eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1014 20.11.2019 Inngående brev Tegninger tilbygg garasje Kjell Gunnar Strudshavn ROAN
2019/1013 20.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 79/11 og 70/22 Odd Lunde ROAN
2019/41 20.11.2019 Inngående brev Ber om kreditnota - fakturanummer 62991 Arild Hoff ROAN
2019/993 19.11.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging- et verktøy for kommune og helseforetak Kverkild, Marit Dypdal ROAN
2019/1009 19.11.2019 Inngående brev Gnr 58/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/3 Berit Troning ROAN
2019/1009 19.11.2019 Inngående brev Gnr 58/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/3 Alf Ole Troning ROAN
2019/1009 19.11.2019 Inngående brev Gnr 58/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/3 Berit Troning Hanssen ROAN
2019/1008 19.11.2019 Inngående brev Gnr 58/1 Søknad om tillatelse til tiltak - Riving gammelt fjøs - Ny garasje Paul Magne Terning ROAN
2018/627 19.11.2019 Inngående brev Planbeskrivelse Måvika Aune Geir Ola ROAN
2019/971 18.11.2019 Utgående brev Mangler i søknad om tillatelse til tiltak Kristian Nilsen ROAN
2019/1005 18.11.2019 Inngående brev Pristilbud fra TrønderEnergi Nett utbygging/forsterkning - TEN-0735-2019 Trønder Energi Nett ROAN
2019/1004 18.11.2019 Inngående brev Trolig vannlekasje. Roy Ottar Braseth ROAN
2018/879 18.11.2019 Inngående brev Situasjonskart J. Husby ROAN
2019/961 18.11.2019 Inngående brev Situasjonskart Bjørn Egil By ROAN
2019/1003 18.11.2019 Inngående brev Viktig informasjon til våre leverandører vedrørende fakturering Statens Vegvesen ROAN
2019/1002 18.11.2019 Inngående brev Gnr 65/198 Søknad om tillatelse til tiltak - bolig og garasje Ingar Viken ROAN
2019/1001 18.11.2019 Inngående brev Gnr 65/3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tore Jensen ROAN
2019/605 18.11.2019 Inngående brev Driftstilskudd for FBRT 2020 Fosen brann- og redningstjeneste IKS ROAN
2019/343 18.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding - krav om om lovlighetskontroll - habilitet - Roan kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/421 18.11.2019 Inngående brev Egenmeldingstilsynet - tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - tilbakemelding til kommunen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/1000 18.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 73/8 - 73/32 Anne-Marie Kolstad ROAN
2019/999 18.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 72/1 - 72/2 Edgar Sumstad ROAN
2019/796 18.11.2019 Inngående brev NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Roan havn, GBnr 65/7, 33, 88, 101, 104, 105, 107, 108, 111, 124, 130, 151, 152, 166.171, 184 og 197, PlanID 16322009002 - Roan kommune Tormod Hagerup ROAN
2019/795 18.11.2019 Inngående brev Detaljregulering for Ansteinsundet - uttalelse fra NVE 17.11.19 NVE ROAN
2019/997 18.11.2019 Inngående brev Rapport på rengjort privat tank Brit Uglem ROAN
2019/114 18.11.2019 Inngående brev ferdigattest. Karel Søberg ROAN
2019/996 18.11.2019 Inngående brev Ansvarsrett - Spenging på Hongsand Karel Søberg ROAN
2019/73 18.11.2019 Inngående brev Kloakk tømming roanmask@online.no ROAN
2019/235 18.11.2019 Inngående brev Referat styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 8.november 2019 Bakken Torun ROAN
2019/990 18.11.2019 Inngående brev Referat felles formannskap for kommunene i Fosenregionen 131119 Bakken Torun ROAN
2019/995 18.11.2019 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Roan kommune Brønnøysundregistrene ROAN
2019/993 18.11.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging - et verktøy for kommune og helseforetak Trykk-Tjenester ROAN
2019/992 18.11.2019 Inngående brev Korrespondanse ang fylkesveier i Roan kommune og medfinansiering Trøndelag fylkes ROAN
2019/992 18.11.2019 Inngående brev Fast dekke på fylkesvei - - fv 6310 Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/990 18.11.2019 Inngående brev Program felles formannskapsmøte Fosenregionen Bakken Torun ROAN
2019/989 18.11.2019 Inngående brev Høringsuttalelse FIN- kraftskatteutvalget konsesjonsordningene og eiendomsskatt_ lvk Vigdis Ekeland ROAN
2019/523 18.11.2019 Inngående brev VIKTIG Ny påminning til kommuner som skal sammenslås i 2020 VIKTIG Vigdis Ulleberg ROAN
2019/761 18.11.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Postmottak HOD ROAN
2019/506 18.11.2019 Inngående brev Kommunesammenslåing - avtaleioversikt Norsk Kommunalteknisk Forening Lise Vitsø ROAN
2019/28 18.11.2019 Inngående brev Forslag på styremedlemmer dhillon@tryggtrafikk.no ROAN
2019/979 18.11.2019 Utgående brev Signert avtale mellom Viken Supply og Roan kommune Aron Viken ROAN
2018/846 18.11.2019 Utgående brev Svarbrev - Feieavgift fritidsbolig gnr 66/11 Aune Geir Ola ROAN
2018/879 18.11.2019 Utgående brev 5019/77/118 - Flyhaugen Hyttefelt - Ferdigattest deler av vann- og avløpsanlegg Karel Kristian Søberg ROAN
2019/782 18.11.2019 Utgående brev 5019/64/5 - Roan Bygdatun - Steinfylling - utbedre dyrkajord ROAN KOMMUNE ROAN
2019/73 18.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om feieavgift Svein Hopmo ROAN
2019/796 17.11.2019 Inngående brev Roan Småbåtforening Innspill og merknader til ny reguleringsplan 13.11.19 Roan Småbåthavn SA ROAN
2019/795 17.11.2019 Inngående brev NVEs uttalelse til detaljreguleringsplan for Ansteinsundet 17.11.19 Finn Herje ROAN
2019/895 17.11.2019 Utgående brev Høringspart - Detaljregulering for Bessaker Havn og næringspark Aune Geir Ola ROAN
2019/998 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 979536992 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/998 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 984965192 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/998 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 917866708 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/998 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982442397 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/998 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 992115033 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/998 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982832039 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/796 14.11.2019 Inngående brev Kommentarer til detaljplanforslag Roan havn Åfjord Næringsforening ROAN
2019/41 14.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Holmfoss Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 14.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Svartfoss Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 14.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Vidfoss Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 14.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Viknatrans Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/185 14.11.2019 Inngående brev Innmelding av behov til for midler til drenering 2020 Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/986 14.11.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - ønske om nedsatt fartsgrense fylkesvei 6312 i Skjøra Rolf Lothe ROAN
2019/985 14.11.2019 Inngående brev Gnr 77/51 - Vedlegg til søknad - bilde Magne Gerhardsen ROAN
2019/985 14.11.2019 Inngående brev Gnr 77/51 - Vedlegg til Søknad - tegninger Magne Gerhardsen ROAN
2019/985 14.11.2019 Inngående brev Gnr 77/51 - Søknad om tillatelse til tiltak - garasje Magne Gerhardsen ROAN
2019/563 14.11.2019 Inngående brev Forslag til lovregler om harmonisering av eiendomsskatt ved kommunesammenslåing Postmottak KMD ROAN
2019/983 14.11.2019 Inngående brev Gnr 73/24 - Endring i matrikkelen - helårsbolig til fritidsbolig Inger Martha Helmersen ROAN
2019/982 14.11.2019 Inngående brev Utkast lokal forskrift 50 - Nordre Fosen Vannområde v3 30.10.2019 Powel Environment AS ROAN
2019/185 14.11.2019 Inngående brev Påminnelse innrapportering - SMIL-skjema Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/895 14.11.2019 Inngående brev Kopibrev Fylkeskommunens uttalelse til varsel om planoppstart -detaljregulering for Bessaker havn og næringspark -. Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/782 14.11.2019 Inngående brev 5019/64/5 - Roan Bygdatun - Steinfylling - utbedre dyrkajord Roan kommune ROAN
2019/953 13.11.2019 Inngående brev Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/797 13.11.2019 Inngående brev Kystverket Uttalelse og høring av Detaljreguleringsplan Nesvalen havn 11.11.19 Kystverket ROAN
2019/911 13.11.2019 Utgående brev Gebyr for avleggelse / forsøk på avleggelse av kunnskapsprøve i alkoholloven - salgsbevilling Kaja Ramdal ROAN
2019/911 13.11.2019 Utgående brev Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøve i alkoholloven - salgsbevilling Børge Furre Overby ROAN
2019/109 13.11.2019 Utgående brev 5019/74/9 - Anmodning om høringsuttalelse - Flytebrygge Ansteinsundet - ny søknad TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. ROAN
2019/791 13.11.2019 Utgående brev 5019/55/8 - Sverre Lunde - Tillatelse til tiltak - Rehabilitering avløpsanlegg RØRLEGGER FRITS RIKARDSEN AS ROAN
2016/1959 13.11.2019 Utgående brev 1632/49/1 - Per Fagerdal - Bolighus Per Fagerdal ROAN
2014/6356 13.11.2019 Utgående brev 1632-63/2 - Hallgeir Eian - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Hallgeir Eian ROAN
2019/979 12.11.2019 Inngående brev Avtale - leie av lagerplass Viken Supply ROAN
2019/795 12.11.2019 Inngående brev Sametingets befaringsvarsel 11.11.2019 - Detaljreguleringsplan for Ansteinsundet Samediggi/Sametinget ROAN
2019/797 12.11.2019 Inngående brev Kopibrev Fylkeskommunens uttalelse til detaljreguleringsplan for Nesvalen havn 12.11.2019 Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/860 12.11.2019 Inngående brev FV 6312 til eiendommen gnr. 46 bnr. 52 i ROAN kommune - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel KYSTPLAN AS ROAN
2019/795 12.11.2019 Inngående brev Kopibrev Fylkeskommunens uttalelse til reguleringsplan for Ansteinsundet i Roan 12.11.2019 Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/109 12.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunenes uttalelse til utlegg av flytebrygge Ansteinsundet 74/9. Roan kommune Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/841 12.11.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av bebygd parsell - Roan 68/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/939 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Robin J Terning Gundersen ROAN
2019/896 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Anders Strudshavn ROAN
2019/852 12.11.2019 Utgående brev Støtteordning for etablering av ladepunkt elbil i kommunene i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ROAN
2016/770 12.11.2019 Utgående brev 5019 - Fosen terminalen Bessaker AS - Søknad om tilskudd fra næringsfondet. Kommunekassen ROAN
2019/973 11.11.2019 Inngående brev Ettersendelse - Vedlegg 2 til søknad næringsfond A. Viken Transport AS ROAN
2019/977 11.11.2019 Inngående brev Gnr 65/136 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Øverdal og Bye Byggservice AS ROAN
2019/976 11.11.2019 Inngående brev Søknad om midler fra Næringsfondet - Bolyst arrangement Åfjord Næringsforening ROAN
2019/795 11.11.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til tidligere innsendt innspill reguleringsplan Ansteinsundet Kari Helmersen og Roger Tellefsen ROAN
2018/846 11.11.2019 Inngående brev Klage på feieavgift fritidsboliger gnr 66/11 Gunnar Strudshavn ROAN
2019/975 11.11.2019 Inngående brev Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 Bufdir ROAN
2019/968 11.11.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til Midt Norge knyttet til løypemeldingen om ‘Akson’ - forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal Ann-Solveig Hansteen ROAN
2019/796 11.11.2019 Inngående brev Fylkesmannen 11.11.2019 - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan med høring av planprogram for Roan havn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/988 11.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 980311473 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/795 11.11.2019 Inngående brev Kystverket 01.11.2019 Uttalelse til høring av planforslag - Detaljreguleringsplan for Ansteinsundet Kystverket ROAN
2019/956 11.11.2019 Utgående brev Vedtak om ambulerende skjenkebevilling Magnar Julian Nilssen ROAN
2019/942 11.11.2019 Utgående brev Trønderenergi nett - Ny nettstasjon gnr 66/1 og gnr 66/2 DEKAR RETTSHJELP AS m.fl. ROAN
2019/796 10.11.2019 Inngående brev Roan og Stoksund fiskarlag - Uttalelse til påbegynte planprosesser Roan og Stoksund fiskarlag ROAN
2019/795 10.11.2019 Inngående brev Jan Hovde - Høringsmerknader til reguleringsforslag Ansteinsundet Jan H. Hovde ROAN
2019/974 10.11.2019 Inngående brev Søknad til næringsfond Eian Graveservice ROAN
2019/973 10.11.2019 Inngående brev Søknad næringsfond Viken Transport AS ROAN
2019/144 10.11.2019 Utgående brev Spørsmål om slamtanker - gnr 63/21 63/20 63/17 og 63/15 Fosen Renovasjon IKS ROAN
2019/422 08.11.2019 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Geir Arne Kosberg - Roan 52/7 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/265 08.11.2019 Inngående brev Kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune 2019-2030 - høring av planforslag - areal unntatt rettsvirkning Åfjord kommune ROAN
2019/823 07.11.2019 Inngående brev Svar på tilbud om jobb 60% natt Hege Raphaug Terning ROAN
2019/823 07.11.2019 Inngående brev Svar på tilbud om jobb 60% natt Astrid Bye ROAN
2019/823 07.11.2019 Inngående brev Svar på tilbud om jobb 60% natt Ingrid Andersen ROAN
2019/972 07.11.2019 Inngående brev Roan kommune - Gammelheimen Heidi Eian Simavik ROAN
2019/970 07.11.2019 Inngående brev Søknad - Etableringstilskudd for unge Kamilla Marita Bye ROAN
2019/385 07.11.2019 Inngående brev Tildeling og utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – Kystlynghei – Børøya FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/971 07.11.2019 Inngående brev Gnr 64/3 - Søknad om tillatelse til tiltak - betongkai Hema Rømma AS ROAN
2019/897 07.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til drift av veglys 2019 - Sør-Roan Grendalag Edgar Sumstad ROAN
2019/861 07.11.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Søknad fra Trygve Rullestad - Fylkesveg 6314 Vik - Mostervik Trygve Rullestad ROAN
2019/789 07.11.2019 Inngående brev Korrigert beskrivelse - Søknad om igangsettingstillatelse 2 - Roan sykeheim Asplan Viak AS ROAN
2019/789 07.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 2 - Roan sykeheim Asplan Viak AS ROAN
2019/881 07.11.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger stålbygg Agnar Tjugen ROAN
2019/969 07.11.2019 Inngående brev Gnr 56/26 - Ny garage/ uthus hytta Roan - innsending av melding oppføring bygning Nina Hopmo ROAN
2019/899 07.11.2019 Inngående brev Etterspør svar - Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring - utsatt offentlighet jf. rr. lov § 18 (2) Riksrevisjonen ROAN
2019/968 07.11.2019 Inngående brev Forprosjekt for felles kommunal journal og helhetlig samhandling med alle helseaktører (Akson)- hva betyr det for din kommune KS ROAN
2019/967 07.11.2019 Inngående brev Direktoratet for e-helse informerer: Modernisert Folkeregister - Norge får nytt Folkeregister fra 2020 MF Helse ROAN
2019/966 07.11.2019 Inngående brev Informasjon om KOSTRA-skjema 33 for eiendomsskatt 2020 Statistisk sentralbyrå ROAN
2019/965 07.11.2019 Inngående brev Norges miljøvernforbund krever kartlegging og fjerning av all asbest - spesielt asbest som forurenser vårt husholdnings/drikkevann Norges Miljøvernforbund Østlandskontoret ROAN
2019/908 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Simon Strudshavn Karlsen ROAN
2019/795 07.11.2019 Inngående brev Kopibrev 06.11.2019 Henvendelser angående saksgangen ved reguleringsplan for Ansteinsundet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2018/495 07.11.2019 Utgående brev Aksept av regresskrav, referanse 83075060 Aune Geir Ola ROAN
2018/879 07.11.2019 Utgående brev Spørsmål og svar angående vann og avløp Flyhaugen Hyttefelt Harry Nilsen ROAN
2019/235 06.11.2019 Inngående brev Innkalling til styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 8. november 2019 Bakken Torun ROAN
2019/758 06.11.2019 Inngående brev Leie brakkerigg - november 2019 Øverdal og Bye Byggservice AS ROAN
2018/519 06.11.2019 Inngående brev Oppdragsbekreftelse WatnConsult AS ROAN
2019/962 06.11.2019 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg for skatteåret 2020 Kemnerkontoret for Fosen ROAN
2019/961 06.11.2019 Inngående brev Gnr 56/5 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig Bjørn Egil By ROAN
2018/879 06.11.2019 Inngående brev Gnr 77/118 - Søknad om ferdigattest Husby Hus og Hytter ROAN
2019/960 06.11.2019 Inngående brev Gnr 39/173 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving av hus Målfrid Vik ROAN
2019/897 06.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til drift av veilys 2019 - Straum Velforening Straum Velforening ROAN
2019/959 06.11.2019 Inngående brev Gnr 48/8 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Oddveig Åsegg m.fl. ROAN
2015/2381 06.11.2019 Inngående brev Gnr 79/4 - Tilbakemelding om ferdige byggearbeider Normann Nystrøm ROAN
2019/958 06.11.2019 Inngående brev Gnr 56/14 - Retur av tinglyst dokument Statens kartverk ROAN
2019/957 06.11.2019 Inngående brev Gnr 56/20 - Retur av tinglyst dokument Statens kartverk ROAN
2019/956 06.11.2019 Inngående brev Søknad skjenkebevilling 16.11.2019 Magnar Julian Nilssen ROAN
2019/987 06.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/955 06.11.2019 Inngående brev NTE Nett og TrønderEnergi skifter navn til Tensio AS TrønderEnergi Nett AS ROAN
2018/772 06.11.2019 Inngående brev Gnr 54/9 - Endring av søknad - søkes om å få bygge hus nr 2 - Generasjonsskifte Anne Turid og Jan Ivar Groven Strøm ROAN
2019/44 06.11.2019 Inngående brev Skatteinngang oktober 2019 Kemnerkontoret for Fosen ROAN
2018/879 06.11.2019 Inngående brev Vann og avløp Flyhaugen Hyttefelt Harry Nilsen ROAN
2019/789 06.11.2019 Utgående brev 5019/65/29 - Roan sykeheim - Søknad om igangsettingstillatese ASPLAN VIAK AS m.fl. ROAN
2019/949 05.11.2019 Inngående brev Prøvingsattest/ Melding om vigsel/ Vigselsbok Roan kommune v/ordfører ROAN
2019/942 05.11.2019 Inngående brev Forelegging om planer innen områdekonsesjon - TrønderEnergi nett as - gnr/bnr 66/1 & 66/2 samt søknad om dispensasjon. Mari Stavne Askim ROAN
2018/772 04.11.2019 Inngående brev Tegninger Øverdal og Bye Byggservice AS ROAN
2019/966 04.11.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartement ROAN
2019/369 04.11.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA Kommunal- og moderniseringsdepartement ROAN
2019/932 04.11.2019 Inngående brev Utkjøp av leieavtale kontrakt Nov.2004 og Des.2005 produksjonshall Bessaker Wilmann, Ole K. ROAN
2019/942 04.11.2019 Inngående brev Gnr 66/1 - 66/2 - Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - ny nettstasjon DEKAR ROAN
2019/738 04.11.2019 Inngående brev Gnr 52/15 - Dispensasjon - uttalelse fra Fovsen Njaarke sijte Fovsen Njaarke sijte ROAN
2019/940 04.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra Roan næringsfond - AIS sporingssystem for båter Roan Rorbu og camping v/ Inger Lise Eian ROAN
2019/797 04.11.2019 Inngående brev Høringssvar - Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Nesvalen havn - Roan kommune Statens vegvesen ROAN
2019/789 04.11.2019 Inngående brev 5019/65/29 - Roan sykeheim - Søknad om igangsettingstillatese Roan kommune ROAN
2019/910 04.11.2019 Inngående brev Innsyn - tilbud Einar Haugsnes AS Arvid Engløkk ROAN
2019/939 04.11.2019 Inngående brev Søknad - Etableringstilskudd for unge robin terning ROAN
2019/173 04.11.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Roan kommune 23. okt 2019 Lund Arvid ROAN
2019/41 03.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - With Junior Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 03.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Nordskag Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 03.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Bjørnøyvær Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/954 31.10.2019 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2020 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/897 31.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte til drift av veglys 2019 - Roan Grendalag Roan Grendalag ROAN
2019/897 31.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte til drift av veilysanlegg - Vik-Bessaker Velforening Vik-Bessaker Velforening ROAN
2019/897 31.10.2019 Inngående brev Hopstad Velforening - Støtte til veilys 2019 Hopstad Velforening ROAN
2019/352 31.10.2019 Utgående brev Tilbakemedling på forslag til mindre tiltak som gir bedre trafikksikkerhet - Gang og sykkelvei Roan Grendelag ROAN
2019/352 31.10.2019 Inngående brev Forslag til mindre tiltak som gir bedre trafikksikkerhet - viser til tidligere henvendelse gang og sykkelvei magne-ug@online.no ROAN
2019/910 31.10.2019 Inngående brev Ber om innsyn i tilbud til Einar Haugsnes AS Arvid Engløkk ROAN
2019/209 31.10.2019 Inngående brev Forberedelse til miljørisikoanalyse for IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner 19/36504 Carlsson Anna ROAN
2019/349 31.10.2019 Inngående brev Rulle - Stoppested Bessaker Tove Olsen ROAN
2019/934 31.10.2019 Inngående brev Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften Postmottak HOD ROAN
2019/933 31.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Hilde Brandtzæg ROAN
2019/897 31.10.2019 Utgående brev Søknad om støtte til drift av veilys for 2019 - Sumstad Velforening Sumstad Velforening v/Randi Andersen ROAN
2019/932 30.10.2019 Inngående brev Utkjkøp av produksjonshall Mowi Bessaker Wilmann, Ole K. ROAN
2019/895 30.10.2019 Inngående brev Kopibrev - Vedr. 19-299932-2 - Uttalelse - Varsel om planoppstart - Reguleringsplan for Bessaker havn og næringspark - Gnr. 39 bnr. 159 Løaholmen i Roan (Åfjord) kommune Statens vegvesen ROAN
2019/437 29.10.2019 Inngående brev Vedr. 19-303820-2 - Vedrørende søknad om dispensasjon fra byggegrense - FV 6312 ved eiendommen gnr. 77 bnr. 51 i ROAN kommune - ny bygning Statens vegvesen ROAN
2019/738 28.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - tillatelse til tiltak for anneks - gapahuk og uthus - Roan 52/15 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/952 28.10.2019 Inngående brev Tidsfrister for saksbehandling av regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/926 28.10.2019 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Nor P. Batch ROAN
2019/925 28.10.2019 Inngående brev Brannøvelse ansatte Fosen brann og redningstjeneste IKS ROAN
2019/924 28.10.2019 Inngående brev Nytt gårdsnummer i nye Åfjord kommune fra 01.01. 2020 Olav Ramsøskar ROAN
2019/880 28.10.2019 Inngående brev Oversendelse av tilbud - Grunnundersøkelser på sjø i Roan Havn Norconsult ROAN
2019/880 28.10.2019 Inngående brev Oversendelse av tilbud - Grunnundersøkelser på sjø i Roan Havn Multiconsult ROAN
2019/41 27.10.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - RO Fjell Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/907 27.10.2019 Inngående brev KS Konstituerende fylkesmøte 7. november 2019 Eva I. Lauglo ROAN
2019/116 27.10.2019 Inngående brev Valg av representanter til Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA for perioden 2019 - 2023 Frid M Welde Evjen ROAN
2019/525 25.10.2019 Inngående brev Etterspurt opplysninger til søknad om utvidelse av marina Vaagen Båtforening Einarsdal havn Vaagen Båtforening v/Arvik Dahlen ROAN
2019/951 25.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Ordningen Trygt hjem for en 50-lapp Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/872 25.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 36/19 - Søknad til Roan kommunes næringsfond fra Lothe båtservice LOTHE BÅTSERVICE ROAN
2019/583 25.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 35/19 - Søknad til næringsfondet fra Rørlegger Frits Rikardsen AS, ny behandling RØRLEGGER RIKARDSEN AS ROAN
2019/824 25.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 34/19 - Søknad til Roan næringsfond om tilskudd til omprofilering av logo og eggpakker ROAN EGGPAKKERI AS ROAN
2019/918 24.10.2019 Inngående brev ***** ***** - Søknad om tilskudd fra Innovasjon Norge - ***** ***** ROAN
2019/789 24.10.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet ROAN
2019/917 24.10.2019 Inngående brev Saksprotokoll fra FT-sak - Valg av Eldreråd Trøndelag for perioden 2019 - 2023 Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/420 24.10.2019 Inngående brev Skoleeiere kan søke om statstilskudd for samiskopplæring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
Versjon:5.1.1