eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/911 13.11.2019 Utgående brev Gebyr for avleggelse / forsøk på avleggelse av kunnskapsprøve i alkoholloven - salgsbevilling Kaja Ramdal ROAN
2019/911 13.11.2019 Utgående brev Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøve i alkoholloven - salgsbevilling Børge Furre Overby ROAN
2019/109 13.11.2019 Utgående brev 5019/74/9 - Anmodning om høringsuttalelse - Flytebrygge Ansteinsundet - ny søknad TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. ROAN
2019/791 13.11.2019 Utgående brev 5019/55/8 - Sverre Lunde - Tillatelse til tiltak - Rehabilitering avløpsanlegg RØRLEGGER FRITS RIKARDSEN AS ROAN
2016/1959 13.11.2019 Utgående brev 1632/49/1 - Per Fagerdal - Bolighus Per Fagerdal ROAN
2014/6356 13.11.2019 Utgående brev 1632-63/2 - Hallgeir Eian - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Hallgeir Eian ROAN
2019/979 12.11.2019 Inngående brev Avtale - leie av lagerplass Viken Supply ROAN
2019/939 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Robin J Terning Gundersen ROAN
2019/896 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Anders Strudshavn ROAN
2019/852 12.11.2019 Utgående brev Støtteordning for etablering av ladepunkt elbil i kommunene i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ROAN
2016/770 12.11.2019 Utgående brev 5019 - Fosen terminalen Bessaker AS - Søknad om tilskudd fra næringsfondet. Kommunekassen ROAN
2019/973 11.11.2019 Inngående brev Ettersendelse - Vedlegg 2 til søknad næringsfond A. Viken Transport AS ROAN
2019/977 11.11.2019 Inngående brev Gnr 65/136 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Øverdal og Bye Byggservice AS ROAN
2019/976 11.11.2019 Inngående brev Søknad om midler fra Næringsfondet - Bolyst arrangement Åfjord Næringsforening ROAN
2019/795 11.11.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til tidligere innsendt innspill reguleringsplan Ansteinsundet Kari Helmersen og Roger Tellefsen ROAN
2018/846 11.11.2019 Inngående brev Klage på feieavgift fritidsboliger gnr 66/11 Gunnar Strudshavn ROAN
2019/975 11.11.2019 Inngående brev Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 Bufdir ROAN
2019/968 11.11.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til Midt Norge knyttet til løypemeldingen om ‘Akson’ - forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal Ann-Solveig Hansteen ROAN
2019/956 11.11.2019 Utgående brev Vedtak om ambulerende skjenkebevilling Magnar Julian Nilssen ROAN
2019/942 11.11.2019 Utgående brev Trønderenergi nett - Ny nettstasjon gnr 66/1 og gnr 66/2 DEKAR RETTSHJELP AS m.fl. ROAN
2019/796 10.11.2019 Inngående brev Roan og Stoksund fiskarlag - Uttalelse til påbegynte planprosesser Roan og Stoksund fiskarlag ROAN
2019/795 10.11.2019 Inngående brev Jan Hovde - Høringsmerknader til reguleringsforslag Ansteinsundet Jan H. Hovde ROAN
2019/974 10.11.2019 Inngående brev Søknad til næringsfond Eian Graveservice ROAN
2019/973 10.11.2019 Inngående brev Søknad næringsfond Viken Transport AS ROAN
2019/144 10.11.2019 Utgående brev Spørsmål om slamtanker - gnr 63/21 63/20 63/17 og 63/15 Fosen Renovasjon IKS ROAN
2019/823 07.11.2019 Inngående brev Svar på tilbud om jobb 60% natt Hege Raphaug Terning ROAN
2019/823 07.11.2019 Inngående brev Svar på tilbud om jobb 60% natt Astrid Bye ROAN
2019/823 07.11.2019 Inngående brev Svar på tilbud om jobb 60% natt Ingrid Andersen ROAN
2019/972 07.11.2019 Inngående brev Roan kommune - Gammelheimen Heidi Eian Simavik ROAN
2019/970 07.11.2019 Inngående brev Søknad - Etableringstilskudd for unge Kamilla Marita Bye ROAN
2019/971 07.11.2019 Inngående brev Gnr 64/3 - Søknad om tillatelse til tiltak - betongkai Hema Rømma AS ROAN
2019/897 07.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til drift av veglys 2019 - Sør-Roan Grendalag Edgar Sumstad ROAN
2019/861 07.11.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Søknad fra Trygve Rullestad - Fylkesveg 6314 Vik - Mostervik Trygve Rullestad ROAN
2019/789 07.11.2019 Inngående brev Korrigert beskrivelse - Søknad om igangsettingstillatelse 2 - Roan sykeheim Asplan Viak AS ROAN
2019/789 07.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 2 - Roan sykeheim Asplan Viak AS ROAN
2019/881 07.11.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger stålbygg Agnar Tjugen ROAN
2019/969 07.11.2019 Inngående brev Gnr 56/26 - Ny garage/ uthus hytta Roan - innsending av melding oppføring bygning Nina Hopmo ROAN
2019/899 07.11.2019 Inngående brev Etterspør svar - Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring - utsatt offentlighet jf. rr. lov § 18 (2) Riksrevisjonen ROAN
2019/968 07.11.2019 Inngående brev Forprosjekt for felles kommunal journal og helhetlig samhandling med alle helseaktører (Akson)- hva betyr det for din kommune KS ROAN
2019/967 07.11.2019 Inngående brev Direktoratet for e-helse informerer: Modernisert Folkeregister - Norge får nytt Folkeregister fra 2020 MF Helse ROAN
2019/966 07.11.2019 Inngående brev Informasjon om KOSTRA-skjema 33 for eiendomsskatt 2020 Statistisk sentralbyrå ROAN
2019/965 07.11.2019 Inngående brev Norges miljøvernforbund krever kartlegging og fjerning av all asbest - spesielt asbest som forurenser vårt husholdnings/drikkevann Norges Miljøvernforbund Østlandskontoret ROAN
2019/908 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Simon Strudshavn Karlsen ROAN
2018/495 07.11.2019 Utgående brev Aksept av regresskrav, referanse 83075060 Aune Geir Ola ROAN
2018/879 07.11.2019 Utgående brev Spørsmål og svar angående vann og avløp Flyhaugen Hyttefelt Harry Nilsen ROAN
2019/235 06.11.2019 Inngående brev Innkalling til styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 8. november 2019 Bakken Torun ROAN
2019/758 06.11.2019 Inngående brev Leie brakkerigg - november 2019 Øverdal og Bye Byggservice AS ROAN
2018/519 06.11.2019 Inngående brev Oppdragsbekreftelse WatnConsult AS ROAN
2019/962 06.11.2019 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg for skatteåret 2020 Kemnerkontoret for Fosen ROAN
2019/961 06.11.2019 Inngående brev Gnr 56/5 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig Bjørn Egil By ROAN
2018/879 06.11.2019 Inngående brev Gnr 77/118 - Søknad om ferdigattest Husby Hus og Hytter ROAN
2019/960 06.11.2019 Inngående brev Gnr 39/173 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving av hus Målfrid Vik ROAN
2019/897 06.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til drift av veilys 2019 - Straum Velforening Straum Velforening ROAN
2019/959 06.11.2019 Inngående brev Gnr 48/8 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Oddveig Åsegg m.fl. ROAN
2015/2381 06.11.2019 Inngående brev Gnr 79/4 - Tilbakemelding om ferdige byggearbeider Normann Nystrøm ROAN
2019/958 06.11.2019 Inngående brev Gnr 56/14 - Retur av tinglyst dokument Statens kartverk ROAN
2019/957 06.11.2019 Inngående brev Gnr 56/20 - Retur av tinglyst dokument Statens kartverk ROAN
2019/956 06.11.2019 Inngående brev Søknad skjenkebevilling 16.11.2019 Magnar Julian Nilssen ROAN
2019/955 06.11.2019 Inngående brev NTE Nett og TrønderEnergi skifter navn til Tensio AS TrønderEnergi Nett AS ROAN
2018/772 06.11.2019 Inngående brev Gnr 54/9 - Endring av søknad - søkes om å få bygge hus nr 2 - Generasjonsskifte Anne Turid og Jan Ivar Groven Strøm ROAN
2019/44 06.11.2019 Inngående brev Skatteinngang oktober 2019 Kemnerkontoret for Fosen ROAN
2018/879 06.11.2019 Inngående brev Vann og avløp Flyhaugen Hyttefelt Harry Nilsen ROAN
2019/789 06.11.2019 Utgående brev 5019/65/29 - Roan sykeheim - Søknad om igangsettingstillatese ASPLAN VIAK AS m.fl. ROAN
2019/949 05.11.2019 Inngående brev Prøvingsattest/ Melding om vigsel/ Vigselsbok Roan kommune v/ordfører ROAN
2019/942 05.11.2019 Inngående brev Forelegging om planer innen områdekonsesjon - TrønderEnergi nett as - gnr/bnr 66/1 & 66/2 samt søknad om dispensasjon. Mari Stavne Askim ROAN
2018/772 04.11.2019 Inngående brev Tegninger Øverdal og Bye Byggservice AS ROAN
2019/966 04.11.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartement ROAN
2019/369 04.11.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA Kommunal- og moderniseringsdepartement ROAN
2019/932 04.11.2019 Inngående brev Utkjøp av leieavtale kontrakt Nov.2004 og Des.2005 produksjonshall Bessaker Wilmann, Ole K. ROAN
2019/942 04.11.2019 Inngående brev Gnr 66/1 - 66/2 - Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - ny nettstasjon DEKAR ROAN
2019/738 04.11.2019 Inngående brev Gnr 52/15 - Dispensasjon - uttalelse fra Fovsen Njaarke sijte Fovsen Njaarke sijte ROAN
2019/940 04.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra Roan næringsfond - AIS sporingssystem for båter Roan Rorbu og camping v/ Inger Lise Eian ROAN
2019/797 04.11.2019 Inngående brev Høringssvar - Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Nesvalen havn - Roan kommune Statens vegvesen ROAN
2019/789 04.11.2019 Inngående brev 5019/65/29 - Roan sykeheim - Søknad om igangsettingstillatese Roan kommune ROAN
2019/910 04.11.2019 Inngående brev Innsyn - tilbud Einar Haugsnes AS Arvid Engløkk ROAN
2019/939 04.11.2019 Inngående brev Søknad - Etableringstilskudd for unge robin terning ROAN
2019/173 04.11.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Roan kommune 23. okt 2019 Lund Arvid ROAN
2019/41 03.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - With Junior Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 03.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Nordskag Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 03.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Bjørnøyvær Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/954 31.10.2019 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2020 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/897 31.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte til drift av veglys 2019 - Roan Grendalag Roan Grendalag ROAN
2019/897 31.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte til drift av veilysanlegg - Vik-Bessaker Velforening Vik-Bessaker Velforening ROAN
2019/897 31.10.2019 Inngående brev Hopstad Velforening - Støtte til veilys 2019 Hopstad Velforening ROAN
2019/352 31.10.2019 Utgående brev Tilbakemedling på forslag til mindre tiltak som gir bedre trafikksikkerhet - Gang og sykkelvei Roan Grendelag ROAN
2019/352 31.10.2019 Inngående brev Forslag til mindre tiltak som gir bedre trafikksikkerhet - viser til tidligere henvendelse gang og sykkelvei magne-ug@online.no ROAN
2019/910 31.10.2019 Inngående brev Ber om innsyn i tilbud til Einar Haugsnes AS Arvid Engløkk ROAN
2019/209 31.10.2019 Inngående brev Forberedelse til miljørisikoanalyse for IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner 19/36504 Carlsson Anna ROAN
2019/349 31.10.2019 Inngående brev Rulle - Stoppested Bessaker Tove Olsen ROAN
2019/934 31.10.2019 Inngående brev Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften Postmottak HOD ROAN
2019/933 31.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Hilde Brandtzæg ROAN
2019/897 31.10.2019 Utgående brev Søknad om støtte til drift av veilys for 2019 - Sumstad Velforening Sumstad Velforening v/Randi Andersen ROAN
2019/932 30.10.2019 Inngående brev Utkjkøp av produksjonshall Mowi Bessaker Wilmann, Ole K. ROAN
2019/953 30.10.2019 Inngående brev Kopibrev - Vedr. 19-299932-2 - Uttalelse - Varsel om planoppstart - Reguleringsplan for Bessaker havn og næringspark - Gnr. 39 bnr. 159 Løaholmen i Roan (Åfjord) kommune Statens vegvesen ROAN
2019/437 29.10.2019 Inngående brev Vedr. 19-303820-2 - Vedrørende søknad om dispensasjon fra byggegrense - FV 6312 ved eiendommen gnr. 77 bnr. 51 i ROAN kommune - ny bygning Statens vegvesen ROAN
2019/738 28.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - tillatelse til tiltak for anneks - gapahuk og uthus - Roan 52/15 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/952 28.10.2019 Inngående brev Tidsfrister for saksbehandling av regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/926 28.10.2019 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Nor P. Batch ROAN
2019/925 28.10.2019 Inngående brev Brannøvelse ansatte Fosen brann og redningstjeneste IKS ROAN
2019/924 28.10.2019 Inngående brev Nytt gårdsnummer i nye Åfjord kommune fra 01.01. 2020 Olav Ramsøskar ROAN
2019/880 28.10.2019 Inngående brev Oversendelse av tilbud - Grunnundersøkelser på sjø i Roan Havn Norconsult ROAN
2019/880 28.10.2019 Inngående brev Oversendelse av tilbud - Grunnundersøkelser på sjø i Roan Havn Multiconsult ROAN
2019/41 27.10.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - RO Fjell Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/907 27.10.2019 Inngående brev KS Konstituerende fylkesmøte 7. november 2019 Eva I. Lauglo ROAN
2019/116 27.10.2019 Inngående brev Valg av representanter til Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA for perioden 2019 - 2023 Frid M Welde Evjen ROAN
2019/912 25.10.2019 Inngående brev Etterspurt opplysninger til søknad om utvidelse av marina Vaagen Båtforening Einarsdal havn Vaagen Båtforening v/Arvik Dahlen ROAN
2019/951 25.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Ordningen Trygt hjem for en 50-lapp Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/872 25.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 36/19 - Søknad til Roan kommunes næringsfond fra Lothe båtservice LOTHE BÅTSERVICE ROAN
2019/583 25.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 35/19 - Søknad til næringsfondet fra Rørlegger Frits Rikardsen AS, ny behandling RØRLEGGER RIKARDSEN AS ROAN
2019/824 25.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 34/19 - Søknad til Roan næringsfond om tilskudd til omprofilering av logo og eggpakker ROAN EGGPAKKERI AS ROAN
2019/918 24.10.2019 Inngående brev ***** ***** - Søknad om tilskudd fra Innovasjon Norge - ***** ***** ROAN
2019/789 24.10.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet ROAN
2019/917 24.10.2019 Inngående brev Saksprotokoll fra FT-sak - Valg av Eldreråd Trøndelag for perioden 2019 - 2023 Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/420 24.10.2019 Inngående brev Skoleeiere kan søke om statstilskudd for samiskopplæring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/855 24.10.2019 Inngående brev Gnr 65/50 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Liv Christiansen m.fl. ROAN
2019/807 24.10.2019 Inngående brev Utbetaling fra Havbruksfondet - 2019 Fiskeridirektoratet ROAN
2019/897 24.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte til drift av veilys for 2019 - Sumstad Velforening Sumstad Velforening v/Randi Andersen ROAN
2018/16 24.10.2019 Inngående brev Orientering om redusert vannstand - Øver og Nedre Skjærlivatn TrønderEnergi Kraft AS ROAN
2019/861 24.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Søknad fra Petter Brandsø Petter Brandsø ROAN
2019/861 24.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Søknad fra Odd Arve Nygård Odd Arve Nygård ROAN
2019/421 24.10.2019 Utgående brev Egenevaluering - Tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk sykdom Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/898 24.10.2019 Utgående brev Vik og Bessaker Velforening - Støtte til renovasjon Brith Tone Odland/ Vik og Bessaker velforening ROAN
2019/912 23.10.2019 Inngående brev Utvidelse av marina Vaagen Båtforening Einarsdal havn Vaagen Båtforening v/Arvid Dahlen ROAN
2018/805 23.10.2019 Inngående brev Kopibrev - Oversendelse av to klager på vedtak vedrørende Sørmarkfjellet vindkraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat ROAN
2019/910 23.10.2019 Utgående brev Sumstad vannverk 2019, tildeling etter anbudskonkurranse EINAR HAUGSNES AS m.fl. ROAN
2019/903 23.10.2019 Utgående brev Gnr 46/82 - Svarbrev - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Paul Arne Sørgård ROAN
2018/827 23.10.2019 Utgående brev Endring av forsikringer vedr. kommunesammenslåing. KLP SKADEFORSIKRING AS ROAN
2019/114 23.10.2019 Utgående brev Svar - Angående mail datert 29.08.19 Karel Søberg ROAN
2018/519 23.10.2019 Utgående brev Underskrevet endringsmelding Stjern Entreprenør AS ROAN
2019/908 22.10.2019 Inngående brev etableringstilskudd for unge simon karlsen ROAN
2019/884 22.10.2019 Inngående brev Vognkort og Kart - Motorferdsel i utmark Asle Groven Lisbeth Iversen Groven ROAN
2019/907 22.10.2019 Inngående brev Innkalling og valg til KS Landsting 10. til 12. februar 2020 Gunn Nikolaisen ROAN
2019/366 22.10.2019 Inngående brev Endring av selskapsavtale for 2020 IKA Trøndelag Postmottak ROAN
2019/906 22.10.2019 Inngående brev Informasjon om rettigheter for pasienter, brukere og pårørende Trykk-Tjenester ROAN
2019/905 22.10.2019 Inngående brev Sak 50/19 Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø - klage på vedtak - Gnr 73/35 Riving av ishus Johan Ansnes ROAN
2019/41 22.10.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Gullaas Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/687 22.10.2019 Utgående brev Tilsagn - investeringstilskudd HUSBANKEN ROAN
2019/909 22.10.2019 Inngående brev Inkluderende barnehage- og skolemiljø - rekruttering 2020 - Samlingsbasert tilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/672 22.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 49/19 - 5019/69/4 - Helmer, Odd Arne og Ruth Irene Helmersen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Ruth Irene Helmersen m.fl. ROAN
2019/671 22.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 48/19 - 5019/69/2 - Helmer, Odd Arne og Ruth Irene Helmersen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Ruth Irene Helmersen m.fl. ROAN
2019/628 22.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 47/19 - 5019/65/145 - Øystein Næss - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Øystein Næss m.fl. ROAN
2019/481 22.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 50/19 - 5019/73/35 - Albert Larsen - Riving av ishus Albert Ludvig Larsen m.fl. ROAN
2019/841 22.10.2019 Utgående brev 5019/68/1 - Stian S Karlsen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ROAN
2019/738 22.10.2019 Utgående brev 5019/52/15 - Anmodning om høringsuttalelse - Anneks, gapahuk og uthus - Storskaret FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ROAN
2019/504 21.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 46/19 - 5019/69/7 Arild By - Fradeling av grunneiendom - fritidshus - Tilleggsareal til 69/46 Arild By m.fl. ROAN
2019/389 21.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 45/19 - 5019/54/4 - Jan, Laila og Per Ola Johansen - Matrikkelendring og rekvisisjon av oppmålingsforretning Laila J Johansen m.fl. ROAN
2019/680 21.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 44/19 - 5019/77/5 - Knut Petter Nilssen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Knut Petter Nilssen m.fl. ROAN
2019/421 21.10.2019 Inngående brev Egenvurderingstilsyn - tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse Hegvold, Ingrid Karin ROAN
2019/41 21.10.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Taupo Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/114 21.10.2019 Inngående brev Gnr 77/118 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Karel Søberg ROAN
2019/903 21.10.2019 Inngående brev Gnr 46/82 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Harsvik Maskin AS ROAN
2019/902 21.10.2019 Inngående brev Kontrakt mellom Fosen Plan og Miljø AS og Roan kommune Fosen Plan og Miljø AS ROAN
2019/901 21.10.2019 Inngående brev Avtale mellom NTNU - Fakultet for medisin og helsevitenskap - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie - HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag HUNT NTNU ROAN
2019/571 21.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling Bessaker Taxi ROAN
2019/900 21.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på varig adresseendring Posten Norge AS ROAN
2019/373 21.10.2019 Inngående brev Møteinnkalling til representantskapsmøte og saksliste MNA ROAN
2019/41 21.10.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Ro Fjell Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/910 21.10.2019 Inngående brev Anbud fra Trøndelag pumpeteknikk ***** ROAN
2019/910 21.10.2019 Inngående brev Anbud fra Einar Haugsnes AS ***** ROAN
2019/910 21.10.2019 Inngående brev Anbud fra QPS AS ***** ROAN
2019/910 21.10.2019 Inngående brev Anbud fra Rørlegger Frits Rikardsen AS ***** ROAN
2019/899 21.10.2019 Inngående brev Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring Riksrevisjonen ROAN
2017/122 21.10.2019 Inngående brev Informasjon om utlyste midler for tidlig innsats (NB: kort søknadsfrist) Steen, Tove Kristin ROAN
2017/122 21.10.2019 Inngående brev Utlysning – tilskudd til kommuner for å utvikle og implementere kommunale modeller foridentifikasjon og oppfølgning av utsatte barn Bufdir ROAN
2019/185 21.10.2019 Inngående brev Rapportering 2019 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2020 Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/884 21.10.2019 Inngående brev Gnr 51/3 - Tillatelse til omsøkt skuterkjøring Inger Tove Tjugen ROAN
2019/101 21.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 14.10.2019 - 18.10.2019 Kystlab AS ROAN
2019/102 21.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 14.10.2019 - 18.10.2019 Kystlab AS ROAN
2019/100 21.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 14.10.2019 - 18.10.2019 Kystlab AS ROAN
2019/98 21.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 14.10.2019 - 17.10.2019 Kystlab AS ROAN
2019/97 21.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 14.10.2019 - 17.10.2019 Kystlab AS ROAN
2019/95 21.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 14.10.2019 - 17.10.2019 Kystlab AS ROAN
2019/898 21.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte til renovasjon Vik og Bessaker Velforening ROAN
2018/495 21.10.2019 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av utlegg etter skade - Gjensidige ref: 83075060 Gjensidige Forsikring ASA ROAN
2019/738 21.10.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til tiltak på Storskardet -52/15. Roan kommune Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/841 21.10.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til fradeling av bebygd tomt til fritidsformål 68/1. Roan kommune Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/41 21.10.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - With Junior Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 21.10.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Ro Fjell Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/897 21.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte til drift av veilysanlegg på Vik og Bessaker Vik og Bessaker velforening ROAN
2019/896 21.10.2019 Inngående brev Søknad om etableringstilskudd anders strudshavn ROAN
2019/839 21.10.2019 Utgående brev Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Torhild Kanutte Monkan ROAN
2019/183 21.10.2019 Utgående brev Kommunens behandling Nadia Sofie Johansen ROAN
2019/345 21.10.2019 Utgående brev Kommunens uttalelse Heidi Aspeggen ROAN
2019/640 21.10.2019 Utgående brev Tilskudd fra næringsfondet - mottatte fakturaer Krifo Fisk AS m.fl. ROAN
2019/786 21.10.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 64 bnr. 58. Arne Halvdan Bremnes ROAN
2019/786 21.10.2019 Utgående brev 5019/64/5 Arne Halvdan Bremnes - Fradeling av grunneiendom Arne Halvdan Bremnes ROAN
2019/629 21.10.2019 Utgående brev Gnr 39/12 - Svarbrev - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Sørgård Paul Arne ROAN
2019/853 20.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 68/19 - Kråkøy slakteri AS - søknad til Roan kommunes næringsfond KRÅKØY SLAKTERI AS ROAN
2019/849 20.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 67/19 - Kråkøy slakteri AS - søknad om lån til videre utvikling KRÅKØY SLAKTERI AS ROAN
2019/811 20.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 31/19 - Søknad om tilskudd fra Roan kommunes næringsfond HARSVIK MASKIN AS ROAN
2019/882 20.10.2019 Utgående brev Vedtak om skjenkebevilling 01.11.2019 Anne Dahler ROAN
2019/849 20.10.2019 Utgående brev Spørsmål vedr. EØS-direktivet om offentlig støtte Nærings- og fiskeridepartementet ROAN
2019/895 18.10.2019 Inngående brev Kopibrev - Detaljregulering for Bessaker havn og næringspark - varsel om planoppstart Åfjord kommune ROAN
2019/332 18.10.2019 Inngående brev Orientering om vedtak i sak om jakttid for elg Trøndelag fylkeskommune ROAN
2017/464 18.10.2019 Inngående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokal prioritering – studieåret 2019/2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2018/776 17.10.2019 Inngående brev Gnr 41/183 - Søknad om utslippstillatelse Jonark AS ROAN
2019/892 17.10.2019 Inngående brev Gjeldende vaktdistriktskultur for den kommunale veterinærvakten fra 1. januar 2020 Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/891 17.10.2019 Inngående brev Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 Postmottak KMD ROAN
2019/173 17.10.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Roan kommune - 23. oktober 2019 Lund Arvid ROAN
2017/188 17.10.2019 Inngående brev Velkommen til eiermøter i TrønderEnergi høsten 2019 Kathrine Paulsen ROAN
Versjon:5.1.1