl 10.00 Lund Arvid ROAN
2019/747 25.08.2019 Inngående brev Etterspør svar på henvendeles okt 18 - Hyttetomt - ***** ***** ***** Kjell Oddvar Heggvoll ROAN
2019/489 25.08.2019 Inngående brev Etterspør stats for behandling Audhild Bjerke ROAN
2019/745 25.08.2019 Inngående brev Gnr 73/6 Bilder befaring Busch Arild ROAN
2019/736 23.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer - Barnehagene i Roan - st. ref. 4121271403 Renate Moen ROAN
2019/736 23.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - Barnehagene i Roan - st. ref. (4121271403) Renate Moen ROAN
2019/715 23.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. (4117083338) Nadia Sofie Johansen ROAN
2019/715 23.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Nadia Sofie Johansen ROAN
2019/616 22.08.2019 Inngående brev Kopibrev fra KMD - Spørsmål om tolkning av inndelingsloven 27 andre ledd KMD ROAN
2019/756 22.08.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Tusseladden barnehage 2019 Ørland kommune ROAN
2019/715 21.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Kamilla Marita Bye ROAN
2019/715 21.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. (4117083338) Kamilla Marita Bye ROAN
2019/715 21.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Renate Moen ROAN
2019/715 21.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. (4117083338) Renate Moen ROAN
2019/715 21.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Marion Strøm ROAN
2019/715 21.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. (4117083338) Marion Strøm ROAN
2019/774 21.08.2019 Inngående brev Ekstra søknadsomgang - tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/729 21.08.2019 Inngående brev Svar på henvendelse om pris på opparbeidelse av nytt uteområde Brandsfjord barnehage Øverdal og Bye Byggservice AS ROAN
2019/728 21.08.2019 Inngående brev Henvendelse til drøfting - Vannscooterkjøring i Ansteinsundet Tor Erlend Braseth ROAN
2019/41 21.08.2019 Inngående brev Anløpsinfo Løaholmen BonaSafir ROAN
2019/654 21.08.2019 Utgående brev Kriteriedata 2020 KDM DEP ROAN
2019/710 21.08.2019 Inngående brev Standard- GL Zertifikat moduler Øverdal og Bye ROAN
2019/481 21.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding DTA Fortidsminneforening - Høringsuttalelse Ishuset DTA Fortidsminneforeningen ROAN
2019/489 21.08.2019 Inngående brev Reguleringsplan Grønningen gnr/bnr 61/1 - merknader Fosen Naturvernforening ROAN
2019/489 21.08.2019 Inngående brev Bekreftelse på utsatt høringsfrist - Ny høring reguleringsplan Grønningen 61/1 Jon Eirik Nygård ROAN
2019/710 21.08.2019 Utgående brev 5019/46/24 - Brandsfjord skole - Tillatelse til tiltak - Midlertidig brakkerigg ROAN KOMMUNE ROAN
2019/710 21.08.2019 Utgående brev 5019/46/24 - Brandsfjord skole - Midlertidig brakkerigg - Søknad om Arbeidstilsynets samtykke ARBEIDSTILSYNET ROAN
2019/73 21.08.2019 Utgående brev Renovasjonsgebyr Nordskjørin 79/2 Henning Marius Martinsen ROAN
2019/405 21.08.2019 Utgående brev Søknad om tildeling av liggeplass ved Kråkøysundet fiskerikai Albert Larsen ROAN
2019/715 20.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Malin Eriksen ROAN
2019/715 20.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. (4117083338) Malin Eriksen ROAN
2019/715 20.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Mailin sandø ROAN
2019/715 20.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. (4117083338) Mailin sandø ROAN
2019/715 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent / barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - st. ref. 4117083338 Desamparados Cano - Giner ROAN
Versjon:5.1.1