eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/591 21.09.2018 Inngående brev Tilsynsrapport fra tilsyn utført den 16.07.18 TrønderEnergi
2018/591 21.09.2018 Inngående brev Vedtak om tilbakemelding etter systemrettet tilsyn TrønderEnergi
2018/74 21.09.2018 Inngående brev Kommunale avgifter - ber om endring til fritidsbolig Per Bremens
2018/619 21.09.2018 Inngående brev Gnr 77/69 Søknad tillatelse til tiltak - bytte av septiktank Roan Maskin AS
2018/61 21.09.2018 Inngående brev Oversikt over tilskudd til trossamfunn Kommunal rapport
2018/621 21.09.2018 Inngående brev Følgebrev med forelegging av planer innen områdekonsesjon - TrønderEnergi Nett AS Anita Olsen
2018/542 21.09.2018 Inngående brev Nye kommuner 2020 - Innsending av fellesnemndas uttalelser om kommunenes budsjett 2019 og økonomiplaner 2019 - 2022 Rabben, Frode
2018/591 21.09.2018 Inngående brev Vedrørende utbedring av feil/mangler i henhold til kontrollrapport TrønderEnergi nett AS
2018/6 21.09.2018 Inngående brev Saksliste og agenda styremøte Fosen Regionråd fredag 21.september Bakken Torun
2017/286 21.09.2018 Inngående brev Oppstart forvaltningsrunde 2 av FKB, AR5 og Plan i Roan kommune i 2018 Tove Korneliussen
2018/622 21.09.2018 Inngående brev Gnr 79/2 Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Arne Lothe
2018/74 21.09.2018 Utgående brev Svar på: Kommunale avgifter 2015 - 2018 Edel Tove Martinsen
2018/587 20.09.2018 Utgående brev 5019/46/24 Roan kommune - Tilbygg Brandsfjord barnehage ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS
2017/535 20.09.2018 Utgående brev 5019 - Søknad om tillatelse til tiltak - Busslomme på Lonin ROAN KOMMUNE
2018/37 20.09.2018 Utgående brev Bestilling kommuneinfo - Olvika 17 - Gnr 54/77 Eiendomsmegler1
2018/581 20.09.2018 Utgående brev Anmodning om kontonummer ifm utbetaling av midler fra Havbruksfondet 2018 Anita Nygård Reistad
2018/368 20.09.2018 Utgående brev Korrigert melding - vedtak PS 61/18 - 5019/52/36 Rune Bergsmyr - Tillatelse til tiltak for terrassetak og bruksendring - fritidsbolig Rune Bergsmyr m.fl.
2018/597 19.09.2018 Utgående brev Gebyr for avleggelse av etablererprøven for serveringsvirksomhet Jan Tommy Mollan Eggen
2018/572 19.09.2018 Utgående brev 5019/63/12 Paul Eian - Ferdigattest hytte Paul Johan Eian
2018/609 19.09.2018 Inngående brev Tilsagnsbrev -Roan kommune- Prosjekt Midler for å sikre drift og arbeidsplasser i Roan Trøndelag fylkeskommune
2017/185 19.09.2018 Inngående brev Gnr 54/21 Søknad om påkobling vann og avløp Geir Arne Leinum
2018/61 19.09.2018 Inngående brev Ordførerens godtgjørelse, innsynsbegjæring Jørgen Berge
2018/604 18.09.2018 Inngående brev Søknad om permisjon fra politiske verv Morgan Brandsø
2018/597 18.09.2018 Inngående brev Etablererprøven Jan Tommy Eggen
2018/597 17.09.2018 Inngående brev Tilleggsinformasjon vedr søknad om serveringsbevilling Jan Tommy Mollan Eggen
2018/151 17.09.2018 Inngående brev Avtaledokument - Byggherre Roan kommune - Entreprenør Peab Asfalt Norge AS Roan kommune / Entreprenør Peab Asfalt Norge AS
2018/169 17.09.2018 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF(R)-område - Opparbeidelse av branndam - Roan - 51/3 Myreng, Marianne
2018/388 17.09.2018 Inngående brev Gnr 71/8 Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring - fra våningshus til fritidshus Anne Grethe H. Nystrøm
2018/47 17.09.2018 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Roan kommune - 5. september 2018 Lund Arvid
2018/578 17.09.2018 Inngående brev Gnr 78/22 Søknad om dispensasjon Ove J Magnussen
2018/47 17.09.2018 Inngående brev Oversendelse av sak 09/18 fra kontrollutvalget i Roan kommune til kommunestyret. Lund Arvid
2016/5825 17.09.2018 Inngående brev Varsel om oppstart av Regional kraftsystemutredning for Sør- Trøndelag 2018 - 2020 Hilde Stangeland
2018/562 17.09.2018 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - Odd Petter Hosen AS Øverdal og Bye AS
2018/483 17.09.2018 Inngående brev Ettersending av notat - Forslag til avfallsplan og renovasjonsforskrift for MNA-kommune Nina Svarlien
2018/483 17.09.2018 Inngående brev Samarbeid om innsamling og behandling av slam Nina Svarlien
2018/6 17.09.2018 Inngående brev Innkalling til styremøte i Fosen Regionråd fredag 21.september 2018 Bakken Torun
2018/590 17.09.2018 Inngående brev Redigert erklæring om ansvarsrett og gjennomføringsplan gnr 65/61 Kjell Larsen Øverdal og Bye Byggservice AS
2018/7 17.09.2018 Inngående brev Analyseresultat 27.08 - 12.09.18 Grunnvann ubehandlet wilabmail@prebio.no
2018/8 17.09.2018 Inngående brev Analyseresultater 27.08 - 12.09.18 Grunnvann ubehandlet wilabmail@prebio.no
2018/10 17.09.2018 Inngående brev Analyseresultater 27.08 - 12.09.18 Grunnvann ubehandlet wilabmail@prebio.no
2018/12 17.09.2018 Inngående brev Analyseresultater 27.08 - 12.09.18 Grunnvann ubehandlet wilabmail@prebio.no
2018/11 17.09.2018 Inngående brev Analyseresultater 27.08 - 12.09.18 Grunnvann ubehandlet wilabmail@prebio.no
2018/9 17.09.2018 Inngående brev Analyseresultater 27.08 - 12.09.18 Overflatevann behandlet wilabmail@prebio.no
2018/543 13.09.2018 Inngående brev Søknad og CV - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling - st. ref. (3912866126) - ***** ***** ***** *****
2018/543 13.09.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling Roan kommune - st. ref. 3912866126 ***** ***** ***** *****
2018/590 12.09.2018 Inngående brev Gnr 65/61 Søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig Kjell Larsen Øverdal og Bye Byggservice AS
2018/589 12.09.2018 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - uthus og tak over inngangsparti Sigrun K. og Jan Havik
2018/588 12.09.2018 Inngående brev Gnr 65/173 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Magne Ugedal
2016/7122 12.09.2018 Inngående brev Gnr 77/7 Søknad om ferdigattest Tor Sverre Moltu
2018/542 12.09.2018 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2019 Korman Max Joseph
2018/591 12.09.2018 Inngående brev Vedtak om tilbakemelding etter systemrettet tilsyn - saknr 264620 TrønderEnergi
2018/592 12.09.2018 Inngående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 77/7 og 5 Asle Rikardsen
2018/587 12.09.2018 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - Rørlegger Frits Rikardsen AS Øverdal og Bye Bygg Service AS
2018/146 12.09.2018 Utgående brev Rådmannens høringsuttalelse til Fosen kommunerevisjon IKS sin Forvaltningsrevisjon av delegasjon i Roan kommune Fosen kommunerevisjon IKS v/Mette Sandvik
2018/587 12.09.2018 Inngående brev Gnr 46/24 Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Brandsfjord barnehage Roan kommune
2018/587 12.09.2018 Inngående brev Kontrakt for håndverktjenester - forbruker Roan kommune - tjenesteyter Øverdal og Bye Byggservice AS Roan Kommune - Øverdal og Bye Byggservice AS
2018/543 10.09.2018 Inngående brev Søknad og CV - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling - st. ref. (3912866126) - ***** ***** ***** ***** *****
2018/543 10.09.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling Roan kommune - st. ref. 3912866126 ***** ***** ***** ***** *****
2018/437 06.09.2018 Inngående brev Til uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av tilleggsareal - Roan 77/5 Hårstad, Samia Allouche
2018/437 06.09.2018 Utgående brev 5019/77/5 - Knut Petter Nilssen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/522 05.09.2018 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling til selvstendig eiendom - Roan - 65/5 Fylkesmannen i trøndelag
2018/510 05.09.2018 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LNFR-område - Fradeling nausttomt - Roan - 64/29 Fylkesmannen i trøndelag
2018/581 05.09.2018 Inngående brev Anmodning om kontonummer ifm utbetaling av midler fra Havbruksfondet 2018 Anita Nygård Reistad
2018/581 05.09.2018 Inngående brev Oversendelse av vedlegg - Anmodning om kontonummer ifm utbetaling av midler fra Havbruksfondet 2018 Havbruksfondet 2018 Anita Nygård Reistad
2018/25 05.09.2018 Inngående brev Skatteinngangen august 2018 Kemneren i Fosen
2018/163 05.09.2018 Inngående brev Avtale om Dedicare Totalbemanning - gjelder fra 01.09.2018 Dedicare AS - Roan kommune pleie/omsorg
2017/253 05.09.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 56/18 - Gnr 46/6 Rune Harsvik - Nytt bygg seterskjul og sommerfjøs - Klagebehandling Rune Harsvik m.fl.
2018/247 05.09.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 57/18 - 5019/75/34 - Tillatelse til tiltak - Utvidelse kai på godkjent sjøhus Roger Kristiansen m.fl.
2016/4517 05.09.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 58/18 - 1632/39/5 - Trond Peder Nilsen - Søknad om tiltak - innretning foran naust, klagebehandling Trond Peder Nilsen m.fl.
2017/611 05.09.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 60/18 - 5019/64/1 og 65/12 - Anders Haavimb-Jystad - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Anders Haavimb-Jystad m.fl.
2018/368 05.09.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 61/18 - 5019/52/36 Rune Bergsmyr - Tillatelse til tiltak for terrassetak og bruksendring - fritidsbolig Rune Bergsmyr m.fl.
2018/531 05.09.2018 Utgående brev Melding om vedtak PS 62/18 - 5019/78/38 Rolf Lothe - Tillatelse til tiltak - Terrasse Rolf Lothe m.fl.
2018/528 05.09.2018 Inngående brev Ny kloakk for Roan Havn 45 - rapport fra befaring Grete Hov
2018/579 05.09.2018 Inngående brev Orientering om koordinering av arbeidet med velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren i Trøndelag Benum, Hilde Kristin
2018/580 05.09.2018 Inngående brev Orientering til Fiskeridirektoratet og Roan kommune om avlesing av rettigheter - Strømsvågen fiskerihavn post@kystverket.no
2018/582 05.09.2018 Inngående brev Maling ved omsorgsbolig Synnøve Lauritsen
2017/637 05.09.2018 Inngående brev Gnr 65/22 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig Øystein Næss
2018/583 05.09.2018 Inngående brev Gnr 46/5 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Kjell Arne Viken
2018/510 05.09.2018 Utgående brev 5019/64/29 Tor Einar Kristian Nilssen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/151 04.09.2018 Inngående brev Kostnadsoversikt - legging/komprimering av grus veiskuldrene Hallgeir Eian Graveservice
2018/578 04.09.2018 Inngående brev Gnr 78/22 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte Ove Magnussen
2015/4526 03.09.2018 Inngående brev Sumstad lyslag - Søknad om støtte fra Refsnesfondet Sumstad lyslag
2018/561 03.09.2018 Inngående brev Gnr 39/13 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - utskilling av tomt for eksisterende bolig Eldbjørg Helland
2018/562 03.09.2018 Inngående brev Gnr 54/90 Søknad om tillatelse til tiltak - bolig Øverdal og Bye byggservice AS
2018/563 03.09.2018 Inngående brev Gnr 70/12 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Trude Sørgård
2018/564 03.09.2018 Inngående brev Gnr 70/14 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Ole Sørgård
2018/565 03.09.2018 Inngående brev Gnr 70/4 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Roger Sørgård
2018/566 03.09.2018 Inngående brev Gnr 70/1 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Terning og Sørgård
2018/151 03.09.2018 Inngående brev Søknad om tilrettelegging av fartsdumper ved asfaltering av Brandsøyveien Hege Terese Nygård og Per Kristian Ringseth
2018/573 03.09.2018 Inngående brev Gnr 65/93 og 65/173 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Magne Ugedal
2018/576 03.09.2018 Inngående brev Henvendelse om økonomisk støtte - skolens gapahuk og sti til gapahuk Arbeidslivsfag Bygg og Anleggsteknikk v/Stian Bremnes og Herbjørn Nordaune
2018/577 03.09.2018 Inngående brev Bekreftelse RO1 deklarering sendt fra Luftfartstilsynet Aune Geir Ola
2018/6 03.09.2018 Inngående brev Innkalling til felles formannskapsmøte Fosenkommunene 031018 Bakken Torun
2018/534 03.09.2018 Inngående brev Informasjon avlingssvikt 31.08.2018 Fylkesmannen i trøndelag
2015/4526 03.09.2018 Inngående brev Søknad på midler fra Refsnesfondet Roan frivilligsentral SA v/Trygve Harald Rullestad
2015/4526 03.09.2018 Inngående brev Roan Frivilligsentral SA - Søknad på midler fra Refsnesfond - Prosjektet "Med lokalmat på menyen" Roan Frivilligsentral SA v/Trygve Harald Rullestad
2015/4526 03.09.2018 Inngående brev Roan skolemusikkorps - Søknad om støtte fra Refsnesfondet Roan skolemusikkorps v/Elisabeth Steen
2015/4526 03.09.2018 Inngående brev U.I.F Bjørgan - Søknad om støtte fra Refsnesfondet U.I.F Bjørgan v/Ola Andreas Dahle
2018/567 03.09.2018 Inngående brev gnr 41/1 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - busskur Bessaker Stedsutvikling c/o Hanne Skjæggestad
2018/568 03.09.2018 Inngående brev Gnr 1015/6 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - busskur Bessaker Stedsutvikling c/o Hanne Skjæggestad
2018/569 03.09.2018 Inngående brev Gnr 39/59 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - busskur Bessaker Stedsutvikling c/o Hanne Skjæggestad
2018/570 03.09.2018 Utgående brev Akseptskjema for bruk av kundeside KLP
2018/572 03.09.2018 Inngående brev Gnr 63/12 Søknad om ferdigattest Paul Eian
2017/188 03.09.2018 Inngående brev TrønderEnergis halvårsresultat første halvår 2018 TrønderEnergi
2018/420 03.09.2018 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling til selvstendig eiendom - Roan - 58/12 Fylkesmannen i trøndelag
2018/525 03.09.2018 Utgående brev Barnehage Brandsfjord - tildelt arbeid etter tilbud Øverdal og Bye Byggservice AS
2018/543 02.09.2018 Inngående brev Søknad og CV - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling - st. ref. (3912866126) - ***** ***** *****
2016/5274 02.09.2018 Inngående brev Avtale - Kristiansen/Opheim - Walseth/Gipling Kristiansen Opheim - Walseth Gipling
2018/543 02.09.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling Roan kommune - st. ref. 3912866126 ***** ***** *****
2018/359 31.08.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om endring og dispensasjon av reguleringsplanen for Olvika hyttefelt 1. Roan kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/522 31.08.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til fradeling av tomt til fritidsformål på eiendommen gbnr 65/5. Roan kommune Trøndelag fylkeskommune
2017/535 31.08.2018 Inngående brev Gnr 48/3 Søknad om tillatelse til tiltak - Busslomme Roan Maskin AS
2018/543 30.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling - st. ref. (3912866126) - ***** ***** *****
2018/543 30.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling - st. ref. (3912866126) - ***** ***** ***** *****
2018/555 30.08.2018 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv Per Bremnes
2018/555 30.08.2018 Inngående brev Melding om flytting innenlands - flyttedato 30.08.18 Per Bremnes
2018/543 30.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling Roan kommune - st. ref. 3912866126 ***** ***** *****
2018/543 30.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling Roan kommune - st. ref. 3912866126 ***** ***** ***** *****
2018/537 29.08.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruk - Inngjerding av innmark Arne Lothe
2018/551 29.08.2018 Inngående brev Saksbehandlers framskaffede informasjon - gammel prøvetaking - info til vannområdet og spredt avløp Busch Arild
2017/30 29.08.2018 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak Mattilsynet
2018/260 29.08.2018 Inngående brev Kommuneplanens samfunnsdel for Åfjord kommune 2018-2030 - høring av planforslag Åfjord kommune
2018/47 29.08.2018 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Roan kommune - 5. sept 2018, kl 10.00 Lund Arvid
2018/553 29.08.2018 Inngående brev Brev om kommunalt grøftetilskudd Prosjektleder Ketil Kvam
2015/4526 29.08.2018 Inngående brev Måken 4H - Søknad om støtte fra Refsnesfondet Måken 4H
2018/550 29.08.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til utstyr til frilandsgris fra næringsfondet Haavimb-Jystad
2017/535 29.08.2018 Inngående brev Signert avtale om adgang til eiendommen 48/3 ved arbeid til busslommer Silje Sneve Øverdal
2017/535 29.08.2018 Inngående brev Gnr 54/2 søknad om tillatelse til tiltak - Busslomme Roan Maskin AS
2018/359 29.08.2018 Utgående brev 5019/54/2 Randi og Svein Jenssen - Bytte av hyttetomt Olvika FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/369 29.08.2018 Utgående brev Roan Havn - Vei og område belysning / Vedlikehold Hopmo Elektro AS
2018/169 29.08.2018 Utgående brev 5019/51/3 - Agnar Tjugen - Tillatelse til tiltak - branndam FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/388 29.08.2018 Utgående brev 5019/71/8 Anne Grethe H. Nystrøm - Tillatelse til tiltak - Bruksendring Anne Grethe H Nystrøm
2018/151 29.08.2018 Utgående brev 5019 - Asfaltering av kommunale veier 2018 EIAN HALLGEIR
2018/151 29.08.2018 Utgående brev 5019 - Asfaltering av kommunale veier 2018 - Etterarbeider EIAN HALLGEIR
2017/30 29.08.2018 Utgående brev Farekartlegging UV-anlegg Mattilsynet Avdeling Innherred og Fosen v/ Tove Marie Hervik
2018/487 29.08.2018 Utgående brev Informasjon om svært utfordrende situasjon grunnet mulig bortfall av arbeidsplasser i Roan kommune Fiskeridep v/ Roy Angelvik
2018/522 29.08.2018 Utgående brev 5019/65/5 - Per Gipling - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2017/535 29.08.2018 Utgående brev 5019 - Søknad om tillatelse til tiltak - busslomme på Øverdal ROAN KOMMUNE
2018/420 29.08.2018 Utgående brev 5019/58/12 - Bjørn-Tore Næss - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/507 29.08.2018 Utgående brev 5019/65/38 Tore Andre Hokstad - Tillatelse til tiltak - tilbygg sommerhus Tore Andre Hokstad m.fl.
2018/37 28.08.2018 Inngående brev Bestilling kommuneinfo - Olvika 17 - Gnr 54/77 Saksbehandling - Felles
2017/604 28.08.2018 Inngående brev Etterspør svar - søknad om tillatelse til tiltak for 77/75 Næss Jan Georg Askheim
2018/543 28.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling - st. ref. (3912866126) - ***** ***** *****
2018/549 28.08.2018 Inngående brev Gnr 65/66Søknad om tillatelse til tiltak - Terrasse Eiansveien 93 Roan Maskin AS
2018/176 28.08.2018 Inngående brev Saksbehandlerveileder for regionalt miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag, 2018 Benum, Hilde Kristin
2018/545 28.08.2018 Inngående brev Utkast til Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag 2019 - 2022 Trøndelag fylke
2018/547 28.08.2018 Inngående brev Ny nettløsning med varsling av luftkvalitet i alle kommuner fra høsten 2018 - kommunenes ansvar og bidra Firmapost - VD
2018/19 28.08.2018 Inngående brev Informasjon til kommunene om midler igjen til tilskudd til utleie Anne-Sofie Halvorsen
2018/530 28.08.2018 Inngående brev Etterspør svar - Bestilling av oppmåling av eiendom Eva Sørgård Kregnes
2018/131 28.08.2018 Inngående brev Søknadsskjema økt ramme SMIL - søknadsfrist 01.10.18 Fylkesmannen i trøndelag
2018/519 28.08.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - reguleringsplan for Roan sentrum - Roan 65/29 Fylkesmannen i trøndelag
2018/543 28.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling Roan kommune - st. ref. 3912866126 ***** ***** *****
2018/543 27.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling Roan kommune - st. ref. 3912866126 ***** ***** *****
2018/543 27.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling Roan kommune - st. ref. 3912866126 ***** ***** ***** *****
2018/543 27.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling - st. ref. (3912866126) - ***** ***** *****
2018/543 27.08.2018 Inngående brev Søknad og CV - 100% assistent Tusseladden barnehage - midlertidig stilling - st. ref. (3912866126) - ***** ***** ***** *****
2018/437 24.08.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt fra gbnr 77/5 til gbnr 77/92 Roan kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/169 24.08.2018 Inngående brev Roan kommune - Etablering av branndam på eiendom gbnr 51/3 - Høring Trøndelag fylkeskommune
2018/420 23.08.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på eiendommen gbnr 58/12 Roan kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/510 21.08.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling på eiendommen Gbnr 64/29 Roan kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/519 21.08.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for bygging av nytt sykehjem i Roan kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/264 15.08.2018 Inngående brev Utmelding av ROBEK - Roan kommune Kvam, Randi
2018/533 15.08.2018 Utgående brev 5019/46/29 Anne Karin Setervang - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Anne Karin Setervang
2018/196 15.08.2018 Utgående brev 5019/77/141 Terje Skjelstad - Tillatelse til tiltak - hytte Terje Skjelstad
2018/37 15.08.2018 Utgående brev Bestilling eiendomsopplysninger Bessakerveien 410 gnr 41/28 Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS
2018/377 15.08.2018 Utgående brev 5019/65/145 - Øystein Næss - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Øystein Næss
2016/5274 15.08.2018 Utgående brev 1632/65/54 Bjørg Kristiansen og Bjørn Ivar Opheim - Ferdigattest ny hytte SUNDLI PLAN m.fl.
2017/535 14.08.2018 Inngående brev Busslommer langs Fv. 715 Geir Kosberg
2017/535 14.08.2018 Inngående brev Busslommer 715 anbud revidert 10.07.2018 - nytt tilbud Roan Maskin AS
2017/535 14.08.2018 Inngående brev Signert avtale om adgang til eiendom 52/4 ved arbeid av busslommer Harald Jostein Lunde
2017/535 14.08.2018 Inngående brev Signert avtale om adgang til eiendom 52/4 ved arbeid av busslommer Jan Inge Lunde
2018/525 14.08.2018 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Lars-Jøran Øverdal
2018/491 14.08.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Brynhild Wahl Gjessing
2010/3437 13.08.2018 Inngående brev Klage på vedtak i Roan kommune saksnummer 41/18 Reguleringsplan for 61/1 Grønningen behandlet 21.06.2018 Jon Eirik Nygard
2018/405 13.08.2018 Inngående brev PÅMINNELSE: Geodataplan Trøndelag 2019 – 2022, innspill til plandokumentet og nye kartleggingsprosjekter Kartverket
2016/4517 13.08.2018 Inngående brev Plankart Aune Geir Ola
2016/4517 13.08.2018 Inngående brev Reguleringsbestemmelser Aune Geir Ola
2018/534 13.08.2018 Inngående brev Tiltak vedrørende tørke og avlingssituasjonen Fylkesmannen i Trøndelag
2016/4517 13.08.2018 Inngående brev Fylkesmannens vurdering av klage på saksbehandling i dispensasjonssak i Roan kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/74 13.08.2018 Inngående brev Komunale avgifter jarle aune
2018/196 13.08.2018 Inngående brev Byggetillatelse Terje Skjelstad
2017/253 13.08.2018 Inngående brev geiter - informasjon Rune Harsvik
2018/533 13.08.2018 Inngående brev gnr. 46/29 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Anne Karin Setervang
2018/347 10.08.2018 Inngående brev 30km sone Nesvalen - mailoversending Paul Anders Glad
2018/359 10.08.2018 Inngående brev gnr 54/2 Søknad om dispensasjon Svein Jenssen
2018/532 09.08.2018 Inngående brev Rekvisisjon av kartforretning/ Søknad om deling av grunneiendom Robu A/S
2018/37 09.08.2018 Inngående brev Bestilling eiendomsopplysninger Bessakerveien 410 gnr 41/28 Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS
2018/347 09.08.2018 Inngående brev 30km sone Nesvalen Paul Anders Glad
2018/530 09.08.2018 Inngående brev Bestilling av oppmåling av eiendom Eva Sørgård Kregnes
2018/531 09.08.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Rolf Lothe
2018/151 09.08.2018 Inngående brev Asfalt kontrakt asplan viak
2018/292 08.08.2018 Inngående brev TV-Aksjonen: brev med anmodning om kommunebidrag Nina Gulzari
2017/397 08.08.2018 Inngående brev Dokument 18/14908-27 Vegliste oktober 2018 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2018/529 08.08.2018 Inngående brev Signert avtale om bredbåndsutbygging 2018 - Strandaneset/Brandsøya Nkom
2017/592 08.08.2018 Inngående brev Statens vegvesen søker om utslipp fra anleggsvirksomhet og permanente utslipp Fylkesmannen i Trøndelag
2016/1177 08.08.2018 Utgående brev 1632/46/1 - Melding om vedtak - Drenering Sivert Iversen
2016/3678 08.08.2018 Utgående brev 1632/58/6 - Søknad om fradeling av nausttomt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/4236 08.08.2018 Utgående brev 1632/41/55 - Bj.Søreng/Svein Søreng - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning-Fradeling av grunneiendom. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/5711 08.08.2018 Utgående brev 1632/65/5 Lasse Walseth - søknad om fradeling av hyttetomt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/1177 08.08.2018 Utgående brev 1632/58/3 - Søknad om spesielle miljøtiltak i j ordbruket (SMIL) Frank Solli
Versjon:5.1.1