eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/711 15.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rektorstilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 3963483140 ***** ***** *****
2016/1242 15.11.2018 Utgående brev 1632/39/15 - Bjørn Tore Haagensli - Ferdigattest - Fasadeendring - Terasse Bjørn-Tore Haagensli
2018/790 15.11.2018 Inngående brev Gnr 48/3 Søknad om tillatelse til tiltak - busskur Roar Øverdal
2018/790 15.11.2018 Inngående brev Tillatelse - busskur - Øverdal gnr 48/3 Statens vegvesen
2018/790 15.11.2018 Utgående brev 5019/48/3 - Roar Øverdal - tiltak busskur Roar Øverdal m.fl.
2018/791 15.11.2018 Inngående brev Gnr 41/142 Søknad om tillatelse til tiltak - byggetrinn 5 -nytt bygg - utleiehytte og redskapshus Saga Hus AS
2018/711 15.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Rektorstilling ved Sør-Roan skole - st. ref. (3963483140) - ***** ***** *****
2018/791 15.11.2018 Utgående brev 5019/41/142 Robu AS v/Thore Erling Pettersen - nytt bygg - Utleiehytte og redskapshus SAGA HUS AS
2018/655 14.11.2018 Utgående brev Vedtak DS 61/18 - Tilsetting i 60% vikariat renholder Sør-Roan skole Roan administrasjonsutvalg
2018/711 14.11.2018 Inngående brev Søknad og CV - Rektorstilling ved Sør-Roan skole - st. ref. (3963483140) - ***** ***** *****
2018/655 14.11.2018 Utgående brev Melding om tilsetting - 60% renhold vikariat Arve Willy Kiran
2016/1242 14.11.2018 Inngående brev Gnr 39/15 Søknad om ferdigattest sak 27/16 - terrasse Bjørn Tore Haagensli
2018/711 14.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rektorstilling ved Sør-Roan skole - st. ref. 3963483140 ***** ***** *****
2018/311 14.11.2018 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet - - tinglysing av festekontrakter iflg liste Statkraft - Normann Svein-Arne
2018/724 14.11.2018 Inngående brev Søknad om fradeling av festetomter Advokatfirmaet Wiersholm AS
2010/3437 14.11.2018 Inngående brev Etterlysning av klage - Reguleringsplan for Grønningen Fosen naturvernforening
2018/542 14.11.2018 Inngående brev Driftstilskudd 2019 Fosen brann og redningstjeneste IKS
2018/204 14.11.2018 Inngående brev Referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 9. november 2018 Lund Arvid
2018/784 13.11.2018 Inngående brev Nye fartsgrensekriterier fra Statens vegvesen- NA-rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriterier Firmapost
2018/767 13.11.2018 Inngående brev Ytterligere henvendelse etter sett innslag bob andersen
2018/785 13.11.2018 Inngående brev Varsel om tilsyn - sykehjemstilsyn Mælan Eli Margrethe
2018/439 13.11.2018 Inngående brev Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2019 Herje Charlotte
2018/787 13.11.2018 Inngående brev Oversendelse av referat fra styremøte 02.11.2018 - Styreleder tilbyr info til kommunestyremøte ang drift 2018 Roan frivilligsentral SA
2018/758 13.11.2018 Utgående brev Spørsmål angående trygghetsalarm Maren Olsen
2018/98 13.11.2018 Utgående brev Gnr 58/92 - Brygge på Takneset på øya Terningen - Oppfølging etter varsel om ulovlighetsoppfølging jfr. pbl. § 32-2 SHAKEO EIENDOM AS
2015/2182 13.11.2018 Utgående brev 1632/58/103 - Øystein Ramsøskar -Søknad om ferdigattest - Nytt bygg Øystein Ramsøskar
2018/724 12.11.2018 Inngående brev Signatur på fullmakt - eiendom gnr 41/123 Knut Solstad
2018/655 12.11.2018 Inngående brev Etterspør svar på stillingssøknad Arve Willy Kiran
2018/6 12.11.2018 Inngående brev Møtereferat styremøte Fosen Regionråd 09.11.18 Bakken Torun
2018/749 12.11.2018 Inngående brev Ettersendt vedlegg til kulturmiddelsøknad - medlemsliste Roan skolemusikkorps v/Elisaseth Steen
2018/777 12.11.2018 Inngående brev Gnr 41/215 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Sigurd Larssen
2018/780 12.11.2018 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet. Normann Svein-Arne
2017/188 11.11.2018 Inngående brev Redegjørelse nettkonsern - Eiermøte i TrønderEnergi 14. november 2018 Kathrine Paulsen
2018/776 11.11.2018 Inngående brev Gnr 48/183 - Søknad om tillatelse til tiltak - omdisponering av næringsbygg Irene Moen
2018/522 11.11.2018 Inngående brev Gnr 65/6 Ny søknad om fradeling tomt Lasse Walseth
2018/775 11.11.2018 Inngående brev Gnr 39/100 Søknad om tillatelse til tiltak - forlengelse av rørinntak Marine Harvest Norway AS, avd Bessaker
2018/775 11.11.2018 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad om forlengelse av inntaksrør til Marine Harvest Bessaker settefiskanlegg Ole Kristian Wilmann
2018/781 09.11.2018 Inngående brev Svar på forespørsel om uttalelse i forbindelse med muggsoppfunn Mattilsynet
2018/770 09.11.2018 Inngående brev Søknad om spillemidler for bruk til rehabilitering av dusjer i klubbhuset U.I.F Bjørgan U.I.F. Bjørgan
2018/748 09.11.2018 Inngående brev Ettersendt vedlegg til kulturmiddel søknad Roan Idrettslag
2018/774 09.11.2018 Inngående brev Søknad om dekning av dirigentlønn mm Roan skolemusikkorps v/styreleder Rita Møllevik
2016/5097 09.11.2018 Inngående brev Gnr 65/113 Søknad om ferdigattest - carport Vidar Larsen
2018/771 09.11.2018 Inngående brev Gnr 70/9 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Trude Sørgård
2018/772 09.11.2018 Inngående brev Gnr 54/9 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - deling grunneiendom - bolighus Anne Turid og Jan Ivar Strøm
2018/763 08.11.2018 Inngående brev Spørsmål byggesaksgebyr Torgeir Grove
2018/764 08.11.2018 Inngående brev 47/1/1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Normann Svein-Arne
2018/542 08.11.2018 Inngående brev Eiendomsskatt - anbefalinger og sjekkliste til budsjettarbeidet 2019 Vigdis Ekeland
2018/439 08.11.2018 Inngående brev Informasjonsbrev - Kostra kontaktpersoner Altinn
2018/765 08.11.2018 Inngående brev Søknad om drifts- og prosjektstøtte Åfjord Næringsforening
2018/766 08.11.2018 Inngående brev Spørsmål - oversikt høyhastighetsbredbånd Pål Mortensen
2018/767 08.11.2018 Inngående brev Henvendelse etter sett tv innslag - Bessaker havn Bob Andersen
2018/768 08.11.2018 Inngående brev Åpen søknad til Roan kommune Halvard Rørstad
2018/632 08.11.2018 Inngående brev Utbetalingskort - tilskudd til drenering Fylkesmannen i Trøndelag
2018/633 08.11.2018 Inngående brev Utbetalingskort - tilskudd til drenering Fylkesmannen i Trøndelag
2017/512 08.11.2018 Utgående brev 1632/39/36 - Randi Angelo og Greta Haraldsson - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - Arealoverføring Randi Synnøve Angelo m.fl.
2018/724 08.11.2018 Inngående brev Fullmakt - Bessakerfjellet vindpark og Skomakerfjellet vindpark [ Wiersholm
2018/724 08.11.2018 Inngående brev Fullmakt - Bessakerfjellet vindpark og Skomakerfjellet vindpark Wiersholm
2018/146 08.11.2018 Inngående brev Brev til Roan kommune vedr virksomhetsoverdragelse Fosen kommunerevisjon iKS
2018/25 08.11.2018 Inngående brev Skatteinngang oktober 2018 Kemneren Fosen
2018/649 07.11.2018 Utgående brev 5019/41/119 Thore Erling Pettersen - Ferdigattest - port i et lager Thore Erling Pettersen
2018/523 07.11.2018 Inngående brev Byggesøknad, Pressisering Jan Østvik
2018/155 07.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 50/18 Tillegg til møteprotokoll 30.08.18 PS 48/18 Annlaug Stene m.fl.
2018/47 07.11.2018 Inngående brev Oversendelse av sak 11/18 fra kontrollutvalget - Forslag budsjett 2019 for kontrollutvalget Lund Arvid
2018/47 07.11.2018 Inngående brev Oversendelse av sak 12/18 fra Kontrollutvalget i Roan kommune til kommunestyret - valg av revisor for Roan kommune Lund Arvid
2018/47 07.11.2018 Inngående brev Oversendelse av sak 13/18 fra kontrollutvalget i Roan kommune til kommunestyret - valg av revisor for fellesnemd Lund Arvid
2018/522 07.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 68/18 - 5019/65/5 - Per Gipling - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Per Gipling m.fl.
2018/437 07.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 65/18 - 5019/77/5 - Knut Petter Nilssen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Knut Petter Nilssen
2018/510 07.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 66/18 - 5019/64/29 - Tor Einar Kristian Nilssen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Tor Einar K Nilssen
2018/420 07.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 67/18 - 5019/58/12 - Bjørn-Tore Næss - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Bjørn-Tore Næss
2018/590 07.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 69/18 - 5019/65/61 Kjell Larsen - tilbygg til fritidsbolig Kjell Johan Larsen
2018/523 07.11.2018 Utgående brev Meldiing om vedtak PS 70/18 - 5019/78/37 Jan Østvik - Tillatelse til tiltak - Nytt naust og flytting av brygge Jan Østvik
2018/169 07.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 71/18 - 5019/51/3 - Agnar Tjugen - Tillatelse til tiltak - branndam Agnar Tjugen
2017/359 07.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 72/18 - 1632/69/26 - Ivar Peder Grip - Flytebrygge, klagebehandling Ivar Peder Grip
2018/549 07.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 74/18 - 5019/65/66 Roy Ottar Braseth - Tillatelse til tiltak - Terrasse Roy Ottar Braseth
2018/347 07.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 75/18 - 30-sone Nesvalen Paul Anders Glad
2018/388 07.11.2018 Utgående brev 5019/71/8 Anne Grethe H. Nystrøm - Tillatelse til tiltak - Bruksendring Anne Grethe H Nystrøm
2018/735 07.11.2018 Utgående brev 5019/70/13 Frode Sørgård - Tillatelse til tiltak - avløpsanlegg og utslippstillatelse ROAN MASKIN AS
2018/491 07.11.2018 Utgående brev 5019/57/2 - Brynhild Wahl Gjessing - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Grillhytte Brynhild Wahl Gjessing
2018/633 07.11.2018 Utgående brev 5019/56/1 - Laila & Per Ola Johansen ANS - tilskudd til drenering av jordbruksjord JOHANSEN LAILA OG PER OLA ANS
2018/74 07.11.2018 Utgående brev Kommunale avgifter 2018 - forespørsler/endringer avgifter 64/15 Jarle Aune
2018/74 07.11.2018 Utgående brev Kommunale avgifter 2018 - forespørsler/endringer avgifter 64/9 Per Bremnes
2018/632 07.11.2018 Utgående brev 5019/54/2,7,9,11-13 - Heidi Aspeggen - tilskudd til drenering av jordbruksjord Heidi Aspeggen
2018/739 07.11.2018 Inngående brev Vedtak PS 15/18 Særutskrift Refsnesfondet - Søknad Roan skolekorps - nybegynneropplæring av nye medlemmer - datert 30.08.18 overføres søknad kulturmidler - Saldert til kultur Referent særutskrift - Iren A Viken
2018/47 07.11.2018 Inngående brev Referat fra møte i Kontrollutvalget Roan kommune 31. oktober 2018 Lund Arvid
2018/542 06.11.2018 Inngående brev Budsjett 2019 for Fosen Brann og Redningstjeneste IKS Ørland kommune
2015/4526 06.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 15/18 - Refsnesfondet - Søknader om tilskudd. Roan Grendalag v/Magne Ugedal m.fl.
2018/694 05.11.2018 Inngående brev Roan Grendalag - Søknad om støtte til drift av veglys 2018 Roan Grendalag v/Magne Ugedal
2018/757 05.11.2018 Inngående brev Forslag til ungdommens kulturpris 2018 *****
2018/146 05.11.2018 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS 09.11.2018 Larsen Monica
2018/359 05.11.2018 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra reguleringsplan Olvika hyttefelt 1 - Bytte av hyttetomt Olvika - Roan - 54/2 Sørgård Paul Arne
2018/739 05.11.2018 Inngående brev Søknad om bidrag Sumstad Lyslag
2018/754 05.11.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2017/148 05.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 62/17 - Deltakelse i Nordre Fosen vannområde Nordre Fosen Vannområde v/Aud Sylvi Tellesbø
2015/2182 05.11.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Øystein Ramsøskar Øystein Ramsøskar
2018/98 05.11.2018 Inngående brev Bilder Busch Arild
2018/98 05.11.2018 Inngående brev Bilder Busch Arild
2018/98 05.11.2018 Inngående brev Bilder Busch Arild
2018/562 05.11.2018 Inngående brev Erklæring nærføring Randi Jenssen
2018/486 05.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 55/18 - Høring - Bjørøya AS - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann. Søknad om økt MBT - 36917 Drevflesa - Roan kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2010/3437 05.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 57/18 - Reguleringsplan Grønningen 61/1 - Klagebehandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/758 05.11.2018 Inngående brev Spørsmål angående trygghetsalarm Maren Olsen
2018/61 05.11.2018 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Det norske kartselskap Verdens gang AS
2018/649 02.11.2018 Inngående brev Søknad om ferdig attest gnr.41 bnr.119 - port i brygge thore@bessaker.com
2018/649 02.11.2018 Utgående brev 5019/41/119 Thore Erling Pettersen - tillatelse til tiltak - port i et lager Thore Erling Pettersen
2018/694 02.11.2018 Inngående brev Sør-Roan Grendalag - Søknad om støtte til gatelys 2018 Sør-Roan Grendalag v/Edgar Sumstad
2018/694 02.11.2018 Inngående brev Sumstad Velforening - Søknad om støtte til drift av veilys for 2018 Sumstad Velforening v/Randi Andersen
2018/747 02.11.2018 Inngående brev Søknad økonomisk støtte til kulturarbeid Kiran skytterlag *****
2018/733 02.11.2018 Inngående brev Forslag til kandidat - Kulturprisen 2018 *****
2018/733 02.11.2018 Inngående brev Forslag til kandidat - Kulturprisen 2018 *****
2018/733 02.11.2018 Inngående brev Forslag til kandidat - Kulturprisen 2018 *****
2018/204 02.11.2018 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - Vanvikan 9. november 2018, kl 0930 Lund Arvid
2018/6 02.11.2018 Inngående brev Innkalling og saksliste styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 9.november 2018 Bakken Torun
2018/131 02.11.2018 Inngående brev Nytt søknads- og saksbehandlersystem for Drenering og SMIL i 2019 Rostad, Anne Grete
2018/748 02.11.2018 Inngående brev Søknad økonomisk støtte til kulturarbeid Roan Idrettslag *****
2016/1939 02.11.2018 Inngående brev Tilskudd til trua naturtyper kystlynghei Heier, Simon
2018/749 02.11.2018 Inngående brev Søknad økonomisk støtte til kulturarbeid Roan Skolemusikkorps *****
2018/750 02.11.2018 Inngående brev Søknad om spillemidler / evt prioritert plass i kommunens plan for spillemidler Kiran Skytterlag v/Henning Martinsen
2018/622 02.11.2018 Inngående brev Utbetalingskort - tilskudd til drenering Fylkesmannen i Trøndelag
2018/739 01.11.2018 Inngående brev Søknad om kulturmidler Måken 4H v/leder Oda Kristine Kosberg
2018/741 01.11.2018 Inngående brev Søknad økonomisk støtte til kulturarbeid UL Framskritt *****
2018/742 01.11.2018 Inngående brev Endring av administrator i nettbank bedrift Grønflaten Silje
2018/17 01.11.2018 Inngående brev Initielle brukere til det valgadministrative systemet EVA 2019 post@valg.no
2018/743 01.11.2018 Inngående brev Oppnevning av ny dyrevernnemd Mattilsynet avd Innherred og Fosen, kandidater Irene Skei Mjømen
2018/745 01.11.2018 Inngående brev Endringer i pasientreisetilbudet på strekningen Åfjord - Rissa - Trondheim, og Røros - Trondheim post@stolav.no
2018/93 01.11.2018 Inngående brev Kaileige Løaholmen,Bessaker. BonaSea
2018/93 01.11.2018 Inngående brev Kaileige Løaholmen,Bessaker. BonaSea
2018/746 01.11.2018 Inngående brev Kommunesammenslåingene 01.01.2020 - Orientering til berørte kommuner Postmottak
2018/61 01.11.2018 Inngående brev Begjæring om innsyn Erlend Ofte Arntsen
2018/738 01.11.2018 Inngående brev Underskrevet kontrakt skanning av eiendomsarkiv - Roan kommune IKA Trøndelag IKS og Roan kommune
2018/633 01.11.2018 Inngående brev Situasjonskart Laila og Per Ola Johansen
2017/485 01.11.2018 Inngående brev Vedtak V91-T-2018. Skiltplan for fv. 6312 Sumstad – Hellfjord i Roan kommune sendt fra Statens vegvesen noreply.saksbehandling@vegvesen.no
2018/10 01.11.2018 Inngående brev Analyseresultater 23.10 - 26.10.18 Grunnvann ubehandlet wilabmail@prebio.no
2018/8 01.11.2018 Inngående brev Analyseresultater 23.10 - 26.10.18 Grunnvann ubehandlet wilabmail@prebio.no
2018/11 01.11.2018 Inngående brev Analyseresultater 23.10 - 26.10.18 Grunnvann ubehandlet wilabmail@prebio.no
2018/12 01.11.2018 Inngående brev Analyseresultater 23.10 26.10.18 Grunnvann ubehandlet wilabmail@prebio.no
2018/7 01.11.2018 Inngående brev Analyseresultater 23.10 - 26.10.18 Grunnvann ubehandlet wilabmail@prebio.no
2018/9 01.11.2018 Inngående brev Analyseresultater 23.10 - 26.10.18 Overflatevann behandlet wilabmail@prebio.no
2018/744 01.11.2018 Inngående brev EVRY - DataBehandlerAvtale (DBA) gdprecm
2018/7 01.11.2018 Inngående brev Analyseresultater 23.10 - 30.10.18 Grunnvann ubehandlet - Brandsfjord skole wilabmail@prebio.no
2018/735 31.10.2018 Inngående brev Gnr 70/13 Søknad tillatelse til tiltak - avløpsanlegg og utslippstillatelse Roan Maskin AS
2018/583 31.10.2018 Utgående brev 5019/46/5 - Kjell Arne Viken - fradeling av grunneiendom - fritidshus Kjell Arne Viken m.fl.
2018/695 31.10.2018 Utgående brev 5019/41/40 Ida Basmo Pettersen - Støttemur mot vei Ida Basmo Pettersen
2018/690 31.10.2018 Utgående brev 5019/65/2 Tusseladden barnehage - tilbygg uthus/bod ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS
2016/7122 31.10.2018 Utgående brev Ferdigattest Tor Sverre Moltu
2018/726 30.10.2018 Inngående brev Søknad økonomisk støtte til kulturarbeid Sør-Roan Grendalag *****
2018/727 30.10.2018 Inngående brev Søknad økonomisk støtte til kulturarbeid Måken 4H *****
2018/728 30.10.2018 Inngående brev Sak til administrasjonsutvalg - Overføring av ferie Fagforbundet v/HTV Anne Turid Strøm
2017/107 30.10.2018 Inngående brev Utbetalingskort - tilskudd til drenering - ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag
2018/487 30.10.2018 Inngående brev Kopibrev - Info om varsel slakteavtaler Kråkøy Slakteri AS
2018/730 30.10.2018 Inngående brev Avtale om veilys i Prestgårdslia mellom Roan Grendalag og Roan kommune Roan kommune / Roan Grendalag
2018/731 30.10.2018 Inngående brev Oversendelse kopi av dokument - Festekontrakt - Leieavtale Roan havneområde - landsiden Kartverket
2018/731 30.10.2018 Inngående brev Oversendelse kopi av dokument - Festekontrakt - Roan kommune og Krifo-Fisk AS Kartverket
2018/733 30.10.2018 Inngående brev Forslag til kandidat - Kulturprisen 2018 *****
2018/733 30.10.2018 Inngående brev Forslag til kandidat - Kulturprisen 2018 *****
2018/733 30.10.2018 Inngående brev Forslag til kandidat - kulturprisen 2018 *****
2018/47 30.10.2018 Inngående brev Ny innkalling til kontrollutvalget Roan kommune - 31. oktober Lund Arvid
2018/240 30.10.2018 Inngående brev Informasjon til kommunene om å registrere små vannverk Tove Marie Hervik
2018/503 30.10.2018 Inngående brev Søknad om ytterligere fritak for husleie august - oktober 2018 Silje Grønflaten
2017/592 30.10.2018 Inngående brev Avtale mellom Roan kommune og Trøndelag fylkeskommune - Anleggstilskudd - Skredsikringsprosjektet Fv 6312 (14) Roan kommune / Trøndelag fylkeskommune
2018/732 30.10.2018 Inngående brev Forespørsel fra leietakerne i Brygghaug - Bygging av car-porter ved utleieleilighetene Leietakerne ved Brygghaug
2018/491 30.10.2018 Inngående brev Gnr 57/2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Gapahuk Kai Bjarte Gjessing
2018/717 29.10.2018 Inngående brev Tillatelse - dispensasjon fra byggegrense for tilbygg til fritidshus - Fv. 6312 - gnr. 72 bnr. 5 - Roan kommune sendt fra Statens vegvesen noreply.saksbehandling@vegvesen.no
2018/624 29.10.2018 Inngående brev Salgsbevilling - oversikt åpningstider Nærbutikken Brandsfjord
2018/98 29.10.2018 Inngående brev Bilder Øverdal og Bye
2018/724 29.10.2018 Inngående brev Søknad om fradeling - Skomakerfjellet vindpark Advokatfirmaet Wiersholm AS
2016/2407 29.10.2018 Inngående brev Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Samlingsbasert tilbud, pulje 4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/723 29.10.2018 Inngående brev Søknad økonomisk støtte til kulturarbeid Straum velforening *****
2017/132 29.10.2018 Inngående brev Tiltak i Hagadalsvegen Per Erik Eimhjellen
2017/188 29.10.2018 Inngående brev Eiermøte i TrønderEnergi 19. oktober 2018 Kathrine Paulsen
2018/357 29.10.2018 Inngående brev Info til servicetorg og postmottak - Delegert ansvar for vanlig saksbehandling etter vedtaksrettet etter regelverk Mælan Eli Margrethe
2018/308 29.10.2018 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2019 Trøndelag Myreng, Marianne
2018/655 29.10.2018 Inngående brev Søknad - 60% vikariat vasking ved sør roan skole Arve Willy Kiran
2018/725 29.10.2018 Inngående brev Fradeling av festetomter Advokatfirmaet Wiersholm AS
2018/561 28.10.2018 Inngående brev Oversendelse fra saksbehandler - Gnr 39/13 Uttalelse Gnr 39/13 Uttalelse
2018/718 26.10.2018 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - Vikariat - st. ref. (3966396150) - ***** ***** *****
2018/673 26.10.2018 Utgående brev 5019/64/36 Bjørn Olsen - Status bolig omregistrert til fritidsbolig Bjørn Olsen
2018/675 26.10.2018 Utgående brev 5019/59/24 Sten Ola Härje Karlsson - Bruksendring - fra bolig til fritidsbolig Sten Ola Härje Karlsson
2018/718 26.10.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - Vikariat - st. ref. 3966396150 ***** ***** *****
2018/131 26.10.2018 Inngående brev Rapportering 2018 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/658 26.10.2018 Inngående brev Forespørsel om kjøp av glass veranda Wiik Unni Kristin
2017/17 26.10.2018 Inngående brev Bruk av veiene i Roan vindpark Bø Pål Inge
2018/61 26.10.2018 Inngående brev Begjæring om innsyn - Det norske kartselskap Erlend Ofte Arntsen
2018/308 26.10.2018 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2018 Trøndelag Hynne, Sigrid
2016/4517 25.10.2018 Inngående brev Foreløpig melding i klagesak -Klage på byggesak - tiltak foran naust - Roan 39/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/704 23.10.2018 Utgående brev Utlysningstekst Helsefagarbeider 70%, 54% og 15% helgestilling - Sykepleier 39% natt Intern utlysning - Utlysningstekst
2018/704 23.10.2018 Inngående brev Søknad på stilling - helsefagarbeider 70% og 54%, Sykepleier 39% natt Nadia Sofie Johansen
2018/704 23.10.2018 Inngående brev Søknad på stilling - helsefagarbeider 70% og 54% Britt Iren Nygård Hopstad
2018/704 23.10.2018 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagerbeider 70% og 54% Linda Hauknes
2018/704 23.10.2018 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider 70% og 54% Hege Raphaug
2015/6321 23.10.2018 Inngående brev Gnr 77/122 Søknad om ferdigattest Tormod Bakken
2018/715 23.10.2018 Inngående brev Gnr 77/122 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - garasje Tormod Bakken
2018/716 23.10.2018 Inngående brev Gnr 51/1/5 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Gapahuk Roan Idrettslag v/Tore L Strøm
2018/717 23.10.2018 Inngående brev Gnr 72/5 Nordskjørveien 720 - søknad om tiltak / dispensasjon Kjell Skjærvø
2018/717 23.10.2018 Inngående brev Nabovarsel med tilbakemelding fra nabo Edgar Sumstad Kjell Skjærvø
2018/717 23.10.2018 Inngående brev Bekreftelse på søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser Kjell Skjærvø
2018/172 23.10.2018 Inngående brev Spørsmål - Gateadresse gnr 54/70 Frank Stæhli
2017/17 23.10.2018 Inngående brev Kopibrev - Befaringsrapport Fosen Vind DA - rapport fra inspeksjon 18.6 og 19.6.2018 Roan vindkraftverk NVE
2018/194 23.10.2018 Inngående brev Innkalling til møte i fellesnemnda 16.10.2018 Åfjord kommune
2017/315 22.10.2018 Inngående brev 66 kV kraftledning Skomakerfjellet - Straum trafo, forslag til grunneieravtale TrønderEnergi Kraft AS
2018/721 19.10.2018 Inngående brev Utsending av Fylkesmannens dispensasjonsveileder til kommunene. Dispensasjoner etter plan- og bygningsloven. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Versjon:5.1.1