eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/173 23.05.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Roan kommune 15. mai 2019 Lund Arvid ROAN
2019/380 23.05.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2018 Kontrollutvalget v/Arvid Lund ROAN
2019/480 23.05.2019 Inngående brev Høring - endring av opptaksområder for helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune- og regionreform Helse Midt-Norge ROAN
2019/481 23.05.2019 Inngående brev Gnr 73/35 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Riving av ishus Albert Larsen ROAN
2019/154 23.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 65/5 - Kontorrigg Implenia Norge AS ROAN
2019/482 23.05.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 41/62 og gnr 41/215 Sigurd Larssen ROAN
2019/483 23.05.2019 Inngående brev Gnr 46/5 Søknad om tillatelse til tiltak - naust Kjell Arne Viken ROAN
2019/114 23.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - V/A-anlegg og veier Husby Hus og Hytte ROAN
2019/488 23.05.2019 Inngående brev Gnr 70/12 Forespørsel om godkjenning av tomt - flytting av hus Trude Sørgård ROAN
2018/627 23.05.2019 Inngående brev Reguleringsplan Måvika - ber om utsatt frist for uttalelse Fjellheim Marthe ROAN
2019/488 23.05.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om godkjenning av tomt - flytting av hus Trude Sørgård ROAN
2018/74 22.05.2019 Utgående brev Kommunale avgifter 2018 - forespørsler/endringer avgifter 64/9 Per Bremnes ROAN
2019/360 16.05.2019 Utgående brev 2019 - Felling av grågås - Frank Solli Frank Solli ROAN
2019/360 16.05.2019 Inngående brev Søknad - fellingstillatelse av grågås Gunnar Strudshavn ROAN
2019/479 16.05.2019 Inngående brev Gnr 45/2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - driftsbygning i landbruk Andreas Viken ROAN
2019/228 16.05.2019 Inngående brev Høringsuttalelse på forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan kommune - Trøndelag fylke. Kystverket ROAN
2019/452 16.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av selvstendig eiendom 78/1. Roan kommune Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/478 16.05.2019 Inngående brev Gnr 41/5 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - deling av grunneiendom Stinessen Eiendom AS ROAN
2019/402 16.05.2019 Inngående brev Gnr 56/11 Melding om endring av ansvarsrett Roan kommune ROAN
2019/345 14.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Innovasjon Norge ROAN
2019/474 14.05.2019 Inngående brev Søknad om bruk av Roan kommunes kommunevåpen Ole Krogfjord ROAN
2019/297 14.05.2019 Inngående brev 5019/52/15 - EVA OG ÅGE SYDSKJØR - UTHUS/GARASJE PÅ EIENDOMMEN SKARABO Åge Sydskjør ROAN
2019/106 14.05.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 28/19 - SalMar Farming AS - Akvakultur av matfisk av laks ørret og regnbueørret - Utvidelse av MTB - Farmannsøya ROAN OG STOKSUND FISKARLAG m.fl. ROAN
2019/360 13.05.2019 Utgående brev 2019 - Felling av grågås Geir Ola Aune ROAN
2019/411 13.05.2019 Utgående brev 5019/41/67 - Haltbakk Bunkers AS - tiltak tankanlegg KYSTPLAN AS ROAN
2019/44 13.05.2019 Inngående brev Skatteinngang april 2019 Kemnerkontoret for Fosen ROAN
2019/394 13.05.2019 Utgående brev 5019/67/4 - Cecilie Dreier - Søknad om tillatelse til tiltak - reparasjon av gjerde Cecilie Ingeborg Dreier ROAN
2016/6416 13.05.2019 Inngående brev Rapportering av snøscotterkjøring - reg nr VU8462 Lars Ole Hopstad ROAN
2019/297 13.05.2019 Utgående brev 5019/52/15 - Eva og Åge Sydskjør - Uthus/garasje på eiendommen Skarabo Åge Sydskjør ROAN
2018/306 13.05.2019 Inngående brev Oppdatert kontaktinformasjon Evry Norge AS ROAN
2019/360 13.05.2019 Inngående brev Gnr 58/1-58/7 og 58/9 - Søknad om skadefellingstillatelse av grågås Frank Solli ROAN
2019/468 13.05.2019 Inngående brev Søknad til næringsfondet - Forprosjekteringsmidler til utvikling av "høneplukker" J.K Nilssen Eiandom AS ROAN
2019/440 13.05.2019 Utgående brev 5019/42/1 Børøya - Torstein Larssen - Søknad om tillatelse til skadefelling av rødrev Torstein Larssen ROAN
2019/73 13.05.2019 Utgående brev Kommunale avgifter 2019 - forespørsler/endringer av avgifter Torill Lindbak ROAN
2019/73 13.05.2019 Utgående brev Kommunale avgifter 2019 - forespørsler/endringer av avgifter Magnar Otto Simavik ROAN
2019/73 13.05.2019 Utgående brev Kommunale avgifter 2019 - forespørsler/endringer av avgifter Per Gipling ROAN
2019/73 13.05.2019 Utgående brev Kommunale avgifter 2019 - forespørsler/endringer av avgifter Almar Ragnar Hansen ROAN
2019/451 13.05.2019 Utgående brev 5019/78/1 Magnus Lothe - fradeling av grunneiendom - bolighus FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ROAN
2019/452 13.05.2019 Utgående brev 5019/78/1 Magnus Lothe - fradeling av grunneiendom - bolighus FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ROAN
2019/160 13.05.2019 Inngående brev Søknad - Sommerjobb ved sykeheim Anita Solberg ROAN
2019/461 13.05.2019 Inngående brev Gnr 54/13 - Søknad - legge bekk/grøft i rør Heidi og Sigurd Aspeggen ROAN
2019/20 13.05.2019 Inngående brev Gnr 77/66 - Søknad om arealoverføring/grensejustering Jofrid Jørgensen ROAN
2019/28 13.05.2019 Inngående brev Trygg Trafikks landsmøte - Oversendelse av protokoll Trygg Trafikk ROAN
2018/627 13.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til reguleringsplan Måvika i Roan Trøndelag fylkeskommune ROAN
2018/519 13.05.2019 Inngående brev Signert avtale Stjern Entreprenør AS ROAN
2017/188 13.05.2019 Inngående brev Orientering - Generalforsamling og Eiermøte i TrønderEnergi AS mandag 13. mai 2019 Kathrine Paulsen ROAN
2019/297 13.05.2019 Inngående brev 5019/52/15 - EVA OG ÅGE SYDSKJØR - UTHUS/GARASJE PÅ EIENDOMMEN SKARABO Åge Sydskjør ROAN
2018/519 12.05.2019 Inngående brev Anmodning om terapibad NordFosen Revmatikerforbund ROAN
2019/343 12.05.2019 Inngående brev Kopibrev - Fylkesmannen i Trøndelag - inhabilitetsinnsigelse mot Roan kommune Jushjelpa i Midt-Norge ROAN
2019/456 12.05.2019 Inngående brev Søknadsskjema - egenerklæring ***** ROAN
2019/343 12.05.2019 Inngående brev Kopibrev - Svar på forespørsel om innsyn Fylkesm annen i Trøndelag ROAN
2019/360 12.05.2019 Inngående brev Søknad om skadefellingstillatelse til grågås Geir Ola Aune ROAN
2019/457 12.05.2019 Inngående brev Søknad om støtte til Roanstafetten 2019 Roan skolemusikkorps ROAN
2018/519 12.05.2019 Utgående brev Tilbudsforespørsel Aune Geir Ola ROAN
2018/519 12.05.2019 Utgående brev Prisforespørsel Rambøll ROAN
2018/519 12.05.2019 Utgående brev Prisforespørsel Multiconsult ROAN
2019/466 11.05.2019 Inngående brev Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030 Osen kommune ROAN
2019/402 10.05.2019 Utgående brev 5019/56/11 - Einarsdalen industriområde - Søknad om tillatelse til tiltak - næringsareal ROAN MASKIN AS ROAN
2019/451 10.05.2019 Inngående brev Gnr 78/1 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Magnus Lothe ROAN
2019/452 10.05.2019 Inngående brev Gnr 78/1 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av bolighus Magnus Lothe ROAN
2019/106 10.05.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 28/19 - SalMar Farming AS - Akvakultur av matfisk av laks ørret og regnbueørret - Utvidelse av MTB - Farmannsøya TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ROAN
2018/846 10.05.2019 Utgående brev Feieavgift fritidsbolig Sandøya gnr 43/1 Roger Sandø ROAN
2018/846 10.05.2019 Utgående brev Svar vedr. Feieavgift - Nausthaugveien 22 Ole Petter Frost ROAN
2017/17 10.05.2019 Inngående brev Kopibrev - Godkjenner istandsettingsplan for massetak FO-02 i Roan vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) ROAN
2018/627 10.05.2019 Inngående brev Uttalelse til framlagt forslag på Reguleringsplan Måvika - Roan kommune - Trøndelag fylke. Kystverket ROAN
2019/465 10.05.2019 Inngående brev Kopibrev - Refsnes Laks AS 980649598 – Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret - Tillatelse til arealutvidelse på 10398 Seiskjæra i Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/301 10.05.2019 Utgående brev 5019/77/35 - Jørn Eian Nilsen - endret bruk av avkjørsel - fv. 6312 Jørn Eian Nilsen ROAN
2015/6694 10.05.2019 Utgående brev Oppmåling Haugerud Reidar ROAN
2016/2738 10.05.2019 Utgående brev 1632/78/1 - Arne Lothe - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ROAN
2019/157 10.05.2019 Utgående brev Fastsetting av bevillingsgebyr 2019 - CORA SERVICE AS / ROBU-KROA CORA SERVICE AS ROAN
2019/173 09.05.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Roan kommune - 15. mai 2019, kl 10.00 Lund Arvid ROAN
2019/447 09.05.2019 Inngående brev Invitasjon til spørreundersøkelse om tilskudd fra NAV (Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter) Bernhard Weigel (Oxford Research) ROAN
2019/65 09.05.2019 Inngående brev Invitasjon med program til kommunesamling - Samfunnssikkerhet og beredskap 2019 Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/448 09.05.2019 Inngående brev Nasjonal dugnad for registrering av turruter – forespørsel om data Kartverket ROAN
2019/357 09.05.2019 Inngående brev Tilgjengelighetsprisen 2019 - En pris for god universell utforming Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/209 09.05.2019 Inngående brev Protokoll - IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2019 IUA Sør-Trøndelag ROAN
2019/449 09.05.2019 Inngående brev Bestand og avskytingsplan 2019-2021 Roan utmarksråd ROAN
2019/463 09.05.2019 Inngående brev Utlysning av skjønnsmidler - fellestiltak 2020 - 0-24 utsatte barn og unge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2014/6424 09.05.2019 Inngående brev Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - kunngjøring for våren 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/464 09.05.2019 Inngående brev Kopibrev - NVEs uttalelse til Høring - Detaljregulering for Øvre Årnes - Åfjord kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) ROAN
2019/443 09.05.2019 Utgående brev Vedr. tilskudd til rassikringsprosjekt FOSEN VIND DA ROAN
2019/275 09.05.2019 Inngående brev Gnr 54/41 - Søknad om dispensasjon for bygging i LNFR-område - tilbygg til hytte Camilla Margrete Meier ROAN
2019/275 09.05.2019 Inngående brev Svar på nabovarsel - gnr 54/7 Torkel Bostad ROAN
2019/275 09.05.2019 Inngående brev Svar på nabovarsel - Grete Lindseth Sandven Torkel Bostad ROAN
2019/411 09.05.2019 Inngående brev Etterspør tilbakemelding - Søknad om dispensasjon og tiltak på eiendommen gbnr. 41/67 Tim Hansen ROAN
2019/393 09.05.2019 Utgående brev Gebyr for avleggelse/forsøk på avleggelse av kunnskapsprøve i alkoholloven - skjenkebevilling. Grethe Torunn Eggen ROAN
2019/393 09.05.2019 Utgående brev Diplom - Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkebevilling Grethe Torunn Eggen ROAN
2019/440 08.05.2019 Inngående brev Gnr 42/1 - Søknad om skadefelling av rødrev Torstein Larssen ROAN
2019/443 08.05.2019 Inngående brev Forspørsel om utbetaling av tilskudd til rassikringsprosjekt Fosenvegene ROAN
2018/306 08.05.2019 Inngående brev Manglende utfylling av avtale Evry Norge AS ROAN
2019/407 08.05.2019 Inngående brev Kopi av dokument fra arkiv Statens kartverket Tinglysning ROAN
2019/356 08.05.2019 Inngående brev Gnr 54/2 - ny søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Randi Jensen ROAN
2019/437 08.05.2019 Inngående brev Gnr 77/51 - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Magne K Gerhardsen ROAN
2019/438 08.05.2019 Inngående brev Helsedirektoratet lanserer nytt digitalt rundskriv til alkoholloven og alkoholforskriften Trykk-Tjenester ROAN
2019/439 08.05.2019 Inngående brev Invitasjon til inspirasjonsseminar om mat og måltidsglede for eldre i Trondheim 28. mai 2019 Landbruks- og matdepartementet ROAN
2019/442 08.05.2019 Inngående brev Revisjon av forskrift for høsting av tare i Trøndelag - høring Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/95 08.05.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - 30.04.2019 - 03.05.2019 - Grunnvann ubehandlet Kystlab AS ROAN
2019/100 08.05.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport Kystlab AS ROAN
2019/97 08.05.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - 30.04.2019 - 03.05.2019 - Grunnvann ubehandlet Kystlab AS ROAN
2019/101 08.05.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport Kystlab AS ROAN
2019/102 08.05.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport Kystlab AS ROAN
2019/98 08.05.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - 30.04.2019 - 03.05.2019 - Grunnvann ubehandlet Kystlab AS ROAN
2018/561 08.05.2019 Inngående brev Fullmakt - gnr 39/12 Målfrid Vik ROAN
2019/444 08.05.2019 Inngående brev Varsel om endringer i elektroniske kommunikasjonsparter for digital samhandling om pasient i Helse Midt-Norge 05.06.2019 Helse Midt-Norge ROAN
2019/1 08.05.2019 Inngående brev Protokoll 26.04.2019 - signert Midt-Norge 110-sentral IKS ROAN
2019/445 08.05.2019 Inngående brev Jodtabletter - informasjon til helsepersonell Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/446 08.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av metalldetektor Emil Eide Stjern ROAN
2019/432 07.05.2019 Inngående brev Innføring av tjenestebasert adressering i henhold til nasjonal innføringsplan Trondheim kommune ROAN
2019/433 07.05.2019 Inngående brev Informasjonsskriv - Spørreundersøkelse om egenandel for langtidsplass i institusjon Ida Vania Xayide Skirbekk ROAN
2019/290 07.05.2019 Inngående brev Gnr 54/9 - Klage på vedtak Klauva Gård ROAN
2019/73 07.05.2019 Inngående brev Gnr 67/2 - Etterspør svar angående adresseforandring på faktura Tommy Osen ROAN
2019/139 06.05.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark 18/19 Eivind Hopstad Eivind Hopstad ROAN
2017/132 04.05.2019 Utgående brev Vassdragstiltak - Hagadalen Karel Kristian Søberg ROAN
2019/109 04.05.2019 Utgående brev 5019/74/9 - Einar Eide Fossum - Flytebrygge Ansteinsundet - befaring og forhåndskonferanse WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS ROAN
2019/430 03.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lærling i helsefag - st. ref. (4074778737) Emina Ilic ROAN
2019/392 03.05.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. 4065702885 Ingrid Bekken Snøan ROAN
2019/392 03.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. 4065702885 Emina Ilic ROAN
2019/392 03.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. 4065702885 Anne-Lise Pedersen ROAN
2019/392 03.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. 4065702885 Andrei Batog ROAN
2019/392 03.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. 4065702885 Anette Berdal ROAN
2019/392 03.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. 4065702885 Igor Cekic ROAN
2019/392 03.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. 4065702885 Bed(Ved) Shrestha ROAN
2019/392 03.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. 4065702885 Kristel Søreng ROAN
2019/392 03.05.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. 4065702885 Willy Haraldsen ROAN
2019/430 03.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i helsefag - st. ref. 4074778737 Emina Ilic ROAN
2019/116 02.05.2019 Inngående brev Møteprotokoll - Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 29.04.2019 Revisjon Midt-Norge SA ROAN
2016/6416 02.05.2019 Inngående brev Rapportering av snøskuterkjøring - reg nr AC8443 Jostein Hopstad ROAN
2019/409 02.05.2019 Utgående brev 5019/39/159 - Refsnes Laks AS - tiltak Ensilasjetank REFSNES LAKS AS ROAN
2019/396 02.05.2019 Inngående brev Program til samling for kommunale skadefellingsledere Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/424 02.05.2019 Inngående brev Implementeringsplan for å eliminere hepatitt C som folkehelseproblem Helsedirektoratet ROAN
2019/425 02.05.2019 Inngående brev Nytt busstilbud i Trondheim fra 03.08.2019 – gir endret stoppmønster for regionlinjer til og fra Trondheim sentrum AtB ROAN
2016/2432 02.05.2019 Inngående brev Kontrollseddel årlig kontroll brannanlegg - Roan Helsetun - 2019 Siemens AS ROAN
2019/227 02.05.2019 Inngående brev Nyhetsbrev til eldrerådene - LEVE HELE LIVET April 2019 Pensjonistforbundet ROAN
2019/426 02.05.2019 Inngående brev Nye Feide - avtaler til signering Uninett ROAN
2019/404 02.05.2019 Inngående brev Signert leiekontrakt NAV Trøndelag ROAN
2019/427 02.05.2019 Inngående brev Arbeidet mot negativ sosial kontroll - tvangsekteskap - kjønnslemlestelse - beredskap før sommeren Kunnskapsdepartementet m.fl. ROAN
2019/228 01.05.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 38/19 - Kommuneplanens arealdel 2019 -2030, vedtak planprogram. FOSEN PLAN OG MILJØ AS ROAN
2017/309 01.05.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 37/19 - Reguleringsplan Kråkøysundet- egengodkjenning Statens vegvesen v/Olaf Rovik ROAN
2019/390 01.05.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Assistent/barne- og ungdomsarbeider Brandsfjord barnehage - 100% vikariat - st. ref. 4065649276 Roan kommune ROAN
2019/391 01.05.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Assistent/barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - 90% midlertidig stilling Roan kommune - st. ref. 4065677260 Roan kommune ROAN
2019/391 01.05.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Assistent/barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - 90% midlertidig stilling Roan kommune - st. ref. 4065677260 Roan kommune ROAN
2019/392 01.05.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. 4065702885 Roan kommune ROAN
2019/392 30.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. 4065702885 Willy Haraldsen ROAN
2019/390 30.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent/barne- og ungdomsarbeider Brandsfjord barnehage - 100% vikariat - st. ref. 4065649276 Daniel Ørsjødal ROAN
2019/153 30.04.2019 Inngående brev Gjennomgang av boligrigg - befaring med kommunen Implenia Norge AS ROAN
2019/392 30.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. (4065702885) Willy Haraldsen ROAN
2018/775 30.04.2019 Inngående brev Gnr 39/100 - Erklæring om ansvarsrett Roan Maskin AS ROAN
2019/390 30.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent/barne- og ungdomsarbeider Brandsfjord barnehage - 100% vikariat - st. ref. (4065649276) Daniel Ørsjødal ROAN
2019/254 30.04.2019 Inngående brev Tilgang til Innovasjon Norges kommuneportal for håndtering av landbrukssøknader Innovasjon Norge ROAN
2017/309 30.04.2019 Inngående brev Kråkøysundet næringsområde - Revidert planmateriale etter offentlig ettersyn 11.04.2019 Vianova ROAN
2019/41 30.04.2019 Inngående brev Kaileige Løaholmen Bessaker 29.04.2019 BonaSea ROAN
2019/41 30.04.2019 Inngående brev Informasjon fra MS Bona Safir - bruk av kai Løaholmen Bessaker 27.04.19 - 29.04.2019 BonaSafir ROAN
2017/359 30.04.2019 Inngående brev Roan kommune - vedtak i klagesak - byggesak - gnr 69/26 - flytebrygge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/203 30.04.2019 Inngående brev Lunde sausankelag - Utbetalingskort - radiobjeller Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/422 30.04.2019 Inngående brev Gnr 52/7 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Geir Arne Kosberg ROAN
2019/412 30.04.2019 Inngående brev Innkalling - LVKs ekstraordinære landsmøte 23.05.2019 LVK ROAN
2019/423 30.04.2019 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv 13.05.19 Trøndelag Reiseliv AS ROAN
2019/400 29.04.2019 Inngående brev Mailoversendelse - Høringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse Helsedirektoratet ROAN
2019/290 29.04.2019 Inngående brev Klage på kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av grunneiendom - Gnr 54/9 Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/415 29.04.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endring i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager) Kunskapsdepartementet ROAN
2017/188 29.04.2019 Inngående brev Generalforsamling og Eiermøte i TrønderEnergi AS mandag 13. mai 2019 TrønderEnergi AS ROAN
2019/228 29.04.2019 Inngående brev Til ordfører - Innspill arealdelplan Per Gipling ROAN
2019/360 29.04.2019 Inngående brev Rapport om felling av grågås - sak 40/19 Geir Ola Aune ROAN
2019/228 29.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 39/19 - Kommuneplanens arealdel 2019 -2030 1. gangs behandling FOSEN PLAN OG MILJØ AS ROAN
2019/228 29.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 38/19 - Kommuneplanens arealdel 2019 -2030, vedtak planprogram. FOSEN PLAN OG MILJØ AS ROAN
2019/235 29.04.2019 Inngående brev Innkalling og saksliste styremøte Fosen Regionråd 3.mai 2019 Bakken Torun ROAN
2019/153 29.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Implenia Norge AS Implenia Norge AS ROAN
2018/775 29.04.2019 Inngående brev Søknad om ansvarsrett Havbruk Service AS ROAN
2019/297 29.04.2019 Inngående brev Gnr 52/15 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Åge Sydskjør ROAN
2019/235 29.04.2019 Inngående brev Ettersending saker til behandling styremøte Fosen Regionråd sak 07/19 og sak 08/19 Bakken Torun ROAN
2019/383 29.04.2019 Utgående brev Søknad om støtte til "Roansdagene 2019" SØR-ROAN GRENDALAG m.fl. ROAN
2019/390 29.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent/barne- og ungdomsarbeider Brandsfjord barnehage - 100% vikariat - st. ref. (4065649276) Renate Moen ROAN
2019/391 29.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent/barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - 90% midlertidig stilling - st. ref. (4065677260) Renate Moen ROAN
2019/390 29.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent/barne- og ungdomsarbeider Brandsfjord barnehage - 100% vikariat - st. ref. 4065649276 Renate Moen ROAN
2019/391 29.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent/barne- og ungdomsarbeider Tusseladden barnehage - 90% midlertidig stilling Roan kommune - st. ref. 4065677260 Renate Moen ROAN
2019/392 28.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. 4065702885 Kristel Søreng ROAN
2019/392 28.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. (4065702885) Kristel Søreng ROAN
2019/392 27.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. (4065702885) Bed(Ved) Shrestha ROAN
2019/390 27.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assistent/barne- og ungdomsarbeider Brandsfjord barnehage - 100% vikariat - st. ref. (4065649276) Mildrid Einmo ROAN
2019/392 27.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. 4065702885 Bed(Ved) Shrestha ROAN
2019/390 27.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent/barne- og ungdomsarbeider Brandsfjord barnehage - 100% vikariat - st. ref. 4065649276 Mildrid Einmo ROAN
2019/203 26.04.2019 Inngående brev Kopibrev - Tilsagn om tilskudd til tiltak i beiteområder - radiobjeller - Lunde sauesankelag - Roan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/419 26.04.2019 Inngående brev Resultatkartlegging skogbruk 2019 i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/420 26.04.2019 Inngående brev Opplæring i og eller på samisk skoleåret 2019-2020. Statstilskudd for samiskopplæring i kommuner utenfor samiske distrikt - informasjon til skoleeiere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2018/627 26.04.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Måvika - gbnr 65/5, Roan kommune Samediggi/Sametinget ROAN
2019/407 25.04.2019 Inngående brev Gnr 64/18 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Olaf Viken ROAN
2019/412 25.04.2019 Inngående brev LVK - ekstraordinært landsmøte 23. mai 2019 Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar ROAN
2019/73 25.04.2019 Inngående brev Gnr 67/2 - Endring av fakturamottaker Tommy Osen ROAN
2019/41 25.04.2019 Inngående brev Kaileige Bessaker BonaSea ROAN
2019/176 25.04.2019 Inngående brev 5019/73/24 - Rivning deler av bolig, samt oppføring av tilbygg - Jan Vaage og Inger Martha Helmersen Åfjord kommune ROAN
2017/158 25.04.2019 Utgående brev 5019/41/221 - Stig Selnes - nytt bygg Stig Magne Selnes ROAN
2019/406 25.04.2019 Inngående brev Årsmøte i Roan Avløserlag Styret i Roan Avløserlag ROAN
2019/408 25.04.2019 Inngående brev Gnr 65/5 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - anneks Per Gipling ROAN
2019/409 25.04.2019 Inngående brev Gnr 39/159 - Søknad om tillatelse til tiltak - ensilasjestank Refsnes Laks AS ROAN
2019/73 25.04.2019 Inngående brev Spørsmål vedrørende feieravgift Almar Hansen ROAN
2019/411 25.04.2019 Inngående brev Gnr 41/67 - Søknad om tillatelse til tiltak - tankanlegg Kystplan AS ROAN
2017/158 25.04.2019 Inngående brev Prosjektering avløp innomhus Stig Selnes ROAN
2017/158 25.04.2019 Inngående brev Gnr 41/221 - Erklæring om ansvarsrett Ørland Fargehandel AS ROAN
2019/392 25.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 100% fast stilling - st. ref. (4065702885) Igor Cekic ROAN
2019/343 25.04.2019 Utgående brev Uttalelse fra Roan kommune sak 2019/4546 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
Versjon:5.1.1