eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/854 22.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærer/Spesialpedagog - 60% stilling - st. ref. 3995472255 *****
2018/854 22.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærer/Spesialpedagog - 60% stilling - st. ref. 3995472255 *****
2018/854 22.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærer/Spesialpedagog - 60% stilling - st. ref. 3995472255 *****
2018/854 22.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærer/Spesialpedagog - 60% stilling - st. ref. 3995472255 *****
2019/109 22.01.2019 Inngående brev Gnr 74/9 - Søknad om endring av opprinnelig tillatelse til oppføring av flyteanlegg samt innvilget dispensasjon fra bebyggelsesplanen for Ansteinsundet §5 Einar Eide Fossum
2019/109 22.01.2019 Inngående brev Bilder Einar Eide Fossum
2019/109 22.01.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger vedrørende søknad om ferdigattest Einar Eide Fossum
2019/109 22.01.2019 Inngående brev Klage på enkeltvedtak Wedø Kahn advokatfirma AS
2019/109 22.01.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Einar Eide Fossum
2019/109 22.01.2019 Inngående brev Situasjonskart 1:1000 Einar Eide Fossum
2018/542 22.01.2019 Inngående brev Kundebrev angående dokumentasjon av prosjektregnskap Revisjon Midt-Norge SA
2019/73 22.01.2019 Inngående brev Gnr 52/41 - Endring fakturaadresse Anette Strøm
2018/870 22.01.2019 Inngående brev Avtale mellom Roan Kommune og Ringo Åfjord Åfjord Ringo
2016/300 22.01.2019 Inngående brev Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket Fylkesmannen i Trøndelag
2019/111 22.01.2019 Inngående brev Kart - oversikt Fosen vind DA
2019/111 22.01.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av festetomter for den ubebygde delen av Roan vindpark Fosen Vind DA
2019/111 22.01.2019 Inngående brev Gnr 71/1 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Fosen Vind DA
2019/111 22.01.2019 Inngående brev Gnr 71/5 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Fosen Vind DA
2019/111 22.01.2019 Inngående brev Gnr 71/6 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Fosen Vind DA
2019/111 22.01.2019 Inngående brev Gnr 72/1 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Fosen Vind DA
2019/111 22.01.2019 Inngående brev Gnr 77/1 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Fosen Vind DA
2019/111 22.01.2019 Inngående brev Gnr 77/2 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Fosen Vind DA
2019/111 22.01.2019 Inngående brev Gnr 78/1 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Fosen Vind DA
2019/111 22.01.2019 Inngående brev Gnr 78/2 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Fosen Vind DA
2019/111 22.01.2019 Inngående brev Gnr 78/3 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Fosen Vind DA
2019/111 22.01.2019 Inngående brev Gnr 79/2 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Fosen Vind DA
2018/854 22.01.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting i stilling som spesialpedagog/barnehagelærer Roan administrasjonsutvalg
2016/5274 22.01.2019 Utgående brev Viser til svarmail 02.10.18 Bjørn Ivar Opheim
2019/87 22.01.2019 Utgående brev 5019/64/5 Arne Halvdan Bremnes - Deling av festegrunn - offentlig friluftsområde FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/84 22.01.2019 Utgående brev 5019/65/7 - Knut Svanholm - Fradeling av grunneiendom - bolighus FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/96 22.01.2019 Utgående brev 5019/58/87 - Roan Jeger og Fiskeforening - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg inngangsparti Roan Jeger og Fiskeforening
2019/17 22.01.2019 Utgående brev 5019/70/1 Ole Sørgård - Fradeling av grunneiendom - grensejustering Ole Nikolai Sørgård
2019/110 22.01.2019 Utgående brev Pristilbud - revidering kommuneplan Aune Geir Ola
2016/5274 22.01.2019 Inngående brev Spørsmål angående Parkering Nordskjørvn 155 Bjørn Kristiansen og Kristin Hunstad
2019/96 21.01.2019 Inngående brev Gnr 58/78 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg inngangsparti Roan Jeger og Fiskeforening
2019/34 21.01.2019 Utgående brev Forespørsel - tilbud på leie av lokaler for Møteplassen på Roan Aune Geir Ola
2019/107 21.01.2019 Inngående brev Nå er det på tide å rapportere vannverksdata for året 2018 Mattilsynet
2019/97 21.01.2019 Inngående brev Analyseresultater 15.01.19 - 18.01.19 - Grunnvann ubehandlet Kystlab
2019/98 21.01.2019 Inngående brev Analyseresultater 15.01.19 - 18.01.19 - Grunnvann ubehandlet Kystlab
2017/122 21.01.2019 Inngående brev Tilskuddsmidler til foreldrestøttende tiltak i kommunene for 2019 Ellen Gjeruldsen
2019/99 21.01.2019 Inngående brev Engasjementsbrev for Roan kommune Revisjon Midt-Norge SA
2019/100 21.01.2019 Inngående brev Analyseresultater 15.01.19 - 18.01.19 - Overflatevann behandlet Kystlab
2019/101 21.01.2019 Inngående brev Analyseresultater 15.01.19 - 18.01.19 - Grunnvann ubehandlet Kystlab
2019/102 21.01.2019 Inngående brev Analyseresultater 15.01.19 - 18.01.19 - Grunnvann ubehandlet Kystlab
2019/103 21.01.2019 Inngående brev Gnr 41/1 - Byggemelding veranda - Erling Iversen Erling Iversen
2019/103 21.01.2019 Inngående brev Situasjonskart 1:1000 Erling Iversen
2019/105 21.01.2019 Inngående brev Gnr 69/2 - Søknad om tillatelse til tiltak Rambøll
2019/106 21.01.2019 Inngående brev SalMar Farming AS 966840528 – Akvakultur av matfisk av laks ørret og regnbueørret. Søknad om utvidelse av MTB på 24575 Farmannsøya Trøndelag fylkeskommune
2018/846 21.01.2019 Inngående brev Gnr 65/186 - Tilbakemelding på feieravgift Vidar Larsen
2019/105 21.01.2019 Inngående brev Recall: BYGGESAK. BRANDSØY, GNR 69/2 – SØKNAD OM TILTAK Rambøll
2018/439 21.01.2019 Inngående brev Påminnelse - Kostra rapportering per 4. kvartal 2018 SSB
2019/82 21.01.2019 Inngående brev Innovasjon Norge AS: Utkast til prosjektmandat - Forprosjekt: "Gjennomføring av Strategi- og forankringsfasen for omstillingsarbeidet i Roan kommune Innovasjon Norge AS
2019/82 21.01.2019 Inngående brev Innovasjon Norge AS: Utkast til fremdriftsplan for gjennomføring av Strategi- og forankringsfasen for omstillingsarbeidet i Roan kommune Innovasjon Norge AS
2019/82 21.01.2019 Inngående brev Innovasjon Norge AS: Presentasjon "Vi er i omstilling - hva nå?" Innovasjon Norge AS
2019/82 21.01.2019 Inngående brev Samfunnsmessig konsekvensanalyse Roan - Mulig nedlegging av Kråkøy Slakteri, rapport fra Trøndelag fylkeskommune 07.77.2018 Trøndelag fylkeskommune
2014/4491 21.01.2019 Inngående brev Refusjonskrav lønn Roan helsestasjon 2018 Åfjord kommune
2019/104 21.01.2019 Inngående brev Søknad om justering av bompengesatser Lonseterveien Lonin Veivedlikehold v/Sigrid Lunde Aruliah
2017/309 20.01.2019 Inngående brev NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Kråkøysundet, planID 5019201802 - Roan kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/846 18.01.2019 Inngående brev Gnr 54/83 - Klage på feieravgift på hytte som ikke er ferdigstilt Kari Merete Skjærvø
2018/846 18.01.2019 Inngående brev Gnr 58/130 - Feieravgift Jan Normann Sumstad
2019/91 18.01.2019 Inngående brev Bekreftelse tilbud på Trimble R10 GSM/UHF radio Norgesodesi AS
2019/91 18.01.2019 Inngående brev Bekreftelse tilbud på Trimble C5 5" Instrument Norgesodesi AS
2019/91 18.01.2019 Inngående brev Pristilbud på Trimble R10 HD-GNSS Norgesodesi AS
2019/91 18.01.2019 Inngående brev Pristilbud på Trimble C5 Totalstasjon Norgesodesi AS
2019/91 18.01.2019 Inngående brev Pristilbud på Trimble R10 HD-GNSS Norgesodesi AS
2019/92 18.01.2019 Inngående brev Tilbud fra Leica Geosystem - GPS og Totalstasjon Leica Geosystems AS
2019/92 18.01.2019 Inngående brev Tilbud og betingelser- GS 18 T Leica Geosystems AS
2019/92 18.01.2019 Inngående brev Tilbud og betingelser - Totalstasjon - TS 13 Leica Geosystems AS
2019/92 18.01.2019 Inngående brev Pristilbud GPS-rover Leica geosystems AS
2019/92 18.01.2019 Inngående brev Tilbud og betingelser - GS07 SmartAntenna Leica Geosystems AS
2019/92 18.01.2019 Inngående brev Tilbud og betingelser - TS13 5" R500 Leica Geosystems AS
2019/93 18.01.2019 Inngående brev Tilbud fra Blinken AS- GPS og Totalstasjon Blinken AS
2019/93 18.01.2019 Inngående brev Pristilbud på Hiper SR GPS Blinken AS
2019/93 18.01.2019 Inngående brev Pristilbud på totalstasjon Topcon ES-107 Blinken AS
2019/80 17.01.2019 Inngående brev Oversendelse av søknad - Refusjon av kommunens utgifter jegerprøven 2018 Miljødirektoratet
2019/76 17.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent - st. ref. (4012026783) *****
2019/76 17.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent - st. ref. (4012026783) *****
2018/604 17.01.2019 Inngående brev Søknad om fritak av politiske verv Morgan Brandsø
2019/76 17.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent - st. ref. (4012026783) *****
2019/84 17.01.2019 Inngående brev Gnr 65/7 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - bolighus Knut Svanholm
2019/87 17.01.2019 Inngående brev Gnr 64/5 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - festegrunn Arne Halvdan Bremnes
2019/76 17.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent - st. ref. 4012026783 *****
2019/76 17.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent - st. ref. 4012026783 *****
2019/76 17.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent - st. ref. 4012026783 *****
2019/82 17.01.2019 Inngående brev Møtereferat - møte Trondheim 15.01.2019 - Oppstart av omstillingsarbeid i Roan kommune Trøndelag fylkeskommune
2019/82 17.01.2019 Inngående brev Starthjelp i Strategi- og forankringsfasen - Presentasjon fra Innovasjon Norge Innovasjon Norge
2019/82 17.01.2019 Inngående brev Oppsummering samfunnsmessig konsekvensanalyse for Roan - Konsekvenser av mulig nedlegging av Kråkøy Slakteri Trøndelag fylkeskommune
2019/83 17.01.2019 Inngående brev Serviceavtale for Trimble C5 med support Norgeodesi og Roan kommune
2019/83 17.01.2019 Inngående brev Serviceavtale for Trimble TSC7 med support Norgeodesi og Roan kommune
2019/83 17.01.2019 Inngående brev Serviceavtale for Trimble R10 GNSS Norgeodesi og Roan kommune
2019/77 16.01.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Svein Sandø
2019/43 16.01.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - minirenseanlegg og utslippstillatelse Hopstad boligfelt Roan kommune
2018/151 16.01.2019 Utgående brev Asfaltering av kommunale veier 2018 Randi Tove Wahl-Olsen
2018/802 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 913993756 Landbruksdirektoratet
2018/802 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 979624964 Landbruksdirektoratet
2018/802 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 919939362 Landbruksdirektoratet
2018/802 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 998414970 Landbruksdirektoratet
2018/802 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 912399699 Landbruksdirektoratet
2018/802 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 917866708 Landbruksdirektoratet
2018/802 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 985250863 Landbruksdirektoratet
2018/802 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 992115033 Landbruksdirektoratet
2018/802 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 993589330 Landbruksdirektoratet
2018/802 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984965192 Landbruksdirektoratet
2018/802 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 995040786 Landbruksdirektoratet
2016/5274 16.01.2019 Utgående brev 5019/65/54 Bjørg Kristiansen og Bjørn Ivar Opheim - Oppfølging etter ulovlighetsoppfølging etter pbl § 32-2 og tvangsmulkt etter pbl § 32-5. OPPFØLGING ETTER ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER PBL § 32-2 OG TVANGSMULKT ETTER PBL § 32-5 Bjørg Kristiansen m.fl.
2017/309 15.01.2019 Utgående brev Melding om vedtak - PS 3/19 - Kråkøysundet reguleringsplan, høringsforslag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/74 15.01.2019 Inngående brev Innsyn i kommunens helsebemanningsutbetalinger Helsenor
2018/542 15.01.2019 Inngående brev Etterspørsel - Prisliste renovasjon 2019 MNA
2016/5274 15.01.2019 Inngående brev Situasjonskart - Opprinnelig terreng Bjørg Kristiansen
2019/80 15.01.2019 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2018 Miljødirektoratet
2019/76 15.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent - st. ref. (4012026783) *****
2019/76 15.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent - st. ref. 4012026783 *****
2019/78 15.01.2019 Inngående brev Kopibrev - Flatøyfjorden - Uttalelse til søknad om forlengelse av midlertidig tillatelse på lokalitet - Roan kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/78 15.01.2019 Inngående brev Kopibrev - Oversendelse av midlertidig tillatelse for lokaliteten Flatøyfjorden i Roan kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/870 15.01.2019 Inngående brev Oppsigelse av abonnement Governance Desk
2014/6424 15.01.2019 Inngående brev Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - kunngjøring høsten 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/59 15.01.2019 Inngående brev Vurdering av eksisterende kontrakt vedrørende individuelt tilrettelagt skoleskyss AtB
2018/382 15.01.2019 Inngående brev Gnr 42/1 - Prosjektregnskap - SMIL-midler - Torstein Larsen Torstein Larssen
2019/75 15.01.2019 Inngående brev Forespørsel - Vann og avløp Tverdalselv bru Fv 715 Statens vegvesen
2018/82 15.01.2019 Inngående brev Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019 Kulturdepartementet
2018/131 14.01.2019 Inngående brev SMIL - og dreneringssaker er nå overført fra Saturn til Agros Rostad, Anne Grete
2018/510 14.01.2019 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning Tor Einar K Nilssen
2018/510 14.01.2019 Inngående brev Protokoll for oppmålingsforretning Tor Einar K Nilssen
2018/510 14.01.2019 Inngående brev Matrikkelbrev Tor Einar K Nilssen
2018/870 14.01.2019 Inngående brev Bekreftelse - mottatt oppsigelse CompuGroup Medical Norway AS
2019/73 14.01.2019 Inngående brev Gnr 73/23 - Søknad om endring av kommunale avgifter Torill Lindbak
2019/70 14.01.2019 Inngående brev Rapportering på kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet Fylkesmannen I Trøndelag
2018/854 14.01.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste - Barnehagelærer/Spesialpedagog - 60% stilling - st. ref. 3995472255 Roan kommune
2016/4517 14.01.2019 Inngående brev Vedtak i klagesak - byggesak - betongslipp for båt i naustområde - Roan 39/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/45 14.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om støtte til trening i varmt vann Kåre Norvald Gotvassli
2018/859 14.01.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark 18/19 Oddbjørn Hopstad Oddbjørn Hopstad
2019/10 14.01.2019 Utgående brev Vedtak ambulerende skjenkebevilling Jan Johansen
2016/5274 13.01.2019 Inngående brev Viser til svarmail 02.10.18 Bjørn Ivar Opheim
2018/871 11.01.2019 Utgående brev 5019/56/1 - Jan Olav Johansen - Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg driftsbygning Jan Olav Johansen
2018/711 11.01.2019 Utgående brev Møte i tilsettingsutvalg ang tilsetting rektor Sør-Roan skole Roan administrasjonsutvalg
2019/23 11.01.2019 Utgående brev 5019/41/217 Arvid Sandø - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Arvid Sandø
2016/5274 11.01.2019 Utgående brev 1632/65/54 - Bjørg Kristiansen og Bjørn Ivar Opheim - Oppfølging etter ulovlighetsoppfølging etter pbl § 32-2 og tvangsmulkt etter pbl § 32-5 Bjørn Ivar Opheim m.fl.
2018/444 11.01.2019 Utgående brev 5019/63/13 - Hallgeir Eian - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Hallgeir Bernhard Eian
2019/27 11.01.2019 Utgående brev 5019/65/23 - Sak HUTLM PS 77/18 *****
2018/694 11.01.2019 Utgående brev Støtte til drift av veilys 2018 Roan Grendalag v/ Magne Ugedal
2018/694 11.01.2019 Utgående brev Støtte til drift av veilys 2018 Vik/Bessaker Velforening v/ Brith Odland
2018/694 11.01.2019 Utgående brev Støtte til drift av veilys 2018 Straum Velforening v/ Annlaug Stene
2018/694 11.01.2019 Utgående brev Støtte til drift av veilys 2018 Hofstad Vel v/ Marit Hopstad
2018/694 11.01.2019 Utgående brev Støtte til drift av veilys 2018 Sumstad Velforening v/Randi Andersen
2018/694 11.01.2019 Utgående brev Støtte til drift av veilys 2018 Sør-Roan Grendalag v/ Edgar Sumstad
2018/791 11.01.2019 Utgående brev 5019/41/142 - Robu AS - Nybygg rorbuer, redskapshus, avløpsanlegg og utslippstillatelse. SAGA HUS AS
2018/824 11.01.2019 Utgående brev Oppsigelse av leiekontrakt - Utleier Gnr 65/86 Leietaker Roan kommune Jan Tommy Mollan Eggen
2018/776 11.01.2019 Utgående brev 5019/41/183 Irene's Shipping Service ANS - tiltak - omdisponering av næringsbygg IRENES SHIPPING SERVICE ANS
2018/806 11.01.2019 Utgående brev 5019/39/15 - Bjørn Tore Haagensli - Tillatelse til tiltak - Tilbygg og terrasse Bjørn-Tore Haagensli
2018/776 11.01.2019 Utgående brev 5019/41/183 Irene's Shipping Service ANS - omdisponering av næringsbygg - svar på henvendelse IRENES SHIPPING SERVICE ANS
2018/510 11.01.2019 Utgående brev Kopi av matrikkelbrev over eiendommen gnr. 64 bnr. 54 i Roan kommune Tor Einar Kristian Nilssen
2019/67 11.01.2019 Inngående brev Oversendelse av hjelpeskjema KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 2019 til bruk i kommunene Gevingås, Trine
2015/2836 10.01.2019 Inngående brev Informasjon om Den kulturelle spaserstokken 2019 Trøndelag fylkeskommune
2018/439 10.01.2019 Inngående brev Kostra - Rapportering per 4. kvartal 2018 SSB
2016/3043 10.01.2019 Inngående brev Fosen 2060 med Fosenbrua - Delrapport 1 - Prognosegrunnlag befolkning, areal og trafikk Olav Ellevset
2019/65 10.01.2019 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/63 10.01.2019 Inngående brev Informasjon til kommunene i Trøndelag om tilskudd til kompetanse- og innovasjonstilskudd kap. 761.68 rapportering for 2018 og søknad for 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/309 10.01.2019 Inngående brev Tillatelse til grunnboring - påvisningsordre Multiconsult
2019/63 10.01.2019 Inngående brev Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd - opplæringstilskudd knyttet til BPA RO
2019/64 10.01.2019 Inngående brev Leasingavtalenr 744475 XK28249 Sparebank 1 Finans Østlandet AS
2018/262 10.01.2019 Inngående brev Smil midler - dokumentasjon Sørgård Paul Arne
2019/66 10.01.2019 Inngående brev Din kommune kan få penger til klimatiltak - søk før 15. februar Espen Larsen
2018/455 10.01.2019 Utgående brev Bevillingsgebyr 2018 - Nesvalen Eiendom AS / Bjørnør Gjestegård - NESVALEN EIENDOM AS
2018/641 10.01.2019 Utgående brev 5019/41/183 Irene Shipping Service ANS - Fasadeendring Litjvika IRENES SHIPPING SERVICE ANS
2018/292 10.01.2019 Utgående brev TV-aksjonen NRK Kirkens bymisjon 2018 - Oppfordring til bidrag TV-aksjonen 2018
2018/775 10.01.2019 Utgående brev 5019/39/100 Marine Harvest Norway AS avd Bessaker - tiltak - Forlengelse av rørinntak - Anmodning om høringsuttalelse NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2015/5824 10.01.2019 Utgående brev Vintervedlikehold 2019
2018/717 10.01.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 79/18 5019/72/5 Kjell Skjærvø - Terasse og uthus Kjell Asbjørn Skjærvø
2018/566 10.01.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 80/18 5019/70/1 - Terning og Sørgård - deling/rekvisisjon - festegrunn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2017/359 10.01.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 81/18 1632/69/26 - Ivar Peder Grip - Flytebrygge, klagebehandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/523 10.01.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 82/185019/78/37 Jan Østvik - Tillatelse til tiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/565 10.01.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 84/18 5019/70/ - 4 Roger Sørgård - deling/rekvisisjon - festegrunn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/564 10.01.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 85/18 5019/70/14 - Ole Sørgård - deling/rekvisisjon - festegrunn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/359 10.01.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 87/18 5019/54/2 - Randi og Svein Jenssen - Bytte av hyttetomt Olvika FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/716 10.01.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 88/18 5019/51/1/5 Roan Idrettslag - Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Gapahuk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/561 10.01.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 78/18 - 5019/39/13 - Eldbjørg Helland - deling/rekvisisjon - utskilling av tomt Eldbjørg Synnøve Hestvik Helland m.fl.
2018/775 10.01.2019 Utgående brev 5019/39/100 Marine Harvest Norway AS avd Bessaker - Tillatelse til tiltak - Forlengelse av rørinntak Nedre Vikvatnet MARINE HARVEST NORWAY AS
2018/259 10.01.2019 Utgående brev Melding om vedtak ps 66/18 -Kystsoneplan for Namdalen - godkjenning av planprogram. Namdal regionråd v/Ragnar Prestvik
2017/206 10.01.2019 Inngående brev Gnr 46/12 Oversikt over utgifter og kompensasjon Advokatfirmaet Nidaros DA
2019/29 10.01.2019 Inngående brev Etterspør svar - Eiendomsskatt og kommunale gebyrer Kristin Gyldenskog
2017/206 10.01.2019 Utgående brev Gnr 46/12 Økonomisk kompensasjon for Kommunens tiltak på eiendom Advokatfirmaet Nidaros DA m.fl.
2019/43 10.01.2019 Utgående brev 5019/46/45 - Søknad om tilltatelse til tiltak - ombygging avløp Hopstad boligfelt Roan kommune
2019/29 09.01.2019 Utgående brev Svar på henvendelse: Eiendomsskatt og kommunale gebyrer HUSEIERNES LANDSFORBUND
2018/787 09.01.2019 Inngående brev Referat frå styremøte 03.01.2019 i Roan frivilligsentral SA Roan Frivilligsentral SA
2019/34 08.01.2019 Inngående brev Tilbud på leie av lokaler for Møteplassen på Roan Hemmingsen Roy Bjarne
2017/309 08.01.2019 Inngående brev Kråkøysundet - gravesøknad Multiconsult
2018/846 08.01.2019 Inngående brev Gnr 45/6 - Feieavgift Kari Viken
2018/846 08.01.2019 Inngående brev Etterspør svar - Feieavgift Marianne Langen
2018/846 08.01.2019 Inngående brev Gnr 54/83 - Feieravgift - hytte ikke ferdigstilt Kari Merete Skjærvø
2018/870 08.01.2019 Inngående brev Spørsmål om endring av navn eller organisasjonsnummer MediLink
2019/41 08.01.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Viknatrans Norsk Fisketransport
2017/309 08.01.2019 Inngående brev Svarbrev - gravesøknad Multiconcult
2018/846 08.01.2019 Inngående brev Feieravgift - Eiansveien 270 Hemmingsen Roy Bjarne
2019/27 08.01.2019 Inngående brev Kopibrev - oversendelse til fylkesmannen - fradeling av gnr 65/ bnr 23 - 4 - 35 og 156 *****
2019/40 08.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier - st. ref. 4007246615 *****
2019/45 08.01.2019 Inngående brev Søknad om støtte til trening i varmt vann Nord Fosen Revmatikerforenig
2019/43 08.01.2019 Inngående brev Gnr 46/45 Søknad om tilltatelse til tiltak - avløp Hopstad boligfelt Roan kommune
2019/44 08.01.2019 Inngående brev Skatteinngangen januar 2019 Kemneren Fosen
2019/40 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4007246615) *****
2019/43 08.01.2019 Inngående brev Gnr 46/45 - Erklæring om ansvarsrett - kloakk Hopstad byggefelt Roan Maskin AS
Versjon:5.1.1